Het systeem kraakt in zijn voegen.

4 maart 2017

De plotselinge afhandeling van zaken in de zorg maken de mensen bang en ons boos.
Wie zweeg stemde toe.
Maar vergeet de problemen af en toe, ,,losers”,kijk een beetje tv,maar niet te lang,want dan wordt je zelf pulp.
Ga de natuur in,bijvoorbeeld op internet,en luister eens naar het grommen van de Etna,het fluiten van de Vesuvius,naar de bastonen van Stromboli en Hekla in het Noorden,en niet zonder te beluisteren de klanken van onze eigen ondergrondse bij Ameland,die altijd neuriet en zingt over langvervlogen tijden.Niets blijft a-tonaal,alles wordt welluidend.
Vergeet vandaag de zakkenrollers en de struikrovers uit Noord Afrika,die minder laaghartig aan hun geld komen dan de foute instanties bij ons in de staat met zijn vele beedigde schurken
Wie zwijgt stemt in met de fouten en men blijft in het parlement daarom doordrammen in deze dagen over problemen,zoals de dood voor enkelen,die het leven zat zijn.Voor andere urgente zaken blijft zodoende geen tijd beschikbaar.En de gewenste dood blijft wisselgeld bij het formeren van het volgende kabinet.
Op dit parlement zit niemand van ons te wachten.
E.I. berichtte gisteren over een kennis,een beetje vereenzaamde oudere vrouw.De zorg had haar een ziekte aangepraat,opgeduikeld uit het zgn DSM-handboek.
En de zorg ging meteen helpen,maar wel zonder enige verdere informatie vooraf.Elke week een autoritje en een babbeltje maken met een kopje thee en een Verkade-biscuitje toe werd de remedie.
Eerst na 3 jaar komt ineens een ,,gespecifeerde” rekening,achteraf,onverwacht , torenhoog en terstond te voldoen,omdat zij ,,juist buiten de regeling viel”.

In mijn eigen zaak poogt men nu een andere route te volgen,gewijzigd gaan zij door langs de weg van afpersing. Via de belastingdienst,afd. toeslagen, heeft men voor mij met nieuwe tekorten op te schepen.Het gaat om toeslagen,waar ik nooit om vroeg,die ik nooit ontving en die bij de toeslagendienst,of door gebrek aan bekwaamheid per abuis worden teruggevorderd,of,en meer waarschijnlijk, buiten alle regels van fatsoen vallen.Protest baat niet.De deurwaarder zal klaar staan.Hij incasseerde zelf al eens illegaal.Die zaak loopt nog.
Ik zal wel zien.Ik wacht hen wel op,
d.i. ik houd vooralsnog vertrouwen in de belastinginspectie,ook aangaande mijn andere klacht uit het nabije verleden,die tegelijk afgehandeld kan worden.

0702017.
Het kapitalistisch-socialistisch complex zoals vertegenwoordigd door de samenstellende elementen van banken,vakbonden,verzekeringen,van enige grote multinationals en van grote pensioenfondsen,woningbouwverenigingen en providers zal m.i. weggevaagd worden,ook al omdat weliswaar het verstand voor de helft werd uitgeschakeld,zoals in Nederland toen er het onderwijs werd afgeschaft ,maar de andere hersenhelft toch de gedachte wist vast te houden zich te verzetten en zich niet opnieuw tot rechteloze werkezel te laten degraderen,welke methoden men op hem daarbij verder dan ook toepast,zoal bijv.de selectieve pers.Vrijheid blijft belangrijker dan bestaanszekerheid.Het is volgens mij wishful thinking zich te lenen om zich succesvol voor het nieuwe systeem in te zetten,want de werkenden zullen niet overdreven aan Brussel blijven afdragen om door deze bevriende politici grote ,, fouten” te redden van de ondergang.En het is veel te laat in de tijd om de maatschappelijke ontwikkelingen tot de 19de-eeuwse verhoudingen terug te draaien,ook niet door een nog erger Oosters despotisme dan het huidige.
Het zal bij een zielige poging blijven om onze Europesche vrijheid in te korten.Want de mens is wel goed,maar niet gek.Men onderschat hem steeds.Hij durft zelf zelfs aan de rand van de afgrond blijven denken.En deze mens,de autodidact,behield voldoende hersenweefsel toen,nadat hij mocht overleven, toen hij niet de dood vond in een Enschede’sch ziekenhuis na de alom beruchte, despotische, illegale operaties aldaar.
Liever dood dan kapitalist,liever liever dood dan en kapitalist en rood.

0903 2017.
Staatskapitalisme.
Grote sommen van ons belastinggeld worden door Brussel besteed om obligaties uit te geven ten gunste van een multinational,(core bussiness voedingsmiddelen).Ook ,, hyena’s”,die dit financieel proces tegenwerken, hun eigen vraatzucht ten bate,zijn voor de zeggenschap van de normale burger wel eens van nut.In deze zaak bijvoorbeeld.En zelf stelt burgerman vast,dat hij de term ”terugtredende overheid” op de mouw gespeld kreeg.Dit gegeven moet hij dan maar met een korreltje zout nemen.Hij wordt weer eens voor de gek gehouden. Grootkapitalist en politicus zijn hier een en dezelfde.En de burgerman rekent 2x af bij deze multinational voor dezelfde maaltijd,en het gedachtengoed van vrije mededinging gaat er aan door vervalsing.Terug naar het veld van ondernemingsgewijze productie zonder te bevoogden en zonder te bevoordelen en zonder vriendjespolitiek klef,in vrije mededinging risico durven aangaan,verantwoording durven nemen, door in vrije handel en zonder je uit de markt te prijzen ,wel t.b.v de ware bijstandtrekker,de weduwe en wees en zonder klef politiek smeergeld in welke vorm dan ook perfide,op welke stoel de politicus dan ook,binnen welke kringen dan ook,zich corrupt gaat nestelen.
Roep hier liever de deurwaarder/bewindvoerder op tijd.Tot nu toe heeft gekke burgerman zelf niet veel te vertellen en te roepen.Maar dat komt nog wel.

(En hij ziet wel overeenkomst met een vorige zaak van vervalsing.
Want niet alleen met een verhoging van 2 gr C anders door toedoen van koolzuur,worden de massa’s ook anders voor verhoging ,meer of minder verhoging door koolzuur, besodemieterd aangaande de oorzaak van de klimaatverandering,waarbij de temperatuurverhoging nu eenmaal so wie so ten onrechte gesteld werd op naam van ,,broeikasgas” CO2.een bewezen waarheid.En aangaande methaan als broeikasgas,sporadisch present in de atmosfeer, kan men nagaan,dat er wereldwijd meer uit elke boerensloot,uit elke plomp en moeras ontsnapt dan dat er vrij komt bij de winning van aardgas.
Men merkt ook hier dossiers op,vol data als vervalst, afkomstig van een grondstation in U.S.A. aanvechtbaar, selectief alleen, weergegeven in fake info & journalism.In Nederland zouden wijzelf zoiets niet vlug doen.Maar We hebben nog niet alles alleen te vertellen,jammergenoeg, in geval van de onomkeerbare,eenmalige waarheid.
Lees de ref. terug in deze blog).

Je wordt niet alleen in Nederland,het land zonder vrije mededinging van eigen gedachtengoed, bedonderd.Haantje de voorste kraaide hier heden te vroeg.Iedereen is er vandaag boos,voelt zich bedrogen.De boze meerderheid spreekt hierna nog wel.Morgen is het te laat ook voor de Zuidkoreaanse chaebols,voor de Chinese milliardairs en voor de Oosteuropesche olichargen,voor de aankomende Westerse is het meteen te laat,behalve,en het is nog niet te laat, voor de sluwe vos,de woestijnvos uit Arabie.Voor de oliesjeik loopt de klok gewoon door.Overmorgen komt later voor hem.Hij blijft nu nog Croesus of hij wordt Crassus.Het ligt aan de man zelf.

One free Europe or none.

1703 2017
preliminary/facility-study/discussion only.
ga na events geg als vv(s) en als v( s+1),1x
tot het bekende geg 5getallen gehele algebraische 3 algebr.algebr.
binnen model rekenmodel 17 binnenin Aarde tot als geg 2×1x geggeg 1×1xals geggeg(bij ons axiomatisch) als tot 1×1xals 1x berekenbaar
te lezen te rekenen en in voorstelling te nemen als punten pyramidale zijvlakken punten als complexe punten als driehoekszw.p. veranderlijk2veranderend als zwaartepunt,,hoogtepunt” (zonder) 4,1x terug,door te rekenen,Note #
beide doorrekenend,(Aanw.geg bij Gauss bij ons teruglezend 1×1x (on)regelm.17hoek ruimtelijk het geg)
en 1x 2punten zonder vierde 1x door te rekenen 5punten doorrekenend beide,
gaat tot 2 terug,(events NP gebied,ZP gebied nagaan,opmerken)
(en) gaat als 3 (opmerkend op Ring of Fire/op,nabij equator rondom/ gaat op,nabij N.Z) getaltheoretisch bij ons axiomatisch als tot 2,
nu’t gaat rekenkundigrekenkundig gaat ‘t als berekenbaar te bewijzen,(Aanw op te merken in het bewijs boven bij Gauss bij ons gaat Hilberts algrbr.geggeg als gehele getallen algebr alleen tot het berekenbaar bewijs.
Ga door,scrijf uit logic diagram,stel op timesheet.PRELIMINARY.
# Note.
model.punten op hoogtelijn grondvlak pyramide tot top tot, 4punten veranderlijk zijvlakken punten 3punten veranderend 2 als op afstand,zwaartepunten onder geschikte hoek,geschikt 2 tot de andere door door te rekenen in het rekenmodel berekenbaar alleen,axiomatisch).

Toelichting.
dan weer pyramidale zijvlakken als punten zwaartepunten als hoogtepunten en
rondom Aarde als equatoriaal erom,
17 punten 17
dan weer om ,nabij Ring of Fire als erop,
dan weer 4×4,(events lezen) Ijsland in het N geg,midden Italie,incl Etna in Zuid It.
tot (lezen,rekenen) als derde geg simultaan simultaan eerste (zonder R of F,zonder equatoriaal geg) berekenbaar komende NZ event
niet zonder algebr gehele getallen als geg als bij Gauss als bij ons boven aan te vulen
nu het Hilbert gaat agebr algebr gehele 3 gaat,
gaat ‘t tot derde geg gaat ‘t als tweede niet eerste bij ons niet zonder Gauss niet,
(en lees in de practijk door,onder,in continu bedrijf 2,behalven ,en wel doorlezen rekenen zonder de andere,de Mauna Kea slaapt,door te lezen te lezen,door te rekenen duidelijk,anders hierna wel),
te rekenen
en niet niet anders 1xals 1×1x1 getaltheoretisch berekenbaar bewijs als gegeven niet zonder practisch geggeg als blijvend gegeven gegeven,
lezend en mee opmerkend als gegeven,beide gegeven,en anders axiomatisch als tot 2 bij ons niet door te rekenen tot laatste gegeven,wel beide doorgaand eruptief als geggeg op te merken,op te merken de ene als de Stromboli op te merken niet zonder,de ander,ook continu operatief,
[anders niet tot alsgeg 1xals 1x1x1],
als de Mauna Loa als aequatoriaal als binnen de R of F ,op te merken(en) mee,alleen als de slapende geschikt mee,(de mee)geschikt,geschikter door door te rekenen, niet anders practisch theoretische anders niet als tot Gauss,Hilbert mee anders niet bij ons niet,gaat het axiomatisch doorrekenend door tot geg2, timesheet,logic scheme aanvullend gaat het bij ons alleen doorrekenend geschikt door ,nu het gaat, doorgaat,rekenend bij ons door tot als berekenbaar fenomeen,(event,gebeurtenis).

Vermoeden.
Zonder volledige omkerende polen,
(noordpool zuidpool en andersom,en neem voorlopig aan- en merk op, Antarctica bekend als blijvend onveranderllik-1×2x doorgaand als terugkerend NP als dezelfde als 1×1x NP,wel veronderstellend verder doorgaand,d.i.andere magn NP coord,{niet dezelfde als tot hier,(bij Pr.of W., in ons model},
magn NP voldoende verder doorgaand en als geg geschikt om ijstijdvakken door te rekenen,zal de Mauna Loa de slapende zijn en de Mauna Kea de doorlopend actieve,vanaf de meest afwijkende magn NP coord mee als tijdlengte door te rekenen binnen ons rekenmodel,kortom behalve behalve aanwendend de beide vulkaangeg in de kalender mee betrekkend,doorrekenend andere bekende geg uit de geologische tijdschaal om het model voor en na het laatste gegeven,het ijstijdvak het diluviale als het laatste, uit te breiden.
(opm.,aanw.:men trof dezelfde schelpen,alleen andersom gedraaid,aan op het zuidelijk halfrond als de andere,als dezelfde op het noordelijk halfrond in zuidelijke streken,beter te verstaan op het oostelijk halfrond ,resp het westelijk.Leest hier alleen temperatuur geschikt voor groei,resp temp en spanning geschikt ,dichtheid krachtlijnen het betere gegeven alleen voldoende in het Noorden-Westen duidelijk,zo opvatten}.

1803 2017.
Nu het magn. veld in het Noorden nog zijn nieuwe NPcoord. op(oekt,(nabij Isle Pr. of W.) ,wordt verklaard in het Zuiden,dat West Antarctica smeltend ijs laat zien, Dientengevolge,(als gevolg van het draaiend magn. veld), zal Oost-Antarctica thermodynamisch,fysico electrisch uitgebreider ijs met sneeuwvlakten vertonen,Een geweldige buffer tegen de aanzienlijke atmosferische tempverhoging van 2gr C draagt zorgt voor de vereffening van de gevolgen voor het klimaat en het vereffenen wordt versterkt door opslag van koude in Oost- Antarctixa bij minder lage temperatuur binnen ijsvlakten van vergroot oppervlak.

1903 2017.
Studie.
in voorstelling nemen,
gaat,gaat functie(S) na
zoekt,zoekt functiegegevens,stelt samen
bouwt,bouwt voldoende op
leest,leest 2items1,leest practisch de situatie op Hawaii tot veranderende slapende als actieve vulkaan
zoekt als hulpfunctie door,zoekt andere ijstijdvakken door,tot dezelfde situatie,als hulpgegeven aanwijzend, Stromboli 1item ander(s)1
merkt op,merkt op,
merkt op 1 3/7 op als geg als geheel getal2 als geggeg10cijferig 3waarden 1 (zonder) de andere als derde eerste S andere 1 als groot getal,rekent
rekent 3 door als grote gehele geschikte,geschikter doorrekenend,rekent transformatie+1 geschikt door,1X,x als rekening ineens door,
en
ijstijdvakken,
vul in ouderdomsgeg van Hawai-exemplaren,e.a. als Stromboli
duidelijk tot
getallen 3grote getallen bekend in theorie,
en
opties 3opties NPcoordinaten,verschuivend tot tijdpunt geg ,ziet,rekent veranderend 2 stuks1 anders op Hawaii simultaan simultaan (on)veranderlijk 1item1 andere1,(Stromboli),rekent door tot S+1,andere grote getal als geschikt door als tot derde eerste,volgende ijstijd als bekend,1xals1×1x
ga zelf getallentheoretisch verbeterd na ,ga voldoende geg na tot geschikte computer-input
duidelijk niet zonder doorgaande studie,

onderzoek samenhangende geg2,to detail
in timesheet arrival planetoide(s) ,(Aanw.:lees terug als geg 50 stuks geschikte)
(en) eruptie(S) elders(op buitenaardse objecten ngaand tot als geschikte eenmalige,1x,1x),
gaat na als theoretisch geschikt,lees terug in deze blog,als getalgeg v s en vvs lezend als geggeg als tot 100,leest 1x 1000x als geschikte(n) .(Aanw.:4getallengeg3, tekens waarden s teruglezend in deze blog,aantal 29,het geg bij Hanke,Bhargava terug te lezen),
stelt samen als geheel+1
tot 1 3/7 getal 10cijferig (on)geschikt2 (en) gaat door andere 2 als gehele (on)geschikte,
en laat na,merkt op,neemt waar,neemt mee als geg coshoekgeg,
leest hulpfunctie 2×1x als 1×1x,ijstijdvakken,
geraakt tot grote ijstijden,1x als 1×1x1

vul timesheet in,vul logic scheme aan.
FOR COMMENTS ONLY,(team,incl.aardwetenschappers).

2003 2017.
Ijstijd.
Zie ons archief,(dd 2003 -2017,A4tjes,6 x)om ,uitgaande van voorgaande geg t/m de laatste ,voor een komende ijstijd uit te schrijven,af te leiden en per computer door te rekenen tot 1×3x als geggeg en wel in te vullen op de kalender,de gegevens voor tijdlengte,begindatum en eindpunt,
getaltheoretisch gaat het 1x als 1×1x1 door door te rekenen tot 1xals 17x,
en het gaat voor tijd als voor de volgende ijstijd gedurende 17000j.,nog te specificeren voor door computerrekenen bekend beginpunt en einddatum

2103 2017.
Aanwijzing.
wel beter in voorstelling nemen,
veevlakken als halven gestapeld en de 51 objecten planetoides nagaand als punten na te gaan,en
zijvlakken als punten complexe door door te rekenen mee te rekenen op te merken dualiteit
als toestand eenzijdig op aardoppervlak alleen,en behalve als veranderlijk zwaartepunt als van samen 2halven 1geheel op te merken dualiteit 1x,1x,
leest,behalvebehalve practisch gegeven 2items1 veranderlijk doorlopend rekenend op de toestand op Hawaii continu actief,behalve te rekenen,eens rekenend op 1andere1 item Stromboli,en eens 3items.(Hawai 2 Stromboli1) terug zonder 7,(zie hieronder,en aanwijzend behalve een aanvangende ijstijd ,af te tellen te rekenen op op een aantal te rekenen op en voldoende nabij Stromboli te rekenen op het Canarische eilanden- gebied op 7 items bekend als practisch reeel gegeven,(in huidige toestand te lezen 3 items elders geschikt present zonder 7 op Can. eil.) mee in het rekenen om als extra gegeven meemee ,behalve grote getallen algebrlgebr geschikte als waarde functiewaarden te lezen te rekenen op Riemannf.geggeg geschikte,geschikter te rekenen op waarden getalffunctiewaarden 5 (en)punten 3punten , deelfunctie(S) 3 analytische als kwadratische alleen als voorheen in deze blogmee te rekenen om in model rekenmodel zuiver door te rekenen,

…voorlopig veranderingen tijden 7ijstijden tot 120 als priemfgeg te rekenen,meerekenend doorrekenend mee te rekenen tot 129 en ga beter na,veronderstellend beter te stellen tot en f24,de andere keert om als enige practisch als voor teken als +alleen,wel 2gr extra gedurende 500j,nu het gaat,doorgaat,tot 3alstot geggeg32 exponentieel als 5×100 te lezen te rekenen meerekenend te rekenen exp 3,1x als exp+1 mee te rekenen, exponentieel 5 andersom als 2complex veranderlijk,veranderend 5.3 het gezochte gegeven,buiten snijvlak met 3coordinaten3 punten erbuiten als punt als projectief erop2,analytisch 2 gegeven erop,op het vlak erop,anders niet als geg geschikt terug te lezen als behandelend geg bij ons in deze blog en duidelijk hier als practisch,–behalve geg 3punten,deelf, 2analytisch 1 geschikt mee als Riemanngeg ..voorlopig tot hier.,(lees bij voorkeur beter vooraf terug in deze blog)..

veronderstellend ,behalve duur en begin- en eindpunt grote ijstijd in aantal,ook andere klimaat veranderingen,de koudere perioden,bekend als,,kleinere ijstijden”bekend(denk bijv.aan de tijd van kapitein Pichegru,die over de bevroren Maas trok,waarover men spreekt als van een ,,kleine ijstijd”,500 j.)) in timesheet in te vullen,nu het gaat analytisch,behalve de volgende coord magn NP binnenkort nabij het eiland Prince of Wales alleen 1andere volgende coord magn NP door te rekenen,niet zonder als derde eerste nagaand 2 ook voor perioden kouder klimaat,gaat ‘t voorlopig niet zonder het Kuipersgegeven,hier als 1x anders complex geg 5,3 als het gegeven,zal het wel duidelijk zijn niet zonder andere situaties intern als binnen in de zon mee vanzelf anders binnenin de Aarde en,ook vanzelf erbuiten binnen de aardatmosfeer,
Zo zal het zijn te (veronder)stellen tot comments.Comments pse.

2203 2017.
zie archief,A4-tjes,6x
studie specificaties voor veranderend klimaat niet zonder onderzoek van vulkanische activiteit en niet zonder objecten na te gaan, bekende objecten binnen ons zonnestelsel als blijvende planetoiden geschikt ,voldoende als studie gereed.,en
2203 2017. archief A-4tjes,3x
de uitschrijving voldoende,voldoende gegeven aan te geven als gereed, voldoende voor de progammeur de geschikte data ,
en voor ons voldoende hier,
samen te vatten,als check een berekenbaar bewijs
voor ijtiden niet,hier niet,voor tijd niet nagaan,17000j niet,anders als bewijs
als in ruimte gegeven opgespannen
en lezend,behalve 3items 2lezend als punten Stromboli1 Hawaii2 op te merken te lezen
meelezend te lezen,behalve 7punten3 Can.eil. en 1xStromboli tot Can,eil 1×3 mee 1x als 4de piramidaalgeg
Strombolipositie dezelde als 5de planetoidepunt,het waarneenbare als achter ruimtelijk geschikt als voldoende acher ernaast
op afstand geggeg binnen model 17 rekenmodel tot Hawaii geschikt 115,1×1x,
hier niet 17000j niet
leest hier 1x als 100x analytisch over grote cirkel de geg als hetzelfde geg in andere eenheid (bglengten niet voot tijd),
voldoende duidelijk niet alleen in coord,resp WL+OL als 170gr alleen,ook als geg volledig voldoende tot als bewijs meelezend,en leest 1/17 x,(Aanw:als ref.geg als operatorgeg, en geg alsnabla theta als de geg teruglezen),hier voldoende geg NB lezen,stromboli 36 gr,Hawaii19 gr ,als geg 2/(36(-)19) voor ons duidelijk.

2303 2017
gaat na als geggeg Neumann,(lees terug) punten 6punten5 ,(hier voor hier getallen coord),
na te gaan te behandelen,te bepalen;
en merkt op tot punten geschikte 3punten2,
leest in ttheorie bij ons punten als hoekpunten lich als het halve(on)regelmatige als gegven bij ons niet vor de bol,
en merkt op,leest als het andere halve lich punten als hiervoor te beschrijven voor de bol,,voldoende als de halve
neemt,behandelt,rekent door tot het geg 5punten 3 als het gezochte,
wijst aan aftellend 2 rekenend op de geschikte
(Bepaling+1),1X,
nu het gaat, !x als (S+1)de bekende geg van Canarische eilanden-erupties op te merken,in rekening brengend
tot op als nalatend te zoeken ontbrekend onbekend, opeens opeens te stellen,te noteren bekend als geg
bij ons coord als coord tijd,ruimte hiervoor in theorie en erbuiten bekend,ook hier,wel de bekende eruptiegeg Ca.Eil invullen,meenemend afst geg,lengte als afstand het geg lengte Stomboli tot Can eil mee te rekenen
1xals Bepaling+1,in timesheet datum aanvang ijstijd in te vullen,mee opmerkend als nalatend geg mee op te merken
2×2 punten opmerkend als roterende NP,in huidige periode tot omgeving Eiland Pr.of W te beschrijven 2×1 punt
als 1x door,als voorbij P of W op Noordelijk halfrond als verder zuidwaarts niet door,gaat alleen reeel,niet zuidwaarts verder, als 1×1x over roterende en voortbewegende,(anders)draaiende aardbol over hemelbol voort langs reeel alleen,tot magn NP als snijpunt zelfde breedtecirkel, grote cirkel
gedurende perioden2,elk 250 j,samen 500j,
en
andere 2×1x als 1×1x perioden kouder zien we later wel weer,zien we na de vorige laatste periode met lagere temperaturen,1400 tot 1900 na Chr. als de laatste.

2303 2017 door,
beschrijvend als 4 krommen,wel als geg3 x als kromme deelsnede,van onze bolsnede, lezend vanaf NP,
verlopend over het oppervl.van de draaaiende,voortgaande aardbll,alleen over de hallve,de volgende krommen 2 en 3 afvlakkend als geg te nemen tot vierde als punt
en door andere stand als volgende stand aan hemelbol de vootbewegende aardbol,andere instraling,duidelijk op aarde,
na prioden klimaat 2×2 warme perioden koude 2×2,(Np blijt NP,,instraling anders,
mee duidelijk,wel mee nagaan,
extrageg nutatie nagaand,
(Aanw.:poolster meest nabij zon,maan meest nabij Aarde,1n2102,
en wel als Cruinthe als eenzelfde doorgerekende geg,afwijking in baan,ook vooraf aan te wijzen,als voor een tijdperiode geschikt gebied op Jupiter aan te wijzen,
tijd gegeven te rekenen afwijkende baan aarde geschikt gebied op Jup met grote vulkanische activiteit,geschikte exemplaren vulkanen zoekend om
op te merken en geschikten optemerken,ook 8 items planetoiden zoeken om te volgen, planetoiden bij krachtige eruptie niet zonder baanafwijking te volgen,
8 items na te gaan 1×2x optie om te geraken tot geg ijstijd punt eiindpunt,de andere optie reken door ,rekent lengten tijdlengten door als tussentijds geg als ,,normale” tijden voor klimaat op Aarde,tussenliggend tussen of tussen 2×2 perioden met hogere temp, of tussen 2 koudre,
rekent (computer op Aarde) geschikt data,1xals krachtige erupti op Jup door tot 1/2 door,gaat eerste optie gesch.planetoiden na,
als punten als tetradisch geschikte hoekpunten 4 na, als in halve (on)regelmatige na,mee nagaand als punt,1x gechiktpunt piramidaal mee nagaand,
2×1x in model nagaand te rekenen,1x mee mee als andere half(on)regelmatige lich,punten als bollen geg tot 3,(als bij ons hiervoor terug te lezen),
en gaat niet anders als halven, duidelijk punten 3punten 2,analytisch 3 te rekenen,nu het gaat
simultaan tot 3 te rekenen,
beide optie boven doorrekenend,
eerste optie boven duidelijk,
tweede optie als geg als punten tetraederhoekpunten 2 viervlakken 4 punte hoekpunte 4 andere voldoende erbinnen,wel halve geheel en 2punten ontaard ontaard lezend,
gaat door,reken op voruge geg,(planetoiden achter de zon voldoende er achterlangs),tot planetoiden 2punten schuin bezijden de zon,1 geschikt,te detecteren,zichtbaar,de andere niet waar te nemen,wel meenemend door vast te stellen,p Jup. vast te stellen,als eruptie periode,en 1×1x een eruptieperode ,(2 exemplaren tegelijk onderzoekend op Jup),niet verlopen blijkt,ook van tweede exemplaar niet,desd als geg geschikt door te rekenen,
rekent 3/8 zelf,1x complex 3 punten tot 2 door,
en gaat het nu het simultaan ,zonder 16,2x niet geg,,uit te sluiten,uitsluiten,behalve simultaan 5 algorithmisch punten,geshikt Fermat als priempriem geschikt Gauss 10 gaat,
18,voorheen dec,hier gehelen 10 gaat,
behalve behalve gaat het 10×10 als 2S,Gauss het geg, hierte weinig voor ons priem 10,tekens alleen eenmalig geschikt 3,te gering,
door door,niet zonder Fermat terug als geg,(driehoeken 7 hoekpunten 3x als tot 20 geg,te weinig voor ons
bij ons door,per computer doorrekenend door,
tot gegeven als eindpunt ijstijd geg S+1/S,
analytisch 2 andere vanzelf mee als gegeven,elk als begin-,resp eindpunt te rekenen, 2×1x als 1×1x getal S+1 te rekenen,per computer door te rekenen te rekenen
rekenend op en als laatste geg,bekend als priem,recent als voldoende priem geg hiervoor in deze blog vermeldt,autheur ..NN.lees terug.
het gegeven als priem tot 1/2 vooraf door te rekenen,rekenend ,door rekenend in computerrekenprogr door,door tot +!/2,1xcomplex door (voldoende) voldoende als 3punten, punten als priem,als tot 1 1/2 te rekenen bete 2x te rekenen,gaat vanzelf 1analytisch 1
om begindata en einddata alleen aan te geven voor de tussenliggendede ,,normale” klimaat perioden,zonder 1x laatste punt eindpunt ijstijd,,(tenminste reeds 1x bekend en niet,gaat ook niet,hier niet, als laatste punt van onveranderde periode de laatste eerste punt vlg ijstijd,(gaat wel,gaat reeel wel door,op te geven,getaltheoretisch andere interpretatie te zoeken)

techn uiyvoering duidelijk,
0k wel apriori 2102 veramelde geg geschikte te nemen,na te gaan,exemplare op Jup als de geshikte en Planetoiden alle 52,behalve 16 ongeschikt,2x
en de overigeals 2x 51 dezelfde laten na,te onderzoeken als geschikt zonder 16, 2x (als ln geg, uitsluitend 1×2x tot 50,1×1x als laatste ,niet als een gehele reeele niet,ekwadr-2/eniet een gehele als andersom omkerende negatieve negatieve niet,eenmalig uit te sluiten in de operatie nu) het nog wel zal gaan zonder satelliet op aarde geschikte detecties,1x geschikt onder een hoek,alleen in de periode voor Stromboli extra activiteit,zou het zijn in deze tijd vlak vooraf aan een ijstijd,nemen wij voorlopig niet aan,geschikt onder een hoek niet,niet Hawaii waarnemen om te detecteren andere exemplaar aldaar actief,niet nagaan niet,in deze specifieke situatie
(en,wel opmerken,om hierna voorlopig door te gaan in studie,beide vulkanen op Hawaii,de ene hoger ,de andere minder hoog,aannemend niet een hoogteverschil als voor groundlevel zero op zeebodem aannemend,voorlopig door, voor model door zonder op andere exemplaren op,bij Hawaii te rekenen),
wel onder een hoek,ruimtelijkgeschikt onder een hoek 1×1x,wel op Aarde,geschikt,op geschikte locatie,1x tot Hawaii,onder geschikt hoek,1×1x mee,wel alleen op andere geschikte locatie alleen op Aarde alleen,(onnodig per satelliet,gedurende 2102 alleen zo waarnemingsgeschikt,1×1x tijdverloop teruglezend voor 4×4 objecten planetoiden 1×1x geschikt 2 zichtbare over tijd waar te nemen,te meten,
computerrekenproces voert op,voert op,3 door te rekenen gegevens,1x als eeind tijdpunt,begintijdpunt nieuwe ijstijd,naar timesheet,en
1x anders als 2x,
eindpunt gewone klimaat periode zelfde tijdpunt beginpunt te lezen,nog niet onmiddellijk naar timesheet,
1x onder hoek nul mee als geg als geggeg 2,alleen meten te geven 1×3 op afstand geschikt 2/3 tussen beide Hawaii-exemplaren ertussen,tot hartlijn exemplar,analytisch geschikt onder geschikte hoek,verschilhoek als hoogteverschil alleen in een richting geschikt tot de slapende als in een richting eenzijdig alleen gechikt alleen,d,i tot de slapende als de volgende actieve vulkaan doormeten,4x doormeten om 3x door te rekenen als practisch theoretisch hiervoor aangegeven ,tot analytisch 3 punten,1x niet zonder als practisch analytisch geg Riemann,als punt lezen te rekenen,als rekenpunt derde,1x 10 rekenend analytisch anders 2 niet,niet anders 5,1X niet,
en rekent wel computerrekent rekenend nemend 7 ijstijden nagaand punten te rekenen,behalve niet 1x niet een eidtijd,laatste ijstijd bekend,en als laatste laatste eindtijd begindatum,theoretish hiervoor (bekend),nu reeel,nu het getaltheoretisch gaat,volledig bekend,
wel punten,lengten tussenliggende normale klimaattijden als lengten lezend doorrekenend te rekenen 6 lengten io spiraaldeellengten,1X als 1oo rekenprocescomplex tot complex 3 als tot complex2,geheel duidelijk,te programmeren,programmeren,
input,alleen getallen gehele,morgen verder.

2403 2017.studie.
verkort,samenvattend toestanden,situaties, operaties,metingen 2 tot 7 rekeningen hoofdrekeningen 3 transformatierekeningen als halve door te rekenen tot conclusie 3
1x als (S+1/S),gezochte laatste geg beginpunt laatste ijstijd, en als vanzelf mee analytisch 2 tot 6 verschillende tijdlengten tussenliggende perioden zonder veranderend klimaat,
gaat alleen computer doorrekenend tot getal,indertijd door de Souza bekend,6 cijferig als 142…,niet zonder 7, 1x cijfers 6cijfers door als 1x tot 8 cijferig terug door tot 5 cijfers,gaat het 1×3x(zonder) 10 algorithmisch voldoende 1×3 door anders niet niet anders algorithme 15 geheel,1x anders,tot complex 3 ,1x anders tot complex 2 te rekenen,pse check),

en,en gaat,herna te lezen,ander rekenproces 100 te lezen te nemem te nemen algorithmisch 10 eenmalilig te nemen,anders niett nemen,wel nemen algorithmisch 5 te nemen,en kwadr gongr nemen 2x nemen 1x samenstellend meeneme,anders niet tot algorithme 15 volledig gegeven,

ga na lijnen lijncoord,punten als punten snijpunten niet,
en lijnen,in theoretisch model rekenmodel diagonalen als punten te rekenen 6 tot 5 geschikt (on)geschikt voor tijd als het laatste probleem,
en anders punten bij velden 2 velden1 te rekenen 2punten erbuiten,buiten veld als electrisch als 100 te rekenen 2 ander punten geschikt veld zwaartekracht veld,er buiten,
op afstand 1x te rekenen te rekenen 2x doorrekenend te rekenen 4punten als 2×2 punten niet snijpunten,
2metingen,
binnen theoretisch model 3situatie2 operaties4 practisch door te rekenen vooraf aan te wijzen aftellend rekeningen 1×3 tot 1x hoofrekening,Notatie+1,1X.x uit te schrijven,stellen
gaat 1x(anders) tijdlengten 2×2 parallel na,theoretisch (on)voldoende geg 2punten complex als zijvlakken tot polaris,(in 2102),1x anders,thans ook nog wel geschikt als parallel,
niet anders tetraedisch,wel door
2 exemplaren (eruptief) op Jup als ten tijde Maan meest nabij Aarde,nu ook wel fout,Cuinthe baan gestoord,complex ,nu ook wel als fout,
als geg tweede optie(2tetraeders1) als punten als tetraedische hoekpunten,alle ontaard,
6punten hoekpunten,halve viervlakken,1x operatie reken operstie geschikt,geschikte punten tot 1oo als 6x door te reken 1×1x geschikter 51 planetoiden te volgen geschikter,passend niet in het model,en
buiten schema 8×8 tekengeg 17 erbinnen het halve schema tot het laatste geg eerste in schema als (29),1×1x lezend doorlezen,nu het gaat metend 2 gaat tot geschikt 3 andere geschikter 4,in theorie (gereed,designer to detail) tot analytisch,1x 3 punten als tot 4 ,Riemann geg als punt(on) voldoende,1x anders nodig

door,voor punten coord andere punten 2 als geg afst geg xx,1x ,geschikt 1x onder een hoek,voldoende 2 tot poolcoord 3 als verschil geschikt,lezen,waarnemend ,
door 2punten en andere als coord als bollen als punten 3 reeel een bllenbundel punten zonder 7 punten3 wel reel te nemen,geschikt onder een hoek te nemen te nemen*,terug door als tot nalatend geg,te lezen,(zie vorige studie),buiten pseudosfeer +1,1x als de halve 3deellengten punten complex als geg op afstand erbuiten punt ruimtelijk2 geschikt onder een hoek,geschiktgeschikt 1×1x onder een hoek als de andere halve
*7 Poncelet 3 kwadr,2 gaat 135,1x,1x projectief ,
en leest 4punten 3 als reche rechte bgl comp (135) ,1xzelf als complex tekengeg, 35,1x,1x te nemen
analytisch 2
gaat 2×1x als 1×1x 2 punten 4, analytisch niet zonder andere geg,pseudosfeer,,de halve,1×1x erbuiten,
gaat tot 4punten 6,
leest pseudosfeer geg als as schuin onder een hoek,iets scheef,

en tekengeg ( analytisch +1),1x tot deeloppervlak, booglengte ruimtelijk deeloppervl projectief lezend,1x,1x,mee 6punten 5 terug door,
hier analytisch,merkt op als geg Riemann geg theoretisch 6punten 5 ,in vlak als plat vlak een veschil,meer niet

voldoende2 andere geg 1,1x als op afstand,als derde geg, (afst2), als voor afst het geg geschikt,1x een pool andere hemelpool,als dezelfde voortgaande lezend te lezen,
en situatie tot 1/2 andere 1×3 opmerkend vooraf aan , als in 2102 vooraf,behalve polaris voldoend bij zon geg,maan voldoende bij Aarde geg als 2 geg voldoende (bekend) als te nemen,en 1 situatie geschikt complex ,wel te lezen 8 objecten punten ,alle piramidaal 10 configuratie2, doorrekenend 1x,1x complex door,door door,tot 1×1x1x voldoende voldoet het rekenen meerekenend ander geg als geschikte,als geschikten in tijd lengte verschillengten nagaand,1x, tijdstip,trilling licht zonlicht in 1917 bekend het geg,verschillengten bij zon geg
te nemen te veel lengte tot maan in nieuw toestand in 2121 (niet) te nemen,4j te veel niet nemen,niet nemen 4,1x ook niet nemen,tot veranderde Cruinte niet,
geschikt,geschikter,wel nemend te nemen (en,hier niet zoeken te detailleren,kom ik later wel eens op terug),
hier anders door
tetraedische toestand+1 ,(in 2037,Polaris(zonder) begeleidster,Mizarh ook niet,nog niet als dubbelster),1×1 anders +1 toestand als geschikt in model ,geschikter als geg rekenmodel gegProx Centaur 2 begeidssteren3 1x als (vervangend) geggeg als geheel geheel+1 gegeggeggge+(ander)1 door te rekenen,lengte als afstand,alleen tijdlengte,wel vooraf te rekenen,1x geheel Prox.C c,s tot Jup in 2102 vooraf bekend,de andere lengte bglengte over grote cirkel het geg te rekenen te meten lengte ,ook 2punten,Hawaii tot Islas Can,onvoldoende geg,voldoet alleen theoretisch als punt rekenpunt exp.als het vijfde het derde,anders niet tot complex3, simultaan,als tot complex2,ga het zelf niet anders na,als het geg 5.3 ,als het Kuiperse complexegeg te rekenen bij ons hier, en gaat als complex het gesg exp.exp+1 te rekenen na te rekenen als geg als getallen gehele als coord te rekenen als gehele alleen onze coord hier de gehele alleen te rekenen,(anders niet exponentieel het geg,ook niet als complex geheel als coord de onze hier anders niet en niet ,niet anders niet,niet anders complex geheel als in de Noemer exponentieel niet,kan niet gaat niet,gaat wel op te merken als geschikt,en wel tot geschikt in comuterrekenpram door te rekenen tweedde geg lengte niet voor tijd,lengte als afstand geg,behalve Pox,Cent-stel tot Jup.het geg, het stel planetoidenstel tot Aarde het geg,ht geg door door te rekenen,vooraf,aan te wijzen,geshikt stel planetoiden als in configuratie 8punten tetraedisch als 4 als binnen 4 andere,piramidaal 1 als punt,ontaard rontaard 2punten lezend,door te rekenen lezen,door te rekenen tot ijsijdgeg,nu het,(hierna) rekenend 10 ,rekenend rekenproces 100 complex gaat,1x tekengegeven 3 hierna ,werkt,1x,
en
meetkundig duidelijk tot hier
model,6punten 5 analytisch,behalve deelkrommen lezend als 2×4 te beschrijven behalve over onze bewegende aardbol 2xdraaiend 1.5x als halve,1x 3x gewone bolsnede als over lengte tot 4 deellengte lezend,meelezen en als andersom ,langs de hemelbol lezend, projectief 2×1x , en andere snede,onze bolsnede de halve projectief 1x over de halve als hartlijn de halve lengte,(gaat de andere halve complex door,geg als pseudosfeer voldoende na te gaan ,als gebogen lengte als ontaard door als andersom andersom als oppervlak deeloppervlak door en anders projectief , deeloppervlak plat vlak lezen ,
algemen,ga na,behandel 2
geg bolle 2,Aardbol,hemelbol.geg polen 2,pool van de ecliptica,bewegene hemelpool,2sneden,de gewone bolsnede en de andere bij ons als hartlijn om langs de hemelbol over eerste deellin voortgaande hemelpool na te gaan,verder niet nagaan

beter nagaand nu het als geg als grote getallen gaat,te rekenen gaat,
rekent3/8 hier 1,x1,x als 1X als grote getallen als 1 gehele+1 tot 3 voldoende als tot +1/2 door,nu het 10 algorithmisch 10 voldoende tot 3 verschillen 2 gaat,doorgaat 5 algorithmisch 15 gaat 1×3 verschilen 2 andere verschillen 1 gaat
per 2 computer- rekenprogramma s als 100, rekenproces 2×1x als 1×1x mee als proces rekenproces 10,1x mee,tot 5 coord 3 de geschikt 2,vanzellf practisch in de natuur tot de andere 2,1x geg tot punt tijd eindpunt laatste ijstijd,niet zonder 2deelprocessen 1oo,1×10anders 3geggeg 2xtussentijden 6,blijf metingen 2,geg 1xbeschikbaar,niet voor tijd niet,als bgl Hawaii tit Can Eil.en als tweede geggeg1x niet voor tijd niet,,leest input lengte als afst geg in situatie 2102 Jup tot Aarde,rekent door te rekenen als geheel cluster punten 100 planetoide,rekent 1×2x alle door,tot Selectie+1,gaat 1x 3 door als geg 20 punten Scalarveld+1,1x terug,door als 1×1x tot geg 4 objecten8 punten 2x 1x achter de zon 8 punten te rekenen 1×1x als 10 configuratie 2 objecten 1 waarneembaar door metingen2,1x geschikt,geschikter 1x als het eenmalig geg 1x,1x,afstand Can.eil, tot Hawaii als de andere dezelfde na correctie in de tijd als de andere dezelfde als de planetoide de enige de afstand dezelfe tot ons(Aarde)
en anders niet door te rekenen als getallen 5coord,ons geg v coord punten dezelfde ruimt,tijd) tot 3,gaat alleen analytisch kwadr,1 teken extra in de natuur mee,115,1×1x1x complex mee tot geg 2 coord veranderend,veranderlijk 3,gaat 1x (zonder)4 tot andere 2 voldoende mee,VOORLOPIG,

gaat alleen in computerrekenproces deelproces 10 ander geg cyclisch 100,1X 10 het tekengeg analytisch2,na te gaan tussentijden eind -,beginpunten,later wel detailing…

vat tot hier beter samen,
op afstand 1×1x,(tekengeg 115)
tot als geg,als getallen punten 3punten coord gehele 2veranderend(andere)2 veranderlijk1 als ons geg
coord ruimtelijk om als punt eindpunt ijstijd door te rekenen (en) behalve als afstandgeg
lengte niet voor tijd als bgl Prox C,(in2192 geschikt,a priori situatie door te rekenen),tot Jupiter,
gaat,door te rekenen,tweede optie als tetraedisch punten viervlakken ,alleen halve geheel,tot 1,2 door te rekenen apriori objecten in toestand 1 toestand in 2102,vooraf te volgen,vooraf door te rekenen,2x optie doorrekenen,als tot +1/2,1x 1x te detecteren,2metingen zonder 1 andere 1 foute
en als gegeven gezochte punt (S+1/S),!x reeel zonder foute 2 geg, (onder een hoek schuin,scheef het geg tot pseudosfeer +1 als de halve niet anders 2projectief,draaiend deeloppervlak als lijn een gekromde,en op afstand als andersom,1x(afst +1) het geg tot 2punten bij kromme analytisch 2 het geg geg 3punten andere 2 lezend te nemen tot ,bollen punten3 punten reeel,1x zonder4 te complex als een rechte niet rechte reeel complex3
en afst/2 niet een geg afstand geg niet,lengte als afstand blijft geg tot 10,tijd mee,1x geschikt halve gehele 2punten ontaard ontaard beschikbaar,*bij objecten planetoiden),2×2x door tot 2metingen 1 geschikte,te detecteren,zichtbaarwaar te nemen
analytisch 5,1x het andere geg 2l,lengte, niet geg voor tijd niet,ook niet als tweede geg voor tijd niet,
ontaard ontaard ook als punt 1x ontaard,1x geheel als ontaard mee
metingen 2
ook het volgend punt zichtbaar
gaat zonder tijdprobl door te te rekenen 1×1x1 ,als tot(1/2.1/2.,1/2) hier niet quantum theoretisch als geg hier wel (quantummecjh+1) als kwadr het geg lezend,
en tot complexe geg 5,3 hier voldoende bewijs,1x,1x
gaat het te rekenen op omslagpunt tijdstip begin laatste tijdstip te rekenen,terug rekenend tot 2×3 tussenliggende perioden tijdlengten 6 door te rekenen 2x 3 punten tot 5 terug te rekenen,
tot 3punten 4,1x anders,voor coord anders tot 3 geschikt door
2xperioden kwadr 6 te lezen,lezen,rekenen lezen,1x nalatend geg punt opmerken,als bevestigend bewijs opmerken,noodzakelijk,anders als 1x (S+1/S ongeschikt,niet laatste laatste ijstijd,de zevende anders niet,aanvangsdatum anders niet in timesheet op te nemen niet.

2503 2017
logic scheme op te merken als tot laatste Godel probleem in therorie
men geeft op precessie 26000j,andere bron geeft op 25660,merk op als verschil 340 j,
lees als verschuivende hemelpool voor interpretatie,correctie
leest alleen punten 4punten als 2×2 punten als lengten2 complex 2 als perioden zonder het extra theorie gegeven te complex 3 het alleen voor tijd als lengte 2lengten te complex3,
leesr wel voldoende tot andere 3 als extra punt het geg (en laat,op te merken, theorie vlg volgende Godelprobl na)
leest leest door,leest 2x(andere) 2punten,
en leest,rekent complex het complex veranderend,veranderlijk geg 5.3 door,
duidelijk nu het gaat
andere 2 punten,niet als perioden voor tijd niet,extra punt,tot afstand geschikt gegeven,
lost voldoende op,lost op, als tot 2 als complexe wortelprobl laatste 2 w zelfde,1X,als 3w 2 veranderlijk 10,analytisch 5,1x 2tekens waarde3 complex gaat het duidelijk
niet verder nagaan niet
wel opmerken,voor programmeur zoekt,ook erntry +1 ,als input geg 2getallen grote,voldoende elk door te rekenen,kaart 1 inputals 2S,vrij de andere optie rekent door vlg probl voldoende door,rekent 2 simultaan 3 door rekent 1×1 door neemt 2 tot voldoende voldoet alleen 5 algorithmisch 15 tenemen,te nemen,1x anders alleen 10 alhorithmisch eenmalig alleen niet anders anders niet 5 algorithmisch geschikt waarden functiewaarde 1oo rescikt 1×1x tot waarden functie deelf 10 geschikt 1×1x en anders niet tot 2×2 punten analytisch 2 anders niet 1x tot getallen grote gehele 5,gehele gehele 3 gegeven,theoretisch practisch mee,1x mee als punt analytisch geg als vierde tot 3 andere analytisch,(terug te lezen in deze blog) als vierde geg punt analytisch duidelijk het Riemann geg,1x in progr te rekenen,1×1x input te nemen,
en ook nemen als input geschikt in onderzoek nemend nagaand in het rekenproces voldoende tot !/2 alleen door verder 1×1x als tot +1/2,1×1x voldoende verder door, anders niet complex door te rekenen,rekenend op input geschikte als geschikte 1×1xgeschikter in rekenproces ,als laatste geg als priem,recent bekend en per computer doorgerekend,Nederlandse aurheur,
en
andere geg astronomische data vanzelf wel duidelijk,wel 2x metend,doormeting,1x,als geg ook wel duidelijk,
en
tweede kaart+1(spread sheet) als inputgegeven mee,
en verder,en vorige designs door te lezen,
voor designer en voor programmeur wel duidelijk
getallen theoretisch getaltheorethisch geggeg wel duidelijk tot ontwerp.Ontwerpen.

Rekeningen.
Werkt,1X
geschikt geg op te merken, behandelen,te rekenen,te bepalen ,te rekenene uit te schrijven te rekenen
uit te rekenen 2S getallen en S/2 als ,resp S+1/S en (S+1/S),resp S/1×2x
te rekenen,rekenmodel,na te gaan, te nemen 1×3 dezelfde lengten deellengten bglengte veranderend tot 1×3 punten tot als snijpunt dezelfde breedtegraad , grote cirkel over de voortbewegende,roterend aardbol tot 3lengte projectief2 te bepalen 2punten,
en gaat als,andere snede nagaand als snijpunt grote cirkel en onze bolsnede 2punten 3 opmerkend als snijpunten ,vanaf als ZP na rotatie 1/2 dezelde,1x snijpunt grote cirkel en snede,ander snijpunt als geg zelfde bgl,135 gr,snijpunt grote cirkel en pool NP, en opafstand tot vorige punt,hiervoor aangegeven tot complexe bglentegeggeg 135,1x.x zelf tekengegeven,
en te bepalen 2 punten tot 3 lengte projectief2,
gaat 1x over een hoek,(lezen 11/2 x lezen) een hoek als een halve verschilhoek,(voldoende lezen),
gaat 1x door,gaat complex door,(wel lezen,doorlezen tot 11/2 als (1.5) lezen (optie) om te rekenen lezen),rekent op afstand geg op 3punten geschikt analytisch geg langs ,buiten eenzijdig tot deellengten 3,
en gaat 1x door,gaat complex door,(wel lezen complex 2 in het rekenmodel complex drie ander deellengten dezelfde als andersom),optie vrij rekenoptie 1.5x ,analytisch rekengeg
gaat alleen vierde deellengtebgl punt het geggeg,1x anders geg tot rekeningen vrij de opties gegeven
na te gaan 6punten5 door te rekenen,de andere 4punten 5duidelijk mee door te rekenen in model hemelpool tot 1/2,als een deellengte aan hemelbol projectief lezen door te
rekenen tot de volgende situatie extradeel lengte projectief 1,5x geg om dor te rekenen,
rekenmodel vrij,rekent 2×1x door,
rekent om en om
rekent Om,1x,rekent door Om, 1x duidelijk nu het rekenend gaat,1x tot S+1/S en als tot 1x (S+1),optie lezen ,te bepalen als geg vorige ijstijd te bepalen laatste,laatste 1x als (S+1/S),als Bepaling te lezen,onvoldoende geg.
wel duidelijk,rekent niet, neemt rekenend 1x 1o algorithmisch rekenend door 5 algorithmisch algorithme 15 geschikt,leest data ,input data,neemt,selecteer zelf wel spreadsheet door
om 1x anders exponentiee5veranderlijk3 exponentieel als 10 exponentieel voldoende voldoende tot 3complex ,voldoende voldoende als tot 2 complex rekenend te nemen,op te nemen in timesheet alle gezocht data op te nemen en als laatste laatste ijstijd volledig te bepalen,1x (Bepaling+1) vrij te geven.

2503 2017.
(merk ook wel op,als in uitbreiding op,merk, op opties anders te geven ,door rekenend te geven,merk op als ander nalatend gegeven,op tijd opvolgend te geven,
doorrekenen rekenend te geven,
gaat,model,hemelpool over hemelbol tot bgl 180 gr ,tot 1/2 te lezen,door door te rekenen tot als geheel tot als 1,5x gegeven te rekenen,
terugrekenend tot,(behandeld en bekend in tijd),zon zelf als verspringend geheel,verschuift als over lengte,lengte als puntverschuift , zelf als trillend geg te lezen,
later wel details als voor licht als voor lengten golflengten licht versterkt rood en temp warmte duidelijk voor temperaturen,hogere te rekenen,door te rekenen voor temp3 dooren tempwarmte geg door,3 tot 5 door,later wel timesheet aanvullend te geven vanaf laatst bekende punt,als verschuiving 1punt als aanvangspunt periode grote rode zon ,verder,hier niet xonder nalatende tekengeg op te merken in de komende analyse,na te gaan (35),1x ,35,1(x) ,(135),1(x) en gaat, op te merken logic scheme verder,,als elders anders hiervoor behandeld, tot als het volgende probl als wortelprobleem als 7/8,het logic scheme verder,uitbreiding.

opm.tot hier (on)volledg transformatie(S) complexe 1x als tot 3 geg tot S getallen 2 als tot 2S en als tot 2/S door alleen v punten door,door tot 10 als v(s) mee door als tot 100 vv(s+1),
gaat alleen meetk te rekenen rekenend als tot geheel 2 c0mplex als 3 complex (geheel+1) anallytisch als zelfde complex meetkundig alleen rekenkungdig zuiverz uiver door te rekenen
Aanw.: tansformatie alleen voor punten,geschikte punten alleen echte complexe mee,& niet punten als zijvlakken en soortgelijke),
gaat,anders door te lezen,ruimtelijk scheef,iets schuin op onder een hoek als hartlijn als folium alleen het halve te lezen punt erbuiten op afstand geschikt aanwijzend 2,1x de andere,tot 3punten pseudosfeer lengte als in de ruimte complexcomplex de gekromde schuin,iets scheef als andere halve als gehele 3 punten,(lees…),nu 6,en mee blift als het halve ,het folium ,2punten,nu 18,en gaat (zonder) 12 punten als 1×4x 3 punten,(bollen punten hier niet nagaan als geg het homologe niet),gaat wel 1x zonder 4 door aftelbaar als 16 ,ln lezen deelbgl tot pool magn,gaat,inrekenoperaties 2 door ,als geheel 12 punten en 8 als 16 ,inmiddels zonder e,1x als +4 reeei,1×1x tot 40punten aftellen nu het model reenmodel 1x dootgaat,als voor tijd ook niet (ekwadr) niet,zuiverrekenkundig te rekenen 100 punte analytisch 2×1x als 1×1x tot als geg te rekenen rekenend priem als te rekenen tot 120 als priwm,wel 1X doorrekenend te rekenen,als functie analytisch deelf (f+1),1x ,simultaan als functie Proces, 2sim3, anders niet 1,5 X ,*2analyisch,analytisch +1),t0t 5 algebr gehele geheke 3 algebr,algebr zuiver rekenkundig analytisch te rekenen,rekenend op 3 grote gehele getallen,*input), anders 1×1x1 als andersom (1×1x1) ,als anders andersom (1×1x1),
niet zonder vierde punt,1x Riemanngeg,alle gezochte voor ijstijden en veranderende klimaatperioden ,voor tijdpunten per computer op te geven,op te geven mee voldoende temperaturen te geven).

2603 2017
bij ons in archief op papier,A4jes, ..stuks ,later,hierna wel,detailing wel,
hier voldoende uit te schrijven,
als kortste weg 1×1x de kortere
als geg(geg) lezend2 door te rekenen nodig tot derde bewijs door door te rekenen
tot als eerste bewijs,ook,andere optie spreadsheet input,tweede eerste
2xlezend 1×1x te lezen,door te lezen,leest zelf als tafereel door,als 1xoptie kortere weg door,leest tot 3 door,1xanders andere optie
1andere2, lezend2 door,
alle bekende data geven wij hier allen op
Hawaii 3exemplaren2 (en) 1(on)bekend 2,het derde exemplaar bekend en als slapend niet bekend voor terugkerende toestand actief niet,
(verkort) ,voor 7 exemplaren Can eil. 1slapend niet bekend voor terugkerende toestand actief niet,
en binnen model als derde in voorstelling mee,wel coord poolcord mee,theoretisch toestand als zon als trillend waar te nemen datum 1917
alleen als vervangend geg,hemelpool,als pool geg zelf niet verder nagaand
alleen nemend als geg bekend,voorheen bij ons in model door te rekenen,siuatie zon zelf als trillend over een lengte deellengte alleen als een punt,verschuivend geg
in theorie te nemen,te rekenen als priem,(recente geg als geg na te gaan tot 1/2 door 1×2x fout als 1×1x correct 1x het priemgeg zo lezen te rekenen,datum zon geg bekend door te rekenen,anders 1x 7 cijfers dec,2opvolgend, 1x geschikt opvolgen+1 wijst per computer 1×1x aftellend,enz.)
gaat door de zon in theorie tot 180 gr lhemelpool,theoretisch 1×1x in model als tot 11/2 x beter nagaand theorie ,bij Gauss over de bol tot 2 1/2 xgaat alleen2,5x 2x als 5x,te lezen als geschikt 1 geschikte als coord geschikte,bij ons als de gesch.tijd,ruimte zelfde punt coord,1x geschikt.
2 andere coord als de onze door te rekenen,later wel uitschrijvend als geg A4tjes als boven als per heden,
hier duidelijk bekende geg voor Hawaii,voor Can.eil,opzoeken,mee gebeurtenissen op afstand tot Stromboli meeneemen,data Vesuviuss,data Etna in model 3 punten 4x,schuin onder een hoek scheef 1×1 binnen model nemend te nemen als geg als pseudosfeer,1×1x (mee)anders na geschikte rotatie aardbol nagaand te nemen mee (te)nemen,anders in model
3punten tot 7 complex,reeele toestand geschikte op Can.eil. mee als iets scheef mee 1×1x1x binnen model als geheel door te rekenen,behalve Hawaii,iets anders,wel rekenend te nemen,anders door te rekenen,enz tot Concl 5,2xgeg ,als datum lezen begindatum laatse ijstijs,als 7de volgend op 6 vorige,begin en einddatum (worden) alle bekend,vanzelf mee 6 tussenliggend perioden tijdlengten per datum elk van alle bekend ,
gaat in modelrekenmodel 3 transformaties ,elk geschikt tot 1/2 als geschikt 1×3,enz per computerrekenprocessen bekend,door 5 algorithmisch 1xander 1o algorithmisch 1×1x anders 15 algoritme 2×1x anders 2 geg 1×1x anders tot complex 3 als complex 2 als hetzelfde geg tot conl 5 concl elk 1x anders, door te nemen,niet anders nemen,blijft als het kuiper geg 5.3 altijd hetzelfde ook als het geg complex om anders te nemen,het rekenen tot voldoende anders algorithmisch 5 ,(onder 4),1x anders 400 punten niet ander tot 1000x te lezen door te rekenen gaat t alleen als vierde punt analytisch als geg 1x anders analytisch tot 3 zonder tot 5,als tot 3 punten analytish functie als 1oo,1×1x analytisch mee als functiecomplex 1o analytisch het puntmee,1xom1x inrekenpramma om,Om1×1x als vervangend 2 punten1 Riemann geg,het andere als het onze,niet van onszelf het gegeven,wel ons duidelijk voldoende het gegeven.

2603 2017
en gaat in enen door
behalve behalve
en punten lezend,in theorie 1x als 100x punten 1000 punten lezend,heh ge Hanke,Bhargava duidelijk,(terug lezen),
in model 1x volgen als pool alleen in ons stelsel van zon en planeten,merkt op als geg alleen voor licht in 2017 aan de PPortugese kust,als fenomeen trilling als geg van zon,
volgende datum ,ook bij ons bekend,(lees terug), als fenomeen zon als verschuiven over lengte lengte als punt lezen,door door lezen bekend tot 180 gr terminaal punt,en als geg,bekend als ouderdom vanaf BIg Bang in eenh j. geschikt 14x 10 exp 9,en als verchil 14.3 _14.7 nemend te nemen,in andere eenh nemen,
verscil tijdl verschil als zon hemelpool het nabie geg nie verder nagaan ,niet nemen,
als voorstelling complex in het complexe model nemend,wel nemen,punten te nemen
na te gaan,
en binnen het complexe moder als geheel +1,het gegeven als homologe bollen punten complex 3 punten als zomer 4,1×1x niet
niet 1x anders punten als op complexe rechte projecrtief 1,onder een hoek tot snijpunt,andere rechte door als projectief gaat niet 1×2x niet 1x niet,ook niet 1x anders als projectief,wel,gaart wel punt als vierde 1×1x hetzelfde,verplaatst niet…
en alleen als geg pseudosfeer 3 punten alleen,ook niet lezend,als onder een hoek,halve hoek,1×1x op afstand geg 2punten afst geschikt als geg nu 3,
als hoekprobl 2 ruimtelijk 3 duidelijk,nu zonder,
duidelijk nu zonder vierde pobl
in theorie door analytisch functies punten als geschikt 3punten ,theoretisch practish 1 mee analytisch meet kundig Riemann geg het geg opmerkend
meetkundigrekenkundig 3 transformatie 4, als tot 7 rekeningen door door analytisch Notatie,1x,1x opmerken,stelt zelf wel,(computer) hoofdrekeningen 3,
geeft aan
en tussentussenliggende tijdlengten,halven als 250 te lezen teruglezen allen punte lezen gaat in enen door 6 als tussenliggend geg (geg) duidelijk
zonder 100,1x Verschil en 10 niet, niet 1x niet,in andere halve,( model wel voor zonne stelse) omloop,andere stand zon en instralijn op aardoppervlak,
1x 10 algorithmisch door,door door alleen 5 algorithmisch 15 1×3 door,als 1x zonder vierde geg
wel lezen in modelrekenmodel als rekenen als dimensierekenen in te psassen,duidelijk als geg 26000 j precessie lezend te lezen andere geg,
(Aanw.: Verschil hoek delta /2,wel practisch zonder probl theoretisch theta kwadr +1 teruglezen),
als geg,het andere… geeft men op,geschikt bij ons zonder 1x 1o als 100,
en duidelijk,vereffent geg nutatie,1x #

vereffent 1x tussentussenliggende tijdlengte anders varierend klimaat ,ons onbekend als 1 andere 6 tussenliggend dezelfde 1x,ons ook onbekend,iets varierend ,25650 1x niet lezen 640 lezen ,1xals 10 geschikt hieronder te lezen,
voor precessie door,25000 door tot +750 niet lezen complex door tot 650, 1x als 10 niet,HanKe,Bhargava wel,en 17,anders3xanders 10,wel 17000x doorlezen.Tweede geg precessie te lezen.,mee duidelijk en bekend,tussenliggende lengten,500j elk te rekenen,rekenend in model als halven te rekenen,250j,(bekend in de laatste ,100 tot 1900 na Chr.).Tweede geg precessie bekend te lezen 25700 j, lezen,interpretatie ons (hier)ons onvoldoende te lezen doorlezen,vulkaangeg door te lezen te lezen

#niet anders theoretische getallen geg bij Hanke Bhargava 3x,1x tot als laat mee,beter 1×2x als 1×1x anders veranderlijk,behalve 17,1×1x onveranderd doorleznd doorgaand niet tot laatste getal Bnargava,Hanke niet tot laatste getal niet ,anders niet niet ander tot 3 schema getallen 2,1x als verschil geschikt derde getal (in schema8×8) ,1xals 1o geschikt,elk getal schenma beken nu het gaat, zonder 4geg3 als probl s probj niet,gaat het getallen tekens 2 probl 1 zonder,duidelijk 10 priem 3w2,1x veranderlijk duidelijk,(zie de recente publcatie voor het geg als priem en lees recent bij ons terug als door te rekenen tot 1/2,1x als tot 1/2,1x 2xscomplex als 1×1x).

0p afstand geschikte 3 geg binnen geg als tafereel als punten te lezen de als halve (figuren0 punten geschikt complex 1 1/2 10 punten geschikt projectief 10 punten te rekenen als door te rekenen in rekenproces te nemen,hieronder verder voldoende door,voldoende hier allen als ref aan te wijzen als tot projectief 10 als geschikt,ref ,,vademecum v/d wi” de juiste(n) zuiver door rekenen nemen,100x rekenen,punten als geschikte krommen als lengte geschikt ,ook deelkrommen lengte geschikt mee projectief 1×1 zuiver 100 rekenen in rekenproces mee als rekeend,1xals 10 complex mee,niet anders als te vereffenen te rekenen 1x tot 10 door als niet anders,(niet analytisch,niet analytisch hier net het rekenen),als 1x tot 5 door, gaat,leest 1x,rekent vereffent 1x ,(duidelijk tot 750 extra extra geg 50j bij ons),

en als tafereel
eenmaal ene zelf niet als vulkaan Jupiter als punt niet, niet,
op afstand binnen model zonder zon
polaris meest nabij hemelpool,2102,
geg maan meest nabij aarde,
lengtetijdlengte tot definitief voor maan volgende,andere positie,na 2121,niet terugkerend niet als de huidigen niet,1x anders definitiefdefinitief, als na 19 j telkens herhalende positie,(iets verder van Aarde),
merk op,merkt zelf op
en neemt niet anders als eenmalig gegverschuivend als rondom deel oppervlak bol,neemt Cruinthe mee,
en gaat de meetkundige gegevens beter in studie mee nagaand na ,gaat 1,5 x na
ziet,ziet in model
vanuit de geschikte hoek het geg het ene geg als binnen het halve,het halve tafereel,ziet zelf wel,1x,(ziet rekent ook nog niet het geg niet)
ziet afstand als punt (en) het andere halve niet,
als punt compl 1,5 x 1×1x anderegeg op afstand opmerken,
ziet onder andere halve hoek als punt compl ,5 x 1x 1x
wel samen projectief analytisch als 3 puntren doo
transformaties 3 tot 1/2,1x als punt complex 3 te rekenen te rekenen
en 2×3 punten,projectief 1x tot 7Poncelet gegeven

op afstand geschikte 5geg in tafereel als punten te lezen de halve figuren) punten complex dor te rekenen,hieronder verder voldoende door alleen ref1 aan te wijzen, O.Teller, ,,vad v/d wi” 8 geg aanwijzend geschikt 10 geschikt

en binnen het model in2102
1piramidaal2 niet alleen Prox Cent en 3 begeleider st 1 ster buitenhet vierbvlak als tetraedisch ontaard 2,
1x als ontaard geheel+1 andere 1lezen
1piramidaal2
als geg polaris,zon,JU,Aarde als viervlak als tetraedisch erbuiten mee 1×1xCruinthe mee,(on)voldoend piramidaal geg te lezen door lezen te re kenen door tot !/2 te rekenen,
1x te lezen vooraf aan 2102 te rekenen,(geschikte planetoiden in 2102 tot 1/2 door,ook vooraf 2102 geschikt, 2doormeting1 geschikt te meten te rekene,rekenen,
1x gaat transformatie te rekenn als geheel zonder tijd 100 niet een gegeven,nog 1x rekenen
op afstand tot 3 exemplaren
1×1x3 items vulkanen exemplaren
3 Hawaii exemlren als 1 en Vesuvius,Etna als 2,
als lengte lengte verschil niet voor tijd,Hawaii tot Stromboli duidelijk,
mee actief Etna,actief Stromboli tussentijds 3 lengten 2 te meten,te rekenen
geschikt als op afstand in rekenmodel,(zonodig,en Vesuvius ook een vulkaan een gegeven,als complex geg door te rekenen,derde geg,afst/2 alleen eenmalig alleen ,het geg afst/2 als afst/1xx geschikt mee)
duidelijk &Poncelet het geg 6punten5,en algorithmisch 5 als vast geg opmerken,
door als tweede geg Poncelet,ook niet voor tijd niet 1oo een geg voor tijd niet 1oo niet tijdgeg10niet 1x,
andere 10 punten,en eenmalig 10 algorithmisch gaat het te rekenen,
en lengte geg als lengte afstand
10x door te rekenen,
Hawaii tot Can,eil.
niet zonder 7 items (Can.eil.),
6x tijdverschil als voor erupties duidelijk duidelijk
1×100x te rekenen
tot bekend getal 6 cijfers de Souza bekend het getal duidelijk 142… te nemen wel rekenend in computerrekenproces
gegevens,bekende data tot conclusies 5 conclusiee te trekken.

en opmerken,voorlpig opmerken,
na laatste koude lengte 5oo tot 1900 ,(vanaf 1400)op te merken,’merkt op als tussntijd
merkt tot 2000 door tot 2450 door anders bekend hiervoor bij ons hier voorlopig voorlopig,(vooraf lezen),
als reeel geg op te merken ,vanaf 2000 tot 2450 als warmeperiode 150 als 3x halven als 6x halve , onvoldoende geg,1x als 2x tot 1oooo door rekenen,’niet zondergeg
en laat als Optie na,1xandere na,(nagaand)
vooraf voor lengte golflengte 1 verschillengte als punt 1punt door te rekenen de andere als exp geg in lichttheorie golflgeg lezend punt exp meelezend te lezen,
anders niet,wel vooraf ook vooraf het geg 5,3 als het complexe geschikt volledig geschikt 5,3 nemend te nemen,en meenemen projectief meetk de ons bekende lengte tijdlengte, tot tijdpunt,(gaven wij hiervoor aan), verschuift zon zelf, verschuift over punt vooraf als geg te nemen te nemen tweerekenend mee te rekenen nemen,(meenemen) te rekenen,anders niet op geg anders niet tweerekend geg alleen nemen alleen 2config 1 nemen niet 10 punten 8 door,terug mee,3/8 rekent 1×1x complex mee 8punte5 terug complex door om en om als om om tot complex3 als complex 2 hetzelfde getal 1o cijferig voldoende cijfers 8 cijfers eenmalig eenmalig andere 8cijferig getal al geg door te rekene door door te rekenen voldoend tot conclusies 3 te rekenen en vooraf 5 conl trekend , 2metingen doormetingen1,beter anders niet vooraf aan de volgende ijtijd,alle 7 zelf intussen bekend, als vooraf tot 2450 vooraf, intussen in de tijd als de huidige tussentijd gaat het rekenend door 8 andere door tot 3punten tot doormeting,wel vooraf metend 2 te rekenen rekenen 1 onzichtbaar,niet waar te nemen als geheel planetoiden 10 complex niet door te rekenen projectief rekenend,(nu wel gaat het),ook de ander 2metend reeel gaat om1x om tot de gezochten in onderzoek alle door te rekenen ,en theoretisch alleen diuidelijkduidelijk lezen alleen, door zuiver te rekenen analytisch alleen voldoet t
Optie,1x andere alleen
golflengten verschillengte1dimensie1punt andersom andere eenhei+1 alleen,hoeken bglengtehoekenpunten alleen. bekend geg 2min+1 te nemen als te rekenen rekenend ineen doorrekenend te rekenen ,op andere geg op items op Aarde 1×3 items ,alleen ruimtelijk 1o,1xals in vaste positie elk in zijn geschikt coord system 3x tot geschikter 1 andere coord bij ons als in de ruimte de complexe te rekenen
//lees nog eens door pse, prior to check in.

en model tot al rekenmodel meetk alleen rekengeg
nagaan 2×1x,over bol, voor de gewone snede als langs de halve erlangs tot 540/2,1x beter te lezen,
gaat anders 2×1x over de bol,voor de snede als langs de halve erlangs,gaat beter 5x de halve als 21/2 te nemen,er buiten afstand (geschikt) 2punten analytisch om en om geschilkt tot lengten ,1×165 ,ziet ineens verbeterend Om,1×1x te lezen analytisch meetkundig rekenend, 135 tekengeg,1×1x door om en om rekenend 165,1×1x tekengeg
zonder 100 (punten) analytisch kwadr+1 als geg als exp+1 niet te stellen,stelt zelf 1x als 1x
gaat rekenend simultaan alleen meetkundig transformaties 3 tot 1/2 te rekenen door,(teruglezen)
v Staudt geg hier 1x tot 1/2
Pluckergegeg ,1x mee door ,meetkundig v coord,behalvebehalve barycentrishe lezen
mee in systeem,Mobius’(geg)geg coord systeem,anders niet 1×1x tot tot als systeem punten coord geschikte alleen niet anders tot onze coord punten 5,hier in het ontwerp ruimtelijk 3 punten coord v tijd,plaats dezelfde en coord als complexe 2 andre als getallen lezend ,anders niet in het systeem rekensysteem niet anders,als 1×1x tot +1/2,1x (on)voldoende te rekenen,beter ineens ineens doorrekenendgeg(geg) ,(onvoldoende rekenkundig, voldoet verbeterd te lezen te rekenen
rekent zelf analytisch,1x,in rekenprogramma tot dezelfde 3 Complex 2 door.,nu het analytisch 1X,gaat
toelichtend gaat als Gauss geg complex ,(onbekend lezen) als lezend getallen gehele 2S getallen tot 2 geschikt nemen,1x 10 getallen priem ongeschikt 100 te nemen,rekenend als Gauss volgens zijn regel als kwadr verschillen exponentieel2 als in de N 6 geg 5 bij ons algorithme 15 te nemen 2xals ,
en voldoet anders niet gewone getallen priemgetallen nemen als verschillen 5 tot 3 te lezen door te rekenen 2x rekenprocedure te rekenen 5algorithmisch 1x anders 10 algorithmisch ,procedure anders niet ,niet geschikt anders niet,,15 algorithme 1xzonder 4 duideljk 1×1x te nemen,nemen,Als geg data alleen de geschikte aan te wijzen,geg als input data voldoende aftellen tot start up,1×1x gegeven en doorrekenend in het andere 100rekenpramm voldoende tot deelrekenproces 4 door in het andere ,analytisch analytish niet zonder deelproces 10 complex gaat t als 100 cyclisch als 1o,1x,1(x) als 1×1x1x , en geg Riemann analytisch tekengeg 1(x),1(x) mee in ander computerrekenproces,wel 2 Simultaan1 agorithme 15,1x anders te nemen, te rekenen,te stellennu het 1x analytisch anders niet gaat,Notatie!,!X,1x ons gegeven,

en data duidelijk nagaand om te nemen….

2803 2017,
behalve hier om te nemen op te zoeken geg geschikt te nemen hier,hierna later wel mee als andere geg en ook als najatend mee om te rekenen 2simultaan3 rekenend door te rekenen,behalve vulkaan ,erupties,ook buitenaardse als op onze planeten aan te treffen mee ,behalve voldoend voldoende terug in de tijd tot 1x beperkt in gebied tot Jupiter te rekenen 2andere geg te lezen te rekenen tot geschikt aanvullend2 aan te vullen in timesheet als andere geg te zoeken als afbrekende deel,Jup. aals afbrekend van zon en) abrekend als geg onderdeel Aarde onze maa,zsl het kater,hierna wel gaan anders tijd,2×1x als 1×1x na(te)gaan,nagaand tzt,tzt (lezen ter zijne tijd,ter zelfder tijd) beide geg v tijd voor snelheid en versnelling de tijd te geef,zo lezend te lezen larer wel,
hier door.
hier tijdig terug door tot de geg exemplaren Hawaii,Canarische eilanden,al op tijd alleen erder onder geschikt door getallen alleen grote gehele 3 en als viedde geschikt gescjhikte in het systeem rekensysteemhet geg als Riemnnanalytisch het punt,in theorie wel duidelijk duidelijk me,hier wel de ge als getal gegeens,niet tekenge Gauss bij ons als hiervoor intherie ook miet,duidelijk wel intheorie tot hier voldohde beschrijvend,anders nie tot 8×8 het schema geschikt mee te rekene,Eule,Bhargava bij ons,Lagrange,,etduidelijk te nemen tot schema te nemen,anders wel nemem,voldoende lezend 1×3 anders Hanke,Bhargavavoldoend nemend mee anders te nemen,
en zal zijn beter laatste wortelprbl,1x anders mee in ander rekennprocrs,behale behalve als Gode;s laatste 3,4 probl,aanwijsen 7/6 als het volgende 1x voldoende mee in hwr ene computerrkenproces 1oo,duidelijk het andere progran 100 rekenprobl neemt zelf geheel het geg als het laatste 3,4 mee,gaat alleen leidend tot resultaat geleidelijk tekens Als analytisch onvoldoende geschikte,geschikter ineens ineens analytisch,gtot aantallen al axponenyieel in deelptocessen verwekend t nemen tot5.3 hier als het complee geg en anders +1 analytisch -1 duidelijk verdr door te rekenen,in ontwerp chip in ontwerp electriesxh alleen erbuiten,1x anders,extra geg op te merken anders niet in deelrekenpeoces 1×3 complex als vierde geg,pont anallytisch tot data op exponentieel grote schaal 1×1xanders niet mee tot 1×1x1 mee Om,1X mee het geg als tot (1×1x1),
lezend te lezen,leest zelf wel,1x,merkt 1(x) op
7/8,leest 7×8 door ,nerkt 1x op 4×3 door en zonder 4,2 de andere wel opmerkend optemerken opmerkend,alleen eenmalige te nemen nemend duidelijk nemen
2S getal alleen geschikte als eenmalige de andere (2S)als Sgetal,eenmalig anders niet samen in complex 3 complex 2 niet anders 1×5 inhet samenstellend rekenen op het complex,niet als rekensysteem niet,gaat niet,gaat wel 1×2x complex analytisch te rekenen eenmalig

astronomisch,door,in ons archief aanwezig,A4tje 1x,per datum 2803 2017,als tot uitschrijving gereed,
alle nodige gegevens aan te treffen als input geschikt alleen geschikt als geg inputgeschikt tot rekenprocessen,2 rekenpramma’s in de nieuw computer,de computer quantummech als de computer aangedreven met licht,(daartoe ook in deze blog het ontwerp terug te lezen),om alle gezochte onbekenden,nu voor ijstijden en tijden als tussentijden,incl (tussen)tijden
timesheet gereed,gereed tot volgende studie uitbreiding als studie vulkaan erupties, simultaan rekenend door niet zonder aanwijzend geg duidelijk te nemen vulkanen 2 geschikte als4,alle 4 Jupiterexemplaren,hier onnodig,ook niet 1 exemplaar nodig,alleen object hier nodig,behalve Jupiter zelf hier nodig, nodig als oblecten 5 objecten 3,wel,en wel 2x Jup.zelf 1x als zonder vierde geg,in model in voorst te nemen,nemen, hier zonder andere,wel vulkanen,en wel te rekenen nemen,zie het archief, en 1x als vierde als 1 object lezendpiramidaal1 Prox C+3 begeleidsterreng,als 1object geheel,twee andere, terug door te rekenen posities in jaar 2102 rekenendAarde en Jupiter 1×1x geschikt,geschikter tot geg 6 punten5,gaat zonder als 1object ,als punt beweeglijk te lezen trillend heen en weer bewegend als hetzelfde te zien,alleen geschikt,als zesde punt alleen in j 1917 als datum tijdpunt- geschikt ons geschikt,waar te nemen toen boven het water boven van de grote zee aan de kust in Portugal toen,als zinvol door ons aan te nemen,duidelijk te nemen als geg geschikt nemend,om in de uitschrijving,(overige data lezen) duidelijk te nemen om zuiver rekenkundig door te rekenen tot aantoonbaar geschikt berekenbaar,beschikbaar als complex punt noodzakelijk gegeven in ons model rekenmodel nodig,tenminste bij ons in de uitschrijving nodig om te geraken tot transformaiets 3 meetkundig rekenend door,te rekenen per computer door tot laatste geg conclusies 5 tot 3 concl,nu alle gezochte in deze studie bekend te(veronder)stellen.Zie het geg voor de data. en punt schijnend een bewegend object eenmalig als tijdpunt geschikt niet zonder de overige om input gereed te nemen tot de rekeningen computergereed,nu het duidelijk te nemen gaat,als laatste geg Aarde en maan wel doorekenen posities 2102 tot 2121 voldoende doorrekenend ,binnen complex rekenmodel, tot Jupiter alleen als ,,pool” metend geg lengten voldoende als in 19j20
voldoende vooraf in ons mode door te rekenenalslengte afstand tot Aarde de grootste wel meenen tot punt als geknilkt over een ,scherp over een hoek,meest nabij Aarde,NB problruimtelijk,zonder waarnemingen,niet vooraf Cruinthe geg,ook voorat in model als door te meten te rekenen verschuivend geg te nemen,wel te rekenen wel,nu het wel gaat ,en niet gaat,gaat niet,Jupiter verschuift als geheel niet,niet door Aarde veranderend geg Aarde en maan hier,practisch Jup niet als geg,niet nagaan,wel nagaan door te rekenen als 1piramidaal J,A,M, Cr,nagaand tot tijd probleemloos 1 te rekenen,wel 1x door tot 2probl loostijd,vulkanen gesch op Aarde en geschikt planetoiden geven we aan op Klad A-4jes boven genoemd specifiek,hier voldoende,
en te programmeren en info te verstrekken,(vooral vooral mbt tot veranderingen in klimaat urgent,door nu en hier wel opmerken bezoekers blijvend ;gaan niet weg,als objecten als 50 planetoiden binnen ons zonnestelsel bllijvendgeg te rekenen geschikt coord posities veranderend na te gaan geschikt doorrekenend geschikte te nemen te nemen,mede zo mede mede te nemen overige,anders veranderend binnen tijd en ruimte als blijvende posities coordinaten veranderende items zelfde vuikanen als items op Aarde en erbuiten in het systeem andere coord systeem geschikt door door rekenend tot 1×3 dezelfde categorie coord,d.i.de onze,complex geg 5,3 duidelijk nemen te rekenen,hier alleen ,voldoende complex nu het gaat nemen te rekenen lezend nemen rekenen stellend te stellen,stellen,nu het wel alleen complex zo gaat ,gaat 1×2 theoretisch getaltheoretisch geg 3 concl 5 ,vanzelf duidelijk,(zo niet, ga zelf,lees laatste archief A-4tje door//Are you with me?Als Cruithne geg mee,beslist mee.
en als
A-4tje doorlezend,hier vierdegeg
tot 2102 duidelijk duidelijk
1p17 zon totAaerde door als tot Jupiter 1x door
Jup. 1×1x als pool hemelpool
165 1xtekengeg,
/,geeft cruinthe geg voor ons
en
op Aarde als rechte 1×1x als verschillengte dezelfde als punt
en na 2102 apriori apriori als geg 4×4 planetoiden,
1X geschikt
duidelijk duidelijk duidelijk hier analytisch nemen
als op Aarde de vulkanen de geschikt geschikte genoemden
tot analytisch
115,1X,x

Preliminary progress-report.

8 februari 2017

1.De Rechtspraak,Rechtbank Overijssel/team kanton en handelsrecht Almelo/benchmark 5602333CV EXPL 16-6309/post in dd 0702 2017.
2.Sociale VerzekeringsBank,Deventer/AOW-pension/post in dd o6 02 2017.

Reaction to the Conclusion of Reply of Menzis Zorgverzekeraar N.V./GGN Mastering Credit,Rol-/zaaknr 16-6309/5602333.

It is clear,and not to me only, the reply of Menzis- insurance/GGN Mastering Credit to consider being invalid.It does not stand, as I see established my innocence with Sociale VerzekeringsBank,because this body reports to me my pension will be paid out fully from now on, that is to say without any deduction or penalty.

After session @ court Almelo,date 0702 2017,or prior to date,resulting anyhow in removal of double costs for Menzis-care,there is up to here no need for me to forget all the extra penalties I had to pay over the years to ,, The Justitieel Incasso-bureau”,location Leeuwarden,despite the sudden end of these penalties a few years ago.
Sure, I insist on all my requirements and complains ,in so far these still to be valid,as informed in my blog kzv ,k rank z innigheids v erklaring, driven by Microsoft Wordpress through www.Stratobob.nl and in other sources,originated prior to internettimes and mentioned within the blog.
The principle requirement to be,and no other to be the first one,remains to be,the removal of the insanity declaration,either by dutch parliament or by a dutch judge ,acting as president of a dutch court and not without the second condition i.e. a fair clean up of my medical dossier.. i assume the team kanton en handelsrecht will indicate ,,tuchtcollege”
for the following step,if so needed.

This progress report is preliminary as long as no unforseen incidents occur untill date o6/0703 2017,and at date of next session in court Almelo,it will become definititive ( 0703 2017).
As required I shall forward in time, two signed copies of my reaction to this cause 5602333 CV EXPL 16-6309.

So called ,,doorhaling van de zaak op de rol” will obviously be excluded/es kommt gar nicht im Frage/pas du tout,om het internationaal te houden.

1102 2017.
Aanvulling tijdschema.
Internationaal.
Verantwoordelijkheid dragen,doorlezen en teruglezend in vorige blogtitel betr. de laatste potvis opgemerkt voor de Nederlandse kust,doorlezen, opnieuw veel walvissen opmerkend,heden per 1001 2017, in problemen bij de kustlijn van Nieuw Zeeland.Zullen door de gebeurtenissen in de natuur ook mensen aldaar getroffen worden,dan kom ik daar later wel op terug.
Of anders hier en nu wel.
Ook al zou er geen aardschok volgen voor N.Z.,dan nog stel ik,dat de rechtspraak in mijn geval gebrekkig bleef in het gerechtshof Almelo niet alleen,maar ook in Utrecht.Ik werd beperkt in mijn doen en laten en kan ook niet alles alleen op mijn vingers in de casus NZ uitrekenen.
Note.
ga na,lees terug,reken beter per computer door als probl,en wel als geg mee
aanwijzend de huidige beving,op de ,,Ring of Fire” in de zuidelijke Philippijnen,tenminste 8 doden,dd 1102 2017,als geg
1x tot,en als vlg als erbuiten als aan te wijzen af (te) tellen(d),tot 1×1xals de mede-gezochte, op/nabij Nieuw Zeeland vooraf in rekening te brengen.
Reken zelf beter na.

To Check, pse.Aanwijzing:100 schokkenerupties10
als drietallen viertallen,rekenend door,doorrekenend tot
twee andere tweetallen,
1x anders 2,rekent als laatste(n) N.Guinea -event,recent,Philippijnen-event heden,tot NZ-event bij ons axiomatisch als geg door te rekenen,als tot laatste,eerstkomende NZ-event als laatste,1x als enige te rekenen door te rekenen te rekenen 1×1x als enige geg a priori door te rekenen, op/nabij NZ eruptie /(of schok),en timesheet aan te vullen,,incl. safety alarm geven
(na te gaan,in voorstelling nagaand,2×2 gaat erupties als geg in Noorden,(Ijsland),behalve tot midden Italie (en) anders door (niet manifest, als intern, binnenin Aarde),tot N.Z door,behalve behalve,en bij ons axiomatische uitbreiding geschikt rekenend gegeven,als tot 9,10 terug,door tot 8 alleen geschikt,geschikter tot 3,rekent 3/8 zelf,1x,x door,leest,rekent (zonder) 7,niet N.Z. het geg anders N.G het geg,en anders niet,niet anders (zonder) actuele Philippijnen event, anders niet,door ons ook niet anders in complex model rekenmodel door te rekenen,(onze ref,axiomatische uitbr.teruglezen),op als berekenbare gebeurtenis op/nabij N.Z,te rekenen,(per computer exact te rekenen/reeds 6 Philippijnse slachtoffers/de honderden walvissen thans op de stranden van N.Z., in verwarring geraakt door veranderend magn, veld,behoren tot de soort van de grienden) .

1202 2017.
Na de volgende event in het gebied rondom Nieuw Zeeland,kunnen we vooraf in de wetenschap vernieuwing nagaan,en ook meer slachtoffers uitsluiten.
Hiermee wordt tegelijk aangegeven,dat we bij ons in Nederland aan hervorming toe zijn, hervorming van het parlement,het onderwijs,de rechterlijke macht en de journalistiek,opdat er ook thuis niet opnieuw slachtoffers vallen door het gebruik van het gezonde verstand in ere te herstellen en politieke doctrines en dogmata uit te sluiten.En laat er ook mee weer cultuur opbloeien ,levendig en vol variatie,zonder cultuur van de dood en liefst zonder de dragers bekend als de cultuurdragers van de cultuur van de dood.
To be or not to be.
En laat liever thuis,houdt eerder zelf,valse verklaringen als kzv,als ook waarheden als zou bijv. koolzuur verantwoordelijk zijn voor de klimaatwijziging en al het overige occulte.
En het kapitalistisch-socialistisch complex, wereldwijd bekend als het ,,Gestapo-Stasi_maatschappij- model”,geintroduceerd via de vereniging ,,Nederland-Oost Duitsland”,weg ermee.Breng liever terug daar , waar het onmiddellijk al fout ging ,in de rechtspraaak ,de bestendige ,,Codex Justiniani” als enige leidraad.
Of worden wij gedwongen verder te leven als onder de autoriteit als de oligarchen van Oost Europa en de chaebols van Azie , zonder eigen wil te bestaan als nummer,arbeidsslaaf,robot,massamens zonder vrijheid onder het alleenrecht van de enkele staatskapitalisten ,zelf meestal partijsecretaris, om ons, hun platgewalsten, zonder enig recht op zelfbeschikking te laten en pasten zij ons rechtssysteem aan tot hier, nu het fout gaat,toen men hiervoor alles naar zijn hand wilde zetten,als wetenschap,als kunst en recht ,tot het hier fout gaat en het contemporaine establishment vast loopt op de vrijheid van denken.En dat is vandaag.
Verder,ook internationaal,werp het handboek DSM,voor bijverdiensten middels kwakzalverij,ook maar bij het oud papier.Onwetenschappelijk.Blijf op niveau,volg de traditie.Geld is ook niet alles,maar het kan wel meer zijn dan rechtspraak van vreemde bodem als probeersel.En koop niet aan dit drukwerk, mijn handboek voor de politicus.Het is gratis.

2012 2017.
Wij vragen ons parlement,dat zij,die verantwoordelijk te houden zijn voor illegale medische proeven onlangs ongevraagd en ongewild verricht op weerloze patienten in hun psychiatrische inrichting in Noord Holland, aan de minister hierover vragen te stellen,nu het nog kan en zij niet behoeft af te reizen naar de provincie ,of andere plekken,waar het geld zit, om aldaar politieke propaganda te voeren met het oog op morgen,de dag van de verkiezingen.Vluchten kan niet meer.
Op soortgelijke misdaden in de medische wereld,komen wij later zelf wel terug,zou het zo zijn,dat het parlement er geen tijd voor zou hebben,,,Misdaad staat niet op de rol” wordt niet geaccepteerd en mensenrechten zullen bij ons in Nederland niet langer worden geschonden.

2302 2017.
All media info.
Trappist-1 ,p[anetary system on 39 l.y., within constellation Aquarius, holds 7 interesting planetary objects.Suitables.

2802 2017.
Hij heeft ook gesproken over de schilderstukken van N.,vooral over het ene als enige,dat ik ook al gezien zal hebben,maar ik ben nog niet zeker,of het het werk met de verticalen betreft,dat ik me als enige steeds het eerst herinner
Ik zal nog eens voor 18 Maart,de laatste dag, teruggaan om alle werken van de expositie te bezichtigen.Vooral het ene stuk met de verticalen herinner ik mij goed.Vandaar. Of niet vandaar en herinnert zich een andere bezoeker een ander werk eerder of beter en gaan geheugen en eigen smaak hier gelijk op,wel voor iedere persoon anders gelijk op als enige eerste.

2802 2017.
De Etna begint ook al weer te grommen en te spugen.Wacht maar een poosje.

0202017.
Het meest schrikbarend blijven momenteel de situaties bij de rechtbanken.Daarna volgen de ziekenhuizen en aanverwante instellingen en organisaties,zoals CAK,GAK-UWV,e.a. met hun slechte reputatie.Men is kennelijk van plan het hele bestel onderste boven te gooien.Een deel van die lieden daar hebben de dood in de ogen.Zij spreken over niets anders dan de dood.Zij denken aan niets anders.Als we voor de toestand na de verkiezingen van 1503 2017 maar niet van de regen in de drup komen en zij weer wensen over te gaan tot de orde van de dag.
Evenwel, ,,losers”,wij zijn er ook nog en zij hebben niet het eeuwige leven.Wij zien het dan wel weer.
En wie nu goed ziet,merky op al wat niet nodig is.Destructie-bedrijvigheid.
Nothing but Gestapo-Stasi-style.We do not like those and we do know too much.

Rechtszitting dd 1001 2017,enz.

12 januari 2017

Rechtbank Almelo/inz. B.J.ter Beek vs Menzis zorgverzekeraar,GGN Mastering Credit.
Verweer:
Ik zal mijn verzekeringsplicht nakomen niet zonder medisch dossier.
Ik laat mij niet omkopen met mijn eigen geld.
Jurisprudentie facultatief bestaat niet.
Ik ben niet een revolutionair en opereer ook niet als contra.
Ik blijf bereid voortdurend voor de rechten van verzekerden op te komen tot de rechtsstaat zijn taak hervat.
Ik spreek daarom hier ook voor medeslachtoffers.
Er vallen slachtoffers in wachtkamers en operatiekamers van ziekenhuizen en in isoleercellen van inrichtingen en wel door foutieve
handelingen,die soms verricht worden door onbevoegden.
Medicamenten worden op weerlozen uitgeprobeerd alleen om roem en geld te vergaren.
Buiten hun wilsbeschikking om worden de slachtoffers beproefd ten behoeve van de farmaceutische industrie,niet zelden in of vanuit universitaire
ziekenhuizen en klinieken.
Deze slachtoffers blijven soms tot hun dood in het ongewisse.
Ik stel aan de staat vrijmoedig de vraag recht te spreken alleen door de feiten te laten spreken.
Ik wacht op en verwacht van een autoriteit als A.F.M. maatregelen tegen verzekeraars als Menzis en deurwaarders als GGN Mastering Credit in
zake hun illegale practijken,nu A.F.M. zelf al de handlangers,hun collega’s, de criminele incassobureaux,gestopt heeft.
Ik verwacht,dat zorgverzekeraars nauwlettend omgaan met onze gegevens en niet omgaan met medische dossiers,zoals Menzis met het mijne.
Menzis negeerde jarenlang in mijn geval de second opinion,waarmee het dossier in feite vervalst werd.
Iemand in strijd met de waarheid krankzinnig verklaren wordt overal gezien als een ernstig misdrijf.
Talloze malen wees ik de verzekeraar Menzis op mijn rechten en verzekeraar liet mij in het ongewisse.
IK blijf staan op al mijn rechten.
Ik bllijf bij mijn eisen en bezwaren,zoals gesteld vanaf 1Januari 1982 voor zover nog van toepassing.
Deze feiten zijn met bronvermelding opgenomen in mijn blog www, ,Stratobob.nl”.
Laat ook de feiten meespreken als vermeld in de dagnotities van 1982,die ik tijdens het eerste verblijf te Raalte aan mijn advocaat meegaf.
Ook vraag ik opgaaf van reden,waarom het proces voor mij door het juridisch kantoor aangespannen,kort voor zitting werd afgelast.
Alle feiten zullen een heel ander licht op mijn zaak werpen.
In hoeverre de inrichting ,,Brinkgreve” te Deventer mede verantwoordelijk blijft voor het achterhouden van informatie,kan ik zelf niet beoordelen.
Mijn dossier bleef vervalst.
Neemt kennis van de feiten.
Onze Nederlandse rechtsstaat lijkt in alle door ons genoemde en door de pers bekend geworden zaken van anderen minder dan dubieus.
Ons parlement deugt niet.Het werkt niet.Het zwijgt.Het schiet rechtelozen niet met een woord te hulp.
Het parlement blijft stom en behattigt daarmee het algemeen belang niet.
Laten we elkaar oprecht een betere toekomst gunnen.
De verwarring binnen het veranderend ideolorisch klimaat,blijft noodlottig voor de hele samenleving,zolang veel burgers onzeker over
hun rechten blijven.
Aan mijzelf werd een MISDAAD begaan.
BENT U WEL GOED SNIK?
Men ziet mij liever gaan dan komen.
Maar het tij valt niet te keren.
Ook al niet van Borgharen tot Grave beneden en boven de sluis.
Ikzelf houd mij in elk stil,nachtelijk uur meestal aan alle verkeersregels,maar aan de regels van de grondwet torn ik nooit.
Mijn overtuiging leidt mij tot de uitspraak,dat het gezond verstand ons tot de overwinning zal voeren.
IS staat voor de deur.
Weest voorzichtig en neemt kennis van feiten.
It was a bloody shame up to now.
En,zo vragen wij,stuur het parlement naar huis.En laat onze vrienden van de JOSTI-band opkomen
om het ,,Wilhelmus” voor allen te spelen….
Dank U wel.

P.S.
voor politieke orientatie / consult:
dan toch nog maar liever verder voorlopig eventjes met Trump dan met de mevr Frau Izegrim van D’66,want dan heb je helemaal geen leven en blijft het altijd dood tij alleen,als je begrijpt wat ik bedoel.Wordt onze toekomst bepaald door enkel een
lone wolf/of van de paar lone she- wolves enkel de ene, werkend enkel en alleen op haar eentje voor de rest van de troep uit als op het eigen vrije geweten,of wat er voor door moet gaan,of bepalen we onze toekomst zelf?

1501 2017,
Alle Stasi’s en Gestapo’s ,die vertrapt worden onder de zool van de platvoeten van hun tegenstanders,en er zijn er evenveel binnen het apparaat van de overheid als erbuiten binnen de wereld van de onderwereld,kunnen wij beter vandaag nog vergeten dan morgen.Het moet gezegd worden.Wij dienen de vrede.

1601 2017.
Begrijpt men het al?
Onze rechters blijven massamens binnen het collectief van de raadkamer.
Als je het niet met hun voorganger eens bent,hangen ze je op aan het baldakijn.
Maak jezelf maar los van het koord in 10 seconden.Het lukt je niet.Je ontvangt je ticket to eternity als vrijkaartje voor al je verdiensten van je partijgenoot.
Wie met macht bekleed wil zijn,moet ook gezag kunnen dragen,Drewes,en ten Doesschate komt ook aan de beurt.
En hun medewerkers,hun ja-knikkers kunnen wat mij betreft blijven doorwerken,als wel onze ja-knikkers in operatie blijven.Dat zijn in eerste instantie alle items in de buurt van Schoonebeek en vooral het equipment juist over de grens in het dal van de Ems.En omdat koolzuur geen broeikasgas is en zwavel en stikstof als oxiden met gemak tijdig geelimineerd kunnen worden,technisch volgens zuiver bewezen ontwerp,kan dienaangaande alles bij het oude blijven.Het wordt ook tijd voor de second opinion op dit terrein en fossiele brandstoffen blijven ook in de toekomst noodzakelijk.
Het is al lang bekend,dat het aanwenden van geestelijk geweld,als gebruikelijk in internet bemoeienis, bijv. de dwingelandij van het doodzwijgen van door anderen aangedragen feiten, harder kan aankomen dan grof,bruut fysiek geweld,zoals vooral gebruikelijk in vorige revoluties.

1601 2017.
,,Losers”, houdt goede moed.
Hier volgt de prognose.Na 15 Mrt a.s.zal de volgende uitspraak gelden:
binnenkort houdt straks verblijf, en onder ligt nu al de elite van het establishment als underdog,houdt straks verblijf onder in de goot en daarna,zoals ieder ander, onder de grond.Ik zal hen niet levend begraven,zo ben ik/zijn wij niet.
Maar hun Spinoza wentelt zich eeuwig om in zijn graf.Er kwam niet veel van zijn zaak terecht en deze kostte vele millioenen doden,incl. dood tgv de wetten op dood en geboorte. Je zult het zelf wel zien,..losers”,kijk er niet van op,of sla het even gade.Doe verder niets.Zij maken zich tegen dat uur zelf wel koud.Hun leven was ,,voltooid”.Zij hadden een ,,goed”leven,in China , in Holland naar eigen zeggen en in USA anders en volgens dezelfde regels niet,ook niet.
En ik klaag niet over mijn leven.Wij klagen hen wel aan.Waarom blijft toch de rechtsspraak in gebreke in hun staats-kapitalistische samenlevingen? Het individu blijft er minder van belang dan het belang van de staat.
En komt het voor mij opnieuw niet tot een uitspraak in hun rechtsstaat,dan zal ik er over nadenken,of men er te laf voor is.

1801 2017.
FINISHing.
als getal als geggeg als trillingsgetal nagaand ,op afstand op afstand analytisch 2veranderend 2veranderlijk2 als tot 3
complex.alleen practisch binnen de sterrenkunde beter ( tot)2 hetgeggeg als rekengeg als 10 verd.geg 10 als kuipers geggeg te lezen op te merken door te rekenen,
rekenend meerekenend als verschijnselen 4 geg licht andere2 golflengten alleen 1x tot 1x als punt rekenpunt.

En,voorlopig,ga na af te leiden tot een verschijnsel typisch q.m. in de astronomie //blijf in discussie voor theorie en practijk//.
{per 3001 2017,preliminary,doorgaand in complexe voorstelling 2×1x tot geschikt als 1x 2×2,gaat15 agorithmisch15algorithme als 1x(zonder)4,
en gaat als op 2 sneheden licht na tot als geg stilstaand,nul,
en,behalve voor energie,en verschil,mee,2×1x als 2×2x te rekenen ,tot groe,geel,behalve 1×1x door voor golflgeg geschikt,geschikter mee door door te rekenen 3golflengten 2 als geschikter versch lambda,doorrekend door tot 5de geg als punt niet te nemen alleen te rekenen,
en behalve deeltjes protonen,ander,alle fysisch bekende,ook bij ons,andere deeltjes,niet als fotonen,niet anders mee te rekenen door mee te rekenen axiomatisch alleen hier op ons laatste aanvullend geg als exponentieel het geg te rekenen,niet anders tot 1x als geg 5analytisch3 rekeningen simultaan na te laten,volledig op te geven.//discussie.

2101 201.
Journaal.
,,Losers”,leef op.
Het moderne establishment loopt op de klippen en hun elite springt er boven vanaf.
De eerste verlenging van pres.D.R.Trump gaat vandaag in.
Onze tijdgenoten,die de wereldmacht zochten in te nemen door het verstand uit te schakelen door het onderwijs af te schaffen,kunnen nu zij a gezegd hebben aan hun
b verder niet toekomen.
Meteen komen zij als analphabeten in opstand en jagen onschuldigen wereldwijd en in grote getale tegen de gevreesde ontwikkeling de straat op zonder het gegeven D3.Zij verstaan het gegeven niet,want het valt buiten hun sfeer.
Dan verschijnt hun voorman de popzanger als de laatste der Mohicanen,bekend als de complotman van veel fictie zonder feiten.Hij roept maar wat,weet zelf niet of het waar is en vergroot de verwarring .Daarbij ziet Mona Lisa zwijgend toe.
En daarmee blijft de toekomst aan hen,zoals ook aan ons,onbekend.
Daarvoor moet je bij een ander wezen.
Zo kijk ik er vandaag tegen aan.
Morgen zie ik wel verder en maken we daarna samen het bestek op.

2101 2017.
Journaal.
Komt er halverwege de periode v verschuivende magn.NP,2012 tot 2020/(2021),na geologisch laatste activiteit,,(heden), bij Nieuw Guinea,opnieuw,(hevige?) vulkanische activiteit nabij Nieuw Zeeland?
Uit te rekenen, en neem mee in de tijd als recent geggeg de activiteit als op IJsland geggeg als tijdlengte periode eerste activiteit bij N.Zeeland als geg,terug meemee
1×1x periode als kwadr,recent over de jaren in midden Italie als gegevengeg tot als recentste,beter,na tweede activiteit bij N.Zeeland,ook bekend,beter recenter bij OostPapua Nieuw Guinea,(heden),tot,en ga het alleen getaltheoretisch rekenend nagaand,een komende gebeurtenis bij N.Zeeland door te rekenen,voorlopig,en neemt anders zelf mee als geggeggeg,behalve N.Guinea door te rekenen,doorrekenend opmerkend als extra gegeven door op te merken als geschikt om te rekenen,doordoor te rekenen,en timesheet aan te vullen,,niet zonder practisch,reeel geg actueel binnen ,,Ring of Fire ” te nemen,waar te nemen en binnen de complexe voorstelling de extensie door te rekenen tot als berekenbare gebeurtenis,(de toestand voor N.Zeeland op te geven,evt niet zonder tsunami)//for discussion only,gaat na als aanwijzend 2 aftellend 1 als geg op te merken binnen ,,Ring of Fire” te rekenen in een rekening ineens,1x,1x door door te rekenen als de andere als geggeg nabij Nieuw Zeeland als berekenbaar door te rekenen,(preliminary,coming event,en de huidige N.G.aardschok als latente eruptie als geschikt geg als zelf binnen de ,,R.of F.” present te rekenen,anders een andere ,elders in de,, R of F ” wel als eenmalig aanwijzend geg 1×1x rekenend door te rekenen om N.Zeeland tijdig te beveiligen,waarschuwend,en vooraf lezen, functioneel 6 erupties (zonder)zevende lezend als 1×1xals geg lezend,1×1x1x als geg te lezen door te rekenen te lezen).
(Opm.Vorig jaar potvissen,nu bultruggen op/voor onze kust.Ook de laatste,de bultrug van vandaag,2801 2017 voor Katwijk, even van slag door veranderend magn.veld,of is deze te ver gezocht?).

2201 2017.
Journaal.
Hoe denken de rechters,werkzaam in de voorheen door A.Tasman aangewezen gebieden over onze huidige rechters,gezeten binnen de Spinoza-georienteerde raadkamers,
steeds actief,zolang het duurt als D-66-lidmaten,binnen onze schurkstaat,nu voor de identiteit van elkeen met KZV op zak, feit/en andere feiten als fictie niet anders/(ook andere feiten) nog voortduurt,voortduren,want het wemelt overal van de medeplichtigen,kleintjes en grote,is het niet bij de dienst voor zorgtoeslagen,dan wel bij de commissies,die over medicijnverstrekking gaan,en anders wel op locaal niveau bij het verstrekken en weer intrekken van vergunningen als bouwvergunningen en vele andere,als bijv.tapvergunningen,verg.A en/of B en bij het verstrekken van certificaten of het weer intrekken naar het aloude voorbeeld van het genootschap dan weer prominente rechter dan weer gevestigde advocaat.Uiteraard vliegt het geheel als systeem vandaag of morgen uit de bocht.Geen twijfel mogelijk.
En een zelfbewust parlement geldt als eerste vereiste daartoe.

2301 2017.
Journaal.
De drijvers in onze samenleving,de nieuwe elite,die ieder telkens dood en ziekte zitten aan te praten,doen er beter aan hun verantwoordelijkheid te nemen door hun mond te houden.
Zelf neem ik in mijn eigen zaak niets terug,omdat ik het leven gun,behalve aan mijzelf, aan elk ander,behalve aan de kip,die ik slacht, en het konijn,dat ik ongezien doodrijd gaat ook in de pan,omdat het zo leuk is te leven door te overleven,behalve het leven te leven om tussen de huidige Gestapo’s en de Stalingetrouwen te overleven,die ik dan ook ontloop,want ik deed geen vlieg kwaad ,maar ik lust hen niet.Het wemelt ervan,zolang het nog duurt.
De dood telt niet.
,,Losers” wake up,times are changing.

2401 2017.
Journaal.
Eerst kwam er een steen voor de ingang of achter de deur.
Daarna een balk achter de poort.
Vervolgens een sleutel voor het slot van de deur.
En met de Sioux zullen gematigde mensen best kunnen praten.
De toekomst is verzekerd voor de Keystoneline as we remember ( from on 1962).
Employment,competitive production and marvellous state-income to come for certain period of time.
Congratulation.

2601 2017.
Locaal journaal.
,,PYongyang”.
Waarnemers beweren,dat,na de parlementaire zitting van vandaag in den Haag, er nog veel lijken uit de kast zullen komen.Uit de ijskast, denk ik,uit de kleerkast en de meterkast,uit de brandkast veel en een paar uit de stofzuigerkast in de schuur.Het is ook niet zo verwonderlijk in deze periode van hun hoogstaande doodscultuur . Hun geld of hun dood is het.En niet veel anders.
,,Losers”,ga leven.Pro Vita.Mina,mijn Mina Harmonica.Proficiat;beleef het,je zult het toch meemaken,het sprookje is over,je trapt er niet in.,,Roodkapje and the lone wolf”.En de zigeunersenioren zijn onder dak,zoals altijd.

3001 2017.
Het acht uur journaal.
R.D.Trump wordt in de welbekende kringen van de Chinese multi-multi’s,de milliardairs, als een nogal links-progressieve politicus beschouwd.
En niet in het jaar van de slang niet , niet in het jaar van de rat niet,in het jaar van de slak & de ooievaar op de dag van de eendagsvlieg,zodra de koekoek haar ei legt in het nest van de spotvogel,en zodra U ontwaakt ,kaaiman, en dra beseft U,dat hijzelf ,de multi-multi,geen erfgenaam heeft,zoals Uzelf,kaaiman,ook niet.U bent beiden zonder toekomst.U beiden behoort nu tot de klasse der door Uzelf uitgeschakelde gedenivelleerden.Zelfdiscriminatie.De dood door eigen boerenbedrog.
Keren we terug tot de jaren van verstand en laten we het niet zo ver komen,dat onze laatste zwerver zich genoodzaakt ziet het eerste geschenk uit China, ons goed doorvoede Koalabeertje, op te moeten peuzelen om te overleven.

Medisch dossier exclusief second opinion/verhoging.

8 december 2016

Nu de wetgever toestaat,dat verzekerden hun medisch dossier mogen inzien,blijkt in mijn geval,dat in de practijk hier de hand mee wordt gelicht.
In mijn geval worden de gegevens vanaf 2812 1981 verstrekt tot de datum waarop de second opinion werd gesteld.Daarna blijft het dossier zonder toevoeging van second opinion.
De verstrekte gegevens zijn grotendeels als foutief aan te merken voor zover ik mijzelf ken.Men kan ter vergelijking de door mij in deze blog vermelde feiten opmerken,(en de aantekeningen uit 1982,die ik meegaf aan de advocaat genaamd Wesselink naar ik mij herinner).)
Na de datum van uitbrengen van de second opinion,moet het dossier als vervalst worden betiteld,omdat de laatste waarheid telkens ontbreekt vanaf de jongste dag van eerste opname tot laatste gesprek met de bevoegde second-opinion arts,ongeveer 18 jaar later ,nu ongeveer 16 jaar geleden.
De vordering a Euro 5177,89,zoals gesteld in de dagvaarding uitgebracht door ,,GGN mastering credit” zal door mij niet vrijwillig worden voldaan.De reden blijft duidelijk.Ik heb recht op een verplichte ziektenkostenverzekering niet zonder een onvervalst medisch dossier.Mijn eisen en bezwaarschriften over de periode vanaf 0101 1982 voor zover nog van toepassing, neem ik niet terug.
Beleefdheidshalve zal ik,deo volente,ter zitting dd 1001 2017 verschijnen en de rechter,mocht hij open staan voor mijn verweer,ervan in kennis stellen,dat ik niets terug neem.

Note.
En merk hier al op,om andere manipulaties tegelijk uit de wereld te helpen,merk tenminste de check van F.K. Ewert op , die natrok de door NASA verstrekte gegevens,(van het ,,Goddard Institute of Space Studies”).Volgens hem wordt een scheve voorstelling van temperatuurdata gegeven ten gunste van het IPCC-beleid en om financiele en andere machtsbelangen veilig te stellen.Ook andere wetenschappers,ook andere NASA wetenschappers beschouwen de GISS geg als inferieur.Typen als door ons opgesomd.(lees terug),aanwezig in het gevolg van bijv. onze eredoctor Broodheer in Nederland op zijn smalst kunnen het niet alleen af,al die klanten ,die mede- lakeien en ja-knikkers,die meelopen al die livreiers,die meelopen , gaan als al die als galeislaven trekhonden als analphabeten en zij zijn zonder gezag…Die gaan, na Apollo te beledigen ,en godgeklaagd,zij hadden Artemis’eer geschonden door de natuurwetten te verkrachten,zij gaan….,Gaandeweg zie je hen niet meer terug.Zij gaan ten onder.
Internationale solidariteit,losers,is ook wel eens gewoon gekkenwerk.Houdt de eer aan jezelf.
Grote en kleine zelfstandige denkers doen er volgens mij goed aan niet te lang stil te staan bij de horden would be machthebbers als bovengenoemden.
Zij doen er beter aan,lijkt mij, terug te lezen in deze blog om zelf ook na te gaan het bewijs voor 2 gr Celsius temperatuurverhoging,dat ik erin weergaf,nadat anderen er mij in alle bescheidenheid op hadden gewezen.Ieder zonder afgeschaft onderricht kan het verstaan.

1712 2016.
[Onze vriend zal het hele heelal wel van A tot Z kunnen dooorrekenen,zo men wil van alpha tot omega.Onze andere vriend weet meer. En ik weet ook iets.Ik weet,dat wij met elkaar meer weten dan onze aardse rechters in deze periode. In de Lage Landen Leegte ook? (De vraagstelling is alleen wetenschappelijk bedoeld)].

2112 2016.
werkopdracht.
schrijf zelf beter uit,beterend uitschrijving ineens uit,
opmerkend 3 nagaand 2 als 2 behandelend bepalend(andere) 2
(en) als (Bepaling+).1x,gaat ,lezend 2×3 punten ,,Eindverantwoording” lezend als geschikt het geg,,het geg getaltheoretisch analytisch geschikt,geschikter 10 cijferig als getal,analytisch 100 complex zonder 100(e) als geggeg 2complex,
tekenge duidelijk analytisch 35,(135),enz tot 115,!X
en Pappus,(Poncelet),alleen Poncelet complex als toi7,1x (zonder Poncelet 3
stellend 2×2 spiralen 2specifieke mee,1×1x als elliptische projectief geschikt.lengte lezend,de andere ruimtelijk 100 projectief 10,
gegeg als 1X,(Aanw:tekengeg 115,1X) voldoende elk kegelgeg in voorstelling betrekkend,tot stellend,
werkt zelf 1X,
bij ons,voor Cruithne en Maan als zelfde punt 2 complex data 2 tijdsippen,(elk uiterste afstand tot ons) duidelijk en 2 andere 1 als derde punt, als 2 (andere)1 hetzelfde,zonder als verschuiving (Cuithne lezen) en stelt alleen als versch. bij maan tot uiterste stand bij ons vanaf Aarde ,anders niet theoretisch in de practijk anders niet hier in de sterrenkunde anders niet bij ons anders niet,na 2037 door tot na 2037 +1, als 1x door als geg na 2112 en als geg na 2121 (Aug.) als verschuiving,1xals geg, leest alleen in de tijd 2geg1 als geg tot als poolstertoestand Ruitertje mee tot als toestand andere toestand anders alleen per 2212 alleen binnen model heelal 17 als eenzelfde ander punt,gereed,leest meelezend gereed,1×1x als geggeg Cuithne als geg gereed na jaren 79(e),Maan als geg gereed na jaren 179(e),resp timesheet te lezen,2106 en 2206 te lezen,te rekenen,duidelijk te lezen,anders niet zuiver door te rekenen,tot als geg nieuwe poolster zuiver zuiver rekenend meerekenend op blijvend geg algorithme 15 te rekenen,
en,opdracht,
tot vlg poolster doorrekenend te rekenen,mee te rekenen,niet zonder andere lichamen,objecten en manen binnen ons stelsel v zon en planeten,als toestanden,behalve van Aarde en manen,andere objecten planeten in hun toestanden na te gaan als geg niet zonder hun manen beter mee door te rekenen in kaart te brengen.Aanw.:lees wel de vorige blogtitel onder datum 2112 2016 door,desd timesheet gereed als aanvullend 1×1 gereed en volgend probl ,materie als probl. als in logic scheme het probl, gaan wij niet verder na,onderzoeken wij niet,niet ons probleem niet.

2812 2016.
zoek een entry,
doorgaand nagaand opmerkend als extensie beter in studie na te gaan te nemen,
spreadsheet als geg geg anders door te rekenen als te stellen,
wel nagaand
fysisch kleine deeltjes als mechanisch als quantumtheoretisch quantummech doorgaand nagaand theoretisch fysisch door
als deeltjes door als gegggeg lichttheoretisch
(zonder) 3 deeltjes4 als geggeg hyperb,1x niet (niet) door als hetzelfde geg
hyperb 100 als 10,1x niet niet anders 2×1x als 1×1xals geg onvoldoende bij ons in deze studie door
gaat alleen door door te rekenen alleen
complex 10 als tekengeg (cyclisch) geschikt,geschikter door in deze studie
verschiuift 1x 1x niet anders zonder energieprobl als het laatste 1x,1x als 1X zonder energie in heldere voorstelling,complex,practisch
wel beter na te gaan,reken zelf anders,verbeterd rekenend ,doorrekenend tot unificatie,practisch,specifiek als fysisch,speciaal als astronomisch tot de volgende als de laatste uitbreiding gerakend te rekenen,door te rekenen,
rekenen,rekenen,doorrekenend te rekenen,
verschuift niet,rekent als tot 1/2,en rekent alleen als terug,door door alleen door als geheel door,golftheoretisch voor licht alleen, niet zonder +1/2,1×1x mee als sralingstheoretisch geggeg,als mee te rekenen als rekengeg als door te rekenen 3/4 als tot -!,1x rekenend zonder versch.,1Xniet 1x,,gaat alleen te rekenen doorrekenend geschikt,geschikter,golflengten 3 golflengten zonder 1 als 2door,(andere)getaltheoretisch door,1×1x als geg door door als tot 2 door,(Aanw.:iets meer,als geg om te lezen alleen om te rekenen),
en,
ga,voorlopig na, door te rekenen te rekenen,punten 100 punten doorrekenend,(Aanw.:punt straal te rekenen),
narekenend als geg lich.als halve ,,eiv.” lich.,eiv. erbinne,erbuiten,als om 1/4 erom,(teruglezend bij ons in de blog),op afstand als op 3/4 geggeg te rekenen,projectiefmeetkundig als projectief10 door te rekenen tot 1x 3punten 1 geschikt als 2 andere mee,geschikt,geschikter in complexe voorstelling,tot heelal model 1complex door te rekenen door door tot als complex2,(duidelijk model heelal eiv.lich alleen in de natuur hier in de sterrenkunde behalve eenmalig,1×1x het universum,hier te rekenen als op schaal 100 terugrekenend alleen eenmalig 1×1x1x als geg in rekenmodel,miccroschaal 100 punten model te rekenen// DISCUSSION pse//
Opm.:gaat ook na, ontwerp v moderne chips na,EUV-chips.

3112 2016.
klimaat.
de betere data komen per satelliet door,
de aangroei van Antarctica-ijs,(lees deze blog terug),tot op en nabij,op afstand op en nabij,Australie,reeel als gegeven op te merken,te detecteren,
en over de verschuivende als pool,de magn. NP lezende te lezen, tot de uiteindelijke toestand tref ik heden nog niets voldoend aan,(op internet gissingen slechts).De tijd werkt voor ons.Wait and see.The Isle of ,,Pr. of W.” nearby,within sight in due course.

3112 2016 23uur55.
Raadt alle echte ouders van kinderen op de wereld gezet m.b.v. de kliniek verbonden aan de universiteit van Utrecht aan,
om een onafhankelijke DNA-test te laten uitvoeren.
Want je leeft in een schurkstaat,tenminste zolang, tot ,dadelijk,na de volgende verkiezingen, het ,,Gestapo-& Stasi- deel” van het parlement inrukt.
Laten we hopen,dat de toestanden,vooral op medisch-juridisch terrein, daarna niet verergeren,eerder iets verbeteren en er eindelijk vragen gesteld mogen worden in het parlement,vragen,die ook nog beantwoord mogen worden.
Wie de waardigheid van de mens niet in acht neemt,dient voor de rechter geleid te worden om zich te verantwoorden tegenover deze ouders en deze kinderen als losers en tegenover ons allen in deze gemeenschap,onze samenleving.
Overweeg het natuurrecht te overwegen.

Werkaanvrage.

5 december 2016

MEMO voor onszelf..
Het peerd van ome Loeks is dood.
herinnerd per 1506 2010/beter en actueel terug per 1206 2016/terug,door,
door tot 1962 terug,door door per heden op Sinterklaas 0512 2016,
als aanvrage voor werk,bij de spotter,de betere birdwatcher,die naast Schiphol ergens achter het ,,Kopje” (van Zandvoort) te voorschijn kwam,
en zelf toentertijd het licht zelf,iets vooraf aan mij, het levenslicht ook mocht zien.
MEMO.
Het peerd van ome Loeks is dood.Hardstikke dood.
Eylazen,ja toch maar verder.
Lees even mee:Goedels vermoeden bewezen,behalve bij ons,en 1x buiten de theorie,
zal het zo gaan,gaat ‘t fysisch bij ons als bij Heissenberg als bij ons als electromagn,behalve+1 ,1xelectrisch,behalve 1 1/2xmechanisch (en)of te beschrijven beter uitdrukkend
als geg
als electrisch als electrmagn mechanisch (en)als golfmechanisch qm
en/of,terugdoor lezend te rekenen en/of,

(als aanw:,en zonder Gaussgeg,(getalvlak niet, niet teken niet) behalve de getaltheoretische geg, bekend hiervoor Euler deelvlak halfvlak begrensd,als getalvlak zonder1 punt erbuiten 2complex niet (en zonder) 1X niet Gauss integr niet,ook niet 1x niet als tekengeg niet,duidelijk,hier,1x als 3complex10,(lezend niet lezen),1×100complex,niet lezen,rekenend,doorrekenend 1×1x, (beter) 100 analytisch,Notatie 1x ,1x
en,verklarend, gaat tot Riemanngegeg als erbuiten,( Aanw.:buiten vlak als vlak plat vlak als erbuiten) mee mee 1×1x punt mee te rekenen en als plat vlak als te vereffenen als efficient,(zuiver zuiver rekenkundig) te rekenen door te rekenen behalve stelsels als 2stelsels melkweg st2 andere,1x mee door 1×1x als tot in eindtoesdand ons modelheelal 17 concept gereed.wel,wel duidelijk,binnen ons model bij start up 2×1x) als geg 1×1x als geggeschikt,(geschikter),[onder doorlezend}
en/of onder doorlezend als 100(als) hyperbolisch 10 als kwadratisch,wijst aan,telt af
2x1x als 1x1x als geg als Riemanngeg te lezen, als bewijs te rekenen,beter [Notatie],1×1x]

Quantummech,(Aanw:duidelijk gaat door als geggeg Hamilton ,Descartes als 3/2 terug,door,Hamilton geschikt geschikter terug door
als kringintegraal tekengeg te lezen,lezend te rekenen simultaan doorrekenend te rekenen(d) geschikt (en) anders als geschikt (geschikter) mee ,Jacobigeg als geg (d+1) anders te rekenen,3simultaan2 bij ons,beter als analytisch negatief,doorrekenend ineens op Notatie,1x,1x te rekenen,

als discussie openen,
en gaat het verder,wel bij jou wel,ook verder alleen met een tensortekengegeven?
Hoe,spotter,kom jij anders aan jouw aanvulling op Laplace/Lagrange als zou het, alle gebeurtenissen in het hele heelal bewijsbaar zuiver door te kunnen rekenen als zou ik het als jii ook kunnen kunnen,door te rekenen door tot onbepaald lange tijd door te rekenen?Leg het toch eens opnieuw uit..Het heelal is toch (on) begrensd en in de tijd,lengte tijdlengte als translatie negatieve (en) mee tot laatste geg te rekenen op getaltheoretisch geg te rekenen,lengte als 2complex punt wel meerekenend,terug,door,1Xtot negatieve te rekenen,(blogtitel ,,Eindverantwoording”geeft aan) ,en werkt,werkt hier,1X als geg alleen als tekengeg als nalatend Gaussgeg als hyperbolisch10 als kwadratisch het geg,10 analytisch, 1X
(alleen kwadr+1,als1x geg exponenetieel als in N erbuiten geg,behalve 2,1x niet,de andere als exponent ,alle, tot 10,behalve 1x als 7 nagaand de andere wel als Maxwell wel als geschikte(n) opmerkend exponentieel als exponenten,tekens- alleen Aanw.:translatie,eenparig versneld rechtlijnig,gewone getallen tekengesch.voldoende te rekenen,tot 1/2 te rekenen door binnen complexe model als rotatie door te rekenen,negatief als complex door te rekenen te rekenen,gaat als zelfde als compl geggeg,snelh zelfde als versn,1x(exp+1) als dezelfde neg te rekenen,opvattend rekenend op Jacobi als geg (d+1 te rekenen),door tot als geg als +1/2 te rekenen,voldoende voldoet Hamilton te rekenen,rekenend op ander geggeg als Riemannintegraal voldoend rekenend,door door te rekenen,alleen inhoud alleen voldoende mee doorrekenend,door door 1x complex 3/2 lezend,wel te rekenen,door te rekenen,en spec.als tot 15 algorithme voldoet te nemen,wel te nemen te lezen,tot laatste geg Kuipers geschikt te lezen,te rekenen,gaat alleen en rekent alleen simultaan 3,rekent zelf als 8 analytisch q.m als product,(1/2.1/2.1/2),wel doorrekenend in theorie tot als bewijs,als berekenbaar ,analytisch anders niet erbuiten in de sterrenkunde anders niet 1X ,als aangegeven, hiervoor,Quantmmech. nu volledig).
toelichting,
als tautomeer,wiskundig,
in voorstelling nemend,
alleen als lijnen,vlakken,punten+1 alleen,
en in ons stelsel als 1X verschuivend lezend tot als geg binnen onze melkweg als (geschikt) 1×1 punt en 1x een ander binnen onze melkweg als erbuiten 1punt (ander)stel te lezen,lezend 3punten 4,1x als geschikter tot als geg bij ons bij de zon binnen ons stelsel zon en planeten niet alleen,ook als hiervoor te lezen als toestand Aarde,maan hierna en tot hier doorlezend actueel ,ook terug bij ons als gegeven op te merken,als toestand veranderend binnen,buiten Aarde tot als pool magn (en)veldlijnen1 lijn punt alleen 2complex alleen,en
gaat als verschil als gesch. als kwadr negatieve alleen, te rekenen,rekenend -1 als +1 als -2 door als tot -3,rekenend 3 complex 1x,1x te lezen als geg door te rekenen te rekenen (imaginair)
1x als complex 2 door te rekenen,de (andere) 1×1x als gegeven
en merkt op,dualiteit magn NP Aarde opmerken,
in melkweg ab zonder cd als – ,(Aanw: een situatie opmerken,merkt op 2×1x als 1×1x),
en ,wel nodig,
1×1x als punt,merkt op,op te merken als hetzelfde
leest terug,merkt op,rekent door,(Aanw:leest vanuit ander stelsel,niet onze melkweg door bij ons tot bij onze zon,
onze maan van onze Aarde,en andere punten 2punten vooraf,actueel,leest (d) als (d+1),
rekent door,rekent als rekenpunt als gegeven rekengeg door,1×1x als geg. door te rekenen te rekenen.(timesheet aanvullen,logic scheme tot vlg probl.*NOTE).

Vat samen,
hiermede duidelijk voor ons als geg per heden en in de nabije toekomst,hemelverschijnselen aan zon en sterren te beschrijven,ook wel andere te beschrijven,te berekenen als vorige als bij ons in deze blog,en niet alleen door te rekenen tot buiten ons stelsel melkwegstelsel,ook in ons stelsel erbinnen in ons stelsel van zon en planeten erbinnen ,en
niet alleen als aan planeet Aarde,satelliet Maan bewegingsverschijnselen ,*NOTE aan satelliet Maan op te merken,over ca 100 j duidelijk waar te nemen en apriori door te rekenen,ook per heden,voor ons duidelijk,en duidelijk voor allen waarneembaar actueel het veranderend klimaat ,wel als verschijnsel door te rekenen bij ons vooraf,( en voor temperatuur verhogend binnen de aardatmosfeer tot+2gr Celsius,vooraf het bewijs,terug te lezen in deze blog, de toestand 2gr verhoging in 2020/2021 bereikt).

Wat zal/zou ik nu gaan doen?
Weet jij veel?
Zo niet,en dan niet anders niet,
{behalve behalve komende verandering in beweging Maan (2120/2121),als simultaan,(in 2037),rekent simultaan doorverandering in beweging Cruithne mee door,hierna in deze blog}
komt tijd komt zorg en zien we later wel verder.We houden het hier even voor gezien,we weten te weinig,het is niet veel//OKAY?
Opm.de maanden vanaf medio Aug,Sept. Oct,Nov en tot 1 Dec 2016 ,behorend bij blogtitel,,,De toestand van de rechtstaat anno 2016″ zijn uitgevallen en present in de cloud bij fa Strato,(binnenkort volgt herstel).

1312 2016.
*NOTE.
Aanw:als entry in doorgaande studie nagaand
(zonder)Neumann als geggeg als afscheuring cilinders hyperbolisch als geggeg hyperbolisch als geg zonder(zonder) 1x hier in de sterrenkunde alleen 1x zonder
bij Aarde,Cruithne alleen,,behalve 1x 1x als geggeg tot 1 1′2x bij ons in complexe voorstelling zonder doorboring niet anders 1x als verschuiving ,(Aanw.:Cruinthe beweging waarnemen),alleen het geg rekengeg als 1.5x,wel om timesheet uitbreiding door te rekenen, en logic scheme aan te vullen,
nu het gaat,doorgaat als (getallen) alleen,tot 5 als negatieve alleen,terug doorgaat als in het complexe rekenen,als simultaan te rekenen, alleen als tot het bekende geg (5,3) alleen in de sterrenkunde hier,practisch als te rekenen meerekenend als tot 5 analytisch mee mee ,gaat ‘t als 1×1x
alleen in het bewijs,als berekenbaar voldoende voldoet ‘t waarneembaar als geggeg voldoet’t als in theorie bij ons in de [Notatie],1x,1x zelf het bewijs. //discussiepunt Cruithnegeg. vooraf door te rekenen,doorrekenen.Okay?
(lees terug als geg,leest hyperbolisch 10 als hyperbolisch als 100 het geg alleen 10 als kwadr als theoretisch geg negatieve theorethisch alleen,rekent 1xx,practisch 1×1x als geg door als geggeg in progr,1×1x1xals geg door in rekenpramma geschikt door) .
1512 2016.
vat op ,in voorstelling te nemen,toestand per 2120),
gaat na,beschrijft bewegingstoestanden Aarde en manen2,merkt op,rekent zelf door,
gaat als cilindrische opschuiving afschuiving na,schrijft als tot halverwege,(lezend in tijd),
gaat door,opmerkend 3 bewegingen 2,*AANW:hier zonder4 bewegingen,beweging niet van de zon langs hemelgewelf ,hier niet als een verschuiving van zon langs hemelgewelf,niet nagaan,,ook niet over lengte als punt niet, hier niet nagaan niet),
opmerkend als bewegend 3 lichamen 2,Maan en Cruithne om Aarde om anders tot 1/2 (tijdlengte),verder door tot 1/2 door,door tot als 1/2 in komende toestand (2120),
gaat Cruithne om Maan tot als 1x als andersom,(leest als andersom bij Maan) 1/2 voldoende,(tijdlengte 1/3),gaat door,schuift iets op,(Aarde op iets kleinere afstand),schuift door,(in de tijd lezen,vlg tijdlengte1,2 lezend ,tijdlengte 1/2 voldoet als 1/3),schuift iets verder op,(dichter bij),voltooit omloop,Aarde om Maan op ruime afstand,als de ruimste (als voorheen ,beschrijving bij ons),en gaat Cruithne eenmalig 1x,1x)leest na 100j,vanaf 2020,1x als 100x als onveranderlijk Cruithne om Aarde om, tot in 2121,specifiek Cruithnegeg ,2×1xals geg Om,1×1xals geg rekenend (alleen Cruithne alleen Om, rondom Maan om),keert terug,gaat door als in de vorige toestand,(als laatste toestand hiervoor,de beschrijving terug te lezen),leest,rekent zelf resonantie(s) baanresonantie(S)door,lezend vereffenend doorrekenend te rekenen specifiek specifieker, (iets anders).verbeterd na te gaan,(en beide voorstellinge als kegelv.st. meenemend).

1512 2016
voor objecten zon,Aarde ,Maan en Cruithne anders,
en buiten ons stelsel melkwegstelsel 2×2 andere tot erbinnen als vijfde 2lichamen (zonder) vierde 1x,
nagaand 4 stelsels cilindrische vlakken deeloppervlakken,lijnen als punten reeel complex complex,vlakken2 complexe geschikt als punten complex na te gaan mee als geg bij ons in het stelsel,alleen als stelsel v zon en planeten alleen zon .Aarde,Maan (en Cruithne) als stelsel,stelsel als bol als punt vijfde punt,1x(zonder) vierde 5punten 3 terug rekenend te rekenen,niet zonder andere programma als deelprogr,als geg 5 tot 2 terug te rekenen,wel duidelijk, doot te rekenen punt (zonder)de laatste als Cruithne 2×1x als 1×1x,leest .lees niet doorboring niet,leest niet doorboring niet door,(te complex),doorboring afschuiving niet,leest als verschuiving roterende Cruithne op te vatten R(R-1/R) als geg niet een baanresonantiegeg niet,rekent analytisch,hierna duidelijk,(Opm.rekent analytisch,alleen complexe rekenen alleen geschikt,niet anders).

geg in exponentieel grote aantallen waarnemingen door te nemen waar te nemen door te stellen binnen 10perioden3 als geschikt kwadr
theoretisch zonder Neumanngeggeg als gehele getallen bij ons ,door,terug door (en) zonder geg Gauss 10S,ook niet tekengeg niet,niet nagaand,
rekenend op geg ander geg als Hamilton geg (en) mee als Jacobigeg mee
als te veel d.(d+1),gaat 1x mee na in de natuur alleen bij ons hier in de sterrenkunde alleen, 1x,1x,
leest ,leest analytische ruimte 23
als te rekenen 1x,1x te rekenen model 17 heelal door te rekenen,4lichamen 3 doorrekenend,als geg tot berekenbaar bewijs te rekenen,zon,Aarde,2 manen
gaat 2×1x anders tot laatste geg als geg Lagrange laatste geg bij ons recent terug,als gehele getallen geschikte 1×1x als geg geschikter door te rekenen,
theoretisch 1x als geggeg hyperb 4.3 te rekenen als enig geg doordoor te rekenen 1x,1x,(Aanw:mee als hyperb als 100 als kwadr alleen als- mee)
tot als geg in bewijs als Cruithne in complexe voorstelling 1x als doorboring afscheuring hetzelfde als geg te rekenen,doorrekenend,alleen reeel,1xals verschuiving op hetzelfde geg als en geg te rekenen, lengte als punt,(baanresonantie verschil niet verder geg ,R-1/R niet,niet een geg),wel getaltheoretisch alleen analytisch 1X3 alleen volledig alleen te geef,
nu geg te programmeren en op waarnemen te rekenen,programmmeren en model 17 heelal uitbreiden door duidelijke bewijzen.
[#Bepaalt,1x aan te wijzen toestand Cruithne 2 veranderend1 veranderlijk1 toestand aan te wijzen binnen tijdruimte zonder Descartesgeg 4.3 en niet 1x niet als geg (3.2) niet door door te rekenen, tot Notatie,1×1x,vooraf aan waarneming door te rekenen, door door te rekenen door tot tijdstip, als tijdstip stilstand te rekenen op waarnemen te rekenen, door door te rekenen,wel doorrekenen,roteert een tijdje zelf niet en verschuift wel een tijdje,tot berekenbaar bewijs vooraf door te rekenen,(on)voldoende als bewijs,
## ruimtelijk zonder 4.3 geg door projectief rekenend door zonder het volgend probl. 2/3 als -1,1x niet probl niet,
werkt 1x tot 2,1 zonder zon,Aarde,Maan als bol niet,niet anders als punt rekenpunt te rekenen rekenend in het complexe rekenen het geg te rekenen,door tot 1x,x door te rekenen
als tot 1.1 geschikt door,
alleen tot 1/2 door te rekenen te rekenen tot als geg complex 3 als geg te rekenen ,uit te schrijven 1/2.1/2.1/2,(voldoende)bewijs
###voldoet als berekenbaar bewijs,
art blogtitel ,,Eindverantwording” doorlezen,teruglezen,duidelijk voldoet als bewijs voldoend.
*duidelijk volledigheidshalve,ook volgend,verdwijnende sterren,(1 ster als geschikte), aan hemelgewelf,andere optie voor halve kegel als model volgend,beide opties nagaand,anders niet beide geg kwadr 5 tot 3 als geg als geg meegeg kwadr 5 tot 2 mee,anders niet niet anders ,als lengte anders niet veranderende baanlengte tijdlengte voor Cruithne anders niet voldoend als vollediger bewijs,
Aanw.:als geg als circumpolairen lezend en eenmalige,sterren,geschikten,geschikter te lezen,waarnemend tot als1 ster op te merken,waar te nemen ,waarnemen,,opmerkend als enige voldoend de veranderende eenmalige als (retrograde) baanlengte(,tijdlengte Cruithne in kaart te brengen,(wel projectief),
en
op te merken als aanwijzend vermoeden, als geg te onderzoeken,door te rekenen als dualiteit 1x,1x,als bij Polaris,Ruitertje in 2037,Maan,Cruinthe,gaat als een binaire geg te lezen,lezend tot maanbewegingsveranderingen,(63+21 als geggeg+1 als 85 (Aanw.:lezend als j,2037 tot 2121 als geg lezen), te rekenen,1×1x als geg,als een verschuiving,als de volgende,vorige,simultaan als verschijnsel(Cruithne om Aarde vanaf,in 2037 als een verschuiving en als anders doorgaand als om Aarde om (en) maan om Aarde doorgaand als anders,reeel 2037anders (en) tot 2120 als tot in 2121(Augustus),als anders,samen 1×1x1x als anders,*lees terug bij ons voor de maan en vul hier aan). terugrekenendrekenend,door zuiver te rekenen als verschijnsel in 2037 te rekenen,niet zonder het andere,als verschijnsel in 2120 als tot in 2121,zuiver zuiver simultaan te rekenen doorrekenend als berekenbaar bewijs.
(verklarend,zonder e-problematiek,het geg als een geg,als verschuiving, te lezen,1x als geg Cruinthe te lezen,toestand Cr. 2037 lezend,doorlezend lezend,als geg door,als verschuiving,1x te lezen,toestand Aarde 2120/2121 Augustus bij ons als uiteindelijk in ieis andere toestand Maan blijvend als dezelfde,in iets andere, (alle), toestand(en),elk iets anders, te lezen door te lezen te lezen,beschrijvend volledig te beschrijven,gaat alleen door toestanden 2 toestanden als tot 3,(Aarde,Maan,Cruithne) simultaan door te rekenen te rekenen,1×1x1x als geg te rekenen,rekenen,wel simultaan rekenend te rekenen,
en te programmeren,tot hier wel duidelijk,stelsels 4 stelsels melkweg stelsels,elk spiralen 6 duidelijk wel ).

2112 2016
en,andere toestanden,alle toestanden bij maan Aarde niet alleen mee en beperkt tot ons zonnestelsel niet alleen,tot als binnenplaneten+1,(t/m Mars lezend) 6objecten,planeten4 niet alleen,alle onzer planeten en hun manen niet alleen,gaat als geg 9,4 het gegeven,*voorlopig) te lezen,E… het gegeven te lezen,mee,meelezend,geg aanwijzend sterrebeelden Cepheus,Zwaan,Lier als geschikte poolsterren de toestandren,elke toestand,te lezen ,als bekende geg te lezen,reeel als verschil,tot 3 als geg ,negatieve verschillen te lezen,tekengeschikt,1x anders tot ruimtelijk 4/3 geschikt in theorie bij ons bekend 1x als verschuift zon ,lengte als punt lezend,(bij ons hiervooor als tijdpunt in timesheet bekend),doorgaand ,gaat ,en 3.2niet een probleemtijdprobl niet, gaat als geg 3.2 gewoon anders door,door door te rekenen geg 2.1 als geg door door te rekenen,tot 1x als geg 1.1(andere) te rekenen als tot 2 complex door als in voorstelling doorrekenend te nemen,in theorie beter in voorstellijng doorrekenend te rekenen,door te rekenen,(behalve) tot hier fysisch licht in theorie,1x, behalve licht,energie,materie in theorie,1×1x als fysisch geg materie,antimaterie meerekenend,tot 1×1x1x als geg door te rekenen ,fysisch ook in de sterrenkunde//(men is er mee doende,men maakt vorderingen,wij weten er verder niet veel van af,it’s up to them).

3012 2016
verv op 2912 2016,(opgenomen als op 2812 20160,lees door:
(en anders) als electronen fotonen 2×2 ,elk in een straal 3 als 3 in een straal,als tot 3 anders te rekenen,door te rekenen,doorrekenend,rekent zelf door,1x anders als terug te rekenen bij ons na te gaan,
en als geggeg anders als geg 2punten4 rekenpunten anders als rekenpunten2 als simultaan door te rekenen als rekengeg simultaan simultaan rekenend nagaand als op afstand gesch.3complex tot 2 andersom,!X als simultaan tot als 2 getallentheoretisch analytisch geschikt, geschikter ,gaat niet anders,anders niet Bepaling,1×1x1x als Bewijs anders niet.

De toestand van de rechtsstaat anno 2016.

13 juni 2016

Onze rechters deugen niet,onze politiemensen deugen soms niet en de justitie deugt meestal niet.Onze gerechtsdeurwaarders deugen evenmin en onze ziekenhuisdirecties zijn van het minste allooi.
Onze kamers deugen niet.Onze bankdirecties vergaren en beroven ons samen met de providers van alle rechten.
Onze journalisten spreken steeds met gespleten tong uit eigenbelang.
Onze chirurgen en hun knechten verrichten als Mengele proeven op gezonde en zieke mensen,ongewild en ongevraagd,en niemand zegt er iets van.
Vervolgens besta ik het te beweren ,dat onze rechters niet deugen en ben ik zelf nog niet aan de beurt.
Alle leven zonder rechten komt in gevaar.
Men vindt zich bereid zich aan allen te vergrijpen.
Het leven wordt per onderdeel versjachert en verramst.
Een woord van protest is op zijn plaats.

[En daarom nodigde ik ook al eens de hoogste rechter in den lande uit tot een gevecht op de vuist ,den dood ten gevolge hebbende.Hij liet het afweten.En het moet gezegd worden, zijn verontschuldiging kwam geheel overeen met de waardigheid en de eer van zijn ambt.Ik zal het niet vergeten].

En een minister,die zegt ,en in haar geval betrof het wetenschappelijke vooruitgang in de medische wereld, ,,laten we toch maar Engeland en USA in alle ideeen over leven en dood ,toch maar volgen….”,spreekt met weinig kracht van woorden,zoals haar collega toen,die vaststelde,dat de temperatuur van de aardatmosfeer stijgt door toedoen van koolzuur,omdat de meeste van haar vrienden,klimatologen,dit nu eenmaal geloven,…toch maar volgen,toch maar geloven….
Dat zijn geen argumenten.Wij blijven zelf denken,typisch Nederlands houden wij de norm zelf aan,en geven mede de norm aan voor zover we het zouden kunnen en er toe in staat zouden worden gesteld en niet buiten westen worden geslagen door zo’n Mengele-type van heden ten dage.

2306 2016.
Het zal opnieuw tot foute rechterlijke uitspraken leiden,zodra in de discussie ,en in de discussie over energie en klimaat staat het ieder vrij om zijn woord te laten klinken-,horden denken hun woord onbescheiden alleen als het ware te moeten laten doorklinken door daarbij de vrijheid te nemen de inbreng van deskundiger deskundigen weg te nemen.Men kan het onderwijs wel afschaffen,maar het verstand nog niet./Isfahan.

2506 2016.
Beedigde heren gerechtsdeurwaarders consumeert toch vooral herenkoeken veel.Daar wordt je heel veel heer van.En het is veel beter dan billekoek naar de farmaceut fabrikant meedeelt.Luistert toch naar Uw beste vriend.U maakt hem niet murw.Hij vermaakt Ulieden tot lone wolves en raakt U dan vanzelf wel kwijt,U heren verwarde personen.En, koekhappende heren,mevrouw de minister stelt buiten adem,luchthappend, zojuist voor verwarde personen 4 dagen op te willen laten sluiten voor onderzoek,bij U ook te doen ter ontwarring van Uw rekenregels,om de rechter te helpen bij de klachten,die massaal vanwege U op hem afkomen.Wie denkt U wel,dat U bent?U bent helemaal niet van de dienst der belastingen.U vergist U.U bent verward en wordt door Mevr. de minister zelf wel ontward.Ik ontspring de dans voorlop[g,want ik maakte vrienden onder psychiaters.Men,patient, zegt dan ook ,de meeste van hen worden op den duur zelf collegae. /Het Chinees kent 625 tekens.

0807 2016.
Weer serieus, gaan wij niet bewust op weg om te beledigen en te kwetsen en te bedriegen.Maar wij wensen wel de waarheid te kunnen spreken,en blijven bereid ons erbij voldoende in te houden,als het ons gelukt.Desondanks: men heeft er in alle verwatenheid een grote rotsooi van gemaakt in Nederland en niet voor mij alleen.Afblazen is beter lijkt mij. Democratie zonder gezag, weg ermee.Weg met de schijndemocratie van de betweter,die alles beter meent te weten zonder scholing.Bekrompen blijft hij.En.alleenspraak van Uebermensch,Superman weliswaar is het waar,blijft het waar, zijn woord zal nog inhumaner aankomen ,hij blijft dan de ene alwetende grote boze blinde geest.Maar men kan zeker niet,nu ook niet, veronderstellen straks nog wel te kunnen kiezen tussen Scylla en Charybdis te kunnen kiezen.Wie zijn verstand niet gebruikt moet gaan,er aan gaan,ten ondergaan.Er valt hier niets te schipperen niet.Het gaat om leven en dood.De zon gaat ook op voor de doden.Zij,die tot nu toe niet mochten leven.Zo hoort het.Men behoort tijdig te kiezen tussen leiding met respect of criminogene leidinggevenden.Straks is het te laat./Asbestgolfkarton.

0907 2016.
voorlopge losers,thermodynamici en electrodynamici,dat zijn pas analytici die academici politici ,die energiepolitiek verkopen en om alle andere gewonen, klimatologen ook,en burgers ook ,voor te kauwen wat niet waar is, tot zij er zelf ook niet meer in geloven,maar wel zullen blijven zeggen,dat ze het nooit zo gezegd hebben,want dat zou onwaarheid heten en liegen, laat staan draaien ,konkelen of bedriegen, doen wij nooit.
Er ligt al veel glas op dak,er staat al veel in de wind te draaien als hij waait.Veel wordt doorgedraaid,draaien dan maar,en doordraaien dan maar marktconform /Geitekaas//
Herstel Kolderwij

1007 2016.
Mijn vraag aan de beedigd deurwaarder aan mijn deur door mijzelf aan hem gesteld, of ik ook in verzet zou kunnen gaan,werd beantwoord met de mededeling,dat ik mijn vragen aan kantoor kon stellen, en daarbij besefte ik,dat mijn vragen door een vacantiehulp van een jaar of twintig met nietszeggende voorgeprogrammeerde woorden beantwoord zouden moeten worden. van achter een loket.En waarom zou ik ook opnieuw mij melden bij zijn kantoor,het kantoor van een criminele organisatie,dat bij voortduring tal van mensen plundert en berooft,en berooid en verdrukt achterlaat,waarom mij opnieuw aanmelden om mijn vragen te stellen,die door anderen,deskundiger deskundigen,elders binnen onze staat al eerder gesteld zijn ,vragen,die ook niet beantwoord werden binnen onze rechtsstaat, ... rechtsstaat ./Contrabande.

1107 2016.
Zodra de deurwaarder zijn tekorten opgelopen bij de wanbetaler oneigenlijk vereffent door de wetsgetrouwe burgerklant te veel te belasten en hij er van uitgaat,dat de raadkamer hier mee instemt,zal de voorzitter zich afvragen,of hij wel de rechtsstaat dient.
En zodra deurwaarder ziekten- kostentoeslag aanvraagt op naam van de wetsgetrouwe burgerklant,en de som zelf onmiddellijk incasseert,waarna de belastingdienst hem,de burger,die de wet steeds volgt, na verloop van tijd moet meedelen,dat hij, de belastingplichtige ,wetsgetrouwe burgerman geen recht op toeslag kon doen gelden en hem sommeren moet alle toeslag terug te boeken,moet onnodig,en voor het gemak alleen, gek-verklaarde burgerman vaststellen,tenminste zich afvragen,of beide eerstgenoemde bovengenoemden wellicht beiden niet zouden deugen.Q.E.D.

1207 2016.
De geheimen van de raadkamer,een open boek.....,voor wie een boekje open doet....

1207 2016.
Een goed geheugen onthoudt het goede en vergeet vanzelf het duistere,onverstandige/gatenkaas.

2007 2016.
De krankzinnigheidsverklaring op mijn naam uitgeschreven dient te worden nietig verklaard in een openbare rechtszitting
en de second opinion moet daarbij in mijn medisch dossier worden bijgeschreven.

2107 06.
Het zou de democratie sieren en het vertrouwen van de burgers sterken,als de volksvertegenwoordiging de regering nu verzocht opdracht te geven aan het lichaam GAK-UWV alle boeken te openen.(Anders doen wij het).
Merk wel op,dat bij honoreren van dit verzoek,--en het verzoek wordt ingediend door een kritische burger,die bij voorbaat tijdig werd uitgeschakeld door hem krankzinnig te laten verklaren--,de route openligt voor andere benadeelden,voorlopig ook losers, om tot herstel van de democratie in zulke zaken te geraken.Men kan de democratie weer op de rails krijgen,indien gewenst, door het organiseren van een volksraadpleging,het voldoet 40.000 handtekeningen te verzamelen,waardoor de overheid zich gedwongen ziet openheid van zaken in deze kwestie te geven,eenvoudig door te gelasten alle boeken van GAK UWV te openen..
En,zou je voor behoud van democratie zijn,let dan wel op,dan is het beter, zo'n stemming een referendum te noemen om niet in juridische haarkloverijen verzeild te raken en alsnog onderuit te gaan.Je hebt gehoord van justitie.

2107 2016.
onderwerp beslag op AOW-pensioen /SVB-schrijven 4 Juli 2016 /omschrijving vacantiegeld-inhouding.
Bezwaar maken/Reden bezwaar opgeven/datum beslissing opgeven.

Bezwaar./

Reden bezwaar:
U vermeldt en ik ontving niet Euro 805,28,(mei 2015-april 2016,vacantiegeld).Hierdoor kan ik problemen oplopen bij de belastingdienst.
Neemt U er kennis van,dat deurwaarder eens niet door mij aangevraagd,wel als voor mij aangevraagd en zonder mijn medeweten wel aanvroeg,een uitkering aanvroeg en de gehele som van de uitkering zelf inde,
waarop de belastinginspecteur na verloop van tijd slechts overbleef mij te manen,-ik had geen recht op zo'n uitkering-,deze som in zijn geheel terug te storten.
Graag zie ik Uw commentaar tegemoet op de gang van zaken voor zover het deze keer alleen het vacantiegeld betreft.(met de zorgverzekeraar reken ik zelf wel af,en met de staat DDR ook wel)/

Datum beslissing 04-07-2016.

2207 2016.
Als ziekste klant van verzekeraar,Menzis zorgverzekering,en als klant-patient al bijna 40 jaar zwaar psychotisch,blijft men hem trouw verzekeren.Niemand anders wll hem als te hopeloos geval in zijn verzekering opnemen,overal wordt hij weggejaagd.Pluim op de hoed van zulke zorgverzekeraar.Klant's gezondheid blijft hen hun laatste dubbeltje waard.Psychofarmaca slikt de patient niet,spuit hij niet in,snuift hij niet op.Tegen zo een psychose is immers geen enkel kruid gewassen.Niets helpt klant-patient.Alleen Menzis' gouden dukaten blijven helpen,tot het laatste dubbeltje.De patient is daardoor aan de beterende hand.Hij beeindigt dadelijk de Nijmeegse vierdaagse en reist binnenkort hopelijk af naar Rio om mee te dingen en vooraan te lopen.De Olympische marathon of meters 100 binnen seconden 10. Voor elk nummer kan men hem in laten trainen.Hij is er gek genoeg voor.Hindert niets,hetgeen natie- schurkstaat vraagt, wordt door halve gare gek onmiddellijk geboden.En zo op zijn eigen wijze verlangt hij daarmee tenminste iets terug te doen voor zijn zo trouwe zorgverzekeraar.Zijn Menzis zorgverzekering,gaat nooit verloren. Gladiolen voor de zaak Menzis.Laurierkronen met blad en tak voor de huidige en alle voorgaande Menzisdirecteuren.Het kan niet op.Grandeur en stijl.Het kan niet op.
Binnen een open,democratische samenleving,actief,door vrije handel en ondernemingsgewijze productie,blijft het niet gepast beide laatste begrippen in de ziekenzorg aan te wenden.Iemand in een ziekenhuis,opgenomen voor een a.s hersenoperatie niet door te verwijzen naar het WEL zorgverzekerende nabije ziekenhuis,en voor zichzelf alleen gouden winst-dukaten te tellen aan het ziekbed van stervenden,dementerenden of jeugdigen zojuist zonder voldoende zuurstof geboren,blijft ongepast en inhumaan.Shame on you,all three of you,insurers and accomplices,hospitals and state./Polderman cs 800000,aanw:erger dan Enron&Liborrentenkosten.

God allemachtig,welke verzekerde is er nu eigenlijk zo van god los in dit systeem en opent haar of zijn mond helemaal niet meer in het maffiasysteem van onze schurkstaat,Omerta is het wachtwoord van de tweede kamer. Wie,als alle anderen,die ook zwijgen,en ook niet durven schrijven,niet een autheur durft,wie zijn hier de losers en schrijven over van nu en straks en wie zijn van gisteren en morgen ook niet? In onze literatuur sexuele problematiek te beschrijven ,als de boeiendste oorzaak van de meeste wanhoop en interessantste pulp-ellende,sensatie,blijft voor autheurs in een klein taalgebied voorbeschikt, steeds dreigt voor hen het lot broodschrijver te moeten worden.Of is het onderwerp sex niet langer in zwang na de laatste literaire,sexuele revolutie en leest men enkel Faulkner nog en durft men niet over veel anders, iets gewaagds, schrijvend niets mee te delen?Zo doende volg je niet volgzaam en in ons oostduits systeem kom je nooit meer aan de beurt,komt met je kop boven het maaiveld niet meer uit,want hij is er al af.Ikzelf ben ongeletterd,op mij hoeft men niet te rekenen.Ik zit al 35 jaar vast.Cellulair,1x per dag water of brood,1x per week naar toilet,altijd zonder verwarming,verder als dood,wel geblinddoekt en met stevig afgesnoerde mond,wel met pen en papier,maar in de handboeien,en dan kom je niet ver.Isoleercel in holland.Het is haast nergens in hollandsoostduitsland beter,beter voorzien van tape.Tenminste werd mij toegestaan de mooie afbeelding van juffrouw Larissa Costa,koningin aller Brazilianen elegant aan de muur van mijn cel aan te laten brengen hoog boven mijn bed,een bed als brits , enkel een eiken houten plank zonder strooi of hooi.
Orfeu negro,un condamne a mort c'est echappe....
ontsnapt,aangeschoten bij het prikkeldraad boven de muur erboven,niet neergeschoten,voorlopig ontsnapt via ,,Checkpoint Charley".Ik zie morgen wel verder.Wie doet vandaag zijn mond open?Wie schrijft kritisch?,,Music in the air" AFN radi0 tenminste//Randwaarde.

2507 2016.
Ieder,die de berekeningen voor veranderend klimaat in deze blog nog niet nagerekend heeft,kan altijd nog kiezen tussen de actuele Nasa-gegevens en gegevens van IPPC/KNMI.De laatste berichten van IPCC/KNMI zijn eenzijdig en in feite onjuist.Overal op aarde zou volgens KNMI c.s.,(zoals vorige week bericht) ,de temperatuur stijgen en het CO2 gehalte toenemen.Hoe kan de temperatuur stijgen, ook daar waar regionaal de ijsmassa's toenemen?
Licht de rechter in .Hij kan immers ook niet alles zelf nameten.Zorg, door de minister te verzoeken ,voor gekwalificeerde inspectie.En wacht beleefd af al hetgeen de verantwoordelijke bewindspersoon wel of niet zal beslissen over onze energievoorziening,incl.het sluiten dan wel openhouden van zojuist opgestarte moderne energiecentrales,kolengesttookt ,incl uitstootgasfilters voor riskante componenten..En wacht op de volgende uitspraak van de andere rechtbank.
Het moet niet mooier worden.Politiek blijft democratisch en wetenschap blijft onafhankelijk.
En er is maar een schepper de opschepper.En die ben en blijf ikzelf.

2807 2016.
Daar,waar ik de waarheid heb gesproken,neem ik er geen woord van terug.Daar,waar de waarheid nog niet kan worden gesproken,blijf ik er op aandringen alsnog te spreken.Ten gunste van iedere Nederlandse burger te spreken,alsook voor de buitenlander,waar het hem bij ons belangt.
Ten eerste over spreekverbod te spreken,ten tweede over pensioenverbod,ten derde over verbod op geld en goed ,daarna over verbod op eigen gedachtengoed en tenslotte vooral te spreken over het verbod te leven,dat is de dood .Maar dan moet je nog wel in leven zijn.En daar zorg ik zelf in mijn geval wel voor,want Ik heb ze alle vijf nog op een rijtje.En hoe valt het uit voor hen,die iets mankeren?Zij zijn al dood.Doodzwijgen,voor geld,het aantal van 800000 Poldermans-doden en vele andere.Voor hen en over hun lot te spreken,valt onder het verbod als Mammonspreekverbod,p-w &. p-f.
De mond snoeren.//Aanw.:als NadaqMedow-GAKUWV.
3107 2015.
Mijn klacht over de bank.......... ,rond de eeuwwisseling ingediend bij de belastingdienst en nog niet in behandeling genomen,kan nog wel even wachten.De klok tikt geduldig..Ik moet maar denken,geld is ook niet alles.
Als ik me goed herinner,werd de klacht ook nog eens opgenomen in de stukken,degelijk gereed gemaakt door een juridisch specialist, voor het rechtsproces,een jaar of tien geleden,het proces,dat enkele dagen vooraf aan zitting plotseling zonder opgaaf van redenen werd afgelast./Oostduitsland

0108 2016.
Out of order,(aanw.).

0208 2016.
weer in orde.
STRAFSCHOP.
komt nog wel...,wacht maar even....

0608 2016.
opgave/model/als hypothese natrekken
.
Kan/was er ooit een clash (ge)komen tussen de aarde en een komeet?

(n)een,(n)ooit,((niet)s))
aanw rekenk.:ga het (niet) na middels Meton (zonder) Gauss,
ontstaan Aarde,maan 3lichamen2andere in voorstelling nemend,
1x niet anders,elk, en reken door tot volledig bewijs in aantal opties tot
elk coord 3 duidelijk en (als) de geschikte in aantal tot 5,
terug door als (tot)3 gaat het niet anders per computer gaat het niet anders naar Gauss
alleen door te rekenen tot bewijs door door te rekenen tot 2 terug door te rekenen,en,
vermoeden,
heden als gepasseerd station na te gaan,en aanw fysisch,zoek met Einstein( als ref.,(dualiteit als Brownse beweging als eenmalig rekengegeven voldoende door te rekenen in complexe voorst.kometen,andere ,als botsend met aarde uit te sluiten ,mee,ook als nulpunt boven het maaiveld,als uitsluitend,als geg(geg) als gebeurtenis,elke andere,alle,doorrekenend uit te sluiten,
en stel bij ontstaan aardemaan,3bewegingen 2 te rekenen,door te rekenen,behalve aarde ,maan blijvend gescheiden, en andere objecten 2,ontstaand uit de aarde na 2perioden1 maan ontstaan ,wel 2objecten botsend terugkerend te stellen,(lees terug ontstaan Aarde 1x2x startbewegingen),ga voorlopig zelf mee na
1x in Siberie,(inslag) bekend,1x andere (inslag),in Canada(?),anders later wel/of hiervoor al.(en wel,wel vooraf/of nu achteraf wel door te rekenen).
wel nodig,nodig 2x1x als 1x1x (andere) bewiizen door te rekenen door tot volledig voldoende bewijs nodig doorrekenend . te rekenen.Als hypothese door te rekenen, tot als conclusie te trekken..
voorlopig
en verbeter anders bij ons als hypothese als komeetgebeuren te beschrijven
als bekende geg in 1908 Toenkoeskaexplosie ,2013 Tseljabinskexplosie ,
merk als verschil op -105 j.,
lees terug bij ons duidelijk terug theoretisch getaltheoretisch
zonder v teken het probl niet (en) niet andere 2probl niet,
leest 1908-2008 tot -,( geg.1x als 100)
(en,maangeg 2102 teruglezen bij ons geg v maan)
1 /.(2007 gaat als geg +1 als-1 gaat 2als5). andersom
als1xniet1x anders te lezen,door te rekenen,voorlopig hypothetisch 1x1x,alleen rekenend door
tot zekerheid 1x1x1x door te rekenen,
PRELIMINARY,
en stel zelf rekenend per computer het voldoend bewijs/ook indirect voldoend,(andere geschikte) kometen botsen niet,niet met onze Aarde niet,keren terug naar eigen oorsprong,en,
als rekenaanw.1xals geggeg 2x2 bolcoord.(NB en OL)3 coord andere coord),te lezen,beter doorlezend bij ons ineens,1x (zonder)4,3 andere als bekende coord bij ons doorlezendopmerkend doorrekenend door te rekenen nagaand,(in Siberie alleen),wel alleen per computer doorrekenend nagaand,invullend timesheet,vanaf ontstaan Aarde,maan,dilatatie,tijddilatatie,gravitationeleel als geg mee aanvullend,tot geschikt in voorstelling te nemen,alleen in computerprogr te nemen,te rekenen tot eenmalig bewijs door te rekenen,gaat alleen 100 Kuiperwolk het geg,onze planeten10 doorrekenend alleen uitbreidend geschikt andere andere,(Oortwolk geschikte) mee door te rekenen,te stellen,timesheet,logicsscheme 1x1x als gegeven,als uitbreiding,en in complexe voorstelling voldoende kwadr te rekenen,te stelleen,te noteren
vat samen en ga in studie na q.m. in voorstelling te nemen door te rekenen,
tot (andere) 3objecten 4 lichamen te stellen,logic diagram op te stellen
3006 1908 Toengoeska//1711 2003 Encke//0502 2013 Tsjeljabinsk (en)als andere mee C/ 2012S1 2811 013 voorlopig,
en ook wel andere drietallen ,viertallen programmatisch.100kometenplaneten10,in complexe voorst tekengeg (s),getalgeg (S) na te gaan door te rekenen te rekenen, en als ref rekengeggeg ln S en lnkwadrS,elk anders geschikt na te gaan,te rekenen,door te rekenen,geschikter mee,1x anders kwadr ln mee door te rekenen,anders door te rekenen voor typen Oortwolkals buiten ons zonnestelsel getallen (2S)anders voor typen als interne hemellichamen binnen ons planetenstelsel wel door door te rekenen tot eindstadium analoog Toengoeska,Tjeljabinsk/ Encke en alleen waar te nemen door te rekenen tot conclusie,hypothese als nulhypothese te verwerpen,in theorie tot zekerheid te geraken,(en de Kuiperse wolk hiervoor behandeld bij Pluto af en aan tot 3objecten4 terug te lezen als geg opmerkend),opmerkend,tot rekening door,om en om timesheet en logic scheme,Om,1xals tot [Notatie+1],extensie.Tot zover,gaat wel hierna beter na,doorlezend tot galactisch centrum zuiverder te rekenen,en,algemeen,tenminste als uitbreiding tenminste scope aan te geven,

Voor ons zelf,doorgaande studie, galactisch centrum,Oortwolk opmerken,hier extra nagelaten analytisch geg op te merken door te rekenen,
Oortwolk 2x waarnemen rotatie waarnemen
2×1x te veel,als overrotatie
2×1x te weinig,als achtergebleven rotatie
op zon betrekkend als rotatie nulrotatie
en de kromme bekend als geg gem.rotatiesnelheid van de sterren afhankelijk. van hun afstand tot het galactisch centrum,(een heel zwaar zwart gat), verbeterd,bekender als deelkromme nabij het galactisch centrum,reeel,beter te bepalen,gaat,na te gaan als analytisch extrageg mee als geg als geschikt rekengegeven,tot 1x extensie.
Als studieref.vooraf kennis nemen,(te googelen}, van de laatste lijst van objecten binnen ons zonnestelsel,lijst beter op orde brengen.te zoeken in de lijst,extraextra analytisch geg zoeken (per computer),opmerken
lezen de gezochte extensie lezend,te noteren,1x[Notatie+]

ga,voorlopig,beter verbeterd na
3×2 geg als punten ln na, op te merken 2×1x beter 1x als 10 geschikter tot 3 complex zonder 4,
1x als geg lnkwadr,1x (tot)3,aanwijzend aftellend zonder 4 door te rekenen 10 objecten6 door te rekenen
geschikt als geschikter Kuipers lichaam als Pluto binnen ons stelsel planeten mee 4obj3,1x anders als tweetal Charo en Pluto
gaat anders geschikter geschikter als Oorts tweetal geschkter als Kuipers bij ons na te gaan als laatste gegeven tot bovengenoemde deelkromme op te merken als rekengegeven
blogtitel ,,Eindverantwoording” dd 1909 2015 te verwerken zuiver door te rekenen lijst,behalve,en na te gaan,stelt zelf wel samen
behalve behalve,Charon,Pluto,tijdig op te merken als tweetal binnen de Kuiperse gordel als band,en 1×1z mee op afst deeloppervlak bol,Oortse objecten2,op afstand geschikt mee,1xals1x als 1geschikte 2 mee
gaat als tweetallen (andere) 3 mee,geschikt,geschikter op te merken,waar te nemen,zuiver door te rekenen tot twee te lezen Vesta,Orcus door te rekenen,’t analytisch extraextra geg door te rekenen als tot 3,Charon.Pluto,Sedna door te rekenen,berekenbaar,gaat bij ons binnen stelsel Sedna als Oortse ,,verstekeling “mee,behalve behalve 1x anders 1/2 door door te rekenen voldoende berekenbaar,gaat als Sedna,optie berekenbaar Vesta als Sedna voldoende door te rekenen (en) de andere optie berekenbaar gaat als Sedna/of Vesta optie Orcus te lezen berekenbaar te rekenen voldoende door te rekenen.Doorrekenen.
En, doorrekenen,ook verder doorrekenend zal het wel verderwel gaan,behalve vulkanen,uitbarstend op Aarde vooral verderna te gaan door te rekenen,intern binnen Aarde bewegingen beter verder in studie te nemen,logic scheme uit te breiden,nu het beter,verder zal gaan,timesheet op schaal geschikt uitbreidend als hulpgegeven te lezen,mee door te rekenen,

vat samen voor het rekenen,
van oorsprong binnen zonnestelsel objecten als kometen door te rekenen,(om te negeren),
ruimtelijk 3 als Oortse objecten op afstand ruimtelijk2 alleen geschikte als Kuiperse aan te wijzen,aanwijzendaftellend eigenlijke Kuiperse mee,
voldoende door te rekenen (en) anders rekenend en als galactisch centrum+1,behalve als vulkanen eruptie(s) op andere planeten,(niet op Aarde),aan te geven 1x geschikt verder
volgende eruptie op Aarde,bepaalt, 1x,1x in timesheet aan te vullen ,(als uitbreiding lezen, geg als hyperbolisch als kwadratisch als 100 het bekende gegeven op te merken).Voorlopig.

wel geg.bij Moebius opmerken,(en straal nul nemend) band als geg transformerend oppervlak als boldeeloppervlak beshrijvend als over halve complexe oppervlak+1 te rekenen door te rekenen tot 2/3 door te rekenen door door te rekenen,zuiver rekenend tot 1,5x complex geschikt ineens rekenend te rekenen, analytisch gegeven.Voorlopig.

1208 2016.
voorlopig.
uit te schrijven als erupties,(vulkaanerupties) 100als gegeven op,in aarde na te gaan,timesheet weer te geven,geg geschikte 2 als geschikt galactisch centrum,1×1x geg,(terug te lezen ,behandeiy 1x eruptie op aarde,leest galactisch vlak),1x na te gaan,ruimtelijk 3,al bolvormig, erupties op planeten buitenplanete,n tot 8,gaat getallen grote negatieve gehele tijdlengten na ,zonder 4 voldoende bolvormig,(merc,Venus,Aarde,mars,niet zonder satellieten,leest,1xtot 7,geg bij moebius geschikt),leest 1x geschikter 7,planeten buitenplaneten4 zonder 3 tot Neptunus 8,
merkt op,merkt 53 dwergplaneten op
rekent 6ongeschikte4,bijna)dwergplaneten,behalve,(en gelijmatig,1x,1x door te rekenen),t1x als tweetal,voldoende bolvormig,Pluto,Charon,
merkt op,3lichamen op doorbrekend als dwergplaneten6,(Aanw:Vesta,Pallas,Hygea),om en om rekenend ,1x tot 5 (ongeschikt terug,niet te rekenen),rekent wel 1x,rekent als 8 door,rekent complex buiten Aarde,eenz. eenz,,(leest Jup.,Sat.,Uranus) eruptie(s) kwadr perioden als( tot) 3,(Aanw: kromme deelkromme bekend galactisch geg voldoende door te rekenen),gaat 15 algor. kwadr congr wederkerigheidsregej voor teken geschikt,1X als simultaan,te rekenen,doorrekenen rekenend 1×3,op aarde verder 100 erupties als gegeven als 10 (vast) als 3vranderend2,{wel gelijkmatig1x,(andere)1x (rekent als Perelman door)},veranderlijk2,1x alleen in de natuur mee als gegeven
9planeten als objecten transneptunisch gaat 8 mee tot 17( te) lezen,wel bij ons wel 1000x lezen,door te rekenen programmeur wel duidelijk,en wel opmerken 10 transneptunische objecten 8 te lezen,100x doorlezen zonder 1xPluto,Charon niet,
en 1xgeg,(tekengeg opmerkend) als 10 tot 3 (V.P.H.te breken), (on)onderbr doorrekenend 10,6 het geg opmerkend,rekenend door tot 1/2 voldoende geschikt,selectie 1x zonder 4 als dwergplaneten
20070210/Sedna/Orcus//Quaoar/2002 TX300/2002 AW 197/Verona?Verona/Ixion beter vervangend te rekenenen als een groep een rekengroep te rekenen 7 een groep,vervangt 1x alleen in de natuur een groep 3 als een groep,groep van kometen 20 te rekenen,
en zonder 10,1×1x niet anders derdegeg10 te rekenen10 lengten tijdlengten lengte afstand het geg veranderend,onderbroken het tweede geg,analyisch 5,1x ,wel als onondebroken in theorie bij Riemann,
(hiervoor bij ons kromme deelkromme ,op afstand 1×3 als 1×10 geschikt analytisch als geg eenmalig,functie analytisch als Riemanngeg deelfcomplex, 1x 1waarde als de andere als dezelfde complex geschikt 1x als de andere,( na te gaan), en getal, 10cijfers, getal priem,getal functie niet het geg waarden 1o waardengetalwaarden geschikt 2 na te gaan,nagaand functioneelgeschikt1xals de anderen,(1×1x1) gaat als 1/2×1/2×1/2 te lezen,q.m door te rekenen,niet anders.Aanw:voldoende geg terug te lezen,bij ons teruglezen),
vervangt 1×1x
blijft simultaan doorrekenen,15 algorithmisch 1x geheel,1x tot 1/2 voldoende als kwadr wel simultaan ,anders niet q.m.niet geschikt anders niet

en gaat na,voorlopig voldoende geg als rekengeg na te gaan 15 algorithme tot beter tot 5 analytisch eenmalig geschikt 1x,x
zal zijn tot 5 voldoende rekenend als terugrekenend voldoet alleen e rekenend,rekent 1×1x Kuiperse geg 3,5 exponentieel door te rekenen te lezen ,op te merken 27,32 te lezen 2×1xopmerkend 1×1x,(vat op analytisch 10,1x geschikt 3 zonder kwadr het probl niet tekenprobl niet,laatste geg priem tekengesch2w3,1xcomplex3 anders2 op te merken te rekenen het laatste rekengegeven te rekenen,wel voorlopig door te rekenen 2 getallen 3 tot cijfers 10 cijferig voldoende 1/2 tot +1/2 voldoende voldoende als geheel 1×3 door te rekenen)/
to check,later,en rekeningen later wel.

voor mijzelf,onszelf.
golfmechaisch,q.m,getaltheoretisch nagaand’
getalgeg Hanke,Bhargava lezen,doorlezend 100.000xzonder 4xexponentieel ongeschikt2 ,niet tekengeschikt vvs 4 als 3(v)s als3 v(s),selecteert hierna wel,
behalve tot schema 8×8 voldoende gehelen tot 36 (geschikte),geschikt in verschll op te merken v tekengeg 28+1,1x als 29,10x te rekenen zonder gehele S getallen 10S,alleen 1x tekengeschikt lezend rekenend,selectie opmerken,vorige geg 290 eenmalig geg opmerkend,leest door alleen 17 geschikt verder door,nog 1000x lexen,doorlezen,
gaat bij ons terug te lezen ,ruimtelijk 5 kubisch gestapeld in voorstelling nemend,(en opmerkend 5 niet een log), neemt grondvlak 1×3 blokken(lbreedte,hoogte dezelfde,lengte elk anders,stapelt als balken l,b,h elk anders (en) 1x anders,niet als dezelfde 2 te nemen,b en h niet dezelfde,alleen l dezelde ribbe kubus nemen,
en als inhoud geheel,log 10 te bepalen,bepalend 2 gaat 1x niet als een half 5 niet te lezen,niet een gegeven,en gaat projectief schuin ,scheef,
1x 3 rechthoeken ,(ziivlak kubus) 3parallelogrammen lezen, 2andere zijjvlakken,(verlengde ribbe lezen) 3 rechthoeken paralellogrammen lezen,alleen hoekpunten lezen 6puntenhoekpunten4 en 1×2xhoekpunten snijpunten lezen te lezen doorlezen,1x als optie andersom,(grondvlak bovenvlak,2 ander zijvlakken lezen) te rekenen,door te rekenen,gaat 1x complex door diagonaalvlakken4,halve kubus deelvlakken4 als 2 halve 1 gehele te rekenen,doorrekenen ,duidelijk 1punt extra geg rekenpunt, te rekenen,en#
en opmerken hier,blijft als geg tekengeg 1x alleen,allen zonder(lnkwadr+1)niet verder een gegeven

1×1x buiten vlak als plat vlak tot vlak plat vlak +1,het vlak door zon en Neptunus en Pluto,eenzijdig punten als hoekpunten buitenplaneten 4punten 1x 2x als 1×1x 8 punten hoekpunten parallelogrammen,niet zonder vijfde,bij ons 1×1x geschikt,1x als planeet dwergplaneet geschikt in positie,niet zonder anders eenzijdig,(bij ons geg teruglezen vijfde punt anders als geg op kegelvlak eenz eenz erop) erop voldoende 3dwergplaneten4 door te rekenen op te merken 4,3 als het geg geschikt Einstein geschikt zonder e,(terug te lezen),en,doorrekenend zonder (e),en als geg 3,2 zonder (e) te nemen,niet nemen,doorlezen posities 5planeten3 alls eenz eenz zonder 2 anders eenz. niet verder nagaan,wel opmerken,1x zonder Pluto 3 andere dwergplaneten optie op 8,1×1x als geheel +1,(dwergplaten 8 en planeten8 zonder andere +1,1x als Charon),
merken wij voorlopig hypothese op,op afstand verre afstand,exponentieel 7 als geschikt,1x ander bron,ander zwart gat,aan te wijzen als geg mee te rekenen,niet tot brekende hemellichamen,druk opbouw niet tot een vlak,voldoende gericht tot eruptiegeschikt ,als een lijn breuklijn,op planeten,ook op aarde,ring of Fire op te merken ,te lezen,voorlopig voldoende geg terug te lezen voor vulkanen ,golfmechanisch,quantum theoretisch,getaltheoretisch ,
wel rekenend theoretisch na te gaan,
als snijlijn,en buiten bgl geschikt geg exp 5.3 op te merken getalvlak bij Gauss het geg te lezen,lezen,
1x buiten lijn begrenzend vlak als deelvlak, buiten deellijn complexe deelrechte 3/2 als het punt beter als 3,2 binnen Eulers deelvlak getalvlak te lezen,niet nemen ,rekenen,doorrekenen bij Perelman gelijkmatig1x als bij ons 1×1x gaat zonder Fermat gehele getallen 10S,hier niet nemen,alleen 1X tot Gauss gehele gehele 10 priem alleen geschikt door tot Euler 5gehele 3 door geschikt zonder torsie geg 1x 4 niet geg,optie 5.3 vrij om te rekenen alleen complex als rekengeg geschikt,nu het gaat ,zuiver rekenend doorgaat het andere geg als bij Einstein het probl hier zonder probl bij ons niet 1x zuiver rekengeg 4.3 het andere vanzelf niet zonder (e),gaat gelijkmatig 1×1x1x bij ons 5complex door te rekenen binnen 2deelprocessen1 rekenproces,1×1x1x(zonder 4.3) als (x1×1x) q,m 1/2 oor te rekene,.in het andere simultaan doorrekenend zonder q,m. al kwadratischgeschikt,nu het anders kwadratisch 2 niet voor probl niet,niet anders gaat 2gaat
2bronnen(zw.gaten), 1xanalytisch 100 erupties op Aarde door te rekenen onder te brengen in timesheet niet zonder logicdiagram mee op te stellen.

opm.
wel opmerken 1x aftellen aanwijzen 29 getallen bij Hanke,Bhargava bekend,1x buiten theorie door te rekenen 1×1x terug te rekenen 29,1x als 10 niet ander als bewijs te rekenen 1×1x berekenbaar als bewijs doorrekenbaar,berekenbaar+1 in theorie 1×1x in theorie,practisch,1x niet andere objecten dwergplaneten 53 niet andere gegevent in bewijs niet nie andere geg,(en bij ons 1×1x tot 106 als (tot) 105,recent terug te lezen

#opm.
ga mee na,de getalschema’s V/d Essen c,s, mee nagaan te nemen

1308 2016
model,
in voorstelling nemen,
2×2 planeten dwergplaneten achter de zon geschikt in positie achter de zon langs,geschikte geschikte situatie2 dwergplaneten voorlangs,behalve continu in operatie,centraal binnen Pacific , binnen ,,R of F.” 1×1x,op Hawaie 2 andere,nabije opmerkend,opbouwend drukgeschikt binnen Aarde ,3×17 lengten rechte lengten op voortbewegende aarde als bglengte,lezend snijlijn,1x plat vlak galactisch melkweg geg 1xsnijdend ander vlak als plat vlak andere zwart gat,elders op afstand,en als verre afst als exp 7 een rekengeg na te gaan,en 2 configuraties 3 toestanden ontaard op te merken binnen ons zonnestelsel zon en planeten voor punten,alleen hoekpunten veelhoeken,de andere toestand voor punten,wel duidelijk (teruglezen),alleen halve bollen,enz. en als derde toestand beide wolken(Oorte,Kuiperse),in voorstelling nemen als ontaard geschikt,uitbreiding lezen,(vooraf aan 4objecten3 ,als behandeld,teruglezen),dwergplaneten,in voorst nemen alle dw.p. weer terug,behalve 1, tot buiten ons z.st. terugkeren.,meest ontaarde toestand opmerken,(door te rekenen) 1×3 planeten op Hawai,doorgaans een in continue operatie 1×1andere ,beide rustend,behalve,en toestand v planeten,buitenplaneten 4,(tot Neptunus lezend) keert om (voor punten beide typen lezen). alle drie vulkanen op Hawai actief in voorstelling doorlezen,snijlijn 2platte vlakken,2gaten 1xontaard lezend opmerkend voor voortbewegende aarde door de draaiende ,,R of F.” 3×17 bglentengten,geschikte drukopbouw lezen,gaat 1x,(en duidelijk gaat !X toestand Hawaii te lezen),lezend niet tegelijk,gaat niet 1×2x niet,golfmechanisch gaat functioneel v teken alleen ,gaat alleen als 1X,x,ook wek 1x,1x,1x en,andere optie 1x,anders 1x,1x,(duidelijk om te wisselen),erupties duidelijk,rekenen wij wei door,timesheet aanvullend, ,,Ring of F” drukopbouw over bgl 17 ,3x mee erbinnen*geschikt 3×17 bgl drukopbouw lezend,erupties nabije vulkanen te lezen,ook niet manifeste,(blijven onder maaiveld),ook erupties bekend in verleden meelezen door te rekenen,bij ons de rekengegevens, mee mee te rekenen,huidige geschikte geschikte actueel in operatie meerekened doorrekenend tot komende,nu het uitbreiding, 3,4 lezend,als controlloop lezen in de natuur opmerken,nu het uitbreiding logic sheme ui te breiden gaat,duidelijk hier,behalve voor ons gegeven aan te wijzen,(hiervoor behandeld.HIER REF OpERKEN.mee aanwijzen,en behalve als voor een loop als controlloop niet een rekenloop in de natuur alleen als bij ons bij Einstein alleen 4,3 geschikt zonder e geschikt,*geschikt mee,vanzelf mee, 3,2 het geg zuiver zonder(e),bijgevolg in timesheet wel duidelijk gelijkmatig 1x,1x, als optie,(bij ons bijPerelmans geg als ref in theorie terug te lezen,te lezen ,als optie niet lezen alleen lezen doorlezen,hier geschikt duidelijk tot 1×1x1(x) lezend om rekenend te te nemen,in de natuur wel,1(x) extra nemend(als hiervoor niet,niet gegeven),1x groot getal S,als Fermat geg geschikt in de sterrekunde wel,om 1x anders als voorheen,hier in de sterrekunde,1x (zonder) Gauss algoriihme 15 als geheel door te rekenen,1×1x alg 15 voldoende voldoende vlg de regel v kwadr congruenties te rekenen,(gaat 5 veranderlijk3 ,duidelijk tot 5x,en
[en merkt wel op,merkt maantje Venus als vast gegeven op,en duidelijk 2x27 dwergpl terug,behalve 1,leest,rekent door,rekent 15algorithme5x3x door en gaat terug 3dwergpl 2 teruggaand tot een wolk 53 dw.pl duidelijk]
doorrekenend,mee1×1x teken geschikt gewone gehele getallen(zonder) gebr getallen door te rekenen,doorrekend anders niet vrij optie 1x (ekwr +1) anders niet vrij,anders niet vrij andere rekengeg als tweerekenen door,bij ons rekengeg.op te merken,,terug te lezen),
vat samen;behalve
2configuraties3
en situaties 1×3 op (Hawai,1exemplaar in volle operatie,1×1andere om en om mee,in deeloperatie tot 3,4 geschikt lezend,(configuraties) opmerkendopmerkend 3 congiguratieS 4 op te merken,door opmerkend aanwijzend
analytisch 1X3,
1geg ,,R. of F.,incl Hawaii,1Xals Configuratie
1geg equatoriaal rondom,1Xals Constellatie
1geg circumpolair polen N.Z rondom,1Xals geg,zie *opm.

[merkt op,geg Hanke,Bhargava anders 1x te lezen,anders niet per 1408 2016 te lezen als E,Noether te lezen,hier opmerken 1x getallen H.B. zonder 10 anders niet 1x1x doorlezend zonder 10,1x extra te lezen,niet lezen ,doorlezen tot 110 doorlezen,ons bekend 110 als geg.,hierna duidelijk,hier opmerkend tot 290 doorlezend 1ls zodner 110 lezen te lezen 3x verschil lezend,1xals geg (2min+1),1x als het specifieke geg hier te rekenen,per 1408 2016 toe te passen,wel duidelijk,3probl2 zonder rest te rekenen te rekenen,1x rekenen,op geg te rekenen].

rekenend (analytisch-1) doorrekenend alleen,getaltheoretisch 1×2,gaat 2Perioden,tijdlengtenkwadr als tot 3,(Aanw.: grote getallen gehele negatieve negatieve 5,bij Hilbert verder 5 getallen 3 geschikt,duidelijk wel),wel in de natuur wel,ook wel,getaltheoretisch 10 cijferig getal,1×1x als 2opties 3,te lezen als complex.(bekend) als (tot)3 door te rekenen tot complex 2 oorrekenend,duidelijk wel,time sheet en logicdiagram,niet zonder voorheen geeristreerde data mee uitbreidend duidelijk,(hiervoor zonder tekengeg 4,3 bij Hanke,Bhargava n te gaan,hier zonder tekengeg gehele getallen niet voor een log niet 5 niet,3 alleen als geschikt alleen ln na te gaan alleen tot 3 tekens 2 niet nemen,1x als rekengeg 1/e hetzelfde (e),1x, na te gaan,te nemen,wel nemen).

1408 2016
beter te ordenen,in voorstellimg te nemen,
53 dwergplaneten,door,terug tot Kuiperordel,behalve 1,op te merken klein maantje Mercedes,en (soms) op te merken,(onzekerheid) tweede objcct als maan bij Venu,
duidelijk 2x 27 door te rekenen 1×2x, voor tekens 100 te lezen te rekenen 2x tot-,- en tot 1/2 rekenend,doorrekend,en 3tekens (-),(-),(-),lezend,en blijft hulpitem als vast geg maantje Mercedes,hierna 1x rico opmerken,later baancorrectie M (hiervoor beschreven,teruglezen,ander item,soms bij Venus op te merken,1x hulpitem als rico,later bliivend,en als tweede rico geschikt,hierna duidelijk theoretisch geg 4/3 te ruimtelijk en halve ruimtehoek als binnen kegel projectief,ruimtelijk 3 tot plat vlak te rekenen,geg 1x(ekwadr-1 tekenge 3 tekens 2 na te gaan te rekenen als kromme 3 punte plat vlak door te rekenen te rekenen bij Riemann op te merken,(teruglezen) punte 3punten 2 analytisch,4 ruimtelijk 3 ,1x verwerkt (on)voldoende ,voldoet alleen ,gaat als geg,teruglezen ,HIER OPMERKEND…,
analytisch duidelijk,27dwergplaneten 2,keren alle terug tot buiten ons z.st. als transneptunische ,keren 1x terug,behalve in laatste instantie 2,als in eerste instantie 1item bij Venus als Pluto te lezen,blijft als vast geg bij Venus blijvend,tot gereed in eerste instantie 4objecten3,(tergklezen) astronomie en theorie kleine fysisch deeltjes samen te beschriven,proces beschrijving teruglezen,doorlezen tot laatste geg Charon als laatste item in positie Pluto,
en wel te beschrijven,specificerend, in voortelling nemen 1×1x plat vlak,2punten,elk zwart gat als plt vlak door gehele Kuipergordel,1×1x plat vlak zon,Neptunes snijdend Kuipergordel opmerkend wel opmerken als 2 deellengten snijlijnen,Oortse geg 3ruimtelijk 4 als bol lezend,voornoemde kromme middelend opmerken als geschikt 4punten3 ,op afstand tot analytische kromme deelkromme Riemann teruglezen 3 punten2 geg,hier,na tijdverschil,zwarte gaten anders op afstand lengte afst,,hier lezen ,3punten 2,1x andere 2,gaat 1×1x item al Oorts object,beurtelings ,na perioden 2,kwadr geschikt,keert 1x (niet) terug,gaat 1x door,blijft in dere instantie eerste,
en leste tot gereed,leest,1x,2objecten,binnen plat vlak zon,Nept. 1xlezend situatie Mars als in zelfde,vorige positie Aarde lezend,
merkt op,neemt waar ,rekent door,over aangegeven tijdlengte,geschikt ,behalve+1 als 59d60 ,rotatie Merc zonder 1x als vast punt,als vooraf door te rekenen,
opmerkend optie (2min+1), vrij,1xals tekengeg 1×1x gelijkmatig,lezen te rekenen,,(veersneld vooraf doorrekenen zonder lange tijd op waarn, te wachten),
243 d bij ons uren 1×1x 286 uren,Venusgeg.,en Aarde i positie geschikt,op meten,na 24d1ox,1x als 240 uren+3d zonder rest als 4 min geschikt,(Aanw,in,behalve deelvlak Euler geschik zonder Gaussgeg,in theorie vrij 30 als d op te merken optie Riemann deelvlak alleen als optie geschikt tijdschema aanvullend nu het aanwijs baar gaat,Mercurius gaat omwentelend tot 270 gr door tot 360,en versn, zw.kr.als gescikt,1x tekngeg (en) als gesch gaat binnen 4 dagen3 tot 1/2 rond te rekenen,gaat rotatie,eigen rotatie te nemen,neemt zelf binnen 3×60 d2x geheel1 ronde. .Aanw tijdlengte posities Aarde, Mars niet kwadr geg,en geg 10 duidelijk,1x Hanke Bhargava getallen doorlezen tot laatste geg 289,1x (tot)290,later verder duidelijk,hier opmerken zonder tekenprobl 4tekens drie niet een probl. niet,!0 getallen S,Fermatgeg,en 1x H.b.andermaal zonder 10 doorlezen,nemen duidelijk alleen1 S getalcomplex te nemen alleen 3w2,1x om en om complex te nemen,en we hier wel op te merken 3 gehele getallen 2 niet probl niet,(8×8 schema lezen),bij Gauss niet,en wel door tot Euler geg 1×1x door,niet bij Gauss door andere geg Gauss,niet verder zoekend te verwerken,(geen tekens),behalve geschikte geg log gaussische geschkte,ongeschikte,wel doorlezen in tabellen en selecterend 5 dec geschikt geschikt zonder2 als 3 decimaal geschikt,geschikter en als coord geschikter,guassische selecterend middelend door te rekenen voornoemde kromme tot bij ons geschikt binnen 4coord 3,1x geschikter,en zonder 4 getallen3 in schema 8×8 door,door tot geschikt,(teruglezen bij ons,tekengeg 17 als de geschikte te stellen,(samen) te stellen),3,2 geschikter te rekenen,tot Riemann geg delkromme analytisch 2punte3,wel 1punt comlex als anders,1x reeel,niet complex,,1×1x door te rekenen,gaat 1×1x1geg wel opmerkend,HIER OPMRKEND AANWIJZEND 2 ,Ref #..(terug te lezen bij ons,duidelijk,en wel vooraf deze blog tot hieronder laatste verwijzing Ref#doorlezend)
tot hier,1x gereed, en 1×1x gereed,correcties op Mercuriusbaan, enrotaties zuiver 3.2 te lezen,niet verder nagaan,
doorgaan,in model doorgaand geg te lezen, lezend,
4buitenplaneten3,lezen M.J.S.U, 1×2x optie 1×1x andere lezend,(J.S.U.N.),theoretisch niet zonder derde geg,hoekgeg phi exp 3 te lezen te verwerken n al optie opmerken Nabla al het gegeven,al kwadr exponentieel teken opmerkend,1xals teken druk,sharestress opmerkend geschikt 1x druk voor een kracht,versterkend door deelvlak binnen zon,als vectorkracht v arbeid binnen Aarde tot eruptie (niet)manifest,geschikt 2objecten 2×2 achter de zon achterlangs in onze voorestelliing als ruimtehoek vlak deelvlakcomplex binnen de zon 3ruimtelijk2 binnen de aarde,en2rico’s lezen te lezen, lezen,doorlezen binnen de Aarde eenzijdig als geschikt drukopbouw tot eruptie geschikt,tot lengte rechte bgl voortgaand aaarde over oppervla lezen,1×3 x17 dwergplaneten achterlangs de zon langs,er werkt galactisch zwart gat werkt functioneel voor enen krachtenveld gerichtdoor binnen de Aarde tot oppervlak rondom1x,1x gaat mee binnen de Aarde rondom erbinnen,ander zwart gat,minder zwaar,werkt 1x 3x 17 dwergplaneten als dezelfden,te lezen,alle,(vele), door te rekenen,(achterhaal voorbije gebeurtenissen),blijft 1X eenmalige Optie,behalve +1,1xoptie eenmaliig Mona Lua doorlopend actief,
1×1x Gebeurtenissen2 (als) vulkaanerupties,te lezen,alle berekebar,(voorlpig voldoende in aantal),andere erupties,erupties langs equator op te merken door te rekenen,1,x anders als langs grote cirkel,iets geringer,omtrektekengeg 115,1×1x het tekengeg geschikt anders niet als geg geschikt anders niet onder een hoek niet anders als snijvlakken,niet snijdend,complex wel,zwart gat,het minst zware in voorstelling//langs,over N.pool Z.pool,geschik onder een hoek, 1//als raakvlak+1 op afstand langs Oortse bol als geg onbepaald 1×1x anders bep,aalt,1x reeel onder een hoek,halve tweevlakshoek op afstand 1×1x langs kuiperse gordel,1x scheef in de voorst te lezen,1x schuin alleen complex door te rekenen,gaat niet zonder geg,HIER OPMErKEN,teruglezen bij ons..#…,en wel duidelijk ,voor objecten na te gaan,op te merken 5 items opmerkend,blijft 1 als geg bij Merc,1 als blijvend bij Venus 1 als Sharon blijvend als Pluto,opmerkend 3 veranderlijk 5 door te rekenen en meemee door te rekenen,andere optie,(U,J.S,1x in ander positie,als Archimedische geg bij ons teruglezen analytisch 5,1x geg ,analytisch geg omloop tijden 3 omloop tijden,als negatieve,negatieve gehele als Hilbertse algebr algebr analytish ineens volledig,volledig geschikt,
HIER OPMERKEN,AANWIJZEN,teruglezen bij ons ,,#Ref.
( en opmerken voor objecten alleen,blijft object uit Oortwolk binnen ons stelsel v. zon en planeten,anders blijft alleen 1 binnen zonnest en kuiperse gordel alleen 1 ander,zien we nooit weer terug in de Oortse bol zelf,wel doorrekenen N,H.Kuipergeg 5,3 onveranderlijk exponentieel geg meerekend in het exp veranderend exp .2 geg mee te rekenen,
alle geg door te rekenen,vele gebeurtenissen berekenbaar,specifiek in rekenonderzoek te betrekken,vooral meekomende Gebeurtenis als een tsunami in onderzoek betrekken,vooral op een zondvloed letten).
#Ref…….TERUGLEZEND BIJ ONS…,,(tref svp zolf aa,lees zelf terug)
*Opm.voorlopig nagaand op te merken 3.2 geg als een loop een controlloop als een rekenloop opmerkend opvattend Configuratie,Constellatie,en na te gaan in studie samen,sterrekundig,fysisch kleine deeltjes,fyisch golfmechanische,quantumtheoretiasch,Configuratie,Constellatie,als geg cirumpolar,op te vatten niet rekenen te lezen als E.Noether lezend te lezen,niet rekenen,na te gaan op te merken alsi interlock+1 het geg 1x geg 4.3 als te lezen te lezen,en na te gaan 1x verder,uitbreiding na te gaan,uitbreidend logic scheme4,3 verder,1x,en als 3geg (boven,Conf,Consr,Derde geg) samenvattend als practisch geg posities,exponentieel grote aantallen, in grote aantallen objecten,reeele objecten alleen nagaan te nemen,nemen ,exponentieel te verwerken tot rekenend voldoende door te rekenen,rekenend voldoende te nemen,neemt 1x,werkt 1x het geg 15 alg 15algorithmisch anders niet,en ,ook wel,voorlopig geschikt mee te nemen ,andere data geschikt aanvullend geschikt mee,wel bekend in de tijd,ook.ook tuberanzen 10 tuberanzen11 te betrekken,mee betrekkend tot het minder complex,(sommige geg ontbreken,niet opgemerkt,niet geregistreerd),grote aantallen beter,reeler,gaat,doorgaat 15 alg rekenend algorithmisch 15 dootgaat te nemen,als geg,het geg anders niet anders geschikt het gegeven( te) nemen.

[Wie en wie hoopt niet ,losers en losers,dat al onze vijanden in een aanstaande zondvloed verrekken.Zij waren en zijn blljvend te lui,verdommen het, zwemmend te leren hun vege lijven tijdig te redden.Wij steken geen poot naar hen uit.Ik zelf kijk alleen maar naar jullie om,zolang als het gaat tussen Scylla en Charibdis.Ook niet altijd.Wacht eenvoudig op betere tijden].

1608 2016.
doorgaan,nagaand
Gauss geg na te gaan tot logarithm., en coord nagaand tot kromme als punten,in de ruimte tot geg puntendimensies,
als tweevlakshoek als snijlijn complex) zon-Neptunus,als zijvlakken1×1x ( zon,N,galactisch centrum, en zon N,ander zwart gat centr
eigen rotaties 4 rot3 als en 1×1x te lezen,
Aarde in eigen rot,zonnestelsel in eigen rot,1x anders als verschuivend over lengte e,1xpunt,(trilling allee),
1x melkweg als roteren 1xtot andere straat,voldoende lengte als elengte lezen,andere zwart gat stelsel als(e) lezend en andere tweevlakshoek als snijdend,snijlijn complex,
de geg door te rekenen,niet zonder geg, HIER OPMERKEND,zal zijn art. blogtitel ,,Eindverantwoording” dd 1909 2015,duidelijk
beide duidelijk deelkromme,analytisch geg 3punten2 geg,de andere als functie deelfuncties5 ,(Hilbertse gehele als negatieve,negatieve aan te wijzen)
(zonder) 1×1x,(H,B getallen lezen zonder 10),als 25 aftelbaat+1,teruglezend 1x als tot 35+1,1x 2analytisch 2 door te rekenen,
rekent 1xals 1x
1x (analytisch-1) 5objecten4,(Mars niet in positie dezelfde als Aarde,3x waarnemingen verrichtend),analytisch 5,1x geg
1x analytisch,(Mars in zelfde positie eens als Aarde waarnemingen 10 te verrichten, geschikt 1xals 3,
beiden te rekenen,tijdlengten als kwadr geschikt 2 en 1periode lengte als tijdlengte alleen gesch kwadr als geg.over tijdlengte ,(M.in positie als Aarde,1x schuin onder een hoek waarnemen),tijdlengte,en M.in andere positie,schuin,scheef onder een hoek,complex geg na 2j3 tijdgeschikt,(omlooptijden,siderische,beide lezen,1ox waarnemen,voldoet,in 20 waarn dagen,vodoet als verschil,36 opmerken,zelf 25,behalve 25 present in 8×8 schema,als twee andere,present 225 en 100 opmerken,als verschil op te merken,1×5x als product (on)geschikt,niet rekengeschikt,blijft alleen getaltheoretisch 10cijferig al 1×3 complex geg beter na te gaan,
rekent 1x anders als 1x,
rekent samen,en snijlijn ruimtelijke tweevlaksh,2 slelsel 3 te rekene,1×1x melkwek,1x ander erbuiten als complexe snijlijn punt,in rekenmodel reel als vast punt te rekenen,
door te reken,opmerken tijdgeg als 100 kwadr niet een geg,gaat mee 1x te rekenen tijd 10 ,1x kwadr niet een gegeven,blijft tijd 1 x10xals kwadr geg,v zon en Aarde lezend,1×3 toestanden+1, q,m kwadr te lezen 3categorien vulkanen op Aarde op te merken,en1×2x getaltheoretisch gaat ,(getal 10 cijferig lezend),
en,in onze voorstelling,Aarde keert niet andersom ,(N.P. tot ZP.,iet optie),
anders niet een vulkaan eenmalig als de grootste in continue operatie,
anders niet categorie ,,Ring of Fire”,1×1x in model lezen
2Configuraties1 Constellatie,lezen vulkanen evenaar om en nabij,
gaat niet anders,als Conf niet 3 niet gegeven,derde categorie vulkanen als circumpolair N.Z. blijvend,(niet richtingen theoretisch niet geg niet), ///…verder
tot 3j voldoende tot 1000 eigen A rotaties voldoende te lezen tot M in …uitgevallen,boven terugzetten.

verzamelen ,rekengeg verzamelen,
bij Gauss, logarithmen,coordinaten,tabellarisch dimensie punten verzamelend te rekenen,
verzamelend en ook door te rekenen te rekenen,theoretisch geg als geschikt
ooord kromlijnige,(Aanw (1×1x als tot gaussische geg(geg),1x anders na te gaan) en als geschikt, tot hier Euler als deelvlak rekenkundig geg,Riemann meetkundig deelvl als platvlak voldoende geg. en als geggeg als bij Gauss als dim geg tabellarisch geschikt dim als punten tot 3,2 geschkt , verschil1x bij Fischer doorlezen (niet) zonder de andere 4,3,p kwadr zonder q,1xanders,1x als derde geg aan te wijzen
1708 2016,
nog aantonen,berekenbaar,ook bij ons het geg. ,53 planeten dwergplaneten.
nagaand doorlopend geg 53 objecten als exp 3 rond in ons z.st. verzameling lezend brekend bij enty tot 2×27 blijven,voldoende bolvormig als bewegings geschikt binnen ons zonnestesel,en
geg geschikt tijd geschikt in eerste instantie duidelijk bij ons in model
een maantje als geg als presenrt als bij Mercurius waarneembaar soms,voortdurend alleen in situatie,in tweede instantie ,(beschrijft Merc,en teruglezen bij ons correctie op omloop 2/3 tot geheel 1 present als 1 omloop(, en duidelijk,in ons model (teruglezen),onze correctie ,(als correctie aanvulling op Einstein als, voorheen , in 100j,hier lezen als in 1oo j),op te merken,V enus als complex geschikt blijvend als geg tenminste,vervangt 1x maantje Mercedes als blijvend bij Venus,Mercedes zelf,tijdelijk,anders complex lezen,als een eigen rotatie een halve lezen,wel 1 hele omloop lezen,en
duidelijk 2×2 objecten,2x rekenend ruimtelijk,te ruim achter de zon langs ,(on)geschikt als 1situatie tot eruptie op aarde ongeschikt1,gaat zonder geg als hulpobject als rico 1×1x als gegeven,ongeschikt ongeschkt zonder tussentijd, 2 objecten 1object wel bolvoermig,te klein,1object te klein en niet bol,verdwijnend,beide verdwijnen uit zonnestelsel,optie alleen breekbare op te merken in tijdschema verder na te gaan, wel vervangt Pluto als geg bij V,tot zelf werkzaam,(Pluto), geschikt de situatie 3objecten4,(teruglezen,tijdgeschikt,ruimtelijk geschikt,eerste situatie eerste fysisch kleine deeltje(s) te beschrijven,schriift,1x zelf 1×3x tot Conf, 2coord gesch als geg als situatie te lezen,te nemen,opmerkend,wel duidelijk bij ons voor coord,ook ,behalve Conf.,behalve Constellatie,Derde geg mee als geg,anders wel duidelijk,voor coord duidelijk,de door ons aangewezene duidelijk, duidelijk door teruglezen,blogtitel ,,Eindverantwooding” teruglezen,,isokaedrische geg,niet rekenkundig,1X3,moduulgeg Gauss lezen in voorst geschikt in model nemen,meenemen) ,en,
en behalve,eerste planeten binnen- planeten 1×1x voor 2 situaties waarnemen positie mars (voldoende) als positie Aarde,waarnemend 2×1x een vorige als zelfde(n),2×1x tijdlengte niet alleen e-1,meten,doorrekenen, product geschikt,derde geg,alleen rekenend te rekenen verschil als verh geg te rekenen,
1×3x tijdgeschikt waarnemen,meten,doorrekenen,
alle planeten 1xmee alleen M.J.S.U. tot Nept
alle planeten als (tot) Nept,gaat mee in model 1x als verschuivend geg Nept tijdlengte rekenen te rekenen,
tot hier alleen in de niet Archimedische situatie op te merken,1x,en
ook in de niet Arcjhimedes situatie,(d,i, getaltheoretisch bij ons te beschrijven,terug te lezen bij ons bij Arch voor bolgeg tot 5,1x analytisch,als situatien alleen waar te nemen vanuit
locatie buiten zonnestelesll,gaat niet),op te merken,exponentieel in aantal data op te merken door te rekenen,data projectiet 1×1x door te rekenen,leest 1x hoekgeschikt door,transneptunisch door,merkt op theoretisch hoekgeg als phi exp 3 tot als geg exp 3,1x tekengeg exponentiee;2,te lezen,te rekenen, geschikt,lezend nabla theta+1,1xverschil nabla lezen, te rekenen,1x tekengeg,door te rekenen tijd geg 5 kwadr 3 terug te rekenen,1x veranderend 2 op te merken,wel opmerkend verder in de ruimte,
behalve galactisch centrum 1x als verschuivend,als plat vlak parallel verschuivend,tijdgeschikt ,als vast punt ,en ander stelsel zwart gat,(verschuift niet,te ver,niet anders waar te nemen),tijdgeg 1x kwdr te meten ,te rekenen,Nept verschuift,1xdoor,
en specifiek zonder laatste geg stelsel zwart gat op grote afst niet nagaan als derde geg tijd kwadr op te merken,en leest,rekent bij M en bij A te lezen,1x geschkt ,1x (e-1)(e-1)
voldoende tot 1/2 door te rekenen,terug te rekenen als tot 1/2 zonder 4,ekwadr. niet een macht,1xniet 1x),merkt op,neemt waar,voldoende te rekenen punt complex als punt Neptunus als punt 5complex3 in onze voorstelling te rekenen,en
melkweg 2×1x een baan paralleel gaat tot bollen ,bollen afzonderlijk,2bollen afzonderlike1,als bij als nabij ,,Schutter” het geg te lezen, lezend rekengeg rekenend,
over de tijd te rekenen,en waarnemend,kuiperse gordel snijdend onder een hoek geschikt over tijd,,galactisch plat vlak 1punt Neptunus 1×1x ,projectief als rotatie, vlak als lijn lezen,1 rotatie om lijn,als 2snijlijnen 1 snijpunt complex in voorstellijng nemen wolken 2 wolken,bollen ,punten lezen 1snijpunt als geschikt over tijd
2×2x waarnemingen,schuin, scheef onder een hoek,Kuiper gordel,mee ruimtelijk geschikt binnen kuiperse gordel,vlak,1×3 projectief 5 te rekenen binnen Oortse bol geschikt deelbol,(sement) 2 objecten 1x tijdverschil metend,exp veel waarnemingen door te rekenen,gechikt te rekenen door te rekenen terug te rekenen tot Kuiperse gordel (on)geschikt (voorlopig) ,1 Oorts object,soms bij entry in zonnestelsel niet brekend,verdwijnt weer,ander object geschikt Oorts,verschijnt,gaat,keert niet terug,(niet bolvormig genoeg,ook niet na breken,breekt niet eens,verdwijnt),en lezen wij in theorie 1×1x geg getalvlak Euler 2/3 geg begrensd ,1x als het complexe ,hier geschikte geg aan te wijzen
en rekenend bij ons voor objecten geg doorrekenen
3obj 2 als geg zonder (e) niet voldoende,doorrekenend,en niet nagaan getalgeg als punt buiten getalvlak Gauss, complex 5 te complex geg niet nagaan,mee nagaand (niet)nagaan,1x niet,het geg 4obj3 tot geschikt ,zonder e,1x nagaan,en wel op te merken voor de situatie tot 1x geschikt,bij Mercedes veranderlijk, als tot geschikter 2,onveranderlijk 3,1x bij Merc,1x bij V,1x,(Aanw: en tijdig als toestand bij Maan A,en vlg geg bij ons tijdig mee nagaan),voorlopig haalt Pluto, zelf geheel verdwijnend en wel ,als ongeregelde terug ,door tot als geg bij Venus geschikt tot in de tijd,en alle geg 53 objecten geschikt timesheet aanvullend geschikt,Pluto zelf in zijn laatste positie ,en vooraf zelf eerder,als opgemerkt brekend Twee,(Charon lezen),opmerken,,voorlopig tijd (on)bepaalt 1×3x,wel ,(Bepaling+1),1x opmerkend, wel practisch in de natuur 1X,!x als geg op Bepaling rekenen,te lezen,te rekenen,anders,andere erupties ,mee door te rekenen,behalve 1xals Confiruratie,behalve 1x Constellatie geg(terug lezent,tijdig timesheet aanvullen),1x Derde geg erupties 100, Conf geschikt,Const geschikt,Derdegeg geschikt,nu tekengeschikt 10 analytisch 3,1X als geschikt tekengeschikt 100 complex10 cyclish tekengeschikt,1x het op te merken als voorheen 100complex10 cyclisch tekengeschikt in het rekenen,hier doorekenend ,Configuratie ,Consteltie,Derde optie ,3,1x doorrekenend tot (alle)eruupties doorrekenend te rekenen als hetzelfde geg 1X anders geschikt,3,1x analytisch tekengeschikt,en op te merken,nu het gaat in theorie geschikt gaat te nemen,theoretisch,practisch geschikt,geschikt gaat op te merken gaat het geschikt ,gaat golfmechanisch 1×2x gaat ‘t door,door gaat ‘t q.m gaat ‘t getaltheoretisch (zonder),1x niet qm+1,1x als kwadr,
en gaat wel mee in het rekenen door te rekenen,complex als geg 5,3 als veranderlijk geg,blijft bij Neptunus in onze complexe voorsteling als practisch geg geg,wel in zuivere rekenen als het andere geg 10complex 3 het geg als 10cijferig getal 1×3x zuiver te rekenen rekenend alleen analytsch 2,1X,anders niet door te rekenen tot 3complex2, nu het analytisch1x eenmalig gaat,en gaat wel 1×1x 10 cijferig geschikt als vast geg geg 15 algorithme 15 eenmaligte 5x veranderlijk3x geschikt te nemen te nemen,alleen 2geschikt1 als vernderend 1 geschikt te nemen,te nemen,nemen, het geg niet anders nemen
en duidelijk in model punten geschikt,ook te nemen,door te lezen bij ons,
te nemen
1×3x 17 bgl punten 2×1x anders 1×1x in model voorstelling geschikt tot 100 erupties,(alle) door te rekenen,(tenminste in theorie),te rekenen,door te rekenen bij ons niet zonder te lezen
wel tabel voor p en q lezen tabellarisch geg Gauss als Fiisher-tabel door te lezen methodisch als het geschikte geg door te lezen dimensies als punten te nemen,bij ons n archief- A4tje dd 1608 2016 doorlezen,punten rekengegevens geschikt dwergplaneten als (blijvend) blijvend als aantal 53 blijvend,binnen ons zonnestelsel als aantal het juiste blijvend geg lezen.

proefopstelling.
te specificeren,voldoende aantoonbaar,duidelijk berekenbaar,
eigen rotatie,elk J.1x (en) S,U,1x als dezelfde(n)
in aantal betrekkend,
(zonder) 1x verschil 35 min,(bekend S,U)
1×10x J. volgend tot als geheel 10,(bekend J 10h50min
gaat als tweede geg eerste te lezen
in eerste instantie (en) tweede als derde tot eerste telezen
1×3 waarneminge 2 elk,wel +1 als -1 opmerkend als Aarde +4 min Mars -4 min opmerken,
1x gehele2,1x als een projectieve gehele extra te rekenen
alleen Neptunus positie,situaties 5,3 beter 3,2 door te meten,lineair verschil meten,en
alleen in 15h rotatie
1×1x 30 waarnemingsuren Neptunus
rekenen zonder 3/2×40 als geschikt geg opmerken op te merken te nemen te rekenen tot 1/2,
en 1x wel op te merken niet anders (niet)nemen 1×1x niet wel 1x anders 1 te rekenen,gaat het wel als q,m. geschikt in het specifieke rekenen,(ontsnappingssnelheid als geg ook we na te gaan)hier gaan we door
en wel tekengeg 1x(2mn+1) tekengeg te nemen,door te rekenen nemen
steeds 2 Oortse objecten,eel waarnemingen nemen,,
1x geschikt haalt baan geschikt achter de zon achterlangs,bolvormig voldoende,zwaar genoeg

1×2x1x als geschikt ongeschikt,te groot,breken niet,keert als project voorlopig niet terug,blijf ongeschikt

1×2x gepaarde 2 volgend 2×2 geschikt achter de zon achterlangs,en
1×2x gepaarde 2 lezend te volgen oor te rekenen 2x volgend Conf,1x geschikt
2x volgend,Derdeoptie,1x geschikt,
geschikt 2×17bgl 3x te lezen,tekengescikt tot 100,-,2x geschikt als teken -
en
aftelbaar+1 als +2,op te merken zonder 4punten als 5 cmplex niet geschikt,niet te nemen,wel te rekenen,(kegel ,1x ontaard,complex geg,
als geg 2x aanwijzend,nu juist, analytisch 3,1x
meteen gegeven te rekenen op 53 objecten dwergplaneten’
1x als 2x 27 geschikt berekenbaar,
geschikt vlg conditie theoretisch als berekenbaar bewijs 1×1x voldoende bewijs.

AMENTMENT.
verbeter 1x 2 wolken bij ,,Schutter” als in punt complex ,1punt op afstand gaschikt buiten de zon
op afstand geschikt buiten Neptunus eenzijdig als twee punten 1×1 ander na rotatie zonstelsel als geheel +1,1×1x als 4punten,niet waaenemen,alleen doot te reken,eenmalig geg,
1x tweevlakshoek halfvlak 3complex,2 door te rekenen,,model zonder eigen rot Nrp.rekenend,
1x andere halfvlak als geg te nemen op afstand 1×1x andere situatie tot Kuiperse gordel roterend schuin door,1x scheef,alleen objecten,nu vier,Oortse objecten in bolsegment Oorste wolk 2×2 projectief 2 over de tijd,zoekend nagaand volgend tot als geschikt 1x als geschikt 2 andere 2 te verdwijnen,om als vervange geg 1x q.mkwadr,1x alleen zonder en verder,hier onnodig,quantumntumtheoretisch q.m, niet nagaan,behalve wel opmerken,op te merken,kleine objecten 10,1x als10 kleine geschikte,(NIET Pluto,kleiner),blijvend in zonnestelsel 1×3 kleine,als optie te lezen,1x geschikt tijd,ruimte als isokaedrische coord hiervoor beschreven,hier als opties,coord later wel,als deeltjes,allen anders present als opties een enkele waarneming bekend,aan te nemen,2 andere ander twee ook wel aan te nemen,lezen als waarnemen,aannemen

donkere materie astronomisch,fysisch energie probl het probl niet,(op den duur na rekenen niet).

5 juni 2016

als entry om als probl als fysisch energetisch anders als energie anders astronomisch als probl rekenend te onderkennen,
zie bij ons klad A4tje dd 0606 2016 ,in ons archief toegankelijk.
.
[Tot hier,om te eindigen met MnS,het vuilste gif in Nederland,wij zitten even op fout spoor,beter bij de eerste gelegenheid overstappend,door, voort, in de juiste richting voort].

vervaldatum
0706 2015,
conjuncties 2,betr.energie (en)materie binnen ons model heelal rekenmodel 17,als geg,als berekennbaar,als afleidbaar het bewijs in ons archief toegankelijk voor ingewijden,onze bekenden, en aan andere bekenden,hun gasten – mijn gasten,(bekend en als tabellarisch bewijs te lezen wel doorlezen alle tabellen,data lezend ,in te zien aan de wand van mijn ,archief/computerruimte).
Aanw:en los ook het vierkleurenprbl volgens grafen theorie verder op,tot 3 inkleurbaar te rekenen tot 7 problemen 2×2 als probl zonder derde als fractie(s) verwaarloosbaar,,als geg als 3 getallen 2 in verschil zonder derde te rekenen 1x als elementgeg,(optie),1x (diffquotient+1) ons geg, en beide andere,zie klad A4tjes dd t/m 0706 2016 ,
voor energie en niet alleen 10configuratiies tot3 door te rekenen,beter 2conjuncties ,energie zonder probl doorrekenend verschil E niet alleen als 10 zonder 3probl niet,
2analytisch1, gaat 1.5x geschikt te rekenen kleuren als geg binnen tabellen erbuiten als punten 5punten (diagonalen ref A.v/d Brandhof lezen we eenzijdig {eenzijdig)17×17 het geg anders 2x halve 1x anders als halven,rekenen zonder problemen andere geg 2tabellen,bron v/d Essen,geschikt,geschikt tot voldoende bewijs,
2×2 x energie donkere energie,materie geschikt zonder energieprobl,en 1x als torsiegeg in de natuur geg zonder 4/3,1(x) als rotatie te rekenen,tekengeg te rekenen cohesieve krachten voldoende !/2 door te rekenen,door door te rekenen,rekent simultaan door in het coord stelsel,systeem cilindrisch 6 door,hier,(anders,niet als in vorig ontwerp, zie autouitlaat)
perspectief 1×1 in voorstelling geschikt,tot 3 (andere 1 dezelfde) coord isokaedrische 5,geschikt te lezen als bewijs energie donkere energie,materiie berekenbaar,getallentheoretisch 3 getallen,1×1x andere input 2 getallen 10cijferige,en als derde,gaat zelf na, tot Schroeder,1X,tot Weber,Helfgott mee 1x,1x,1x als enige geg Cayley geg mee als mtk rekenpunt mee door door te rekenen,rekent rekenfunctie 100,behalve analytisch 1x tot complex 2,1×1x als het zelfde geg,tot de oplossing te rekenen 1x 3complex2 als hetzelfde geg als oplossing,1×1x voldoet ‘t ons eenmalig,bewijs berekenbaar gereed.
verklaar,zal zijn,Affiene ruimte wikipedia googelend,affiene ruimte,projectieve ruimte,vectorruime,opmerkend K exp 1 pijlomlaag notatie opmerkend (en) Grahamgetal laatste 10 cijfers 1×2x zonder 4 zonder probl 3 andere meelezend als 3 andere 2 meelezend ,gaat na,(preliminary) als getal Helfgott voldoendevoldoende mee als Mahalgetal,bij ond tot (on)bekende derde,schrijven wij niet uit,rekent computer proces 2×1x als 1×1x als andere 10 cijferige input getal#,door door te rekenen,doorlezend de geschikte,juiste gegevens zuiver door zuiver door door te rekenen tot het eenmalig bewijs 1×3 berekenbaar,Notatie,!x.!x energie,materie,1x op te lossen het probl donkermaterie energie niet alleen,ook ala Quantum,(hoeveelheid) 1xals (andere) Notatie mee ,bepaalt,1X mee weer te geven
#rekent laatste 10 cijfers Grahamgetal 5387,rekent zonder Helfgoot exp.+1 als 1347 tot als geg 4040 door 2inputgetallen 1o cijferige 1×1x geschikt 6 cijfers 4 het andere gaat geschikt rekenend door 2 cijferig 3 mee,blijft als geg exp,gaat niet anders,blijft in theorie 5,3(-) 3,2 en 1x als 1×1x alleen rekenend (on)geschikte data juiste, rekenkundig zuiver zuiver 1×3 rekent computerproces tot bewijs door, in de theorie wiskundig getaltheoretisch na Helfgotts bewijs, (in 2013),nu ,optie vrij, in de astronomie, fysica door te rekenen,

let op vatten we hier samen op
2andere en als Mahal 5cijferig,gaat 10cijferige geschikt 3veranderlijk 5 veranderen2 mee,
15 algorithme lezend
(en)geeft 1(x)tekenrotatie intrippend lezend
een snelheid andere snelheid groepssnelheid
verschil zonder 4
1x andere eenheid,(SI)
in voorstelling 3complex2 te lezen 3complex2 lezend opmerkend signalerend 1×1 signaal
10 configuraties als tot 3 door door te lezen (ander)2 conjuncties zonder probleem
en
theoretisch Sgetal als 2x,1x tot 10 1x tot 2o geschikter 1x als tot 30 (beter)20 als tot 30 geschikter
en in theorie 5 tot 3 anders Schoeder alleen beter zonder 3,gaat zonder binaire 2,1x coeff bin niet een probl niet,
leest zonder 16 affien K+1 lezend 5 tot 2 (en) als tot 3,
alleen als graaf de geg geschikt te lezen,te rekenen,
en blijft Helfgott exp 3100 in theorie
1x complex100
en gaat exp 32
gaat optimale rekensnelheid
27 als 3ex p3,terug door1x als op gewone snelheid rekent rekenend 10 door binnen
23 analytisch de ruimte geschikt zonder rest 46 lezend verwaarlozend ,2×1x niet ,niet 1×1xvanzelf 1×1x niet een rest niet,(anders niet duidelijk niet ,zonder Bhargava,Lagrange bij ons hier niet anders duidelijk niet),,
nu het wel complex gaat 3complex 2 zonder 4 (ln)S,1x gaat,S/s als S/1×2 gaat,
1punt in de ruimte punt ruimte,rekent Cayley geschikt tekengeschit,rekent 17 zelf tot 15 algorithme door en door 4transformaties 3 door tot coordinaat geschikt 1×3 door
rekent difquotient +1 (integratie) tekens geschikt,enz
5 gehele tot 3 in verschil negatieve (negatieve),1×1x en leest 1x cilindrische coord in het systeem mee,meetkundig omhullend geschkter 5 cilindrische als getal coordcoord als getal 2×3 (zonder)1×3,gaat 13 punten,1×10 vectoren punten gegeven zonder verschilvectoren 5x niet 3x als 2x gaat 1x binair niet in systeem niet
en gaart alleen getaltheoretisch,Schroeder,1x en rekent wel door Notatie 1×1x,signaal lezen perspectief meetkundig 1×1,
theoretisch gaat ‘t Webergetal niet zonder Helfgott getal 10 cijferig getal 1×1x bij ons niet zonder Mahalgetal 5 cijferig niet,niet anders wel andersom 2laatstecijfers 2 eerste vanzelf andersom 3,2 geschikt practisch in de natuur,1x alleen als geg bijA.v/d Brandhof niet voor een kleur bij ons 1x als punt bij de bron(nen) van v/d Essen te lezen,wel alle meelezen,1×17 x10xals 100×1000x geschikter,geschikt getallen,ook Wiles cs 1x 130 tot 140 als geg meelezen tot schema 8×8 ordelijk verspreid 5 getallen 3 gehele gehele negatieve negatieve zonder vierde 1×1x als negatieve(negatieve) gehele (gehele) algebr ongechikt,niet als de andere 3 als 5x tekenverwerkend,gaat bij ons getaltheoretisch geschikt 1×2 geschikt.
en gaat na,1x punten als getallen geschiktgeschkt als geg 110 tot 130,(Wiles,Jonathan… ) als 20 scalarveld geschikt punten discreet 1x,1x door door te rekenn complex zonder Bhargava (en Lagrange niet,gaat 5 coeff als geg als getallen>1 Euler-gegeven exponentieel3 complex beter door te rekenen tot schema 8×8 gaat het 4x beter verspreid 3rondom verschillen veranderlijk veranderend2 en als extra geg lezen wij beter 1x als isokaedrischgeschikt geg bij ons lezen wij Kuipersgeg geg interpreterend lezend rekenend
donkere materie astronomisch,fysisch energie probl het probl niet,nu het bewijs geschikt gaat,niet zonder de update van B.Steinbach,het 12x 21 probl andersom lezend te lezen rekenend gaat,(als ref bij kennislink.nl/publicaties 17×17 probl opgelost),oplossend te rekenen gaat,,en het nu gaat in de practische toepassing het 4kleuren probl opgelost gaat,leest programmeeur,waarnemer 4kleuren 3 als rondom andersom 1×1x in andere volgorde 1×1 voldoende tot opl 1×1(ander)kleur 1×1 kleur anders.
en rekent 1×1 anders tot bewijs 1×2 te rekenen

0807 2016
For comments only.
merkt op,
en leest geg het laatste geg te lezen tot plyederformule in grafentheorie tot 5 inkleurbaar bekend,
enopmerkend rekenend doorrekenend doorlezend lezend te lezen
opmerkend tabellarische gegevens 2bronnen,(wel duidelijk),op te merken,
kleuren combinatoriek+1,1x de ene bron,(bron A.van den Brandhof)vierkanten geschikt 1punt erbuiten
(on)voldoende geggeg voldoende geg (rekenpunt,1x bron van den Essen onvoldoende,
(en merkt Cayley zelf in graventheorie op),
merkt zelf bij ons op door te rekenen 2transformaties lineair1 ,1x tot de bizinder ti transformatie
en punt(voor kleuren) analytisch 4 transformatiesrekeningen3 te rekenen nagaand doorgaand optie vrij door te rekenen
1x hoofdrekening,(bron v/d Essen het gegeven
tot 3 rekeningen als tot 3 geschikter te rekenen door te rekenen notaties 2 door te rekenen,
1x geschikt in het projectieve rekenen
1x ruimte affiene deelruimte K+1,1x (on)voldoende geg

Functie merkt op,alleen punten opmerkend
rechthoekige driehoeken10,tot de laatste 2 een
1x rechthoekszijde <1 en ander driehoek ook pythagoreisch rhz<1,
schuine zijden 100 oneindig 10 rekenend door
rekenend 10 driehoeken 30zijden 1o gemeen projectief20 (z0nder)1x
nu het gaat,optie gaat 10S tot 20 beter 20 tot 3o

en wel,en merkt wel bij Gauss bij ons op constructie getal 17 veelhoeks getal,de geevens geg scheef in plat vlak,1x schuin alleen 3punten 2 geschikt getal geschikt opmerkend,
wel 1x Wiles,Jonathan..geg gepaarde 130 tot 70 terug geschikt 130 tot 140 opmerkend,
gaat opties 2,beide vrij Euler exponentieel 3complex2
samen gaat
1x1x tekens waarden getallen geschikte 2 waarden 3
1x complex priemtekengegeven
in proces 6deelprocessen rekenend rekent computer 1x operaties 5 geschikt 3exponentieel2 to vlg schal op rekensnelheid terug 1x 3 terug door tot optimaal,gedurig 1x door te rekenen
en merkt optie (behoud),op
affiene ruimte 1x geheel door door te rekenen 3ruimtelijk2 projectief rekenend2 rekenend geschikt
tot 100 punten binnen puntruimte
2x3punten
geschikt punten 1x3 punten
binnen vectorruimte geschikt rekenend,rekent diffuotient+1 zonder vershil,
1x geschikt gaat een punt
element,element+1
e rekenend 5 rekenend tot ekwadr+1 tot 5,1x en nagaand getalrekenen nagaand analytisch 1,5x
de ti transformatie1.5x rekening hoofdrekenng tot Notatie,1x,1x
anders niet tot 2 veranderlijk 2veranderend2 geg als bij Kuiper alleen
zonder probl door te rekenen bij ons door door tot 5 getallen 1x1x tot algebraische 3
geschikte tot 2 getallen 10 cijferige,input geg,
en rekent d element 1/10 Grahamgetal 4 cijfers 3 terug (en) als el+1 rekent simultaan getaldifferentierend Helfgot getal exponentieel+1,1x zonder 100,1x tot 5geschikt 32 opmerkend,blijft in theorie exp bekend 5.3,anders bekend in Mahal getal blijft 2,3 andersom in hetzelfde 5cijferig getal 2x1xgeschikt 1x1x het andere 10 cijferig getal binnen compuerrekenproces geschikt door door te rekenen te rekenen,
rekent computer rekenproces continu door zonder probl materie donkere energie door
stelt programmeur vast,neemt waar,2x waarnemen
3kleuren rondom2,in ander volgorde andersom 1x waarnemen,(en trekt zelf zijn conclusie),
en
hoeveelheid energie .quantum te bepalen,bepaalt 1x Notatie,en de andere 1x Notatie,1x geschikt te bepalen de transformatie rekening 2x tr.f lineaire tot de bizondere ti trf,bepaalt, 1x de ene niet zonder de andere Notatie 1xOm1x
gaat alleen te bewijzen per heden mee,per heden bekend zelf als bewijs,bewijst M.Heule Pythagoreische driehoeken, door computerrekenen,voldoende voldoet ons, te noteren,de gelijkheid akwadr +bkwadr in een kleur =ckwadr in een tweede kleur,gaat bij ons linkerlid+1 tot de gelijkheid,
leest Gauss regel kwadr congruentie 1x geschikt,
rekent 2x1x geg tot de gelijkheid,in de natuur fysisch theoretisch, faseregel Gibbs lezend 1x1x theoretisch mathematisch Eulers Polyeder geg,beide 3x te lezen,elk veranderlijk 2,1x mee de ander 2 tot 3 mee,om en om te lezen,verschillen gehele 3 negatieve2,om,om1x negatieve2 andere 1 mee,
geg door te rekenen quantum geschikt,rekenend 15 algorithme tot 5 ,alleen 3x2 en 2x3, (zonder geg voor torsie niet energie te rekenen niet,gaat niet 4 frequenties2 niet,ook niet verschil niet),geschikt 15 algorithme,en verschillen gewone getallen rekenend doorrekenend tot tekengeschikt geschikte alleen,werkt1x Gauss wel door te rekenen tot quantum mee in de rekening,energierekening in de natuur zonder probl op te geven,nu het gaat,bewijs mee gaat,nu het M.Heules bewijs meegaat ,(heden bekend),als hulpgegeven te lezen,quantum bepaalt 1x in de energierekening bekend mee te rekenen,(en affiene ruimte optie vrij vectorruimte punten geschikte getallen,getallen vectoren,niet verschilvectoren,te rekenen,door te rekenen,doorrekenen,
en
duidelijk M.Heules geg. complex tot de gelijkheid +1 lezen lezen wij 1kleur complexvierkant erbuiten 2punten rekenpunt1Cayleygeg,1xzonder het andere rekenpunt cirkelpunt niet te rekenen.

MODIFICATION
voorgaande ref als vermeld ..Wiles c.s. en ook als ..Jonathan... verbeter Bhargava,Manjul en Hanke,Jonathan en betr getallen 1,2,3 ,5,7,....,203,290/art NRC ,,Ode aan het gehele getal".B.Mols dd 2307 2006

1006 2016.
volledigheidshalve,
insluitend het bewijs v, M.Heule en het gegeven v.Bhargava,Hanke mee alle getallen in een kwadratische vorm te vormen,
houdt het bewijs in energie binnen het heelal volledig te beschrijven ,mee af te leiden materie als energie af te leiden en door door te rekenen, doorrekenend volledig door door doorrekenend alle energie,alle materie doorrekenend tot de balansen voor energie en voor materie sluitend te stellen,op te stellen,stellen,(hier tot het bewijs,
theoretisch,en duidelijk bij ons terug te lezen geggeg
Constane v Euler-Mascheroni,constante v Kaprekar,getal v Graham,getal v Skewes (en)bijgesteld
Kaprekargetal,
Skewes tot Helfgott biistellend,nu het Heule bewijs aanwijzend gaat,aftellend,doorrekenend het Fermatgetal Fermat pythagoreisch priem( geschik)t , getal, (in tweekleuren als Heule beschrijvend),zelf geschikt de balans zuiver te stellen op te stellen,opstellen.

leest Skewes,bijstellend lezend 1x1x
en Fermat alleen pythagoreische geschikte bij ons,bij Heule anders bij ons door
tot (1x1x1x1x),
en de Notatie
1x1x1
niet anders (te) stellen,
andere geg Fermat (priem)getal gegeven bijstellend lezend,opmerkend doorrekenend,
niet anders stellen,opstellen,
nu het niet anders gaat,
en conditie,2x1x bewijs 1x1 anders 1x1 aanvoeren,
gaat tot Notatie E gaat
leest 1x1x
Skewes geschikt bijstelling 2x Helfgotgeg
Kaprekar(1x1x)Kaprekar,
bij ons,bijstellend,Heulegeg ( bijstelling)geg te lezen,lezend
2x2 rechthoekszijden,in tweetal gaat 1xrhz<1 mee,1n ander tweetal1x rhz<1 mee,(andere)2,1xalleen>1mee,(voorheen 3 punten bij ons oneindig 10,oneindig 100,hier verder, Heukels computer bewijs voldoet),
bijstellend Heukels grote getalgeg te lezen 2x 3punten 6 punten te lezen te lezen,mee te lezen,Sk.H.K. meelezend,12 lezend 1x rekenend zonder 4.3,
(en alle constanten geschikte vanzelf duidelijk rekenend door te rekenen,spec later wel),
rekenend 1×3 punten door door te rekenen doorrekenend tot andere schaal exponentieel in computerrekenproces,
en werkt ,leest,leest 6punten5,en in de natuur,procesfunctie lezend opmerkend werkend,werkt 1x door
punten voldoend geschikt en leest de balans,
rekent,rekent punten 5 punten,complex1x,1x ,(laat 1x Skewes na, en,nu het,niet nog eens,gaat 4tr.f 3 ineens lezend rekenend gaat, leest,vervangt Kaperski zelf wel opvattend (extra )teken geschikt nalatend,1x)blijft 5,3 het geg (-)3.2 in theorie,1x(zonder het laatste wel anders lezend) geschikt,geschikter ,(en gaat,voldoet 1×1 trf voldoet),stelt Hoofdrekening Notatie,1X,
en keert niet terug 3 configuraties 4 in 2 Conjuncties1 niet niet.(4transf REKENINGEN 3 ineens,1x rekent 1x niet terug,door niet,laat na,2×1x op te merken,merkt 1x extra teken op)/Okay Okay.
[Opm
leest Kaprekargetal +1 door Kaprekarconstante(+1)
merkt op,leest
Eulerpolyederformule +1,tot de gelijkheidtheoretisch (+1) mee en Gibbs geg tot de gelijkheid+1 lezend
rekent zonder 4transformaties,
rekent 1xrekening transformatierekening,duidelijk]

1207 2016.
binnen de sterrekunde,voorlopig,2lijncoordinaten 1 punt mee,waarnemen te lezen,voorbij langs de maan vooraf aan 2137 door te rekenen,nagaand
doorgaand doorrekenend te rekenen ,en maan bereikt,na 4j te rekenen in 2141 te rekenen,blijvend regelmatig terugkerend op korte afstand+1,(niet de huidige meest nabije positie de korte,ook niet de komend korste,blijft eenmalig en keert niet terug),
rekenend nagaand na laatste 180dagen 360,vertrekt laatste begeleidster,huidige tweede bij huidige poolster te lezener,voegt tweedebegeleidster komende poolster in,operatie 4punten 3 rondom te lezen,waar te nemen,
elders langs maan 2lijncoord elliptische bgl punten als coord ellipt geschikte 2 punten 3 ,bepalend waarneminggsveld begrensd te lezen
werkt F door,in de ruimte tijdruimte 4,3 ,(zonder 4/3),1x ruimtelijk 3 tot ruimtelijk2 ,plat vlak alleen het halve te rekenen,
werkt 1X gegevens door,
en 5getallengeggeg in theorie blijvend complex het gegeven,practisch
1×3 punten 10puntenen lijnen als rechten gebogen over cilindrisch vlak ruimtelijk3 projectief 2 als deelvlak begrensd
2×1x buigend doorbuigendprojectief lezend 6punten3 lezend
doorlezend meelezend 1punt graaf lezend 5 andere 3
beter zonder pool beschrijvend en niet v coord poolcoord niet
binnen de kegel doorsnijdend 2×1x platvlak binnen 2 snijlijnen rechte bglengten punten 2punten,1×1x ,en de andere kegel kwadr rotatie geg te lezen.
3punten2 eenz eenz op binnen opperrvl kegel te lezen,te rekenen,op afstand+1 andersom 2punten op cirkelbglengten tot 3 punten 2 complex lezend te rekenen,hier niet verder te rekenen,1punt rotatie over een hoek,kegelkwadr te lezen meelezen,niet rekenen,nagaan
werkt 1X,
alleen Omvang,1X geg te lezen,als vijfde punt graaf het gegeven hier te lezen te rekenen,doorrekenend te rekenen 5 coeff binaire 3
door te rekenen
de bekende geg(hieronder beter lezend# 27000 j,platonisch dierenriem,wel complex door te rekenen 2/3 geschikt 1geheel,(36000),en 1x(andere) eenheid,dezelfde 1x(nutatie+1),de halve nut.,rekent op gegeven 4punten 3 terug door te rekenen,
bij ons in de sterrekunde binnenkort 4x metend ,detecterend,opmerkend,
en waarnemend op breedtegraad,iets bezijden Munchen ,dezelfde breedtegraad iets buiten Rennes, op deelbooglengten geschikte rondom breeedtgr,alleen op de halve omtrek (geschikt),3waarnemingspunten6 op de hele omtrek 1x (on)geschikt0,6metingendetecterend3,geschikt door te rekenen,vooraf rekenend door te rekenen,vooraf aan gebeurtenis op aardoppervlak gebeurtenis 0mhullend om zon vergroot oppervlak waar te nemen door te rekenen,
punten getallen als coord geg cilindrisch,elliptisch, (trigonometr) beter goniometrisch,goniom 2H,algebr
nu het gaat,bij Moebius niet alleen gehele getallen 5 door te rekenen,
en wel doorrekenend nodig barycentrische coord tot 1/2 cartesiaanse geg ruimtelijk 100 ruimtelijk 10,rekenend transformatie 1/2.1/2.1/2 wel nodig door te rekenen, binnen 3x een waarnemingslengte tijdlengte geschikt 1 transformatie3 meetkundig anders niet door
niet anders door bij zon,voor een gebeurtenis door, 5getallen gehele tot 3 als getallen coord gegeven isokaedrisch 1 coord eenmalig,voorbijgaande gebeurtenis aan zon oppervlak in voorstelling te rekenen coord v tijd (kwadr) energie donkere materie,gaat anders op aarde,tijdlengte kwadr+1,1x te rekenen,op vorige extensie gebeurtenis aan aardoppervlak te rekenen,door te rekenen,hier bepaalt 1x op de breedtegraad op zee/op land een lengtetijdlengte definitief door te rekenen,aan te wijzen,aanwijzen,(vooraf aan 2121 ),

beter invoorstelling nagaand voldoende
booglengten gebogen lijnen rechte lijnen projectief cilinderoppervlak plat vlak kegeloppevlak,kegeltop oneindig,2×2xrechthoeken 8(punten) hoekpunten beter 2×2 lijnen4(punten)4 om en om lezend doorlezend 3 lezen (en) de dubbele kegel niet lezend het andere geg de kegel kwadr tript in het geg (rotatie+1),1(x) tekengeg,gaat anders,alleen punten lezend,
de gewone kegel snijvlakkeen ,2x plat vlak,snijlijnbuiten de kegel,snijlijnen halve bglengten,cirkelelliptisch,(halve kegeloppervl snijdend),op afst 1×2punten op deeloppervak kegel te lezen,1punt meelezend,(snijpunt plat vlak kegel kwadr op kegeloppervl, op het halve,eenzijdig complex,op (afstand+1).1x
tot 3punten geg bij ons
door te rekenen
10 door te rekenen,zonder (4,3) ruimtelijk cartesiaans ongeschikt 100 ruimtelijk10,1x beter ruimtelijk 3 te lezen 20 punten 10ruimtelijk2 geschikter halve ruimtehoek 10 punten 5 beter 5 rekenend,1x(ekwadr+1)rekenend meerekenend te rekenenen 2punten 3 complex geschikt andersom,blijft (3,2) in theorie exp geg 5.3 (-)3.2 het gegeven,
anders niet 100 gehele getallen analytisch tot 3

{getaltheoretisch algebr 3 gehele 2 ,bij ons hemellich zon,door door te rekenen door tot 3 door te rekenen ,gaat op hoogte 2/3 breedtegraad 5 tijdlengten lezend,terug door 2 etmalen duisternis aaneengesloten,en temp 1×1x tot optimaal T 1000gr C verhoogd te lezen binnen 3 tijdlengten1o door te lezen te lezen Laatst bewerkt door bjterbeek op 12 juni 2016 om 17:59}hieronder*

//terugplaatsen……Extra velden
,waar te nemen tzt,wel apriori doorrekenen,rekent onze nieuwe computer tijdig wel door,…//

#anders doorlezend,plat.j. tot 27000,nutatie als tot 18j,1000x te verwerken te lezen zonder probl 400,600 complex te verwerken ,gaat,nu het gaat,tot in dierenriem doorgaat,terug op te merken bij zon op te merken,waar te nemen,door te rekenen een verschijnsel te rekenen anders doorgaand,gaat door anders tot op aardoppervlak op te merken,waar te nemen,door te rekenen,hiervoor in een extensie aanwijzend,hier specifiek in een rekening aanwijzend de aaneengesloten deellengte over dezelfde breedtegraad,N.B.,Noorder Breedte( 2/3 hoogte projectief 1/2,ca 45 gr lezend) te lezen,
getaltheoretisch algebr 3 gehele 2,bij ons hemellich. zon,door te lezen te rekenen door te rekenen tot 3 door te rekenen,gaat op hoogte 2/3,breedtegraad.N.B.aardopprlak,5tijdlengten 10 lezend,terug door 2 etmalen aaneengesloten duisternis,en temperaturen tot optimaal T 1000gr C verhoogd te lezen binnen 3 tijdlengten 10 door te lezen te rekenen 100 temperaturen 1000 geschikt 10 rekend,terugrekenend 100 temperaturen te lezen tweerekend lezen te rekenen 1×1x temperaturen,2 temperaturen T,elk als tot 1000gr C optimaal door te lezen,voldoende door te rekenen
en rekenend,rekent als 8 boven 2×1x complex,1xx M.m door
bevestigend uit te schrijven
bevestigt astronomie zelf,
dierenriemgegegeven lezen op merken,waar (te) nemend door door te rekenen//
to check pse,voor discussie.

Tot zover,voor discussie,
[en tenzij deurwaarders meinedig vermogen te blijven, willen blijven,ook ter discussie stellen,d.i.deze bespreking laten wij aan deskundigen over,aan deskundige rechtsgeleerden laten wij het punt ter behandeling over, en daarbij uiteraard uitsluitend de inspraak van belanghebbende zorgverzekeraars'deskundigen.Het komt ons voorlopig duidelijk genoeg voor, ter discussie stellen.In ieders belang te stellen.Recht doen].

1706 2016.
studie geluidsoverlast.
concept.
Basis of design,nagaand,voorlopig theoretisch,[designing duidelijk,de constructie geluiddemper uitlaat wijst zichzelf wel aan}Mersenne (priem)getallen na te gaan
#Fermatgetallen F5 tot F32 niet priem,nagaand 2(anders)F27 niet priem niet priem F25 niet,en 1anders tot F32 nagaand
##Fermat priemgetal tegelijk Fermatgetal en (priemgetal) nagaand voldoet Heukels gegeven voldoet in het computerrekenen voldoende.
###lees refs door Fermatgetallen F5 tot, (factor),642,1xgeschikter 641
F10 tot (priemgetal 252,1x 252 cijfers), P252,1x ,en lees mee tot 1/2 mee
F11 tot P564/1x3 ,tot 1x geschikt,geschikter terug 1x 180 geschikt,wel zoeken,aanwijzen 2 extra geg mee,in fysische theorie v geluid aanwizend,aftellend 1(punt)te rekenen verschildruk ongeschikt voor geluid niet energie geschikt verschil te gering

gegeven 30 deelbaar 10 zoeken,terugzoekend,en,nagaand3 Kaprekar 5methodisch3,gaat 1x1x1x,

ga na wijs aan,tel af,en aftellend punten te rekenen,en 5 niet een logarithme,punten hoekpunten veelvlakken ,veelvlakken viervlakken ,hoekpunten (blokken) balken alleen hoekpunten alle ontaard rekenend binnen (kubus) tot 1/2 viervlakken3viervlakken doorrekend door tot geheel 5viervlakken,rekengeg opmerkend te rekenen door te rekenen +1/2,1x geschikt1/2 alleen door te rekenen,doorrekenend,
en,
behalve Fermat getallen boven
Fermatpriemgetallen anders nagaand,vorm 2exp2expn +1,een Fermatpriemgetal is een Fermat getal,dat tegelijk priemgetal is,hier n5 geeft 2exp32 +1 deelbaar door 641,zie boven factor F5, doorlezend 3x 1x stellend
180x3 ,1x verschil stellend te rekenen 540 zonder 641,1x2 op schaal door te rekenen,boordcomputer rekenend tot schaal +1,rekent exponenteel geluidsniveau 3 tot 1 gelijkmatig terug door binnen 5 ruimten deelruimten,(geliuddemper0 tot 3 als tot 3 geschikt ,geschikt ,1x3 op schaal geschikt rekent boordcomputer gelijkmaatig optimaal door,
lezen wij Kaprekar geg 1x1x1x,
nu het getaltheoretisch priem geschikt tekengeschit 10 geschikter 3 gaat.,
behalve Mersenne(priem)getallen 30 geschikter
geschikt 30 deelbaar 10 gaat,
en te rekenen bij Euler exponentieel 5 complex 3 alleen geschikt,
nu het gaat zonder 4 gaat,10 zonder 4 zonder 6 gaat,hier anders lezend fyisisch geg 1(x) (tensor+1) anders hier (tensor),1x lezend stellend,1.5x (en) anders stellend 1x kaprekar het gegeven 1x,1x,1x,(vanzelf doorgaand Kuipers geschikt, duidelijk),
REF2.www.staff.science.uu.nl /Hoofdstuk 5 Mersenne- en Fermatgetallen lezen tabellarische geg pag 30 tabel duidelijk n31,n25,n27 doorlezen gechikt,geschikt de getalgegevens te stellen,
ontwerpend rekenend gaat,volgt de constructie vanzelf wel rekenend ontwerpend duidelijk,
lees zelf ,,modulorekenen en Fermatgetallen'" (googelen),d.i.REF1. home.kpn.nl/grietjeh/larsvandenberg
en
de input gegevens,getallen data,wel duidelijk,3inputs1 gehele getallen alleen,merkt ontwerper detailed design zelf wel op,
voorlopig voldoende minder geluidsoverlast ontwerp,(ver)werkt anders aanlandende vliegtuigen ,werkt 1x anders hinder opstijgende vliegmachines,wel duidelijk en wel de gegevens teruglezen,de reeele meelezend,de vorige extensie geeft aan 2 andere getallen3 inputs 1 algebr getallen 5 selectief algebr algebr 3 verschillen door te rekenen,doorrekenend getalgeg
(quotient+1) het geggeg productquotient geg 1x1x anders element 1/e te rekenen,(optie) de mee te rekenen,
leest mee te rekenen optie 2,graaf lezend te lezen,5punten3 terug 1 geschikt mee mee door te rekenen tot geschikt 1/2.1/2.1./2 ddoor door te rekenen,hier wel,3transformaties 1 voldoet 't meetkundig ineens ,rekenkundig rekenkundig analytisch 10 als kwadratisch 100,1x 3complex2 hetzelfde geg reeel 3 andere 2 ,1x rondom algebr geschkt niet anders 2 geschikt zonder energie 3probl2 niet anders getaltheoretischgeg
tabellarisch n25,(ref2,,,Mersenne en Fermatgetallen",pag 30) te lezen te rekenen ,door te rekenen, REF3,pag 67 C.Reid lezend, 25 kwadr exponentieel rekenend tot 625 door mee doorrekenend 125 geg doorrekenend , alleen geschikt 35 kwadr terug door,tot als 135 door,gaat priemtekengeg 2x1x gaat,Omvang,1x teken 115 geschikt,nu et rekenkunfig 1x1x elk 115 niet verder,1x niet verder,tabel inzien tot 21 niet 121 niet priem kwadr 1oo niet 1o niet,voor teken priemtekens anders niet gaat,17 oneindig 1x anders niet,(niet volledig volgens theorie vereist)3 niet anders,en 2x1x te noteren5,niet anders,1x1 geschikt getaltheoretisch3 getallen 2 geschikt,
(100 gehele getallen 3input geschikt 2,mee,input gehelegehele alleen geschikt 3 mee),1mee,anders niet rondom 1x3 rond,optie volgende gebeurtenis.landing,1x te noteren,(geheugen werkt vooraf,1x),

blijf duidelijk afleiden,ga door,ga na
vraagt Mersenne(priem)getallen,werkt 1X
levert Mersennepriemgetalleen geschikt Fermatgetallen priemgetallen,
1x3 tot 5 bij ons bij Heukels geg mee tot 7,en zonder probl Moebius gehele te lezen
als rekenend 10 rekenend te rekenen 3 gehele ongeschikte te rekenen,doorrekenend te rekenen,
(en kaprekars rekenen hierna wel duidelijk eens,,zal wel modulorekenen zal t wel zijn),
hier n30,ref 2.pag 30) geschikt door te lezen,door door te rekenen,,
1x en anders Heuvelgeggeg 1x1x exponentieel2 tot 30 exponentieel complex 32 mee
alleen 2 exp 5
(zonder) Fo,
2x1x door te rekenen,1x (niet) tot 30 geg deelbaar 10 niet lezen niet rekenen,doorlezend bij ons de geg te lezen,
gaat 4x niet vormen,halven niet vormen,
Bhargava 64(64) bij ons niet gegeven,bij Euler niet exp vorm 5 exponentieel niet,,niet,niet anders 2compl5 alleen 3 exponentieel (zonder) 5 punten,lezend (ekwadr.+1) lezend 1x 2e doorlezend door door te rekenen tot 17 geschikt getalgeschikt tekengeschikt,
en wel,wel 1000x doorlezen getallen Bhargava,Hanke 100 x geschikter,1ox geschikte 2 doorlezend te lezen,anders niet door te ontwerpen,
vat,(voorlopig), mee samenvattend samen te vatten
*geg 1x5 punten lezend 2 graaf1 rekenend te rekenen,
*1x tot 5 rekengeg alleen de en 1/e geschikt te rekenen,
ga,voorlopig,na
*30 deelbaar 10,gaat 2x1x geschikt,geschikter deelbaar 30 voldoende
#tot 15 dempend 10x1x 320 m/sec tot 150 niveau+1 te lezen tot 75 dB accepptabel op 3m afstand 10m beter 100dB te rekenen,(ref.in de procesindustrie 3m,hier aannemend voor luchthavens 10m) geluid beperkt gebied op 10m begrensd te lezen (en beter rekenen,te ontwerpen,door overlast aan de bron weg te nemen,later specifiek vanzelf wel)
en,
behalve stellingen 2 stellingen Fermat te lezen,derde geg Fermat door te lezen te rekenen,licht langs kortste weg,kortere weg door glas 2x1x gaat 1,5x door,(c lezend) ,snelheid andere snelheid, 1x zonder oneindig 6,gaat 1x anders snelheid,geringe snelheid,10x geringer,binnen beperkt gebied verruimd, 1x10 rondom 20m 1ox beter 5x ruimtelijk3 ruimtelijk2, vlakgeluidarm gebied, door te rekenen 75dB te rekenen,haalt 1x de norm wel,( acceptabel),
wel de nieuwe computer,boordcomputer,mee aan boord nemen,meenemen.
1806 2016.
tot hier getaltheoretische geg,en zie klad A4tje dd 1807 2016 de bijbehorende overige,
hier door de functie,als de analytische,behalve...... te (onder)zoeken,de gewone functie zoekend de geschikte geg om discreet rekenend door te rekenen,
voorlopig te zoeken door te zoeken zonder ,in eerste instantie de kladgeg,(gereed kaprekar,behandelt theoretisch ,mee,zie klad,1 techn item voldoende duidelijk,te installeren),
ier door,lezen....
en in studie nemen
Eotves.Eddington, NIET als Euler,Vinogradow,1x ,1x ,(aanw:lezen(kwadr+1)1x)
vat samen
de,1/e de elementen rekenelementen (discreet+1),terug door te rekenen,behalve te complexe,complexe 2,scalarveld,begrensd 7 begrensd, 20punten 3 geschikt,
Eulers geschikt rekenend geg te rekenen buiten deelvlak op begrenzende rechte complex buiten deelvlak erop net rekenen,tot erbuiten erop te rekenen,en zonder geg niet door te rekenen samen ald voorheen buiten getalvlak Gauss het gegeven,hier zonderbeide,Euler 1x nietniet Gauss1x niet geg,tweegeg tot 3 niet gegeven,
hier alleen erekenend,priemzoekend na te gaan,
nagaand,wel als Eulers gegeven rekenend dd+1,1x te veel door te rekenen
exponentieel 5,te veel, zonder 4,1x te veel,alleen door tot exponentieel (anders) 3 door,2x1x anders 1x1x,gaat alleen 1x1 geg,wel eerst doorlezen,behalve de vlg Euler-Mascheroni in studie nemend,lezend meelezend ref 1 ,en meelzend,doorlezend tot Stelling 5.1.4 voldoende REF 2,mee te lezen,door te lezen
en ga in studie ermee,met ref 1 mee nagaand),REF 1,,,modulorekenen en Fermatgetallen",...,mee na te gaan in gesloten deelstudie volledig voldoend,(voor techn ontwerp voldoend),andere volgende factoren producten voldoende ,behandelt (Kaprekar) 1x3,bepalend 2 bepalend1,bepaalt 1x,geschikte data,1x exponentiele data volgende,niet zonder geg mod rekenen in ontwerp niet zonder te rekenen,door te rekenen,en,ook weer naslaan, voor gehele getallen,ook binaire als getallen coeff binaire lezen ,(geschikt), REF 3,C.Reid door te lezen. en gegevens,alle REFs door te rekenen tot eenmalig, berekenbaar, ontwerp,1x1xvoldoend enig bewijs, i item type voldoet,(niet 1 ander item voldoet technisch reeel niet,niet te bewijzen,niet te ontwerpen,beter niet nagaan) .
en
gaat (z0) door
6punten (18 te rekenen),2x3x punten6punten (te) lezen,2x1x punten6punten 1x1x geschikt 1x3 punten,zonder 4 mod niet te rekenen,geschikter 1x3 punten,
verwerkt kaprekar opnieuw exponentiele data cijfers 4cijferd 3 scrappend te schrappen,tot vorige,laatste gegeg dezelfde,en mee hier geg wel lezen,opmerken,tetraedische regeling,1x3 punten, onderbrekend,gaat getalregeling2x1x geschikter,geschikt,geschikt door,nu het gaat regelend,bijregeling gaat,pkwar beter gaat p1p2 voldoende.( in dezelfde ichting) p2p1 +(1),rekent Eulerse 2rest,gelijkmatig,1x,1x,1x,(Aanw:ref Perelmans bij ons lezen),nu het Kaprekar verder niet gaat,gaat het(simultaan) wel 2rekenend 10(simultaan),
analytisch2 ,en doorrekenend 5e voldoende tot 3,(rekenend terugrekenend te lezen,in techn bedrijf metend gegeven te lezen doorgeven toerenteller tellend verschil aftellend geschikt op te geven,(Riemannss geg te lezen),rekent Euler zelf te elimineren,2x1x een rest 1x1x zonder een halve een rest niet,(te complex),
in studie eerst REF 1 voldoende verder door te lezen (anders) niet tot REF 3 door te lezen,doorlezend zoekend gehele getallen alleen,geschikte alleen,
en
hier meetkundig afsluitend weg te nemen te nemen te lezen overlappend geheel zonder bijlappend deel,als geheel analytish geheel,wel duidelijk,waardeloos,wegnemen
en door tot 3 entries rekenkundig,
functioneel 2 door te rekenen,Weierstrass elliptisch kwadr geg voldoende de ander w.str ellipt voldoende doorrekenend,de ene niet zonder de andere waarden f waarden 5 waarden3 andersom te veel 2complex(andere)2complex te veel,1X geschikt op te merken,niet functioneel,ongeschikt ongeschikt,Bolzano f zonder element,vervangt 1x teveel dd+1 weg te nemen,
1x geschikt 1/2 . 1.2 door door te rekenen,
en 3rekenkundige enties 2 functioneel door door te rekenen,gaat functioneel 1 mee het nalatend Riemann geg (punt) elliptisch gaat functioneel 1 mee
te veel,
1/2.1/2.1/2,,1X(qmkwdr+1),niet zonder geg Vinogradow boven ,(tot 5 geg4 in N doorlezen,Erdosch 1xaanwijzend1x aanwijzend ,aftellend Eddinton1x1x,
gaat alleen rekenend,terugrekenend 5 zonder 4,
tot 1(x)(q.m +1),
en als gegeven,ontwerprekengegeven na te gaan,
geluid op afstand vervalt een niveau.
/discussie,geluid boven de gehoorgrens voor normale personen niet een probleem,als deeprobleem wegnemen,en andere deel tot zachte bromtonen geschikter te nemen blijven aanvaardbaar op afstand>100m te nemen).

1906 2016.
zoek een oplossing,en lees dualiteit compressorontwerp Pointing het gegeven,grijpt aan als een vector,doorlezend ons ontwerp hier toerental onderbrekend over tijdlengte natuurlijke logarithme,factoren producten voldoende som product in de noemer,zonder ln kwadr. jn niet lezend,lengten verschillengten,lengte afst te rekenen,10 tot
1x3 geschikt tot 1/2. door te rekenen,door door te rekenen,(en wel volgende Eulergeg Euler-Mascheroni nagaand,duidelijk),hoge tonen onhoorbaar,als verdwijnend te lezen,als zonder energie door,voldoende energie verschil voor lage tonen,bromtonen,in geschikt ontwerp tot verloop verval ineens,en alleen 10 getallen gehele,8 rekenend ,1x1x,hier,op 100m afstand tot bron,lezend100m150 lezend,(mist,vocht,etc vervlakken geluid anders)5 gehele getallen door door te rekenen (zonder) voldoende energie,4punten ruimtelijk3,1x1xdissipatie,6punten 3, 2x3,( geschikt) 1x3 geschikt te lezen te rekenen,niveau geluidsniveau +1,buiten 100m area niet verder storend geluids als overlast niet waar te nemen,rekenend ontwerpen detaillerend verder,vanzelf duidelijk design,
(en voor detailed design, wel vorige design,auto-uitlaat 1andere 1(andere#)motor mee in verder onderzoek,en wel doorlezend,ook voor coord doorlezend 6 coord cilindrische lijnen 1x1lezend,gaat 2projectief1,punten,(op afstand) coord 3 kromlijnige, projectief doorlezend te rekenen punten 3isokaedrisch coord 2 ,en 1x anders hier tetraedisch functioneel 2 mee,extrageg goniometr.hyperb 2H ,hier anders,niet te horen, schelle hoge tonen als v energie als vernietigd als weg te nemen te lezen,doordoor te rekenen,
en in verder onderzoek anders PoYntinggeg mee,(dualiteit compressoroperatie opmerken),1/10 elementrekenelement het gegeven, ,derde geg volgend op Euler-Mascheroni als getalgeg eerste getal geschikt,terug door te rekenen,
1/2 x...sluitend 1x1x 5getallen ,1x1x1,gaat 't algebraischalgebraisch (1x1x1),getallen gehele 3 algebr te lezen te rekenen,
laatste geg theoretisch getaltheoretisch nalatend zonder Diameter D als nalatend geg.,als laat 17 na als bol D10 na,hier extrageg zelfde punt na,1x3 hetzelfde punt opmerkend,,duidelijk in het rekenen,behalve tot F10 mee voldoende F11,(nagaan,voorlopig, tot F30 deelbaar beter 1x2x tot F15,teken 17,1x vrij), en wel ,ook hier, Heukels computer geg voldoende priem,1x1x bij ons (extra) geg door door te rekenen,nu het in ons rekenen te lezen,vrije optie lezen,duidelijk gaat,lees terug voor driehoeken ziiden rh zijden ,<1,tot 2,1xals *(tot) 2 mee,te rekenen te rekenen Heukels gegeven1x extra te rekenen door te rekenen in het ontwerprekenen door te rekenen,gaat door te rekenen tot geg hoge tonen,energie te gering,als schrappend te lezen,en wel ref,, Prins" mee,geschikt,spanning voor lading capaciteit lezen,punt inductie electr. voldoet)

Aanwijzing: googelend door,vanzelf duidelijk de gegevens geschikt tekengeg te stellen,tot Kaprekar geschikt,
merk op
en gamma+1 tot de gelijkheid lezend,andere geg,doorlezend natuurlijke logarithme.,(bij ons tot3, ln,lnkwadr in N),tekens teruglezend ,door dubbele jntegr tekens duidelijk voldoende rekenend te stellen,Kaperski nagaand geschikt factorisatie tot voldoende geschikte factoren ,deelproducten,zonder verschil,1x (quotient+1),1x tekengeg( Pointing) geschikt,element+1,,
door
in fysische theorie,bij ons hie fysischelectrisch door,
behalve behalve,
en coeff binaire verwerkend gaat bij de beide Pascals geschikt in theorie anders door te rekenen,(hierna wel ref modulair rekenen,
getal Euler hier bij ons anders,
drukverschil/ rho vkwadr,lezend te lezen bij ons 1gegeven anders te stellen,optie,
fyisch electrisch Volt
potentiaalvoltl,niet voor energie niet,duidelijk niet anders,punt,ontwerppunt gegeven te rekenen te stellen,door te rekenen te stellen,rekent ontwerper-programmeur wel door,en merkt zelf ook wel op,al rekenend, dimensierekenen komt mee,merkt zelf wel op als vlg optie, vrije optie,om telkens ruimtelijk op afstanden geschikt,lay out/arrangemen geschikt te dimensioneren,en geschikt meemee,bedrading,dikten, isolatie dikte mee,materialen,enz , tot alle details , en dimensierekenen het ontwerpend rekengegeven ,specifiek tot de laatste bekend,/voorlopig doorstuderen
#type turbostraalmotor.Ref ter orientatie manufacturer-manuals: Ingersoll Rand/Dresser Clark/Burckhardt/Nuovo Pignone/ Weir,en vraag ter inzage Pratt and Whitney/G.E./R.R.[ik kan het zelf niet.Ik ben zonder identiteit:uitgeschakeld.Schakelt gerust door,naar believen.Niemand waagt het je tegen te houden].

2006 2016.
[Wie zou er op tegen zijn om dit jaar in alle bescheidenheid de Nobelprijs cum laude toe te kennen aan het drietal internet-operators,zijnde de Italiaanse jongeman, die door google earth een prachtige antieke villa met vaste vloerbedekking,een mozaiekvloer, aanwijst en de vloer blootlegt,op zijn leeftijd van ca 14 j,en de even oude heer,een Canadees,die een hele stad,een woonplaats in Yucatan van de stam der Azteken ,der Tolteken of van de Inca-familie aanwijst en opgraaft,en tenslotte hun leeftijdgenoot,born in the USA,die de geneesheren na een half jaar ijverig internetten een werkzaam medicijn aanwijst,een middel tegen een tot dan dodelijke ziekte?Dat is eerst andere koffie.Dat is pas zuivere koffie.The winner takes it all.Zij hadden niets te verbergen in hun kop,en konden zonder bijgedachten geboeid blijven doorwerken.Hun verstand haalt,ook daarom, boven de norm de waarheid echt zuiver boven tafel en deze jongelieden hebben in ieders belang,voor ons allen, daarmee hun verstand gewoon gebruikt.Komt daar hier maar eens om en steekt hier Uw kop eens boven NAP uit.Hij is er al af.Gij zijt al kwijt Uw hoofd.En U moet het voor altijd kwijt zijn en kwijt blijven].

2006 2016.
Study.To check, please
nagaand tot 7
en
to google conversietabel Euler constante mu in 10dec behandelend,
verwerk alle transcendente 10,producten trst,trsdt 6,4 anders bij ons,(lees bij ons terug)
(on)bekend (trsdt),niet(trscdt),
en 2 trsdt 3wortels2 en gammaf,werkt 1xKaprekar ook hier,en 2trsdt bij ons 2mukwadr+1,werkt 1×1x weg
werkt 1×3 coeff 5 binaire weg,(leest functie gamma,gamma+1,en derde gegeven f w aarde alleen, wel een complexe),werkt 2×2 als coeff,+1,5x geg weg (coeff onbekende weg),
lees t bij Pascal eenz driehoek8 termen2,1x product,en gaat alleen rechtszijdig eenz door,
en leest 4×16 punten,deelruimte Hilbert lezend,1punt erbuiten,tot 5x 20 punten 100 geschikt energie het gegeven niveau nagaand niveau +1 tot interface 3 punten gegeven te rekenen
door te rekenen gegeven kleinste kwadraten beter alleen fysisch mechanisch voor geluid, hier (Maupertuis), voor geluid hier kringintegraal een lineaire,duidelijk het geg te stellen,
en nemend, neem deze items,geluiddempers, in optimale productie te nemen alleen duidelijk in serieproductie 3D productie te nemen alleen,
(voor gammafuncties,ref T.C.Fry ,,Probability and its Engineering Uses”),en de ,,loop”,die de lijnintegraal volgt,zie onder,volgend rekenend doorrekenend stellend,wel vanzelf stellend duidelijk te stellen.

toelichting.
nagaand (tot 7,moebiusgeg hierna)
zoekend,doorzoekend atellend,telt af,doorgaand ,opmerken,
Euler-getal theoretisch,voldoende cijfers,voldoende cijfers door 1mee,Euler-getal fysisch thermodynamsch voldoende al voor een fase(vloeistof samendrukbaar als gas) volgens eigen formule,polyederformule0 formule+1 lezend doorlezend,
als oor een gas een component (lucht).fase +1 als +2 in de regel bij Gibbs in zijn regel lezen,doorlezend, aantal vrijheidsgraden (Euler0,1×2mee,bij Gibbs 4 door,thermodynamisch zonderT,(zonder vierde T geg T niet te geef),
terug,bij Euler terug,Euler-getal fysisch het gegeven,doorlezend rekenen,voldoede doorrekenend,electrodynamisch alleen als een coeff voldoende coeff+1,wel theoretisch,practisch
mee lezend rekenend,
convertor lezend,(,,Euler-Mascheroni” wel constante wel zoeken),
EulerMascheroni bewerkingen 10 cijfers decimalen,,
1xtot floating-point approximatie,(gisteren niet),nu wel te lezen,op te merken
approximatie+1,
lezen,Weierstrass teruglezend
opmerken 2 functies functioneel 6 na te gaan 2×1x,
gaat na bij Weierstrass zoekend
1×1xgeggeg(geg) opmerkend (f),(f+1),1waarde,te zoekend,complex functioneel mee

bij Weierstrass 1x Approximatiestelling onvoldoende gegeven rekenend computerrekenen vlg approximatiemethode te rekenen,geschikt door te rekenen

en bij Kloosterman (vectoranalyse lezen),invullen voor een bron,een geluidsbron,
1x dezelfde een andere,en Kaprekar rekenend,duidelijk te rekenen,rekent hier (anders)door,doorrekenend doorzonder 7 resten door
resten binaire 3 niet +1 niet,
4x niet,
neemt weg 1x bin 2 zonder teken,anders doorrekenend
blijft 1x differentiaal niet verschil niet,
gaat anders mee
behalve product quotient,
gaat mee quotiet +1,1x
en (quotientquotient+1,
leest tproductquotient,1x te veel,rengt Kaprekar terug zonder beide ,de en 1/e,niet,
gaat alleen mee getaltheoretisch element rekenend
element 1x,1x gaat 1/10,1x
(Pointing werkt mee,hier gaan wij na alleen in de vliegtuigbouw na een bizonder type straalmotor aanwijzend te lezen ,beter voor geluid zonder overlast te ontwerpen),
en wel duidelijk door te rekenen theoretisch methode kleinste kwadraten doorrekenend dor door te rekenen
(algemeen,bizonder) ,,principe van de kleinste werking (Hamilton,kringintegraal+1 lezend)
door(kringintegraal,1x reeel geg bij Maupertuis lezen)
zonder element element+1 niet anders gegeven gegeven buiten de bron bij ons te leze,
en voor getallen gehele ,(10S),door complex tot op 100m afstand buiten de bron analytisch 5.1x
nagaand vervalverloop+1
en neemt weg als geg Hamilton weg kleinste werkiing weg (zonder) energie,gaat door,
en wel Kaprekar anders anders door zonder probl exponentieel 2×2 niveau’s,1x zonder 5 tot 3 geschikt op afstand buiten bron door
lezend geg opmerkend
1×3 als 10×10 op 100m150 waar te nemen,tot andere 3 andere alleen exponentiele,geluid tonen te horen allen lage tonen te horen
delend 10 als quotientquotent zonder product getal
zonder productquotient niet 1x quotient verschil niet,
gaat wel
gaat wel,
designer,
gaat uitlaat deelontwerp na
(nagaand)
blijft ondeelbaar (10S),deelbaar 30
alleen 1×2x tot 15 gegeven,
1x analytisch zonder enrgie 1o niet kwadratiscg,ook niet 1/2 niet,,
blijft en gaat als getal geheel getal vor geluid niet verder,verloppt (e) vervalt ineens
exponentieel 1×3 blijft onhoorbaar,
gaat door 1×3 bron geluid na 100m tot waarnemer,(publiek,reiziger)op bijbehorende,passend behoorlijke afstand,
klassieke mechanica,principe van de kleinste werking,spec, Maupertuis,bij ons getaltheoretisch door te rekenen
als relativiteitstheoretisch gg al geschikt p afstand verlooptverval ineens als S /1×2x,
analytisch 5,1x,numeriek wiskundig geschikt,wel voldoende nauwkeurig door te rekenen,

en zal zijn,
binnen de uitlaat deelruimten geschikt 6 operaties 5
discreet door te rekenen
5 deelruimte 3geschikte punte geschikte door te rekenen
5×4 punten,1x zonder vierde
4xpunten 5punten geschikt +1,
1x tien terug te rekenen,1×3 punten tot op afstand,1x als tot 3
geluidsniveau(’s) zonder overlast,(100 dB op 100m150,verderop aanvaardbaar te rekenen),
ontwerpend nagaan,
fysish thermodynamisch 1x (T) te veel
fysisch eletrodynamisch,1x inductie te veel,
binnen uitlaat,gaat als theoretisch gegeven,en tref de technische oplossing mede aan,
lijnntegraal,
(Riemann’s),
zonder de ruimte,de vierde deelruimte voor geluid ,als tot de vijfde,(theoretisch functie ruimte lezend,
technisch ,te ontwerpen,,terug geschroefd door tot 3 ruimten door,

en gaat alleen bij ons 10 getallen (zonder) 7,

{ref .T.C.Fry,gamma-functies,en bij ons teruglezend 7 en 10 niet,gammafuncties (en) tekengegevens 7 en niet 10 niet,behandelde geg teruglezen,en behalve lezend,kKaprekar verwerkend lezend,behalve tabellen,en dimensies opmerkend,dimensionerend te nemen,aanwijzend getallen n gegevens aan te wijzen,door te rekenen getallen 1×3 geschikte ineens,geluidsterkte geschikt 1x tot 3 niveau’s,gaat 10cijferige3,heoretisch getaltheoretisch gaat 1×2 het gegeven,wel duidelijk}
1x tot 3 gehele gehele theoretisch tot 4 getallen
Moebius het gegeven,(teruglezen), theoretisch bij ons tot 4 gehele (2S) door te reknen
doorrekenend gaat ‘t alleen numeriek gaat ‘t alleen,nu ‘t Weierstrass theoretisch 3,1×1x(Bolzano) mee,1×1x1 niet gaat,anders gaat 1/2.1/2.1/2,verder gaat
5 geluidsniveau’s als ot 3,
wel voldoende wel,op afstand van bron,2bronnen1 alleen lage tonen aanvaardbaar hoorbaar,en gegeven bij moebius bij ons theoretisch boltorus te rekenen,gehelen daarna numeriek approximatie rekenen per computer methodisch gesikt,
en gaat het niet geschikt,optie T niet vrij,(T voor Temp lezend,vliegt machine een ronde,langzaam tot geschikt verschil T de ene voor Temp,voor toeren T,1x geschikter, beide geschikt,de ene niet zonder de andere,tot boordcomputer ontvangt voldoende data,opties geschikt rekenopties voldoende),
wel duidelijk
designer ontwerpend rekenend duidelijk’
uitlaat rekenend doorrekenend stellend ontwerpend,
wel ref.,,lijnintegraal over een scalairveld f “hier zijn gegeven ontwerp gegeven duidelijk op te geven,(te googelen).Aanw.:ontwerer ontwerpt rekenend ontwerpend
4vlakken5,wanden 3 tussenwanden,optie floating point vrij,Kuiper’s.gaat ‘t ,floating point1x,1x door door te rekenen,anders niet anders tot constructie,reele constructie te geraken.

(#Opm.voor mijzelf,ga na fractale dimensie(s) zonder 3probl 4,bij ons,en bij ons Moebius bij ons in eertste,zonder 1×4 gehele niet,de andere 2 algebr,algebr,(algebr),statistisch door,en op schaal in complexe voorstelling 2×2 door,terug erbinnen,(bron,demper lezend),dimensielozen lezend,punten niet afmetingen,behalve Euler dim.loos,3x andere 2,in rekening te brengen Fourier transformatie2,1x hoofdrekening Cauchy mee,na te gaan,om en om tot op afstand 100m150 numeriek+1 tot op 7m10,niveau’s tot 3 acceptabel,5exponentieel3 ,niet zonder voldoende vrije opties present binnen boordcomputer op te vatten sturend het systeem opvatten,wel aprior int tweede instantie eerste,vooraf computerontwerprekenprogramma ,wel transformerend,1×5 (andere) transformaties dimensielozen geschikten na te gaan,op te merken,computerproductie programma te schrijven,
en gaat voorlopig tot detailing na,getal v Nusselt,Prandtl,Eotvos fysisch,Mach+1,1x complexcomplex1x,(tekenpriemgetaltheoretisch Erdosch),en tekens terug,combinatoriek +1,beter Combinatoriek,1X Vinogradow beter voorlopig wel nagaand doorgaand rekenend tot 1/2.1/2 gaat alleen als qm geschikt 1/2.1/2.1/2,teken Eddington priemtekengeschikt alleen,en zijn geg temp begrenzend later wel,vanzelf door doorontwerpend wel duidelijk,en

##opm.
[floatingpoint 1x,1x blijft,gaat Kuiper's gegeven,motoren aandrijvend machines,niet vliegmachines,installaties op aarde fluctuerend2 veranderlijk 1 veranderend 2 na te gaan 1x1 schakelend regelend nagaand om en om,T ,(andere)T,geluidbeperkend door door te rekenen,computergeregeld,regelt,1x computer zelf wel,door te rekenen,4 gehele3 door,terug te rekenen,aanw.:ref bij ons te lezen,dualiteit opmerkend,teruglezend de uitbreidingen computerregelingen bij ons terug te lezen,toen voor T,Temp (en druk) geschikt,hier fluctuerend T extra 1mee,toerentallen 1exta geg meelezend,meerekenend ,(nu het gaat als compressor zelf het aandrijvende equipment turbine te lezen gasturbine of combustion turbine lezen),mee te rekenen,energie rendement (verbeterend) en geluid (verminderd) in industutrieel complex beter te stellen,doorgaand te stellen,turbomachine (en) als,,axiale" als 1 geg extra(extra) mee,rendement verhogend,geluidbeperkend opmerkend,en duidelijk wel in een richting dezelfde door te geven,wel ,,axiaal" te lezen stages,trappen eenzijdig te lezen doorlezen,rendement (verhogend),geluid(beperkend) opmerkend opmerkend als geg(geg) te rekenen RENDEMENT Verhogend ,geluidbeperkend te rekenen,doorgaand getaltheoretische vooruitgang vast te stellen,op behoorlijk hoger rendement te rekenen,percentage hoger tot 3/2 x ,(en vergelijk vervolgens kosten hierna,vooral maintenance- kosten,verg. met bijv. windmolenpark),nu het veel beter gaat >3/2 x beter gaat,wel duidelijk onder druk verhoogt door door reciprocating machines door,als verbrandingsmotoren,(verbranden niet,verhogen druk),geg3,4 duidelijk,een slsg (over)slaand2 nemend te rekenen>>3/2 costefficient rekenend te rekenen,met de concurrent afrekenen,door computergestuurde getaltheoretische betere procesvoering.
Note.en ga,in voorlopige studie de Sterlingmotorgegevens hier verder na,hier niet voor stoom niet w.w.'s tot 7,interlock vorige studie lezen,hier 7 anders interlock lezend,en stoom overbodig,als parallel roterenden,(3x2 ,gasturbine machines3 combustionmachines chambers2 lezend,trappen,stages geschikt opererend lezend),door geschikt doorverbindend ,tot 2x2 reciprocating machines,trappen 3trappen5 te lezen,te koppelen,1x2 lezend 1mee ,tot Sterling motor 2 units doorlezend te lezen 1mee,wel om en om op tweede verbrandingstemp,en lezen,installeren drukvat,buffervat bij pistonmachines,(en trappen,en 6 trappen 5 lezend te schakelen,terug,door schakelend 3 geschikt lezend), te koppelen 1x(andere)2 lezend doorlezend verbindend aan,tot 2Sterling machines 2x2
(deelruimten lezend,en als verwarmend medium koelmedium van de zuigermachine met het hoogste toerentaj aanwendend,beide toentallen alternerend lezend,1x1 deelruimten,andere 2 als andersom opererend te lezen) ,
(en)1x1mee geschikt en om en om tijdig omschakelend door,en om 1x,behalve sturend lezend te lezen,stuurt 1x3 geschikt exponentieel rendement verhogend,wel duidelijk,binnen dit progressievere industrieel complex voor energieproductie,en telt verder bij efficiency verhogend bijtellend lezend,en mee ,te installeren te lezen,wel lezend installerend mee 1x1 unit alleen Wankeltype,
{excentrisch geg opmerkend lezend,(entry heet gas van recipr machine and extra gas - inlet,1x2x,voorheen ignition points,nu vanaf Sterlingmachines 1x(andere),1x geschikt drukverwerkend lezend opmerkend rendement verhogend te stellen,outlet-gas zelf na te gaan te lezen)}
als motor rotor geschikt meeinstallerend, om,en alle,(items),te lezen te installeren,installeren ,Om1x in het meest progressieve complex de getal- theoretisch hoogste efficiency in computerized ,computergestuurd proces te halen,(bouwt op voor spanning electrisch,stel zelf het diagram op ,of vraag erom bij de electrical specialist,en ook,wel navragen, bij specialisten vragen m.b.t. temperaturen en drukken ,betrekkend op materialen ,en de meekomende kosten erbij). Tot zover mathematisch zonder theoretische problemen,en nu wel duidelijk, Pointing1x1x1x duidelijk 2aangrijpingspunten1 extra mee hier in dit design in drukvat te lezen,1xextra,1x mee terug tot toerentallen,centrif machines stages en trappen,en 2 toerentallen vaste,niet dezelfde voor 2 zuiger machines,wel terug door,(override opmerken),tot gasturbines optie vrij lezen,stage1xtrap lezend opmerkend,item buffervat duidelijk hier ,in dit ontwerp,druk(verschll) aanwijzend,verschildruk+1,1x,1x,en vorige uitbreiding compressorregelingen teruglezen,hier regelend aan te wenden,toepassend,(1x3,voor toerentallenT,tijdlengtenT,Temperaturen).Tot zover fysisch,technnisch problemen o.i alleen materiaalproblemen ,geg op te zoeken na te vragen,op te vragen bij deskundigen.

Opm.:en sluit hier,na deze uitbreidingen,toepassingen, aan ,terug in de astronomie studies bij ons, en na de uitbreiding fysisch kleine deeltjes in de sterrekunde en mee na de uitbreiding donkere materie donkere energie,niet anders aan te sluiten,aansluitend doorgaand theoretisch voor licht mee in de astronomie-studies doorgaand verder nagaand,aan te sluiten,getaltheoretisch geschikt door door te rekenen zoekend rekenend doorzoekend doorzoekend,...later wel..na te gaan,nagaan, in volgende studies eens na te gaan.

2506 2016.
Aanw. voor onself
Nusseltkwadr.+1,,ook wel 4ander2 kwadr te neme,em zonder 4prod
,(dimenxsieloze).+1,
wel analytisch 5,1x op te merken,
en anders,rekenend 8 tot 3 op te merken,rekent als 8 ,
hier alleen analytisch op te merken
tot 5,analytisch2,als tot 2 ,(extra geg alleen lezen,
bij benadering in verg rendement n zonnecellen tot 20% rekenend
nkwadr doorrekenend 2n+1
tot 40 x 1.5 als tot 60 % te rekenen.

anders nagaand,techn ontwerp
Nusselt,1x,1x en als 10dimensielozen 3
zonder productquotient anders als quotient.quotient
1x1x zal zijn Eulergetal complex1x1x,(zonder) Euler theoretisch,Euler fysisch 1x1x1x mee (niet) inductie electrisch niet voor een kracht anders na te gaan te koppelen,hete Wankel als motoras als te koppelen zonder warmteprobl als tot rotor binnen stator geschikt spanning opbouwend lezend,driefasenmotor te lezen te rekenen,lamellen doorrekenend te rekenen,tot te stellen te rekenen,stelt 1x rekenend rendement vast,en wel opmerken nuttig effect,arbeidsfactor,(bijv.tabel 78,techn handboek NEM,vierde druk,1966),
4 toerentallen 2x2 schakelend 2x1x,door als zelfde.(1x zonder 1000 rpm0 te nemen te nemen,(override) lezend opmerkend tot centrifugale machines,de geschikt als vijfde alleen,duidelijk T tijdlengte stage,trap,1x dezelfde,bekrachtigt,1x ,(en tekengeg Pointing buffervat duidelijk),)override,1x1xopmerkend,geschikt,geschikt,en anders geschikt(,geschikt) computergestuurd,Delay,1x ,(zo nodig,voor duidelijkheid, terug te lezen in deze blog).

2506 2016/2606 2016.
nog verder nagaand in studie,FOR COMMENTS ONLY.
ga (beter) als gegeven inductieve koppeling na,beter theoretisch fysisch beter (en) VerliesBehoud wervelstromen nagaand binnen technisch ontwerp tot +4 beter tot 1/2 x1/2 tot 1x3x2 beter te rekenen tot rendement 75%+ 2% wervelstromen3% tot 78% beter theoretisch nagaand doorgaand rekenend door (tot) hoogste rendement het gegeven, (duidelijk door in ontwerp gericht in de constructie,lamellen,draden,beide beter onderzoekend rekenend te stellen,stromen als wervelstromen extra 3% tot 78% rendement duidelijk),en in studie theoretisch het geg bij Euler, zijn formule in de complexe analyse ,voor goniometrsche en exponentiele functie
e exp ix= cos(x)+i sin(x),
tot de gelijkheid+1 nagaand te lezen,door te rekenen te lezen te rekenen,
door door te rekenen,1x,voor complexe waarde van x tot 3complex,1x complex 2 te rekenen,{phi blijft als pi complex 3 in de exponent,en het andere lid+1 lezend ook als de gelijkheid+1 lezend,hierna modulair te rekenen,hier nagaan
product+1 tot de gelijkheid (niet) stellend ,wel 1/2 volledig te rekenen,zonder (de andere)+1 ook niet te stellen te rekenen niet,hier nagaand opmerkend rendement 78% lezen,haalbaar,
hierna techn ontwerp verder in studie nemend.

2606 2016.
voor instrument diagram en logic scheme,zie mijn achief,1a4tje dd 2606 2016.
Vat samen
1x hoofdwet van de rekenkunde te rekenen,
1x doorekenend hoofdwet van de thermodynamica,alleen tekengeschikter nagaand,derde hoofdwet,Nernst,1x tekengeschikt door door te rekenen alleen
((hoofd)wet)) algebra, alleen algebra gehele getallen 3 getallen 2 te rekenen,(algebr),1x mee 5 getallen,vectoren,3 geschikt,geschikt door door te rekenen,rekent computerprogramma het computerized energieproces geschikt door tot het rendement,78%,het hoogste theoretisch,(practisch) te rekenen,
wel
beter lezen ((hoofd)wet) algebra beter lezend
als algebra alleen gehele getallen nagaand te lezen meelezend de wet van de kwadratische reciprociteit mee te lezen,
gaat,nu het gaat,doorgaat Stelling v Euler te rekenen zonder kl stelling Fermat door te rekenen
alleen geschikte relatief priem,
positieve gehele getallen door door te rekenen,modulair rekenend
de gouden stelling v Gauss doorrekenend,stelt 1x het bewijs.
OPM.en blijft geldend in practische toepassing,nu het,(zie Heukel's computerbewijs bij ons gaat het 1x1x mee),gaat,als 4punten kleurenpunten punten 2 gaat practisch 1 mee,voldoende gaat door te rekenen relatief (relatief) priem gaat 't voldoende voldoende door te rekenen,practisch berekenbaar bewijs geldt.
OPM ter verduidelijking
we gaan hier niet na,een ontwerp voor twee tandwielen niet na,tegen elkaar indraaiend,met het aantal tanden relatief priem,slijtvaster gaan wij hier niet na,hier anders te lezen,vrije optie relatief(relatief) priem opmerken computerprogramma geschikt,Delay,1xteken opmerkend te rekenen,te stellen geschikt.
Aanw voor ons zelf:en sla er nog over,als te lezen tandwielen overslaand te lezen,wel optie lezend, rekenend er op lamellen draden in de constructie,beter te stellen , om tot hoogste rendement op te voeren, practisch te rekenen, (tot) 78%,
opmerkend als voor een motor te stellen,(hierna ontwerp lezen generator-ontwerp duidelijk)constructie-aanwijzing dimensierekenend,bij lamellen in de constructie nagaan tot 100 te rekenen,1x scheef stellend,tot het halve aantal voldoende door te rekenen,schever voldoende door doorrekenend,(nog goniometrisch),1x andersom schuin,(wel hoekgeg lezen lamellen correct aanbrengend),goniometrhyperbolisch geg 2h op te merken,(algebraisch) en(ver)werkt 1x wel getalgegevens( te) lezen 32 en 27 niet zonder tot 25 (tot)26 Fe eenmalig geschikt,werkt 1x, juiste geggeg als priemrelatief(relatief),wel geschikte(n) te lezen,rekent constructie juist opgestelde lamellen rendementverhogend zelf tot+3% mee door,en, detailing, afmetingen lamellen vanzelf ontwerper ontwerpen wel duidelijk.,voor ons generatorontwerp verderop duidelijk.

2706 2016.
to forward to electrical department..
electrical designer gaat na,gaat ook zijn lamellen specifiek na,in hoeverre de bekende inductie verlaging(>inductieverhoging) ,als bekend in de energiecentrales bij de gebruikelijke synchrone motoren,in de nieuw centrale met dit a synchrone type Wankel door de constructie zelf het verminderd vermogen (enigszins) voldoend voldoend te vereffenen valt gaan wij zelf,voorlopig, hierna beter wel na.
2706 2016.
MODIFICATION.
Proces Flow Diagram,
{ *voorlopig nagaan,merk op en vervang,voeg toe synchrone unit,bij de ene Sterling motor,in eerste instantie, meenemend een synchroon type,niet voor stroomafname,zonder sleepringen,onnodig te nemen,alleen als veranderlijk veld te nemen,de andere Sterling regelmatig,(ger lezen), opererend te lezen,werkt,1x voldoende als op einddruk als dezelfde zonder probl tot tweede en derde entry Wankel-unit- als generator duidelijk betere constructie te nemen,construeren,en in tweede instantie andere drukken verwerkend ander type Sterling,(of hetzelfde) nagaand opererend te lezen, (desd zonder 4items,blijft 2stuks,als sterlings te lezen,te installeren),veld electrisch zonder haperende problemen,flux magn werkt 1x,opmerken rendement sterk verhoogd opmerken.
en,,
na te gaan,in studie door,niet in operatie zonder de geavanceerde computer door,en hier in techn ontwerp magn geg nagaand#,wij zetten 2% als Foucault-verliezen (niet)3% niet 4% niet om,1x zonder 4 niet,
Om,1x VerliesBehoud alleen 5.3(-)3.2 het gegeven te rekenen,in theorie blijvend,(te) behouden(d),doorgaand te rekenen,(in studie door),
rekenend doorgaand te ontwerpen verder door door tot FINAL DESIGN nagaand na te gaan,rekenend nagaan,(behalve, op te lossen, laatste probl,hoge temp, aansluiting as Wankelgenerator-anker)
behalve,en wel nagaan,andere optie
werkt alleen opererend in deeltijdlenge geschikt voldoende drukverandering mee vereffenend,als hulpitem,synchrone,(van Sterling afgeleide) type,1x lengte tijdlengte geschikt in operatie 1x2 trappen,(4pistons),rec.masch.hoogste druk tot operatie+1,1x andere rec.mach,(lagere druk,4psitons),drukverschil vereffenend (en) mee gas mee tot Wankel equipment mee,(debiet minderend nemend, tot buffervat minder te nemen),drukregelend geschikt opmerkend voor druk bijregelend nu het gaat,1x(drukverschil+1),en voor druk niet andere geg beschikbaar niet,als in 3trappen2,1xals geschikt vereffenend in operatie,in continue operatie blijvend,ononderbroken,niet een storing,doorgaand ,wel ontwerpend te rekenen door te rekenen,extensie,((modification),VOID},to REDESIGN

*definitief,beter, nagaan,REDESIGN,
als laatste noeveelheidQ heetste gas en als item andersom (Sterling),gas expandeert,en synchroon,(afgeleide) type zonder borstels,alleen veranderend veld nagaand derde Wankelinlet tweede andersom,opereet tweede item Sterling,leest geschikte druk inlets geschikter,(derde trap recip.mach tweede inlet Wankel-item,resthoeveelheid Q geexpandeerd voldoende drukgeschikt tot (grotere) derde deelruimte Wankel-item (a-centrische as pmerken,en opmerken een slag synchrone item voldoet,leiding vanaf centrif.equipment, naar buffervat,gedurende deeltijdlengte openhoudend verlopend (en als (optie) lezend Tverschil combustionchambers opmerken andersom en zonder hoogste temp recpr machines operend als T,toerental,derde geg centrif machines lezend,Delay,1X,x duidelijk,duidelijk 2x2 andere pistons (en)2x1x andere trappen2,behalve 1/2x 1/2,en stuurt proces gas door geschikt tot buffervat door,(niet v recipr machines),vanaf centrif items geschikt,behalve,(behalve+1),d.i,niet 1x niet,(zonder toevoer tot buffervat),
1x1x1x geschikt, (interlock+1),1x
en duidelijk ,override vanzelf,voor druk twee gegevens,(dp en als Pt gegevens,beide(n) geschikt,en binnen constructie aanbrengend 2x2 items Pt in buffervat aanbrengen,opmerken het geg Delay,1X, (en) computerprogram het geg delay,1x,1x, gaat Procesoperatie(S) reeel,nu het rekenend gaat toerentallen,alleen gehele geschikte verschillen 5 tot 2 terug,door als tot 3 geschikt,reeel door,anders niet reel,1x xinterlock het geg op te merken,opmerken,(werkt als rendabel proces)

2906 2016.
als studie lezen om ontwerpgeg te zoeken,daden andersom,in andere richting door langs andere halve omtrek als geisoleerde lamellen,magn flux zuiver het gegeven rototgegeven:

vat samen om in optimale serieproductie productieproces in rekenontwerp mee te bepalen,over de omtrek tot 1/2,(tot 270 gr. lezend,stator omtrek)bepaalt 1x,en,( geisoleerde lamellen aanbregen),verliezen uitsparend,en ,
(hier voor constructie ontwerp nagaan,(hierna voor operatie ontwerp lezen),als andersom 6x17 geschikt 1x mee als 10 geschikt mee,alleen hoekpunten 4 geschikt voldoende mee,andersom,tot 1/2 (over de omtrek,tot 270 gr,en 1x rotatie 25 gr,1x1x beide te lezen,gemeenschappelijk 2 halven omtrek)dradenbundel1x3 aanbrengen gelijksstroom i1,i2,i3 versterkt i ,1x2x versterkt nemen als magn veld het geg flux lezen
1x(10(teken) tot geschikt,geschikter 130 punten geschikt geschikter 2x3 als 1x3 punten
hoekpunten 1x1x om en om,wel draden als doorgeknipte, andere,als lamellen te lezen lezend,1x3 hoekpunten 2,1 andersom anders 1x1x,Om,om,1x door, wel 270 gr als halve omtrekken gemeen 50 gr gemeen nemend in de constructie rekent proces zelf (Delay) geschikt 1x goniometr meetk (on)voldoende voldoende voldoet computerrekenproces goniomhyperb 2h doorrekenend geschikt (algebr) onvoldoende,
nodig,
en door door te rekenen in productie rekenproces
1x als 10 lamellen dezelfde(n) als hoekpunten als dzelfden2bepalend 1x geschikt mee,gaat theoretisch als verschil 1x(anders),nodig1x, Foucaultsche verliezen voldoende behoudend als geg uit sluitend verlies voldoende behoud,in het productie constructie rekenontwerp(te lezen exp 1xkwadr,1(x) door te rekenen tot +1/2 zuiver#

duidelijk in de constructie 1 item als Sterling voldoet 1x1x,NIET 2x2 als boven,verwerpen, WEL 1x3 Sterling items installeren,voldoet,mee op te merken 2opties op te merken,
als optie vrij,tript derde pistonmach in,beide andere nemend te lezen tijdlengte omschakelend het gegeven vrije optie de andere ,en combustion chambers wisselen om de ene groep centifugalen 3 stages2 de andere centrifugalen 3werken door,(op halve toerental door) 2stages 1 tijdlengte vrij te lezen,opmerken als operatie procesoperatie 1x zonder buffervat de gegevens te lezen te rekenen alleen door te rekenen,rekent het computerrekenprogramma 1x (anders) geschikt door,

#en in productie,opererend binnen energie productieproces opmerkend,flux magn lezend
3 behandelend 2,bepaalt,1x,
en buiten de rotor 2 veranderlijk veranderend 2,duidelijk door te rekenen,5 tot 2 terug zuiver tot 3 door,
en als eenzijdig geschikt, als axiaal,(rotot a centrisch), als scheef,1x per rotatie,als schuin,(,,schever"),gerichte lamellen,
erbuiten alleen theoretisch practisch als geg mee,bepaalt 1x,
2veranderend veranderlijk 2 fluctuerend 1mee,
nu het gaat in jongste proces voor productie van electrische energie,(rendement loopt bij ons op tot +3 %,d.i. tot 78$)
gaat het door door te rekenen rekenend geschikt, in het ontwerp rekenproces geschikt, deze items juist door te rekenen, in juiste aantallen alleen geschikte productie te rekenen,producerend optimale alleen.,
als 6x17 rekenend items als 2x3 door mee door te rekenen alleen
opties 2 opties 1vrij,,
{rondom tot 270gr nagaand 35,35,65 anders 65,35,35, te rekenen Omvang 2x1x optie vrij,1x te rekenen,teken 115,en andere optie,niet vrij,blijft in computerrekenprogram,op te merken,in vlg andere operatie,voldoende 4.3 door te rekenen voldoende voldoet geg voldoende tekengeg buffervat mee ,(analytisch-1},1x tot gouden st. analytisch okay,duidelijk}
,HIER LATER VERDER,still to check....
geschikt door 1xals 10 items als dezelfde lamellen als dezelfde 1x als extra mee,(alleen hoekpunten geschikte mee),mee door in het productie constructie rekenontwerp 20 duidelijk analytisch 5,1x (en)
doorrekenend erbuiten in het rekenprogramma van het computergestuurde proces duidelijk het geg delay,1x,1x,1x alleen duidelijk te nemen,neemt binnen het buffervat alleen het gegeven present, geschikt,en
gaat/blijft 5,3(-)3,2 het theoretisch gegeven voor ons duidelijk,1x

3002 2016
1).gaat, blijft als hetzelfde geg,duidelijk 1x1x niet zonder voldoende bewijs,analytisch 2 mee,voldoet 't volledig bewijs,
nagaand
meet alleen Pt door tot geschikt (dP)
meet nie temperaturen T niet ,ook niet als vierde geg in QT niet
meet niet anders tijdlengte T niet anders alleen in kwadraten5 toerentallen 5 tot negatieve 2x2 (andere toerentallen10),2x mee,6punten 2x3 geschikter 1x3 rekenen,leest zonder stages 2x niet1x niet anders,derde machine als recipr item,(optie) 1/T anders nemend,vervangt 1x stages2stages,tijdlengte verschil geschikt, 3 toerentallen rec.machines zonder eerste,2x1x te lezen,1x1x tijdlengten tot3 toerentallen2 terug,mee1x mee,optie tijdlengte dezelfde reeel,centrifugale compressor 1 stage,de andere twee,als gasturbines 1x optie 1x tot lagere resp hogere verbr temp,(niet tegelijk),
en
Delay,1X,1X computerprogramma het gegeven zonder Delay,1X niet het buffervat niet het gegeven (en) niet buffervat zonder dP en (dP+1) niet
gaat alleen continu door (on)(onderbroken
en blijft 1 stage loose
op hoogste temp 2combustionchamber 1 geschikt,de volgenden,recipr machines bepaalt,1x temp geschikt,2x 1optie 1hoogste temp door tot eerste inlet Wankelrotor op hoogste snelheid,
en neemt optie Delay ook wel anders,buffervat het geg 1x,gaat als proces continu door,als onderbrekend andere opties lezend doorgaand terugkerend tot vorige toestand,grootste energie output doorgaans gegeven,
alleen theoretisch berekenbaar bewijs op te geven 1x1x in theorie blijvend geg 5.3(-)3.2 opgeven,en

3006 2016
tot bewijs
meet alleenPt door tot dP als geg
meet niet temperaturen T niet,ook niet als vierde geg in QT niet ,optie loop 4,3 aan te houden)
meet niet anders tijdlengten niet anders,alleen in kwadtaten toerentallen 5 alleen tot negatieve verschillen 5 tot 2 door #

ga meteen Gauss (gouden) stelling na,6 bewijzen 4 nagaand,(Gauss bewijst zelf 6x, t.t.v. C.Reid 50 bewijzend,heden 200 bekend, Vermoeden,gaan we hier niet na,1000 bewijzen),wij nemen als een loop,rekenloop,en lees terug voor kwadraten ,bij ons te nemen rekenend 1/2 .1/2 voldoende,1x door als erbuiten
(kwadr+1),1x (Erdosch),1x mee,1x voldoet,erbuiten tot erbinnen (Eddington),1x

#neemt !1/T,(temp.lezen derde zuigermachine,wegnemend vervangend lezend te lezen
neemt weg,onbekend verschil geschikt wegnemend
tijdverschil van een centrifugale comprturbine en van een tweede centrif compr,leest als Gauss 6 opties bewijs, (bij ons 3 machines)
werkt zelf,(Proces lezen),werkt 1x
en neemt onbekend verschil rekenend 2 tot 1/2 door,( bij 2 recipr machines ,(elk 4 zuigers,2x2andere nemend,andere toerental geschikt -1 te lezen tot !/2 gaat +1/2,1x
nu het gaat geschikt 3trappen 2 terug,(bij centrifugalen opmerken toerental verschil geschikt vlg centrif compr turbine ander combustionchamber),neemt !/T mee,tijdpunt lezen,derde machine tript in,
lezen te lezen 6 zuigers4 en 3trappen2,1xals dezelfde,wel op te merken,merkt op bij Gaus door tot 7 (als bewijzen v zijn stelling te lezen,doorlezend) theoretisch opmerkend voor kwadraten,(selling Gauss zijn bekendste) tot 100 bewijzen terug tot 51,gaat zelf proces rekenend na door te rekenen gaat 17 rekenend zelf na,
en alleen op te merken als in een richting geschikt,zonder buffervat lezend,leest,neemt interlock,rekent als techn proces op rekenloop,rekent zelf,computerpramma,door Delay,1X.!x,
als een loop rekenloop+1 door,(Viogradow,kwadr+1,1xErdosch,1xals geschikt (Eddington) mee 2tekens 3 mee1mee0,als rekenloop in rekenprogramma als interlock in techn proces,
en andere toestanden,
meet niet druk,gaat anders
leest opties buffervat dP en (dP+1)
als Delay,1X alleen tekengeschikt 1x,1x,gaat 1x zonder 1/T gaat andersom,alleen bij centrif3 lezend,opmerkend (T) niet v reciprmach niet voor tijd,blijf (optie),Delay opmerken,out of operation 2stages 1anders ,verschil tijdverschil Delay ,1x optie wel opmerken,in rekenprorgamma als een optie te nemen (niet) nemen,1(x) erbuiten in techn proces te nemen bij buffervat tekengeschikt,1x.1x.1x aanwijzen

{voorlopig ,wel na te gaan te rekenen,variatierekening,1x,1x door tot combinatoriek+1 (zonder permutaties te rekenen)anders rekenend door aanwijzend als geschikt na te gaan modular rekenen,(hierna) na te gaan om rekenend,ontwerpend door te gaan,(hier niet)}

voorlopig hier,
1)model rekenmodel 17 comp;ex door te rekenen
als rekenpunten 3,elk 5x20 punten,(en vanzelf nodig Eulergeggeggeg hierna in studie,rekenstudie te neme,rekenend geschikt specifiek geschikter te rekenen),rekenpunten 3,
elk 5x20 punten isokaedrisch geschikter 3 geschikter,behalve 1x3x4 zuigers zonder zonder 2 andere trappen (2x2)door 1x zonder Delay door,(als zonder stages2 en,(zuigermach.), trappen3trappen2 ongeschikt 2,rekent gewoon door,1xoptie (Delay) tot hoger rendement,ook wel ineens,rekent een loop een rekenloop+1,1x in rekenprogramma als geg 1xDelay,te rekenen op optie hoogste rendement,blijft 2exp rendement n+1 geschikt,juist 64+2.7 als 78 $ bij ons,wel spec 2)nagaan Euler spec nagaand anders niet doorgaand tot Gauss voornaamste stelling,(de gouden steling genaamd),
2)in continu opererend over tijdlengte,2 centrifugale turbines elk mt toerentallen als dezelfde+1,parallel en als stages2 stages tijdgeschikt tot Wankelrotor deelruimte2 en deelruimte 3,inlets gescikt,1x(teken17) geschikt eerste inlet 1 tot productie,optimale afname,energie afnemendrekenend aanwijzend bij het hoogste rendement te stellen,stellend bij ons.
en na te gaan,
(Euler getal lezen en bij Euler verder geg doorlezen,geschikte),
neemt 1x tkwadraat weg,
ln e geg te lezen 1x ln product
e.e+1/2
zonder 4 weg (te) nemen
1/e nemend rekenend als (element) rekenelement (en) element+1,1xerekenend5 tot tweerekenen,andere rekenoptie te rekenen,
wel lezen bij Euler getal,getal+1 doorlezend door te rekenen,rekenend op coeff Taylerreeeks het gegte rekenen,
rekent 1x (on)voldoende niet voldoend in de natuurkunde niet voldoend niet,door
coeff in de reeks van de reeks sec-hyperb functie,
merkt op,neemt mee teken mee,en
verh. drukval en dyn druk Euler getal verh+1 lezen menemend teken 1x elders te rekenen,hier elders,ij Euler geg verder
1x sinus goniometr (on)geschikt
1x cos goniometr. (n)geschikt
1x de exponentiele funcie,f,vlak,voor negatieve waarden geschikt
(onvoldoende)
dor,bij Taylor(s)+1 (beter) door 1xwaarden 6 waarden5 tot geschikt exponentieel +1 vlak
voor negatieve waarden geschikte 2,en reeel alleen +(1) in technisch proces op te merken 1(x)tensor+1,ga het na als geg beter na bij de andere Taylor nagaand als het geschikte andere tekengeg ,niet voor een vector niet verschil niet,ook niet (tensor)niet +1 als -1 wegnemend, 1x gaat het Riemanns in rekening 1x(ekening+1) door
negatieve waardengeschikte (andere)2 door
bij Euler door tot de opl+1 door,(Euler+1),1x leest Euler opl
(en lezen gouden getal,lezen,ook opmerken,collega- geg tekengeg ,reeks het geg teugrekenend opmerkend het geg geschikt te stellen),
stelt zelf wel,bij Gauss door,gouden stelling,1x1x,
rekent wel,rekent Gauss zelf tot een opl 6 ,
gaat,
(toelichten)
bij Euler zonder tijdprobl,en keert niet terug,ook niet t kwadr niet
gaat door 1x exponentiele f complex 1 waarde ( niet) de ander niet,en gaat 1X zonder Taylor geg(geg)tekengeg 3,4 niet gegeven,
gaat 1waarde1 door,
eerste afgeleide,
nu het gaat,elment gegeven,
te rekenen gaat ,tot analyltisch functie,(f),gaat 1x gaat als Gaus te rekenen gaat,alleen in practisch,technisch te stellen,stelt procesf zelf 1x tot oplossing

0206 2016
voldoende samenvattend,de ene processituatie
en de toerentallen van beide typen machines,compressoren,n1 en n3,gasturbines,n3 en n4,
variabel n2/n11x n2 terug voldoende 1,5 tot 1 terug,de anderen ,n3/n4,vast,2 tot 1 terug
nagaand de andere situatie processituatie
en toestanden 2 toestanden binnen techn, proces lezend deelruimten 2 en 3, bij Wankelturbine te lezen,nagaand
20pties, (als Sterling items gegeven),
tript in,1x,en gaat door energie productie gaat continu door,
leest 4items Pt,(buffervat#),
1x geschikt 2 als in verschil 1.
en,andere optie,
tript in 1x,1x,merkt op toestand buffervat# volledig op druk,
leest 1x geschikt als (dP),1x in verschil 2,
rekent alleen binnen computerrekenproces rekenloop+1,1x geschikt,(teken lezen,laat Euler complex na,hierna duidelijk), en als de andere,binnen computer,1x als 3.2 door,exponentieel op schaal+1,1x productie optimaal geschikt, nu het gaat zonder 4.3 niet voor een loop een andere alleen controlloop temp in techn proces,gaat 't,buffervat lezen geg te lezen,
1x,1x,1x gaat '
tript 1x in, derde compr variabel toerental lezen,2x voor vierde geg temp,QT niet nagaan,niet meten,
drie temperaturen 6,voor gasturbines 2 en na 4,elk 2x2,bij gasturbines Tt,transmitters, installeren,2x3 items,rekent in computerrekenproces als Gauss arithmetisch geometrisch+1,1x geschikt door*,

{ het gegeven bij Gauss bij ons door,als variabel toerental alleen gehele te lezen bij ons zonder ongeschikten (10 S) gaat volgens Gauss methode Kleinste kwadraten door bij ons door (en) verder terug ,door analytisch 2 (tekens twee tekens,Euler laat na,X,X tot voldoend,hierna op te merken voldoende -,(-) - (-),vooraf hier op te merken te rekenen priemgetaltheoretisch 2 tekens geschikte tot 4 gehele geschikte in verschillen 5 (negatieve)negatieve,gaat hierna te rekenen tot geschiktegeschikte 3na ,wel hier opmerken 17 mod 10,anders niet tot priem 15algorithmisch priemkwadr alleen geschikt geschikt mee Vinogradow c.s als in een loop 2 andere 5 mee,gewone getallen gehele tot 100 mee (en) mee 3andere2 als gehele verschillen mee,3verder na te gaan,enkel 17mod 10 alleen,wel,en hier a priori duidelijk hierna inputs 2 cards anders 15 algorithme niet geschikt niet zonder cards niet grote gehele3complex2 niet anders algorithme 15x voldoende door te rekenen,tot beide voldoende oplosbaar,q (mod)q voldoende voldoende p(mod)q,niet zonder, hier duidelijk ,(en tabellarisch te lezen),Heukels' computergeg 1x1x bij ons,1x gaat het p+1 tabellarisch geg duidelijk mee,(vanzelf hiervoor/hierna wel duidelijk,en 4n+1 als 17 lezend te lezen geggeg 1x1x priem het geg te lezen,lezen,tekengeg 10,4 geschikter gehele getallen priem 2 getallen,elk 1 waarde2waardencomplex1 x1 als dezelfde complex de andere te rekenen) tot het voldoende voldoende tot p+1,1x gaat als tot de oplossing tot de andere voldoende q gaat,tabellarisch input geschikt gaat,(gaat duidelijk niet zonder input/,in deze computer 1x3 schaal gegeven)

*extra opmerken te nemen,neemt alleen voor druk nemen,duidelijk override,1x,1x opmerken te nemen,en neemt optie snelheid ,gewoon rekenend rekensnelheid+1,1x exponentiee[ tot schaal +1,als de volgende,als optie ook vrij om te nemen,als ononderbroken continu rekenend door rekenend te nemen
gaat alleen,
en daarmee alle andere gegevens vanzelf duidelijk,gaan wij niet nog eens opsommend na,duidelijk als getalgegevens,Fermat c.s gegevens t/m computergeg,bij ons 1x,1x,en variatierekening 1x duidelijk zonderpermutatie (zonder)combinatoriek,1x niet(niet)1x lezend,door te lezen,
geschikte geg te nemen,duidelijk rangschikkend nemend
laatste geg als beter als Heukelsgeg bij ons
tot laatste gegeven Riemanngeg het laatste,(en door ons bewezen),bij ons in rekening te brengen,
nu 't als bewijs gaat,analytisch 1x bewijs gaat analytisch 2 priemgetal theoretisch analytisch gaat,1x gaat,
wel als tekengeggeg nalatend geg bij Euler aantreffend analytisch,1x,en
alleen duidelijk als complexe vorm eenmalig als bewijs voldoende berekenbaar in techn,practisch proces voldoende lezend alleen voldoet

Vinogradow,1x mee(+)Erdosch,(Eddington) geschikt mee als it de N. mee,
5 tekens priem als analytisch 10 lezend zonder 4,1xniet voor een loop niet een controllloop niet anders als controllloop 4T3 in techn proces voor T alleen,
samenstellend 1x 3tekens2,(Erdosch,Eddington),alleen priem,
en ook gewone getallen gehele 100 geschikt 1xgeschikt mee tot 3 mee door tot 5,in de noemer te lezen,en alleen priem 17,1x1xpriem alleen geschikt,
(wel 1x3 modulo rekenend,nagaan),
1x(teken Euler[pkwadr.+1 als p2p1 +p2/p1] bewijst geschikt,technisch proces in een rekening zelf ons het bewijs.

Aanw. voor designer
werkt,buffervat geg,als dP en als dP+1 duidelijk designer merkt op,installeert three way valve,beseft het als bekend als techn. lstig item bekend,en seleteert 1 item als Sterling item om te bekrachtigen 1×1x,of,en vraagt voor mij na,bij electrical colleage na,beter 2items als Sterling items te installeren in geval minder lastig operationeel.

0307 2016.
toelichting,
lezen wij als vraag,(ref.C.Reid,pag 127),bestaat er een kwadr pkwadr.,dat q meer is dan een veelvoud van p,
het antwoord
Vinogradow+1,1x als kwadr+1 het juiste antwoord Eddington 32 geg, analytisch 5x meer beter tot Erdosch(analytisch-1),nu het functioneel,(tekens Euler)
tot een opl 2×1x in samenstelling 1×3 alleen analytisch gaat
in samensteling,gewone getallen,getalf leest voldoende tekens geschikt,Procesf analytisch deelf 3 (geschikt) 5 in versch.3 door,F,rekenf, rekent 1x als verschil product p2.p1 door mee door+1(on)bekend p2/p1,(tabellarisch geg,(bij Kuiperref tabel lezen,3x als verschil,371/271 ,387/287 ,494/349,opmerken analoog alleen tekengeg1X te lezen 1×1x laatste cijfers andersom lezen,doorlezen te rekenen grote getallen exp door te rekenen 2exp1 geschikt door computerrekenprogramma, geschikter geschikt alleen in fysisch techn proces door,operaties geschikt,geschikt in continu proces,als proces te bewijzen alleen in de practijk alleen , zal het anders te bewijzen niet zijn niet,niet zonder inputs 2niet anders in computerrekenprogramma als geschikt andere card-input exp+1 geschikt,niet alleen,behalve geschikte inputs 2 nodig op te merken als gegeven teruglezen ((tensor)),1(x) niet tekengeschikt voor een vector niet,ook niet als vector electrisch niet,wel als punt geschikt als veld als honderd electrisch reeel als geg te rekenen.

0407 2016.
bestudeer als entry na te gaan te rekenen na te gaan
analoog 2/Tesseract/2opties nagaand,1optie ontaard 2×2x2 (en) mee als optie punten5 punten complex
na te gaan door te rekenen,behalve geschikten, getallenschema’s van der Essen en leerlingen geschikte door te rekenen,(ref 2303 2007 TCT,pag 8,ref. de Volkskrant dd…(lees terug)), geschikte(n) geschikter 5waarden3 Euler-analytisch als vlak,1x(zonder) 4als compl,3 (lin),1x,1x beter ineens vlg Gauss meth kl kwadr. door te rekenen, 2opties totaal ontaard doorrekenend ,terug,door te rekenen (2×2x2)door te rekenen mee als optie 5punten complex 3 door door te rekenen en 2opties1 andere 15 algorithme ,behalve tot ledig+1 halfledig 150 door te rekenen 3.10 alg 15, 1×1x,in analytisch compl voorst, te rekenen tot 650,1x als tot 1000 te rekenen,roteert tript in,vanzelf 1000 punten als berekenbaar bewijs op te merken,theoretisch hier te stellen Gauss stelling 1ooo bewijzen te stellen,als enige aantal bewiizen het hoogste aantal berenbaar stellend
rekenend,wel verder,(ref.Oosthoek encycl.onder Kloosterman’s art ,,Vectoranalyse”,duidelijk,(en niet ,,vectoralgebr” lezend tot hier niet),…

recapitileer en bestudeer,
Gauss’ ,,gouden stelling” kent 1000 bewijzen,
leest beter als andersom analytisch (bekende) gegevens door
3/27 als 27(-)32
en gaat (hier vooraf) na Taylorreeks lezend 6termen 3 verschillen negatieve 5 te rekenen door te rekenen rekenend en (andere) Taylortekengeg,1x
5termen3 terug,door 2in verschil complex mee
tot
1x(tien element) als quotientproduct+1
beter te veel als te weinig,
1x geschikt andersom analytisch niet anders
p1/2p alsp2p1+p2/p1,
gaat alleen als element +1 geschikt als 100,
gaat tot 25 na als derde gegeven door te rekenen tot (125.),gat niet verder,ook niet inde practijk tot (125). niet,
alleen gaat 15 algorithme,10 als vast,1oox 10 getallen als gewone getallen geschikt 1×3 tot 30 te rekenen,
vanzelf blijft (optie) 5.3 exp (en) de andere,keert ook niet om,blijft 3,2,wel 1x erbuiten 3/2 alleen analytisch de optie 1,5x lezen,(vorige studies doorlezen verhelderen voldoende duidelijk),
leest 30×10 x1,5x analytisch 2×1x bij Gauss alleen geschikt tot 1000x zijn bewijs,zijn bewijs 1000x te bewijzen,(niet meer),hier vermoedenbewijs bij ons,hierna verder tot eenmalig bewijs bij on hierna.

recapitulerend verder,en lees terug bij ons,archiefgegeven,(dualiteit sterrekunde),
in het rekenen het geg ((tensor)) in 1×3 punten 2x,9punten niet aangrijpinspunten vectoren te lezen)
6 punten 7 te lezen voldoende tensorrekenin door te rekenen (en) cartesisch product+1,1x (on)voldoende door te rekenen,
wel anders als getal,ook in deze studie energie studie aardgas,3punten geschikt als getal als coord gegeven isokaedrisch door te rekenen,
gaat,door te rekenen,tript in 1x tript als veld electrisch als exp versterkt ,inductief2lezend,in,
rekent computer chip magn electrisch alleen door op schaal exp geschikt andere schaal 1x geschikt door,(bekendgeg 3x een schaal in de nieuwe computer),tot optimale productie,
tensorrekening voldoend te rekenen doorrekenend,producten doorrekenen,cartesisch product+1 (algebr) onvoldoende gegeven voor ons,(gaan wij hier niet na,vectorrekening niet,
gaan door,in vectoranalyse alleen duidelijk,
en geg 9rotating machines 10 geg curl beter curl+1 na te gaan
tript 1n 1×1x anders,
resp derde reciprocating machine 1x,
anders 1x stages 1 andere (bij centrif mach lezen,tript niet simultaan in rec.geg en centr geg,gaat niet simultaan,
Pt Wankelruimte,1×1 Pt derde rec.mach voordruk geschikt als (dP) opmerken,
amentment,
alle items alleen Pt installeren,voor centrif 2,(geschikt 1),na centrif 2×2 items voorheen Tt,nu Pt
en
ref art Kloosterman(Oosth enc.) verder lezend,
zonder ,in eerste instantie,in tweede ook niet,niet de electr kracht niet,teken1x ook niet voor kracht niet
wel lezend door te lezen tot tensoranlyse 1(x) rekening tensorrekening voldoend doorrekend
geg te lezen te nemen ruimte opspannen het geg gaat opspannend een ruimte gaat 1×1x ineens,1x tekengeg wel tensorrekening voldoende tot 1/2,1xmee,doorrekenend,
en curl+1.1(x) allee door mee te rekenen,
in het veld electrisch zuiver electrisch inductief2,sterkte 1x,1x
bekrachtigend derde recipr mach.,ook wel 1x andere centif machine 1 stage andere( te) bekrachtigen)d) lezend te rekenen en
gaat ineens items 2items (Sterling items) 1×3x bekrachtigend 1×2x geschikt 5tekens complex door te rekenen,in theorie 1x opmerken 1000 bewijzen gouden stelling( hier) onvoldoende
opmerkend als geg tisserant geg
8 aan te wijzen,af te tellen,Euler exp f nog vlak,
15 algorithme ,10 als vast,30 x na,(en Gauss gaat na,ref Kloosterman ,art Oosth Encyvl.onder,,Vectoranalyse) ,teruglezen in derde instantie,1x als eerste)
15 algorithme door te rekenen 5punten complex3,in complexe voorstelling te nemen
als getallen als punten 4×5 punten,
zonder 4,3geg,1x als cartesisch product niet anders prod+1,1x te rekenen,en zonder +1 inw prod +1 wegnemend,difverschil mee weg,qutientprod,1x optie opmerken,
gaat alleen analytisch Procesf
15 algor. 10(vast) leest Gauss als 2x,integr gelijkheden art. lezen,(+1 tot de gelijkheid),voldoend 4gelijkheden 3,voldoend geg
integrals tekengeg als bij Riemann bij ons door te rekenen tot 1/2 integrerend,door getaldifferentierend +1 als +1/2,1x geheel,
en zonder gelijkheden,vectorproduct niet,curl niet ,te lezen niet lezen niet anders ,wel lezen,rekenen,curl geg curl+1,alleen 1x,verder art Kloosterman niet lezen,wel volgendel art Kloosterman,zelfde bron onder,, vectorrekening” lezen,rekenregels 5 regels 4 lezen,1x regel zonder -,duidelijk,blijft 5,3,
zonder 4,3,1x wel teken mee
1x zonder 3,2,gaat analytisch 3/2 ineens 1,5x,
rekent analytisch 2,
rekent 1oo punten complex,(leest punten 200 als tensorgeg),2analytisch 5,1x tot 1000 door,
en rekenend tot de conlusie bij ons tot bewijs,voor de Stelling van Gauss,bekend als de wederrekerigheidsregel voor kwadratische congruenties,bestaan 1000 bewijzen,(en niet meer,zullen waarschijnlijk wel op den duur alle bekend worden),hier vermoeden bewijs,hierna bewijs te stellen,1x vaststellen
en hier in procesontwerp aardgas electr. energie centrale
als art doorlezen als vlg stelling,Gauss de gouden st
geschikt,geschikt
optie vrij alleen (in) computerrekenprogramma 15 algorithme door door,5punten 3 gaat niet,niet terug niet,bij Euler vlak 5 punten 3 niet de exp funtie niet zo gegeven,anders lezen,graaf 5punten 3 beter dezelfde isokaedrische als punten gesch 2coord3 opmerken,in het rekenen op te merken,in de algebraische analyse, 5 negatieve (negatieve) tot negatieve,negatieve 3 algebralgebr gehele getallen,rekent techn prosesf+1, analytisch,1x (zonder 4), geschikt in de N 3,elk als deel functie,getal geheel getal,en te rekenen in het proces gelijkmatig 1x,1x geschikt bij ons door,na Perelman voor Poincare’s vermoeden het bewijs,gaat in het bewijs bij ons mee,en duidelijk 15 algoritme anders uit te schrijven voor gewone gehele tot 100,bewijst zichzelf techn practisch het energieproces met het hoge rendement,(tot 78%),
werkt alleen 1x,Proces continu door,en,tot hier, items 12 items Pt alleen,wel tabel lezen,teruglezen 9 cijfers 4 andersom,(zonder) 9 analoog 10,bij Euler ,de exponentiele functievlak,
3 waarden 2 complex mee als tot 5 geschikt mee ,mee te rekenen,en verrekent Gauss wel lineair geschikt volgens zijn methode van de kleinste kwadt het gegeven,door geschikt
tot 12 als items gaat door tot 13 als eerste geg in getalschema 8×8,duidelijk uitschrijvend doorrekenend geschikt rekenend,10 vast ,algorithme 15 doorrekenend als geschikt geg wel mee in samenstelling te rekenen mee te rekenen te rekenen.

0507 2015.
tot hier theoretisch onvoldoende,beter in studie,uitbreiding fysisch theoretisch na te gaan,

als doublets 3douplets2 na te gaan als geg,beter,(verbeterd), 1singlet (doublets+1)singlets3 als verbeterd,ga zelf na,speciaal Riemann geggeg theoretisch beter na ,hier opmerkend tot q.m geschikt
de F gaat na,neemt,-en verwerkt als Gauss,f werkt als rekenf 1x tot product geschikt methodisch als Gauss,Kleinste kwadr.,(lineair+1),1x -,en leest als geg exponentieel+1,1x geschikt mee Eulerfunctie analytisch,(deelf),vlak 2waarden3,
F gaat door,complex analytisch 2 deelf,neemt 1x als geggeg derde waarde analytisch Euler mee,merkt complex (anders) op exp het geg 5.3 op,
F 17 neemt weg,1x als kwadr ongeschikt 5 als kwadr zelf producten,tot binaire 2 weg,(neemt 3 weg als inwendig product weg,in dit veld geen sprake van een vector),
andere F..als F+1,leest alleen punten als 2×2punten2x ,(analytisch),tot 16 geschikt door,
en neemt als F,neemt zelf,derde eerste geschikt vlak,gaat 3/2,analytisch gaat het 3/2 te lezen als geg 1,5analytisch 1x,en als nalatend geg 1o punten op te merken als punten tekengeg 17 nalatend 6,4 geg te rekenen,1x blijft reeel geg 3.2 als geg in exp het bekende geg 5.3)-)3.2,
merk wel op,hier onvolledig beschrijvend,door in de volgende studie priemgetallentheorie bij ons,als bij ons verder,wel opmerken,hier [ezend ,hierna zonder 3doublets2 tot als voldoende geg 2doublets2,(doorlezend volledig beschrijvend t/m 0907 2016

en gaan wij na als fysisch geg als triplet d0ublet 1×3 methoden 2 te rekenen,
gaat beter functie zelf na analytisch te rekenen,
1x 3( triplets),als punten als 1o te rekenen doorrekenend 2×1x als 1×1x,(zonder inwendig product hier niet als gegeven),tot 20(punten),5x door door tot 100 (punten) als gegeven alleen Mandelbrot als gegeven te lezen 2complexe 3 samenstellend ,merkt f zelf geschikt op,Tisserant,(te googelen,te googelen),het gegeven te lezen 5×4 kubushoekpunten te lezen 1xals vijfde punt (vlak) tot 3 tisserantgeg terug door te rekenen 3×4 hoekpunten +1 geg als -entry geg als eerste getal 13,andersom 1x doublet 31+1 geschikt en zonder 4,3,gaat 1xals 10x 3exp3 tot 270,en bij de Wankelrotor 4punten 2×2 lezend 135 graden 1×1x,het veld zuiver electrisch inductief 2 opmerkend alleen in constructie overlappende lengten 1x 15gr16 geschikt als eenzijdig overlappend de andere zijde +1gr overrlappendgeg(dezelfde als 17 complex 15 +1 als +2,en ,niet lezend als verh dubbelverh niet lezen ,het geg verh+1,1x opmerkend,1x qutient+1 geschikt geg hier te rekenen productquotient,1×1x het rekengegeven,hier duidelijk, zonder differentiaalverschil niet gegeven,niet rekenen,wel doorrekenen,rekent programma wel geschikt door),en als eenzijdig,een oplossing te rekenen ,
in samenstelling zuiver,1x volgens de hoofdwet rekenkundig gaat het,gaat ineens,door complex volgens derde wet,(Nernst thermodynamisch electrodynamisch hier alleen voor teken alleen),1x als eerste door rekenend door,gaat niet anders door,door door te rekenen 1x bij Gauss door volgens zijn wet ,bekend als de wederkerigheidsregel voor kwadratishe congruenties,getallen complexe tot 2 (als bekende voldoende bekend)complexe getallen gehele 3complexe de oplossing gebonden bij Mandelbrot gegeven hier tot getallen 100 getallen geschikt te behandelen rekenen,
en laat ons na als gegeven,mee de oplossing voldoende voldoende de andere opl Mandelbrot als ongebonden mee,wel als geheel te lezen door door te rekenen op te merken extra geg op te merken als nalatend geg,voor Gauss quadratische reciprociteitswet aantal oplossingen aan te geven op te geven,als stellen wij vast,Gauss gouden stelling kent 1000 tal oplossingen,meer niet,stellen wij hierna definitief vast

OPM. en wel installeren,de overige 10 items Pt ,totaal 16 items als 20,de overige 10 tot 16 en als verschillen 3 versch 4 lezend,installeren wel duidelijk(3.2 lezen,druk,1x tot verschdruk2 en 1×17 rekenen doorrekenen duidelijk ontwerp geschikt,eenmalig te stellen,niet anders ontwerpen,nu het gaat,lezen 1x druk,begindruk, 3,2 andere anders als verschll2 anders tot einddruk,eenmalig+1,1x door door te rekenen,niet anders te ontwerpen het gegeven niet anders meerekenend te ontwerpen,ontwerpen,opstarten,turn key..

OPM,mee opmerkend hier Voor Gauss’stelling theoretisch,lineair+1,1x anders niet anders,gaat niet linair geg zelf,kwadratisch2 niet anders,lineair,1x,1x niet anders (en)tekens,x, andersom niet,niet te lezen,te rekenen 1×10x100,meer oplossingen voor zijn stelling zijn er niet,
duidelijk lineair,1×1x bij ons voor grote getallen,en getalleen als aantallen 3 zonder 4 als exponentieel op schaal rekenend lezend als op schaal ,(2schalen3),als op schaal 3 zonder 4,rekent zelf vanzelf tot het bewijs door,stellen wij, 1000 oplossingen en niet meer,voor Gauss bekendste stelling te stellen,stelt theorie 1x vast als bewijs definitief.

NOTE.
Discussie,valt er nu ook te geraken tot een uitspraak,extensie, aangaande Riemanngeg als geg arbitrair tot op heden,en nu,algemener niet meer arbitrair?

0607 2016.
door
Fermat- getallen priemgeschikt
(en Eddington hier lezen 32 lezen),
en
Mersenne priemgeschikt 2exp n geschikt _1,als het grootste bekende getal priemgetal lezen te lezen tevens priem als mersennegetalpriem bekend,
lezen,opmerken als een (oplossing) te rekenen 1x tot deeloplossing getal als getal reeel+1 door door te rekenen tot de gelijkheid,(bij Mandelbrot lezen0, ikwadr+1 door te rekenen,wel door door rekenend door ,bij Mersenne door tot opl+1 rekenend ,rekenen wij niet als Gauss gehele getallen 4getallen3,arithm geom+1 rekenen wij 5 onbekende (10S getallen 2S) voldoende tot 1/2 door te rekenen,bij ons 4 lnkwadr. gaat 1tot 2 terug,1×2x als 1×1x(zonder( ln) en zonder ln kwadr) na te gaan,
enHanke,Bhargava geg tot 1000x door te lezen,zonder tekens (s) 3 tekens 4 niet,op te merken als nalatend geg
na te gaan geg ekwadr +2/e mee alsgeg in het rekenen,(on)gebonden sequenties 2 opties,(Mandelbrot lezen),simultaan rekenend 5punten complex,x gaat 3rond
1x (Eddigton) als 320 mee 100x 27mee
tot 3000 geschikt,zal zijn q.m 1/2 x 1/2 x 1/2, nu wel geschikt licht theoretisch geschikter,bekender,door te rekenen, door rekenend bekender,minder onbekend als voorheen.
(en gaat na inw prod tot het halve te rekenen,doorrekenend te rekenen qutient product 1x te veel,productquotient 1x geschikter te rekenen,mee te rekenen 1×1x door te rekenen te rekenen,
en vat op Mandelbrot sequenties 2 ongebonden gebonden1 door te rekenen,wel doorrekenen,
ook wel door in het theoretisch priemgetal- onderzoek doorrekenen,minder onbekende problemen dan voorheen,aanwijzend meer,vooraf beter getallen klassen,groepen,categorieen beter te ordenen,door analyse te rangschikken).
Note.het grootste van 49 bekende Mersennegatallen tevens priem,in Januari 2016 bekend,2exp 74207281 – 1
Opm. meer zijn er niet na te gaan,Mersenne priem niet na te gaan, voorlopig in ons archief als studie,voldoende geg licht door te rekenen,na te gaan 8cijferig eenmalig bij ons +1 als -2,en neemt 1x weg als Gauss weg neemt,1x cijfers 10cijferig 3 weg ,tot 7cijiferig,gaat na te gaan,priem als geschikt 2,en laatste drie cijfers 1x andersom eerste twee als bekend voldoende 2complex,gaat als derde complex mee,minder bekend,mee
door door te rekenen,als methodisch met geg als geggeg geg licht mee,weg te nemen,te elimineren 5 coeff binair+1 tot binaire 2,1x(bin+1) in N.zonder probl door,ook zoekend naar practische toepassingen,door in het theoretisch priemgetal-onderzoek.

0807 2016.
voorlopig,(studie)
zoekt nulpunten als geggeg(Riemann geschikte)
nagaand te schrappen ongeschikte schrappend exponentiele als Kaperski schrappend,
tot +7,inductief 1 inductief 2 door als tot 15 door als te rekenen te rekenen tot inductief terug te rekenen,terug en alleen als tensorgeg na te gaan
afgeleiden ,beide(n), Hesse als geg te nemen,1x anders ,wel duidelijk,anders en verder in theorie priem,hier voldoende opmerkend,behalve Vinogr,1x,1x te rekenen een geg als geschikt tot 1/2 door,
ook door in techn ontwerp energy-plant,
tot 3zadelpunten 2 als geg,als op afstande lezend 2e als op afst geschikt,1x mee,leest combinatoriek,1x geg
door (niet) zonder 4 punten 3 door,1x als op afstand niet afstand(e) niet
,en spant niet veld op,1×2x niet ineens niet, hierna (bete)r geg opmerkend,1x teken,tensoren geggeg opmerken,andere teken lezen,hierna voortzetting 1x te stellen, afste het geg afstegeg eerste mee en 1xdoor te rekenen kwadr +e +2/e,voldoend rekenend door voldoende door tot priemgetalgeg in techn energieproces voldoende door,nu het doorrekenend,nu het als functioneel rekenend gaat,doorgaat ,
punten doorrekenend gaat,voortzetting,1x(anders)1 mee (functioneel) mee
Euler deelfunctie (lezend) 2punten vlak rekenend doorgaat functioneel,1x doorgaat,complex procesfunctie lezend 2punten1 doorrekenend gaat,
gaat ‘t geschikt,behalve Vinogradow,c.s geschikt,hier in techn proces binnen computerprogr door door te rekenen door algemener door te rekenen.hier als in studie voldoende,(en door verder in theorie door,later wel),hier duidelijk punten tekengeg te nemen,1x tot 5
1/1 (x) 1/1 tot,(aanw.:en afgeleide Hessegeg,1x voldoende0,mee gaat) (+) 1×1 /1,(tot 12 complex 13,als eerste getal schema 8×8 op te merken,
e rekenend als Gauss arithm,geometr +1,1x als geg derde punt eerste deelf Euler rekenend geschikt door door te rekenen om en om,1xOm,voortzetting 1x
2analtish 2punten andere,en als afgeleide tweede eerste Hessegeg lezen,doorrekenend,alleen deelfunctie Riemanngeschikt,analytisch2 geschikt geschikt 4punten3 geschik1,en zonder 1x andere geg 4.3,nu het ,(en niet opspanning ruimte hier niet gegeven,ook niet lezen),1×3 gaat analytisch voortzetting 1×1x gaat,en lezen wij als Kuipers blijvend geg exp bekende geg 5.3.3.2
nu ‘t Vinogradow kwadr voldoend 2 complex gaat,’t 1x voortzetting complex5 gaat,gaat ‘t geschikter,geschikt 1x voortzetting geschikt,(algemener, voldoende algemeen) gaat,wel bij ons inputgeg 2 computercards input in ontwerp mee in operatie techn.proces geschikt,
en bnnen computerrekenproces als chip magn electr erbuiten,(aanw.:techn geg de uitbreiding chip magn bij ons teruglezen),rekenend doorrekenend als op schaal exponentieel grote aantallen rekenend doorrekened 1×1x exponentiele data geschikt,
,rpm-selectie(S)
.en wel imaginaire2(kwadr.) tot 1x+1 in ikwadr als de gelijkheid 1x (andere)1mee,theoretisch voldoende reeel,imaginair door,bij Mandelbrot voldoende voldoet de gelijkneid te lezen geschikt te rekenen door tot op schaal geschikt alleen1×3 gaat,blijft als voorheen computer 3schalen geg in operatie wel hier cards,2inputs, getallen 1×3x anders te lezen tot 5x door te lezen,geschikt als laatste 3,anders 2×1x,en anders 2×1x ,elders deelruimteruimte als ruimte geheel niet op te spannen ook niet op te spannen niet,
wel,wel doorrekenend complexrekenend, 2 getallen 5 geschikt samenstellend door te rekenen voldoende door tot geschikt ,geschikter samenstelling,1x als zelfde geggeg 3omplex2, 1x anders door te rekenen door tot hetzelfde geggeg 1x door,okay //
to check pse,tot hier voorlopig als studie voldoende.

en,
o907 2016,

in complexe voorstelling nemen,opmerkend,tot 1107 2016 uitschrijviend 1×1x uitschrijving,rekening te lezen,te rekenen.
merkt op als gegeven 1x,singlet5 als geg ,in de uitgebreide priemgetallen studie opmerkend,,
gaat terug in de voorstelling 1x(zonder) geg 4,3 en 3.2 geg (niet),1x niet,
leest in de vorige studie(dd,0807 2016,techn. ontwerp aardgas energy-plant), analytisch 1,5x,anders niet volledig,blijft geg 5,3(-) 3.2 het ons bekende gegeven blijft.

en,vat samen voor techn ontwerp voor energieproces,rekenend te ontwerpen,
en beter lezend tekengeg 4,3 hyperb beter doorlezend,terug
1×3 opties hperbolische geg doorlezen
3projectief2 huperboloiden 2 andere hyperbolische spiraal in een richting 2 (punten) andere 3 mee tot 5 projectief geschikt,
en verschuift 1x als punt 3ruimtelijk 2 terug geschikt door te rekenen 1×3 punten vlak door te rekenen,#
{Archimedische spiraal als ruimtelijk 3 punten geschikt,geschikt door te rekenen,
en 5analytisch terug,door,
in practisch,technisch ontwerp 17 theoretisch +1 als+2.(graden te lezen),
4 andere geg lezen beter ineens opmerkend,behalve 115,1×1x tekengeg
en 120,algemener,(f+1),1x gaat 135 mee,
leest 120,zelf 3w4 door,rekent,1x teken, exponentieel geschikt, als geschikt 5analytisch3,behalve 7 Poncelet gegeven tot 10,beide opties priemth.geschikt 2,
de ene rekenend als tot complex 3 door te rekenen,alleen analytisch 2,beiden samen te rekenen tot complex 2 ineens,
nu het Riemann’s deelf analytich complex als 4 punten3 hetzelfde gegeven in techn proces procesf complex (on)voldoend 1xvoldoend 3inputs 2 gescikt tot hetzelfde geg 2complex gaat,
alleen getal theoretisch zonder 125 niet volledig doorgaat 1×3 algorithme 15 als tot 675 terug ,door tot 700 zonder 4.3 priem 100 niet 75 niet niet anders priem10 niet anders exponentieel als kwadr +1,1x als 5x ledig 100 tot 150 zonder probl 4 x als ledig 100 als 2×2 ledig 200, tot 650,1x, en zonder geg ledig+1 als ledig 100 te lezen complex te rekenen door te rekenen,1x 450 mee,geg als tot 1000 door te rekenen,wel in het techn proces op het gegeven door te rekenen te rekenen,gaat alleen getaltheoretisch geschikt,ook bij ons wel door te rekenen,geschikt proces energieproces te ontwerpen alleen door te rekenen te ontwerpen,
en wel hyperbolische gegevens,krommen punten op afstand geschikt 6punten 5projectief rekenend,paraallel,2×1x als spiraal parallel hyperb spiraal 1×1x punten 3punten2( geschikt)1x mee punten 5punten 3,de Archimedische spiraal bij ons lezen,1x meerekenend,5projectief 3 terugrekenend,
andere optie 5 tot 2 terug,merkt op veschuift 1x als punt 4,3 rekent door te rekenen in geschikt coord systeem bij ons 5x(zonder)4 punten,1x op te merken,om in ander coordsyst 2punten 1(isokaedrisch) op te merken,*

{5×4 puten,opmerkend hier goniometr functioneel,drieoekscoord 2 lezend als getallen 2 als coord alsandere mee,leest tot (isok),anlytisch mee nagaand behalve als tot 3.2,
en duidelijk te rekenen tot,rekent tot 2e,gaat hier opmerken,(behalve) het systeem andere systeem coord Moebius mee nulsysteem rekengeg geschikt door te rekenen,
behalve(behale),te lezen hier gegeven Archimedes (nu) analytisch 3punten (rekenpunten) als cirkelpunten aleen 1×2 analytisch 2,en ook hier vooraf op merken tot hierna hierna tot alle gegevens tekens 10 analytisch opmerken,anders zonder geschikte start up procedure dd 1107 2016,wel duidelijk,behalve(behalve) hierna bij Steiner en complex 1×1x en 1×1x,behalve(behalve) als terug analytisch 1,5x en behalve(behalve0 3 analytisch 10 geschikt,duidelijk vanzelf analytish 5,1x gaat anders niet,leest punten 100 complex analytisch10, 1x anders zonder start up en Gaussgeg niet in te rekenen 15 algorithme kwadrniet congruent nite,2×1x startup 1xals 1×1x geschikt anders niet,1 als (eigen)startup besturingsysteemzie final 1107 2016)

*Om,1x Om,
blijft alleen geschikt als geg tisserant 5 geschikt alleen tisserant het veranderlijk gegeven Om,1x tot 3 ,nu het 3singlet1 (al)gaat,en de andere optie, 3,2 optie, 1x Mandelbrotgebonden sequentie voldoende rekenend tot =2,gaat,doorgaat,(1x cards gegevens 2geschikt3 veranderend gaat,rekenend doorgaat)./okay.
Note.
duidelijk wel na te gaan,en verzamelend hyperb.geg ,geschikten,bij ons terug te lezen,(voorheen in deze blog terug)
spiralen 2×2 spiralen,deelspiralen rechte lengten hyperb sp,parallel 2, punten 2×2 punten 1xtot 5,en door onder een hoek2,(geg 2hoekgeg),
Archimedisch geg alsspiraalArchimedische,rechte lengte 2x 1x projectif ruimtelijk tot geschikt 3,punten 3 punten 5 terugrekenend als tot 3,opmerkend ge 3.2 door te rekenen bij ons aanwijzend halfregelmatige lichamen halve 1x aftellen 100 punten ontaarde hoekpunten,analytisch technisch alleen 5 (gechikt,Tisserant alleen lezend),en Archimedes geg geg bij ons door,teruglezen,de gegevens 5 punten cirlkelbglengten deellengte 3,bollen halve bollen Archimedische alleen boloppervl comlexe punte alleen,5punte analytisch tot theoretisch geg laatste geg te rekenen,niet doorrekene,wel 1/2 rekenend,(als geg opm in theorie bol eens vierkant,wel vier andere punten hyperb geg boven opmerkend door te rekenen0,
rekenen samen wel door,punten 1×3 analytisch,(bij Gauss hyperb lezend,en als rekenend volgend zijn wederekerigheidsregel ,10 analytisch2 geschikte geg priem tot 3,derde geg zelfde priem geg te nemen,nu het gaat 120 functie gaat als punten 1oo ontaarde tot door te rekenen tot 1/2,door door te rekenen +1,1x als 1/2 door,niet zoonder Gauss,Archimedes samen rekenend geg samen, gaat 1x als tot q.m,leest Archimedes punten 3 (rekenpunten),rekent 1,5 analytisch,1x geschik,tot 3getallen complex 2 niet zonder onze computerinput 2 complex andere mee,Om,1x operationeel (geschikt) proes,
en transformatie rekening Riemanngeg 1x tot 8 als geg zonder 7,rekent zelf 1xtot 5,en rekent,de ander f rekenf rekent complex, als 8 tot 3 geschikt,geschikter,1x(compl als +1 geschikter 1/2,1x rekening hoofdrekening als bij Riemann geg tot 8 ,voldoende in rekening tot +1 als tot +1/2,1x analytisch,gaat techn alleen, wel doorrekenend door door complex 2,geschikt,1xopertioneel het proces 1×1x in bedrijf te stellen .//

( voor onszelf, still to be checked)
ruimtelijk spiraal,eenz.,geschikte richting,1x projectief alsd 1×2x doorrekenen,alleen punten tot 7,en geg,lichamen. halfregelmatige. punten hoekpunten lezend
meelezend rekenend 3punten2 terug,analytisch geg punten rekenpunten en vorige gegeg 10punten rekenend doorrekenend 3 geschikt,gaat rekenend zonder problemen operationele rekenproblemen ook niet,gaat zonder problemen,voor energie door in optimaal gewenste productie door,alleen gaat ‘t geschikt gaat ‘t techn productie proces als geschikt continu proces voor goedkope energie,gaat alleen door in geval het nieuwe computerrekenontwerp mee in bedrijf gaat,wel in het rekenprogramma het juist aangegeven programma te installeren../(good luck,.losers,are you with me,team,all of you, do you check with me?).

3onvolledig,beter (on)volledig nagaan zonder4 projectief 3 na te gaan hyperb spraal erbuiten op afstand,lengte als aftand geg 10punten geschikt,verwerkt 1x kwadr methodisch,1x Gauss bij ons tot geggeg tot 5,1x teruglezen (en) bij ons ook teruglezend bollenge Arch.projectief omtrek 3/4 ,anders niet geschkt,niet als voorheen rekenpunten 2,1 ongeschikt,hier analytisch beide tekns geschikt,5,1xen 3,1x en gaat anders niet,gewone functie gehele getallen tot 1oo,tot 6ogeschikt,enz,anders niet mee tot 5 in de N.tot gehele negatieve(negatieve) 5 anders niet,wel meerekenend,anders niet priemgeschikt 15 algorithme15 door te rekenen,1×1x als (vast)10 algorithmisch,4x zonder lnprobl 3x anders tisserant3 het gegeven te rekenen,complex te rekenen,cirkelgeggeg 9puntscirkel10 bij Feuerbach,de andere complex als geg bglengten 3deelbglengten,eenz alleen 3punten4 totbgl eenz.eenz 1x erbuiten voldoende erbinnen,anders niet volledig,analytisch bij Archimedes tot tekengeg analytisch 1x,1x en anders niet mee inde complexe voorst mee te nemen,5 geg verschillen boven onvoldoende beter hier voldoet’t 1×1x punten 3punten 6 voldoet ‘t 1×3 punten,data grote getallen exponentiele geggeg complex 3 hetzelfde geg complex 2 voldoet rekenend in continue operatie,)lees 1x de ander cirkel 10 punten complex ,omtrek bgl punten alleen 5 rekenend,wel duidelijk)/
pse loop als studie -team ook deze uitschrijving na,beter uitschrijvend,nu het volgens mij gaat,4 transformaties 3 doorrekenend,anders niet te geraken,nodig, tot rekening hoofdrekening,1×1x geggegals geg bij Riemann bij ons 1x hiervoor,hier,nodig, 1x verder,2bepalendbehandelend te rekenen,1×1x en gaat alleen behandelend 3technisch het geg te rekenen,bepaalt,1x,nu reeel het geg tesseract 3 geschikt 1x,1x voldoende door te rekenen voldoet.

1107 2016
en gaat wel in complexe voorstelling te nemen,projectief 1 door te rekenen,Mandelbrot zoekend in de verzameling,gaat tot(tisseract5),leest exp 5,en 1x zonder verschil als differentiaal het geg niet,als 3 ruimtelijk 2 niet
tot 3 projectief1 punt,(Steiner geschikt(,door,Mandelbrot verzamelendlezend -2 te rekenen,
1x ruimer,(ongebonden) door 5×4 punten complex,(Steiner complex geschikter,1x,1x)
punten kubus hypercomplex door te rekenen,reeel gegeven op te merken
ekwadr.+2/e
theoretisch practisch gaat 10priemtekengeg (en)anders 10 gaat 1x e
te rekenen
pkwadr+1/2 te rekenen te rekenen gaat 2×1x beter 5 analytisch, 1×1x
gaat getallen 1×2 getallen,(input geschik),
nu het gaat te rekenen als Mandelbrot verz. geschikt -2,rekent tekengeschikt (ongebonden),1x door,terug uitschrijving 1×1x door transformaties 4 transformaties tekengeschikt 3 alleen geschikte tekens te rekenen tot als Riemanngeggeg bij ons als getallen gehele complexe5 bij ons in ontwerp 3 gehele complexe 2 geschikt,geschikt 2 andere mee als inputs elk voldoende 1×1x anders door te rekenen,in vol bedrijf te rekenen,
en gaan wij na,na te gaan,start up procedure in studie te nemen.

1107 2016.
start up procedure 1×2x anders 1×1x lezen start up procedure lezend nagaand
2 systemen besturingssystemen
koppeling na te gaan,
koppelend computer ontwerp fabricage programmageg als inputgeg nagaand mee als geg energieprproducctie- computerprogrammageg 1geg als geg nagaand 1 koppelelend geschikt
als gegeven,(navragen type),gaat programmeur-ontwerper wel na
Hewlett Packard als geschikt programma ,tesseract,
om als het juiste programma te starten,
wel het juiste type bestand te bepalen om het juiste programma te starten,te openen,
(door) te starten,te starten,(als een eenmalige gebeurtenis lezen,instructie lezend,openend 2 te starten 1×1x op te starten).

voorlopig,opstart rekengegevens te lezen,
als ref. kustlijnparadox lezen
100punten complex1
als fractal kromme te lezen en 1oo als 200 meelezend,
opmerkend
Mandelbrot 1 geg mee(ongebonden) mee door door te lezen 20pties vrij,
en als derde eerste
geg 3complex2
gaat kaartinput andere geg door door te rekenen,rekent 1X als systeem ineens ineens besturingssysteem startup geschikt,beter nagaan,mee Eulerromme ,2analytisch,Riemann geg mee

1207 2016.
voorlopig, en nagaan( ook ander progr en bij Linux besturingsgeg nagaan beter als besturingssysteem te zoeken,verbeterd punten zoeken,doorzoeken,gegeven ander prog (HewlittPackard als geschikt te onderzoeken als geschikt progr mee,anders navragen),
tot om en om geschikt bij ons en bij A.v/d Essen magische vierkanten doorrekenend,bij ons aftellend (rekenend) 5Projectief zonder 4 projectief,1xcomplex 5 opmerken te rekenen door te rekenen om extra card inputgeg geschikte ,geschikt bij startup te rekenen,

en 3x niet bij ons niet ,(teruglezen 2×2 geg 2×2 projectief 3,zonder1×10 log,1x projectief geschikt de ander als log ook niet,5 niet een log,vanzelf 2 hier niet,aftellend aanwijzend punten aanwijzen te rekenen,door te rekenen 5hypercomplex 3 terug te rekenen,gaat alleen rekenend mee tot oplossingen,(bij magische vierkanten lezen) geggeg mee opl geg Schilte,Alkema,Hoekstra mee mee te rekenen
zonder 3probl2 ,voorlopig niet in moeilijkheden bij start up niet,en als een rekening meegeven alleen tekengeg,1x alleen,wel een card als geg input geg, extra gegeven1als tekengeschikt zonder opstartprbleem,2 besturingssystemen alleen geschikt,1xelement input geschikt lezend,doorekenend 20 punten als hypercomplex 5xanalytish 3x,anders niet anders startup geschikt zonder 1,5x ,(blijft als geg (optie)),opmerkend,wel blijft 1x als (vast) geggeg 1×1x duidelijk 10algorithmisch duidelijk ,en verder wel duidelijk wel algorithme 15 wel duidelijk,gaat 1×1x startup proces geschikt ,door energie leverend continu door in gevraagde afname geschikt af te leveren

voorlopig
lezen wij door,en merken op systeem coordinatensysteem voor complexe coord niet een gegeven,
rekenen doorrekenend,coord complexe 2×1x beter als zelfde geg (isokaedr) 1×1x1x
niet anders dualiteit lezend 1×1x gaat zonder 1/2 voldoende anders te rekenen bij Moebius alleen systeem nulsysteem rekensysteem,bij ons,(Aanw.:lees terug).1x extra nulsysteem 1x,1x,
en niet in een prgr hier niet vecioren niet ook niet getallen vectoren niet,niet als een geg hier niet,niet nagaan,hier wel alleen vectorruimte 2lineair alleen rekenen,
niet vector gegeven,alleen als objecton, ,,geschaald”,scalairen ,en
voorlopig voorlopig
Linux ander besturingsssteem,anders progrtaal,3.2 lezend,,Julia afbeelding ander Mandelbrot,(…..) door te rekenen,rekent programma door,als gelijkmatig 1x,1x, (@start up)
kritiek punt,1x terugkerend in ander( HewlittPackard programma),1×1x functioneel aanwijzend geg in zelfde inputcard,geschikt,vul boven in ander afbeelding Mandelbrot ,behalve behalve Juliageg,en niet afbeelding Poincare afbeelding niet,voorlopig,terug Juliaverzameling,vul in,vul aan !x,xFatou afbeelding
en merken wij met Perelman mee na Poincare,hier geg lineair2 en lezend,teruglezen bji ons doorlezend duidelijk hierna voldoende bewijzen als geschikte (als) bij ons(voorheen,rekenbewijzen),,en om hier gelijkmatig 1×1x rekenend 1x ,gaat alleen analytisch-1 geg tekengeg lezend voldoet rekenend .5,1x
lezend rekenend anders doorrekenend in computerrekenproces door,
en complex toegevoegde paren,teruglezen,lezend nulpunten complexe terug te lezen,
voorlopig voorlopig
lezend ((ongebonden)) geg 1x,1(x) rekenend te zoeken,onvoldoende,1Xsysteemrekensysteem onvoldoende geg,
voldoende voldoende Systeemrekensysteem,1X.1x,en rekent Moebius,
(en Moebbius rekent hier niet niet voor coord barycentr niet door 1×1 als 1/2.1/2 niet) ,
rekent Moebius zelf mee nulsysteem,1x tot geschikt nulsysteem Moebius bij ons Moebius+1 ,gaat 1×1x (en niet voor coord lezen,1x,
rekensysteem,1X.x,zonder chaos bij ons in startup procedure 2×1x zuiver 1×1x,stellen wij ,voorlopig,einwandfreie start up,stellen wij,voorlopig ons in voorstelling voor/Okay,and to check this ,pse.

1507 2016.
tot laatste ref.
en ref bij ons lezen archief 2 A4tjes dd 1507 2016 inzien,techn als geg binnen ontwerp te rekenen
tot als gegeven getal als geg constructiegetal door te rekenen,wel
als techn geg als dualiteit opmerkend geschikt als geg meelezend en door door te rekenen doorekenen anker,magn veld en overige bedrading,inductieklos als duaal geg op te merken,opmerken
en als ref theoretisch,de juisten,en te rekenen 1x (zonder) Perelmans als 1x,(1x)(zonder,niet anders zonder 10S analytisch 5,1x,r Poincare rekenend (1×3) mee,tot als 1/2 door door te rekenen als bewijs als Perelmans bewijs rekenend complex door te rekenen,rekent als constructie als getal voldoende operationeel geschikt door,wel als ref de juiste(n) mee te rekenen door te rekenen duidelijk te rekenen.
ref.http//www.mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid.shtml

en,detailed electrical ontwerp,geeft (hierna0 computeontwerprekenprogramma wel aan,
tot hier geven wij aan,behalve +1 techn pntwerp electrotechnisch te rekenen te rekenen
doorrekenend driekwart en deriekwart,
en,1x zonde r 4 als -4 niet in 5 niet 1×1x tot als geggeg(geg) -1 als+1
tot (16),
1x zonder tweede,alleen als derde eerste te rekenen,(10x),complex als tot 120 zonder 36
bij ons zonder probl zonder+1 niet v teken binair niet
duidelijk zonder zonder 100 en als +2oo,2x als 1×1x als de (andere)2 ook niet 2xniet 1x
tot (289) technisch als probleem niet gaat alleen zonder probl Gauus beide na
doorrekenend bij ons getaltheoretisch door door te rekenen 1×1x door door te lezen
5exp3 als rekenend door
tot als 804 (lezend)-625 als gegeven niet anders zonder 840 niet 1x niet anders door,door door te rekenen,(techn electrotechn,item,1x als startmotor,voorlopig, als veld bekrachtigd magneetvald opmerkend),
rekent (computerontwerp rekenprogr),rekent 17 tot 1000 voldoende voldoende alleen door,
bekrachtigt,1x als motor als (op)startmotor ,wijst aan,behalve tot 2850 rpm mee aan te wijzen te lezen mee te lezen geschikt alleen te rekenen als
bij ons kortsluitankerdraaistroommmotor anders als geg opmerkend als turbine te rekenen ,mee te rekenen te rekenen door te rekenen te ontwerpen te rekenen,turbine- genenerator ontwerpen,poolschoen als geg in ontwerp mee te rekenen,als item in rekenontwerp aan te wijzen,door mee te rekenen te ontwerpen.
(Aanw.:alleen flux magn,geringe toename geschikt alleen,voldoet als geg in ontwerpconstructie te rekenen ,rekenen designers,electrical- en instrumentdesigner, wel door).

en bij ons(als) gegeven opmerkend als geg optie vrij als het gegeven opmerken,rendement 79% lezen voldoende opmerkend te rekenen,mee te rekenen,rekent er op

bolletjespunt.

18 mei 2016

1905 2016
de gezochte,als enige exoplaneet binnen ons stelsel als melkwegstelsel en als enige exopl incl. biosfeeen r als aardse en als enige door coord te rekenen 5typen (zonder) 4 als type bolcoord alleen als punt ,behalve door door door te rekenen coordsysyeem door te rekenen,systematisch simultaan 3 per 3systemen 2 rekensystemen,tot resultaat,de gezochte aanwijzen,wel veranderend 2 nemen,neemt 2,x1x als 1×1x dezelfde veranderend,duidelijk ,en als op Aarde,en bij klimatologen ook nog steeds onbekend,1x eenhid temp. in gradenC anders gr boogl anders,wel geschikt,en bij het zoeken naar gezochte,wel aan te treffen,treft aan door berekening 1×1x anders 1x anders wel dezelfde veranderend en temp 1x opeen nabije exoplaneet 1x anders,ongeschikt,niet dezelfde biosfeer niet,wel doorrekenend om het eigenlijke object aan te treffen binnen zijn systeem v zijn zon en planeten,
niet zonder een grote supernova op afstand geschikt in het rekenen te rekenen mee te rekenen, als een kleintje meerekenend,gaat het niet ineens ineens tot 3notaties aanwijzend gegeven,gaat het wel 1×1x als 2×1x,wel 5x ruimten doorrekend 6deelruimten5,en zonder 1xzonder ,niet anders buiten een deelruimte een lege als halfledige niet nemen,niet een gegeven een punt ongeschikt deelruimte 1×1x geg bij Kant logisch beter bij H. nagaand te nemen reeel,1x hier nemen duidelijk1x nemen analytisch in voorstelling nemen,en tijdig,wel 3simultaan2 door,2 straten binnen melkweg voldoende 1/2 door te rekenen binnen hetzelfde ysteem,bij ons axiomatisch, in 1(ander)systeem rekensysteem nemend,wel duidelijk, nemen,niet zonder 2 nova’s 2×2x als nabije,lezens (nabij gezochte),rekenend te nemen als 3x tot +1/2 door,zoekend,wel zoeken en geschikte versopreid te nemen, objecten3 typen 3,
als 100 1x geschikt als type binnen een nevel,emissie nevel,1×1x binnen een andere categorie zekend door zoekend op dezelfde conditie 1×1xtemp,bgl (geschikt) afst 2,3 geschikt (geschikt)) geschikter geschikt,terug door in het andere susteem rekensysteem rekenend gehele getallen 5 gehele complexe bekende gehele (als geg tot algebr,nagaand coeff 15 alleen tot 5 coeff3,niet verder,zonder,wel duidelijk), 100 vrijheidsgraden punte 1o als geschikte door door te rekenen,input geschikt
3 categorien2
sterrenstelsel,olvormig als hoop,als een halve als voldoende (verspreid) als erbuiten,tot meerekenend 3 simultaan2 anders 2 als hetzelfde derde geg eerste geschikt,geschikter
1x vanuit 1×3 door,wel 1x vanuit andere positie,(Sat Kepler aan sturen) ,zonder als tweede geg rondom*(voor ,,Kepler ” onzichbaar,merkt een zijde niet op,neemt niet waar),neemt waar 1×1x als iets verduisterde vlek,passeert als exo voorlangs zijn zon,iets minder verduisterd neemt ,,Kepler”duidelijk wel waar,geeft zelf als rekenend verzamelde gegevens
te lezen te lezen,voorlopig langs kortste weg korter te lezen te nemen tot ons ,als computer input geg door programmeur duidelijk te nemen en door te rekenen,en,en gaat zonder H.,Hilbert 3 algebr gehele,duidelijk),
neemt 1×3 exo’s waar,gaat,nodig , geg 4,3,zonder 4/3,nodig 1(x) nodig, als geg 2 als dezelfde exo”s ,(biosfeer als geschikte optie)gaat na,rekenend doorrekenend nagaand getalmatig het geg 2,1,geschikt nagaand rekenend,
door door terug door door in het rekenen,(en gaat niet,ook niet Neumann gegevens ongesch, niet,wel bekende bij ons,s tekengeg niet,alleen 6,4 getallen gehele alleen S als 2S geschikte ongeschikte 10S als Ferat bij ons niet,niet 10 niett 8 tot 3 en tot 5 ,beide niet,alleen veranderld2 veranderlijk3 duidelijk te nemen,
blijft Euler’s complex exponentieel 5,3(-)3,2 blijft (on)voldoende geg beter voldoende voldoende,en wel algorithme 15 analytisch en analytisch als kwadr geschikt (en) mee alleen Gauss eenmalig geg de regel v kwadr congruenties geschik t mee geschikter,
en leest 1x coord plaats geschikt,tijdpunt geschikt,1x alleen isokaedrisch geg,in het andere stelsel coord stelsel tetraedisch het stelsel het geg als punt als octaedrisch beter beter tetraedisch halve(n) zijvlakken6 als punten 3 doorr,terug ekenend nemend,geg isokaedrisch 1x,1x als getal coord geg nemend door door te rekenen,wel aftellend te rekenen
100x aftellend tot 10
1x analytisch kwadratisch alleen1,(als Gauss alleen1 als exoplaneet de gezochte wijst programmeur 2x als 1x ,wijst 3kleuren 2 1×1x anders volgorde dezelfde in display wel aan als de juiste ,enige exoplaneet,nu het bij ons theoretisch theoretisch gaat als gegeven

te kort,op eenheid 6436-6500(…) als exponentieel lezend -2
als 1x te veel 6400-36, zoekt de nabije nabij op verschil,3200 /2 beter 3200/1×2x
op 1600 ruimtelijk 1oo anders,
1punt complex
buiteneen ruimte een lege beterhalfjege als vijfde,(ledig+1),halfledig
op afstand als 1/2 lezen zoekend te nemen
buiten de entrale verdikking zoeken en nagaand in andere eenheid dezelfde ,vanuit emissienevel de volgende op temp als dezelfde andere booglengte zoekend als uitsluitend 2 alleen als tot 3,lengte punt
1×2 geschikt getaltheoretisch tot complex 2(en ) blijft,blijft definitief exponent het blijvende geg alleen
5,3 (-)3,2 het enige exponent gegeven,eenmalig blijvend gegeven,theoretisch gegeven,
en ga practisch de Aarde zelf na als in een proefopstelling de geg als,, de Ring of Fire”mee te zoeken,als geschikten inbrengen,fysishe fenomenen ,(erupties) als in timesheet geschikten aanbrengen, input allen geschikte niet verwerpend,,
wel theoretisch getaltheoretischniet zonder 1×1x tot de laatste(n),uitbreidingen lezen,nemend,en tot voltooit als het Cantor gegeven niet nemend,(blijft in theorie) ,op afstand 2 als het gegeven,niet een afst gegeven,,nemend te nemen als gegeven op afstand voldoende punt in de melkweg voldoende,
fysisch buiten veraf tot binnenin de Aarde binnenerin
als krachtenveldop te vatten,punten tot Ring of Fire door door te rekenen,(en) theoretisch astrofysisch punten 2×1x geschikt geschikter,lezen rekenen doorrekenend,geggeg( cirkels 2,(Feuerbach cirkelpuntscirkel) geg punten tot als drie als punt bij ons 1o ruimtelijk3,als de constructie 17 hoek (on)regelmatig ruimtelijk punte in de constructie erbite geschikt complex rekenpunt geschikt reel complex cirkelpunt,complex punt gegeven,1x doorrekend nemen te nemen
Brace=Goetze drukprofiel duidelijk vanuit de ruimte geschikt te nemen,niet allen als voor krachten als zwak te rekene als op veranderend atmosfeer,klimaat veranderend,(temp grC verhoogt 2 gr) te reknend,kwadr als exponentieel krachte als sterke krachten rekenend door te rekenen,lgebeurtenissen,(erupties),logic scheme,timesheet uitbreidend doo r te rekenen,gaat (en) gaat tot als derde geg tenemen wel 1×1x rekenend nemen te nemen binen melkweg op afstand+1,het geg aftand(e) niet een geg een afstandgeg opmerkend verwerkend wel,werkt 1x 2 geg exo’s gegeven 2x als vier,wel rekenend tot eemalig aanwijzend door,een exoplaneet als Aarde niet zonder biosfeer als aardse aan te wijzen,binnenkort,later wel).
Aanw.
na te gaan,bouwt op,bouwt drukkrachten op,op exponentieel grote schaal,nagaand te nemen
3exp3en 2 exp5 (macht lezen)
neemt 5,1x tot 3 (machtsvlak)
het gegeven duidelijk blijft,blijft als 5,3 (-)2,3 andersom alleen (2 niet een macht nie)
machtigheid hetgeg te lezen te nemen tot bij oppervlak als aardoppervlak deeloppervlak rondom Pacific rond door te nemen:
en nagaand(samnhang) beter mee betrekkend, binnen studie sterrerkunde melkweg 2 (straten 2 bekend geg) tot opbouw bij aarde 2×1x als 1×1x ,voor krachten velden electrisch als veld magn anders als punten anders,als punten gegeven afleidend tot ander klimaat alleen voor temp,verhoogt eenmalig 2 gr C,timesheet,logisc scheme gereed en tot uitbreidig gereed asap mlkwegplaneten niet zonder samnhang,hier het Riemann geg lezen,reel nemen,
om ineens 1×3 rekeningen notaties geschikt ineens bekend
2objecten1{2objecten1 geggeg 2exopl 1 als aarde (en) biosfeer als dezelfde,wijst zelf aan,en wijst als derde geg aan analytisch door te rekenen
punten aftellend aanwijzend,vulkaniche erupties in timesheet voortijdig present in logic scheme uitbreidend 1ox doorrekenend100 erupties,gebeurtenissen apriori apriori onder te brengen,stel de schema’s op.
nu het gaat,behalve als getallen coord geg isokaedrische2geg mee,lijncoord mee 3 andere mee
tetraedische/(bolcoord1) als bolcoord complex als punt/puntcoord,(en als complex coord niet een getal als kwadr te nemen,ook niet exponentieel niet,niet als punt niet,ook niet buiten de ruimte kwadratisch al de analytische niet,gaat niet ledig als halfledig niet,ook niet erbuiten niet als een punt helemaal niet,gaat alleen bij ons in ht rekenen axiomatisch uitbreidig als bij ons hiervoor bekend,te nemen,duidelijk onze gegevens wel nemen)
en ga reeel na ,op een grote afstand krabnevel supernova als een kleine te nemen,
op 6500l.j
in 1054 in China waar te neme/andere geg nu duidelijk,(vanaF(1285 recent aantal exoplaneten bekend,vldoende geg,
zoek zelf beter verandering als eenzelfde 1×1x,wel een eenheid zelf 2 zoeken,(als bijv 1oo lengten lengten afstanden 10,wel1x andere zelfde 10,decibell10,na te gaan,beter zelf te doorzoeken),,
wijst zichzelf wel uit door door te rekenen uitbreidingen zoekend fysisch,geofysisch,astrofysisch rekenend te onderkennen.

{wel,en model in voorstelling nemend,3 (erupties) NP omgeving als verspreid binnen area als binnen halve domein op noordelijk noordelijk halfrond area,gebied lezend,
en 1×2x als1×1x eenzijdig buiten Zuidpool,bij Nieuw Zeeland,neemt erupties2eruputies te nemen,2×1x als 1×1x te nementenemen,en
gaat,(gaat niet anders), als bekend 1×3 erupties bekend, in gebied antarctisch bekend, wel,gaat soms,anders als (een )somgegeven theoretisch niet te nemen tot 3 als tot 3 practisch om en om, een vulkaaeruptief te nemen en als de Honolulu ,en vulkaan als buiten equator 2 vulkanen1 andere meer nabij evenaar ,beide erboven gegeg(geg) 1andere2mee,gaat 1x eruptief bekend eronder als voldoende erop,(kenia) eruptief,de andere erop erop als geg,zal ‘t de grote uittbarsting Kan ‘t zijn Krakatau kan ‘t wel zijn,(bevestig in en check een rekenchech aantonen,uitspraak aantonen}

hiet tot gegevens evenaar hier,anders niet model niet reeel niet als geofysisch theoretisch model niet,niet anders geschikt door door te rekenen,beide schema’s doorrekenend niet anders door te nemen,1×1 duidelijk nemen anders niet timesheet (1×1x10 gereed,gereed 1×1x1 logic scheme toestanden op en nabij tot in en nabij melweg (en) aarde gereed
en merkt wel op, leest(neemt) blijft,en als logic scheme aan te vullen,verderop,buiten nevel krabnevel aan te vullen,wortelteken te zoeken,blijft
5 macht de andere exp+1,
leest niet neemt niet (blijft)
3x zonder 1x de andere,exp+1
geggeg 5,3(-)3.2 blijft,ook hier het gegeven,
gaat ‘t theoretisch hier alleen hier complex 2 het geggeggetaltheoretischgeg gaat ‘t alleen algemeen alleen, beetgetal1x,1x het gegeven,wel
NOTE,
hierboven ,anders,nagaan nemen,anders uitschrijvend nemen
15 algorithme analytisch 2 analytisch1 , bahalve analytisch ala kwadr exponentieel 2 als verschillen tot 100 als tot 1ooo,1×10 nemen,verschilleen negatieve alleen lezend 10x te lezen,nemen geschikte 100 te nemen,nemend alleen
door terug door gewone tekens 100 alleen geschikt als tot 1000 door complex door 5×3x terug als tot 100 complex door 1×10x (beide) te nemen,(aan door),2,1 het geg getalmatig niet anders het gegeven,1x anders zonder Fermat gegeven en Gaussgeg niet anders 17 tekens 18 laatste als tot eerste ,niet anders voldoende alleen tot als 1/2 tekens tien tekens geschikt te nemen,wel 100 tekens geg electrisch geg als voor licht een bron,drie lichtbronnen,tekens electrisch gegeven,1x electrisch als kwadr als v energie voldoende tot licht als laserlicht,(als v 2bronnen te nemen ,niet laser licht,wel vold energie)teken verschil nemen,{gaat hier duidelijk zonder exp complex Euler wisk hier niet nagaan,,verschil niet in exp niet een geg niet,niet inductie nagaand,gaat hier niet,ook niet wisk niet),gaat wel.en gaat ineens tot Gauss geg 10 onbekende S als 2S,zonder Fermat als gegevens,alle niet nagaan,behalve zijn stelling kortste weg hier nagaand te nemen,4,3,anders4/3 niet,niet nemen,anders niet vrije optie vrij vrij te nemen,opties kwadr vormen,1x geschikt als aangegeven als geschikt alleen tijdgeschikt,(ver)werkt 1x het gegeven in China terug in tijd,opmerkend supernova geg geschikt in het rekenen bij ons op te nemen,als input data tijdlengte te nemen,geschikt door te rekenen tot programmeur op kleur geschikt interface gegeven,beslist.
Opm.neem mee als gegeven,om langs kortere weg rekenend tot uitspraak te geraken,radiobron als hulpbron,beter te nemen,de bekend als nabije,binnen de ruimte als lege ruimte voor bronnen radiobronnen,de bekende ,,lone wolf” ons bekend op het als afstand geg als 7/8 als het gegevengegeven,(2×1x een zon 2×2 exoplaneten,wel als een tweede als grote,op afstand (tot),als kleine,(een tweede nevel als krabnevel zoeken meenemen,en binnen 2hopen,bolvormige sterrenhopen,de een ver veraf van de andere,projectief rekenend,als 2spiralen als Arcimediscehe projectief lengten de ene een bgl deellengte voldoende,de andere als sterrehoop punt als complex als sterrehoop als halve projectief als punt complex2 als hetzelfde,(spriraal deelbglengte) ,lezen nemen in coord poolcoord. door te rekenen tot radiobron,de bekende als nabije,geeft lengten tijdlengten aan,aan te leveren aan Kepler satelliet,5 lengte gegevens 2×2x tijdlengten als punten,2×1x 1(andere)rico
5 waarnemingen verrichten tot exoplaneten,ene zon,(voldoende aantal meten,wel doormeten) en waarnemingen verrichtend tot exo’s andere zon,
tot het (zelf) vlugger gaat,langs verkorte weg detecterend,doorrekenend gaat,zelf samenstellend gaat,gaat door tot Uitspraak door,getaltheoretisch rekenbewijs tot geg 5,3(-) 3.2,en geeft programmeur-operator waarnemer het display gegeven als uitspraak wel door,(merk wel op,men noemt vandaag, dd 2005 2016, reeds 3400 exoplaneten,zomede voldoende tekengeg te halen,haalt boven het geg om coord poolcoord door te rekenen,(zonder,niet gegeven,en niet nodig,niet een pool ,niet aanwijzen,onnodig een gegeven een pool te zoeken,niet zoeken,en gaat hier (dan ook) niet,als punt als complex punt niet een punt,niet gegeven een pool niet in theorie niet).
2005 2015.
Opm.gaat vandaag,(nu bekend 3400 exoplaneten), duidelijk langs kortere rekenweg verkort door te rekenen,en schrijft als Cayleygeg,,
en te nemen,nemend
2×1x als nalatend 17 geggeg, 4x tekengeg —- (-)(-)(-)(-)
punen na te gaan
getallen gewone 100×100 te weinig tot 100x 10 analytische verschillen (geschikt) on (geschikt) algotrithme 15
en als vast punt 1×1x 1o veranderend nemend,(zonder verschil differentiaal verschil niet het tweede geg),laaste eerste,veranderend 2 nemend,
doorlezen 1x 1oo x1oo ,en gaat alleen 7Poncelet analytisch als kwadr,tekengeg 115,1×1x nemend,gaat alleen door doorlezend 1×10 exponent 10 doorlezend,(10 milliard), te nemen,wel nemen
anders niet 15 algorithme niet geschikt,exponentieel gebroken 5,3 en 2,3 ongeschikt beter,nu het beter niet zonder gelijkmatig,1x,1x als Perelmans rekenend voldoende,gaat,doorgaat,en doorgaat te rekenen algorithme 15 als simultaan 5 door door te rekenen gaat,1x gaat het,andermaal ook niet exponentieel niet hier niet als Eulergeg niet geschikt anders niet tot de ander optie,door tot Lagrange,1x,1x anders door tot Lagrange,1×1x anders schema gehelen 8×8 rekenschema als anders 2×1x als nalatend 17 geggeggeg,duidelijk 15 algorithme 5 x te nemen ,niet anders te nemen
1×10exponent 10 doorlezend geg doorlezend anders niet geschikt geg 5.3/2.3,(gaat niet gebroken,ook niet complex niet),
gaat wel als andersom, 1×2(exp)_+1,(tot 3), de andere alleen exponent 2,gaat wel alleen 5,3 (-)3.2 het gegeven alleen mee,5x te nemen duidelijk niet anders 15 algorithme te nemen,5x,simultaan,3x doorrekenend te nemen,nemen,en schrijft als Cayley geg 1×3,((f)) het cirkel functie geg functioneel als het complexe geg wel duidelijk meenemen te nemen,duidelijk,meenemen,beide opties langs kortste weg als verkort 1×1x rekenend duidelijk getaltheoretisch zuiver zuiver rekenend te nemen,duidelijk nemen.

[balletje,balletje,deurwaarder,deurwaarder,al gemene gemene Gestapo-Stasi radicaal gemene IS-er,er zal opnieuw een parlementslid ontdekt worden,en vele anderen zullen met hem opstaan en U, als speler stomme speler als domme valsspeler meinedigmeinedig,U het zwijgen opleggen,en wel inleveren,afgeven wel bij de ware justitie,werkzaam,en volgens de wil van ons volk,werkt zij met respect door de hele Codex Justiniani heen binnen onze staat als rechtsstaat hersteld,en wel inleverend,afgevend, teruggevend wel al het ontvreemde,onmiddellijk en niet na tweede instantie niet na een plebisciet niet,niet nodig als stemming niet niet,U bent reeds ontrecht,U hebt Uzelf reeds veroordeeld, door Uzelf, als meinedige, bent U al veroordeeld,en als dief bent U het merendeel van al Uw bezit reeds kwijt geraakt.
M.i. bent U ontrecht.niet terecht deurwaarder met recht niet].

1905 2016/2105 2016.
[een overheid,die vandaag met de farmaceutische industrie collaboreert wordt net zo fout,wordt daarin even fout en verwordt]

2105 2016.
0pm1)
1x 10 exponent gegeven doorlezend anders niet 15 algorithme niet geschikt tot geg 5.3(-)3.2 anders niet.
tot 1000 gaat het alleen 2×1x doorlezend tot 10.000 beter als (tot) 100.ooo lezend wel doorlezen
mee als 4.3 zonder 4/3
lezen nemen andersom lezen wel meenemen 3/4 meenemend
1x 100.00 mee,
tot terug,door
mee 5.3 -2x 2/3,1x als tot (en) als tot 2/3 als andersom.(analytisch wel),5.3 -1/1,1x
1x wel 5.3(-)3.2 wel analytisch
en zonder probl 2.1 gelijkmatig,
nodig,nodig
10 exponent 10 doorlezend 1x door door te rekenen
15 algorithme 5x 1000x door te rekenen 5.3 exp zonder 4x niet 2x exp4,
1x als exp 2 1x exp+1 tot als 3
1x exp 2+1 tot 3 de andere alleen exponent,tot 3.2
alleen niet gebroken te nemen
5.3(-)3.2 te nemen/hierna opm 1) verder door

opm 2)
2105 2016
(en voorlopig,tenslotte,om niet blind te werk te gaan vanuit een wild idee niet,voorlopig in studie nagaand voedselpakket correctie(s) in onderzoek nemend)
als geg samenstellend anders 5.3(-)3.2 practisch 2x samenstelling nemen,
voor carcinogene patienten nagaan te nemen
(zonder zonder) zwavel(32)zwavelhoudend te nemen(zonder Nhoudend als een half niet nemend,niet door te rekenen te nemen,
beter nagaan,duidelijk aminozurengegeven binnen pakket voedselpakket verdelend 2.3 het geg als het eenmalig gegeven tyrosiene,… beter nagaand te rekenen zonder probleem 2.1 stikstof histidine,hystogeen eenmalig N2 molecuul,atoom N1 te suppleren,
het getaltheoretisch geg,anders niet theoretisch tot 25 in 125 het laatste geg opmerkend wel opmerken,
anders als theoretisch in medicinale voedingsleer practisch als geschikt toepassend gegevengegeven
5.3((-))2.3 /2.1
voldoende tot als geg als theoretisch geg als recept voor patient’s voeding lezen,1x duidelijk,over de tijd veranderend,veranderend lezen voldoende tot (eventuele) genezing te nemen,
(voorlopig,tot commentaar voldoende,alleen te bespreken)/aminozuren wel duidelijk,
(voor mijzelf,lezen aminozuren bevattend proteinepakket 3 zwavelhoudend2 pakket,1x zonder 4/3 Nhoudend2 als derde (niet) tot eerstepakket1ook niet het gegeven niet te lezen,te nemen niet,beide zwavelhoudende aminozuren als eenmalig,1×1x aanbrengen wel aanbregend als in een pakket,(niet atomen) moleculen 2 moleculen 1,wel 2x 1x in elk pakket 1×1x doo computer gestuurde opname in een soortgelijke intensive care ruimte geschikt veranderlijk veranderend toe te dienen tijdens een kuur
tot voldoende doorslaggevend gegeven te nemen anders niet als tot therapeutische uitslag (geschikte)te lezen/de aminozuren te googelen,
8 essentiele 7 het gegeven samenstellend duidelijk wel,(N lezend),lysine,tryptofaan e.a wel duidelijk eenmalig,(eenmalig) door te rekenen,
ddor tot in samenstelling geschikt,methionine tot cysteine zelf als het eenmalig geg,1X,(aanmakend tot genezend als tot het diagnostisch geschikt als(tot) therapeutisch geschikt als geggeg te lezen te nemen, waarnemend geschikt te nemen, geg 1×1 waarnemen nemen)

opm.1) door
2105 2016.
beter anders te lezen,anders als onder opm 2),hier, in de melweg anders,en wel lez tot en prctisch te nemen theoretisch geg kw.2,kwadraten 10al het Gaussgeg hier yjeoretisch practisch te nemen,nemend gegeg kw2 tot 7 kwadr+1 gaat alleen tot 9,10 door terug door te rekenen,rekent als 8 door,terug kwadr+1 a;s het geg 5x,1x te nemen,meenemend,
hier wel anders onder 1) hier anders zuurstof noodzakelijk mee H2O mee als geg geg reel,1×1x ,binnen de biosfeer 2×1x onder oppervlak exo tit voldoende geschikt 1×1x te lezen te nemen 1×1x als geg 1×1,nu het gaat,tot 3400 aftellende exoplaneten,gaat ‘t eenmalig 1×1x (te) bewijzend als tot 3 te bewijzen
H2O,18
O,1×1x tot 34,niet zonder C12 in CO2,(koolstof12 tot in 28,geschikt door als 28-44,gaat alleen als 1/2 analytisch ineens rekent 8 analytisch complex door terug,1x analytisch alleen kwadr geggeg 2×1x als 1×1x door te rekenen te rekenen (en) zonder 7 kw niet 1x 1 niet geg,(geg niet nagaan)gaat ‘t reel wel theoretisch wel door
bij ons Bhargava geg,!Xn anders,niet algebr, tot geg 2 Lagrange3,,gaat ‘t theoretisch practisch reel een berekenbaar bewijs door door te tekenen tot rekenschema 2×1x gaat ‘t als gegeven rekenschema erbinnen,als binnen een schema 4 gegevens verspreid binnen schema 8×8,te rekenen 1oo exoplaneten 1 als Aarde de gezochte aan te wijzen,wijst1×3 door een rekening geschkt aan, als Notatie het juite bewijs aan.
( voor mezelf,beter nagaan,nodig tot bewijs 1×3,ook 2 verscilT,1x tot !/T mee,
1x O2 als 2×16,2 electronen 1x mee,in H2) nodig,
geg binnen atmosfeer zuurstof zuurstof als thermodynamisch,(fase)anders geschikt als erbuiten,(diep genoeg eronder),
geschikt als derde geg
eerste derde te nemen nagaand 2 nagaand opmerkend 3
het schema 8×8 na te gaan tot als erbinnen door door na te gaan tot als tekengeg als over 1/4 beter anders verspreid 16 tekens 17,1x als rekenteken te nemen
en anders niet nagaand te nemen
opbouw aminozuren tot 20,
1x als 3 bouwtenen, geschikt zonder vierde,
gaat als 15 geggeg practisch mee als practisch complex mee
3ruimtelijk2 mee te nemen,meenemen,
tot als derde uitgesloten een toestand eerste alleen levensvatbaar alleen,
een toestand als op aarde erbuiten in melkweg alleen erbinnen erbinnen alleen geschikt eenmalig alleen als dezelfde toestand biosfeer door bewijs berekenbaar nu wel aan te nemen en,aantoonbaar,bewijsbaar berekenbaar,mwel 1x een geg (een) check, aminozuren 20 gaat algorithisch 15 veranderlijk5 (essentiele)5 veranderlijk3,gaat zonder 16 als dezelfde anders niet anders,(cysteine,cystine 2veranderlijk 1 lezen,neemt in de natuur zelf wel),anders 4 stikstofhoudende8 andere,1x zonder 4/3,in de natuur 1×1x (en) 1x,niet zonder (3-4) anders binnen geggeg 5.3(-) 2,3 /2 als ,en tot 20 aminozuren bekende alleen in de natuur bekend,wel nemend,neemt optie vrij om te nemen,neemt proces in de natuur 1x zelf wel als andersom 5.3((-))2.3/2×1x in de natuur wel als 1×2x wel 1x als tot het blijvende theoretisch gegeven 1xals het gegeven reeel blijvend in exponent anders niet duidelijk te nemen,nemen,neemt zelf wel.,
nu het gaat,tot hier schrijvend gaat,(lezen 4/3 het gegeven 1×1x lezend),gaat,en fundamentele 1×4 als rekenend,stikstofhoudenden,als tot 12 rekenend doorrekend 3×4 fundamentele aminozuren doorrekenend gaat,gaat rekenend,rekent 1xals 8 rekenend 3complex door,terug complex2 tot als hetzelfde geg,1X anders cysteine,cystine als het zelfde geg,wel Perelmans theoretisch nemend,gelijkmatig 1x,1x wel duidelijk in het rekenen te nemen,te nemen,wel duidelijk door,terug te nemen,nemen,neemt in de natuur vanzelf wel.
MODIFICATION ,verbeter boven tot fundamentele 20,essentiele 8,en neem voorlopig als hypothese aan,riskant voor het leven,kwetsbaar zwavel in cysteine,cystine,onleefbaar,blokkeert het leven,samen met stikstof, (stikstof op zichzelf minder kwetsbaar voor het leven),samen blokkerend wel ,,alle”,(meerdere) opties samen wel,zwavelhoudende en stikstofhoudende samen theoretisch niet werkzaam te nemen blokkerend tot ophopingen ,tumoren, te rekenen,en hier niet
getal theoretisch,theoretisch vector product 3,ABC niet hier,(te theoretisch),wel doorgaans,(bij blokkade niet),door,per,in verh geschikt de bekende gegevens wel,wel voor tekens geschikt tot rekentekens,en zonder verschil als differentiaalverschil niet,gaat 1×1x tot quoient+1 als vierde derde,eens eerste,1x in gezond opbouwend leven gaat het practisch continu door,1×1x als rekenend door. door tot een andere terminale oorzaak door,en lees,studeer met ons in discussie wel als probleem cistine,cisteine tot oplosshg zoekend door niet zonder geg zuurstof radicaal,ook singlet mee tot oplossing,alleen in 1 richting zoekend groep cond,groep+1,alleen als een halfgroep+1 door to reeel in een groep OHgroep alsi n ander richting vrij 1(andere)optie radicaal vrij als geg in studie te nemem,in eerste instantie inhibitor uitschrijven nemen,(zie voorlopige studie info lklad dd 2105 2016 o2016,archief),geringe hoeveelheid,hoeveelheden op nanoschaal weinig,elders in cel buiten cystine,cysteine te nemen,vermindert,1x,x,groeit elders1x aan,als geg het het functie geg te nemen te nemen,(voor toevoeging chemische stoffen in paketten,medicinale geschikt,in open discussie binnenkort wel vrij te geven,1x inhibitoren2 samen geschikt,1x als katalysator +1(zonder de andere als singlet niet te nemen,lezend hypothese vermoeden lezen.Voorlopig).

2205 2016.
behalve voorgaande kladpag 1 t/m 10 door te studeren,hier al wel duidelijk,als weergave pag 11 alleen voldoende wel duidelijk,studie
leest derde m.wortel 4 dootr tot voldoende cijferaantal 3 als geschikt 4 door,
leest wel,(klad teruuglezen), fysisch extra geg, behalve 3 inhibitoren, houdend behalve Sn houdend 4oxiden2 en N houdend zonder 3 oxiden 2,
1x geschikt als.en behalve +1 doorlezend katalysator+1 tot het andere geggeg (en als geg na te gaan,nagaan,zoek het zelf op,check),1x,x geschikt radicaal als zuurstof synclet,leest f Fundtie Procesf 1x,x als geg door,
1x geschikt als geg als een groep,rekent als een groep een halfgroep 1/2 door,tot +1 door,
terug tot +1/2,1xx terug als gehele,
gaat in de natuur model 17 model rekenmodel,1x,x als getal te lezen te rekenen door te rekenen doorrekenend
10 cijferig bekend
……….
bekend door bewijs ((17)) functioneel bekender in de natuur alleen na te gaan als Sn2O4,
gaat als 2×2oxiden,1x als 4 na,gaat mee tot OH in de groep,4×16 lezend 17 als 4(functionee0 als 5 functioneel,
en bij ons
zonder 4 te lezen te rekenen ineens als geheel
10 cijferig geschikt lezend,
en leest zelf erbinnen veranderend 3 veranderlijk1,rekenend zelf als Perelman terug 2,1 gaat gelijkmatig simultaan door tot her 10 cijferig geheel anders bij ons,en wel het Bhargava geg bij ons 1x meelezen,,anders 1×1x lezend tot Lagrange als 4 cijferig gepaard,(tekengeg lezend),2 anders gepaard beide opties simultaan lezend rekenend doorrekenend,
en gaat binnenschema 8×8 door verspreid lezend 4 vershillen 3 lezend 2×1x lezen 1×1x geschkt ,behalve als 4verschillen 5 rondom verspreid,,
1×3 geschikt 2 gehele als in verschil,2×2 verschillen 5 verschillen rekenen als 10 lezen,
wel doorlezend schema 8×8 doorlezen,1,5 x voldoet analytisch,(verspreid geschikt,en binnen 10 cijferige blijft 3 complex veranderlijk2 veranderend als het complexe blijvende geg te rekenen,blijft zelf reeel het bekende geg blijt zelf in de exponent niet anders weer te geven.

(en zo,kortheidshalve,en wel in studie nemen ,vanaf pag 1 klad door t/m pag 10,hier pag 1,
uitschrijven op klad dd 2205 2016/theorteisch om en om practisch om,om
en als geg inhibitor nagaand als complex 5 in voorstellijng nemend,om theoretisch practisch vereffenend nagaand nemend
100 ruimtelijk 10 (door rumtelijk 2 door),
hier,door…….present in archief t/m pag 10).

pse to check,en desd ,door als cirkelredenering(en) op te merken aan te wijzen,uitschrijving,rekening als verwerpelijk te verwerpen.

[Mag ik nog even,wordt het hier,in dit verband, wel even toegestaan, nog even te kankeren?
Alles wat jullie niet logisch onder woorden brengt en wel aan ons verder als naar waarheid doorverkoopt om het door ons als waar aan te laten nemen,doen wij niet,nemen wij niet,wij nemen niets van jullie aan,zo ,in het waarheidslievend denken, goedgelovig bijgelovig lichtgelovig zijn wij ook weer niet Jullie blijft zelf met je vermeende waarheden zitten.Beken het nu maar.
Alles liep bij jullie mis.Was het niet bij Rome de club,ging het al verder en liep het denken bij het veranderend klimaat jullie uit de hand,het blijkt niet maakbaar,zoals in jullie maatschappijleer de vrije samenleving ook niet,niet maakbaar,kneedbaar ook niet, een beetje te koeionneren enigszins .Transitiekundige,klimaatkundige,deskundige deskundigen rechtscollectieven,cultuurpessimisten houdt jullie er toch mee op doemdenkend te denken te veel als valse profeten te denken en bovendien te weinig ware dichters en dwazen toestaand andersdenkenden te zijn en altijd te blijven.,,Losers" aller landen,verenigen wij ons,wij ware proleten].

wel door,functie merkt op,ziet
1x 10 ruimtelijk 100 punten,
punte als terugkerend tot 10 rekenend
als 3projectief2 punten ruimtelijk 10 , voldoende erekenend vijf voldoende voldoende door 2punten 2 door doortweerekenend rekenend tot 1×3 punten,
gaat wel differentiaal meetkundig als d+1, als elemen,en (element+1),wel 2punte4 samen,simultaan,door door te kenen,
en merkt op het volgende element teken integraal teken,punten waarden getalwaarden doorrekenend 1/2 door te rekenen,
1x een punt voldoende tot 3punten 4 door door te rekenen ,rekent het andere teken integraal teken mee ,1×1 door door te relenen,2waardegetalwaarden 3complex2 waarde 1 omplex 2 andere getallen,gehele ,1×3 door te rekenen 1 bekende 2comlpexe als voldoende 3 veranderend2,erinnen 1x anders bekend het gegeven in ons rekenen te rekenen,gaat als bekend als 3/2 alleen analytisch 1.5 x het tekengegeven,
en gaat analytisch 5 ,en 1x 10getallen priemgeschikt analytisch 3 priem priem geschikt als gehele door door analytish 5 geschikt,1x analytisch 2 als kwadr 1o gehele (geschikte), binnen schema geschikt 10 mee als gebroken,gebroken gehele,levert Functie proces,(therapeutischgeg lezen,tot zonder 4/3 te lezen) te rekenen te rekenen door te rekenen 6 schema getallen ,beter verspreid 3 verschillen negatieve gehele gehele 2gepaarde2 als andersom2,( analytisch-1), geg getal 10 cijferig priem als gegeven bekend 3x bekend 2x als bekende bter bekend,duidelijk rekenend doorrekenend te rekenen duidelijk bekend.

2306 2016
procedure.
wel lezen,(hieronder# lezen)hier opmerken
receptuur voedingspakket rekenend uitschrijven,
en wijst in theorie chemie zelf aan,behalve als geg,en binnen Periodiek Systeem 2inhibitoren1,werkend kwetsbare doorgangen,(zwavel en stikstof minst levensecht,niet viitaal) mee als derde geg,leest het P.S. zuurstof (on)geschikt,geschikt,neemt proces zelf 1x inhibitor(radicaal),1x syncklet,1x als geschiktgeggeg(geg),katalytisch geg 1x,x,
gaat rekenend door theoretisch samenstellend in samenstelling 2×1x samenstellend 1×3,als 1×3 dosering rekenen,1×3schakering duidelijk rekenen doorrekend theoretisch als gegevens rekengegevens te nemen,rekent in stappen 3 stappen samenstellend te nemen,theoretisch 5methoden3 als het methodisch rekengeg te nemen,te men,rekent zelf proces op het geg 3inhibitoren2,(opties) 2 opties,1x geschikt 2inhibitoren1,1x als katalytisch geschikt,hier duidelijk voldoende receptuur uitschrijvend te nemen,te nemen,voldoende voldoende duidelijk duidelijk hieronder# te lezen,doorlezend rekenend duidelijk eenmalig geschikt samenstellend de receptuur rekenend uitschrijvend te nemen

opmerkend
gaat 17’s,
(als los punt los,stuurt als proces zonder vast punt)
gaat door 15 algorithme 15 x door,
gaat
(en hypothese cystine,cysteine eerste zwakke schakel in proteine opbouwende keten)
5,a.z. fundamentele,essentiele 3
gaat 2verandrlijk1 (zonder blokkade cyst.cys inhitor toevoegend)
gaat door
(en hypothese zwakke schakel stikstof,kwetsbaar,(tryptofaan nagaan?,opzoeken) en in studie

{beter te rekenen(zonder)4 als 4 andere stikstof,zuurstof ongeschikt 2×2 tot 16 te lezen te nemen niet nemen,beter receptuur samenstellend door te rekenen,langs kortere weg,1x methionine,(S,N,O,OH present geschikt 1(andere)mee in receptuur geschikt mee door door te rekenen,bekende hoeveelheid concentratie,(1×3) te nemen,nemen,nu het gaat als tot 16 (niet) gaat ,en gaat 1×2 het getalgeg geschikt,geschikt gaat ‘t,getaltheoretisch gaat ‘t geschikt het geg,gaat niet als tot 16,een punt erbuiten anders niet tot 17 niet,practisch 2punten 1×1,als syncret en een ander,
en anders niet 1×1x theoretisch tot geg als nalatende bekende 10 als geschikt anders niet priemtheoretisch geschikt anders niet,
te nemen in studie beter, laat techn detailed receptuur- design beter hier beter over aan specialist,organisch fysisch-chemicus overlatend,(als een ander geg, aanvulend te zoeken,Note#),
gaat door
5(3fundamentele 2 andere,(niet als boven),essentieel 1 andere 4.3)
onverandrlijk,2x blokkade
5(4 fundamentele 1 andere duidelijk 5 essentiele zonder1)

gaat wel tot 20 te lezen te nemen
natuurlijke a.z bij 3 routes boven 1×3 andere
per verh,naar verh+1
als geg 2×1 in
3routes 2 voldoende voldoende
te nemen 2×2 een route andere (tijdig)nemen,
tot 12 gaat ‘t
17’s alleen 15 algorithme 15x nemen,in rekenproces mee in tecchn behandelings ppoces vanzelf mee 15×15 het algorithmegeg nemen te nemen,
tot hypothese diagnose therapie,
groeit zelf opnieuw aan
gezond opnieuw door,wel
als signaal cystine/cystiene (receptor) te lezen,waarnemen,vaststellen,lezen.(als eerste therapeutisch bewijs)

Note#.
voorlopig vermoeden therapeutische behandelperiodeprocedure verkort in tijd te nemen,
2405 2016,
zo voorlopig nagaan,procedure verkort nagaand te nemen,
theoretisch,gaat in waterig milieu door,door geschikte toevoegijg aan medicinaal pakket,tijdig ,wel overgang,en hoeveelhuid,1x ancers concentatie verannderend 1 doorgaand, zonder 4,3,lezen trilling Nexp4,1x vweshil als 3,schakelt beide (niet )uit
algorythme 18 lezend,2×1x als fundamentele tot 8 door tot 5 terug,en als geg 2punten 1 buiten puntruimte 16 erbinnen(ongeschikt)andere2punte 1 als dezelfden 1×1 *buiten de ruimte kwadr,simulaan te rekene 15 algorithme,*zonder) supply 15 essentiele (niet beschikbaar,behalve van buitenaf als tot 20 aminozuren vervangend 3complex 4 andersom 1×11 complex behandelend nemend
dipool eenzijdig geschikt,water geschikt,1×1 behalve 4complex 3,cysteine,cystienezonder 2problemen2 de andere als hist….. mee ,meelezend alleen voor geleydbaarheid lezend 2dipolen geschikten zonder Gauss geg zonder Fermat en niet kleine st voor licht niet behalve in computerrekenprogram lezend nemend,trekenend toevoegingeh hoeveeleden conc verscgil 1×1x sluitend te rekenen en practisch zonder Bhargava bij ons Lagrange geg ,beide hier niet practisch nagaand ,2×1x blijft als Lagrange geg geschit 3,2 als het geschikte,en rekent gelijkmatig 1x,1x ,*als Perelman geg leze,1x nemen,bij Euler nagaan inductief als buiten de exponent,beide naagaan,als inductie niet elecrish niet en niet 2 v indute,gaat alleen samen,torsie lezen wisk het gegeven lezen gaat als een slar (een) geg een slag 1.2 te nemen 2in eenslag 3/2 het geg analuysch 1,4 x nemend en blijfy als geg beide in exp 5,3 (-) 3.2 theoretisch practish erbuite (e) lezen 2x nemend als punten 6punten 1×3 geschikt,geschikt punt 1×3 te nemen,nemen aequipotentiaalvlak als deelvlak begrensd als getalvlak 3punte potentiaal electrisch,potentiaal electrisch geschikt,tot 4 punten buiten deelvlak buiten ch uitbreiding lezen te nemen,hier nemend als begrenzende deellijn halve lijn,theoretisch practisch vierde punt derde,
1×3 punten geg getaltheoretisch geschikt zonder e te rekenen,en opmerken,niet verderr doorrekenen bij ref Kloosterman,Oosth encycl lezen doorlezen onder vector analyse gaat het theoretish algebraisch geschikt,algebr,algebr ,potentiaal 2bronnen 1 lezen theoretisch duidelijk tezen duidelijk nemenalgebra gehele getallen getallen 3 verschilen 1x geschikt als rondom niet als ander 4punten 3 niet rondom 3punten door te rekenen,gelijkmatig,vereffenen,1x roo ruimtelijk 10,1x als ruimtelij 2 geschikt alleen theoretisch geschikt op te merken,niet rekenen te rekenen practisch geggeg 1x (andere) 2,rekent beidegeggeg geleidbaarheid,(2dipolen lezen)//…plaats terug…andere geg algebra v gehele getallen lezen geg 2bronnen 1//
nemen,nemen te nemen derde geg potentiaal nagaan,redoxpot,in samenstellend medicinaal pakket hoeveelheid toevoeging als dosering 1x ander als 1×1x concentratie alleen concentratie verschil 1×1x anders alleen als extra geg 1x 1x te nemen te rekenen
tot het simultaan geschikt gaat om en om geleidbaarheid beter Om,1x het ander geg 1x om op te merken als waterstofgeg in water 3 moleclenatomeni6 als geg 1×3 punten verder het geg trillend niet nagaan,wel nagaand te nemen,doorgaand te rekenen geleidbaarheid het gegeven te rekenen Om,1xn te rekenen complex in computer proces doorrekenend,Om,1x ook niet geleidbaarhd te rekenen geg geschikt op te merken,niet als geg voor koper capaciteit i1 niet ,inductief hetgeg lezen niet nemen ,niet nagaand,wel nagaand opmerkend nemend ala potentiaal exponentieel3 als geg in computerrekenproces op schaal 2,3 door te nemen,erbuiten,neemt fysisch proces on(on)derbrekend rekenend potentiaal redoxpt+1,1x,1x als gedurig rekenend te rekenen doorrekenend door te rekenen ,verkort rekenend door,,15 algorithme 1×1ox geschikt 15×15 doorrekenend te nemen,duidelijk niet zonder1xals 3×5xals 15 x analytisch 2 als andersom door voldoend exp als kwadr als geg gebrgebr gehele als geg geg in fysisch proces gaat ‘t vanzelf gaat ‘t door door als proces tot genezend voldoende geheel,detextie signaal aposteriri diagnostisch nieuw methionine,beide als bruggen,dipolen effectief werkzaam lezend als indicator metend als derde geg geschikt methionine zwavelhoudend,stikstof houdend,(zuurstof onnodig,(niet nagaan)), methionine als indicatot geschiktl//…lezend als potentiaal inductief 1x,1x niet geleidbaarheid lezend a;s potentiaal exponentieel 3 het zelfde geg binneb computer potentiaal water 2×1x mee als geg … (uitgevallen boven als verschoven boven terugplaatsen)

en 1x wel nagaan capaciteit bij koper het gegeven in computer wel 1x als geleidbaarheid als inductief geg geschikt lezen,wel 1x doorgaand te nemen afnemend toenemend geleiding electrisch doorgaand ononderbrekend doorgand te nemen,duidelijk te nemen,anders niet theoretisch (kloosterman0 vector algebr tot geschikt en Theoretisch wel 1x 1 mee bij ons gaat het Bhargava 1x tot 2 geggeg Legendre,1×1x theoretisch anders niet practisch tot verspreid binnen schema 1×3 gehelegehele algebr geschikte negatieve negatieve verschillen 3 verschillen doorrekenend anders niet geschikt doorrekenend te nemen,
en verduidelijkend opmerkend
anders geschikt als torsie nalatend theoretisch als electrisch als geg Euler geg tekengeg te nemen,neemt in het complexe rekenen,1x rekentekengeg 1×1x lezend nagaand nemend te nemen doorrekendd duidelijk te rekenen alleen practish ongeschikt alleen geg niet d +1 te rekenen,doorrekenend en electrisch trilend als geg opmerken waterstofproton verder niet nagaan,beter opmerkend gaat als geg Klen 4,3wortelgeg op te merken niet lezen niet nemen,1x gelijkmatig tot bewijs Poincare ,Perelman niet,hier niet, hier te theoretisc niet nagaand nagaan niet anders alleen practisch als rekenpunt geg 1x,1x op verschil in geleidbaarheid 4complex 3 (zonderr extrageg, gegeven cyst,cyt (en) his…,.. als het complex1x niet anders 1×1x1(extra)geg mee,door complex 1×1x door te rekenen meenemend geg (nagaand bij voorkeeur als extra geleidbaarheid extra gegeven mee,preferent,volgens Gibbs regel preferent,F+1 nemend,4componenten 3 geleidbaarheidsgeschikt 1×1x (anders) in ander 2paketten1,1x anders 3componenten4 nu het tot 20 aminozuren(bekende) anders niet gaat tot 1×2 in computer rekenproces exponentieel tot geg als schaal exp 1×3 ,doorgaat inproces genezingsproces als tot 1/2 gaat doorgaat 1xals tot +1/2 doorgaat, 1×2 gaat doorgaat tekengeg nalatend 17geg 10 tekens,1×3 theoretisch analytisch2 geschikter,geschikt ineens gaat en meegaat gewone tekens 100 getallen gehele te nemen meenemend te nemen,wel menemen,en gescchikte gebrokengebroken als gehelenl,als exponent al geschikt gaat ,blijft het gegeven 1x anders als erbuiten in techn proces in samenstelling geschit\kt,geschikt als extra geg ,geleidbaarheid geschikt bij voorkeur eenmalig sythesisch geg 1aminozuur in receptuut geschiikt synthetisch aan te maken,(in een organich cheisch laboraorium),en uitsluitend als derde een categorie,2×1x een type,behalve tot 2 typen niet riskante andere3 typen,2×1x tumorentypen,1×1x1x uitsluitend nagaand 1×1x1 ineens genezend tot 3typen geschikt(en niet terug kerend 1×1x ander type als in ander type riskant),en in voorstelling te nemen bij ons,rekenend vanzelf,het proces rekent, meerdere tumoren verspreidd analytisch ineens,als langs verkorte weg,weg als rekenweg als verkort rekenend op,en minder riskant binnen kortere tijd,op algehele genezing te rekenen,van deze beruchte gecompliceerde ziekte te genezen te rekenen.
vat samen 2 hypothesen te nemen ,te stellen preventief te voorkomen typen opvolgende carcinomen voorkomen,een type carcinoom als eerste te genezen verspreide tumoren ook mee te genezen als weg te nemen kwaadaardige tumorengroei weg te nemen,(goedaardige tumoren specialistisch operatief wel te behandelen,blijven weg nemen).
studycheck.
methionine,Shoudend en N houdend,maakt zelf (de mens ) niet aan
beter als (een) geg (een) check,
en wel als toeoegend methionine geschikt als beide,en alle drie ongeschikt ,elk niet als indicator geschikt,beide andere histidine,arginine,(beide stiksofhouden anders geschikt) toevoegend meenemend nemen,wel meenemen,duidelijk binnen receptuur 2 pakketten nemen meenemend rekenend samenstelling doorrekenend geschikt nemen door te rekenen tot voldoende t rekenen,en als indicator niet een andere nemen,niet verder zoeken,,en alleen als indicator,pH meting wijst aan,als geschikt nemen.
tot zover studie,for comments only.,
voor mijzelfzelf doorgaand
2405 2016,
en als geg nagaan te nemen, 2inhibitor 1 katalyst als geg te nemen,(als studieggeg nemen),
als metaal H redoxpot OH
als radicaal O niet te nemen synclet (,hier niet,hierna)
een geg in SnO2 2×1x (SnO2) als complex in waterig milieu 1mee
als OH radicaal O niet1x niet
en gaat het niet Sn niet,in periodiek syteem geschikt niet 2 niet te lezen (niet),gaat t niet anders
7Nniet 8 O niet anders niet door zonder getaltheoretisch probl als S/2 hier niet het probleem niet,niet anders niet,geeft P.S zelf weer niet 18 S te lezen 1×3x ongeschikt,geschikt alleenzonder radicaal
50 Sn 2×1x geschikt complex in Sn2O4 in waterig milieu zonder radicaal O,door te lezen hieronder duidelijk tot uitslag,uitspraak,te nemen,te nemen,neemt zelf 1x definitief zijn conclusie,

en wel toevoegend in het waterig milieu wel in he tweede pakket,en blijft eerste tweede pakket pH neutraal metend doorrekenend te nemen,anders als in eerste pakket anders
als gegeven ((SnO2)) anders als 4complex het geg te lezen in het andere pakket OH 2×1x als radicaal het geg te lezen,1x niet en als Ogeg niet 1radicaal anders als synclet 1×1x te lezen 1x geschikt nemend niet zonder de andere in het geeigende pakket als radicaal 1x als geschikt te lezen te nemen (en) meenemend als gegeven binnen het waterig milieu als H2 het molecuul niet anders als neutraal wel het bewegende deeltje opmerken te rekenen en binnen het veld als veld alleen magn het veld eenmalig te rekenen,rekenend gaat het door in de nieuwe computer ,zie hiervoor,geschikt als chip magn,erbuiten binnen he rekenproces tekens electrisch als gegeven te rekenen,en,nu het gaat in techn proces gaat te lezen te nemen tot 18Sn geschikt binnen Snge als object ,binnen object water,zelf als neutraal als object zwaartepunt positieveen negatieve lading anders als anders verdeeld,ietsamenvallend lezen niet lezen,1×1x als tot 2,(tot Sn het geg lezen tot !8 Sn),alleen in onze procedure getaltheortisch optie op genezing te verwerken,werkt 1x,1x,(zonder)8O16S,1x zonder 16 S 50 Sn lezen te lezen af te leiden optie op algehele genezing werkt,werkt getaltheoretisch tech,1×1x1xnisch
en,en nu het in techn proces gaat het anders 2×1x te lezen 1xanders1x als boven te lezen hier samen (1×1x1) geschikt in het rekenproces tot de programmeur- arts,vaststelt door het metend geg geschikt af te lezen,waar te nemen,op te merken,als voorzichtige uitspraak meedeelt,,,voorlopig aan de beterende hand” zal het zijn en eerst binnenkort tot een definitieve conclusie 1×1x1 zal het zijn niet anders zal het zijn.

tot zover study,for comments only.(en detailed designl,als bijv voor containers,als bijv. stanniool te nemen(td) nagaand,special design ampullen in design special design,-zo nodig- (en) mee samen in ontwerp,andere items mee ontwerpend geschikt ontwerpend zoekend,later wel,en lees daartoe,ter verduidelijking,eerdere ontwerpen terug in deze blog).

en, neem als voorbeeld in studie,alleen om te bespreken timesheet voor behandelperiode,1A4tje dd 2405 2016 present in mij archief,gaat bij lezing,klad doorlezen voldoet,duidelijk 1 rekening,Ph doorrekenend,en 1rekening tijdrekening voldoet eenmalig,vooraf op te stellen,1x een tiidbehandelschema op te stellen,uit te schrijven,eenmalig gegeven,alleen tijd in andere eenheid,(niet dagen lezen,niet noodzakelijk) uitdrukkend,blijft voorlopig hier vrije optie lezen,wel navragen ,in eerste instantie als noodzakelijk,bij chemici data snelheden reactie snelheden op te vragen,en hier voldoonde op te merken,
to basic-design data opmerkend in
opmerkend in,merkt binnen Per. Syst. geg op,merkt op 7 N ,merkt op 8 O (en) als geg,niet anders 18 (S) als voor zwavel op,niet anders zonder overige ,voor tin, overigeg Sn geg voldoend tot 50 Sn, en vanzelf buiten Per.Syst.. opmerkend,(en de andere geg radicaal,in een groep,chemisch een groep,redox,enz vanzelf duidelijk,zie mijn A4tje)
zonder overige geg voor tijd,behandeltijd,gaat 1x als in 2 maanden tot 50 dagen +10 d (bijtelling),duidelijk te nemen,(verklarend archief A4tje dd 2405 2016,verduidelijkend addendum dd 2405 2016,1A4tje ,duidelijk te nemen, neemt als extra geggeg,en neemt niet buiten de theorie het exponentiele bekende geg,werkt 1x anders als gegeven in de medische practijk hier als geg ,en op te merken,merken we hier op,tijdgegevens reactiesnelheid geg binnen tijd opbouwend als 20 am.zuren bouwstenen als in groepen3 (categorien lezen,fundamentelen,essentielen en bizinderen 2×2,c,c en hist,arg),bouwt op als tot 3,(20am.z/peptiden/prot),en 15 alg tot 5 in de N.te nemen,gaat alleen als geg onze F als geg v tekens nemend,neemt als getalf priem als geg de tekens 5tekens 5x,nemend tot in 15 algorithme , en hier duidelijk als voor tijd niet,voor tijd niet een functie,ook niet een andere,ook niet complrx als een andere functie,voor tijd niet een functieniet,duidelijk als tot 100 niet,gaat niet 100(e) niet,ook niet kwadr10e niet,alleen zonder e geg te nemen
als hiervoor bij ons in de sterrekunde als 1×1x bii Einstein bij ons 4,3 (zonder) 1x (e) mee,werkt ‘t hier, *
nu het gelijkmatig 2×1x alleen terug,doorgaat 1×1x-

en wel groepen anders als chemisch als binnen molecuul OH groep,enz,door te rekenen,rekent functie als rekenf 100,1x anders als complex 10,1x ,
en laat,hier opmerken,hieronder duidelijk,Proces ,tech proces niet na als een probl niet een probl tijd niet

*anders werkt ‘ hier het bekende geg werkt hier 1x anders als gegeven,blijft duidelijk voor ons hier, onnodig,niet verder zoekend,niet nodig te verzamelen ,op te vragen andere geg,tijdgegevens niet , ook niet geg,als in reactiesn.h..voor tijd , overbodig na te gaan,niet verder nagaan,hier duidelijk voor ons het schema zelf,het schema in de procedure voor tijd behandeltijd zelf,hetzelfde schema timesheet bekend ,en gereed timesheet gereed,okay.

Tot hier,in deze toepassing, de getaltheoretische gegevens, en mee in het bewijs onze gegevens mee,gereed voor toepassing,tot proeven in de practijk.

2605 2016
en theorie
Begrip voert niet op.gaat ook niet neemt ook niet een sprong +1 niet,niet 1x,1x niet vor een sprong,ook niet tot gegeven een sprong 7 niet het gegeven,en als geg als een sprong te lezen alleen ,(lezen)
en als geg te lezen (te) nemen,
en neemt f alleen anders getal anders lezen
neemt F de ene,en neemt 7 (niet) af 2×1x niet,ook niet teken niet
de andere eerste derde tot tweede,(lezen)

functioneel nemend 3(nagaand)
als 3 exponent3 alleen blijvend geg ,(anders lezen),27 in 25
blijft exponentieel 32(-)27 hier als geg anders lezen nemen stellen nemen
nemen(dt)
32 (-) 3 exp als tot 27
32 ((-))27 geg blijft vormwaarde functioneel anders te nemen,nemend
32(-)27 afleidbaar stellend nemend te nemen,beter schrijvend te lezen te nemen,
neemt,schrijjt,(beschrijft zelf niet ),1x de ene niet de andere niet,
groeit als voor tijd,leest niet,extra geg extra 5 (dagen10),behalve in natuur 10,
(rekent 1x op andere eenheid,rekent anders niet PH geschikt door,leest tweede geg Sn oxiden anders niet basisch,zuur andersom als geschikt geg 1xdoor doorrekend door tot geschikt,gechikt door)
te rekentot,gaat alleen geschikt aminozuren 100,1xpunten 6punten zonder 3 andere,gaat 1×2x,gaat(leest) niet rondom,neemt 1x andere 1o en gaat algorithme 15 t0t 5 d00r ,simultaan geg simultaan rekenend nemend analytisch-1, gehelegehelete mee 100 tekens ,gewone door mee gebr ,gebr(>1) zonder vierde geg tot 5,1x analytisch 10x (kwadr lezen
1x 15,algorithme neemt rekenend meenemend te rekenen 225x door te rekene,behalve getallen in schema 8×8 te nemen,in de natuur alleen extra geg tot schema 2×1x te nemen 1×1x getallen binnen schama 1×3 getallen 2 anders verspreid
nu
theoretisch niet voor een sprong
gaat alleen functioneel (f),
de ene 1 3/7 complex geheel getal,(lezend 1 4/3) niet getal f niet,niet hier niet geg
de andere gaat niet niet als derde,neemt 7 niet af,
neemt alleen zonder( zonder 7),gaat 1×3 tot 20 geg in natuur,anminozuren15 geschikter,geschikte geschikten,
en
gegextrageg in proefonderzoek technish gaat ‘ ‘t metendrekenend te rekenen,en blijft alleen het bekende exp gegeven blijft in theorie,door door te rekenen te rekenen,rekening PH door te rekenen 1×1xrekening,(Notatie),geschkt,tot enkelvoudige conclusie te nemen,alleen door bevoegde(geneesheer NN), te nemen,neemt anders zelf wel,neemt wel alleen.
# beter nemen stellen mee ineens stellend en #),#)) als andersom
#)essentiele 15 anders functioneel2 mee 1(mee),als fundamentelen (als) tot 20 als (tot)3 mee,
door (zonder) 1 3/7 complex,niet getal niet geg functioneel alleen (((f))) tot
#))en lezend nemend geg getal functie alleen het gegeven te nemen functioneel f te nemen alleen ((f)) het geg te nemen
en getal 10 cijferig
2×1x door 1×1x gegeven tot 6 cijferig 1×1x mee door
als geg anders,anders ook zonder 7,en anders 2S door,1×1x,ook als kwadr mee tot 1000x lezen,nemen,anders niet 1xals 10 in schema verspreid 2×3 als 6gegevens erbuiten,wel binnen computer rekenproces het ene exponentieeel p schaal 1×3 geschikt rekenend het andere rekent simultaan door,(getaltheoretisch)geg gelijkmatig 2×1x voldoende 1×1x door,op andere snelheid terug door tot snelheid rekensnelheidoptimale+1,1x geschikte door,
en wel duidelijk te nemen,(laatste) uitbreiing terug in computerontwerp te nemen,geinstalleerde magn chip,present in dezelfde computer,neemt 1x als geg,rekent niet,rekent in het andere proces rekenproces 1×1x simultaan 3 door 2simultaan doordoor,tot het 10 cijferig getal door, rekent getal als anders door,anders, als bekend bij ons door,bij ons verschillen als getallen gehele gehele tot (algebr) geschikte 3 door (en) blijft zelf het bekende geg exponent gegeven geheel in theorie,nu ‘t alleen algebraisch gaat 3 gehelegehele verschillen2 (bij ons)algebr gaat als tot 3 gaat ‘t ,
en,
gaat het,en Perelmans bewijs onlangs bekend,Fermat bewijs ook bekend onlangs, Bhargava ook wel Bhargava’s bewijs wel alleen om op te merken hier alleen .
hier alleen gaat,bij ons gaat ‘t geschikt alleen practisch binnen de medische behandeling hier,het algebr. bewijs, 1×1xmetend detecterend PH( 1×1x1),een rekening eenmalig geschikt bewijs
1×1x1 geschikt bewijs,
gaat na enzymen,bioenzymen katalytisvch katalysatoren
geg als 1×3
stabiliserend pH gelijkmatig 1×1x1x na te gaan in studie nagaan
en als hydrogenase het gegeven als in studie geschikt na te gaan te nemen
in onderzoek door tot zuurgraad PH stabiel,aan meer/minder water in waterig milieu vooraf te onderzoeken,
wel opmerkend als in water als 1x als anders door concentratiegeg,
wel PH geschikt tot<1 als tot>1
1x,1x als andersom 1x als tot geg componenten als tot 2.3 te nemen
opmerkend wel,nagaan te nemen
geg als hydrogenase lezend
als concentratie geschikter in water vrije optie,meer Hionen als pH verminderend lezend te nemen
als indezelfde hoeveelheid water waterig milieu PH als gelijkblijvend beter te rekenen,
stabiliserend gelijkblijvend alleen als in een richting te lezen te nemen over tijdlengte voldoende(n)
voldoende de rekening+1 door doorrekenend binnen computerrekenproces d oor door te rekenen,
rekent het andere in een richting alleen priemtekengeggeg tot laatste(n) eerste 2 door theoretisch te nemen
PH rekening 1×1x geschikt,rekening +1,1x geschikt,geschikter tot uitspraak geldige conclusie,1×1x
geschikt,geschikter mee
protease in hydrogenase te lezen te nemen,
(ook wel door testen,laboratorium testen waar te nemen),
nemend te nemen 2 als middendoor,aan het eind afknippend,het geg aannemend geschikt3,2 afknippend als middendoor knippend geschikter
geggeg hydrolyse beter hydratie te nemen in waterig milieu rondom minder water opmerkend gaat ‘t
duidelijk tot de rekening PH rekening erbuiten 1×1x1
(het geg als Notatie lezen),
nu het niet anders,anders 17’s gaat,
doorgaat in het andere pakket nemend het geggeg 4oxiden2 gaat te nemen,alleen nemend nemen 1x als 1×1x tot geschikt basisch door zuur door,
in het pakket als heteedere pakket als het proteasen bevattend pakket door,
zuurgraadverhogend verlagend als het zelfde geggeg door door te rekenen,17x doorrekenend,gaat het nu duidelijk te nemen,door tot 15 essentielen 2andere3 geggeggeg als geschikter,geschikte 2componente 3 andersom 1×2x als 1×1x samenstellend,1x als samenstelling tot 3componenten2 in waterig milieu binnen omhullende mantel erbuiten
tot als 3 geschikt doorgaand doorgaand (tot) 3, 1xals gegeven,wel ruimtelijk3 beter 2,aftellen,rekenen 15 essentielen,1xaanwijzend geschikt door te rekenen als gegeven 2 pakketten halverwege door complex door te rekenen als 3 complex2,een eenmalige samenstelling door te rekenen samenstellend te nemen,in een ander proces productie proces complex 1 mee te nemen,neemt computer zelf,voor productie ,faricage alleen 1optie extra geg mee ,magn chip 1×3 als kwadr in aantal 5( zonder) 4,1x als tot 17 door als tot 20 complex 5x complex complex doo,terug door als tot 17,1×10 samenstellend bestanddelen,
(Sn) 2 oxiden3 geschikten1 oxide 4,2 veranderend3 geschikt te nemen, andere component 3(on)geschikt2 geschikt,niet anders (wel 1 toevoegend nemend alleen als geschikt,beide andere proteasen component ruimtelijk2 geschikt te nemen) ,
door te rekenen nemend,rekent computer data in exponentieel groot aantal ,1×10 exp 10 de samenstelling zuiver door,gaat zuiver zuiver door te rekenen in het rekenproces meerekenend input 100temptgeg , 5x ,1x geschikt, tot 2geg verschil Tdoorrekenend te rekenen tot 3 als tot 3 rekenend geg 1/T,wel een Temp operatingTemp T en als geg blijvend in proces,fabrigageproces tot eindproduct gereed, te rekenen door te rekenen te rekenen.

2705 2016
Bereiding,
bij fafricage sluit fabrikant uit,sluit route 2x 1x Bhargava(en)Bhargava bij ons mee,1×1x uit te sluiten
gaat Safety,1X na te nemen 1x,1x
uitsluitend te nemen onder 7S als reeel+1,1x
rekent wel door doorrekenend 1×1x en als tweede geg zonder zwavel en zuurstof te nemen andersom als ruimtelijk in milieu water te weinig,als concentratie +1
te lezen toevoegend te nemen,
bekend DAS-solvent ,Mol.gew 78 (zonder) als toevoegend 1mee,(wel toevoegen) dimethylsulfide M 32,als ruimtelijk wegnemend 2,1x verschil water te weinig,
1x als verschil 78-62 geschikt te nemen als geg waterverminderend lezend,
meelezend,doorwerkend 1x Sn oxiden geshikter als in minder water te rekenen als door te rekenen nemen als concentratie verhogend als pH verlagend te nemen,
nog 1x Per. Syst geschikt dooriopen,wijst zelf aan,
gaat het bij ons zonder Bhargava geg geg alleen 7N (en) door 8O(zuurst)lezend ,niet nemend (7.8)
doorlezend nemend niet,leest zelf wel 50Sn
door te lezen,te nemen,1x(duideljk) 1x als gegS,duidelijk,wel reeel,
en
in milieu vermindert 1×1x zonder H2O en doorre kenend
1x arithm gem.(Gaussgeg)+mtkgem,gaat !x rek.kgem .mtkgem /1×3,
(Aanw zonder S probl getaltheoretisch bij Gauss niet S als 2S niet,niet1×1x niet,blijft hier complex),
gaat wel theoretisch practisch
DAS 30+48,1x+1
zonder DMS 30 zonder S32 zondrer 16 O vanzelf terug,telezen,neemt zelf reeel als geg1x terug
rekent wel door zonder zonder 7 N,2x,rekenend 2x als 1×1x complex door,

(Aanw tot hier 1x zonder DMS als binnen DAS,1xals,ruimtelijk geschikt,H2O),
gechikt geschikter
DAS, als M 30+48 gaat 1 mee,(zwavel S zonderO,leest 32-(-16),werkt 1x minder H2O
geschikter geschikt alleen Snox gegeg,data in pH rekening door te rekenen te nemen,
nuhet bij ons zonder Bhrgava’s gaat
alleen 17’s gaat, 1×1x gaat,
en wel duidelijk in P.S geg 7N geg (7.8) lezen meelezen 8O doorlezend 50Sn doorlezen zonder 1x andere oxide alleen pH geschikter,(verlagend in rekening,het betere SnO2 alleen,
wel te lezen,beide lezen
lezend als DMS als binnen DAS als zonder 4groepen CH3 goepen 2 groepen niet
80+2groepen wel als 80 + 40(SO) geschikt ruimtelijk geschikt
alleen als geg 120 functioneel nagaand
en wel als kwadr+1,
geg 1x exponent+1
zwavel als in verschil +1,(c+1)
tot 64 terug,door
als 100-64,
behalve,en in Per.Syst lezengeg als punten compl geg lezend,als verschillend2,#

{en merkt hier op te nemen temperaturen ander eenheid als dezelfde,37gr C als F gr+5,blijft ,fine tuning lezen,tempgeg mee te nemen te rekenn als geg in pH rekening doorrekenend preciessr verhogend als verlagend op gelijke operating T in het proces fabricage proces tijdig nauwkeuriger te rekenen als geg op tijd invoegen in het productierekenproces
als 1oopunten tot 36 tot als 136 als (tot) 37 lezen ,nemend+1 nemen als getalgegeven te nemen,en 4×5 punten als (37-20),1x 17 geschikt nemend door te lezen te rekenen doorrekenen2 verschillend te rekenen,1x geschikt temp operating temp (37-20) geschikte t operatingT,en gaat als derdegeg 4,3 zonder probl door,1x op schaal exponentieel terug,door in computerrekenproces op ander snelheid to rekensnelh optimaal door,door in het andere rekenproces productie proces gaat het door tt concntratie geg exponntieel +1,1x als aangegeven,werkt 1x chipmagn data in groot aantal als kwadr+1,1x vergroot als expoentiee groot aantal geschikt,geschikter samen anders niet als simultaan geggeg
gaat ‘t 17’s anders niet,wel geschikt anders anders 5,3(-)3.2 het geg 1x (buiten)theorie,niet anders blijft binnen theorie dit nu bekende gegeven}.

#en wel,
2 andere als punten gehele c-1 niet voor zwavel alleen zonder zuurstof als in water
S32-O16 zonder water als -3×16 tot 32-16,4x
gaat 1x andersom
5.3
hier 160-3.2 als 160-(2.1),1x
160-O,als32–O8
tot 120,nu funftie 2waarden3 voldoet functioneel 1,
(als (priemf+1) tot waarden, 10 waarden geschikt,reeel te nemen te nemen 2wgeschikt3complex ,1xals dezelfde2 ,waarde teken behoud,voldoet functineel1)

to check,pse and to forward to manufacturer.

2705 2016.
[Beledigend.
Zou het zover zijn gegaan,losers,dat bij sommigen Uwer door illegale inning door deurwaarders,door malafide instelling van OM,corruptief het bankcollectief opgelicht wordt?
Kennen wij wel of niet een therapeutisch middel tegen geldzucht,of zal het beter zijn te kennen een middel tegen machtsmisbruik te kennen om het misbruik tijdig te beteugelen,en om terug te keren op tijd naar de oude tijd met zijn gouden standaards,niet alleen om van zulke ordinaire zaken,geldzaken alleen,niet alleen om ze naar behoren wel af te doen en om ze echt kwijt te raken,en wel ook vooral ook, vooral er naar te streven elkaar ook op elk ander gebied niet te na te staan en er naar te streven elkaar met enig respect scherp te houden om elkaar scherp te houden en scherp te blijven houden in al wat ons allen samen belangt?
Doe dan niet of je neus bloedt,zodra het bekend wordt ,dat men,ook al is zij maar je achternicht,dat men haar in het ziekenhuis misbruikt,zelf ervan onwetend blijvend, illegaal gebruikt als proefpersoon,en of wie het mede wordt,het voor geld en roem mee zou kunnen worden,als om hun wetenschap te dienen om er prat op te gaan tot meerdere eer en glorie van zichzelf en in hun belang als ware het hun welgemeende eigen belang]
Noem ons nu maar gek.Daar geloof ik niet veel van.

2805 2015.
facility- study.
schone auto’s
andere ontwerpen volgen later (samen) in ontwerp vanzelf wel,hier scope,
als vliegende vliegtuigen,vliegvelden,acoustiek als de,incl klankleur,timbre zelfde vanzelf wel en lichte tonen,zware mee,tot 6 door,enz later algemeen beter wel,
hier tot rood alleen 1×3 en 1×2,als v licht een bron radiobron (en) 1×1x een bron branstof,1x verwarmd mee tot inlaat terug,door (voor en na carburateur, en alleen benzine verbrandings motoren,niet dieselinjectietypen) en wel als verdelend geschikt tot 3,1x tot voor filter,incl tweede catalyst afvangend (SO)verbindingen, voor volgnde installeren
wel duidelijk samen vooraf te regelen buitencomputer buiten verbrandingsproces en control T control alleen,sturend binnen,boordcomputeprogramma te nemen,wel
samenhang als geg te onderkenen,1x
haalt de limiet voor uitlaatcomponenten 5,(lezen ,nemen 3oxiden stikstof (zonder) genoemde (S0 ),mee te nemen als vijfde,1x te nemen CO als eenmalig type,en andere onvolledig verbrande alkanen komen niet voor op de verboden lijst uitlaatgassen dit type verbrandings motoren
haalt de limiet tem T geschikt,verschiltemperatuenT tot als derde (T) als !/T ook als een verschilT te rekenen, rekent computer ,ook op andere snelheid rekensnelheid op schaal,veel data, geschikt door,(terug),
we nodig rijsnelheid tot 100 km/h te beperken,
mee haalt uitlaat geluid limiet,hier study tot eerste detail- spec
uitlatend,als item dubbele uitlaat,wel duidelijk H2o, en Co2 en tot 5 vijf,geschikt eruit,wel door tot 7 fracties geschikter,geschikten herleidend ,terug door 5 tot 2 door,1x tot 1o door als geschikten tot eruit te lezen,nemen
wel (analytisch) mee tot 3 door ,analytisch, als tot 3 door,mee 100 data ,input t als T,en gaat tijd geschikt,neemt chip magn als exponentieel +1 ,1xverhoogde snelheid tot optimaal+1 de andere snelheid rekent op schaal vanzelf (rekensnelheid),simultaan 2,vereffenend,wel fijner te regelen temp en ongewenste componenten,analytisch-1 het geg door te reknen als ineens,en gaat niet zonder geluid,1x gelijkmatig als vereffenend,1x door te rekenen en als ontwerp als enige hier,facillity-study,voldoend speciificerend detailing,
en wel vooraf duidelijk tot fracties7 na te gaan,en ontwerp 1X door luchtfilter, duidelijk tot blijvend
geg het bekende geg 5.3(-) 3,2
(lezend)nemend wel
nagaand
neemt,F neemt,en andere gaat zelf pVexp k geschikt na,(thermodynamisch) niet warmte temp niet,ref ,,Prins”‘pag 198 ,pag 199 neemt natuurlijke logarithme k exp,de ander rekent theoretisch getalllen,Fermat getallen terug ,door tot als geschikte Mersenne 257 geschikt priem ‘nu het gaat,beperkt gaat,
gaat het bij ons zonder Bhargava 1x,1x beperkt door tot 4,3 Lagrange,niet nemend,alleen (4/3) lezen opmerkend nodig anders niet tot Euler exponntieel 1×1x geg 3,2 anders niet 1x door tot geschikt als 17 ,binnen schema 8×8,rekent rekenf 100 als punten getallen geheel,gehele negaieve,negatieve 1×3 geschikt door,
nu het geluidonttwerpend alleen practisch tot bewijs gaat,gegeven te nemen,
geluiddempend2,dubbele uitlaat geschikt ontwerpr nemen te nemen
opmerkend als geg ontwerp geschikt nemen,dualiteit lezend als items voor strijkers hoge schelle tonen,blazers nemen demper(s) geschikt mee,
als geg te lezen in ons geluidontwerp te nemen,voor normale,volgroeide personen,(kleintjes zetten oordopjes op)
,gewoon rekenen nemen op 2 hoge tonen4 te rekenen,gelijkmatig doorrekend 1×1x wel in computerrekenproces mee 1x door en op geg golfgetal als geg+1 rekenend,rekent complex 1 als1 zelf + 1 als +1,practisch eruit,eruit ,zonder 2hogetonen1lage toon door zonder (golfg.) niet binnen computerrekenproces (niet)rekenproces 100 rekenend te rekenen door te rekenen,rekenend als Proces doorrekenend 10
complex in ontwerp als voor warmte als geg QT,1×3 bronnen warmtebron bron1 radiobron,ruimtelijk 1o0 als 2×1x beter 1×1 beter voor tijd gaat het niet,zonder tijdprobl,functineel,getalgolfgetal functioneel,gaat 1signaal tot rekenproces 4 deelprocessen 3,erbuiten 1anders tot verdelend 2 vereffenend,behalve !x alle componenten 1x 3 tempT als 2 tot als !/T ,gaat vanzelf door rekenen 2 toestanden voor geluid energie voor geluid 1×1x anders te rekenen,als 1/2 geluid het geg log10 exp geg door tot +1,1xals +1/2 door te rekenen gaat het bij ons het design 1.5 x analytisch samen eruit geluidongeschikten als geschikte 2.3 andersom en als andersom 5.2 ,ongeschike2 vervuilers 3 alleen op toegestane niveau eruit,gaat het per computer geschikt gestuurd practisch werkt het 1x als uitbreiding voldoende voldoende practisch werkt het theoretisch bewijs,nu ‘t 1x niet anders ‘t 1x,1x niet anders zonder het bekende geg 5.3(-)3.2 bllivend in theorie volgens theorie 1x niet anders gaat te ontwerpen,ontwerpen.

For comments only.To be checked.To discuss it.

en als zelfcheck een ge (een) check,
schrijf zelf nog eens,nodig.eens nodig,schrijt zelf nog 1x uit,,(zonder v druk niet een probl ook niet te lezen te nemen),
pVexp thermodynamische,expnent net anders nemen
(hier) Fermat getallen 3 getallen tot4 factorial 2x 2 anders 1x tot als geg 257,Mersenne zelf geschikt priem,wel 1×1x bewijzend tot Euler als zelf exponentieel complex als tot 3 lezen,nemen,anders niet zonder probl 2,bij Legendre zonder 3/4 niet,niet 1x anders geschikt erlangs 2,3 omkeren 3,2,gaat 1x,verzamelt 1x,mee,meetkundig 1x tenminste de omhullende na te gaan (en)als geg in de meetkunde wel de geschikte eenmalig (zonder) toon de hoogste frequentie als Nexp4 en als omgekeerde,de periode +1 steeds dezelfde gemiddeld door te rekenen,alleen zuiver rekenkundig +1 als meetkundig het geg het gemiddelde niet rekenend,ook niet bij ons niet als 2arithm bij Gauss niet bij ons niet,niet nagaan als gegeven hier nagaand alleen delend3 het gegeven golf niet.,
en fysisch geg pV exp k als 3/2. wel toestanden 2 doorrekenendtoestanen sluitend analytisch geg 1,5 xtelkenge tot 3 andere toestanden2,beide energiev geluid 1×1 (en)1×1 andere,gaat in ontwerp allebei,duidelijk wel andere 2 vwarmte,(temp mee) tfysisch thermodynamisch (1×1x1) zonder 1×1o. Energieverschil niet probl,rekenend doorreenen10 tot 1/2 ,gaat +1/2,1x door zonder 3probl 2 niet voor tijd
golf+1,1x niet anders teken lineaire transformatie te nemen te nemen,zonder bijbehornde transformaties<(ztr.f.en andere) niet nagan iet nemen niet voor teken,ook niet geschkt,niet geschikt eenmalig energie zondeprobl tijdprobl gereed gereed als ook qauntummech gereed 1x gereedgereed...freq.tot 5,1x (anders !x) ...het verschil 5-1 (weg)te nemen tot 2 gaat 't 1x als tot 3 door,(Aanw.:wikipedia's te googelen)
en de ruimtelijke frequentie,golflengte bij ons anders.de exponent het verwerkend geg 1x als 1anders gaat het niet als Fermat kl; Stx anders niet anders +1 als+1,door te rekenen 2,1 het gegeven wel gelijkmatig 1x1x hier extra geg 1x1x, anders gaat het hier niet,als derde geg Fermat het geg Kl st hier uitsluiten,anders gaat het Euler complex niet als complex 2x wel doorrekenend nemend,anders niet langs Lagrange wel 3/4 opmerkend uitsluitend 3,4 het geg anders niet tot 5,3 tot 17 geschikte,getallen lezen 8x8 schema lezen, niet als geg blijvend anders bekend ,het geg 5.3(-) 3.2 blijft als exp geg eenmalig1x,1x geg bekend als tot 3 niet,1x(als)3 als (tot)3 bekend,kuipers te lezen,duidelijk hier practisch te nemen (en)tot
en wel duidelijk computerrekenend duidelijk nemend 1x,1x door te rekenen nemend te nemen,zonder tijdprobl,nemen 1x3 nemen,lineaire transformatie (S) nemend zonder 2 andere,beie niet googelen,beide niet nemen,ook niet verder nagaan , voor tijd ook niet verder een probleem niet verder nagaan.wel en opmerken wel als geg vrij,door rekenen aan te brengen 3 punten isokaedrische coord doorrekenend als gegeven als getallen als coordinaten als punten detectiepunten,1x als bron radiobron,1xals 1o x 1x detectie temperatuut,warmte geschkt als een bron 100 x metend doormetend 3, exponentiel als n verschil2 ais tot verschil3 geschikt( en) gaat alleen als gegeven een bron als omhullend geg blijft in theorie alleen n de theorie meetkunde een geg te lezen in theorie wisk 1bron als geg bron potentiaal als een bron bekend als eenmalig gegeven 1x(andere)1 geggeg hier bekend te geven 5.3(-)3.2 blijft het bekende geg (en) bekend als geg,blijft vlak machtsvlak het theoretisch meetkundig gegmeetkundig,en als rekenkundig te lezen blijft het bekende geg het exponent geg binnen theorie het geg,duidelijk wel hier nemen te nemen,op te merken,neemt machtigheid s weg voldoende 1x3 geg als punten3geg wegnemend 6 (punten) tot als getallen 3,elk negatieve,negatieve 2 gehele,gehele2 als in verschillen tot 3 weg te nemen,nemend te nemen 1xals tot 3 te nemen voldoende voldoende rekenend 3x te nemen 15algorithme geschikt te nemen,duidelijk t5x doorreknend nemen te nemen ,1x boordcomputer te programmerend te nemen,
en duidelijk hier,(en Euler bewijst het 257 Mersenne getal zelf,wijst het zelf priem aan,voor ons als gegeven zonder door te rekenen aftellend 5 vervuiiers te elimineren voldoende voldoende voldoende analytisch als voor 3 toestanden 2,geluidoverlast tot zonder 3hoge tonen,(volwassen gehoor), eliminerend 2 te hoge als 1x te hoog 4, gaat de ander vanzelf wel mee meen in gechikt verschil als tot 3,geschikt,acceptable, nu het gaat zonderandere 2 te lage te lage niet anders wegdempend 2 in de bizondere,dubbele uitlaat als 2x1 zonder enig probl geluidsprobl niet ,gaat het rekenend ontwerpend te nemen,gelijkmaig 1x1x als anders 1x mee,(als Perelmans 2.1 het geg 1x1x theoretisch bij ons hier practisch 1x1x1x doorrekenend tot geschikt practisch ontwerp te rekenen,gaat het rekenend practisch als complex 2x1x rekenend 1x1x tekens alleen complex rekenend rekent Euler complex alleen tekens 3teens 2 terug,als in 5,3(-) 3.2,blijf het als anders als practisch,(in practisch ontwerp), lezend 17 lezend nemend 15x nemen te rekenen doorrekenen nemen,5 gehele verspreid,aftellnd aanwijzend 2analytisch , anaytisch -1 als kwadr+1 geschikt tot gehele,gehele,alleen als gehelegehele negagatieve 2 tot 3 alleen als tot3 he gegeven niet anders te nemen,(wel rekenend verspreid 1x3 bnnen schema 8x8 nemen,programmeren, input data nemen,bij boordcomputer innemen). .
nu het theoretisch voldoende,en practisch als voldoende al wel voldoende voldoende wel gaat,
en golfgetal omgekeerd golflengte +1
als tijdlengte 2perioden als kwadr kwadr+1,1x1x
tot als 3 geg
1x tot als3 geg(geg) +1 (als)+1 als hetzelfde geg 1x,geg(geg)+1als+1
alleen te lezen quantummech als hetzelfde geg te nemen,
rekent zelf wel boordomputer geschikt door,
rekent proces technisch ontwerp zelf wel geschikt door geluid zonder overlast geschikt geschikt zonder vervuilende componenten als te veel aan buitenlieu af te leveren,gaat het alleen op optimale snelheden 2 deelprocessenv3 andere 2 deelprocessen tot 5 beshrijvend te nemen,5componenten 3typren te beschrijvendsamen 1x3 te nemen temp,lawaai,vuil samen geschikt 2 te rekenen,doorekenend processen 2 processen geschikt 1x simultaan als het ene proces als proces het computerproces als het andere techn ontwerp geschikt ,werkt het simultaan 1x als eenmalig proces werkt het 1x afdoende alle regels volgend afdoende,
nu het theoretisch wel opmerken als gegeven mee mee gaat te lezen
in ontwerp als geg radiobron te ontwerpen mee als geschikt ontwerpgeg theoretisch zal het wel zijn cirkelgolfgetal zal het als ontwerp- gegeven wel zijn,

en ,voorllopig,opnieuw duidelijk voor mij ,en tekengegeven klad A4je dd 2805 2016 inzien beschrijvend geg erbij hier
als transcendent(transcendent)functioneel geg als gamma f 2w1,(als gammaf. vorm,1w complex lezen,ongeschikt,niet algrebr),
erbuiten op afstand 1punt bgl(e) ongeschikt ongeschikt door tot erboven,(boven rechthoek lezen,doorlezend tot vlg punt,tweede punt als bgl(e) ongeschikt,(niet algebraisch),
als bewijs als bewijs alleen (Boolean) punten2x punten 3punten 1x als theoretisch fysisch,behalve behalve 6(punten) als punten 1x1x punten complex als geg (niet) algebr,en1xin voorstelling complex gaat niet projectief 1als projecief,schuin scheef spiegelend gaat niet tot 3punten als vlak deelvlak het zelfde,gaat niet 1x niet,niet als geg nagaa om t nemen,en
1x3 punten als geschikt(algebr),1x als getal geg getal>100 beter niet nemen,beter op snelheid rekensnelheid op optimale 1(andere) 1 gedurig te rekenen,tot 1oo km/h,noemt men kruissnelheid, snelheidsbegrenzer installernd te nemen,doorrijdend vereffenend zonder ingrijpen vanzelf gaat ‘t te nemen (en) door ,alleen op temp gegevens,input data ,vanzelf op andere deelproces ,data geschikt input geschikt,alleen algebraisch geschikt tekengeg rekenend te nemen,gaat het algebraisch alleen 3 gehele getallen, grote,bij ons in ontwerp rekenproces pogramatisch duidelijk het ontwerp duidelijk,gereed, te nemen te nemen,te ontwerpen,ontwerpen//…?het geg te lezen..

2905 2016
verder in vogelvlucht,alleen als voorlopige studie ,doorgaand faciity studie
zie fig klad A4tje dd 2805 2016
in complexe voorsteling zonder de projectie omhullend halve bol alleen,en q,m. geg opmerken
halve bol bewegend tot 1/4, projecrief 1×2x als door,t teug 1x tot 1/4 complex terug als 1/2 tot 1/2+1/2+1/2 als (q.m )geschikt en alleen punten lezend,lezend meenemen punte als punten(on)veranderde,op ajs afstand,afst2 hetgeg, als puntenr als geschikte,lezend als 2complex alleen de geschikte punten als e punten tot (afst 2) terug,mee 1×3 punten,door te berekenen ekwdr-1 als geg opmerkend ,andere als punten als 5 om lich figuur,1x alsb bewgend verschuvend alleen in voorstellin nemend,
duidelijk te nemen,niet alleen q,m kwadr,gereed,doorgaand q,m rekenend tot 1/2 door door te rekenen,en in ontwerp nieuwe dubbele uitllaat,(alls 1uitlaat geschikt samen als 2 halven 1 geheel) geschikt,en verzamelend geg geschikte samen geschikt op te bouwen,bouwt 1x op,*computer proces rekent,door te rekenen,geschikte 10 rekenend,)10 rekenen,5e rekenen,tweerekenen,,
en functioneel neemt onze functie geg 4,3 al geg
functie ruimte als lichaam getallich, en 4ruimtelijk3 geg transformaies lezen 3 (geschik( als vierde 2×1x lezend 1×1x geschikt,*de z trandformatie 1x nemend te nemen zonder beide andere alleen als geschikt (zonder )als geg als 3unten als 2 geschikt alleen mee ,mee alleen als geg,en duidelijk 2 transformaties 1x (andere)1 als andersom doorrekend te rekenen,en blijft exp geg 5,3(-) 3,2 in theorie,duidelijk gehele uitlaat 1x als geschikt ontwerpend doorrekend te ontwerpen,gereed gereed,ontwerpen.,
(details als items als item signaal radiobron vanzelf duidelijk tijdens ontwerp, als andere als items,afleidbaar herleidbaar leidingen bijv,terug door tot andere entry vanzelf wel duidelijk door te ontwerpen doorrekenend te nemen tot passend in het technisch ontwerp)

[Klank,galm,toon,toonhoogte,stackato,harmoinie.,improvisatie,ensemble,rythme,..... ,wie kan niet verstaan,dat Euler zelf voor had een volledig werk over muziek ter hand te nemen ? Sommigen niet, kunnen het niet,verstaan het niet.Criminogenen zijn het.Ik ken er een paar.Zij luisteren niet.Zo lust ik er nog wel een paar.]

29052016/3005 2016,
neemt,in complexe voorstelling voorstelling nemend bewegingen2 nagaand nemend roterend als complexe bol als omhullende om het lichaam als object de figuur ruimtelijk 3 te nemen,mee te nemen de beweging de lineair opmerken mee te nemen,
leest 1x opstaande wanden rechthoekige zijwanden tot de laatste,(in zijn vlak niet parallel als beide andere),perspectief rechthoek vierkant,
en neemt punten op afstand tot zijwanden3,geschikt op afstand+1 geschikt andersom 1×3 punten,en vlak als complex boloppervlak 2×1x punten2punten gegeven door te rekenen,opmerken rekenelement vlakelement,1x gegeven,mee,opmerken (optie)opmerken,1x 2punten,binnen laatste zijvlak als eerste projectie rechthoek vierkant tot 4,duidelijk 1x
op afstand+1 als andersom,(optie)opmerken 1×3 punten,behandelend geg 5punten3,bepalend volgende optie,als (optie+1)opmerke duidelijk blijf theoriegeg %.3 (-) 3,2 het geg hier in het meetkundig rekenen,geschikt door rekenend,(binnen ontweprekenproces),als opties vrije opties beurtelings lijnel,vlakel,ruimteel.niet zonder geg transformaties 1×3 tekengeg 1×3 transformatie (en) als derde de t-transformatie te nemen,te rekenen de dubbele uitlaat door rekenend in ontwerp tot productie te nemen bij vorkeur in serieproductie in aantal tot 1x optimaal,
opzoeken,aanwijzen,rekenen
de transformaties de lin tr.f/de ..trfl/en wel de t-tr.f extra1geg meegeven te rekenen door te rekenen 1×1x….,anders niet geschikt het rekenontwerp als geschikt geheel door te rekenen te ontwerpen,
en wel 1x anders als de optie tot 5punten te rekenen,de andere optie bekend behandelend bij de kegel bekend,wel analyitissch 2hier gehandelend nemend,simultaan 3 rekened door te rekenen als geheel geheel geschiikt temp als T geschikt,lawaai geluid geschikt,geschikt zonder te veel verboden uilaatconmponent geschikt als geheel het ontwerp in zijn geheel geschikt,gereed uitlaatontwerp incl bijbehorende items gereed,(tot specificerend design,enga voorlopig bijv. als eerste item specifiek als eerste desingn het(bijv 10)signaal warmtebron radiobron geschikt ombouwend te nemen, en ga het allereerst als eerste geg na,nagaand behandelend 3 het item als zender mee als kristalontvanger mee als detector,als thermometers 5×32 ,1x( zonder) 10 x thermoelementen 1×3 geschikt meenemend,en tot input beter geschikte,geschikte alleen 1×3 (aantal),)exponentiele als geg tot magn chip,geschikt,geschikter alleen,(zonder) kwadr.(10 niet) door in rekenprocesspecifiek door,door ontwerpend tot het 10signaal radiobron gereed,en specifiek andere items vanzelf wel opmerkend door te rekenen te ontwerpen)

als studieref.voor detailed design
behalve ,,Pythagoras”Jaargang 23,pag 23,1985,
nu ook mee als ref. art ,,Twentsche Courant Tubantia” dd 23 03 2007 pag, 8,mee, en niet zonder, ref., art. ,,de Volkskrant”2803 07,bron A.van den Essen 2303 2007 hernieuwd in studie te nemen.

3005 2016.
Functie werkt,
werkt 1x als fzeta,wijst,telt voldoende af 3 tot in een som2,(leest barycentrisch coord,neemt niet)
gaat door,werkt 1x,(1x) door als bij ons fzta+1,1×1x voldoet coord geg Moebius lezen coord,1x( getal)mee(googelend coeff barycentr lijn coord(
andere optie,(wekt samen)
F Proces werkt
barycentr coord,driehoekscoord zonder 4.coord 3 onvoldoend (niet algebr,ruimtelijk als geg voldoende ( on(voldoende 5.3,niet algebr,
gaat door,neemt als cartesiche gehele alleen,merkt op (algebr)
bij ons gaat,tot ruimtekromme ,de logarithmische ln,op afstand,(als geg, (afst e) lezen (en) andere als geg (afst2e,te lezen,te nemen beide niet,
onze F gaat door,neemt niet Gauss logarithmische coord beide tot 3 niet
F ,Procesf neemt,leest 1o coord complexe,de andere F,als de analytische,merkt op 3 gehele negatieve,onvoldoende 2 zonder gehele 5,
gaat door ,leest zonder 6 tot 5 (on)geschikt als te nemen rekent wel terug,en op te merken te nemen zonder 4,3 voldoet ruimtelijk niet ,door tot als geg alscoeff (algebr)
gebr,gebr tot 5 in de N ,zonder 4(als diofantisch (gebr+1)>1 ,rekent complex 1×1x tot geg opmerkend 5,3(-)3,3,blijft als het bekende in theorie voldoende wel opmerkend,behalve
bij Moebius,barycentrisch mee,1x getal mee,de ander optie,
en wel mee opmeerken zonder barycentr coord,driehoekscoord 1x ongeschikt,ruimtelijk geschikt teraedisch wel geschikt,opmerken,
coeff barycentr lijn coord als gegeven te nemen,meenemen,
lezend doorlezend theoretisch tot geg simplex
ti,coeff v genormaliseerde coord an ee punt n-complex lezen nemen,wel nemen simplexmethode,als smplex algoritheme bekend
tot optimalisatie naggan,bij ons optimalisatie+1,1x na te gaan,in productie proces tenemen,nu als rekenend als doorekenend gaat voldoend 15 algorithme 1×5x gaat,
nu het doorgaat,voorgaande geg telezen,transformaties 3 ,1x tot de ruimtelijk z transformatie tekengeschikt gaat,
en wel opmerkend ,neemt computer zelf geschikt plaats tijd geschikt,en behandelen2 mee tot andere 3,binnen uitlaat,(uitlaat 2 halven 1hele),5 items coord geschikt,kromlijnige2,leiding terug tot filter,en Te item geschikt detectiepunt alsgeg v radiobron nemenengeg 10 xTe op afst 3×2 kromlijnige 2)
opmerkend 2x als behandelend 3,bepaalt 1x in computerekenproces te nemen,ontwerpgeg bepaalt 1x opervlak het halve v uitlaat te rekenen isokaedrisch 3punten te rekenen,niet zonder als andere oppervlak als het halve 2×3 punten coord geschikt 5 andere terug door te rekenen,
to check op details voldoende,voldoend techn,
nu het op te merken theoretisch hypothetisch’hypothteisch,continumhypothese gehele getallen nagaand te nemen,anders te nemen voldoende v tekens geschikte alleen invariant+1,1x als 1x hypothese,niet zonder Kuiperse geggeg,zeker bij ons het bewijs gaat,
en als ontwerp gaat,in productie optimale serieproductie te nemen,gaat het na geluidarme uitlaat in productie nemen,en wel meteen voor als verboden uitlaatgassen de componenten naar wet en regel voldoende elk tot zijn toegestane limiet te beperken,productieontwrp tot hier voldoende gegevens geschikte voldoende in correcte volgorde de juiste door te rekenen nemen,aannemend te nemen en gaat ‘na methodisch 3D als geschikt productiegegeven nagaand te nemen,anders zelf (beter)uitscchrijvend.

To check pse,are you with us,do you object?

{De beide criminogenen,zijn weer langs geweest,De bekende pathogene criminogenen zijn het,de beedigde gerechtsdeurwaarder en zijn beste vriend,de zorgverzekeraar,als zij tenminste in mijn ogen intussen niet al zelf helemaal zware jongens zijn geworden.En als je dan ook twintig jaar steelt denk je vanzelf toch ,er recht op te kunnen doen gelden je positie te mogen misbruiken….Het niet afgesloten pad van een particulier wordt na enige tijd openbare weg.Daar helpt toch ook geen lieve moedertje aan,Zo blijft het andersom gaan verkeert omdraaiend in hun hoofden al maar doordraaiend gaan.Het gaat haast nergens beter.Tot een parlement ontwaakt en niet langer wat aanmoddert,nu nog in een roes dansend in hun congreszaal,met veel gevoel overigens voor stijl,rhytme en toch wel elegant en vol leven…,en reeds prominent.Net op tijd en nog niet dood].

3005 2016
voorlopig voor onszelf een uitschrijving,
als een geggeg 1extra2 nagaan
na te gaan,voor geluid nagaan,
als voor een toon,lagere te nemen,
mee als extra geg
alleen practisch als geg
Lorentz,1x transformatie
en een kracht alleen als voor druk nagaan,(niet nemen),druk als verschil (p) in (1)/p niet,alleen druk functioneel geschikt als tekengeschikt lezen alleen complex mee,
en als correctie Lorentz(lorentz)voldoende (te)lezen
volumetrisch voldoende uitbreidend aantal decibel voldoende nemen lezen theorie tot Log-1
en 1x juist alleen nemen lezen,wel opmerken,als juist geg een getalgegeven,(een) complex (getal) geg op merken te nemen,(hierna duidelijk voor geluid ruimtelijk 10 als ruimtelijk 3 door te rekenen,1xtweerekenend het rekengegeven als optie te nemen,rekenen doorrekenen nemen)
en als getal 2 als het theoretisch gegeven,niet nemen,niet te lezen,bestaat niet 2complex2
alleen teken te lezen te nemen,niet nemend alleen opmerkend opties 2opties opmerkend te nemen,beide geschikt nemen,1x theoretisch beide samen tot de limiet,verwerkend
en uitlaatgassen elk,alle viijf volgens zijn wet,voorschrift en regels
en als samen Lorentzcontactie,Lorentz eenheid,
anders niet op te merken als nalatend opties2(opties opmerken op te merken,
geg als een getalLorentzgetal complex door te rekenen rekenend 1x eenheid anders anders ook wel als dezelfde 1xanders door,

(voor temperatuur alleen,nu het voor water tot 100,5×1x als 4×5x tot 110 extra tot 160 als tot 150 zonder 1x (T),2×1xals verschil T2/T1,1×1xTverschil 2x lezend,alleen rondom nemend te nemen,in waterdamp anders niet gaat),

en
als een getalgegeven als het gegevengegeven tekengeg in het complexe rekenen en 1x optie tweerekenen mee ,mee tekengeschikt mee,(niet simultaan rekenen)
1x element rekenelement+1 later wel de beschrijving tot LIM+1 in theorie,ook bij ons door in theorie,(door ons hiervoor behandeld),
hier schrijven, nu het hier duidelijk gaat
ruimtelijk2 relatief 1 gaat
nemen
Lorentzcontractie veranderend 2 lengte punt,1x als punten 2punten 1 complex nemend
hier beter schrijven LOG-1 niet LOG+1
gaat het anders elders uitschrijvend niet tot theorie LIM+1,(beide ,LOG+1,LIM+1 schrijvend)
wel duidelijk notaties 5,1x [Notatie+1] het apriori aposterio geldend bewijs voor het ontwerp van deze specifieke uitlaat voor verbrandingsmotoren als eenmalig geldend bewijs nemen,niet aannemen,nemen.
NOTE.
voor ons duidelijk hier
golfgetalcirkelgolfgetal in kwantumfysicca
hoekfrequentie detecteren,niet meten
T periode doormeten tot tkwad
f gewone freq (geschikt)0 tot 5Hz
1x zonder 4,niet meten,detecteren
als ref wikipedia (aanbevolen) te googelen onder ,,golfgetal”,door onder,, cirkelgolfgetal’ door, onder ,,hoekfrequentie”,.periode”,gewone snelheid.
NOTE
voor geluid energie niet een probleem,ook niet een rest niet
duidelijk lezend vereffenend te rekenen als vereffening
1x 5×3 als 150 zonder 3.2 als 150/1,5 tot 1oo analytisch ineens niet enig probl.
(en leest naar behoren 100 db voldoende tot 10 db,acceptabel vlg de verkeerswet).

3005 2016. 1×2x begrenzend 100km/h niet versnellend tot,alleen voor een range,120 km/h
anders niet volgens Gauss vermoeden log priem anders niet,
na te gaan tot bewijs,
hrer tot schema 8×8,niet de vorige optie , geluid en componen ten vervuilende tot hunlimiet,)gaat rekenend geg tot schema als hiervoor 2×1x als 1×1x rekenend als 8 ((en) 1x tweerekenend 1x 5componenten tot 3 neg,neg algebr gehele in schema rondom,
hier de ander optie, algebr 3andere yerschil,neg gehele, rondom,binnen schema ,de optie lezen ,de optie v temp en toereanlal nagaand als de andere (optie) niet de geg Lagrange,
hier anders tot schema 8×8 gaat anders,bijbehorende getallen gepaarde geschikt het bijbehorend geg Wiles cs lezend,17000x doorlezendrekenend doorrekenend,rekent 10 rekenend door tot schema als tot 1/2 door terug ,tot getallenparen) door tweerekenend doorrekend,rekent tot als +1/2,1x 5getallen (on)geschikt,1x geschikter andere 3 algebr 3 andere versch.neg gehele gehele,binnen, binnen schema,de andere optie,en leest 1x 1000x,Bij wiles lezen 240 tot 1/2 door,rekent tweerekenend door,1x andermaaj geschikt,geschikter,
1×1x tot +1/2,1x als geggeg simultaan5 tweerekenend tienrekenend rekent 2×1x als 1×1x rekent als 8 complex 1x 1o getallen,schema,rekent 2 simultaan 5 getallen 3 andere rondom,neg,algebr,gaat algebr+1
de ene optie tot de andere doorrekenend geschikt nagaand,
voldoende hiier na te gaan,
behalve als hiervoor voldoende tot db een range+1 duidelijk
hier range ,te rekenen zonder tijd problkwadr niet,1×1x een range,
het andere geg,hier,voor tijd t niet terrugkerend tot het volgende als Kwadr+1 niet,
uitsluitend alleen beperkend de snelheid 100 km’/h tot 120 k/h,gedurende 2min toestaan,nu het gaat zonder probl blijft de andere optie,*onder)vervuilende comp voldoende weg,temp geschiikt doorrekenend,als verschil 120 km -100Km tijd geschikt,geschikter heen in 2 min,terug,op 100,3min ,en 5getallen 3 de optie duidelijk schemageschikt,
wel opzoeken gegeven als toerental bekend,bekend geg verbrandings motoren,toerental (ca) 5000 rpm,als 300ooo toerenper uur,1×1x,lezen 1×1x 10exp optiie eenheid lezen,meelezen elemetelemet+1 optie op bron radiobron het geg 1×1o detecties geschikt als signaal tot computer door te rekene,terugrekenend sturend het proces geschikt 1×3 verwerkend componenten in hun hoeveeleid toegestaan tot beperkt,geschikt mee temp door te rekenen en geluid zonder overlast,beperkt,geshikt getalyheoretisch ontwerp 1hoofdrekening theoretisch,pracisch,technisch de juiste,de juiste.

getaltheoretisch alleen toelichtend wel

en wel nagaan (aan te vangen 2×1x als hier 1x 1x hierna) opstellen timesheet,hier lezen 1xals exp 5×32,gaat alleen terug lezend rekenend als 3×1o rekenendterugrekenend tot 130,1x rekenend 2×1x als geg in sch 8×8 schema opmerkend 10analytisch 5 ,1xals1x 135 tekengeg,hierna in schema 8×8 anders aanwijzend 115,1xals1x,wel duidelijk zal het zijn,eerste ref
2203 2007 lezend voldoende 1/2,(som v elke cirkel-som v elke 2×2 vierkant tot halfverschil 290 door doorlezend door anders als ineens door som v elke cirkel met 8 getallen,som v elke cirkel met 12 getallen als 12 geheel lezen als 20 (cirkelfrequentie) het geg functioneel 3 opmerkend 2mee geg som v elke diagonaal als hetzelfde geg som v elke kolom diagonaal som v elke kolom 2×1x door tot,in andere schema,(ref 2303 2007,,,Tw.C.Tub”),analytisch 1x(tekengesh)1x
tot geschikt,(tot de gelijkheid) als som van lezen 1×3 lezen ,(geschikt,volgorde geschik,anders niet hierna door 1x(115teken,hiernaals hiervoor,hier op te merken,rekeend te rekenen door te rekenen kwart slag gedraaide gebogen diagonalen beter en slag als een halve te rekenen,doorrekend geschikt als een hele,hier op te merken opmerkend,cirkelfrequentie 1x,(x) het gegeven practisch,technisch geschikt in timesheet duidelijk op te stellen,stel het zelf volledig op)

lezen
wel toelichtend,getaltheoretisch duidelijk,
en wel lezen logic scheme 1x vollediger door,
mekrt op,1x verschuivend geg,en ruimtelijk 3 als meetkundig omhullend bij ons in de complexe voorstelling ruimtelijk 3 coord ,elk isokaedrisch geschikt perspectief 1×1,projectief rekenend 2×1x alleen eenzijdig eenzijdg complex rekenend 2×1x alleen 1x tot 1punt geschikt als bij ons in de voorst teruglezen contractie lengte Lorentzgeggeg 1xals punt rekenpunt en 3ruimtelijk 2,1xals punt,1×1x qmkwadr anders1x q.m volledig,
en door te rekenen verschuivend geg zonder 2probl5 niet en rekent als 3 niet,alleen 15 algorithme 5geschiktzonder geg (4.3) ook als 4/3 niet en niet 1x niet 3,2als geg geheel niet,1x verschuift het geg bij ons getaltheoretisch te lezen,opmerken de bizondere t transformatie tekengeschikt 1x,(x) te rekenen doorrekenend als het geheel,dubbele uitlaat incl items gereed tot logic scheme laatste uitbreiding gereed,
en wel als geg golfgetal lezen alleen eenheid nemen,door(wikipedia0)tot frequentitie lezen,niet verder
door googelen wel
cirkelgolfgetal alleen kgeschikt exponentieel zonder 2pi
hoekfreq tot 3/2
verschuift 1x als punt (niet),
rekenend bij ons gaat het practisch,(uitgebreid axiomatisch opmerken,hiervoor bij ons),
getaltheoretisch het ontwerp niet alleen in voorstelling te nemen,beter door te rekenen nu het rekenend gaat tot reĆ«el eenmalig ontwerp gegeven ‘t bewijs gaat ,

wel toelichtend als getaltheoretische geg alleen
Fermat getallen alleen,
en leest intussen( tussentijds 2×1x hier)alleen perspectief in de voorstelling 1×1 het signaal, en als de omhullend in voorst nemend, radiosignaal1o alleen als eenzijdig geschikt eenmalig tot de halve bol de complexe tot practisch geg eenz.eenz, op afstand,het derde afstand geg,hier ook niet,niet andere geg al coord niet ander alleen isokedrsch coord 3 ,voldoende oppervl uitlaat wel x 3 op halve oppervl bekend nu 6coord cilinder coord 2×3 geschikter1x coord isokaedrische 3,en 1x anders als oppervlak als het halve eenzijdig binnen opervl uitlaat,voor geluid ander !/3 overlappend,anders als het halve oppervlak door te reken tetraedisch geschikt coord geg punt geschikt in ontwerp,geg 1x,niet algebr,tetraedische regelijng,gaat het functioneel,autonoom als f Klein als het gegeven, en binaire geg 5 vanzelf wel bekend 1x en 1x 1 1/2x door bij beide door( E. en B.Pacal de geg).,anders 1 tot het ontwerp ipunt,ontwerpend op oppervl eenz eenz quantmmech 1×1x1x drie punten ontwerpend bepalend nagaan,,bepaalt 1x (anders gegolfd binnenoppervlak 1/3) als halve oppervlak als cilindrissch2/3 buitenoppervlak gegolfd anders als ontwerp 1×1 doorrekenend te rekenen,complex vlak geg gereed 1×3 punten,oppervl doorrkennd 2,gereed,

wel theoretisch in het systeem nulsysteem Moebius geg alls geg,nulsysteem+1 geg,tekengeg nagaand functioneel faculteit als tekengeschikt,hier practjsch 2functionee1 als !(!),
1x lineaire geg,geg geschikt bij Fermaat rekenend,hierna wel,
leest tussentijds,leest 1x ,en leest 2×2 punten 4puntencooord niet,gaat ook niet na,
gaat (hier) Systeem na 1ander mee na 1 anders)mee,nagaand 1×3 systemen coord syst voldoende,tot 1/2 door te rekenen,mee voldoende voldoende 2 andere voldoende als tetraedisch goniometrish 1x een mee,1×3 systemen, tot hyperb(gegevens hoekgeg geschikt,(algebr,tetraedisch duidelijk (zonder) bolcoord 100 gaat 10 mee,alleen binnenmodel 17 te lezen,1punt als coord 2punten coord door 2 ruimtelijk 3 kromlijnige lezend elliptische 2,,1punt,niet eencoord. op afstand geschikt cirkelpunt,1x rekenpunt rekenen,rekent 3systemen 2 door,(cord syst Moebius,tetraeisch bij ons 1 extra punt(als octaerdisch geschik,computer ontwerp inzien), ruimtelijk 2 geschikt ruimtelijk 3,het Cartesius geschiktsysteem geschikt 1x 1x
geschikt om 5x punten als coord als getallen10,geschikt punten rekenend voldoende 3xpunten als punten 3x 4punten als 12 cirkelpunten voldoende 8 te rekenen,rekent 8 zelf 2×1x als complex terugrekenend 1×1x anders het geg (ref inzien) doorrekenend te rekenen zonder 10 punten hetgeg som van elke 2×2 vierkant,bij ons in techn ontwerp ,tot 1×1xgetalquotientproductanderx1 product getal,getallen geg 2,verkort door te rekenen zonder de overige geg, coord geschikte,1x getal mee,als geg te googelen niet rekenen,gaat niet eens door te rekenen,1×10 niet 1×2x niet,gaat bij ons,getallen alleen vectoren punten alleen,tekens geschikte 1×1,en rekent in rekenproces 1x andere deelptoces5 geschit 3 erug, door,ook wel ineens ,enloop rekenloop opmerkend andere 10 punten 1x geschikt mee,rekent als in een som 12 punten 8 gaat (1x zonder4) 4 punten8 mee 12, 3x alleen reknkundig 36 geg rekenkund 37ig,1x alleen Fermat getallen geschikt geschikt door te rekenenoperaties tot 6,beter

hierook niet,niet andere geg Isokaedrishe als coord niet andere,(de meetkundige omhullende voldoende beschrijvend gegeven,geg als vlak,complex vlak,1×3 punten gegeven,niet 1punt vast niet gegeven,oppervlak uitlaat cilindrisch het halve 6punten 3 geg als het halve uitlaatopervl beschrijvend voldoende voldoende als het gehele gehele door te rekenen te ontwerpen zonder 2 gehele binaire5 te rekenen,1x gegolf+1,het andere oppervl als voldoende 1/3 , verloopt 3 anders gegolfdgegolfd,als verval ineens lezen,samen verloop verval ineen het bekende geg,blijft zelf als bekend alleen exponent 5.3 (-)3.2 het gegeven,en reken de catalystgeg ,zie vorige uitbreiding,nu anders, de uitbreiding hier verder,de catalystgegevens ,reken de geg zelf opnieuw door,nu het ons voldoende tot hier geluidgeschikt,temp geschikt ontwerpend voldoende wel gaat.,
vatten wij wel ten overvloede samen als beter na te gaan,(to google),
ooord geg
vezamelend de juiste onjuistei als de gescjhikste ongechikten eenmalig te nemen,wegnemend,1x 37 wegnemen,niet pauligeg niet puls geg 36+1 wegnemen geg als gegmee 136 wegnemen tot geg 137,1als geg niet 17 door zonder tot 120,1x terug,niet anders regelgetal+1,2xals 1×1x getalgetal aanwijzend 1×3 aftellend 1×2x,andersom alleen te nemen ,weg te nemen als getal niet gegven tot 1×1x 117 getalregelgetal,regelend 2×2 als waarden geschiktgetalwaarde 2×2,geschikt 1×3 getal alleen 117 regelgetal geschikt
coord geg mee tot andere (zelf googelen,opmerken,)geschikt geg weg te nemen,andere getallen coordinaten geg wenemend anders wegnemend tot anders geschikt
cartesisch barycentrische ,cartesische/ coord,barycentrisch/coeff barycentriscch lijncoord/barycentrisch coord,driehoekscoord/
lijncoord geodetisch 1×2 punten 1 goniometr geshikt compl 1punt algebr,(hoekgeg sin2 h (en )vlakcoord voldond 2×3 punten,1x geschikt hyperbH, bij Nemaann voor gehele getallen verschil
verschil,negatief 2 zonder Cayley,1 x tot Hamilton geg 4quaternionen3 door,bij ons analytish ,punten geg als geg (lezen) getallen 3 (vector0en2 ,alleen verschil lezen te lezen,graaf het geg,wel leend,2xwel lezen
carteische coord,barycentrische/coeff barycentr,tot 1x anders systeem bij Moebius doorlezen nulssteem,bij ons gaat het (ander),nulysttem,1×1x te nemen wegnemen 3binaire (coeff ongeschikt) 5x en mee ongeschikt ongeschikt 2 mee,(lezenoeff biaire en gebr lezen,gaat zonder 2probl model rekenmodel door 15 coeff zonderquaternionen 4×3( en)12 getallen rondom in eencirkel gaat 8 vanzelf mee ,hier bij ons verkort door 5coeff3 algebr( complex in de andere voorstelling,kladfig Atje.dd2805 ons geg opmerken) geschikt (en) aan te nemen,nemen wij aan behalve als de kegelkwadr+1 het geg om punten geschikt 15 algorithme door te rekenen,mee 1×2 mee als extrageg nu rekengeg te rekenen meereken simplex algorithme +1(andere), stellen wij ons voor in het rekenen,volledig voldoende voldoende tot de laatste geg,entheoretisch Cantorgeg niet1xniet,Schroedergetal 1×1x vldoende(on)voldoende,alleen geschikt,wel tekengeschikt 3transformaties 2,1x(x) de transformatie,de genoemde de t transormatie de laatste tekengeschikt de geschikte te rekenen,1x,(x) te rekenen,theoretisch niet anders tot volledig bewijs.
simplex
ti,coeff v
……..
nu ‘t gaat cirkelfrequentie frequentie,(bij ons gaat het gegeven),getal het gegeven frequentiegetal gaat ‘t gegeven,(rekenend op de uitbreiding, op het axiomatisch geg bij ons rekenend in het rekenen geschikt,uitgebreid rekenend doorrekenend te rekenen te rekenen)
genormaliseerde coord van een punt n-simplex
ref simplexmethode,of ook wel genaamd de gezochte
SIMPLEXALGORITHME,
en aanvullend geggeg als puntcoord 2 punten als complexe 2 niet anders eenmalig,niet complex rekenen,ongeschikt,gaat hier niet,niet andesr gaat wel fysisch extra geg opmerken beide,(bij Maxwell), anders eenmalig 1x,1x beide,elk 1x de kegelkwar+1,1×5x algorithme 15,kwadr geschikt Gauss regel volgend,( regel kwadr.(congr),1xals5x 225 terug,door zonder 100 ledig halfledig 1x,1x
rekenend duidelik 225 (en)125,5x,jminder halfledig ledig rekent als functie 4deelf3 rekenfunctie als 100 gewoon door als tot 104 door tot voor tekens tot geg (-) (-)( -)(-) als tot -,- de andere optie als terug op te merken. Procesf 1o analytisch gegeven
305 2016/31o5 2016,1x
wel tot Fermat rekenkundig Fermatgetalleen na te gaan,
in studie opnieuw samenvatten pag 3 klad 3105 2016 terug tot pag 1, wel1 torental anders,(eruit) anders niet 1x niet beter samenhang 1x beter,gaan wij n studie na,en wel (vandaag a),perspectief lezen 1×1 anderso mlezend op afstand geg,lengte als afstand 10x het geg punt nemend,practisch,Lorentz het geg contractie opmeken ) punt geg 2complex 1 punt 1 punt het andere geg,afst lengte 5,1x beter nagaand uitschrijvend al
2×3punten cilindrischNeumanngeg
3005 2016/3105 2016,1×1x als coord telezen tot( Hilbertse) geg 6geg getlgegevens 5 beter door
al rekenend punten doorrekenend
gaat 1 geg mee cirkelpunten 8 meeals mee in 12 tot 20 mee meerekenend als tot 3 mee,,(onnodige gegevens als coord tot getallen als geg niet verder nagaan,verkort rekene,doorrekenen),
1xals 3 gaat
1x isokaedrche (net)
1×2 ander voor componente
2×2 (on)geschikt geschikt 2×2
als geg 5 vereffenend,,
en gaat als Hilbertse 5 andere 2opties,T,temp,en T,toerental anders te specificeren,nu het nog gaat,optie vrij,ander algorithme,niet alleen 15 algorithme,mee alshulp rekengeg mee om,ensnelheden5 ,3x voldoende als voldoende rondom tot 2/3,voldoet andere rekenhulpgeg voldoet 3rekensnelheden optimaal elk voldoende voldoet 1x,wel 3 doorekennd 2 door,de andere optie,1x elk als optie vrij,1x de anderer blijf (optie)

wel toelatend als getaltheoretisch rekengeg alleen,(en duidelijk 1x mee als verkort,pythagoreische driehoeken als geschikt verkort alleen driehoeken schuine zijde geschikt rechth.zijde de vg geschikte meenemen,duidelijk verkort tot getallen eersten alleen priemgeschikt tekengeschikt 10 priemgeschikt tekengeschikt tot F5 alleen doorgaand gehele 5 mee,meef actorials functioneel2 mee ,3x(vermenigvuldigend)als product2(te delen) tot als quotient, als in verschil het derde geg meemee als het verkorte geg verkort.,Opm het andere geg noemt men simplexalgoritme),
en,
en alle gtalgegevens ook schematisch 2×1x getalmatig,ook rijen als halve,kolommen als halve,1 halve(n) doorrekenen tot diagonaal,door rijen,kolommen(in het ander schema doorlezend)ot +1/2,gebogen diagonaal lezend reknend als Perelmans het geg bij ons int heorie,(teruglezen) getalmatig x1x terug door,hier extrageg practisch mee 1×1x,(x),en hieronder ook practisch nalatend punt het gegals nalatend punt,nu rekenpunt hieronder duidelijk te nemen,hier Fermatgegevens door
veelhoeksgetallen 5,punten hoekpunten,analytisch projectief over de halve uitlaatoppervl.cilindrisch als geg pythagoreische driehoeken 3 (en) over andere halve uitlaat omplex inde vooerstelling hlave boloppervlak punten hoekpunten boldriehoekenprojectief 1punt 2 veranderend als mp,en te lexezen 2cirkels omtrekken halven eenzijdig voldoende de een binnen de sndere (bgl lezen,cirkels zonder mp) als driehoken boldriehoeke punten6,1x als tot 7 bewegt als punt door,en als coord (on)geschikt bolcoord beter 4punten1 ( indraaeind 1punt(driehoek) puntcoord,analytisch 1,5x
en als tot3 gegolfd projectief2 anders gegolf 1punt isokaedrisch veranderend,veranderlijk 10items 3 Tegeschikt,theoretisch door te rekenen 2 geg als f weierstrass gegevens functionee functionel voldoende tot 1/2 rekenend voldoende voldoet alleen voldoet nu,pratisch te rekenen te rekenen,
en tot anderecirkel en omtrek+1,2x een omtrek voldoende eenz(eenz) ,binnen elkaar lezen als 1×1x gaat alleen nagelaten geg opgemerkt als elliptisch een punt,als een Riemanns geg lezen,hievoor ongechikt,ier,practisch,nu wel geschikt,nu 1x als elliptisch2 comple 1,1x als cirklpun t rekenpunt
veranderlijk Cayley geg veranderend isokaedrisch geschikt en ontwerp gegeven ruimtelik wanddikteuitlat, hie,r doorrekenend egeven dimensierekenen geschikt duidelijk nemen,,
den ook boven beter rekenend naagaan,rijen,kolomen,elk 2 halven,nagaand 2geg ,(in andere schema door)1diagonaalgebogen,terug in vorige ,1diagonaal,
leest halven tot geschikt als 6×115 (zonderzonder 7) 8 rekenend 7×8 rekenend doorrekenend gaat alleen practisch Lorentzpunt contractie geg(on)voldoende geg voldoende voldoende als nalatend als Riemanngeg als elliptisch punt rekenpunt 1x geschilkt,gaat Cayley’s te nemen ,punt cirkelpunt rekenpunt alleen practish rekend ge te nemen doorrekenend,
duidelijk tot uitbreiding op getal Malba Tahangetal,6 cijferig,nu 10 cijfferig 141 (57),nu 141518(275) nu beter 1415181257 enschematisch bekend,ook wel in het geheel analytischs chema’s 17 stuks,1x 17x als 10x 100 gegevens 1000 (geschikt) als gehelen,getallen 100 gehele getallen ,geschikte input geschikt,1x analytisch 10 als geschikt elk 10cijferig,input geschikt,voldoet als gegeven,
en,en alle gegevens,en behalve
veelhoeken projectief rechthoekige driehoeken op cilindrishe oppervlak projectief hoekpunten 10 driehoeks hoekpunten als voorheen te nemen,ref C,Reid pag 76 lezen,doorlezen nu,zelfde ref pag 70 meelezen tot 117lezen,duidelijk alleen toerental,1×2xtoerentallen2 toerentallen bekende,(trillingsgetal) als kwadr+1,1x,(1x )zonderprobl programmatisch door te rekenen,rekenproces ontwerpend doorrekenen,
01 06 2016,
en behalve +1,alle factorials ,als ongschikt deelfactoren producten,behalve behalve de eerste tot 257,F3(en) anders eersten ,tot F5 eersten in geheel,verder 3selectief2 in scalarveld te rekenen,discreet rekenend tot 20 geheel als eersten,nu het gaat,{en tekegeg te halen 2 lineaire transformatie,Fouriertr.f , Laplace tr.f. (en) z tr.f. tekengeg tekengeg voldoend in het scalarveld discreet het rekenen te rekenen,(4.3) na te gaan,verder in studie als probl te stellen een affiene groep als groep+1 voldoende als oplossing tot 1/2 stellend…uitstellend,later wel verder }
en Fermatgetallen F5 tot F32 niet priem,F5xF32 als ot F37 niet priem,F27 niet priem
F37/F27 als 1x 10 exp 10,
{en voor designer geg opmerken,toerental verbrandings motor 36000 rph,te weinig ge,zoekt zelf verder,niet zonder efuncties geg 1o,neemt temp t 5verschilen mee,voldoende geg,ontwerpt zelf wel en sluit 2probl trillings tijden 3,1x geschikt zonder probl,nu het gaat 1×2x bgrensd bij 100km/h tot120 km versnellendin 2 mindoor terug,door tot de kruissneheid ,100 km/h,beschikbaar 3 min tijdlengt,laat na als ander 2 andersom tot optie 3selectief 2,}
discreet verder door te rekenen 1×3
#gaat F1xF2 /F4/5,nog 1×2
#gaat FxFyFz /(Fx-Fy)(Fx-Fz),nog 1×1 gaat ook andersom
#(Fx-Fy)(Fy-Fz)(Fz_Fx)/FxFyFz gaat andersom niet zonder 1x anders (F4-F0),overige eersten wel duidelijk alleen verder in N( f2-F3) als F3/F2,wel opmerkend grotere P in de verschillen als eerste term nemen,alle verschillen positief nemen,(Aanw: onder Fermat getallen wikipedia googelen)
samenvattend tot hier voor ontwerp gereed componenten behouden,(voldoende hoeveelheid niet naar milieu), T operating temp gereed,toerentalN gereed samen 1×3 gereed,wel opmerken,behalve element rekenelement 1,element geschikt als een vlg+1 alleen geschikt nemend,en anders 1x nemend,temperaturen als lengten tussen punten als(e)punten als eenheid(gr C)neemt 1x andere eenheid te nemen,in onze voorstelling de andere,(niet de voorst de bekende,de kegel kwadrde analytisch ,bedoelen we hier niet,bedoelen we hier,klad A4tje 2805 2016,te nemen eenheid andere eenheid gr bgl nemend,gaat algebraisch, en merk mee op dualiteit ,op te merken hiervoor geschikt temg,zelfde geg gr F,gr C,Blijft bglgeg Poincare theoretisch,gaat pracisch bgl2,beiden electr geg,deelbgl P….,1xelectr uitdrukkend 1 in andere eenheid,
hiermee duidelijk,(on)nodig simplexalgorithme niet verder nodig,niet verder nagaan,behalve 1x teken,teken Notatie,1x nemen en rekeningen5 rekeningen notaties door te rekenen theoretisch voldoende voldoet ‘t rekenontwerp practisch theoretisch voldoet ‘t 3transformaties,de linairr tot de bizonder t transformatie de ruimtelijk bizondere, tekengeschikt1x,(x) als getaltheoretich voldoet ‘t Schroeder getal lx,(x),samen voldoet ‘t,practisch,theortish,nu het alleen rekenend gaat,practisch hier bij Lorentz bij ons het geg op te merken ,gaat ‘t samen alleen 1x,1x teken geschikt doordoor te rekenen 5 rekeningen door te rekenen ontwerpendrekenend,gereed rekenontwerpr geschikt,
HOLD
VOID tot hierAMENDMEnT boven F3 het Mersennegetal 257 het Fermatgetal
MODIFICATION F4 door Eulerrekenend tot het bewijs rekenen wij tot 1/2 als tot 6400 rekenend 100,leest beter beter 80Hg niet,1×1 als 2×1x andere3 andere 6 metalen geschikte detectie (Te) 3 dezelfde,installene elk in thermokppels 2 ,installerend,werkt,1x.
(opm tot hier zonder Bhargava geg komen ook ander geg Lagrange geg niet mee,geheel zonder 4,3,wel mee,zie hieronder gelijkmatig 1x,1x,1xextra mee,keert 1x terug als geheel niet als voor een loop geschikt,keert 1×1x rekenend terug keert in een rekenloop terug
theoretisch nagaan,zoek zelf metalen geschikte 10,bij voorkeur zonder Hg niet nemen,practisch ongeschikt,fungeert zelf wel als ons aanwijzend gegeven,
en theretisch geggeg gelijkmatig 1×1x,nodig 3x,hier nagaan, anders niet in een loop niet,een rekenloop niet,tot F0 alleen 2functioneel (!)!als 1functionee als 1(!),
anders niet anders een loop,niet om te rekenen,het ontwerp theoretisch practisch door lezen te lezen,ontwerpend
F5 (zonder)4 cijfers,1x keert voldoende F4 terug (aanw:verlaten we hier 1oo geg in Bhargava te lezen,1x werkt temp verschil verschilT als geg te groot,thermokoppel in F2,1x in,,dewachtrij”),rekenen wij tot een loop geschikt tot !/2,door(onvoldoende,niet een rekenloop) tot 1geg thermokoppel,gelijkmatig 1xals andere geg ,(2 temp T elk als verschikT,thermokoppel opmerken) mee rekent tijdig geschikt 2items4 Te) als thermokoppel,theoretisch gaat het practisch,ongescikt gaat F32 niet priem,F27 niet priem,beter gaat factorials 5,(F27),factorials 3( F32) lezend gaat beter,doorlezend gaat beter
(F27)/(F32) zonder (F37)/(F27),10x doorlezend gaat beter een loop als eenrekenloop te rekenen
(F27)/(F32)/(F27)/F37-100xlezen (als doorlezen tot 110,1x zonderF3 x Ff10),wel duidelijk gepaarden bij Wiles cs lezen,110 lezen,opmerken theoretisch fytsisch in Per,Syst,blijft theoresch,wijst allen aan ,leest 10x theoretisch aan,nu het gaat 1x zonder probl F2 en als eerste F5 niet verder 1x niet ,zoekt niet verder priem niet,wijst 2×1x aan het rekenen 10rekenend aan,verder niet tot interlock niet hier niet 4,3 het geg anders niet gegeven tot 1×1 geschikt signaal,(leest het gegeven 2x als geschikt 1×1x aantallen exponentiele geg andere schaal geschikt,geschikt,voor geg temp geg alleen aantallen getalmatig geschikt door input 10 cijferig getal, getalmaig gechikt( te) verwerken(d),werkt zelf 1X signaal, tocheck to check op foutloos verbeterd nagaan,en wel vooraf volgend detailed design doornemen

0206 2016.
detailed design
3selectie2,gaat temp T regelend na,detectief als op kleur nagaand,3x, (zie voor theorie, als ref.koolstofijzer- diagram ),leest als geg als tempgeg verschilltempgeg als afgeleide kleurgeg en gaat na
1x tot Curie temp 770gr C (zonder ferromagnetisme)
alleen electr door, tot vlg eenheid+1 door tot verschilT,2×1x als 1×1x(en) nodig selectie 1x tot 10 op kleur,geschikt samenstellend materialen detectie punten zoeken,als voorbeeld het ijzer koolstof diagram doorzoeken,(eventueel beter ander metaal mee op kleur geschikter detectie punt,(en behalve als volledig ongeschikt,cementiet niet geschikt,niet nemen),wel detectiepunten 10 aanbrengen en zelfde metaal,geeft per.SYst zelf aan, 1×3 Hg nemen in thermokoppels nemen,3 installeren,en nog 1x aan te tonen, hieronder duidelijk,behalve Per.syst,tabellen doorrekenend rekenend aan tonend 1×1x Hg gesch.,en hier op te merken,en duidelijk 3selectie (andere) 2,werkt beide,toerental en vervuilers rekenend 1x alleen electrisch electrisch als kwadr te nemen,magn chip het geg v tekens toerenntallen lezen,nemen,neemt design vervuilers 5 componenten ,behalve rekenend als vanzelf,leest,behalve 3xontwerp catalyst gaas binnen uitlaat 1×3 aanbrengend,(zie vorige extensie) gaat als 1ontwerp mee,hier uitbreiding,1×1x voor/na carburateur fractie retrograad nemen,voor diesels gaat het ook wel anders lucht,anders tot geschikt nemen,lezen geg drukgradient lezen, tot gradient+1 afnemendafnemend tot voldoende afnemend te lezen (nog) te vereffenen rekenen te rekenen,.kortom,
en operaties 5 terug door in computerreknproces 2 tot(ander)3 door,1x door,..operatief”(als operationeel en zo) nodig als ,,distinctief”alleen getaltheoretisch tot laatste geg te lezen,lezend,
te rekenen duidelijk alleen inputgeschikt als geg 1x 10 cijferig getal,alleen detecties bepalend3 en, nu duidelijk ,meetpunten 10 detectiepunten Te,elk met een bliivend hetzelfde metaal
en voor temperaturen de schalen geschikter tot ook wel nagaan te nemen,hierna geg tot andere eenheid geschikt lezen conversietabellengeschikt lezen
als volgende de conversietabel te rekenen alleen als tot geg door de coeff als de geschikte lezend verzamelend tot als input geschikt nagaand
temperaturen input geschikt alleen tabelgeg tot 20 te lezen zonder zonder 4 ander +# niet en zonder coeff 2
[conversietabel onder,,temperatuurschaal"wikipedia doorgoogelen]
# als coeff een som niet coeff niet,niet nemen 4x niet
eerste tenminste 4ongeschikte,door naar tweede tabel door alleen coeff diofantische>1 lezen
80/33,32/21.9/5.20/7 15/8,50/11.40/21,5/4 100/33(bizonder)
en voor programmeur 4geschikte3 in verschil,1x als geheel mee,
terug de vorige tabel,
nu wel lngeg als tot 3,gaat 2 in verschil
1x doorrekenend tot 10 als voldoende voldoet als tot 3
veel beter alleen in de tweede tabel
behalve 100/33 gschikt 1x 3 in een som2
…+…+…20/7x 21/32x 9/5×5/4
alleen als input
getalgeg 20/32×9/5,1x oldoende tot getal,(quotient product+1)
alleen product A.B.C getal
1x input geschikt.
Note
F2 als veelhoeksgetal functioneel 10,anders niet als derde geg zonder vierde omhullend meetkundiig als gehele complex 1 ((niet),1x niet als 1×1x om halvecilindrisch uitlaat deeloppervl,tot 3 complex2 (zonder) de andere als deelunctie,gaat 1(x)10 tijdgeschikt zonder probl door als in eigen rotatie 1x voldoende2 als !/2,1x (on)geschikt omhullend over 3punten2,(leest 1geheel 2×1x,1x als 2×1xgeheel, injectie terugleidend fractie uitlaatcomp tot punt filter 1×1x (niet) gedeeltelijk onderbrekend injectiepunt voor carburateu,##

,beter1×2x een klep,gasklep en choke,1×1x beter samen,gelijkmatig +1 om 4punten 3xgelijkatig,1xals geijkjtijdig,geschikt om en om te regelen,electronish te ontwerpen 5.3 terug tot 3,2 terug,de ander2 meest vervuilende comp blijven voldoende achter,(aan catalyst voldoende gebonden),gaat ,,chokend”‘ electronisch beide items,(carb en nrv)te ontwerpen te ontwerpen samen met geg toerental electr te regelen,gasklep bij meer toeren iets vlakker,iets tijdvertragend nrv in operatie geschikt,wel duidelijk,

##en gaat in deellengte tijdlengte als halve geschikt gewoon (rekenend))door,tript in vlg de kegel analytisch het punt tijdgeschikt gewoon rekenend te rekenen,het andere geg 2×1x bij carburateur lezen,leest tetraedisch regelend gedurig1x,(1x) als rekenfunctie 1o complex complex rekenend 1x,gaat regelf functioneel 3 gaat 100 rekenf 3 functioneel2,(F0 lezen)leest 1×1x hetze]fde teken faculteit complex tot ,en gaat”t !X geschikt alleen technisch geschikt gaat’t,(en merk het op met het als complexe gegeven als Hg het geg in het Per.Syst.wel lezen alleen duidelijk opmerk,en de tabellarische tabel gegevens vor temperaturen temp doorlezend,wijzen uit telezen),niet anders duiidelijk tot eenmalig ontwerp te ontwerpen,1o items punten detectie punten Te. geschikt,ooord 6complexe 4andere 3,en1×3 teraedische,en, opmerkend2 niet voor temp,regelend, geschikt geschiktegeschikt ,geschikt 1x tot 4 andere 3 coord cilindrische,1×1x 1 zelfde zonder2opmerkend 1als vierde cilindrischetetraedische,en gaat als isokaedrisch 1x als coord zonder( zonder )3opmerken2,1x geschikt 2 andere isokaedrische erbuiteni als punten binnen het vlak het complexe vlak als veranderlijk meetkundige omhullende,veranderend 1x deelvlak 1punt geschikt,en veranderend over een hoek ruimtelijk als ruimtehoek bij ons bekend ,1punt vlakcoord veranderend puntcoord geschik1x als isok coord als het andere geschikt in zijn deelvlak+1,complex 2 veranderen1 tot coord punt,1x(optie) isok coord ,
in theorie veranderende 2 opmerken2,merkt (opties)op,mee als getalgeg S als 10 complex S,niet als v Gauss als bij ons hiervoor voor S als !0 S,ook niet mee 2x niet1x (zonder) S/2,(affien,door doorlezend ons geg S coord eenmalig punt1×1x lezen 1×3 complex doorlezend ,coord als geg bij Gauss niet 4.3 het net,voorcoord niet,niet, nagaand alleen moebius geg hier juist bij ons hier systeem nulsysteem vlakel element element +1 opmerken door te rekenen doordoor tot zonder binaire geg (geschikte)1x door#,
bij ons anders eenmalg punt bij ons 1×1 puntt bekend hier bekend te rekenen 2punten isokaedrische coord 1x bekende tot 2 andere bekend,elk in zijn ander deelvlak,1(optie) andere 3 geschikt1punt als coord,bekend,vooraf berekenbaar in zijn vlak cilindrisch oppervlak projectief 1x als punt isok in zijn deelvlak bekend ,door te rekenen,punt coord bij ons lezen,opmerken)anders niet duidelijk duidelijk tot ontwerp als eenmalig ontwerp ontwerp duidelijk te ontwerpen,ontwerpen..
functioneel punt inj.p, na carburteur,rekenend gedurig 1x,1x
hier aanwijzen in P.S. 1×3,te lezen,aanbrengen in koppel ,{chek hier zelf ,lees svp Per. Syst zelf anders beter nagaand door} ,Ni,..Chr…Ti…Va1x geschikt anders gaan geschikte aan
te wijzen als dezelfde 3,4 in koppel,gaat1x tot 5 geschikt mee ..Cu mee als erbuiten 1×3 andere (zonder) Fe 26(Fe)zonder 56, gaat 1x mee (zonder29,30)Cu Zn( 63+64),werkt 1xals metaalgeschikte,binaire geschikt 100 geg 5×20 tot complex wel tekengeschikt 1o cyclisch alleen complex tekengeschikt 1×1x tot de andere geschikt 5,geeft1×1x alternerend geschikt anders 1×1x als optie(en optie)en1×1x1x anders Optie(en binnen (1×1x1)optie) leest niet alleen toerental en temperaturen geschikt,leest geschikt vanzelf te verwerken (on)geschikte component 5 te verwerken,werkt 1x,(10cijferig getal werkt),kaart inputgegeven, (in voorstelling als gebruikelijk bij computer het geg in voorst te nemen lezen,{en andere kaart andere automobiel zelfde programma anders te nemen werkt anders als in eenzelfde boordcomputer) , en als 1item electrisch werkt geschikt als electronisch verdeelstuk op geschikte afst2afst gegeven, afst 1×1 geschikt,tot carburateur injectiepunten 2×1x tot filter terugleidend punt 1×1 te installeren,installeren),
en gaat,item ontwerpen,item piezoelecric op tempertuur,electrsich voldoonde versterkend,versterkt drukkristal 1×1x geschikt,anders 1x,werkt als ontvanger zender 1X als bron radiobron,te ontwerpen,te installeren,mee extra geg extra item geg op te merken,nabij inlaat luchtfilter opmerken te installeren,item nrt ,werkt ,en neemt in theorie geg getalregeling het geschiktegeg,1x alleen op druk,eenziijdig geg verschildruk het item valve non return valve geschikt te installeren , en per computer rekenend te ontwerpen door te rekenen ,wel electronisch te bekrachtigen 1×2x,
(en bouwt wel voor spanning op,alleen als voor metalen spanning opbowend nagaand,(P.S.),niet als voor temp 10 elementen metalen niet 3geschikt 2 binnen de andere,nu wel lezen P.S,1xNi,Chr,Ti, 1×1x geschikt als ertussen,Fe,Vageschikt ertussen door tot voldoende erbuiten duidelijk Zn,Cu,(merk op Cu hier niet zelf anders potentiaal inductief binnen computer geg cappotentiaal het geggeg,hier niet ,1x niet,het andere ook niet)
elecrisch inductief 1×2xals het andere item,nrv,e per computerrekenend te ontwerpen door te rekenen, geggeg oppervlakken functioneel anders (als onder een hoek,1x) 2oppervlakken gegolfd,anders onder een hoek,gaat dimensierekenend het rekengegeven nemen,eenzijdig(eenzijdig),binnenzijde cilindrisch deeloppervl uitlaat lezend,projectief 1×2x geg als 1x buitenoppervlak,1×1x projectief,in theorie rekenen,rekenend op 2cirlkels oppervlakkengegeven, als in plat vlak plat, verschil oppervlak lezen te rekenen zonder 1middelpunt 2×1x niet anders1×1x dimensieierekenend zonder(zonder) d4 (en)d3 , alleen d1d2 andersom d2d1d1 ,beide oppervlakken gegolfde 2×1x als een punt 4(punten),niet een punt 3 als een punt,1xwel geschikt als punt geschikt radiobron geschikt,Temperatuur geschikt,1×1x 1(punt), 2xals 1×1 geschikt,geschikt voor toerentallen 5 tot 2,(en) voor componenten 5 tot 2 als tot 3,blijft andersom (optie)gegeven,leest 1x input geg, 10cijferig getal 1x anders als getal 1x anders door,
blijft optie 10cijfrig getal leet 1x anders als getal 1×1x anders door,optie in ontwerp niet een probleem,leest nabij carburateur bij voorkeur voor luchtinjectie,1punt practisch 1xals punt beter geschikt 1x(1x) injectie teruggevoerde fractie te ontwerpen,te installeren,installeren,
nu het gaat als (zonder)luidspreker als microfoon zenderontvanger als andersom als getal 1×3x tot (getal) als tot 1×2 gaat,blijft tot als getal hetzelfde getal,
duidelijk kristallen 2kristallen 1gechikt aan te brengen te installeren,installeren.

[Aanwijzing,techn duidelijk,weergave verkort
microfoon,signaalgrootte/millivolt ,1x eenheid +1,,,rondzingen"nagaand
als geluidsdruk
1x tot p als tot p+1 als tot de gelijkheid+1 nagaan
lezend (ptotaal-p statisch) lezen ptot/pstat
en in SI op afstand geschikt tempverschil muPa lezen,
toerental veranderend als ..choked" de klep het gegeven apriori te lezen verschil extradrukverschil te lezen 2x1x te lezen 1x1x lezen
lezend chokend,(teruggevoerd componenten componenten 2x1x hier 1x1x toevoegen),
(en)
als onder druk piezoelectrisch kristal het gegeven als extra gegeven apriori door door te rekenen in theorie door,theoretisch
p rms+1 tot de gelijkheid
lezen doorlezen wegnemen
en pkwadraat als p+1 lezen te rekenen 1x voldoende begrensd
0 tot T de integraal lezen voldoende tot 1/2 te rekenen 1/T als (T-1)
wortel 2x1x niet anders 1x1 alleen andersom 1x1 andersom
doorlezend andere eenheid eenheid +1,
T Toerental te rekenen,alleen toerental verschil te rekenen.
Tot hier verkort,de gegevens vanzelf duidelijk door,terug,(wikipedia geschikt) googelend onder ,,microfoon'/,,geluidsdruk''doorgoogelen]

0406 201 extensie.
wel extensie anders bij ons binnen de astronomie bllivend 19 jaar als Metongegeven maan bewegend na 2102 terug in dezelfde positie bewegend bljivend anders maanbaan lezend tot op grootste afstand elliptisch ruimer,en gaat na 2bewegingen 3,tot 2121,terug als in dezelfde positie als Metonpositie
heen 1x als op grootste afstand per jaar per 2maanden 1xgeg(geg) in 10 j te lezen,1x cyclisch complex teken geschikt opmerkend, alleen,1x als geg als punt,(NIET punt),,gaat,te lezen aarde en maan als bewegend samen bewegend,door ,als na 2×6 jaren 1xals 7,doorgaand 1x als5x ruimere baan maan om aarde te lezen,toestand,positie,vanaf 2102 tot 2122 als (punt) lezen,door tot 2130,(punt) als (tot) 2141 ,punt,1x lezen,extensie opmerken,blijft als Metongegeven,wel langs andere, iets ruimere baan om aarde tot na 10.j.iets meer nabij als heden ten dage,en weer toenemend, verruimend tot 2141.punt, Meton geschikt,lezen te rekenen ,
en blijft niet hetzelfde invloed maan op klimaat aarde,wel opnieuw door te rekenen,
zal het gaan in onze sterrekunde studies bevestigend lezen ,geg als Prox Centauri 4 begeleidsterren3,geg als poolster,veranderend in 2037 als gegeven 2 begeleidsterren1 blijft1 als de andere1mee met huidige poolster,opmerken hier bevestigend rekenen geg te rekenen hier, optie vrij getalmatig 1×1x in de natuur 1×1x1x,duidelijk de geschikte nodige gegevens voldoende bekend ,(de maan staat gemiddeld op grotere afstand en cyclisch elke 10 j op iets geringer afstand),
Opm.wel,en blijft niet hetzelfde,het effect van onze maan op onze aarde,v klimaat anders,wel voldoende specifiek door te rekenen,doorrekenen.

0506 2016,
en,
in verkorte weergave volgend het 10cijferig getalgegeven als bij de maan, in een toestand geshikt en de 2volgenden1 ,(van mars de toestand geschikt een zijner manen) ,het gegeven als tot de volg4.3 lezend ,(aarde,maan,maan,mars)
als teruglezend,getaltheoretisch doorrekenen
diagonalen (punten)punten o als omhullend 3.2
lezend,(frequentie+1 terug) door,en niet zonder bekende geg geg P.Alkema,J.Hoekstra,W.Schilte door,leest ,leest1x door tot als gegcirkelfreq)onvoldoende (zonder4) voldoet freq kwadr +1 beter exponentieel,practish geg,1x extra,te rekenen
(Schroeder+1),getaltheoretisch Schoeder,1x,1x,1x,
rekent behalve rekent rekenprogramma 3geggeg.1extra tot 4 mee
behalve 3complex 4,
en beter analytisch 1×1 complex2 niet alleen
rekent 2 binair 3, geschikt,1x,bij alle 10 planeten,objecten3 het gegeven,(10cijferige lezen),binair+1geg 1x,in verkorte rekenweg,1x erlangs verkort rekenend weergevend,(gaat vlugger dan je denkt).

De waarnemer Kepler-ruimtesatelliet/een andere planeet als Aarde.

12 mei 2016

1284 geschikte waarnemingen,exo-planeten,voldoen ons in studie,voorlopig,om nulhypothese te verwerpen,in ons stelsel,melkwegstelsel,
niet meer dan een andere planeet aan te treffen,geschikt als aarde voor dezelfde vitalieit,levenskrachtige biosfeer als de aardse,
na te gaan,dualiteiteit),
9planeten10 als 1 mee,(Aarde),meenemen als geggeg,behalve 15 algorithme geg mee,microcosmos geg aminozuren 20 als gegeven exponentieel( ln) bepalend 2 behandelend lezen,

hier 1×17x17 nagaand
en lezend 1000xlezend nagaand 2 gepaarde 17
geschikt 2distributief 3 ruimtelijk wel,wel op te merken
1x als kwadr+1,
werkkt 1x anders zonder 4 niet als kwadr
tot verschil 389_239
(on)gechikt 2 geschikter geschikt
tot 1289,
gaat analytisch 5,1x
tot 1284,
reeel resultaat Kepler ruimtesatelliet voldoend als gegeven bij ons uitspraak,
nulhypothese verwerpen,
1 constellatie voldoet in ons stelsel melkwegstelsel,een exoplaneet geschikt een biosfeer als op aarde,voldoend vitaliteit,levenskracht,en niet een andere niet als deze twee,Aarde en soortgelijke niet elders in ons melkwegstelsel,onnodig door te zoeken,
toelichting voor onszelf,
en zoek zelf op (half(on)regelmatige lichamen punten alleen
complex in voorstelling te nemen model heelal 17 heelal concept door door te rekenen tot als getalgegeven als coord isokaedrische binnen ons stelsel melkwegstelsel
gaat 100 ruimtelijk hyperb als kwadr,
ruimtelijk anders bepaalt 1x als tot 3behandelend2,bepaalt 1x tot 3
geschikt geschikter als ruimtelijk bolvormig als deelspiraal 2deelspiralen,elk anders als een andere bolvormige anders,1x elders een andere (deelspiraal)punt
op afstand geschikt geschikter
eenmalig 1x,1x niet anders elders niet reeel niet niet in voorstelling te nemen als een levensvatbare drager niet ,bij ons in de melkweg nergens elders een hypothese door te rekenen,gaat getaltheoretisch tot berekenbaar bewijs,nulhypothese verwerpend 1×1x ,voldoet in de natuur hier de sterrekunde zelf,merkt satelliet voldoende ,voldoende1289 voldoende, waarnemingen op,(ga het anders getaltheoretisch detailing bevestigend bij ref C.Reid na),en ,voorlopig,gaat extragegeven mee na door perioden 2 tijdlengten alleen de geschikten 2 door door te rekenen tot dezelfde levensomstandigheden als per conditie dezelfde aardse binnen 1x(teken als 10) 10exp9 eenmalig in jaren gemene jaren als hetzelfde leven op aarde (en) exoplanetair,(eenmalig uniek 2,anders geen voortpanting,genetische voortplanting),andere extragegeven vanzelf,localisatie,rekenend duidelijk,nu het gaat,100temperaturen t gaat,beter 3 verschillen Tversch,2 gaat(en) gaat als derde 1/T gaat ‘t gesch.,en als F anders,gaat ‘t anders gesch . gaat anders,bouwt op als op aarde op,aminozuren 20 aminozuren tot peptiden,polypeptiden tot proteinen geschikt ineens 5(-)3 tot 3,2 als (2-3l) gaat ‘t Kuipers getaltheoretisch,waarschijnl.h.tostand alleen geschikt,geschikter door te rekenen,rekenprogr geeft( ‘t) aan door te rekenen in nieuwe computer beter ineens duidelijk te nemen,aanwijzend gegeven binnen stelsel sterrenstelsel aanwijzend,aftellend gegeven als eenmalig geg te rekenen hoofdrekening,Notatie,1X,x het gegeven aan te voeren gaat in het berekenbaar bewijs duidelijk te nemen,neemt 1x zelf wel./

for comments only,

en zie mijn uitschrijving ter commentaar binnen onze discusste,schrijf zelf ook uit,en vergeet daarbij niet,herinner zelf jullie aanwijzing, het lemma,ref.pag C.Reid pag 26 het gegeven hier,hier het lemma gewicht gevend,verder wel duidelijk,pag 25 zelfde ref.alg notatie als n+1 tot de gelijkheid ,in de sterrekunde hier in de natuur n+(andere)1 meenemen,en ref fysisch polytrpe processen opmerken,terug door lemma (boven) aanvullen
tenminste 2 getallen door dat priemgetal deelbaar
opmerkend
eenmalig in de sterrekunde wel 1x,1x lemma als +1 beter gegeven

en gaat het thermodynamisch Gibbs (niet) vrijheidsgraden niet alleen,onvoldoende,wel punten rekenpunten algemeen door te rekenen
aminozuren tot als bouwstenen ,(proteinen), als tot 5 zonder (poly)pept.
tot 3 peptiden veranderlijk2 zonder andere 2,alleen lezen (poly)proteinen te complex niet lezen niet nemend,
wel door door te rekenen product getal,quotient getal,tot als derde gegeven,
door door tot bouwstenen door,en merk het op in de natuur alleen linksom draaiende als in een richting te nemen,(fysisch v licht nagaand,bekend),
alleen als bouwstenen theoretisch punten als hoekpunten,Eulers gegeven ruimtelijk nagaan geschikte te nemen,zonder lijnen niet punten om te rekenen nemen,niet nemen,behalve een punt als vlak zijvlak,half tetraeder het andere erbuiten door door te rekenen te nemen,(lees bij ons terug),
anders geraak je niet tot geg ver verderop,in de melkweg een exoplaneet,zie ons archief voor het geg isokaedrisch coord als getal het gegeven,
en leidt af
tot vanzelf volledig volledig als eiwit binneen een organisme levensvatbaar,ook binnen andere vormen,organismen als volledig,vitaal bekend
zonder andere als te complex 4/3,
gaat alleen exponentieel 5,3 (-) 2/3 andersom als 3,2
het geg duidelijk tot nulhypothesen,1×1x verwerpen,
gaat niet 1x niet anders
1×1
gaat elders niet anders
als op Aarde een exoplaneet met eenzelfde biosfeer,nergens elders een andere niet.en
verkort hier A4tjes per heden weer te geven als tot gegeven isokedrish geg als een getal een coord bij een zon in de melkweg,punten 100punten 10,1x analytisch afstandgeg ,jengte als afstand 10 het gegeven exoplaneet bij zijn zon geschikt door te meten in zin positie t.o,v zon en de onze als 2toestanden in 1operatie rekenoperatie geschikt geschikt als in een toestand levenstoestand te meten,1x te wegen,lemma1x,x gegeven op andere afstand,terug op nabije planeet geschikter vorige conditie(s),fysisch thermodynamisch 1x anders complex als vierde geg (Q,T) volgende +1,terug door methodisch 5,2 door practisch alleen tot 5.3 door als 5,3(-)2,3 andersom,voldoet alleen interface geg computer display 3 punten2 te lezen,als nulhypothese als de andere,en 3punten in kleuren2 kleuren alleen in volgorde geschikt 2volgorden 1richting dezelfde geschikt lezen te nemen,mee,te verwerpen,de andere nulhypothese ook te verwerpen,en zonder waarnemingen de grootste vitale organismen als dino’s,als mammouths,als olifanten ,sequoia’s niet waarneembaar aantoonbaar voldoende berekenbaar bewijs,biosfeer exoplaneet,1 eenmalig,1x dezelfde als op aarde,gaat alleen als getal als coord isokaedrish geschikt,geschikter octaedrisch geg beschijvend computer ontwerp lezen,teruglezen,coord plaats tijd,tijd kwadr het geg als getalgegeven als het andere opmerkend,(en chippgeschikt de computer extensie), 3kleuren als punten als in 2volgorden 1 geschikt te nemen,interface waarnemen,trekt programmeur,en alleen exopl. ruimtelijk in juiste positie als de conclusie vanzelf tot de gezochte conclusie exobiosfeer als dezelfde biosfeer op aarde, eenmalig gegeven bij ons.

(behalve de allergrootste primitieven bij ons op Aarde binnen Nederland,en bij de voornaamste beedigden behorende dienaren,aangesteld in de toenmalige rechtsstaat der Nederlanden,behoorlijke gerechtsdeurwaarders waren het en als hun huidige soortgelijken waren zij en worden zij het in aantal niet,niet veel meer niet,het werkt niet als aantal onbehoorlijk groot niet,werkt het niet,niet binnen een systeem als, bureaucratisch systeem niet,niet eenmaal vruchtbaar als systeem niet,niet een rechtssysteem niet.Volledig onvruchtbaar).

wel 2x uitschrijven
correctie lezen Lorentzkracht alleen lezen,
als gegeven translatie als gegeven nagaand te nemen,als Lorentztransformatie als verkort lezen als punten epunten tot de volgende als lengte complexe elengte lezen te nemen ,1x doorgaand te nemen,niet anders exponentieel niet te nemen,als geg tot 5,3-2.3 exp alleen als andersom reeel te nemen 5.3 (-)3.2 te nemen,nemen,gaat als functiegeg complexcirkelf gaat ((f))het geg
nagaan(d) te nemen
als spiralen 2 Archimedische spiralen opvolgend 2×2x deellengten (geschikt) 4 projectief3 verschillen eenz.eenz tot 1punt veranderlijk binnen 2 veranderend als geschiktgeg te nemen metend doormetend alleen in 1 richting doormeten nemen,
op afstand 4punten,(verschilpunten)3 ,en op afstand ruimtelijk 3 als geg 100punten ruimtekromme deelkrommen 3 geschikter erbuiten10 x op afst 2×1x op afstand geschikter tot kromme complex 2 punten 4 complex 3,gaat 1x (teken10) analytisch 100,
gaat na als in de natuur na translatie,(Lorentztranslatie),verkort 1×1x
in de juiste positie tot exoplaneet’zon op afstand 1×1 gegeven tot de onze, (onze zon),#

schuin,scheef ruimtelijk als metend tot Kepler satelliet door te meten te meten,tijdig in satelliet op te merken zonder ruimtelijk 2 probl alleen mee tot computer bij ons op Aarde,gaat als coord geg alleen kromlijnige reeel als geschikte tijdig te nemen ,door meteen in computer door tot programmeur bekend,merkt interface op,anders 1x een andere (on)geschikte andere als+1 vlg exo buiten zelfde sprialen als deellengten en als punt zelfde geg als zon dezelfde, enz.anders volgende spiralen geschikter door te zoeken,wel doorzoeken meten doormeten,en wel alleen binnen onze nieuwe computer,1x rekenproces deelproces derde eerste als optie geschikt deelproces rekenproces doorrekenend rekenen te rekenen

#rekent 6punten 3 door,
terug door tot 3.2 het gegeven als gegeven als punten gekleurde in display als punten gekleurde alleen 1×1x in dezelfde volgorde gekleurde door,leest programmeur door,merkt op,en rekent computerproces volgende toestand,condities uitgebreider als in vorige,te weinig te veel, tot geschikter,geschikt alleen in dezelfde volgorde kleuren volgorde dezelfde als gegeven,leest programmeeur tot voldoet rekening ineens aan conditie voldoet 5,3 (-)3,2 als conditie voldoet tot conclusie gegeven 2xals 1×1x voldoend als geg anders niet,wel noodzakelijk,hypothesen 2 hypothesen simultaan te verwerpen,verwerpen,
en neem het hier aan, 1exoplaneet in de melkweg present als onze Aarde.

(Aanwijzing:nu ‘t ineens anders beter korter niet gaat,verricht,sateliet verricht waarnemingen,onder een hoek als een halve zonder als een probl 3/4 mee,mee in een reeks 2,1x juister,bizondere waarneming extra gegeven 1 vlek verdonkerd als vlek minder mee ineens ineens in het ene kwartaal als geschikt in het ene halve jaar als het andere (zonder) als jaar schrikkeljaar op aarde en erbuiten 2×2 waarnemingen en als vijfde,alleen te nemen als waarneming verrichten op het punt hoekpunt,scherpe hoek,behalve als vlek ,dezelfde meer verdonkerd en als aantal hetzelfe te nemen,tot gereed ,geg reeel Aantal+1 /1×2,en anders onvolledig geg Aantal+1 /2,doorgaan doorgaand te meten 2objecten3 mee 2 mee bijdezelfde zon mee,aantal tot vijf bekend als gegeven,aanwijzen aftellend de volgende als Aarde,de gezochte (on)nodig verder in onderzoek te nemen,alleen duidelijk aanwijzend nemend,de gezochte aantreffen,wel simultaan beide doormeten rekenend,(anders 1×1x algorithme 15 anders niet geschikt niet.Laatst genoemde geg ref C,Reid bij ons duidelijk hier).En als uitspraak Darwin opties 2opties mee te geven,als ouderdom nagaand,meegeven als optie iets terug,door de andere iets verder door alleen aan te nemen algehele degeneratie dan wel krachtig herstel,na een 7de generatie, een bekend fenomeen bij ons op aarde ook vast te stellen).

ter inzage in mijn archief A4tjes dd 1405 2016,een 1exoplaneet1 biosfeer als Aarde, binnen de melkweg geen andere,de afleiding (volledig) voor studieteam en programmeur gereed bij geopend archief,(anders bellen bij bekenden en vragen naar sleutel computerroom,A4tjes op grote stapel boven erop,vind je zelf wel).

[en ondanks de actuele doodsdrift v/h Nederlandse parlement,je zou zeggen teveel Stasi-achtige, Gestapo achtige als terrors ,dood als een pier;zij zwijgen ieders belang dood tot je er zelf bij neervalt en dan ben je er zelf ook al 'weest.
Wij bevinden ons allen momenteel in een rechtsonzekere situatie.
Maar er is vandaag tenminste een journalist in dit land en hij heet Govert Schilling heet hij.En er zijn deze week al twee parlementariers hier te lande in beeld,en het zijn hr Omvlee en hr Dijkgraaf,zijn het allebei.
En in dit jaar is er gelukkig maar weer,en wel weer opnieuw present ,een geleerde supervisor,en over alle wetenschap gaat hij.Het zal opnieuw de leidinggevende hr W.Dijkgraaf wel zeker weer zijn.
Maar,tijdgenoten, wij allen zijn eigenlijk allen alleen maar analphabeten ,zo zou tenminste onze tijdgenoot heer Newton, denkelijk zelf spreken.Zo weinig weten wij allen te samen.En dan zeg je toch maar beter weinig,beter maar niets meer,denkt men niet?Gaat alles vanzelf dan?Liever niet?

Maar nog zijn er slangen in de kuil.Nog sluipen er ratten door het riool.
,,Losers" ,waar U dan,wacht U voor die honden].

1505 2016.
voorlopge studie doorlezen en geef commentaar svp,vooral om tot practische aanwending te geraken,(ontwerpen te veronderstellen).
tekens afnemen,en zoeken,zoekt gericht,(later wel in vlg deelstudie),
1×17 tekens afnemend 17 derde machten als 2exponent uitschruvend +1 geg(exp 2 zelf het gegeven later wel)
en
1×9 tekens afnemend,

lees geg pag 26 ref C.Reid,
[en behalve lemma+1 ook mee 1x(teken) hoofdstelling
{1x niet 2x niet 1x1x},
mee nemen mee als bewijs (on)voldoende mee bewijs uit ongerijmde mee,
en stel wel samen,stel als bewijs samen]

lees ook pag 67 ref C.Reid en ga door afnemend te nemen,
behalve even getal som van 2priemgetallen,1x teken,(ref postulaat Goldbach)
1x teken (vierkwadratenstelling) en 1(x) mee mee
als (1x) negen derde machten,1(x) geschikt mee,en als geg onvoldoende,1(x)geschikt mee
negentien vierde machten 1x anders niet terug,1(x)als teken 1(x) meemee1(x) en zonder,
en alleen in de N. weg te nemen,wegnemend,
1x vierkwadratenstelling,
door door als quotient+1 door als doorgaand alleen nagaand,
niet zonder Fermat’se getallen als priemen gehele alleen ,,5 cijferige” #nagaand te nemen,(pag 67 C,Reid),
,doorgaans te nemen
6sommen 2 kwadraten samen 9 tot geschikte 10 nemen,
niet zelf een bewijs,
meenemen als gegeven mee,mee in het bewijs mee in het samenstellend bewijs het ongerijmd bewijs bij ons mee als uitbreiding te rekenen,gaat als
ongerijmd bewijs bij ons als uitbreiding rekenend te rekenen//(voor mij zelf,absoluut zeker een bewijs zeker/waarvoor,waartoe?//
en verder,alle Fermat getallen vanaf F5 tot F32 bekend,niet als priem,zijn niet priem,nemen
te nemen verschillen 26 verschillen beter rondom 27 nemend
zonder 25
2x niet nemen,als in kwadraten 4 niet,niet nemen niet
als in een som wel,wei twee in (een) som,
als verder,verder in N. wel nemen
derde teken niet tweede eerste wel nemen,
zoekend geg Goldbach 1x,1x
laatste cijfer priem eerste andere priem
samen in een som voldoende tot als derde te nemen
,
als derde voldoende alleen tot als gegeven derde een priem,rest verwaarlozend verwaarloosbaar in ons bewijs,
en geschikt niet 1x niet in theorie niet gaat het 2×1x als 1×1x wel in de natuur wel,en wel nodig,bewijsbaar,2x bewijzen
en gaat het zeker in de natuur zeker
laatste(n 2) gegeven als eerste(n 3) te nemen 2,3
exponentieel reeel in gegeven 53(-)3,2 nemend te nemen,zelfbewijzend te nemen,nemen,
en in de techniek,en keer terug in studie hiervoor bijv. studie geluid,acoustiek beter te kennen,ervaren,technisch ontwerp beter overbrengend te nemen,gaat t anders acoustisch en semble voor een groep als een blazersgroep slagwerkersgroep,strijkers als groep samen met een groep zangers in koor acoustisch anders harmonisch welluidend even welluidend
tot in de ene ruimte,concertzaal,als l tot in een andere,vervangende ruimte,(bijv.voetbalstadion gesloten een onder een kap}overbrengend te nemen te nemen,naar andere ruimte even duidelijk duidelijk acoustisch hetzelfde welluidend in de muziekleer erbuiten te nemen, technisch over te brengen nemend ,alleen in technisch ontwerp alleen getaltheoretisch,practisch technisch ontwerp tot gereed duidelijk nemend,in ontwerp nemen.duidelijk te nemen duideliik nemen,zuiver rekenend ontwerpend duidelijk nemen,
ontwerpen.

#beter nagaand alleen grote getallen Fermat, als,, 5cijferige” (factoren verschillende) verschillen ,negatieve 2 nemend 2×2 tot als gepaarde 2 als Goldbach tweetal tot als 3 gaat 1mee,
zomede ,als uiitbreiding lezen,poneren, een stelling poneren, een zelfbewijzende stelling ponerend,eerste deelbewijs derde eerste te nemen,geldig in de techniek,ontwerptechniek, alleen,gaat als bewijs volledig voldoende terug door te lezen als hulpstelling te nemen bij ons door te lezen duidelijk als gegeven te nemen bewijs Goldbach teruglezend nemend,wel nemen duidelijk te nemen te nemen,nemen,neemt zelf wel 1x wel.
toelichting: getallen,grote Fermatgetallen,,5cijferige” opvattend factoren 5deelbaar te nemen

schrijf zelf beter uit,(to check,anders verwerpen).

(en,later wel,doorgaande studie,geluidsoverlast in studie nemen,vliegvelden,vliegtuigen,vorige studies v derden,blijvend voorlopig,niet verwerpen,vooraf doornemen),meenemend evt mee,later wel eens ,in voortgezette geluidsstudies mee,en studie geluiddemper,uitlaatgas als samengesteld ontwerp,2opties 1 nagaand bij voertuigen, teruglezen de een en samennemend de volgende mee,beter in studie te nemen).

1605 2016.
wel Galois gegeven,bij productie compact discs,mee in studie,nagaand een groeo als een halfgroep en theoretisch Fermat getallen,grote alleen,2 factorials3,als de ,,5 cijferige” nemen,als 14257 nemend,2×2 factorials laatste 2cijfers eerste drie geschikt,gaat,(nagaan),theoretisch alleen Galois’s gegeven ,algebraisch een groep,1x,1x uitbreiding bij ons veronderstellen te nemen,neemt zelf als gegeven in technisch proces ontwerpproces het gegevengegeven Goldbach vermoeden,even oneven, zelf mee als tot factorials3, tot het bewijs,een proces rekenproces productieproces,technische items in productie nemend,voorlopig voldoende bewijs,
en gaat rekenend getalmatig 2,1 anders niet,
en zonder Fermat Gr st,voor gehele ongeschikt,ongeschikte en zonder F getallen als tot F5 niet 4x ,,5cijferige”niet ,ongeschiktongeschikt 2×2,niet nemen,wel lezend opmerkend wel tot 3×2
niet anders geg 5,4 zonder 4/3 tot 20pties1 ,vrij,getallen Fermat getallen,en blijft geg 5.3)(-)3,2 exponentieel,1×1 te nemen niet nemen,neemt zelf(anders) het gegeven,stelt 1x 3x samen tot ,samenstellend bewijs blijft geldend alleen in de natuur een proces rekenproces alleen in de nieuwe computer te nemen om items in serieproductie batchwise geschikt tot optimaal in productie te nemen nu het(ander2) gaat 2veranderend veranderlijk gaat,duidelijk duidelijk nemend gaat het alleen getaltheoretisch laatstbekende distributieve geggeg bij ons recent behandelend anders toepassend,hier procesontwerpend hier toepassend blijvend geg 20pties1 blijft 5,3(-) 2,3 alleen in 2 deelprocessen 3 hier in de techniek hier in technisch productie proces computergestuurd blijft als optie reeel,(blijvend in de exponent blijvend.//Welke wanden en gewelven v concertzalen bekleedt men tot op heden met gewenst gevolg,onvolledig?,welke haartjes werkend beter,anders,dualiteit, binnen/buiten het gehoororgaan?).Verzamel beter gegevens.

1605 2016.
voorlopige studies,3 studies,en gegevens logisch verzamalend samen in studie ,elk als ontwerp studie nagaand,
1x in ontwerp,geluid afschemende uitlaat mee in vorig ontwerp toxisch materiaal filterend, theoretisch in algemeen practisch bewijs mee en twee ontwerpprocessen computer geschikt tot simultaan3 door te rekenen,voorlopig als lastigste eerste mee,om te verzamelen logisch tot klanken welluidend,ook op afstand overbrengend vervangend ,elke groep items,(instrumenten) in het zelfde algemeen theoretisch ontwerp mee,niet zonder tot licht binnen computer als ,(alleen voor energie electrisch aan bron), tot laserlicht 3 bronnen lichtbronnen 4 als andersom alleen energie geschikter te nemen bronnen 2 potentiaaanbronnen 3 in verschil doorgaand te rekenen doorgaand doorgaans electrisch 2×1x als 1×1x1x tot 1/2 ,1x als 1/2×1/2 ( in het alg bewijs rekenbewijs als voldoende onvoldoende,(algemener)
mee door,nagaand te nemen doorgaand doorgaanS te nemen,verzamelt rekenend doorrekenend andere twee (ontwerpen lezen),geluidoverlast vliegveld beperkt gebied( en ) als erbuiten,voertuigtechniek voor uitlaat geluid,veranderend 2 eenheid niet rekeneenheid 2 andere1 als tot derde,als geschikt veranderend doorgaand als de andere,(bijv. na te gaan Celsius 100 gr ,decibel 1o) derde eerste,ook wel 2×3 punten in theorie model17 als rekenmodel tot 1x(tien)complex 16 als in puntruimte 1x erbuiten alleen door door te rekenen zonder 10,ook niet complex,als los vast 15algorithme,1x blijvend gegeven in ontwerp als Proces het rekenontwerp3,rekent alleen analytisch kwadr 1oo tot het gehele bewijs zonder reducie S ongeschikte getallen coeff binaire,door doorgaand 2opties 2,1x andere eenheid als eenheid rekeneenheid 1 andere als coefficient 5 coeff zonder 3 niet,niet voldoende algebr niet,gaat alleen als geg techn als een groep,beter een halve iet,niet anders practisch theoretisch tot (algebr) een groep alleen geschikt groeps theoretisch bij Galois door voldoende tot(Kleingeg.3/4 door,(wortelgeg lezen),door door tot geg machtswortel 2 het geg nemend te nemen,nagaan rekenend te nemen als Perelmans door alleen terug ,door,terug alleen 1,2 geschikt,rekenend rekenend te geraken,zonder 3x niet Fermat geg,(kl st,gr st.niet en niet getallen ongeschikt tot F5 niet,zonder zonder4x niet 3x niet 10 x,geschikt constanten 2 constanten 1x als coeff gebroken,onvoldoende geggeg vollediger ineens binomiale te rekenen zonder probl tot het gegeven als vijfde,1x als eenheid te rekenen te nemen ineens als element element+1,1x,en wel 2×2 verschillen 1×1 geschikt veranderlijk 2,bij kuiper als nalatend gegeven bij ons rekenen,ontwerpend geschikt in (andere toepassingen(mee) aan te wenden,nu het gaat als partitio numerorum als uitgebreid bewijs zonder als 257,(mersenne getallen duidelijk),voorlopig wel beter per 1705 2016 beter nagaandNOTE,, beter door,(anders door) te rekenen dimensie rekenen d1 t/m d5 beter als zuiver door tot 1×3 door door,(en blift 1optie 2 dezelfde alleen behoud in computer rekenpramma behoud het exp gegeven behoud als gegeven lezen,opmerken) en neeemt simultaan 2 rekenend 1×2 getaltheoretish geschikt als 1×1x complex2# ineens in een (andere)hoofdrekening 2 analytisch proces ontwerpend te rekenen,de een (gereed) zonder de andere 1x(x)theoretisch,practisch voldoende (voor vandaag tot commentaar)

schrijf zelf svp beter uit svp.

# wel beter nagaan in deze studie mee,1xals 2x beter vierkantswortel weg te nemen (zonder) derde machtsw 4,anders 1x Fermat gegeven niet als,(als derdegeg, gegeven te lezen ,op te merken
licht langs kortere weg als de kortste het gegeven gegeven tekengegevens anders niet 6,10 door te nemen door zonder7.8 geschikter,alleen als kwadr gehele negatieve,anders 1x anders niet 1o bij Gauss in de regelv Kwadr congr. niet,1×3 geschikter 17 nalatend geg alle 6,4 wel 3x te nenmen
1x algorithhme 15 anders niet 1×3 geschikt niet anders te rekenen,(3 ontwerpen simultaan door te rekenen,doorrekenen,ontwerpen),het tweede geg ,opmerken en doorrekenen,1×1x complex2 opmerkend,doorrekenend

1605 2016
[Beedigde gerechtsdeurwaarders niet alleen tijdig dempen,ook effe dimmen,niet?Denkt U niet,is het niet erger het onderwijs,het rekenonderwijs af te schaffen dan zelf Uw eigen kind eigenhandig te doden?Hebt U tweemaal Uw verstand verloren?
Bent U al lang lid van die partij? Ruiken Uw laarzen ook als dezulken? Draagt U dagelijks Uw groene uniform?Roept u altijd of luid of spreekt U binnensmonds altijd en kent U niet ooit de lichte nuances bij het spreken van de gewone omgangstaal,zoals ieder ander? Nog niet? Bent U al voortdurend van deze tijd?Of soms effe liever niet?Wordt U al bosig? Gaat U opnieuw zonder mij als sprekend voor mij nog eens toeslagen aanvragen voor mij aanvragen,toeslagen ,die U zonder mijn voorkennis aanvraagt en onmiddellijk zelf U eigen maakt,zodat ik de inspecteur der belastingen zolang ontmoet tot dat ik de som,die nooit de mijne was of ooit werd, wel ineens in zijn geheel moet terugstorten aan onze belastingdienst wettelijk terugstorten moet,omdat ik er geen recht op kon doen gelden en nooit op kan doen gelden en hoewel ik er nooit om vroeg en u wel,alleen voor U zelf er wel om vroeg,wel was het intussen illegaal wel.Bent U nu driemaal gek verklaard en kunt U Uw eigen handelen nog in voorstelling krijgen of bent U maar weer gewoon onrechtmatig bezig met die vrienden van U,die ons allen zo graag ziektenkosten- verzekeren,welke gevolgen er dan ook van kunnen komen?
Bent U bang,dat U de trein niet haalt?Naar Deventer niet,of naar Oegstgeest niet,of wordt U graag elders opgenomen,ondergebracht?Goede reis dan maar weer.En tot de volgende keer dan maar weer]
[Of bent u boos al een tijd en verkropt U miijn beledigingen en doet U mij geen geding aan om Uw handelen xo lang mogelijk te verhullen, opdat uw misdragingen tegenover Uw clentele niet publiek worden,of bent U al dieper gezonken en denkt U alleen nog aan Uw inkomsten?
Of bent U weer zo gulzig, benauwd,dat U de trein naar Deventer niet haalt,of waar dan ook naar toe?
Reist U niet over Raalte.Daar sprong er elke week een voor de trein.Altijd was het een patient ,maar nooit rot als U en niet als een van de Uwen.Glueck auf].

1605 2016/1705 2016.
NOTE.
gefactoriseerden,(,,factorials”),als deeltermen factoren producten binnen Fermatgetallen,alleen geschikte,in verschil(product nog)als exponentiel distributief ,verschil wel, en vijfhoeks getallen in de N in de ene term deelterm
te lezen samenstellend te nemen
in de andere deelterm
F0 tot F5 als(F4) 5cijferig 65537 in verschil _2 vorige3,niet nemend,niet voldoende groot cijferig niet,
behalve 257 als F3 3 cijferig5 geschikt
zonder (f4) als F3 verder,behalve
en zonder zonder eeste drie ook niet in een som niet,(3,5,17)
om niet te missen,de aansluiting niet missend
vijfhoeksgetlallen in andere N,ook gebroken
gebroken+1 (dezelfde),
tot opl,1×1x als Goldbachs vermoeden,bewijs bij ons voldoende voldoend te nemen
in de natuur ,techniek tot 3 als tot 2 complex vanzelf alleen in practisch computerrekenproces,
gaat alleen en niet zonder op te merken en als input extra geg fysisch bekend,zoeken,.

1705 2016,
doorzoeken
opmerkend,eenheid en element opmerken
omwisselend en vervangen
eenhei 65537 getal Fermatgetal
merkt op,vervangt niet, en wisselt ook niet om,
bealve F3 zelf als drie cijferig,
65537 ook een getal,F4 als een Mersennegetal 257 niet prem niet
F27,niet priem-F32 niet priem
as geg exponentiee 5 cijferig geg als eenheid rekeneenheid
geschikt
als element+1
geschikt exponentiele priem door door terug te rekenen
tot distributief geg 5.3(-)3.2
gaatvoldoende alleen tot als geg F72+1 bekend als samengesteld bekend
gaat alleen in voorstelling te nemen exponentieel als de grootste
blijft distriutief
5.3(-)3.2 als het gegeven als het tweede gegeven het eerste te lezen
te nemen in verschil,1×3 rondom,in de natuurkunde,
en niet uit te sluiten,derde eerste zoekend opmerkend bij Paulials het beginsel
37,1x anderomte lezen als te nemen

beter terug theoretisch,(om te rekenen),
lezen,beide lezend te lezen,
elk bekend Fermat samengesteld
lezend F36 en F38
in verschil te nemen,
niet bekend, als te complex,niet als een punt,
behalve als (een) punt als geg (de)geg 1/e,1x,
1x rekenelement
(en lees in beginsel het uitsluitend principe vPauli als ref nog eens door,in de fysica geschikt),vierde punt,fysisch zonder 4/3,als tot derde gegeven door door te rekenen
100 complex 2
in bewijs 1×1 geschikt,volledig bewijs,toepasbaar in nieuw computerin algemeen rekenproces ontwwerpproces toe te passen
de,rekenelement 1/e,en (optie0 in ander rekenproces deelproces optie,simultaan rekenend op te merken te nemen,

als gegeven,als derde uitgesloten,
als Pauli geg derde,vierde
1(x) door4.3
1(x)4/3/(aanw.:lees terug bij ons voor Einstein(
door door te rekenen
en wel nemen tot 100 getallen
23 in derde machten negen te schrijven te nemen
alle overige oplopend tot<9
te schrijven te schrijven
en oploped alleen boven100 getal 239 alleen in negen derde machten te schrijven,te schrijven,(alleen lezen te schrijven alleen lezen)
en elk getal kan worden geschreven als de som van 17 derde machten,en zo
behalve 23,37 en behalve behalve
239,37
2×2 ongeschikt samen niet alsderde niet niet als gegeven,behalve uitsluiten 1×1 ook andersom in volgorde uitsluiten

behalve behalve als derde uitsluiten als vierde geg als derde,(vierde machts wortel lezen),
leest 4,3 3,2 leest neemt 2,1,neemt 1×1 als laatste zonder eerste 1x als zonder,(x) geg 4/3 niet.uitsluitend
niet anders (getalmatig) door,terug rekenend alleen getalmatig 1x,1x door te rekenen ,op opties 2 opties te rekenen
optie 1/e en (optie) als geg (de)

aanw.:zuiver lezen,bij ons teruglezen,bij Klin terug 4/3 tot voldoende al geg 4.3 als tot voldoende,anders niet door,als geheel zonder E.Noethergeg door,niet anders tot Poincare door,gaat mee als geg te lezen Perelman 1x,1x het gegeven te nemen,(nu het ,toestaan,reeel gaat,bewijst recent , hey vermoeden Poincare ht probleem,mee duidelijk tot Euler exponentieel complex,alsook,duidelijk,zonder andere Fermat gegevens,behalve geg van Fermat korste weg livht het geg),
nog eens, tot bewijs1×1 bewijs
239-137
239-37
gaat niet als derde geg niet,uitsluiten,
gaat ook niet (37),1x niet
als geg Fermat licht niet,
kortste weg niet
gaat allen als geg,gaat 1(x),als geg als kortere weg als de kortste
6punten2×3 ongeschikt,
beter 1×3 punten beter
geg als geg v licht niet,niet anders niet energie 2bronnen3 electr ,
gaat als geg 2bronnen1
bronnen potentiaalbronnen
en rekent als Perelman gelijkmatig door terug
2,1 het geg
nu het gaat
toestand kegel als kegelkwadr wel duidelijk,
en 3×5 punten veranderlijk2 veranderend
tot algorithme 15 geschikt,
extra geg 100 analytisch 10 alleen in de reglv kwadr.congruenies t nemen
als 10 vast punt vat
punten 5 punten3 lezend 2x nmend 1x anders tot 10 als tot 3
gaat 1×3 distributief
3punten2 als in verschil,rekenend Perelman tot Poincare
1/e,1x (en)de andere (opte) als geg (de),wel differentiaal als verchil geschikt simultaan ,1 proces deelproces simultaan te rekenen,
op ontwerp rekenend,algemeen ontwerprekenproce algemeen,specifiek als productie proces specifiek op aflevering in seriepoductie optimale afleverend rekenend.

1705 2016/1805 2016 (voorlopig voorlopig voor onszelf)
wel doorgaand,
practisch,en stelling in proefopstelling verrichtend nagaand tot bewijs uitbreidend in theorie fysica nagaand
1×1x binnen theorie practisch techn erbuiten ,erbuiten 1×1x
wel nagaand 1x als gegeven
na te gaan opmerkend
algemeen theoretisch geg (125.) als laatste theoretisch nemend,(aanw: niet tot Cantor oneindig zijn geg niet,niet,hier te lezen niet lezen onder niet nemen,onder anders nemen),
behalve specifiek specifiek als hiervoor
2processenrekenprocessen tot.ontwerp
spec.spec. als in display,(niet rondom), tot 3punten 2 kleuren
als in volgorde+1
leest,neemt waar onder een hoek verschilhoek als onder 1×2x een halve 1x als 1×1x niet anders als een halve niet anders (te rekenen),
(apriori)
en wel data andere inputdata
om
2processen deelprocessen
tot 5 toestanden ruimten deelruimten 5 geschikt te meten,doormetend geschikter detecterend door te meten (en) te detecteren,
(aanw: teruglezen de geg bij ons in deze blog beschrijvend gegeven),
zonder Einstein 2/3 geg getaltheoretisch ruimtelijk meetkundig Minkowski wel
wel ruimten 4 deel ruimten 3 door te meten
getaltheoretisch bij getallen punten extra geg mee Newtongeg bij ons
teruglezend,nemen het geg merkw*prod+1 nemen,meenemend
(en) 2 andere 3 mee beter Catalan drie punten 6 tot 3 mee
het geg,voltooit niet ,niet nemend Cantor het gegeven hier niet
wel hier nemend
tot beetgetal nemen,theoretisch bekend
hier Schroedergetal te nemen,1×1x,als geg 1x te nemen,nemen geschikt nemen (en)alleen tot getal beetgetal+1, 1x te nemen,gescikt nemen
voorlopig als uitbreiding behalve fysich sterrekundig geschikt
erbuiten,buiten theorie sterrekunde,
en als uitbreiding opmerkend,
fysisch technisch een proef
als in een opstelling geschikt experimenteel geschikt te onderzoeken,te verrichten in een test deeltjes (onbekend) door een test te verrichten beter bekend,
practisch,en stelling in proefopstelling verrichtend nagaand bewijs uitbreidend in theorie fysica nagaand 1×1x binnen theorie practisch technisch 1×1x erbuiten erbuiten tot 1×1 bewijs sluitend bewijs,
#Note bij Pauli boven nagaand op te merken,
gaat ‘t axiomatisch geg bij ons hier in fysisch systeem erbuiten in ander systeem rekensysteem rekenen doorrekenend gehele getallen alleen
1x,x eenheid andere eenheid ook rekeneenheidanders
1x(optie),nu optie,1xoptie geschikte,leest,neemt 3 getallen2,geschikter geschikte hel laatste,beetgetal,1x, (x) (opm ga elf wel beter na,to check),

(verplaatst niet getallen niet,neemt optie geschikt 2×1x als 1×1x tijdexponent 2 gegeven 1x niet anders zonder 2probl tijd niet niet als 1/2 niet,niet een gegeven v tijd,
neemt wel als geheel gebroken geheel geheel)

gaat na gaat rekenend doorrekenend na getaltheoretich,(zonder overige fysische geg ,Maxwellgeg niet,hier niet,niet betrekken)
nagaand rekenend zuiver getaltheoretisch getallen gehele alleen door tot bewijs,1×3,(nodzakelijk volgens conditie),
zoekt wel een betrekking,zoekt het geg nat.logarithme gegeven (als)gegeven licht als 3/2 gaat ‘t rekenend alleen,gaat,en neemt niet rekenend licht,alleen gaat ‘ t theoretisch zuiver zuiver door te rekenen,rekent Perelman geg getalmatig door,terug 1x.1x zonder (4.3) klein niet het optiegeg geheel voor een macht 1(x) niet,(ongeschikte geschikte optie),rekent Perelman 1×1x vermoeden,bewijs Poincare door, en hier alleen gehele gehele nagaand tot 3 geschikte rekenend tot bewijs,nodig(per conditie) 1×3 gaat ‘t (onderconditie) gaat ‘t anders niet zuiver,tot 2sluitend bewijs niet anders niet anders blijft,blijft wel in exponent blijvend gegeven 5.3(-)3.2, het gegeven bewijs
.
Tot zover,een stelling in een eenmalige proefopstelling alleen door proefondervindelijk bewijs tot het enig bewijs, zelfbewijzend bewijs,
(en ook wel een andere anders,nu het getaltheoretisch,tot voltooit het gegeven alleen bij Cantor in theorie, in theorie latend,niet anders tot een andere stelling anders niet gaat).

Vervolg-extensies.

29 april 2016

2504 2016/2704 2016.Beshriiving,
2 als gegeven als Fermatgetallen3 als andere 2 mee mee andere2 complex 3/2 tot als omplex2 als complex1x,1x
toepassend,
getallen,gehele geschukt lezend als geg gehele gehele geggeg,het geg 6,4 lezend,tot 4 geschikte geschikt als 2×2 geschikter te rekenen zonder kleine st probleeem niet,
tot het Gauss niet anders 2×1x als 2S tot 3 alleen 15 alg gaat 1x niet rekenend nemend als eerste(zonder)eerste tien gaat 1×3 doorgaat,wijst als Riemann gegeven aanwijzend,aft tot 6 geschikte als tot 5 te nemen,door te rekenen nemend 6punten in het ene proces 2deelprocessen 3,,terugnemend,in het andere pramm lezend,doorgaand in hetzelfde proceshetzelfde te rekenen op veranderde snelheid geringere rekensnelhuid nagaand 2opties1
1 optie nagaand in toepassing situaties S als geg 2S nagaand te nemen,2×1xals geheel getal geschikt te nemen niet nemend,
de andere optie in hetzelfde rekenproces als in het andere programma 1×1x zonder hetzelfde probl rekenen doorrekenend zonder kl.st. probleem
2simultaan3 door door te rekenen doorrekenend 1situatie,(biiv in waarnemingsveld,tot oldoende waarnemingen,testresultaten,etc.),1×1x1 als veranderlijk 2 veranderend2 voldoende,voldoende tot zekere uitspraak,als hypothese als 0-hypothese,gaat :t anders wel tot (niet) verwerpen als gegeven binnen ene deelproces te nemen,door te rekenen binnen hetzelfde proces door tot vlg operatie door,en gaat het niet door,onvoldoende geggeg als hypothese niet te verwerpen,gaat het rekenend door binnen andere program1 00 rekenprogram door tot bewijs,hypothese te verwerpen,het andere het bewijs 1×1xals uitspraak alleen,hypothese onjuist,niet te verwerpen,Uitspraak geeft aan onderzoek uit te breiden,andere data meenemend,en als derde deelproces het complexe rekenproces 10,tot 2simultaan5 mee in het rekenpram,andere data,(bijv. betr deeltjes binnen fysisch kleine deeltjes onderzoek),als programmerend 3 programma’s binnen processen 2 rekenprocessen 1 gemeen deelproces meeerekenend nemen , anders,andere optie,(bijv gebrek aan data,oneigenlijke data0) te nemen,onderzoek beterte beeindigen,nemen

….te verwerpen…

Functie zelf
leest,verzamelt,schriijt,bouwt op (en)gaar door als de andere,gaat (hier) door behandelt,bepaalt,tot geschikt geg op te bouwen
(en) niet als de andere ook niet voor tekens,bouwt geggeg 2×2 op lezend 2×2 (on)geschikt geg 1×1 doorlezend ongesch.ongesch.
bouwt 1x ongeschikt op,op de andere f . rekenend geschikter 1×3 te rekenen 2×1x geschikt doorrekenend te rekenen
als in 2 rekenprocessen als in 3deelproccessen te rekenen,
Werkt 1x
gaar door zonder dere als functie als 100 deelproces rekenproces geschikt 1o te rekenen,
rekent zelf wel
Functie zelf getal,het geschikt (zonder) het derde
rekent zelf als tweede eerste door,

gaat door

gaat als eerste functioneel door,niet om te rekenen als de andere functioneel2 ook niet net om te lezen,
leest 1x.1x als derde f zelf functioneel 100 geschikte data ongeschikte mee ongeschikter 10,1x als functioneel op te merken,merkt zelf complex een geg als functioneel op,
tot 1ooooo geg geschikt in N opmerkend mee vlg eenheid rekeneenheid als in T geg 1x vlg element geschikt om data te verwerken,
werkt,1x F zelf als Procesf100 data tot als geschikt aanwijzend aftellend als gesch data geschiktere lezen,te lezen ,en ander F als getal te nemen geschikt tweede geg eerste te nemen,niet om te rekenn nemend,andersom als tweede eerste 8cijferig nemend,om 1x tot derde geg,functie complex om te rekenen nemend, te nemen 1×3x als fz+1 bij ons als bij Riemann ineenineens doorgaat 5gehele negatieve,negatieve analytisch bij ons (verder ,tot als negatievenegatieve als gehele Fermat als gehele 10 gehele als 3 negneg geg verder) ,en bij ons aanw aftellend 1x als andersom 1x als in dezelfde richting doorgaat te nemen,
rekent ook niet bij ons niet tot het gaat doorgaat,neemt alleen het gegeven algorithme 15 axiomatisch geschikt bij ons als het laatste geg duidelijk te nemen,data rekenend in rekenproces 100 te rekenen door te rekenen 1×1x door door tot het laatstegeg,rekent ook analytisch,te nemen gaat duidelijk doordoor te rekenen duidelijk ook analytisch 10 mee te nemen,nemend1x als geg opmerkend in de natuur,in de techniek als practisch geg mee duidelijk te nemen,in eentoepasing duidelijk nemen,tot het ineens en als Fz+1 het geggeg mee te rekenen gaat,distributief 5,1x ineens rekenend gaat,1x als rekening ineens gaat.// ….ineenshet aanw ijzend fzaftellend…..als probl,(stel de vraag desd bij Asus_fabrikant).
.
2504 2016 .Rekening.
zonder analyisch geg,gaat niet analytisch niet,en ook niet,gaat ook niet transformaties ,analytisch analytisch door te rekenen,rekenend gaat analytisch,gaat wel,gaat ineensineens functie(s) transformatie(s),gaat hier (bij ons) 1×3,gaat Functies2,Functiegetal1, het ander complex als geg 2compl3 ,hier niet bij ons ,transformatie+1,(als analytisch,1x,1x),
gaat alleen rekenend te rekenen functiegeg als 5x analytisch door te rekenen te nemen ,tot gesch.gesch. verschillen5 kwadr3,neg.neg te rekenen gaan wij hier niet opnieuw na,
nu het hier,tot hier zonder problemen 5 niet,in een rekening uitschrijvend tot 1×1x1 q.m.kwadr ineens ineens (q.m) gaat als laatste probl,(bij ons ook) , niet 2probl niet,(1/s niet 1/2 niet,keert ook niet terug niet,(fs) niet een geg),niet anders
inees ineenns,rekening als reeel gaat [rekening+1},1x te noteren,[NOTATIE+1],1x

alleen in gehele getallen ajgebr geschikt te nemen
theoretisch9 9 exponentiele10 (bij ons, lezen Waring 2x 1x lezen,doorlezend nemen 2×1x duidelijk 37 te nemen Chinlegrun bij ons,
en beter,niet zonder Waring anders,zie onder,nemend,
,nemend (hier duidelijk vooraf te nemen techn 2×1x terug door te rekenen te nemen,Pauil 37,
het geg tot 8 door,de ene rekenenend tot 5 gehele geschikt 10 ,terug door als 1×3x niet zonder de andere als hyperb kwadr als 100 geg 7.8 als geschikt 1x geschikt 1×1.5 als 5,1x
te rekenen algorithme 15 voldoende (on)voldoende te nemen,neemt 1x verd tekens 7 bekende mee als geg 1x techn teken Bose Einstein als tot 8 tekens geg.en alleen praactisch techn 4 verd 3 distributef Fisher geschikt door door Snedecor statistisch zondr Cochraa,1malig geschikt,geschikternalatend geg 4geg 3,(Fisher tabellarisch,alleen inde practijk geschikt in de techniek meeals tekengeg te rekenen,1x constanten ,natuurci=ondten geschikt door te rekenen nemem mee statistisch anders als Fisher,1x,(1x) distributief 4 tekensnalatend geschikt 3,1xiet zonder vast punt los als 10 geschikt algorithmisch 15 hetzelfde algorithme 15,4x geschikt door te rekenen,5,1x analytisch vanzelf tot [Notatie+1],1×1xcmputer programmatisch geschikt, en techn,wel andere2 als rekening ineens samen door nemend uitschrijvend ineens getaltheoretisch ander 1×1x rekenend mee rekenen1 geg licht (anders)mee te rekenen,gaan we verder hier niet na,ontwerpend,ontwerper programmeeur vanzelf wel duidelijk andere geg 7x anders mee te nemen,wel terug te nemen,golflengten 7,terug te nemen tot verschillen 3,elk als element,en element+1 niet anders rekeneenheid geschikt in toegesneden ontwerpopdracht rekeninge 5,Notaties 3 ontwerp wel duidelijk neemt zelf wel gegevens rekenmethoden 5 terug door in stappen 2 rekendd tot 3 geschikt simultaan in ht andere rekenproces als tot 3 door,rekenend als simultaa 2 rekenprocessen 1100 niet zonder derde geg bij ons,ook wel in file wel eens te tonen in discussie,zo,nodig.,
en,duidelijk theoretisch duidelijk nagaand nemend
17 derdemachten voldoend tot 8
1x terug door,getallen 3 getallen,gegevens geschikt nemend bij
239 en 37 nagaan
9derde machten 10,
37,2×1x
gaat (waring) neen derde machte (exp) 5 gehele,1x terug door
geg twee geg wel duidelijk,ook Pauli,1x zonder theoretisch Chin legrun theoretisch 2×1x als 1×1x geg wel 1×1x1 Pauli geg geschikt mee.,(gaat,Pauli 2geg bekende 1 meenemend,duidelijk nemen)
….exp…?
en,
andere Waring geg,en 1x geg vorige blog getallen geg 3 complx 2,1x 1 gegeven hier opmerken mee, als nalatend geg hier geschikt te nemend,en duiselijk
17 derrde machten geg achten geg,en wel beter vierdemachten geggeg ref,C.Reid,beter 1x nders mee te lezen als duidelijk te nemen,
ggat derde macht tot 1o, zonder vierde machten geg, anders door exponenten 5 exponten als opklimmend erbuiten als factoren exponenten,gegevens tot de gelijkheid,elk ander,verder,+1 ,1x 4x anders elk
factoren5 exponenten 4,,(als 4,5,6,7),als 5×4 geschikt zonder 4,1x zonderzonder 17,alleen tekens zonder 4,gaat tot het nalatend teken -geg 6 tekens 10,alleen 6x punten ongeschikte punten e,1×3 punten niet nemen (en) kwadr geg ekwaddraat niet,wl duidelijk nemen te nemen,vorige blog laat na,1x tekengeg 1oo(e) niet als teken tijd niet,het geg niet een teken vor tijd niet,,,gaat alleen anders analytisch 100 complex tot complex 2 ineens,rekenend uit te schrijven niet zonder de vorige 5 getallen (algebr) gaat het algebr,,algebr,(algebr) tot 3 constanten 15 gebr,bij Euler door als 5 door,,als constanten gehele geschikt complex door te rekenen inductief 3 door door te rekenen inductief 2, nu het alleen in computer ene rekenproces (ander) inductiee koper kwadr niet anderrs eenmalig niet gaat,rekeningen 2,andere [Notatie+1],1x door dezelde computer,de nieuwe,simultaan anders niet eenmalig ineens,niet anders gaat1x,1x simultaan gaat,
nog een notatie weer te geven,gaat 17 ineens rekenmodel 17 door door te rekenen tot terminaal punt tijdpunt eindpunt het hele heelal de halve bol wereldbol ineens geschikt gechikt ineens door te rekenen,gaat alleen analytisch ineens,1x [Notatie+1],later wel specificerend
wel pag 110 en par 111 ref C.Reid duidelijk lezen nemen
negen derde machten (zonde) vierde, als in verschil lezen,nemend 1x vervangend teken als nalatend vorige blog hier te nemen,duidelijk nemend,vrvangt 1x 1 andere 1 notatie hier geschikt te nemen,duidelijk nemen te nemen,nemen

3004 2016.
anders tot laatste geg nalatend 17 voor tekens 10,6 nagaand
als vectoren gegeven niet langs een weg tot energie niet anders erlangs door 1/2 tot+1/2,1x als erover gaat niet anders gegeven als gegeven na te gaan,
nagaand voor punten alleen binnen velden als krachtenveld punten 10punten geschikte als velden 3velden2 gaat als veld electrisch als 100 op afstandgeggeg 2 het gegeven 1xals1xgeg 1×1x voldoende het andere als veld electrisch als kwadr 1punt 1x te nemen,onvodoende te lezen te nemen,meenemend,alleen punten nemend meenemen punten veld gravitatieveld 3punte2 geschikt2 voldoet alleen theoretisch punten Cayley geg te lezen te nemen 3punten 1mee voldoet gravtatieveld zwakke krachten 3 elk als punt geschikt mee,tot 9punten10 het gegeven,leest 1x geschikt,rekent 1x 2punten 3 door als tot vierde punt,als erbuiten,ontaard,als buiten 3punten,tot 9punten10 het geggeg tot door te rekenen te nemen ,en rekent wel simultaan,1x ineens punten geschikt 6 (en)10 geschikter als het gegeven 17 ineens,nog 1x aanwijzen#,zie onder,
1x(17(zelf teken)x10 als 2×1x punten 1oogeschikt door door als tot 1000 ineens als tot 2opties door,simultaan 17 te nemen, te nemen,ineens te rekenen ineens,1x,1x ,(f)geg lezend nemen,1xgeg (f+1),nemend te nemen 10 rekenend 1 simultaan3,
1x punten 100punten analytisch tot 2 complex(en)
3simultaan2
1×1x punten 1o punten,alleen in de natuur als extra geg opmerkend,nemend tot 3complex2 smultaan simultaan rekenend
duidelijk als hoofdrekening ineens 1×1x1 als derde Notatie te nemen,
en in toepassingen analytisch2 en als andere toepassingen anders,( teken),als analytisch door in rekenproces100 door,1×1x door door tot 1x geschikt,(conclusie),zonder als derde gegeven rekenf complex 10 niet niet nagaan,niet nemen, alleen nemen tekengeschikt 10,1x(conclusie+1),reeel berekenbaar bewijs te rekenen,bewijzen,ook wel om te ontwerpen,techn ontwerp,(denk bijv. aan D3,tot wel 100×100 items te ontwerpen,producten als dezelfde te produceren,items als in stukwerk beter ineens,ook wel ander(e) anders,10×10x10 als het anders niet exponentieel5 niet anders gaat,tot serieproductie verbeterd te nemen theoretisch duidelijk nemen).
#wel,nodig,op te merken,als derde geg als punt cirkelpuntrekenpunt nagaan,in theorie stellingen bekend,betr. 2cirkels,een als Feuerbachcirkel geg ,de andere 9puntscirkel,2projectief2,in complexe voorstelling nemend,alleen punten nemend als op Eiv.lich bol(e),op het halve 9punten als op omtrek als cirkelomtrek op 2 halve bglengten 9punten doorgaand bewegend 5de punt mee binnen eerste sector 4punten5,1x projectief te rekenen 2×2 punten tot halve lijn als middellijjn op afstanden 2,en als derde geg (afst)geg geschikt mee gaat 3verschillen2 ineens als punt reeel,punt rekenpunt als Cayleygeg,op te merken wel,anders niet volledig,onvolledig als beschrijving,en anders niet als uitschrijving te lezen,te rekenen en als hoofdrekening anders niet anders hier tot derde Notatie duidelijk te nemen,nemen,neemt proces zelf wel.
OPm.en duidelijk mee,mee hier op te meken,later wel nagaand uitschrijvingen 2 uitschrijvend een volgende uitschrijving rekening als vierde extra1 mee mee op te stellen,behalve 3 notaties te stellen,later wel,notaties 5 notaties te stellen.
.een
[als ik later dood ga als een pier, zal mijn laatste vraag zijn,en ik zal de vraag honderd keer blijven herhalen,of ik nog een keer mag leven en beleven en niet opneuw de fouten in Nederland nog eens behoef te herbeleven , aub niet nog eens mee te moeten maken,alstublieft liever niet svp].

3004 2016
[Common sense.
hoofdrekening ineens,en functietransformatie als geg nemend,rekening ineens transformatierekening te nemen 2 nemend
als andere geg getallentheoretisch zonder getalrekening ineens laatste 2 niet,als integr voor teken niet diff,niet,als derde tweede laatste eerste niet,
gaat 10 punten 1x niet tot 1x door niet,alleen als complex door tot als geg9125.)...125.,nu het gaat
en beter 1xnagaand 2 ruimtelijk3 zonder als cirkelbgl2 ruimtelijk3 beter punten alleen,en geg op afstand als nalatend geg teken 115,1x opmerken doorrekenend 1xnu het ineens gaat ruimtelijk 10,1x als het andere geggeg 9puntscirkel,Feuerbac'hS ' cirkel als hetzelfde veranderlijk gaat,1x geschikt geschikter 10gehelegehele als complexe 10,1xnu het ineens 2simultaan3gaat, gaat te nemen,ineens duidelijk te nemen
tot op schillen geschikt
exponentieel 5
schalen als 3 geschikt als tot op 3, terug door,door door te rekenen
neemt zelf 1x notatie vanzelf 1andere extra mee

detailing, designing applications,applying suitables later on,whenever ready for approval,may it be in time may it be to forward to
programmer designer certifier,(by preference not a certifiable one)].

0105 2016.
en gaan wij voorlopig zelf na,rekenmodel sterrekunde eindtoestand uitschrijvend,hier aleen beschrijvend nagaand
tot 6punten,toestand binnen halve bol hemelbol,12punten in N door als tot 24 door
getallen 5 gehele 3 als bekende 2 mee,terug,door punten rekenend 6punten 3x als tot 17,tekens 3x,
ineens ineens (f),(f+1),Weierstrass lezend 2 veranderend 3, te nemen element,(element+1 nemend te nemen,zonder derde (andere)tweede niet nemen,als eenheid rekeneenheid te nemen,
ineens zelf functoneel,Cayley geg 6punten, 1x(niet) niet anders zonder 7Poncelet,1x analytisch2 als kwadr,1×10 x10lezen ineens te nemen neemt 1x(anders10) 1×1x,(elk teken115),
duidelijk de bekende ,behandelend bekende geggeg getalf,analytisch algebr,algebr,zonder zonder 4 het geg 1x (niet) tot 1oo,alleen algorithme 15 te nemen,tot 3x door als tot 5x door,
het laatste geg opmerkend 5/3 zonder 1x niet 4/3 hier niet als geschikt,niet diffelement als verschil in de exp blijft optie rekeneenheid inv inv ,alleen voor teken alleen,,gaat priemtekenf geschikt, functioneel ineens geschikt geschikter andersom simultaan door door te rekenen funtie 100 rekent tekens gewone door !X Simultaan de andere rekenend tot 12o door door t0t 2waarden3,getalwaarde geschikt priem derde waarde complexe w eerste,gaat ineens reeel als functie zelf functioneel,ineens ineens,transformatie functietransformatie,en niet geg als geg getallen niet transf het gegeven niet,(in theorie niet bekend),wel als complexe transformatie 3 complex2,1×1x ineens,5 notaties meenemennd uitschrijvend ineens 5 gehele gehelegetallen ineens,(ineens bekende) ,bekender 2 algebr(algebr)3,bij ons bekend 8cijferige getal 1x 2x als 1×1x geschikt 6cijferige1andere,tot {1×1x1],ook bekend,een vijfde,andere///…….a eerst als geg functie 120,1x de enen…

0205 2016.
in stede het geg 17 zelf het tekengeg te nemen,te beschrijven tot laatste toestand theortisch,practisch alleen als toestand als halve eindtoestan heelal 17 model als reken model volledige r voldoend specifieker door door te rekenen,
hier beter als andere processen ,bijv warmteproductie voor stadsverwarming als ander proces verbeterd en als geschikt theoretisch beter systeem besturingssysteem beter als element als besturingselement,reeel proton als extra geg te lezen te nemen in veranderd proces thermodynamisch methodisch volgens Gibbs’regel ,f als C-P+2 als theoretisch practisch gegeven (zonder) H2CO3 componente 3 componenten op te merken als CO2,als H2O,als ammonia (niet zonder voldoende mierenzuur,
gaat het beter als uitbreiding te lezen,nemen rekenkundig als methodisch terug,door als tot 5 stappen 1x tot 3 reeel geschikt door door te rekenen,gaat alleen
6punten5 terug,doordoor te rekenen ,en gaat binaire 2 coefficienten 3 elliptische coord 5 vergroot bereik door te rekenen,
tabellarisch Fisher’tabel door te lezen 2×1x als vrijdsgraden.
{hierna punten rekenpunten rekenend als Eulers geg regelm lich H+Z als R+2,alleen doorrekenend te nemen tot Eulers geschikt 2×1x door +1als +1,leest in de natuur zelf Gibbs geg mee +1 als+2,rekent Eulers complex exp 3 het geg (en )behoudt,neemt optie behoud,1(x) mee},
als p,q beter zonder eenzeenz B Pascals driehoek eenzijdig (zonder) als gegeven,alleen lezen als dualiteit opmerken,als geg afrollen als bol,bij ons als halve voldoende 2/3 omtrek.(omvang)zonder (e) ruimtelijk 3(bewegend ) projectief als tot 1/2,binnen tweede sector ruimtelijk als bol,binnen de halve
opmerkendopmerken omslagpunt,(als dualiteit lezend het gegi in Moebiusband opmerkend) door zonder derde sectot vierde 2×1x als ruimte als puntruimte theoretisch hier practisch ,reeel,1×1x,nu het sturend het gegeven het element+1 als te rekenen gaat,binnen rekenproces nemend meenemen tot beide geggeg,
1X Simultaan gaat,gaat het geg 7.8 als (zonder),1x niet,niet anders 10 rekenend te nemen als vast punt als lospunt alleen algorithmisch algorithme 15 hier geschik geschikter voldoende zonder vierde component koolzuur te nemen,te nemen,en als er waterstof,een brandstof ontstaat bij de winning van koolzuur ontstaat opties 2 opties na te gaan te nemen,of afvakkelen neme, of opslag ondergronds geschikt zonder risico geschikt in een put,
en wel lezen,geschikt nemen,q 17,18 geschikt,terug 1x zonder 8 en 7 niet 9 als tot 10 tot 3,wel zonder binaire 2 probl weg te nemen,,door door te rekenen alleen Fisher’s tabel teabellarisch pgeschikt als eenzijdig 5, (zonder) 3,alleen als verschil,blijft exponentieel,1×1x gaat tot 7,2x niet 3×1x niet gaat nu het alleen zonder 6 gaat 5 het algorithme 15 duidelijk voldoende practisch rekenend sturend te nemen gaat zonder theoretisch probl exponentiee grot gehele getallen 37 Waring gaat bewijsbaar Chin Legrun,gaat 1x 3 gaat 1×2 andere mee
gaat zonder 17 derde mahten alleen exp exp tekengeschikt tot negen derde machten rekent 8 zelf geschikt alleen tekens,1×1x geschikt door mee simultaan 3 tekens,(tabellarsch), nu het vrijheids graden kwadr niet gaat ook niet teken niet niet geschikt niet,(als vierkwadraten stelling),tot als 3 getaltheoretisch terug negen derde m als exp 2anders 1x te nemen ons duidelijk het gegeven te nemen,nemen,(leest axiomatsch geschikt,ook bij ons terug te lezen)
toelichting formeel nagaan,
en als notities te rekenen
exponentieel 5 als (T) verschillen 3 verschillen T door te rekenen,
elk 100,
en lengte als afstand 10 het gegeven,en lengte anders,anders niet v tijd ookniet,
5 als afstand niet v tijd niet het andere gegeven
(boolean) door binnen domein,gebied romdom,
om en om op afstand geschikt
3x andere 100gr C toevoer warm H2O lezen te nemen
afname ineens geschikt te neme te nemen nemen nu het gaat
lijnelement 1×1x buiten de kromme op afstanden2 de Verd rondom 2/3 optimaal,gescchikt
QT warmtehoeveelheid (en) als geg T als geschikt(optimaal) continu door te rekenen
en in het systeem regelsysteem de reactor zelf te regelen (om) getaltheoretisch getalregelijng 2 het gegeven te nemen
nu het gaat te nemen functioneel gaat
bepaalt 1x proton het element
stuurt 1x snelheid reactiesnelheid
geschikt nemend 5 componenten
1×3 injectie(s) nemen,vent(S) 1×2 nemen,
duidelijk in dit ontwerp CO2,H2O,NH3 nemen meenemen mierenzuur,koolzuur mee te nemen duidelijk 1×2 vent(S) alleen als geschikt,(ontwerpen),CO2 naar atmosfeer voldoend H2O mee,alleen afventen zonder 2 andere NH3,CO2 niet niet naar de atmosfeer,
ref 9puntscirkel,Feuerbachcirkel theoretisch gegeven
ref koolzuur ammoniak energie proces technisch gegeven.

0305 2016
doorgaand
uit te schrijven 3andere notities 5 uiitschrijvend en tot Notitie 5,1x teken te nemmen,nemend zonder notities 4,3x niet nemen,terugnemen doorgand 2veranderlik2 anders veranderend
niet lezend 2×2x niet nemen,leest 1x zelf extensie door,
ook wel anders tot 4 andere uitbreidingen doorgaand uit schrijvend te nemen,duidelijk te nemen,
en alleen Functie nagaand,gaat zelf na,merkt 1x op, voldoende bepalend 2,behandelt 1×1x als de andere voldoende voldoende,rekent door te bepalen ,3bepalend2 te bepalen ,te behandelen bepaalt 1×3 tekens geschikt 10 gehele complexe complexe 2 ineens
als een transformatie
niet een functie transformatie
tot ineens ineens als rekening hoofdrekening,behalve als 5 Notaties3,1x 1x,en neemt notaties 6 het geg gechikt,als andere 5 Notaties,1x….[Notatie+1],als een derde,als een uitbreiding
te lezen als een Notatie te rekenen,te noteren,alleen vlg de laatste geggeg 2 geg 2 andere axiomatisch,hier opmerken,laatste uitbreiding bij ons,(teruglezen axiomaverhandelijn,hiervoor in deze blog,en studieaanw.: werkt hier niet,niet ( transitief) als transitief transitief niet teken hetlaatste gegeven 5-3 als exp geg niet anders,(tekengeschikt exponentieel niet,niet exp tot exp-1 het geg niet een geg), andere anders niet te nemen niet,en gaat niet anders te nemen niet,algorithme 15 alleen het algorithmegeg niet andere te nemen,(als studieopdracht,to check de uitspraak,te nemen,aannemen,en
toepassingen notities,ontwerpend tot geschikt te nemen, rekenontwerp Notatie als rekenprogramma nemend te nemen tot final,geschikt te ontwerpen,als product,als techn item,als concl test landbouwkundig onderzoek,concl medisch/farmaceutisch onderzoek,waarnemingen econometrisch tot wetenschappelijke conclusie te nemen geschikte nemend,rekenend te nemen tot FINAL wel FINAL FINAL rekenend nemen).
*werkt 1x teken beter 1x anders verschuift 1x te lezen,beter te nemen gaat alleen fuctioneel zelf als functie het gegeven beter duidelijk te nemen, duidelijkduidelijk duidelijk nemen,1X .
en gaat,gaat1X,gaat anders ook wel ,superponeert het teken gegeven als uit 5(-)3 niet anders alleen als gegeven,andere niet, niet nagaand.nagaand niet anders niet.
en aanwijzend toelichtend opmerkend als aan te wijzen theorie gegeven 2 cirkels ,oppervlakken gehele als 6 halve(n) dor te rekenen door door te rekenen als geggeg 3 punten4 complex complex tot als 20geg punten 2punten 3 complex complex
,behalve buiten theorie als 1x practisch en 1×1x buiten theorie alleen techn opties 2opties elk door te rekenen door tot berekenbaar,gaat 1×2 in de natuur,rekenprogr 100 door te rekenen tot toepassing astronomie model 17 rekenmodel reeel,de andere,in de techniek door,bij ons door,aftellend,aan te wijzen door te rekenen tot rekening ineens,vanzelf een extra geg opmerkend voldoende door te rekenen,rekent behalve verschroeide aarde 1×1x door rekenprogr 100 compl 10 rekent 1×1x1x mee door,methodisch 5 mee door,bijv techn als thermodynamisch Gibbs geggeg als, (hier),vrijheidsgraden,
{merk op,vrijh.gr.geg als dimensies punten/anders geg als punten geg als punten om mee te rekenen gegeven},
hier als punten te lezen,te rekenen,ineens 17 voldoend,voldoet 17 functies als complex 3 mee,(functielichaam) als (functioneel) gaat theoretisch lich f.lich niet als 1/2 niet,(#),gaat door bij ons wel,Hoofdrekening,Notatie op te merken,detailled design,iets specifieker,D3 bij ons ook wel zonder probl als S als getalprobl.niet,vanzelf beide anders geschikt,cirkelgeg 2 geg(geg) 1x,gaat 15x om eiv.lich/ erom als om het halve 2x als 1×1xgaat 17 functioneel als lengte als punten,verschuift niet,rekent rekenend 10 door als extra gegeven te lezen onnodig te rekenen 27 tot 32 duidelijk een specifieke toepassing in speciale ontwerprekenprogramma tijdig in optimale productie te nemen, HOLD BIJWERKINGEN(bijv voor de handel afbeeldingen als bijv.van ,,de Nachtwacht” voor afzet aan grote gebouwen als ,gemeentehuizen ,provinciehuizen,enz,of ,ook wel als bijv,zelfde productie progr,ook wel voor een volgende als luminist voldoend bekend als luminist,in andere omgeving aan te brengen,bijv woonhuizen ,geschikt .geringer van formaat,en toch wel, en soms zeer gewild,ook bij ons voldoende bekend en gewild,behalve behalve als luminist,Fragonard,Watteau mee als luminist colorist,gaat Turner geheel vrij mee mee te nemen in optimale 3D massa- serieproductie,afzet gegarandeerd,niet 1x niet zonder vergunning af te leveren,niet door de autoriteit met het tweesnijdend kromzwaard niet,geeft niet een vergunning af,en niet 1x bepaalt als autoriteit niet Google zelf niet bepaalt niet een certificaat niet, en wel door de onafhankelijke,vrije autoriteit,als een autoriteit,momenteel niet in Nedrland te zoeken niet,niet 1x in China ten enemale niet,en wel de opgave een zoekprobl op te lossen alvorens eenieder ondergesneeuwd zou raken , lijkt het als probleem een monnikenwerk om op te lossen,maar het zal het niet zijn,wij staan voor de keuze als slaven met slavenarbeid afgescheept te worden,of vrije personen met toekomst,die we zelf in de hand zullen houden,om te beginnen in Nederland ,gaat het thans nu niet,komt daar de oplossing morgen wel eerder als eerste op tijd nog.Tot zover VERKOOP-INDOCTRINATE,(in de wandeling,, mangelen ” van consumptiedieren genaamd).
# opmerkend,behalve als complex,als punt,als nalatend geg opmerken als een geven opmerken,niet als een optie opmerken,een gegeven mee op te merken,cirkel zonder mp als oppervl als punt,Eulers complex rekenend als tot 3 door te rekenen zonder 2×1x de ander S als vierde geg,hier wel tot 3 analytisch geg tekengeg mee,alleen wel hier ineens ineens tot 3complex2 als hetzelfde geg 2,3 complex (zonder 100 hier verwerkend ineensineenineens). en note,wel extra note opmerkend
## en gaat als gegeven geg (beter) blokvecto als geg geg alleen +1 als +4 punten 2punten2 extra practisch,2×1x,en punten vectoren,treuglezend bij onze gegevens,gaat het,als in rekenprogramma niet anders,hier (zonder) lichamen,onregelmatige alleen punten alleen,we lezen bij ons,hier 1.5x alle voldoende tot andere geg als geg,bij bollen niet voor laatste punt tot als geg +5,1x wel lezen te nemen,niet nemen,beter als laatste punt als nalatend geg Cayley op te merken,niet als laatste geg bol !7 nalatend als diameter 10 nalatend niet,merkt hier zelf op als punt rekenpunt cirkelpunt,en rekent zelf 100 door als program door,voldoende binnen farmaceutisch onderzoek, bijv Japanse testpersonen,100 Mexicaanse,100 Zuid Eoropese,100 mannen,1oo vrouwen,1oo kinderen,verzamelend geg mee te nemen bacteriele darmflora-samenstelling diverse andere variaties als door proteine rijk (vis),mais rijk,rijst elders (Indonesie),mediterraan anders rijk en wel bekend,om niet alleen in toenemende dosis binnen onderzoek voldoende te varieren,ook door dezelfde medicijncomponenten veranderend binnen elke dosis voldoend tot veranderlijk geschikt te varieren,duidelijk wel in het rekenen,voldoende doorrekenen,nu het methodisch behalve practisch volgens Gibb’s regel,theoretisch Eulers ,en volgens zijn regel te nemen,punten niet hoekpunten,punten zijvlakken practisch// 0405 2016,tussendoortje

[Nederland verstaat,en het klokje tikt nergens,zoals het thuis tikt,dat de halve waarheid als de halve leugen beter is of niet is,en het ligt aan,aan Nederlands' algehele instelling daar ligt het aan,daar ligt het aan,welke halve waarheid beter dan de leugen is,en Nederland verstaat weer,dat de maan nergens elders zo door de bomen schijnt,en dat vanuit de academische medische centra de mensen,psychotische patienten,hartpatienten en kinderen doof aan een oor revolutionnair te behandelen zijn
,en bij proef vooraf al waren aan mensen hersenen te ontvreemden ,waren uit hoofden van behandelden vooraf ,eerder al, mee te nemen,en spoorloos verdwenen bleven deze weefsels, toen al vooraf in ons buitengebied hier verdwenen zijn onze materialen zijn toen al verdwenen , en ergens alsnog terug te vinden zijn zij niet//,

en geschikt als vlakel+1,zonder lijnel niet anders tot bin+1 het probl niet, en in stappen 2 stappen als rekenstappen3 terug, door methodisch tot 3 door,zonder 4 als +4,gaat +2 als+2 (andere) 1x als tot 3 geschikt door door door te rekenen gaat,exponentieel grote aantallen data doorrekenend 1x1 alleen ineens 3 getallen 2 geschikter,geschikte,1x als geschikte conclusie .geschikter,( berekenbaar lezen),zuiver door door te rekenen,hier als voetnoot##wel hierboven binnen de uitschrijving geschikt te lezen,zelf binnen de uitschrijving,juist,(duidelijk),te nemen, te nemen,en wel lezend te nemen data veranderende als ditributief, rekenend doorrekenend te nemen,,en als veranderend veranderlijk distributief distributief data op te merken,mee te nemen, door door rekenend te nemen,tot zuiver zuiver alleen in ons rekenprogramma rekenend te nemen duidelijk tot conclusie en bevestiging te nemen te nemen,duidelijk,voor betere medicijntesten bij ons het rekenpgr. te nemen,wel nemen,tot hypothese,geschikt,verwerp als nulhypothese,andere medicijnen afschrijven,9als inferieure uit de markt wegnemen).

//4 Mei al weer,om in goed vertrouwen en vol overgave de revolutie te dienen door te duwen ineens of,bij veranderende insteliing toch maar te stoppen haar te doen verlopen,nu heel Nederland opnieuw bewust haar eigen waarden onderkennend en daarbij aan de inbreng van nonvaleurs voorbij gaand ,nu ,nu Uw gedachten Nederland U zelf duidelijk worden,dat de aarde om de zon beweegt niet alleen,zolang het duurt,wel tot voldoende voldoende zal het zijn,de revolutie voorbij, de revolutie voldoende achterhaald ,ook de zon tot halverwege terminuspunt om de aarde draaiend ook heen als voldoende er omheen beweegt.De leugen is niet vruchtbaar maakbaar. De waarheid staat altijd in de sterren geschreven.Niet kapot te maken,eeuwig blijft de waarheid. Bekend aan kinderen ,bekend als aan Williiam Gadoury,aan dichters bekend en ,als bekend ,aan dwazen bekend,vooral ,soms het meest,aan de grootste dwazen vooral.Daar hoef je niet Latijn voor te kennen om helemaal alleen ,,De revolutionibus orbium coelestium libri sex" door te nemen of je het nu sexy genoeg vindt of het niet vindt.Doden herdenken.
Wat denken zij van ons?].

0505 2016,
gaat alleen door na te gaan,gaat ook niet practisch techn niet,blijft gegeven exp 2 als een som 2 in een som (een) gegeven als getal product abc en als getal quotient de/c niet verder na tegaan,beter alleen tekengeg als 17 lezend tot 1000,en als teken 1ocomplex functioneel,1x bijtelling te lezen te nemen
anders nemend te nemen
5/3 zonder het tweedegeg 2.3 complex,alleen tot als verschil,buiten exp rekenend 5/3 zonder 4/3 geschikt,anders geschikt,als 17model rekenmodel als Oneindig +1 te rekenen,2×1x als 1×1x rekent alleen complexe f 1o compl als rekenfunctie zonder zonder getallen 2getallen geg als 4 compl 3,ineens ineens 1×1xzelfde complex 2 gegeven nagaand rekent techn produtieproces,gaat alleen 1×1 complex3 alleen 100 complex analytisch het geg gegeven
{t.w. rekening ineens,ineens 2 analytisch 1000 toepassingen 100 reeel,techn practisch ontwerpend rekenend als geschikte geg doorrekenend 10 geg,getallen gehele gebr0ken als Diophantos >1 te breken,samenstellen als geschikte in extensie mee tot uitbr mee te rekenen alleen tot 100 zoeken 10 geschikte geschikter,bijv in chemische samenstelling medicijn verbeterd product aan te leveren,ook wel dubieuze in testonderzoek definitief uit te sluiten,ook wel eens,uitsluiten, als bijwerking door/ van andere stoffen uitsluiten,denk aan bekende lemon- verbod,(niet toegestaan mee inname bij medicijn NN,wel bekend in die kringen),door als door verkort uitgebreid onderzoek uitsluiten,voor te stellen tot betere producten door rekenonderzoek gerakend,
(medicijnen zijn niet bedoeld als giften,en ook niet als gemakkelijke inkomstenbron voor de overheid,voor de Nederlandse overheid ook niet,en voor de ware,beedigde inspecteur helemaal niet),
en voor de gecertificeerde werkers in het veld,testresultaten verzamelend,en voor programmeur , geschikte data input data verwerkend,wel voor hen duidelijk, zal het niet zonder hen niet tot gericht onderzoek rekenonderzoek niet,niet anders alleen in de nieuwe computer zal het rekenonderzoek tot resultaat gerakend gaan,anders niet,niet anders.
[Aanw:niet als hiervoor,hier niet voor bollen niet,en niet hier niet,en als hiervoor bollen,bij Archimedes punten bij ons niet,niet nagaan hier niet als gegeven analytisch 5,1x rekenpunt niet en niet 1x1 optie hier niet,hier anders geg(geg) nagaand,
ref. als cirkeldriehoek geschikt (en) functioneel als cirkelfuncties sin geg en cos geg tot de gelijkheid +1 als tot +2,
alleen, en product als quotient,en wel duidelijk
(en cosec geg duidelijk het gegeven beter bollen punten niet ook niet als Archimedes rekenpunt optie niet nemen niet,en neemt niet,leest 1x,schrijft niet,goniometrhyperb,2h wel algebr. het geg merkt 2x1x op als functioneel (1x1x1x),anders niet 1analytisch 2 gaat 1,5x,(gaat zonder Fermat kl St en Grote St alleen 2 compl gehele getallen 2x1x als 1x1x voldoende anders niet 15 algorithme het blivende gegeven,ref continuumhypothese hier duidelijk duidelijk).
duidelijk1x,x tot punten 7punten scalarveld geschikt het gegeven in programrekenprogramm als het geschikt geg door door te rekenen, als tot 3 door te rekenen,rekent vanzelf wel duidelijk discreet rekenend het rekenend geg als het geschikte door te rekenen door te nemen,neemt duidelijk zelf wel door als tot 3 door,[door tot als bewijs ,1x1x als berekenbaar voldoend voldoet 't,(om de nulhypothese te verwerpen)) nu het puntengeg cirkels 2 cirkels,elk Feuerb en de ander 9puntscirkel punten duidelijk te nemen gaat,analytisch 1,5x gaat tot bol 100,,eropr,erbuitenerop als tot de halve eroperop afs geschikt 1x1x het geg als afst hetzelfde te rekenen,element,ruimteel 1x,x alleen tot(deel) oppervl,*2driehoeken op halve bol erop leest,1x punten 3p4 ,op afst gesch. tot bol(e) als de halve,en de halve halve omtrek projectief nagaand te rekenen,rekent tot punten 10 door,terug als tot 8 gaat element 1x,1x als tot complex 3compl2 alleen zuiver te rekenen,element (anders) te rekenen,simultaan 1x3 alleen rekenen te rekenen duidelijk niet anders onze s,S geggeg als tekengeg 4.3 niet zonderS geg geheel getal lezend 10S,als 1x1x1x duidelijk (1x1) te nemen, tot bewijs voldoende berekenbaar,1x,1x,en vlg conditie als getrouw,hier als hoekgetrouw beter functie getrouw,te geraken,volledig bewijs].

###
lichamen 5 bekende hoekpunten elk als ontaard tot distributief nagaand,1x als hoekpunt tetraedisch ,2×1x als kubus halven-hoekpunt ontaard 1×1x,enz
(voldoende) voldoende door tot 1/2,voldoende voldoende,en leest 1×1x door alle overige door tot de laatste ontaarde,
werkt 1x, alleen vlakken 1vlak als zijvlak als laatste geg,(leest projectief 3) ontaarde als punt,als tot distributief 1×3 door door te rekenen,
gaat alleen in de natuur geg 2 punten extra geg BoseEinstein opmerkend* en tot 5 geschikt rekenend,terug rekenen te rekenen als tot 3,gaat 1×1x tot bewijs,tot distributief 1×3 (en) bij ons blijft Kuipergeg alleen geg theoretisch,practisch bij ons anders niet programmatisch 100 anders niet, computerrekenprogramma100 blijft het enige geschikte geschikt rekenend binnen het proces rekenproces ,de nieuwe computer rekenend alleen, rekent door,door door tot laatste beide geg alleen, eenmalig,1×1x
*gaat ruimtelijk wel. ,(zonder als Kl.St tekenprobl niet zonderzonder Gr St10 als complexe gehele 10 als complexe derde eerste beter te nemen)..

0705 2016.
[Ik bepaal zelf de gang van zaken in mijn leven en niet de overheid,ook niet een andere.En ik beslis zelf over alle punten,die ik van belang acht.en ik handel zelf alle punten af,voor zolang ik deze van gewicht acht en voor zover het me dunkt ,dat dezen me goed doen om mijn lot zelf te bepalen.Ik deel dit mee,omdat ik me ervan bewust blijf gestudeerd te hebben onder N.H.kuiper,een eer bijna te groot voor een middelmatig- zwoegende,hoewel onvermoeibare ijveraar .Niemand laat zich ondersneeuwen.Men vergisse zich niet].

Hierbij enkele handvaten voor medeburgers als,,losers” in dezelfde omstandigheden verkerende.wij beperken ons vandaag tot de belastingheffing W.O.Z.
bijv.
van:….
aan:….
onderwerp:onr zaak-belasting./voorheen verzonden.
L.S.
De vermelde woz-waarde m.i. onjuist.
Ik zal daarom aanhouden betaling als vorig jaar.De eerste betaling zal overgeboekt worden voor de eerste vervaldatum.
Ik neem aan,dat tijdige restitutie zal plaats vinden van het te veel overgeboekte bedrag en dat tegen die tijd de juiste woz-waarde alsnog in beeld zal zijn gekomen,zodat onze problemen moeiteloos zullen worden opgelost,
met vriendelijke groet

bijv. en verzonden 2502 2013,
Aanbeveling voor de burgemeester.
De burgemeester van onze gemeente A.,mede verantwoordelijk voor het belastingbeleid,zou mijn onroerend zaakbelasting kunnen afhalen op het adres in BRD,in R,Land NRW,waar men voor mij als krankzinnige de deur gesloten moest houden ivm de Europese regelgeving op bankverkeer.Voor het zuivere bedrag van de aanslag kan zij eenmalig gemachtigd zijn.
En het probleem,-en haar voorganger ,ene….,moest er voor tekenen,dat ik werd afgevoerd-, dient opgelost te worden,in eerste aanleg door hen,die het mede moesten veroorzaken/er verantwoordelijk voor moeten blijven .
De arts met beroepseer,die de second opinion stelde,te hinderen in zijn optreden,het komt niet te pas.Dit blijft een probleem op zich..Had hij niet moedig gesproken,dan was ik nog verder het moeras in gedreven.En dan was mijn probleem nu groter aanwezig.
Niet alleen ik doe zulke bizarre ervaringen op binnen onze rechtsstaat,ook anderen lopen er tegen aan,bijv.zogenaamde t.b.s.-ers en zgn.,,patienten” van ziekenhuis MST Enschede.
Er zijn er waarschijnlijk meer voor wie de tijden van Hitler/Stalin terugkeren?
En tenslotte ,waarom wordt mijn woning bij dalende woningprijzen en marktwaarde.
als indicator voor belasting-afdracht desondanks hoger aangeslagen?Zou ik niet juist eerder bovendien korting verwachten als slachtoffer van het huidige regime en belasting-regime?
Of men is tegen mij- en het blijft hen vrij voor dan wel tegen mij te zijn-,of men blijft open en rechtvaardig,en dan geldt dit voor iedereen.Dit mag geen vraag zijn.

,,Losers”, met deze twee handvaten is mijn college ,,omgaan met de overheid” voor vandaag wel genoeg geweest,Ik hoop,dat het steun voor jullie betekent.Je hebt tegenwoordig overal te maken ,zij het in Amsterdam,Peking of zij het in New York, met dezelfde bureaucraten,Spinoza’s te maken,zoals degenen,die daar op Manhatten onlangs de hot-dog-kraampjes lieten verwijderen.Wie zijn verleden verraadt,komt niet toe aan zijn toekomst.

0705 2016.Almelo,
Geachte debiteurenbeheerder WOZ-belasting,

Uw e-mail mededeling,dat…….indien het niet lukt om af te schrijven Euro xxx…*,waarna ik vervolgens een brief zou ontvangen, en deze brief,die ik inderdaad ontving,maar welke wel van beduidend andere toon bleek te zijn,dit schrijven,dat stelde,dat ik de hele jaarlijkse afdracht WOZ ineens dien te voldoen,lijkt mij prematuur.Immers de woorden …indien het niet lukt om af te schrijven.*.. ,kan toch niemand opvatten als zoudt U voldoen aan de wettelijke eis mij te verzoeken mijn bank opdracht tot automatische incasso te geven.Ik begrijp weliswaar Uw voorkeur alle bedragen van alle WOZ-verplichten tegelijk en liefst op een dag te incasseren en bij voorkeur op de kortste termijn,niet ,omdat de rente momenteel zo hoog zou zijn,en wel,omdat U ook wel eens van hr Dragi,E.C.B gehoord zult hebben,in deze dagen een gezaghebbende persoonlijkheid.
Bovendien,heer debiteurenbeheerder, wijs ik U op het volgende.
Reeds jaren geleden,toen wij ook al eens in moeilijkheden verkeerden,machtigde ik onze burgemeester de nota te incasseren via mijn bank in het buitenland.
In het buitenland lopen dergelijke zaken nu eenmaal over de hogere ambtenaar.Ik had er zelf verder geen bevoegdheid.Ik hield en houdt me aan de Europese regels.
Wel blijf ik, om onnodige complicaties te vermijden ,mijn maandellijks verplichte storting zelf verrichten.U kunt daar op rekenen.
Het antwoord is aan U,dan wel aan de rechter,die U al noemde,zij het verholen,want invordering gaat, lijkt mij, niet zonder.
En per ultimo…. bepaalt dan de rechter,als het Nederlands niet, Europees anders wel nodig zou blijken.
Maar dat zal toch wel niet,lijkt mij,en hoe dunkt het U?

met beleefd-vriendelijke groet,

B.J.ter Beek.

* volledigheidshalve:
Het rekeningnummer voor de automatische incasso is actief,eind april wordt er geprobeerd weer een bedrag van Uw rekening af te schrijven,(..),lukt dat niet dan krijgt U hier over een brief,
ipv:Mogen wij ook voor dit jaar op Uw maandelijkse automatische betaling rekenen?Denkt U er in dat geval wel aan de opdracht aan Uw bank door te geven?

0905 2016.
[Als ik binnenkort wordt opgepakt,meegenomen en je hoort nooit meer iets van me terug,dan weet je zo langzamerhand in welk land we zo langzaam aan leven.Ik zeg het maar vast,dan weet je het tenminste nu al.Morgen kan het voor jezelf te laat zijn.Vannacht al.En wissel vandaag wel op tijd al je zilver voor goud in,nog beter wissel het in tegen oud ijzer in,hoe ouder hoe beter en waardelozer.Er blijft morgen toch niets van je over.Ook geen herinnering.Ook niet in verroest spijkerschrift niet.Maar wat heb je eraan?

Daar heb je veel aan.
Detecteer mee en stel vast.
Zij verstikken in hun eigen zwijgen.
Het is niets dan zuurstofgebrek,onrecht, aan het einde van hun tijden.
Stik toch hoopten zij levenslang.
En het werd hun eigen lot.
Hun tijden waren bijna nergens beter,
Het zijn dezelde Spinoza's,die op Manhatten aanzeggen alle hot-dog kramen te verwijderen.Wie het verleden verraadt,komt aan zijn toekomst niet toe.
ik zou bijna zeggen rijk en rot en morgen rotter,beter als
voor allen,die het zijn en sedert onheuglijke tijden waren,of het morgen als progressieve nieuwelingen gretig hopen te mogen worden,
als elementen van de vooruitgang ,als advocaat,dan weer als plaatsvervangend rechter, wel op stand wel ,maar door een ernstige misstand in de wet,(hoewel als misstand binnen de kortste tijd parlementair te corrigeren na overkill op overkill van oeverloos gepraat,altijd beter in Nederland,waar nooit een druppel bloed moest vloeien,zoals in het verleden niet en morgen ook niet.Nooit.En onschuldig bloed vooral niet].
Dutch terror.

Gebeurtenis verschroeide aarde-oppervlak en Uitbreidingen.

2 april 2016

De Gebeurtenis door EMP verschroeide aarde berekenbaar.
A4-tjes dd 0104 2016 , dd 0204 2016 mede ,,gaat lemniscaat’s” getitelde A4-tjes dd 0304 2016 ter inzage voor commentaar,

hier samenvattend,heelalmodel 17 concept geeft Gebeurtenis aan,behalve
timesheet gegeven in de kalender aan te geven,berekenbaar,voor lengte als tijdlengte,het verschijnsel (en)
behalve alleen het laatste gegeven analytisch kwadr als Poncelet geg als 115 alleen het gegeven, gaat ‘t alleen 2mee,
gaat ‘t als T verschil (verschil met ambient) tot 1000gr Celcius,(niet hoger),gaat vanzelf als plat vlak als halfvlak deeloppervlak aardoppervlak als bekend,berekenbaar,mee,nu het anders 2 niet gaat,als theoretische gegevens bekend,en duidelijk in onze rekening te nemen,
catenoid als halfvlak voldoende 1×1 ander oppervlak als gegeven in de complexe berekening duidelijk te nemen,andere oppervlak,plat vlak als halfvlak voldoende, minimaal oppervlak,(andere min.opp. zijn er niet,in theorie niet ) om als hyperb kwadr 7.8 door te rekenen 1×3 gaat door te rekenen te nemen tot 1/2, als tot +1/2,1xals 2×1x als geschikt,en hier bij ons vlak als punt het gegeven als hyperbolisch meetkundig geg voldoende, 1x op afstand geschikt,voldoet 1x als puntrekenpunt om simultaan +1/2 duidelijk (1×1x1) rekening ineens te nemen,als rekening op transformatierekening te rekenen
Voor de behandeling van de overige gegevens rekengegevens,ref ,,gaat lemniscaat’s”,6 stuks A4tjes,dd 0304 2016, in te zien in mijn archief om de discussie te openen en meteen te sluiten om wel onverwijld onze specialisten- programmeurs hun final rekenopdracht tijdig te verstrekken.
0504 2016.
opm.
rotatietijd zon als 27 d,beter 30d (24h),op aarde als een half etmaal verbetert 2×1xduister(24h), als 1×1x betert op geschikte halfrond het halve tot 1xals 1/2×1/2 en niet voor tijd, op Breedte (geschikter) als 1/2×1/2,(ca 45 gr N.B.),gedurende een kwartaal als binnen 30d voldoet een trimester,(7.8 het geg uitbreiding timesheet te lezen,doornemen als inputdata spec berekenbaar).

OKAY.Uitschrijving gereed,3 A-4tjes dd 0504 2016.FINAL.

We geven op de Gebeurtenis,temp tot 1000 gr C op aarde als in het jaar 2137 duisternis gedurende 30 dagen op aarde.beter,(en zonder 16 als meetjkundig probl als een punt een probl),beter 1x als Gebeurtenis in timesheet,kalenderjaar 2121 het jaar,
[en meetkundig,zadeloppervlak het halve 3 punten,het andere halve complex,2lijnen1 complexe,1x,en volgende halve(n),punten complexe alleen rekenend te nemen 15 algorthme als veranderlijk5,veranderend2 nemen,2x als tot 30 doornemen,(neemt zelf wel,nu het alleen gaat in de natuur gaat,zie onder,gaat als geg vast punt gaat) wel beter
wel beter 3donkere dagen 2etmalen,lengte 1x1x 72e te nemen,duidelijk duidelijk beter rekenend door te nemen,tot schema getallenschema 8x8,als eerste 13 opmerkend te nemen 10 als opvolgende 100 punten geschikte(s) alleen Pythagoreische driehoeken,zijden alleen geschikte priem alleen geschikter kwadratische gehele 10 alleen beter ,(Wiles,Jonathan geg lezen,nemen),als geschikter 3 geschikter gebroken als lengte kwadr in (een)som1 gehele,rekent zelf complex 100analytisch,neemt 1x punten 20 punten 3,1x analytisch als geschikter 5,1x,nu het gaat getaltheoretisch priemgetaltheoretisch alleen gaat,punt extra rekenpunt,zal zijn als paradox geg,teruglezen,bij ons bij Archimedes,VOID Achilles beter, in theorie,(derde geg naast geg als tautochr,naast geg als tautoch,(brachyst)). behandelt zelf 1x1x zonder tijd exponentieel 3,andere 2 ook niet punten tijdpunten tijdstippen niet,sterke EMP lezen,later wel,wel als andere 2 wel geg EMP 2137 te lezen,lezen,(duidelijk te nemen),beter duidelijk nemen,zadelvlak als het halve,3punten nemen,1x het halve complexe nemenmeenemen,1 1/2x, en lijnen parallel,1x (reeel+1) als punten geschikt 3,tot toestand zon 2437 door,terug,1x aanwijzen,komende EPI 2137,
en......

{en toelichtend te beschrijvenderde kromme als punt op cat. (scheef)deeloppervl schuin nemen,tript in scheef nemend,duidelijk als geg teruglezen bij ons Achillesparadox,kromme punt,1x1x als tautochr het derde geg als punt tijd exp 2 hetgeggeg,tot hier,zonder afkoeling Texp5 (niet) 1x anders,niet (zonder) N exp4,1x blijft,gaat geg als kwadraat door,nu het gaat,blijft Noether' s op aarde tot het op aarde nu wel Noethers's als lemniscaat's gaat,(duidelijk nemen te lezen te nemen tot lemniscaat het halve gegeven een punt nemen),gaat anders,en gaat anders niet door Texp3, niet als geg te nemen,neemt in de sterrekunde hier 15 algorithme duidelijk duidelijk functoneel mede te lezen,(teruglezen bij ons),te nemen behalve 3punten op catenoid,analytisch scheef onder een hoek,bgl,1x en verschuift 1xals ruimtehoek tot het punten 3punten geschikt functioneel gaat,analytisch functioneel nemen bollenbundel,bollen punten, 1x als 3/7 7 functioneel,1x,1x door te rekenen,1x optie als op aarde als geg E.Noethergeg ,(1x1x1) simultaan,15 alg kwadr niet alleen,reeel,1x1x1 geschikt andersom 1x1x1, te nemen geg als getal,getal productquotient duidelijk te nemen,neemt getaltheoretisch Voldoende bewijs berekenbaar hier alleen in de natuur,de sterrekunde hier volledig voldoende bewijs rekenbewijs }

....wel 2x uitschrijven,lezen,doorlezen,als toelichting duidelijk meenemen...

....wel periode op aarde donkere dagen,3dagen donker 10x te nemen,1x anders 10 als vast punt nemen,alleen in de natuur extra vast punt, pool hemelpool geschikt duidelijk te nemen, en duidelijk als voorheen,tot 2437,zon beweegt over lengte als punt 1x1x,(Grote Gebeurtenis 2x lezen)nemen,terugnemen te rekenen op 2137 ,nemend in de kalender Gebeurtenis aflezen,nu het rekenend gaat 3hyperb4 het teken als kwadr te verwerken,gaat alleen algorithme 15,verwerkt 1x als teken,niet een ander nagaan,7.8hyperb als kwadr het tekengegeven alleen,wel aldra,in 2137,(hieronder)
en lengte niet tijdlengte als deellengte bglengte 30 voldoende bgl als om oppervlak halfoppervlak op aarde beperkt,bekend in eenheid omtrek en bekend,als, in dezelfde eenheid,(bijv. kilometers), te rekenen, als verduisterd oppervlak verschuift ,[d 3 nachten 2 ,gaat,opmerken E.Noethergeg opmerken 1x2x,cat.deelvlak een rimpeling,1x een rimpeling, bovenlezen meenemen duidelijk opmerkend als 3punten om te rekenen],door te rekenen,oppevl km kw,lengte km. dezelfden dageliiks], gedurig, 30 d, 1x.x het rekenen nemen,te nemen,(zonder lezen,wel opmerken,onnodig hier op te merken,hierboven beschreven,laat Achilles paradox geschikt geg,punt,na)en hier geeft programmeu,astronoom exacter aan ons en eerste belanghebbenden op.Voor overige details zie in onze discussie ter inzage, bovenstaande A-4tjes als laatste,behalve,en hier nog eens geven we op,op NH geven we op ,geven de Gebeurtenis op,gaat getaltheoretisch niet anders 1×2x een pool,hemelpool als pool en wereldbol alleen in het Noorden reeel het gegeven als pool het gegeven,

en,voorlopig,wel beter in studie nemen,conoid als halfvlak 2punten voldoende voldoende voldoende 3,
2×1x als vlak regelvlak Riemann de optie nu het 3punten gaat als 6punten4,Maxwellgeg tot de gelijkheid+1 lezen,geschikt nemen,meenemen andere geggeg Fermat bij ons,binnen Feuerbach cirkel 10x 10 driehoeken als Pythagoreische alleen zijden lezend 100 zijden 30 nemen,neemt 1xals teken alleen complex cyclisch het teken geschikt,en wel 100 puntensnijpunten cirkels,Euler diagram raadplegen als 17geg,6xpunten 3x binnen het diagram het halve om en om lezen,om,1x als 3x punten 30 punten,bij Riemann in vlak als plat vlak lezen,beter bij Gauss in vlak het getalvlak 10 punten alleen pythagoreisch geg als hoekpunten geschikt 1×3 terug,In Eulers diagram lezen het halve,11/2x nemen,geg graaf geschikt terug,door als 3typen priemgetallen 2 tot de geschikte geschikten als laatsten,eenmalig kwadratische 2 duidelijk te nemen,1x alleen nemen,duidelijk,en volgens theorie, als in een richting nemen alleen,(als voorheen aangegeven,en hier als aanwijzing in theorie v programmeur),
tot hier voorlopig.
0804 2016,
kalender berekenbaar als precessie,
in de astronomie alleen op Aarde alleen Meton als berekenbaar nemen,1×1x 17 vooraf 19,1xextrageg,rekengeg,opmerkend,
jaar Platonisch,25700,1x nemen tot 2600 te nemen,duidelijk te rekenen nemen compl als tot 27000 nemen wij terug
alleen in gehele te nemen
nemend op Aarde 25000 door op Aarde erboven Meton’s gaat,als 19+1,ons toegestaan gaat,gaat als in 2120 te nemen,(toegestaan bewijs bij ons hiervoor te lezen),
als 20x 700 door,erboven door tot bij ons vlg geg 2437) voldoende nemen,als 2400-2020 nemen (en) toegestaan nemen te nemen,nemen
25700 zonder 100,6x 100 anders 100 te nemen,optie analytisch100 complex opmerken,merkt zelf hier voor ons op
als 2400-200
1×400,terug door als 20j 4mnd in 80d,
merkt ook op,en als binnen 1 semester 3halve, (als kwartalen te lezen,niet lezend),trimesters uitschrijvend rekenend te nemen,
als 1/2 tot +1/2,1x door in 90 d over deeloppevl Aarde verschroeid.
Toelichting
als Cartesisch product in het ene systeem,coord.syst,als getal in het andere voldoende getal,
2×1x nemen,6punten nagaand te nemen,3punten 2complex rekenend,reeel 1×1(x) derde als getal,1xals eerste 2 getallen nemen,
ref,in de aanschouwelijke voorstelling Curry-kromme nemen,in complexe voorstelling als punt meenemend,en
3punten buiten catenoid oppervlak deelvlakken 3,1x punt deelvlak complex,
op afstand om en om,erbuite als erop 1punt als vierde complexe erop,
en
grafiek van de functie (x) als xexp3-9x
nagaand tot als geg( gelijkheid+1) functioneel 3
1×10x buiten hemelbol
functioneel,(behalve 2functioneel,Fermat’s, meetkundig driehoeken,1extrageg lezen te nemen,anders bij krommen,1extra geg opmerken duidelijk te nemen),1andere rekenkundig mee,
1×3x binnen hemelgewelf te nemen,te rekenen
3punten 2 om en om te nemen product te nemen 1xals Cartesiaansproduct nemen Om,1x getal als getal derde eerste te nemen,
nu het gaat,als E.Noether als te rekenen gaat,6punten nagaand,analytisch,(hier toelichtend) als geg 1/2 tot +1/2,1x gaat 1,5x het geg analytisch te nemen,neemt zelf 1x kalender berekenbaar,
wel 3punten2 complex 6,als 2×1xals algorithme 15 (en)alleen als kwadr door te rekenen te nemen,(weg)nemen nemen,tekens te nemen,teken(loos) nemend,blijft/gaat,tekenloos blijft logarithme als kromme punt complex2,en duidelijk niet nemend,1x (niet) 1x texp-2 niet anders,1x als punt complex 2×1x als 1×1x op afstand,zelfde,1×1punt lnkromme(de natuurlijke logarithme), 1punt erop als erop 3punten2 tijdgegeven 3/2duidelijk als tot rekenend het geg nemen,simultaan,neemt ineens geschikt analytisch 1.5x,wel 3×5punten 3veranderlijk2 veranderend,algorithme 15 nemend,1.5 x doornemen te rekenen,e andere 2 rekenend pool hemelpool langs halve hemelbol 100,aanvang tot tijdeinde 10 lengten tijdlengten 3perioden kwadr 2,1xals tekengeg mee,in timesheet meenemend,nu het duidelijk gaat,in voorstelling nemen,geschikt als geg,gaat/blijft als pool,(niet pool hemelpool), in theorie als vast punt als het andere vast,alleen 10 vast als vast punt alleen vast punt vast algorithme 15 niet anders te nemen,neemt in de sterrekunde niet anders en anders niet andere punten 100punten te nemen te rekenen,op door te rekenen geschikte geg te rekenen,complex100punten1 complex analytisch te nemen,neemt zelf wel ineens,analytisch2,ineens ineens.

(en tupels als ref nemen,doorlezen,lezen wij door,tot als aanw., programmeertaal Haskell/Curry),
en,
kortheidshalve hier,geven wij op,geven aanwijzende gegevens op,op3 A4tjes dd 0704 2016,ter inzage bij ons, tot gegeg Cochran/Kuiper geven we op,tot,1x teken mee,het paar priem elk als kwadratisch 1x anders alleen eenmalig richting geschikt,bekend,(kalenderperiode,incl 2data),berekenbaar,nu het gaat,schrijven we uit,zie 4de A-4tje archief dd 07042016,kortheidshalve hier samenvattend,tot Cochran de geg,tekengeg mee 9p.cirkelomtrek punten alleen zijden erbinnen pythagoreische driehoeken als cirkel over gebogen oppervlak als plat vlak (en) als plat vlak gebogen,extra geg,ook anders extra geg,het geg op catenoid ,als hiervoor behandeld,het extra geg,wel duidelijk 6 punten te nemen anders niet tot zadeloppervlak 3 punten volledig volledig door te rekenen,en wel meenemen Verdelingen geg ,behalve aantreffen in ref.,,Wisk.Verw. Waarnemingsuitkomst”N.H.Kuiper,en als geg mee tekengeg Einst Bose verd.mee,om terug,door mee te nemen het laatste geg tekengeg als recent in deze blog aangewezen als Kuiper’s gegeven, mee door te rekenen tot getallentheoretisch bewijs ,de Gebeurtenis door EMP verschroeide Aarde,vooraf ook wel duidelijk, (1(x)100 (km)als (x) 10 (km),1(x) binnen 100 dagen 3,nemend 1((x)) elk als 36 uren),in het jaar 2121,tijdig voldoende v astrofysicus-programmeur om details aan eerst belanghebbenden te rapporteren.

To come along FOR APPROVAL.

0704 2016.
USA- collega Hancock,na detentie van 33 jaar,
not guilty,
free to be born to live.

1104 2015.VOORLOPIG
Studie.
Behalve de a.s Gebeurteis op AArde,mee te nemen instudie,om als uitbreiding na te gaan,
lees terug de laatste blog betreff. energie productie,door splitsing en fusie,Helium geschikt,
tot schakeling hiervoor Fles Klein het gegeven,hier door,behalve op halve oppervlak,binnen en buiten zijde 2×2 punten,;geschikt geschikt 2 andere punten als geschikt mee in ontwerp als geg mee te nemen,(Aanw. voor onszelf:zoek het geg in ,,Sesam Atlas v.d Wi” pag…(bij fles Klein zoeken,deel1,pag.246,1977),om als geg schakelend als een functie geschikt te nemen,pprvlak het geg 2punte oppervlak te nemen,
1xals (f) doorschakelend in het proces tot optimale productie 1x,1x te nemen,ook wel,de andere optie
functie getal lezen te nemen,zadelvlak hier getal getal het geggeg (en) het andere geg,getal waarde tekengeschikt tot control temp control te nemen Texp2,de andere T1/T als tot 3,negatief als kwadr lezen alleen gehele nemend,
nu het gaat
regelt zelf wel vanzelf door ,in het andere deelproces control,temp control geschikt alleen als in een richting de ene alleen,
nu het Moebius’gaat
ineens 2 transformaties1 transformatie rekening ineens inneens analytisch geschikt gaat,
neemt duidelijk zelf, de ene transformatie als Moebius de barycentrische (niet) v coordinaten niet,de andere,alleen tekengeg,(nagaan te nemen),waarde getalw ,1x als geschikt interlock,1×1x,(het getal het geggeg Zadelvlak lezen,nemen),als een gegeven als een Kleingeg als een nalatend f.geg,als functie automorph het nalatend geg functioneel het geg( te) nemen,neemt,(nagaan), alleen bij Klein alleen/
studieref.Klen,Fricke,Galois’s theorie v functielichamen t/m isokaedergegevens,
ref.pag 378,pag 379 zadelpunt,singulier punt nagaand,nemend, in de meetkunde,de euclidische een coord te nemen in de hyperbolische,1x als gegegeg getalgeg geschikt) duidelijk te nemen,beide als transformatie(s),lees terug in deze blog. nemend te nemen voldoende,behalve de ene tr.f.(niet) barycenrtrish als de andere voldoende 1×1x,!(x) mee,teken geschikt 1(x) in Noemer,(zie voorheen),
en hier niet anders na te gaan te nemen
en leest autonoom functie gegeven temperatuur control,(optie),
te nemen te nemen,
lees terug in deze blog, voor operatie,toestand,situatie
dualiteit ,1x,1x
entrygeg als Poincare het gegeven als geg voldoende behandelend,hier in de natuur in de techniek anders,niet als voorheen, na te gaan te nemen
hier reeel 1x,1x
(override),1(x) het geg blijft/gaat ,1x
gaat,gaat na,na te gaan,nagaand,gaat anders Perelmans’anders gaat ‘t te nemen duidelijk niet anders duidelijk duidelijk te nemen, door,hier wel,door gaat’t duidelijk door,(optie als de juiste wel in de techniek),1(x)(optie) geschikte nemen,
(lees vorige bijbehorende blog door,gerakend Klein het geggeg tot Poincare,niet verder gegeven,hier wel verder gegeven,//
discussie,pse.

1204 2016.
CCR
…bad moon on the rise..?
..who ‘ll stop that rain..?
..on the run..?
..both of you,insurer,writ- server..?
Riders on the Storm.Molenbeek.

1304 2016.
Wij beschrijven getallentheoretisch volledig voldoende in studie na te gaan als uitbreiding duidelijk te nemen in complexe voorstelling de geschikte gegevens te nemen,door als proces voor energie de productie,rekenend 2 door te nemen gelijktijdig als fusie en als splitsing geschikter de gegevens, voldoende voldoende getaltheoretisch in voorstelling te nemen, tot het sluitend alleen priemgetaltheoretisch tot de laatste geggeg Cochran,Kuiper bij ons in rekenproces,practisch,technisch het ontwerp, tot detailed ontwerp gaat,
als punten 2×2punten als op binnenoppervlak deeloppervlak (en)1x als 2x opbuitendeeloppervlak lezen,nemen.nagaand,opmerkend beide ,opties, nemen te nemen.als (zadelvlaK) functioneel,de ene als optie,de andere (optie),2punten buitenom als 1op binnenoppervlak op binnenoppervlak het lichaam als lichaam fles van Klein on voorstelling nemend,ref.algebr.topologisch,studieref….., terug,door,zefde pag.andere figuur (en) bij ons teruglezen blogtitel….tot Moebius 1x 2opties,de ene3 getallen als gehelegehele als de andere,en rekenend zonder 4 tekens Kleine Stelling niet nemen,2x lezend,1x niet nemend niet anders niet tot geheel getal,nu het Moebius’s gaat 1geg als getal 2x te breken geschikt vijfde geg 1x als transformatie voldoende 3gehele verschillentot 5,1×1x als geschikt
gaat Sgetal( 2S +in voorstelling nemen,hier zonder1o,1xals Gauss voorheen (en) niet 4 als S/2 niet niet 1x als geg,
door lezen opmerkend lichamen2 typen als geschikte,geschikter ruimtelijk als halve lichamen, punten oppervlak nagaan nemend *
100 getallen geschikter 3 ruimtelijk2,functioneel,1x geschiktere nemen 10 pythagoreisch geschikte te nemen,meenemen bij Riemann door voor het gegeven,en gaat 1x 10 het teken cyclisch complex,1xn1n2 lezen te nemen 1x als (n1-1),door,terug te rekenen 6deeloppervl 5xals punt door door tot analytisch 5,1x behalve behalve,en rekent 1x bij ons als het geg teken waarde onbekend S 10 waarden onbekendonbekend,neemt complex 2 in het rekenen tot laatste geg theorie 1x,blijft (optie) binnen theorie (125.) lezen,nemen erbinnen (125).
en behalve behalve [ezen te lezen niet nemen 4 andere punten 1xals 4x bij Gauss niet kromme logarithmische punte 4 te complex mee op afstand 1x2x to 3punten2 als kromme natuurlijke ln,1xals 1x,bgl e en als punt,ook niet nemen,
beter te nemen,neemt zelf wel bol de normale 3x als halve 2 als reeel erbuiten,bij Bayes( bij ons) als kromme 2punten3 te complex bij ons geschikt 2 complex,geschikt geschikter 100 analytisch door door te rekenen,rekenend zonder als geg Fdistributiet teken niet Snedecor nemend,2x1x doorlezen 1x1x lezen te nemen Cochran geschikt als geg,1x als geg meenemen,gaat niet anders reeel,1x1x1x gaat 't sluitend gaat't complex tot (1x1x1) als 3complex2 gaat alleen q.m. in de techniek,getallentheoretisch geschikt,geschikter nemend alleen 15 algorithme getalmatig,uitbreiding opmerken, door 1x als een half door door te rekenen tot 3 als het extra geg mee in uitbreiding mee duidelijk mee te nemen,duidelijk als een geg extra duidelijk nemen,mee te rekenen nemen.
FOr COMMENTS ONLY,en bestudeer anders niet zonder klad A4tjes dd 1304 2016,6'pagina's present in mijn archief,getaltheoretisch voldoende toelichtend voldoet 't in studie.
*behalve als halve lichaam,als geg niet te nemen,als hele te nemen in theorie mee nemend te nemen,het functielichaam het geggeg nemen te nemen,meenemen ,klad A4tjes als geg inzien,wel opmerken,als geg.lezen,nemen als geg functielichaam getallen lichaam als geg meenemen,
en,
wel duidelijk hier opnieuw lezen,dualiteit nagaand, geg zadelvlak als het halve zadeloppervl als geg functioneel te nemen en als vlg geg Pythagoreische lich.,ref pag 147 ,,Sesam Atl v/d wi' lezen en vlg pagina's geschikte geg meelezend,aanwijzend als gesch., duidelijk te nemen
t0t gehele getallen geg 1x geschikt S-getal,en als het halve lich,het halve bij ons erbinnen te nemen ons lich. gegeven,neemt functielichaam,getal als het geschikte functioneel 2 als gehele,nu het gaat ons geg, eiv.lich zelf Functie,hier functioneel gaat,
gaat het anders bij ons bij Gauss,en bij Gauss niet anders (als voorheen) het net geg v coord tot 1o,lezend 2S getallen,anders bij ons,eenmalig S getal,Fermat getal geschikt zonder 3 andere4 als ongeschikt,(anders niet zonder kleine stellingprobl.),gaat het door eenmalig,1x1x bij Moebius,
als voorheen behandeld ,functioneel als 1 3/7,hier gedurig door 3 ongeschikt geschikte 2,beter beetgetal het geg nagaand,
beter snede mee nagaand,
en wel duidelijk zonder bekende verd 7 als krommen punten,mede op afst 10x,wel afst als lengte geschikt,alleen nemend,en (zonder) 7, 1xniet gegv teken niet,niet te nemen,tot 17 raaklijnen 15 als het geggeg,(getallenlich duidelijk na te gaan te nemen,teruglezen)incl de normale verd 1x3x niet mee niet,hierna duidelijk te nemen tot beide geg geg als Cochran,kuiper duidelijk als laatste(het Kuipergeg) mee,blijft zelf als teken complex,hier onbekend,veranderlijk punt beweeglijk,(als complex),opmerken,
na te gaan in studie snede opmerkend,vertakkingssnede nagaand n-waardige functie. geeft als Riemannoppervlak n bladen samenhangend vertakkingssnede
vertakkingspunt,ref ,,Sesam Atl v/d wi'"pag 443,pag 445 (zonder) logarithmische vertakkingspunt pag 443,
neemt pag 442,zelfde ref.,
en ga zelf niet anders na,3 bgl geg punten 7x als 20,3krommen bgl geschikt niet 1x3 niet,als folium Desc het ene ,als het halve schuin onder een hoek niet niet 1x niet als het andere geg,gaat ook niet,niet mee scheef onder een hoek niet, het halve lemniscaat geg bgl punt irreel,gaat niet niet anders tot punten als hoekpunten als aangegeven in ref .,Sesam Atl.v/d wi'' duidelijk in studie te nemen,
en,door,zelfde ref.pag 442 door
tot c)door tot als laatste geg als torus in studiedoor,en functielichaam,to google wikipedia through,
pythagoreische lichamen,en
de overige pag 7 items klad blijven binnen alle 7 pag in archief present,hier/of later volledig te behandelen/ dan wel,zonodig, in discussie te brengen.

en gaat hier (zonder) zonder duidelijk te nemen te rekenen duidelijk verder te nemen getalmatig 1x1x als verder 1x,1x Perelmans' gaat het als geg verder,voldoet 't door 15 algorithme voldoende voldoende door tot 't voldoet,(2x nemen,1x1x als geschikt nemen te)
nemen,in productieproces periode kwadratisch,
lengte 1x tijdlengte,1xlengte ,afname op ander niveau te lezen,meenemen
1x override te nemen,tot7 warmtewisselaars, in opstelling bekend in arrangement turbines, duidelijk duidelijk interlock,1x1x (voor temp binnen buiten reactor)
gaat 1x1x1,rekent proces, computer gestuurd, computerrekenproces door, zelf (1/2x1/2x1/2) door,
duidelijk te rekenen door theoretisch te nemen
1x als 1beetgetal2 nemend,als bewijs berekenbaar in technisch ontwerp te nemen,nemen,ontwerpen,
en,
(en ,na APPROVAL,He,geschikt helium,meenemen,vanaf maanoppervlak binnenkort meenemen)

1504 2016.
Studie.
hier vooraf nagaan,om tijdig anders tot ref 1 te geraken,conoid als het halve oppervlak regeloppervlak te lezen,te nemen,op afstand 1punt geschikt 2 erop te nemen tot als vlak zelf als regeloppervlak ander deeloppervl,in andere meetkunde vlak Riemann als deeloppervllak als plat vlak meetkundig Euclidisch* ,als geg 2punten,andere als anders optie ,een andere,reeel te nemen ,in 10 andere meetkunden3 hier alleen tot meetk v punten alleen,niet (zpnder) ajs derde ,als mtk v an Cayley als tweede geschikt optie andere op te merken driehoeksmeetkunde,bij Euler zonder e probl verwerkend ,

en1x anders,ruimtelijk 3 tetraedisch meetkundig tetraedisch regeling aanbrengen,ontwerpend,door te ontwerpen binnen computerrekenproces regeling getalregeling na te gaan,op te merken,te ontwerpen,

verwerkend,hier duidelijk Eulers geg meenemen Euler-diagram als halve bgl cirkel bgl projetief punten geschikte pythagoreisch hoekpunten tot de laatste geg als ruimtelijk 2/3 andersom geschikter 2,3 algorithmisch ,bij ons de beschrijving,te verwerken,voldoende als geg te nemen,duidelijk te nemen tot het getalmatig 1x,1xPerelmans'beter gaat te verwerken

mtk v Cayley,wel duidelijk nagaan 1punt als hetzelfde andere regelvlak duidelijk te nemen,nemend en niet zonder 4punten3 en in de regel 1(2R+1),
verwerkend
en nagaand wel optiegeg anders Euler complex teraedisch als regeling binnen proces computerproces te rekenen te nemen,
behalve optie hier behalve behalve 3regelvlakken2 geschikt hier terug door te nemen als derde geg,anders niet tot conoid als het halve geschikte als derde regeloppervl op te merken ,ref2,ref1,duidelijk te nemen,nu het gaat theoretisch ,wel duidelijk,gaat 1x1xanders als geggeg bewijs Perelman,Poincare het gegeven 2x lezen,1x doorrekenen voldoende bij ons berekenbaar 1x.x in ontwerp technisch ontwerp het bewijs
behalve behalve behalve,voor programmeur wel duidelijk,genoemden als ref 2x1x voldoende geg opmerkend ref 3,ref 4
ref1) http://www.math.com/surfaces/ conoid/conoid.shtml
ref 2) ,,Sesam v/d wi"pag 247 tot voldoende geg nemen te nemen als Moebiusgeg voldoende,(aanw.: niet tot als moebiusband het geg lezen,doorlezen,alleen als geg als Moebius opmerken,nemen,voldoende als geg nemen.
ref 4,ref3 ,,Sesam Atlas v?d wi"
resp.pag 443,445 (zonder)443, neem pag 442 tot c) als laatste geg als torus het gegeven,voor lezer in studie wel duidelijk voor ons door door te googelen functielich als het gegeven volledig duidelijk niet anders te nemen,via Wikipedia opmerken,pythagoreisch als het gegeven te nemen,wel opmerken doornemen meenemen,
*ga tot hier na,elders in theorie na vlak als getalvlak bij Gauss complex erbuiten tot vlak deelvlak Eulers als halfvlak buiten de rechtehalfrechte complex het gegeven als voorheen,hier in theorie extrageg als complex punt nagaand practisch geschikt,energiegeg geschikt als het geg nagaand,tot niveau als lijn eroperop het geg 1xals interface,reeel,1x1x tot chip magn geg meteen erbuiten als geg rekengegeven te nemen,nemen,ontwerpen

1404 2016.
In gesprek aan de voordeur met een deurwaarder i.o. :
niemand heeft iets goed te praten over ontduiking,meer dan ontwijking, van belasting via Zuid -Amerikaanse kantoren en wel begrijpelijk blijft afkeurenswaardig te achten,het ten eigen bate teveel innen door gerechtsdeurwaarders,het ineens terug laten betalen van sommen, bedragen zgn pgb's,persoonsgebonden budgets,zijnde per vergis jarenlang toegekende sommen gelds,als hulpbedoeld,en het laten bekostigen van dure medicijnen,waar goedkope evengoed zouden werken,enz.
Het gaat alleen,en het zou alleen door kunnen gaan in een staat met als hoofdstad Molenbeek,een schatrijke staat,en ,logisch, eerder als vijfde ,van onderaf,present op de lijst van minst corrupte staten,inwisselbaar beter met een land als Ukraine,als staat tijden lang straatarm de bevolking gehouden,deswegen zelf zonder veel geld en weinig geld voor corruptie,met een economie niet groter dan de economie van de Veluwe,een land beter als vijfde inwisselbaar met de vorige op de lijst ,vanaf nu als de onze,als vijfde van boven op de lijst van minst corrupten dichter bij de waarheid.
Het kan verkeren en blijft gevaarlijk verraad in een land,waar ieder alleen zijn eigen waarheid alleen in pacht heeft.De echte vrijheid zal hier zijn en blijven en het zal bijna nergens beter zijn.....En laten we daarom niemand onthouden,na lange tijden van ontbering,zijn feest,een boterham Zweeds wittebrood met een haring uit Leiden.Het zij een klucht van jewelste hun feest ,hun eetfestijn, en onze goedgeefse Dr Broodheer uit A'dam zal willens zijn veel bij te dragen als ons zoete lieve Gerritje.Compliment voor de oprechtheid van instelling ,zuiver van geest.Ik houd er nooit over op.

1604 2015.
beter nagaan,hier niet voor temperatuur,als geg LMTD
3 temp T als tot 1/2 als andersom ,voor tijd hier niet,20 punten lengten 3,tot als +1,1/2,(en elders functioneel binnen reactor analytisch 1,5x al analytisch geg),
hier zonder 10 logarithmisch als de andere 10 mee zonder rest,niet nagaan,doorgaand zonder krommen als punt,de logaruthmische en de natuurlijke,doorgaand in voorstelling tot eiv lich als het halve getallenlich.raaklijnen 17 theoretisch 15 reeel,en 1x1x binnen theorie complex door,1x 1(anders) in getallentheorie,priemgetallentheorie spec als 100 priem door duidelijk laatste geg analytisch beide als p kwadr,1x als in dezelfde richting, ontwerpend als conditie volgend,gaat hier Poncelet kwadr alleen,als elders 115 tekengeg 1x1x,nu het
(hier gaat als (elders,anders v temp,theoretisch niet 1x1x,alleen practisch v control ook in een richting ),hier duidelijk te nemen 2x1x
raaklijnen op afstand 1x1x als 1x1* andersom 1*x1,in theorie,fysisch duidelijk te nemen,geg krommen ruimtelijk deeloppervl tot lemniscaat complex punt zonder folium geg het halve,het andere halve als punt ook niet duidelijk tot hyperboloide eenbladige nx als n1 geg de andere,wel de conditie volgen,als n2,gaat theoretisch zonder practisch complex door 7 bekende verd,behalve 1 als de normale v. nalatend geg geschikte,analytisch 1.5 x zonder de normale als de halve 2punten3 nalatend als het geg (on)geschikt Gauss beter als geschikt Bayes+1 lezen als B+1 /2,nemend 2x1x doorrekenend 4punten 1x1xals 2 veranderlijk nemend te nemen,gaat alleen,als voorheen Kuiper, Snedecor het onbekende als complexe geg,hier gaat 't,en anders rekent als conditioneel 2x 1x gaat 't anders zuiver rekenend tot practisch,aantoonbaar,berekenbaar,rekent als conditie E.Noether's het practisch bewijs na
om algorithmisch 1o,en duidelijk te nemen ,behalve het Kuiper,Snedecor,mee eenmalig geschikt Kuiper,Cochran als het geg alleen geschikter te nemen,1x over de bol complex als bol 1oo,1x1x mee,allen gaat 't over eiv lich als bol (e) gaat het duidelijk te nemen,dualiteit opmerken,bij ons in de sterrekunde verstrekt 6 baan elemente 7,hier duidelijk te nemen,gaat het rekenend door te nemen,
en verwerkt zelf punten als getallen 100 binnen de ruimte puntruimte,funtie lich getallenlich 1x anders,het halve geschikt als getallenfiguur,analytisch 5,1x,gaat als 1x 3 het geg veranderlijk algorithme 15 alleen veranderend door tot andere 2,

zonder probl,beide niet een probl,bij ons te nemen,door ontwerpen,te lezen 1(2R+1)geg,te lezen ,n lezend geg -1 als+1 te lezen 1.(2n),als derde geg vierde te lezen,te nemen alleen voldoende,voldoet zonder kwadr probl 10 analytisch 3,probl als verschil,energie verschil als negatieve verschil,het halve evenmin rest ,te verwaarlozen,het probleem niet

(veranderlijk)1 gaat te rekenen en 1x 115 als het tekengeg te rekenen te nemen,blijft als vast punt los punt 10 anders tot 3veranderend 2 1x als )veranderlijk) als tot 3 veranderlijk rekent,rekenend het bewijs Poincare,Perelman,ons toe getalmatig 1x,1x doorrekend 2 doorreenend duidelijk zonder Fermat het gegeven zelf het getal het bewijs,1x zonder geg tekengeg Wiles,Jonathan(?) het volgend geschikt geschikte getal duidelijk binnen schema gehelen 8x8 te nemen ,nu het (zonder 10xals 1oo,Kl.St.geg Wiles,J lezen 2x)1x beter nemen,exponentieel groot in aantal geschikt als in aantal tot 5 geschikter 3,1x als 1x3 geschikter,geschikt te nemen,neemt zelf wel,(merkt programmeur op),ontwerpend als uitbreiding op te geven,
behalve geg(geg) minimaaloppervlakken 2 bekende 1 hier alleen als plat vlak,
raaklijnen vlakken halfvlakken complex op afstand 15 als vijf,bekende regelvlakken 3 geschikt,(geschikter),1x als 3 geschikt zonder vierde als ongeschikt complex 4,1x 4punten als cartesiaans het geg als coord +1 als kwadr ongeschiktongeschikt,1x ongeschikt 4 beter 3punten als dezelfde,niet een regelvlak nagaan,zadelvlak,zadeloppervlak,als 6punten complex doornemen als 3 als geschikt een snede als geg Riemanngeg als geg (te nemen) na (te)gaan,in studie nemen(om tot gedetailleerd ontwerp te geraken).
behalve
regeloppervl als het halve,conoid als het halve en als halve Catalan als het halve halve geschikte,2/3,1x veranderlijk 3,2 veranderend,Riemann als derde geg(geg) lezen 2x1x nemen ,regel(oppervlak anders lezen regeloppervlak,regelvlak lezen) 1x1x te nemen,beter duidelijk 1xals 1x hyperboloide als regelvlak de eenbladigebladige als 4punten beter 3 (duidelijk) te nemen,1optie andere,6punten oppervlak zadeloppervlak 3punten zadelvlak,op merken te nemen,Riemann ruimtelijk beter 6 vlakken deelvlakken5 (terug)nemend (zonder 4 andere bekende als regelvlakken,later wel) na te gaan te nemen te nemen 2stelsels rechte lijnen geg bij de eenbladige hyperboloide opmerkend als 4punten3 geschikte als 2x2 veranderendveranderlijke,1xals geg als regelvlak het geg bij ons,binnen rekenproces alleen 15 algorithme 5 veranderend3 te nemen,practisch getaltheoretisch 1x erbuiten(en) 1x1x priemgetaltheoretisch verder erbuiten,gaat als 1punt reeel,1x in complexe voorstelling functioneel 2 door te nemen duidelijk zonder 5 veranderlijk,1x anders 2 niet geschikt niet in rekenproces niet niet anders algorithmisch 15 als geg niet anders practisch,theoretisch alleen als algorithme 15 alleen binnen theorie alleen nemen,te lezen als aanw voor,door programmeur,ontwerper,(mathematisch fysicus ),
en,
en wel nog,nog wel een geg aanwijzen,door ons hier op te merken als geg als een functie en gegeven als een Kleingegeven voor een f opmerkend, een niet algebr functie geg als nalatend,functioneel,geg opmerken,laat na transc( trsct) als geg als tekengeg,niet een teken,aanwijzen,aftellen als geg(geg) als het ene Kleingeg(geg het andere)het onze,
aanw.:teruglezen voor functies ,beide, voor Klein de ene,de andere door ons als f opgemerkt,de gegevens.

doorgaand na te gaan,andere te nemen,punten nemen regelvlakken geschikt nagaan,cylindervlak nagaand geschikt,en nagaand,bij ons,vlak als regelvlak te beschrijven als schroeflijn rakend aan krommen 2 krommen ruimtekrommen de ene bekend,de andere als bekende door ons hiervoor aangewezen ,
behalve kegelvlak als geg 1x anders hier aanwijzend 1x1x een punt complex als halve lijn complex punt als deelbgl complex ,Cayley meetkundigcirkelpunten- meetkundig
op afstand erbinnen erbinnen
(analytisch2)
1x als binnen kegeloppervlak eenzijdig eenzijdig op kegeloppervlak erbinnen erop,1x,x

en gaat,gaat (algebr.) transformatierekening ineens 1x3,
en bovenbedoelde f geg ,bij Klein,bij ons,opzoeken wel duidelijk,
gaat , getallentheoretisch algebr algebr1X als transformatierekening ineens ineens 1x2,( duidelik voor gehele getallen algebraisch geschikte geschikte wel analytisch).

toelichtend.
meetkundig Cayley cirkelpunten 1 extrageg,vervangt 1xals punt hyperb als derde punt eerste tot punten 2 alleen hyperb reeel geg door te rekenen,verlies als cartesiaans geg ruimtlijk 1x zonder rest lezen niet nemen nagaan nietnagaan 4/3 kwadr geg te comp[ex,
behoud 1x ander stelsel,Moebius neemt zijn stelse,transformatie,1x barycentrisch coord het geschikte (en)verliesbehoud opmerkend,
als tot 1/2 door transformatie,andere Moebiustrf, geg tekens alleen in de natuur,getallenfiguur 100 geschikter als tot ,,eiv.lich" (en blijft in theorie als het gehele eiv.lich als Functie gegeven) ,voldoende volledig tot 1/2x1/2 door te rekenen,nu het n/2 limietgeg Riemann niet verder voldoend gaat aals elliptisch meet kundig voldoend niet anders 1x als x/log,{functie, als een f (priem) bekend,bewezen},vervangt 2x1x als ander f 2geg bij Klein,de ander bij ons,en te nemen reeel n1n2 tot als (n2n1) als Riemanngeg bij ons gereed,
en ga zel na,te googelen Euler diagram halve cirkelbgl geschikter 1extra geg ruimtelijker als boloppervl voldoende als tot 1/2 door te rekenen,pythagoreische driehoeken googelen,hoekpunten opmerkend als bolvierkant het theoretisch gegeg te nemen,complex terug 2punten (te)rekenen doorrekenend (te) rekenen,nu het functioneel 3 gaat,bij Klein bij Riemann bijons als bij Riemann gaat 1/2x1/2x1/2,gaat 't 1x1x getaltheoretisch tekengeschikt,geschikter priemgetaltheoretisch 1x1
formeel
bol 2R andersom kegelkwadr als 1(2r+1)
gaat n1n2 als n2n1)
rekent ook niet
wijst aan,telt af bij ons 8 nulpuntenRiemann aan
rekent niet
rekent proces wel in computerprogramma door
neemt als proces andere 7/8,(leest andere punten als nulpunten lezend,opmerkend),
rekent analytisch 7,8 geschikt,computer gestuurd het procesrekenprocescomputer tot 7,8 door 1x als geg,blijft binnen compuerrekenproces 15 algorithme te nemen,neemt algorithmisch,en leest 4punten6,alleen binnen reactor,neemt 10 als element, (quotient+1),1x als differentiaal quotient.

getaltheoretisch verder wel duidelijk,zo niet,ook v mijzelf niet,kom langs,for discussion,klad t/m 1604 ter inzage.

1704 2016.
Summary.
fzeta wijst aan,wijst regelvlakken aan,telt af als tot 3( ong)eschikt 4 af
Bij ons als geggeg nemen, Fzeta+1 telt af,wijt aan 2x1x 3punten 6aan,onvoldoende gegeven/fz+1 wijst 1x vlakken 2 teveel aan,als (onjuist)
Functie,zelf voor gehelen als 100,
gaat na 1x distributief geschikt ,gaat als verschil Fdistr Snedecor zonder Fisher,tot 1x2x,Tabellen lezen)
Fzeta+(andere)1,gaat na punten 100ruimtelijk 10,1x als 17 tot 1ooo (on)geschikt,rekent door 1x als 1ox,merkt op vlg eenheid, neemt ,rekent niet,'geg als (diff)quotien+1,leest als geg in N,
Getalf analytisch 1oo,neemt ciclisch 10 tekengeg,complex,1xals geg coeff Eulerse2xals 1x15 (algebr)coeff.(on)voldoende en
getalf 100 rekent,neemt tot 110 geschikt geg voldoende,voldoende,(3xlezen 2x1x nemen) geg Wiles,cs bij ons hier geschikt,rekent zelf ook niet,rekent 15 algorithme voldoende binnen rekenproces door ,als 5 in N tot 3 terug,merkt optie op 2 op,
fz+1,rekent alleen in proces tot 1/2 als geggeg in N 1/2x !/2 te nemen,de ander wijst Riemann bij ons +1 zelf aan 1x als geschikt,*het aangewezen vlak binnen kegelvlak compl punt compl 100 geschikt lezen,nemen),rekent zelf,fz+1 rekent zelf door,geschikt geg behalve4/3,alleen lezen,beide andere,als 3,2 de andere getalmatig 1x als perelmans geg theoretisch (on)voldoende gaat Perelmans,Poincare onvoloende,behalve allee in de natuur hier in technsche toepassing voldoet voldoende 1x3,behalve Moebius tr.f 1x1x1 voldoet 1x als (1/2x1/2x1/2),voldoet voldoende ,neemt als geheel stelsel,1x als coord barycentrisch,nu het gaat,rekent doorgaat 100punten analytisch 2 geschikt 1(veranderlijk) gaat,
voldoende berekenbaar,nemen wij ,lezen we laatste geg als N.H.Kuiper gegeven duidelijk rekenend te nemem,neemt proces zelf wel, dan weer splitsing,fusie opnieuw.

vat tot hier samen,hierna duidelijk,
15 algorithme 1x1x nemen,binnen computerrekenprocesnemen,meenemen 1x algorithmisch meenemen in technisch proces mee (te) nemen,en
als in uitbreiding toevoegend,wel behandelen,hierna specifiek,
NOTE
vooraf als voorlopige aanvulling opmerkend,groepentheorie vult aan,Abels groep Klein aanvullend nagaand,
ga na,functioneel derde geg, als geg(geg)
(2w3)) gaat als geg 1xduidelijk anders te nemen,lezen gegeven,

en leest als geg 2functies als geg,een als f v Klein als geg functioneel,een anders als een f,(ook transct),als eenzelfde,autonome f.,als geg functioneel anders te lezen,te nemen

gaat door,anders te lezen te nemen,
2 andere 1 w 3omplexcomplex door
eerste waarde complex door
gaat beter te lezen,functies2 functioneel 1als geg anders nemend,en verschuift als een groep,binnen theorie als een groep,anders niet anders,(en hierna per 1804 2016 enige duidelijkheid verschaffend),
als functioneel f.autonoom, 1x1 anders ,in rekenproces theorie anders niet,verschuift anders niet in ander proces computerrekenproces,niet 1x1 niet anders binnen reactor verschuift 1x als geg fysisch Fermi geg teruglezen nemen door tot Schroedinger,1x voldoet tot 't als 1x voldoet voldoet 't Dirichlet ' t laatste geg,(priemgetaltheoretisch het laatste geg niet tekengeg en niet waarde teken niet het geg als derde tweede het eerste hetzelfde alleen als in een richting te nemen,voorlopig in studie nemen,en,wel duidelijk als enig gegeven gegeven als rekengeg binnen reactor,(niet om te rekenen), alleen te nemen,anders nemend,trsct,trsct anders trsct(trscdt),in techn proces geschikt een deelruimte anders te nemen,1x als (operatie+1) te nemen,nu het gaat diff quotient+1 als het geg,1x anders ,als verschil te nemen,2(opties)geschikte 1geschikter reeel te nemen,(energie afname,en 1x 2optimale nog elk (optie),wel duidelijk),
en studie,voorlopg wel beter wel,
beter behalve Ferm (Schroedinger)
beter.....' het laatste geg tweede eerste als mathematisch fysisch nagaand te nemen,te ontwerpen te nemen
als beter Fermi+1,Dirac's het geg te nemen als aanvullend nagaand geg te nemen,meenemend gaat het alleen in techn ontwerp gaat het alleen mee mee als voldoend berekenbaar practisch alleen te nemen meenemen te nemen als gegeven ontwerpgegeven mee mee te nemen ,mee te nemen,meenemen,ontwerpen,
en
gaat na in onze complexe voorstelling,gaat Klein's viergreep als zijn gegeven practisch mee
voldoend voldoend in het technisch,practisch bewijs,
merkt op,voorlopig, viergreep lezen,als voorlopig geg ,,,to study..,4punten 5punten (reken)punten als coord geg 3 coord isokaedrisch nagaan te nemen,terugnemend lezen ineens doorrekenend op een punt rekenpunt rekenend analytisch5,1x het gegeven tot coeff.geschikte hierna,hierna exp.1x3, functies2functioneel3 door te rekenen te nemen,bij klein en bij ons geggeg(geg) door te nemen te nemen

...en 2x nemen 1x1x 2punten...?..ga na,herstel,voeg in

1804 2016.
kortheidshalve a prori doorlezen A4-tjes,6pag dd 13042016,incl,ook in archief klad 4-tjes dd 1504 2016 ,1pag mee 3pag dd 1604 2016,
en gaat hier na afname van energie na,gaat 1x3x op ander T-niveau na, Temp,als verschilT,1xals ander verschil2x
(ref ,,Prins"opzoeken,pag...,als ref duidelijk),
gaat anders niet door 1x als geg tot 7,deelruimten 5 deelruimten 6 (en) door tot als 7 andere geg lezen,bij warmtwisselaars nemend,theoretisch als ruimtekwadr het gegeven als het geg en deelruimten 6deeloperaties5,continu,een tijdstip zonder bypass niet een ruimte niet niet alleen niet,en tijdstip 2x als 1x1x ,overideinterlock,1x tot tijdstip als derde geg,per computerproces terug door als (optie),1x1x interlock later te nemen,gaat als f ,3/7,1x(f) als geg opmerkend,behouden,
en hier op te merken als design productie op afstand als ww bypass bij reactor tot ander ww's,afstand als lengte 1o het geg,gaat 1x3x als perioden kwadr 1x1x,tot ww"s 1 moment, tijdstip,(zonder) 4 ww's 3 niet in bedrijf,teruglezen turbine toerental duidelijk zonder probl ander nemend,gaat 1x,en alleen bij reactor als bypass ,(werkt bij start up als ww,en hier ook niet),anders nemend,wel simultaan te nemen,anders geg afstand niet lengte als geschikt,het ander geg tot 5,1x 3 geschikt,geschikter ,wel samen ,gaat alleen fysisch geschikt fysisch,theoretisch Direc's geg niet Fermi niet als Fermi +1 niet anders geschik te nemen als tot 1/2 gat anders niet door priemgetal theoretisch door tot +1/2,1x,ook wel verder door als 1/2x1/2x1/2,nu het Schroedinger,1x anders anders als geg,(teruglezen) niet anders gaat
en gaat alleen per computer gestuurd rekenproces 1oo analytisch als het ander computerrekenproces ,getalf lezend,complex 10 als gegeven simultaan rekenend ,verwerkend,gesch data computerinput,input als eenmalig geschikte tot geschikte geschikter doorrekenend nagaand nemend te nemen,
neemt proces zelf 5 veranderlijk,veranderend3,algorithme15 geg computergeggeg,alleen kwadr 1x1x als geg erbinnen,erbuiten alleen als proces binnen reactor algorithmisch 15 het geg kwadr erbuiten binnen reactor alleen tot 1x1x1 duidelijk te nemen,
en
gaat hier vooraf geg na,
gat theoretish overgang na,anders niet tot ons opgegeven geg conoid regeloppervl bij ons als tot het halve Plueckers geg,(laatste ref, boven,math curve.com lezen),gaat tekengeg 115,1x(als) 1x geg,beide samen te nemen,omvang 1x als omplex als omtrek voldoend,gaat allen samen 1X,(anders niet Schroeder geschikt) analytisch geschikt,
en merk hier tijdig op 2 deelprocessen 5 te nemen,mee 1x als derde geg mee tijdlengtepunt onderbroken 1x gedurig in computerrekenproces,1x anders alleen punten nagaand alleen,
en gaat het als laatste (recent bij aangegeven regeloppervlak) anders als geg te nemen,
neemt kegel kwadratisch afgeknot nagaandtransformerend als catanoid het halve deeloppervl anderzijds als conisch voldoende als punten p afst 2x1x gegeven tot oppervlak 2x2x 2punten,neemt 115,1x1x tot 6 gaat analytisch 5,1x tot punten 30 punten,
gaat als Riemann analytisch meetkundig ,alleen punten als geschikte opmerkend,elliptisch 1x,en zonder 4punten complex 1x anders tetraedisch hier niet als geg nagaand,nemend, Weierstrass laat na, rekenend rekent beide als W functies door,wijst aan,telt geschikt af,voldoende waarden te nemen,samen te nemen geschikt,1x1x geschikt,geschikter bij Riemann de andere,een waarde geschik,elliptisch kwadratisch,tot 60,getaltheoretisch,niet zonder 1x als 2x2x tot 60,algorithme 15 anders 2 mee,getalf als analytisch kwadratisch tot 100 getallen als kwadr geschikte,geschikter zonder zonder als getallen gehele coordinaten getallen niet anders te rekenen,
gaat 1X,(teken bij Schroeder wegnemen) 4x5 als tot 20 coord geschikte 3,isokaedrische binnen rekenproces computer,coord gehele ,plaat,tijdexp2,duidelijk 4 andere 3,binnen rekenproces computer doorrekenend als gehele+1 in techn proces 1x1x alleen binnen reactor,1x 1punt als hetzelfde cirkelpunten100 Cayleymeetkundiggeg als 1extra punt geg gechikt complex,puntcoord als hetzelfde binnen computer1x1x Riemann elliptisch tot 4 complex door te rekenen tot 3 meetkundig,coord meetkundig gegeven,binnen computer veranderlijk 3 isokaedrisch,(optie) op coord isok,duidelijk, en als andere( optie),veranderend stelsel nagaand,stelsel v coord,als anders geg beter duidelijk te nemen,logarithmisch gaussische 4,3 als beter geg,op te merken als geg te nemen1x10 nemen,1X geg analytisch geschikt rekenkundig rekenkundig zuiver geschikter na te gaan,
ga anders door na te gaan ,
gaat anders,analoog 10 het geg 1(2R+(andere)1) alleen lezen,
nemend,terugnemen als andersom (n1n2) als ((n1n2)) als n2n1 (geschikt)geschikter,optie vrij te nemen
bij Riemann deelvlakken punten te nemen,dualiteit 1x,1x tot als tot3
duidelijk vlakken deelvlakken regeloppervlakken 5,behalve 1x specifiek, regel(oppervlak vlak als plat vlak complex,op afstand punten 2x2 punten elk op halve deelvlak als min oppervlak,2x1x tot 4punten 5 complex te lezen te nemen punten regeloppervlakken 4bekende,regeloppervlakken punten,meegaand doorgaand tot 6 punten10 als vlakken regeloppervlakken op afstand geschikt,geschikter punten aanwijzen ,aftellen geschikte 2x2 punten tot als veld als 100 als electrisch 1x(andere sterkte)1 geschikt,geschikter bij ons als bij Riemann 2punten mee ,tot 10 lezen,te nemen ,aftellen,rekenend functioneel 1xals 8 nemend,rekent zelf 1x3 punten exponentieelin computerrekenproces 100 analytisch complex (en) ,analytisch2,gaat 2simultaan1,rekenend deelproces complex 10 geschikt mee,te lezen te nemen zonder tijdprobl 1oo kwadr niet 10 niet,1x rekening ineens complex 3 rekenend doorrekenend comple2 ineensineens,getaltheoretisch voldoende voldoende volledig tot laatste 2 getallen priemgetallengeg 2 waarden eens 1,alleen als in een richting priemgetaltheoretisch,geg eenmalig 1x,1x alleen in technisch ontwerp het geschikte geschikte gegeven.
1804 2016
als geg als kegel kwadr als halve, als ,(tijdig), afgeknot als transformatie tot als halve minimaaloppervlak als deel oppervlak,en als snijvlak schuin (en) als iets scheef in voorstelling complex te nemen als transformerend in , voorstelling nemen te nemen,laatste geg oppervlak (recent geg teruglezend),transformerend als transformerend andersom,
[en opmerken verschuift in theorie niet in practijk wel 2 andere oppervlakken als geg mee op te merken,
als verd voor temp voldoende rondom nemen,ref ,,Prins",pag ,andere geg ref,,Prins"pag...duidelijk,verschuift hier in practishe toestand,merkt wel op,neemt mee als geg extrageg als 1punt mee],
zijde als buitenzijde conisch gewelfd nemen als doorgaand terugdraaiend tot als deeloppervlak voldoende terug door,opmerken te nemen tot 1/2 het geg conoid Plueker,ref wwwmath.curve.com lezen te nemen tot de gelijkheid z+1 nemen 2×1x doorrekend nemen te nemen als andere 3soortgelijke2 nagaan te nemen,gaat het in de techniek hier wel nu het geggeg hierboven,,Prins”ref geschikt gaat,1×3 gaat als 1/2×1/2 (on)voldoende gaat,
doorgaand gaat het door,vooraf hier lezend andere geg,(per 1904 2016 te lezen),als punten tot geschikt alleen coord punt coord geschikt,gaat ruimtelijk 3x 2x te nemen,punten alleen nagaan,
nagaand, behalve terug bij ons lezen,expon

1804 2016/1904 2016
ga na als geg landmeetk voorheen goniometrisch hyperbolsch als Gauss geg 1x 2h als kwadr lezen,nemen tot Hamilton en cartesiaans 4,3 het geg ruimtelijk3 niet als kwadr ongesch coord geg,
hier goniom hyperb driepunten,behalve gon.h als ongeschikt,niet algebrwe goniomh 2h geg duidelijk (kwadr+1),1 x(als)1xduidelijk te nemen,bhalve ongesch cartesiaans als kwadr mee,te nemen,niet nemen tot 5/3,1x door
als getal door geschikt als coordgeg bij moebius als stelsel nagaan,nemen,door door en 1X door door bij Gauss door niet voor eenstelsel niet 1x geschikt coord stelsel,(niet een Gaussgeg) tot Euler geg driekoekcoord,2×1x geggeg 1×1x geschikt nemend door door,door door te rekenenEuler gegcompl tot 5 te rekenen,terug rekenend 3 geschikte,
gaat ook wel te rekenen,verdr wel duidelijk als constanten niet als gehele als coeff+1 verder wel duidelijk tot algebralgebr in theorie tot gehele getallen,neemt analtisch geschikte,
hier 1x anders nagaan,hierna,per 1904 2016,1xanders1xngaand
hier wel opmerken,
Cayley meetk 1cirkelpunt 1x geg (zonder)probl niet voor punten hoekpunten functioneel sin2h als voor een bol als voor een halve ruimtelijk als voor een hoek lezend te nemen als tot Hamilton door het quaternionengeg te rekenen,blijft Cartesiaans geg als waarde kwadr,1x zonder rest (on)voldoende,blijft (probl),behalve,wel meenemen,tot 5/3 als tot 4/3,leest,neemt zonder probl 2 ook niet een rest,rekent alleen zuiver rekenkundig getaltheoretisch gecikt door,algebr algebr (algebr) 1×1 algebr albebr algebr geschikt gesschikt door,nu het gaat, Cayley,Euler nagaan
als Euler geg compl in exp (pi) als 3 exponentieel,1x weg te nemen
gaat 10. e exp.. gaat meetkundig complex (onder)zoekend 3punten2 cirkelpunten als 5 te complex zonder 4 complexe bgl complex,1x door te rekenen 2punten 1,1x rekenpunt opmerken te nemen,nemen,
en
lees vooraf door om te verzamelen
*negenpuntscirkel
*stelling v Feuerbach
*cirkel van Lester,en opm barycentr coord voldoende tot andere als puntcoord geschikte mee,geschikter als ander,coord niet voor een pool en iet een lijn niet poollijn niet,hier niet nagaan,in transformatie rekening ineens,hierna volledig duidelijk,hier duidelijk lijncoord 2×2,1x vijfde,een punt,nemen,rekenend te nemen,tot als (125.) alleen bekend (125).,een(optie)
*punt van Fermat
*driehoekscentrum

anders doorgaan,studie,2×1x anders lezen
gaat in exp 5/3 erbuitenerbuiten 1anders (nagaand) nemen,anders nemen
vooraf alleen anders doorgaan 2×1x doorlezen,1x mee als geg hierna ,1904 2016,punten (andere)ontaarde mee,behalve punten coordinaten puntcoordinaten
gaat exp 5/3 erbuiten
15 algorithe binnen comp.proces erbinnen
1als vast punt hetzelfde
tot 7/8,1×1x
algorithmisch erbuiten in techn proces
4/3het geg 1punt als 5/3 in ander stelsel 1x analytisch coord+1 als 3 punten elliptische coord geschikte te lezen,(hier deze coord niet verder nagaan)
nagaand
9puntscirkel (en) lengten compl punten,1mee,10 p
voetpuntscirkel van een driehoek
1x als optie voetpuntsdriehoek van een punt
en hier
(tijdig) door ons op merken te 1punt buiten de cierkel als hoekpunt ontaard 2×1x door ons,nemen wij halve hoek als complex 2 op afstand 1x 4punten 3 op bgl cirkelomttrek,erbinnen,binnen de cirkel,(bekende operatie,terug te lezen),iets scheef als erbinnen schuin als 1×1x buiten de bgl voldoende 1×1x,
(niet) alleen samen 6 punten5,1xpunten +1 mee als 10p 50 mee,beter 1x simultaan te rekenen,gaat 1×10 beter,(kegel geg afgeknot hoogtegeg ver chilhoog,1x te rekenen,meerekenen) alleen 12 tot 15 ,rekenend tot 100 punten als geschikte,behalve techn in proces opmerken in proces,verschuift 1x als geg als digitaal+1 in rekenproces het rekenen erbuiten in het techn proces,wijst aan,telt af quotient+1 het gegeg (diffquotien+1) geschikte optie rekenoptie op te merken,(1punt als op omtrek halve cirkel omtrek geheel,ruimtelijk op afstand omvang als halve,tot en, (geg te googelen bij voorkeur onder ,,Wikipedia”)
het middelpunt H op de rechte van Euler,2×1x een middelpunt lezen,nemen geschikt tot vlg geg cirkel v Lester tot geg geg als geg,punten v Fermat,Torricelli de optie +1 compl punt niet voor een opl gaat zonder middelpunt door doorsnede bol(e) niet zonder de ander drsn als halve cirkelomtrek voldoende nemend te nemen,neemt +1/2,2×1x een optie,1xberekenbaar ,(na te gaan),
leest,en lees voorlopige studie,1x tot scope,dd 1904 2016, leest als geschikt,verzamelt geschikter,
negenpuntscirkel
st v Feuerbach
punt van Feuerbach
cirkel v Lester,
opm barycentrische coord (on)voldoende tot 3,
het geg anders tot 3 ,1x anders,en opmerken hier beweeglijk punt Kuiper geg veranderlijk te nemen veranderen,diff element,als verschil,als diff quotient als getaldifferentieren,integr als gehele getallen opmerkend,duideijk te nemen
coord geg anders,lijncoord 1X kromlijnige nemen als optie hier opmerken ,
als in N 1/2 rekenen
lees 2×1x terug als geg
driehoekscentrum met Kimberlynumber tot als bekende(r) 5000 als (tot) 3000 nemen
als rechte Euler halfrechte bij ons
2x als 5x tot 15000 nummergeg als complex geg te nemen doorrekenend nemen
nemen meenemen ,wel in systeem ,systeem v coordinaten zonder elliptische 1x zonderzonder lijncoord kromlijnige,1X als punt niet en als punten 2punten nalatend als coord ongeschikt cartesiaans geg,door in systeem v coord 2×1x als 1×1x geschikt vlak coord,behalve,en1 als punt voldoende als lijn,geschikt 1×1x vlakcoord,lijncoord,geschikt in het systeem zonder puntcoord,niet in het systeem niet door door in het andere systeem,getallensysteem voldoende voldoend door als rekensysteem voldoet als systeem gehele getallen,alle,behalve als getallen als coord als puntcoord niet,niet mee, in het systeem ,het systeem voldoet alle getallen gehele (gehele) tot 5 door door te rekenen,voldoet’t tot 3 gehele,gehele algebr,algebr als bekende grote gehele,bekende,bekende complexe 2,mee
en wel mee barycentr coord de optie,wel als geg+1,1x mee tot vold. in de Conway-driehoeksnotatie als geg +1 tot de gelijkheid,1x geschikt nemen te nemen te rekene tot 1/2beter1/2 te rekenen als +1/2,1x vold geg (optie) coord bartcentr. behoudend,andere optie,1x (transformatie) alleen v teken,zie onder,
en lees 3x door,neem 2x een lijn mee opmerkend als geg,1x meemee
Pascallijn,rechte v Wallace als halfrechte mee 1mee als halfrechte punt mee
reken terug,door,1x geschikt door,
reken 1×3 punten anders door 1x cirkelpunt CayleyEuler’s geg als punt
halve cirkelbgl als Eulerse rechte complexe halfrechte te nemen ,optie getallen theoretisch anders niet getalvlak 1×1x erbuiten bij Gauss buiten getalvlak anders niet door in de theorie door in de practijk door optie 1x als dezelfde optie bij Eulers deelvlak buiten rechte halfrechte het zelfde geg reeel,optie, tot hier toe,nu ‘t gaat,gaat ‘t nu door gaat ‘t tot 3000,(gaat door in operatie extra tekengeg,aanwijzen geg2 ,hierna bij ref ,,Prins” op te halen), Kimberley als het geg te nemen doorrekenend nemend,10x lospunt vast geschikt tot 30.000 lezen te lezen als Riemann’s geschikt eenheid+1 als rekeneenheid ,element rekenelement als vlg anders te nemen,door tot 10exp5 te rekenen,en rekenend complex door bij Euler,als optie het geg bij Wallace het element rekenelement nemen,aanw.:als driehoek het oppervlak als het halve als projectief2×1x tot bgl deelbgl R oneindig rechte lengte 2R+1,1×1x door te rekenen,
tot punt compl100 punten door door driehoeken 2 ontaarde,elk 1hoekpunt2compl halve als halve hoekbgl hoek gegeven buiten de cirkel als omcirkel gegeven,door te rekenen rekenen
1804 2016
2x lezend1xteruglezen anders andere geschikte,geschikter mee te nemen te verzamelen tot geschikste,grschikste ontwerp uit te schrijven te ontwerpen ,
buiten theorie op te merken ref.,,Prins”",pag 193 en ,voorlopig,pag…..en hierna (en) 1xanders 1xpag 228,(zonder 1x)Schroedinger,1x,verschuift anders 1x zonder als thermodynamisch als temp als het gegeven,punt rekenpunt als geschikt terug tot theorie terug te nemen door door te rekenen te nemen,(anders duidelijk hierna wel,pag.184
voorlopig, en leest hierna te nemen,geeft vooraf op pag 139 anders te nemen (zonder1)x geschikt anders in ref Oosth als geg ,betr hetzelfde geg.onder,,Maxwel ” als verg ,3x fout,tot de gelijkheid+(andere)1 lezen 2 nemen meenemend,en de andere D meenemen te lezen beweeglijk geg veranderliik veranderend te nemen niet op afstand niet1x niet,eiv.lichaam zonder middelpunt,behalve als ,,eiv.”lich het halve,zonder (e) lezen voldoende nemen,1x erbuiten voorlopig geschikt als vast punt opmerken te rekenen een operatie,een situatie in proces deelproces als vijfde geschikt veranderend2 terug door (en) andere alleen als (optie)alleen,simultaan door te rekenen zonder ruimtelijk 16 als punt niet probl niet,tot 1x(optie) door te rekenen duidelijk te nemen,meenemen de ander (optie) op vlg geschkte operatie lezen,in theorie gaat het practisch bij ons in toepassing te nemen hier duidelijk nemen,te neme,neemt zelf het theoretisch Kuipers gegeven geschikt in toepassend in het energieproces splitsing,fusie alleen Helium als geschikte grondstof nemen,wel
gelijkheid+1,1×1ox,ander notatie F,1x anders 9 tot 10 nemen,rekent zelf,Getalfunctie geschikt als 8 rekenend te nemen 2x (geschikt) 1x ineens tot 3complex2 ineens
#Verzeihung,als valt boven weg,gaarne zelf boven geschikt invoegend te lezen:(….anders specifiek 1×1x te lezen,hierna te nemen,gaat als notatie hier niet dualiteit niet niet andere niet,alleen als 1x specifieker tekengeg anders,alleen lezen anders tot de gelijkheid lezen te lezen tot geg D,pag 126 ,ref ,,Prins” lezen,doornemend,duidelijk gelijkheid+1,1x
( e exp -E/kT ) neemt weg,(lees aanwijzend Boltzmanfactor wegnemen als het binaire geg) als in de N bin.,rekent gewoon door temp geg door door als derde verschil 1/T,nu het rekenend gaat doorgaat ander element als rekenel te nemen duidelijk hierna anders wel)),
en
anders na te gaan Plueckergeg conoid het halve anders te nemen,en binnen computerrekenproces nagaand te nemen, Gatalf F wijst zelf aan als proces analytisch andere functie analytisch complex als rekenfunctie geschikt 10 complex,1x tekengeschikt te nemen,door te rekenen te nemen,(aanw, bij minimaal deeloppervl plat vlak plat 1×1 geg te lezen te),nemend als punt eroperop te rekenen door te rekenen nemend,
rekent,behalve binnen computer rekenproces 100,rekent,rekent simultaa,door door te rekenen tot bekend
15 constante gebr door,als Eulerse geg coeff2 Eulerse Eulers geschikte algebralgebr door mee door (algebr.)te nemen te rekenen op geg,ons bekend,te nemen te rekenen tot 1×3 punten duidelijk isokaedrisch geschikt, als punt coord.optie geschikt te nemen optie plaats,tijd als kwadr,geschikt 2×1punt,en derde geschikt als practisch gegeven in techn operatie te nemen 1×3 punten neme (en)andere punten1×3 als gegrekengeg te nemen,doorrekenend tot 1×2 coeff algebr gaat mee 1x,ook algebr,coeff. mee
door te rekenen te nemen,behalve 5punten 3 als coord,tijd,plaats,isokaedrisch geschikt in techn proces 1x als 2 barycentrische veranderlijk te nemen te nemen 2veranderend 2coeff binnen computerrekenproces (te lezen) sturen,(sturen niet rekenen) rekenend nemen
proces afname geschikt
e n getaltheoretisch 2 het gegeve,
1x getal,functie niet geg,1x als (f+1) //wel invariant lezen,inv1x,x alleen inv v teken//
complex als3waarden geschikt,wisselt om//diff inv niet geschikt gegeven,niet nagaan//als gechikte waarde derde waarde vierde complexe wisselt om als geg lezen,ook andersom te lezen,functie v Klein autonome geschikt als geg te nemen als andersom vierde w als de complexe de onze,de autonome, te lezen geschikte w te nemen,
en gaat door als geg voor temp reactor temp t niet een f gegeven,ook niet een andere anders complex als getal nie,niet gegeven en niet als paradox getal niet niet gegeven
niet anders niet door in rekenproces niet anders
duidelijk oor te rekenen te nemen,
neemt rekenproces T als 3 verschillen 5gehele3negatieve negatieve 2neg(neg)andere invariant1x,1x algebraische,algeb,3 duidelijk geschikte,negatieve negatieve
[en gaat wel mee algemeen,in scope hierna lezen meenemen als verd een geg anders geg een verd ,als een halve de kromme voldoende te lezen,te nemen,pag 228 ref.,,Prins" lezen,als een gegeven nemen,een Planckverd.niet voor licht niet een zwart lich. als voor complexe deeltjes,donkere materie tot 1/2 lezen 2/3 te nemen (en) andere curve, kromme Maxwell,temp,snelheden,rondom 3/5,te nemen,astand gegevens geschikt doornemen 6punten hier 3 andere,2x2,elk op kromme erop(eop),1x1x als geschikt(verschil) geg ineens analytisch 5,1x geg energieverschil,specifieke energie in universum te nemen,beter bekend nemend rekenend te nemen
opm.ook wel duidelijk,evoluutevolvent het geg na te gaan ruimtelijk te nemen 1x 2x2 punten tot 4 nagaand rekenend voldoende tot 1/2,1x voldoende,voor coord lijncoord,tot krommen ruimtelijk bekende,andere,bij ons bekend,te nemen,te nemen 1x 3 stelsel,coord stelsels cartesiaan,barycentr,kromlijnig transformatie voldoende voldoende te nemen te rekenen, tot getallen geschikt gegeven 1x analytisch ineens ineens rekening 1x1 getalrekening transformatie ineens,duideijk differentiaalrekening,rekeneenheid 1xelement verschil,1(de) als element,1/e,1x,
vervangt 1x lospunt,,vast" het andere rekenend 4punten3 door,1x3 geggeg coord stelsel,invariant 1x,1x,i en
intheorie rekent proces door e-rekenen 5 door door tweerekenend de vlg optie,neemt geg differentiaal meetkundig,
1x systeem als systeem getalsysteem geschikt getallen door te rekenen,negatieve gehele verschillen geschikt analytisch,tot 1x2getallen,grote gehele bekende2 door mee,(bekend), als derde complexe mee als tot 3 mee,en
in onze voorstelling blijft/gaat, en als invariant,alleen voor het teken,niet anders te nemen,als vast in algorithme te nemen
niet anders als dezelfde waarden 2x2 te nemen 2distributief1 als rekenend te nemen ,1x variatierekening+1 nemend te rekenen,1x niet anders 1niet als beweeglijk element+1 niet hetzelfde het andere als eenheid+1 niet(andere)rekeneenheid te rekenen simultaan Fdistributief (1/2.1/2) continu door te rekenen gaat, rekent Kuiper element geg hier .5.(1/2.1/2),nu 't alleen hyperb+1 geschikt gaat 3/4 als7.8 gaat 't geschikt,geschikter alleen,
beter uitschrijvend 1x3,schrijft zelf voor gehele getallen 1x2,
(opm hierna in scope,niet voor energie productie 1x(17 teken) balansgegeven uitgebreider v donkermaterie,energie),
opmerkend
in onze voorstelling na te gaan distribtief 1 geschikt 3
en Kuipergeg,nemend,(nemen we aan), geschikt (te) lezen
de bewegelijk 1/e veranderlijk geschikt na te gaan,(hieronder), te nemen
1x andr geschikter duidelijk in onze voorstelling nemen,nemendt (theoretisch) te nemen,hieronder in techn toepasing
en terug boven geschikt lezen doorlezend voor geg element en eenheid als geg doorlezend geschikt,
geschikten te nemen, tot 1x vorm,duidelijk hieronder
opmerkend
hier opmerken theoretisch als geggeggegeven
1x anders rekening+1
(variatierekening),1x geschikt ineens rekening rekening ineens rekening trnsformatierekening ineens 1x,1x geschikter,
en tot hier,als tot hierna practisch,gaatpunten 1x3punten,
wel uitschrijvend 1x1 nodig,(opm.schrijft zelf niet uit,schrijft),
variatierekening+1,1x voldoend als( geg) geschikt
door transormatie geschikt,
en nemen te lezen barycentrisch (on)geschikt,wegnemend,1X binair,(een coeff wegnemen,getalgeg.geschikt Pascal distributief driehoek geeft duidelijk aan),en zonder coord ,2elliptische 1 mee 1xals punt niet,geeft Cayley aan als coord aan cirkelpunt als geg aan,hier niet nemen 1x3 niet,
als rekening inees geschikt,door voor gehele getallen de geggeg (geschikt theoretisch differentierend getaldiff,1x ineens voldoend,als bij Riemann geg na te gaan 2x teken integraalteken1x voldoend,(tot )1/2,1x als tot 2/3,analtisch voldoet 1.5x),
geschikt,(voor gehele getallen geschikt),ineensgeschikter
opmerkendopmekend
4punten 2krommen,(en wel evoluut,evolent ruimtelijk bij ons in ed voorstelling geg meenemen),
opmerken nagand
(distributief) 6punten zonder (e)
1x geschikt 2distibtief als geg 6punten zonder (e)lezend,nemend te nemen 1,5x voldoet
en 4punten 2krommen((distributief)) op afstand geschikt
6punten zonder (e)
1(x)als (1x3)
gaat 1x punten 1x3
*Note ook opmerken vooraf aan practijk berekenbaar bewijs voldoend vooraf geldend,voldoet voldoende als geg duidelijk ,en hiervoor aanwijzend geg bij ons een ruimtelijke kromme als geg een punt,hier als geg mee te nemen,meenemend in bewijsvoering ondersteunend bewijs voldoet voldoende,
en op te merken verder na Scope , na 1904 2016,later, erna, wel verder,
wel hier verder,hier aanwjzen item instrument regelitem aanwijzen hier duidelijk na Scope dd 2004 2016,logic scheme 1xverder,door tot instrument diagram,1item gschikt bij ons te lezen als item te nemen,te installen in technisch ontwerp (en) erbuiten,(en signaal alleen buiten reactor afleesbaar),binnen proces mee computerrekenproces,geschikt als uitbreiding mee aan te brengen,programmeert als laatste geg,theoretisch,axiomatisch bij ons,geschikt mee als geg reeel ,computerrekenproces neemt 't reel,1x mee gaat 't erbuiten 1x1x buiten reactor,buiten computer,leest 't operator
wel voor ons af,zelf hierna per 2004 2016 klad 1 A-4tje voldoende duidelijkheid door te lezen,voldoende duidelijkheid te nemen,en als item voorlopig onszelf bekend,ter inzage voor discussie.

[losers,blijf alle in de hoop leven,dat we binnenkort aanstellen en benoemen,magistraten,deurwaarders en officieren op niveau als van het niveau van prof Einstein het niveau, als het niveau van prof Lorentz net niveau, en op niveau als dat van , en hem vooral niet vergeten, van prof Kloosterman het zijne als zijn niveau,allen van beter niveau,want ,losers van niveau,desperado kun je zelf altijd nog worden].

1904 2016
Scope 1.
ga volgend vermoeden na,
en als geg te nemen hoofdstelling v/d algebra,de stelling 2,d.i de eerste priemgetallrstelling,(ref ,,Sesam Atlas v/d wi”),
Stelling 2,de tweede pr.get st.,St 4,een Dirichlet geg
uitschrijvend doorschrijvend te nemen,bij ons aanvullend theoretisch op hfdst bewijs,bij ons axiomatisch,
terug schrijvend beschrijven door door
gaat Bewijs algemeen
bij ons bij Riemann niet
gaat door als berekenbaar
Fzeta bij ons de ander fz
1x de andere +1 na gaand te nemen,schrijvend te nemen,(aanw.te lezen niet nemen,okay,door)
2xals1x niet niet het teken niet geg de stelling de tweede nie
zonder als geg (Dirichlet) het bewijs niet,
nu ‘t gaatbij ons wel,voldoende 2axiomatisch 1(beide) mee,als bij Riemann (niet)
zonder zonder rekening in het zuiver rekening in het zuiverzuiver rekenen gaat ‘t bewijs niet,(hier opmerken),
gaat ‘t andersom,bij ons bij Perelmans in het rekenen doorrekenen voldoende door door bij ons door 15 algorithme 15 algorithmisch 15, (hoofd)stelling opmerken,gaat neemt zuiver ,merkt 1x op zuiver zuiver door door te rekenen,
en Fermat zonder geg,beide st. niet,
behalve Fermatgetal,(aanw.:Fermatgetal Sgetal bij ons), alleen het bewijs gaat
als bewijs berekenbaar na te gaan
te nemen vermoeden v Riemann tot bewijs voldoende berekenbaar,toevoegend bewijs.
Ref opmerken Riemann vermoede pag 127 ,,,Sesam Atlas v/d wi”,en
als ref lezen hoodstelling v/d rekenkunde lezen,nemen teken complex nemen

For comments only,schrijf zelf ook eens uit.

door,en gaat als geg in theorie berekenbaar en bewijs 1 mee in de natuur gaat mee in de sterrekunde als transformeren(d) op de zon een verschijnsel tot en op aarde een berekening als een transformatie een veschijnsel, een gebeurtenis ineens geschikt door door te rekenen als 2×1x nodig ,conditie,in een andere berekening geschikt

geef ook hier commentaar op.

Scope 2.
en Gauss” als geg geg hoofdstelling van de rekenkunde als geg te rekenen als de regel v kwadt congruentie(s) olgend,
toepassend behalve hier door in de sterrekunde voor Zon,Aarde gebeurtenissen waar te nemen ,te beschrijven door door te rekenen tot conclusie(s), geldige (en)mee andere uitspraken,hypothese(n) verwerpend,
zuiverder in andere disciplines zuiverder zuivere conlusie berenbaar te trekken,
als in de fysica,in de landbouwkunde,in de biologie en genetica,ook wel als in de medische discipline wel resultatentestresultaten beter te interpreteren,
gaat het nu wel wel getaltheoretisch,getallentheoretisch beter duidelijk duidelijk door
door te nemen verdelingen duidelijk,{ 2verd5,verd.,elk voldoende halve voldoende voldoende 3×2 als 6 geg 5 terug},doorgaat tekens geschikte te nemen ,nemen tot 10 en waarden priemtekens geschikte,(gaat exponentieel,exponentiele wel duidelijk zeker wel),
analytisch 5.1x
(als) laatste,behalve anders terug door tot verd
Cochran,Snedecor,2×1x anders Kuiper geg 1×1x tot laatste interpretaties,1xals bewijs conclusie juist,juiste conclusie berekenbaar
Aanwijzing: vervangt 1X,hoofdst der rekenkunde,wederrekerigheidsregel voor kwadratische congruenties,1x

vermoedenvermoeden,ontwerpzekerheid
Scope 3
alleen practisch na te gaan,niet permutatie het geg leest E.Noether zelf ook niet,meetkundig 1 (ander)punt cirkelpunt,Cayley geg.
Combinatoriek 1X verdr geg practisch niet nagaan,
practisch,techn wel 2verd. halve,beide (on)geschikt ongeschikter 2 halven niet nagaan te nemen,
behalve 3 complexe 2 te nemen ,1x terug tot als geg (F) Fisher zelf distributief 2 gehele bollen complexe4 niet zonder
(zonder) 1complexe derde,halve
1x in rekening ,variatierekening,1x,1x,zonder 7 verd,1x,neemt facultatief v teken,verd BoseEinstein tot 1o,te rekenen,geschikt rekenend terug door tot 9
als door,terug geggeg 6.4 geschikter als Maxwellgeg beter te nemen rekenend geg ,blijft 4/3 hyperbolisch,niet nemend,alleen te nemen doorrekenend te nemen tot 2/3 als 3/2 analytisch 1.5 geschikt
gaat duidelijk zelfde geg geg nemend,(aanw rekent hier niet Perelman getalmatig,rekent 1×1x wel geschikt te nemen),neemt St4 Dirichlet,1x,merkt 1x,1x op,merkt wel variatie+1 het geg (geschikt) op,
rekent simultaan 1×1 door,
en vat hier samen,studie,
alleen in de practijk,ook wel in de sterrekunde uitbreiding zoeken te zoeken,
nagaan,neem,in ruimtelijke voorstelling nemend in de complexe,
neem
2 bollen 1 als derde projectief 2×1xals bol dezelfde 1×1xgeg nemen puntbol 1×1x nemen
(in de natuur wel),
1xscheef,1x schuin,
1x mee te rekenen te nemen meenemen(d) als halve geschikte
ongeschikt ongeschikt,(niet door te rekenen),1x andermaal niet element niet gegeven
als halve geschikte
(en in studie nagaan na te gaan als geg Klein,Abel,Lie tot geschikter Galois algebraisch onvoldoende,
behalve in de natuur,sterrekunde,fysica kleine deeltjes)
algebraisch meetkundig als complex,complexe meetkunde,1punt cirkelpunt,1x en buiten de ruimte puntruimte alleen,als voor punten complexe de ledige alleen,erbuiten 1×1x functioneel Cayley meetkundig te rekenen als tot 3,(#zie#)
1(x) rekenpunt als het complexe andere geg(eenheid+1),1(x),blijft invariant v teken lezend,gaat door
doorgaand te rekenen op driepunten als ruimtelijk punten hoekpunten te nemen,behalve als ontaarde 3 tetraedisch
volledig,volkomen ontaard,
buiten de theorie technisch nagaande te nemen
en afgeknotte kegel draait in als halve kegel tot 1/2,als tot
1x 1/4 gegeven puntenparen 2×2 als 4 niet een gegeven niet een rekengegeven niet
te nemen door niet te rekenen,terug door doorrekenend tot 8 door,merkt op,terug
als tot 3/8 het gegeven zelf gegeven,1x als vierde veranderlijk,veranderend en 15 alg geschikt 1×1x door nemen,
merkt 1x op grootgetal exponentieel,verwerkt, tot 8 cijferig n,

leest n1,n2, neemt (n) als twee laatste(n) eerste als andersom 1 laatste laatste als andersom eerste ,en eenmalig als nemend n wegnemend,neemt,en leest 1x een geg als (een) Riemanngeg,nulpunt lezend,nemend,wegnemend (!),leest door,de andere leest,merkt op cirkelpunt Cayley geg als (geschikt) rekenpunt te nemen,gaat na Perelman niet optie verder nemen,nemend als geg bij ons niet,niet nemen,beter getalmatig 1×1x te nemen,nemen,rekenkundig(Cayley) zuiver opmerkend te nemen,neemt,rekent als proces door zuiver zuiver rekenkundig door,behalve geg, (Fermatgetal),nu het ,bewezen, niet 1x nagaan,nemen 1×3 beter nagaand te nemen xexp3,yexp3,zexp3 geschikt facultatief tot de gelijkheid als geschikt,aftelend aanwijzend 1x S als (10S),Fermatgetal het geg zuiver zuiver rekenkundig doorrekenend alleen,(wel zonder overige Fermatgeg door(door) tot Gauss(Euler) , de geg tot compl5 beter tot 3 te rekenen,te nemen als rekenkundig complex bij Euler,terug lezen,behandelend voorheen bij ons,getallen als gehele coord,coeff+1 als gebroken,brekend (algebr) door door,opmerkend Dirichlet ,st geschikt geschikter door door(door),algebr,algebr,(algebr optiegeg mee), 3 coeff 2 geschikt, geschikter te nemen, te rekenen,nu het zuiver algebraisch door te rekenen te nemen gaat,1×2 gaat,
buiten de theorie 1×3 gaat,anders terug,door te rekenen 1×2 getaltheoretisch tot de laatste geg gaat,
en wel
toe te passen statisch exponentieel data grote aantallen door te rekenen,in de sterrekunde ook wel,ook wel 1mee,(fysish mee),1x uitbreiding ,behalve energie,donkere materie,kleine deeljes mee wel in de sterrekunde mee,energiebalans,stofbalans opstellend verder opstellen te nemen,rekenen,verder door te rekenen
en scope 3 als vermoeden bespreken,(en foutje ,als ontaard foutje niet in de natuur lezen,besprekend),samen in discussie,gaat niet niet anders ,tot zekerheid alleen per program computerpramma door te rekenen ,zuiver tot juiste conclusie.
(opm.logic scheme blijft altijd onvolledig,niet als timesheet,tot hier,timesheet anders als geg tot hier,gereed te rekenen hier rekenend m,M,1extrageg kwadr over tijd mee M+1 als geg 1x zonder storing,balans zuiver door door te rekenen).

schrijf zelf,verbeterd,uit tot de discussie.

…1x scheef ..uitgevallen,plaats zelf terug,svp.

Snede te pver
gaat combinatoriek+1,1x
en zonder extensie (S) alleen lezen,permutatie (1x wel lezend niet nemend)
alleen in theorie door
1 permutatief distributief 2,wel nemen als theoretischpractisch alleen per computerontwerpproces alleen
simultaan 3 door te rekenen,in het complexe rekenen duidelijk te nemen als geg 1×3 als 1×2 gaat meetkundigCayley 3punten cirkelpunten beurtelings,1x als rekenpunt te nemen*#

#na te gaan binnen een cirkel omtrek als een binnen voldoende een halve cirkelomtrek,3rumtelijk 2 voldoend voldoend binnen andere halve cirkel omtrek,als geg eiv lich 2x 1x als het halve te lezen te nemen,eiv lich als theoretisch bol(e) lezend ,nemend te nemen,en als cirkel zonder als punt middelpunt als geg zonder (e) als 3x te rekenen te nemen als tot 11/2 te nemen te nemen, beter hier de rekenregel volgend als de regel vkwadr congruenties te volgen,alleen analytisch als vast punt,los punt,pi kwadr als het gegeven hier beter volgend te nemen 115,1x als tekengegeven het geschikte hier(en)

te nemen verbeterd te nemen terug te nemen door zuiver zuiver rekenkundig terug door en 1x geg 4/3,hyperb geschikt voldoende als tot (3,2 )als terug te nemen reeel het geg als tot 3 door,1×1x,beide als (optie) eens hierna wel,wel simultaan wel als geg reeel binnen 2 deelptocessen 2operaties2andere situatie1 mee,gaat anders niet tot vierde stelling 3 terug geggeg als Diricchlet geg hier tekenwaarde alleen 1o als priem lezen waarden alleen derde als complexe eerste w teken geschikt en 10 kwadr pi 2×1x lezend tot exp door tot exp5 ,gaat alleen door rekenend te nemen terug door dor te rekenen,1x zonder exp4,als tot 3 veranderlijk veranderend 2 simultaan in de andere 2operaties 1 situatie dezelfden,in de natuur voor M,m de balans,in de techniek v proces fusie en splitsing de balans energie balans
*en leest tegelijk,leest,neemt,rekent door,
en sneden mee bij ons de geg,behalve de snede ,de gewone bekende,(niet) 1x niet zonder de overige geschikt,geschikter duidelijk extensies te nemen in computerontwerprekenproces wel 1x anders 1×1x Dirichlet anders (voorlopig,zie#),geschikt,geschikter zonder getalmatig 1x,x
schrijf,programmeurs,zelf verder uit,
ontwerpend te rekenen uitbreidingen door te rekenen,tot laatste m.M geg balans opstellend als aangegeven,opmerken,meenemen 4/3 als geggeg geschikt andere extensie,
en zonder Fermat getal,alleen dit gegeven als verschil te nemen te nemen,
gaan wij voor ontwerp na
gegeven ,en ten eerste male type ander type lijn coord hier als punt geschikt te nemen
in ontwerp rekenend te ontwerpen,2x (niet),1x door door,
en bij ons exponent 5 wel ,behalve a;s cartesiaanse geg kwadr overschot (on)geschikt geschikter ongeschikter barycentrisch ongeschikter,gaat proces,(computer),na 2×1x als Cartesiaans binnen hemelbol als 1×1x erbuiten,opmerken,meenemend geschikte als optie geschikt (4,3),
behalve behalve ,en zonder 4ep,1x niet exponent 5 ,simultaan uitbreidingen doorrekenend 3simultaan 2,
wel duidelijk,behalve astronomie,q.m computer (weliswaar) gereed,zoekt specifiek als geg het geschikte (hieronder terug),nu het tweede getal getaltheoretisch zonder 4probl3 ,(kleine St niet als geg),Gr st alleen 1x geg als teken geschikt alleen getallen grote exponentiele 3eulerse 2,complexe 2 te nemen rekenend nemend,
nu het rekenend ontwerpend als terugrekenend 3simultaan2,(andere geg) gaat
1×1x ander ontwerp gereed,beide gereed als astronomie tot 4/3 gereed als geschikt voor balanse duidelijk, computer q.m. gereed mee zelf in rekenontwerp toepassend tot gereed,duidelijk geschikter te nemen,en duidelijk wel
geschikt nemen,beide niet nemen simultaan 1 niet combinatoriek+1 niet,ongeschikt Cochran,Fisher,Combinatoriek opmerkend wel als de andere Snedecor,Fisher +1,als geg 1x te nemen te lezen alleen combinatoriek+1,
en hier duidelijk computerrekenkundig ,neemt facultatief ook wel ander ontwerp extensie geschikt rekenend door,
1x simultaan 3 te rekenen 1x aan heelal 17 doorrekenend,1x ,en wel 1x aanwijzen specifiek als gegeven nieuwe computer geschikt,hieronder, als final geschikt hier,1x,1x energieproces fusie (en)splitsing, gereed in ons geval,(en nemen anderen wel door in andere disciplines,facultatief ontwerp als binnen de genetica te nemen,materiaalkunde nanotechnologie en andere in voorstelling te nemen),
ontwerpend tot hier aan te wijzen koolstof werkt als chip eens als een chip eenmalig,1×1x in q.m computer ontwerprekenproces eens (een) chip als een Auchip,
als geeft Fermat zelf wel door als tekengeg als tot 3 door gaat axiomatisch bij ons mee als beide geg,(teruglezen),
en gaat alleen rekenend te rekenen,Eulers complex te rekenen,Gauss gaat ‘t alleen rekenkundig zuiver te rekenen mee,nu het meetkundig rekenkundig ,hieronder# rekenkundig,rekenkundig zuiver Cayley gaat (enoptie mee gaat,theoretisch (als voorheen) als vermoedend tot het bewijs,Behalve Pfaf,volgend Hadamar,1x gescikt eenz. alleen door Dirichlet een,(eenz.) 1x,(x),niet tot Cayley als voorheer 2ruimtelijk3 hier als iets beter,wel verbetert 4/3,ten derde male geggeg,
rekenkundig zuiver ,behalve het vemoeden het bewijs,1x als (optie) cirkelpunt Cayley 1x geg rekent als rekenpunt optieoneel exp5,altijd zuiver,tot exp 3 als het Eulers geg geg om te rekenen,door te rekenen veranderlijk,veranderend getaltheoretisch bij Euler(hier) voldoende,merkt het als geg tijdig op,neemt het als geg tijdig mee,tijdig hier in ontwerp 2 door te rekenen3 hier alleen in techn ontwerp alleen geschikt op te merken te nemen te ontwerpen energieproductieproes productie door simultane fusie,splitsing met geschikt Helium als grondstof,hier en elders in toepassingen nu het theoretisch #practisch# gaat invariantinvariant alleen voor het teken.
toelichting
leest typen,andere categorieen,en neemt input geg in ontwerpproces ,in het ene proces,deeltjes fysisch als gegeven te nemen mee te neme meenemend als tekengegeven in deelproces rekenproces beide laatsten 1x andersom als eersten
rekent alleen Cayleygegeven als cirkelpunt als 8 alleen doorrekenend nemen doornemen rekenend te nemen 2processen deelprocessen binnenrekenproces als het ontwerpproces rekenend 2simultaan3 getallentheoretisch de beide andere geggeg 2×2punten als punten 4 in een viergreep tot 3 geschikter door te rekenen,en als vierde punt als lengte eenpunt,tijdpunt,als Cayley geschikt te rekenen te nemen tot coeff.2,(on)voldoende,wel algebraisch,1×1x,alleen als zuiver rekenkundig techn het geg aanwijzend in operatie geschikte binnen q,m computerrekenproces zelfde complex als complex 10, analytisch 10,1x geschikter mee voldoende voldoet isokaedrisch geg 2×1x lijnelment elk als punt in ander deelproces 2de als vijfde beide simultaan 5 terug,door tot algebraisch,algebraisch,(algebraisch) ,wel als Proces 10 complex lezen en nemen tot als 3 het geschikt gaat doorgaat simultaan5 rekenend gaat,wel als geg als techn item aan te wijzen,(optie) als aftellend te nemen chip magn electr 1×1xalleen continu door,af te nemen magn geg alleen samen in dezelfde rekenoperatie binnen andere situatie tijd zelfde geg binnen deelrekenproces 1x anders simultaan 3 terug,door te rekenen,de geg algorithme 15 alleen algorithmisch 15 duidelijk alleen 4×3 tekensteken geschikt 2 geschikt tot 3 veranderlijk,veranderend alleen het Kuipersgegeven geschikt,geschikter niet permutatief niet anders niet 5punten isokaedrishe geg bij ons te nemen,ontwerpen,ontwerpen,nu het gaat, (optie) ,vrij,2×1x (vrij) 1×1xals geggeg ,chipgeg,magn alleen in geschikte operatie,situatie ander deelproces mee koolstofChip werkt 1x als Au,zelf Chip meenemend doorrekenend 1×1x,gaat alleen electronisch 1x als electrisch als tot 3,gaat ‘t vanzelf,rekenend te ontwerpen.Ontwerpen,ontwerpen,
nu het theoretisch gegevens te lezen ,te nemen geschikte,geschikter tot plat vlak plat als geg om en om geschikt gaat
bij Fermat buiten de driehoek als hoekpunt ontaard tot omgeschreven cirkel de halve hoek eenzijdig,(eenzijdig) op afstand 2×2 punten geschikt,1x anders als op afst(e) het geg afst2 geg,1X geschikt mee als geg 6punten5 beter als 2x 1x complex mee ,complex 2 punten 3 binnen de bgl als eenz.eenz, te nemen 1x 1x doordoor te rekenen,alle punten 100complex exponentieel 5 geschikt door zonder probl 5 als bgl halve ongeschikte als 50,1x ongeschikter als bgl complex ongeschikt als hoek tot 10 geg Fermat (zonder) F-getal als complex 10,zonder zonder niet ander tot analytisch alleen kwadr gehele als vormen geschikt,geschikter als aantallen alleen halve in aantal tot3 ,(geg tekengeg in aantallen)beter complex te nemen,te rekenen complex 2 ineens ineens in een rekening,2transformatie1,trf alleen voor het teken niet tien niet meetkundige tien niet,en niet anders niet, alleen 100 gegevens punten geschikt 100 analytisch tot 3 analytisch 2 getaltheoretisch 2 ,1x anders gereed,gereed,(gereed),
en
ook wel opties ,andere vermoedens,diagnoses,farmaceutische testen,—ook al,opdat bijv.niet opnieuw medicamenten worden verkocht,met de bijwerking suicide,niet opnieuw slaapmiddelen met bijsluitervermelding ,,kan tot psychose leiden”,en denk behalve aan ,,softenon”,aan die andere rommel,die ik tegenkwam,bovendien funest in combinatie met bekende pijnstiller —ook wel opties waarnemingen als in de landbouwwetenschap aan kunstmeststoffen,sporenelementen,vochtigheid van bodem en lucht,aan koolzuur bij ons vooral alleen bij ons in de tuinbouwkassen alleen, en ook wel opties als bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoek voor producten in het veld van marketing in de discipline economie,enz.,alle als opties door te rekenen in complexe vraagstelling als het eenvoudig niet duidelijk tot conclusie niet gaat.,(en gaat, bijv., ook eens na,gaat geg Chips na,in voorstelling productie synthetische diamant geschikt in productie te nemen,nemend),en hoe het dan verder moet gaan in een wereld met afgevlakt en afgeschaft onderwijs,zien we dan wel weer,Elk probleem oplosbaar zal het uitgangspunt dienen te zijn.//
to check,pse,en schrijf zelf ook uit.

[kan een gek ook wel voor een gerechtsdeurwaarder geschikt in productie nemen,diamant in productie nemen,niet om geschikt te schikken.Dat doen wij niet.Ondergeschikt aan geldzucht zijn wij niet.Daar leven wij niet voor.En daartoe zijn wij niet geboren. Binnen ons domein blijft het ,de Codex Justinianus,geldend de wet en de regel,geldt als dezelfde,onze leidraad ,die altijd blijft gelden.Als ons richtsnoer blijft het gelden eeuwig zonder oponthoud,zondegeld of niet.Die casuistiek zoeke hijzelf maar beter uit.En ,aangaande ACM,deze keer mee als de schurk binnen de schurkstaat , zo een als GAK-UWV,morgen stel ik het harder,voor alle inferieure superieuren.Het gaat niet anders,het gaat helaas alleen met harde woorden.Ik spreek ze morgen wel uit.Als Stasi"s en als Gestapo's lijken het vandaag in den Haag al te velen te zijn.Morgen zijn hun dagen geteld.
En om nog even hard door te gaan om de waarheid te bespreken,
het klimaat is niet maakbaar,wereldwijd gebracht blijft dit een misvatting,hardnekkig volgehouden tot op de dag van vandaag.
Als klimaat blijft het alleen als microklimaat binnenshuis maakbaar alleen.
We worden en masse misleid. In USA,in Europa en overal,waar maar mensen zijn en koolzuur als de oorzaak van verandering aan de man gebracht wordt,wordt ieder onzer meestal willens en wetens bedrogen aangaande veranderend klimaat.
De Noordpool zal over enkele jaren weer geheel dichtvriezen en terugkeren als in een vorige toestand,wel met een temperatuur verhoogd met 2gr Celsius verhoogd binnen de aardatmosfeer verhoogd zal het zijn,zal het worden,en anders zal het veroorzaakt zijn,niet door koolzuur zal de verhoging veroorzaakt worden,niet worden.Helemaal niet.Ook niet een beetje niet. Niet niet.Alleen anders tot 2 gr C hoger,of men het nu kan uitstaan of niet,en begrijpt men te weinig,verkondigt men beter niet te veel en houdt men respect voor wetenschap.
De leugen regeert weliswaar nog een tijdje.Maar te dom blijkt haar kracht, korter binnen een kort tijdje.
Is dat nou niet leuk?
En vrijheid van fatsoenlijke meningsuiting.Het kan niet, het mag niet, het gaat niet door niet.Het komt helemaal niet te pas niet.In Nederland luistert de rechter ook al niet.Nog even niet niet.Is het alleen leuk, of is het van toenemend gewicht? En voor wie dan wel is het werkelijk van groot belang?Voor de massamens tenminste niet.Hij blijft de slaaf van zijn Uebermensch,zelf ook al zo'n beest en als beiden blijven zij elk van beiden beestachtigen.Wel een beetje primitief.Maar straks niet langer in de Nederlanden niet.
Tot morgen dan.
En houdt boven alles de vrijheid in ere].

2504 2016.
Design.
algemeen algemeen
en
specifiek 2operatief1,te behandelen rekenend,tot hier simultaan 2rekenprocessen doorrekenen,te behandelen nalatend 2 en als binnen 1operatie erbuiten in dezelfde computer binnen zelfde Deelproces,erbuiten 1,in ,1x binnen vijfde deelproces 1(X) deelproces+1 als het vijfde,
en in dezelfde computer andere snelheid rekensnelheid relatief als de optimale
specifiek specifiek, tot hier,hierna door in speciale toepassing

en bundels 2 stralen bundels,laserlicht binnen reactor,elk onder andere hoek,theoretisch getaltheoretisch laatste geg lezend, als golflengten,en kleuren als in Newtons geg driehoek niet lezen,niet nemen,anders hieronder in dezelfde toepassing door,hier te lezen,duidelijk te nemen,nemen 2golflengten elk als verschil 1x d lambda geschikt in ontwerp coord lijncoord punt voldoende binnen de reactorwand(betr,energieproductie proces) te nemen, als een bron een radiobron als een bron niet een echte een gegeven te nemen, te installeren
,en 5andere4 punten als coord vanzelf wel in fysish proces wel geg als tetraedisch inregeling inregelend ,4hoek ruimtelijk 8hoek onregelmatig punten alleen hoekpunten ,nemend,paralellopipidum lezend 4puntenhoekp 2x,elk ontaard als halve 2 ongesch,ongesch als teraeders te lezen,hoekpunten 8 ontaarde na te gaan te nemen,en duidelijk 2x als zijvlak,hetzelde,parrlellopi,1x alspunt als het zevende nit mee,anders niet octaedrisch geschikt te nemen geg als 3 punten hoekpunen 1x mee andere punten zijvlakken alleen 3 mee,het geggeg punten 6,4 lezen,
gaat alleen duidelijk in deze specifieke ontwerptoepassing,
en nu het getaltheoretiscch gaat,lezen te lezen …#..,
duidelijk te nemen,punten geschikte duidelijk te nemen,teruglezen item ter control ,ontwerp gegolfd oppervlak als item behouden,hier item
voldoende binne,binneninwand item te installeren als item als bron als radiobron zonder exp 7 als nabij,nabij operator in controllroom geschikt aflezend nu het punten 3punten interface 1x als andersom 2 andersom binnen display operatief gaat,merkt operator op veranderende snelheden,veranderlijk andere afnamen energie naar behoefte veranderend merkt operator op,werkt voorgeprogrammeerde input instructie,input,1x geg,
alleen formeel hier nog te lezen,merkt op,neemt formeel,wel duidelijk te lezen te nemen…(#)..
en
algemeen,algemeen door als specifiek,fysisch specifiek,
gaat als kracht+1niet langs een weg+1 niet een weg als een punt niet,en als !/2 een lengte niet voor tijd niet een lengte,

en hier opmerkend reactor design punt geg 2barycentrisch1 als geschikt binnen proces niet als coord geg nagaand niet nagaan, nagaand 1×1 tijdig fusie,splitsing binnenproces continu

en algemeen,algemeen,door,door
voor tijd niet een lengte een punt een half niet
gaat niet anders en niet 1×1x niet erover erlangs niet,niet1x niet anders
alleen door door te rekenen gaat het anders niet niet oor
(en) niet door als erover tot +1/2,1x
alleen gaat ‘t +1/2,anders 1x gaat als kwadr v tijd niet exp2 niet (en) niet de andere 2 niet voorarbeid niet oppervl niet gegeven,
neemt wel 1xgeg (vector+1),1x tekengeg,
teken1x als verschil differentiaal als verschil tekengeschikt
tot 3 gaat het 1x te veel als ddkwad als te veekl te veel dd kwadr+1 te nemen
1x ddkwadr,2×1x als 1×1x andere geg Cayley 3geg2 geschikt
in (som) een product
1(x) (ddkwadr+1),gaat alleen na,neemt alleen 1/dd,1xvector getal alleen tekengeschikt weg weg te nemen alleen integraalteken als integraaltekenintegraal teken.(te noteren)
1x als ,(grens) tot 2 voldoende 1×1x als voldoende voldoende tot de andere 2 mee,nemend 2punten voldoende 4 nemendrekenpunten 3,bij Riemaann voldoet het voldoende gegeven,behalve specspec,x exp 3,de andere samen ,y en z geschikt,1x 3 geschikt door te rekenen,
{en wel als boven….#… hier op te merken door algemeen,spec door,studies reeele andere toepassingen,formeel theoretisch ordinaal getal het geg opmerkend,gaat alleen practisch tot omtwerp algemeen,algemeen,specifiek door ,door rekenend tot ontwerp toepassingen geschikte doorrekenend,gaat formeel,en wel nodig op te merken,teruglezen,bij ons de nterppretatie, als een uitbreiding axiomatisch geg teruglezen),

samenvattend tot hier en nog te behandelen,Newtongeg mee theoretisch Eulergeg inductie ook mee nog te behandelen,

beter nagaand Newton ge te nemen,behalve bij ons het Newtons geg merkw*product+1,(terug te lezen) het gegeven driehoe anders,(verbeterd) rekenend als gegeven na te gaan plat vlak hoekpunten alleen,mee 1x als geg vlak als punt als viierde,andere vlakplat vlak mee mee 3punten en geggeg als kleuren 4kleuren3 beter anders te rekenen,als golflengten 3 als verschil, 1xdlambda mee te rekenen tot binnenin reactorwand voldoende erbinnen,gaat als warmtegeg Temperatuur geschikt exp5 tot 3 geschikt als tot 3 als electrisch door als geg warmte electr kwadr te rekenen doorrekenend electr inductief door en 1×1xbinnen reactor eschikt anders gegeven te lezen,neemt als geg torsie theoretisch,autocontrol ,1x andere energie afname lezend te nemen,getaltheoretiscgh geschikt,gaat door,rekenproces neemt Euler complex inductie geg de optie,geschikte doorrekenend te nemen,en leest operator controlroom 1×3 afnames geschikt optimale3,behalve als vierde,verandert niet,produceert continu door,neemt operator display wel waar,
duidelijk voor ons techn geg d lambda als vast punt lospunt,vij bewegend het Geg als Kuipergeg te lezen,te nemen,te rekenen op data exponentieel groot in aantal getal distributief 4 geschikte tot 5 geggeg Fisher 3x 1x andere (permutatie lezend)zonder 4 (Cochran niet lezen 2x niet),gaat opties 2,Fisher distributief,1x alleen bij Newton bij ons als Newtonsgeg,onvoldoende,merkw*product +1,voldoet niet getaltheoretisch niet 2x 1x niet als 1×1x(niet)
in rekenproces door door te rekenen geg getallen3 2 geschikter gehelegehele mee,gaat door getallentheoretisch door t rekenen
geschikte 3,1xgaat product getal, A.B.C getal geschikt,geschikte gaat mee als getal productqutient,getal het gegeven niet zonder derde geg mee te nemen,door te rekenenmee rekenen,(aanw:voor tekens nagaan),
en,en veschuift fysisch mathematiisch,verschuift,en#
en brengt,neemt verschuivend een groep rekengroep (zonder 7), ineens (ineens),1x als punt nemen(d),in rekening nemend,d+1,(optie) op te merken,merkt op,als groep gaat alleen ineens doorrekenend tot als 20 een kromme een punt meetkundig rekenend
#verschuift 1x als punt,binnen reactorvat (D) op te merken te nemen
gaat binnen proces te nemen,tijdpunt+1 op te merken te nemen,binnen proces in ander computerrekenproces,(dezelfde computer),deelproces andere op andere snelheid als kwadr+1 terugnemend op dezelfde alleen geringer,gewoon,1x,(x) doorrekenend het rekenen nemend en als op dezelfde andere snelheid doorgaand binnen andere tweede computerrekenproces
derde deelproces
1x als (coeff+1)tot algebraisch,algebraisch,(algebraisch) opmerken,geschikt te nemen,nemen#

nemend tot 5 als tot 3 voldoende anders door tweerekenend als anders door te rekenen nemend nemend als Newtongeggeg bij ons het geschikte hier bij ons in techn toepassing gaat ‘t rekenend vanzelf tot ‘t controlroom voldoet ‘t, voldoet ‘t vanzelf wel zonder shut down,1x als proces (zonder,1x ) afneme , afname terug over bypass te ontwerpen,en anders afname ongeschikt,ww’s 7 turbine(ongeschikt) geg 1×1x (ongeschikter) teken 3/4 haalt niet rotatie(s) niet, gaat wel zonder shut down door continu productieprosec door, als geg 3/2 ,binnen reactor 3,2 het geggeg getaltheoretisch 2 gehele getallen tot 3,1x niet anders als tot 3,override 1x,1x geschikt te nemen,
(en hier overbodig,niet opmerken,elders,algemeen,algemeen,gaat alleen in theorie door,door te nemen,te zoeken geschikt data,waarnemingen,testresultaten,geschikte constanten om rekenend tot echte conclusie te geraken,anders niet volledig,onvolledig anders theoretisch niet tot getal,en tot getal kardinaalgetalgetal het gegeven niet nemen, als tot het andere het vorige als hetzelfde,1×1x volledig volledig getaltheoretisch geschikt,(conclusie zuiver,uitspraak info geschikt).

#meenemen,hier opmerken,in reactor (D) als geg Diffel-1,niet rekenen,1xals punt geg opmerken te rekenen hier
hier gaat getaltheoretisch derde eerste complex2 alleen
zonder tot als derde,complex niet
F verplaatst niets),ook niet getal Fermatgetal niet als tien niet 1xniet,
alleen geg alleen 1x teken (Fermat+1),invariant invariant hier gegeven
en 3/2 het geg bij Newton bij ons in ontwerp als gewoon analytisch 1,5 x
in vorige uitbreiding te nemen nagaan item gegolfd oppervlak nagaand (deeloppervl)
hier
getalheoretisch geschikter,geschikte derde,eerste complex 2,
en rekent simultaan 2rekenprocessen 3 deelprocessen simultaan,1x andere twee tot ontwerp,technisch ontwerp 1itemgeschikt door,1andere optie q,m.kwadr,1x in de nieuwe computer q,m te nemen,(zonder extra geg hier niet verder nagaan),wel nemen in proces anders geg licht rekenend als binnen 2processen licht,1x anders als geg 1×1x licht Na licht,1X anders optie als 2x te nemen 3/2,1x andersom zonder 4/3,gaat,te programmeren,11/2,1x,1x gaat,en alleen optie sterkte,1x extra input nemen,gaat 1.5 x analytisch,beide processen q.m (simultaan) te rekenen rekenend analytisch,(gaat altijd ineens),
en ,tot hier ontwerpend geschikt door ontwerpend te nemen
op te nemen in het systeem rekensysteem regelsystteem,nagaan te nemen duidelijk te nemen
getalregeling in het system getalregeling hetzelfde geg in het regelsysteem,werkt 1x het andere als het rekensysteem binnen het rekenproces het andere werkt het tijdig binnen deelproces geschikt in operatie+1,door door door te rekenen tot 1/2 door tot het voldoendevoldoet als tot +1/2,1x als geschikt,geschikter niet,niet anders gaat het niet Combinatoriek anders niet ,niet buiten theorie anders niet duidelijk te nemen in theorie ombinatoriek alleen blijvend gegeven opmerken beschrijven
Functie beschrijft,schrijft alleen tekens te nemen,3processen2 rekenproccessen 2, 1x anders mee functioneel mee 1andere door rekent alleen tekengeschikte getallen 10×10 analytisch 100 geschikt gehele(gehele) 5 verschillen3 ineens door,en gaat 100 punten,gaat analytisch,punten100 complex2 nemend te nemen,neemt1X .
nu het vanzelf gaat binnen( een) ruimte een andere als (on)geschikte vierde vijfde niet zonder Hilberts geg als deelruimte 4×4 binnen elk als punt erbuiten als enige complex 2 gaat het 3×4x door te rekenen bij ons in ontwerp 5x,( zonder6)1x,rekent als 8 terug 1x,1x door het complexe aantal alleen als tot 1/2, beter het andere tot !/2,1x als het gehele aantal vormen niet vormen halve te rekenen niet, bij ons niet als Bharbava vormen kwadratische ook niet gegeven,beter duidelijk exponentiele te nemen,te nemen nu het gaat duidelijk te nemen gaat het theoretisch priemtheoretisch getalwaarden 1×3 exp 2 tot gehele,geheel duidelijk,reele 2 getalle 3e om en om door te rekenen als 2complex3 alsderde andersom voldoend als eerste doorekenend door tot 1/2 door door tot +1 als 1/2,1x tot geheel,andere 8cijferig getal, twee getallen,bekende,doorekenend duidelijk te nemen,in computerontwerp rekenproces geschikt tot een toepassing,een toepassing ontwerpend rekenend te nemen,(nu het gaat,opvattend het ontwerp nieuwe computer,laatste uitbreiding gereed,hiervoor te lezen),
1)zelfcheck,anders functioneel 2,een omissie boven wel opnemen,alsnog in deze uitschrijving meenemen.
2)en check,(herinner,vooraf afgegeven),te nemen 15 algorithme 15 x voldoende door te nemen,anders niet 2×2 Gaussregel kwadr congr geschikt niet anders 1×10x lospunt vast algorithmisch geschikt gaat zonder 6,4 te lezen te nemen zonder 4,1x,alleen 6punten lezend, niet anders tot laatste geg 2distributief1 niet anders veranderlijk 3 veranderend 2 zonder te lezen te nemen als hyperb 4/3 niet nagaan te nemen,doorlezend nemend,alleen hyperb als kwadr (100),1x geschikte,geschikter te nemen,te nemen te rekenen alleen het geg 7/8 dootr te rekenen door tot 7.8 anders, reel, door het gegeven zonder 4,1x//to check accurately(discussion ,pse).

en to check, pse,give us an aid
…doorrekenend het Newtons geg …uitgevallen?,waar,terugplaatsen?

2804 2016
17 dierenriem het gegeven al afbeeldingeg,*afbeeldingen zijn nulpunten,sterrebeelden bekende 12 lezen,in eerste instantie 4×3 lezen en andere , andere sterrebeelden
als tot 100 onbekende,bestaan niet,alleen bekende 88 bekende nagaand
te lezen niet te lezen als 4×3 niet niet 3×4
en dierenriem geschikt alleen 3/4
analytisch5,1x niet alleen 3/2 als 1.5x het gegeven
2optiestheoretisch te lezen te nemen
bollen in voorstelling halve wereldbol veranderlijk 3 veranderend2 lezen,nemen,#

[en hier vooraf meteen opmerkend 5 veranderen2 veranderlikveranderend3 als een optie in dezelfde computer 1input 2 processenrekenprocessen veranderlij operatief in ander deelproces te nemen,alleenin nieuw computer simultaan processen rekenprocessen doorrekenend,zie studie hierna],

#andere blijft theoretisch minimaaloppervlak 3om,(omheen lezen), voldoende tot 2 lezen theoretisch,
en na volgende studie sameen nalatend als 3/2,5/4(niet),1x alleen doorrekenen gegeven tot geschikt -1,getalgegeven,
1x buiten theorie getaltheoreisch als nalatend het ons bekende (125.) (125). het gegeven wel nemen, rekenen nemen
dualiteit tot 7/8 opmerken in theorie’
in theorie 15 alg het geg 7.8
hierna,en hhierna blijft wel 15 alg het gegeven,
en Kuiper c.s. (ver)werkt wel
hierna alleen practisch ,technisch,ook in de natuur rekenend,ook ontwerpend nagaand,voldoende geg nagaan.

2804 2016
verzamelen,hierna algemeen,algemeen ook andere voorstellingen,aders algemeen te nemen,studies geschikt,
1#lezen niet
2x niet 1x op te merken
Fermatgetal is een natuurlijk getal Fn= 2 ezxp (2expn)+1,
vermoeden ,vermoedt Fermat zelf (on)juist,getal altijd priemgetal onjuist,behalve eerste vijf getallen juist priemgetal
(# 2 andersom juist 2exp m,juister m een macht,een priemgetal als m een macht van 2 is,
lezen (2hoogm) als vorm opmerkend,)2#2
te nemen als terugnemen te nemen,opmerken m= 1x (p+1)//m gehele,als m=(2hoogn),1x(p+1)
#3 en lees vooraf ook pag 127,,,Ssam atllas v/d wi”"priemgetallenstellingen,Stelling 2 {Eerste priemstelling),Stelling 3((Tweede priemgetallenstelling),en merk op als juister axiomatische uirbreiding bij ons,mee,(doorlezen duidelijk,getal hierna eerste deel voldoende F getal 4 als tot 3 niet verder terug,duidelijk hier doorlezen derde geg geschikte termen,tweede deel getal lezend,aantal termen 5 verschillen tot 2 beter tot 3 lezen,duidelijk hier op te merken,meenemen als derde geg getallen Mersenne bepaalde wel priem,selectief hier als geschikte geg mee,duidelijk,en wel 2x lezen,2x wel lezen ,nemen onnodig,geg Bertrand,Cebysev onnodig,1x niet nemen,meenemen net niet anders.1×1x, als in een vorige uitbr Dirichlet het gegeven 1×1,hier duidelijk aanwijzend,Cayley geg cirkelpunt rekenpunt aanwijzen,hierna 2 andere als Cayley geg nodig ,anders niet studie blijft anders niet algemeen},
(voor mijzelf, def nulpunt van een functie lezen)
#4 VERMOEDEN v Waring,
elk geheel getal te schrijven als de som van 37 getallen,die elk de som van 37 getallen,(bij ons in studie bijvoegen lezen,2xlezenref C.Reid wel duidelijk,tot geg 239 bijvoegend 1xnemend),die elk tot de vijfde macht zijn verheven,(bij ons twee optes opmerken,wel bij ons macht exponent te lezen practisch te lezen te nemen beter optie,
1x optie 2 als exp 10,alleen geg v tekens als geg getallen waarden alleen aan te wijzen ,aftellend,aanwijzend 10 als geschikte,tweede optie 10 rekenend tot als laatste geggeg priem kwadr geg 2geggeg 1,als in een richting doorrekenend gaat het alleen operatief per nieuwe computer q.m kwadr 1x(x) binnen het ene proces rekenproceesdeelproces simultaa in het andere als in 5 operaties eenmalig,1x,1x binnen deelproces het geschikte geg cirkelpunt rekenpunt 1×2x voldoend,en nodig, voldoet 1×3 vanzelf te rekenen,algemeen algemeen blijft optie vrij door te studeren
…..eencontinu 1o aage?..
detailed toelichten
lezen ref C.Reid,pag 25,nemen 37 zelf voldoende uitschrijven als een som 2 termen 3 (en mee bovengeg Mersenne als geg als geschikte mee geschikte mee)
doorgaan rest uitschrijven nemen als getal nemen geg als geg nemen als volgende als hoofdstellng als gegeven als hoofdstelling van de rekenkunde nemen,
en postuleren 15 x algorithme 25 nemen,geschikt door algemeen algemeen blijft geschikt doorgaan,
hier door
eerste deel getal veranderlijk als toenemend factoren toenemend in veranderend product nemend (en) tweede getaldeel geschikten als termen een som nemen,nu het geg Mersenne bij ons mee gaat,geschikt factoren tot3,product lezen, en geschikt als tot 3,termen2 doortellen ,bijtellen,geschikt in een som nemen,en bij ons zonder waardeloze rest,verwaarloosbaar,gaat ‘t axiomatisch bij ons,duidelijk ineens langs kortere weg korter,gaat niet anders te rekeen ,Fermat getallen niet anders doorrekenend,juist voldoende,
tot 3 alleen nemen
F0= 3 niet
F1=5
F2+257,meenemen 3 tot 4 meenemen
F4== 65357
behalve 2(niet)nemen
F0,1x als 3 niet als geg
F2=17 niet 2×1x beide niet nemen
2p en pp
zonder 3×17x Fx wel priem niet nemen
en geg 37 e 5verschil 3 in verschil wegnemend
als het andere 2
tot 34(als 37-3 lezen) /37 zonder2
1x (137teken) 2analytisch1
pp en 2p
verder duidelijk voldoend
voldoend duidelijk operatief2,de rekenoperatie in het ene rekenproces delproces tot q.m kwadr door door te rekenen in het andere rekenproces alleen,(1x!),vanzelf,in geschikte andere delproces 1×1 door
(tot) 1x (q,m+1),
FINAL
vervangt 1×1 alleen eerste priemgetallenstelling ,tweede priemgetallenstelling als geg hoofdst niet
FINAL FINAL.
to check,preliminary,to check,
( voor me zelf
*terug eerste deel getal tot als 3
te nemen,alleen nemen
als Fgetallen geschikte alleen voor m=1x (p+1)
* verschillende resten als verschille laatstedeel samen in een som als een getal bewerken tot voldoende 37 termen lezen voldoende als getal voldoeende t nemen,’blijft als rest zonder 37 een kleine (rest(< 37)
in de N nemen +2 en
eerste deel hoofdstellijn priem nemen,KAN nIEt,intussenwel
v teken alleen,eerste 100cijfers getallen priem oplopend ,oplopend in aantaloplopend,oploppend verzamelend oplopend,tot( aantal+1) en p1k1,(ref lezend) tot,(niet verder gaat)
behalve de eerste 5,zelf Fermat geschikt F0 t/mF4 als 65537 vijfde als 5 cijferig door te lezen te nemen gaat door te nemen tot 8cijferig gegeven te nemen
nu het gaat
eerste vijf wel vermenigvuldigend, vermenigvuldigen volgens de als geschikte regel als rekenregels als in vectorrekeniing,(algebr.),regels rekenregels volgend,
en als rest welals rest delend,well aantreffeffe,aantreffen bij C,Reid nemen te nemen tot 239 ongeschikt aftellend,
en alleen bij ons,en als aftellend als rest,laatste geg opmerken als v teken niet teken 2rest+,weg te nemen,wegnemend,
als rest eerste deel en als deler 37 zelf 1x andere 2 mee

2704 2016
als inputgegeven te nemen methodisch te rekenen nemen en (2S) ongeschikt als 1/2S in het andere proramma uit te sluiten als probleem uit te sluiten

leest,en leest 1x zelf zelf ongeschikt geschikt 1x, ((en vervangt niet,bij ons door geraken wij door het 8 cijferige geggeg Mersenne mee geg Malba Tahan,(J.C. de Mello e Souza het gegeven 142857) door door tot het te zoeken onbekende 8 cijferig getal te zoeken te zoeken tot volledig bekend,en duidelijk boven,behalve behalve 1/2S,als 1/1×2x mee uit te sluiten lns leest ln 20,sluti 3 meeuit,mede sluit mee uit sluit 4 uit)),
laatste cijfer(s) laatste 2 afellend 1 aanwijzend 2×3 als laatste1,mee tot 7,laatste 1 eerste,2×7 mee 1mee,en
als derde 7 ongeschikt 1x 20 niet 3 niet,1x zonder4
2x(on)geschikt 1 geschikt
8 mee
(product) beide vorige
(2)57 Mersenne geschikt
werkt 1x
#.65557 als Fermatgetal geschikt,alleen lezen,meelezen+20 als geg meelezen alleen
1×1x werkt,Mahalgetal werkt bij ons door,gaat tot geschikt door,
1x,en alleen
Mahal’s in’een check een Mersenne-check gaat’t axiomatisch bij ons gaat ‘t allen mee,(axiomatische uitbr teruglezen)
1428
als Mahels’ voortgaand Mersenne’s
1428,(invullen3cijfers2),57
1428
# het gegeven
14283957
alleen wijst,en Mersenne zelf wijst zelf 257 aan,3x geschikt aftellend 600 mee tot 957,
wijst getal Fzeta+1,geheel getal bij Riemannbijons wijst zichzelf aan,
nu het gaat 3x aanwijzend aan te wijzen niet zonder Waring’s vermoeden bewijs gaat,(het bewijs van het vermoeden elk geheel getal te schrijven als de som van 37 getallen elk verheven tot de vijfde macht,het bewijs van Chen Jingrun gaat hier).

…checker leest terug,plaatst terug svp…. 239/39 waardeloze rest…

lees door ,blogtitel ,,Vervolg extensies” t/m Dutch terror.

Een kwellende vraag.

8 januari 2016

Voor de magistratuur blijft liggen een kwellende vraag.
Wat zullen zij hebben aangericht door hun zwijgen over een second opinion?
Komt het zover,dat door ons rekenen, fysieke veranderingen in ,op en boven de aarde, veranderingen tot aan de zon en verder, voldoende juist zullen bevonden worden,dan blijft voor hen de vraag,waarom zij geen recht spraken,waardoor de samenleving met zijn industriele activiteit,de aardbewoners met hun zorgen over klimaat,en de slachtoffers daarbij van onvoorziene gebeurtenissen, tenminste ten dele uit de voeten hadden kunnen komen.
Wie niets weet,spreke bij voorkeur weinig.
Het bewust zwijgen van hen,die beter zouden moeten weten,het beter weten, kan een ondraaglijke last voor sommigen van henzelf worden,zoals voor anderen,sommige hunner slachtoffers, hun verzwijgen van aan hen aangedaan onrecht ondraaglijk kan worden.
Over de kwaliteit van hun overige werk,niet-fysieke veranderingen binnen de samenleving aangaande,spreek ik hier verder geen mening uit,
(en Nazi’s,ook Spinoza-volgelingen,zijn mensachtigen,die het verstand afschaffen,soms als kapitalisten,soms als socialist, perse altijd fout.Dat blijft wel mijn mening.Fouter kan het niet.
En stel wel, in het algemeen,dat men het gedachtengoed van Spinoza misbruikt heeft.Of het deugt zelf niet.Het is ook aanwezig binnen de USA- grondwet.Revisie noodzakelijk?).

*het aantal doden bij de laatste tsunami bedraagt ca 1/3 X,kan ook zijn 1/4X het aantal recente doden door medicijn Beta-blogger,HOLD,beta-blokkers.Ga er maar aan staan.Kunst,religie,wetenschap,politiek , middelmatige tv-journalistiek en imponerende anabole steroiden verstrekt door Broodheer zelf binnen onze Nederlanden.Vreet zelf op.Ik lust ze niet.
De nieuwe Nazi’s rukken op tot hen halt wordt toegeroepen door het hedendaags verzet.Stop.En rechtsomkeert.We zijn het zat.

1201 2016.
behalve punten tijdpunten ,(Auvergne,Vogezen en Auckland-district hiervoor), binnen timesheet nagaan,aanvullen,tijdlengte als geschikt verschil nagaand,analytisch getallen,gehele inbrengend,bijvoorbeeld 1x als geschikt 35 eeuwen als geg geschikt om te nemen,als bekend tweetal enorme erupties aanwijzend
Santorini,Krakatau,tijdlengte 3500 j als verschil op te merken,
terug,door
en ook analytisch als deze beide nagaand binnen de Ring van Vuur nagaan
functietheoretisch,getallentheoretisch,practisch en door,verder nagaand,tot gehele getallen de gegevens voor logic scheme,timesheet nagaand in studie te nemen,
niet alleen,(model),oppervlakte,(inhoud) geg opmerken,(omtrek Ring v Vuur,- als Aarde-omtrek,40.000 km-,erbinnen,(erbinnen) als geg opmerkend ), te nemen,
behalve 2×2punten ,(leest Auvergne,Vogezen,Auckland- district,behalve 1×2 punten magn NP verschuivend,1xtot 3,als omkerend NP als tot ZP,(keert reeel nog niet om),leest in complexe voorstelling,(logarithme),tot 6 punten,neemt bij ons tot q.m geg (on)voldoende 6tot5 voldoet,
en rekent door,nu het gaat,andere geschikte,geschikter 5vulkanen tot 3 ,typen als Kilimanjaro., 9vulkanen10 beter mee na te gaan,nu diametraal,diametraal,alleen langs de equator de geschikte geg te zoeken,(opm.duidelijk langs de evenaar niet diametraal projectief,voldoende 2 stuks na te gaan,ga na),
tot 1×3 door te rekenen,gaat mee na,(beter nagaan van N tot Z,aanw:lees terug blogtitel ,,Eindverantwoording”,dd 1509 2015)1×2,(beter door)
door door te rekenen,en bijv stratovulkaan Kilimanjaro,zelf 1×3 in Kibo,noteer ,5x 10 exp 6 j,in Shira ,noteer 1×10 exp 6,in Mawenzi,ook mee andere(n) als deze(n) mee,zoek zelf op,(ook wel te googelen,2 stuks door te googelen),
en vervolg de studie,laat uiteindelijk over aan vulkanoloog en aardwetenschapper,tot hier entry alleen, zoek aansluitende geg in studie tot volledig timesheet,andere,aansluitende geg mee mee te nemen,als geg v specialisten,geg als schuivende platen,aardschokken,etc te nemen,mee te nemen als geschikte,geschiktere2geschikte1,
[zonder geschikste te nemen,blijft alleen als geg practisch, theoretisch als geg. alleen om te rekenen,wel doorrekenen,rekent 1x zelf door,wijst aan,practisch berekenbaar bewijs aan],
en hier,als entry voldoende,
reken door.
tot computerrekenprogramma geraakt tot kennis van (ook aanstaande) gebeurtenissen als erupties,aardschokken en tsunami’s.
For comments only.

Opm.1.NP blijft ,tot hier in deze studie,in het Noorden
opm.2.En op klad wijs ik aan,en het gegeven als extra geg op te vatten,gaat voorlopig als hypothese,gaat door, gaat getallentheoretisch priemgetallentheoretiasch door,(HOLD for comments studyteam), gaat te nemen,in voorstelling te nemen,behalve de equatoriale items Gunung Rinjani,Gunung Agung,mee Gunung Batur niet alleen mee,alsmede mee mee,
en wel terug, door tot in Africa,1x (tot)3 ,wel beter in complexe voorstelling te nemen om door te rekenen,
gaat, en bespreken wij als hypothese om timesheet,logic scheme te vervolledigen, voldoende uitbreiding aan te voeren op Africaans vulkanencomplex als aangegeven,[zie mijn archief klad dd 1201 2016].

!401 2015.
Aanwijzing.
Zou de walvis potvis zich bij zijn tochten mede orienteren,zoals van sommige trekvogels bekend,op het aardmagnetisch veld,dan kunnen we wel meer strandingen verwachten,behalve de strandingen voorheen op de stranden zuidelijk van het Auckland-district,d.i.op stranden van Tasmanie,duidelijk ook op de stranden van Nederland en verderop,nu deze dieren door wijziging in het veld vanzelf in de ondiepe Noordzee,Waddenzee verderop terechtkomen,voor hen een dodelijke fuik.Zie de afgelopen week het strand westelijk van de Griendplaat,was het niet bij W.Terschelling of W.Ameland?Of komen ze om door te veel/te weinig koolzuur,(zo al niet mede door massahypnose/hysterie voortspruitend uit het menselijk genoom en aangewakkerd door de frontrunners als hun jurist,adviseur,de advocaten werkzaam voor de te progressieve klimaatwetenschappelijke avant-garde)?

1501 2016.
2x klad A4tje,resp. dd 1401 2016 en dd 1501 2016,betr timesheet.logicscheme.For comments only,Studyteam only.
samenvattend,
na te gaan,vandaag in voorstelling nemend,
*kracht,van hemelpool aangrijpend op zon,zon verschuift niet,draait iets, (merk op zon intern,en als 6 tuberanzen 5 als verschijnsel erbuiten,datum bij ons bekend hier voor een check),
*kracht,(zwaartekrachtveld duidelijk),Aarde verschuift niet,draait 2×1x als 1×1x iets verder,zo magn NP (te) beschrijven v Aarde.
*kracht,grijpt aan en verschuift lichaam, koolstof kogel binnen aarde tript in in vlg positie ,en diametraal tot oppervlak erbuiten voor een kracht gaat,merk op
als gebeurtenis een eruptie soortgelijk als voorheen op N halfrond , de enorme als geg(Santorini eruptie),samenhangend met Keakatau,en ook bekend als eenzelfde(n),(Krakatau, krakatau eruptie),aan evenaar,en,nu uit te rekenen als derde soortgelijke(n) de volgende als soortgelijk paar enorme erupties,Krakatau,als Santorini op Zuidelijk halfrond
en terug,door,zie de data,klad, van 1401 2015 meenemend,ook 8 negatieve grote gehele als tijdlengten opmerkend, mee 9vulkanen 10 de laatste als laatste bovengenoemde zware,zeer zware als derde op Z halfrond ,wel berekenbaar,en nagaan beter terug,door tot 16 erupties na te gaan als dubbele,samenhangende erupties in complexe voorstelling te nemen,mee te nemen op
noordelijk halfrond Santorin,Krakatau evenaar/Krakatau,Krakatau,equator/Krakatau equator,vulkaan X,zuidelijk halfrond als aanstaande gebeurtenissen op te geven,nu het niet anders ,en wel getallentheoretisch alleen gaat, geg S getallen 2S geschikte ln S geg.in theorie teruglezend,te nemen,niet zonder vele overige (on)bekende vulkaangeg als Big Data,en niet zonder C, als vaste zwevende aardkern in computerrekenprogramm onzerzijds te betrekken, mee te betrekken,
en,
behalve voorlopig, tot hier van ons voldoende geg voor opstellen timesheet, logic diagram,voor onze eigen discussie,en mee in een volgende discussie,niet alleen gebeurtenissen als erupties besprekend,mee,en wel mee, om aan (te) vullen en uit (te) breiden,de gegevens van derden,seismologen,betr.platen,schokken en bevingen om ook rekenend te geraken tot kennis van andere komende gebeurtenissen als vooral van tsunami(’s),
duidelijk voor ons zie note
# theoretisch getaltheoretisch bij A4-tie 1401 2016.

1701 2016.Model
Model,incl.Brace-Goetze sterkteprofiel..
opmerken,dualiteit opmerkend
ons gegeven bolkromme te lezen,over aardboloppervlak van Z tot N,binnen de met zon voortbewegende en roterend bewegende aarde binnenin de kromme als projectief nemend,in twee stappen in voorstelling nemen,van Nieuw Zeeland in een boog binnenaards onderlangs de ,,Ring of Fire” voldoende lengte nemend,en items voldoende 1vulkanen2 gepaarde-als diametraal in tweede boog geschikt exemplaar aftellend,eersten tot als laatste,geschikten,resp buiten bg N.Zeeland tot onder Pina Tubo-area,verspringend , verder buitenlangs bg,erbinnen tweede exemplaren van paren,items, opmerkend vanaf onder de Hawaii- vulkaan-area opmerkend ,en als tweede stap te nemen als boog erbuiten voldoende op de ,,Ring”present tot Kaap Hoorn door,eronder,wel verderop eronder onder het vulkanisch gebied in Antarctica,en wel 2×1x items,1×1x als geschikt gepaarde2 exemplaren2, aftellend,aan te wijzen,perioden geschikt gepaarden van de ,,Ring” door te rekenen,nu het beter gaat,–theoretisch Riemann-geschikte(n) geg,getallentheoretisch practisch,in de natuur bij ons na te gaan–te rekenen
duidelijk mee te rekenen als geg in het zuiden,Antarctica, bekende data v. tweetal Erebus,Terror ,en (zonder) Hawaii,Philippijnen geg niet mee,1x als geg geg opvolgend+1 in het Noorden op Ijsland als tegenhangend type,spleetvulkaan,(zoek op),om
eenheden door te rekenen,
[voorlopig,mee nagaand,zijdelijngs zonder ln20 ,1x als 10,gaat equatoriaal 10 items 9erupties10 als diametrale als tegenoverliggende,{(on)nodig echt diametraal}, zonder zonder 6 andere 2x3 als 1x1x3,genoemde duidelijk.PSE,TO CHECK, bij S-getallen 2S, in getallentheorie theorie zonder geg ln,behalve,hier,getaltheoretisch en 1x erbuiten (niet) na te gaan,1x als geg mee,gaat,na te gaan,1x algorithme 15 na te gaan als 1x3 door door te rekenen, 2veranderend veranderlijk3 anders 1x,en als vast,teken als 10,eenmalig geschikt door te rekenen,rekening ineens].
nu het gaat,
gaat het,en als extrageg mee te rekenen te nemen,uit onze klimaatstudies bekend,
neemt nu het gaat,
gaat ‘t als gegevengegeven veranderende magn NP veranderend tot nabij het eiland,,Prince of Wales” als gegeven in jaren te rekenen,en in geschikte eenheden de gepaarde items geschikter door door te rekenen om in timesheet op te stellen mede als aanwijzend gegeven voor platentectoniek aan derden te verstrekken om samen,timesheet en logic diagram samen,verder te verduidelijken,
‘t gaat,
dualiteit,
door 1x,x door te rekenen.
(opm.poolomkerend,als verschijnsel later wel eens in studie,hier prematuur).
For detaiiing,zie archief 1 A4tje dd 1701 2016.

1701 2016 09h.
[Mee gaat.
Eis:
Codex Justiniani.
Uitspraak:
Revisie terstond].

1801 2016.
Toelichtend.
omtrek ,,Ring of Fire” als omtrek Aarde en verder nagaand,behalve inhoud oppervlak gegeven
als uitgebreid theoretischals geg
oppervl lijn/lijn punt mee ,nu het gaat drs door Aarde 1×1x inhoud dezelfde 2halven weerszijden de ring samen 1gehele als gegeven,mee te nemen,neemt zelf mee interface geg punt als extra geg mee,
leest, neemt 3punten als lijn punt als punt als punt exta en geraakt zomede en niet anders tot als gegeven
quantummech theoretisch tot bewijs,niet anders,niet zonder Big Data duidelijk als optie in computerrekenprogramma te nemen anders,
anders niet,niet anders,
en zie archief A-4tje dd 1701 2015 alinea als volgt
…mede door door te rekenen,450 exemplaren vulkanen +2 stuks (niet) zonder door te rekenen tot 1/2,beter,
450 stuks +2 mee (verbeterd),andere 2 als tot 3 mee (anders),
beter 2 verbeterd ineens mee door,
voldoendedoor door te rekenen tot 2 door als (tot) +1/2 voldoende door,
voldoet ‘t ons getallentheoretisch ineens in een rekening zonder probl 2 als log en als natuurlijke log niet een probleem…,
als extra geg reeel alleen bij te meten omtrek ,,Ring of Fire” dezelfde als omtrek Aarde.
alle erupties door te rekenen,(bij voldoende seismologische input data).Tot hier extra gegeven

{voor onszelf als studie,een hypothese,
om wel theoretisch,practisch extra gegeven mee op te merken,
2 antarctische stratovulkanen,1spleetvulkaan Ijsland
analoog
2stippen strepen2 uitgestoten 1object
na te gaan als Vulcanus, bekend als,,de intramercuriele planeet”,als extra gegeven opmerken om aanvullend model ontstaan Aarde op te stellen,voorlopig}.

merk op,vat samen
2×2
de ene logarithme gaat als behandeld intern binnen Aarde,
de andere uit te schrijven tot 1x log2+1 ,en (ln)e tot -1
blijft theoretisch geg e alleen 2 als kwadr,te rekenen,practisch te nemen tot 1xals (kwadr +1) het derde object ,(t.w.twee in Zuiden,1object in het Noorden),duidelijk niet anders te nemen,weg te nemen,neemt zelf bij ontstaan weg als het vierde object,Vulcanus gaat als object,(voorheen niet afgespleten van Aarde,en
in latere studie wel eens verder na te gaan te relateren aan aankomst van de 4objecten3,dewelke Pluto mee tot ons zal voeren).

1901 2016.(studie).
vat samen ontstaan ,in 3 hoofdperioden in voorstelling nemend,
#Aarde excl.maan ,excl. vulcanus,en
planeten binnenplaneten,eerste periode, buitenom (ongeregeld) ) overige planeten buitenom.
#op 1x verhoogde snelheid (bewegend om zon,tweede periode,tot 1×1x Maan v Aarde loskomend,blijvend en Vulkanus anders (blijvend) 5de planeet,als tweede buitenplaneet derde afsplitsng tot alle Plantoiden,Aarde vangt eigenrotatie aan,continenten vangen aan af te drijven,
#derde periode,voldoende tot heden,en 2×1xals 1×1x snelheid eigenrotatiesnelheid Aarde verhoogd,door,gaat door
tot Pluto gereed,d.i.4objecten3 als beschreven,Pl. verdwijnt zelf tot coord als beschreven,en mede Icarus gereed als tweede object maan Mercurius zelf draaiend als alle andere planeten om de zon,behalve de volgende,Venus,als enige retrograad,enzal zo zijn in voorstelling te nemen,aanvullen,timesheet te specificeren ,nu het gaat,verder gaat behalve balansen,wel v energie te specificeren,ook logic scheme na te gaan
,en behalve blijvend Einstein’s notitie betr.Mercurius,mee,nu het niet anders blijvend gaat,hier als onze aanvulling,1x aanvulling op Einstein betr.het geg van Venus,(lees terug,2 sec per eeuw),volledige aanvulling 1x,1x,nu het buitenom,doorgaat,vermoeden,tekens vermoedend reeel, aanvulling 1×1x1x,gaat mede planetoide Hidalgo in minder langgerekte baan als Saturnus maan, (gaat simultaan),gaat mede zo mede Vulkanus gaat,(merk op als gegeven te vlug geheel verworpen door anderen voor ons,na Einstein’s notitie),keert terug 2102-2120,blijft als tweede maan Aarde,gaat simultaan 1×3,vermoede,duidelijk te nemen,neemt positie in als object Mercurius maan,neemt planetoide Icarus zelf wel in,en neemt duidelijk Saturnus,Hidalgo ,duidelijk Aarde,Vulcanus,
wel
beter nagaan,aantonen,voor studieteam duidelijk,practisch alleen,wel alleen theoretisch doorrekenend,
tot als teveel door te rekenen tot als ln 20 door,
en niet zonder op te merken als te gering,
theoretisch practisch duidelijk 2 opties als geg beide v Gauss,
nagaand beter
niet anders model17 nagaand
na te gaan niet (zonder) 20 (niet) anders
nagaand door te rekenen tot ln 20 en practisch (zonder)4
(niet)anders tot 17 als geheel
gaat anders niet,niet als geg niet na te gaan,getallen S als 2S geg10 geschikte als gehele anders niet mee,
hier specifiek
niet anders,1xzonder 4 blijft als tweede alleen 1x als verschil
door door te rekenen,(logarithme zonder andere als rest)
1.47-(ln)geg 3.12 alleen tot -2 alleen,
1x analytisch zonder 4,
gaat 135 analytisch,(leest, neemt hier rekeneenheid 3,in de Archimedische spiraal,dezelfde richting geg nemend, projectief na te gaan,te nemen
en,algemeen,
mee alleen in theorie 1×1xpractisch mee,
en als tweede geggeg 10,door, 2Sgetallen door,door ,(te veel tot 30 door)
beter terug door
tot geg (125.),1xals (125). bij ons bij Gauss in theorie verder nagaand,
wel model 17 hier voor vulkanen 100 exemplaren tot 1000 items
geschikt in studie,rekenmodel, te nemen
nemend in de tijd lengten als projectief
1×3 tot andere3,((behandelde geg Gauss bij ons behandeld,lees terug bij ons v 17hoek de puntengegevens,zie hieronder toepassing), voldoende (te) nemend
behalve 450 erupties,tussenliggende tijdlengten,
1×17 gehele als 1×1x 6×5 en andere Soptie(s),ook wel 1o als priemtekengeg geschikt analytisch 5,1x
gaat alleen,
geschikte,geschikter bij Gauss,1×1x geg aantreffen geg constructie regelmatige 17 hoek,ruimtelijk 1×1xmee1x,bij ons voldoende
punten als geg tot 3 zonder probl 2probl1,(aanwijzing:teruglezen), als zonder vvs probl,1(x)vv(s+1),

(klad,reeds OBSOLETE,als tussendoortje,een kwestie,vraagstelling,krijgt Aarde een tweede maan, volgende eeuw of na Pluto’s definitieve vertrek?
En,ga mede na,als vermoeden in studie te nemen,
gaat elk over tot (andere) elliptische baan,behalve Vulcanus bij Aarde ,ook Hidalgo bij Saturnus en Icarus bij zon als om Mercurius,
door in studie te nemen,te lezen,)
wel REEEL,
terug te lezen bij ons,aanwijzing,1xals geg Rolle 1×3 het geg aanwijzend hier als het theoretisch,practisch astronomisch geg terug te lezen te nemen in studie bij ons,
voorlopig studieaanwijzing om te rekenen,1×3x loslatend gegeven wortel2 tekenwaarde te nemen te veel te weinig te nemen
als tot geschikt duidelijk nemend
mee te nemen,op te merken
behalve als (halve) conoide+1 als extrageg mee te nemen
en behalve+1 als geg mee mee te nemen 1x tot geg+3 voldoend meenemend
voldoet ons loslatend van Aarde 2exemplaren niet zonder elliptisch 4 stuks in te voegen ,toe te voegen als tot geheel,
1×1x,als elliptisch nauwere baan Hidalgo om Saturnus,maan buitenom,(buitenplaneten) en als maan,Vulkanus als binnenom mee om Aarde (tussenplaneet) erom
1x andersom voldoet ons als maan andersom,
nu het gaat,als vierde gegeven Icarus als boven te beschrijven
gaat ‘t bij ons voorlopig alleen door door te rekenen
niet alleen als Einstein de aberratie voor Mercurius vlg theorie door te rekenen,
door door te rekenen bij ons als voor Einstein alleen sluitend te rekenen het geg 2.seconden/100jaar,lees terug het gegeven bij ons de correctie op Venus,(nu gereed,in vorige studie een zeer gering tekort vast te stellen,door onszelf vast gesteld,2xp10exp-2opgemerkt,hier duidelijk)
en ga door,ga in studie na theoretisch theoretisch nagaand
relativiteitstheorie als tot 1x quantummech theoretisch alleen tekengeg nagaand te nemen,nemen,neemt in de natuur zelf wel,anders niet als bewijs niet volledig niet * en niet, niet anders (te)geven niet verzamelde data als inputdata, voor computerrekenprogram 100 om door te rekenen het heelal doorrekenend, tenminste door tot ons deelheelal model17 als rekenmodel
ref.:blogtitel ,,Eindverantwoording” dd 1909 2015,incl.conoidegegevens.(anders niet volledig)).
*Aanwijzing:ga het 15algorithme geschikt na,merk hier op als laatste geggeg laatste cijfer zelf teken,verv.#2101 2016.

2101 2016.
[Uw gerechtsdeurwaarder i.o.stelt de volgende vraag.
Als aan Paramaribo de ontwikkelingshulp tijdig gestaakt werd,waarom gold dat dan niet voor Khartoem?
Worden wij werkelijk een schurkstaat?Of zijn we het al?]

verv# 2101 2016.
zie archief A4tjes 1 t/m 3 dd 2101 2016,en hier pag 4,
FINAL,tot hier herinner ik onze data uit 1961,om als input te nemen tot voldoende gereed timesheet and Logic diagram onzerzijds,verzoek de specialisten,aardwetenschappers de data tot volledig gereed,d,i. incj aardschokken en tsunami’s.
vat samen,verzamel
en tijdig opmerkend tijden,tijdpunten en lengten en 2lengtenpunten 4punten 3,gaat niet als lengte tijdlengte 100,beter 1x punt,als 10,mee analytisch als kwadratisch perioden 3perioden 2 tot 3,1x mee +1,1x mee tot 3mee te nemen duidelijk 1x als derde punt ,10 tijdpunt,
en ga vanaf ontstaan na,gaat Aarde als object verder,(iets te ver),lineair bewegend,verder van zon,
harde kern,vaste kogel kooldtof,en Aarde draait in ,vangt aan roteer om zon,kogel C , impuls lezen,Aarde gaat door,gaat zonder Vulcanus door,op andere baan,korter,en zonder eigen rotati, om zon,gedurig op tweede snelheid veranderlijk tot derde ,incl eigen rotatie,als situatie incl continenten voldoende afdrijvend,en
drukveranderend intern Aarde,Brace-Goetze profiel lezen te nemen

en beter in voorstelling te nemen complexe voorstelling nemend,meenemend in voorstelling,behalve als spiraal de Archimedische 3 ruimtelijk2 projectief,
en merk wel op als NP,Aarde gegeven,punt,coordinaat bewegend in richting tot ZP,reikt niet,niet 1xniet ZP,leest complex door tot180 gr door tot 270,neemt 2×1x duidelijk als 1×1x tot 135,tekengeg,
gaat reeel in de astronomie door,1×1x1 als geg te nemen,duidelijk bij ,,Ring of Fire” als geg te lezen,reeel nemend over omtrek 40.000km ,vanaf Australie 10.000 Oostwaarts zonder items niet een,
en zo,zomede punten in voorstelling betrekkend als bij ons als Gauss regelmatige 17-hoek,ruimtelijk alleen v punten
tot 3 geschikte,geschikter,hier aanwenden,te nemen exponentiele 2geggeg tot als 3,en zonder problemen afstanden,lengten tijdlengten (niet) 10,als 5,1x zonder enig tekenprobl gaat zonder 7 tot 10,te nemen geg 6,4,enz
1×3 als Big Data geg
1×17(tekengeg)x10(tekengeg tot 5x geg tot 850,beter,nu het 1x zonder 10 gaat als tot 840 zonder piprbl gaat,
en bouwt vanzelf wel op,behalve als 17 priempriem,als getallen lengten,,tijdlengten,(niet als perioden als kwadr niet) tot 100 geschikt te nemen,getallentheoretisch als input programma,rekenpramma 100 wel duidelijk,voldoende items,erupties over tijd gepaarde mee door door te rekenen,
nu het gaat,te beginnen in aanvang v als (nu) in het Zuiden,nl Terrot en E…,tot 2ongeschikt 1,(keert vanzelf eens terug als beschreven als maan bij Mercurius,Vulcanus in onze voorstelling),blift als spleet-item op Ijsland,
nu het gaat,doorgaat 1×2x gaat,bete,als beschreven 1×1x gaat,Vogezen,Auverne-items tot over tijd geschikt tot Auckland-area,
gaat het,en Brace_Goetze duidelijk door te nemen,algemeen 1×3 door,rotatie1×2x te lezen,duidelijk nemend te rekenen,rekent zelf door,
en draait omtrek ,,R.of F.” tot als equator te nemen,1x 115 tekengegeven,over 120 gr 15, 1xnoordelijk,1×15 gr zuidelijkk om en om te nemen,geschikte tijdlengten noterend 2gepaarde,als Santorini,Krakatau en Krakatau,itemX,mede zomede
2×2 gepaarde 2 mee,voorlopig,(S getallen als lnS geg beter nagaan,rekenend na te gaan),aanvullend 2 gepaarde noordelijk Honolulu, Philippijnen voldoende bekend,zuidelijke 2 mij onbekende2,anders als toekomstige na te rekenen voorlopig,
en hier wel geschikt tot discussie,nu het 1×3 gaat,tekengeggeggeg behandelend voldoende 1xal17, 1x als 10,1x als 115.
Discussion ,pse,
(nog enige klad A-4jes in mijn archief,tot dd 2101 2016).

2401 2016,
voorlopig ontstaan,anders,beter,uitgebreider, na te gaan,
en laatste geggeg getallentheoretisch,(bij ref C.Reid,pag., zoek op ),
als laatste(n),behalve Einstein algemeen,spec mee,beter,
nu het gaat,en bij ons duidelijk beter te nemen,nemen (zonder 1(x)q,m( beter)+1,1x,1xrekenend te nemen,door door te rekenen,
behalve+1 als tot 1/2 te door rekenen,door door +1/2,1x door door door (alleen practjsch)
gaat het nu duidelijk duidelijk te nemen.
neemt niet als veld electrisch als electrisch als 100 niet,en zonder magn niet als geggeg magn als electrvoor licht niet,niet
anders niet 1x niet,
2simultaan2 mee in complexe voorstelling nemend 2 simultaan 3,
behalve maan,aarde mee 1×3 geschikte,geschikter 3 andere manen mee als beschreven ontstaan binnenplaneten 1×3 opties,complexe items reeel duidelijk te nemen,
verder,alleen fysisch te nemen,duidelijk tekens voldoende,1×3 door te rekenen,doorrekenend\
periode,v tijd,blijft als geg 1x(kwadr2,andere2lezend) alleen als geg wel,
wel als geg nemend door,door door te rekenen nemend,
bij ons als geg als planetengegeven,nu als planetoiden e.d. te nemen,als uit vierde planeet ontstaand,en anders timesheet niet reeel 1×2x door te nemen duidelijk 1x als1x ineens ineens 2simultaan tot 3 te nemen
,wel als uit eerste buitenplaneet ,als object geheel niet bestaand,verdwenen, 1x als vierde object 100 items 1000,( planetoiden,e.d.),te nemen,veelal duidelijk waar te nemen,
en,
1x als 100,(functie 120,priem,complex)
en als tweede v 100,voor tekens mede te nemen -,(-),
behalve,behalve gehele 5 negatieve,(negatieve),terug te lezen,en wel nemend,behalve gehele negatieve,negatieve Hilbertse3 zonder 8 Neumanngeg bij ons door te rekenen# tot voldoende hier gegeven,duidelijk mee te nemen,behalve items vulkanen in timesheet op te nemen,1x (on)nodig,alleen opmerken logic diagram opmerkend uitbreidend tot geg als vulkanische geg elders,elders niet als v Aarde,maan alleen,elders als geg,v andere planeten,iot7planeten 8 als geheel zonder 9de Pluto aan te nemen,als planeet Pluto niet een vulkanische,gaat het,tot logic diagram geg 7.8 vulkanisme het geg mee,later wel uitbreidend na te gaan,hier, en wel 9p[aneten8 door te rekenen bij ons,rekent 8 zelf mede door ,nu het bij ons zal gaan zonder 10de planeet,een actuele genoemde bij ons niet reeel als planeet op te merken,niet in voorstelling te nemen, niet 1x niet als geg als planeet niet als passend object niet ,niet in voorstelling (te) nemen,ook niet (e)nemen in complexe voorstelling niet,niet nemen ,(verwerpen,voor ons blijft de planeet X niet reeel gegeven,als doorgegevengeg. vanuit C.I.T./het Andalusisch Instituut v Astrofysica, als planeet, niet bij ons binnen rekenmodel 17 in te rekenen,verwerpen).

#als aanwijzing voldoet hier op te merken,behalve gehele 2 analytisch als kwadr,en functie tekens door te rekenen,
mee te rekenen te nemen zonder 1(x) v s +1 en 1(x) vv s (s+1) ##wel tot 1/2 door door tot +1 ,1x als +1/2 door door door te rekenen,
niet alleen Hilbertse 5 gehele gehele als geschikte 3 negatieve negatieve te rekenen door te rekenen mee te rekenen geschikter
door rekenend te nemen 8 (imaginaire+1),1x+1 als + 1/2,1(x) wel rekenen,
##en gaat verder,gaat beter verder na zonder ln en zo,Lngeg geschikt nemend zonder probl niet tekenprobl en alsuit 1xlnkwadr+1) als zonder 4 als kwadr.,vervangt 1x tot getaltekengeg te nemen,getal S als 2S+1,voloende voldoende
6,4 om te nemen, tot 3, gehele geg te nemen,rekent behalve 1/2 door,nu het verder gaat +1/2,1xals +1,
duidelijk te nemen,niet alleen Hilbertse 5,neemt,gaat 15algorithme te nemen,zelf wel,

(...HOlD beter nagaand,
en neemt als laatste 2S als 10,tekengeg priemwaarde tekengeggeg 1x3 veranderlijk2 veranderend nemend 1x2x,meenemend 1x 6,5 veranderend 2 tot 5 ,terug te rekenen,en 1x2, andere2 rekenend 2 tot 5 de andere nemend te rekenen 1x als 2kwadr zonder e,en,nu het gaat, (zonder ln 20 gaat,tot ln 16 geschikt tot 15),als tot 3x gaat te nemen,1x3 veranderend 2,te nemen 1x2x als 1x3veranderlijk 5 te nemen 2simultaan3 voldoende(voldoende) priempriemgeg geschikt,geschikter eenmalig analytisch 2 door door te rekenen tot 5,1x analytisch,
gaat anders zelf wel beter na,duidelijk tekens laatste 2 priempriem te nemen,te rekenen,alleen als in dezelfde richting door te rekenen,algorithme 15 te nemen,1x 10 als vast geg te nemen,
beter nagaan,...later wel).

2601 2016.
verbeterd
model rekenmodel 17,
en als bewegend 2x1x langs getallenlichaam,als projectief 1x1x,nemend (dualiteit)1x,1x,
gaat,rekent op geg 1x als 3hyperb4,gaat,gaat doortot geg(geg) 1x als hyprbkwadr, 7/8
nu 't gaat,doorgaat te rekenen,rekenend op geggeg 100 rekenprogram,rekenproces
nu 't gaat ,door gaat te rekenen,rekent door complex 10,1x door tot analytisch 2 de tekengeg kwadr alleen negatieve negatieve te nemen,beide als geg te rekenen (niet)zonder derde geg ,1x als kwadr
samen te rekenen geschikt ( simultaan),
rekent tot geg als 1/2 door rekenend 20 tot 30 als andersom +1,1x als tot +1/2,
rekent,rekent door,verder simultaan door
20 complex tweede verschil tot 140,rekent derde geg,1x als kwadr
te rekenen (en) op tekengeg 115 geschikt als 15 te rekenen,
duidelijk te nemen getallentheoretisch ons ,(L.C.A.Corsten's)geg
1x als (125.) tot (125).
buitenaards binnen ons planetenstelsel,planeten,behalve Pluto te nemen
7planeten8 duidelijk door,duidelijk door te nemen,vulkanische items her en der aan te wijzen vlg logic scheme als geschikt.

2801 2016.
heelal model17 rekenmodel,
als uitschrijving specifiek,algemeen te rekenen,
ontstaan aarde(maan),spec.binnen heelaldeelheelal stelsel v zon en planeten,1n 2stappen te rekenen 1x1x te rekenen
en als ontstaan algemeen heelal in voorstelling te nemen door te rekenen,behalve
ontstaan huidige heelal,vanaf geg als aanvang tot,(en bij ons beschreven),tijdstip 1x1x te berekenen ,geg
zon als verschuivend,bij ons 1 punt 1 rotatie andere eigenrotatie,1x1x in voorstelling te nemen,
en rekengeg opmerkend ,+1,1x als geg mee,zon,aarde,maan,als beschreven tijdstip bekend berekend,in 2021 te nemen bekend,
en gaat wel door,specifiek algemeen door, door door te rekenen ons bekend,geschikt rekenend in voorstelling te nemen,aanvang heelal tot terminale toestand tijdstip door te rekenen,
voorlopig 1x1x NP voldoende (voldoende) tot ZP,(keren als polen voorlopig niet om),gaat 1x1x tot voldoende voldoende,
niet zonder ons archief geg ,ter inzage,zie 3 A4tjes dd 2801 2016,als geg rekengeg gesch. mee te rekenen,tot rekening ineens te rekenen,samenvattend lengten tijdlengtengeg,2perioden als kwadr+1,elk 1x1x wel simultaan ,en als derde geg, te rekenen +1 als +1/2,1x door door te rekenen sluitend rekening ineens ineens te rekenen op terminale toestand,over 180gr op beide polen blijvend andersom te rekenen.

2901 2016.
ga zelf de door waarnemers aan hemellichamen opgemerkte storingen,die men toeschrijft aan het voorkomen van een onbekende tiende planeet,(planeet x),anders na en zoek baanstoringen in veranderend zwaartekrachtveld,zoals na rotatie over de hemelbol,soortgelijke ,,storingen" als de beschreven komende veranderingen , (,,storingen"), als beschreven als bijvoorbeeld de komende verandering baan Maan om Aarde hiervoor door ons beschreven.

3001 2016.
zie A4tje archief dd 3001 2016 uitbreiding voor logic scheme , timesheet in aanleg gereed,en mee aan te nemen de vastgestelde aberraties in bewegingen van hemellichamen,--leidend tot de hypothese ,van anderen, planeet 10 een nieuwe planeet,planeet X-- bij ons bewijsbaar binnen model rekenmodel17 door te rekenen,--wel zomede de planeethypothese X.een nieuwe planeet te verwerpen,verwerpen--,bewijsbaar voldoende bij ons door door te rekenen.

3101 2016.
ontstaan verder in voorstelling nemen,
geg als bij Einstein,bij Einstein niet voor licht nagaan,
E,energie tot 1/2 te nemen,door te rekenen te nemen
golftheoretisch als geg 1x 3punten2 punten e(lengten) en als lengten1x als 2x2 door te rekenen
tot vijfde punt doorrekenend,gaat 2x1xals geg zonder als probl energie 10 het probl 5 niet analytisch,
en gaat alleen in de natuur bij ons binnen heelal+1deelheelal als model 17 rekenmodeldoor door te rekenen,
behalve als tot 1/2,1x1,5 als geheel door door te rekenen,(rekent geg+1 als +1/2 als geg(geg) door),
gaat alleen bij ons in model logic scheme uitbreidend te rekenen extrageg 2punten 1x1x als laatste(n) 9punten 10 punten 2punten als waarde tekengeg ineensineens door te rekenen,rekning ineens zonder 100 tijdprobl niet,
neemt 2perioden2,1x als kwadr+1 duidelijk tot 3 ineens door te rekenen,
nu het getaltheoretisch gaat in de sterrekunde vanzelf duidelijk gaat,
binnen de hemelbol 270 gr rondom door ons sterren,zelf veranderend,voldoende als alle,wel eens,duidelijk waar te nemen,
en 2x1x als geg 135,1x als 1x1x tot 230 rekenend door te rekenen,rekent zelf 1/2,1x+1 als +1/2,1x geschikt,geschikter 1x 115 als teken voldoende zonder als teken als 100 het andere probl ook niet,(neemt tekens tot 101,1x als -,-,rekent door tot -,(-)door.(hierna +1/2,1x anders mee na te gaan)
Aanw. en wijst 1x aan tijdpunt aan,aftellend 9planeten8,behalve Aarde,1x vulkanisch eruptief de gechikt op geschikt moment,in timeshheet te lezen),
wel beter nagaand,
Aanw:zie archief A-4tje dd 3101 2018
en tot
opm.veranderend gravitatieveld ,binnen ons stelsel per heden,naderend tot bij ons (maan,aarde) over ca 100j.bekend,zwaartekrachtgolven,veroorzaakt door externe explosie,buiten ons zonnestelsel,door te rekenen,
en inputdata voldoende bekende nemend in programma rekenpramma 11x als 100 uit (te)schrijven
zichtbare en (on)zichtbare items,sterren, binnen wereldbol 270 gr rondom,'geheel onzichtbare items over 230 gr,mee in studie als geg,ref ,,Oosthoek's Encycl.onder ,,circummeridiaanhoogte",wel de andere figuur onder ,,Circumpolaire sterren" mee in studie betrekkend,
230 gr als rondom 1/3 als te veel te weinig#
1/5 (zonder)4 deelruimten5 gaat,(en in theorie bij E.Noether na te gaan),voldoet alleen als geg algorithme 15 het geg geschikt,geschikter te nemen,neemt zelf wel.
ref klad A4tjes,2stuks,elk dd 3101 2016,
#duidelijk nemend,onzichtbaaronzichtbaar nemend 430 nemen,
totaal nemen,meenemen 270/1x2x +270/1x2x, tot 700 als tot 730 te nemen,
voldoendevoldoende geschikte gepaarde te rekenen,tijdlengten door te rekenen,doorlopend zichtbare
230 rondom,de andere eenmalig geschikt binnen 270 te nemen
alle waarnemen,
1x als Riemannse negatieve bij ons,-30,duidelijk,
en door, in rekenprogr100 door, exponentieel door te rekenen exponentieel grote gehelen 1x3 doorrekenend te nemen door door te rekenen te nemen tot 1x als berekenbaar bewijs te nemen,te rekenen,mee1x meenemend op uitbreiding te rekenen rekenen.

geggeg 3/4hyperb7/8alskwadratischals100,

[Het wordt tijd om te recapituleren.
#.Ik blijf op mijn rechten staan inzake de behandeling door GAK-UWV.
#.Ik trek mijn klachten over de bank...... niet in en blijf aandringen op onderzoek door de belastingdienst/FIOD.
#.Ik blijf wijzen op jurisprudentie,gelijkheidsbeginsel in de zaak van mijn ziektenkostenverzekeraar en zijn gerechtsdeurwaarder.
#.Het Justitieel IncassoBureau te Leeuwarden,dat tot voor kort mee extra- boetes oplegde,zou om niet inconsistent te blijven,
de voorheen wel geinde boetes terug kunnen storten.
#. De vervalste krankzinnigheidsverklaring op mijn naam uitgebracht,dient in een openbare zitting,(van volksvertegenwoordiging of rechtbank),en in overeenstemming met de bekende second opinion,onverwijld nietig verklaard te worden.
#.Wie,wie dan ook,hij,die voor mijn belang staat en voor mijn rechten spreekt,zie ik als mijn eerste en voorlopig enige advocaat.
Meer waren er tot nu toe door mijzelf niet aan te wijzen en in laatste instantie door de Hoge Raad evenmin].En meer heb ik zelf niet,niets, te vertellen,behalve dan dat mijn eer mij meer waard zij dan mijn deurwaarder,en behalve behalve de volgende bijsluiter:

aan het verzoek van de medisch-farmaceutische sector, dd 2402 2016,bij mij persoonlijk ingediend per heden, 0803 2016,en inhoudende
mijn medisch dossier in noodgevallen door te mogen spelen aan derden,als daar zijn ambulance-personeel,ziekenhuizen met respectabele chirurgen,onder vertrouwenwekkende leiding,enz.,kan niet worden voldaan.
Slechts nadat mijn vervalst dossier gezuiverd en van alle smetten vrij wordt verklaard,-en wel uitsluitend te corrigeren zal het zijn in een openbare rechtszitting, dan wel door behandeling van de volksvertegenwoordiging-,kan het verzoek opnieuw worden gedaan.
Vervolgens zal het verzoek door mijzelf hernieuwd in overweging worden genomen.

1402 2016,
Detectie
en Descartes indachtig,hierna verder *//
#.Ik
hold,delay.
tussendoortje voorlopig
[perioden kwadratische 2 tot 3 nagaand
10 items,gepaarde, 10simultaan1 door te rekenen als tot blackholes doorrekenend
als analytisch5 als (simultaan),1x tot 3,
100 ruimtelijk 10,1x tot 2 ruimtelijk door,doorrekenend,1x (tot)3 rekent 1x als extrageggeg tekengeg mee(mee) geschikt,geschikter zelf deeltje tekengeg als laatste mee,
...later wel door,aanwijzen...,beter nagaand,..voorlopig,Fermi Dirac tot Schrodinger,1x,x anders 2analytisch1x 1anders heelal na te gaan#,en als
exponentieel grote data nagaand,1x als stelling bij Kuiper,(en geschikt bij ons hiervoor voldoende besproken),beter na te gaan als laatste rekengegeven
te nemen binnen heelalmodel 17 rekenmodel te nemen,nemen,extensie,
#na te gaan,mee in studie mee na te gaan,laatste geg als geg E.Noethergeg als geg algorithmish nagaand als in algorithme15 alleen geschikt na te gaan te nemen,neemt zelf 1 anders 1x wel,wel zelf wel,
1902 2016 Aanwijzing,en gaat wel beter na,rekenend nagaand
te rekenen als 8 door te rekenen
teken wortelteken rekenen en waarde 4 waarden 2 als 1/2 door
door te rekenen
rekenend waarden,(natuurlijke logarithmen), lnwaarden 5,1x als tot 3 door door te rekenen,en rekent zelf als 8 door
rekent als tot +1/2,1x(andere)1 door ] //

*
Detectie, nog eens,
Descartes indachtig**

[en gaat alleen buiten de hemelbol 100 ruimtelijk 10,Cartesiaans 4/3,1x buiten de wereldbol complex gewelfd als erbinnen( te) verwerken(d) rekenend buiten de wereldbol 1x3 exponentieel grote data,de geschikte verwerkend,
duidelijk voor ons 4hypperb3 als tekengeggeg 1x erbinnen,binnen de ruimte als gewelfd,1x,1x alleen 7/8 complex.1x als tot 100 alleen als (tot) 10 alleen ,alleen kwadr alleen ,1x als tekengeg extra mee voor ons duidelijk als tot andere1,1xgeschikt voldoet't als complex alleen in het rekenen voldoet 't alleen door voldoende door door te rekenen alleen]

**
streekgenoten,tijdgenoten-studiegenoten,alsook gestoorden 3x veroordeelden en 5x met opzet vervalst gediagnostiseerden,
zullen wij niet spoedig afreizen naar Emsland,Heede?
En danken,loven,prijzen wij aldaar ,door de litanie van Loreto,ja D. indachtig blijvend,
de koningin van het heelal,
de koningin van de arme zielen,
de ceder van de Libanon?
Okay?Are you with me?
To be or not to be…..
Off we go….
( En de kwellende vraag,de vraag gesteld aan de Hoge Raad?
De Raad zal zelf wel op weg gaan,zijns weegs gaan,zelf naar zijn zevende hemel op weg zijn gegaan?
Beim Herrn Dante Alighieri kann man sich abmelden).

Ref.Uitschrijving als voor Cartesius, wel de aanvullende geg hier duidelijk te nemen,zie mijn archief dd 2802 2016,1A4-tje,
en,meenemen,file A4-tjes dd 0803 2016 t/m 1003 2016,

(for detailing tot FINAL,en gaat programmeur hierna wel eens rekenend na tot eindpunt,natuurlijk tijdstip,van ons heelal.Op een ander tijdstip,voorafgaand aan het natuurlijk einde,kun je eventueel rekenen,maar het blijft uiteraard ook ons onbekend)

behalve gaat mee als geg bij E.Pascal gaat als geg rekengegeven, bij B.Pascal als P.driehoekgeg mee bij ons hiervoor,ook mee bij ons mee als geg als Gauss geg bij ons mee als rekenkundig-meetkundig gemiddelde geg, geg voldoende,getaltheoretisch,(te) nemen zonder als rest,als ander gemiddelde (niet) zuiver wiskundig te nemen,niet nemen,(aanw: lees terug,geschikte getallen,analytische algebr, gehele getallen zonder andere niet tekenprobl niet probl niet)
Note.duidelijk,(hier voorlopig in studie nemend),
duidelijk tot keerpunt,de hartkromme-1 als +1 nemen
nemen nagaand te nemen,
punt als complex punt 3/2 geschikt te nemen
als analytisch 1,5x,(toelichting: niet anders 2R als tot 3/2R projectief anders niet niet anders tot 1R anders te nemen)
neemt zelf wel over het halve lich als de bewegende bol,niet anders,en
het gegeven boven 1×3 wel zelf*,en rekent complex niet anders 1×2 anders niet voldoende door door te rekenen duidelijk rekenend te nemen,
[gaat na tot (keerpunt +1) als complex punt,1(x) als rekenpunt].
*hoekbooglengtegeg driedelend gaat wel,gaat geschikt perioden-tijdlengtendeellengten simultaan door te nemen,geschikter alleen als eenzijdig coeff geschikte te verwerken duidelijk in Pascaldriehoek te nemen,(lees terug als geg).
Ga naar mijn archief,mijn betere isoleercel.

1503 2016.For comments only.
vermoeden:1×15x10exp.10 jaren.
[duidelijk te nemen en
op oppervlak bewegende bol na (te) gaan 2x2 lengten elk 4punten
nagaand alleen de bol als de halve reeele+1 ,1x als een halve tot +1 als +1/2,1x
door door te rekenen als exponentieele,(in grote aantallen), punten 1x3 door door te rekenen duidelijk (te) nemen,
(door te nemen als boven),duidelijk].

Opm.
Als rekening ineens, transformatie,details present in mijn beveiligd archief.

En zou deze rekening niet gepresenteerd mogen worden,blijft altijd daar liggen,in mijn archief?En zou het archief alsnog een Gestapo-isoleercel moeten worden met het slot eeuwig op slot?
Tegen die tijd ligt de sleutel verderop in het vuur van de haard weg te smelten,samen met de te roosteren verantwoordelijken,misdadigers, dromend en nog dromend er over om voor mij en mijn lotgenoten onze staat te transformeren tot hun gedroomde staat Stasi*-Gestapo*-schurkstaat?Mijn liefje,mijn liefje,wat wens je nog meer?Maar…,en ons aller wereld ijlt steeds sneller aan ons beperkte wereldje voorbij,.. en ikzelf moet nog de rode lantaarn dragen..Nog.
Tot…,Spinoza’s,…Uw bezemwagen arriveert…Wacht U.En U overlapt ons niet.Niet opnieuw.
You are on the run, by now.
*Raadpleeg als ref.:,,de Twentsche Courant Tubantia”/dd 2303 2016/katern ,,Twente Vandaag”,
pag.1,pag.4,pag.5, of vraag de waarheid anders zelf op op de magn. NP nabij het eiland ,,Prince of Wales “op datum in 2020 //Heil Hitler.

2503 2016.
En zij,die vrij mogen zijn om niet de koolzuurdoctrine te moeten volgen,zouden vandaag ook even ongedwongen kunnen googelen om de eenzijdige aangroei van Zuidpoolijs in de richting als voorheen aangegeven in deze blog, vast te stellen.En zou de cryosat-satelliet zijn laatste data heden nog niet aan ons, het grote publiek, hebben vrij gegeven,dan wachten we nog een tijdje.
De natuur staat voor niets.
Mijn liefje,mijn geboeide liefje,wat wil je nog meer?

2203 2016.
vooraf aan transformatie,de rekening aanwezig in mijn archief ter inzage,hier de studie samenvattend op te merken,
en als Brace-Goetze extern,buiten de aarde, in complexe voorst. nemend binnen heelal duidelijk over het halve door te nemen te rekenen door te rekenen
drukkrachten nagaand te nemen
100 nova’s supernova’s 10 tot 3 extra specifieke,(Supern.’s), na te gaan
duidelijk rekenend te nemen
Brace-Goetzeprofiel 1×3 rekenend duidelijk mee (te) nemen
mee alleen tot terminaal tijdstip als laatste geg 1×2 duidelijk mee,nemen,laatste extrageg duidelijk te nemen,nemen,neemt zelf wel,
(en gaat als ref na,als getallen punten hoekpunten,geschikte pythagoreische 2punten tot 3,(=n),
(en geschikten lengten geg<1 mee), 1×2x,punten 6punten5,optie1x,1xmee,1x(zonder)7oneindig10 niet niet anders mee door 15algorithme anders niet voldoende door te rekenen duidelijk te nemen,neemt,
en duidelijk als geggeg ,Grote St.,Fermat+1 na,voldoende voldoende als kwadr+1,1xals10 tot geschikter 10,1x als extrageg exponentieel als geg tor 1/2 door door te rekenen te nemen,als geschikter eenz.eenz. en zonder binominale coeff2,1xcoeff zonder eerste 10,5x geschikter tot 20 isokaedrisch 1x 3x als geg veranderend,veranderlijk5 duidelijk algorithme doordoor te nemen,zonder 7 oneindig het gegeven niet,niet nemend,neemt zelf duidelijk te nemen tot 8,1x als geg 7/8 (tot) 7,8 het bekende geg als kwadr 100 niet 10,1x als geggeg zonder tijdprobl 100 niet anders doorrekenend te nemen,1×3 door te rekenen,alleen duidelijk in de practijk in de natuur 3punten 4 als Brace-Goetze-profiel in model 17 heelal door te rekenen te stellen te nemen,duidelijk als het eiv. lich.theoretisch,practisch het halve te nemen bij ons als transformatie wel duidelijk te nemen,2×2 geggeg ,1x als geggeggeg door te rekenen te nemen,gaat alleen15algorithme nemend 5×3 door te rekenen te nemen tot voldoende voldoet vlg Gaussgeg gehelen te rekenen,doorrekenend zijn regel de wederkerigheidsregel voor kwadr congruentie te volgen,nu het gaat bij ons als voor Fermat+1 als Grote St-bewijs,zonder ongeschikt S als gehele niet anders,en volgens Kleine St.Fermat bij ons zonder probl tekenprobl als v s niet vv (s+1),te rekenen,juist tot 1/2 om door door te rekenen geschiktere gehele 5 analytische negatieve (negatieve) als geschiktere geschikte zonder getallentheoretisch als laatste probl2 te nemen,niet anders 1×3 zonder 1×5,wel algorithme 15 niet zonder 1x als geg,(1×5) wel in Noemer te rekenen ,100 getallen, gewone gehele, te nemen te nemen, tot als analytisch teken waarde getalwaarde geschikt, bekend bij ons, om te nemen,neemt zelf wel tot eindpunt ,1x als 1×15x10exp10,AMENTMENT 1x als 10exp10×15(in aardse jaren tot terminaal tijdstip wel duidelijk,(duidelijk duidelijk behalve,op start up na,start up 1×2x als 1xals1×1x,lezend geggeg 3.4 en 7/8 als 3.4 (simultaan) 7.8 rekenend te rekenen)),
en,
en stel het anders zelf beter,(nagaan svp),in een check rekenend duidelijk te nemen,1×3 grote gehele negatieve negatieve zonder 5 als negatieve,(negatieve) als op te geven Hilbertse gehele op te geven,en zo niet,(hier too fast?),rekenen we samen wel door tot het klinkt HORA EST,eindpunttijdpunt heelal,voorlopig model 17heelal concept gereed//
laatste woord:denkkracht jullie toegewenst,en,free riders, laat je de mond niet dichtmetselen.Niet.

2703 2016.laatste aanwijzing,
heden als laatste pag.,dd 2703 2016,FOR APPROVAL, aanwezig in mijn file.

2903 2016.als laatste voorlopige studie in mijn archief.
2x A4-tje,dd 2903 2016,een uitschrijving,ter inzage alleen aan onze meester,onze ene bekwame rekenmeester.
Voor alle overige belangstellenden,
VERB.TOEGANG,art.64/wetboek van strafr.

Oudejaars-meditatie 2015.

30 december 2015

De mentaliteit van de Nazi’s keert terug in Nederland.
Medische proeven op psychotische patienten.
Ontvreemden van hersenen aan gezonde personen.
Het levend stropen door gerechtsdeurwaarders van personen met te veel hypotheekschuld.
Het meefinancieren van genocides.
Het gevangen houden van voormalige gedetineerden.
Het krankzinnig verklaren van geestelijk gezonde burgers,die Nazi’s,communisten en kapitalisten uit de medisch-farmaceutische hoek op afstand wensen te houden, om zelf gewoon, normaal, het eigen leven te blijven leiden.

Al die mensen,slachtoffers van die genocides,waarom waren zij ongewenst,en/of waren zij misschien geacht ook psychisch gestoord te zijn?Of hadden zij een eigen mening en wensten zij feiten niet te begraven,zoals hier wel gebeurt,want het recht navraag te kunnen doen en daardoor verdere informatie te verkrijgen bijvoorbeeld over deze kwesties, valt hier niemand ten deel.
Wat zijn de aangeklaagden nog meer van plan?

De vliegen eten het eerst van de taart.
wahled,ithnien,thelath,arba,gamze.

0301 2016.
{Wie blijkt in staat de timesheet op te stellen voor vulkanisme elders/en later terugkerend binnen de gebieden als Elzas en Auvergne,en ervoor,terug tot de Griendplaat?}.

0401 2016.
Deze zomer zal duidelijk worden,dat iedere verplicht-verzekerde Nederlander slechts verzekerd zal zijn tegen maanziekte,–alleen te behandelen in een ander ziekenhuis door weer een andere zorgverzekeraar–,een ziekte,die hij kan oplopen,zodra hij het in Keulen hoort donderen op het moment,dat nationaal-socialist en kapitalist het gepast achten.En dat zal zijn als E.Hemingway de klepel van de noodklok afhakt op last van J.Ivens.
De verzekerde zal niets gevraagd worden dan te betalen.Soms met zijn leven.

En het zwijn eet het eerst van de truffels.

0701 2016.
Verantwoording.
Nazi’s go home.Nuts.
Of verdwijn in je eigen ziekenhuis als je te bang bent om de laatste claim te gebruiken en je te bang bent om in een open gevecht
op het Kerkplein hier om half tien onze geschillen uit te vechten,waarbij je je halve parlement mag meenemen om je aan te moedigen.
,,Het is bijna nergens beter” laat je steeds door je goed gesalarieerde,progressieve aanhanger meedelen.
Het verzwijgen van de waarheid kan dodelijker zijn dan dodelijk kwetsende woorden.
Daarom wordt U de Neo-Nazi’s genoemd.
Go home.
Want had U geweten,dan zou U er onder bezwijken.
[U werkte ook mee aan genocides.U benoemde Uzelf hiermee als Nazi’s. GPS-detectie is onze beste vriend. 13 gr NB, 22 gr.OL.

0801 2016.
Klimaatverandering bij ons.
Alleen bij ons,wel getallentheoretisch in voorstelling nemen,nog aanvullend nemen,uitschrijven,behalve als hiervoor bewezen de temperatuurverhoging tot 2 gr Celsius van aard-atmosfeer,behalve de nieuwe NP coord nabij het eiland ,,Prince of Wales”,aan te vullen,–en voor studiegenoten ter inzage,present in mijn file,1A4-tje dd 0801 2016–,alleen practisch-theoretisch wel voldoende bij ons als aanvullend bewijs , binnen timesheet,(als proposal van 0301 2016 aannemend) ,voor deelproces intern binnen de aarde tot aardoppervlak,alsmede mee terug,door mee te nemen de data ten tijde van de vorige rekeneenheid,(bereikt voor de Nederlandse Zuidwalvulkaan,toen actief), en buiten erom in de aardatmosfeer voor huidig veranderend klimaat van 2 gr Celsius all over,(duidelijk en bewezen als astronomisch geheel,niet anders),en
mee duidelijk,–zie A4tje dd 0801 2016,met de gegevens,(als projectief diametraal Vogezen,Auvergne tot), de recente geg van de Aucklandarea–,dat
de wetenschap de prognoses van tenminste deze laatst genoemde aardbevingen liet liggen door achterstallig onderwijs in de getallentheorie,en t.k.v. de slachtoffers.(Bij tijdig verworven kennis van samenhang met laatste tsunami,betreft het een veelvoud aan onnodige doden*.Kan er sprake zijn van dood door schuld?Oppervlakkigheid bij verantwoordelijken?).Nuts.

*HOLD,pse,(zie de aantekening 1stuks A-4tje dd 0901 2016,een functie- en getallentheoretische facility-studie,een ingang om rekenend de vulkanisme- kalender op te stellen om slachtofferaantallen,ook t.g.v bijkomende tsunami’s,te beperken.En zie vervolgens volgende blogtititel onder 1201 2016.

Nieuwjaarswensen 2016.

11 december 2015

Post uit per 0101 2016.
Klimaatprognose.
A.D. 1950 bedroeg het gehalte# aan koolzuur binnen de aardatmosfeer 0.03. % en per 0101 2016 na Chr. zal het met grote waarschijnlijkheid binnen de aardatmosfeer bedragen 0.03.%,omdat het vrijwel zeker niet zal afwijken van het huidige percentage,d.i. per 1112 2015 12h12min GMT.
Second opinion:de leugen regeert en barst uit zijn voegen.
Staatjes schurkenstaatjes.
Tenslotte rest de vraag,of er onderzoek naar wetenschapsfraude kan plaatsvinden ,en wel om reden,dat elk commentaar op de koolzuurdoctrine,elke kritiek vanaf het begin, in de kiem gesmoord werd.

Wel de beste wensen voor allen,die mij wel blijven geloven.(Zullen de overigen zich ooit eens in hun graf omwentelen?En zij,die nu op weg zijn naar Parijs om de sluiting van de klimaatconferentie bij te wonen?Waar gaat dat heen?).

#om exact te rekenen,en om manipulatie uit te sluiten,de coordinaten van de meetpunten mee op te geven,incl. de hoogtecoord.,alsook de temperaturen bij elk meetpunt,voor meetpunten boven water,(en ook temp. van water zelf) , zowel als meetpunten boven land, ’s zomers, zowel als gedurende de winter.Interacties meenemen.(En,denk er aan,meten is weten).
Mededelingen voor de vuist weg gedaan,en als uitkomsten van berekeningen aan ons doorgegeven, worden niet aanvaard,zeker niet,indien afkomstig van politici en van andere belangzoekende marktpartijen.

Note.
Wetenschappelijke bijdragen zullen door fameuze tijdschriften worden gehonoreerd en als artikelen worden geplaatst,zodra de Nederlandse rechter mijn rechtspositie zal hersteld hebben.
Ik ben niet gek.Ik was het hiervoor niet en zal het volgens een ernstige deskundige,een man met zelfrespect,een bevoegde arts,nooit worden.Dit is de second opinion.Maar die werd zojuist hierboven reeds vermeld.

2112 2015.
P.Borsellino.
G.Falcone.

2312 2015.
De klimaatgordels draaien binnenkort verder in,trippen volledig in de nieuwe positie in.Leze terug wie er meer van wil begrijpen.
En voor de anderen, wacht slechts af.Het universum blijft onze getuige.
Zijn de rekenbewijzen voor veranderend klimaat wel geheel duidelijk,dan blijft het ieder vrij deze bewijzen door te spelen aan belanghebbenden,(behalven aan elementen binnen de onderwereld.En NIET aan hen voorrekenen,wel bij hen doorrekenen om wel bij hen alles ineens te incasseren,want het blijft een dubbeltje op zijn kant steeds bij machte te zijn aan hen tijdig te ontsnappen.Zij zullen zelf aan de kosten moeten bijdragen.Tevens blijft elke andere deal uitgesloten).

2412 2015.
Umm Kulthum:,,fur Angela Merkel”.

Functietheorie,getaltheorie in studie nemen.

2 oktober 2015

Om bij ons ook tot E.Noethergegevens te geraken,als geg als ring algebraisch,(e.a.) als in onze studie mee door mee te nemen,
studieref,Kloosterman ,, Oosth.Encycl” onder,,functietheorie”doornemend ,voorlopig tot b)door te nemen,en teruglezend,als aangegeven ,onder ,,Functie” teruglezend,zelfde ref.,,Oosth. Encycl.”,
en bij ons in file 5 pag A4-tjes dd 0310 2015 toegankelijk,

door te nemen gaat het tot hier samenvattend
1×3x singulariteit als functie gaat het terug als gegeven geschikt
als paradox+1 getal als paradox+((andere))1 hetzelfde gegeven getal getal+1
als functie complex functioneel 1x,(x),
[duidelijk laatste geg A4tjes bij kloosterman, Weierstrasz(Bolzano) bij ons,eiv lich F.,niet zonder Klein autonoom bij ons functioneel,en mee invariant alleen teken geg als invariant te lezen,tot diff.invariant te nemen 2/3 tot -1,en or totale differentiaal 2 veranderlijk 3,overtollig1x3 vanzelf zonder 12 cartesisch product te nemen,schrijft 1x zelf wel,zonder 3x4 door tot pikwadr als 3,16 door,voor ons door tot geschikt terug door te rekenen,tot E5 voor ons geg,Kloosterman geeft in ref op, duidelijk voor ons te rekenen op door te rekenen geg blijft alleen geschikt,geschikter, tot E. Noether teruglezen ,doornemen,stellend , algebraisch,(zie file),5 gehele geschikt geschikter 7 discreet door te rekenen,lees anders file verder zelf door,behalve (onder)zoekend getaltheoretisch Newton als getalgeg bij ons merkw prod,(geg in blog teruglezen,Webergetal anders ook mee in onderzoek stellend tot 3,gaat 1x de ene f complex 10,de andere,100 proces,laat na 1x geschikt 2 functionaliteit,stelt 1x tekengeschikt beschikbaar,neemt 1x berekenbaar bewijs duidelijk.Uitbreiding.]

opmerkend hier,wel opmerken,
wel na te gaan,behalve binnen de sterrenkunde door,ook in andere disciplines door,verder door,in theorie,practisch te ontsluiten,d.i.uitbreidingen,disciplines, beter rekenend door te rekenen,(niet zonder onvolwaardige,achterhaalde, studie -resultaten als voorheen,ook nu ,opnieuw,door ons te verwerpen, in meerdere disciplines conclusies ,,too fast” getrokken,pijnlijk genoeg.Terzijde,ook doden,vele).

blijft, discussie,vraag:stelling N.H. Kuiper?

0410 2015.
[Kloosterman ref Oosth Encycl,vandaag onder ,,Functie"ref geheel doorlezend].
ga na op afstand,5 gehelen,E functie,zelf discontu nagaand,
{E1 te veel -E2 te veel als te weinig/als derdewegnemendelend (-) lezen,onder functioneel geg complex Klein,ons geg 6,5 lezend terugnemend,en boven,dd0310 2015 geg E,Noether bij ons beter nagaand,zonder 7,8 als tot 10 axiomatisch niet anders tot 3 gehele negatieve niet anders Hilberts in complexe voorstelling niet anders te nemen niet,neemt zelf anders niet},
1punt 1x tot Bolzano,2×1x als 1×1x,tot elliptische f,Weiersstrasz nemen,bepaalt wel,zelf wel beide andere,(welke?,bepaalt F. zelf wel,vanzelf wel),
blijft 2algebraisch te nemen,gehelen te nemen,1x complex mee gaat 2 mee,1x anders complex mee als (tot)3 mee,(optie opmerken).
gaat vanzelf wel,neemt zelf als gehelen,1xals 3,gaat als 5 geschikt mee,
duidelijk te nemen,
voldoende geg te nemen om komende gebeurtenissen in planetenstelsel voor aarde maan in eerste instantie,en andere ,
beter door ons te bepalen,te nemen,4×5 punten te nemen 1xals coord 3 coord bij ons isokaedrische nemend te nemen,gaat functioneel mee,(optie) 2punten3 als vlg mee te nemen,meenemen.
tot hier samenvattend te duidelijk te nemen,
voldoende geg,alsnog negatieve beter na te gaan, te nemen,10 nemen,negatieve 5 duidelijk nemend.mee(-), mee als 1/E,een autonome ,(waarde),andere als Kleingeg ,en andersom,autonome complexe w f w bij ons dezelfde als dezelfde complex mee,
volgende gebeurtenissen binnen planetenstelsel voor aarde,maan,en (achterlangs,mee) zon, binnen planetenstelsel in eerste instantie tweede,binnen planetenstelsel,1x erbuiten, gaat/blijft 1object duidelijk mee te lezen,neemt zelf een ander object,tijdelijk veranderlijk Kuipergordel te lezen,2 veranderend 1 object als andere Pluto te nemen,neemt zelf wel mee wel,1x andere (optie+1) volgende lezend te nemen,gaat alleen in complexe voorstelling,
als in derde instantie eerste te nemen te nemen te rekenen op negatieve negatieve gehelen als Hilbertse gehele gehele geschikten te rekenen,anders niet anders niet geschikt niet,als geg priemtekengeg niet anders (Riemanns)geschikt anders niet,niet anders tot 7(punten) gaat 2×1x als functioneel 1×1x gaat, wel 1x als platvlak deelvlak 1x toegevoegd gaat,te rekenen op,op tekens om en om te lezen gaat,Om,om te nemen gaat,Om,1x alleen geschikt te stellen gaat,geschikter alleen gaat,(ring opmerkend), het E.Noether’s 5 gaat,3 duidelijk,-, negatieve,negatieve te nemen tot 5 negatieve,(-), te nemen mee te nemen te nemen gaat.
{en wel,teruglezend,voorheen Pluto aanwijzend het hypergeometr.gegeven,en heden bekend (gemaakt) Charon waarneming,grote canyon over Charon,lezen wij het object gegeven nu,voor Charon,1xals conoide catalan het geg 1×1x in complexe voorstelling te nemen,(waarnemen)},
en na te gaan 9planeten10,behalve Pluto blijft 1x anders Charon (en)anders 4objecten3,mee,alleen objecten,19 nieuwe achter eenzijdig achter de zon langs,gaat 1x anders in voorstelling te nemen,alle punten,als coord,3gegevens geschikte gegevens,duidelijk door te rekenen te nemen tot 3 ruimtelijke voorstelling te nemen,gaat 1×3 als Charon gaat 1x als 2x als terminaal,gaat,blijft te nemen tot 3lichamen,objecten2 te rekenen,door te rekenen, tot Pluto,2Charon Pluto’smanen blijft,gaat duidelijk in reeele voorstelling te nemen,neemt binnenkort,veel later, zelf wel,
en
gaan wij eerst in getaltheoretische studie theoretische gegevens,getallen bekende,allereerst bij van der Waarden bekend,kusgetal 12 bekend,rakende bollen te nemen,duidelijk, als eerste op te merken,wel.en bollen punten te rekenen,13 opmerkend.
(HOLD,later verdere studie geg als priemordinaal na te gaan,en studie Lebesque voorlopig,ook nagaand,zonder Laplace ,wel later wel verder in studie beter gegevens na te gaan,functietheor,getaltheor.nagaand).

0510 2015,teruglezen voor de maan nu wel exact laatste punt,herstelpunt in 2121 door te rekenen,
gaat 2×1x als 1×1x hemelpool te nemen ,1×1xpool als voor licht als rood door te rekenen,(6x een maan als een blauwe,1x als rode complexe,gewoon de meest heldere nabij Aarde nabij als de sterkere sterkte,1x helderheid mee,voor de duifelijkheid laatste ontwerp computer doorlezend),
door te rekenen te nemen tot 1×1x1 door te rekenen,
en gegevens 2 theoretisch elk 1×1x geschikt,tot functieregeling na te gaan,
tetraedisch in regeling 2 teraeders,dezelfde,en wel functes,efuncties, bekende 10,te nemen,1x tot 12 te nemen,
gaat in regeling 1×3 getalregeling,
en tetraederpunten 4×5 zijvlakken punten,1x andere 20 punten te rekenen,
{en andere toepassing,wel Kloosterman,ref.teruglezen,veranderlijk -1 als +1,behalve 41,mee gaat 2 veranderlijk3,1x geschikt,f(x),f(y) als de andere f(x),f(y),f)z),en neem in studie tot 10 na te gaan,gaat geg E.Noether’s,1x nagaan,blijft hier in theorie,neem wel het teken,1x,hier mee},
1x,bolregeling zelf ongeschikt,5×20 bollen 100 niet nemend,theoretisch beter practisch hier meenemen,bol eens vierkant 4punten hoekpunten,1x als punten 5 punten complex het gegeven,
en wel bewegend punten als in een groep een halfgroep bewegings groep,3punten tot 4 (on)geschikt tetraedisch ,
1x geschikter tot 5,gaat alleen rekenend aan de maan,de helderste, voor ons,op een afstand alleen,1x als de geschiktere alleen,anders niet,niet anders functioneel nu per datum exact in 2121 de beweging in zijn bekende cycli voortzettend,
en
wel als voor Kloosterman op te merken,behalve getalgegevens in toepassing zoekend,behalve behalve van der Waardens kusgetal 3 andere 4 tot 7 (gesch,) 20 stuks onderzoekend,functioneel te nemen,(dimensieloze als Webergetal andere als geschikt mee te nemen,
behalve 1x als voor Newton geg,zijn driehoek hier niet voorkleuren,2×1x als 1×1x andersinplat vlak deelvlak,twee onder een hoek,niet snijdend,3punten hoekpunten 6 ontaard 4 om en om,1x 10 anders,axiomatisch bij ons,rekent 8 geschikte geschikter wel,in volgende toepassing,1x goniometrisch (on)voldoende voldoende wel,wel goniom hyperb,rekent algebrisch geschikt door,
toepassing beter nagaand,merkt zelf wel 1op,wijst zelf wel andere mee aan,telt 1 mee,rekent alleen door door te rekenen model 17 rekenmodel geschikt,geschikter tot gezochte toepassng doorrekenend te rekenen,
onderzoek 3x 7 andere 10,geschikt2x geschikter 10 gaat 1x (geschikste)geschikter ,discreet alleen gehele 7 te nemen,niet andere Googelen,(wel lezen,wikipedia,onder Weber,gatal de andere ,getal Ohnesorge e.a.ook te lezen,leesbare nemen alleen, als toepasbare alleen nemen,wel duidelijk nemen alleen.
Aanw.:tekens,1xbuiten vloeistofmechanica te nemen, te nemen,geschikt,geschikter duidelijk in rekenproces algorithmisch 15 algorithme duidelijk te nemen.een procesbeschrijving een toepassing te lezen,op een na,te theoretisch,niet practisch te lezen, niet lezen,niet nemen,niet nagaan,wel navragen,discussie,bij E.Noether bekend,navragen,laatste gegeven.,
en/of alleen bij Newton,bij Huygens 1x anders voor licht terug,beide in studie nemen,voldoende in studie doornemen,later wel.

0510 2015/0610 2015.
Studie,(to check ,pse)
gaat Functie functoneel functioneel,(en hierna ook door te lezen vlg ref Kloosterman in Oosth Encycl. onder ,Functinaldeterminant),
hier opmerkend,en gaat 11 (niet)functioneel 10 niet,
gaat op te merken,en Newton als getalgeg lezend,gaat 1×3 op schaal Newton als 33 bekend,te lezen,
1×3 tot 100 als geg terugrekenend nemend te nemen
nemend 33functioneel 2 veranderlijk 2,
(functioneel)
-1 als +2,1x analytisch tot 35,1x complex

en gaat Functie functionneel functionneel
11 (niet) functionneel e 1x niet nagaan
gaat anders 1×3,(practisch getal geschikt op schaal,33,temperturen lezen,nemen),
gaat anders,functioneel x,y en ,1x door, tot functioneel x,y,z geschikt veranderlijk,
1x zonder4
als 1×1x als tot 31
terug door,door
tot 35,1x
en Functie analytisch Functionaliteit Behoud het gegeven,
wel gegevengegeven 6 analytisch 5 gegeven,practisch 5 theoretisch (te) behouden
analytisch 3 te rekenen te nemen
PVT,1x exponentieel zonder 2 geschikt geschikt zonder (QT) en niet Q/(versch)T
geschikt 2 analytisch3 geschikt,(als geschikter) te rekenen gaat 1×3 analytisch
1x 115,1x (135-65),1x(165 -35)
en wl als gegeven 4×20 als coord 3x als(isokaedrische) 4xpunten
tot 960 beter te rekenen als te rekenen beter op functiegeg te rekenen,
f 24 het omkerend geg niet nemend tot 29 functioneel 1×3x meenemend te nemen
1×2x als 1×1x92,10x als tot 920,
[1x110,opmerken te nemen,rekent zelf wel],
als tot 960 wegnemend 40 te nemen als tot 920 weg te nemen,
gaat alleen
6×7,bij Kloosterman in ref lezen te lezen bij ons 2 veranderlijk1 terugnemend functionneel door te rekenen,
en wel vooraf Kloosterman ref Oosthoek Encycl art ,,Functietheorie” niet alleen geheel doorlezen,
in zelfde bron Kloosterman’s art ,,Functionaaldeterminant” lezen,wel lezen en opmerken nagaand
Det.gegeven
functie verg niet de gelijkheid
wel de andere veranderlijke de gelijkheid gegeven (D) niet gegeven,
algebraisch 5×3x geschikt te nemen tot de gelijkheid te nemen,
algebr 1×3 te stellen
anders tot E. Noether,niet verder,hiervoor, per 0410 2015 ,voldoende als geg te nemen.
(Toelichting op NewtonTgeg hier
17 als pp,en functiegeg lezen (f)f,
veranderlijk,veranderend temp t lezen,nemen 3waarden2 tot 31 lezen te nemen
en T,behalve 1,als de andere T+1 alleen als T+1/T tot 35),

merkt op,neemt,gaat na,
gaat invariant voor teken,waarde na,
neemt functie getal het gegeven,
en als rekent de andere gewoon door,verzamelt,
de ene merkt op,neemt,rekent als verschil (punt) 1×1x als geschikt verschil differentiaalverschil alleen het geschikte,
geschikt als bij de ene (QT) nemend,neemt zonder de andere Q/T,1x, en wel als 1/T derde gegeven als (Functionaaldeterminant) nemend te nemen,geschikt wegnemend te nemen,neemt (zelf) wel,rekenen wij op gegeven door te rekenen rekenend ,doordoorrekenend het gegeven rekenen wij op,
en hier,behalve voor Aarde,maan ook algemeen door,
1x element andere functie deelfunctie nemend te nemen,(ook teruglezen Jacobi bij ons)
en Jacobi integraaltekengegeg 1×1x hier bij ons
duidelijk analytisch hier beiden (f)f
doordoor te rekenen,
en wel in de natuur geggeggeg blue moon red syn2sid,(3typen4 als bij ons terug te rekenen, maanden,dagen 4 teruglezend,3 nemend te rekenen) tot tijdpunt,exacte datum in min 2 exact,’s zomers in 2121, 1x de juiste),
door tot 5 punten 3 door,
rekent tot 1/2 door door tot +1/2 door
tot 920 tot 960 als tot 2090 door,1x 100 complex (optie) mee te rekenen,2×1x als 100 in de natuur 1×1xtot geschikt als tot 100 ,1xgeschikter 110,1x als geschikter 5 analytisch 1x gaat,
gaat
en rekent behalve datum in zomer 2121,gaat maan langs oorspronkelijke baan gewoon door,
en laat optie,bij Kloosterman in ref Oosth. Encycl op te merken,onder,,….”,als rest op te merken,(optie)opmerkend,

(overbodig ref niet terugzoeken,overbodig te lezen,wel bij ons door,lezen 10 niet 110 lezen,opmerken,getallentheoretisch geschikt als geschikt geg in de natuur alleen door),

wel als vrije optie doorrekenend te nemen,timesheet vollediger in te vullen,
bij Charon na voldoende voldoend 19 producten als terugkerende Kuiperse objecten,nieuwe hemellichamen in ons eigen planetenstelsel, doorgaand eens achterlangs alle,alle 19 aan een zijde, eenzijdig achterlangs onze zon langs,eens berekenbaar,nu ook wel,later wel,timesheet gereed,
nu ‘t gaat,gegeven 1x E.Noether ’s algebraisch een ring gaat,vanzelf,nu ‘t gaat, getaltheoretisch,1x laatste getaltheoretisch geg 110 gaat

(Discussie, opmerking/zou het vooraf eerder zijn,en zou het technisch opties geschikt,vrij geweest al zijn,zal het zijn,ook om onrust klimaatverandering door broeiend koolzuurgas enigszins weg te nemen,zou het nu reeds bekend zijn,doorrekenen maantoestanden eerder gereed,vooraf aan 2121,te bevestigen tot laatst ontbrekend tijdstip nu al, vooraf ook aan 2037,nu al eerder bekend zijn,zou het nu al zijn,om per heden dan maar weer over te gaan tot de orde van de dag en met beide benen gewoon maar weer op de koude grond te gaan staan?//DAAG,DAG,DAG,veel liefs uit Pyongyang in ons Erostrea,er wordt ons niets te veel hier.Ook wij zijn niet tegen de mensheid.Waarom dan te vernietigen,doctrinair stelselmatig tegen de vrijheid uit angst dwangmatig voor machtsverlies?).

0710 2015.
Als uitbreiding,studie.
(verzamelen)
7processen,energie in een toestand brengend,en elementen als metalenelectronen schillen schalen 2 banen 1 andere
(rekengegevens te rekenen op)
op schaal als exponentieel 2banen3 metalen10 als 3 andere mee
(door te rekenen)
op van der Waardengeeven te rekenenen,1x anders,
wel4×3 schillenhalve schalen 1xbanen2 op afstand geschikt rakend,
in de natuur wel,voor toestanden 3 toestanden als voor electronen toestanden energietoestanden tot theoretisch 12punten 13,in procesoperatie wel practisch,technisch 1 punt extra te rekenen,meerekenend te nemen,
en
(op afstand)
2geg afst.lengte als afstand 10 het gegeven 1×1 laatste lengtegegeven(punt),
te nemen 5x te rekenen
op 1x als1×1xNoethers geg algebr,(algebr) te rekenen,door te rekenen rekenend,(niet) voor coord door,1x door voor ons gegeven i coord door,1x als 1×3 isokaedrische in proces bewegingsproces (energie)nemend,wel nemen te rekenenen nemend,gaat vanzelf,
en
rekent in model rekenmodel op ontwerp beter,geschikter mee geggeg(geg)licht,kristal,(nicol),geschikter 2,lichtgeel,groen,in verbeterd ontwerp beter mee,
gaat
tot 17 raaklijnen theoretisch,practisch wel 15 geschikt hier
op afstand
2bronnen lichtbron 2×1x versterkend,sterkte,elk 1×1xtot sterkere sterkte te nemen,
gaat ,(alleen de He bron nagaand als extrageg een bron),2×2x stralen,bundels 2×1x geschikt,doorlampglas(ontwerp,zie terug), 1xals 1×1x te nemen,gaat geschikt elk elliptish gepolariseerd anders tot kristal erdoor,1x als 1×1x1 ,en straal als van bron,dezelfde,1x voldoende lineair voldoende als dezelfde geschikter,1x als geschikter in ontwerp te nemen,wel nemen,ontwerpen,
nu het gaat,bronnen nagaand,dezelfde bronnen 2lichtbronnen3 electrisch 1x een bron technisch electrisch een bron stroombron,en theoretisch, potentiaal voor een bron alleen verschil potentiaal het gegeven.

0710 2015/0810 2015
alleen formeel na te gaan,[uitbreiding nemen,ontwerpen}],formeel laatste gegeven E.Noether,(optie) op te merken,alleen opmerkend behoudend niet anders Constructie.

en als regelmatig 20 vlak ,complex zijvlakken punten 3xals 4x te rekenen,op afstand raakvlakken lijnen punten,erbinnen als erbuiten erop als eropeop 4complex te rekenen,terugrekenend te rekenen
tot 3×2,
(complexe hoekpunten op bol 100 complex,punten raaklijnen op afstand 40 punten,2×1x erbuiten als erbinnen eroperoperop 80 te lezen 100 te nemen punten punten 7 punten als complex mee,bollen punten,van der Waarden gegeven te lezen, 12,13 gaat 1xcomplex 1/2 mee tot 19,20 te lezen,anders te nemen,
alleen tot 100 practisch te nemen te rekenen,
en niet voor de bol-1 het geg 1x niet doorrekenen(d) niet,als anders te rekenen te nemen,1x als element ,1/E opmerken mee als verschil als quotient opmerken,nagaand,
en bronnen 3 na te gaan 1xals bron electrisch stroombron 2 bronnen reeel elk lichtbron,mee 1x als een bron niet voor licht niet een bron als geg opmerken een bundel vlak een deel bundel gepolariseerd He geschikt voldoende elliptisch (elliptisch) 3×2stralen,lichtstralen,erbuiten 2x,
en 1x 2x als lengte,afst geg,9punten 10e als de laatste,
1x als geg 19 punten te rekenen
op schaal als +1,1x duidelijk door te rekenen te nemen,en voorlopig als optie aanhouden,behouden,punten
(1×4x4+3)het gegeven te lezen,practisch te nemen,niet nemen,behouden,als opie aanhouden,
en spannig electrisch,230,1x
klemspanning 10,
1x sterker 10 als 100 alleen verschil,1x geschikt quotient nemen,(230_100) nemen
als 130 te nemen ,over 9 metalen10,zonder 3,(Ag,Pt,Au),1x mee 2mee,Pd,Zr
ot 10 geschikt 5 mee, bollen 3bollen homomorf 5 punten mee ,
9metalen een reeks (spanningreeks) 1andere 3 bij in een reeks 2 als verschil mee,
duielijk 1x 19 punten2×1x als V,in ontwerp bij ons 2e probleemloos te rekenen,
1x als V exp e-1 te rekenen,rekent proces in ontwerp practisch,1x als geg
spanning V 10 het gegeven,1×1x als 5 geschikt 3 analytisch het geschikter gegeven (optie) behoud het geggeg te nemen als (optie) niet,ook niet anders,niet nemen,
en gaat wel getallen gegevens tot Riemanns’ geschikt,geschikter geschikt na,
in vlak 1×1x als halfvlak ,2x als vlak een deel vlak plat vlak schuin,scheef,als tweevlak niet snijdend,het ene iets schuiner al het andere niet,iets schever,6 punten 5x bij Riemann te nemen anders geschkte tot 30 te rekenen duidelijk (niet) rekenend,1x niet, te nemen,te nemen als Riemannsgeg geschikt te lezen te nemen,neemt als Riemansgeg regelvlak,1x,x bij ons mee als punt mee te rekenen tot 3 als isokaedrisch geg coordinaat,optie,1x volgende aanwijzend door te rekenen te nemen,
en
gaat ontwerper na 3metalen op te merken 2 voldoende lezend
Au,(Ag)Pt zonder 4,gaat 2×2x als 1x zonder zonder Zr,Pd
gaat zonder 3x niet niet Al niet zonder 9,10 metalen,
1×1x anders gaat 2×1x als 1×1x1x vlakelement neemt geschikt geggeg(geg),
rekent 1x als 8 complex 3 geg door,octaedrisch kristal geg,1x,(teruglezend wel duidelijK),1x(uitbr ontwerpen) nicol geschikt,1x alleen golflengten groen,geel geschikt exponentieel geschikt,rekent als 8 1×3 analytisch2 door,zelf als 10 analytisch geschikt,
beter in studie nemen/in discussie te bespreken.

0910 2015,preliminary.
(hypervlak)
voorheen,hier
1x (hyper)vlak,1x anders niet 1×3 bij Gauss onbekende S gehele 2S bij ons,in net,
punt vlak 1x als 2x geschikt erbuiten 3x als 2x zonder S/2,1x te nemen niet nemend lnS ongeschikt 4x niet nemend,
na te gaan,op afstand+1,1x als geschikt 1×3,alleen geschikte(r) te nemen 20 punten geschikter alleen 7 gehele,discreet rekenend nagaand te nemen gaat getal vector +1 voor een kracht niet een vector wel nemen,alleen in veld scalarveld,als gehelen,(en priem tien zonder5 de geg lezend), 7 gehele,elk 3waarden geschikt, gehele gehele geschikter te rekenen,optie als rekenoptie meerekenend,rekent behalve2x als punten10 punten homomorfe te complexe,1xniet te rekenen,1x als geg 10 homomorfen3 tot5 terug,door (niet) 1x niet tot 5 door,2×1x als geschikten mee,(1x zonder vierde waarde,een complexe,en draait 1op 6 tot derde reele w geschikte te nemen,draait 24 als complexe 5 niet anders niet tot 3 door,draait zelf niet om,neemt wel 1x om 1x (tot)3 door door te rekenen)door door op 7 gehele discreet doorrekenend te rekenen (en) ,optie opmerken,op optie te rekenen,1×1x lezend als laatste geg E.Noether hiervoor,wel 2x lezen 1×1x opmerkend,op dezelfde (optie E.N.)behoudend te rekenen,niet(s) anders rekenen//comments, pse.

0910 2015.
in de practijk wel als E.Noethers,binnen
# de practijk van de sterrenkunde,als toepassing 1xals 7 als element,en blijft als (2e),zonder geg licht rekenend 100,tot 1×7x169 als tot 1041,wel duidelijk functionneel,en in
## de andere toepassing,de ontwerptoepassing, 1/E alleen als 10 rekenend te nemen,gaat analytisch 5,1xduidelijk

(neemt leest)1×10(quotientproduct) gaat
(als quotient product een som analytisch verschil),neemt niet,stelt duidelijk

1(15 kwadr. +13kwadr) als 1×394-5 tot 289 duidelijk ineens duidelijk,als Functie,1x zelf functionneel,zonder rest,(rest niet op te merken en niet te nemen,niet present,functie kent geen rest).

1010 2015
voor ontwerp in studie verder,
en als 2spiralen ruimtelijk 3 schalen3
1×1x 2schalen 1 mee als halve mee,projectief
in andere richting ,(rotatie),2 nemend,
als derde,als punt 2e als in andere richting,1x voldoende (punt)
veld sterkte electr voldoende 1×1x na te gaan voor electronen,3 als gepaarde2,alleen Al nagaand,
gaat,ontwerper gaat na,gaat na projectief tot conoide van Plucker als punt (2e),
2×1x te nemen,(in procesoperatie na te gaan),
1x als ander punt (centraal) door door te rekenen te rekenen,tot hier (on)voldoende,{onder duidelijk}
specifiek nagaand,in ontwerp installeren,
punten 9 metalen 10 als 3 geschikt(er) 6 in andere richting 2×3 als 1x 10 zonder 4,
gaat 1×3
Zr,Pa,Al1×3
en gaat wel practisch beter andere gegevens theoretische mee tot ontwerp beter na,
verzamel,
ga na,voorlopig,{onder duidelijk,hier niet,gaat niet,niet in voorsteling te nemen},
keert behalve Descartes als een gegeven terugkerend,op een na,mee,
niet 1x (pool) als coord niet
slaklijn Pascal mee niet lemniscaat niet Bernouilli niet,

(aanw.:lees hier 1x ref in Oosthoek encycl door,onder,,pool” getallenth. lezen*,onder specificatie ref doorlezend),

(zonder) als cochoide,kromme vierde orde,Nicodemus,blijft neemt
folium Descartes geg 1x geheel niet en niet mee niet 1×3 andere krommen tweede orde niet,parabool Neil,cissoide Diocles,rechte strophoide,
1×4x3punten niet,
laat na rotatie,(in electron 1×3 lezen te nemen)
als geg op te merken tot 19 punten in complexe voorstelling duidelijk te nemen,
gepaarde geschikte beter duidelijk te nemen,
op te merken,vervangt 1x,en laat Functionneel niets na,{onder op te merken zonder fs niet een functie vanzelf niet functionneel niet},
Nicodemus de conchoide wisselt 2x om,
Om,1xPlucker’s geg alleen te lezen alleen eenzijdig alleen,nemen alleen,
1xdoor door te rekenen in opstelling geschikt rekenmodel getaltheoretisch gereed,
en coord punten metalen ruimtelijk geschikt te volgen in ontwerp,gaat designer zelf wel na,duidelijk mee te nemen,doorlezend *ref Oosth encycl. onder ,,pool”,specifiek onder c) lezen bij ons d)mee teruglezend meemee,(bij ons in de bwegingsleer) 2bollenmiddelijnen 3punten als centraal te nemen geg ,,eiv.lich.” 1×1x geg eiv.lich 1x mee te rekenen door als 1x door door te rekenen 1×1x1 te rekenen duidelijk te nemen,(en duidelijk,practisch in operatie 2×1x over Al nemend, Ag anders te nemen,1x(Ag) te nemen,niet anders nemen,vanzelf ontwerpend wel duidelijk),
en
gaat wel in voorstellig te nemen,uitschrijving te kezen,in complexe voorstelling nagaand,
tot Bolzano 1x als differentiaalqotient,wel een punt op oppervl ,,eiv.”lich als het complex,zelf geschikt 1x als punt,blijft +1 als-1 weg te nemen,niet (verder) te substitueren geg ,1x als Bolzanogegeven,getallenntheoretisch 1x geschikt,
wel 4andere subsituerend vervangend ineens
en gaat alleen projectief te rekenen,wegnemend zonder overbodige
gaat alleen
tot krommen eenzijdig 3punten erbuiten projectief projectief punten als
,als halfcomplex eenzijdig punten in voorst nemend,
raakjijnen2 compl tot 3punten op krommen bepaald,3complex 2 lezen,{afstanden niet,tekens rekentekens wel},te rekenen
te rekenen funtionneel op,op2 geg Weierstrass ellipt. kwadr. de ene ,(f Weierstr,lezend zonder de andere,niet nemen),door te rekenen,mee te rekenen,getalmatig zonder probl Bolzano 2,1 gaat mee,
en zonder 3,2 (probl,) gaat zonder 4,1x gaat analytisch 5,1x,
bij ons 3x 20 punten,elk op lich ,2×1x,,eiv.”‘ het derde als het zelfde in operatie 1x,
en (fs) niet een functie f(-),{aanwijzing dit teken exponentieel lezen,manco toetsenbord mijn computer),17 wegnemend te nemen 1ox zonder restgeg krommen punten zonder rest functionneel gaat alleen onze Functie ,functioneel hier alleen
te bepalen,beschrijft 1x in complexe voorstelling bij ons in practishe rekenmodel
operatie gepaarde electronen geschikt als tot All 1×3 door te rekenen het laatste geg 3xdoorrekend als het rekengeg 5x,in de complexe voorstelling tot negatieve negatieve 3 negatieve mee 2 tot 5 mee,
als Noether geg te lezen,3x doorlezen,1x door te rekenen,anders niet duidelijk in techn operatie anders niet duidelijk,alleen in computer-aided design door programmeur-ontwerper te nemen,in ontwerp nemen,schrapt zelf wel overbodig overbodig geg.gaat zonder zonder zonder (Hypervlak),1x,1x,1x niet 3andere input geg voor programma 100 rekenprogram,reken model productiemodel 3×2x andere te nemen,input 6 in uitbreiding 4x uitschrijving a-priori door,door senior designer,door te rekenen,zal wel spread sheet zal het aanvullend aangevend geg gegeven wel zijn, zal het voor design- engineer zal het wel zijn.input zijn// check,pse.

en gaat 5x geschikt rekenend te nemen 5getallen na geschikte te nemen nagaand,
gaat 1x verschillen 3verschillen 2 negatievenegatieve nagaand te nemen gehele 2andere verschillen negatieve mee te nemen,bouwt op ,de ene verzamelt,de andere bouwt rekenend op,samen tot geschikt,tekens voldoende tekens rekentekengeschikt,
1n eerste instantie Eulerse getallen,alleen tot B als E5 lezend,
bekende in reeksontwikkeling secans bekend,
voorlopig en gaat beter anders tot gelijkheid,5gelijkheden elk anders,E2 als de vlg E3 andersom voldoende versch later,eerder beter na te gaan (zal zijn als tot 15 constanten als gehele beter nagaand),
voorlopig 2xlezend 1x nemend Eulergegevens,
neemt behalven verschillen E3-E2,E3-E4,E2 -E4,1x als vijfde gaat als B(-)E2 gaat tot E3 mee,
neemt 3 secansgegevens als geschiktes,geschikter,en rekent zelf functionneel*,
getaltheoretisch geschikt rekent zelf,axiomatisch bij ons,rekent als 8 te rekenen tot 2 beiden door,
en zonder onbekende tot 10 S als 2S als bij ons bij Gauss hier overbodig,niet nagaan, mee niet een probl niet op te merken opmerkend 6,4 niet als een probl niet zonder 2 gehele als S niet 2S,binaire 1×1 beide niet een probl niet zonder tekenprobl als vvs niet1x v(v)sniet als probl3 niet,
*getaltheoretisch geschikt,de andere gewoon continu door,
en rekent als proces,
behalve onder een hoek over een booglengte,2×1x te nemen,1×1x boolean algebr meenemen te stellen,
door mee door te rekenen,
gaat alleen 2h, als functioneel,goniom.hyperb, algebr tot 1×3,(voorlopig ,cotg 2h,check, pse),
1×1x tot Ag te nemen !27 zonder 147 als 3×2x niet,
wel 1×2x wel alleen tot chip Ag rekenchip alleen wel,
wel te nemen zonder E5,(niet bij Euler als geg in secans reeksontwikkeling niet,1xfout,en evenzo E3, 1x en E1,1x,wel door te rekenen te nemen zonder probl.4de als 5de, gaat als geg (Al),als tot 127 te rekenen 100 voldoende 3xals 4x tot 27 tot 81,1x als tot 85, 1x (zonder )4,en 81 tot 1o8 verschil — te rekenen te nemen,analytisch 3xals deelf 3×1x ongeschikt versch.weg te nemen,nutteloze rest complex ,wegnemend te nemenntot geschikte geschikt,
en methodisch in 5 stappen 3 terug door door te rekenen tot in twee instantie geschikt geschikt,
rekenend geschikt nemen
tot 3 geschiktegeschikte Hilbertse negatieve negatieve
geschiktere geschikte negatieve 2, in complexe voorstelling rekenend ,doorrekenend duidelijk te nemen,ontwerpen,

en,
wel te lezen,aanvullend lezend,de Functie beschrijft,
schrijven wij uit,
te lezen verzamelt,bouwt op,aanvullend te lezen te nemen,
punten als op andere schaal op lobben opbouwend 100 punten,complex bollen,op 3lobben2schalenhalve 1lobals bol 1punt centraal bij ons in de voorstelling 2 andere als centraal 1×3,
en oppervlakken,omhullend geheel complex 100,als eiv.lich bolppervl tot 3/4te nemen,nemend
binnenin voldoende erbinnen 2×1x als ,,eiv”lich het oppervlak het een als het andere om en om
tot 1/2 ,rekent functie wel door tot +1.1x tot 1/2,4x als 3x rekenend als rekent andere wel (q.m) ,1×1x1x geschikt als geschikter ,als geschiktst in techn ontwerp 1xals 1x (eenmalig+1),1xvoldoende in geschikt rekenontwerp door,in voorstelling tot +1/2,1x rekenend simultaan,rekent functie als 100,als 10,als 100 complex 10,
en
punten al op getallenlichaam complex als figuur 1×3 complex ruimtelijk geschikter 4,3 als omhullend,door te rekenen wel opmerkend als gegeven,rekengeg.,
1x als door doorrekenend door tot geschikt(st),
1xals enige,1x als het andere hetzelfde punt 10 complex
te lezen,te nemen,3x te nemen,
door door te rekenen,
rekent 1×4x3×3 tot 5 door
alleen tot 1x als 5x als punt complex 1/2 te complex,
wel
door door te rekenen als het andere 10complex 5,1x analytisch//als studie onvolledig,meestuderen en to check,pse,en ook amentment 1110 2015 doornemen,zelf punten geschikte doornemendaanwijzend,mee duidelijk in studie mee,meenemen.

1010 2015.
[Addendum.
En jullie,mannen,betaalt niets aan de losers- dubbeltjesdraaiers van Greenpeace.
Beseft,jullie zijn als jongens van Jan de Wit geboren en opgegroeid als mannen,mannen als Piet Heyn een man,als prins Maurits,als Peter Stuyvesande,als Karel Doorman, als Willem de Zwijger zelf,en als den man Simon den Danser ook enen man,
en ook al zou niemand iets zeggen en niets het niet beamen,hecht ik geen waarde aan oneliners en blijft mij hun waarheid fantasie als zou koolzuur het klimaat wijzigen
nu doe ik het,zeg ik het zelf maar,
zodra en zolang ik zelf buiten schot blijf,zelf als bij de Hoge Raad zelf buiten schot blijvend als naamloos uitschot blijf ik toch maar mijn mond blijvend open doen nu niets en niemand mij verder belet met alle gezag te spreken,
tegen die tijd zeg ik jullie,
loopt niet op Brussel en loopt niet door mee tot Parijs door voor de klimaatmars niet,
je schiet er niets mee op,
het zicht op veranderend klimaat blijft te geef].

1110 2015.
Amentment.
projecief meetkundig na te gaan,te beschrijven,
en Functie schrijft zelf 1x zonder pool door zonder overige al pool,leest theoretisch,getaltheoretisch tot pool het geeven,merkt op,gaat door zonder zonder S als 10S een pool niet,neemt Behoud het gegeven,1x neemt ontwerper chip magn het gegeven e exponentieel capaciteit tot e+1/1×2x vergroot,
[gaat 20 als 10,2x1x als zonder 4 metalen 6 andersom alleen zonder Al,Ag,Au,Pt pmerken voor designer wel duidelijk],
teruglezen,doorlezen beschrijvend
te nemen,duidelijk nemend ,wel geschikt nagaand,raakvlakken punten,raaklijnen punten te nemen,behalve anders ruimtelijk over een hoek,(blog teruglezen,behandeld),
geg punten homoloog een reeks 3punten raakpunten bollen halve bollen eenz raaklijn,
en als over een hoek bgl1x geschikt eenz.eenz tweede raaklijn,iets ruimtelijk nemend,3punten2 geschikter op te merken alleen,en als snijpunten middellijn rechte rechte alleen, nemend opmerkend mee dB,bgl hoek vergroot mee,tot het,(zie hiervoor,lees terug),andere geggggeg,ruimtelijker,als gebogen over een hoek ruimtehoek in voorstelling nemend ,bollen 3 bollen omhullend 1x 3/4 erbuiten 2×1x voldoende als voldoende voldoende 1×1x beide andere,1×1 ruimtelijk hoekprobleem op te merken door te rekenen alleen,verschil 1x,1x alleen,en hier op te merken punten complexe alleen,complexe tot 4,coord pool coordaallen de geschikte na te gaan te neme,nemen,nemen wel duidelijk),
wel nemen, duidelijk nemend tot Riemann geggeg,hieronder,regelvlak,samenhang,tot verwantschap poolverwantschap,
hier nagaand te nemen,
en 1x niet zonder geg vierde orde,kromme geschikt 1x(niet)nemen,beter (duidelik) nemend
1(x)1x (Nicodemus),voldoende voldoet,(poolcoord aanhouden) als te veel,en 4.3 zonder probl e lezend,niet nemen,gaat mee strophoide tot r+1 lezen,r1r2(,ref. vademrcum v’d wi) bij conchoide Nicodemus PixP2 nemen,bij Euler door behalve complex exponentieel 3punten 4,1x als punt mee,mee te rekenen rekenen,(torsie als het gegeven 1punt mee) tot Euler gegeven rechte halfrechte rechte theoretisch 2 punten bepaald 1x erbuiten een punt,
en voor ggeven een vlak door,bij Riemann hier niet bij ons een vlak regelvlak in voorsteling
als deelvlak als eenz. een halfvlak,1x begrensd,(niet als snijlijn ,(complex) een tweevlakshoek,
1x begrensd,rechte lijn,1x als het andere vlak als hetzelfde,onder een hoek lezend in voorstelling nemend om en om 1x als snijlijn complex complex alleen 2×2 punten 4 complex lezen nemen te nemen
bij Riemann het vlak regelvlak theoretisch 1x andere op afstand,elk vlak punt.(cilindervlak,kegelvlak,etc tot 5, 1x hyperboloide de eenbladige 1x een punt niet,1x als complex wel,en punt wel, en bij Riemann integraaltekengegens tot 4 te nemen,1×3 doorrekenen rekengeg nemen
en gaat als punt bepaald ,onbepaald 2×1x als punt buiten de rechte halfrechte deelvlak eenz als halfbegrensd (on)voldoende te lezen niet nemen,door te rekenen nemend,
en gaat wel door 1x te lezen beter theoretisch te nemen,behalve verwantschap,poolverwantschap beter,alleen opmerken,hier bij Riemann alleen samenhang lezen te nemen te rekenen,door te rekenen,
en meetkundig projectief 10,
1x 7 Poncelet projectiet analytisch terug
5 x geg analytisch tekens,getalgeg 115,135,etc,geschikt door te rekenen,
nu het rekende gaat
naagaan v,d Waarden geg,1x bol als punt mee 13 als 169 geschikter buiten getalvlak Gauss 2×1x als 1×1x geschikter als geg zijn bol als complexe 3x een punt niet 1xzonder 2 door te rekenen,
{32 als exponentieel,2×1x als 5 ,1×1x (eenheid 10) geschikt exp 1o rekenend niet zonder in rekenproces model 1x extra anders niet tot massaproductie nieuwe equipment voldoende geschikte afzet efficient anders niet nemend 1×1x1 sluitend te rekenen nemen},
duidelijk te rekenen door te rekenen geg te nemen,nemen als geg,1x als (169-144) als het door te rekenen geg (opmerken) te nemen,wel doorrekenen nemen ,
en wel nagaan tot de snelheid grotere snelheid blijft optimaal,hoger 10x te nemen nagaan,
neemt behalve 2(algebr.) geschikte geschikter 1x tot gelijkheid gegeven,
2 andere 1x anders
als punt rekenpunt geschikt mee tot de gelijkheid,
(welrekenend op bolgegevens 1x,alleen analytisch bol alleen punt 1x)
2×1x als rekenpunt,dezelfden 2×1x optie,lob bollezen,optie opmerkend)
het gegeven 1x een punt in voorstellng te nemen,
te rekenen complex rekenen te rekenen,
1×1x rekenpunt,onvoldoende geg technisch niet voldoende,
el nagaand om simultaan te rekenen,
behalve gewoon rekenend continu door complex 1x mee,geschikt,geschikter simultaan te rekenen,1x blijft onvoldoende
1x optimale snelheid 3×1x geschikt,
intussen geschikt geschikt 1x mee tot optimaal verhoogd mee 1×3 als 4×3 1x mee, blijft onvoldoende analytisch,
uitbreiding chip magn, te lezen,te nemen te ontwerpen,1x als uitreiding na te gaan te installeren anders niet uitbreiding,
hier aanvullen studie als tetraedisch gegeven als kristal mee als ,,mengkristal” metalen aanbrengend werkende als Cu en Fe 3x magn1x electr,een veld tordeert niet hier op te merken,als rooster kristal 1x te nemen als 4teraedisch een uitbreidin (on)volledig in studie,hierna beter en wel te ontwerpen geschikt te installeren,
hier nagaand te nemen,anders,anders gaat het anders niet,(anders gaat het niet anders in studie anders hierna niet),
hier 1x opmerkend 1x anders nemend,wel in uitbr.meenemend versterkt,neemt bij ons axiomatisch, {Aanw.: lees terug bij Zorn,(Zermelo) bij ons behandeld hiervoor},
wel versterkt electrisch wel,versterkt zichzelf, gaat alleen mee in Cu mee versterkt te nemen,meenemen,
om in ontwerp ,hierna geschikt (te) installeren technisch als chip magn geschikt,hierna installerend,g
en zonder koolstof C 1punt,niet anders hier
4×3 als 3×4,1x geschikt,geschikter optimaal, verhoogd het geg exponentieel als 1/2,tot +1/2,1x hier (voldoende) voldoet ‘t hierna voldoende voldoet’t voldoende,zie hierna #,
hier, (verder),
om in ontwerp hierna geschikt technisch geschikt als chip magn beter geschikt als een kristal anders,beter,en hier zonder koolstof C 1punt (niet) ,als out of operation,partial operation niet,andere 4 voldoet wel voldoende wel,zonder zonder het laatste gegeven,1×3 als gegeven een punt als 3 complex mee,
en hierna 5 operations 2×2 punten als vijfde 1x geschikt in volledige operaties 5 te rekenen,
3punten als centraal 1x door als rekenpunt complex geschikt
en hierna 1x 1 puntbol 100 geschikt 1x als punt geschikt volledig geheel door te rekenen,hoogst haalbare,optimale rekensnelheid reeel in de uitbreiding,
en om theorie volgend
1x te bepalen,als bepaling het aantal het halve1x aantal+1 /1×2 als het halve 1(x) exp.1(x) mee als het(andere) halve te nemen,blijft te nemen facultatief het teken te nemen,
1x het halve 100 als 50 rekenend te nemen als geg (zonder) 4 nemend
en (andere)gegevens5 als 3 (gegevens) te nemen
3xgeg 1x anders (zonder4) 12 constanten (geschikte),
10 x als 5x ,tot 60 beter 1x zonder 4x 15,1x geschikter (veranderlijk) 15,
3x veranderlijk 5 ,zonder 1x als vast 10,veranderlijk 1x anders,anders 15 5veranderlijk 3 alleen te nemen te nemen alleen duidelijk,(neemt Functie functionneel, leest niet als fout 1×3 correct,neemt functionneel 1x als 1×2 correct),en
#en zonder koolstof C 1punt,4×3 als 3×4,1x geschikt,geschikter,(tot geg verhoogd,optimaal exponentiee 1x vergroot) als to 1/2,tot +1/2 1x als voldoende voldoet ‘t,uitbreidend design voldoet,voldoet ‘t alleen 1×3 het gegeven 1/2 door te rekenen,niet anders nemen,

1210 2015.
kortheidshalve,details, zie A4tjes,dd1110 2015 ,pag 1/7,(aanw.voor ons zelf,beter teruglezend pag 7 tot 1 terug),
hier,en tussendoor alleen pag B,(pag A gereed,niet teruglezen) A4tje dd 1110 2015,
hier het 17 raaklijnengegeven 2×1x als 1×1x 15 geschikt nagaand tot geschikte geschikter het gegeven nagaand alleen lezend punten alleen lezend,
niet zonder geg kld pag 1t/m7 te nemen coord geschikte,behalve als laatste kromlijnige,
nagaand 2
1x zonder geg kubische kromme de semi kubische als de aangewezene,algebraische,als de geschikte mee,nagand,gaat 1×1x,Niet een coord poolcoord nagaan niet nagaan, gaat1x een complexe op afstand als op afstand erop erop,(een kromlijnige als punt lezen een coord nemend),duidelijk te nemen als punt puntcoord nemen,
erop erop als 3x erop ,semi kubische kromme deelkromme,1×1x als afbeeding eenzijdig alleen complex 3×2x (lezen) beter 1×3 nemen,
Functie neemt 2x exponent3,rekent 1x, (zelfde punt),4×5 door tot geschikt ,(zelfde punt),coord 1 coord bij ons isokaedrisch, rekent simultaan 3 door,1×3x5 door als gegeven,1×15 als gehele coeff gehele 5 geschikte geschikter 3coefficienten,optie vrij,elk algebraisch en geschikt om tot gelijkheid geschikt voldoende te nemen,
en leest theoretich optie hier tot Plucker de laatste eenzijdig alleen theoretisch als andere,lezend ,merken wij op alleen Moebius als geg te rekenen 1x alleen 4×3 als constante te rekenen,complex door te rekenen,in de sterrenkunde bij ons laatste gegeven Charon,(Pluto) laatste behandelde geg hier dualiteit 1x,1x opmekend,
rekent complex door 15 constanten natuurconstanten door te rekenen,
en rekent ook wel, functie rekent tot 60,neemt 4×5 punten andere 3 geschikter geschikt
5xals 3x,beter te rekenen,120 als priem 3x als 5x te nemen 20 tot 1oo,
wel op optie te rekenen,1x analytisch vrije optie op te merkenals geg bij Kleinbij ons door te rekenen
4hypeb3 als 100 kwadr 7/8tot 7,8 berekenbaar voldoende als zichzelf bewijzend geg geg als in de natuur,technish hier alleen voor electronen 2, 1xals geg het gegeven binnen Cu,Fevoldoende geschikt lezend te nemen geschikt te rekenen 2×1x als tot 1/2, geschikt,(geschikter) als 4,3,1x geschikt,geschikter,voor electronen wel,wel 6gepaarde 3 ,complex als exponentieel3/2,nu wel als optie rekenoptie te rekenen,op eenheid rekeneenheid 10,1xals 10 snelheid grotere snelheid,en behoud optimaa; het gegeven,op optie te rekenen,alleen geschikt in techn ontwerp,uitbreiding te ontwerpen,
nu het gaat,
ontwerpend theoretisch,technisch gaat,
als kristal niet zonder geschikte punten Cu,Fe in voorstelling te nemen,(zoek op,bouw anders zelf nano technisch geschikt op op oppervlak bolcomplex,hoekpunten reeel als geg reeel diamant nagaan technisch te nemen 1xals3atomenC als centraal 4x als in een toestand electronen niet in een toestand niet 1x niet 1 niet,optie alleen1, 1x als element rekenelement,vrij om te nemen,1x electron,rekent wel door),
als theoretisch geschikt gaat te nemen getalgegeven 12 als v/d Waarden getal beter 13 geschikter te nemen 1bol als punt 1x geschikt nemend,
kwadr meenemend 169 (zonder) 144,beter rekengegeven op te merken als het laatste geschikte rekenend na te gaan, in theorie,en wel ineens 1x als punten 1oo geschikte,bol de complexe geheel doorlezend te nemen,geschikt na te gaan het gegeven 1x als (125.) tot (125). rekenend te nemen

studie
1210 2015 en 1410 2015
en gaat Functie 17 zelf 1x neemt 5x alsfunctie gehele bekende analytische 3 geschikte geschikte
product 1x als getal,(zelf als f niet,als f +1 ook niet)
alleen geschikt functionneel 1x,
(als het gegeven te lezen,te nemen,de andere functie,alleen 17 getal, als nalatend geg op te merken,niet 3 gehele negatieve negatieve als boven op te merken uit functies 10 deelfunties verschil tot 3,als nalatend geg functioneel 2 opmerkend voldoende functioneel mee tot 5 mee,
stelt samen tot getal,3geschikte geschikte product 2 complex,
hierna anders na te gaan 17 priempriem anders na te gaan,

hier bekende 5 lezend
115,165,135,35,65 te lezen
neemt drie verschillen elk -,-te nemen
1x meenemen (-) mee1mee,
leest,gaat na,gaat ook grote verschillen,1xnabije2×1x na
1x als verranderlijk(nabij) laatste 2,1xgeschikte mee,als vierde te nemen,
neemt 1×5 geschikte bij Riemann te nemen,vlak als plat vlak lezend 1x eenz alleen mee,
en 10 analytisch 10 andere mee eenz alleen tot 1 zelfde plat vlak,
neemt analytisch 1×5 geschikte geschikter 3x geschikte geschikter 3xgeschikter geschikter2x,(tot geg 30 als bij Riemann gegeven optemerken),
beter opmerkend,hierna niet nemen,
leest als Riemann gegeven vlak vlak.
hierna door,alleen,rekent functie alleen priempriem gegevens geschikt tot alle getallen door,
merken wij voor programmeeur op na te gaan input gegeven te nemen,te nemen
3xbig data1x spread sheet input gegeven te nemen,,nemen,
voorlopig tot duidelijkheid hier door,
en wel bij Catalan regelvlak opmerkend,
1xals tot 3 Plucker door door tot Plucker2 door
alleen eenz.geg 2×2punten nagaan te nemen
nemend ,
en op afstand 4×5 als 1 coord de geschkte bij ons niet zonder als punt
het zelfde als rekenpunt te rekenen als 3×5 als 15 coeff het gegeven rekenpunt rekenen,door te rekenen,
als ref. http://www.mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid.shtml

hier,
en hiervoor anders,anders over de bol,bij veranderend klimaat anders graden,tot 2graden C,temperatuur verhoogd, lezen,(teruglezen kan nog),
hier, graden als op schaal exponentieel inregelend anders na te gaan,
tot regelvlak Riemann 5punten geschikt erbuiten 5regelvlakken3,
gaat E. Noethers’ hier,
tot Riemann vlakvlak,complex,
gaat (eenz),complex lezend,
(eenz)eenz,alleen eroperop tot eroperoperop
2regelvlakken3 geschikte gegevens door te rekenen,
opmerkend geschikt regelvlak conisch,regelvlak cilindrisch,1x als geg,mee projectief 1×3,het laatste geg 3/2exponentieel,(semikubische kromme,paraolische) behalve als teken nemen 1x in het complexe rekenen mee,meegaat te rekenen ,interface opmerken te rekenen,oppervlak niet 2x niet punt niet,(vlak niet een lijn niet),2x erbuiten als 4x voor een punt,te rekenen het Kleins gegeven punten 3 bij ons duidelijk in voorstelling hier nemend als in rekenmodel 1x te nemen wel op 1/2×1/2×1/2 het q.m rekengegeven te rekenen,(ontwerpen),en hier anders niet voor snelheid optimaal ,verhoogd 10 exponentieel,(eenheid) te rekenen,analytisch, deelruimteprocessen,5,1x,
en gaat anders niet E.Noethers”hier anders niet,
en wel te ontwerpen,programmeren,ontwerpen

als input, nagaand,als schema het 8×8 getallenschema 2xgeschikt1xgeschikter als spreadsheetgegevens wel te nemen 1x als vierkant geschikt erbinnen 3rechthoeken2,1x als laatste rechthoek vierkant wel door te rekenen te nemen 35,65,135,115,niet zonder onze comments in de marge dd 280302007,(zie bij ons in archief,afdruk art,,,de Volkskrant”dd2302007), en 1×15,65 ,(135),niet zonder onze comments in de marge dd 2303 2007,(zie bij ons in archief,afdruk art.,,de Twentsche Courant Tubantia” dd 2303 2007),ref.beide art.,bron :A.van den Essen,
en
2×1x als bron input door te rekenen te nemen,spreadsheet duidelijk duidelijk te nemen coefficient als gehele15, constanten,natuurconstanen door ,terugdoor tot 100 en (geschikt)door constanten 5,tot

//tot1(on)gesch algebraisch,spreadsheet als opensource software lezen nemen als geschikt algorithme ,ook andere als input andere algorithme te lezen te nemen//,

tot gaat alleen door ,teruglezen, Kleingeg (geschikt) duidelijk als gegeven te nemen,nu het gaat wel 1×1 gaat,en hier wel opmerken, als gegeven 1xals geg 30 punten 40 bij ons duidelijk te nemen te nemen,alleen meenemen,wel in coord systeem tot 3 isokaedrische coord bij ons nu duidelijk meenemen geschikt,aan te wijzen,mee te nemen en als aanwijzend geschikt Klein het gegeven als groep bewegingsgroep 3punten 4 Klein het gegeven als groep halfgroep mee,niet anders mee theoretisch practisch tot extra optie,Big Data 1×3 ,vrije optie,duidelijk door te rekenen te nemen,theoretisch practisch model rekenmodel anders niet te ontwerpen,ontwerp duidelijk te nemen,rekenontwerp duidelijk te nemen,nemen,ontwerpen,
nu duidelijk punten 2snijpunten raaklijnen2 snijdend rechte halve bollen m.p. te nemen
ruimtelijk gebogen over een hoek tot omhullende bollen,zelf (hoek)geschikt ruimtelijk gebogen,( als lijn door punten als mp-en gebogen over een hoek geschikt de voorstelling nemen) ,2puntenraakpunten3 in voorstelling als geschikt bewegend duidelijk te nemen,anders niet door te rekenen de geg bij Riemann,(Gauss) niet anders door tot Mobius,(Plucker),bij ons,niet anders final final anders niet.
1510 2015
en 17 oneindig gaat
1xals 17 gaat zonder als 15 oneindig door zonder onendig 6 en 1o niet tot 3complex2
(simultaan) gaat 1x als 10 tot 2complex 3 als dezejfde
gaat 10 gaat 1x zonder 7 oneindig en 3×4 niet,1x zonder 3 als 4oneindig3,1x meeniet en 2×3 als 60neindig niet niet zonder 2,tot1x 1xals2complex 3,
nu het gaat
simultaan gaat,(en zonder lees blog terug),3xzonder 4 gaat,(lees blog terug),
het 19,15 geschikt , geschikter 10,6 beter als 6zonder 4 gaat doorgaat en andersom wel gaat
2×3 complex gaat,getaltheoretisch 1x geschikt andersom gaat 13 gaat,1xals andersom 3×4 gaat
ruimte 23 zonder 10ruimtelijk3 gaat
gaat 1×3 tot complex2 alleen gaat 1×1x,

en behalve 17 als getal priem 2x
mee gaat simultaan 3,te lezen (p)/p en als 2p te nemen (pp) om tekens geschikter te nemen
gaat,[en zonder probl S en tekens (on)geschikte s tekens 3 als getalproblgehele 3binaire 2 niet,niet ,beide niet 1x 2S niet tot 10niet,niet als tot 20 door,1x10 niet 2x1xals S/2 niet 1x2x niet als S/1x2 niet 1x1x niet* ,

gaat 1x1x1 getaltheoretisch getaltheoretisch geschikt theoretisch practisch te rekenen rekenend te rekenen,en 100 tekens 10 door te rekenen en 10 tekens 10 als (priemtekengeschikte) 100,
functie als de analytische deelfunties rekenend, 1x3 geschiktere doorrekenend 10 alleen als geschikte,geschikter,5,1x analytisch,
gaat 1o wel als functie 10 complex,wel 1x als practisch functie als procesfunctie vierde als derdedeelf optie vrij om te nemen,Om,1x analytisch 3 gehele getallen 15 als gehele als getallenconstanten als gehele coefficienten door te rekenen,rekent algoithme 15 door,
en rekent,17 rekent zelf bewijs door
rekent 1x, (2x berekenbaar bewijs),als vorige eenheid als 10,leest,neemt,rekent expomentieel3/2 als geg tot exp 12 mee,rekent 17x000.000.000
rekent F als rekenfunctie 100 gehele gtallen als doorrekenbaar door,
en programmeur gaat na 3x big data 1x spreadheet input,ook wel software andere rekenopdracht aan te nemen gaat programmeur vooraf voor ons,als klant opdrachtgever, na.

*opm.gaat na als functie, een vierde een primitieve functionneel complex een geg geschikt 3 na,(anders niet te stellen,algebraisch).

[Note #.klimaatverandering tot 2121,
onze temp T stijging 2gr Celsius tot 2020,erna blivend geg,nagaand
en,(pool draait reeds), warmte mee in oppervlakte water stromend overheersend in richting West tot Oost bij Antarctia te rekenen,niet alleen,en zonder anomalie 4gr water het gegeven,op grote schaal te rekenen,door te rekenen,en niet alleen sneller bij nul graden ijsvorming,voor water uitzetting massaal door tempverh 2gr atmosfeer,in ons model 2gr C continu tot 2121,niet voor ijs massaal uitzettend zuidpoolijs,tot 2021 erna
tot evenwicht te lezen,te rekenen,afbrokkelend ijs als stuwwal ,in het Westen
tot balans 1x voor warmte uitzettend ijs,kalft niet verder af,groeit door in hoogte vooraf aan 2137,door neerslag,1x balans, tweede geg, tot 2137, en tot 2121 alleen ,afdalend,(als stijgend minder sterk dalend) als 1x afdalendhoogte ijsmassa Antarctica leest model,beschrijven wij uitbreidende ijsmassa's tot op nabije afstand dichter bij zuidkust Australie als stabiele situatie 1 gehele verandering blijvend dezelfde, in 2121, en dezelfde erna,
en wel,ook nu detecteerbaar vooraf ,als beschreven in 2137 hiervoor,nu ook ,bij voldoend nauwkeurig meten, metingen per 2geosatellieten2 metingen 2x2 geschikt5 geschikt 3 meten te rekenen,nu ook eerder,vooraf aan 2137 meetbaar en als conclusie berekenbaar, ons model houdbaar,(verwachten wijzelf alleen,maar rekenen op instemmend zwijgende meerderheid,wachten we wel af),wel
AMENTMENT
merkt op ,merkt anomalie op,het geg water 4gr C,
neemt ,rekent sneller 4j smeltend ijs 1x1x,merk anderzijds op
1x1x sneller, (zonder smelten) aangroeiend ijs op,in Antarctica Oost, op,(merkt,merkt geg op,volgend jaar op te merken,gaat als het gegeven E,Noethers' gaat het gegeven,toezicht te houden,inspectie ook wel per satellietpaar te meten,3xdoormeten),
en rekent op schaal, als het geg Temp Newton op schaal,rekent 8, rekent 3x door tot het jaar ,datum eindpunt in 2121 als bij ons hiervoor in model,
nu het andere ruimtelijke coord als complexe,1x3x coordvlakcoord 3x2x teraedischecoord 6gaat als punten als coord als punten,(punt) Meton's bij ons gaat,als afnemende dagen (per mnd)2 toenemende maanden 3maanden 6 vereffenend gaat,vooraf 20 j,in 2102,gaat binnen een jaar 4x5 een (punt),seizoenen ruimtelijk bepaald,als vijfde,1x analytisch in complexe voorstelling te rekenen,vooraf (optie),na 20jaren3,1x 4seizoenen als in ere hersteld,(12maanden/j vanaf de datum midzomer in 2121).
Note##.Progress in knowhow around,as we call it, neutrino'S-mass((e"('s)), being rewarded

1610 2015.
{en,voor onszelf,studie na te gaan,recente geg teruglezend wel duidelijk,
in astronomie,fysica licht alleen,voorlopig als entry (te) zoeken,
behalve als getallen gegevens 9 en 27 tot 81 en, 100ruimtelijk10( zonder4x) ,1x (niet),niet terug voor warmtetemperatuur,1x niet,
en behalve,alleen plasmafysica licht binnen heelal,100 punten niet anders,en behalve laatste geg dd 1510 1015 mee,behalve behalve,1x behalve mee,
1 4/7,behalve functie,complex 1 functioneel mee,en 3/7,getal alleen functie gegeven 1w,derde tweede,reeel om,om te nemen gegeven 100 punten nagaand te nemen
plasmafysisch,recent 7 terug lezend,hier optie na te gaan te nemen
100 punten 3punten5 na te gaan te nemen,zonder 2, als (QT) , als Q/t lezend nagaand als entry optioneel,en 1x1 rekenoptie andere 1x1optie licht,door te rekenen te rekenen 1xOptie rekenend,behalve ruimtelijk 100ruimtelijk 3 analytytisch 1x,behalve en hier alleen binnen de astronomische ruimte analytischs 2 gaat 1x algebraisch,ruimte het gegeven,1x,beter,te rekenen complex 10 beter het rekenend geg te nemen te rekenen,
tot
discreet,1x 7 gehele gegeven te rekenen,rekening ineens,1x vrije optie,
en behalve in theorie fysisch plasmafysische meebetrekkend nu het optioneel,reeel 1x(recent bekender in gedrag) deeltjes fysisch kleine deeltjes 3 deeltjes 2 neutrino het type beter mee te betrekken,reeel 1x,1x getaltheoretisch ons laatste geg te zoeken,opmerken
vanzelf bekender,gaat in theorie fysisch,in astronomie,fysisch kleine deeltjes behalve fotonen,merkt op,merkt wel op,merkt wel in de natuur 1x op Optie,(vrij) in theorie licht Huygens,Newton eerst vrije opte,te rekenen,getallentheoretish,en gaat exponentieel 3,2 de andere,(gaat Huygens golven na) rekenend ,(te nemen),nemend 2 rekenend de andere rekenoptie mee,simultaan rekenend 2simultaan3 rekenen wij geschikter,geschikt,1x andersom,1x1x(on)voldoende,later wel verder.
.
1710 2015.
deeltjestheorie.
alle deeltjes 100,behalve na 3nuonen5
anders nagaand nemend
2xveranderend2 algorithmisch 1x1 nemen
en alleen 15 algorithme 15 nemend
en 1x1 als op schaal om en om 1x1
op schaal,(niet exponentieel niet),1x,1x
nemend bol eens vierkant dan weer tetraedisch 1x1x dezelfde 2,
gaat 2 Congruent(S) als bij Newton op schaal,en binair (zonder) 4,3 en 3,2 bij Pascal(niet) nemen,
zonderzonder ,(S als 10S),S als S/2,zonder 3prolematiek 2,
en rekent bij Klein door complexe groep,bewegingsgroep halve complexe 2complex 3 door,
tot +1/2,2x,functoneel1x mee,
bij ons gaat 2probl s als 3 tot 5,1x geschikt,geschikter functionnneel (zonder)4x tot 60
en laatste geg meetkundig 5x als 20,rekenpunt hetzelfde punt bol punt
gaat functionneel 120 priem te nemen als derde waarde complex 1x1Om,

en als rekenprogramma 100 door te rekenen zonder 3problemen s gaat 1x1x,
en blijft 2onveranderd 15 algorithme

1x tot 1x1x1,
(wel 5x v/d Waarden geg,1xals 5x 13 zonder 60,1x niet geg zonder 4x10 veranderlijk3 anders 2 conjunctie(S) de andere problematiek S,S/2,niet zonder 5probl 3 niet,niet analytisch 2 anders niet.als toelichting wel duidelijk),en deeltjes tot fotonen licht
en
deeltjes tot fotonen licht,
(en terug te lezen bij ons in de sterrenkunde,hier studie voort te zetten,hiervoor tot licht,hier verder),
hier voor kleine deeltje fysische theorie
in andere ruimte zelfde theoretisch(voor licht)
golftheoretisch 1x getaltheoretisch element ,
in de andere theorie bij Newton verschil als differentiaal verschil te rekenen,
en duidelijk als electrisch 4xzonder licht,(in weer een andere studie,ontwerpstudie)
hier als 5x binnen de ruimte,de analyische,1analytisch2,geschikt,geschikter,
metrisch duidelijk te nemen,beter 1/2 door te rekenen 1x3,

en neemt niet anders zelf niet als bewijs 1x,1x niet anders als bewijs het Noethers's geggegen niet anders op te voeren in de natuur als extra gegeven brekenbaar bewijs niet apriori niet apoterior stelt zelf 1x bewijs niet niet anders berekenbaar bewijsbaar,functioneel geschikt 1x1x zonder 2x Noethers fout niet te nemen,1xfoutloos Noethers te nemen,te stellen 1x3 als 1xbewijs voldoende door door te rekenen door tot bewijs,in ons complex rekenen,
1x 17 rekenend 10 analytisch2x1x,als1x,1x bij ons het Noethers'gegevengegeven als het berekenbaar,rekenbewijs gaat analytisch2 gaat,geschikte,geschikter 1x1x zonder axiomatische problemen 2 bij ons niet ,gaat het 1x1x tot 4punten3,als Klein,Noethers te nemen,door te rekenen,1x functionneel 1x mee extra 1x mee,te stellen,1x3 stellend,complex 5 alleen e rekenend nemend geschikt te nemen tweerekenend,theoretisch bewijs 1x,alleen in de natuur hier voor deeltjes,alle deeltjes en niet voor fotonen niet,hier niet 1x corpusculair niet,als 1x complex niet,100 als getallen gegeven geschikt analytisch 1xbewijs practisch ,rekent als proces complex in de natuur vooraf (en)voor ons voldoende bewijs,alleen analytisch,1x geschikt alleen het bewijs,
[(alle deeltjes 100 bekend door te rekenen,
en zullen anderen wel nemen spreadsheet gegevens na te gaan te nemen
fermionen,bosonen 3,2 te nemen (en) ook wel rekenend 100 andere mee te nemen
tot Pauli ,uitsluitingsprincipe,
1x1(ander)kwantumgetal voldoende te rekenen te nemen
wel meenemen
opmerkend tot algemeen Fermi-Dirac,
neemt wel als bij ons geschikt te rekenen mee
behalve BoseEinstein,1x tekencomplex mee
nu het gaat,bij ons gaat,en neemt 7 andere (verd),tot laatste alleen,tot 't gaat,2x 1xbij ons1x1x
zonder rekenprobl. axiomatisch,1x3 gaat
3x tot 20,
10 analytisch functionneel
1x1x7
andere gehele discreet 2,
1x tot laatste doorrekenbaar,door te rekenen,100,1x analytisch geheel geschikt,
geven anderen rekening ineens wel door, op,bekend wel eens].

1810 2015.
aanwijzing voor het rekenen,
rekent,100rekenprogramma rekent,rekent,
behalve,rekent behalve op gewone snelheid,
types neutrino’s,behalve continu het type tau zonder probl 2pi
geschkt door te rekenen,het volgende type,een muon-geschikte,
en rekent als rekenprogram 1oo proces tot 101 a;s tot 101
teken als teken tot e,(on)geschikt,niet 2e,
rekenend erekenen geschikter rekenend doorrekenend tot (e),e
gaat 1/2 als 1/2,1x (on)oldoende als 2x,keert niet andersom,
gaat 1×2,1x mee,een ander type (muon) geschikter,
en rekenend,behalve tau,1x op snelheid hogere snelheid 3/2,1x als 1,5 x
mee,1x mee op hogere hogere rekensnelheid gaat 1×2x hoger op snelheid door te rekenen,
rekent 100 oneindig analytisch 10,1x,en zonder 3probl 2,1x gaat het tot 3/4,door,
getaltheoretisch gaat 1x 3complex 2 als hetzelfde geg,(Conj2 door te rekenen),
probleemloos v/d Waarden”s kusgetal 12 (geschikt),geschikter 13 door te rekenen,
en andere types,in spreadsheet 2gegeven3, tot 1x simultaan 4 geschikter 3 door te rekenen,energie niet het probleem displayprobl niet,
gaat niet anders 1×1 niet anders 1×1x1 exponentieel grote data in de nieuwe computer deeltjes 100 alle(n) berekenbaar alleen berekenbaar bewijsbaar door practisch te rekenen,1x analytisch 100 rekenen,
en hier specifieker,
lezen,leest zelf te nemen datadoornemend
als getalgegeven, zonder tijdpr tkwadr,
als eerste gegeven, 1981 tot 1982 geschikte gegevens als 19 ,beter 18 punten als puntenepunten verschil rekenend door 1x gegeven als tot 20,5x (tot) vlg eenheid niet eenheid,wel 1x als geschikt(er) 1o exp 3 eenheid,
rekent in theorie tot als geg (125.) erbuiten,en gaat 2p mee als 20 tot 37,Pauli geg

(voorlopig)
gaat behalve(n)2,(en gegevens bij Pauli lezend kwantumgetallen),
gaat,kromtesttralen nagaand,1×1x,en gaat als geg mee tot 1×1x1x.
(op afstand tot lijnen als deellijnen kromlijnige als coord 1x als punt mee),
buiten de complexe lijnen,2×1x erbuiten erp,1xals 1×1x1x
4punten 3 complex 1x 10 analytisch te rekenen,en ander geg Maxwell geg 100 als 10 geschikt 6,4 te nemen,als complex cyclisch,1x 10 tekengeschikt,en 6 gelijkheden4 gesch tot de gelijkheid 3 gelijkheden 4 geschikter tot de gelijkheid andersom 4×3,en 2x,1x als +2als +1 beter1x tot 13 te rekenen,nu,1×1x,beide v 13 geschikt,optie,door te rekenen,getaltheoretisch zuiver
(en)
mee ,opmerken 4punten3 complex,1x meepunten 3,2 complexpunten (rekenpunten opmerken),
door bij Pauli,
behalve onder muonen,door,tot
gaat (-1) alleen als e ,nu gaat -1 tot 101
alleen 1geg,(tekengeschikt 100 lezen),
(-1) als (+1),
invullen…
en wel vooraf,tot Pauli uitsluitjngsprincipe,opmerken
2 Fermionenx2 andere kwantumgetallen(en) 4deeltjes Fermionen3 deeltjes bosonen
Z,N,H
3kolomen4deeltjes 12 elementaire Fermionen 5x (exponentieel geschikt) 2 tot 3,door te rekenen3Fermionen2 bosonen5 door te rekenen
rekent als Higgs 1x (e),e bij ons tot -1,analytisch 1x 17 deeltjes,en4gaugebosonen3, zonder photon door te rekenen 1×2 getallen (kwantumgetallen) voldoende tot3,rekent 1x als 10 zonder 3andere4 (on)geschikt,in rekenproces,(rekent andere geschikter door,)
niet 10x niet, overige wel,en andere overige buiten,(kortheidshalve hier niet opmerkend hierna voldoet ‘t op te merken,dd 1910 2015), deze ref mee,wel mee,wel tot 100 analytisch wel,nu het gaat,neemt 1ox geschikter,neemt als punt 1oo cycliden Maxwell 1ox tekengesch.,wel 100,1x analytisch.
ref,afbeelding onder ,,Fermion”,wikipedia.

1910 2015.
en gaan wij alleen tot alleen barionen nagaand,na
en wel te nemen te lezen schema 8×8,duidelijk nemend
als 2×1x,rechthoeken vierkanten,gaat voldoende,#voldoet # hier
tot punt aangegeven bij N.H.Kuiper,behandelt 1x,(lees terug) en merk op,hier practisch
als gegeven complex als 2magicvierkante3,1x extra geven,in de natuur wel
bepaal tot 3 in een som 5
te behandelen 2×1x hier 3×1x big data gaat 1×3 als Bepaling, 1x [Bepaling+1],
#voldoet# hier
3 vierkanten als 3 magic 2
en wel 2×1x(Higgs) en 1×1x als dezelfde halve(n) als8×8 lezend te nemen,1xrotatie,(alleen halve schema) in voorstelling nemen te nemen als 2×1xtot 6 vierhoeken 5 door tot,1x 6 tot 8 door,alleen in schema geroteerd als het halve in een richtig tot het laatste geg,(ref ,,Pythagoras” jaargang 23,pag 80 beter lezen),
gaat 6,8 zonder 7,wel 3x duidelijk te nemen,schrappend,en zonder Sproblematiek door axiomatisch 1×1x rekenend bij ons geschikt tot,
tot 1x kwantumgeral 1x(ander) mee,
stelling geschikt,geschikt practisch in de natuur alleen,voldoet hier
en wel
beter lezen,wel,
anders onvolledig,(on)voldoende terug,onvoldoende,voldoet ‘t 1×3 niet,
wel lezen terug,doorschrijven
schrijft 1x zelf beter te rekenen,1x door door te rekenen,
en rekent,behalve als boven te rekenen,rekent 1x als Higgs,
rekent door te rekenen,1x als teken te nemen,rekenend als Higgs andermaal,(zijn deeltje rekent),teken als##

en uitsluitend,en laatste geg quaternionen 4.3,uitsluitend Pauli 1x door
barionen alleen,(andere ref wikipedia) alleen4barionen3,
en opmerkend 2conjuncties1 wel opmerken door te rekenen door door te rekenen,
##teken als tekenlicht rekent als door door zonder 3 bosonengaugebosonen4zonder(zonder4)
1xzonderzonder 1×1x tot-1 als zonder2×1x als 1×1xzonderphoton,(on)voldoende,voldoende bosonen gaugebosonen2 , wel (zonder) H,Z,W als 1xH,Z alleen, 1x (anders)3,2 gaat 1xanders 3,2 mee door door,(leest getalmatig2,1 geschikt, zuiver rekenkundig),

en rekent programmeur mee door.input gegevens fysical data nemend,configuraties 10 configuraties anders ruimtelijk mee door te rekenen,

rekent als door te rekenen,rekent complex door als complex gegeven, een groep als een halfgroep complex
een bewegingsgroep complex een halfgroep 4punten 3 geschikt door te rekenen, doorrekenend te rekenen op extra,1x als stelling in de fysica wel op bewijs,zelfbewijzend bewijs,te rekenen(en)tot
1oo,1x analytisch,tweede,nodige,bewijs wel te rekenen,
( en lees wel beter Wikipedia door,tot ,,barionen ” door ,en terug,door te lezen te googelen,terug onder ,,Fermionen” duidelijk nemen).
In theorie ,theorie fysisch kleine deeltjes gereed.Gereed.

2010 2015.
toelichting.
gereed,29 gaat door als tot 129 functionneel
1×7x5,1xals 35 gaat analytisch 135
en zonder probl tot 137 als 200
als tot 100 alleen,(bewijs gereed),tot 37,en vanzelf Pauli 1x anders (optie) gaan wijzelf,zelf niet specialist, niet na,voldoende voor ons hier (e) uitsluitend hier,tot 100, bewijs berekenbaar,gereed.Gereed.
Opm.stel zelf op processchema,rekenschema,Pauli geg. tot hier,(zie logisch rekenschema A4tje dd 2010 2015 in mijn file),en ga zelf door.
Aanw.:behalve Pauli mee theoretisch golftheoretisch behalve voor licht golftheoretisch in lichttheorie mee golflengte(n) 3expmee te rekenen als theoretisch geg,en niet licht het gegeven als rekengegeven,wel als mechanisch golfmechanisch wel ,een geg te zoeken,een volgend Pauligegeven te zoeken,wel opmerkend,(ook wel in een vorige studie bij ons aan te treffen,teruglezen).

[2010 2015.
een oppervlakkige rechter belast zichzelf zwaarder dan een crimineel.
G.,ik moet ze alles steeds weer voorkauwen en nog geloven ze me niet.U ook niet?].

2110 2015.
definitief getaltheoretisch tot barionen,kleine deeltjes,nagaand,
behalve te lezen,nemend als gegeven als mechanisch golftheoretisch een gegeven mee als een geschikt alleen mee als een Maxwellsnelheid mee, als 3/2 een als een tekengegven mee,
in vergelijkende studies verder,hiervoor bij ons,en hier als een optie op Pauli,behalve 1 reeele,1×1xextra ,alleen mee te rekenen te rekenen,(na te gaan geg kwantumgetallen duidelijk)
en
(als in de sterrenkunde),7/8 lezen ,een nabije bizondere ,(zeldzame) bron radiobron,doorlezen
tot eerste gegeven m,M,een coord. op te merken,alleen lezen,in andere studie voor bizondere nova
lezen als gegeven te nemen,niet nemen,een zwart gat (niet) een echt,(alles hiervoor beschreven),
hier nemen ruimtelijk 100cartesiaans 10 zonder verschil,ruimtelijk 3
(zonder) 3 ruimtelijk2 doorrekenen,5baryonen3,door te rekenen,(vergelijkende studie,als aanw hier,de volgende studie nieuwe computerontwerp bij ons lezend,als niet ,ook niet, nemen,tot chip magn 5,3 uitbreiding nagaand,hier anders lezen,nemen, acentrisch 3 het gegeven baryonen functionneel nemen te nemen zonder rest2 als complex,niet nemen,niet functioneel als zwakke kr .niet,als geg een rest te nemen niet nemen, nemend als geg significant niet,niet significant een rest 2 niet,niet nemen)
na te gaan,wel voor fysisch kleine deeltjes nu beter na te gaan,duidelijk nemen,
100 punten ruimtelijk 3spiralen, 2×1 ,gangen,teruglezen gegevens te nemen,tot punten,
wel 2spiralen3 analytisch,enverschuivend 2punten 4 a centraal,
punten 10 punten op gangen,2×1spiraal,erbuiten,op afstand,en derde spiraal ,behalve in complexe voorstelling,2spiralen,gang,schaal,((baan)) in voorstelling nemend, mee nemen rotatiegeg ruimtelijk punten,erbuiten als erbuiten complex,reeel 1x erbuiten
als gegeven geschikt 20punten,5x te nemen,ruimtelijk duidelijk,voor deeltjes wel zonder 4,3 het gegeven door te rekenen nemen ,nu het gaat (zonder4),1x tot 2 zonder tot 3,alleen getaltheoretisch eenmalig optie,1x,1x (en)wel 1x,in de fysica alleen als een gegeven als een Pauligeg nemen we zelf wel mee als geschikt,
als laatste als stelling als in ons rekenen,(algor.,wisk.congruenties 2 zonder Conj 2,1x niet anders configuraties geschikt 100 als 10,en terugkerend, keert terug zonder probl terug),wel nagaand. mee wel,1x(anders)10 mee, 1×10transformaties ,nagaand1×3 nagaand ,keert zonder rekenprobl 2,1door door te rekenen,deeltjes categorie baryonen nu vooraf (wikipedia) te googelen,als de aangewezenen aan te wijzen,(wel eerst in studie nemen,doorlezen barionen,en wel invullen boven,tijdig te nemen,duidelijk nemend Hyp.geg duideljk1xmee geg tg2h, 1×1xals tgh 4/3 mee geschikt wederk. heidsregel,de kwadr.invullend nemend,geschikte,geschikter,1X1×1)//(door te lezen,samen,too check ,binnenkort wel).

2210 2015.
,,Einsteins ongelijk:Delfts experiment…”
bron:www.tudelft.nl/dd2110 2015.

{voor onszelf,discussie,geven we elkaar,samen, commentaar,tot de questie:
zullen fysici Delft ook eens 7 ruimten,dimensieruimten,en alle lengten gesch. golflengten licht nagaand,
en als voorheen terug te lezen in onze blog v sterrenkunde tot licht en dimensies,hier verder te rekenen,
anders hier,
en hier niet als per 2110 2015 bij ons
niet geg licht,
geg als geg licht 2exponenten gegeven,
als geg buiten exp nemend,behalve
exp als kwadr te nemen als geg buitenexp als 1x exp+1 ,
nu het hier gaat,alleen hier niet (zonder) de andere gaat,(meegaat)
werkt functionneel 1x,te rekenen 1X3×3,(gaat als geg te nemen na nagaand d golfl el,golfl verschil el om derde geg (diff)quotient+1 te nemen tot 1×3),
om bijv.in computerwereld ter beveiliging bijv.alle geknutsel van hackers waar ook uit te sluiten?
opm.
(opmin getaltheoretisch onderzoek te betrekken en als gegeven in deze blog terug te lezen,zie
dd ..10 2015),
merkt op,gaat,gaat Kuipers’
hier na te gaan,
en neemt,behalve 3 geg,en het laatste ge 1x teveel als te weinig,mee,1x tot 5 geschikt getaltheoretisch tekengeschikt ,geschikter mee voloende 1×1 vodoende,voldoet als ,, Riemann teken”geg integr.tekengeg geschiker opmerkend,nemend te nemen,
werkt 1X,
gaat,gaat Kuipers’,
en gaat alleen in een techn toepassing licht,hier na te gaan,als toepassing te nemen,
het mathematisch geg buiten de theorie te nemen,duidelijk nemen,
in een uitbreiding q.m. computer gedreven met licht te nemen,ontwerpen.

2310 2015.
voorlopig,, door in studie,behalve trefwoorden,vooral bij Dirichlet zoekend Diricchletintegraal/stelling Dirichlet t/m Principe Dirichlet geschikte gegevens doorzoekend,
mee zoeken,
(voorlopig,voorlopig),
ook wel mee zoeken aan bikwadratische reciprociteit mee voor een oplossing zoekend nagaand tot een oplossing alleen in techn ontwerp werkt een uitbreiding, reeel een model rekenmodel,1X,
en zal zijn,
terug ,door,en bij Gauss,kwadr.recpr. 7x (priem) geschikte,door door te rekenen geschikter als priem,gaat ,en alle 7golflengten licht nemend,duidelijk ,1×2 gaat 5x,1x analytisch,
wel,andere ref zoekend,
ook teruglezen,berekenbaar bewijs teruglezend ,
hiervoor (blog ,Post) hierPohl-gegeven mee(lezen),hier na te gaan,als studieref. door te nemen te lezen,lezen:
,,singularities in the differential geometry of submanifolds”d.i. ref W.F.Pohl”*
en bij onszelf,en blijft hier reeel in getaltheoretisch ontwerp,als ondersteunend bewijs reeel in voorstelling te nemen,wel bij onszelf in deze blog terug te lezen.als manifoldgeg,en als ontwerp bevestigend te vatten getaltheorethisch zonder test vooraf,door te nemen ,,manifold” opmerkend *computerregelingen behandelt.(in ontwerp polythene plant blijft manifold onveranderd hetzelfde na onze vraag),hier anders veranderd opmerken, getaltheoretisch voldoende gegeven ondersteunend practisch bewijs theoretisch,blijft/gaat,d.i. ref Post*,terug te lezen,
en,aanwijzend ,als toelichting duidelijk,
hier,en wel noodzakelijk vlg conditie,
3spiralen2,1x(anders)mee,
rechte spiralen 20 logarithmische ln als complexe lengten punten exponentieel geschikte(n),geschikter,1x als 3 alleen,
en te ruimtelijk 4/3, rekenend geschikter 4,3 door te rekenen,functionneel 1x,1x,wel 7( ,,treden”7 in voorstelling tredenwenteltrap nemen,trap zelf niet in voorst nemen,2 tot 3 nemen (tot) de vlg ruimtelijke spiraal nemen,rekent op conjunctieS te nemen) nemend,gaat anders niet Kuipers’in onze voorstelling verder niet anders te nemen,door te rekenen hier niet anders zonder, niet getalmatig 2,1 doorrekenen hier niet,niet nemen,niet nemen,niet anders zonder kwantumgetal,1×1x1x door door te rekenen,nu het gaat,1×1x1 gaat,en,

[verschijnselen2 gaat,alleen analytisch 5,1x],

niet 1x niet spiralen hyperb nemen,ook niet geschikte verschuivend niet nemen,
te nemen niet anders alleen tekengeg te nemen,neemt als geschikte 3hyperb4 kwadr als 100tekengeg 7,8 als geschikt gegeven niet anders nemen,alleen gaat niet anders gaat ‘t analytisch 5,1x//
tot zover voor ontwerp tot nano-ontwerp,
vat samen,voor electronen,3banden 2banen 2gangen1, 1x als 2punten geschikt als derde punt extra als op een schaal geschikt mee ,5punten e rekenend tot 2 door door te rekenen (tot)3,gaat alleen,1x (zonder) wederkheidsregel,1x,1x zonder Conj 2,de juiste regel alleen de kwadr bij Gauss als de enige geschikte,de juiste door door te rekenen tot 1(x) (q.m.+1),als (tot) 1(x)(1/2.1/2.1/2 )//
comments requested for detailing later on.

2510 2015
opm.,
in geval als een probl.
en andere vergelijkingen ,Maxwell 6,4 anders,en 1x mee, tot de gelijkheid,
wel 1xmee, +1 als +1,gaat Maxwell andere gelijkheid snelheid als v temperaruren snelheid rekensnelheid,1x geschikt 3veranderlijk2,1x anders mee ,en alleen geschikter andere als +1,1x mee,
in geval (vermoed) als een probl,(vermoed vermoed), onnodig vooraf het probleem,de Riemann hypothese,op te lossen,hier het proleem de oplossing niet van node,sluit uit 2 conjuncties 10 niet niet anders tot 3,behandelt (bij ons)axiomatisch geschikt ,werkt 1X,wel dualiteit in deeltjes studie op te merken,mee 1xals gegeven mee 10 configuraties hier 5,1xals geschikt te nemen,neemt 1x zelf geschikter tot 5 zonder probl 1×1x e rekenend te rekenen zonder zonder,bij Riemann 6,5 te lezen,zonder zonder zonder als probl hier overbodig,1×1xberekend voldoende tot 2,zelf niet twee rekenen nemend,neemt 1x als tot 3 door door te rekenen in techn ontwerp voor 2×2 bondels lichtbundels stralen 4 stralen 5punten,(eenmalig+1),1×1x geschikt in ontwerp,uitbr nieuwe computer het gegeven mee te nemen,door door te rekenen tot ontwerp,1xrekenontwerp,vanzelf volgt het techn ontwerp, sooner or later,..zien ontwerpers later wel,
en,
designer gaat na,merkt wel mee op ,merkt als theoretisch gegeven wiskundi potentiaal 2 voor een bron,
neemt,neemt 1×2x,neemt bronnen 2 lichtbronnen wit,1x als 2x,
rood tot groen 1x (en) 1x rood tot groen+, (als gegeven anders,anders langs goud lezen,rekenen simultaan rekenen rekenen),
en rekent 1x geschikt 15 algorithme 1×1x(anders)voldoende geggeg Gauss duidelijk zelfde regel kwadr wederk regel duidelijk, door door te rekenen,5x als geheel doorrekenend te rekenen duidelijk wel,
en duidelijk, beide gegevens binnen koolstof-kristal,diamant, het gegeven erbuiten,display gegeven,3punten interface geg om rekenend te nemen,als uitbr. voldoende volledig tot hier te beschrijven,details by specialists for desing specific to follow suite….

Let wel.
en,1x als gegeven,buiten de wiskunde berekenbaar als bewijs 1x,1x voldoende voldoende door te rekenen,als tot 1/2,1x.1x door door te rekenen,
rekent als Riemann meetkundig alleen zelf voldoende voldoet het rekenend,1x volledig (on)vollediger voldoet het erbinnen alleen als 1X Logarithme, 1x niet 1x [Lim+1] een probl niet een probl niet theoretisch niet,alleen practisch alleen 3,2 nadert voldoende 1x een limiet,gaat het voldoende voldoende een oplossing berekenbaar als een geschikte te nemen,te rekenen,rekent 1x geschikt,
Riemann’vermoeden bewijs geschikt door,
(pse aandachtig teruglezen vaststellend hiervoor ook al eens tot bewijs bij ons anders als tot hetzelfde,wel (uitbreiding) ,nader tot R-vermoeden nader,te lezen,te stellen,terug te lezen),
wel doorgaan

2610 2015
aanwijzed gegeven onwerpend te nemen
nagaand,alleen punten ,geschikte,geschikter na te gaan,
de transformatie voor bol,(ev.lich.) volgen de halve reeel zonder de andere halve complexe niet,
en,hele boloppervlak in voorstelling 3 gelijke ,deeloppervl,de bol als tot de halve 2×1x als 1×1x(anders),snijvlakken 2,1x grotere omtrek in voorstelling punten geschikte ,geschikter nagaand door te rekenen,1x 1x als tot 4x ,door door te rekenen,wel beide opties geschikt nemend,de ene optie
tetraeders,alleen halve reeel te volgen,2dezelfde als het bekende geg te nemen,de andere optie,wel duidelijk 2bollen 1 dezelfde niet anders punten tot 100,1xpunt rekenpunt bol als het gegeven,
en punten 2andere 1×1x door door te rekenen,
en wel als veranderlijk te nemen.
gaat 1×3 exponentieel rekent rekenprogramma 100 geschikt e-rekenend 5 tot 2 terug,simultaan tot 3 geschikter door,
bundels 2 lichtbundels3,duidelijk,2bronnen dezelfde andere lichtbron 1x op andere veranderende sterkte, sterkte electrisch nagaan,vanzelf in de opstelling,behalve als de vorige uitbreiding,niet uitsluiten,meenemend in laatste,(deze uitbreiding),meenemen,vorige uitbr nicol,(analysator) duidelijk meenemend de laatste kristal koolstof diamant het q.m gegeven reeel om op grote snelheid te rekenen,optie vrij,te ontwerpen,ontwerpen,naar algebraisch bewijs.
2610 2015.
en tot gehele getallen 5 door te rekenen,
el 3speadsheets 2 als inputs te nemen,
in eerste instantie model rekenmodel ontwerpend te rekenen,productie model,groot aantal doorrekenend eerste rekenopdracht meteen mee,
rekent als laaste geggeg 1×2 gaat 1×3 geschikt,
alleen 3 getallengegevens als priem geschikt (geschikter( tot 5 getallen (gegevens( door,
terug door tot 3 gehele als priempriem 1x (geschikte,geschikter) tot geschikter,(geschikte)
onvoldoende,
wel nagaan,
en tau,1xkwadr,.gaat niet anders 1×2 getalmatig 1x,1x, niet een probl niet

en gaat niet anders 1×2 getalmatig 1x,1x niet een probl ook niet (tot) 3,
gaat niet niet anders
Nkwadr.,(en alleen aanw.studie geschikt mee magische vierkanten ,terug lezen genoemd bij ref A.van der Essen),1x verschilproduct,
te nemen duidelijk te nemen het rekenen e,pi,mu bij ons hier vanzelf zonder 10 als S,beide, zonder e als (lnS) niet 6 niet,
aalle gegevens bekend,
vaste input 10 niet anderstot 5
alleen priemgeg eenmalig gaat ‘t
drie kwantumgetallen voldoendegetal ineens,
zonder rest priem als 2 zelf niet priem te rekenen niet kwadraat ook niet te rekenen quantummechanisch een kwadr niet niet een als een geheel geheel niet,
door
4typen3,als rekentypen met e,pi,mu,s,(terug te lezen),
geschikt tot geschikter e-rekenend 5,e-rekenend,1x mee,1×1x tweerekenen,1×1x1x mee
alleen (tweede) spreadsheet input,gaat alleen als veranderlijk 2×1x mee,
rekent zelf gewoon door,
terug 1x(magic) terug door tot 1o,
en algorithmisch ook wel beide andere ook wel 10 (on)veranderlijk als vast duidelijk,
1x door analytisch 5,1x
theoretisch ,volgens algebraisch gehele getallen,gereed ,eerste rekenopdracht gereed.

2710 2015/2810 2015.
vooraf a.h.v.voorbeelden,dualiteit,nagaan ,uitbreiding computerontwerp reeel,aantonend als rekenontwerp vooraf berekenbaar,;ezen als ref.
1)Eulers vermoeden
2)4kleuerenstelling
3)7bruggenprobleem
4)schema’s gehele getallen ,
gaat na als gegeven(s) magic schemes,(bron A.van der Essen,lees terug) en behalve schema 8×8,ref ,,Pythagoras”jaargang 23 pag 80/1985 de figuren geschikt nemen te lezen de figuren rechthoeken 2×1x
en in de andere schema’s driehoeken,vierhoeken te behandelen,gehele getallen spreadsheets 3,input,als gehele getallen te bepalen,bepaalt zelf te behandelen nemend tot 6 geschikter tot5 duidelijk te nemen,neemy zelf 1x als geg Bepaling 1x.(1x)
en gaat na in de figuur,ref,,Pythagoras”lezen,nemen,rijen alleen om en om 2 in verschil2 in verschil nemend tot 8 te nemen 1×3,
wel 2 andere3, spreadsheets schema,(andere ref),te behandelen 3 als bepalend 2 het gegeven te rekenen duidelijk te nemen ,het 8×8 schema na tegaan
6als 5 na te gaan geschikt 1geheel tot 3 te behandel te nemen,
simultaan, 2simultaan,door te rekenen zonder 2probl3
als binair2 probl uit te sluiten,gaat na en gaat mee na om uit te sluiten gehele getallen,
en duidelijk,(zo onduidelijk,desd teruglezen) alleen 2S,onbekende 10 als geg Gauss bij ons
2x 1x,binair als 2 coeff getalmatig 1,2 door te rekenen,zonder tekenprobl v s en vv (s) niet,
gaat als zelfde (type) 1×1x ,volgende,1x wel voorgaande,1x,x te elimineren,
blijft,hier als geg S als S/2 te nemen zonder 2logarithmisch probl 3
geschikt,geschikter, 4punten3 geschikter,geschikter 2×1x beter 1×1x als gegeven ma te gaan,
binnen ontwerp,practisch,reeel
4 kleuren,punten zelf golfl tot groen,en door door wel door te rekenen tot 10,en !X als verschil op te merken tot-30 ,als kwadr geg bij Gauss geg 7geg zonder 2×1x als 1×1x zonder 1o ,
leest,in de practijk voor ontwerp,neem,rekent door te nemen als rekengeg,
behalve verschillen 2x tot groen 1x tot groen+,2 verschillen tot 3 geschikt4,als punten lezen geschikt mee,golfl zelf punten en verschill punten 4punten 5, geschikt U.V+ ,wel groen+,1x extra mee,als rekengegeven 10,
en duidelijk wel sterkte geschikt lichtsterkte,sterkte electr 1x sterker,licht 1x anders groen langs goud,lichtsterkte dezelfde te nemen
en wel
hierboven,behalve binnen halflege vierkant,ref 4, eens vierkant +1,bol 1x punt rekenpunt ,
interface 1×3 punten,1x 10 oxponent exponentieelgrote snelheid rekensnelheid te rekenen
1×2 optie 1×3,simultaan rekenend beide andere punten (interface) mee,behalve
1×1x tetraeders 2 dezelfde punten geschikte 5 gehele getallen 3,
en bol eens vierkant+(andere)1
en Fermat,grote stelling 4,3 nemen 1x om en om (zonder)2×2 kleine stelling 1×2 niet nemen,anders 1x nemen ,tot 3 getallen gehele nemen,Euler vermoedend bewijs Goldbach vermoeden 1x niet opgelost vermoeden en als vermoeden,1x 4x 10 exp 18,verder 1x,(wel opmerkend Oliveira e Silva in 2006 voor een opl),niet een opl bij ons niet,niet anders als fout nemen,
wel hier meelezen als gegeven op te merken te nemen,1x stelling Vinogradow geeft aan,merkt op
voldoende groot oneven priemgetal som 3 priemgetallen,
merkt Euler zelf 4kleurenstelling oplossing op,
rekenen wij bewijs,fout ,onvoldoende,tot 1/2,nemen +1/2,1x ,fout,1x,behalve Kempe in 1879,en wel juist (Appel en Haken in 1976) nemen wij als te juist te weinig als fout,niet gegeven gegeven 4kleuren landen grenzen lengte 1 punt niet,te nemen wel te nemen
Vinogradow tot 5 exponent,1×1x nemen wij ook niet rekenen door door door 1xals rekeneenheid 1x 1o exp rekensnelheid exponentieel grote aantallen data 1×3 punten,
als verschillen 2 getallen 1x andere 2 mee,tot 3 simultaan 2,1x anders simultaan 3,gaat alleen 17 als 2p,1x anders buiten schema 8×8 erbuiten erop ,1xals gegeven pp binnen het schema beter (duidelijk) te nemen 1/4 schema geschkikt,ook wel duidelijk,bij ongeschikt,1×3,(omleiden),te lezen ,te nemen 2schema’s bron van den Essen 3x lezen,2x nemend ,ref 4) alleen rechthoeken alleen,2×1x een vierkant eenzijdig alleen 2×1x een gelijke rechthoek,1x een rechthoek 2 rechthoeken3,1x als laatsten laatste 2vierkanten dezelfde laatste rechthoek als de laatste op te merken,1x anders als tot 5 op te merken,(binnen andere halve vierkant),
op te merken,rekengeschikt,Vinogradow wijst aan,nu wel analytisch 5,1x als exponentieel ///HOLD ,Riemanngeg na te gaan,ook functionneel 1x extra geg practisch,techn mee in ontwerp,1x als gegeven,
wel,(dualiteit),7bruggenprobl,door 2,tijdelijk gescheiden paar,wel op te lossen,1x anders tot 7,over 3 andere bruggen,elk 1x als vierde dezelfde,gaan wij alleen ook niet anders na,behalve (dualiteit licht geg,golfl bruggen te lezen,wel duidelijk exponentiele geg 1×3 wel te nemen,dl(ambda lezen) tot 3x,l-1/l,verschil lezen,nemen, exp 2 lezen (niet) nemen ln ,1xandere,teken 1x(als) geg ln kwadr teken wegnemen,1x als (reken)teken exponentiele 2,1x als rekenteken nemen,tot ekwadr+1 als -1 weg tenemen als 1/e zonder 4 door te rekenen (1×3) door te rekenen geschikt door te rekenen,(geschikter),electrisch 2×1x electrisch ,niet electr v licht niet,1×3 door te rekenen,
na te gaan wijst Vinogradow 3x aan,Riemanngeg aanwijzend 2×1x aftellend gegeven,rekent 1x Riemann zeta functie functionneel 1x 2x (bij ons) tot 10priemtekengeg geschikt,geschikter 5,1x analytisch2 juister,

en wel Riemann geg regelvlak Riemann anders 2×1x anders 1x als punt 3 andere vlakken als oppervlakken Catalan, rechte 2 ,op afstand 3 geschikte geschikter 3 vlakken punten regelvlakken4,om 1x om,alleen1xOm,(zie genoemde ref www. mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid. shtml,juiste te lezen,duidelijke te nemen),

juister,
en rekent rekenfunctie gewone tekens 100 geschikt door als deelf,3x 1o tekens geschikt
geschikt rekent analytisch als de andere,1×3 deelf analytisch,analytisch2, tot 5,1x,
juist als de zelfde 1×1 dezelfden niet anders 2p als pp, 1×1anders niet
(aanw: als geg bij Klein anders niet ,bewegingsgroep hier reeel het Klein- gegeven anders niet (en)blijft in theorie anders niet,hier blijft E. Noether’ s geg als rekengegeven anders niet niet blijvend in theorie anders niet als blijvend gegeven anders niet),
wel doorgaand kwr in studie betrekkend
10x als (2S) bewijs Fermat Gr,St. 5xals (2S) geschikter gehele getallen 5 reeksen punten driehoeken,
nagaand,Euler (on)volledig bewijs terug,voor n=3 terug,behalve kleine stelling 10 geg 6,4 gaat 1x geschikt (niet),en Legendre,Dirichlet bewijs voor n=5 tot de gelijkheid+1 te nemen,niet nemen,vervangen 1 vervangen,vervangt zelf wel 2 betere
de ene,gegeven bij Legendre als verbeterde op Euler (on)volledig bewijs,1x(andere)1x betere opmerken te nemen alleen in techn proces,op sterkte electr.1x (on)voldoende sterker versterkt,1x betere opmerken te nemen,meenemen,helderheid,1(x),(x)
de ene als de andere betere 2 nemen,
nu het gaat om te nemen,behalve Hanke, Wiles tot 110 te nemen,gaat 6×5 ,
en gaat 1x 2x als begrensd,integraal tekens Riemanns integraal 2 tekens tot 3 geschikt 1×1x tot 3,
behalve wel regelvlakken 5 beter,als verder, tot 3 duidelijk geschikter te nemen,door te
rekenen als geg buiten getalvlakken
1x ruimtelijk geschikt buiten tweevlakshoek,(getalvlak Gauss als gegeven te lezen)
nagaan 18 te veel lezend betrokken op 140 beter te nemen te nemen,beide nemend,de andere als teveel 3/2 complex buiten getalvlak begrensd halfvlak,6x als 18 halve complexe geggeg,als punt complex gegeven,door te rekenen 6xals 5x Vinogradow,terug door wel als complex 1/2 door te rekenen,mee door Dirichlet,Legendre geg voldoende tot +1,1x als 1/2,anders niet door,
duidelijk 15 algorithmen 6x door tot 100 getallen analytisch door te rekenen,behalve 3x input extra geg spreadsheets 2,mee1extra mee, getallenschema 8×8 zelf als functie gegeven functioneel mee,om tijdig 17,4x zonder probleem 100 niet tijdprobleem niet, tot 3 geschikter,terug door tot gereed,1×3 gereed,pkwadr +1,1xanders als 1x p(p+1) blijft E.Noethers’
geg,gaat E. Noether’s het proces door door te rekenen( pp) als 2p door te reken binnen het proces door door te rekenen blijvend gegeven .anders niet anders neemt Functie anders niet,1x analytisch 3 gehele gehele geschikter tot 5 geschikte gehele.

3110 2015/0511 2015.
voorstudie,aanwijzen,verklaren,
als banden 2banden 3 na te gaan als omtrekgegevens Bolzano 2 banden 3 ,1x punt,
(hier,hierna zonder) mee nagaand moebius ruimtelijk band 3/4,lijn 1/4,(hierna lijn complex punt en en geg als omvang +1 complex gegeven teken 115,1x analytisch,optie),
(beide)magic schemes,1x anders als dezelfde,bron A.van der Essen lezen
wij lezen mee geggeg Pascal,driehoek lezend,(en draaien,lezen 1 slag minder lezend tweede geg van der Essen anders door ons, niet functionneel tot laatste gegeven,hierna,nemen wij aan,functioneel Kuiper stelling geschikt,door ons niet anders te lezen,hier als
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1,som te nemen
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1,som te nemen
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1,som te nemen

de magic schemes lezend
60 87 50 93 53 91,behalve 49 94 59 88
85 58 95 52 92 54,behalve(behalve) 96 51 86 57 (behalve behalve) 2rechthoeken 1 rechthoek 2vierkanten 1 rechthoek geschikt
109 34
32 15,
geschikter, na te gaan te nemen,uitbreiding nagaan,alleen fyschisch mathematisch getallen theoretisch te nemen
als entry tot 8×8 schema,hiervoor tot rekenmodel 17 geschikt hiervoor als deelruimte 1×4 getallen binnen schema geschikt,hier 2×1x als 8 gehele geschikt quantummechanisch,1x zonder q.m als kwadr door door, geschikt, door te rekenen,rekent uitbreidend proces 2 kwantumgetallen 3 gechikt geschikter tweerekenend door,
wel
(zelf hier na te gaan,nagaand 3,halve som 6 van getallen niet nemen,getallen aftellen,aanwijzen mee 4 getallen,ook niet optellen,1x 4 andere 3 als in een som mee in een,1x mee in (een) som 2 geschikt,geschikter,6 vorige andere 5 geschikter2geschikter 4 als 109,34,32,15,
en wel wijst zelf aan 3deelfuncties analytisch 2,
gaat 1x als 28,neemt beha[ve 81-109 geschikt,merkt op (optie) op 129,1x,
en
gaat 15-66 ,als geg verder 2x in noemer tot 5x, 1xals51 geschikt geschikt 1x3 entries geschikt tot schema 8x8,rekent uitbreidng geschikt,rekent,technisch proces rekent 8 gehele door,nu het gaat,neemt,(duidelijk)29 Cu geschikte gegeven(s )duidelijk
gaat 1x)

doorgaand,wel Pascal anders lezen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 6 10 15 21 28 36 45
1 4 10 20 35 56 84 120
1 5 15 35 70 126 210
1 6 21 56 126 252 #
1 7 28 84 210 +
1 8 36 120 #
1 9 45 +
1 10
1 erbuiten erbuiten als erbuiten,1x eronder hier ##erbuiten

duidelijk ,voor ons, Pascal,verzamel,ga na,driehoek 1x(niet)1x1mee
1x eenzijdig 6 tot 5 tweezijdig,
1x (zonder) 10 als tweezijdig tot 6
15 veranderlijk 3x,ls 1x1x1
en 1x zonder 4x5 als 20,
1x zonder 10,
veranderend 2,1x mee
15,2x1x als 1x1x1x
(on)voldoende alleen complex door
6,1x3 verschillen 2 door
sommatie 1,7,21,....7,1 als Pascal geg 128
1x in een som 3 zonder 4 in een som 2 mee
128+ 256
468+1004
1x functionneel
1x10 in een som (functionneel) 1x3 een product als 2 in een som 3,1(x)binaire 2 +1 schrappend
2functionneel1 zonder binaire 2

en neemt 1x Bolzano 1punt
geschikt 1x complex 115,
ineens 7 verdelingen 1x (zonder) 8 theoretisch practisch alleen 1x door
BoseEinstein alleen technisch als gegeven tot ,
1x functionneel mee
lezen wij,nemen wij aan als gegeven functionneel 7 nemen we aan,
zal zijn bij Kuiper hier als gegeven als stelling,1x,1x hier functionneel

en functionneel 11,gaat 1x10 rekenend 2 optie 1 alleen tweerekenend nemend,
1x als 2x1x getallen 6 getallen4 andere,1x als q.m. kwadr 1x(on)voldoende,
1(x)(q,m+1),
rekenend tweerekenend als 8 rekenen,rekent 1x 2 kwantumgetallen3 door,
neemt electronen op afstand 2 andere 1x anders duidelijk geschikt als gegeven te nemen,ontwerpen.
COCHRAN,
nu het gaat,
gaat waarshijnlijkheidsrekening,variatierekening mee,1x mee,
[3toestanden4,waarschijnlijkheid voor een toestand zekerheid,1x3,door door te rekenen exponentieel grote aantallen data,
1x3 gaat 1xmee,mee tot exponent,1x10 mee doorrekenend ,en blijft als gegeven continu door te rekenend 2kwantumgetallen3 door te rekenen,tot gaat,behalve 2 andere 3 gaat,
tot 1(x) (hypothese+1) gaat,gaat als zekerheid,(1x3), een volgende toestand, toestand quantummech.gaat.

als ref,behalve de overige bij N.H.Kuiper,ook mee als genoemden vooral C.W.Snedecor en W.G. Cocran,en bij ons in file behandelend weergevend,behalve Fermat beide stelingen gaat hier mee, en voor Eulergegevens op te merken,gaat minimaal voldoende complexe exponenten,behalve tot voldoende opl gaat zijn opl voor vermoeden priemst gaat anders door ons als zijn,(niet echt zijn probl), opl 7bruggen probl.(lossen wij anders op als voor 2wandelaars tijdelijk gescheiden), nemen wij Hilfgott's bewijs in eerste instantie wel als acteraf in eens mee bij Euler als zwakke vermoeden mee,om te gerakenn tot geggeggeg priem te behandelen,behandelen wij St. Vinogradow 1x,1x niet zonder terug in voorstelling te nemen,hier 3x tekens gegvens electriech als tekens als tekens electr als teken v licht,niet voor licht,wel geschikt om te rekenen,1x verder,als extra door te lezen te nemen door te rekenen,gschikt ls voorheen Erdosch,Eddington voorheen bij ons,hier tot 6 punten 3 beter te rekenen,nu het 1x,onderbroken,100 cycliden 10,1x complex niet gaat,alleen doorgaat,rekent rekenfunstie 1o complex,rekent als Proces niet anders 2 functioneel 1 niet anders als Functie functionneel 1,1x niet anders,1x als laatste geg priemteken5,1x amnalytisch 3 punten door,
(en vanzelf wel duidelijk nemen te nemen ,schema geg als vierkanten (magische) voldoende geschikte en als geschikte voldoende voldoende te nemen,voldoende nemend, zonder probl als 3probl2 niet,niet verder probl niet,variantie niet,voldoende schema geg te nemen te behandelen te nemen,voorheen rekenmodel 17 geg tot schema 8x8 geschikt,1x3 geschikt als erop,erop erop te nemen,hier uitbreiding verder,1x
en wel door tot
1x5 complex 3 als complex2 te rekenen (tot) 5,1x analytisch als geheel complex door te rekenen,
en overige vorige geg,alle na te gaan (niet) nagaand anders te nemen,Bargava,Lagrange,en Hilbertse,Neumann niet anders,
behalve behalve Lagrange 4vormen 3 als geheel 1x niet,niet anders,wel nemen,niet om te vervangen niet wegnemen,1x Laplace anders niet tot Hilberts ruimtelijk 16 gegeven te verwerken te nemen en tot 4x4 grote gehelen ,Grote Stelling gegeven anders niet 4x niet gegevens Gauss 10,2x bij ons 2S bij ons,1x niet zonderlaatste tekengeg 10,priemtekengeg10,
1xals 17x oneindig 10x geschikte geschikter,voorlopig duidelijk te nemen, door te rekenen nemend,doorrekenend de gegevens rekenend nemen,in rekenontwerp nemen)

ter inzage: archief, studie A4tjes maanden September/November t/m 0511 2015.

{opm.wel als uitschrijving 1x extra nodig,anders niet tor andere geg variatierekening,
priemvermoeden Euler mee Goldbach mee zonder tot 10,1x tot 18 fout Oliveira e Silva, als geschikt mee
mee mee andere geg Euler als bij ons opvattend wandelaars 2 het gegeven,het 7bruggenprobl,voldoende tor oplossing mee,meenemen,(als eulers probl,niet van Euler,nemen wij mee),
gaat 1x niet mee,als Hilfgott bewijs het gegeven geheel niet mee,niet meenemen,
en Oliveira e Silva 3x fout mee te nemen,(1x te weinig,1x te veel en zelf theoretisch 1x geschikt als FOUT,merk op hierna om na te gaan,cyclometrisch alleen,1x ),
hier wel als tot Euler geg terug,3 exponentiele2 nemen,Gauss 1o blijf reel,geldig, te beschrijven,
1x als zwak vermoeden,gaat,gaat zonder Hilfgott,neemt Euler Goldbach anders,
blijft als geg te nemen,nemen wij als derde exponent Eulers geg ,wijzen wij aan,rekent zelf 2x complex door,
gaat 1x1x complexe gehele 3 door te rekenen
door tot 5 als geheel,nu het ineens gaat,1x vervangt ineens,neemt Lagrange vormen 4 vormen niet 1 anders als geg LaPlace,1xcyclometrisch, als geg niet als gegeven rekengeg niet,door ,door te rekenen door
tot Fermat 1x 4 grote gehele 3xniet 4x wel tot,
en wel 2x5 in een kolom,(schema HSA) 5geg in kolom zonder 60 de ene,4 in een som,als de andere, zonder 85,gaat geschikt, en neemt 4 als in een kolom,(aan te wijzen 43,..tot 6),1x analytiscch2,anders ix gaat 4 in een rij,(duideljk 37, tot!00), doordoordoor,
2analytisch 1 ineens 1x als vierkanten 4 ,
(de vierkleurenstelling niet 1punt als grens niet te geef ,mee ook niet,en als kwadraten tien niet geschikt getallen geg bij ons niet,bij A.van den Brandhot in het 17x17 probl bij ons als bij ref niet,niet 1x niet 5punten 3 niet gegeven gegeven anders 1x 17 rekenmodel voldoende functioneel 2,
Functie leest 2x,1x geschikt,rekent zelf 2 functionneel1 geschikter,1x door,(bewijs),
en Vinogradow 2x1x,(en 1x als tot 3 als tot + door, niet een probl,weg te nemen,wegnemen als probl),als 1x1x Eddington,Erdosch 2x3x geschikt 3,2 als gegeven 1x3 ,Edd. Erdosch priemgeschikt bewijs, tot gereed,
merkt alleen op te merken,beter opmerken.als Eulers probl ,niet ziijn probleen,wel als geg opmerken
exp complex Eulers geg expponent 2 alleen exponent,niet 1x niet anders ,blijft exponent,2 blijft exponent,ook 1x1 blijft gegegeven
andere geg bewijs ,(computerbewijs), ook als fout rekenend,bewijs Kempke te schrappen,en boven als eulerse opl niet nemend,niet te nemen,alleen lezen,ook overbodig,alleen te nemen,neemt 1x,Functie zelf neemt duidelijk functionneel2).

0611 2015.
gamesters,ramblers,designers,breidt je speltheorie uit
en neem niet behalve voorbij bruggen als problemen vlakke niet alleen tot oplossing mee,
ruimtelijker niet behalve Rubics kubus alleen voor kleuren als eenzijdig 4x egaal dezelfde,neem ruimtelijker 4 kleuren 5 mee,mee als 1x3x dezelfde,-behalve zwart,theoretisch niet een kleur niet,kleur als dezelfde aangrenzend als dezelfde als eenzijdig aangrenzend te nemen als 1x3x tot 8x te nemen,
behalve ruimtelijker het geschikte halfregelmatige lichaam geschikter,theoretisch 1X nagaan te nemen,
practisch practisch nagaand, 1x tweezijdig indrukken nagaan,
1x andermaal andere rotatie,1x als dezelfde,(beweging lezen,als transformatie nemen), verschuiven nagaan,
en
1x als 7 vlakken 3 deelvlakken halfvlakken tetraedisch in voorstelling nemen aangrenzend in dezelfde kleur als wit in complexe voorstelling en 1x als dezelde andere kleur ook niet een echte, gebroken wit ook niet een echte,en wel andersom,zwart kleurloos tot wit als gebroken, niet,niet 1x niet,niet in voorstelling als echten,(echtes), te nemen, niet nemen,alleen complex door te rekenen,wel als rekenen 8 geschikt,geschikt, alleen complex geschikt door door te rekenen, in speltheorie specifiek door,voor ramblers en losers speciaal geschikt,ook wel erbuiten,speciaal in andere toepassing op te merken algemeen in de natuur vooral , en bij voorkeur niet,niet onze voorkeur ,als bijv. niet in de techniek robottechniek niet direct onze voorkeur bijvoorbeeld,anders algemeen in de natuur, ook bijv.wel,ook automatisch bijv.wel, om gassen als NOx te weren,toegang tot de atmosfeer te verhinderen ,en niet,helemaal niet nodig niet, CO2 als gas voor ons niet een ramp niet,onnodig,overbodig ons koolzuur toegang tot de atmosfeer te beletten,en wel nodig katalysatoren beter te ontwerpen om andere gassen,echte gifgassen, de toegang tot de atmosfeer te verhinderen, ontwerpen en beter als optie nagaand,katalysatoren betere te ontwerpen,de ongewenste componenten van uilaatgassen in te rekenen,inrekenen,
HOLD,too fast,
MODIFICATION,
constructie zeef,uitgerold als draadfguur regelmatig lichaam nemen
te nemen erboven als laag over 2/3 lengte,ingerold tot halve uitlaatlengte in voorstelling te nemen,
en hoekpunten grondvlak gelijkkzijdig,halfregelmatig lich draadfiguur veranderlijk gelijkbenig,opgerold tot lengte halve uitlaat,
1x erbuiten ,buiten lengte uitlaat uitgelegd,voldoende 2x als ingerold rotatie laag geschikt boven grondvlak nemend,beter tot als halve lengte uitlaat,beter in voorstelling nemen,
en conisch de uitlaat,1x over een hoek als de halve geschikt de middellijn uitlaat toenemend nemend over lengte conisch 2/3 lengte gehele uitlaatlengte geschikt,functionneel 2,de constructie cilindrisch restlengte,erbinnen,binnen omtrek cilindrisch ruimtelijk alleen draadfiguur regelmatig alleen .#...vlak geschikt,binnen conische deel 3 lengten,rotatie geschikt,elk inhoud veranderlijk dezelfden ,1x3 in voorstelling nemend,alleen,alleen als halfregelmatig te nemen veranderend veranderlijk gelijkbenig,draadlengten als lengte lengte+1, geggeg rotatie1x1x in voorstelling nemen,
voldoende, voldoet 1x voldoet drukverlies,energie geschikt (lezen) inhoud oppervlak theoretisch 1x1x mee,
gaat alleen geschikt differentiaal verschil het geschikte gegeven te nemen,drukverlies,energieverlies extra(verlies door warmte lezend) te nemen,
neemt constructie zelf,wel in voorstelling (te) nemen 1x1x1 nemend,theoretisch,practisch verval,verloop als verval ineens het theoretisch gegeven hier practisch effectief niet anders,niet beter als moleculare zeef niet anders ontwerpen,(om NOx en SOverb. door goedkoop metaal/metaalverbinding als katalysator weg te nemen,en bij voorkeur recuperatie tijdens APK keuring 1x per jaar te verrichten),
wel mee anders nagaand
gaat 17's,
nagaand,uitgelegd grondvlak als regelmatig lichaam 8,
rollend,afrollend langs de hartlijn binnen deelruimte,1x3 ruimtelijk ruimten gekromden,binnen elk tot 2x2 punten 2x1x als 1x1x breedten verbredend in voorstelling nemend tot cilindrisch oppervlak als complex ,1x1x op afstand (geschikt+1),1x,
wel minimum oppervl aanhouden,halve diameter tot 4/5 nemen, 1x1x (voor ontwerper voldoende),tot reeele binnenwand cilinder
aanhouden, en
opmerkend tussenruimte
20 punten als toppunten van viervlakken veranderlijk tot 1x3 punten op binnenoppervlak,
en hier, rechte booglengten anders,deelruimten halve processen niet een gegeven,
hier zonder 3 punten 2e het Dirichlet- gegeven hier e her geg opmerkend
om in continue operatie te rekenen complex,5rekenend e voldoende nemend
5punten 3 geschikt als deelruimten geheel (lezen)
1x3 ruimten te nemen ( deel)ruimten te nemen,analytisch nemend,neemt 10 deelruimten analytisch 1x3,
gaat als proces optimaal efficient vereffenend drukverschil 2x1x na,
rekent zelf 1x2x door,
neemt zelf 1x het gegeven 2functionneel 1 als eenmalig geschikt, merkt op,rekent niet,
gaat 17's
practisch,theoretisch gaat 't E.Noethers',
gaat 1xals 17 gaat het E.Noethers'

cadcam massaproductie zoeken,ontwerpen
katalysator,molecular sieve equipment bepalend
kostprijs besparend door materialen minder kostbare als de gebruikelijke,(Pd,Pt), tot op heden aan te wenden//
lees door en vul aan om te verbeteren door comments,pse.
# techn. uitvoering volgt per 0711 2015,leest 3x6 puntenhoekpunten 5 door,rekent 1x3 zonder e,en de andere optie e voor energie nemend,over een weg1 als 10,1x2x als 1x1x door,het gegeven 1x door tot de volgende conische sectie door,anders niet,niet anders geschikt door tot honingraat molecular sieve anders niet geschikt door als gegeven,(zeshoekig)eenmalig.
0711 2015.
technische uitvoering,hartlijn eerste conus iets scheef onder een hoek,(t.o.v volgende), materiaal draadfiguur,6hoekig5 regelmatig afnemend in grootte,(oppervl,omtrek elk element)
1x3x inrollen duidelijk tot volgende conus,3ruimtelijk2,onder een hoek lezen,aanbrengen,als over 180 gr gedraaid ,in arrangement beide conussen,!X Opstelling nemen,lezen, en wel andere veelhoekige6puntenhoekpunten5 als draadfiguur geschikt 1x3x andersom aan te brengen,
uitlaatgassen te behandelen,als 2x1x,en opmerkend,voor druk 2geg voldoende te behandelen,te nemen,neemt,en
wel nagaan, werkt 1x geschikt,1x3 nemen te nemen,minimum principe Fermat het geschikte gegeven opmerken te nemen,neemt,en werkt volcontinu,automatisch, lezen, in operatie optimaal efficient,tetraedische geggeg hiervoor,o611 2015, wel duidelijk,en hier,vermoed het zelf, fysisch techn geg,redoxpotentiaal wel duidelijk,(anders wel voor file-visitors aldra wel duidelijk wel,behalve de edelste,te dure 3 niet,minder kostbare W,V,Ti,en in file voor visitors presentatie,betere als gelijkwaardig tweetal als geschikt als Al-verb. geschikt,Fe-verb,1x anders als tweetal mee,
(hierna duidelijk als tweetal in operatie molecular sieve andersom in operatie katalytisch andersom,merk op hierna als het voertuig op minder toeren rijdt),
geschikter in operatie 4,3 tot 2,3 continu doorblijvend geschikt tot volgende jaarlijks doormeet-beurt,hier
preliminary,en als katalysator als ionenwisselaar als moleculaire zeef verder door bezoeker in studie te nemen,nagaand,(tetraedisch,geregeld drukgeregeld en als zeoliet intermediair 1x bolregeling,mee bij Fermat 2 andere opl 3 in studie betrekkend,(en/of),!X, mee als functieregeling getalregeling neemt mee,gegeven constructie -gegeven,2functionneel1,1xals geg mee, en, door visitor, te zoeken mee op comments op PFD te rekenen, door te rekenen te ontwerpen.Rekenen).Facility-study tot hier.

for comments, comments on detailed study present in my file,over and over again,you are welcome.

voorlopig als vereenvoudigd,reeel model na te gaan,
gaat niet E,Noether's en niet E,Noethers' niet,
hier niet !7 's geheel niet niet hier nagaan,
gaat anders na 3,minder kostbare, als in zeoliet na,(W,Ti,V)
1x in een richting,dezelfde erlangs,laadt op,elders statisch 1x3x erlangs,1x2x voldoende voldoet
als medium,en zonder Pt en Pd,wenden wij niet aan,
gaat 1x conchoide anders nagaand,ontwerper gaat na,
1x erlangs als ertussen erlangs,voorlangs alleen verder alleen,(teruglezen voor de figuur als getallen figuur,om kwadr te verwerken ,
ontwerp na te gaan,als drukgeschikt,effectief efficient geschikt,materiaalkostprijs geschikt,
getallentheoretisch functionneel 2 mee,1x1x als schroefvlak,ciindervlak functionneel rekent tweerekenend door1x als regelvlak Riemanns geg gegeven,verder niet door te rekenen,wisselt om,wisselt niet tot andere richting om,vervangt niet,wisselt 1x1xom,om op lager toerental,1x3,voorlopig beter 1x2 automatisch door te gaan optimaal,snelheid anders geschikt,tot het sneller ,en alleen als bestuurder,inzittende, 't wenst 't gewoon sneller weer gaat,doorgaat,

{samenvattend tot hier,(en zie ons ontwerp moleculare zeef,jaar 1974,gaat als moleculaire zeef zelf door,ook hier,hier 1x als katalysator,gaat wel 1x3 terug,gaat door enz},
neemt als ionenwisselaar moleculen geschikte door tot als katalysator geschikt door,
tot het verder niet gaat,niet anders,(op snelheid niet anders),1x1 niet anders als andersom gaat,
doorgaat,getalmatig1x,x vanzelf als andersom gaat,
doorgaat vanzelf op toeren drukgeschikt,geschikter terug,doorgaat,(programma),
en
ga zelf als Al,Fe gelijkwaardige na,(bijv verder nagaan Ferroceen wel en Nikkeloceen niet,fysisch ongeschikt,(oplosbaar,ga na Cobalt te nemen)), andere nagaand Ti-oceen,W-oceen,(studieref klad A4tje dd 0711 2015),
D5-h symmetrie,fysisch chemisch reactiviteit geschikt,mathematisch groepentheoretisch geschikt als puntgroep geschikt mathematisch volgend op Dirichlet gegeven,behalve singulariteiten Hamilton niet Cavendish niet,hier Caylev als het opvolgend gegeven gegeven aanwijzen geschikt,
algemeen zoek,ontwerp metalloceen condities geschikt,geschikter stoichiometrisch volledig geschikter,zal ontwerpend,wijst zelf als geschikte ontwerper zichzelf als geg gesch. wel aan.
De getaltheoretisch technisch tot de constructie gegeven afleiding,FINAL 0811 2015, twee pagina's A4,incl. addendum,
(aantreffen bovenop op de enveloppe ,,klad klad Aug. 2015 t/m 0511 2015",er boven op aantreffen), in mijn file aan te treffen.
FINAL FINAL,really a beauty/come along,for APPROVAL,

(ik heb het specifieke ontwerp mecular sieve,catalyst,speciale drukgeschikte uitlaat, nu, na een paar dagen begrepen.Okay, very well indeed,..a masterpiece..,ain't it..?.,en gaan we later wel door, in algemene studie door, complexe netwerken,grafentheorie,discrete wiskunde te bestuderen om enigszins contemporain te blijven..?..,mind you?).

[Veel liefs uit Pyongyang.
(En vraag eens na in den Haag,of, als twee electronen op en neer gaan,elk andersom gaat, op een, en een neer gaat, zonder dat hun onderlinge afstand er iets toe doet,of het dan ook kan zijn of het toevallig ook op dezelfde plek,daarginder in den Haag,Parijs gaat,nul gaat-losers-,nul gaat,en wie hen hier hen aldaar asap detecteert? Het zal alreeds wel gebeurd zijn,straks als de bewoners als ramblers van huis hier zijn gelopen, doorgelopen,en maar lopen en doorlopen, weldra zal het gebeurd zijn,zodra zij maar lopen en doorlopen,verder, naar de maan helemaal doorlopen, en de honden maar blaffen en blaffen, hen al maar blijven nablaffen,- en zeg het nog maar eventjes niet tegen meneer de president-,ja morgen dansen daar de ratten en de muizen met de electronen op zolder.Zijn we nu allemaal gek geworden?Wie conserveert nu zijn zuurkool op zolder?Geef ons maar blauwe bonen met spek....De opstandige horden,niet onderricht,wel afgericht, verstandsverbijsterd,maar blijvend misleid.
His Master's voice reports you:nature itself to be His Master's masterpiece.Enough is enough, as we told them, 2 centigrades.No more.Take it for granted.We, and all of us,we stand for it.Llberty.Spinoza go home].

Odd fgures..To take the lead.
(kracht en arbeid verspild over een weg,bewaren wij bij voorkeur beide,en als optie erbij,de een,enz…. voor insiders vrije optie)

1311 2015.
Ik stond de vorige eeuw al 22 jaar lang aan het front en dat ging in de nieuwe eeuw al bijna 15 jaar onverdroten door.Men raakt mij niet meer kwijt .Ik ga niet dood.De wens zal niet verwezenlijkt worden.Die wens zal de vader der gedachten blijven.We zullen zien wie niet bezwijken.
1411 2015.
Come down.
Be responsible for justice and honour.
Take it or leave it.

mistgordijn per 0110 2015.

30 september 2015

Aan :dhr N.N./Menzis,directie/Enschede.
Van:B.J.terBeek/Geert Grootelaan11/7607 NR/Almelo/
verzekerdennummer:((abc,XYZ,ungeloscht)).
Uw schrijven:dd 1409 2015/betr. achterstallige premie.

Almelo,2009 2015.

Geachte hr N.N.,

Het zal U bekend zijn,dat ik gedurende circa 15 j.de verplichte premie niet kon voldoen,omdat in mijn geval de wet niet werd nagekomen.Kennelijk bleek deze zaak gecompliceerd,want herhaaldelijk strandde mijn zaak ook in hoger beroep.
Mijn standpunt bleef ongewijzigd.
Wel verzoek ik U,zodra U mijn belang onderschrijft,mijn kosten a Euro 20.000 te vergoeden.Ik laat aan U de vrije optie mij voor de komende,bijpassende periode kosteloos te verzekeren.
Of U ook aansprakelijk bent voor het onwettig te veel door deurwaarder,en per dwangbevel, opgelegd,extra als onwettig te veel buiten zijn wettige kosten om-en ik bracht de rechtbank op de hoogte en neem aan,dat U kennis nam van alle stukken-of deze aansprakelijkheid geldt,of ook voor U,of voor deurwaarder alleen,zal t.z.t. wel duidelijk worden.
Vooralsnog neem ik aan,dat Uw aansprakelijkheid niet zover zal gaan,dat U mijn belasting voldoet,toen bleek,dat deurwaarder,eigen richting volgend,toeslagen,niet door mij,en niet door anderen dan deurwaarder voor mij,aangevraagd,belasting-gelden,die ik moest afdragen,toen bleek,achteraf bleek,dat ik niet in aanmerking kwam voor zulke toeslagen,toeslagen niet door mij aangevraagd,door deurwaarde aangevraagd,wel zonder mijn medeweten en tussenkomst,maar deze sommen wel meteen incasserend,voor zichzelf incasserend.
Ik verzoek U mijn voorstellen in overweging te nemen.
Verwachtend,dat deze slepende zaak spoedig zijn beslag zal vinden.
met vr. groet,B.J.t.B.
P.S.Gaarne bevestiging van ontvangst//B.J.terBeek@kpnplanet.nl

Aan mijn laatste verzoek werd gehoor gegeven in een telcom van 5 minuten,heden 0110 2015.
En voor wie het weten wil,verder blijf ik in de mist.Wat verwacht je anders in een verbeterend,verslechterend,veranderend klimaat binnen onze enigszins roterende klimaatgordels,waarin niemand schijnt te mogen weten,waar hij aan toe is?

Terug naar de natuur.

27 september 2015

#1)persbericht GAK-UWV.
#2)onze welingelichte Haagse kringen,zelf parlementarier,doen volgende week navraag,waar het laatste zwart geld ad #1) bleef.
#3)Ieder kan met Greenpeace c.s.meelopen van 0211 2015 t/m 2911 2015,ook om hun kinderen te waarschuwen hun studieboeken niet te verbranden en de wijsheid niet in pacht te nemen,meelopen,meelopen kan ieder.
#4)doorlopen zuidelijk tot Brussel voorbij,en blijf zuidelijk zuidelijk aanhouden.De polen keren nog niet om.
#5,ook ’s nachts kan men doorlopen,dezelfde poolster blijft lang genoeg meelopen tijdens het veranderend klimaat als de vaste begeleider-navigator.
#6)overdag loopt men mee in het licht van de zon, in een oplopende temperatuur mee oplopend mee omhoog tot 2 graden C. hoger,toch mee in de zon,de zon toch de vriend,de zon blijft de warme vriend.
#7)er is moed voor nodig je gedachtengoed uit te dragen voor eigen parochie en voor andermans.
#8)er is moed nodig om op een rijdende trein te springen.De mannen,die in Calais op een rijdende sneltrein springen,zijn op eigen levensmoed aangewezen.
#9) zodra het (on)juiste antwoord ad #2) binnen zal zijn,of het nu bekend wordt of niet,en of het juist zal zijn ,een beetje of geheel (niet )juist,het wordt gedetecteerd.Onze radar staat voor niets.Zonder zorg.
#10)andere geoefende meester-waarnemers,kunnen de komende nacht de intensiteit van het licht van de rode maan meten en ter vergelijk omrekenen tot een vorige ,eenzelfde toestand doormetend het licht van vorige rode maan ,en hun collegae,meester-rekenaars kunnen vervolgens de conclusie trekken omtrent de invloed van zonlichtenergie,anders verdeeld over het spectrum in deze periode,om de tegenstrevers,die alle klimaatverandering door koolzuurafdracht van de mens op het conto van de medemens,die zelf niet mag antwoorden, afschuiven,daarmee hun Waterloo te besparen,want al die meesters,rekenmeesters en hun meesterknechten zijn lang niet altijd niet de beroerdsten niet,houden niets onnodig achter de hand niet en pogen eenzijdige selectie uit te sluiten, wetenschappelijke discussie open te houden tot het onhoudbaar wordt,hen het stomme zwijgen wordt opgelegd,misschien op de velden van Waterloo.Niet op de velden bij ons, op de Almelose ommelanden, niet.Wij mochten niets zeggen,bestaan niet in Almelo in Eritrea niet,voorheen zonder identiteit al in Almelo in Noord-Korea op de Groningse ommelanden niets op te merken niet.Als je maar te eten hebt ,’s nachts de maan,overdag de zon voldoende schijnt,zonder inspraak geduld verbeidt.Niemand ontsnapt de tijd niet.

2809 2015.
[voor onszelf,en voor mede- aardbewoners,geboeiden,niet voor mede-aardbewoners,die bij Waterloo,op weg naar Parijs , door tunnelvisie bevangen, en door zichzelf gevangen genomen ,zichzelf te kort zullen doen,
wel door,ook met Schiaparelli-gegevens mee door,
tot de vlg gebeurtenis,de red moon supermoon tetraedisch in te regelen,(de huidige red moon,specifieke licht rood versterkt 2x1x als 1x1x door te meten,de vorige specifieke mee te rekenen,door te rekenen),
en
2033 (zonder)4 door door tot 2037 poolstergebeurtenis,(lees svp onze blog terug),
gaat getaltheoretisch zelf Gauss'regel zelf volgens ons beter na (te)gaan,
tot 2001,op geringste afstand bij ons,(teruglezen,blog teruglezend,aanstaande maangebeurtenis doorlezen),
voldoende zonder probl kwadr vormen niet tot 1/2,gaat niet +1/2,1x door door
door gaat alleen, (maan),zonder tijdprobl door,
getallen gehelen 2geschikten gehelen 3 lezend,opmerkend te nemen,
neemt maan zelf wel 19 tot 2020/2021,neemt als functie complex,(13,eerste in schemaa 8x8 lezen),
rekent,Functie, 2simultaan3,
terug door 19 tot 15 rekenend,1x als 13 tot 15 Gauss'regel doorrekenend,
verschil +1 tot 57 rekenend te nemen
als eerste algorithmisch geg de Mello e Souza getalgegeven te rekenen,
6x7 rekenend te nemen ,en honderd het tekengegeven te nemen,nemend nu het algorithmisch 10 even niet gaat,(verwerkt bij maan grondtal,lees blog teug,lees ,bitte, terug),
algorithmisch,algorithmen verder wel duidelijk,hier vooraf,bij juist rekenen,waarnemen,de conclusies vervroegd trekken.

[o.i.beter de CO2-mars op Parijs afblazen//en anders,zo men wil,de groeten svp aan Napoleon, zodra jullie het slagveld bij W. passeert/je maintiendrai,als wij samen,wij, het zo toevoegen mogen,het verstand bleef in tact en ik twijfelde nooit er aan.
P.S.Gelieve te wachten tot 2033,anders gaat anders alles niet 1x zonder 4 niet voor iedereen niet door niet.Zij ,die denken,haasten langzaam.Blijft onbezorgd en gunt Uzelf en anderen de tijd ook]

2809 2015.
beter nagaand,schrijft zonder kw2,en wel als geg Gauss kadr5,
tot duidelijk uitschrijvend te nemen,
en punt aan sterrenhemel lezend als vast punt te nemen(dt),lezen verschil nemende,nagaan siderisch geg nagaan,
(on)geschikt als vast punt (on)voldoende (10e) niet als enige,en behalve,
en mee 100ruimtelijk 10 beter mee,behalvebehalve
duidelijk bij ons te nemen,
niet alleen elementen 6baanelementen verwerkend synodische geg mee verwerkend,sid. zonder syn verschil te verwerken,
en duidelijk in 2121,(aanvulling),niet alleen geschikt door te rekenen,gaat maand sid/syn verschil/1×3,
als voorheen datum,plaats,tijd,als aanvullend geg geschikter tot op de minuut op de secunde geschikter
door door te rekenen,
en wel duidelijk voor ons het waarnemend geg op te merken,
werkt ruimtelijk alleen geschikt 1x verschuivend (punt),door anderen voor ons opgemerkt aan de zon in 1917,
wel door ons voorheen ,teruglezen,behandelt,
hier duidelijk,axiomatisch anders niet zuiver bij ons rekenkundig anders niet,getalmatig,1x,x
en wel mee het andere geg , synoptische, mee,1x,1x en
6elementen5 rekenend duidelijk te nemen,
wel tot 3 door te rekenen voldoende te nemen,tot e,(pi),mu te rekenen,door door ,(zonder tau alskwadr probl niet)
als tot 3,1x als (tot) 3 geschikter e,mu als laatste(n) kwadratisch zonder 100rekenprogramma 10 niet probl2 niet en niet in de natuur niet,
en gaat getalmatig door te rekenen alleen,
en wel laatste geg als tekengeg opmerkend te nemen,neemt zelf niet,in de natuur niet,
en rekent als bij ons axiomatisch zelf geschikt door,neemt 1punt 100ruimtelijk10 niet meetkundig geschikt niet,rekent door als punt rekenkundig geschikt,zuiver,door,
en rekent van zon tot aarde,maan in 5stappen geschikt 3 door methodisch 1xals punt het geg te lezen bij ons minuten2,door door te rekenen het laatste geggeg in 2021 volledig door te rekenen,wel 3x als tekengeg mee te nemen alleen,synoptische 1×3 lezen,opmerken 1×2 opmerkend dagen,maanden bij ons als voorheen te vereffenen timesheet geschikter,1x,
logic scheme duidelijk,algorithmisch de Mello e Souza -getal te nemen zonder 10 algorithme ongeschikt 1×1x,(als grondtal nemen bij maan verwerkend,en tau in timesheet niet probl niet),geschikter alleen algorithme 15 te nemen,neemt rekenend 3 algorithmisch2 geschikten continu rekenend te nemen duidelijk meenemen,een 10cijferige geschikt algorithmisch de andere 6 cijferig tot Gauss geschikt duidelijk te nemen,neemt zelf regel kwadr congruenties geschikt,
en gaat in de natuur door in 2121 ,doorgaand zonder probl. de gebeurtenissen opmerkend, andere niet problematisch als problematische door ons niet op te merken,
aanw,:gaat in de regel,de regel te nemen voor tekens analytisch negatieve te nemen,nemen 2×1x,neemt zelf beter, als 1×1x negaieve negatieve gehele nemend te nemen,mee te nemen te nemen,als verschillende 5 gehele tot 3 geschikter te nemen,wegnemend in N als 1×3 delend te nemen,als Gauss’regel de wederkerigheidsregel kwadr congruenties te nemen,nu het duidelijk rekenend axiomatisch bij ons zonder probl niet,niet anders bij Gauss het gegeven zelfrekenend analytisch complex beter niet anders gaat, bij Gauss gaat, alleen bij G. in voorstelling te nemen gaat,neemt zelf wel.
2909 2015.
(10)
123853115
142857 (6).

gaat na,rekent 1x als 17,
9kwadraten 10 derde machten 4 voldoende door tot 4kadraten stelling,1x
als andersom derde machten 3kwadraten 4,door,
1x als 10x een stelling,
rekent een stelling continu door in de natuur door,
(1x als 10,zonder 1x 100,te nemen,rekent 1xals 17 zelf wel oneindig),
voorlopig tot hier,
3009 2015.
wel beter in studie mee nagaand als geschikt gegeven,Stelling v Cayley-Hamilton meebetrekkend nagaand mee als gegeven nemend,anders niet duidelijk doorrekenend te nemen,meetkundig rekenkundig door te rekenen anders niet,
en gaat duidelijk te nemen,niet nemend,
beter te rekenen,
0110 2015.
en neemt niet 1xniet,niet 65+165 niet,ook niet andersom niet,gaat niet anders ,en, 2×1x gaat niet,
gaat anders 2×1x anders door,rekent rekenend door,
1x als 1×1x de optie 115 alleen,geschikter,door door te rekenen analytisch geschikt geschikt en rekent 8 ineens
3complex2 als 2complex 3 geschikt,1x geschikter 2 geschikter alleen door,in de natuur alleen 1×3 alleen zonder laatste 2probl,1x als tot 3 alleen (tot)3 geschikter,1xals geschikter,lichamen niet punten,complexe,ook niet andere te nemen,alleen door analytisch ineens te rekenen doorrekenend ineens te rekenen.
0210 2015.
en, duidelijk,laat siderische maand ons na te lezen 16.6 sec,als rest door te rekenen door ons,
laat ons vooraf, buiten de ruimte 4/3 duidelijk te nemen, complex 1 4/3 door door te rekenen op te merken,
blue moon geggeg te nemen,niet voor tijd,sterktelichtst 1×3 situaties niet nemen,nagaan,
1×3,als 10 andere,1x,en zonder (e),e,wel door te rekenen,doorrekenend,behandelt 1×1x,(teruglezen,blog teruglezen voor maantoestanden 2102/2121),bepaalt1x,en vooraf door tijdige waarneming geschikten,blue moon geg alleen meetk,(niet voor tijd niet) door door te rekenen,extra verschijnsel,betr. maan,als rode maan over tijdlengte van 2102 tot 2121 waar te nemen,zekerheid opmerkend,nu het Hilberts theoretisch niet anders gaat,deelruimte 16 te lezen niet 6punten ruimten puntruimte geg ruimten 10 deelruimten binnen proces in operatie 1×5 in de natuur niet anders als extra geg apriori te beschrijven,tijdlengte 19 j,keert aposteriori ,na 2121,lengte als (punt) Metongeg terug,zijn cyclus keert terug,bij ons opnieuw gewoon in voorstelling terugkerend te nemen,nemen,op zekerheid rekenend,
en wel duidelijk,
*enkele hoogwaterstanden,niet blijvend terugkerend, tijdig door specialisten door te rekenen,en rekenwerk beperkend in omvang te nemen,
**studie mee,singulariteiten,Functietheorie,na te gaan,uitbreiding nagaan te nemen op Cayley-Hammilton nemend te nemen op Riemann’s bewijs,als uitbreiding geschikt mee te nemen na te gaan te rekenen,
alleen op een halfrond,geschikt 1x als halfrond,(lezend,nader te bepalen),op aarde door te rekenen specifiek als hoogte ,
eenmalig 1x,1x,riskante waterstand,voor landbewoners riskant,1x wel rekenen,doorrekenend door te rekenen voldoende.
[toelichting,
in de natuur,behalve omlooptijd betrekkend op binnenplaneten,optie op buitenplaneten opmerkend
te nemen,niet nemen,anders als optie te rekenen,hier 1x als (geschiktere) optie te rekenen,te rekenen uitbreiding,1xals rekenoptie,1x theoretisch,1x practisch door door te rekenen in de natuur de riskante situatie 1x voldoende,(om conclusies te trekken om practisch te handelen tegen die tijd),door te rekenen,wel als rest 11600 millisec als geschikt geg te nemen,1×10exp 5,als eenheid de vlg (eenheid+1) rekeneenheid element,1x als geg te rekenen,de situatie 1x voldoende door te rekenen voldoende,(als je het tweemaal voldoende doet,blijft het fout),wel duidelijk,
op te merken als complex geg tekengeg opmerkend als punten oneigenlijk,niet 1×3 voor blue moon niet,
wel 4×3,cartesiaans product,te nemen,1xals geg 1×3 te rekenen op voorstelling achteraf,vooraf door te rekenen te rekenen en beschrijvend voldoend voldoende duidelijk ,als laatste geg als Meton-tijdlengte geg 19 j duidelijk te nemen,neemt zelf wel tijdlengte lengtl-1/lengtel als 19 j,maan als de rode te nemen afnemend in lichtsterkte verzwakkend rood te rekenen over deeltijd, periode tot jaar 2011,1x te rekenen,doorgaand,1,5x te rekenen tot 2121 op gewoon bleek geel verblekend tot gewoon maanlicht te rekenen, tot 1x als 1ox rekenen wij hier niet verder niet door niet voor zon en maan samen niet door,wel duidelijk terugkerend kalendergeg voor manen blue en red ,voorlopig voor lange periode,kalenderdata in te vullen duidelijk.Duidelijk cartesisch product te lezen,als rekenend 3paren blue moon door te rekenen tot geschikt 5,1x als langdurige red moon de aan te wijzen aftelbare als verblekende rood tot wit heel gewoon bleek,nu het duidelijk gaat,en 41 stuks blue moon per eeuw,30 door te rekenen nemend 10 als complex,gaat 20 1x als 3 zonder 4,1x,nu het gaat,wel de andere 5,1x als de Metonse geschikte te nemen,nu het gaat cartesiaans 100 ruimtelijk 10 te nemen gaat,
en wel.anders niet door,tot vlg blogtitel, onder,,Functieth.,getalth..”anders niet door,
nadert tot ons metend doormetend te meten,versterkend versterkt intensiteit rood doormeten,wel doormeten.

voor studie verder,volgende blogtitel :,,Functietheorie,getaltheorie in studie nemen”dd 0210 2015.

Nieuwsbrief voor zorgverzekeraars.

23 september 2015

Almelo,Eritrea.
dd 2309 2015.
betr.:mankementen.

L.S.,

Over mijn lijk.
U hebt jarenlang mijn vragen ontweken door een dubieus deurwaarderskantoor in te schakelen,
dat van eigen meinedigheid geen hinder ondervond.
Langzamerhand verandert het klimaat ook in de wereld van de ziektenkosten-verzekering.
Nu het Centraal Justitieel Incasso Bureau in mijn geval al enkele jaren afziet om extra boete op te leggen,zou nu ook de extra premieboetebetaling,die ik als wanbetalende legale weigerachtige meemaak,teruggebracht worden tot ca 30% van de premie elke maand het hele jaar door te voldoen,en teruggebracht worden naar U meedeelt door toedoen van een nieuwkomende autoriteit,genaamd ,,Zorginstituut Nederland”, bij wie U zich kennelijk dient te verantwoorden.
Over my dead body.
Zodra U er toe bijdraagt,dat in mijn medisch dossier opgenomen wordt,hetzij bij rechterlijke uitspraak ,het zij door beslissing van het parlement,de second opinion aangaande mijn geestelijke toestand,sta ik bereid te bespreken de regeling,die aangeeft,hoeveel U mij tot op heden schuldig blijft tot Uw schuld volledig gedelgd zal zijn.
En zeker zal daarbij zijn,dat het ziekenhuis Enschede lang zal moeten wachten,zou men ooit een druppel van mijn weefsel bloed aan mij willen ontvreemden,zekerder zult U langer op een overeenkomst met mij moeten wachten,even zeker als ik ben,dat een psychiatrische inrichting als in Heilo zeker heel lang moet wachten,wil men een medicijn als probeersel illegaal nog eens aan mij toedienen,mocht men ooit de kans zien me daar of hier of elders in zo’n huis opnieuw verder buiten het gewone leven te duwen,of,zeker als ik ben,dat ooit een betablokker van een verkeerd type,waar dan ook ter wereld aan mij toe te dienen,het zeker lang zal duren,voor het zover zal komen , want zonder mijn rechten als verzekerde kom ik al niet opdagen,en ik let wel op,geheel zeker ben ik ,ik kom al helemaal niet met dat soort schurken in aanraking,ik kijk wel uit,en zekerder zult U langer op een overeenkomst met mij moeten wachten tot ik bereid ben iets af te doen op de vordering van mij op U.U lost Uw schuld volledig in.Een misdaad,waar U jarenlang klakkeloos aan meewerkt zij meer dan erg genoeg. Er vallen al zoveel onnodige doden .Door toedoen van bureaucraten en mensen,die niet weten wat het leven meer betekent dan geld en hevige begeerte naar roem en macht.Uw stelletje bevalt ons niet.
We zijn hier in vrij Nederland.
Denazificeert U,nu het nog kan.
U kunt niet verder terecht bij de rechtbank Almelo.Deze werd grotendeels opgeheven.
Verandert U niet van instelling,houdt dan aan en wacht de tweede zuivering af.D.e.s.d blijft U wel gedetecteerd,bij ons wel.Dat wel.
Logisch blijft,dat ik opeis al mijn wettelijke aanspraken op sommen,incl. wettelijke rente, als uitkeringen GAK-UWV/te rectificeren belastingafdrachten/deurwaarderbeslagen,wettelijke en andere/CJIB-boetes,
en als er nog meer zijn,zoekt men zelf svp verder,ik wordt die paperassaen ook wel eens beu.
En gelden de restituties voor mij alleen en worden anderen,die hetzelfde overkwam,daarbij gepasseerd,dan bent U nog niet klaar,ook niet bent U gereed mocht de laatste rechtbank gesloten worden.U bent en blijft nu eenmaal zuiver gedetecteerd,er valt niet aan te ontkomen en ik spreek in volle ernst.
Tenslotte kunt U afreizen naar het land van Uw voorkeur.Noord-Korea zal het wellicht zijn,of anders Eritrea kan het ook zijn.Daar zal het feest zijn,men danst er alleen de dodendans.Hier niet.Memento mori.
Libertas.

[En, voor de echte,de ware klimaatverandering,make love,no war.Sluit je aan, vrienden van Greanpeace en ga mee op reis,op mars van den Bilt,vanaf KNMI, tot Parijs.Elimineer onderweg zoveel koolzuur uit de atmosfeer als je kunt.Kies je route over het eiland,of ,ook wel, over een noordelijke doorvaart,als je denkt,dat er eentje nog vrij is.Good luck.Wij zijn de rotsten ook weer niet.Voor jullie niet voor anderen.Libertas.
(P.S.En, goeden raad.Neemt eens een varkenhaasje.Bijv. volgens recept 598,pag 259, ,,Kookboek van den Amsterdamschen Huischhoudschool",laatsten druk,Uitgeverij gebr.Kluitman/ Alkmaar,Waterloo.Eet smakelijk)].

Eindverantwoording.

7 september 2015

REVISION/ext design q.m. computer/FINAL,
a.h.v Kloosterman,ref Oosth.encycl.onder ,,groepentheorie” te lezen,te nemen
diedergroep,halfgroep,bew.groep,
( te lezen,niet lezen,in voorstelling houden tekenge 4,3 hyprb.2),
binnen constructie computermodel,theoretisch vast punt los,centraal in eiv.lich.alsmiddelpint,
tot erbuiten een bron 1×1x sterkte ,electr.,versterkend geg geg te nemen licht energie electr voldoende versterkt tot licht,niet licht laserlicht,als voorheen,2lichtbronnen 3 mee,en licht gewoon geel Natriumlicht,hier als voorheen anders her mee,
vergelijkenderwijs,lees onder ,,Benham”schijf,zelfde ref,gewoon Nalicht over D,1x extra te nemen,te lezen 2,3 (en)2/3 als geg lezen,in ruimtelijke voorstelling,tyeoretisch modei D lezen, >1/2 r tot3/4 en <1/2 r ,verschil bij ons te nemen,duidelijk in model op binnenoppervlakkegel erop(erop),duidelijk ruimtelijk t verwerken zonder 4/3 als fe veel,(voorheen),hier en als voorheen halve kegel projectief zonder probl. als voorheen,hier mee,extrageg ,theoretisch geg manteloppervl 1x,hier extra 1x,en theoretisch duidelijk verwerkt anders Gauss nier anders niet vlg wederk,heidswet kwadr congruenties anders niet,nu het gaat behalve gewoon licht door anders,meer, door glasvezel,model lezen,dualiteiit voorbeeld b.schijf opmerkend, alle golflengten ,behalve rood langs goud,blijft groen,wel samen langs goud opmerkend,en in operatie geg 1x zonder euclidisch vast punt,geg Souza de Melha euclidisch vervangend,algorithmen geschikt door nemend,
en wel in theor.voorst nemend te nemen,2x4 punten,viervlak afgeknot,scheef bovenvlak als onder,scheef,(schuin),meetk geg te lezen,beide lezend, hier rotatiegeg nemen,1vlak iets schuiner nemen, in oneindige opmerkend 1punt euclidisch 1extra punt te nemen,te rekenen,
op te merken geg Euler exp 3,geheel getal transfiniet niet alleen rekenend te nemen,meerekenend optie beide andere mee te rekenen
in rekenproces ,behalve optie interlock override ineens,ook de andere,(getal lezen) interlock control te nemen te rekenen
p(pp) tot pp(p,tot pp(p),practish getaltheoretisch beetgetal het geg te rekenen,
en wel theoretisch bij Gauss kwadr gegevens 7 tot 5 kwadr Gauss te lezen te nemen,kw 2 het geg lezend,2xlezen,2x wegnemen,anders niet geshikt niet tot modulus geg anders niet,
1x wegnemend te lezen tot Hamilton quaternionen 4,3 wegnemen meenemenwegnemen Robinson geg vastpunt wegnemen als lospunt ook niet geg,meenemen,wegnemen,
anders niet bij ons in ontwerp niet tot cirkelpunten geg en hiermee anders niet,bij Archimedes bolgeg3/4voorheen,en hier te nemen,nemen punt analytisch 5,1x rekenpunt opmerken,optie te nemen,
rekent op te installeren geg ruimtelijk hoekgetrouw geschikt hulp stuk item,tussen beide items koper in te bouwen te bouwen,nader te specificeren, modulair geschikt koostof,Aluminium.ijzer gewoon nodulairGG andersom mee GGG laminair andersom,nader in studie te nemen electronen spingeg tot 3 te nemen Cooperse electronen geschikter de geschikte in rekenproces beter te nemen,
en behalve golflengte rood,1x extrageg spectrumgeg exp kwdr een golflengte geg opmerken,meenemen,
en behalve bij Gauss modulus geg te nemen tot de gelijkheid anders 3x algebr niet,
wel nu wel algebr tekengeg 1(x) constante bij ons in ontwerp te nemen,
wel ontwerpend beter nagaand,beide bronnen lichtbronen electrisch dezelfde bron energie bron geschikt analytisch 115,2x te nemen,
elk versterkt 2x1x ,behalve 230V elk 1x1x licht tot gepolariseerd beide(typen) He-licht nemend,1x andere type anders,meermaals gewoon wit langs goud,eenmalig anders niet door te rekenen optie blijvend nemend,
optimale grote snelheid,capaciteit beperkt nemend te lezen,vanzelfsprekend optimale rekensnelheid ruimer gebruik niet opgeven,behoud lezen,blijft behoud 1x,1x te nemen nu het trigonometrisch zonder hoekprobl cos 2B beter electronisch geschikt gaat door te rekenen gaat 1x cos(kwadr) 2B+1,Gaauss extra wederkheidsregel te nemen ineens geg algorithme 15 algorithmisch geschikt +1 doorgaat-,
hypercomplex -3 doorgaat bolgeg bij ons tot -2,laatste geg trigonometr,geschikt electronen door bocht gaat op te merken,functie getrouw,hoekgetrouw gaat,zonder geg spin .5 mee,3x foutloos spin gaat,electronen probleem niet een probleem,rekenend 10 gaat,1x cyclometrisch functioneel terugkerend probleem,weg te nemen ,onder ambient temp condities te werken weg te nemen gaat doorgaat,
alleen erekenend5 zonder probl,3item2 Cu 1 hulp item ruimtelijk specifieik extra in ontwerp door te rekenen,niet zonder geg Minkowski deelruimte voor Einstein geg hier voor design geg op geg te rekenen,ontwerpend doorrekenen,
behalve tot -2,gaat
2opties1 beter nagaand te rekenen,groepen 3 groepen,andere,(zonder) 7 getalgroep 1x geschikt erlangs tot 17 groep (ineens) getal,behalve tot 20,functies 1o functies e functies
nagaand functioneel 5 beter gaat samen optie 1x,1x zelfde functie getalf 17 gaat,te nemen 10 tekens te rekenen 6 zonder 4,leest continuumhypothese livend gegeven,neemt zelf als-2,1x complex,neemt 3hyperb4 andersom als geheel,rekent geg voor ons op te rekenen,1complex2 geg geschikt door,optie analytisch 5,1xcomplex 2,ineens geschikt tekengeschikt invariant door te rekenen als simultaan1x teken 4hyperb3 mee kwadr 7,8 tekengeg analytisch mee als door door te rekenen ineens ineens te rekenen,
en gaat in ontwerp duidelijk mee zwaartekracht geg zwakke krachten iets versterkt mee,wel op exponentieel vergrote rekenkracht rekenen te rekenen,
studeer door onder Kloosterman zelfde ref
bewgingsgroep 3ledige, ruimer, tot 6ledige affiene,gaat na ruimtelijk mee,behalve beide euclidisch complexe de laatste ruimtelijk nagaand Solovev geg punt mee te rekenen ,behalve optie euclidisch 5,te nemen 2tekens3 voldoende samen 1x1x solovev mee,(analytisch) 1x3x voldoet in techn proces te nemen,neemt zelf 1,5 x te nemen,
analytisch tekengeg 135,(135) te nemen,terug, complex mee te nemen35,(35)terug te nemen,
neemt zelf wel 1.5 x te nemen,rekent zelf 1,5 x
in proces velden 100electrisch 3/4,1x 2veldenvoldoende sterkte 2punten3 ineens door te rekenen,blijft veld 100 electrisch geg gewoon door te rekenen als geg tweede geg licht,gewoon wit na te gaan in zelfde vezel glasvezel het geg te rekenen ,(nagaan,ref doorlezend),
invariante ondergroep van de achtledige projectieve
lezen niet lezen nemen niet anders terugnemen nemend,
bij ons in de techniek na te gaan terugnemend nemend het Kleingeg 4greep nagaan te nemen,
en 1x geschikt exponentiele big data geg te nemen als geg volgende schaal tweede derde alleen zonder vierde geg niet gegeven een volgende schaal niet,ook iet complex niet,vorige uitbreiding te rekenen geg voldoend tweede derde voldoend,wel te rekenen,rekenen we op,bigdata derde geg te rekenen, behalve in studie op lichtspectrum het laatste geg exp geg het laatste te rekenen,meerekenen laatste geg big data complex geg zwaartekrachtveld geg 1xgeschikt mee te rekenen,ledig 600 zonder kwadratisch 500,1x 100 geschikt kw. niet 10 niet 1x1 mee,tekengeg invariant 1x,1x,nemen te rekenen 3hyperb 4 kwadr 7,8,
doorlezend bij Kloosterman,(ref Oosth encycl),
minder,in engineering op goed geluk minder in tecnhn constructie minder op goed geluk,,
behalve voor Lie door (zonder)samenhang voldoende transfomatie groepen,door behalve door in vector analyse,(wisk potentiaal),1x bij ons gereed,hogere complexe getallen,differenties bij ons meetkundig differentieerbaar,alleen differentiaal verschil het element te rekenen rekenend
tot Cauchy,(Abel) tot Discriminant,terug door tot Determinant,1x,door in techn constructie allen geg Galois geschikt te nemen,algebraische geg discriminanten 5 coeff,zonder 4,neemt Klein 1x weg tot 2,bij ons ook autonome geg lezen ,samen tot 3 geschikt terug te rekenen,(on)nodig tot Kleingeg 3 been onder 4kwadraten,1x Gauss 3x door ter rekenen,neemt zelf niet meer modulo geg 3 meer niet rekenen,rekent alleen Pascal geschikt 15 eenmaal als gehele gehele niet nemen,wegnemend 10 bin aire tot 15,1x te lezen(te nemen tot 85,lezen 5ongeschikte binaire om en om wegnemend 3veranderlijk2 tot 50,(erboven)1x 1 tot 85,alleen eenz Pascal 35,1x 85 duidelijk) beter,(niet) andere geg anlytisch theoretisch hier alleen practisch in techn ontwerp alleen getaltheoretisch 2analytisch1 tekengeg 165,65 te nemen, op geg te rekenen,op eenzelfde 1 bron electrisch te rekenen gedurig op gewone snelheid continu door te rekenen te rekenen,
wel op 15 gelijkheden geschikt tot de gelijkheid gehelen constanten algbr tot gehele geehel geschikt algebr gehele getallen te rekenen,
en fysich 1x1 Schroedinger ,wel D geg Determinant nemen,de Verg het geg Discriminant+1 te nemen,1x(ook) niet nemen, mee 1x te nemen 2Fermigeg 1x niet,ook niet bij vorige niet,niet meenemend,
bij Gauss beter tot 2 ,bij in techn rekenproces tot 3,(algebr),geschikte gelijkheid nemen,wel nemen zonder rekenprobl 3,probl pi,e doot te rekenen zonder mu probl geschikt,2 mu kwdr.1x 1x anders niet geschikt continu in rekenproces,rekent 8 zelf complex 2x1x tot geschikt, geschikt laatste cijfers 57 het algorithmisch geg Souza de Melha anders niet beter te nemen,nemen,
en gaat tot hier beschrijvend,opmekend,distributief Functie als de analytische,de andere deelfunctie te nemen,doornemend 5getallen3 algebraische 2 getallen,algorithmen 15 algorithme 2 getallen 1o als algorithmen anders 1veranderend1,als dezelfde 10 veranderlijk de andere mee,mee vlg de regel de kwadr wederkheids regel mee,bij ons 1x mee,dezelfde andere 10 neemt 3veranderlijk 2 voldoende 5 veranderend 3 het geg 2x1x als1x1x veranderlijk5 geschikt als geheel 15algorithme 10 (algorithme )10(algorithmisch)1xte beschrijven onvoldoende,en behalve hier,in ons ontwerp,wel opmerkend,wel volledig beschrijvnd op te merken te nemen bij start up 2x1x geschikt 1x1x andere,als eenvoudige dezelfde computer op te starten,start up proces deelproces zonder licht,ook niet in glasvezel kabel 2,3 niet 11/2 x geschikt en zonder 4,1x in de regel bij Gauss bij ons (niet),1x startupproces bij ons wel geschikt door kabel glas 2/3 lengte (on)geschikt,gaat geschikt zonder zonder (zonder) probl 3 niet electronenspin de andere 2 ook niet,tot geschikt 3 electronen6 gepaarde Cooperse te nemen,en gaat simultaan te rekenen op geg gelijktijdig 100(e)samen tijdlengte 10e zonder probl,in de andere kabel,draad, na de bocht ,item hulpboog,1x1x kabel,draad doorverbindend geschikt Al geschikter Al door verbindend in operatie alleen tot items 2Cu,1x anders 1x gedraaid,(getordeerd,elk in ander richting nemend)vanzelf duidelijk theoretisch (zonder)torsie wiskundig het vierde gegeven te nemen,wel opmerkend het Kleingeg het driebeen4 geg op te merken,1x binnen constructie alleen eenzijdig operaties 5, en deelruimte4,reeel erbinnen 1x1x Solovev geg ruimten punten 2punten te nemen ,operaties 5 terug,door geschikter om door te rekenen,
en gaat gelijktjdig in andere item,glasvezel circuit door te rekenen tot 5lengten60 (vlak)3x60 beter 120 te rekenen,gaat gelijktijdig,licht 1,5 x in circuit door,1x startup nemend 1x1x probleemloos doorstart te nemen,start onze computer,operator, zelf op zonder spinprobl computer start up te nemen 1x1x te nemen door designer te nemen,geg opgemerkt door de de Souza de Mello geven wij op te nemen noodzakelijk getalgeg ontwerpend mee te nemen,als geg te lezen,te nemen niet- eulidisch geg de Souza de Mello1x1x nemen,anders niet continu na start up doorrekenend te rekenen op geg10 (algoritmisch) veranderlijk 5 te nemen 5x als 3x alleen constanten 3 constanten geschikte algebraische 2 om en om,1x3 geschikte,elk simultaan optimaal3 een snelheid rekensnelheid optimaal efficient rekenend op grote kracht rekenkracht capaciteit vergrotend 2 toenemend,ook wel afdalend te nemen,andere input bepaalt ,1x alleen programmeur wel geschikter inputdata te nemen,zonder onnodig te lange rekentijd vooraf te reserveren,zijn deelprogram naar behoren te selecteren,
en onnodig door ons,hier niet verder ref Kloosterman in Oosth encycl groepentheorie geg voldoende tot geg Abel,Cauchy,Galois door te lezen discrete groepen,behandelt Klein voorheen ,terug verder voorheen terug na te gaan door ons in studie te nemen,Erlanger Program,(voorheen door ons,in 1972 in studie genomen,zonder begrijpelijk resultaat) nog eens te nemen, na te gaan tot gezamenlijk resultaat te geraken door
Lorentz,Einstien,relativiteitstheoretisch,invariantentheorie theoretisch,theoretisch quantumtheoretisch de natuur beter,bijv in de sterrenkunde dieper,te kennen,ook door wiskundig mee,mee door getallentheorie mee binnen universum,veel,alles, beter te kennen,
later wel verder.

0809 2015
[ en zodra de rechtbanken niet werken,laat je ze liever niet leegbloeden,houdt bij voorkeur de deur open,en laat ze liever enige tijd leeglopen-leegloop enige tijd zal niet levenslang zijn-waarna, liefst morgen al , men opnieuw eervol te werk kan worden gesteld,om naar eer en geweten voor ieder en allen, voor eeuwig en altijd werk,bij voorkeur goed werk af te leveren.Met rotzooi schiet ik niets op ,en schiet niemand iets op.Beter geen recht te spreken dan nog erger,schieten bijvoorbeeld nog erger,je kunt er beter niet om vragen en ook niet in deze dagen beter niet vragen om bijv.om persoonsgebonden budget vragen, bijvoorbeeld voor je gehandicapte kind om budget vragen ,beter niet om vragen,viezer kan het niet,kan men niet afzakken villainer,bedriegelijker je te verzekeren.Anders haal ik er generaal Massu er wel eventjes bij,haal ik hem erbij,als hij nog niet veteraan wordt.Ik vervul zelf nog steeds mijn dienstplicht en blijf het altijd doen.Heb jullie ons goed verstaan?Ik zit vol zwakke,sterke krachten.Weet je het nu?Ik lap ze er allemaal bij.Ze deugen voor geen cent.We raken ze vanzelf wel kwijt.Ze plegen allemaal moord,tot de laatste zelfmoord.Ze waren toch al dood geboren.En dan gaan ze nog staken ook.Dienstbaar.Trouw aan hun onderwereld-vrienden even slim en sluw,de captains of pharmacy-industry getrouw.Deugen voor geen cent.Doek ze maar op.En sluit Jantje de Broodthere's Universiteit dan ook maar.We gaan liever onopgemerkt eerloos ten onder,arm of rijk,we weten het zelf niet.Als je maar te vreten hebt en wel buiten de ziektenkostenzorgverzekering blijft,buiten de fouten en verkeerden blijft, wel door ook aan jezelf alleen te verzekeren aan wie je zonder papier en papieren zondermeer dienstbaar hebt te zijn.Of hij nu in Mekka woont,in Tibet bovenop de bergen woont,in Erbil of een stukje verderop je vriend in Raka woont,blijf jezelf, sla hem in een klap dan maar meteen maar dood,vraag het wel vooraf en uit mijn naam,vraag verlof aan die vent van de Hoge Raad der Nederlanden,en hoewel hij en de zijnen in den Haag zelf soms niet weten hoe het behoort te zijn,je hebt wel zelf verlof te vragen,ik kan het niet voor jou,hij keurt mij zelf niet een antwoord waardig.Want identiteit wordt mij niet toegekend.Een daad ,op zich een misdaad, zonder recht op geweld door de overheid aan jou verleend,komt jouw anders je daad gerechtvaardigd in Raka anders niet toe ].

o8o9 2015.
lezen Fe/147//Al/178//Pt zonderzonder C
uitschrijven 26/147/(13) tot 26/147 /113 en Pt ,leest zelf beter,beter 1x Au 197 rekenend geg tot koolstof 197 zonder 1(112) te nemen,rekent zelf
analytisch 115,1x
en functie niet voor verschil,neemt,natuur, zelf als element wel het volgende
quotient +1 te rekenen voldoende doordoor te rekenen

08/0909 2015
geg theoretisch,Pascal,Student nagaan,geg theoretisch practisch ,spread sheet geg modulair koostof nagaan,geg getaltheoretisch practisch techn Periodiek Systeem elementen geschikte nagaan,
voor computerontwerp door,theoretisch,practisch techn ontwerp verbindend 2 Cu items 1 hulpitem Fe Al
C nagaan in studie behalve eenz Chikwadr tabel tot de vlg+1,complexgeg te nemen,hierna,hier
samen te nemen nagaand Pascal tabel,Student verd functioneel,1x,1x,alleen verschillen lezend,geschikt nemend,te nemen ,als punten geschikte rechthoek vierkant punten hoepunten bij Student nemen,
Pascal tot n5 niet hier nemen
tot n10,gaat eenz 6 tot 10,en tot n20,tweezijdig nemen,1x eenz vorige meenemend,
gaat,te nemen alleen verschillen geschikte te nemen,en Student eenz functioneel1x rechthoeken punten 4punten hoekpunten,1x complex mee
tot ,bij Pascal 4 verschillen 3 te rekenen 1x 3 andere verschillen binaire 2,1x geschikt verschil quotient mee te rekenen,wel,
en de vlg +1,1x complexe tabel geschikte (aanwijzen),in de natuur mee,
1x1xgeschikt binnen Per.Syst.hier aan te wijzen,
en behalve 4kwadraten -stelling 2x 4getallen3 theoretisch geschikt geschikt in ontwerp binnen verbindende bglengte na te gaan (zonder) deeloppervlak laminair ijzer1x3onbedekt5bedekt eenz buiten onbedekt 1x3 geschikt nano-manufacturing nodulair ijzer tot koolstof modulair geschikt,beter laminair 2lagen1 dezelfde verschuift 1x,en afst.,afst lengte alleen het geg nemen,tot ijzer,10 lengten 5 geschikt,temperatuur ambient voldoende beveiligd te nemen, andere geg lengten tot 5,1x analytisch geschikt electronen tot het ene item koper zonder torsie problematisch te nemen,aanw.Al vebindingsdraad,eenz loose ,(inductie), in dezelfde richting torderen de andere Al draad tot andere item Cu
merkt op (zonder)torsie ,2wisk1 lezen nemen,gaat 1xzelfde geg exp 3,bij Euler,(lezen inductie blijft in exponent niet wegnemen), lezen tweede geg,derde geg.practisch op te merken binnen procesoperatie 4 velden3 punten 9punten in 3velden elk electrisch1x2x versterkt,onvoldoende uitbreiding,gaat alleen elk anders mee in 3lobbige lichaam geschikt binnen oppervlak,wel erop,metalen 10 de geschikte wijst Per.syst. wijst de natuur zelf neutronen,protonen geschikte metalen geschikt aan te brengen,zwaartekrachtveldgeg meenemend lezen,
en volgens Kleingeg vierbeen theoretisch 1x1 te nemen bewegende groep halfgroep,voldoende te nemen,Abels gaat het algebraisch Galois gaat het rekenend door door te rekenen,tot getaltheoretisch,
en terug tot de vorige uitbreiding hier voldoende op te merken,

0909 2015/1009 2015.
en anders te lezen de vorige uitbreiding,mee behalve ijzer en Al ,(lezend) te nemen,
terug door de vorige geschikt voldoende doorrekend te nemen,de volgende mee te nemen
doorrekenend voldoende elk geschikt tot een punt,(transformaties) 3 de andere 1x,ook een Moebius tr.f.,behalve een veld geschikt door terug ,(en Fe,Al niet lezen,(d) 1x1x niet1/d (niet) d-1 geg 1-d opmerken complex geg),
1punt
en ruimtelijk,ruimtelijker 2x2punten elk tweetal geschikt,geschikte 2x2 punten,Zr,W,(Pd) meelezen,
1x te nemen W,Zr,(Pd) ,
gaat het, nu het niet anders tot 7 analytisch,de vorige,(hieronder per vorige datum 0809 2015 terug te lezen,
hier zonder 6de geg als 10de geg Cu ook niet nemen,{en wel lezen,duidelijk onder doornemen ,van # tot ## andersom beter te lezen,meenemen},en bij ons, en als veld magn tot als opslag in chip geg te rekenen,
rekent complex rekent 8 ,
analytisch,en na te gaan te nemen de analytische tekengeg ,behalve 115,1x extrageg ,de andere na te gaan te nemen,behalve 165,1x zonder 115,wel punten 40punten te rekenen,door tot 1oo punten,geschikte data tot geschikt geschikt mee,wel rekenend,terug rekenend te rekenen,rekent 165,1xcyclisch complex in het zelfde stelsel rekenstelsel 18 dec 10,1x3 complex door,door te rekenen tot dezelfde constanten 3constanten2 gehelegehele algebr geschikte gehele,gaat,te vervangen W vervangend (Pd) geschikt,1x1,geschikt zonder coord probl bij ons niet,geven wij ons extra coordgeg 20 punten hoekpunten 1x1x 10punten meetkundig ongeschikt niet te rekenen,te rekenen behalve analytisch5,1x
beide algorithmen wel doorekenend ,15 algorithme geheel,10 (algorithme)algorithmisch voldoende te nemen,neemt
tot 3 gehele ,algebr gehele te nemen wederkerigheidsregel kwadr congruenties geschikt mee in dezelfde regel rekent zelf 1x mee kwadr-1geggegeg 3x velden data geschikte 2x2,1x geschikt mee,quantummech 1/2, door te rekenen 3x,rekent technisch proces rekenproces zelf geschikt door,uitbreiding theoretisch ontwerp gereed,nu het modulo gaat 15 constanten als geschikte constanten modulo 1x,1x 5geschikter gaat doorgaat zonder specifiek 6,de andere Taylor het Taylers geg ook niet nemend,gaat door 3 gelijkheden geheel nemend,geheel nemen algebraisch geschikt 3 gehele algebraische gehelen 2voldoende bekend 3 complex 2 andere1 ook rekenend te nemen,nemen,te rekenen doordoor te rekenen,nu het zal gaan modelrekenmodel,(turn key,wishful thinking none),gereed gereed,tenminste tot technisch ontwerp enigszins verder gereed,

tijdig inlezen,wel duidelijk,
##1x1x rekent 8 metalen 10 metalen 3 door te rekenen doorrekend nemend
10 algorithmisch veranderend veranderlijk 3,1x veranderlijk veranderend,volgens Gauss wederkerigheidsregel, gaat het,te nemen,neemy zelf 1malig 2x2punten,de lezend,buiten)ene) modulair koolstof,lezennemend 2x2punten (de) leend andersom nemend ,op afstand 1x1x tot beide van C modulair erlangs eenzijdig eenzijdig (erlangs),veldlijnen,tot geschikt 5de euclidische punt,(bijv ref Oosth lezen,...,mee te lezen,grondvlak,bovenvlak als iets ontaard lezend te nemen),neemt in de natuur,in techn ontwerp mee te rekenen,meerekenend 3punten,anders niet bij Gauss in zijn regel in ons ontwerp anders niet mee 4hyperb4 7/8 gaat 't 7,8 rekenend mu rekenend,2mu kwadr-1 het laatse geg in ontwerp alleen door te rekenen tot +1/2 voldoet t alleen 3punten 4 cyclisch,1x 3punten functioneel rekent proces tot 5 de punt,1x1x door, rekent,en ontwerpend geschikt door te rekenen,rekent ontwerper,programmeur door door te rekenen,
beter 100 rekenprogram geheel mee te lezen,leest zelf deelfuncties 3w elk 2functies,bij Cauchy,byFourier ,gaat na,(ons onbekend),ga na bij S .Lie een geg een groep in studie na te gaan,transformatie,1x functioneel mee,Fourier,niet het vierde geg quotient als warmteelectr Quotient ,1x niet (zonder) geg product,1 xgetal,rekent zelf,techn proces door
pp(p ,neemt,Functie 1x, ineens ineens geschikt product ppp,voldoende voldoet't,rekent ook de andere deelf complex door ,door door te rekenen,beide simultaan te rekenen
p(pp ,pp( tot voldoend pp(p) voldoet 't rekenend voldoet 't doorrekenend duidelijk rekenend te nemen,

wel beter nagaand nemend 2torsiegeg,vervangend 1X,x te nemen,!x algebr,deelf analytisch tot 3 te nemen,niet zonder,en in ander deelproces,het vierde alleen punten 4punten3 functioneel,1x,x te nemen,bij ons bij Solovev 2punten3 complex om en om 3 w 2 mee te nemen 2x2 punten3 operaties 2 geschikt 5 deelprocessen3 Om,1x ,(en niet anderom niet),wel nodig tweede rekenbewijs ,en nodig als derde,stelt samen tekens tot geschikt gewone rekentekengeg te nemen zonder (zonder),ook niet anders , om functioneel (f klein),functioneel (onze f autonoom),1x,x, teken(functie) te nemen ,zonder 10 tekens geschikt priem,alleen priempriem tot 3 tekens geschikt,algoriyhmisch zonder probl rekenprobl 2 probl niet,stelt samen 2x tekens,teken ,01,complex niet en niet complex niet in techn proces niet,het derde bewijs in techn proces,algebr,1(x) voldoende geheel bewijsbaar,het andere tekengeg (0,01) blijft,neemt optie behoud,1x rekenproces rekent continu door.
wel in studie door, bij Sophus Lie groepentheoretisch geg doornemen,terug,door lezen #

1109 2015.
specific design.
vooraf rekenend verder nagaand
gaat 1x1x optie 1x1x andere optie te rekenen complex rekenend
4punten onregelmatige veelhoek ruimtelijk 8 hoeekig,en bij ons teruglezend,recent,,tetr.,4punten1 complex-3 lezend door te rekenen rekenend tot -1 voldoende,ineens zonder -2 de andere volgt 5punten zonder,erekenend voldoende door andersom 2 rekenend doo(door) te rekenen,
ga zelf na,duidelijk Student f geg complex ,vierkant ,rechthoek voldoende 5punten 2 andere 4 geschikt 3,{toelihting
chi kwadr tabel eenz complex punt door tabel Fischer functineel,bol,bewegend in voorst nemen,1x geheel,360gr,11/2 x te jezen te nemen 4punten erbuiten op afstand,,doorl,hold,beternagaan,
1x complex,Student eenz.compl,door 1x vierkant,rechthoek dezelfde complex tot voldoende rh vk 1/2 rekenend,( punt lezen),element vlakelemend,(optie) opmerken,
tot +1/2 de chikwdr tabel eenz -1 punten 2punten te rekenen alleen,(functioneel gegeven) volgende tabel,Fischer,Gauss norm bol,en 2x1x buiten chikwdr tabel een door door tot punten bij ons buiten normaleol 4punten 3 bij ons (bol bewegend ) te rekenen,samen te rekenen,(1x1x1x) mee doordoor tot 1x1x1x analytisch te rekenen,tot Einstein,Lorentz verder bij ons,
toelichting
3punten opmerken bol bewegend bol complex,1x geheel 360 gr nemend in voorst ((on)geschikt) _1/2,ongechikter 1 1/2 x,wel geschikter,terug door derde tabel,eerste (Student) duidelijk 4punten 3 bij ons tot de 7de verd,de hypergeomertrische te rekenen 3 hyperb 4 vanzelf 7/8,
terug te lezen bij Gauss,
geschikt te nemen,(lees in deze blog terug bij telefooncentrale en telefoonnet),
1x te nemen *big data) hier 1x door te rekenen,zwaartekrachtveld geg te nemen,te rekenen,de andere velde n=data ,beide velden2x1x electr, versterkt,gaat na,Einstein,Lorentz verder bij ons,onnodig hier verder toe te lichten a,h,v, geg kromme bolkr bij ons,niet zonder de andere 1x(bolkr,de bekende) 1x(niet),ga zelf na,terug te lezen bij ons voldoende beschr.,
duidelijk te nemen,Einstein,Lorentz,1x verder bij ons
1xx door te rekenen 3hyperb4 te nemen nemend door door te rekenen
3hyperb4 kwadr 7/8 tot 3hyperb4 kwadr 7,8 door door te rekenen.

specific design.
en gaat als een electron 2x1x electronen12 electronen C 1extra lezend 2 atomen nemen n,6p, 1x1 at mee buiten Al
protonen tweezijdig draad zelf Al opmerkend
2at 13 protonen,2x1xmee,1x1 lading mee
electronen,protonen (als) extrageg te lezen,te nemen
terugnemen te rekenen
1090 millivolt geg C 2x57(7) tot 1090-1040
complex 2x1x door te rekenen zonder 2x 7,3x niet,
20,1x (teken 100),{hieronder 20,1x anders zonder cyclisch ongeschikt probleem vanzelf duidelijk}
120 complex 10
metalen functioneel binnen constructie getal,(controlgetal) nemend,
overbodig hier alle metalen 10 verspreid 3-lobbig te nemen, nagaand aanwijzend,hier overbodig,
wijzen zichzelf ontwerpend geschikte wel wel aan,

schrijven 7-cijferig getal,uitschrijving lezen,schrijven wij,nemen wij zelf vanzelf wel,
en uit analytische geggevens,tekengegevens analytische, te lezen,te nemen
tekens eens zelf getal het geschikte 7cijferige waar te nemen
.......
neemt 1x35x65 x115, 2x1x samen geschikter 115x 135 x65 geschikter geschikte ineens
1x35x65x115x15x 165-35 /135/65 als 35x65x115 x130(x)7(x(1),
anders nagaand
de bol 3x niet,(fout) 1/2 te lezen,
5x (beter) geheel 2x mee 0,5 mee te rekenen
35x65x115x15 x13 ,(leest neemt 130/10),x7,neemt 1x Cu neemt 120,1x,neemt 1x derde veld (sterkte als electrisch als 100) ,en
behalve C,Al millivolt lezend,
overbodig Zr ,Pa te lezen te nemen alleen verschil geschikt te rekenen nemen,
milliv nemend
669-803
1x kwadr- te nemen te rekenen nemen,derde verschil ,577Al,1090C meemee 2x2 Al mee mee
te rekenen 669-803 (-)517,
koper keert terug,(uit 225 en 517 bijtelling lezen als 29(2) te lezen te nemen)
laatste2tekens te lezen te rekenen
keert getal (controlgetal) terug,
rekent rekenproces door,gewoon continu door,
rekent door tot opslag meteen afname door,
en 10 metalen 5 geschikt 3lobbig verspreid geschikt over oppervlak erop te installeren,
rekent rekenproces tot snelheden geschikte gewenste rekenprogram 100 het gezochte geschikt door door,
nu het op rekenkracht groter, sneller op gewenste rekensnelheid,op optimalen rekenend, verbeterd 1x op ontwerpuitbreiding geschikt rekenend gaat't 1x gaat't 1x verbeterd,
tot hier,
rekent getal,(controlgetal) door,
merk wel op,merkt op,merkt zelf 1x niet op,
Zr,Pd,Cu,1x1x ander verschil
669-745
803-745
gaat
zonder 6x 4x niet 1x(niet),
en onnodig,niet nodig voor ons hier
protonen40,neutronen50 niet, Zr en protonen46,neutronen60 niet, Pd uit te schrijven te lezen,1x metalen 8 metalen andere 10 niet, 10 hier overbodig, niet nagaan,bij ons,In constructie axiomatisch bij ons alleen 4metalen 3 na te gaan Cu tot Zr,Pa,en anders 1x1x tot Zr,Pd,anders niet
duidelijk te nemen,in constructie op afstand nemend
lengte als afstand nemen, 10 gegevens te nemen,1x analytisch 5 ook te nemen,
rekent zelf wel,
en ,en Tabel Fisher hier anders lezend,niet als voorheen mee tot Bayes 1x,!x,hier 1punt hetzelfde,(schuin,scheef nemen hetzelfde punt buiten de kromme opafst geg afst/2e te verwerken),1X,x,nu het hier gaat,bol de complexe bewegend2 rotaties en een halve, wel geg mee opmerkend de kromme de logarithmische 2x2punten op afstand 1x,1x gaat mee,op te merken buiten het geg onze kromme de lnkrommen punten 20punten kromme complex lezen nemen3 geschikte op afst geschikt 1x mee,duidelijk te nemen 1x,x punten 6punten4,en (zonder)4 binaire 3 niet,wel de Fisher anders nemend,1xwel,1x3geschikt 2punten 3geschikt,1x 2punten 1punt op andere lob te nemen,big data doorte rekenen,
rekent zelf wel door,1x geg laatste datageg bigdata geg door te rekenen,
en gaan wij alleen ontwerpend geg getalfiguur ruimtelijk lezend,nemend
kristal fluoriet,pyriet in arrangement voldoende erbinnen,theoretisch 3/4 binnen eiv.lich
octaedrisch kristal op afstand er buiten,erbinnen,loose loose lezend te nemen,1punt hetzelfde complexe tot koolstof 1x1 anders koolstof 2 modulair 1,gaat tot Fe,geschikt nodulair (specifiek nano-ontwerp) te nemen tot Al,C 2x1x,tot C beter gaat (1x3),rekent zelf wel,1x laatste (andere )data geg big data wel door door te rekenen,
1x3 analytisch transformaties bij Moebius punten geschikte bij ons 9punten 10 door te rekenen,voldoende 3 punten doorrekenend als tot 5 zonder 4,rekenend bij Moebius zelf in het net 1x,1x door,terug door dor bij ons in net ipunt geschikt coord geschik,geschikt,nu geschikt 1x voldoende voldoet laatste geg Moebius nu transformatie,barycentrisch 1x,mee bij ons 1x 20punten hoekpunten 3 geschikt geschikter,gaat,(bij ons teruglezen),Archimedes bollenprojectiet oppervl 1x 3/4.als voorheen,projectief 1x1x bol cirkel punt projectief5(on)voldoende,
voldoet,bolsnede bewegende bol projectief 3 nagaand,projectief 3 voldoet rekenend te nemen,
1xpunt,en buiten gewone bolkromme de onze 1punt opmerkend,schuin,scheef hetzelfde,mee te rekenen,
behalve ,en getallenlichaam als voorheen 1x1x binnen 2 halve,getallenfiguur voorheen lezen 1xlezen meenemen als voorheen op afstand alleen eenz geschikt voorlangs het lichaam het halve,als apriori voorheen,hier mee,blijft eenz voorlangs verderop als voorbij het lichaam het halve getallenlichaam als a posteriori te lezen,te rekenen alleen door door te rekenen,laatste punt derde eerste tweede voldoet 't te rekenen voldoet 't alleen,
rekent zelf 1x,
rekent 2x1x fout door t0t 2 niet fout fout niet tot 3 niet,
rekent complex wel door,
-2 t0t -1,foutloos te nemen rekenen op
op transfiniet,gehele exponent 3 ,1x1x op het geg, te rekenen mee te rekenen op,nu het gaat,merkt niet op,rekenend door nu het voldoende gaat,doorgaat te rekenen op geg gehele 2x1x geschikter correctie het geg te rekenen,1(x),(x) te rekenen,rekenend
vollediger rekenend,
op gehele 2x1x geschiktergeschikte correctie 1x1x( gehele) exponent,1(x)1(x)1 het vollediger geg te rekenen,te nemen,wel meenemen,
en lezen wij als een check 3analytisch
#1x {115(1x135(+)165((1x((115-35)+(135-65))/15/1x3
1x[425 x((190) +30)) beter
1x[425 x(190(+)30)
" "verbeterd
1x[(425+220]
als tot 625,gaat 615,1x10( analytisch) mee,een check geschikt,okay
##(zonder)
100 ruimtelijk 4x ledig 400
rekent 625 door 615 door,1xledig 10 ledig door
door door in de techniek in de practijk in de constructie door
4analytisch 3,
neemt getal 7cijferig het geg geg in proces rekenproces continu door te rekenen
getal (controlgetal) het gegeven te nemen,
neemt zelf wel,
###lichten we toe
{2x2punten op kromme log kromme
op afstand 1punt2complex,
1x mee op onze kromme,de ln kromme 3punten2complex,
hetzelfde punt 2complex3}
1x3 driepunten complexcomlex3
1x driepunten hyperb4 gaat 3compl2 te nemen
1x1x te nemen 2complex 3 kwadr-1,1x 7,8 te nemen,
neemt zelf wel 1x1 te nemen,
rekent gewoon door,continu door.//lees nog eens door,for to check, pse

1209 2015.
voorloig in een studie volgen,in voorstelling nemend elrctronen met spin bewegend als punten binnen een halfgroep in twee richtingen (en) een halve ,en als punten binnen oppervlak(ken),elk als volgens de snede de gewone voldoende getekend het oppervlak tot 3/4 boloppervl als langs een weg tot 1/4 en 1x voldoende complex door te rekenen tot 1/2(x) niet (on)volledig ,2x1x voldoende tot de volgende schaal als binnen de eerste zonder de tweede en bij ons volgens de snede,3x1x projectief,2x1x als punt buiten de omtrek complex van een bol als Benham's schijf ruimtelijk een bol in transparante voorstelling te nemen,1x een halve projectief een cirkeloppervl tot 1x voldoende een lijn als een middellijn voldoende een gekromde als een rechte niet zonder kromming 3x als tot 6x wel 2x1x in voorstelling bij ons te nemen niet zonder de andere bol als tweede mee in voorstelling betrekkend volgen wij alleen de snede ,onze bolsnede ,voldoende gegeven,2x10 punten te nemen volgens de kromme ,de ln kromme voorstellend niet zonder de vorige punten bol 2bollen als rest alleen bol10 ,1punt geschikt buiten rest diameter punt punt als hetzelfde punt complex 2 inde voorstelling lezen,door te rekenen door eenmalig,zonder kr probl als bij Einstein (zonder) Lorentz correctie,1x(x) door door,zonder foutloos 1x niet foutloos bij ons als geheel zonder een fout,gaat het niet anders,electrisch,transparant,veldlijnen lezend door specifiek nodulair ijzer,voldoend protonen extra zonder electronen 1x1x versterkt verdrijvend in de vorige layer laminair koolstof te lexen te nemen (beide) te nemen door halfgeleider+1,2x als gepaarde 3 tweetallen,terug,nog wel rekenen ,door door,1x1x rechtdoor langs weg als een rechte voldoende zonder torsieprobl ook niet in vorige draad Al als restprobl niet,
door te rekenen 2x 6 electronen 10 tekengeg rekenend nemend,simultaan 2 rekenend rekenend tot C bocht te rekenen,doorekenend,rekent alleen 8,1x complex 3 door tot complex 2 voldoende door electronen in aantallen5,beter bepaalt 1x tot 3,tot 10 exponentieel te behandelen,voldoende geschikt als door koolstof modulair 5090 milliV zonder,2x1x te nemen,Bepaling+1,1x gegeven te nemen te rekenen op
5090-577+577,tot de andere koper geschikt zonder vooraf 1xoptie mee 1510+570,tot 2000 tot 1000geschikt,geschikter tot 1200 zonder 2xvooraf,1x hier mee 577 (Al)voldoende 500 mee tot 700 zonder tijdlengte probl,1xzonder 100(e),te rekenen op 2simultaan te rekenen,als rekent rekenend 10,1x lengten,lengte afst gegeven,tot 10 het geg ineens rekent ,(F zelf analytisch5) analytisch,rekent functie complex,tot de andere koper in constructie het item het geg duidelijk te nemen 735 in theorie,1x erbuiten,(in operatie als erbuiten te lezen) duidelijk beter te neme,aanwijzen 745 mV.

Note,nagaand bij ons een geg en bewegende bol 2 bollen tot1 in dezelfde richting sturend,langs een weg 1o,1x tot 5 voldoet,punt voldoet,wel Lorentz,Einstein Contractie geg bij ons na te gaan als een getal control getal te nemen te rekenen,middellijn,pi-1,omtrekpi-2 door te rekenen,ruimtelijk 3 zonder pi,bij Gauss verder na te gaan te rekenen,electrisch zonder pi probl,pikwadr.-1,ref. opzoeken,(in ,,Prins"),
en blijft,hypothese continumhypothese blijft, in theorie invaariantentheoie blijf theoretiach,blijft allee v teken invariant na te gaan,wel nagaand cijferig 2 cijferig oplopend3afnemend2,)1x zelfdeversch mee),getal 7 cijferig door ons wel te lezen

1209 2015
software,rekenprogramma rekenmodel input gegeven proramma op wiskundig getaltheoretisch basis,te schrijven
voldoet geschikte tabellen geschikte in ref N.H.Kuiper aan te wijzen alle tweezijdige op 1x1x eenzijdige na,andere ook geschikte,gaan wij hier niet voor producent,andere,overige tabellen niet na,programma's massaproductiemodel,geschikt als in (3D) model,1x1 mananufacturers programma gaan we hier niet 1x1 tabellen,andere,voor ons hier overtollige,gaan wij hier niet na,
wel bij ons in file aantreffen,1x A4tje beschrijvend rekenprogramma dd 1209 2015,
en hier,
blijven lezen,doorstuderen
een toepassing zoekend,ook in de astronomie een toepassing aan te wiijzen
in theorie voor een rkacht een kracht een te zwakkere te zwakke kracht
als optie binnen de theorie bij het ontstaan van het universum vooraf en tijdens start up 1x1x een kracht niet impuls niet,wel plotsklaps,juist een astronomische grote,
gaat alleen in voorstelling te brengen zonder tijdproblemen 100 als tien niet,1x wel 2 anders 1x als tien,ook versneld materie bewegend anders in voorstelling brengen ,nemen,meenemend,ook wel op geringe schaal in gebieden,deelgebieden,beperkt tot oneindig gering binnen ons universum,de wereldbol,niet een ander beperkt gebied nagaan,wel na te gaan te bepalen,locatie bepalen,als krachten,andere,binnen velden krachtenvelden,ook zwaartekracht geschikt mee,materie donkere beter in voorstelling nemen,behalve andere grote krachten groot als exponentieel vergroot in voorstelling nemen,supernovagegeven geschikt nemen,brengen,duidelijk samenhang zoekend in onderzoek,behalve 1x ,wel nagaan,in ons stelsel planeten erbuiten op afstand geschikt 1x1x tot zon,een punt1,
{en op afst geg tweede afst geg een punt 3 derde punt door door te rekenen tweede punt2 door door te rekenen in zelfde rekenstelsel 2x 1x anders 2x2 punten 1x1x tussen planeten en zon,1x1x tussen nova en supernova
,(ook wel,zonodig tot 6punten binnenstelsels 2sterrenstelsel geschkt(er)geschikt tot (andere)5de punt binnen 2sterrenstelsel 1x het andere door te rekenen,wel duidelijk,nemen geschikst,1(x),1(x))},
stelsel 1x,en voldoende geg verzamelen geschikt op volgende schaal,(sterrenstelsel) rekenend te nemen,een uitspraak te doen materie donkere energie, het onbekende gegeven,nader ,bekender het gegeven rekenend beter te onderzoeken,

gaat 1x in onze voorstellijng 2 functie,elk functioneel,1x complexe waarde als de andere waarde functie waarde onvoldoende geg te nemen
7bollen punten 6complexe ertussen 6x7 onvoldoende 2x1x (onvoldoende) een reeks bollen punten in een reeks,functie 3/7,functie getal nemend 3waarden 2 blijft 1x complex te veel als de ander
functie harmonisch hoekgetrouw ruimtelijk,phi exponent 3,bollen een bundel,homogeen (algebraisch) voldoende te nemen ,tot 1x te weinig als bgl ongeschikt 3waarden 2blengtecirkelbglengten,ook als bollen 3/4 homologe geschikte,2x2 bgl analytisch door ons niet geschikt te nemen ,gaat alleen analytisch Functie deelfunctie raakpunten 2opties bollen projectief terug gestapeld in voorstelling te nemen 3 raakpunten lijnen cirkelbglengten4,optie punt5 complex,samen de andere optie bollen projectief 1x3 punten 5 punten,
rekent alleen functie analytisch 5complex1 punt5 het andere door,
voor ons ,en ruimtelijk niet zonder ,boven voldoende duidelijk wel,info localisatie geschikt,1x3 punten,(big data),geschikt inhoud oppervlak niveau,
gaat (1x1x1) een nadere uitspraak ,formeel,door ons rekenen(d) wel op te geven 1x1x1 een eerste bewijs conclusie,blijft formeel zonder twee andere conclusies,(later wel)/preliminary.discussion, pse,

1309 2015.
uitbreiding,niet zonder vorige uitbr.mee geschikt in ontwerp mee,geschikt te ontwerpen,
niet zonder voldoende toelichting theoretisch na te gaan te nemen,
en behalve vorige gegevens,(ref Kuiper),tabellen,functie geg geschikt tot functie,teken,waarde geschikt,
en ook mee de overige geg genoemd bij Kuiper bij ons de geschikte na te gaan,nemen,
en behalve bij Pascal bij ons binaire hiervoor,hier mee (te)nemen tabelgeschikten punten dimensies alleen nemend zonder 3 andere(n)tabellarisch punten,ook verschil punt te rekenen,hier alleen functievorm waarde alleen,
2 functies zoeken,wijst N.H.Kuiper wel aan.
(functies tabellen gesch. punten dimensies alleen,alleen punten complexe tabellarische geg.(geg) niet om te rekenen te nemen alleen om tot de vlg f,tabel geschikt te geraken)
ongeschikt 2x2geg ongeschikte,binaire,2x2 andere mee aftellen1x,1xwaarde complexe alleen,ook door ons wel af te tellen aan te wijzen,nemen wij mee,wijzen wij op geschikt geg wel 1x mee te nemen,1x teken alleen blijft,gaat BoseEeinstein voldoet wel rekenend 7/8 tekengeg te nemen 7,8 (volledig) simultaan rekenend voldoet het beter niet zonder de vorige geg ongeschikte 3binaire4,
{aanw.:1x bij Moebius na gaan te nemen,neemt zelf,barycentisch coord andere geg 1x transformatie barycentrisch geheel niet,leest wel door neemt bij ons geschikt nulsyst, net bij ons lezend,te nemen bij Moebius bij ons te nemen 3,2 het geg foutloos door te rekenen te nemen op te merken},
gaat vanzelf in de constructie zonder probl 3/4 gaat 3,4 geschikt te nemen,te nemen,
wel theoretisch teruggaan zonder 2 fouten vanzelf fout 3 niet te lezen te nemen niet,
alleen theoretisch nemend nagaand 2x te nemen ,(1x2x) door door te rekenen te nemen,
te nemen
Lorentz 2 geg1, (zonder)1 geg Einstein 1x geschikt,onvoldoende,wel voldoende voldoende
niet zonder correctie,1x,1x (juiste) correctie,
Einstein(Lorentz) transformatie,(tr.l.),1x voldoende voldoende tot 1/2 als tot +1/2 door,veranderlijk 2/3,als controlgetal geg geschikt nemend,te lezen nemen 2-3 complex door te rekenen,en
te nemen,
{merk ook op 5punten euclidisch een,hieronder, niet nemen,Taylor 1x,x de andere ook niet ,gaat door te nemen Bose Einstein,1x,teken ,functie compl, nemen,door nemend,bij ons tot 9,10,alleen tot 8 ,en zonder axiom problematisch bii ons niet terug,beide ,(tekens,(f) en compl(f) ,B.E,geg lezen,nemen) beide geschikt simultaan 2 doorrekenend,beide doorrekenend,algebr 3 gehele,gehele en algebr 5 gehele,gehele,hier duidelijk,anders doorlezend onder wel duidelijk)
mee door te rekenen simultaan rekenend 3transformaties10,Moebius transform,(10 punten homogene coordtransf.) transfgeg te rekenen,te nemen,
nu het anders mee gaat,1(x) terug gaat
te nemen
Moebius transf 10,coord4 coord 3,barycentrische1 (zonder)1x barycentriche-1 gegeven 1 punt meetkundig (en)
Lorentz translatie,correctie,te nemen juiste correctie te nemen te rekenen 3,2 punt (andere)-1 door
door door te rekenen Einstein transformatie 4,3 doorrekenend te nemen,
te nemen
nu het zonder Minkowski probleem ,01 het probleem gaat,gaat 't Moebius geschikt,(geschikter) geg Moebius net lezend,systeem 1xnulsysteem,1(x) terug nagaand doorgaand nemen,te nemen, 2x1x te nemen, bij ons door nulsysteem 1x1xbij ons door zonder teken probl bij ons niet,tot geg (.03) nemen te nemen,in de constructie boven aangegeven te nemen het geg koper te nemen continu rekenend 735 niet 745 te nemen,optie te nemen,neemt operatie proces in de techn construscie zelf (0,05),1x algebr rekenoptie 0,05 te nemen

door door,voldoende voldoende voldoende,simultaan 3 geg 5veranderlijk3,onveranderlijk 1x algorithmisch algorithme 15 het enige geschikt hier practisch toepassend in de techniek uitbreiding te ontwerpen,
niet te ontwerpen,mee inbouwen vorige uitbreiding niet alleen tot startup 2x1x beter 1x1x juister,wel inbouwen,anders niet niet anders tot 3 algebraische gehele gehele blijvend te geraken in continu doorrekenendproces, geschikte geg tijd niet 1x1 probl niet,continu door te rekenen,interlock,override ineens te nemen ,blijft niet problematisch 100(e) niet 10e (te)nemen,neemt zelf wel ,
toelichting theoretisch voldoende hier
verder techn ontwerp redesing,
extra item te ontwerpen
koolstof 2laminair geschikt modulair, buitenom item Al,C,Fe geschikt te installeren,verbindend tot koper,(verbinding loose ,later specifiek na te gaan) ,Cu plaatje 2items 1, (als vorige design ook in uitbr zelfde geg nemen),3punten,eenz vooralsnog loose elk tot Cu te nemen),
2laminair 1 verbredend toenemend een band C laminair 1andere eenzijdig erbinnen verder toenemend geschikt nagaand te nemen,ijzer eenz,eenz erbinnen geschikt gekromde draadlengten nemend,en veranderlijk voor een hoekgeg als compl ruimtelijk gesshikt geg op te merken,veranderlijk punt complex tussen draadlengte ijzer laatste toenemend tot volgende draadlengte,nemend 3 draadlengten nemen,afnemend ruimtelijk3ruimtelijk 2 nemend 1x3 draadlengten,de vorige > in lengte tot de laatste de andere te nemen,(beter) 3lengten,toenemend verschil lengte,verschil verschil,1x punt te nemen,nemen,ontwerpen,(duidelijk zonder hoekprobl)
de volgende+1,elk geschikt lengte langer 2x geschikt 1×1x ook wel,en niet andersom,gaat niet andere zijde niet,in dikte,draaddikte middellijn veranderlijk eenz.eenz alleen,en drie eindpunten,behalve Al eenz.eenz, ook (loose),erbuiten reeel doorverbinden,Fe loose,C loose, tot Cu,1x anders ,ook erbuiten andere zijde zelfde Cuplaatje reel doorverbinden,2 punten geschikte cirkelbgl theoretisch geg,teruglezen bij ons, hier potentiaal geg,(1×3) tot koper inductief,andererzijds ,steeds te nemen, 1×3,alleen versch potentiaal te nemen ,te rekenen,
en,
5punten euclidisch 2×1x punten3 rekenpunten te nemen
extrarekengeg te nemen,transfiniet bij Euler exponent 3 extra geg te lezen,te nemen,
behalve voor licht gewoon wit langs goud ductiel blijft hier gegeven en buigend geg cos 2B+1 blijft 1×1x hetzelfde geg,blijft wit ,anders wit,anders wel voldoende gepolariseerd lineair,voldoende tot elliptisch blauw voldoende,juist voldoet lengteverschil de, nu 1 straal nagaan te nemen, voorheen vorig ontwerp lengte,hier (de) juist 1 punt nagaand te nemem,nement 3 stralen gewoon wit langs goud ductiel erlangs,1x 1x (extra) geg opmerkend hoekgeg ruimtelijk 2 voor een hoek het geg cos 2B+1 door te rekenen nu het 1x euclidish rekenend om en om gaat kwadr. gaat te lezen te nemen tot 1/2, 1x doorgaat cos 2B voldoend ineens om,1x geschikt zonder2 hoekprobl (coskwadr2B+1) hoekprobl 1 gaat,zelfrekenend doorgaat,en als voorheen buiten nicol analytisch geg teken 0,5 gaat,gaat hier,
en kristallen inbouwen nagaand,behalve vorige uitbreiding (optie) geg terug te nemen,blijft geg geg rekenend .5 x,nu 1x te nemen,inbouwen nagaand ,behalve tweeling kristal een tweede derde,1×1x extra nemen 1punt,vast punt reeel loose lezend,nemend, zoek zelf, kristalfysicus, door behalve als hiervoor,tweeling hier,wijs zelf aan 7 punten Om.1x geschikt 3,4 door te rekenen in het gewone rekenen zonder geg transfiniet geg 1x zonderzonderzonder,
ineens ineens kristalgeschikt rekenend geschikter 1x(f) vorm waarde alleen te nemen,gaat bij ons zonder axiomatisch probl 9,10 het probl,(en verschuivend te lezen probl niet opmerkend niet lezen,(vanzelf niet),terug, door bij ons complex mee door door te rekenen,1x(f) door door te rekenen,alleen in uitgebreid laatste design
gaat hier in constructie alleen te nemen analytisch geg tekengeg te nemen alleen,rekent zelf,nu 1x te nemen, 1,5x door,
en gaan we kristal geg specifieke kristallen later wel na,ook wel,ontwerpend items in arrangement geschikt te nemen,nagaand te nemen,alleen hier op te merken,als voorheen 1punt octaedrisch kristal hoekpunt voorheen in eerste instantie erbuiten geschikt rekenpunt,in tweede instantie hier anders,voorheen in tweede instantie om en om vlak el om en om rekenel,hier anders,rotatie lezend ,derde geg eerste lezen ,nemen,vorige geheel iets gedraaid binnen 2items met koolstof,ertussen 1x als eenzijdig (eenz) punt 2punten zijvlakken oct geschikt lezen,nemen,beter nagaan,(eenz) eenz. buiten 2ophangpunten glas,elk item met C,als 1 loose geschikt om en om,op afst e,geschikt 1x lengte e-lengte geschikt,1x verschil lengte e op afst geschikt,beide te installeren,1x derde verb aanwijzend voldoet theoretisch practisch in ontwerp,1x tensor,tensorveld,1x(tensor) theoretisch,1x terugnemen,glas 2 verbindingen, lengte,1x vervalverloop nemend dikte,lengte duidelijk, het geg te nemen,installeren,ophangpunten aanbrengen,coordinaten dienen zichzelf aan,op te merken present,duidelijk merkt ontwerper wel op
{en begaan wij een fout niet 3×2x bij ons niet bij Pascal bij ons in zijn driehoek niet 2×2x bij ons 2x niet mee,te meetkundig,bij Newton hier jn zijn driehoek kleurendriehoek ruimtelijk 1 ongeschikt 2 ook niet 2x bovenvlak,ondervlak niet tweevlakshoek lezend,3x een fout 6x niet lezend niet nemend niet als bij Newton bij ons eenmaal voorheen bij Newton tot getal geg,merkw product getal 1x te rekenen),hier niet door te rekenen,ook niet door door te rekenen,kleuren,golflengten niet anders te rekenen,wel doorrekenend geg vierde derde te rekenen,blijft exponent geg als geheel als in de noemer geheel,spectraalgeg juiste na te gaan te gaan het andere als van lichtbron dezelfde,Natrium lichtbron,neemt,(vorige uitbr.seleencel teruglezen), 1×1x juist terzelfdertijd 1×1x boven opgegeven (d) het geg 2x als 1×1x ,gaat anders niet,rekenend transformaties 1o anders niet geschikt door te rekenen,gaat anders niet 1×1x door tot chip magn door,geschikt terug 1X beter te nemen,wel vorige uitbr,actuele uitbr. samen, 1x geschikt REDESIGN,1x nemen,ontwerpen,gereed,
wel gereed theoretisch practisch, hier nagaand functie gereed,
cyclometrisch,1x,
en merkt op na te gaan cyclometrisch 10 functionneel na te gaan,
gaat (getallen)geg2 na,
rekenend 8 rekenend 10,1x geschikt,(functie zonder tabel te lezen,nemend),
rekent zelf 1x als 8 rekenend 10 rekenend,1x,1x functionneel mee
nu het geg (getallen)2 gaat,
1x rekent 10 als honderd proces,1xzelf
leest getal licht,neemt 43,het andere ( getal )100,(contol getal) te nemen,
1x rekenend 8,rekent zelf,1x ,(Poncelet projectief),7x 135 geschikt koper opmerkend ,(945) zonder anderzijds laatste lengte 10,nalatend 17 bol complex geg,rekent zelf complex 1x lengte 100 ,1×200 door,terug 1o (cyclometrisch) zonder enig tijdprobl zuiver door, mee door, geheel zuiver zonder derde (e) ook niet meerekenend door door,
functie gereed, gereed getallen mee gereed,klaar,
wel opmerken optie vrij, algebr. tekengeg (,05) te lezen, differentiaal element,element verschil het gegeven optie vrij om te rekenen te nemen,
rekent zelf 3 gehele gehele ,algebraische gehele getallen door,
discrete analytische 3 gehele 4 ongeschikte
te grote te grote 2 anders ongeschikte te grote door,
door geschikt te nemen,rekengegeven geschikt nemend,
en, aanw.rekenkunig gegeven opmerkend, 4kwadr stelling na te gaan,
bij Moebius opmerken 2×2 tetraeders,elk in en om ,dezelfden,bij ons tot 1/2 in i,om elkaar nemend,
theoretisch,theoretisch 2 dezelde1,hier te theoretisch,1x voldoet door te rekenen,
bollen 3/4 ,projectief,projectief, door bij ons punt rekenpunt analytisch 5,1x
zonder de vorige afleidiing de vorige,getallenlich,getallenfig,recent terug te lezen,wel
als stelling wel,1x specifiek,in de natuur,practijk de consructie aanwijzend alleen,
5 getallen gehele,bekende,aan te wijzen,wijzen zelf aan,wijzen bewijs aan.
Note,verklarend toelichtend verduidelijkend,behalve functionneel ,opmerkend ,meenemen,Weierstr fgeggeg 1x,x de andere,(Weierstr ellipt) het geg geschikt mee,mee 1x mee ellipt geschikte Riemann f geschikte,geschikt te nemen,nagaand 2×1x gaat 1×3 te nemen, tot 10,niet zonder binnen constructie alleen,niet alleen binnen rekenmodel nagelaten geg Riemann punt elliptisch,(niet een functie geg) op te merken mee te nemen alleen geschikt rekenend alleen ,en in aangevuld design punt te lezen te nemen,geschikt alleen in laatste uitbr,gepolariseerd licht,elliptisch, circulair 1punt alleen in laatste uitbr alleen,en wel,wel als derde punt,(exponentieel) 4,(chip magn opmerken,opslag),erbuiten alleen te rekenen,rekenend op gegeven,gegeven
1x proces rekensnelheid op hoog,verhoogde snelheid rekensnelheid te rekenen,op exponentieel 5 hogere snelheid rekenend te rekenen.
1509 2015.
Note.spectrale geg,behalve tot laatste,tot in laatste uitbr,erl in vorige uitbr lijn 1×1x1 mee 4punten 3 barycentrisch geggeg2 geg geschikt 1op 3punten te rekenen ,2×1x (zonder) 4punten 3 geg2 ruimtelijk beter4,3 door te rekenen voldoende geg spectraal nemend lijnen;punten,banden 2,1x erbuiten en coord 3typen 2 geschikt5geg rekenen,teug te rekenen nemend,te nemen,nemen1x vlakcoord punt neme,meenemend 2andere ,trigonometr.geg drieh coord voldoende te nemen tot geschikt,en geg,het vorige terugrekenend te nemen,nemen(d),gaat,gaat een loop onvoldoende een rekenloop,de andere 1x wel 4,3 tot -1,mee,(lezen(d)) 5 nemend2,gaat,neemt 2/3 ,(voldoet) ,1x(e) mee,rekent bij ons 5bewezen vemoedens theoretisch geschikt door te rekenen,hier gaat alleen practisch 2,1 laatste geg getalmatig 1x,1x theoretisch,practisch 1x,neemt drie geg rekengeg 1×3in en loop een rekenloop,getageg te rekenen,behalve getal,controlgetal,het andere geg 1×1x anders1 door te rekenen binnen computerrekenpoces 1x verder erbinnen,niet voorlicht,1x punt afleesbaar,bij ons anders,(niet als in China),andere kleur, duidelijk in computer tot glas,interface 1punt (Riemann’s zetha -geschikt te lezen)nemend geg inhoud,oppervlak,niveau,1x erbuiten een lijn niet een punt niet,wel te nemen analytisch geggeg 1xvijfdegeg te nemen,nemend 1x als 5de punt rekenpunt geschikt reeel een loop rekenloop nemend,3getallen,4x( zonder) 6 cijferige1x (niet) vldoende anders 1×1x wel 6cijferige anders en andere,(anders cijerige),cijferige het geg rekenresultaat te nemen,waar te nemen in display voor het snelle rekenen waarnemen,eerst ontwerpen,nu wel,voldoende geg ontwerpgegevens voldoende,vooraf techn ye ontwerpen,rekenmodel rekenproces te programmeren.w,niet gaan punt juiste correct

1509 2015,door
wel teruglezen,svp meelezen in ref N.H.Kuiper,functie tekengeg 1x,1x,(hetcomplrxe tekengeg),tabellarisch geschikte punten tabellen lezend nemend,
en duidelijk tot,en de andere geg vanzelf wel duidelijk in ref N.H.K te lezen,te nemen,(zelf doorlezen,svp),
norm.verd. tekengeg 1x,1x de verdeling (niet) 1×1 bij BoseEinstein niet tot -1 complex niet,niet alleen door,doordoor, niet anders ,samen door ,geschikt terug,de normals als de complexe,terug door bij ons,wel pag 161 ref lezen opmerken te nemen,(en te lezen Xpkwadr/p zonder T,(toevalt),Xt kwadr/q) tot -1(andere) geschikt,te nemen,geschikter te rekenen geschikter te nemen,
beter verdacht,te verdacht (en) veilig,onveilig tot de gelijkheid 3x fout zonder T lezen Q nemen foutloos de gegevens,
ook op pag 161,ref N.H.K.,tot .01 (albebr), tot 0.05,algebr ruimte 3x te nemen,nemend te rekenen,algebraische gehele getallen te rekenen 5 door te rekenen,gaat wiskundig zuiver te rekenen,wel,zelf doorlezen svp,geschikte functies tekengeg nemend,merkt , in ref op te merken, zelf wel op,tabellen,tabellarische geg geg geschikt door te rekenen rekenend door in de techn constructie alleen buiten theorie 1x door getalmatig,cijfermatig,((en in P.S linksonder in (te)kleine letters,cijfers (on)leesbaar voldoende aangegeven(?,check,pse),anders bij ons wel lezen)),hier te nemen als duidelijk aantoonbaar,berekenbaar, de laatste geg 2 voor koper ionisatiepotentiaal, te nemen 1×1xbewijs te leveren

….en alleen morgen terug,door bij ref C.Reid door,zuivere getalgeg doorlezend,tot hier, en 7 studie-A4tjes in file dd1509 2015 ter inzage,behalve hier laatste,pag 7, A4tje voluit weergevend,

1609 2015.
(per 1509 2015,pag.7 ,file A4tje),
en gaat als getal binnen model 17,niet rekenmodel,ruimtelijk 23,te rekenen,
en duidelijk hier het dimensierekenen niet het geg nemend,beter tekengeg 2 hyperb.na te gaan,
23 dimensie 123 na te gaan,tabellarisch te lezen,1x geschikt,tekengeschikt 1x,1x
tabel niet anders lezend,
en wel meelezen,bij C.F.Reid
getal 10 cijfers 9machten tot 3
1×3 exponenten(te)lezen te nemen,lezend,terugnemend,
tot 9cijfers 8 door te nemen,opmerkend 7/8 het geg (optie) op te merken,
en wel vervangend tekengeg te zoeken,alleen complex te nemen,
-1,1x ,complex alleen (Bose Einstein) ,verd duidelijk,
en hier bij ons te nemen,lezen wij Gauss norm.verd
2 tekens ,1x, f teken en1x , f complex teken,
hier gaat hier juist gaat tabellarisch Student eenz,eenz 20 punten tot 3 juist (tot)3 juister,
1xniet anders in 5 cijfers,(zonder) tot 6,1x,juister (fout) zonder de ander,ook niet tot 6 ,(onder correctie middels pag172 ref.N.H.Kuiper),
hier 5 cijfers 2x,x,en beter (zonder)4 de rechteroverschrijdingskansen 4exp
wel de norm stochsiek,pag 157,ref N.H.Kuiper meelezend,en wel
alleen de eenz. Student stochastiek beter zonder f,teken,1x mee,de norm k stoch,ref pag 161 beter alleen
tot n>20,5x,beter verbeterd tot 100,de vorige,pag 160,ref. N.H.Kuiper,gaat t beter terug tot pag 160 terug,beter 20 tot 3o alleen te lezen te nemen alleen gaat eenmalig alleen n=25, verbeterd 2×1x als 1×1x tot de gelijkheid alleen gehele
3gehele op te merken als algebr geschikt,hier alleen vorm op te merken,(optie) als te lezen nagaan verschil 36,33 wel te lezen,niet nemen,(optie) opmerkend (o,o5),
gaat alleen hierna,hieronder ineens ,per 1709 2015,wel
pag 172 gesch geg lezen,nemen,meenemen tot de eerste ,de normale,voldoende meenemen,(te lezen pag 158,157,ref N.H.K.),meemee tot de vlg.pag 161,162,gaat t voldoende functioneel nemend te nemen,
gaat ‘t geschikter geschikter gaat ‘t,wel de gehele pag 172 doorlezen,alleen de relevante,geschikte geg3 geschikte meenemen,voldoende geg volledig voldoende geg de programmeur voldoend,(toelichting ,nemen we aan,programmeur zelf de theoretisch rekengeg bekend,als het e rekenen,het 10 rekenen,functie,de analytische 100 bekend ook deelf 10 als complexe analytische,e.a.),
en
wel punten coordinaten nagaand en als coord punten complexe nagaand
tot vlak als plat vlak,niet vlak,eenzijdig op geg,bij Riemann het vlak complex te nemen,10 punten eenz.erop als voorheen,
nu ,uitbr.,mee,1x (hyper)vlak mee ,terug, 2×1x, als lijncoord punten,nu functioneel 11 punten,1×1punten 10punten,complexe terug tot plat vlak,complex vlak als vlak een Riemann’s gegeven,(
1x andere 10 punten na te gaan te nemen,te rekenen,en 9,10 axiomatisch bij ons 8punten 3 rekenend na te gaan,1x gehele,getallen gehele tot 5 geschikt 2 geschikte door door te rekenen,terug door tot 3 doorrekenend rekent functie analytische complex 10 ineens,1x tot 5 ,nu het simultaan gaat,rekent 8 complex 2x,1x door,1×1x getallen 3 gehele mee tot 5 door,getalmatig 1×1x 2waarden getalw 2,geschikt om en om mee 1complex1 veranderlijk mee) ,
en,
10 punten 5 bij Riemann geschikt punten 5 punten epunten complex na te gaan,
terug,vorig design ,(bij Neumann), 1×2 punten ,nu drie,punten als punten complex als coordinaten,op afstand erbuiten,buiten kegel cylindrisch nagaand om en om 2punten erop,op mantel erop,nu 1x om,2punten 3,nu 1,x om,(1punt eroperop),,
en Om,1x,vorig design op boloppervl punten,laatste vrig design geheel getal S getal opmrkend,hier boloppervl geheel bol 100,(niet coord bolcoord rekenend),2x 1x als 1×1x punt,hetzelfde geg 2 bollen1 theoretisch voldoend zelfde geg,door te rekenen getallen S ,rekent door tot getallen 4 getallen 2S door,
gaat na ,laatste design cirkelpunten 3punten Cayley geg,hier projectief punten alls elliptische coordinaten complexe 3 tot 5 door,(on)voldoende,3ruimtelijk2 mee,extra mee ruitelijke Cartesiaanse 10 punten3 geschikt mee,
3×5 punten door te rekenen,bij Riemann lezen,te nemen vlak als halfvlak te rekenen op te merken algorithme 15 het geg te nemen,door te rekenen,eenz in opstelling te lezen te nemen te rekenen voldonde tot 7/8 door,continu door,
analytisch (Poncelet) 7,terug,door,nu het bij ons gaat,merkt tijdig zelf op Bose,Eistein 1x tekengeg complex op,
en gaat rekenend ineens geschikt door ,merken we zelf op,zonder Taylor,(Taylor) probl2 niet niet fout niet,gaat bij ons te rekenen door tot 8 door,S getallen 2S lezend onbekende alleen,gaat 5 analytisch geschikt rekenend door,
en gaat,ook Moebius geg 2 tetraeders1 theoretisch voldoend zelfde geg (om,in geschreve te nemen,(zal zijn ln 20 te rekenen 3punten 2x zonder ongeschikt 1×10 punten 16 ongeschik S/2 verder niet nagaan,
wel nagaan ,anders niet quantummech tot 8 getallen,beter te geven tot gehele ineens ineens binnen constructie door door te rekenen, rekenend alleen door door te rekenen wel nagaand
poolcoord geg nagaan te nemen,projectief 1×1x onze bolsnede geg 3 punten4,geg op afstand 2×2 punten,op afstand erbuiten ,eenz,buiten ene snede,1projectief1, 2punten,eenz 2projectief 1,buiten de snede dezelfde over de halve,als draaiend 1x de hele bewegend in voorstelling nemend,
practisch geg,alleen coord als poolcoord nagaand2#,ruimtelijk als punt voldoende buiten laatste item C geg met ijzeren draden,3 ruimtelijk 4 erbuiten voldoende mee buiten langs evenzo langs item Al, ander ijzer,C buitenlangs,voldoende samentrekkend veld langs ,beide geg Fe,
1×1x voldoende anderzijds geg tot punten 5 punten zonder fouten 3 foutloos,bij Cauchy zonder ln en niet terugkerend lnkwadr niet gaat niet foutloos 2 niet foutloos 3 wel geschikt,
gaat zonder theoretisch probl in het continue rekenen tot geg Cu 735,gaat 10 rekend 2 ineens 5 pnten rekenpunten,1x analytisch geschikt.
#NOTE,toelichtend op klad A4tje,dd 1709 2015,(onder vierde groene stip,achterzijde pag 3),verklarende toelichting laat bol 100 als punt na,bij onsde geg bolsnede,de bekende, en onze bolsnede na te gaan voor projectief geg,de bewegende bol te lezen, in voorstelling nemend,te rekenen op het,het benodigde ,gegeven,analytisch teken 1,5x te rekenen.

1709 2015
file 3 A4tjes gereed,dd 1709 2015,
uitschrijvend 1×1 anders behandelend
de geg pag 161 ref .N.H.Kuiper 1x anders,gereed tot
reusachtig grote,exponentieel grote data,cijfers,
en rekenend te verwerken,
wel samen met ref.C.Reid,(bij ons op A4tjes per heden mee behandelende om)samen mee te rekenen rekenend te verwerken,
niet zonder ons gegeven bovengenoemd tot analytisch teken 1,5x,
en,wel in voorstelling nemend ,eenzijdg buiten beide items met C nemen
1(punt)2,niet een pool,als een pool,geschikt tot 1(punt(2)
lezen te nemen,beide opties nagaan ,ineens nemen,
tot 10 punten beschrijven,de ene optie,voor versterkend veld raaklijnen aan schroefvlakken,behalve beide bekende,versterkt 1x,1x velden 3 velden versterkt electrisch,1x langs conoide op afstand 1×1x1x tot 10punten complexe 5,1xoptie,4punten 5,blijft in theorie,lezen 1punt binnen kegelmantel te lezen,tweede optie,ook niet practisch verder nagaan te nemen,blijf optie 5punten 4 buiten kegeloppervl het 5de buiten erop,
wel na te gaan te nemen,neemt 5de punt 1x te rekenen 2analytisch geschikt teken 1,5,en rekent binnen rekenpoces geschikt algorithmen algorithmisch 10 veranderlijk 1 door,3x 5 punten 1o bij ons in proces rekenproces 2 x punten 10 punten (reken)punten 3 punten 2 door neemt beide analytisch ineens,tekengeg 1,5x en het andere 5,1x analytisch,
en nemen wij in voorstelling bekende, beide nagaand,juist op tijd andere nemen,meenemen te nemen,
kegel tophoek fi/2 gaat te nemen tot 1/2 door te rekenen,1/2,1x tot 1/4,
de andere,de kegel kwadratisch gaat mee in de voorstelling, 2fi projectief 1x punt na 3/4 rotatie,
tript in,verschuift niet 1punt geschikt wel,wel het gegeven holomorf 3 bollen 4,lezend,voldoende complex de halven projectief 2×1x te nemen 2 te nemen,de andere rekenend 1x geschikt rotatie gegeven lezen,te nemen,rekent geschikt 1x door analytisch de nu bekende,voorheen bekende gegevens practisch nu in onze voorstelling geschikter,1×1x nu ‘t geschikt geschikt gaat,doorgaat rekenkundig getalmatig 2x,1x ‘t geschikt gaat analytisch complexe voorstelling practisch operaties 5rekenoperaties tot 3 gaat,1xanaltisch niet zonder 10 gaat,bij Riemann meetkundig 6punten 5 in vlak complex,deelvlak,3punten2 om en om,1xOm,20 punten 30 geschikt rekenend (te)behandelen bij ons recent terug te lezen,te nemen,en tot hier duidelijk te nemen,
rekenend te verwerken in continu rekenend rekenproces,
(1×1x)voldoend (on)voldoend,niet gereed,
en wel zuiver rekenkundig te rekenen door te rekenen
beter lezend,nagaand anders beter te nemen
vlak,conoide nagaan projectief te nemen geg als lijn deellijn complex (punt) nemend,
[duidelijk hier,hiervoor,hierna,bole hier niet voor kromme nemend,mee niet nagaan,niet nemend als punten ongeschikt op afstand punten tot krommen te nemen,niet nemen lnkromme,2x1x op afstand punten en punten eenzeenz. de logarithmischekr 3punten2 te nemenniet nemen,wel nemen,1xgeschikt nemen(punt)2geg lezen,om en om,1xom 2 punten buiten Bayes om,te nemen niet nemen, geg ongeschikt ,schuin,scheef niet nemen,ook niet eenz,ruimtelijk geschikter 1x te nemen,niet nemen,wel tekens meenemen,wel geschikt,tekens voldoende gegeven, meenemen ,om bol complex nalatend complex 3/4, 1x1x volledig,vollediger,gehele bol 2 complex 3 te nemen,nemen,anders niet de normale als de complexe 6x de halve als de complexe roterend 3x de heler complexe te nemen,duidelijk nemen,terug,door te rekenen ,(en anders niet de tekengeg niet en niet 1xniet complex 3 tot 5 meetkundig complex ,terug rekenkundig tot 3 gehele te rekenen,zuiver doorrekenendrekenkundig rekenkundig tot gehele,nu het kwadr geg bij Gauss geschikt geschikt tot 5,beter tot 3,1x beter gaat zonder 3x4x5 wel beter 120 gaat ,gaat tot 100 geschikt hier,hier na te gaan,alleen functie,functioneel getallen typisch geschikte getallentheoreisch ook als priem,behalve 100,geschike als priem,behalve,behalve 10,1x als 75 geschikt,1x anders geschikt als 3kwadr 2 te nemen geschikter ge kwadr geg Gauss,geschikter 1x1x te nemen,voldoend in het rekenproces 3x vlg regel kwadr congruentie te nemen,neemt zelf wel in het algorithmische rekenproces geschikt geschiktongeschikt.Aanw. voor onszelf,neem de geschikte bolconoide,lees op hyperbolisch geg te rekenen functioneel hyperb goniometrisch,HYPRBOLEgeg,of anders,in de discussie voorstellend svp/bolconoide alleen in handboeken bij conoide genoemd,zelf zoeken we verder1909 2015],
en niet zonder de beide andere geg,helices lezend,nemend elk lijn deellijn als (punt), elk 2,samen 2×2x2 als tot (punten)10 (zonder) 6 geg 4, terug door te rekenen,1xgeg,
(punt) ,1x te nemen Klein geg opmerken nemen 4been geg,1x, tot eenz. verderop,1x,1x tot 1o punten,mee tot 5 mee meenemend tot 5,3x te geef,gaat 2×1x 10 (extra) mee mee, alleen rekengeg geschikt ,analytisch 3x opmerkend
om in Riemann vlak als deelvlak 1x om en om 10 punten 6 geschikter erbuiten erbinnen 5,1x Om,niet zonder tekengeg Functie 100,analytisch 1x(F),1×1x teken,teken functie complex analytisch 10,1x
simultaan 3x (en)5x geschikt te rekenen,zuiver alleen geschikt in ons model voldoend voldoet ‘t eenmalig,1(x),(x)
en niet anders 1×1 tot vlakken,getallen,gegevens,behandelde,geschikte,geschikt hiervoor terug te lezen bij ons in deze blog bij Gauss,bij Euler door ons voldoende behandeld,herhalen we niet, hier wel andere geg opmerkend te nemen, en conoide rechte 1x,complex mee te nemen,wel opmerken vervangend geg 2x Lenstra 1x andere,vervagen nemen meenemen te nemen geschikte alleen Taylor geg 1x,vervangend 3,1x anders niet tot analytisch 5,1x simultaan Fuctie2 tekens analytisch3,teken gaat als analytisch f. anal. 10 complex mee, analytisch behalve tekengeg 1x,3x,1,5x,10x te rekenen 10 analytisch5,1x door door te rekenen ,alleen in techn proces ,tot opslag Chip magn door,terug door geschikt
analytisch 5,1X, en hier duidelijk te nemen duidelijk,
nu gereed tot,rekenend duidelijk in continu rekenproces (1×1x) voldoend,gereed tot,
( en gaat na studie na 1 vervangend geggeg 2Lenstra1geg,alleen Taylors gegegeg practisch 1x zonder 6 ,3x niet 1x fout niet 1xniet anders niet foutloos gehele als 6 fictieve Neumann geg logisch bij ons bij Gauss probleemloos 5 gaat tot 3x wederekerig kwadr zonder 2probleemloos tot 5, geschikte 3 gehele algebraische andere 2 anders algebraische 5 te nemen, nemen,1×1x1 gereed,afsuitend duidelijk mee gereed,gereedgereed tot,en duidelijk alle geg te nemen,nemend.tot
specificatie input rekenopdrachten- programmeur,neemt programmeur zelf wel aan, (ook wel andere,minder duidelijk vooraf gespecificeerde,neemt hij,zal programmeur wel,ook wel erbij mee aannemen),geraakt wel in orde,komt op orde, nemen wij aan,te programmeren,programmerend,(compuetermassaproductie programma,resp specifieke rekenprogramma’s,te programmeren beide software typen programmeren).

OPM. de door Kuiper genoemde Sterling formule,in ref ,,Wisk. verwerking van waanemingsuitkomsten”onderaan pag 172 kan ik niet plaatsen//Discussion,pse.

(behalve detailing),tot discussie gereed. (…..m1 pxdoor licht ander licht ..,how come?..,to check).

naar het einde,studie tot,zie 1909 2015.

[1409 2015.
Feiten zijn feiten.
De firma A.berooft families met een kind met downsyndroom van hun levensvreugde,waarmee de geschiedenis,(van ca 75 j terug) zich herhaalt.
De R.D.W.legt bij een overtreding van de wet A.P.K.in geval van bromscooter een megaboete a Euro 20.000 op,waarvoor Bromsnor,jouw beste vriend, wel 200 helmen,bromfietshelmen voor zijn baas kan kopen,meer niet,verder kan zijn baas niet tellen,want het onderwijs ging er uit,hield op in zijn tijd en zou verder onnodig zijn.Zijn baas kon al helemaal niet 20.000 in voorstelling nemen,en als beste vrienden onder elkaar konden zij het ook niet,ze konden het niet ,en blijven zij vanzelf onder elkaar vrienden natuurlijk ook niet, niet lang meer,gemor,geruzie en twist zal het zijn.Je zou er,en wees niet voor jezelf te meedogenloos, vergift op kunnen innemen .Zo gaat het daar altijd.Het gaat goed met ons gaat het goed.

Kunnen krankzinnigen elk ander,en niet ongestoord,toch krankzinnig allen,in mega aantallen,krankzinnig blijven verklaren?

En U,die mij juichend en jubelend zegt mij een prijs toe te willen kennen,om mij instemmend dankbaar stilzwijgend te houden,vergeefse moeite,vanwege mijn antwoord,dat luidt,dat mijn eer mij meer waard zij dan mijn roem.

Wij hebben voor U op de fluit gespeeld,voor volksvertegenwoordigers gespeeld,maar U bent niet gaan dansen,want U kunt niet dansen.Bij de eerste pas van de tango bent U al gestruikeld.
En toen Uw evenknieen,te samen vormend Uw dweilorkest onder de leiding van hun eerste dirigent,hun vice-president van hun Hoge Raad der Nederlanden,hun valse melodie voor U inzetten, bent U Himmelhoch -jauchzend hoog op gesprongen tot hoog in de wolken,tot U,U allen bij elkaar, Uw valse spel verloren had , door de knieen ging en nu al gaat.
Wie niet blij is,wordt wel vrolijk,op de blanke top der duinen,zing en jodel ik, fluit ik vrij en blij mijn hoogste lied,oh,oh mijn Nederland,mijn Nederland ik heb U lief mijn Nederland.
En niemand,die mij ziet, niemand ,die mij hoort,en niemand,die mijn rust verstoort,want bestaan dat kan niet ,want dat mag ik niet,want tot hun onderwereld behoor ik niet en wil ik niet behoren niet.
Maar dat gaat zo maar niet helemaal.Helemaal niet niet.
Want Paganini heeft mij geleerd, ook mij geleerd,al de violisten van mijn team op twee violen tegelijkertijd te leren spelen.
Dat gaat zo maar niet.
Prince begrijpt het,en zal het weten,Brubeck,Dave begrijpt het en zou het weten,Theo Uden Masman en de Zangeres zonder Naam hadden het al eens begrepen en wisten het toch al,God zal het weten,ik leef nog steeds,dat ze het zullen weten ook en zij zullen het weten ook.
Alle zigeuners begrijpen het onmiddellijk,en ik ook,want ik wilde er zelf zo graag zo eentje worden,vrij in doen en laten,in denken en in doen,zolang het niet geboycot wordt door dwang en angst,zoals vandaag te veel in Nederland in zwang bij mensen met weinig eer beangst meer en meer naar geld en macht nog meer.

1909 2015.
studie tot,en ga googelend onder,,wikipedia" trefwoorden,logisch te zoeken na,
pool,complexe analyse
complexe functie,(holomorf)
als monomorf,
1x,x
5singulariteiten2
zonder4,
gaat (kwadr-1) als het geg bij Gauss,1x functonaliteit+1,1x duidelijk 1x als geschikte opties 2 opties zonder 4,1X te nemen,nu gaat,en vanuit ,,enkelvoudige pool"onder ,,Riemann,zeta functie,"(lezen),
terug door duidelijk googelend te nemen te stellen,
nu 't gaat,bewijst Riemann vermoeden zelf tweede bewijs eerste bij ons voorheen,(niet lezen,nemen),
Functionaliteit Riemann +(andere)1 gaat(functionaliteit),als
lezend te nemen,neemt zelf analytisch als Functie,functie deelfunctie(en )complex10 analytisch,
stelt,rekent alleen in techn.ontwerp 3x als 2(p) ,wel,(en lezen p als punt lezend),
alleen zelf 1x gewoon continu door door te rekenen,
vat samen,en neem mee nu het gaat Riemann vermoeden hiervoor als laatste nodige bewijs bij ons,
te googelen onder1 ,,pool(compl.analyse) vanuit ,,enkelvoudige pool"onder ,,Riemann zeta functie"' terug,door te googelen.2 tot compl f(holomorf)meromorf
bij ons zelf verder
3 bij ons 1x verder,in theorie complexe functietheorie door,practischtechnisch als bewijs,
vat samen,
ga in studie na lees terug,door,(wikpedia)
projectief geschikt geschikter
conoide,superficie,(en wel duidelijk in techn proces operatie 10metalen5,hypervlak regelvlak wel duidelijk),
ga na,door googelend,door geometrisch
tot surface de Catalan,6 terug ,ineens tot Cantor terug,(on)geschikt,niet rekengeschikt,
tot 10 geg,behalve bolconoide,Plucker 2 hier niet nagaand 5 andere mee,
voorlopig bij ons door
tot type conus nagaan,(info,M.v.M,1962 volgend)
tot te nemen tot rekenend te nemen,in cartesiaanse coord
zal zijn wig berekenbaar 1x1x ,Peanostelsel,nu het 1x gaat boltype Moebius lezen nemen door te rekenen berekenbaa(duidelijk) te nemen,1x te stellen 5 andere naast Plucker niet 1 andere de laatste,
ref.www.mathurve.com/suraces/comoid/conoid.shtml,
lees ik als ruimte ,4/3 te groot,als te voltooid,
berekenbaar wel door te rekenen bij ons berekenbaar//for comments only/
....beter nagaan,morgen/study to check..
2009 2015.
Functionaliteit
1x1x door rekenen door analytisch als 1x1x1.
2109 2015.voor onszelf.
ga de afbeelding na,ref www.mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid.shtml
tot conoid Plucker beter functioneel te rekenen,(zal zijn te verwerken (tggeggeg) machtexp 4 te nemen 2x2,neemt tnhgeg1x als2h zonder coth,1xalscoth'
te rekenen (zonder)hoekprbl 1x (niet),
vooralsnog,(voorlopig),check morgen vanaf hier....
#de hele hoek als de dubbele 4x(zonder)coshoek probl,niet de halve ineens niet,(gaat niet)
2x1x(niet) zonder probl als 1x1 (on)voldoende,
voldoend weg te nemen tgkwadr,4x (nagaan) als geg 2x1x als kwadr,
gaat alleen 1x1x 2Hyperb zonder sinh niet,niet mee als geg cotgkwadr,1x,(to check,pse),
en gaat algemeen,7projectief lineair geschikt door 5 geschikter,behalve
115,1x1x,de overige 35,165,135,65 tot 5 geschikter
en gaat
alleen complex geschikter geschikt door te rekenen,
behalve tot hier theoretisch te nemen,
...zie onder*,lees door,
1xerbuiten,
gaat alleen 1x1x1
practisch binnen techn ontwerp geschikt
velden 2 electrisch ,elk 1x2x, versterkt tot 1x als veld electrisch als100
#1) en functioneel 1x zonder Fe en zonder Al
10metalen8 geschikt
electrongeschikt zonder protonen eenz. neutronen,
binnen een veld erbuiten
1x3 als punt electr.als veld electr. als 100
#2) 1x als geg zwakke krachten na te gaan (zonder) 1x1 (niet)2x wel 1x
kracht sterkte,en magn chip werkt,werkt zonder opslag te nemen,sterkte rekenkracht te rekenen,
( duidelijk wel ruimtelijk in de opstelling nemen,rekent continu door,vorige uitbreiding mee in de opstelliig nemend)
# 3) nu wel*duidelijk
functioneel in practijk te nemen,duidelijk (iets) anders in techn proces te nemen,(zie geg op klad uitschrijving 1709 20150),
niet zonder #1),#2) door te rekenen gaat complex het rekenen,in proces nieuwe computer te rekenen,
(Aanw.: toelichting duidelijk,teruglezen dd 1709 2015 voldoet wel).

{formeel,1x1,nodig
wel door te rekenen nagaand door door complex door te rekenen,en geg bol als een halve te nemen,magn veld 2x1x als 1x1x te nemen,erbuiten te rekenen,en bol complex 3x rotatie nagaand,gaat rekenend
1x als tekengeg te nemen buiten de ruimte de analytische de complexe te nemen,1x nemen,
en als geg tekengeg buiten de ruimte functieruimte te nemen,2xals 1x,gaat als rekentekengeg1x als 10analytisch te nemen,nemen,rekenen,en te rekenen 1(optie) meenemen te rekenen
gaat wel 7projectief ,1x in techn proces anders 1xwel v coord optie vrij te nemen,
nemend zonder 1x4x bolcoord niet,blijft wel als nalatend geggeg laat 17 bol 1o als geg 1x niet na,wel bij ons opkerkend,
coord tijd ruimte zonder tijdprobl,en hier niet M.m de geg niet nagaand,complex beterin model rekenmodel hier,
2x als 1x de volgenden 1xals 1x metalen10metalen 5,gaat nu het geschikter gaat 10metalen6,1x1x geschikt coord bij ons mee
gaat als veld eenzijdig langs 4metalen3 verder door mee als geg als electron eenzijdig,
en de vorige uitbr 1x volledig zelfde in arrangement voldoende 1x 4 coord3 dezelfde tetraedisch2,(Zr,Pd)voldoende binnen arrangement en 1x1 andersom in operatie Pd,Zr binnen dezelfde ruimte deelruimte nemen,niet zonder 5 deelruimten3 zonder 4 als tweede,1x geschikt2 gaat als tweetal Ni,Ti geschikt paar mee,gaat zonder Ag,Pt,Au,
voldoende,en coord geschikte wel,wel lijncoord 1x1,1x niet zonder 3 geschikte te nemen,aanwijzen,behalve Ti,V,Chr,W,Ni,1(x) terug over Fe (niet) zonder(optie) de andere Al mee,ga na,gaat zelf behoud na het gewone rekenen te behouden,nu het 1x (vorige)uitbr hier anders gaat,
zelf door te lezen,wel duidelijk,
tot,en lees terug bij ons door
tot discreet 2x1x als 7 geschikt,gaat 1x1x anders door,
geg 7,(17),1o,enz,//prelim.,nog beter nalopen,hierna.

22092015.
kortheidshalve, samenvattend eindverantwoording studie,
onze uitschrijving
2 input gegevens,elk als getal geschikt,
1x als 10 cijferig,oplopendoorlopend oplopend geschik te nemen,nemend, de ander input anders te nemen,6cijfer-geschikt te nemen,nemend, en zonder 10 exp,anders 10 exponentieel 2x1xals geschikt(bij ons) 2pikwadr-1pikwadr 10exponentieel te nemen,rekenend 8 bij ons geschikt te nemen,1x als 6cijferig geschikt(andere) inputgeschikt,
wel als (een) check (een) bewijs
rekenkundig rekenkundig,
de geg tau, e en mu,[ref bij ons in archief de afleiding,en alleen in practische toepassing te lezen te nemen in de constructie te nemen,1 A4tje per 2209 2015,archief vrije toegang teamleden wel,en verder terug,(zonodig) ,in blog duidelijk e,pi,mu rekenen zonder pi terug te rekenen de rekengeg in blog hiervoor duidelijk],
de gegevens als in een bewijs,bij ons in archief dd2209 2015 A4tje,geschikt door te nemen
berekenbaar door te rekenen,
2308 2015.
ook wel als een check tekengeschikt nagaand,nemend,
behalve ref comoiden andere ref meenemend,
www.bing.com/images search?q=kegelsneden&qvpt=kegelsneden&FORM=IGRE,
zelf op te merken type conus geschikte afgeknotte kegel te nemen,te bepalen
1x als geschikter
type eenz.2 schuinscheef
projectief2 geschikt nagaand te nemen,
schroelflijnen*(als)2snijlijnen 2geschikt te nemen
duidelijk nemend,voorheen in onze studie behandeld,
geschikt tekengeg(geg) 1x,(1x) geschikter,tekens wig,duidelijk te nemen,gaat,(*schroefvlak en als lijnen als 2snijlijnen elk als schroeflijn ,(punt) ,2×2 tot 5de geg te nemen)
wel simultaan rekenend te nemen,
en,
anders ,(reken)tekens geschikt na te gaan te nemen,1×3 rekenend te nemen,
2×1x taukwadr+1,
bij ons axiomatisch,9 tot 10,
1×2x terug,door pikwadr+1 door,door te rekenen getaltheoretisch duidelijk tekens te nemen,nemen, nu het rekenend gaat,geschikt 3hyperb4geschikterhyperb 7/8 simultaan te rekenen gaat , wig 1x,(1x)doorrekenend gaat 2x,
gaat2 analytisch 1x als 1×1x.

Blijven ontwerpen.

30 augustus 2015

A4tje dd3008 2015 weergeven,/
kubus theoretisch in voorstelling ruimtelijke verdeling nemend,distributief in de practische voorstelling punten hoekpunten op boloppervlak nemen,
1xbalk,balk,(analytisch) 1x ander tweetal balk,balk in dezelfde kubus voorstelbaar,
1xblok,balk,(analytisch)1x hetzelfde tweetal in dezelfde kubus,(alleen geggeg om hierna door te rekenen,complex alleen,tot de laatste geg priemtekengeg alleen,in de techniek alleen)
hoekpunten alleen nemen elk in ruimtelijk 6vlak,1 hoekpunt tot 3 punten in overstaand zijvlak
4(on)regelmatige viervlakken 16 viervlakken tot 64 te rekenend tot 32 voldoende,
1x projectief,en analoog in de vlakke meetkunde trisectrices snijlijnen hier snijvlakken ,voldoende ,(en in de vlakke meetkunde de stelling van Morley,voor driehoeken,hiervoor tetraeders),opmerkend,64/1×2 opmerkend voldoende geg opmerkend rekengeg (optie)elders nemen,kwadr vorm, inhoud oppervl.als geg -1 nagaan,voorlopig optie,hier nagaan
tot in voorstelling 16 tetraeders 2×2 dezelfde grootte +1,(en 1×1 andere tweetal balk,balk)
2×2 dezelfde grootte (anders),opmerken te elimineren +1 en -1
en de andere configuratie
balk,blok (analytisch) blok ,balk,eenmalig meetkundig als geg configuratie niet door te rekenen,
als vijfde geg,ook niet een logarithme5 niet,rekent niet,mee gaat 3 andere te lezen,10 niet een logarihme 1×2x niet en niet gaat mee, mee niet een log niet 1×7 niet
merkt op,neemt niet een log 1x 2 niet,
en vormen kwadratische zelf niet rekengegevens,(ook niet 64 niet),
wel als 1x (kwadr-1)na te gaan door te rekenen 32 berekenbaar na te gaan,(als hiervoor tailends in vergelijkende studie),
na te gaan behalve 1 mee,een geg niet meetkundig,wel rekenkundig door te rekenen,
elders,in theorie,op te merken,deelf 3erf tot (geschikt) complex 3 alleen 1 mee 3complex 4 door te rekenen,
( als geg opmerken voor zwakke krachten neutronen voldoende eenzijdig in een veld zwaartekrachtveld voldoende (gesch) metalen tot 5 te rekenen,gewoon aan te wijzen rekenen op geschikt,hierna wel binnen binnen P.S. wel)

hier bij Moebius bij ons verder theoretisch in voorstelling te nemen,halve bol,1×1x voldoende afgesneden,
boven enigszins scheef afgesneden,onder iets schever afgesneden,
en als derde deelruimten, 1×1x puntruimten 1punt,elk punt op boloppervlak torus ,erbuiten 1xanderszijds 2punten op complexe boloppervlak 2puntentweeta elk 1x anders complex,(coordinatencomplex lezend, te lezen,later wel),
en wel duidelijk voorstelling tot hier
eiv lichaam als het halve geschikt afgesneden,als derde deeluimte ,,eiv.” 2×1x voldoende 1×1x iets anders tot 3/4 erbinnen,
en lees hier voldoende pag 1 klad A4tje mee dd 3008 2015,
duidelijk,en bij ons voorheen behandeld geg
Rolle,Steinitz,v.Staudt,Steiner 1x,x
en transformaties 10,wel duidelijk,hier voor geg Moebius doolezen,
te rekenen,niet op te complexegeg2 rekenen,niet op afstand punt tot bol oppervlak complex bol 1/4 afgevlakt,lezen niet nemen, en niet nemen andere zijde punt complex tot bolopperl complex bol 1/4 afgevlakt,
beter rekenen te nemen,(installeren later wel ),
1x op afstand 1x,1xtot Moebius boltorusoppervlak,reeel,1punt geschikt,erbuiten op complexe oppervlak 1×1xgeg 1punt2 elk berekenbaar te rekenen,door te rekenen,veranderlijk lengte bgl complex 10,vrije lengte band draadlengte deellengte omtrek boltorus 60.2×1xineenstot punten 2×2punten,getallen elk te rekenen,1xmee,[vijfde getal,hier C.Reid geg opzoekeen theoretish er buiten,alleen in de natuur hier na te gaan ,1x als geg geschikt exp 3.later wel verder] -en in beide ander lobben,als voldoende boltoruslichamen,voldoende eivormig geg, 1x elk anders diameter afgesneden,
alle punten 10metalen hiervoor bekend in vorige uitbr, hier 5,wel duidelijk,
localiseren,behalve centraal Fe,2x geschikt,in P.S.beter na te gaan 3,5(Ti,Cr,Ni op fysical data zoeken)anders mee ,1x (zonder)Cu,Zn tot Ga mee (onderzoeken),conditie installatie,localisatie vanzelf duidelijk in P.S.te lezen
fysisch onderzoek,ferro magn.diamagn,en electr velden en als electr als honderd punten nagaan en elementen nagaan tot geschikte coord nagaan,te installeren,gaat na als geschikt productiemethode (3D) methodisch,detailing te lezen file klad A4tjes dd 3008 2015,en wel meenemen voortdurend bekende theoretische geg meenemend om geschikt toe te passen in laatst uitbreiding,ook fysisch theoretisch als aangegeven,geeft behalve Periodiek Systeem fysca zelf ook wel aan,
en wel duidelijk tot hier,alleen in het complexe rekenen door te rekenen hier op te gegeven
laatste rekengeg priem ,in toepasing door te rekenen,beide duidelijk te nemen,pkwadr +1 duidelijk in pkwadr +1/p voldoende te nemen,de andere laatste 2p +1 voldoende door te rekenen te nemen,foutloos rekenend tot derde geg (1)1(x),(simultaan2) terug rekenend geschikt in de natuur alleen reeel,duidelijk,te nemen.
opm.tot hier tetraedische geg.op te merken,later detailing,vanzelf wel duidelijk te nemen,voor coord en gegeling.

3108 2015
algemeen,algemeen,algemeen,(opm algemeen bij Cauchy geg aantreffen,ook wel in ref.Oosth Encycl.bij Cauchy bij ons door tot algemeen,algemeen),
als basis of design nemend,nemen we behalve P.S. aanwijzende geg aantreffen,electronen,neutronen en geschikt samen neutronen,protonen samen als geg elementen aantreffen,aan te wijzen,
aftellend ook wel andere elementen ,en behalve als waterstof geschikt te lezen binnen Helium ,om getaltheoretisch te verwerken,voor lichtgeg na te gaan te nemen,Natrium electronen door glasvezel omtrek 60,1×3x,en Helium licht,type geschikt ,electronen gepaarde twee,tot vlak 3×60 te lezen,
bij ons axiomatisch 9,10 gaat alleen (samen) 1x door duidelijk te nemen hyperb 7/8,HYPERB 7,8,samen,interlock,override lezend,nemend tot -5 eerste geg bij Euler theoretisch constanten opmerken,nemen,nu het gaat 3,4 als tot -1,ineens door,(analytish 1,5 x) door tot -3,hypercomplex,1x,en als tweede geg -2,(leest ,neemt niet voor control,loop niet,neemt, complexe optie mee),
als basis of design nemend,nemen we,behalve Fisher tabel als geg Gauss,de andere geschikte aan te treffen, ref N,H.Kuiper,,,wiskundige verw. van waarnemingsuitkomsten”,
en
om te beschrijven aan te vangen als centraal punt 1×1 binen het geheel (1×3),ijzer als element wel duidelijk,
en getaltheoretisch gaat zonder tweede,neemt koolstof niet 5 niet,neemt zelf elders,in kristal 4electronen3,na te gaan override ineens,gaat zonder tweede derde geg 216,neemt circuit electrisch voldoende (zie vorige uitbr.) op afstand geschikt half rondom binnen Bidraad 100 tot 60,
en ijzer regelt zelf wel,1x veldsterkt tript in,ook wel gaat koper diamagn voldoende vanzelf wel geschikt mee,tot ‘t ontwerpend voldoet,en schakelt ook wel chip Al geheel in mee voor eletronen,elders gaat ‘t,(kristal) 3electronen 4 geschikt 1 neemt interlock,(en als een loop een rekenloop binnen programma na te gaan),
13 als kwadratisch,1x volgende 1x(zonder 10x terug 1x),
leest ,neemt,rekent2 als rekenchip
113 -119,rekent 1,5 x ineens (23) tot 123 ,(rekent Al tot 1/2,rekent C chip door,hier 4electrone 3 door als veld electrisch als 1oo tot punt 1punt eenmalig geschkt,wel na te gaan,beide andere geschikt,samen geschikter,te nemen,nemen sterkte,veldsterkte electrisch sterkte 1x,1x,( te lezen1xals sterkte+1)
en gaat zelf,Fe lezen,leest zelf magn dia-magn mee,1xvoldoend geheel magnetisch veld (optie) te nemen,
behalve ,koper vervangt,neemt potentiaal zelf niet,neemt 1(x)(verschP+1),
en de andere twee ,wel duidelijk, niet 1x niet,Au te lezen te nemen zonderPt geschikt te nemen -1 (geschikt 1x als 2x),gaat alleen Ag geschikt rekenend door vlakelement,1x,1x rekened door tot binaire geg door,nu wel algebraisch geschikt te stellen Eulergetalgeg nagaan
en( nagaand) 15 algorithmen getallen nemend 5 veranderlijk 10,wel meenemend aan te wijzen
Big Data 1×3 aan te wijzen,behalve 2×1x,blijft als geg 1×1xzonder 26Fe 4x niet weg te nemen,2x geschikt 1×1x tekens -,-,in geschikte operatie 5operaties 2, geschikte rekenoperaties,tot 3 geschikt door 1,1(x) geg (0,05) lezen o,o1 nemen te rekenen,algebr,1x door te rekenen,
bij Euler te stellen,na te gaan,
en wel (andere)100 constanten,1oo wiskundige nemen,beter 5o nemend,Big Data bij Cauchy na te gaan ln functie error f nagaan lndeelfunctie geschkt ,1(x)(deelf+1) te nemen geg 1×3 te stellen bij Euler getalgeg na te gaan te grote te grote gehelen (als>>1 lezen te nemen)
15 beter geschikter 5,gaat het algebraisch alleen,(en tekengeg 1xzonder4,geschikt,01)
exp3 complex 1×3 Eulerse constanten negatieve zonder 5 veranderlijk 3,mee1×2x veranderlijke1×1 tot de laatste te nemen veranderend het laatste teken,niet teken,geg weg nemen,+wegnemend alleen in de practijk alleen geg in ontwerp bij ijzer,planimetrisch vierkant het halve rechthoekig te nemen,het andere halve vierkanten kleinere nemen,
tot het analytisch 1x 17x als 1×10 voldoet, tot het andere geg te nemen,ook ineens mee 7punten geschikt discreet door te rekenen te nemen niet zonder duidelijk complex door te rekenen te nemen duidelijk te stellen priemtekens tot 1oo alleen 75 (priem)1o(priem) priemtekens 2 door tot geg,en leest 216,neemt theoretisch geg (125.)practisch (125). ,

en gaat rekenproces getalmatig1x,1x,tekenpriemteken geschikt mee 10xals 1x,gaat eucl vast punt los,2×1x zonder 4x, door te rekenen algorithmen 3x gehele getallen 5,geschikt 15 geschikt,(zonder) veranderlijk 10,1x veranderend 1o tekens 4×4 geschikter 2×2,1x funcioneel bij Euler 3 als exp complex te nemen,door bij Lagrange,wel 3x te nemen dezelfde ene te nemen,neemt vanzelf Neumann 6 tot 3 terug,2optie rekenen10 simultaan door te rekenen,in het ontwerp tot 3x ,1x veranderlijke(andere) rekensnelheid,optimale 3 duidelijk te rekenen te nemen ,
en
wel op te merken,de analytisch merkt zelf systemen op,behalve rekensysteem 1x andere hetzelfde systee Peanorekensysteem,voor coord ,behalve teraedishe geschik t in het systeem het volgende het Cartesische,neemt 1x,(ontwerpen,nagaan),cartesische 10,het extrageg geschikt nagaan,meenemen,
en
andere systemen,als tot coord,systeem 2nulsysteem bijv Moebius 1bij ons mee,ontwerpend opmerkend,ook wel ander als coord systeem tot 3 typen Gaussische,vanzelf tijdig op te merken vorige geg coord Moebius coord geg anders wel op te merken tijdig geschikte opties duidelijk te nemen in ontwerp meenemen,
en als functies functioneel ruimtelijk nemen,1x ruimte-el. buiten functie ruimte complex te nemen,
nu het getallen Cauchy gaat,en bij ons regelgetal te nemen tot 100 tot 50 voldoende,niet lezen control niet hier niet anders,bij ons getal alleen gaat te lezen na Cauchy,gaat ‘t geschikt getaltheoretisch priemtientekengeschikt,
gaat ‘t (algemeenalgemeenalgemeen) gaat ‘t in ons ontwerp gaat ‘t 3 twee(teken) geschikt door,
wel ,formeel,Taylor’s anders ,andere Taylor,opmerkend voldoende,gaat eulers 1 anders mee,nu wel theoretisch voldoend,gaat Euler’s.
opm,(voorlopig)
beter nagaan aanvullend ontwerp ,voor licht,gewoon Natriumlicht voorheen 100 tot 75voldoend te nemen,hier 1x versterkt ,tot laserlicht versterkt,sterkte alleen 1x nemen,laserlicht niet nemen,voorheen Gauss landmeetk geg hyperb voor tekens te nemen,behalve 2hyperb tg geg kwadr en cotggeg hier samen tot geg 1/1,1x functioneel (te)nemen,anders niet constanten Eulerse gehele 1x wel2×1x tot -5,
{en analytisch tekengeg priem wel door 9tekens 10 terug 2×1x als (zonder ) 6Neuman 3 ,leest 1×1x erff Cauchy tot Euler 3punten 10 tot 100 (tot) 50 (erf),1×1xcomplex,(als tot1×1x niet 100 door) tot 3punten4 deelf.erf,niet zonder 1x(beter niet) 6andere 4complex niet,na te gaan zonder6stuks Gauss 2Sniet,en alleen 4,3 gaat e mee,beide lengten in circuit duidelijk Nalicht,Helicht, boven, beschrijvend,1x in kring,kring licht blijft optie reeel 3,2,geg control hier het geg wel nemen}
anders niet anders Euler’s voldoend niet,theoretisch,practisch in ontwerp anders niet Euler’s,
okay,(check it,pse)
opm als je als Cauchy limietgeg uitsluit zal het onnodig zijn opnieuw bij Riemann na te gaan te benaderen als een limiet,blijft het als geg het verm van Gauss x/logx alleen om te lezen blijft het en gaat het hier in ontwerp gaussisch duidelijk te nemen verder nemend zonder probl 3logarithmischen2 gaat het vanzelf foutloos vanzelf door,tot ontwerp geschikt door/okay.
Note.Wij stellen het ontwerp valide,nu het gaat, de genoemde vermoedens hiervoor bewezen,(Gauss verm. 1x(1x) hetzelfde bewijs,(de bekende twee geschikt nemen) ,en, behalve 2 elementaire bewijzen1,{wel als vlg conditie 2x bewijzen},behalve bij ons Riemann wel 2x elementaire 1,(bewijs Selberg,Erdos lezen,voldoende,geschikt, nemen),1(x)voldoende,zijn hele,Tsjerbysbjev’s bewijs mee,anders niet volledig,volledig bewijs en zonder theorie het valide ontwerp niet te stellen/okay.

0109 2015
Als er in een land wetten gesteld zijn,die bij voortduring overtreden kunnen worden,ook door de hoogste gezagsdragers,dan heerst er geen kracht van wet en zal het beter zijn er de rechtbanken te sluiten,deze om te turnen tot gevangenissen en de meest verantwoordelijken het eerste recht van opname te verlenen,zoals in mijn geval niet alleen mijn deurwaarder,maar ook andere,en ook anderen,die fatsoenlijke mensen crimineel bejegenen,zoals er zijn verantwoordelijke psychiaters,die zich het zwijgen laten opleggen,maar ook industrielen uit de farmaceutische wereld,en artsen,die sjoemelen door zich te vergrijpen aan hersenweefsel van de medemens,die medicijnen ongewild op hen uitproberen,in het ergste geval,en Doctor Broodheer betaalt wel, wetteloos op psychotische patienten uitproberen,en weer anderen ,die met een industrie uit de onderwereld medicamenten, met de dood als bijwerking , verkopen,medicamenten,welke honderdduizenden slachtoffers,dode mensen, ten gevolge hebben,en doet terzefdertijd het parlement dan ook maar van de hand,want ieder wordt nu benadeeld,alles wordt dood gezwegen, en ook de journalistiek zwijgt te veel,vermeldt weinig over onnodige huurverhoging,bevreemdende prijsvorming in ziekenhuizen,het foutief installeren van zwak management overal,en allen,die terecht twijfelen over de rol van koolzuur in de klimaatverandering,worden terstond psychotisch verklaard,anders stuurt men handlangers als bijv. GAK-UWV wel op hen af om met hen af te rekenen,een instituut met een kwalijke reputatie,zelf slachtoffer van afgeschaft onderwijs,maar ook zelf bij herhaling in het dievenbankje op te merken, en dan komt er weer niets van ons terecht.
Houden we er rekening mee,dat er ook kundige bestuurders kunnen komen en oppervlakkige magistraten en managers zonder ontslag,en niet met pensioen, vervangen kunnen worden .De politie merkt het zelf al wel.
En,wereldwijd,om door gebrek aan kennis wetenschap onmiddellijk te vervangen door betweterij,ook door prominenten,die als eersten verplicht zich gevoelen te spreken,komt de gehele wereldgemeenschap onder leiding van de UNO op afstand van de waarheid te staan,bijv. door hun IFPP,koolzuur-experts bij uitstek en niet zonder de olichargen, de idealisten van Geenpeace,en de dagloners,hun katvangers. Er valt nog veel te verbeteren,vooral aan kennis en inzicht.Met stennis schoppen kom je nergens ver,behalven momenteel in de Nederlanden een tijdje lang al.Maar niet lang meer . Het komt wel goed een keer.Het wordt er wel tijd voor.En ineens is het niet meer,anders wel weer.We zullen wel zien.Ook wij hebben niet alle waarheid in pacht.
Theodoliet van graniet,onze granaatwerper wel.Denk er maar om.Denk er toch aan.

0309 2015.
discussie en vraagstelling.
*..,,..je hebt er wel een andere computer bij nodig…”..
#ons onderwijs werd afgeschaft..
*..,,.hij geeft alleen maar +jes “…
# ..en +jes zijn niet cijfers ,niet getallen nullen niet getallen,1x per def wel ?”
waar dan wel?
en wat ziet onderzoeker Delft toen en nu en straks in de zee,behalve 1kubieke meter H2O dan wel?
ik zie,ik zie,wat jij niet ziet?/Theodoliet

blijf mee ontwerpen en mee in voorstelling nemen.,
en geg vezamelen,behalve proef Millikan lezend,en onze compressor 1x teruglezen,de andere ook meenemen (en)spingeg 3 te nemen,lees ook,behalve klad A4tje bij ons terug mee (in voorstudie item koolstof lengte bglengte lezend,mee ref*,(en onder mee verder in studie duidelijker nemend),
instrumentarium opmerken,nemen (niet)zonder de overige gegevens na te gaan mee tot ontwerp
item geschikt gaat te ontwerpen
en gaat 6 Cooperse electronen gepaarde geschikt na,
1×1x derde geg spin,electronenspin,
proefondevindelijk geg verzamelend (te) bouwen,
tot getaltheoretische constructie buiten quantummechanische item,(eenheid),
tussen ertussen,andere item computer (en) andere onderdeel anders met licht,
en velden 3 velden anders wel 10,1x mee,als punt mee,extrageg tot 40 tot 100 geschikt,
rekenend op optimale snelheden geschikt te rekenen,
rekent zelf analytisch tot 5,1x,
neemt,leest getaltheoretisch item duidelijk geschikt,
neemt af in practijk alleen,(for approval).
*ref,(aantreffen boven stapel A4tjes file, aantreffen hier lezen,teruglezen 1A4tje dd 1210 2010.hier toepassend geg lezen na te gaan te nemen,behalve elk,hier samen als een geg te nemen, elk een (chip),samen als een geg als een (chip) een geg als een halve niet,beter als een (rekenchip) niet ook niet een halve een( chip) niet een (rekenchip) niet,duidelijk beter te rekenen rekenend op geg (een) geggeg een chip (een)rekenchip gegeven behalve duidelijk in proces ontwerp computer ontwerp duidelijk om te rekenen in operatie samen als een chip,neutronen,protonen eenz electronen verrekenend te lezen duidelijk duidelijk,hier erbuiten,1x het item buiten q.m proces,duidelijk anders te nemen,koolstof meenemend duidelijk in het item,behalve beide andere,Al en Fe, het Per.Syst.gaat zelf na,wijst aan C anders mee aan,(anders) geschikt,(niet opt.magn.niet),electronengeschikt, tot computer in constructie getaltheoretisch item opnemend,te installeren,detaiing hier niet,hulpitem op te nemen,te ontwerpen,
en
blijven ontwerpen,door in ontwerp rekenmodel als
inputrekenprogramma,in technisch practisch ontwerp nemen
te nemen (ook) moleculen in onderzoek bij niet lage temp supergeleidend geg meenemend
speadsheet software nemend,exponentiele geg,constanten geschikter alleen lezen,(Big data) niet opmerkend
tot Fe,elementen tweetal Ti,C opmerkend tot Fe,(difference,machine) door, door tot 50 beter door,rekent 8 door,rekent 2verschillen door,na te gaan tot temperaturen 1x eronder( gr Celsius) ,bij voorkeur <<34 celsius,gewone temp,kamertemp duidelijk te nemen,nemen,
(als ref lezend A4tje,dd1210 2010,beter lezen,terug voor rotaties maan aarde,hier anders, lezen 2x1x hier extra geg voor electronen 1x1x voldoende door in computerrekenproces door nu wel rekenend te nemen electronen als softwaregeg geg practisch technisch (hulpitem) 1x1x1 voldoend door reeel te rekenen,computerrekenproces rekent rekenprogramma('s),op hogere,optimale snelheden door.
To wait for confirmation Cmodificaties,voldoende practisch bij niet lage temperatuur supergeleidend te nemen.

[0309 2015.
Geachte deurwaarder,
Nu ik al jarenlang vergeefs poog publiek bekend te maken,dat U met instemming van de rechtbank illegaal mij dwangbevelen oplegt,waarmee U mijn financiele toestand ondermijnt,verzoek ik U zelf dit door Uw vriend de persofficier aan de gemeenschap door te geven.
Ik volg hier niet een originele gedachte van mijzelf.
U hebt zelf wel eens gehoord van de dichter A.Roland Holst en zijn opdracht aan de ,,Kulturkammer''].
0403 2015.
De volgende uitschrijving geeft mij het recht de politie en magistratuur in ons land tegenwoordig Nazi-beinvloed te achten.Mocht niemand luisteren,dan geef ik de opdracht aan mijzelf door de gedachte in eigen geheugen vast te leggen tot anderen haar wel met mij delen.
Daarna zal ik in de gelegenheid,hier bekend als ,,De laatste slokop" hopelijk in aanwezigheid van mijn 2 beste vrienden,voor het eerst dit jaar, binnenstappen om er een versnapering te gebruiken.Mocht het uitstapje eerst over een half jaar plaats vinden,vanzelfsprekend zal ik tegen die tijd verzoeken in USA-dollars te mogen afrekenen.
En wij zijn er zeker van,dat anderen,rechtsgeleerden, onze mening met kracht kunnen en zullen weergeven.
All bears to become bullsh om ieder van af dat moment,nu, van advies te zijn.Vrouwen,kinderen en vluchtelingen gaan voor.Kamerleden verontschuldigen zich vooraf, met een brok in hun strot,hees van ontroering ,en elk met een helm in de hand,50 man sterk.De rest was te laf.

0409 2015.
Uitschrijving.
kegel(mantel)geg nagaand,en mee betrekkend ruimtelijk te veel tophoek als halve (niet) te nemen niet,alleen te rekenen,door te rekenen duidelijk te nemen,(tot 1/4 te rekenen,optie opmerkend),
bij Moebius bij ons de geg boltorus afsnijdend de geg in voorstelling nemend,2x1x,over 2r,niet verder(gaat niet,niet anders schuin,scheef,verder),
terug,in theorie,vijfde punt binnen kegel 2geg teruglezend 1 beter nemend,euclidisch mtk vijfde geg,
door,alleen geg kegel kwadr.,1punt eenzijdig op afstand geschikter erop erop,(opmanteloppervl compl optie duidelijk te nemen,alleen rekenoptie te nemen,
boltorusgeg bij ons bij Moebius oppervlak te veel bij ons te weinig,optie vlakelement (Ag) vrij,door te rekenen verschil,difference, 1x (on)voldoende,opmerkend constanten(en) wiskundige,(zelf wikipedia geg te gooelen,zoek terug),
(zonder) big data,1x terug,te complex meetkundig,alleen optie rekenk.op te merken,te nemen,
ruimtelijk het vorige geg.binnen de kegel halve kegel ln tophoek punt ongeschikt rekenpunt 1x 3punten meetkundig dezelfden,optie rekenoptie ongeschikt,bij onscomplex te rekenen te nemen,optie erbuiten erop erop,1x (zonder) energie het probl (niet),keert ook niet terug niet,beide probl verschil niet,rekent ,rekent zelf wel,op afstand te nemen,waarnemend,( lees ref geg 1210 2010 terug,merk geschikt op),en duidelijk zonder probl niveau energie niveau,2x 3punten,1x verschil niet,punt niet probl niet,
buiten de q.m. unit,(inrichting in voorstelling te nemen,uit te behandelen),neemt hulpitem tot ene deelproces te rekenen,te nemen,in operatie rekenproces,5 deelprocessen 3 (zonder)vierde te rekenendop Gauss wederkerigheids regel kwadr congruenties bij ons didelijk tekens te rekenente nemen,2x2x kwadr 4 beide tweetallen 1x anders twee mee tot de gelijkh.+1 lezend,geschikte(n) nemend,anders tot de gelijkheid te nemen ,zonder probl bij ons axiomatisch9,10 niet nagaan,beter analytisch ineens 5punten3,analytisch geg door door te rekenen,algoritmen 5 gehele getallen tot 3,veranderlijk 5 veranderlijk alleen 15algorithme geschikt,1o algorithmisch 1x,
en in voorsteling nemen kubisch C -kristal,hulpitem het tweede geg,Al,Fe,Cgeschikt,
operaties 5 processen deelprocessen 3 ,binnen ruimten deelruimten ,kristalC,hulpitem,2x2arrangement,alleen 2x1x vorige uitbr.geschikt 1 andere (mee),
zonder Hilberts ruimte geg,5 deelruimten 3 door te rekenen te nemen,in rekenproces wel erbuite te rekenen te rekenen 2punten 1 rekenpunt te rekenen,op rekensnelheid optimale 3 te rekenen,
op laatste geg 10 exponentiele 3 te rekenen,2x1x ,ook wel 1x1x ander sn.h rekensn.hoptimale te rekenen,nu het in operatie ook wel gaat,wel gaat te nemen interlock ineens override interlock duidelijk te nemen,in dezelfde computer behalve rekenprogram,rekenproces,behalve 1x 10 anders,wel nemen in ander deelrekenproces op gewone snelheid door te rekenen te nemen,wel nemend
anders niet analytisch anders niet door te rekenen tot de laatste geg getaltheoretisch 100 geschikt alleen terug door priempriem tekengesch gaat alleen bij ons 10 geschikt 2 laatste geg 1x eenmalig nagaand alleen in de practijk in technisch ontwerp geschikt nagaand te nemen duidelijk vooraf berekenbaar,
nu het gaat te nemen (on)geschikte (niet) nemen niet zonder enig ander probleem bij ons niet anders te nemen
duidelijk tot laatste tweetal getaltheoretisch geschikter,Hanke,Wiles
zonder zonder (zonder) Fermat's Perelmans' euclidisch 1x (niet),
gaat het duidelijk geschikter Euler's gaat het alleen.
(ook onnodig te lezen de geg Gauss 2S ,mee te lezen onnodig S/2 onnodig,meenemend niet nodig,vanzelf niet mee ln (deelf)2 niet,niet 1x1xniet,vanzelf zonder lnkwadr,leest niet,schrijft niet,merkt verkeerd op,rekent het techn ontwerp in de practijk foutloos,continu door,door op gewenste rekensnelheid terug,door).

0409 2015.
3bronnen,ref doorlezen,bij ons dualiteit 1x, (geg 1210 2010, hierna 1x,1x) opmerken,bij Kuiper ref ,,Wisk Verw Waarn.Uitk.]'' voldoende geg te nemen,exponentiele geschikte,5tabellen3,te nemen,te nemen, bits,bytes zonder probl bij ons tot veranderend Gauss ,Fisher tabel,1x als voldoende geschikt,niet nemen,geggeg 2 zonder tot 3 tabellen vierde 4x3 ongeschikt,Student eenz rechthoek niet vierkant andersom,1x een punt als erbuiten tekengeschikt tot volgende bron,wiskundig alleen lezen,ref lezen te nemen wel duidelijk nemen rechthoeken driehoeken,Fermat bij ons lezen tot 1geg 1x2x (een r,.h.zijde<1 pythagoreische punt oneindig,eenzelfde r,h, zijde andere driehoek 1punt >>in oneidig,verderop lezen,nemen),
difference,kwadr geg te nemen,wel bij Gauss door,(ref C,Reid geg 4kadr stelling,tweetal geg.)lezend te nemen,(hieronder te nemen 2×2 kwadr 4 te nemen,1x(kwadr-1) mee te nemen), terug,hier nemend, in de derde tabel tweede door,(zonder Student aftellend),wel 1x geg,10,1x meerekenend punten 10 beter eenz vierkanten punten hoekpunten complex 10 mee te rekenen op geg te rekenen,(te nemen),
en functioneel getallenttheoretisch geg 1zonder 4 hoekgeg cos 2B na te gaan functioneel,
gaat in ontwerp mee derde geg veld,veld niet electrisch,niet voor een bron niet,1x anders magnetisch en zonder problemen ,-2 te rekenen ruimtelijk 4/3 als te veel veel te veel ruimtelijk 3/2,projectief 1x geschikt,vlak te nemen binnen de ruimtehoek halve tophoek e verwerkend lezen,erbuiten te nemen te lezen 1×1x eroperop (andersom) 1×1x te lezen,nemend geschikt,te rekenen derde gegeven Gauss,modulair duidelijk door te rekenen,
(ref C.Reid hoofdstuk 9 doorlezen en als een geg bij Gauss bij Gauss niet,hierna niet,nemen te nemen 1xNexp4,hierna duidelijk,1x N alleen N1 exp2 andersom exp2 N2 alleen,wel onder beter lezen,(doorlezen,te nemen )
zonder 2geg niet algebraisch,en bij Gauss,Fischer terug door (extra)geg op merken te nemen te rekenen te nemen algorithme 15 eenmalig geschikt,(p,q geg 15,85 te lezen,later te nemen),hier eerst vorige tabel lezen, 1x,1x vorigevorige alleen verschil geschikt,anders niet theoretisch anders niet 4kwadr stelling tweetalgeg tot 8 anders niet,gaat ‘t Euler’s anders niet,(bits nullen en enen in ongeschikte andere volgorde geschikt zonder bytes in de computer duidelijk door te rekenen),
……1×1x zelfde punt simultaan,……weggevallen,boven teug invoegen,
en
3punten 2driehoeken 2geg,in techn. ontwerp
2 items in opstelling na te gaan,te nemen
Fx (ref…) nagaand,bij ons theoretisch 1(x) (verschilhoogte),1(x),
hier in techniek erbuiten voor items Cu,nu het gaat drievlak,als tetaedisch,wel afgeknot,projectief,1x ,(ontaard) 5punten 3x veranderend zonder 4,projectiefprojectief,Monge,analytisch 5 veranderlijk 2x algorithmisch 10,veranderlijk 1x zonder(e) te lezen 3,2 zuiver,1x door 4,3 zuiver zonder e door,
op geg differentiaalmeetkundig 1x Lorentz-1,te rekenen,wel mee op geg mee doorrekenend te rekenen,difference kwadr,1x verder te rekenen,behalve te rekenen op coord 2,1x type lineair te rekenen,andere item gaat ruimtelijk 3 mee,zonder 4 terug door door te rekenen op coord geschikte,(type vanzelf later wel duidelijk,1x te bevestigen rekenend) coord item Fe Al C rekenen,in eerste instantie duidelijk Cartesische 2 te nemen,(on)voldoende,wel op coordgeg tweede item door te rekenen geggeg te rekenen,
op afstand krital coord punten 10 punten trigonometrisch goniometrisch 10 punten 5,
1x in opdstelling geschikt vlak vlak door te rekenen,
alleen in operatie goniometr,goniometr ,algebr mee,1×3 punten binnen kristal C electrisch geg 2 geg,1x veldsterkte exponentieel geschikt mee tot 2x versterkt,mee alleen magn,(en teruglezen vorig ontwerp) tot opslag 3 (voorheen,magn.chip),hier,(ook tot opslag) tot 5 in uitgebreid ontwerp,hier laatste uitbr opmerkend,
en (opties) 2elementen,behalve Ag,1×1x geg,vlakel hier geg na te gaan,
lijn el punt,buiten ruimte (functie ruimte), 1x om en om beter geschikt 1 complex2 functioneel Au,Pt
in techn ontwerp 1×1x punten100 geschikt10 complex 3,en zonder 2probl3 te nemen 2functies,elk een waarde,te weinig,wel samen te nemen,te rekenen, voldoet,en in operatie door tot (algebr) geschikt door,nu het moebius’s 10 gaat,transf 10 geschikt gaat,gaat tot 1/2 te rekenen,op de andere te rekenen,door te rekenen gaat,
en wel getallen tien geg,5analytisch,1x geschiktst het gaat,
door te rekenen gaat ,over Cu gaat ‘t techn,practisch beter gaat ‘t samen,paradox,functie,als de andere getal,1x niet anders,
gaat het geschikst analytisch 3 alleen,
door door te rekenen op geg functie te rekenen,(functie cyclometrisch lezen) te nemen duidelijk 1×1x te nemen te rekenen op de complexe waarde derde eerste te rekenen,
{en,voorlopig,gaat (algebr.) door,wel na gaan tgkwadr,2 Hyperb,1xzonder sin2h het cosgeg kwadr-1x,1xniet nemen,nu het gaat,andere geg, getal 3/7 recipr (recipr) ,gaat niet omgekeerd te nemen niet nemen te nemen te veel functioneel te weinig wel nemen,(weg)nemen nemend

en gaat,voorlopig,mee beter mee na halve hoekgeg goniometr.hyperb geg bgl hoekgeg -2 tor -1 wegnemend te nemen tot compl punt buiten manteloppervl het vijfde,1xcomplx2 erbuiten,2×1x als 1×1x eroperop als het vorige geg,hier 3compl2 te nemen,1xgeschikt algebr (1×3) te nemen,en op te merken weg te nemen 2 als rest compl 1x ongeschikt,(nietswaardig),wel duidelijk 3 gehele getallen 6 ongeschikte wegnemend 5 nagaand bij Taylor,1x de andere Taylor mee,ongeschikter,gaat 5 veranderlijk 10 algorithme 15 voldoet niet zonder 1x algorithmisch 10,complex geschikt,gaat het als vast punt euclidisch 5 te complex als vast punt gaat het (niet)anders,neemt,rekent zelf 8,1x zelf vast punt,behalve duidelijk gegeg ,bij Souza de Melho te lezen,te nemen 1x honderd tekengeg ,behalve 6×7 niet alleen zonder 1o, op te merken door,verder wel duidelijk bij de S.de M. op geggeg door te rekenen te rekenen,
behalve behalve
mee gaat transformatief,distributief op 10 tekengeg tot 3 zonder 7 te rekenen,rekenend functioneel bij Moebius,behalve terug bij M. vorige geggeg M.bij ons terug ,mee systemen 3 nulsystemen,1x mee door bij ons mee,getalmatig, 1x te rekenen,wel door doorrekenend optie opmerkend, 1x systeem coord systeem bij Moebius geschikt mee,1x barycentrisch,anders niet Eulers niet,getalmatig 1x,x op tekengeg geschikt 1,1(x), te rekenen,(reciprookreciprook reciprook) gaat het anders niet,
en 1x vorm rekenvorm ongeschikt Lagrange duidelijk niet geschikt hier te nemen,
exponentieel 3 complex zonder 3 exponentieel complex als te veel,gaat anders niet door,niet anders op constanten gebroken gehele als const (decimalen9 te veel,bij Euler tot 5 zonder 4 coord 5 puntcoord3 ,gaat ‘t anders niet door,tot Hanke,Wiles eenmalig geg 110 duidelijk 100 x te nemen,op geg 1ooox door door te rekenen rekenen,gaat ‘t Euler’s niet anders door door te rekenen niet
,nu het algebraisch tekengeg 1(x),1(x),vanzelf (1×3) doorgaat (en) extra geg Moebius opmerkend,net bij ons nulssteem moebius zonder getallen 10 als geg bij Gauss onbekend,complexcomplex bij ons ,1 punt,getal5 waarden,en 3veranderlijk 2 alleen,duidelijk wel,wel moebius-nulsystemen 2, mee ,gaat zonder vv s,zonder 1x (s) , en gaat zonder waarden getalw 4 w tekens 1o priemtekenswaarden niet,gaat alleen getallen gehele negatieve 5,gehele negatieve,negatieve 3 algebr geschikte te nemen,
3 x sterkte versterkt 1×1x te lezen te lezen,te rekenen,rekenend op,sterkte kracht het geg,op rekenkracht te rekenen,op optimale rekensnelheid,op beide opties te rekenen,gewone snelheid gaat te rekenen door,eerste tot derde geschikt door,ook wel tweede 1x anders,1x mee,(terug), door tot derde
geschikt door,1x fi exp 3, voldoende 1x ,(werkt),fi exp2,1x optie alleen binnen kristal C kristal,rekent 8 complex,electrisch (e) geschikt erbuiten ,in glasvezel licht van 2 bronnen,rekent functie zelf als 8,1x lengten 5 lengten e-lengten geschikt 3 nemend,werkt 1x,1xopties 3opties op rekensnelheid op alle snelheid te rekenen,gewenste,voldoende gegeven duidelijk te nemen,ontwerpen.
lengten geschikt 3 nemend
anders niet in operatie rekenoperatie niet door verder anders niet ontwerpend niet door,blijf ontwerpen,…. later wel verder..
en bestudeer zelf,om ons hier te beperken, vooraf ref ref,voorzover toepasselijk,bij Gauss,bij C.Reid,bij ons, A4tje dd 1210 2010,bij N.H.Kuiper ,,wisk. verw.” waarn.uitkomsten,en wel duidelijk
bij ons bij Gauss terug ,door,ook teruglezen bij ons
1x verschil N1.N2exp 2 de ander alsN3N4 te nemen(andere) N1N2 geg2exp mee in product mee ,zonder Nexp4, N2N1 andersom,voorheen behandeld,anders niet hier anders niet wisk volledigvolledig anders niet,
vult N.H. Kuiper zelf wel aan,door ons na te gaan,Stelling Kuiper na te gaan ,? ,(St. Kuiper ons onbekend) nog als geg wel in studie mee te nemen als nog in onderzoek nagaan,meenemen,betrekken,(anders als hier ongeschikt verwerpen als optie).

voorlopig,voorlopig,(blijven ontwerpen),
Zeus,HOLD,beter Church
leest niets,neemt niet,rekent op vlg geg,Zermelo het geg 1×1x geschikt,geschikter te rekenen,
behalve)(behalve) hoofdstuk 9,ref.C.Reid congruent modulus m,naar Gauss modulus m,
mee functioneel mee voor een groep het geg modulair voor een groep modulair mee,
bij ons lezend
algorithmisch,
modulair substitutie-1,terug door 1×1x lezen,neemt niet,rekent verder op andere optie door te rekenen, op vlg geg Zermelo 1x voldoende 1x geschikt,(geschikter) op optie geheel doorrekenbaar te rekenen,
behalve(behalve) hoofdstuk 9,ref.C.Reid congruent modulus m naar Gauss,
mee gaat 1x naar Klein,(ref. Oosth.encycl. onder ,,modulaire groep”lezen), voor een groep mee bij ons mee,en algorithmisch 10,1x anders mee te lezend als geg meelezend,behalve hypercomplex -3,wel bij ons 1x terug,door -1 als-2,wel naar theorie mee in de constructie technisch te ontwerpen,blijft 1x in model techn rekenmodel mee te ontwerpen,
getal het gegeven in de uitbreiding,1xconstructie het geg aan te wijzen 1x geschikt,(geschikter), in de rekenoperatie geschikter lezen,nemen,vooraf (3D) rekenmodel berekenbaar,(doorrekenbaar),als apriori,aposteriori,wel 2simultaan doorrekenend, alleen in serie productie te rekenen te nemen,duidelijk te nemen,rekenend in serie productie,bij voorkeur optimale aantallen2 in productie te verwerken.berekenbaar2 simultaan3berekenbaar3,(a-posteriori,tecnn model aprior rekenmodel samen (verder) te nemen,(te lezen)),
3D voldoende geg Determinant 1,lezen,nemen,discriminant 5,in deeloperaties gehele producties 5 gaat alleen in grote aantallen 3,gaat 5,1x analytisch als enige geg te nemen,1o tekens priem door ineens tot 2 laatste geg geschikt door,niet andersom,ook niet als in een richting andersom als 2 eenz 1 niet, in enen geheel door,behalve als nullen en enen,vermoedend door een,door elkaar (on)juist,als vermoeden 3x onjuist,juister,geschikter(1×3) tot geheel alleen 2 laatste geg priemtekengeg,eenmalig 1x,1x door te rekenen in productie eenmalig quantum geschikt,niet anders afleverbaar af te leveren niet,productie aantal getal 3 het geschikte,geschikter gegeven //lees nog eens door,schrijf bii voorkeur zelf (beter) uit om in discussie gezamenlijk korter,eerder tot performance te geraken.

0609 2015.
blijf ontwerpen,stel studie voor
*4metalen3klegeringen 2×2 gaat 1x andere geg op afstand
op andere schaal oppervlak 3lobbig lichaam
* ga na ,ga 7metalen 8 na,nagaand geschikte legeringen mengkristallijn na,
bijv.en merk zelf in P.S.geschikt op,anders wel deskundige fysical data op te merken beter
bijv.metalen5 naar verh 3Ni1Ti2Cu en 2Ni2Ti2Cu geschikt op te merken
ook wel 6metaleen5 opmerkend in legeringen naar verh+1 op te merken geschikter,
ook wel mee in verh,1xgeschikt(er),

en zonder 2×1x als geschikter, niet nemend niet 1×1xniet Fe,Al niet,
merkt vanzelf 1x geschikter geg van Cu geschikter 1×1 mee,gaat

1x(geschikt(er) gaat,en alleen als voorbeeld lezend,andere elementen te nemen beter nagaan,
6metalen5 bijv.
Cr,V en CuZn (en)Ni,Ti,CuZn
ook wel legeringen met,niet,en verder veranderlijk,V,Cr,1x anders SnCu(of)Cr,V als (on)veranderlijkSnCu
*en ga wel na 2×2 legeringen3 op schaal 3schalen4 nemend halven omhullende oppervlakken omhullend 2,3 lezen,lobben lezen geg te nement,neemt 1x zelf wel
*(3D) manufacturing logisch naar Neumann vanzelf wel,en
*en ga tot 8 gegevens,behalve bij ons 10axiomatisch3,1x rekenkundig anders,niet 1×1x Peano niet halven 3 halven door te rekenen,
ook bij ons na te gaan Zorn,Zermelo tot 5 stelsels om te rekenen 3axiomatisch 3 complex2 alleen
systematisch stelses 5coordinatentypen 3
(zonder) gaussische 4 niet een kwadraat 5 niet een logarithme,
alleen 3typengeschikt 2,trigonometrisch goniometrisch ,driehoekscoord tot geschikt zonder (e) ruimtelijk onvoldoende,
1x na te gaan,op te merken,door door te rekenen blijven ontwerpen
bij Klein de geg opmerken,te nemen,terugnemen voldoendeterug,(geg modulaire groep,voldoende zonder 1geg terug),
en gaat alleen practisch bij mij in studie voorstelbaar,door voorbeeld,

Benham schijf nagaan niet 1x niet voor licht kleuren ook niet andersom niet wel,(en niet andersom draaien nemen,in Oosth Encycl onder,,Benham-schijf “lezen,als vooreeld nemen),dualiteit opmerkend,
4banden halve schijf 1 op halve diameter snijpunt teweinig 1/2 r door diametraal de andere straal r/2 te veel,rbuiten 1×1punt complex mee,draaikrachten lezend 2×1x aangrijpingspunt 1 andere op afstand 1x dezelfde
1×2 punten complex 2 aanvangspunt tijdpun2 na start up 1×2x 1punt complex 3,
bij voorkeur beter algemeen,en andere stelsel,assenstelsel,verschuift binnen 3lobbig eiv.lich,
beter algemeen ruimtelijk nagaand te nemen,
approximatie,het geg bij Poincare getaltheoretisch nagaand,
1xfunctioneel bij Weierstrass de ene waarde functiewaarde complex 1x de andere(andere analytische f Weierstr lezen) complexe waarde1x,1x dezelfde te nemen,nemen,op te merken,
{en,hier opmerken,elliptische functie Riemann opmerken alleen 1x teken te nemen,en andere geg Riemann,geg bgl elliptisch punt,ook niet nemen,ook niet1x punt tot 4punten 1x complex nemen,ook niet terugnemen,te nemen tot 4punten3 in verschil,hier opmerken,niet nemen lijncoord niet,hierna duidelijk lijnel te nemen,niet nemen,hierna niet},
op te merken te lezen te nemen bij
ons benaderings kromme ruimtelijk3punten ruimtelijker 4 punten te nemen
op schaal+1 te nemen (1×1x te nemen 1×1),
in constructie te nemen op afstand geschikt 1x op afstand dezelfde 2 legeringen samenstellingen 1 andere nemend te nemen op afstand dezelfe de andere as,wel axonometrisch 1punt(extra) projectief te rekenen,anders niet tot verschil bij Riemann e-1 anders niet elliptisch rekenkundig geschikt door,door hier alleen voor coord geschikt door
e rekend 5 tot 2 doorrekend,behalve goniometrisch geschikt zonder e,driehoeks coord 2,1x door door te berekenen tetraeder coord eenmalge te nemen,dezelfde 2 legeringen in constructie 1x op schaal anders erop ,op andere schaal,voldoende buiten de beide andere eenz1punt erbinnen erop op ge;ijke afstand te nemen tot beide andere eenzeenz binnenin 2punten 3 geschikt, geschikter als safety te lezen,continu door rekenen nemen duidelijk control anders,alleen controlgetal nemen,hiervoor terug te lezen,
en
wijzen zichzelf aan electisch 3 x geschikte,nagaan 2x,electronen4 gepaarde 2 ,2x over een weg een band 1x coord lineaire 1×1 te nemen tot ipunt complex ipunt bij ons in het net,1x punt coord,anders niet door voor opslag magn ,niet opslag,wel uitgebreid capaciteit nemend te nemen vergroot op elke snelheid vergroot nemend de nieuwe computer big data nullen en enen niet random niet,bekend en bekender aan andere servers mede bekend,aansluting toegestaan,effectief te nemen,(nemen zelf wel na aanvraag) en,
nemen wj zelf wel,protectie lezen
4 verbindingen legeringen3 metalen2 ander metalen 1 als metaal H+ mee,halfgroep geg te lezen 1punt coord beveiligd geg te lezen te nemen protectie f functioneel geschikt nemen we zelf wel.

0609 2015.
[Officier//cc leden Hoge Raad,
Als U zelf ook in de glazen bol van Uw moeder had mogen kijken,zoudt U mij dan ook zo proportioneel bejegend hebben?
Het vertrek geregeld/ de macht tanende/het verstand keert terug,gepromoveerd/alle kippen doodgebeten,de lone wolve alleen zonder een schaap in leven,de hyena keert terug naar zijn hol,de hond en de jakhals huilen nog wat na tegen de maan aan,maar de revolutie zwaait af,niet zonder consequenties ,zien ook de gepromoveerden en promovendi het zelf in, met de nymfen naast de oude vos, de sluwe prof. Dr Jantje de Broodthere,zelf toezichthoudende nimfen zijn zij, para's zijn het ,zien allen het zelf in,de revolutie waait over,de storm luwt.Geld stinkt nog wat na.Weer sta ik op wacht,ik sta op wacht,in La Courtine,en denk aan jou.Dank U wel.U gaf mij een goed leven].

0709 2015.
REVISION,vervolg,vlg blogtitel ,,Eindverantwoording”.

Poseidon’s lost generation.

26 augustus 2015

Still to be checked.
Van Menelaos ,en mee over de sterren zingend met Hesiodus, erlangs mee met Ptolemeus,Hipparchus mee en maar door met drie zijn het er vier tot onze ,,Neumann” de logische grotere grotere ene,zal wel waar zijn,maar hier gaat het om iets anders,de onze gaat binnenkort,
of anders kom je niet terug zonder practisch technische toepassing kom je niet thuis in het bizonder niet,nu wel, gewoon, heel gewoon in Nederland wel,zal het nog te doen zijn,zal wel weer waar zijn,een mooi verhaal zijn,maar hier gaat het ook om nog iets anders,iets beters,iets mooiers vermoed ik,maar ik weet ook niet veel,
[en,liever niet gaat het niet anders ,zonder rechters bekwaam in beide talen vaktalen,niet andere ,beide vaktalen de talen van het oude Rome,het Latijn niet zonder het Grieks,liever wel,en evenwaardig ,en denkend aan ISIS,het ,,Lieverdje" in voorstelling nemend ,aan stukken,niet aan waardeloze stukken beetje bij beetje verguisd en vergruisd,ineens,liever niet zonder,hier gaat het om niets anders ,zonder het herstel van de rechtsstaat gaat het hier niet],
en om operatief verder te ontzenuwen,
zij,die hun eed schonden,verrichtten m.i.kwaad ,dat altijd groot kwaad zal blijven,omdat een eed bijvoorbeeld afgelegd bij de verkoop van prullaria ter waarde van twee cent,maar 100% te duur, tijdens de verkoop bij het verkopen door de verkoper afgelegd, eerder of later ook niet,en door hemzelf wel een eed genoemd,nooit een eed genoemd kan worden,de aflegging niet plaats kan vinden,al zou de verkoper het beweren,nu zijn hele handel gewoon gesjoemel blijft,wel te gewoontjes,waardeloos,niets anders,en binnen dezelfde categorie,iets gevaarlijker de soort bekend in het plantsoen,bekend van hun spel ,,balletje,balletje”,nog andere ook bedenken wij te plaatsen in dezelfde categorie binnen onze huidige democratie,de groep denkend te beperkt o.i. over bijvoorbeeld koolzuur al zou koolzuur niet de beste meststof zijn voor alle plantaardig leven,een foute gedachte volgens ons,landbouwers en buitenlui,een volledig verkeerde gedachte,maar zo hardnekkig verkeerd,obstinaat blijven zij als groep er bij iedereen inhameren hun doctrine met uitsluiten daarbij , het denken uitsluiten daarbij van elke andere geduldige denker,tot blijkt,dat een democratische meerderheid onzuiver vergaard,niet een wetenschappelijke opvatting eer kan geven,al helemaal zonder rekenkracht denkend zullen zij m.i. naar huis worden gestuurd,afdruipen,wellicht om hun tijd beter te besteden.En wie zou het hen niet durven gunnen zich als trendsetter anders door te ontwikkelen?Na hun eigen revolutie,ter ziele,eerst waardig af te leggen?
Niet een filosoof kan beweren,dat de waarheid niet bestaat door haar te ontkennen.Het kwaad bestaat niet.
B.J.ter Beek,astroloog-futuroloog,niet-filosoof/Almelo,Noord Korea.

(P.S.Bij opvragen, bij verhuizing van de rechtbank,archief inleveren, correct mijn dossier geheel volledig aanhouden, om elders , zonder enig manco ,door beter begaafde zonder veel tijd en moeite ,spoedig tot eenmalige uitspraak te komen.De zuivere waarheid spreekt voor zichzelf.Veel kost het niet.De vanzelfsprekende waarheid is niet goedkoop en wordt het nooit.En anderen denken en dachten mij een andere toekomst toe.Ik blijf en zij gaan.Wij zijn tevreden,(ik ga wel even kijken.Zij zouden per 1 Januari 2016 vertrokken zijn.Het stond vandaag in de krant).En wel blijft 3x scheepsrecht, tijdens verhuizen kwijtraken,achteroverdrukken,verdonkeremanen van stukken,incl bewijsstuk, wel bedenkend,werkt onze detectieapp ten enenmale feilloos en ruiterlijk deelt hij het zelf mee,brengt hij het wel vooraf aan het licht,en niet alleen voor mijn geval.Vrouwen en kinderen gaan voor.Doden ten eerste).

Logisch blijven.

23 augustus 2015

[Wie blijft niet absurd,grotesk,sinister en crimineel vinden,dat in Nederland verboden proeven met medicijnen worden genomen op psychotische patienten,ook ongewild en ongevraagd psycho-pharmaca uitgetest worden op gezonde mensen,en bij psychiatrische gevangenen door hen te lang vast te houden behandel-methoden na te gaan,en dat de farmaceutische industrie hier en elders foute,verkeerde beta -blokkers en masse verkoopt om er zo veel mogelijk aan te verdienen?].

Tot uitbreiding te geraken,bij ons in complexe voorstelling te geraken,samenhang te lezen,
behalve distributief (Gauss)bij ons,transformatief Cauchy,Lorentz (on)volledig,
deeltjestheorie mee betrekkend tot,(en per heden bekend),
1x transformatie,1x,(en elders configuratie lezend), tot Cauchy,Lorentz,tot 3 (zonder) fotonen 4 in voorstelling te nemen,
en bij ons punten 3 punten,(zonder ln,ook niet lezen),als gelijktijdig coord na te gaan,wel lezend,in complexe voorstelling nemen wij punten,Cadarache,Mediterranee(locatie per heden bekend,neutrino test,Geneve,(LHC), in de voorstelling complex 3/2 en lezen wij,zal wel zijn onafhankelijke test,zelf geschikte informatie,Chicago betrekt,in onze voorstelling3/2 (en) 4/3,zonder eprobl(e) niet,geschikt in theoretisch onderzoek door te rekenen,
[en anders ,hierna wel,behalve Geneve,behalve Chicago in geval bij ons beide voortijdig in voorstelling,wel,wel door,behalve bij ons deeltjestheorie,getaltheoretisch duidelijk,wel hierna door,extensie q,m computer met licht,door ons te behandelen]
wel,hier wel,
(logisch) in complexe voorst.(blijvend te ) nemen duidelijk nagaand
tot als exp.3,1xalleen het geg xxx zelf productgetal
en bij Euler niet,fysisch niet,
in proces ontwerp (isotroop), gaat buiten de theorie erbinnen,isotroop 1nagaand 2,fysisch andersom gaat,tot 5 data fysisch 3,gaat analytisch 3,theoretisch,practisch,technisch,lezen optie te nemen in Cadarache ontwerp verder door te rekenen),
men rekent,in onze voorstellijng lezend,op rekencentrum rekenend 1x op vlg stap door te rekenen,duidelij het geg 3 temperaturen mee optimale snelheden in deelprocessen te rekenen,
en anders duidelijk,temperatuurcontrol,proces niet out of operation,mee duidelijk niet ander
autonoom blijft (vanzelf) geg functioneel Klein lezen te nemen,duidelijk w,vorm te nemen,nemend duidelijk onze functie functioneel als Klein een autonome f, (een) geg reel vanzelf nagaand nemend
bepaalt zelf 1x
tot doorgaand proces binnen reactor deelruimte deelproces zefdeproces optimale productie output 3x regelend op niveau 1×2x,ga zelf detailing de geg logisch bij Neumann,getaltheoretisch bij Hilbert mee,alleen geschikte vorm (optie),1x optie,1x reeel,zelf output door te rekenen,programmeren,het computerprammasite Cadarache programmerend,
nu het 2×1x erbuiten gaat 1×1x in onze voorstelling nemend,(buiten reactor,buiten locatie C.,
continuumhypothese blijft hypothese/hypothetisch tot deze stap,(hierna ook),
gaat het in rekenproces zonder 3/2 niet 2/3 (vanzelf) proces ander deelproces anders als hetzelfde,reactorgeg,vanzelf continu proces,
duidelijkheidshalve
gaat (nieI Kleingeg 3,4,gaat niet geheel niet E, Noether geg niet gegeven te nemen
niet anders en geg lezen zonder coeff geg doorlezend,
en bij ons tot anders Kleingeg te lezen,alleen tot Poincare naagand getalmatig te nemen,
naagaand nemend te nemen
2punten4 andere (bewezen) vermoedens bij ons eenmalig zonder S,zelf bewijs,
en het andersuitgeschreven Perelman’s bewijs na te gaan,te neen,hier ook niet nemend,
hier beter tot Perelman nemen
gaat terug door
1x Euler’s,1x Fermat’s door
in onze voorstelling door
(lezend),nagaand na te gaan te nemen,duidelijk nemen
vlg stap in rekenbewijs bij ons tot Hanke,Wiles
1x niet 2x,nu het Lagrange geschikter,
en zonder na te gaan,kwadr,(niet algebr) niet nagaan en halve bij ons niet nagaan niet nemen Bhargavvormengeg niet nemen,
1×1x gat ‘t geschikter andersom gaat ‘t geschikter ineens,simultaan te rekenen,geg Wiles,Hanke door te rekenen,
en duidelijk contol allen getal het gegeven dduidelijk,(niet anders nemen)

wel in vergelijkende studies,1n andere studie,getal invoeren,terug transport energie C kabel,
detailng van producent,bijv zonne cel tot C kabel geta control getal invoeren,3 items gebogen koostof nemend.

elders in vergelijkende studie,(ITER) dualiteit lezen,contol getal ,(algebraisch),1x geschikt bekende erf functies deelfuncties 1×3 tot bekend lezen,control geschikt te nemen,
en ook mee in andere,vorige verg studie mee bij ons theoretisch geg teruglezen te nemem
Mobius band,(torus) ,1 x geheel getal,(2S) ,gaat torus 1x voldoende bol,
en gegeven hier detailed ontwerpend gepaarde Cooperse 3 te nemen over een booglengte (beter)
3×2 gepaarde 1x verkort over bgl korter zonder de rest als probl niet in rechte deellengte,wel 3 items,hulpstukken inconstructie aanbrengen,lezen,aan leverancier voorlezen 3×4 tot voldoende 3×2 gepaarde te nemen,door in rechte lengte,voldoende ruimtelijk geschikt tot transportkabel door,(leverancier-manufacturer kwalitatief op niveaau,geschikt te selecteren),
en erfdeelf in ons ontwep voor te stellen te nemen,(ITER tecnhn constructie ontwerp)
zonder ln te lezen duidelijk extra instrumentatie gegte lezen,nemen behalve 1 item2×1x dezelfde chip,inbouwen in techn proces,(Al chip,andere item koper 1×3 geg fysisch te nemen duidelijk operatie(s) continu proces te nemen,
gaan wij na,de Moivre (lezend)
rekenkundig alleen geschikter
de Moivre,2×1x (rekenkundig)rekenkundig
de Mivvre,Mobius transf,voldoende door bij ons rekenk,rekenk,rekenk door.
lezen wij door (algebr.) te nemen,goniometr.meetkundig te stellen,
2hyperb.,functies,functioneel,de andere 2hyperb geschikt (kwadr) 1x,(tg h geg lezen)mee
tot (Robinson),Cayley andersom (zonder) gehele (2S) zonder tekengeg waarden tekens S/2,na te gaan 1×1x duidelijk zonder 4 en 6 andere beter na te gaan te nemen duidelijk,
en wel 1x zonder andere 2S,2x wel zonder4x duidelijk in complexe voorstelling nemen wij
3,5x alleen te stellen nemen we duidelijk5x 3x geschikte2algorthmen1 anders 10 algorithme door te rekenen te rekenen simultaan alg 15 , 10 door te rekenen
na te gaan nu het gaat
gaat alleen getaltheoretisch specifiek priemgetaltheoretisch
door tot 100 door.\big data 3punten
geschikt in ons ontwerp rekenontwerp,
en binnen ontwerp complex rekenproces meetk. gegmee te nemen,
complex (geg lezen) na te gaan geschikt te nemen,diagonalen punten teruglezen bij ons tot,
Schroedergetal,2×1x input,gaat omputerprogramma rekencentrum,1x andere input gaat door locaal computerprogramma,(Cadarache),door door tot techn ontwerp,
2xeenzelfde Al-chip te installeren,neemt 1x hetzelfde geg complex Euler exponent reeel,
en gaat wel door in proces rekenproces continu door,
door theoretisch duidelijk door (zonder) Euler 1×3 ,de andere ook niet,
neemt zelf wel de andere algorithme 10,
1x verderop,in computerised proces,te Cadarache
geschikt door,instructie lezen,,,input” duidelijk nemend
euclidisch 3punten,elk geschikt,op afstand geschikt 2×1x chip Al,in peratie 1x mee opmerken geschikt na 1×2x start up, te installeren,andere coord 2 lijncoord 2×2 punten 4 punten na start up 3 geschikte fysical data electr koper
1×3 mee in reactor 3x andere output te regelen,duidelijk binnen continu proces zonder probl te nemen,geprogrammeerd te bedienen,
en
doorontwerpend na te gaan theoretisch bekend Hausdorf geg practisch,techniscsch in ontwerpwerp duidelijk te nemem,ruimtelijk arrangement lay out te lezen,wel geschikt lezen,duidelijk door te rekenen op afstand geschikt 1×1x (beide)item(s) koper te nemen op afstand 2x als 1×1x n arrangement andere coord geg op te merken,logarithme 5 theorie niet een gegeven,en 7,niet een element om te rekenen,ook niet 2 geschikt 1/2 niet een elementrekenelement niet,alleen geschikte coord,coord niet logarithmen,bij Gaauss 3typen 2 geschikt om en om te rekenen,gaat ook wel eens ineens ,override gaat,gaat op afstand tot deelruimten reactor om en om zonder vierde,opererend op ander productie output niveau optimaal,ook wel eens de andere 2 Al chips,zonder 1xgeg als chip geg,de andere geg3 potentiaalgeg Cu item,zonder vierde geg als vijfde te rekenen op override,optie optimaal output vergroot,de andere optie,1x ook wel gegeven,behalve (niet) nemen 1×1 andere euclidisch zonder de Sousa de M blijft anders optie 1x 10 alg de andere niet andersom wel anders veranderlijk (zonder) de Sousa,beide euclidisch, de Sousa eens wel samen nemend,in reactorproces tijdgeg t,en tkwadr 1o het geg duidelijk te nemen voor ons simultaan te rekenen,rekent zelf zonder probl rekent reactor zelf zonder probleem door ,gaat proces continu door,rekent zelf 1x Schroder getal door,gaat 1x,(x) door te nemen geschikt getal nemend controlegetal geschikt in normal operation,(te lezen zelfde output optimaal door),
en
wel door tot uitbreiding in complexe voorstelling bij ons nemen wij samenhang mee,
behalve distributief,Gauss bij ons,project tel centrale en tel net),
transformatief Cauchy,Lorentz (on)vlledig,
deeltjes theorie,(bij ons wisk gereed) in samenhang +1,1x mee (zonder configuratie lezen)
totCauchy,Lorentz tot 3 zonder deeltjes,(neutronen) in object 1Km exp 3,(zeewater) in voorstelling rekenend nemen te nemen zonder geg licht door te rekenen en niet 1x meege rekengeg getallicht niet mee,
ook q,m 3/8 elders op afstand gezochte,niet neutrino’s Fermionen,1x andere deeltjes ,behalve Fermionen anders,1x mee te rekenen in ons concept,(niet rekene licht het gegeven)algebraisch gehele getallen te rekenen,getaltheoretisch gaat het 1x element verschil element hetzelfde,(d-1) alleengetaldifferentierend te nemen,(vanzelf integr tekengeg mee),en aantoonbaar vooraf het bewijs,transformatief 3,4 duidelijk,
[Anw. voor mijzelf,remind me testtrial q,m experiment fysisch lab T,U,Delft],
vat beter samen
1x distributief (gauss complex) bij ons door (zonder)Descartes 1x gaat 2xals1x nemen wij Einstein 1xgeschikt4,3 (zonder e) tot Cayley( zonder) Robinson 1x (on)geschikt punt niet anders te nemen
meetkundig rekenend gaat het alleen,rekent als een nieuwe computer (ook) in de natuur geschikt elders,in testtrial in de natuur,door te rekenen te stellen te rekenen,
ook vraag stellen,(zonder) wel/niet Chicagos trial 3,4(e) door te geven,info door te geven,wel/niet rekenprogramma’s minder omslachtig te houden,overgecompliceerde uit te sluiten,(inmiddels sluit men opnieuw aan,waarom ons onbekend,alleen in Caradache en omgeving bekend),merk hier op,
enigszins logisch gebeurtenissen,testen,berichten blijvend volgend,(voor mij een vraag,voor hen een weet,voor ons outsiders voldoende.Preliminay),
en,
ook voorlopig,
techn proces ITER te nemen,en beschikbare,geschikte als brandstof ,Helium geschikte te nemen,meenemen,ophalen vanaf maanoppervlak,
techn haalbaar
bij ons 3punten cirkelpunten,
1x gaat geschikt bolcomplex een punt mee,iets anders mee,alleen bij ons bij Arcimedes terug 3/4 bol,complex iets anders projectief geschikt rekenpunt mee
te berekenen verwachtings waarde E te berekenen,behalve opbrengst energie opbrengst door te rekenen,zelfde rendement optimaal aan te houden,in situatie verhoogde productie door te rekenen,vanzelf in onze voorstelling in derde deelproces niet zonder beide overige deelprocessen,vergrootte productie als in drie trappen samen,wel optimaal door te rekenen,simultaan in computerrekenproces door te rekenen,(zonder fysisch probl,niet het onze) ,tot computerized plant door te rekenen,safety suitable,continu proces,turn key,
reel zal zijn,
#theoretisch zonder HOLD UP te lezen,niet een eenheid rekeneenheid,binnen 1kubieke kilometer alleen een punt een kromme ,een logarithmische een kromme een punt bij ons hiervoor op te merken gegeven,practisch,naar men
verwacht HOLD UP 5j,als geg wellicht nadien reeel

[vat samen,wel gaat
en viervlak grondvlak 1 punt ontaard 1x complex mee,4punten lezend te nemen
schuin, tetraeder afgesneden,(afgeknot) te lezen,ruimtelijk lichaam,(figuur) ,1xcomplex1x geg tot 8punten,
1x beter te rekenen,de kegel analytisch complex 2fi
door door te rekenen,nu het gaat te nemen differentiaal als verschil duidelijk,getaltheoretisch gaat het ,door,door ,door te rekenen (tot) het geg gaat
(q,m+1),1(x),
en
gaat wel verder 1/2 na ,gaat na tophoek 2fi gebogen over een hoek verder 1/4 tot 3/4,
en vul aan duidelijk alleen te nemen,NIET q.m ,het ontwerp item(s) koolstof-kabel hulp(deel) stukken 3 in een,,levert manufacturer af,
nu het ontwerp duidelijk gaat,electonenspingeg geg tot 3 na te gaan,door te rekenen tot (ekwadr_1) door te rekenen,geschikt item,om transport ,practischer, verkort over een hoek te nemen,enig verlies energieverlies,onbeduidend,aannemend,
en om hier als specifiek ontwerp in de samenvatting wel op te merken,duidelijkheidshalve volledigheidshalve passend inhet geheel van de studie]

nog eens nagaand met specific cable design,samenvattend incl.
#evt HOLD UP,(test Geneve lezend)
door tot reactor ITER door voor het gegeven neutronen3,als voorheen verder te lezen,voldoende bij ons in energieproces, het proces fusie,splitsing als zelfde geg deelproces lezen te nemen op geg verwachtingswaarde ITER energieobrengst eerste stap tweede te rekenen,vooraf als theoretisch onvoldoende,blijft voorlopig logisch volgens Post berekenbaar,voorlopig voorlopig,alleen voorstelbaar,niet een bewijs,ook derde eerste te rekenen,doorrekenend,gaat,wel nagaand,
(Neumann),Church blijft logisch axiomatisch in onze voorstelling meespelen,na te gaan opbrengst geheel haalbare door te rekenen,gaat zal zijn door te rekenen
later in practijk alleen verder,niet voor energie alleen verschil door te rekenen,1x hetzelfde geg energieverschil anders door geschikte rekenwijzen duidelijk te nemen door te rekenen te nemen,later wel verder,(of geheel anders in voorstelling door ons te nemen, na andere publieke informatie).

zet voorlopige studie astronomie we voort binneen de ruimte 23 analytisch,erbuiten theoretisch gehele,geschikte alleen zonder 10 tot 13 terug niet,niet (anders)alleen v tekengeschikte getallen beide waarden,tekens,andersom 4 (on)geschikt 3,(on)voldoende1×2x voldoende en niet te nemen tekens 17,10 tekengeg 6,4 te lezen,tekort 1x tot 3 anders bijnemend,stelt samen te nemen >17,verschil element niet nemen,andersom integraa1fx functioneel+1,vorm compl w mee,lezend als deelf erf,fout als gebrekkig te weinig,alsnog tot 5 anders aan te vullen
tot 50 zonder tot 100,tot 150 na e gaan te nemen,
terug bij Gauss,p,q Fishertabel tot 3,4 mee bij ons door tot 7,8 door als geg,big data lezentot geg exp 3 duidelijk na te gaan,bij ons in de studie tot de sterrekunde beperkend,Gebeurtenissen3 op te merken 10 andere stelsels planetenstelsels rekenstelsel 10 andere rekenwijzen,(algorithmen) door te rekenen ,(analytisch),tot 5,x geschikt bij ons in de melkweg duidelijk te nemen,
nu het voldoende,beter gaat,Neumann 6 gaat zelf na tot gehele Hilbertse 5,in de melkweg gaat het algebr,(en lezen in tijd onderweg0,tijdlengte lezen eucl. 5punten3 een Gebeurtenis 2x te nemen,neemt zelf 1andere,niet erbuiten,tot 3 gaat ‘t mee,nu het 1x lineair,1x periode gaat,erbinnen mee,parallel 1punt tijdstip gaat ‘t in reele voorstelling neemt zelf 1 andere Gebeurtenis mee,duidelijk erbinnen mee,in onze,dezelfde, melkweg,(de melkweg beschrijving bekend,ook bij ons voorheen geg2 melkweg bekend),hier duidelijk werkt als complex geheel,merkt zelf op,rekent niet,beschrijft wel ),
wel voorlopig wel door in sterrekunde-studie,later wel astrofysisch ook mee,hier vooraf trefwoorden zoekend,krabnevel en andere nagaand, nagaand mee geschikte rico’s te zoeken,zoeken,tot energie donkere materie probl later verder ook wel eens mee,in sterrekunde zoeken,op te lossen probleem,oplossing zoekend,
en
tot hier verg studieonderzoek
supernovaresten,neutronenster ,(bij ,,krabnevel”googelend),
dualiteit onderxoekend
neutronenster,pulsar door te rekenen,
nagaan op te vatten derde geg eerste,model 17 nagaand,
energie 1×2x verschil energie derde gegeven,
wel doorgoogelen,(wikip.),
Orionnevel ,anders,mee onderzoeken,
ga na Trapeziumcluster te lezen,in onderzoek nagaan
een conform geg duidelijk te stellen nagaand aan te wijzen,een geg aanwijzend
tot donkere energie materie probleem, tot uitsluitsel (tot)oplossing tot eerste stap na te gaan,nagaan,
en
ref ,,Oosthoek Encycl”onder ,,Orion” lezen,doorlezen tot ,,ten N.der nevelvlek vindt men een fraaie nevelster de viervoudige ster trapezium v.h O. reeel als de 6voudige op te vatten ,en in studie door bij ons,behalve conform als boven in studie energie,donkere mee mee te nemen als een conform geg,wel vergelijkend studiegegeven te nemen nader in onderzoek ITER energieproces verder in onderzoek te nemen,theoretisch behalve 6 getallen 5,geschikt geschikt algebr 3, en duidelijk operaties 5,3 te nemen,wel door ,in studie door voor energie door,geg 2verschil 1 ander mee, nagaan door berekenen.
ITER energieproductie proces

HOLD. (eerst,voor het eerst door ons ITER doorlezend,merken we op,ITER fusie zonder als bij ons splitsing,daarom ITER afhaken voorlopig in deze studie,wel voorlopig door in ander studie door),

2508 2015,
voorlopig door,allereerst computer uitbreiding,tenminste facilitystudie voorlopig ontwerp nagaand,
en,teruglezend,recent
..duidelijk zonder C13,2×1x geschikt,1×1x extra input voldoet chip Al,inputgeg..,(anders ook wel op klad A4tjes wel beschreven,file1908 2015/2308 2015),,
verder teruglezen,in vorige studie zoeken,dualiteit opmerkend,wel opmerken niet nemen,
aanwijzing voor mijzelf,nieuwe compressorcontrols teruglezen, niet nemen,1x complex de ene niet nemendde andere samen ook niet nemend,lezen wij zelf als dualiteit niet,te complex,wel conform gegeven,
getal op te merken,hier anders 13 nagaand,na te gaan kubisch geggeg,(2modificaties nagaan,opzoeken) koolstof kristal in ontwerp 1×1xanders geg in (een)chip,1xextra optie duidelijk nemen,nagaan hierna,getaltheoretisch te nemen,
(tot getal Schroeder getal lezen,duidelijk,Schroeder 1x,1x Grashof,bij ons gegevens teruglezend hier te rekenen tot 1/2 door te rekenen,wel tot +1/2 ,1x Webergetal veronderstellend geschikt door te rekenen,ga na behalve verbeterde computer beter andere geg in Frankrijk Big Data 1kubieke km zeewater duidelijk gegegeven nemen neutrino voldoende geg te rekenen te verwachten,overvloedig tijd,eerst na 5 j na heden test kritisch verwacht,hier meenemen,voor onszelf, uitbreiding computer in discussie verder bespreken),
behalve Cu, (te zwak),
Fe,Ni,Zn,opzoeken fysical data,magn eigenschappen,
behalve (ga)
drie andere metalen,behalve 13 Al,te zwak,
81 Ti,82 Pb,83 Bi (halfmetaal)
over,langs,door tussendoor ,(en halfmagnetisch geschikt alleen)
Au, Ag,Pt,(wel in ontwerp bliivend chips nemend)
terug koolstof 2×1x blijvend te lezen te nemen,
beide te nemen,
1x als veld electrish als 100
om en om 1xOm,1x door
niet andersom
Neumann 6 getallen gebroken pxpxp,elk als dioph,>1
gaat 1×3 exp,Euler’s gegeven te lezen op te merken,
en om op te merken rekensnelheid 2×1x optimaal op grotere snelheid op te merken,verder door
alleen in uitgebreid design verder door,
verdere geg materialen opzoeken tot v Koolstof diamant,electomagn optische eigenschappen na te slaan (
voor informatiegeg naslaand,
behalve behalve voor ander koolstof,te ontwerpen
engetalfiguur op oppervlak(ken) punten binnendoor diagonaalsgewijs
na te gaan te nemen
getal Schroedergetal
(pp(p),1x geschikt in uitgebreid computerontwerp,(Weber,voorlopig,to check)
(pp(p),tot (ppp) voldoet Webergetal ,(voorlopig),ppp,1xvoldoet Sobolev
en 115 analytisch 1x
rekent chip koolstof kristallijn kubisch +1 anders te nemen,rekent simultaan door
opties 2 geg 3simultaan 1x,1x anders veranderlijk2 simultaan door te rekenen,
15 algorithmen 10,1x anders veranderlijk 2 door (zonder 7/8 probl 2 niet lezen,slechts rekenprobl.)
gaat 1x 1o als het andere,3simultaan3 door te rekenen 3veranderlijk1o het algorithme 15,
1x ineens zonder 6,4probl
4/3 ook niet3/2 niet,in ontwerp duidelijk te nemen,ontwerpen,computeruitbreiding ontwerpen,
duidelijk rekent wel in techn ,practisch ontwerp het geschikte,tot exponentieel vergrootte rekensnelheid te nemen,nagaan te nemen,nagaand
1x ontwerp fysisch techn uitbreiding ontwerpen
1x door theoretisch bewijs te bevestigen,
computer
100 ruimtelijk 10 metalen velden magn versterkt 1×3,
ot 1x vergroot in getalfiguur ruimtelijk als getallen licham,polynoom
te nemen
exp 3 in operatie electrisch als 100 electrisch 1x 2 velden tot 3
schuin,scheef,(analytisch2) te nemen 135,1×1x(schuin) electrisch 165,(1analytisch),scheef
magn veld 1x (vergroot)
gaat behalve to35,bgl 1x door 65 bgl
complex erbuiten 115,1als punt 1xeletrisch als 10,(magn geheel door theorie te bevestigen),

en,behalve tot Schroedergeg door 1x teken stelling te nemen,(Cantor,Bernstein,Schroeder),
anders behalve tot pp(p),1x ppp analytisch te nemen,
geschikte geschikte tot 100 te selecteren te nemen,
gaat na,
in techniek wel f+1,1x surjectief wel te nemen,wel geschikte data,(te zoeken),te lezen,
door in andere algorithme1x 10,xx complex door,gaat
alleen 100 ruimtelijk 1x euclidisch algorithmisch algorithmisch,beide 1x andere2 elk veranderlijk 10,
1x ruimtelijk3 de andere,(compl analytisch),veranderlijk5 als 3 ineens gaat 15 algorithme
het gegeven gegeven veelhoek punten geschikt lezend,exponentieel 1x sneller te rekenen.
ref theorie,beet-getallen gegeven lezen,
bij Cantor in studie volgen,mee te volgen tot von Neumann-universa,voorlopig duidelijk voor ons
tot kardinaliteit begrip te volgen,
en
terug tot wisk constanten,de genoemde 6,const v Euler-Mascheroni t/m getal v Skewes,
andere verzamelingen1 verz. mee na te gaan,mee treug tot algebrische geschikte mee,behalve 6 wisk boven,\2×1x andere mee
1x 100 complexe constanten 50 reele (lezen) wij mee 3 mee,
Fouriertransf,Laplace transf,1x mee moebiustransformatie
mee tot oplosbar verg differentiaalvergelijkingen tot d+1,3x ((on)oplosbaar),wel op te lossen,1x,niet oplossen,beter Determinant+1 het geg nemen,
en wel opmerken toepassing bekend opmerken’,
in electrotechniek,regeltechiek,communicatietechniek,in kwantummechanica,
hier in de practijk,in de techniek,vooraf te bevestigen,
1(x)(quantummech+1) gegeven te nemen,sneller te rekenen,op design, uitgebreid, te rekenen.//discussie.

[26082015.Kunnen onze journalisten leren van hun eigen berichtgeving over de veroordeling van Oleg Sentsov door Moskou,of durven zij niet meer dan zich voorzichtig op de vlakte houden?
Ik verkies de vrijheid en zou ik J.Gagarin zijn geweest,zou ik,de dagen zat zijnde, bij voorkeur nimmer teruggekeerd zijn van mijn missie.Maar het blijft naief achteraf praten,want Kasparow was ons tien jaar geleden met zijn inzicht al voor.
Nederland blijft op sijn eigen saeck letten?].
[2708 2015.
Ik zou hen ,,ethisch overlappen"zei M.v.M., en het is gisteren geloof ik gebeurd.En wat mijzelf betreft,veel mensen geven mij meestal het gevoel me goed te kennen,en daar loop ik zelf vaak een paar uur,soms een paar weken, op achter.Normaler kan het eigenlijk niet].

2608 2015,
wel duidelijk,(dd2608 2015,file,3x A4tje)
uitbreiding,rekensnelheid vergroot,
wel beter nagaand,complexe-1 verder,
en behalve,(Schroeder verder),
behalve behalve Grashof,Weber.1x beetgetal geschikt,wel Sobolev in studie beter na te gaan
door door te rekenen nagaan,hypercompl mee gegeven te rekenen 1xtot-2 het geg specifiek duidelijk te nemen,en
in theorie,tot Sobolev, ruimtegegeven doornemen duidelijk punt nemend,…later wel verder, detailed design,technically special, later wel//
Nu eerst discussie,commentaar met argumenten,

en om discussie te openen legt MvM op afd voor,aan L.C.A.C. voor,FOR APPROVAL
toelichting onzerzijds voor
en (big data) 3 nog 2nog
niet tot andersom niet door niet
analytisch niet Fourier niet
alleen gaat Laplace,Cauchy dezelfde gaat
gaat bewijs Euler’s Perelman’s Fermat’s bij L.C.A.C. cs het bewijs.
gaat beetgetal, zelf ‘t bewijs bij ons.
[hyperb.mtk 3,(tr.f.) zonder vierde (niet) Fourier 1x,(1x) niet bij ons zonder 1x,1x tot 6 mee rekenk,(rekenk.) door,tot 6 (geschikte) gehele complexe 6Neumann-gehele ,wel duidelijk, (zonder)1x Riemann,(Gauss) ,1x geheel niet 10 geheel niet,
(big data) 3nog2nog,
gaat als boven uitschrijving te lezen,duidelijk te nemen,het theoretisch vooraf berekenbaar te stellen bewijs,
uitbreiding quantummech computer ontwerp,vooraf getaltheoretisch te nemen,door te rekenen,te ontwerpen,(ontwerpen),rekenend ontwerpen,duidelijk wel mee
2x1x transformatie 1xRolle,1x zonderGauss geg mee,wel geg hypercompl tot -2 op te merken geg door te rekenen,,
tot 10 transf geg punten geschikte te nemen,hier lezen te nemen ruimten puntruimten punten geg duidelijk te nemen,
Hausdorff(Hilberts) geg wel duidelijk,neemt 1x 3punten te rekenen,Solovev geg ruimte puntruimte geg door te rekenen,
gaat alleen 6punten4 bij ons in ontwerp rekenontwerp (getaltheoretisch)door te rekenen,tekengeg te nemen te rekenen 3hyperb 4 zonder probl 7/8,rekent zelf 7,8 simultaan door (door) te rekenen (reken)ontwerp doorrekenend, algorithmen geschikt door te rekenen, tot geschikt rekenontwerp duidelijk te nemen,te ontwerpen duidelijk bij voorkeur en alleen, alleen geschikt technisch productie ontwerp (3D) ontwerp te rekenen ,in serieproductie alleen duidelijk te nemen,fabriceren].
(Opm.veronderstel recent,geslaagd, experiment fysisch laboratorium T.U. Delft,in eerste instantie ondersteunend gegeven om in productie later te nemen,hier op te vatten (3D) geg ontwerpgeg op te vatten).

2708 2015.De Radardetectie-app.
Zeven rechtbanken worden per 2016 gesloten,o.a.Almelo,Zutphen,Roermond en/of Maastricht en Assen.
Gebeurt daar dan niets meer?Worden rechtbanken er overbodig? Waar gaan de dossiers naar toe?Zit mijn dossier er ook bij?Mag het al verder gecorrigeerd worden?Moet het elders beter te corrigeren zijn?Er daagt/blijft volgende/vorige rechtsonzekerheid/rechts(on)zekerheid?
Vallen er ook ontslagen bij de sluitingen?Behalve bij rechters?Mogen zij vervolgens vrij geparkeerd worden met een vergunning?Vergunning A,vergunning B?Wie zou er meer van weten?
Neem een nootje,werkeloze manschappen, en een glaasje zeer zwak- alcoholische cider in geval U straks moet uitrijden,J.Gagarin achterna,hem in het uitdijend heelal achterna.Sodemieter maar op.

2808 2015.
{studieaanw.vlg project,vorig proces
in studie te lezen,te nemen,en vorig proces astrofysisch energiegeg mee,
vlg project zonder,zonder,(zonder) Eulergeg exp 3,zonder de andere (als 4 nog telezen),exponentielen te lezen,te nemen,google zelf andere constanten, data big data te nemen,
data,incl ,(terugkerend geg lezen,nemen) Cauchy geg (limgeg(,vanzelf wel duidelijk,
en cirkelpunten2punten Cayley geg bolpunten als geschikte,
gaat combinatoriek,1x,
geschikte punten geg bolgeg voldoende punten 2punten complex Archimedes bij ons geschikt door
constanten,niet coeff. niet lezen,niet nemen ook niet logarithmen bij Gauss coord niet lezen niet nemen,ongeschikte geg alleen geschikt geschikte nagaan te nemen,kortheidshalve,wel duidelijk
bij Euler meetk rechtelijn punt het laatstegeggeg mee bij ons te zoeken ,vrije optie opmerken
onze kromme,(de juiste nemen),punt nemen,duidelijk 2punten verschil door te rekenen,(on)voldoende ye rekenen,behalve laaysye geg bij ons,(teruglezen 40 punten tot 1oo hiervoor bij ons),hier door,
Gauss ,hier zonder big databij ons als bij Gauss hier niet,en ook niet complex niet,te complex,gaat niet,Gauss
buiten getalvlak,1x 1x Euler buiten deelvlak halfvlak,
1x te rekenen door te rekenen,voldoende geggeg door te rekenen,
1x door voor energie astrofysisch door,conform geg rekengeg in 1kubieke meter zeewater,project Mediterranee, te nemen,behalve 3hyperb 4,en wel meenemend 2×1x als 1×1x isokaedr coord geg bij ons mee als 1x deeltjestheorie wiskundig(bij ons model gereed),erbuiten geg,
wel duidelijk,
simultaan 3hyperb4 door te rekenen (zonder) 7/8 probl gaat alleen hyperb kwadr +1 geschikt -1 algorithmen verwerkend zonderprobl 7,8
duidelijk wel energie in sterrenkunde 1x minder probl,(energie,materie) door te rekenen binnen 1projectcomplex proces,vanzelf mee, NIET NAGAAN,hier niet analytisch1x mee niet uitbreiding nieuwe computer geg 1x analytisch niet,niet te nemen, geg niet mee,niet verder te nemen,wel opmerken,voldoende op rekenkracht nieuwe computer te rekenen nu het gaat te rekenen gaat,

(en team to check,pse)

tot , te zoeken gaat,
een coefficient,niet gaussisch een logarithme niet logarithme,cartesiaans 3/2 . 4/3 ,door te rekenen gaat schrapprend zonder Log+1 het andere probl meetkundig alleen,en zonder 10log en tot 7 ook niet een echte,
model 17 (reken)model door te rekenen,gaat het Hilbertsgeg ruimtelijk deelruimte 16 punt niet alleen,
gaat het geg rekenmodel17 duidelijk 10 tekens,6,4 geschikter 5 gehele 3algebraische ,1xanalytisch geg bij ons binnen 1kubieke meter in een grote bekende zee door te rekenen, laatste geg 2/2 te rekenen,1(x) getalmatig,1(x)bij ons als door te rekenen te rekenen,op een uitspraak te rekenen,neutrino’s anders,niet als fotonen,1x nader te kennen,ook om energie,niet lichtenergie binnen de wereldruimte present beter te kennen door te rekenen op aanwijzend rekentekengeg te rekenen te rekenen,niet tekengeg v. licht niet,aanw tekengeg getal v.licht aanw.1x getal,1x minder gebroken op te merken het getal ,43,andersom na te gaan,te nemen beetgetal, 17,1x zelf extra geggeg vijfde geg rekengeg duidelijk te nemen,door te rekenen duidelijk gegeven,
en ga na zonderzonderzonder
beter lezend
4deelruimte Hilberse5 niet
beter te nemen 1×1(x) Einsteingeg bij ons lezend
mee beter te nemen 2(x) voldoende !(x) te nemen, geschikter,
zonder e-probl gaat 2e door
matig rekenend,hier niet tot 1x bewijs niet
hier gaat het 10 algorithmen,(getallen,bekende),big data tot 30,ons beter bekende duidelijk te nemen,door te rekenen, in de ruimte wereldruimte geschikter deelruimten begrensd nabij (super) nova,betere nova op afstand,limiet invoeren door te rekenen niet zondergeggeg Einstein mee lezend beter Minkowski leest Enstein zelf mee,rekenend voor ons op het (extra) gegeven zonder 10,(ga na),Hausdorff niet,niet vast niet,cartesiaans niet 2x te lezen 1x te nemen,niet(lezen)niet nemend
combinatoriek,1x
lezen (Con)junctie,disjunctie lezend deeltjestheorie,erbuiten
disjunctie sluiten,aanwijzend deelruimten,1xnader bekend beter in onderzoek nemen(d),
voorlopig,
energie donkere materie,
wel tot een uitspraak te geraken door te rekenen tot uitspraak gerakend,tot 1x Uitspraak geraken.

2908 2015.
(anders) geg Euler,lezend,te nemen geg deellijn punt,bij ons, nemen wij mee ons geg lezend kromme,(de correcte) bij ons de (ln) complexe te nemen,3punten2,samen om en om door
tot Lagrange (en) leest zelf geg (ref OosthEncycl. onder Cauchy voor ons door)om te nemen,nemen wij zelf,(zelfde ref.) , algemeen functie,en nemen,(leen wij zelf in onze blog terug tot punten,behalve Cayley (te nemen),mee te nemen,4/3
cartesiaans,ongeschkte constante niet een gehele,
anders te nemen,(2x)1x,te lezen,wel nemend,en lezen trigonometrisch,goniometrisch theoretisch tot hier
6pnten3, 1(x)(verschil-) te lezen,te nemend,

algemeen,en bij ons anders,verder,te lezen,wel te nemen,te rekenen te nemen,
Lagrange,exponentiele 4vormen 1geg nemend,(zonder 3 exp Euler,wel 1x Euler anders door), te rekenen ,
gaat alleen( zonder 7/8 probl) bij ons door algorithme 15 geschikt door te rekenen
1 geheel complex 3
3 termen (zonder)2 beter 1/2 te nemen door te rekenen +1/2
te rekenen,te nemen,nemen
product pp(p).p(p) tot ppp
ineens analytisch-3 tot -2 ,Fourier (niet) tot -1 niet zonder
en lezen wij zelf Cauchy geg beter,wel verder door
tot 5 niet Hilbertse gehele, wel,niet geschikt,ongeschikt priem niet geschikt
anders wel geschikter tot 3gehele beter,en algorithmen veranderlijk invoorstelling (zelf) nemen,
alleen tot 17,eenmalig 3geg,(3big data),mee in algorithme 10,1x( geschikt) mee vierde geg (10 zonder 6 als onveranderlijk),
1(x) geschik+1),algebraisch eerste geg getal constante geschikt te nemen voldoende tot de gelijkheid anders te nemen,wel meenemend 2 andere elk anders tot de gelijkhei,1x terug,
wl Determinant,niet de andere ,ongeschikt niet nagaan niet lezen,(Discr niet gegevenD+1 niet), de andere wel 3,discriminant 2 de volgende 1(x) algebr geschikt te rekenen,
voldoende ,en zonder Fourier analytisch
+1 te rekenen door te rekenen ,behalve !,1×1x niet geschikt en mee,niet geschikt 7 niet element niet geschikt mee mee,lezen 10,1x log niet,tekengeg zonder 7 verschil 3 anders,ongeschikt,tweede verschil complex ongeschikt,
rekent 1/2 alleen geschikt,(en zonder Fourier analytisch -1),
complexgeheel3 door, tot
(quantummech+1),1(x) in voorstelling model rekenmodel uitbreiding nieuwe computer,(de vorige uitbr, niet verlaten,meenemen),gereed ,(tot techn productie,serie productie,massproductie vanzelf 1x big data mee),wel te googelen 100geg constanten 5o geg,1xCauchy geg limgeg functoneel mee,1×1xanders niet bewijs volledig
pp(p),1×1 geschikt ppp,
(ga zelf getaltheoretisch na,geg beetgetal na,
en 2x googelen 1oo geg constanten50 ,1x nemen,vind je zelf wel,op te merken,big data geg derde geg niet zonder limietgeg hierboven 1×1x big data1×3 te nemen geschikt om te nemen geschikt 2×1x bewijs 1×1x berekenbaar,wel duidelijk),
e,nu wel duidelijk,
te nemen sinh,cosh andersom (cotgh) niet anders nemend
tg2HYP beter te nemen,duidelijk bij doorlezen,doorlezend onder,en ref niet opgeven,onder ref..#..duidelijk op te merken te nemen,nemen,algemeen Functie functioneel de andere geschikt nemen deelfunctie complex 2punten1 geschikt te neme,nemen,bij ons anders #ref doornemen doorlezend anders bij ons te nemen,nemen,
functie(geg) anders bij ons nemen,
en overige getaltheoretische geggeg de vorige wel duidelijk hier,hier 3x bewijs,anders dezelfde vorige anders niet duidelijk,te nemen,nemen,
#ref,en je moogt,team mag,ook bij ons in file inzien,klad A4tjes dd 2808 2015,inzien mag,ref
onder ,,Cauchy” Oosth Encycl door,zelfde ref, ,,Functietheorie” nemen,door nemen geschikt geg te lezen,op te merken,meenemen,
behalve algemeen,verder nemen,getal anders functie lezend,algemeen algemeen,lezen wij en rekenen we alleen op geg algorithmen door te rekenen,hetzelfde geg te nemen,te rekenen,
#aanwijzende ref,lezen,
en termen,1x cartesiaans te veel 4/3,verschil te veel,coeff a mee,1x lin,1x geschikt nemen meenemen voldoende ,(periodiciteit lezen),1(x) nemen,meenemen 1(x) voldoende (non)lineair,1x, wel( algebr,),1(x),duidelijk vanzelf (1×3) geschikt,algebraische gehele 3 algebraische gehele ,geschikter,gaat wel,(tot) 5 (gehele) geschikter gaat ‘t,technisch ,practisch gaat’t geschikter,en bij ons alleen eenmalig geg in techn ontwerp aan te geven niet anders eenmalig in de natuur als geg erbuiten, practisch eenmalig te nemen,in rekenmodel big data derde geg in rekenontwerp te nemen,door te rekenen ontwerpend te nemen,in productie,(bij voorkeur), alleen serie productie het geg seleterend te nemen,niet anders te nemen,massaproduct in productie te nemen,produceren,(bij voerkeur asap leveren,afleveren),
#ref Oost encycl,behalve onder Cauchy,en lezen we zelf door geggeg kw 2 (zonder) geg kwadr+1,niet bij Gauss niet,,
Kw.2 niet anders,bij re C,Reid wel aan te treffen 4kwadr tot vijfdegeg op te merken,te nemen,
behalve zonder Gauss door,in zelfde ref. Oosth Encycl door,
en Lagrange leest 2×1x foutloos,nemen wij 1x te nemen,neemt zelf 1x gehele mee,als te lezen gegevens (beter) te nemen alleen zelfde ref op te geven,onder…..lezend in Oosthoek’s Encyclopedie voldoede gegeven,
en wel lezen wii,(onder ,,Cauchy” lezend),
complexe veranderlijke,theorie der functie van lezend,
functioneel dezelfde veranderlijke veranderlijke nemen wij,
en verder ,(overbodig),nemen wij niet overbodige gehele priem gehele nemen wij niet,
behalve,nemen wij wel,nemen we mee,tekengegeg (geschikte)waarden 2,(getalw priem 4geg nemen wij mee),1x geschikter tot vijfdegeg het geg 1×1x geschikter,leest het zelf bij ref C, Reid geg ,(geschikter) 1(x),1(x) bij ons door volledig voldoende te nemen,wel beter onder..#..in O.E. lezen,gaat product gegeven (ppp) door te rekenen geschikt door te rekenen,(anders optie niet vrij tot ontwerp rekenontwerp niet vrij en niet zonder toestemming in productie te nemen,alleen geschikt in serie productie te nemen te nemen,take it for granted,enGoedel’s geg hier overbodig,verder niet nagaand, doet (‘t)goed wat goed doet,werkt ,rekenend op exp vergrootte snelheid optimaal te rekenen,op het geg vooraf aan productie te rekenen,nu het rekenend model 17 rekenmodel 1000x door te rekenen gaat,protectie,safety door te rekenen electrisch ook niet 2pi kwadr,het Gauss geg electr,zonder storend geg,1x,element rekenelement eenheid als vier,kubisch geschikt,1×3 gaat,wel,1x 100000 x ,1X simultaan3 door te rekenen gaat,in practische aantallen productie geschikt beter,kortere tijd lengte,effectiever productie nemend,
duidelijk als mee te lezen geg ,complxe gegevens lezen wij zelf mee,onder
#,,Cauchy”ref uitgebreid complexe geg te lezen,meelezen Lagrange(Laplace) mee,getaltheoretisch beter priemgetalteioretsch het laatste geg,alleen tekengeg complex mee te nemen,te rekenen,door te rekenen complexe geggeg 5 gegevens veranderlijk te nemen,onder .##.. lezen,(Oosth Encycl nemen),beter om en om nemend,tot geg eenmalig eenmalig,1(x),(!x)Om het geg niet anders in voorstelling,de complexe,te nemen,(duidelijk) op te merken,te behandelen ,te bepalen duidelijk tot 5complex3, op geg Bepaling te rekenen,niet alleen te rekenen op geschikt ontwerp rekenend,ook rekenend ,producent rekenend op geschikte productie-operatie rekenend te rekenen,en 5 algoritmen 3 anders 2 onveranderlijk 1,complex 10(on)veranderlijk1, binnen hetzelfde rekenproces,ontwerp rekenproces productierekenproces (niet) anders 1 anders nemend,geschikt nemen 1 anders nemen,
tot hier voldoende geg samenvatend,wel lezen
##,onder ,,….lezen,kort samenvattend
en wel lezen,1 archief blad,A4jeklad,benoemd, per dato 2908 2015,als ,,gecertificeerd”,wel lezen,
en ref Oosthoek doorlezend te lezen,te nemen,
en ook (zonder)1x getalmatig te rekenen,wel op ref C.Reid geg te rekenen,pag…,(zoek zelf op),
4kwadr 5geschikt,1(x) mee geschikt getalmatig te rekenen,door te rekenen,en
in ref Oosthoek lezen,behalve (verschil+1),1(x) mee,te rekenen op Cartesiaans geg 100 cartesiaan ruimtelijk 10,te lezen,te nemen te nemen,vergrootvergroot het geg 4/3, te nemen1X,x ,ongeschikt,niet algebr,blijft ongeschikt (trigonometr),wel meenemen,2×1x als hetzelfde (verschil),1(x) algebr te rekenen op algebr geg 2 geg te rekenen,vanzelf op optie geschikt mee door te rekenen te rekenen,(1×3) algebr voldoende,
de overige geg lezen,nemen wel duidelijk,(anders,vrij toegankelijk ,te raadplegen A4tje,,,gecertificeerd”in mijn file te raadplegen),geg coeff a eenmalig laatste geg (opvattend) bij ons zelf te lezen ,coeff ab als complexe geg als voldoende complexe andersom,wel zelf wel lezen te lezen,anders niet practisch in bewijs niet voldoende op berekenbaar krachtig bewijs te rekenen te nemen,
andere geg niet,niet rekenen te nemen,
alleen ref ## geschikt lezen,nemen,complexe geg zelf bijlezend geschikt meenemen,algemeen algemeen functiegeg ruimer door nemen te stellen.
en reeksontwikkeling uitgebreid bij Cauchy (algemeen,algemeen),1x functioneel op geg 100 oneidig,tekengeg ,te rekenen,door te rekenen,en bij ons in complexe vootstelling 1x te rekenen op complexe geg2 te rekenen,1x door te rekenen,in productieoperatie op gegevens geschikte te rekenen,in hetzelfde programma rekenpogramma 2(andere)geg op 1x zelfde tekengeg oneindig10 te rekenen, andere rekengeg te nemen in technisch rekenproces 1x op geschikt 2 geg te rekenen,(complex andersom) )nemen,door te rekenen te nemend,tot geschikt geheel proces sluitend (1×3) sluitend nemen,
en gaat na,neemt mee tot optimale productie efficient te nemen,meenemen,te lezen geg voor ontwerper productie proces aanwijzen gesch, geg 2 geg,cirkelpuntengeg 2 geg,complex,(projectief),geschikt in een paar 2×2 te nemen,2x als 1x alleen Tuckergeg geschikt projectief mee,1(x),en wel bij Tayler,(H.M.Tayler), aan wijzen 2compl 1 aanwijzend,1(x) om samen geschikt 10 sluitend tekens te sluiten te nemen1(x),!(x),1(x), gaat kubisch 1×3 geschikt electrisch het geg te nemen op kristalgeg te rekenen,in het ontwerp gaat het 3 gehele algorithmen volledig door te rekenen,in techn rekenproces op de gehele algebraische te rekenen,en in hetzelfde proces rekenproces productie proces beter eenmalig te stellen te nemen,optimale productie aanhoudend,1x eenmalig 1x op andere geg,beter 1x ander getalgeg ,(beetgetal),andere ALS hetzelfde te rekenen,door te rekenen te nemen,anders niet sluitend 5 ineensineens niet anders te nemen.Gereed.

3008 2015.
(als aanw.hier ons geg 9puntscirkel niet nagaan),
in theorie als uitgebreid bij Moebius te nemen,bol voldoende torus 2complex nemend 3complex 1xband 2complex,wel 2×2punten eenzijdig op band nemen te nemen 5de punt als euclidisch vijfde punt 1x eenz eenz t nemen,door te rekenen algebraische getallen gehelen geschikt,geschikte 3 door te rekenen te nemen,meenemen priemgeg meenemen 1o waarden 4 geschikte complexe waarden 2×2 om en om te nemen,alleen als geg in theoretisch rekenmodel,anders geschikt alleen in tech rekenmodel,practisch allen anders,2x alleen 1×1x (als) geg nemen te nemen,duidelijk geg Cip C,in operatie,rekenoperatie,rekent computer designer op het geschikte geg te rekenen,door te rekenen in continue operatie in zijn rekenprogrammatechn ,
en gaan wij na operaties in deelruimten binnen ruimten 5 (ruimten) deelruimten 3 geschikt door te rekenen punten 5 geschikt 3 punten als rekenpunten gegeven te rekenen,te ontwerpen,
op oppervlak figuur.(als getalfiguur lezen) punten te nemen
binnen figuur,lichaam metalen 10 geschikt erop,op op oppervlak voldoende als erp,te installeren,op
halve geschikte eiv.lich.5 punten metalen,duidelijk bekende te nemen 3×1 punt als metaal gegeven,op halve eiv.lich,scheef het halve voldoende binnen het ander,te installeren het derde als het halve voldoende,1x voldoende,iets schuin binnen het geheel installeren,aanbrengen duidelijk te nemen 5 metalen 3,1x om,
om op velden te rekenen,punten door te rekenen nemen,2×1x als veld electrisch sterk,1×1x als punt geg electrisch tte rekenen,niet rekenpunt niet nemend en niet rekenpunt niet,als veld electrisch anders (ver)sterk 1×1x punt,5metalen( wel duidelijk),2×2 andere,behalve ijzer 1x te lezen te nemen 1×1x hetzelfde,electr,magn duidelijk,en theoretisch ruimte lijk 2×1x ruimtelijk 1o 1x tot derde geg 10,lezen tot 3 exp,
gaat ferromagn door tot 30 alleen Cu,magn diamagn voldoende magn, te nemen tot 40 punten te lezen,Big Data geg duidelijk rekend te nemen,punten tot 100 te nemen 1×3 het geg te nemen,simultaan5 door te rekenen te nemen,gedurig te rekenen 1(x)chip Au,1x chip Pt,1x chip Ag 1x extra mee,nu het gaat,behalve 1×2 veld magn (on)geschikt 1×1 (niet),gaat 1x niet geschikt magn half metaal Bi niet op geg te rekenen,
1×1x te rekenen op geggeg Cu,potentiaal electr 2 geschikt 3 door, geschikt geg te rekenen,
te installeren ruimtelijk als 3D wel te doen,leverancier computerproducent voorziet wel zonder problemen voor ons niet voldoende door te rekenen als een geheel,(en niet zonder geschikt in studie te nemen,voriger uitbr.door nemen),neemt wel duidelijk geggeg lay out,arrangement door door te rekenen door.tot gereed,en protonen eenzijdig(eenz) neutronenvoldoende mee,zwakke krachten te lezen 1×1x geschikt nemend geschikt ruimtelijk technisch punten installeren geschikt distributief bij ons 3x als bij Gauss zonder 6×1x geheel niet nagaan distributief bij Gauss het gegeven niet nagaan,beter duidelijk op te merken,te nemen,compl geg zelf wel lezend,meelezend na te gaan,tot gereed voldoende techn gereed,ref#Oosth.Encycl. onder…..
bestuderen wel duidelijk door te nemen,anders niet 1X beetgetalgetalgeschikt geg 1(x),1(x) duidelijk (te) nemen//
comments,pse.

3008 2015.
(rekenkundig zonder storing getalstoring,aanwijzend gegeven,lees terug bij ons cyclotron,cyclometrish,..later verder).
samenvattend klad A4tjes,dd 3008 2015 pag 2 t/m 4,
metalen geschikte aan te brengen ,(behalve coord. nog door te rekenen),gereed deelruimten 3,operaties 5 behandelend tot 1x geschikt analytisch 10,voldoet puntruime 1 electron koolstof kristal,eenzelfde kristal (werkt1x dubbelkrital),
pag 4 uitlezend
…15 algorithmen
gehele getallen
anaytisch zonder 10 geschikt 5 gehele 5 (zonder)2 andere elk,pag4 ommezijde door,merk zelf op filegeg
override geg,interlock geg,rekensnelheden alle behandel tot optimale,
niet terug tot gewone snelh nog te behandelen,uitsluitend storingen,getallen uitsluitend nagaan,storinpreventie in studie te nemen,(pag 3 wel duidelijk,behandelt 2x centraal nemen,Fe 2 centraal nemen,te installeren),
pag 1 beter nagaan,te bespreken,niet zonder pag 2,behandelt gelijkheden,de ene bij Euler aantreffend,(betr gelijkheid met gehele negatieve,de andere ij Cauchy lezen,mee te nemen,Cauchy behandelt zonder limiet,(wel doorgoogelen 100 data,getalle wisk constante gegeven incl limietgeg 1x te nemen (niet) nemen,sluiten wij (nog )niet uit als Lm+1,
en pag 2 wel lezend
…getallen uitzonderen,ruimtelijk distrbutief analytisch 15,(algorithmen) zonder waarden 10 waarden,en analytische rekengeg getallen 35,enz nemend,behalve 115,2 geschikt,
door te rekene n nagaand,door tot 85,1xzonder -2,115,1x elf p+1,neemt 1)x) weg kwadr voldoendedoorreken tot +1/p,functie rekenf neemt 5/100 tot (algebr) geschikt (005).einde pag 2,wel alsnog beter in studie nemen,pag 1 klad A4tjedd 3008 2015,beter nagaand
..dadelijk verder…

[Ik poogde mijn verstand te gebruiken en slaagde er nog niet in aan te tonen,dat het werkt.Waarom verlaat men nu al de stad per 1 januari aanstaande?Worden onze mogelijkheden zo haastig genegeerd?Gaat men en blijft men bang voor rechteloosheid?Moeilijkheden?De maan schijnt door de bomen].

in volgendeblogtitel verder:,,Blijven ontwerpen”.

Tot een thermonucleaire reactor.

14 augustus 2015

In studie voorlopig specifiek verder om zelf in voorstelling te nemen,tot een thermonucleaire reactor gegevens ,eens duidelijk,nagaan te nemen,
ring geschikte geg,commutatief,duidelijk snede type te nemen bij ons (waar geg getallenlichaam nemen,hier anders,niet anders modulair 2×2 lezend duidelijk 1x,(niet 2x),en gehelen 2 discreet te rekenen,ook buiten natuur te rekenen in deze toepassing te nemen algebr tot 5 en meenemen duidelijk bekende 5 genoemde ,bekende andere constanten 12 constanten natuurconstanten nagan te rekenen tot 1×3x5 punte nagaan geg niet doorrekenen,duidelijk 3 getallen algorithmen meenemen,
en getaltheoretisch bollen 5 halve bollen complexe punten 10,algorithmisch (zonder)eclidisch vast teken 1o (niet),en Sousa Melha 142857 uitzonderend duidelijk 1×1x teken vijfde geg verschil complex om en om 2verchlengten 3punten (rekenpunt) duidelijk,en bij ons,behalve (on)regelm lichamen tot 20 punten 2,hier niet coord nagand ,analytisch bollen complex 100 punten zonder Gaussgeg niet nagaan,wel kwadr te nemen,vorm lezen duidelijk tot 1/4 het gegeven te nemen,2×2x duidelijk q.m kwadr,1x niet9hetgeg onvoldoene),1x duidelijk nemend te nemen
nagaand 7 projectief zonder 4,niet te nemen,(-),1(x) tekenloos lezen
3 gehelen waarden om en om nemen 6,4 lezend 2×1x nemend duidelijk 2 gehelen 1x anders 142857 te nemen,nemen
getallen algorithmen nemen geschikt 1×1xduidelijk 1x mee kwadr-1 mee Om,1xdoor te rekenen duidelijk mee
en in de natuur
buiten de theorie fysica 1x mee (lezen) duidelijk in techn ontwerp verder geg nemen,
nu geg na te gaan
nemen D,de Determinant nemen niet geg de gelijkheid voor de Verg geg,niet gegeven,ook niet,1x niet deelfunctie niet ,gaat niet analytich ,de Functie niet anders analytisch niet gegeven algebraische 5 gehele 3,1x complex mee negatieve2 nu na te gaan buiten theorie negatieve 3 na te gaan in techn ontwerp duidelijk te nemen,1×1x geg kwadr-1 nemend,anders algebr niet voldoend vlg hoofdwet en niet vlg Stellinng 9(pag 11,Sesam Atl v,d Wisk) bij ons,buitenstaander, anders niet,in techn ontwerp voor de aanstaande moderne enegie -productie-centrale ,voor ons,leek, anders niet,anders niet fysischgeg duidedelijk niet anders in complexe voorstelling nemen model rekenmodel nemen,5x anders rekenen gewoon practisch meenemen in model nagaan,1x(zonder) modulair rekenen,duidelijk te rekenen nemen 1×1x geheel te nemen niet nemen,niet 1×1x (te) lezen(d),beter nagaand te nemen gg (product),in techn ontwerp niet 2 geg (gg) wel 3 duidelijk te nemen te nemen,nemen ….(void,,nemengeg 2eterminant nemend,duidelij?),
nu het gaat,gewoon doorgaat,duidelijk modulair te rekenen definitief tot getalgeg gaat in ontwerp aan te brengen,Laplace geg opmerken,(aanbrengen), in rekenmodel opnemen en nagaand op te merken,aan te brengen tot (gg) derde geg (product)extrageg na te gaan voldoet,
en getallen algorithme 3 combnatoriek1andere getallen 2,ook in tweetallen,1x algorit