De muurkrant.

1 mei 2018

Naar voorbeeld van anderen,te Rome en in China,zal ik voor belangstellende slachtoffers en voor mensen,die nog minder behendig zijn op het internet,de muurkrant van Almelo aanbrengen, om hen in te lichten over feiten binnen onze rechtsstaat en die,zodra zij zich er van vergewissen,dat zulke feiten ook hun rechtspositie raken, er wellicht hun voordeel mee kunnen doen.Zo zal de krant van pas komen voor hen,die zonder middelen zijn om rechtshulp te bekostigen,en daardoor in dezelfde toestand komen als waarin ik ben aangeland,want ik bleef zonder hulp,toen alle bekende en ervaren advocaten mij uiteindelijk weigeren moesten.Ik bleef tenslotte aangewezen op de jeugdige,maar terdege kundige juristen van het ,,Juridisch Loket”.Het door hen feilloos voorbereide proces werd in mijn geval enkele dagen vooraf aan zitting afgeblazen zonder opgaaf van redenen.
Blijf denken en meedenken met de leden van de raadkamers tot zij zelf niets meer te vertellen hebben,nadat zij vruchtbaar hebben bijgedragen aan herstel van onze rechtsstaat na de huidige hedoniserende periode.
De inhoud van de muurkrant van deze week, vermeldt:
# het meenemen van een automobiel ,,Toyota Yaris” door een beedigde gerechtsdeurwaarder ,omdat een kleine rekening voor te veel geleverde en niet voorgeschreven medicijnen niet werd voldaan.Het verschilbedrag van dagwaarde auto en dwangsom werd toegezegd.De meinedige gerechtsdeurwaarder hield zich niet aan zijn belofte.Hij degradeerde zichzelf dientengevolge tot cleptomaan.Ik geef hem nog een kans.
#klachtformulier belastingdienst,betreffende oneigenlijke toeslagen,dat niet beantwoord werd.
#klachtformulier FIOD,over een andere zaak,dat niet beantwoord werd.
De muur is voorlopig voldoende volgeplakt .Later verder. Er worden dan andere klachten naar voren gebracht door onze eigen advocaat,de enige,die nog kan spreken.Ik ben het zelf.
Het gaat bijna nergens beter.Het internet neemt over.

1605 2018,editie muurkrant.
#Onze vooruitgang,aangedreven door de zelfzucht-motor,voortgestuwd door de jaloezie-brandstof ,begeert men te
verzekeren ten koste van allen.Zelfs al zou men van Gates,Buffet en Zuckerberg alles af kunnen pakken en hen degraderen tot het type landloper ,het ongeregelde,ongeschoren type zwerver, het meest gelijkend op de huidige pulpmasters, de beruchte voorgangers van de dagelijkse tv rituelen in de avonduren,dan zou het het schoriemorrie van onze schurkstaat veel te weinig zijn.Men kent hen wel,de praatjesmakers,volop stempels over hun plaag van blijvende jeugdpuist,die gaan zitten op de stoel van de hoofdinspecteur,de belastinginspecteur,de president van de rechtbank, van de vrouwelijke ceo, van de directeur van het dolhuis,van de eenmalige klimatoloog,van de thesaurier-generaal en zijn questrix,van de min.-president,van de top-bankier,van Trump zelfs en van onze andere senioren,zij,die alles vooraf gemakkelijk beter weten zonder verantwoording te nemen voor het idee van persvrijheid,beroepseer en mensenrechten,alsof wij allen dezelfde verlopen,democratische barbaren zouden zijn, de behaarde kaalhoofdige bebaarden, telkens als haveloze beunhazen krenkend sprekend,toch heb ik er een broertje aan dood. De massa kan net zo zeker bij de kapper zijn oor te luisteren leggen als bij hen ,want het www neemt stilaan over.De praatjesmakers en hun senioren zelf houden ons niet bij.
Het wordt bijna nergens beter in April in Almelo in de provincie .De tijden zullen wel eens opnieuw veranderen.
Maar de tijden van Menzis c.s. zijn nu al voor zijn geslachtofferden voorbij en komen niet terug.Het internet werkt effectief en zonder eigendunk.Het is nu kritisch.
En gaan wij zelf door met onze junioren.

1804 2018.
Rectificatie.
Mijn deurwaarder greep zijn kans en heeft alsnog tenminste Euro 921 gerestitueerd,het verschil van dagwaarde en verkoopbedrag van Toyota Yaris van een paar jaar oud,(incl.Gold cruise control-apparatuur).
Wel houd ik de gedachte aan,dat men de beedigd gerechtsdeurwaarder,die optrad t.b.v. de dubieuze verzekeraar Menzis,kan blijven zien als cleptomaan van aanzien.
Want welke rechtsgeleerde zal mijn gedachte tegenhouden?
Ref.:deze blog,blogtitel :,,open brief aan de zorgverzekeraar ,Menzis’ “,dd 7 juli 2015.Deze ref. spreekt boekdelen.
En wijs zelf aan in de rekening dd 2906 2017,totaal Euro 98.61 en door mij voldaan voor geleverd product Euro 70.59,blijft Euro 28.02,wel geleverde geneesmiddelen,niet gevraagd,want niet voorgeschreven,en wel gespecificeerd, en nu,als achteraf opgenomen posten,zijnde verplichte eigen risico-bijdragen van de jaren 2014 en 2015 , eerst per 2906 2017 naar voren gebracht.Zo komt incl. eerste boete, bedragend Euro 48.40, Uw hoofdsom Euro 76.42 tot stand.Fake.Beken nu maar…/
Bent U wel goed snik?/ik houd al mijn eisen gestand.

1904 2018.
{ad evolutie/discussion only.
manipulatie,modificatie door bijv. asbest, of bijv. straling in de natuur na te gaan?(tijdelijke)tijdljnveranderingen in voorstelling te nemen,ijstijdeffect mee te nemen?
Zijn hagedisachtigen zelf ook dinoachtig ?, vraagt leek.
Merk op:olifant en mammoet bestendig(er),dino niet,(niet warmbloedig),dino te klimaatgevoelig,verschijnt plotseling,sterft uit en begint-lees genereert- later ,ook anders elders wel opnieuw.En wij zouden timesheet moeten ontwarren en dienen te specificeren, als de evolutie niet steeds rechtuit rechtdoor zou zijn gegaan.(Big data functioneel als plotselinge simultane sterke weefselgroei , alle cellen, terugrekenend nagaand als optie). Graaf op,graaf op als bewijsstuk ,als artefacten en reken door.Are you with me?}.

2204 2018.
#.Zou mij de toegang tot de balie niet verhinderd worden,dan zou ik heden vragen tot nader te bepalen datum het deurwaarderskantoot GGN-MC een beroepsverbod op te leggen en de zorgverzekeraar ,Menzis’ te ontzeggen nieuwkomers in zijn bestanden op te nemen.

0105 2018.
studie.
algemeen binnen ons geheel(heelal).
waarde,deelf w. tempverh tot 2gr C bij ons binnen atmosfeer aarde klimaat,
-en rekent bij ons door,rekent door 1×2x door -,
gaat door,merkt op,neemt mee
en leest functie als andere deelf+1 tot 1×3x als tot getal als geheel getal tijdlengte ijstijd,voorlopig kleine, waarde ijstijd als tot 1×3x en mee door tot later volledig lengten perioden kwadratisch als tot 3 (zonder) 8,rekenend tot als geheel getal
(niet) te nemen doorrekenend mee opmerkend als andere optie tijdig te nemen
tot als geggeg Verg Functie geg niet de gelijkheid niet,
en wel rekenend doorrekenend,gaat bij ons axiomatisch tot 2 zonder probl tekenprobl
golven 2 voldoende op afstand gegggeg 3punten binnen veld(zwaartekr.veld) 4
als aan te geven binnen blockchain+1 tot 3 getallen algebr. gehele 5 binnen bewegend gehele heelal 3 bewegingen,als vulkanen als geg vJup.,Aarde,zon
en gaat het zelf op Aarde andere bewegingen,voor temperatuur, niet zonder licht erbuiten en gaat het zelf alleen q.m. (veel) verbeterd na,als kwadr als perioden kwadr als tot 3 niet zonder zonder 8 niet,niet anders (voldoende)niet (anders) als in blockchain+andere 1
na te gaan,mee te nemen uit te schrijven
perioden+1(kwadratisch) anders als tot 3 binnen blockchain+1 complex doorrekenen te nemen,
niet zonder 1×1 nemend,
gaat ‘t q.m zonder zonder 8 als geheel +1 als kwadr geggeg als bij Bhargava niet als bij ons alleen zonder probl. en
als studieref. node,distributie en mee, D gegeven mee, nu elders als Determinant mee het gegeven te nemen,bepaalt zelf wel,hier elders wel om als geg D Dim verder wel duidelijk ,mee te nemen te nemen discriminanten 5 tot oplossing rekenend te nemen te nemen,wel te nemen en niet zonder als ref niet alleen vectorrekening te nemen,wel als practisch geg als ref studieref lineaire algebra als aanwijzend geg duidelijk te nemen,meenemen ].

0705 2018.
Wie gaat na in het onderzoek van de plotselinge teruggang van de stand der insecten,behalve als oorzaak het aanwenden van insecticiden ,de invloed
van de tijdelijke verandering in de samenstelling van het zonlicht en neemt daarbij allereerst waar in die gebieden,waar insecticiden niet werden en nog niet worden gebruikt? Ga daarna de leeuwerik na,als je hem aantreft.
En zo je toch wilt studeren,blijf dan niet alleen sonar najagen als het ontregelde navigatiesysteem voor de vissen walvissen en ook mee het veranderende veranderlijk magn.veld,want voorheen spoelden er ook wel eens aan op de kust,maar niet in zo grote getale en toentertijd was er ook veel geiuid onder water met al die scheepsdieselmotoren en voordien ook al met al die stoomboten.

1305 2018.
Bijltjesdag,d.d….,….,zie muurkrant t.z.t.

Toyota Yaris for sale.

22 februari 2018

De incasso-& gerechtsdeurwaarders GGN Mastering Credit geven heden, 2202 2018, te kennen,opererend voor hun opdrachtgever Menzis Zorgverzekeraar,dd 2903 2018 beslag te willen
leggen op mijn automobiel Toyota Yaris,bouwjaar 2008,dagwaarde Euro 5000 a Euro 6000, km stand 84000,om totale kosten voor deurwaarders en opdrachtgever, a Euro 1035,42 ,af te rekenen en wel i.v.m.mijn zaak ziektenkostenverz./medisch dossier.
Tot op heden ziet men af van mijn recht op een onvervalst medisch dossier,incl. de second opinion,t.w. ,, momenteel bent U niet psychotisch,U bent het hiervoor ook nooit geweest en zult met de meeste waarschijnlijkheid ook in de toekomst niet aan een psychose lijden”.
Ik blijf mijn recht op een zuiver medisch dossier opeisen en ik kan daarom geen ziektenkostenverzekering gepaard gaande aan een vervalst dossier voldoen. Ik zal bovendien volharden weigerachtig te blijven een rekening voor te veel geleverde medicijnen,zoiets als hooguit 1oo Euro bedragend,tijdig te voldoen.Zo gek ben ik ook weer niet.Deze rekening zal door mijzelf nooit worden voldaan.
Wij leven hier niet in Noord Korea en springen ook niet allemaal elke dag in het Zuiden van de brug om te verdrinken in de rivier.
Wij geloven morgen ook niet in het kapitalistisch- socialistisch complex.Wij hebben er een broertje aan dood.
Mijn eer is mij meer waard dan een soepele personenauto.
Heinrich Killroy was here,his mate Boris Speedy Gonzales was with him.Op de hoek van de straat stond hun N.S.B.-er in haar camissooltje:
,,het is haast nergens beter”.
Desalniettemin,de koning van Hispanje,voor mij Willem Alexander,heb ik altijd geeerd.
Ik zal nog eens ,,verjaring” onder ,,rechtshulp.nl” of onder ,,beslagrecht.nl” nalopen,googelen.
En niemand springt hier van de brug in zijn laatste uur.

studie,
kameraden lees ik het zo juist , ook in het belang van andere,nog onderliggende ,,losers”?
…een bestuursrechtelijke dwangsom verjaart eerst een jaar na de dag,waarop zij is verbeurd (art 5:35 Awb,bestuursprocesrecht)…
Daarmee geeft men toe,zo zie ik het, zonder het openlijk te bevestigen om prejuridentie zo lang mogelijk buiten de deur te houden.Dat telt vanzelf nog aan,als je met de sociaal zwakken te maken hebt,want die zijn eerder groggy,eerder murw en betalen in wanhoop.

Pluk de dag en auf wiedersehen.

Specificatie van de vordering per vandaag:
hoofdsom Euro 76.90,(betr. waarschijnlijk medicamenten te veel geleverd,een deel van een rekening),
rente t/m 1602 2018 .. 0.31
rente na 1602 2018 p.m.
proceskosten 250,05
nakosten 15,00
berekeningskosten 96.22
reeds gemaakte executiekosten 383.15
kosten van dit beslag(exploot) 128.91
kosten van betekening van dit beslag(exploot) 84.88

totaal 1035,42 +p.m.

Opmerking.
Betreft het geheel van heden alleen de geweigerde aanbetaling van medicijnen,het zal niet anders zijn,en gaat de premieheffing als gewoon door via het korten op A.O.W.-pensioen en de maandelijkse boete C.J.I.B.,dan blijft de specificatie onduidelijk.Men dient hierover uitsluitsel te geven.
Het zal hier wel zeker gaan om,en het betreft inderdaad een gering bedrag, een deelrekening te veel aangeleverde medicijnen voor bloeddrukregulatie ,een enige deelrekening door mij niet voldaan,ook niet na mijn verzoek de rekening opnieuw uit te schrijven,want het verzoek werd niet eens beantwoord.De deurwaarder was al onderweg,de keus was snel gemaakt en de nadere specificatie ontbreekt dan ook in de kennisgeving van heden.En het totaal van de aanslag is geen totaal,want men deelt mee ook zonder nader te specificeren ,dat bijkomende kosten zullen komen voor adverteren en aanplakken bij mijn woning en bij mijn gemeentehuis.En ook sleepkosten worden wel genoemd,maar deze worden evenmin nader gespecificeerd.Dat tikt vanzelf wel aan nu een klein deel van een rekening terecht niet voldaan werd.

Opmerking.
Ik ben inmiddels gehecht aan mijn nieuwe Toyota Yaris,(hoewel overdesign wel enig geheugenwerk vergde).Mijn vorige kwaliteits-automobiel was ook al een Japanner.
In Japan wordt niet gestolen,zoals bij ons lang geleden ook niet.
Maar,,,losers”, …..de tijden veranderen….En handelsrelaties met Japan zijn toch ook van belang? Handel en vertrouwen gaan altijd samen,behalve in de wereld van despoten.

2402 2018.
Post uit.
Naar:GGN MC/Haven NZ 129 Almelo.
Betr.:beslag roerende zaken,exploot 2202 2018.
Dossiernummer 23307397

Almelo,2402 2018.

GGN MC,
U gelieve kennis te nemen van blog Stratobob.nl onder blogtitel ,,Toyota Yaris for sale” en naar bevind van zaken te handelen.
U kunt veel kosten,narigheid en onaangename publiciteit besparen door Uw loyale medewerking te tonen om een voor ieder rechtvaardige maatschappij tot stand te brengen/B.J. ter Beek.

2602 2018.
[(voor onszelf)
U hoeft niet te denken met een employe van de bank Scheringa te doen te hebben.
Ik ben Almeloer en dat is wat anders.
Uzelf dacht te vroeg Heelsumer te worden.
Ik leef mee met Uw personeel in de wachtrij.Werkelozen.].

2602 2018.
ga na 120 gr symmetrie binnen de wereldruimte voor zwaartekracchtvellden punten op afstand+1 te rekenen mee te rekenen te nemen
binnen model complex rekenmodel berekenbaar als gegeven +1 als geg als +(andere)1 punten als geggeg,complexe punten op afst als golven materiegolven, berekenbaar te nemen te nemen op andere afst als geg als derde geg voldoende rekenend nemend als gegevengeg berekenbaar 1×1x zonder probl als fysisch geschikt zonder enig nalatend probl ook niet tekenprobleeem niet, als berekenbaar 1×1x1 als ons gegeven getallentheoretisch bekend ,
als enig geg,1×1x.

2702 2018.
[Ik was wel klant bij Theodoor Gilissen, ook zo'n voormalige bank.Maar daar werd ik ook niet wijzer van.Vraag dat maar na bij de dienst der belastingen],
.
2802 2018.
Laf.
De witten,de groenen,de roden,de bruinen,de zwarten en alle andere millionnairs trekken zich er niets van aan,dat senioren,gestoorden en alle andere ,,losers”,die zij vertegenwoordigen, als gebrekkige stakkers te veel medicijnen aangeleverd krijgen,want zij lossen hun problemen niet op,en de ,,loser”moeten wel de gehele rekening voldoen.
Laf.
Want zo blijven zij hun slachtoffers illegaal op kosten jagen,hen onderwerpen en hen,incl de ex-gedetineerden, van hun vrijheid beroven.
The winner takes it all.

0403 2018
[HOLD,
*en punten als dim als geg wel duidelijk 2 lezen alleen 2 andere na te gaan,
ga na,ga als geg 100punten als geg 4 punten 3 als geg,1x zonder 4 (en) de andere 1xals geg 4greep 3punte onvoldoende als te veel lezend alleen
als Pascalgeg combinatoriek (z0nder) +1 zonder zonder 2 als complex 100rekend 10,
gaat als andersom zonder +1 te complex
en zonder -12,{niet anders tot (Li)}als 144 niet anders
1x zonder 2laatste eerste,(Aanw. 10 cijfers lezen),
1xbinnen complexe meetk. projectief,1X
vlg Steiner(en +1 lezend alleen),
wel euclidisch,(wel in de natuur alleen ald derde geg als kwadr te rekenen meerekenend alleen),
7 perioden2
1x2x als 1x1x kwadr.+19als tot lengteproduct te lezen mee terekenen alleen)
methodisch tot 56 methodisch vlg methoden2 cirkels1 niet anders tot (andere2)
1x probleemloos axiomatisch door te rekenen,doorrekenbare (optie) kan in de natuur een voortijdif einde betekenen.
HOLD**,had het anders aan N.H. Kuiper gevraagd.Ons reikt het hier te ver.Niet voor discussie te ver]/Discussie.
## tot hier onvoldoende,verder na te gaan

Combinatoriek,greep,uit n objrcten kun je er k kiezen zonder terugleggen.

***Aanw. en als tweede opl. anders nagaand
3punten,op afst grav.velden,4 nemend,lezend teruglezen lezend,bij ons euclidisch 5 punten6,
by chance,zonder geg als priemgeg driehoeken 1×2x gaat 1×1x,beide alleen lezend,en gaat krachten juist vectoriele prod
voldoende voldoende,te nemen te nemen,neemt zelf BrianchonPascal,1x correct,
en gaat alleen 100 ruimtelijk 10 voldoet rekenend ‘t gegeven,als bewijs te nemen,(optie).
*** wel nodig,
anders aanwijzend alleen opmerkend,blijft (optie)
terug te verwijzen bij ons hiervoor
3bronnen radiobronnen
en als bijv Cassiopeia 1bron radiobron bij ons op 1x 10 exp7
1andere
4greep3 andere2 anders1
en lees als boven…..methodisch2 cirkels1 niet anders tot andere 2…
en lees hier door…meth.2 cirkels 1 anders als punt,niet bepaald als cirkel..
voor ons duidelijk ,blijft (optie)
steeds present,kans op totale destructie,

{in Heelsum misschien ook wel}.

0703 2018
(vul aan,ga voorlopig door,en lees terug als studieref. onder m,M als geggeg tot 5 doorlezend geg zonder als geg,1x (niet)N exp 4 het geg lezen)
… anders anders nagaan
4punten3 lezen als ruimtelijk gegeven nemen 4punten3 nemen (zonder) 4,1x doorrekenend nemend door te rekenen nemend tot,
en zonder 16 ruimtelijk (Hilbert,VOID,verbeter,Steiner) 1x 100x als geg zonder 96 (punten lezen),6x andere, 4x,ook niet ,
en
complex 2×1x (on)geschikt,geschikter 1×1x zonder 10 (geschikt),
wel nemen 10 ruimtelijk 3
1×4x 3 punten +1
doorrekenend tot 13 oor te rekenen,(nemen,in studie nemen),opmerkend te nemen
anders anders na te gaan te nemen
tot 31 als tot 131 na te gaan te nemen alleen zonder 120 als gg 11 anders als na te gaan als priem anders na te gaan
blijft alleen Maxwell als geg 5.6 als functioneel geg,bepaalt zelf als (optie) reeel en blijft voor ons (optie0,niet verder te rekenen/geeft er anders zelf commentaar op,okay?

0802 2018
als vectoriele producten als 100,als v.producten te groot te groot,
en, anders complex als v.producten +1 als -1complex-2,als te gering10x,1x juist
gaat na eenmalig 120 priem complex het gegeven 10 tekens priem tot -3,onbepaald als tot (Likwadr) als -1
blijf (optie),blijft (reeel)
random,niet, door ons niet, rekenend te nemen.

Aanw.
aan fysici over laten na te gaan
6x 16 punten,puntruimten,
1x zonder 4 4ruimten deelruimten16
door 1×2x als 1x(2x) tot 108 complex door 1×3 tot 112 te rekenen,
(Aanw.:extra bakzeil geg als in de zeilvaart opmerken,voldoend dualiteit gegeven).

lezen
fotonen+1 (als 1/2,door) als bosonen +,als 1/2 en +1,alleen energie emissie elctronen voor licht,
producten alleen als 100vectoriele1o analytisch1x tekengeschikt 1.5x,de andere ook wel ,1x,(nu het gaat,in de natuur,E. Noethergeg,teruglezen….#…,geg als geg alleen)
en
theoretisch geg teruglezend bij ons
2combinatoriek1,
door
tekengechikt,terugrekenenddoorrekenend nemend tot 3/2 als tot 1.5x ,(random).
# 2×3 golflengten dezelfden,1xmee (als vierdegeg UV alleen als zevende ).

1703 2018.
De wachtcommandant kon het afgelopen Donderdagavond 1503 2018 op tv-station 6 eerder en correcter stellen dan ik het kan meedelen vanuit mijn rechtspositie:,,ik heb het vertrouwen in de zittende en staande magistratuur verloren”.Zo lusten zij er nog wel een paar.The winner takes it all.

2403 2018.Vraagstelling.
Als tijd geen tijd meer mag heten en ruimte niet ruimte,hoe gaat dan binnen de microcosmos,-en hoeveel zijn er van?-,het verloop ook als groei als het gegeven als in de evolutie als bij Darwin in de leer? En hoe zou Quetelet,te vroeg heen gegaan, het aangevoerde geg als probleem doorrekenen?

2603 2018.
biologie,genetica,een facility-study.
nagaand data als getaltheoretische geggeg als (f+1),en +1 als tot -1 in voorstelling als zonder element rekenend te rekenen nemen,functie als zonder element 1x(anders)1x als geg te nemen te nemen,(1x anders te nemen,node het geg,zie hierna),en
als ordinaalgetal+1 geg geg als (kardinaalgetal),
(voorlopig),verbeterd getaltheoretisch nagaand
behalve tot hyperb+1,als kwadratisch ala 100, tot als Hyperb !5,
1x als
1x (7+8)
gaat 1x,getallen,beter teruglezend+1 nemend te lezen beter als andersom doorrekenend

algemeen
ga na,neem in studie,verschillende soorten simultaan in ontstaan,(ook bijv.als verscheidene mensachtigen),
als verscheidene gelijksoortige andere soorten als blockchain in voorstelling nemen en binnen de evolutie simultaan te onderzoeken,
niet zonder als studieref,nodes,knooppunten,ook om na te gaan om als geg als missing link (soms) als gegeven complex onnodig in ondrzoek te betrekken,nu het gaat,(als het gaat,hypothese) binnen de microcosmos genetisch 7,8 als geggeg simultaansimultaan terugrekenend doorrekenend rekenend nemen niet zonder als geschikte ref node het gegeven als geg meerekenend te nemen,(om de evolutieleer uit te breiden,wellicht,en ga het zelf na, in tijdlengte evolutie in te korten,en rekenend vaststellend ,of de evolutie anders in de tijd ,de uitbreiding, kan verlopen,anders als optie (on)onderbroken verloopt, en niet zonder dualiteit tijdlengten ijstijden lengteverschillend te rekenen te nemen/dualiteit timesheet vulkanisme mee te rekenen te nemen. Okay?).
Discussie.
Opm.:virussen vreten in in de genen van andere sooortgelijken?Zijn zulke virussen bijv, present in de herfsttijloos door colchisine?,,Latere” soorten kunnen ouder zijn dan nog oudere jongere jongeren?Hoe zit dat dan, ,,jongeren”?De natuur zet zelf ook voor ons oudere, modellerende Darwinisten de evolutie- wereld een beetje op zijn kop.En dino,als present op het eiland Flores,hetzij als oudere oudere,hetzij als jongere jongere,zal opnieuw en hoe dan ook in het evolutie- time-sheet moeten worden geplaatst.En men denkt,dat hij binnenkort door manipulatie bovendien gevleugeld kan worden.
Jochies,het wordt bijna nergens beter…..,en leuker kan het nooit meer worden…..The winner takes it all/en ik was in mijn vroegste jeugd al bezig te knoeien,te zwoegen en te ploeteren met het sap van de herfsttijloos om een handje te helpen in het scheppingsverhaal,hoewel ik daarbij nog geen resultaat boek .Maar ik geef nooit op.(Ik ben ook nog steeds bezig sequoia’s te vermenigvuldigen.Het blijft heel moeilijk.Ik slaag nog steeds niet.Maar ik laat mijn kop niet hangen.Ik zal maar weer eens doorgaan.Ik kan de scheuten wel al 10 tot 15 jaar groen houden na toedienen van auxine op de stek.Evenwel zonder verder resultaat;beworteling blijft uit.Are you with me?).

2903 2018.
KLACHTENFORMULIER per 1803 2018.
Formulierenversie IB650E2Z71OLAV.
Afgedrukt op 17/18 03 2018.
B.J. ter Beek/B.S.N…../Geert Grootelaan 11/7607 NR/Almelo.

Geachte Inspectie,

Kunt U,nu de bank Th,Gilissen niet meer is,vaststellen,of mijn klacht over de bank afgehandeld kan worden?
En kunt U ingrijpen,waar ik tot 2x toe zorgtoeslag moest terugbetalen,die ik niet had aangevraagd en ook niet heb ontvangen?
Kan hierom mijn aanslag worden herzien?

m.vr. gr./B.J. ter Beek.

3103 2018.
Gestapo Hauptmann and Stasi-Gerichtsvollzieher stole my car and drove away.
In Vianen,of Zaltbommel,-daar zal ook wel een brug zijn-, volgden zij na het consult van dr Faust de therapie en
hoog boven het water boven op de brug sprongen zij er vanaf.
Die zien wij nooit meer terug.
Hadjememaar.Nevertheless, the winner takes it all.hjmm.

0104 2018.
HOLD
verbeter,reken door,ga na,verzamel
tekengeschikt op afstand gesch,geschikter
als extinctie,inducie 1x anders verder
1×2x doorrekenend tot 1×3 (en) als geg node meerekenend
bij ons axiomatsch tot geschikt
terug,door 1×2 rekenend het geg ruimtelijk 1×3 nemend
en
als spiegelsymmetrisch tot als supersymmetrisch rekenend,
en anders in de levende natuur anders spiralen dubbelspiralen2 anders
in onderzoek rekenonderzoek anders rekenend betrekkend meerekenend doorrekenend nemend te nemen,nemen,tot construeerbaar,
(tot eerbaar alleen),
om tenminste een eerste facility-study in voorstel te bespreken,in voorstelling nemen,nagaand
.HOLD

(voorlopig,voor onszelf
nagaand,ordinaalgetal niet niet kwadr+niet
kwadr+1,
geg (ordinaalgetal)tot 2 bij ons 2 axiomatisch

rij van Perrin voldoet dezelfde recuurrentie als de rij Padovan,onder andere behinvoorwaarden voortbrengende functie rij van Pad
de f verg.in x exp n bekend,
te nemen tot de gelijkheid +1 nemend
//als Perrin zelf als kwadratisch nagaand nemend tot//
rij v Perrin bginvoorwaarden
Per0= 3
Per1=0
Per2=2
,
later verder….,rijst,tarwe genetisch te veranderen om op droge grond uit te zaaien, en machinaal te oogsten…. (?)….

0304 2018.
om het gesprek gaande te houden.
macrocosmos,als alchemistische opvatting door mij niet in voorstelling te nemen en
microcosmos,wel entropie beter in voorstelling nemend (te nemen),nagaand.
en,ook wel,een volgende stap in de evolutie als plotseling,in korte periode gereed,in voorstelling te nemen,voorlopig aannemen,aannemen ,in model rekenend te nemen.

0504 2018.
Door toedoen van criminelen bij de belastingdienst,onder zorgverzekeraars en beedigde gerechtsdeurwaarders,kan men morgen niet meer beweren,dat het bijna nergens beter is,nu er vandaag al te veel slachtoffers zijn van rechteloosheid door rechtsongelijkheid.
Wel veranderen de tijden wel.Het wordt voorjaar. And the winner takes just what he needs//hjmm.

0604 2018
verder nagaand
zls spiegelsymmrtrisch+1 als tot 1?2,(lees <180 gr.),door
door als draaisymmetrisch+1,1.5x,(optie ,480gr) en,optie, tot 120gr,(te lezen) als tot 112gr
(en) als puntsymmetrisch te rekenen alleen,door,terug als tot 116,1×3 alleen
leest 149
lees door wikipediaref als geg onder,,symmetrie” en ga na te rekenen op getaltheoretisch rekenend bij ons als laatste geg axiomatish 2 zondetekeprobl(teruglezen)
getaltheoretisch+1 rekenend doorrekenend ordinaalgetal als geg+1 rekenend merekenend alleen in de natuur +1 geg bekend alleen fysisch kleine deeltjes bekend en complex meemee als geggeg ,alleen v licht bekend,mee(mee) als extinctie+1,1x,tot
doorrekenbaar in de evolutie,(mutatie(s) in studie nemen,nagaan tot tautomeer als geg,geg,als verplaatsing reeel,en als constructie,ook door designer,door te rekenen) door door,alleen in de biologie door,tot tautomeer+1 als dezelfde(andere),,isomeer “,dezelde links,rechts als dezelfde alleen in de biologie door te nemen,tot 2×1x als tot 1×1x rekenend nemen,berekenbaar tot als bewijs,1x,x doorrekenbaar nemen,construeren.Construeren,terugconstrueren,vooral uitgestorvenen).

0904 2018.
Hun vrijheid.
Als je denkt als hen,is het goed.
Als je doet als zij doen,is het ook goed.
En, om te vervolgen,als je doet wat zij zeggen,is het helemaal goed,en zullen zij jou niet vervolgen.
Of democratie,of fb, of de staat van de rechtsstaat,of nul en helemaal niets?

Kythera.Antikythera.

22 december 2017

Antikythera.Kythera.
Ik houd er mee op.Ik stap eruit.Het is voltooid.IK houd het voor gezien.
Waar kan anders waar zijn een paradox leven.
Overall.
Behalve op Aarde in studie meenemen gegevens als vulkanen en erupties en gebeurtenissen als ijstijden
en anderen als getijdewerkingen +binnen heelal andere anders mee,
ook buiten ons planetenstelsel andere vulkanen en uitbarstingen mee en als stelsels ook andere te vormen,samenstellend te nemen,
ook buiten melkweg stelsel(s) andere onderhavig aan werking , getijwerking aannemen te nemen aan te nemen,
niet zonder in gedachte te houden:
,,je kunt eigenlijk alles uitvinden”,(naar R.Dijkgraaf).
Ga anders de politiek maar in.Want anders alleen aan te nemen,
het geheel van alle leven, niet anders ,alleen een getal alleen,wel een groot getal,dan weer groter,dan weer minder.
Want,Aleph,wij weten verder van alles niets.(Aanw.:lees door t/m 0802 2018).
Daarom gaan wij voorlopig door,lezen (functioneel),functioneel,doorlezend 10 zonder 10(e) teken! doorrekenend 5/6 functioneel (functioneel)
en
1x,x,(x)hyperb tekengeg tot geg 1X,x Hyperb+1geg.
als ref ,,orde,groepentheorie” lezen,tabel* opmerken tot als Goedels vlg probl opmerken (te nemen), 7.8 geheel als geg opmerken te lezen 1×3x lezend tot 2geschikt door als tot 2 door,door rekenend door,en vorige blogtitel,nagaand 3 ,Fisher tabel ,halven 1×3,anders,als verspreid nemend,
[hieronder na te gaan,alleen om de gedachte te bepalen, duidelijk als discreet rekenend te nemen,NIET nemen. punten 20 punten geg als verspreid 3 in rekenschema door te rekenen nemend 1x3 tot tekengeschikt analytisch 1X,duidelijk hierna wel (mee)nemen,anders door,(10e lezen),hier voorlopig,onder door rekenend door,en alleen te lezen laatste probl. axiom ,uitbr.,als te rekenenbij ons,hierinde techniek als Godelsprobl,1x verder],
als tot als geg,alleen gehele geschikten het schema 8×8 als 1/4 geschikte als gehele getallen ,alleen, en andere ,(10),Cyclisch1X ,werkt ,neemt
het geg Hyperb tekengeg,1X,x,niet anders duidelijk als optie 15 alleen,15X,(in Gauss rekenregel van kwadr. congruenties,nemen),

en gaat,terug voor computerontwerp,tot in operatie,zoekend als geg (196884) te rekenen,te nemen,en nu tabellen lezend functioneel het gegeven te nemen,archief 1A4je dd 2312 2012 doornemen tot geg
te nemen,nemendlezend A4tje dd 2312 2017 tot 196884 analytisch rekenend ‘t gegeggeg ‘tgezochte,juiste,opmerkend ,(niet,gaat niet zonder bovengenoemde tabel*,en,niet zonder 8×8 schema als tabel, niet zonder P.S als tabellarisch geschikte elementen juisten aanwijzend aftellend,gaat alleen tot het enige laatste gegeven 196884 op te merken alleen het theoretisch gegeven opmerken, bewijst zichzelf wel,rekenend in de practijk alleen,getallentheoretisch rekenend algebraische gehelen alleen,(archief dd 2312 2017 ter inzage 1A4tje)

2412 2017.
[als de mens het beetje verstand,waarover hij nog beschikt,aanwendt,komt hij heden ten dage wereldwijd in conflict met alle typen machthebbers,behalve met hen,die als bekend geven, en die het verleden in ere wensen te houden, de wijsheid van keizer Augustus terug te willen doen keren en als bekend geven het recht in de geest van Justinianus te willen doen handhaven.Ikzelf geloof in herstel.Times are changing.Maar,zonodig lust ik mijn vijanden rauw.Laat het gezegd blijven].

2412 2017.
Samenvatting,zie archief,procesbeschrijving gereed,5 A-4jes dd 2412 2017,gegevens anders doornemen,schrijft ,1X het gegeven anders als hetzelfde geg anders te lezen,te nemen,stelt samen 2 geg1,anders als punten dimensies te lezen,als 1 geheel aantal niet verder te nemen anders niet te nemen,
en
lees voorlopig wel voldoende,coordinatengeg voor metalen in opstelling aangevend,nu het 2 functioneel technisch cyclisch 10 anders anders 2functioneel theoretisch(Functie) gaat,wel voldoende voor designer available,pag 6.7,8 als A4tjes dd 2412 2017 ter kennisgeving,aan te nemen voor detailed design,en,behalve Ni,Co 2chipgeschikt3 nemen,meenemend te nemen als 16de 15de Fe als vervangend omhullend als geheelomhullend om 15de omheen om Fe er omheen, Gd er omheen te nemen als toevoegend tegen roest nemend),ook samen geschikt electrisch geschikt tot ,als tot (-2) functioneel (Likwadr) Eulers geg als (-1),1xanders schakelend als goud nemen,goud zelf schakelend in techn. proces zonder 4geg3,analytisch binnen rekenproces als schakelend als goud geg (3.2) te nemen als +1,duidelijk ,en duidelijk controll 10 het geg in een richting te nemen,duidelijk te nemen,
geg (-),1x (+) nemen te nemen, meenemend,neemt zelf wel 1xCycl 3,
opties 3 opties metalen op orde rangschikkend geschikt,wijst zelf aan,telt af metalen in groepen,tot geg 1X Groep+1 het geg duidelijk als getallen als gehele algebr geschikte groep ,niet anders duidelijk gegevens magnetisch,electrisch te nemen,in ontwerp nemen,ontwerpend ontwerpen,designer ontwerpt zelf wel door tot volledig gereed.

2612 2017.
toegevoegd 3 A-4tjes dd 2612 2017,archief,specificerend voor metalen tot 17,(als ijzer omhullend Gd,werkt niet alleen anti roest),neemt ook,vult aan tot 17 geschikt tot schema 8×8,gaat mee tot schema als vierde geg als 3.4 complex mee , anders niet 4×4 als verspreid verbetert,(zonder) 4geg3 Au,vervangt 1(x),als,(lees Per.Syst),6operaties 5,deelprocessen3,1(x) anders tot3,leest,neemt practisch, theoretisch symmetrisch 5,3.3.,
(continuumhypothetisch,bewijst zelf ‘t bewijs uit),
op te merken werkt zelf door zonder als geg disccreet rekenen,ook niet gehele getallen (zo) te rekenen,
1x,en op te merken 1xnotatie1x,1x,analytisch 1,5xprobleemloos zonder 2andere4 gaat analytisch 5,1x,
en zonder 6 tot anders tot 5 niet niet zonder 7,
en 10 analytisch,1×1x C120,
leest,wijst aan,telt af,beide simultaan 12,13
(5.3.3) het geg (en) mee Fe,1x + gaat, (169 +27 te lezen over Fe+1,stelt samen,neemt versterkend Gd mee ,te lezen 144,1×1x en (zonder) bijtelling (niet) ander,anders (niet(s) alleen
1xzonder (bijtelling),1x symm geheel
196(1)88. dezelfde zonder Au 4geg3 andersom (en)anders niet Gd theoretisch mee ,technisch,practisch alleen ‘t bewijs
196884,

gaat (zonder) geg (3,4) zonder (3.2)ongeschikt 3/2 anders (prem).in ontwerp ,,priem”oneindig 6,verbeterd, 10 oneidig 2 rekenend,beide geg analytisch zonder laatste rekenprobl2 niet een probl,en 10 als priemtekengeg 2,mee 1waarde complex mee,uitbreiding., 1x zonder4 nemend, 2×1x als 1×1x1xzonder3(niet nemen,niet te nemen) te nemen ,neemt zelf analytisch 5,1X,x,(in een richting lezend duidelijk de laatste priemgeg teruglezen recent bij halve bol eens vierkant behandeld,hier verschillen nagaand nemend,derde geg eerste (punt) doorrekenend nemen,in ontwerp mee).
Aanw.:ontwerper gaat na geg kleurenkubus alle kleuren 4,3kleuren geggeg geg(geg) mee (Venn)diagram 3ruimtelijk2projectief
het geg Hyperb (kwadr),15x duidelijk te nemen,nemen meenemen te nemen geg grafitational waves duidelijk mee te nemen te nemen,nemen,ontwerpen,(als ref lezen,to google ,,wikiwand.com/Hyperb meetkunde,zie fig Ruimte (wiskunde),en nu wel,wel
behalve behalve euclidisch meetkundig,bolmeetk.,derde geg eerste te nemen,lijn hyperb meetkundig de ruimte,lijn als punt derde geg
eerste,nu punt dimensie te lezen,duidelijk analytisch meetkundig geschikt in de natuur nu wel aanwijzend 2×2 aftellend duidelijk te nemen,duidelijk duidelijk nemen),
en gegeven druk,druk voor een kracht+1 lezend,niet exponentieel 2 niet,niet te nemen als voor een kracht niet,
wel op een kracht rekenkracht vergroot als kwadr+1,1X,x te rekenen,(10 versterkt 3 magn sterker versterkt het geg voor de nieuwe computer,100 Hyperb 15,gaat behalve op geg andere snelheidgeg ,op geg 15x grootte te rekenen,te rekenen op capaciteit+1 voldoende geheugen extra geg te rekenen ).
Als studieref. ,,Ruimte(wiskunde)”,to google.

2712 2017.
Uit.
Met dank aan C., aan M. en aan de anderen.
En een goed nieuwlaar ,van 0101 2018 tot en met 3112 2018,gewuenscht.Alles gute,alle Tage lang.

3112 2017.
voor mijzelf,
binnen het diagram mee te lezen,binnen het derde eerste diagram als gebeurtenissen binnen het Minkowskidiagram als iedere gebeurtenis vaste plaats alleen geheel getal lezend en als eerste eerste diagram (zonder) Venndiagram tot vierde geg als verschil tot 1/2 symmetrisch als asymmetrisch ,(ontaard),meelezend,en zonder functieruimte,analytisch tekengeg,1X,x, (Aanw:Hyperb meetk als ref lezen),meenemend,in de deeltjesfysica,1X extra doorrekenend nemen,als deeltjes,als donkere energie,donkere Materie,derde eerste geg alleen wiskundig te behandelen,behalve kansrekenend,statistisch,1x anders doorrekenbaar (te) nemen,nemen,alleen meetkundig rekenend nemend en behalve
rekenkundig 5.3 het Kuiper- geg mee in de natuur alleen (5.3.3) geg (symmetrisch) voldoend,voldoet ‘t doorrekenbaar.
(ga na binnen de topologische ruimte, derde geg voldoende verschil tijd als kwadr in verschil tot t,alleen voor licht en el.magn. andere golven 2×1x als 1×1x doorrekenbaar nemend,later verder,als geheel getal,verder door te rekenen nagaand…,en als geheel alleen als het complexe halve geheel+1 beter als monopolen magn.geheel alleen als gegeven reeel als op tijdstip+1,complex 2 te rekenen zonder 3,analytisch 1.5x,niet voor tijd, in complexe voorstelling ook niet te nemen,onvoorstelbaar,voorspelbaar,anders ander getal nagaand, analytisch te rekenen
0101 2018
en in studie meenemen,opmerken,als dualiteit in de geofysica op te merken,alleen als meetkundig berekenbaar,
gaat als magn. NP zuidwaaerts als tot 3oneindig,gaat eenz.tot situatie 2 situaties 1 laatste toestand,eenzeenz als 3 toestanden5,en 120 functioneel wijst zelf aan,wijst 7 ijstijden aan,telt af,telt 6 verschillen af,heden anders functioneel,
wijst aan telt af als (binnenkort) de huidige situatie,1×1x als dezelfde,(magn NP nabij ,,Prince Of Wales),gaat niet anders functioneel niet als f priem 120 niet anders in de gewone 3D ruimte alleen doorrekenbaar als berekenbaar als 2meetkundig niet anders ,algebraisch als groep+1,complexe groep,3Cyclisch alleen. ,(en bij ref.C.Reid te lezen geg 2 getallen gegeven in theorie ,erbuiten1in de geofysica monoplair als vast punt 1 getal doorrekenbaar vooraf voorspelbaar bij ons,1.5x voldoet ‘t als berekenbaar ,analytisch 3comple2 het geg in tijd binnenkort.(Aanw. ref:C.Reid pag…..,analoog gegeven lezen,..zoek terug in ref… G* geg 2getallngeg.Wij gaan zelf door).
0101 2018.
gaat analoog mee,gegeven in computerontwerp lezen,
8 A4tjes uitschrijving dd 0101 2018 in ons archief ter inzage,
en,volgens conditie 1x anders als verbeterd 3projectief 2 rekenend meetkundig2 alleen eenzeenz. tot als symmetrisch 98424,(blijft 196848 in theorie) na te gaan,
als diagonalen tot 6 geschikt als Fibonacci geschikt 2×1x te nemen 1×1x doorrekenbaar
en anders als Fibonacci-diagonalen lezend tot 5 lezend als punten,beide diagonalen snijdend,snijpunten 2×3 snijpunten te nemen,functioneel ,zadelpunt+1,het getal functioneel 2 te nemen,nemend
3ruimtelijk2 punten 6punten5,1x geschikt functioneel te rekenen doorrekenend tot als bewijs geschikt,
gaat alleen analytisch 1X,gaat 3projectief 2 alleen meetkundig rekenend tot geheel,1,5x in technisch ontwerp alleen metalen,alle metalen,geschikt in opstelling geg analoog mee,!X geg,(bovengenoemde A4tjes ter inzage),wel 2 extra Atjes extra geg,pag 9,pag 10 dd 0101 2018,duidelijk bsonen geg 1×1x 1/2 tot 1/1 blijvend in theorie te nemen,andere geg ,en zonder Bhargava geg Bhargava+1 als bij ons hiervoor,hier ook niet,wel duideklijk duidelijk te nemen tot Per syst entrygeg 29 geschikt doorlezend nemend bij Hanke Bhargava 29 tot 290,1x lezen te nemen meenemend lezen (te )lezen H.B tabellarisch 34 tot (dim punten ) 110
en 4×19 punten3punten tot 79 Au ,(optie) geschikt,alleen lezen als 97 als andersom,wel nemen ruimtelijk 10x geschikt sluitend tot 230 alleen als tot (220V),anders tot 1/2,1×1x tot 115+1 lezen,nemend rekenend tot 120V sluitend (1×3)
en gaat alleen bosonen het geg lezen in theorie blijvend gegeven 1×1x tot 1/2 te lezen te nemen tot 1/1geg sluitend geg,
de overige geg ,incl voor getallen 2 getallen vectoren,1x(anders)1,vector geta,andere getal vector product A.B.C,
gaat alleen 2×2 vectoren electrisch,parallelogram,1x anders,draaiend 1xverschuivend,(afscheurend tekengeg nemen),1,5 x analytisch okay,(lees zelf archief door,10 blaadjes, A4tjes, geheel).
0201 2018
A4-tjes,3x,dd 0201 2018,als aanvullende procesbeschrijving,technisch als uirschrijving voldoende,(en mee te nemen geg diagram electrodiagram het geg ter inzage),
waarschijnlijk door in volgende stiudie door tot C120 cel halfsymmetrisch 1x tot 3 ,gaat 1,5x,waarschijnlijk in studie door voldoende tot 120 symmetrisch 1×1x practisch,(in studie nagaan) tot 120cel geg(anders)geg grafiet andere modificatie mee het gegeven,
beter nagaan,studie,(lees eerst archief,als getal,(Poynting),vector anders geg),
en lees pag 3 dd 0203 2017, (vooraf nu gereed),wel doorlezen,(17de element ,concept model, in ontwerpconstrutie op te nemen).

0301 2018.
bespreek,eerder of later wel eens,stel mee op,arrangement bij ons hieronder aanvang,
en hier
gettallentheorie,discussie,als basis ontwerp
alephS+1anders andere,(transfiniete),kardinaalgetallen +1,
S+1, nemen S+1/S tot S/2,
1x alleen wegnemen
1?S/2,1(x) wegnemen andersom nemen,
blijf fysisch alleen 61 tot 77,(lezend resp Gd,resp Ir),
en merk op,
en controlloops binnen, 2x(andere)2 mee,8deelprocessen wel duideliik,
als (13),ook wegnemend 1/13,als plastischgetal als geg,
(niet) andersom
alleen (andersom)
als uitschrijvend alleen als exponentieel+1 als factor alleen
1x 31,
(zonder 32 geg 2 exp 5 niet),
en gaat,ontwerp lezen,alleen quantitatief langs Cu,lezend -2 opmerken,
door tot 2 deelproces 1 andere rekenproces,
alleen kwadr. priem ,f120 priem volgt, tot (129)
in rekenproces bij ons voldoende,
1×3 ,,priem” zonder eenz.eenz 6driehoeken 5,3,9en gehelen 2 oppervl niet mee,ook niet geg),
3punten eenz.eenz,en andere drie punten lopen in eerste uitbreiding1 gemeen mee,(2oppervl lezen),hier duidelijk -2
als geheel Eulers (Likwadr) duidelijk,
duidelijk duidelijk 3 toestanden 5 deelprocessen te nemen (en ) tot 8 duidelijk te nemen,en als veranderlijk veranderend potentiaalbron fluctuaties,rimpelingen mee,in technisch proces mee,gaat alleen in proces rekenproces mee theoretisch,practisch in ontwerp mee,als geg theorie in procesrekenend mee,Maxwellgeg 100 cikels 10 mee,(rekengegevens),
veranderlijk,fluctuerend 2 veranderend 3 analytisch,proces 3punten,wel anders metalen tot 17 in arrangement nemend,bespreken we binnenkort eerder of later samen wel eens,{detailed design,eerste aanwijzende opm wikipedia googelend,behalve onder Ir en Cu ,(duidelijk) Fe,Co,Gd,Ti AMENTMENT,beter Ni,interlock, 1x,1x nagaan te nemen,andere geg nagaand te nemen
override geg lezen te nemen Zr,Pd,((Bi)),1x(zonder),anders( Bi ) niet anders (Pt) te nemen,je moet ze allebei hebben,
Discussie,hoe zet ik Cr weg,waar gaat V mee,nemen jullie ook,zoals in mijn vorige extensie,opnieuw mineralen,toepasselijke mineralen, mee?}.

0301 2018.
vat samen,
geg spiraalgeg Ulam anders priem geg Sachs mee,
leest theoretisch geg Cantor diagonaalbewijs mee
voldoende geg 1 geg terug in de natuur ,hier in de techniek
1 bewijs ontwerp juist berekenbaar proces geheel doorrekenbaar 1 bewijs.

Cantor,Sachs theoretisch practisch Ir het geg
anders 1×1
Cantor,Ulam theoretisch pracrtisch Cu het geg,
voldoende duidelijk gegeven analytisch

analytisch theoretisch anders
Catalan diagonalen 6 (punten) tot Cantor gegeven
niet anders,2×2, tot Schroedergetal 1x,1x niet anders en zonder kardinaalgetallen geheel niet,niet mee,
tot ordinaalgetal (kwadr),!X anders niet doorrekenbaar,1x,1x anders niet

analytisch theoretisch 3
geg duidelijk,zelf doorlezen,
ref.A. v/d Essen,Twentse Courant Tubantia,dd 2303 2007,pag 8 (&)
ref 2303 2007 ,,de Volkskrant”,(bij ons in file dd 2803 2007 te lezen),
ref.,,Pythagoras”,Jaargang 23 pag.80,1985.
anders niet
3geg 4 anders niet,
tot ref.www.math.curve.com/surfaces/conoid/conoid shtmi
niet anders bij ons (2.1) Perelmans bij ons tot 1.1 bij ons ,niet anders 1x tot Eulersgeg (Likwadr), 1×1x
anders niet,niet anders tot gehele getallen schema 8×8 rekenschema het gegeven functioneel in ontwerp rekenontwerp.

te programmereren,voor serie- productie progrmmeren en voor proces (kritisch), te programmeren,beide programm’s.

0501 2018
samenvattend,
nagaand,- en theoretisch nagaand te nemen als geg tekengeg als kardinaalgetal tekenloos theoretischpractisch te nemen-
anders anders Skewesgeggeg 2 Deelruimten tot 3 analytisch en andere ruimtendeelruimten tot 8 anders 3×5 ruimten 3 simultaan 5 andere in simultane operatie harmonisch (functionee) te nemen,
-gaat 1X anders als tot 2,opmerkend Qbit geg,en als metaal waterstof alleen proton tekenloos +het geg te lezen alleen,
te rekenen tot 3,gaat 1×3 tot 1/2,uit aan het geg te lezen,door te rekenen complex rekenend 3complex 2,(als 1/2) door te rekenen,nu het zonder bosonen als vervangend wel gaat.
opm.andere metalen,lay out tot arrangement in opstelling te nemen,geeft in eerste instantie Per.Syst zelf aan,zie archief dd 0501 2018 voor eertste specificatie,(en volgende,heden of later wel),
en hier,voldoende duidelijk,
behalve ruimte (niet) functieruimte functioneel 2 andere ,de complexe ruimte voor punten erbuiten,en 1x,functioneel tot 3 punten 4,nagaand zonder geg,en geg ruimten anders gegeven,2ruimten aanwijzen analytisch vectorruimte, andere ruimte dimensieruimte aftellend geschikt punten dimensies aftellen en als vectoren getallen 2getallen,elk als vector,1×2xals vector electrisch ,(Aanw.: lees A4je archief,als punt 1x veld electrisch a centrisch binnen Bidraad rondom,anders als,ander punt bekrachtigd,acentrisch anders binnen Bidraad als projectief 10ruimtelijk 2 als binnen koolstofdraad als erbinnen,Procesf 10,de complexe wijst aan tot geg 3punten2,nu het 1x tot opties2opties getallen2 theoretisch gaat,niet zonder op te merken,derde geg eerste te nemen,zadelpunt+1,functie getal,gaat in de constructie,hier lezend zonder Bi,vervangtt (Pt),1x mee,hier zonder,niet lezen,Zr,Pd,(1optie2)gaat ook zonder Au,neemt W tot beide 2 geschikt tot 3,wijs aan Ni en Co tot Fe mee,en gaat anders mee wijst Ti en Va mee tot Fe voldoende eenz bekleed Gd geschikt,merkt op te nemen ,1x als controlloop 3,4, tot Ir,gaat de andere binnen zelfdedeelproces ,ook zonder licht,geschikt op afstand juist langs Sn als 2.3,optie, als controlloop 1x,x (langs Gd 3/2 om ijzer voldoende 1×1x bekleed 120gr ,(operaties,situaties geg wel in proces wel rekenend energiebron electrisch voor bronnen 2 bronnen lichtbronnen,Nlicht,Helium licht hierna wel te specificeren, te rekenen in proces op te nemen,tot,algemeen, interlock,1×1x en override+1,1X duidelijk,aan uit ,duidelijk geheel ontwerp en zonder onvoorziene problemen tot proces kritisch).

0601 2018.
De vulkanenstudie verder aan (te) vullen,(uit te breiden,nagaand S als S/2 en als 10S anders wegnemend weg te nemen na te gaan),
voorlopig,binnen ons heelal deelheelal,als trillinggeggeg na te gaan,op te merken te nemen,
en wel voor materie(massa) als pool veranderend,draaiend tot 120gr door als tot 135 gr te rekenen,rekenend
complex doorrekenend tot als ordinaagetal,!X
(als ordinaalgetal niet kwadr+1,exponentieel lezend,analytisch,1x ,
{gaat eenz (eenz) lezend (36) lezen tot (5.3) te lezen,doorlezen (te) rekenen 5.3.3,(gaat alleen analytisch 100 ruimtelijk 10 projectief 2,duidelijk geg 5.3.3 symmetrie lezen rekenend nemen,
lezen wij ref. onder ,,qbit” wikipedia googelend
tweedimensonale vectorruimte toestanden vectorruimtes,
complex rekenend doorrekenbaar rekenend berekenbaar voldoet ‘t voldoend naar onze voorlopige opvatting,
en gaat na,neemt voor beide stelsels planeten,zon en Trappist, 115,tekengeg 1x,1x,andere deelspiraaltekengeg hiervoor te lezen,in deze blog,eerder/later wel in de sterrenkunde te nemen,en gaat niet zonder massificatie M,toestandveranderend3veranderend2 ,anders 2 alleen in ontwerp nieuwe q.m. computer duidelijk,
en,
voorlopig voorlopig,als in 3 talen,in studie meenemend,2programmeertalen1 andere geg (analoog)niet 1dezelfde1 niet,niet alleen te rekenen,model 120,1×1x complex !x mee,(115 teken)doorrekenbaar,tot 135 reeel,1X,x te kwantificeren voldoende berekenbaar energie,stof balans gegeven,uitbreiding op vorige te geven,opgevend, 1anderebalans1impulsbalans,gaat ‘t voldoende voldoende gaat ‘t sluitend 3 niet anders zonder (R),resonantie niet complex een gegeven}.

0701 2018.
meetkunden10 geggeg(geg) opmerkend nemend te nemen,
neemt 1x geg ruimte 120 analytisch,(spant ineens op), 4punten3
nemend geschikt,geschikter vectorruimte,1x,
anders punten 100 punten dimensies,(zonder+ 10 en zonderzonder1x ,4+1 ook niet+1niet),
tot laatste geg (in blog) terug te lezen,op te merken,
1X17…enz.
hier
leest geg analytisch
vector gegeven,eenmalig,1×1x.
(Aanw.: als studieref onder ,,q-bit” lezen,
en,bij computer kritisch , samen door te nemen,als simultaan anders door te rekenen
te nemen voor vulkanen in studie en mee binnen astronomiemodel geheel mee,meenemend,wel duidelijk).

0801 2018.
Aanw.:lees terug in deze blog de figuur,cartesiaaanse coord,1punt compl functie analytisch 10,(zonder geg punten 6driehoeken 5 Fermat punten ,,priem”eenzeenz 3punten bij ons in voorstelling tot Riemann’sgeg als geg geg 3punten2andere1
en lees hier de figuur,in bolcoord onder ,,q-bit” te googelen,tot als geg toepasbaar,model concept 17 doorrekenbaar te nemen ,uitbreiding voor vulkanenstudie te nemen,,ook komende erupties doorrekenbaar,aan te wijzen 100 vulkanen aftelbare 10 voldoende voldoende uitbreiding te geef ,alleen door de nieuwe computer tijdig te ontwerpen en de vulkanologische kalender,vooral voor erupties op Aarde,aan te vullen.

0901 2018.Voorlopig.
lezen 2×4 punten 2parallelogrammen 1punt gemeen,bewegend schuivend indraaiend te lezen tot 1 geheel,behalve zon,Aarde.Jupiter 1x mee Trappist 3 satellieten 2 mee,doorrekenbaar,alle 9planeten10 geheel mee in voorstelling model concept rekenmodel doorrekenbaar te nemen complex door te rekenen,behalve lengten 10 tijdlengten ,lengte niet voor tijd door te rekenen tot 3 als geg Trappist 1x 3planeten 2 als Aarde,elk anders tot 120 symm in plat vlak,1xanders derde planeet Trappist,teken 115x tot 3punten2 andere1,te lezen door te rekenen nemend a-centrisch punt in vlak als plat vlak,anders andere 1 tweede punt a-centrisch,vervangt 1×1x(zonder)Jup in het systeem en zonder M,V,A,M,bekend geg tweevlakshoek erbuiten,erboven 1punt,(voorlopig voldoende geg bekend en terug te lezen,komende situatie ,toestanden doorrekenbaar ,door nieuwe computer rekenoperaties reeel,beter geg na te gaan practisch ,astronome geg donkere energie & materie en niet zonder krachten van buiten tot binnenin Aarde tot vulkaanvorming leidend in eenzelfde onderzoek mee te betrekken).

1001 2018.
schrijf uit,to check
voortbewegend geheel erbinnen om 1punt l meedraaiend het Trappistsysteem en het onze ,(zon en planeten),op te merken Trappist cs (en) Aarde,Jup.,zon,als verschuivend binnen het geheel 1X.x
9planeten 10 (anders) 3 mee
lezen, meelezend te nemen ,transformaties lezen (en) als geg diagram van vectoren mee geschikt mee vectoren als krachten,alleen aangrijpend als gehelen ,binnen Aarde en Jup tot 3 velden zwaartekrachtvelden
2 doorrekenbaar als tot 3 ,op Aarde 10 Cyclisch vulkanen 100 in een ring na te gaan (zonder) Hawaii2,anders (zonder)
1Stromboli,
(volgens ons)
door te rekenen te nemen
als halve geschikter een geg als ring algebr+1 geg 1×1x (een)geggeg een gehele
en als transformaties coordinatentransformatie(S) mee in een diagram voor punten vectoren aangr.punten mee
tot geheel+1,getallen gehele als punten coord. gehele mee mee vectoren,zelf reeds geheel getal,doorrekenbaar zonder tijdprobleem isokaedrisch geg 5 geg bij ons geschikter,vollediger door als dodekaedrische 3 door terug te rekenen nemend,duidelijk 115, tekengeg complexmodel tot 120 als tot 135 beter ,nu het symm gaat,1×1x verbeterd gaat.

[en voor hen,die er een verdienmodel van wensen te maken,ga ook te rade bij de Enkhuizer-almanak om er opgetogen op weg mee te gaan,weer naar Parijs toe te gaan,om het UNO -CO2-klimaatverdrag niet 1x en wel 2x te ondertekenen,borg te staan voor wereldwijde vooruitgang ,van nu en straks iets minder//...goede reis,de tijden veranderen,eind goed al goed fout.En kom ook eens langs in het dolhuis.Gezellig].

1001 2018.
beter model nagaand,
(lees svp door,to check en rapporteer terug),
lees terug in deze blog als geg,aan te wijzen,
een punt,(hier Trappist c.s.)
op te merken schuin iets boven schuingerichte snijlijn tweevlakshoek
als in complexe deelvlak halfvlak+1,1xhet andere (halfvlak) reeel als geg als plat vlak deelvlak punten zon,Merc.Aarde,Mars
erbuiten, iets schuin buiten de snijlijn erboven als erachter voldoende
als geggeg(geg)
en als binnen andere deelvlak plat vlak,present Jup.,Sat.,Ur.,Nept.excl
Pluto,Charon en eerste aankomende derde eerste,(planetoiden 2 mee1meemee,bij ons mee in ons eigen stelsel)
gaat punt op afstand geschikt,(doorrekenbaar),
lezend nemend als (punt) Trappiststelsel geheel doorrekenbaar analytisch berekenbaar,(tijdlengte geschikt nabije gegeven,nieuwe Aarde op te merken tijdlengte meest nabije door te rekenen te rekenen),
nemend 100 projectief 10 CYklisch 5,1X,/(Aanw.:als voortbrengend als functioneel lezen, waarden andere w lezen te lezen andere w.,1x als 5w3 lezend te nemen)/,
(analytisch+1),1x 3punten2 andere 1 duidelijk te nemen,rekent analytisch,1x(Aarde) reeel bekend,voldoende voldoende,
nu het gaat niet zonder geg vulkanen-geg als boven voldoende(n) gaat, cyclisch 10,1x voldoend juist gaat,
(100punten 10 vectoren 1×3 gaat)//Discussie,(en als aanwijsbaar overstapstation als omgeving Jup.na te gaan te nemen,hold up tot kortste weg als de kortere,1x wachttijd te nemen,tot 1x lengte , niet tijdl,afst geschikt te nemen,te nemen,doorrekenbaar duidelijk tot de nieuwe aardse wereld te nemen).
1001 2018.
Check.
als verbeterd doorgaand nagaand
snede, onze bolsnede 3×2 punten 6,als geg,(over de halve bol als gegeven),te weinig.
(on)geschikt eenz.eenz verbeterd 2×6 punten eeneenz als geschikt te nemen,
{nagaand voor voortgaande beweging roteren als bol bewegend 3objecten bij Trappist,
door voortgaand bewegend 3 andere objecten,zon,Jup.en Aarde,elk roterend}
nagaand,en de gewone snede bolsnede als geg, beter 6punten verbeterd 12 punten
als geggeg 2×1x als 1×1x1x samen geschikt eenz.eenz.verbeterd juist als gegeven
berekenbaar 1×1x(en) anders 1x,wel doorrekenbaar,tot beide bekend,
duidelijk beide door analytisch te rekenen, geringe wachttijd in satelliet nabij Jup, tot aankomende doel,reisdoel nieuwe Aarde meest nabij,als kortste afstand,lengte,niet tijdlengte, 1xals kortste kortere,,1×1x,(optimaal,outperformed opmerkend ,te lezen ,duidelijk rekenend te nemen,beide bekend, oplossingen 2oplossingen te nemen te nemen,nemen .

1201 2018.
Planning ruimtereis.
Als Deelruimte 1/2 Skewes geg tot 1/4 te nemen,lengte dimensie andere nemen,(lengte tijdlengte andere lengte niet voor tijd),
gegevens voldoende zonder eprobl tot,(zonder exp 5 en tot 3,doorrekenbaar 2),
nagaand model, bij ons,bij onze zon,
en geg onder 135 gr niet voor snelheid vectorieel niet het geg niet nemend,wel 1x teken te rekenen,mee te nemen, voor vector kracht het gegeven tot 135 gr 1×1x nemend als symmetrisch elders anders te nemen,nemen,
2nagaand3,
bij ons bij de zon,planeten 3,krachtenveld versterkt lezend,zon Aarde,versterkt 2×1x als 1×1(x) als verschil 1x V,A (en) 1(x) voldoende Mars mee,
elders bij Trappist 135 gr,derde satelliet eerste ,wel 2x meten)
t.z.t.
bij onze zon 2planetoiden achter de zon anders achter erlangs,(1 schuin opzij waar te nemen,lees terug),
en,(lees terug) ter zelfder tijd tript Mercurius in,
krahtenveld tot hier voldoende in studie wel mee als anders geg ,model,tot Jup. te rekenen,verschillende verschillen geschikt biidragend te rekenen,Sat,Ur,Nept mee rekenend als geg mee, veld tot Jup, meerekenend nemend
en als geg 1×3 de snede de gewone bolsnede nagaan de andere, onze bolsnede,nagaand behalve 3objecrten 2 als achter de zon langs 2x 3x meten,(1x door te rekenen satellieten Trappist in situatie de juiste,1x anders 2x doormeten, voor dezen duidelijk,AMENTMENT),2×2 doormetend,(Trappist systeemduidelijk), doormetend nemend,
tot hier voldoende gegevens duidelijk in studie,
op weg te gaan,per satelliet tot tijd,ruimtepunt hold up nabij Jup.
om z.s.m.,(op het optimale moment af te reizen,door te reizen tot de geschikte nieuweling als voorlopig de enige planeet bij Trappist),
en,
oppmerkend,omterstond naar Trappist cs,(lees terug,jaar 2450,?) om op optimale tijdgeschikte moment te gaan te lezen,timesheet lezend,gaat ook erna wel te gaan,te nemen,
optie als hold up,ruimtesatelliet wachtstation,als blijvend te lezen,keert later als optie terug,anders,(later) te nemen,als dezelfde(n) duidelijk alleen de betere afreismomenten alleen duidelijk de geeigende nemen te nemen vooraf geschikt te plannen,doorrekenend nemen),
nu het gaat,niet zonder kalendergegevens ook gaat,mee gaat
krachten binnen de Aarde te rekenen gaat,door te rekenen tot vulkanen,erupties op Aarde de vulkanenkalender uitgebreider door te lezen te rekenen te nemen gaat,gaat niet anders,per conditie en gaat alleen te volgen door nieuwe computer bij gereed ontwerp te volgen.

en,theoretisch gegeven transformatie coordinatensysteem tr.f. nagaand,
coordinatensystemen2 anders 1 oorsprong (dezelfde) verschuivend nemend,als indraaiend geschikt tot andere systeem draait in als het geschikte systeem,(en als getallen als coord alleen als gehele,enz-.lees eerst dd 1201 2018 archief 1A4tje +klad,-hier door als geg opgeven,voor getallen,als ref C.Reid…2getallen3 de gezochte als ref de geschikte opmerkend,
en
ga zelf na door te rekenen tot oplossingen nagaand
satelliet wachtruimte bij Jupiter planeet Mars zelf als satelliet wachtruimte te nemen en Trappist zelf verschuivend te nemen langs lengte >lengte als (punt).
Aanw.:het gegeven bol_1 ,(teruglezen),in studie betrekkend als geg,(voorlopig buiten mijn herinnering),support,bitte.

12/1301 2018.voorlopig,studie.
ga ,voorlopig beter na,
2boltransformaties (en) groepstransformatie+1 nagaan
als geggeg ,(bij Trappist),1×1x,elders (bij zon en planetoiden in ons model)
(en) anders als geg bij onze zon 3objecten1anders bij Jup 1×3 zonder Mars niet anders erbuiten
te rekenen op te nemen complex 1 ander punt centraal gegeven binnen een groep ,draaiingen ref geg lezen als hetzelfde gegeven lezen
aanwijzend2 aftellen 1 ,(ref ,behalve draaiingen lezen,nemen, algebr groepentheorie in studie mee,beide geg mee,geg Galois mee, andere geg Lie mee).
getalgroep 2 getallen 3
voortzettend
3punten als getal geheel,
complex veranderend 2 veranderlijk3 als veranderend 2 (on)veranderd tot 3
studieref. Kloosterman,Oosthoek’sEncyclopaedie,speciaal het artikel vanaf ,,vectoranalyse” in studie te nemen,en nu wel snelheid het gegeven in studie meenemen,te lezen, ook in Oosth.Encycl. als ref groepssnelheid,MODIFICATION ,,groepsnelheid” in studie opnemend,
wel duidelijk,om per conditie voldoend te bewijzen,
als transformatief projectief in het geheel mee de planeten 3planeten,Ur,Sat,Nept in plat vlak projectief in model zonder zon vervangt Jup juist tot gereed nu het gaat 4 groepen objecten3 binnen draaiend geheel niet anders transformaties te behandelen alleen in de natuur ,bepaalt 1x alleen, (hier), niet zonder fysisch geg, groepssnelheid het aangewezen gegeven.
Opm.eigen commentaar,voeg zelf toe,voeg theorie Galois in studie zelf toe en neem Liegegeven,(logisch), anders Abel verbetert.

1301 2018.
geg fys.math. verzamelen,
door,in studie geg verz. bij Maxwell,(en we ontkomen niet,behalve computer in ontwerp verder,behalve astronomie verder,behalve vulkanologie mee in studie deeltjestheorie mee hier door als thrermodynamisch tot kwantumelectrodynamisch terug door als tot electrodynamisch,
voorlopig zo in studie ddoor te googelen onder ,,Maxwell relations”
als symmetrie,(een afgeleide),thermodynamisch anders +1 electrodynamisch,1x tekengeg mee,(wel de gelijkheid,niet de f.,ook niet complex)
door electrodynamisch,ga na,hoodwet thermodyn +1 (en) door,(andere hfdwet) anders+1,tot het niet verder gaat 1/1 +1 alleen wiskundig gaat,
te lezen +1 alleen als tot 2 door,lezen alleen, 1x(Nernst+1) en andere meelezen
wel naar geg tweede hfdwet te nemen mee mee te nemen,1(x),(x) lezend
en tot 3 ,1x anders te lezen tot 3,1x anders,wiskundig,te nemen,
(onderzoekend),
symmetrie 5.3.3
(on)geschiktdynamisch (electro)dynamisch
1x als (symmetrie+1)
hier zoekend als geg ons bekend,(of Neumann of Maxwell,lees terug,zoek cicliden),zwaartekrachtgolven rimpelingen mee,
ook vanaf Trappist en 3planeten als simultaan tot onze zon ,situatie zon en 3planetoiden als in ons model) ,
door in electrodynamica,
1x als in kwantumelectrodynamica,(to google),en duidelijk,(je ontkomt er niet aan),betrek ook deeltjesfysica,voor ons doel in de astronomie,
ga het na,zo gewenst,als ,,juweel voor de ruimtereiziger in de astrofysica”
en laat bij voorkeur de specifieke studies over aan de gespecialiseerden
vanaf Lagrangiaan,(lees terug,ons bekend), en tot,wel door tot Euler-Lagrange verg.
behalve (linkerlid+1)
Diracverg.
en tot,(voor ons nieuw),de golfverg van de vierpotentiaal en tot D’Alembertiaan
wel terug ,(to google wikip.),tot electrodynamica
Lorentzkracht+1 bijdrage graitatieveld,nabla+1,Lagrangiaan anders tot impuls+1
en
electrostatisch alleen tot tekeneschkt E+1,1x
wet v Gauss+1,1x,
vlg geg als kringintegraal gelijkheid+1,1x
en als vierde geg 1x tot geg (symmetrie) nagaand
in onze studie tweevlakshoek schuin afgeknot als vier punten te nemen alleen
geschikt alleen D’Alembert geg,(teruglezend,en te nemen,onder kwantumelectrodynamica) //
voorlopig tot hier in studie gezocht naar geg Neumanngeg of Maxwellgeg,niet aangetroffen,later door te zoeken en tot duidelijk symmetrie 5.3.3 gegeven gegeven

1401 2018.
beter in studie tot
quaternionen,lees terug),geg Hamilton,!X,niet ander tot Caylygeg cirkelpunt,1x,1x,niet anders door tot 4/3coord gehele cartesiaanse -1,om en om, 1XOm de andere coord bolcoord -1
als hetzelfde punt complex 2
te lezen te nemen
kt kwadren kt,nemend ordinaalgetal+1 als het geg,1X
1x binnenaards werkt Kt,impuls
1xals langs een weg t,(tot oppervlak aardoppervl als punt P,in geval van eruptie),
ga verder na,
behalve als D’Alembertiaan,(punt P te lezen te nemen) 3 punten 4,1x tot 3,(en ga voortbrengend funcioneel bij Gauss boven,wet lezen,teken meenemen),1x anders tot 3
beter nagaand na te gaan
Langriaan 1×1x
en niet zonder als Wronskiaan(?) 1x ,1x vevangend bij Dirac+1 tot
1×1x1x tot 1×1x1×1,(R.,alleen lezend te nemen,als geg als Ramanujan lezend (en) meelezend te nemen,verantwoorden,als wisk geg opvattend,som v drie kwadr lezen,(als bijv pag 114 ref. C.Reid),
theoretisch door nabla geg nabla+1 alleen
en voldoende voor een kracht*zwaarteKracht)tot eruptie,in ons deelstelsel t/m Mars
5punte (zonder) als vier(de,Merc)
voor een kracht een product Kt, impuls geg impuls+1 ,versterkt vanuit de ruimte 1x anders eruptief,
neemt zelf 1x anders lezend als geg als een groep nemend lezend geg als een groep lezen als Lokale groep+1 als het gegeven op te merken te lezen teken 2x 1x nemend alleen,oppervl,driehoek nemend(het geg in de sterrenkunde bekend),
lees zelf beter,
het geg nagaand 3punten2 complex2 ruimtelijk3
inh.oppervl
(on)veranderlik,(fluctuaties lezen( veranderend 2
geggeg 1x 1 deelruimt 8,erbinnen
situatie bij onze zon en Trappist,timesheet gegeven,
1x mee,doorrekenbaar, andere situatie geschikt aan te wijzen,door rekenproces aanwijzen,
geschikt ,aankomst bij Mars,tijdpunt te rekenen,niet zonder doorstart tijdpunt bij Mars to Trappist,simultaan doorrekenend nemend juist geschikt

anders tot geg .voortzettend tot
1×1x1×1x1x
en binnen onze deelruimte als en groep alseen geg
Trappist 1,3 erbnnen zon,pllaneteb bij ons tot Mars ,model 1,3 doorlezend,
en Skewes als Skewes +1 als 1/2,
lezend als tot +4,
Jup. zonder Mars zonder zonder zon lezen als een groep lezen
Jup.,Ur.,Sat., Nept. als een groep 1,3 lezen
opmerken 4×12 objecten 1punt D’Alembertiaan (en)
3 andere ,(punten hoekpunten) voldoende voldoende getaltheoretisch geg
te lezen te rekenen nemen
49+1
beter te nemen alsordinaallgetal als kwadr+1
meetkundig 1x mee in de natuur
100 Maxwell cykels punten fysisch geschikt 1×3,
en zelf,(to check),beter nagaand
coord (isokaedrsche geg) zonder 4
1x 10x functioneell2
analytisch 1×1x dodecaedrische coord 12
zonder 6 symm5.3.3
berekenbaar
timesheet 1x(anders)1x,mee,doorrekenbaar mee,,
behalve aankomst en tijdige doorstart* (vanaf Mars) naar eindbestemming Trappist op tijd aankomst in de toekomst niet anders plannend te nemen,niet anders nemen,ook later wel als herhalend geschikt nemend te nemen.
Aanw.:leest,neemt als punten hiervoor tot D,dimensies,ook wel andere als lengten en anders als geg te nemen,tot hier
D,determinanten nemend anders niet duidelijk duidelijk symmetriegeg te nemen.

*wiskundig wel duidelijk op tijd,als functie bepalen,determinant het geg,functievergelijking geg ,niet de gelijkheid bij de verg geg,en vanzelf discr niet nagaan,niet hier gegeven,
en,
(hier) bepaald te bepalen, D , en (Determinant+1) ook niet,niet nemen,hier alleen, (nagaan te nemen), geg nabla+1 het gegeven nemen,
en
nablageg zelf vectorgeg duidelijk ons geg duidelijk vulkaantypes twins duidelijk ons gegeven,
en,behalve lengt dim,oppervl dim en opperv anders dim in voorstelling te nemen,ook meerdere kegels,in aantal>2,bij simultane eruptie ,(eruptieS) tot 3 vomplex in de voorstelling bij ons axiom. 10 tot 2,als geg een geg als bundel vectotbundel nagaand,
en gaat na,(lees terug hiervoor bij ons Minkowski),hier analytisch 1x zonder.Skewes +1 rekenkundig,wek duidelijk, zonder Skewes 4 ,
tot 100 ruimtelijk 10,gaat zonder 1x probl 196,en het andere ook niet,gaat het 10x (zonder4),gaat 4 vanzelf mee tot
196484,alleen theoretisch bij ons practisch,tot het helve geheel geheel als de helft,
6symmetr5lezend,in de natuur in de vulkanologie,
en,hierna wel,specificerend,de nablagegevens voldoende werkend toekennend te nemen,ook in de volgende disciplines,bijv. glaciologie tot 7 ijstijden toekennend,(lees terug bij ons),en mee,na te gaan door te rekenen,bijv als geg in 2017 bekend onder Antarctica- ijs 91vulkanen bekende,en algemeen, ook aardwetenschappen,geraakt men anders tot deze feiten,andere gebeurtenissen anders verbeterd doorrekenend te nemen tot toekomstig vollediger model model 17 zelf functioneel niet anders in studie te nemen./ain’t it to be or not to be all in the game once and for ever?//comments?

1502 2016/1602 2018,
verzamel,studeer mee,en verbeter beschrijvend,(googelen,onder D’Alembertian),
D’Alembertian
operator wave operator na Laplace operator van de Minkowskiruimte
tot Green’s functie,D lezen gegeven te nemen en Diracdelta f+1 mee als (D+1)
en de gelijkheid nemend te nemen Heaviside step f lezend als vierde geg,1x niet,niet de gelijkheid +1
beter als tot 1/2,1x beide niet,om en om niet
door tot volgend door zoekend terug te nemen,
niet,lees beter, [1sq] kwadr nemen,niet de( Laplacian+1)
en wel,(voorlopig),quabla
nagaand ,(study),tot Levi-Cevita
covariant derivative
om ruimtelijk zonder 4.3 probl andere erupties anders langs Ring of Fire, bezijden langs equator en/of elders nu verbeterd
na te gaan als aftellend aan te wijzen te rekenen doorrekenend als bij ons gaat het Riemanns de juiste geschikte coord tijd,(kalender),plaats bekend aan te geven ,gaat !x,1x Hoofdrekening coordinaat op te geven,(extensie,,als binnen ijstijden 7 tot, wel tot 8x als twin,meerdere twins ,als geg als functioneel als harmonisch anders anders niet duidelijk te nemen,nemen,als functioneel,(niet in de tijd),te nemen,neemt zelf wel,en leest,neemt Stromboli,Hawaii juist mee,gaat,8 rekeningen Hoofdrek 1×3,gaat analytisch,1X,x).

1601 2018.
verbeterd meelezend
1x hoofdwet dÄlembert 1x als dezelfde als hfdwet Gauss,
hier mee,1x wet Gauss mee,(onder ,,nabla” te googelen),
anders
en d’Alembert geg hoekpunten5 (aannemen),
gaat Gauss 1X,en zonder quabla niet gegeven,anders nabla mee,
in stelsel v cilindercoord mee,Divergentie van een vectorveld mee
en rotatie(s)
hier WEL voor velden als het geg op te merken,
en zonder geg velden als electr als 100 zonder 4/3 zonder veld als magn 3/2 opmerkend
en leest niet evidente rekenregels,(googelen onder cart.coord,onder cilindercoord,onder ,,nabla in verschillende assaenstelsels), tot 10 lezend ,verschillen tot de gelijkheid lezen,opmerken gelijk nu;,1×1x anders (rege2,regel3 tot 5 in geheel erbuiten,bolcoord,(ver)werkt 1x -1
en anders tot-1 gaat cartesiaanse coord 3/4 tot -1,voldoende voldoende geg,
duidelijk neemt 3punten 2,1x anders 2,bij ons bekend analytisch geg,(terug te lezen),alleen ,en nu reeel,in de natuur
rekenkundig in de astronomie,vulkanologie berekenbaar te nemen,neemt zelf Eulers priem,(Li kwadr) tot -3,1×1x tot -2 alleen,
tot zover vandaag het spel van vectoren.
Aanw.:2symm.3
om-Ceva driehoek 10 projectief 1x geg
5punten ,lees (4) hoekpunten5,6 D’Alembertian geg symm. (5.3.3),in de natuur
en coord nagaand barycentrische tot 1/2 en analytisch anders als Moebiusgeggeg homocentrische mee tot +1/2,1x,1x (en) tot 1×1x als tot 5 typen,1x(bol coord,(.bol niet een punt niet zonder)zonder 4 geg als tot
lijn coord 2,tot als punten 2×2 als coord ,niet puntcoord. , punten 5 punten hoekpunten, D’Alemb.analytish5,1x geg(anders priem) analytisch,1×1x punten10punten,enz. rekenend te rekenen geven ,
#,
#Note wel de stelling Ceva driehoek,de vorm goniometrsch aanhouden,door,anders als functioneel voortschrijdend ,
[ geg 2x1x lezend,1x1x als geg geg geg 6oneindig 5 duidelijk nemen,als tot parallel lijnen als punten analytisch ,en verbeter,niet Wronskian niet,wel tot als Laplacian,1x(niet) nemend],
(on)onderbroken tot andere typen,typen categorieen eruptief,5 typen 3 anders niet harmonisch functioneel 5 functineel3 anders niet 1×3 alle ,in rekeningen alle erupties in te rekenen tot 100(onder te brengen),
[3 richtinggeg 2 onbekend geg te nemen,aangrijpingspunt binnenin Aarde nagaand,(kringintegr.opmerkend,element opmerken), tot opprvlak,kringoppervj elment+1,geg,te bepalen,en neemt als Gauss geg zelf,lezend geg Div lezen,Div.+1 1xanders, te bepalen als te bepalen te behandelen lezend te nemen nemend,en werkt in de natuur zelf 1X,en het geg bol_1 bolcoord1x1x ook niet bol niet punt niet, en de overige design specificaties vanzelf wel duidelijk alle geschikt geg in rekening te brengen,duidelijk in rekeningen onder te brengen te lezen,voldoende bewijs berekenbaar te lezen.Opmerken]).

en vlg extensie computerontwerp dsigner gegeven,duidelijk,(te googelen),theorie quantumelectrodynamisch 1x door tot
theorie quantumchromdynamisch,en gaan ,niet voor computerontwerp nagaand, voldoende gaan fysici na,(na energie geg balansgeggeggeg,terug te lezen),fijne deeltjestheorie voldoende voldoende ,(bij voorkeur mee in de astronomie nagaand),niet zonder,nemen fysici meemee in studie niet zonder,ook mee,theorie (anders)1xtheorie licht gegeven meenemen te nemen.

1601 2018.
[ Heeft de vaste klant van een gerechtsdeurwaarder tijdens het ontplooien van diens activiteiten het recht de ondernemer te vragen een V.O.G. te tonen,(?).Dit mede gelet op het feit,dat voorheen elders,bij justitie,een super P.G.meedeelde,dat al zijn ondergeschikten, tot 30% van het korps officieren,meinedig zouden zijn,en,zo wij tot heden de lijn door zouden (mogen) trekken en de man aan de deur,-daar staat hij weer te wachten-,door geldige reden deze als bevoegde manspersoon zouden toestaan zijn pakket bevelen achter te laten,zou het nog gaan.Anders leven wij reeds in een andere samenleving, een democratie zonder V.O.G.
Kan V.O.G.,(Verklaring Omtrent Gedrag),tegenwoordig ook vervalst worden tegen betaling?Weet hr moraaltheoloog daar meer van?Waar zit hij?Zit hij?Of liet hij zich voortijdig voltooid levend kosteloos cremeren?
En als je de mening toegedaan zou zijn,dat een som tot jouw vermogen behoort,stap dan op de beheerders af en eis het geldbedrag op.Weigert men,stap dan door naar de rechters en eis het rechtens op.Daarmee kun je tenminste de helft terug verwachten,of meer,zodra de amices in jouw geval niet alle helft zelf opstrijken].

1701 2018.
te simpel door de bocht.
nadat de rechtbanken Utrecht en Zwolle de zittingen afgelastten,deelt de rechtbank Almelo een dezer dagen mee,dat het onnodig blijft ter zitting te verschijnen dd 0201 2018 en laat de deurwaarder vervolgens weten,dat ik niet verscheen ter zitting,dat ik er geen verweer voerde,en dat hij nu de hand opnieuw ophoudt om deze door mede Nederlander, zelf wel in het bezit van een glorierijk V.O.G.,verplicht te laten vullen.Ik wendde mij inmiddels tot de A.F.M. en recent tot nog meer gestrengen.

!701 2018.
Met de FIOD valt niet te spotten.Dat weten de advocaten der Hoge Raad ook wel.

1801 2018.
lees hier voldoende geg,en ter inzage de volledige uitschrijving gereed 1 A4tje dd 1801 2018,
het tekengeg ,als het Gaussgeg Div. nagaan,
divergentie van een veld vectorveld het geg nagaand2 nagaan als te nemen 2×1x als een veld veranderend 1x (anders)1,
[voor coord. zonder bolcoord niet geg 2geschikt ,geschikter anders 1 geschikter tot bij ons 2 (typen coordtypen) anders doorrekenbaar3 rekenend,hoofdrekening,1x1x,stelt Notatie,!Xx,]
hier het teken alleen 1x niet de vector het geg,ter inzage bij mij als aangegeven door te lezen.
wel de andere voor een kracht de weg een punt,rekent 1x eruptie,(3ruimtelijk 4),wel op het geg rekenen te rekenen,doorlezen,en om hier,verkort,te eindigen,hoofdwet Gauss rekenkunde,anders als D’Alembert geschikt,algebraisch doorrekenbaar te nemen,uitvoerbaar door te rekenen,zal het (voorlopig) waarachtig (bij ons) rekenend vooraf aan de gebeurtennissen,(hier) erupties doorrekenend ,door voldoende bewijskracht aantoonbaar bewijzend zal het voldoende wel gaan,wel.
Opm. vooraf aan nieuwe computer ontwerp,zal ,,theorie van alles”,vlg ons voorlopig niet opgaan.

1801 2018.
kameraden,kameraden,al 20 j onder de armoedegens geduwd,maak je geen zorgen,want Wallstreet leeft,Londen,Frankfurt ,Parijs en Tokio.
En Shanghai komt er aan,komt in de vrije wereld aan, de wereld zonder kartelvorming en zonder monocultuur.
Ik kan mijn kop boven water houden,en niet in het minst door jullie instructies van wel 60 j geleden voor mijn levensinstelling.Happy.go luckey.Good morning.

1801 2017.
Wie zou zich niet rot generen,voor welke natie dan ook,te moeten spreken,als voor China over steenkool te zwijgen, als voor Putin in Rusland over ziekten en plagen in Afrika door hem niet veroorzaakt ,in Brussel in verenigd Europa als tot in UNO-verband over oorlog en onrecht,te spreken en te zwijgen, overal,en niet zonder Trump,overal te spreken en te rapporteren als over wetenschappelijk-politiek de juiste verdraaiingen, zichzelf daarbij overschattend,zodra men zich belangrijker gaat vinden dan het respect voor de waarheid.Men onderschat mensen,hun verstand en hun gebruik van het internet.Laat niemand zich voorbarig een definitieve mening vormen,tot men niet langer dom te houden blijft.
Al is de leugen ook zo snel ,de oorlog achterhaalt haar wel,behalve in Nederland.Daar begint ook 100 jaar later alles niet.Helemaal niet.Zo stom zijn ze daar met elkaar ook weer niet helemaal allemaal zonder ons ook niet.Ik zou maar uitkijken.
Dat men er Jantje van Leiden niet legitimeert en er vervolgens de dood zou sanctionneren.

1901 2018.
De heren,de nieuwe kasteelheren van kasteel ,,Heelsum” zal het ook wel bekend zijn.Ik ben niet van de FIOD.

1801 2018
hier verkort (anders) samengevat,en lees zelf archiefbijdrage door,5 A4jes dd 1901 2018,en als een spel van krachten als 1parallelogram yoy 2×3 hoekpunten buitenaards tot erbinnen 3punte 2 acentrisch 1x modelgeschikt cierkelpunt rekenmodel nagaand tot aardoppervlak (5.3.3) als symmetriaschals tot het halve gegeven doorrekenbaar,transf 2.3rekenend doorrekenend nagaand te nemen zonder bolcoord 1x-1,andere 2 tot 1/2 elk,1x doorrekenbaar +1 als +1/2,1x ,verschuift niet als gegeven als ander punt puntcoord,
en wel duidelijk 2functioneel,(goniometr) en als (harmonisch),geschikt trigonometrisch,1x,
alleen geschikt in de rekeningen tot 5 rekeningen 3,1x te noteren samenstellend geg voldoende voor een kracht functoneel tot een eruptie op Aarde,wel,in studie te nemen
functioneel voor een kracht tot erupties,vulkaan 2 kraters,nagaan geggeg samen geschikt buiten de Aarde tuberanzen op Jup,en op onze zon,vulkanische omgeving op Aarde meerdere kraters als in het verleden niet terzelfdertijd,tot hier wel voldoende,zie ook 5 pag archief per heden voldoende wel,
en,ga zelf na
8ruimten deelruimten 5 anders in operatie 3 anders2 (anders) tot 3 (en ) als tot 2 alleen binnen procesrekenproces 2 analytisch geschikt alleen,erupties uitbreidend gegeven kalender lezend doorrekenbaar als gebeurtenis te noteren,stelt samen beide bovenbeschreven typen erupties te noteren 1x mee, in andere taal mee,(denk aan Unicode als geg in 3talen2 uitsluitend1,gaat programmeur-specialist als geg wel na*),Notatie 1X,1x
2typen erupties als in een rekenprogramma op te geven,(als uitbreiding lezen,opvatten).
*merk hier alleen op,(logisch blijvend), geg unicode 1.1 opmerkend
tot 2 exp 16 tekens 65353 geg 1×3 als tot 196605,te weinig,te veel,vat op teveel verschil(verschil+1)te weinig,neemt als Skewes Minkowski+1,!X wel weg,(als orienterende ref. H.A. Leniger,W.A. Beverloo, ,,Inleiding in de technologie” bij warmteoverdracht onder het behandelde nablagegeven te lezen,dualiteit lezend,opvattend geschikt in studie geschikt mee mee te nemen,duidelijk het geg nemen).#zie 2011 2018

1901 2018.
De verzekeraar ,,Menzis” deugt niet,als zij te veel geleverde medicijnen in rekening blijft brengen en accoord blijft gaan met een fout medisch dossier van verplicht verzekerden.
De deurwaardersbond GGN MC ontpopt zich steeds verder als een criminele organisatie.
Ik neem van mijn woorden niets terug.

2011 2018
hier duidelijk nu,(geg bronpunten doorlezen),
4punten,oppervlak als geg lezen, vierkant 4hoekpunten,dim.,3punten cirkelgegeven nemend,mee (element+1),1x volgende element rekenel mee,mee te nemen,nemen,
en
gaat alleen kalender data vulkaanerupties op aarde aan te geven,door computerrekenend te nemen,wel als laatste ontwerp uitbreiding te nemen,computer incl metalen Ir en Gd in ontwerp duidelijk de geschikte als computer te nemen,(eerst ontwerpen).

2001 2018.
Nieuwsbulletin,NTS tv Ned2 om 20 uur.
First Radio Burst,radiopuls,radioflits.
Ik ga er mee naar bed en ik sta er mee op.Zodra ik erover een enigszins logisch idee op nahoud,kom ik er op terug.
2001 2018.
veronderstel,
en aan de UV-zijde onderscheiden we ook als golflengte punt als gegeven,anders,
aan de I.R.zijde golven samen tot gegeven als punten als bronpunten gegeven versterkt en elders tot zichtbaar,flits waarneembaar,en voorlopig, als gegeven alleen doorrekenbaar door en in eerste instantie, vectoranalytisch na te gaan,vectoralgebraisch het probleem te nemen,niet zonder,en ga het gerust na, onze gegevens,de getaltheoretische aanvullingen,derhalve ook door derden aan te wenden voor zover van toepassing en voor zover het van mij afhangt,de teamleader zou/zal wel van zich laten horen.Ikzelf ga naar bed.Dan word ik gezonder.

2101 2018.
(lees terug fysisch,mathematisch bij ons, bij Eddington,Erdosch bij ons de gegevens . hiervoor als mathematisch getaltheoretisch gegevens voldoende bij ons),
op te merken analoog de komende gekleurde vlekken,strepen en stippen bij ons apriori in het modelrekenmodel,duidelijk aposteriori analoog de flisen als heden bekend de Dwingelo gegevens van Y.de Leeuw te interpreteren, wel doorrekenbaar model rekenmodel door te rekenen, tot als berekenbaar 1×3 bewijs wel duidelijk,(uitbreiding,het ene fenomeen als geheel niet zonder het volgende,vorige,1XGeheel,1X.x , duidelijk aan te nemen,niet zonder de vulkaanstudie volledig mee mee te nemen duidelijk duidelijk nemend rekenend doorrekenend nemen.

2201 2017.
getalmatige uitschrijving problemloos gereed,in mijn archief,1A4tje,dd 2201 2017,ter inzage teamleader,(coordinaten a priori aan te geven door te rekenen.Up to teamleader only to check.Disclaimer for prisoner insane dutch sklave).

2301 2018/2501 2018.
toelichting.
lees als configuratiegegeven, (en als dualiteit veld als electrisch als punt,hier veld als zwaartekr. als het geg nagaand),1×3 in voorstelling een paralleloram 6 krachten10 nemend, als objecten als pulsars , (en/of andere bekende),fenomeen doorrekenend te nemen op snelheid vergroot (>C,tot 3x vergroot,lees terug),samentrekkend,punten 2punten a-centrisch tot 3 het gegeven, en neemt terugrekenend tot snelheid c gegeven als punt als bronpunt,rode flits,doorrekenbaar,berekenbaar,wel de laatste axiomatische uitbreiding tot tekenloos 2 probleemloos anders niet sluitend anders niet,niet anders te rekenen te nemen doorrekenbaar nemen niet anders bij ons niet,(coord zonder tprobl ook niet als kwadr t probl.niet, dodekaedrische de betere nemend),Opm.:nemend,toe maar,okay wel,to calculate ,Yoeri van L.,hup dan maar weer,vooruit dan maar weer,in godsnaam dan maar weer/happey,go lucky.
(Aanw.:2analytisch2 (en) 100 ruimtelijk10,de opgegeven gegevens bij ons doorrekenbaar,
reken het totaal aantal flitsen zelf door,-en ga na, bij ons in archief na te gaan als theoretisch geggeg getaltheoretisch ref. C. Reid het geggeg theoretisch te nemen mee te nemen als geggeg,
en,
leest 2/5 rondom 3 versterkt
als snelheid niet voor een vector een kracht niet
gaat 5 gaat 2 en als vergroot tot 3
vul de eigen gegevens zelf in
en reken bij ons door en neem als berekenbaar bewijs van ons aan,
( en werk wel door,lees bij ons,behalve pag 1 ook pag 2,beide dd 2501 2018 door,zonder probl 3 wortelprobl als2 door,tot
Bepaling,1X,
volledig voldoend analytisch bewijs,zie 2 A4tjes archief 2501 2018,(ter inzage van teamleader en hulpknecht,de eerste), en lees zelf het geheel,en binnen archief vierde geg 3extra punten in complexe voorstelling meerekenend te nemen,meelezen 2 extra a4tjes dd 2501 2018,anders niet duidelijk terug door,vanzelf in theorie terug bij bron C.Reid getalgegeven duidelijk 39 te nemen,verder wel duidelijk duidelijk de overige(n) mee duidelijk duidelijk te nemen,
neemt zelf aanwijzend aftellend doorrekenend tot ons bekende coord,rode flitsen tijd,plaats bekend,door te rekenen,
niet zonder als simultaan als andere geggeg als om en om niet anders zonder analytisch 1×3,gaat 3stippen gekleurde 4 niet zonder 3 strepen gekleurde 2,om1x om hiervoor bij ons bekend ,(teruglezen),hier Om 1x duidelijk 10S complexe als geg bij Gauss bij ons,hier voor teken 1x als geg Fermat alleen Kl st teken 3geschikt4, gaat reeel alleen Laplacian geheel door tot 8×8 ruimtelijk 8×8x8 en tot schema rekenschema 8×8,erbuiten erop tot erbinnen 4 geschikte Skewiaans 16 geschikte geschikte 1,verspreid 3 andere juiste zuiver doorrekenend nemend te nemen,als juiste ,,priem” juist zuiver geschikt,(wijst programmeur wel aan).

[En met dank voor de waarnemingen in Dinxperlo,HOLD,excuse me,beter Dwingeloo in Drenthe.Ik mocht het vanuit Almelo niet zien.Het heet hier nog steeds Pyongyang].

2601 2018.voorlopig.
tweede entry ref. C.Reid opmerkend,lezen 139 gegeven,
en behalve wel duidelijk als voorheen,Eddington,Erdosch mee als geg geg,
(Stelling lezen),
!xgeg Vinogradow +1,tekengeschikt kwadr+1 geschikt 1x functioneel functioneel,1x als plastisch getal +1
in de complexe voorstelling rekenend door,(1A4tje bijgevoegd dd2601 2018),
5x driehoekscoord
2 als ongeschikte(n)2(on)geschikte1
1x als tot 3,elimineert Mobius wel,
1x tot 3
nagaand dodecaedrische 2 als tot 2
gaat alleen doorrekenbaar mee2×1x ,en (isokaedr) tot 1/2beter bij ons geheel doorrelkenbaar
isokaedr.isokaedr
aftelbaar 1 coord,aanwijzend als geg,(geschikt 15 algorithme nemend),
Geheel,1X te rekenen,ook de volgende dodekaedr. coord rode flits, doorrekenbaar nemend te nemen niet zonder geg,
zelf bron ref C.Reid doorzoekend,niet anders teruglezend bij ons (functioneel) te rekenen,(voorlopig),tot 144 juist zuiver doorrekend,alle,(meer flitsen verwacht ik niet),geeft e -rekenend 5,1x terugrekenend voldoet,(en tot ekwadr+1( juist rekenend aan,alle bekend,139 rode pulsen,(meer verwacht ik er zelf niet vooraf aan check teamchef,ik neem ,behalve rood,1XGeheel mee,rood,rood,geel groen tot 5mee,1xmeemee),
en ,nodig,zal zijn gegeven blijvend graaf door te nemen
tekenloos (plastisch getal geg 13 +1 te lezen), Padovan 114 ,wel nodig op te merken blijft als gegeven.

2601 2018.
Studie,1 A4tje archief dd 2601 2018.
binnen model reken model,beide hemelverschijnselen,de rode flitsen ,door Dwingeloo waarnemingen bekend,en de hiervoor beschreven stippen,vlekken en anders strepen en lijnen als vlekken,
erbinnen als 1 Geheel 5,behalve Eddington,Erdosch,functioneel lezen geschikt nemend,behalve behalve ,en geschikt de stelling tot de gelijkheid lezend,anders+1 mee nemend geschikt
fysisch +1 mee mee,behalve Schroedinger +1,te nemen Determinant D+1 lezen ,anders (optie) lezen,ook aan te wijzen door te rekenen te nemen ,niet nemenanders 1 door
3 functioneel (anders) door2,
gaat behalve priemtekengesch 120
functioneel golfmech 2×1x als 1×1x,en (symmetrisch) geschikt alleen lezen,
anders !x gaat 9 analoog 10,
en fysisch lezen op te merken vervangt De Brogliegeg geg Schroedinger +(anders)1,hier dimensie golfl punt De Br.geg vervangt lezen,nemen
getaltheoretich,priemgetal theorie,(duidelijk) duidelijk te nemen,zie A4tje archief dd 2601 2018,
voorlopig voldoende als studieref. ,,keerpunten in de fysica”,Aula 1961,tot pag 124 en tot pag 124,e.a.,
als studieref,Vinogradow+1,in deze blog 1×1x (anders) teruglezend mee,in deze blog ook besproken,Hilfgott,1×1x bewijs sluitend na te gaan te nemen,
(Aanw.: Vinogradow geg 1×2x tot 3x doorlezend te lezen zonder log te nemen,blijft te bepalen geg 5 bepalend 3 nagaan te nemen,nemend sluitend insluitend rekenend te nemen, het Helfgott bewijs* bewijst ‘t sluitend Geheel,analytisch,1X /comments,pse
*H.A.Helfgott,2013.

2701 2018.
stel voor in voorstelling nemen,uitschrijving lezen,
1x anders1x (weg)nemend,

en mee ,voorstel,lezen 5 geg 2 andere 2 meelezend mee 1 taalprogrammeertaal andere mee

en 1x anders 1x wegnemend
als gaussische geg in 2stappen3
anders 2 methodisch2 (te) ,mee (te) lezen(d)
alleen (punten)decimalen 18 dec 10 lezen,
opmerkend andere optie lezend coordinaten Gaussische tot geschikt in 2stappen1 rekenend nemend,
en behalve,
en (tweetallen) 10dimensies punten5
Euclidisch 1×1x,analytisch 5,1x,
3 coord systemen4 bij ons Gauss,Cartesius,Moebius+1,1x als 1 systeem transformatief geschikt
2x 1x tot 1/2 als tot +1/2,gaat 1×1x door,in ander stelsel rekenstelsel 1×1x1 door,

en specificerend te lezen te nemen 3punten coord driehoekscoord (e) anders zonder (e) te lezen te lezen alleen,
vanzelf duidelijk boven 1systeem transformatief,(en zonder coord tetraedische niet,regeling 2regelingen lezen ,opmerken)),1mee tetraedische regelijnd anders 1 mee getalregeling me,
vanzelf duidelijk,gaat door,
coord lineaire 2,perioden+1,kwadraten geg te lezen,opmerkend 1punt rekenend tweerekenend mee tot 3punten,
hier lezend voldoende kracht bewijskracht priem,,,priem” berekenbaar,
gaat,en gaat niet zonder Helfgott bij ons mee in de bewijsvoering duidelijk meenemend nemend duidelijk nemen,
en,behalve(behalve) nalatend Goldbachs geg 2×2 als vermoedend het zwak vermoeden zekerheid stellend,
1xals vulkaanevents 2 eruptief 1,te bepalen,(hierna specificerend),1x als ijstijdaanvngstijdstip,te bepalen,
en ruimtelijk geschikt binnen deelruimte 4,3 te ruimtelijk 100 rekenend 10 als 1×1x teveel 10 complex mee,
buiten onze ruimte deelruimte(n) 7 zonder deelspiraaltekengeg,alleen als erbinnen,erbinnen,als in het model het complexe rekenmodel,1x complex 10 ruimtelijk 100,een ander ruimte vectorruimte geheel anders te rekenen,
alleen tekengeg 115,1×1x ,analytisch ,1X buiten de ruimte complexe ruimte binnen de voorstelling model rekenmodel het complexe doorrekenbaar op te merken te nemen,
wel dualiteit,en geg Aquarius,Stier bij ons teruglezend te nemen,te nemen,terugrekenend doorrekenend als dualiteit+1 doorrekenend te nemen,beide Lenstra’s geg mee nemend te nemend,en zonder 2probl Goldbach door 3paren tweetallen andere 2probl alle vier uitsluitend,geeft ref C.Reid wel aan,en vectorieel product,(opzoeken) het geg zonder,(het vierde),1X,1x tot 5,
gaat complex wel 135,voldoende voldoend symmetrie geg
en als geg ,niet dig+1 ook niet 1xniet 150 hier niet,te nemen,neemt 9analoog10,
nu het 3×3 geg(geg) ,,priem”,priem Helfgott’s gaat,in de natuur binnen de sterrenkunde Helfgott’s rekenend 1oaxiomatisch gaat ‘t sluitend 5 complex3 rekenend tweerekenend zonder nalatend,bij ons niet,gaat,(10 axiomatisch tot 2 waarden,priemw 3 doorrkenbaar 2 andere1 mee,1×1x,
verantwoordend,
en als geg als Padovan geg als geg alleen lezen als graaf+1,blijft (optie),tot 75 te rekenen niet rekenen tot 14
als exponentieel als tot 114,graaf voldoende geg,lezen alleen doorlezen,gereed tot bron C.Reid studieref (39) lezen,
en
wel periodenkwadraten 3,in theorie 3perioden 10kwadraten 1x projectief rekenend zonder 2,(niet een kwadr)
8 geg Neumann geschikt,blijft 1x(anders) harm als functioneel,functioneel alleen tekengeschikt,
optie tot 3 verschllen negatieve 2 doorrekenbaar,1×1x (Likwdr),door tot Laplace Geheel

te specificeren,
gaat complex cyclisch 10 analytisch
tot 3punten 2 a-centrisch,(on)voldoende
leest eigen bewijs zelf zonder1,5 x,leest (zonder) Fermat grote Stelling( niet),1x complex 10S alleen (en) tot kleine St.,
1000x te lezen,(Hanke,Bhargava lezend) tot 17 lezend 3x tot 4x te rekenen,rekenschema 8×8 ruimtelijk doorrekenend nemend
(ga na) Laplace geheel,
1 Langriaan+1 mee,2×1x als 1×1x gaat rekenend 8×8 schema getalschema ruimtelijk geheel,
(nu het practisch,fysisch gaat,2geg opmerken,ref ,,keerpunten in de fysica lezend 2geg1 nemen,en ,,energie is de vierde componente van de energie-impuls vector,pag 130 ref lezen,nemen,wegnemen als onzekerheidsrelatie,1×1x wegnemen nemend te nemen ,zekerheid te nemen,quantum mechanisch 1×1x1 te rekenen,beide nemend te rekenen materiegolf geg
voortbewegend geschikt1×1 zwaartekrachtveld 2punten1 mee,
en
merk op,1x (zonder) als hiervoor gegeven tot schema erop als ero,erbuiten erop, toen 17 priem 3 complex 4,
hiier complex 5,(nagaand 2 opmerkend,1x anders),,
,
gaat duidelijk te nemen zonder 6 geg 4 niet tot 12 te lezen te nemen zonder,(wegnemen),ln kwadr+1,het gegpunten hier niet te rekenen,wegnemend 2x(anders)1x,ook wegnemen,het geg 10S wegnemen,ook complx alsgg ,eweg,
1x anders theorie zelfbewijzend bewijs,1x teken buitengetaltheorie tot Kl St geschikt niet alleen
en deelspriralen6geg 1×1x zonder onendig 6 tot zonder probl (symm) ruimtelijk oneindig 3 niet nagaan niet nemen,lezen tot (5.3),als op afstand als kromme e kromme 1×3 punten als Helfgott geg lezen,2punten rekenend functioneel nemend,
1x andermaal nodig bewijs te stellen,1xNotatie geggeg bewijs eenmalig,1x,1x voldoende voldoend/comments,pse

Opm.,
voorlopige opmerking,ga wel na,en behalve opmerkend als boven nalatend geg als Goldbach nalatende geg een geheel van vijf gegevens,als events op Aarde ,specificaties in te zien,1A4tje in ons archief dd 2701 2018,
en,voorlopig voorlopig, als clusters 6 clusters events 18 events op/bij Aarde,

[Ik schrijf er een paar uit.En dan zoek je de rest zelf maar uit met je vrienden,de amices van de wereldtrusts samen met je Genossen van je nieuwe wereldpolitiek zonder vrijheid voor wie dan ook].

NOTE.
lees ze toch maar door,zo gauw je het bijltje er bij neergooit,op het laatst genoemde A4je,6 events 12 in het geheel 18. Dat kun je zelf ook nog wel optellen.

2901 2018.
Urgent,(studie),
1A4tje archief dd 2901 2018,afleidng tot bewijs,
hier samenvattend verkort,
coordinaten systeem transformatie(s),(en tot 1Moebius geggeg) ,verschuift 1×1 oorsprong eenmalig te rekenen rekenend te nemen ,
2balansen opstellend gaat 1x tot 3 mee,gaat 1x een kracht,energie-impuls-vector mee,stelt 2 balansen,(energieb., stofb.)
tot 3,(impulsb.),neemt rekenend M,m mee te rekenen mee in voorstelling Helfgott gegevens mee te rekenen mee,
verschuift reeel als bewegend punt,gaat/blijft als zelfde object onveranderlijk doorrekenbaar te nemen,berekenbaar binnen ons systeem onveranderlijk te nemen,neemt,werkt zelf, 1x en stelt 3hypothetisch,zekerheid, 1x,1x volledig voldoende bewijs,

verbeter,beter,(en ref. opmerken),systeem rekensysteem,gegelsysteem
behalve tetaedisce(e) regelend in het systeem andere coordinaten 2 systemen 1x anders regeling getalregeling+1.
en (zonder4) assen,1×3 geg opmerken,(hyperb), nemen,
analytisch 2
tot 1/2 te rekenen,3x na te gaan,
ref opmerken,10 analytisch lezen 10 punten,(en andere 3 #), diagonalen, kromme;
1x (analytisch+1), door,terug rekenend, als 2×1x als 1×3 punten2 aanwijzend cirkelpunten+1,aftellend negatieve complexe 6punten 4,1x(zonder Padovanprobl.),verschillen negatieve 4,
doorrekenend nemend tot als geg +1/2,1x,(en 8deelruimten 3 ruimten 1geheel opspannen ineens 120 gegeven),
1x (analytish-1)
3x ruimte complex punt 3punten binnen het systeem zonder puntcoordinaten,(coord niet complex) te rekenen
anders 3 coordinaten systemen transformatie,1x systeem van getallen 2×2, getallen vectoren,10 vectoren 100,1x vectorruimte+1,duidelijk geg duidelijk duidelijk geggeg Helfgott, tot kleine getallen,(<39),doorrekenbare2,(priem 37,31),andere ,,priem”,(tot 25-29),andere 4kleinere3,op te merken 13,19,(tot 20 lezen),23 geschikt juist erekened ,rekent 5 ,1x 1x tot ekwadr,complex ruimtelijk model 8×8x8,rekenschema 3×5 getallen anders verspreid,1x tot 100 geg tot 200,alleen 112 juist ,1×1x zonder+1 lezen zonder 100 te nemen 136 niet anders 37 juist geschikt (zonder 20 complex 17 alleen 4omplex 3),juist geschikt 57,voldoende gegin eerste instantie,
wel ander gegeven 2×2 rechthoeken,1×1 vierkant,(hiervoor bij ons en refs wel na te gaan,
niet anders te stellen,alleen in de natuur hier in de astronomie als binnen het rekenschema vierkantsgetallen 2×2 als juistgeschikt(priem)/ga het zelf veel beter na,behalve behalve 112 tot 120 symmetrisch+1, eenz,doorekenend,(en !X teken 115 mee ) ,tot 135 juist te nemen,anders niet verder in studie getallen gegevens ref C.Reid verwijzend te nemen,
en mee in studie door, tot 15 Hyperb door,….verder vandaag niet…,en Levi-Cevita niet zonder Helffgot,1x anders tot3,Geheel,!xberekenbar nemend,voorlopig vandaag niet).
# wel terug bij ons bol punt,1X rekenpunt nemend,het geg bij ons bij andere te lezen ,(teruglezen),bij andere punten te lezen,andere punten halve (on)regelmatige lich.- hoekpunten punten 2extra geg,(teruglezend te lezen),bij ons aanvullend op geg A.v/d Essen c.s. te nemen.meenemen).
2901 2018.
toelichting,1 uitschrijving gereed,
tot Dim 2 D gereed,derde D,Dim,zal vanzelf wel gaan ,4D,in de natuur bij ons in de astronomie 3D zal wel gaan,wel vanzelf gaan,
lees bij ons in archief,team leest 2A4tjes dd 2901 2018 in ons archief door te lezen:
,,neem zelf in voorstelling,als dualiteit,lezend Ruby-kubus lezen, 6 kleuren 4 anders 2,kleurloos zwart,wit ……,enz,lezen,to check.

3001 2018.
in het systeem Trapist,en hier in het systeem+1,anders bij onze zon,Jup.Aarde alleen,(anders) nagaand
krachten,vectoren en als producten anders 1x alleen vectoriele en in onze omgeving aanwijzend voortbrengend functuoneel nagaand te nemen,nders ruimtelijk geschikt onder een hoek als in plat vlak goniometrisch hyperbolisch alleen complex functioneel kwadr+1
en als coordinatensysteem alleen barycentrisch +1 Moebius een oorsprong geschikt het punt aanwijzend,(hiervoor voldoende,teruglezen),hooppr op,groeit aan als de nieuweling in ons planetensysteem,
nu het elders niet anders gaat,en wel 1×1xenergie-impuls-vector opmerken,in het Trappist systeem lezen,2x 1x een baan,planeetbaan,elliptisch kadr +1,(verschuift niet als punt niet,blijft ellipt,niet kwadr),en gaat
als derde,planeet nog,slaat als te pletter,niet andersom,ontsnapt niet loslatend parabolisch niet hier geg,gaat tot zijn limiet als Laroche het geg hier lezen,dissipeert energie niet volledig niet anders,wijst bij ons,nabij Jup.aan,binnen de ruimte en spant ineens op,als oorsprong het punt transformatief 1nieuw punt,oorspong,hyperb,1x te nemen,
nu het gaat 4 ruimtelijk3,alleen 3punten2,analytisch 1×1x ,zonder derde, te lezen te nemen,1x 3 punten projectief rekenend punten 2 punten anders 2,1x te rekenen ,gaat
alleen inwaarts tot de limiet rischting Trappist,leest 1 punt,en vlak +1 als machtvlak,materiegolf,geschikt tot 2satellieten veranderend in positie,en onveranderd op dezelfde onderlinge afstand blijvend,positie samen in positie tov Trappist,1draaiend 2 ,1x als energie-vector-impuls opmerken,(on)voldoende energie dissiperend opmeken,te doorrekenen,en gaat alleen als vlak als machtsvlak,elders present in de ruimte als vector de andere energie impuls vector bij ons en Jupiter als vectoriele aanwijzing te nemen,en F leest,procesf analytisch rekent complex het geheel tot gereed ,nieuweling door ons t.z.t te betreden,nu het gaat,programmeur vooraf gereed,
OPM.wel onderzoeken draairichting Trappistenplaneten,speciaal vast te stellen het geg ,niet retrograad,van uit te sluiten derde object,gaat,naar verwachting ,in geval retrograad ook wel, in 2 stappen, kapot,(Roche+1 lezen),
deze(n),voorheen anders als vermoeden,nu rekenkundig te bewijzen.
Opm.theorie,goniom.2h zal zijn sin2h,waarden2 w.,(product+1, getal),de anderen ook wel duidelijk tot 2w 3 andere (1 in productquotient +1,getal), goniom.H,voorbrengend,1X functioneel als tot vlak plat vlak,
en rekenend 100 delen,(en deeltjes) analytisch ,1×3 vectoren,analytisch tot 1 satelliet Geheel,
en,draairichting afhankelijk, delend,rondom 1/1/1/…rond lezen tot rondom sluitend,mee 1 maan mee ,(energieverdelend lezen,anders afhankelijk en dissipatie nog mee,ook wel meerdere objecten maan mee,ook wel ring mee,als om Neptunus als 5 en als om Saturnus als 3,enigszins duidelijker sinds Hugens,Galilei e.a.,neem ,,juist”waar,als te veel waar,reken zuiver door,resp 5 als 3 waar te nemen en resp 3 als 2 waar te nemen, doorrekenbaar 3,2 de andere 2.1 doorrekenbaar te nemen,aannemen te nemen,gelijkheid en =teken bekend stellend te nemen ).We zijn nog niet klaar.Model later verder.

3101 2017.
ga zelf beter na,(lees wel geg terug),schrijf uit
en hier als duliteit lezend
voor Meton cs bij tweetal maan,cryunyhe,tot 19,tot 76 door als tot 100ruimtelijk door,en 1x zonder 4,alleen als 5,1x complexandersom complex e rekened,rekent 5,1x als tweerekenend complex 3
leest 59 geschikter +1,1x tweerekenend +1 als+2 complex door 60, 1×1x geg120 gegeven,
gaat zelf voorlopig na
2punten assenstelsel (s) ,#,barycentrisch +1,en
als lijnkettinglijn,zelf punt+1,vierde geg complex 3punten,(assaen stelsels hyperb te lezen,lezen),
dodekaedrsch als half isokaedrisch , tot 112 te rekenen opmerkend,
3 punten 4 als 3punten4 complex2 lezen,1x rekenend zonder als Sproblematisch 100 ruimtelijk 1o het andere S probl evenmin als probl 2 niet
gaat complex1 anders 2anders (deel)ruimten,
vierde als achtste deelruimte,
en opspannen geg dezelfde 4punten3 opspannend
dezelfde ruimte +1 vectorruimte +1 de andere zelfde,
1X3punten tot 2 (andere)2
opmerkend,(geg teruglezen) ,kettinglijn+1 lezen complex punt lezen anders complex2 lezend
en 3punten2 erbuiten buiten hexaedrisch de ruimte als complex ledig halfledig,en tot model rekenmodel 17 theoretisch rekenend nemend te nemen reeel,
beter reel1×1xdoorrekenbaar 3/8,1X beschikbaar,
ga niet verder na als voor maan,cruinthe hier niet verder,hier beter geg toewijzend elders Trappist objecten satellieten 3,2
verlies behoud 2,1 gaat teloor tot Roche limiet 1 geg,1andere optie blijft ,niet anders eenmalig een T.satelliet gaat 1×1x ,
tot limiet Roche niet anders,retrograde object gaat,(sluit uit niet-retrograad,ene satelliet gaat niet zo,gaat retrograad)
niet ander niet,merk het wel op,hier opmerkend het theoretisch geg Levi-Cevitageg hier opmerken,(gaat vanzelf)/for discussion only to check.
NOTE.
volledigheidshalve,vul zelf hierboven aan,geg wel duidelijk,
middelpunten aangeschreven cirkels,mp ingeschreven cirkels,Ceva -driehoek,anti-Ceva-driehoek,harmonische ligging,harm,verh,projectief te rekenen,barycentrische coord,perspectiviteit,Trappist op 39 l.j., de gegevens laten wij over aan programmeur-designer tot gereed time-sheet,Engineering Flow Diagram,ook voor de balansen merken we op,ook om aansluitende nalatende gegevens op te merken voor/door fysici,astrofyici om voor kleine deeltjes fysicus dualiteit te zoeken.
NOTE.
Trappist met 1 planeet binnen de bewoonbare zone 2 andere erbuiten als erop,en dd2202 2017,andere planeten 4 ,in totaal 7planeten,binnen de bewoonbare Trappist-zone,ook wel,zal wel na te gaan zijn bij ons in de systemen,voort te zetten analytisch meetkundig rekenend nagaand te nemen,beter HOLD UP aan te houden voor info geg ,,James Watt-telescoop” e.a.,(wellicht in 2018),
voorlopig derhalve,en wel teruglezen,overeenkomstig meetkundig,(conform meetk.,als transformatie als punttransformatie(s) ),geg bij ons hiervoor 4planetoiden 3 achter de zon achterlangs geg als geg als functioneel voortgaand+1 als geggegge tot 1×3x4 tot 120 geg opmerkend,hierna zoekend zekerheid door waarnemingen zoeken,tot100 vectoren analytisch in de ruimte 4×5 vectoriele geg,als producten,NIET vectoren gegeven,1×3,(diargram op te stellen,diagram van vectoren en model 17 uitbreiding geven).

3101 2018. voorlopig een check
D110 aanwijzen,opmerken
binnen 4termijnen als 3 geg 39+1
en binnen erbinnen als geggeg 4termijnen3
(reeel) a posteriori aanwijzend a priori aftellend
positie Cruinthe ,Aarde,Maan ligging t.o.v zon harmonisch +1 juist in 2120 m.b.t Jup.
alleen lezen 2120(+)120(+)1×12x12(+)1×15x15×15 anders nemen,

en,alleen nemen,behalven 4 vectoren 8 alleen als producten kwadraten als producten 3x te nemen,1×3 ander geschikt vectoren echte vectoren,om en om nemendd 1x zonder 16 tot 17 niet, niet anders tot 19 terug (zonder4),terug te lezen bij ons,en voegt 1 toe,(anders tot2,als puntt toe als geg 10S als Gauss geg),stelt samen (zonder Fermat,wel Kl.st 1x,(exponentieel tot 10,voldoende tot 17gegevens 1ooo x,en gaat 1×2x als 3x anders 1×2x tot getallen verspreide 2anders verspreid1 binnen schema 8×8 schema het halve 1x 3 anders 1 in roterend schema,(…taranti’s?… teruglezen,HOLD sudoku’s,ruimtelijk als origami’s punten1punt H in voorst.nemend 2H goniometr te rekenen,productee tot 3, door te rekenen nemend rekenend nemen,gaat als (f+1),1x mee opmerkend rekenend nemen) ,2punten 1 andere om,ruimtelijk nemend projectief 2 rekenend bij ons voldoende tot priemresultaat,(pkwadr.resultaat,in de andere rekening door samenstellend door,werkt,rekent zelf zuiver rekenkundig rekenkundig,1x),
behalve(n) 3produten n ,n+1,(N1,N2 en 1x+1,lees terug,voor N teruglezen bij ,,verbrijzelde object”terug),in geheel mee meenemend,en 2×3x5 als producten tot 100,anders 1×10 getallen vectoren binnen diagram tot 1×3 vectoren2 anders,punten vectoren punten anders,

alleen lezen,voldoende bewis aan te geven,behalve
2120(+)120(+)1(1×15x15/1×12x12,vooraf voldoende te lezen nemen,1 Nieuweling 2550, voorlopig aan te nemen,
mee te betrekken,tenminste 1500 Kuiperse objecten mee betrekkend opbouwend te nemen in voorstelling ,(voorlopig) voldoend door te rekenen nemend,nemend alleen in het systeem het juiste binnen ons systeem planetensysteem,1×1xander rekensysteem ,tot gereed gereed+1 Nieuwelinggereed,1X analytish,/.
HOLD ON,BeWARE OF SPECIAL OBSERVATIONS in this coming year/
wel,voorlopig goniometrisch (functioneei+1),1x alleen complex H geg nagaand te nemen,neemt,1X toestand Trappist tot bij ons buiten ons systeem gordel Kuipergordel geschikt door tot voldoende erbinnen te rekenen rekenend doorrekenend nemend te nemen nemen,3x 1x doorrekenend 2x tot 1/2,1×1x vanzelf alleen als kwdr geschikt in rekening (hoofd)rekening,1×1x te nemen alleen vanzelf hier in de astronomie vanzelf,Hoofdrekening vectoren producten 1×3 de Notatie.,geheel geheel nemendneemt zelf Geheel,1X,(binnenkort wel eens gereed).

3101 2018.
[Mensen,die de holocaust ontkennen deugen niet.Mensen,die steeds de dood aanprijzen, verdienen mijn respect ook niet.
En bestuurderen,die wetenschappelijke rapporten vervalsen en verantwoordelijk blijven voor vervalste medische certificaten en medische dossiers,zouden bij zichzelf te rade moeten gaan.
En zij,die in geweten vergeten zijn,hoe gewetenloosheid andersom als gewetensvolheid in gewetensvrijheid aan te prijzen zou zijn,vangen daarmee bot,denk ik.
En een staat,die rechten van burgers inkort en laat vragen: ,,je bent toch een grote hufter,als je je onderdelen als in levende lijve of onmiddellijk als tijdens jouw dood nu al niet afstaat?"geeft geen zekerheid over burgers-rechtspositie.
Het hart van de 16-jarige met downsyndroom zal na de operatie even warm kloppen als dat van de politicus-oligarch, als zij op tijd aan zullen komen voor de geslaagde transplantatie op tijd aan de beurt mogen komen.Mijn codicil blijft zeker enige tijd ingetrokken.Kijk toe].

0101 2018.
en,ook voorlopig.
leest het Klein- viergreepgegeven,binnen ref,…#..lezen,geggeg als geg viergreep geggeg als geg lezen,nemen
ruimtelijk 1×3punten te bepalen te nemen te lezen,en perioden 8 tijdlengten3 kwadraten tot 3,
gedurig,1X tot 3 terug te rekenen,binnen perioden jaren tijdlengten eenheden door te rekenen rekenend ,(eenheden rekenen )5,1x tot 3 terug,(binnen 1000j,1xwel4x wel ,voor tijdlengte wel,,2120 +400 +30,als 6×5,tot 2550,1×1x aangevend)
als Nieuweling a.s planeet tiende planeet aan wijzend aftelbaar de vijfde door ons rekenend te nemen, reeel t.z.t,wel berekenbaar apriori berekenbaar wel,door ons in te nemen,(zien zij dan wel weer,voldoende als volledig in 2550 verbeterd na (te) gaan((d),opmerken niet zonder Levi Civita het geg op te merken te nemen,meenemen),ziet programmeur zelf wel in,door ons in te nemen binnen Jupiter de zone als bewoonbare zone in te nemen te nemen 1X ongeschikt 4 zone(s)2gaat 1,1×1x geschikt,(evolutionair nieuw, geschikt),geschikter voor onszelf,1X,(preliminary).
# http://www.mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid.shtml,
studie
Trappist 3planeten4 andere zones 5,1x geschikt 5planeten zone geschikt
komend situatie bij ons 2 nieuwelingen,behalve 2,1 alleen als achterom als achter Jup achterom en alleen 1 alleen,behalve +1 als achter Jup.achterom Om geheel mee achter de zon achterom mee,gaat alleen als extra planeet de echte Nieuweling
gaat als ons gegeven geschikt

en jenseits 4planeten 5 zones geschikt en getijden 4 getijden 2x 1x geschikt 3
tot bij ons 2 gegevens planeten2,geschikt 1andere
4 getijden 3 jaargetijden verlopend 2
alleen bekend 2, zomer en winter alleen,
duidelijk verloopt als herfst de zomer vanaf zon als door te meten (en) neemt toe, 2(doormetend)1het geg
als lente tot als zomer als vanaf Jupiter ons duidelijk,1geg1,

(lees als studieref terug bij ons behandelend blue moon,speciaal als operatie,ook aanschouwlijk als per datum 3101 2018,de bizonder waarneming vergelijkbaar geg in studie geschikt),

als Nieuweling,de beste bij voorkeur te nemen,wijst verdere studie,fysisch,mechanisch na te gaan te nemen,terug mathematisch keuzeaxioma+1,1X het aanwijzend geg,definitieve Beslissing,1×1x betere verbeterd ,1X analytisch te rekenen.
Aanw.:Burali Forti 1getal ordinaalgetal ,1x axioma+1 geschikt +1 als +4

0202 2018,
studie.
tot 4 stelsels gegeven rekenend.
bij Trappist 1×3 zwaartekrachtvelden punten,op afst 2,golf Materiegolf,1x
en googelend opmerkend1×3 als 3×3, functoneel,Neumanngeg onder ,,Burali Forti”,ook Zorn,Zemelo opmerken bij ons
(metrisch) wel derde geg 2
nagaand situatie+1 barycentrisc 1x,1x
en objecten Kuiperse ring opmerkend 2×2 nemende te nemen (metrisch) 2×1
20 kuiperse obj. als in drieoeken 1x(anders)1x geschikt
60tallig hexadec 1x zonder4,symmetrisch 12 dodekadrisch opgeven,
en zonder tijdprobl 2 ook het andere niet en niet terugkerend niet,(merk op,nu het rekenend gaat,priem gaat,Helfgotts bewijs meebetrekkend,(bewijs uit 20120)
ga na mtk rekenend hexadec als tot 32 anders rekenkundig sexagesimaal (terug)
5x als 3×4 door 1x als tot 60+1 als +4,
gaat rondom 2 tot 3 voldoend tot 240,complex te veel 1x tot 180 te veel 1x tot 240 als te veel te veel zonder probl(en gaat niet 180 symmetrisch) tot 120 geschikt ,keert niet om niet
F opmerken 124+5,leest, (129geg),3×5 punten 10 als 15 punten,en rekenend alleen algorithme Gauss-regel duidelijk te nemen,
eenz.eenz symmetrie opmerkend
10 (punten) bgl compl rondom geheel 1Dim,

en anders duidelijk naaldelement+1 hierna duidelijk,

gaat,(en tekengeg 115,1X)
tot 150 hier niet geg te rekenen alleen geg op te meken regeling digitaal lezen alleen,
hier alleen opmerken rekenend op de gegevens alleen
Zorn,Zemelo,alleen alleen,(niet een uitbreiding),hier bij ons 4,3 geschikt terug 10 axiomatish 2,1x zonder enig probleem,
1x driehoeken (Anti)Ceva driehoekgeg,anders tot 3 Levy Civita het geg anders niet Burali Forti anders niet keuzeaxiomatisch 1x geschikt,1x geschikter,
en verder wel duidelijk 6 gehele Neumann5 gehele algebr gehele getallen duidelijk te verwerken te nemen,
en schrijf uit,desd geschilkt,geschikter,en in fe natuur alleen binnen de astronomie hier te nemen ,neemt naaldel+1 het geg geschikt,en ga het alleen na,1punt in de tijd,ruimte geschikt geschikter eenmalig,1×1x ,en opmerkend cruinthe het geg in 2021 geschikt,analytisch meetkundig,1X,
duidelijk,wel Burali Forti geg de paradox lezen,
en verzameling van alle ordinaalgetallen laat zien,laat ons een antinomie zien,in het metrisch systeem+1,als tegenspraak functioneel2 zien en als tegenspraak bij te nemen ordinaalprobleem,1x (f+1) zien,
gaat door in de andere constructie door,bouwt op,de vorige+1mee, bouwt op 1x,nu het Trappist eenmalig gaat, ongeschikt dissipeert,niet alleen voor m,ook mee,(getal 1 3/7 werkt 1X,x niet alleen voor m dissipatie,werkt anders 1x,vereffent energie juist (zonder) rest kinetisch niet als dynamisch 1x niet voor een rest niet rest+1 niet,
nu het gaat de F. getalf leest alleen,duidelijk te lezen te nemen,model rekenmodel 17 lezen,geschikt nemend 10 punten 17 gegeven anders te nemen,nemend 6,4 anders duidelijk rekenend nemen,lezen wij voorlopig hypothese,later door waarnemingen aantoonbaar,zekerheid+1,1x ,bouwt bij ons op,breekt elders af,bewijs wel voldoende vooraf als geheel van gebeurtenissen doorrekenbaar duidelijk te nemen,nemen,
en
hierna ook niet nagaan( tekenloos) dig geg nie en 1×1x niet getallen coord gehele Gaussisch niet logarithmische niet,alleen wel nagaand 3 geg
coord lezen nemen 2 geschikte 1 type driehoekscoord.(en) 2 opmerken 1type anders ,elk geheel barycentrisch te nemen,door tot geg Moebius geg bij ons teruglezend,(band,enz.gehele getallen 4 getallen 3) coord andere andere 2,geschikt geschikter 2 barycentrishe typec. coord 2,gaat als enig geg Gaussisch metrisch na te gaan,anders na te gaan tot laatste ref, http: mafhcurve.com.,enz bij ons zoekend door zoekend 4punten 3,en behalve,1×1x viergreepgeggeg,analytisch 1X ruimtelijk tot 3punten2 als getallen gehele gehelen algebr te rekenen,beide doorrekenbaar,(1bij Trappist gaande,1bij ons bij Jup.komende) binnen ons model berekenbaar te nemen,nemen,programmeren,
vat verbeterd samen,
Baroli Forti,als paradox het geg 4getallen 2 lezend 3 nemen(d) als geg 2×1x als1×1x meenemen 4greep3 punten,en gaat vanzelf (D),en keuzeaxiomatisch als geg tot 3 als tot (andere)3 getallen als ordinaal getallen,(D+1) als geg Levy Civita als (optie) Differentiatie lezend nemend ook andere (optie) telezen te nemen,neemt zrlf wel voldoende tot de gelijkheid nemend te nemen als tot 1/2,1x+1 als tot !/2,beide andere simultaan voldoende )voldoend) ,1×3x als 1×2x andere optie(s) anders tot de gelijkheid,blijft D,hier Determinant lezen,en doorrekenbaar 4driehoeken3punten,anders 10punten Helfgott geschikt,juist anders rekenkundig eenmalig,!X.leest onze Functie in de astronomie alleen Procesfunctie analytisch 10punten als priem geschikt duidelijk ,neemt 6objecten 10 te behandelen als te bepalen 3,2 bij Trappist,anders elders 3 objecten 4 te bepalen 1×2x2 tot 2 geschikt 3,gegevens bij Jup.bij ons door te rekenen,2objecten 3,neemt in te rekenen 2objecten bij Jup,1 als tiende planeet,1 als maan Jup.maan,niet zonder,(continuumhypothese lezen),1 object anders bij zon,bij Mercurius, ,,Vulcanus” lezen,neemt zelf wel,(bijregeling lezen,als Vulkanoide wel het geg meelezen)
/check mee,pse.

0202 2018.
De Almelosche Almanak.
We hebben er in Nederland niet veel meer van.Niet veel meer boeren niet meer, steeds minder journalisten,parlementsleden,gerechtsdeurwaarders,nieuwslezers,onderwijskrachten,politici,winkeliers,#bestuursrechters en kroegbazen.We hebben er minder en minder van.Een paar vakbondsleden zijn er nog,een paar bankiers,een stelletje top-voetbal- trainers,enige hackers van gering vermogen en, af en toe ,ook wel eens, nog een kampioen schoonheidkoningin.
De tijden veranderen.De rijken,behalve de monopolisten en hun politieke vrienden, worden langzamer rijker en de armen kunnen nog binnenhalen.
Weliswaar presenteren zich wel bekwame ict- deskundigen.
Zij zijn de aangewezenen.Zij kunnen Nederland weer op de kaart zetten. Het is niet zeker,de situatie blijft riskant.Kijk toe,toeschouwer.Houd je adem in.
# verschuiven zichzelf naar de marge.

0302 2018.
verder nagaan,en zie vooraf1 A4tje,1schets dd 0302 2018 in archief,nagaand doorgaand hier
beschrijving regeling 2bijregelingen1 getalregeling als uitschrijving Hoofdrekening,1x,1x(x), Notatie!X,1x
hier ,en alleen dynamisch energie geg binnen ons pl.stelsel,
Burali Forti getaldiif 1X getal,en +1(rest) weg te nemen
analytisch 2 nagaand2(functioneel+1)
bij ons 2 geg1,kromme complex 2puntenop afstand vootgaand functioneel ruimtelijk 1x tot 4 punten 3 zonder zonder viergreep de andere ook niet,(ruimtelijk ruimtehoek tot geg 2bgl onvoldoend) niet zondr geg bij ons ,1punt (10S) bij ons lezen als geg afst/1×2 (x)
12 punten tekengeg 17
(analytisch +1),1(x) geg (Anti)Civa driehoeken 2 geg buitenzijdig,gaat als derde geg,
wel driehoeken lezen,(ook Brianchon,Pascal 1x anders tot 5 buiten kegel mantel,geschikter 1 punt 5,1x rekenpunt geschikt buiten kegelgrondvlak geschikter)mee 1anders tot 5 analytisch 10 punten Helfgott 3 driehoeken 3 geg ,,priem”priem tekengeschikt ,behalve behalve als opbouwend tot schema 8×8 ruimtelijk 3 tot erop mee,gaat geschikt geschikt 5 tekens tekengeg 17 te nemen
en 8 Neumaanngeg cilindrischgeg opmerkend,(zonder 6,7x niet lezend) door tot 10,1x analytisch ,gaat alleen priem 4typen3,
(kwadr tot 4,en 3x 4kwadr st+1 lezen,3x nemen,aanw.: bij bron ,ref C.Reid verder gaan,andere aftellen aannw p+1/p en 2p en 1/p,te behandelen (1)/p,zie bijregelingen hieronder),
tot hier duidelijk tot 15 punten gegeven zonder dec,stelsel,en 2×1x als 1×1x vastpunt 1o algorithmisch,tot 15 doorrekenend,terugrekenend tot 12,gaat stelsels rekenstelsels 5x,1x (zonder4)punten lezen metrisch 3 gegeven,door te rekenen,behalve (behalve), 12 punten twaalftallig als 3x twintig punten zonder 3 punten hexadec. niet,rekenmodel 1x geschikt geschikter door,doorrekenend 1×2x als 1×1x zestigtallig tot 100
5x ruimtelijk punten 1oo geschikte ,geschiktere 20,1x tot 3 coord geschikte type eenm tot Euler geg,anders nemend 1xpunten rekenpunten,en Burali Forte (ver)werkt zonder rest dynamisch voor energie verscnil energie 1×3 analytisch,
dd+1,voldoende geheel,bij ons tot de Notitie,1×1x,

en gaat2×2 planetoiden blijvend elk voldoend voldoende achter de zon blijvend achterlangs,(terugleze),l
gaat hier mee door,2objecten planetoiden 1 maan maan Jup lezen,gaat eenmalig,(niet) doorlopend blijvend ,na perioden tijdlengten 7 lengten te nemen,(gaat en achter de zon langs en achterom onze aarde langs,heert terug ,blijft tot volgende gelegeheid als bewegend alleen omJup.om,en perioden3perioden kwadr 2,1x eenpunt mee,aalleen in de natuur,hier in astronomie,en wel tot 10 perioden8 reeel in model rekenmodel 3punten2 objecten in theorie (1)/2 het gegeven lezen bijregeliinge 2 nemen,meenemen 1 getalregeling,aanwijzen,
voorheen Vulknus geheten,duidelijk Vulkanoide geschikt,de en niet zonder de andere bijregeling,
7 ijstijden tot 8,1x rekenend doorrekenend maan Jup de geschikte niet zonder de andere geschiktere,bollen punten teruglezend bij Archimedes als bij ons analytisch 5,1x,
wel doorgaan half regelmatige lichamen nagaan (hier) anders teruglezen d ij ons voorheen,
hier voldoend voldoet na te gaan
neem in voorstelling lezen halfregelmaige lichamen 2xviervlakken3 gelijkzijdig 2×2,afgeknot 1x anders (als in draaiend systeem)
projectief tot grondvlak 6x grondvlak deelvlak 3 driehoeken2 wegdraaiend 1,1x anders (iets verder draaiend),
en ga als trapezium projectief (6 stuks aan de rand eenz,zie schets archief,anders 4 voldoen zonder 2,de hale figuur te lezen),punten geschiktpooljgeg coord opmerken alleen,
leest ruimtelijk onder een hoek bglente lezend in plat vlak bglengte +1 nemen,doorekenend hiervoor 2 extra punten geg terugnemen 1 punt extra geg hier lezen te nemen,
en gaat als poolgegeven 3steren 2 begeleidsterren alleen terug te lezen binnen ons systeem ,(zonder Prox c hier niet nagaand),het geg 3,2 eenmalig 2.1 door,doorrekenend te nemen door te rekenen te nemen,(niet voor fysici,kleine deeltjes ook niet,niet nagaan) 1 regeling alleen 19 zonder 4 tot 15 door (zonder10),rekenen hulprekengegeven 3/8 analytisch 3punten binnen deelruimten 1 punt erbuiten in complexe ruimte analytisch mee tot 3 complex tot 3complex3 te rekenen te rekenen,werkt 1x Eulers (Likwadr)1×3 tot 1×2x als 1×1x geschikter 1-ekwadr het priengegeven gegeven,doorekenbaar te nemen,berekenbaar analytisch juist.
vat samen tijden getijden lengten tijdlengten,1x zonder 7,3x een punt zwaartekrachtvelden geschikt anders tot 3 gaat 1 golf gegeven een punt mee,zelf verder lezen,
timesheet opstellen,
ook wel teruglezen tot 14 zijvlakken 12zijvlakken afgeknot als tetraeders viervlakken lezend,theoretisch bij Cantor bij ons Corsten geg 9 teraeders 10 anders bij ons te lezen,nieT nemen,(tetraederregeling hier niet geg nagaan),en hier niet nagaan niet nemen regeling dig+1 het geg 150 niet lezen lezen alleen lezen naaldelement +1 lezen, (niet nemen),
en 1×1x
bij Neumann 8 punten cyclisch 10 analytisch-1,1x (on)voldoende geggeg,voldoet alleen 1x mee coord cilindrische het geg gaat mee 1systeem coord systeem (anders) 1 oorsprong alleen mee anders niet 2coord geg barycentrisch,(Jup.,zon),1x,x analytisch anders niet,in het rekenen anders niet,1×3 punten doorrekenend nemend te nemen,vulkanoide,maan Jup,1punt extra geg alleen rekenpunt complex het geggeg
wel 1×1x1
terug als geg tot 150 over een hoek+1 terug,en 1×1x tekengeg tweerekenend nemen,over een hoek1×1x tot 135 gr 1x extra geg te rekenen complex te rekenen nemen,gaat weer,ontsnapt weer,Jup.maan ontsnapt opnieuw,gedurig 1x doorrekenend nemen wel duidelijk,
ook wel me duidelijk timesheet aanvullend te nemen,extrageg complex tekengeg mee anders tot 3 anders mee te nemen,als derde,Cruinthe) geheel om aarde en om maan om het geg Cruinthe 1x tot 3geg nemend,anders niet getaltheoretisch3 getallen,(niet verplaatsend lezen) het geg in ref C.Reid duidelijk te lezen te nemen,en andersanders,als uitbreiding logic scheme duidelijk,en alleen eenmalig geg te nemen,vectot- diagram opstellend het geg duidelijk, hier voldoende beschrijvend, alleen rekenend alleen nemen,en geheel duidelijk ,,vulkanus” reeel gedurig,1x in (andere) ligging te nemen,niet waarneembaar te nemen,rekenend verhoudingen nagaand te nemen,3objecten 8 (opmerken 2×2planetoiden zon ,en maan, Jup,en satelliet, Jup en Vulkanus en Cruinthe opmerken),harmonisch 1x functioneel duidelijk 3 analytisch 1×3,
tot hier voldoende, voldoende hier door (anders) als verbeterd aanvullend uitschrijvend tot..verbeter getanljuistllengegevens… bron C.Reid duidelijk,
2planetoiden4
2×2 elk achter de zon achterlangs
1x (anders)2 en blijft als vulkanoide (&) niet anders geg ligging hieronder mee te nemen,
(hier)
1×1 ander,gaat elk (anders),gaat anders 1,een planetoide ,satelliet blijvend geg 1×1 satelliet zon dezelfde satelliet Jup,
ander 1×1 gaat (niet) blijvend als maan van Jup enige tijdlengte niet blijvend,gaat om zon en om aarde 1x geheel erom,

en opmerkend 7x lengte tijdlengte 20 tot als140 als graden te lezen,magn NP verschuift tot 135,ijstijd te lezen te nemen,1x,1x tekengeg te rekenen complex mee doorrekenend meenemen te nemen,meenemen,

keert 1object als planetoide maan Jup,na tijdlengte terug tot zijn vorige positie geschikt tot +1 volgende door,
leest neemt 3periodenkwadraten2,1periode lengte 1punt mee
duidelijk rekenen te nemen,(on)onderbroken doorrekenen nemen,en Gedurig,1X te rekenen,doorrekend gewoon rekenend nemen getalrekenend ,Burali Forti geg dd+1 nemend te nemen zonder probl een rest niet dynamische
energie,dissipatie+1(weg)nemen,en elders,gaan wij hier niet na,kinetische(anders)+1 zonder pobl hier
tot 5punten doorrekenend tweerekend tot (ekwadr-1) als andersom andersom 1-ekwadr lezend te nemen,neemt in de natuur binnen de astronomie hier zelf (Likwadr) als Eulers gegals tot -2 alleen priemgeschikt tot -1,1×1x gaat Helfgott’s mee 20 groepentheoretisch(algebr+1) voldoende voldoende tot 17model rekenmodel door te rekenen ,tekengeg 17,1x te nemen 10 tekens 6 andere binnen andere 2 stelselsrekenstels 5×12punten hoekpunten stelsel twaalftallig geschikt+1 geschikter 1x 3x twintigtallig, zonder 4,hexadec, 1x 19 getallen 15 als geg zonder 3x naaldel+1 alleen opmerkend te nemen als voorheen in deze blog 15 (zonder) 10,1×3 als 1×2 zonder 8 getallen 5 getallen negatieve gehele algebr 3gehelegehele doorrekenend bepalend,1X (Bepaling+1),getalconstuctie,1×1x gegevengegeven,(vorig geg 3complex2 teug te lezen,anders dualiteit lezen) ,
wel mee nagaan nemen
7kwadr tijdlengten 6
als verschillen 25,36,49 te nemen te rekenen doorrekenend 8perioden3
geschikt 2×2
(vierkwadratenstelling lezen)
1x vierkw.st. lezend 3x getallen 4priemtypen lezen te nemen
tot 5punten als (reken)punt (naaldel+1) lezen 3x niet rekenen,te rekenen
alleen bij Riemann bij ons op het geg Hoofdrekening te rekenen het geg juist 3 analytisch 1×3 het bewijs.

04/05 2018.
uitschrijven,
gaat na gaan als Trappit geg te lezen als 39 lichtj als 240,2×1x als 1×1x als 120,mee
hoekpunt meelezen schema 8×8 geg 39 te lezen
vierkwadratenstelling opmerkend als 9kwadraten 3/4 anders andere schema geg na te gaan te nemen
binnen het halve schama 4punten 3 als binnen 1/4 schema te nemen,
hier specifiek de geg v A.v/d Esen c.s. door te nemen,punten diagonale geschikte geschikter gekromde diagonalen,vierkanten,(cirkelpunten,als verschuivend 1x andere vierkant tot punten 2 andere punten cirkelpunten,getallen nagaan,2xlezen,nemen 1x ,gaan we na halve bol projectie 4punten3 te lezen hierna nemen,
zonder -2 als tot 66 als punten getallen anders 100 getallen,en als geg 34 anders,34 ander complex als 100 ,
mee nagaand als stelling als 4kleurenstelling 3x,

en 1x anders andere schema 8×8,het kleurenschema,(terug te lezen) anders,geg Harm,1X, te zoeken te nemen,
andere schama’s (teruglezen 12×12 ,geschikt nemend zonder 1schama 8×8) voldoende draaiend1×1x tot laatste geg van de Brande 1×2x als 1×3,gaat analytisch 1.5x

4kleurenstelling 3x
12×12 schema (terug),doorlezend 1×1x 16 schema,het halve 1.5x geschikt 17×17 schema v/Br. te lezen,2x aanwijzend,1,5xanalytisch rekenend geschikt
vanzelf,en rekent zelf door,duidelijk andere talstelsels,behalve 12 tallig en decimaal niet, te nemen,neemt zelf vervangend 16 tallig en zestigtalig niet alleen,vervangt ook,(onder doorlezen),te vervangen tot poolcoord ,2dim en de andere 2 barycentrishe 2 andere 2 cilindrische geg vervangen te lezen,neemt zelf wel ,tot extra geg laatste punt geg,niet voor een coord,complex geg getal (10S) het gegeven,als het vijfde geg,1 punt reeel,rekent zelf door tot voldoende,en andersom tweerekenend te rekenen ( ekwadr-1) andersom 1-ekwadr,het geg 1x voldoende (Li kwadr) lezen ,neemt (algebr+1) groepentheoretisch tot 20 ,1×1x 3punten6,(en gegeven Neumann ordinaalgetalleen gaan we later in studie na),
hier op te merken,( ref.,,Pyhhagoras”23 pag 80,1985 ), te lezen ,onnodig ,hierna 7 rijen 8,1x zonder geheel 8,te complex,ook zonder 7,
in dezelfde ref door
4x punten hoekpunten van rechthoeken
als vierkantshoekpunten,binnen het halve als vierkant 2×4 punten hoekpunten extragegeven verschuivend te rekenen
projectief 3 rumitelijk 2,en 3 andere(lege) compex2
1x gaat alleen in de natuur,(halve bol als eivormig het halve),perspectifief voor punt binnen 2x een punt ruimtelijk 3
duidelijk merken we op elders,in theorie 2 driehoeken Anti Civa
3punten 1complex 3 te nemen 1×1x nemend anders niet doorpunten Levy Cevita als Civa driehoek 1geg,alleen in de natuur,hetzelfde punt binnen driehoek in de sterrenkunde perspectief alleen,en wel opmerken,niet mee rekenen,naaldelement +1 geg 1×3 gegeven alleen lezen,opmerkend alleen onder duidelijk,niet meer een probl ligging+1 uit te drukken,,,Vulcanus” gaat blijft als vulkanoide het juiste probleemloze gegeven,

hierna doorgaand,en blijft optie programma te schrijven punten 3punten zonder 6oneindig 3 punten geschikt priem (on)voldoende,
het Goldbach zwakke vermoeden bewijst Helfgott in 2013,voldoet,
lezen wij,nemen wij 2×2x3 punten 12 tekengeg 17 anders (alleen hier) 10,!X,als voortgaand functioneel.+1 als 4 getallen3 gehele,(bij ons bij moebius teruglezen ) de juiste wijzen wij aan,
{en aanw.:lezen voor een hoek ruimtehoek,hoek geg ,voor een hoek bgl.hier een halve hoek in plat vlak,(eders bij Tr. gaan wij de hele hoek hier niet na ),en voor en hoek lezen punt voor een hoek het geg lezen,en wel als check geg op te merken,imiddels toont menaan,neemt men waar 7objecten bij Trappist ons voldoende (een) geg als een check lezend) bij Ref R.Fereol ref math curve.com 3aftellendi2 binnen ruimtelijk conoid Plucker, de andere 2 rekenen we door te nemen voldoende Plucker conoid mee door rekenend te nemen,meenemen,volgende mee, halvehoek+1 meenemend rekenend te nemen,Geheel,1X 4getallen gehele 3 doorrekenend ons geg te nemen nemend gereed,1×3 analytisch .
hier lezen we wel door,reeel geg (ref ,,Pyth.”) 3 x een gelijkheid 2 x tot+1,(lezen geg niet nemen)1X (andere)gelijkheid,alleen tekengeg,!X nemen,meenemen,
en lezen anders te nemen, fig onder 1+2+4 lezen doorlezen onder vlg fig 1/2+1/4+1/8+1/16
draait 1×3x door lezen,vouwt 1×2x (als origami)figuur lezen;
draait eerste fig in 6vierkantenhoekpunten 5 lezen 100x draaiend te lezen,5x rekenend als tweerekenend e-rekenen doorrekenend te nemen
andere fig tot 9 vierkanten hoekpunten,andersom,en 1x complexe geheel mee rekenend tweerekenen te nemen,
resp.tot (ekwadr-1),resp tot, 1/ekwadr
alleen teken nemen,!x analytisch
1-ekwdr
voldoende geg groepentheoreisch,(algebr+1) tot 20 te nemen 3x ,2x functioneel als functionee[+1,geg (Li kwadr)geg als(-1) functioneel priemfunctioneel
draait in ,de geg lezend,een hoek ruimtehoek geschikt,geschikt,geschikter bgl mee ,hoekgeg punt mee,
tweemaal lezend projectief 3 punten bol vierkant als het halve voldoende te rekenen nemen,
wel tekens 17 voorheen 10 tekens 6.4 hier,!X als boven,ook 10 anders 12 tekens 4,3 te lezen te nemen bij Helfgott de oplossing rekenend het bewijs,1x,x voldoet ons,
mee,nu het gaat geg (regel)vlak lezend,
en cilindrisch regelvlak lezen bij Neumann door doorlezend als geg 6punten getallen 8 als ordinalgetallen bekend opmerkend doorgaand
en 1x (regelvlak+1) conoid gaat,R.Ferreol ,(2005,ref. math curve.com),bij ons rekenend door Moebius gehele getallen 4 getallen 3 geschikt geschikter,geschikter 5punten6 als getallengeg,als punten op 2rechten parallel als geg,!x 7 geg (bij Trappist hier nier nagaan),
voldoet ons teken analytisch 1.5x
voldoende voldoet ons rekenend in systemen 2 andere ,stelsels talstel eenmalig terug,doorrekenend te nemen,Hoofdrekening,1X (en) nalatend tekengeg analytisch 1x elders,als tot halverwege buiten ons stelsel van planeten ,aan te wenden,Kuipers geg juist 1x3 lezend , andere Kuipers geg (5.3) te lezen te nemen,buiten ons om,gaan zij zelf wel Verrier probl,niet meer bij ons,anders na 2probl2 anders nagaand,zoekend in studie door,nu het bij ons als opgelost blijft,,,Vulcanus" als vulkanoid behandelt zelf het probleem binnen ons stelsel van 9 planeten (nu) 10,en merken wij verbeterend op,zonder regeling bijregeling +1 niet,ook niet elders anders+1 niet,niet 1x niet bijrereling niet op te merken ,bijregeling niet een geg ,alleen na te gaan regeling getalregeling nagaand 1x tot3 anders te nemen 1x2 objecten nemend bij Jup.anders als 1x2 objecten te nemen ,het ene bij Jup,nemen.het andere bij Aarde Cruinthe,anders als tot 3 ,voldoet 1x2 getalregeling het gegeven voldoet,en blijft in ligging+1 het Vulkanus object nu duidelijk ,een tijdje waar te nemen niet waar te nemen,(daarna weer op te merken,en na definitieve vestiging van Nieuweling, altijd wel te detecteren voldoende zichtbaar blijvend waarneenbaar),
en werkt wel,werkt 1 x getalregeling anders te nemen,duidelijk, en neemt Mercurius elliptische baancorrecte omloop 2/3 tot 1 gehele,en ziet,1x bij Venus de geringe aanvulling op Einstein als in 100j,leest 1x hold up voor Vulkanus,neemt object bij Jup en gaat zonder als vierde geg tweede,
en neemt,1(x) baanweg,verder weg van Jep weg,( achterom bij ons (Aarde) langs),en merkt1(x) zelf op,baan anders,(bij Cuinthe lezen),een geringe lengte als lineair verscschuivend op te geven,en door ons niet anders getalregeling niet anders te noteren,
wel opgeven in het geheel meegeven 3 extra manen bij Jup, op te geven,anders niet anders ,in het gehele complex mee ,behalve3 satellieten2 bij Trappist,5 andere,(inmiddels waargenomen),blijven wel meegaan,,veronderstellen wij pariteit,(wiskundig),ook wikipedia te googelen

0602 2015.
neemt ons stelsel 10planeten 10 algorithmisch 15 algoriyhme,1X harmonisch anders geg 1o tekens,in geheel binnen planete ,1x erbuiten tot Jup.
1o tekens 12 geg 1x2x geggeg 1x1xals tot
6objecten,4,ander 1x anders tot Mars,algorithmisch 5 algorithe 10,
en gaat ook wel door doornemen geheel 1oplaneten nemend 7,8 anders 1x tot opl+1
en lost Helfgott (niet) ander op,neemt 2x geheel geg 4.3 tot opl voldoende geg als derde eerste anders te nemen 4x3 tekens ,,priem"',priem anders te rekenene nemen te nemen
voorlopig duidelijk (voor programmeer) te nemen zon,mercurius,venus ,1x anders tot Jup,gaat alleen ,behalve zon,gaat mars mee,
behalve(behalve),meelezen meenenemen,2manen3 (zonder)1(x) cruinthe,en,duidelijk meemee,3 planetioiden voldoende achter de zon achterlang 4,behalve vulkanus in andere ligging,(later altijd,elimineert zelf),
wel door te studeren,niet zonder overige 6buitenplaneten5,tot alle manen in ligging (on)voldoende voldoende geg,te lezen,(rekenend)te nemen
wel tot als voldoende volledige # ophopiing Kuiprse lichamen datum in ruimte bekend timesheet aan te vullen tot voorlopig voldoende gereed vooraf an eindtoestand gereed voldoende.
#Aanw."tetraederregeling tijdig invoeren en als ref 1x geg teruglezen,1x verbeterde versie in deze blog aan te treffen.

0602 2018
(studie),te speciiceren,
Neumann 6 getallen verschillen 5 als 3 te veel,(prod vectorieele te veel),en 3 te weinig tot 2 getallen 1geheel getalvector +anders1 een rest getalregeling 2 getallen duidelijk binnen ons planetenstelse
en binnen onze ruimte gewone ruimte vexctorruimte 1x3 vectoren gegeven,
wel andere geg ref.Math.com,R.Ferreol te lezen te nemen 3 vectoren getalvectoren
vectoren gettalvectoren
3 vectoren 4
producten vectoriele 3.2
periodenlengtengtetijdlengten
gescikt in ref vorige geg lezende te nemen,analytisch meetk voortzetting lezend
1x hyperboloide+1
2x3 perioden tijdlengten lezen,
de een exponent2 +1andere doorlezend,
terug door rekenend nemend,
resp als tot de gelijkheid+1 nemen te rekenen meetkundig analytisch voortzettend
nemend te nemen niet alleen parapluie Whitney,conoid parabolisch,behalve,1x1.5x als een halve geheel voldoende,voldoet als een hele,konoid het gegeven,
en lezend opmerkend ruimte deelruimte spant ineens op,
terug,terug,door 1X als punt complex als geg als 10S buiten onze deelruimte binnen wereldruimte de halve ,
{erbuitenerbuiten 1x 10 te complex,spant niet anders op,spant ineens op binnen onze deelruimte alleen geg 1/4,alleen geschikt analytisch Minkowski,1x}
erbuiten 1x1x analytisch
tot de gegevens gelijkhedengeg te rekenen
tot gelijkheid +1,(tot y/x),
als tot de andere +1 als z+1,alleen sluitend te rekenen,gaat rekenend na
Helfgott, (en) Bur.Fortigeg,paradox +1 paradoxon,(vatten wij op bij ons doorrekenbaar tot)
1x 1.5x,

en merkt op
regelingen2getalregelingen 2x2 getallen
en erbinnen -(getal)regelingen opmerkend-,binnen andere 2regelingen1 andere 2 anders 2 op te merken,,
gaat 10de planeet mee in regelingen, in positie 1punt dodekaedrisch als geg geg 2,3 lezend nemend veranderlijk veranderend doorlopend in systemen als coordinaten systemen
3punten elk oorsprong alleen,oorsprong als geg allen systeem tetraed coord syst veranderend 2anders oorspr cilinder coord2 (on)veranderd 1 gaat 1x (zonder4) gaat barycentrisch als geg mee (niet) zonder de andere2 elliptichcoorddinatensysteem1oorsprong alleen,
en alleen als proces bewegingsproces binnen tijdruimte functioneel,vanzelf manifest,1punt analytisch 1x1 het geg (10S) complex3 buiten de halve wereldruimte 2complex hetzelfde als geg tot erbinnen bij ons gegeven//comments,pse.

in complexe voorstelling nemen,binnen onze deelruimte 8 toestanden maan blue mooh toestanden 2 specifiek 1x harmonisch (en)
als erbuiten 2x1x als erbuiten,als buiten de wereldruimte de halve erbuiten tot bij ons als gegeven 1x1x regelingen 2 getalregelingen 1x1andere in geheel 10 planetentoestanden 10toestanden 3,harm,tekengeg1x1x,
in ons stelsel lezen Skewes+1,tot 1/2 mee in voorstelling nemen,
1X,x,
en gaat alleen 100 objecten,tot binnen ons stelsel en erbuiten Kuiperse mee voldonde(n) tot bij ons erbinnen mee, zonder geheel 150 dig geg, dig+1 vanzelf niet,hier niet in de astronomie bij ons hier niet,gaat binnen lengten als 100 als kwadraten 300,gaat mee exponentieel 100 mee,,in regeling mee niet anders rekenend juist mee,
timesheet 2120 +400+50 in 2570 en aanvullend gereed 1x,1x ,(toelichting gaat 5 zelf mee,5manen ,algebrgeg,objecten manen niet anders te stellen)niet anders okay Nieuweling,5manen ok.

0802 2018
...later wel door,door tot Sudden Death End door,(up to & including).

0802 2018,14 uur.door,
tussendoor, en alleen tot discussie gegeven ,wel al hypothese,niet fictief,gebeurtenis terminale toestand als regelmatig een geg een (optie) te lezen op elk ogenblik de waarschijnlijkhed,regelmatig en als terugkerend (geg) een (geg) een (optie)geg,reeel,en niet doorrekenbaar,waarschijnlijkheid +1 lezend alleen (hypothese+1) als te nemen te lezenen en als regelmaat,een zeer zwak event voorkomend in de tijd niet een fictie gebeurtenis lezend,als enige gegeven als plotseling terug tot de toestand als dezelfde vooraf aan BigBang,SuddenDeath de toestand,niet berekenbaar,(Optie) elke dag reeel present,beter bespreekbaar

gaat na,merkt niet op,((merkt niet te complex op)),gaat door ,leest en leest door,en NOTE#doorlezen,
tot ruimtelijk 10,neemt terug 100 ruimtelijk,((merk niet te veel op)),

gaat als tabellarisch 10x10 ,(( 10 S) 1x tekengeschikt)),
tot +1 als +2 andere zonder 1x niet 12,ongeschikt en als een halve 6 niet,(blijft gegeven de tabellen 10x 10 ,1x12x12,ook wel de laatste 17x17),,
werkt 1x zonder zonder s te lezen 2s door tot 20 door zonder S als 2S/2 en de andere 3,als dezelfden ook niet,(te complex)
tot als tot 20 te lezen,melezend,terug door
zonder S/2 als 6x niet en 4x niet (10S) niet 1x niet anders als tabellarisch ruimtelijk 3,
anders,en tot 2 bij ons het geg te rekenen,
+1 rekenend 10 rekenend 2 alleen,(alleen in de natuur krachten100 vectoren rekenend),
in het universum onder 16 vectoriele produten 6x niet 96
anders
Minkowski analytisch 1x zonder enig energieprobl 10 niet een rest3 restprbl2 niet problematisch anders niet anders tot
voor tijdgeg en op tijd te rekenen;
rekent 100 analytisch 1x
tot vorige toestand als toestand voor Big Bng te rekenen,
Hypothetisch ,(bepalen wij niet)
1 gegeven geheel als een origamigeheel
niet anders volgens getallentheoriegetallenleer priem anders niet,
en op ieder moment,
geg tenminste te lezen,Sudden Death,(vandaag of morgen,overmorgen mogelijk weer niet),niet een fictie,
wel een gebeurtenis hypothese te ((ver)onder)stelen(d),regelmatig een zeldzame gebeurtenis,en een geringe waarshijnlijkheid (een) optie,willekeurig te nemen te nemen,niet door ons te bepalen,
[zo interpreteren wij het getal naar voren gebracht,(college N.H.Kuiper 1956,1957),als getal dan weer groter,dan weer kleiner,
ook om de discussie over de dode natuur filosofisch levendig te houden binnen deze tijd, onze tijd met al zijn opstandige horden.t Zal voldoende duidelijk zijn,Helfgott geeft van nu af de toon aan].

NOTE#,lte lezen doorlezen
ref ,Pythagoras,Jaargang 23,pag 80,1985.”
(fig met rijen),
7×8 x2 als 112,1×1x als 3compl4
product te veel,terug als 3×4 als vectoriele te veel
tot 100als kwadraten
49 zonder 16 en 36 zonder10,

wel mee als functioneel 5/6+1,gaat 2functionee)1(f) , (Aanw.10 .11 als teken als geschikt,tot als !7,alleen te nemen,en 17 zelf functioeel 34 complex t.(gesch) mee) ,

27 exp 3×2)1
als 9,1x 10tekens nalatend v 17 te lezen,nemen ,
wijs aan,de andere fig in ref aanwiijzen,nagaan
10 vierkanten (witte( in het geheel 8
andere gaat,
gaat 1x het (halve) geheel 2×1x als 1×1x(anders)1x tot 3 mee,
gaat niet anders
en gaat zonder rest als probl 2 wiite alleen niet een zwart,
niet anders eerste fig rijen opmerkend te lezen 7 rijen 6 anders als witte complex binnen geheel 1.5 x lezend en niet anders
als tekens opmerkend functioneel als gegegeg tot 7,complex geheel reeel mee tot 3 mee als in het halve geheel mee meemee in het geheel mee als tot mee en
niet anders te rekenen punten hoekpunten vierkanten te rekenen,bij ons bekend bij Moebius bij ons gehele getallen te rekenen te nemen 4 gehele in de natuur 3,per ongeluk,per toeval, alle objecten samen binnen de gewone ruimte,de halve wereldruimte reeel binnen de hele,1X analytisch,tot totale dissipatie van alles erbinnen te rekenen,binnen de ruimte vectorruimte,1×3 vectoren krachten rekenend

//(morgen of later of nooit a-priori het in deze blog behandeld terminale stadium,ik weet het niet,en jullie,studieteam weten het ook niet? wel?//comments,pse)//

en duidelijk wel,anders niet tot bij ons bij Moebius niet tot getallen gehele 4 gehelegehele 3 anders niet niet,de figuur ref Pythagoras,de eerste fig,ook draaiend te nemen,niet zonder de vorige duidelijk in theorie verdelingen 7 bekende 1×1x erbuiten anders 7, 1x anders ,(als zonder (ongeschikt(,leest Minkowski 1/2)
neemt Einstein 1x 4.3 extra mee mee mee als geg theorie 1×1x1 Bose Einstein verd, en merkt op,merkt als foutief rekenend op tot kard.getal per toeval rekenend op 1x tot destructie doorrekenend fout,niet alleen,scheurt af 1×1x maan, Aarde en Jup,zon,Skewes ,Minkowski doorrekennd 2×1x als 1×1x tot 1×3 ons universum in totale destructie,de ,,Sudden Death” als implosie tot 1 geheel,kleine omvang binnen model rekenmodel voorstelbaar en niet doorrekenbaar
ga na 6punten 3 op de triviale lijn,alsverbetert tot 3 alleen als Helfgott,(geschikt ) ongeschikt ongeschikt 3.4,het geg in de tijd als te vroeg andersom als tot -1 andersom Li juist niet juist,als te vroeg het instortend geheel,blijft (Optie) reeel een gegeven.//to comment,may it be?

[vraag niets aan GAK-UWV,aan bank...in D.H.,aan zorgverzekeraar Menzis,aan GGN Mastering Credits,enz.Vraag niets aan hen,die ieder afschrijft.Zij gaan hun eigen weg.De geest is bij hen uit de fles.En hij keert terug tot binnen erin.Zelf kwam ik tot FIOD].

0902 2018
Voor mijzelf houdt ik er de volgende gedachtengang op na.
Als men angstig en beklemd wordt en vreest,dat ons systeem in vrijheid zichzelf niet in stand zou houden,
behoeft men het niet vooraf te verkopen,om zelf ook chaebol en kongsi te worden.Wij zijn het aan onze eer verplicht ons te handhaven zonder despotisme.
En wij zijn ook niet geneigd regelmatig in grote getale van de brug te springen als in een systeem,dat velen bekneld en tot wanhoop drijft.
In gepaste vrijheid zal meer tot stand komen dan door dwangmatigheid.

2002 2018.
Studie-extensie.
Storingen binnen het aardmagnetisch veld,(magnetische storm als in 1869),beter vooraf rekenend door te nemen om nadelige gevolgen op/om/nabij onze Aarde tijdig te ontwijken,….later wel…,nu voorlopig als aanwijing
verzamelend aanwiizendaftellend nemend,in studie mee
zwaartekrachtveld geg (en) materiegolfgeg(en) electricaldata mee
Om config,junctie(s) mee opbouwend meenemend
te rekenen doorrekenend te nemen,beter eenmalig rekenend analytisch als geg.,en wel
om als voor fysici als kleine deeltjes fysici op gegevens te rekenen,
binnen rekenmodel 1X.x zonder S analytisch ,(op uitbreiding op te merken te rekenen).
vervolg,zie vlg blogtitel ,,Toyota for sale ” dd 2602 2018

Pseudo’s.

9 december 2017

Verkorte mededeling.
Het pseudo individu moet de wereld voor zichzelf alleen.
Wetenschappers,belet de pseudo’s door hun berichtgeving te verontrusten en waarheidlievenden aan hun klokkenluiderstouwen te verhangen,
belet pseudo’s met bankiers en politici verdienmodellen op te stellen,want het blijft riskant kapitaal te onttrekken aan het onderzoek van de ware klimatoloog,de ware vulkanoloog,de echte bioloog,want domme krachten van machtswellust en roofzucht kunnen de mensheid anders fataal worden,
belet de pseudo -bankier,de pseudo -politicus en de dubieuze rechtspraak,die als Gestapo en als Stasi je levenslang als geruimd buiten het maatschappelijk verkeer houdt,laat het reeds pervers aanzien verder aftakelen,en die
alle medestanders uitsluiten,om ook elders pseudo -farmaceuten en pseudo -verzekeraars staande te houden, om te voorkomen,dat het handboek voor den soldaat in millioenenoplaag bijgedrukt moet worden
als men blijft denken niet genoeg voor zichzelf bij te regelen te hebben, als zou het dsm handboek alleen al als bijverdienmodel te kort schieten.Volg betere voorkeur.
Zoekt ,behalve eerder als diagram Venndiagram,hier door, voor de nieuwe computer het laatste aanwijzend ontwerp- gegeven te zoeken door het te googelen en onder Wikiwand,,,Ruimte (wiskunde)” aan te treffen ,en onder wikiwand ,,hyperbolische meetkunde”het geg als (anders) duidelijk te nemen(d) het mee te nemen te nemen,en wel bij ons in ontwerp mee als in rekenontwerp mee als gegeven als op te merken nemend,meenemend,duidelijk als geg te nemen meenemend te nemen 1x anders als geg ,bij ons, als doorrekenbaar bij ons ,anders 1x te nemen.
En wie zou er niet graag terugkeren zonder de minister als gangster-minister in het het systeem als door het gangster-meisje veranderd systeem en verder zonder haar schout bij nacht de officier met zonder het zirkooncollier,wat geeft het niet weg,het nicht van de Zeeuwse meisje, in modern Nederlands uitgedrukt,het boerenmeisje,dat in margarine doet,daar ,waar neef achterneef J.B.*altijd op stelten loopt,waar hij het woonklimaat en de leefomgeving had verpest en wij onze kaart dus altijd door tegen de borst blijven houden.
‘t Spel is uit.
In de polder blijft het zwijgen.Er zijn er voor minder gesneuveld.En de deserteurs verdrinken in hun Euro’s en bitcoins,te veel.
P.S.
Pseudo- Harlem-monkey,are you with me,me,your sleepy only the lonely dark, old dark donkey, among all of yours? //Als laatste ref. C.Reid,pag 85.
[Toelichting.
*Jimmy Brown.En als meinedigheid criterium wordt,kunnen we een standbeeld voor dokter Mengele oprichten.Affenliebe.Plaats het in Heilo,dat is naast Spinoza's beeld verderop en met ,,het Lieverdje" in Amsterdam in het midden ertussen in.
Wel verbeterd nagaand2meegaand2 mee
als 2x2punten 2 verschillen1meeals punt mee
als laatste geg C.Reid +1 (punt) als ,,priem"
het andere als getal binnen andere tweetal met 127
alleen als Mersennegetal,zelf specifiek als priem alleen,hier alleen Mersenne+1 alleen als ,,priem"bij ons voldoende als geg doorrekenbaar2 te nemen,nemen,ontwerpen,onder de enige voorwaarde te nemen,en de autheur was altijd al toerekeningsvatbaar te rekenen nemen].
als Fibonacci 4punten Perrin(functoneel) voorbrengend, en symmetrieen 6 #(punten hoekpunten vierhoeken ruiten in voorst nemend,hyprb meetk) alleen als geggeg niet zonder 6punten5 als Padovan driehoeken hoekpunten het geg+1,en zonder energie probl alleen vereffenend 1x (zonder) warmteT,als product (zonder) geg als qutient+1 het nalatend geg meenemend,en druk+1 niet een kracht alleen helderheid licht het geg te nemen te rekenen tot 5punten3 door te rekenen nemend simultaan rekenend,neemt geheel +1,!x als een golf+1 te rekenen,11/2x doorrekenend in voorstelling nemen,complex tot laatste tekengeg als UV+1 als het laatste te nemen,anders 2simultaan3 rekenend,(de vorige extensie meenemend) te rekenen
en licht stralen,stralenbundels2 elk geg als andere bron lichtbron,2bronnen,(anders niet voldoend geg,norm.bol 1×3 complex,niet anders als verd de juiste te rekenen) gegeven,tot als Eulersgeg -2 als geg als,,priem” bij ons als geg (functioneel)als Eulers geg ,hier niet zonder beide geg als getal,(functioneel) als gegeven plastisch getal het gegeven,het andere,(gulden getal),als getal+1 (functioneel)
als geg als voldoende te rekenen,gaat, op voldoende rekensnelheid optimaal vergroot te rekenen door op een kracht rekenkracht te rekenen tot exponentiele snelheid optimaal 1x,1x sneller te rekenen,extensie tot hier,(voorlopig niet verder).
#beter 6symmetrien als 6×6 nagaand 6symmetrien4 als 2×2 (en) 1x anders2,tot 8,en 1xzonder 4 als tot 3 in verschil,1×1x1als tot2,(1quotient+1 lezend,te nemen,tot 1/2 te rekenen,geg evoluut evolvent teruglezen duidelijk te nemen,10projectief2 als de laatste duidelijk nemen en als geschikt aansluitend tot de geg priem,en wel als de laatste bewijzen wel doorlezen,na Perelmans wel doorlezen,gaat bij ons door,door als geg te lezen,ref. www. math curve.com/surfaces/conoid/conoid.shtml,als extensie voldoende duidelijk,te ontwerpen , item als 120-cel,chip als C-chip als geg te nemen,behalvebehalve, laatste extensie door te nemen,als chip tweevoudig,1xanders 6betekkend,4x(anders)1x te nemen vanzelf wel duidelijk te nemen,te ontwerpen .Zie mijn archief in,dd 0912017/1412 2017, gaat ook zelf ,(voorlopig),een check door,to check itself,go on.
Note(per 1812 2017,archief,1 A4tje),.getaltheoretisch voldoen ons geggeg Padovan,Fibonacci niet zonder,nu het bij ons gaat, (Perrin) mee,als functioneel complex mee.

1012 2017.
Moet de WRR opereren op hetzelfde niveau als het WODC,(het Wetenschappelijk Onderzoek en DocumentatieCentrum)?Vrije meningsuiting?
Fake news.Nep.Methodisch.Het lijkt wel een broeikasgas.

1112 2017.
Laat ze dood valle……,the winners took it all……,en euphorie komt later wel.

1411 2017.
Munchhausen.
De artsen,die de gevallen Munchhausen proxy doorgeven,zijn nog heilig vergeleken bij het zootje servielen zonder eigen mening,dat in mijn geval meende voor justitie te moeten werken.
Voor meerderen onder hen blijft de gewetenloosheid als van Stasi & Gestapo heel normaal.De mening van de beroepskrachten met beroepseer en minder benauwd,moest achter de tong blijven,maar bleef voor mij meer dan voldoende.Krachtig en duidelijk.

1712 2017.
Het leven van menigeen bij politie,justitie en rechterlijke macht lijkt nu wel voltooid,te voltooien door als meinedige de hand aan zichzelf te slaan.Voor alle tweede kamerleden geldt hetzelfde,lijkt mij.
Ieder is het met mij eens,behalve tante….,toen,want haar zoon was toen nog burgemeester……/Are you with me?.

[Bovendien zullen ook volgend jaar foutieve rekeningen,rekeningen van in verkeerde hoeveelheden aangeleverde medicijnen worden geretourneerd naar afzender, met dien verstande,dat de benodigde hoeveelheid strikt wordt voldaan en de rest niet,of afzender zorgverzekeraar er nu hulpinstanties als CAK of deurwaarders als GGN MC,of wie dan ook, bijhaalt of niet.Ik val trouwens nu opnieuw in de laagste doses carbosalaatcalcium en Enalaprilmaleaat.De overige bloeddruk- beschermenden zijn geschrapt,de bloeddruk gereguleerd en door de beperkte verstrekking is van eigen bijdrage geen sprake meer.Toch geeft men hoogstwaarschijnlijk het stelen en roven niet op,tenzij ons parlement ontwaakt.Ik heb de voorvoorlaatste rechter,d.i. de rechter voor die van Utrecht en voor die van Zwolle,--en ver na al die rechters van Zutphen,van Utrecht,en heel veel van Almelo-- vanzelf al aangeraden zich te laten nakijken.Hij bleef wijs genoeg en gaf mij geen luisterend oor].Zij zijn nog niet van mij af.Misdaad blijft misdaad.Actualiteit verjaard niet.

!812 2017.
Ajs uitschrijving gereed, dd 1812 2017,A4tjes 2x,archief,incl.specificerende bijlage ter beschikking gesteld aan team,mee incl en tot de laatste geg als Eulerse priem, als negatieve pseudopriemgeg als Eulers Likwadr,1×1x door tot 1×1x1x,(en 2x 1x als 1×1x tot tekengeg,(afscheuren lezen),1X te rekenen),in ons ontwerp beide geg,geg tot 1×1x1,geg tot als (1×1x1) te nemen,te rekenen,(en laatste aanvulling rekenstelsel 10axiomatisch2 teruglezend),te rekenen,op ontwerp te rekenen,
//en duidelijk tot als Eulers geg -2 voldoende als tot -1 nemend,[anders niet analytisch geg 1,5x,(lees brongeg archief door)]// ontwerpen,
3A4tjes dd 2112 2017 inclusief mee,als procesbeschrijving lezen.(per 2212 2017 door,outfit,detailed spec.ter inzage voor deelgenoten, present in archief 3A4tjes dd 2212 2017,alsmede 1A4je dd 2212 2017 ,voor de astronomie gegeven bewegingen als schommelingen bij de maan,als tot 2197 na te gaan,nu het zonder het item,computer van Antikythera,na Meton 19j.,na Eudoxus,Calippus,76 j., het tot in onze tijd nu nauwkeuriger,bekender gaat,onbekende schommelingen bekender als 72+4 j na 2121 te lezen gaat,in 2197 duidelijk te lezen valt).
Aanw.lees vlg blogtitel ook door,titel,,Kythera.Antikythera” ook doorlezen ,voorlopig tot laatste gegeven binnen een constructie voor de nieuwe computer tot het laatste getaltheoretisch geg.door te lezen.

Pluk de dag.

2 december 2017

Aan:de rechtbank Overijssel.
Postbus 10067/8000GB Zwolle.
Betr. :o ngegrond verkl. beroep/Uw schrijven dd 3010 2017/zaaknr ZWO 17/2063 ZFW HSC.
Van: B.J. ter Beek/Geert Grootelaan 11/7607NR,Almelo.

Almelo,0411 2017.

Geacht College,

Uw schrijven ontving ik tijdig.
U verklaart het beroep ongegrond.
U wijst er op,tijdig verzet te doen.
Hierbij doe ik verzet.
Voldoende zal het voor U zijn,mijn bron ,,Stratobob.nl ” in te zien,alleen de voorlaatste blogtitel,,,Zwolle accelereert” ,te lezen tot datum gegeven 0311 2017.
Zelf houd ik de vrije optie open veranderingen aan te brengen in het eerste deel van de voorlaatste blogtitel tot datum 0311 2017 veranderend veranderingen tot datum 0212 2017 aan te brengen.

Plukt U de dag,

B.J.ter Beek.

0312 2017.
Diefjes en boefjes,kruimeldiefjes en schurken,criminelen en loodzware criminelen,waar zouden onze medemensen van de organisatie Menzis door hun werkers van kantoor GGN MC,onze medeburgers, meer laten ophalen,bij zieken of gezonden,bij arm of rijk,bij vitaal denkenden of bij dementerenden,bij parlementsleden of partijgenoten,bij ziekenhuisdirecties of bij gevangenisbewoners,bij krantenbezorgers,of bij die journalisten, weldra zelf parlementslid,of bij bestellers van dwangbevelen,wellicht bij andere klimatologen ook wel?
Zeg het maar.
En mocht je denken zij beginnen in Haagse kringen soms een beetje op Gestapo’s te lijken en hun bedienden in de mediakraal van Hilversum een beetje op Stasi’s,dan kun je het wel schudden.Men scheldt hen niet uit,zij,die zoveel roven,door hen te betitelen als Gestapo’s en Stasi’s.Men catalogiseert hen,die steeds illegaal opereren,de Gestapo-Stasi’s ,door hen, en die bovendien extra plunderen door limieten op dwangsommen te overschrijden , te rubriceren,na zorgvuldig determineren,onder het hoofd ,,Gestapo-Stasis-heethoofden”in de catalogus van de nieuwe maatschappij van het socialistisch-kapitalistisch complex, onder te brengen,dat is in hun maatschappij met EEN Google,EEN Rockefeller,EEN Mao Tse Dong,met verder alleen talloze dode zombies,een samenleving, waarbinnen wetenschap geknecht wordt,bedrijvigheid lamgelegd wordt,en iedere zombie wordt blij gemaakt met dezelfde dode mus,een electrische fiets van het internet voor Jan Alleman,die na 10 km stopt en zijn limiet van 200 beloofde km nooit haalt.
In een democratie zonder parlement,in een samenleving zonder rechtsorde,in een wereld zonder kwaad,krijgt het goede geen kans.
Het kapitalistisch-socialistisch model zal een misvatting blijken te zijn.Als een huis op los zand gebouwd onder aan de dijk,houdt het geen stand.
Soortgelijke denkbeelden mag je niet voortbrengen,want zij moeten strikt buitengesloten blijven,waar op alle vrijheid meer en meer verbod geldt.Het leven is voor zombies vlug voltooid.Dood.
Als alle klanten zo behandeld worden door beide aangewezenen,kun je hen wel aftellen,……en kun je deze woorden zien als advies aan de rechter,mocht hij er zijn oren naar laten hangen.
Voor mijzelf blijft als eerste de eis het vernietigen van de krankzinnigheidsverklaring,anders komen we voor anderen en voor mijzelf aan overige eisen,bij welke rechter ook,niet toe.
Carpe diem blijft de wens.Maar het mag en het kan voor de vrije burger ook wel een dagje later.Even geduld svp. Eerst de eis,daarna de goede wensen,want Hitler,Stalin,Mao zijn niet meer,Rockefeller liet, wel is het waar. door zijn Foundation heel veel na, en er zit veel goeds bij,maar Menzis/GGN MC moeten een beetje inbinden.Pluk de dag kan nog wel.
Misdaad loont niet binnen het enige,bestendige,zuivere rechtssysteem,en wordt voortijdig belet.Pluk de dag met Ali Baba , we zien wel weer.Doe de groeten aan de veertig rovers.

Het systeem van Aarde en vulkanen.

20 november 2017

Het systeem van Aarde en vulkanen tot rekenmodel in studie nemen,tot computergeschikt te rekenen nemend.
20/2111 2017
voor ons zelf.
Padovan verduidelijkt,rij lezen,punten ruimtlijk driehoeken,tetraeders halve alleen hoekpunten alleen
4.3 projectief rekenend 100x wegnemend te nemen 1x(anders)1x(zonder)punten 2×1x als 1×1x Perrin 1X doorrekenend 3,14 getalmatig geschikt,
en bllijft Ftabel (hier) alleen leesbaar geschikt voor tijdgegevens,
(en hierna Padovan +1,aanw.programmeur tot 78 tot 100 priem le zen,en theoretisch mee door ref C.Reid getalgeg 239,uitgesloten derden lezen,gewoon meerekenend wel 00 rekenf 10 methodisch2 methoden als tot 3 geschikt als tot 3 geg congruent Gauss nemen exponentieel 5,3 duidelijk,(27-32),als tijdgegevens te nemen ruimtelijk veraf epoche geg,hier 10objecten ( S.N.,blackhole,etc) als in een reeks 2×1x als 1×1x algebr in een ring geg 1,5x en analytisch bij ons Trappist en 1 nieuwe Aarde,tript in eigen rotatie alleen 1 lengte deelllengtelezen,Dim opmerken,opAarde 3x epoche 1×3 rondom tot 3/4 omter rondom projectie als een halve lengte,dimensie,1x zonder vier door in het Zuiden als zuiden,ander tot 5 projectief lezen,wel 1x ruimtelijk tussesn hier en 2 oneindig 1 geg dim 1 punt het zesde geg opmerken,en als punt geschikt veranderen 3,anders niet 1X anders niet tekengeg,alleen ophalen,meenemen van verd,de andere de stochastiek chikwdr de f tot dekromme ,1x geg,wel 1×3 analytisch op afstand tot punten als verdelend te lezen ruimtelijk om Trappist om tot1x lengte een punt geschikt als geschiktop epoche deellengte nieuwe Aarde om Trappist om 1 eigen rotatie nieuwe Aarde, ruimtelijker om Trappist om.,andere epochen op Aarde 1x als halve aantal Philippijnen items elders boven de equator alle binnen epoche gehele als geschikt Columbia geschikt,1.5 x,(ook ijstijden lezen),
behalve 2×1x als 1×2x3×4 tot 16 geschikt binnen epoche,een halve,Columbia mee,+4 mee,,tot 20vulkanen ,1×3 gehelen te rekenen,anders door te rekenen,1xReeksen 2, centraal Amerika tot zuidelijkste dode exemplaar,(Chili,Argentinie Tronador),
en
lengten lineair tijdgeschikt 2 tot 3 te nemen als tot 3
om en om,(epochen 9 lezen),items 2×2 door te rekenen,lengten afstanden de geschikte 10 geg te nemen,de ene actief nabij de andere na verloop van tijd als andersom 1×3 epochen om.om geschikt rekenend ,rekent zelf in de tijd door,de ene bij de andere behoende tot beiden doden,
gaat,merk op,opmerkend centrale projectie 1×3 veranderend tot als hiervoor accretieschijven het laatste geg (-),1x (+),
nu het in de tijd alle geg 17priemtekengeg (anders) 10 als tot 6,4 anders in theorie zonder 4punten 3 Permat het geg analytisch 1×2punten3 complex anders 2 gaat,
wel verzamelend geg,behalve ,doorrekenbare geg bekend,door te rekenen tot centraalprojectief geschikt 10 geschikt 3,op Aarde ,en Ijstijden-geg lezen,elk teruglezend bij ons,3 x5 epochen 1×1x als in Columbia mee,en vanaf Centraal Amerika tot 15 ,1×3 anders mee mee tot 60 ,in het Zuiden tot 2toppige dode Trocanor tot centraal terug (doorrekenbaar),en opmerkend (Guatemala)3vulkanen2 mee1mee 2kraters mee mee,alle andere ten zuiden bekende ,(bij ons klad lezen,ook wel geg ,,wikipedia” vulkanen te googelen),als tweetallen te rekenen te lezen simultaan op te merken rekenend doorrekenend simulaan doorrekenbaar nemend te nemen niet zonder (bekende) verzamelde geg mee de juiste meenemen te nemen,meetellend in rekening mee tot (alle) oplossingen duidelijk te nemen,nemen,(neemt anders zelf wel,te laat voor ons,tot hier Centraal& zuid Amerika aals geheel),en gaat geheel 1×1x analytisch 100 aardse vulkanen alle erupties door te rekenen,elke actief op zijn tijd en plaats bekend,alleen getatheoretisch (zonder) Bhargava ’s gegeven,kwadratisch vormen het gegeven alleen lezend,te rekenen anders doorrekenbaar bij ons duidelijk te nemen (vanaf geg bij ons Bhargave +1) anders te lezen te nemen Bhargava,!X vulkanensysteem 100 op Aarde door door te rekenen,doorrekenbaar nemendgetaltheoretisch geschikt doorrekenbaar nemen,duidelijk de juiste gegevens te nemen,nemen,doorrekenen nemen//ga na voor een check en schrijf svp verbetererend uit,(ik elf kwam tot halverwege voor een checck,tomoorow over and over again,niet rekenen,analytisch logisch blijvend,als hier Trocanor als dode strato, en logisch als dubbele vulkaan,(actief), Ojos del Salado en LLullaillaco,logisch,een actieve strato,en logisch lees tweetal andere mee als tot3 de enige complexe,Monte Pissis,en wijs een dim aan,elders aantreffen,in El Salvador,Santa Ana 1 geheel complex 5
en tot hier,in het spel van krachten,beter in studie nagaand,
het parallelogram van vectoren 2 vectoren electrisch als verschilvector elk te rekenen 1x als vector productvector te rekenen,zelf 1x mee versterkend in het veld zwaartekrachtveld,anders erbuiten een golfgeschikt,versterkt zelf als kracht een golf zwaartekrachtgolf,tot 1 geheel,eenmalig 1×1x alle 100 vulkanen eruptie-actief te lezen,actieve berekenbaar nemen te nemen
nu het gaat bij ons in theorie teruglezen als de snede over de bol de halve 3 x te lezen projectief3 nemen.mee nemen projectie 2 ,1xmee de snede,onze bolsnede,mee over de bol tot 1 /4 geschikt als geg alsverschiloppervl erbuiten op afstand 1punt tot ,,eiv.lich.”,buiten erlangs raaklijnen 17,1x 10 terug als achter erlangs ,binnendoor als ertussen door,(centraal projectief lezend) rekenend nu in de sterrekunde gaat het op afst 3 geschikt analytisch+1 rekent 5punten complex exp3 zonder 2probl tot vlak dubbelvlak nie,niet theoretisch,leest exp gehele als tot 3 postieve verschillen,gehele algebr 3 zonder 1 gehele,zelf niet voor een kracht,in theorie allee1x een teken een vector productvector,product getal en zonder 8,bij Neumanncilindrisch geg niet nemen, anders niet doornemen tot Hilberts geschikt algebraische gehele geschikte 5,3 geschikter bij ons tot oplossingen 2 opl 10,analytisch 5,1x alle 100 gaat alleen priemgetaltheoretsch tot de laatst bekende gegeven het model rekenmodel niet anders sluitend te nemen.

2211 2017.
verbeterend,
als vectoren 2 krachten electrisch,onbekende getallen werkend binnen het roterend draaiend 2 systeem,
en gaat als draaiend2 als over equator NP 3/4,tot(270 gr) en ,ook erover 2/3 als +1/2 tot (135),
werkt 1x(anders)1x zwaartekracht versterkend tot aardoppervlak 2punten elk a-centrisch,
leest als scalair product+1,neemt 1×1x anders over gebogen oppervlak deeloppervlak zadelvlak 1 geheel,2×1x als afvloeiend vereffenend 1×1x zonder energieprobleem,en neemt gravitatie golf het geg geschikt versterkend tot 2punten als op aardoppervlak,
en lezend 3 Epochen duidelijk zonder 1(Epoche)3,hiervoor voldoende bekend,Shiereil Alaska,Can.Eil. en Nieuw Zeeland
2×1x tot gegeven continuum+1,1x hypothese als 1×1x als hypothese+1,1×1x als zekerheid +1 het bewijs 1×1x te nemen,
bewijsbaar2 Opties 1
en 1x Jan Mayen en bijbehoende hiervoor berekenbaar(met als geg accr sch 3 het gegeven,
1 andere optie 10 epoche(s) nabaand
en 10 objecten 9,(black hole,SuperNova’s geschikt in de sterrenkunde aan te treffen),en
1×3 anders Trappist het veranderlijk punt, en punt(het vorige nu punt dimensie te lezen,tussen verre objecten en als geschikt ruimtelijk buiten Trappist eenzijdig in voorstelling te nemen),
6,4 tekengeg
1×3 als 1×3x3
en 1×3 rico’s te nemen,
1x tot Trappist onder een hoek hoekgeg blgl nemend
1x tot 60bjecten
als onder een hoek oppervl deelloppervlak ruimtehoek lezend te nemen
2projectief 1×1x verschilopervlak,

{en inmiddels,behalve Ijstijden perioden,ook hier wel duidelijk,ook andere tijden als tijd kleine ijstijd in studie betrekkend,
niet zonder te lezen als variaties bekende temp variaties als in voorstelling mee betrekkend te nemen als wegnemend te nemen vanaf circa 1400 tot 1650 bekend circa rond 1650 temp variatie bekend in theorie als geg bekend hier weg te nemen,doorrekenend te nemen zonder als verhoging,niet verder nagaan,doorrekennd tot ca 1900 ,in complexe voorstelling +1 als tot 2000 alleen lezen,zoekend het juiste theoretisch geg 1x lengte als 20 op 3punten 17 geschikt tekengeschikt als (+),1x (-),niet andersom,en alleen 4punten 3 als geg halve bol eens vierkant mee als geg 2 geg Pascal tot punten,nu 2projectief -2 centraal projectief 3punten hoekpunten,-2, als een driehoek zonder vierde punt niet middelpunt niet ,zoekt,merkt op tot 2020 zonder verdere stijgiing,100 jaar door op verhoogd temp niveau 2 gr C verhoging,het gegeven niet anders te nemen,

en gaat anders tekengeg 17 anders 3x tot schema 8×8 ( te) brengen(d), anders als vierde geg anders 1x alleen tot 1o als priem binnen het schema verspreid negatief nemend en als verspreid anders binnen het halve schema anders het halve als (anders verspreid) tot als drie,1X analytisch geg,eenmalig,1x,1x (geschikt 1x als vierde geg tweede tot schema 1×1x als 10 geschikte 9 verschillen negatieve drie negatieve,zonder als vierde 2xtweedegeggeg 10 als derde niet anders uit te sluiten als tweede 10 gehele negatief niet)

nu anders het geg anders exponentieel (5,3) als complex, punten als tekens lezen geg 6,5,functioneel 1x tot gelijkheden 10.(efaculteiten lezen) anders 1xanders als gelijkheden 3geg anders te nemen,zonder vierde tweede geg nemen,bij getallenlich zelf als het halve, 1/4,als het halve halve te lezen het geg analytisch nemen,5punten 3 ,(zonder 4de), 1X( analytisch-1)//to checck
laatste gegeven duidelijk binnen model aan te wijzen te nemen,voor licht,electromagn, nemend,tot aardoppervlak deeloppervlak eenzijdig ,[aangeslagen],effect voor licht ,plasmo-electrisch effect,slaat aan en voor energie vergrotend te nemen,veranderend geg het punt,dan weer anders,wel100 jaren lang, dimgeg,bgl op Aarde 2 gr,dan weer erboven,tot 2120, geschikt punt 2.gr C,(voorlopig hier in de sterrenkunde) veranderend veranderlijk alleen voor rood grootte,dimensie lezend,geschikt het veranderend geg en
als punt in theorie niet anders volledig te nemen,behalve vulkanologisch,klimatologisch,reeel,het model samenstellende te nemen,

2311 2017
lees in studie mee,
voor de zon,opwarmen in chromosfeer en corona naar buiten behalve protuberanzen,spiculen mee in chromosfeer als uitlopers van fotosfeer,
en alleen magn veld van zon ngaand2
uitlopers fotosfeer mee erupties protubernzen in corona mee en ga na metalen bij zon op nanoschaal,en zeker als metaal mee present als waterstof mee,
energietransport langs magn krachtlijnen versterkt,plasmolen lezen,het plasmo-electriesch effect niet alleen aannemen nemen,ook waarnemend doorrekenbaar nemend,
bekend als gegeven vlekkengroep geg 6 dagen meebetrekkend nemen,
zonnevlekken te lezen,verschil lezend te nemen,numbre en prenumbre niet alleen lezen (en )juist nemen te nemen,resp vierde T geg (QT) en Q/T als vijfde (zonder 4de),1x,wel doorrekenbaar,gaat,nemen,neemt verschil 4300gr K (umbre) 5500 gr K(preu.) als geheel warmte zonder (T) als verschil alleen als geheel
en in waarnemingsperiode 4×3 als geg als epochen nagaan duidelijk te nemen
aanwijzen ,aftellen nagaan te nemen
en tot rekening geschikt duidelijk nemend,
ref ,,Sesam Atlas v/d astronomie”,pag 110,
duidelijk ,voorlopig voldoende als aantoonbaar bewijs te lezen ,(aan te) nemen uidelijk nemend te nemen.
onder fig B,lezen voldoende,
De verandering van de magn polariteirt van de vlekkengroepen in de 2.11=22j periode lezen,
ook wel =
– ,congruent nemen,een punt ook wel eens anders,niet een dim geg , rekenend te nemen,rekent wel zelf op geg 100jaren lang bgl 2gr rondom 5 ,(bij NP),anders te nemen op hoger niveau,hoger temp niveau op Aarde in zijn atmosfeer niet anders op andere dim te rekenen, 2gr C te nemen,gaat in de natuur alleen niet anders,NP 2lengtegr door tot 5 rondom,anders magn NP verder tot 15,en rondom breedtegr geschikt ,deellengte lezend als in plat vlak,veranderend geg dim te lezen,anders te lezen, te meten ,metend binnen atmosfeer op de temperatuurverhoging te rekenen,gaat niet anders,
als de andere optie te nemen,berekenbaar nemen,
Volgt !X
priemgetaltheoretisch de laatste gegevens, (bekend,2007),te nemen,berekenbaar bewijs te nemen,incl voor klimaatveranderig bewijs te nemen,lezen voldoet,
en wel college R.Dijkgraaf dd 2411 2017 hieronder meelezend volgend ,hier op te merken,analytisch 100 rekenend geg – 2 gaat 4300-5500 duidelijk als geg {(Q,T),warmte en temperatuur 1x zonder vierde geg plasmoelectr effect zuiver verwerkend andere optie,dimensie,alleen lezend volgend}
als op de zon anders als geg binnen atmosfeer Aarde alleen als geg T alleen (zonder 2 probl axiomatisch te rekenen rekenend, op Th.B’ *uitbreiding rekenend,,)
ook toepassen als effect vereffenend (lezen),als plasmoel.geg na te gaan als geg,(een chip het gegeven),te installeren ,(chip+1),magn als geschikt 3ruimtelijk 2,(vanzelf tot 3 coord.bekend,1×1 gaat)gaat als item+1 ,verbeterd samen als een chip,werkt !X,(bepaald te ontwerpen,voorlopig,design uitgebreid 2items 1,installeer als 1Au en1 Ag,nemend als 1 geheel),computer met licht,uitbreiding,te ontwerpen,door te rekenen.
Opm.
ook andere (bekende/onbekende) onderzoeken, en/of samenhang ,blijvend volgen,als fysisch mediterraan onderzoek onder zeeniveau en informatie blijven nagaan,fysisch Cern ,e.a., astrofysisch onderzoek,(Drente,Hamburg,etc.,enz. ,waar veel aan kennis ontbreekt,/(origami-puzzles oplossen kan altijd nog achter de geraniums, in de cel gaat het ook zonder}.
*ref Th.J.Bos , mondelinge mededeling,1959, geg rekenstelselstelsel axiomatisch aanvullend geg, /ook aanvullend in ontwerp q.m computer met licht opmerkend als in rekening, werkt in operatie alleen in practische toepassing alleen,brengt zelf het bewijs mee.

2311 2017.
[Het contract van Parijs, het aanvaarde klimaatmodel voor onze wereld, voortgebracht als product van het huidige systeem,het kapitalistische-socialistische complex ,en als model een product als verdienmodel alleen ,moet er van af.Het moet er zelf ook van af.Alle drie moeten er uit.En als ik het nog niet mocht zeggen,zal niemand van jullie niet te vroeg en ook niet te laat spreken en alleen op tijd spreken.Wees er maar zeker van de waarheid te spreken.En mijn R'damse collega,kameraad A., bevestigde me:,,we gaan niet voor de kat zijn k. werken.Niet".
Zij werken daar , in R.,ook hard genoeg.Maar wij ,en zij ook niet,worden niet slaaf.Nooit .En tot in de isoleercel blijf ik uit vrije wil zelf denken tot nadat de beul zijn opdracht verricht heeft en mij denkt onthoofd te hebben.Daarna is men nog niet van mij af.Want wij,wij samen, laten wat waarheid na,en,en kan ik het zelf niet navertellen,kameraden ,het uur nadert,je zult kunnen spreken,want,......de tijden veranderen......,maar dit heeft die B.zelf al gezongen.....,maar jullie mogen en kunnen nu wel luidop spreken,of,....wellicht beter niet?/(h.e.)/
Broeders,gebroeders, waar zijn we naar toe op weg?Ik houd meer nog van de wijde horizon, dan van de stralende zon erboven,en dadelijk ,als de maan weer aangaat en ons opnieuw verlicht,weten we veel meer nog,nog veel meer.De zon schijnt ons nu reeds in de nek ].

2411 2017 20 25
de R.Dijkgraaf- voordracht,
de 120 cel,grotere symmetrie bestaat niet,lees onder ,,wikipedia”verder door,door onder Schlaffi symbool (5.3.3) en
neem als optie binnen de fysica mee,behalve objecten en voor kleine deeltjes,bosonen niet als laatsten alleen, ook donkere energie,materie in studie mee,wel als entry in studie als optie mee ,en in rekenonderzoek uitbreidend complex te nemen ,door tot als sluitend geheel door, alleen doorrekenend voldoende,volledig als berekenbaar na te gaan,tot conclusie,voorlopige conclusie, te geraken,wel als binnen hoofdrekening voldoende te nemen,en tot Notatie,in de natuur alleen present,zelfaanwijzend bewijs het gegeven,aftellend aanwijzend hetzelfde geg meetkundig analytisch duidelijk te nemen,zelfaanwijzend bewijs te zoeken,te zoeken//anders nagaand ,en fotonen,electronen als geg als plasmoel.geg ontwerp rekenontwerp computer met licht door te rekenen,lezend,alleen boven terug te lezen,en hier,voorlopig, als studieref Au ITO (indiumtinoxide,neg oppervlpotentiaal voor rood licht,mee in voorst samenstellend een neg opp.pot.mee als ( bijv.)Ag ITO ,wisk,(googelend wikipedia), als ref Schlaefli symbool,zoek door,andere als Kepler-Poinsot zoekend aanwijzend tot geschikt functioneel te nemen,vergroot op schaal+1 als+1 doorrekenend te nemen tot optimale rekensnelheid gerakend te nemen,entry,als ontwerp in studie beter nagaan.##

AMENTMENT,ingevoegd per 3011 3017.
[leest,rekent,
en neemt zelf analytisch meetk. het Projectief gegeven a-centraal 2,(punten) als punten 2 het gegeven,

{en hierna in andere studies 10 (punten) tot 3 acentraal in complexe voorst (anders)2 tot 5 te rekenen,wel 3 simultaan5 doorrekenbaar nemend,waar ref Kuiper in ,,anal.mtk''tot 2 gaat,als uitbreiding als buiten de meetkunde opvattend gaat het als tot 3,wel als nieuwe geg zoekend,vooral bij Mc Donald Coxeter zoeken de geg zoeken,(aantreffen),als in studies elkaar aanvullend (te)nemen bijv in medisch genetisch,biologisch genetisch testprogramma's anders uitbreidend te nemen ,en niet alleen tot uitspraken formeel, beter tot concl te geraken en niet alleen betere medicamenten te ontwikkelen,ook andere behandelwijzen verbeterde voort te brengen}

binnen vier punten vierkant trisectices snijlijnen,tot 6x als vierkant erbinnen doorlezend nemend,en 6punten alleen rechthoekhoekpunten tisectrices snijlijnen,erbinnen tot 6x als geschikt
gaat als oppervlak als punt 1ander als oppervl als punt,leest 2x1x als 1x1x als (punt) 1x1x (punt) als -1 doorrekenend te lezen te rekenen,
en identiteit+1 als congruent+1 betrekkend 2x3 als 1x3
andersom 4 ruimtelijk3 niet een probl rekenprobl niet
leest anders als geg,leest als geheel ,rekent 10 punten6 punten 4 door,
{Aanw:merk op tot Euler in theorie,(teruglezen), tot als geg als constanten als gehele gebroken als /2 op te merken ,verder,en zelf de geg in theorie nemen,merkt op behalve Euler,Poinsot functioneel 1 ander geg als punt functioneel,(symmetrie geschikt), binnen geheel 198684,rekent vanzelf door tot als derde geschikt te nemen,derde eerste nemen,als oneindig+1 voldoende geg als (on)volledig als voltooit +1 onvolledig,1x als geg merkt programmeur zelf wel op,stelt inputdata zelf op},
en algemeen algemeen,leest binnen 5 takken van wetenschap gegevens geschikt specifiek door,rekent speciaal op bizondere gegevens erbinnen geggeg 3x5 disciplines door,en niet zonder de juiste combinatie(s) samenvattende tekengegevens te nemen
zonder combinatoriek niet enig probleem niet,
en tabellen geschikt tot zonder S problematiek tot 3,
alleen als voldoende tekens geschikten als te rekenen nemen,en elk tot 5 simultaan 3 als tot 3 rekenend nemend niet zonder het analytisch geg,(ref.Kuiper,,,anal. mtk.het geg aan te wijzen,te nemen),
zal vanzelf wel duidelijk zijn,bijv in de landbouwkunde,(proefveldtechniek),in de farmaceutisch medische discipline,(testresultaten van medicijnen analytisch verbeterd verwerkend nemend),in de studie fysisch,astrofysisch ,behalve v deeltjes,kleine deeltjes,incl licht mee tot 5 bekenden als deeltjes samen anders in voorstelling beter simultaan doorrekenbaar voldoende door te rekenen nemend (en) meerekenend als gegeven energie in 10 vormen 3 analytisch geschikt voldoend als Geheel,1X berekenbaar tot 5 bewijzen conclusies 3 zelfaanwijzend voldoende voldoende gegeven//

opm. zullen zelf wel met computerontwerp gaande zijn,bijv.nagaand in ontwerp 120cel als geg als priemfunctioneel+1 als +10,en 13 als schema getal als (113) lezend als plastisch getal,betrekkend 6 mee (symmetrieen lezen),1x tot 119 als tot 120 priem,(in ontwerp geg tot deelvlak begrensd als Euler geg en als vlak als dubbelvak plat vlak als bij ons bij Riemann geg,teruglezend)/
opm.
en anders,in andere toepassing,ook na te gaan,voor cellen luganden verbeterd ontwerpend te nemen,3complex2 anders5 als geg na te gaan te nemen//

en merk op ,algemeen,binnen de theorie,identiteit,1x (anders)1x,
en bij Gauss alleen geg tekengegwaarden,getallen gewone gehele,1x speciaal te nemen,tot geschikt congruent modulo lezend nemend alleen verschillen gehele negatieve doorrekenend nemend te nemen,nemen rekenproces algorithme 15 duidelijk nemen
en algemeen algemeen,modellen na te gaan,binnen 7 takken wetenschap op te stellen,doorrekenbare concepten 100 concepten 10 beter te stellen juiste geschikten verbeterend juist doorrekenbaar nemend te stellen,in theorie juister te nemen door doorrekenbare door te nemen, tot bekend als tot volledig alle(s) bekend als alleN bekend,(meer zijn er niet)].

##
neem mee,vat op en verbeter,
nu R.D. informeert,elk van ons als persoon als present in de spiegel,niet reel,bestaat niet,ook niet elders niet,voldoet niet,
en lezen wij beter terug als voor nieuwe Aarde bij Trappist verbeterend,nagaand 5,3,3 het geg meenemend, anders eenmalig tijdstip te rekenen,[zien wij ook niet punt niet, beter verbeterend,reeel, door te rekenen nemen,als analytisch geschikt punt in positie ook als vanuit ons,alleen als rekenpunt 1x1x,merk op,lees onder te nemen geg Chikwadr geg te lezen,duidelijk nemen ],
geg teruglezen bij ons norm bol als de halve de complexe, punten te nemen,verd niet geg f+1 ook niet ,niet gegeven.
wel nemen ,
en teruglezen bij ons de scheve verd alleen de halve eenzijdig erbuiten punt geschikt,mee als geschikt gaat alleen( Bayes +1),1(x) mee ,duidelijk
de Fstochastiek punten,en als geg als Pascalgeg nemend,1×1x3

,(aanw.: de kromme(n) punt,behalve punt niet,de logarithmische 1x niet anders zonder probl,blljft in theorie,Lim +1 en het andere punt niet,alleen lezen bol
bol -1 niet een gegeven ,blijft binnen theorie,opmerkend tot 6punten4 wel mee,als op te halen,meenemen als gegeven op afstand 2 geschikt 1×1x tot punten op afstand op deelkromme Chikwadr lezen,nemen (f),f+1

anders en wel mee nagaand ,(niet de norm.verd.),de andere verd 1×3 punten,verschillen -2 nagaan,lezen,nemen,en betrekkend,zal niet zijn zonder beide andere satellieten Trappist mee in geheel betrekkend,niet anders verbeterd doorrekenbaar.
Aanw.: 5coord twaalftallige ,3 coord isokaedische,1x tot 3 ,1xanders als tot 3,duidelijk te nemen

2511 2017.
en,voorlopig,model binnen de sterrenkunde alleen theorie,getallentheoretisch,
en wel het tweede geggeg,mond mededeling Th,J.Bos,(1959,incl. toelichting) ,in voorstelling nemend, drie punten hoekpunten ,een driehoek in voorstelling nemend zonder mp,ook niet anders als (e) niet,hoekpunten -2 duidelijk als geg nemend,
in de astronomie als model voorlopig 1punt vooraf aan Big Bang en wel als ,,Lokale groep” lezend alleen kwadr als 100kwadr in voorstelling lezen het geg 15 Hyperb,1X,( terug te lezen in blog),
tot 5 Complex3 als tot 3complex2,rekenend 2 getallen doorrekenend,gaat 1×1x rekenmodel doorrekenbaar nemend te nemen,
to check en nalezen,teruglezen in deze blog voor relevante gegevens,en vooraf aan B.B. nagaand, door anderen, andere fysische geg als geg te rekenen op geschikte geggeg van anderen door anderen als geschikt meebetrekkend in studieonderzoek te nemen,te betrekken,fysisch andere geg betrekkend,
tenminste tot facility study te geraken,
en ga wel zelf mee na,en in onderzoek minstens (bekende) info doorlezend doornemen,als laatste geggeg,beide in ontwerp nieuwe computer,als onderzoekgegevens te nemen, priemgetalgeg (van 2007) mee,mee als het fysisch geg plasmoelectr effect (van 2014,CIT,FOM-Amolf) mee doorlezend in ontwerp studie nagaand uitbreiding ontwerpgeschikt te lezen,lezend,3 bepalend 2 bepalend tenminste ontwerpgeg het minste het laatste tenminste,tot doorrekenbaar ontwerp,zal het voor outsiders wel zijn,duidelijk te nemen,
en hier mee opmerkend en als nieuwe optie, (bekend,1986),ook wel binnen de astronomie voor kleine deeltjes,M en m,zal het na te gaan zijn,(beluisterend R.Dijkgraaf lezing) als geg
symmetriegroep het monster behandelend 2 het geg anders te nemen,196884 dim bekend,
en in deze studie gaan wij niet zo ver,blivend bij 120 -cel als het gegeven als hiervoor,wel beter Padovan+1 het gegeven te lezen te rekenen 114(+)6 correct betrekkend meebetrekkend Perrin het gegeven door te lezen te rekenen,
als Perrin behalve 1,1,2,4,7,12 te lezen,wel te rekenen meebetrekkend 1,1,1 2,3,4,als gewoon doorrekenend geheel rekenen,vanzelf wel duidelijk, (en niet alleen harm.geg functioneel nagaand,duidelik als extrageg lezen,meerekenen).in studie systeem van Aarde en vulkanen wel,voldoende duidelijk wel.

als studieref.,voorlopig meelezen,mee tot algemene theorie te geraken,,,wikiternative.nl/wiki/snaartheorie,incl. zgn monstergroep, (en ,,meer dim zijn er niet” naar Dijkgraaf in zijn voordracht).

Opmerkend,voor onszelf,(en lees inmiddels ingevoegd AMENTMENT boven mee),
gaat na 196886,meer zijn er niet,gaat na,zal wel als dualiteit lezen nemend anders te rekenen,
zal wel als andersom lezen (468891)als (-) 10000000
311309
als 100 geheel,1×1x geg.
2 exponent 5-1 (+) e exponent 5-1
dezelfde in het gehele bewijs eenmalig, E.Noethe leest het bewijs,het zelfbewijzend gegeven lezen.

2611 2017.
Wanneer vond de grote regenperiode in N.W.Europa plaats en wanneer vond een laatste supereruptie op Ijsland plaats?
Wanneer komen volgenden?

2711 2017.
Enkele laatste blaadjes A4tes tekst,zie archief.
Nog niet present in archief het bericht van het vernietigen in het openbaar van de krankzinnigheidsverklaring ,en niet present in het medisch dossier de second opinion van de bevoegde psychiater.
Diagnose.Hoogmoed komt voor den val,niet zelden door hoogmoedswaanzin en/of megalomanie(=grootheidswaan, voor wie er nog niet bij stil stond).Bij de beedigde handlanger komt ook nog narcistishe cleptomanie voor.
Therapie.Maak eens een ommetje en/of schep eens een luchtje en/of maak een reisje langs de Rijn.

2911 2017.
vlg blogtitel :,,Pluk de dag”.

Zwolle accelereert.

1 november 2017

kenmerk:zaaknummer ZWO 17/2063 ZFW HSC
onderwerp:het beroep van B.J.ter Beek te Almelo

Eiser maakt gebruik van het rechtsmiddel en doet verzet tegen de uitspraak.

Eiser stelt,dat verweerder alle aandacht vestigt op een niet voldane nota van te veel geleverde medicijnen bij betaling waarvan eiser zich beroofd acht,zoals verweerder weet.
Daarmee stelt eiser,dat verweerder maskeert,zoals ook anderen jarenlang negeerden,de andere roof,eerroof.
De door eiser aangevoerde bron,deze blog ,,Stratobob.nl” ,werd door verweerder niet/niet zorgvuldig gelezen.
Eiser tekent daarom verzet aan.
Bij kennis nemen van de stukken in het dossier,het rechtbank- dossier van de rechtbank Midden Nederland te Utrecht ,geeft verweerder blijk,dat hij z.i. op goede gronden zijn bezwaar indiende.
Eiser tekent hierom verzet aan.

Almelo 02 11 2017.

0210 2017.
Memo voor mijzelf om rechtbank Zwolle te informeren.REf. blogtitel ,,de zaak Zwolle afhandelen,deel1″,
lees onder blogdatum 1710 2017:
Post UIT dd 1710 2017/aan :GGN MC/postbus 19222/3001 BE Rotterdam
betr.kennis geven van mijn voorkeur,afhandelen via de rechter,inz. de laatste Menzisnota en afzien van de optie E-Court

aangaande de verzetsprocedure,
Ik vertrouw erop,dar de rechtbank te Zwolle zal kennis nemen van de gegevens, in mijn eigen dossier, deze blog, in het openbaar vermeld,dat ik mij wendde tot de toezichthouder en deze mij antwoordde.Mijn handelen zal voldoende zijn en zo neem ik tevens aan,dat de rechtbank het zal meenemen in de verzetsprocedure.Talloze malen bracht ik mijn klacht bij zorgverz. ,,Menzis” naar voren,en steeds opnieuw ging men er niet op in.De rechter kan er kennis van nemen, in deze blog werd het heel vaak vermeld.Ik vertrouw erop,dat de rechter instemt,dat ik,zoals toezichthouder wel aanraadde, niet opnieuw bij ,,Menzis”‘ langs ging en mijn handelen proceduraal voldoende juist acht.
Ik gaf voorheen al te kennen,dat de enige weg,die ik tot Menzis,GG MC,incl duidelijk CAK zou volgen de openbare weg zou zijn,d.i de publieke internetweg,de digitale snelweg,anders gaat niet,andere weg wordt steeds geblokkeerd.

Post in dd 02 11 2017,identiek aan post IN dd 1710 2017,ondanks mijn antwoord zie boven,dd 1710 2017,waarin ik meedeelde af te zien van de procedure bij stichting E-Court,beantwoord ik verder niet,(d.i.post in dd 02 11 2017 beantwoord ik verder niet).
Ik acht mijn zaak te ernstig om af te zien van een openbare zitting van een rechtbank of het parlement.Ik blijf afzien van de optie E-Court.
Mijn eer zij mij meer waard dan mijn geld.

0311 2017
voor mijzelf.
Mededling te doen,gaat niet anders,gaat per briefpost,kan nog wel,vezenden dd zal zijn….,om tijdig verzet te doen,zoals kenbaar gemaakt door rechtbank Overijssel dd 3010 2017,niet zonder vermelding ,in mijn brief tijdige verzenddatum,kan nog wel,en ook niet zonder verzoek van ontvangstbevestibing,en gaat,gaat anders,gaat ook wel,gaat ook per Digid/mijn overheid gaat het wel anders
en niet zonder verzoek hier verzoek mededeling of mijnerzijds proceduraal tot nu toe alles in orde zou zijn,met dien verstande kennis te nemen van openbare blogtitel ,te lezen t/m 0311 2017,en alleen voldoende reeds titel ,openbare blogtitel,,Zwolle accelereert” titel in blog ,Stratobob.nl”‘ voldoet reeds tor hier tot 0311 2017 kennis te nemen te lezen,om bij eventuele vragen en problemen zelf tot oplossing te komen door terug te (laten ) lezen in dezelfde blog alle relevante gegevens aan te treffen en zonder verdere vragen,wel uit te sluiten,zonder twijfel bijbedoelingen als afkomstig van partijen als CAK,GGN MC,Menzis uitsluitend tot zij zelf over hun eigenlijke bedoelingen struikelen,en zij toen het negeerden gegevens terug te lezen,zijn al zover,staan binnen de rechtsstaat niet weer overeind,en hoewel deze partijen dan ook alleen contact opnemen als het hen zint, en nooit,door verwaarlozing, om een weerwoord verlegen zitten, zal ik toch niet binnen de rechtsstaat aan het bureaucratisch lijntje gehouden worden,want hoe diep zouden we anders zinken in misdaad en onrecht,het zou toch door niemand voorstelbaar zijn,ook niet door weerloze ,,losers” als ,,uitschot” zonder toekomst,niet voorspelbaar?Ik hoort onze vrienden al mopperen:,,laat ze doodvallen onder de radar”,zeiden ze elkander …
Ik doe verzet,hier en later zolang het nodig zal zijn.

02 11 2017HOLD for JUSTICE HOLD ON
beter door binnen de sterrenkunde studie vulkanen,
1×3x lengten deellengte 20 jaren ,de ene vulkaan Hawaii laat zien,rekenen op
op gegeven dimensie vervanderend geg op Zuidpool de vulkaan Terror op afstand geschikt ,afstand grootte geschikt en 20jaren3 deelengten,1x alleen te rekenen Erobus tot Terror,dimensie rekenend geschikt,functie geg 60 tot 120,geschikt,geschikt,(en 2min+1opmerkend),gaat alleen priemgeschikt 1o te lezen Li funcytioneel,1×1x door te rekenen tot beide andere elk,Vesuvius en Etna door door te rekenen,(zonder) vierde,(bekend Hierra in 2022/2012),gaat het niet zonder de volgende eenzijdig ook in de subarchipel van ca. Eil arch geschikt,voldoede data te verzamelen,nu het gaat,onnodig hier grafen,geg verder na te gaan,voor dezen niet verder nagaan,onderbrengen,aanvullen door te rekenen, timesheet gereed.
0311 2017,
en
pruceduraal (iogisch),computer zelt rekent voort als in een andere taal als binnen een ander stelsel hetzelfde priemtheoretisch kwadr gaat ‘t tientallg hetzelfde tot Pkwadraat+1 alleen als eenzijdg alleen als in richting als zelfde tot 5,1x analytisch stelsel ,reken F complex zelf analytisch hier alleen door als gegeven geg voortbewegend tot 3,1x functioneel
2 vulkanen Z.P bekend,de andere situatie,zeer gevaarlijk op Ijsland veronder steld,beter beken,doorrekenbaar,nu het eens,en wel in tijd bekend als gegeven,poolomkerend NP tot ZP 1x tijdgegeven,niet zonder de andere,1x 2 als 2×2 ,Hawaii periode tot 2 bij elkaar ZP ,(Erobus,Terrro)te lezen bekend en als vershil negatief te nemen,niet zonder (bij ons) door tot 2,gaat het niet zonder binnen model rekenmodel beide functioneel samen (Etna,Vesuvius lezenD),1x Weierstrass functineel 1×1x simultaan niet zonder de andere 2 (Archipel C.E en subarch C te lezen te nemen),1×6 vulkanen C.E exemplarisch 5,1x het andere geg onze F zelf,rekent zelf voortbrengend functioneel 1x ,1x door,terug en brengen wij onder ,nu zonder de grote gevaren Vesuvius,1als Hierro,en 1 als 1 op Ijsland een hevige eruptie,niet anders,tenminste beter op tijd vooraf door te rekenen,brengen wij deze events aanvullend in timesheet onder,
opm voor hen,die wel teruglezen,lees terug tot gegeven het punt buiten grondvlak het halve ,de kegel de complexe als halve,het punt niet op het complexe vlak te nemen iets erboven,

(terug te lezen,anders niet door, anders andere vulkanen eruptieve exemplaren analytisch anders niet door te rekenen,bij voorkeur andere hevige riskante als bijv,Krakatau 1883,ergo 2exemplarisch 1,lees terug eruptie(s) bekend als Krakatau geg,jaar 535,536 bekend als gegen lees door vanaf 2006 gaat Merapi mee,geregistreerde 83+1 te lezen te nemen als binomiale bij Pascal lezen andere te nemen als tabellarisch een binnen dezelfde tabel1 als 1x geschikt tekengeschikt,wel doorgaan in studie verder,voortbrengende gegevens beter nagaan bij voorkeur nemen om rekenend door te gaan).

niet erop,ook niet op het grondvlak erbuiten complex eenz.eenz.erop,wel erboven 1punt geschikt,(onthouden).

en 0311 2017/04 11 2017.
vandaag voorlopig na te gaan,en later getaltheoretisch functioneel te nemen,te rekenen computerprogr nemen,
hier op te merken mee te nemen 2 straten wegen te samen,Bij sterrebeel Stier te rekenen,tekengeschikt meenemen,\
en vulkanen Merapi anders tot Krakatau, door ongeschikt door tot Mount Kenya als ongeschikt lezend,)en aannemend,wel bekend in de Indische Oceaan een bergrug,niet vulkanisch als middenin de Atl. Oceaan bekend als rug en als vulkanisch),
leest gaatn na na Mount Kenya ten zuiden in de Atl Oceaan,,behalve behalve St Helena,ascension,Tristan de Cunha,mee ,ook niet vulkanisch 3 andere mee,(Gough,Iaccessible,nightingale Island anders 3 andersom,{merk op bij ons in getallen theorie alle geschikt gegevens te rekenen},
door, en voor 20 bgl deelbgl boven de evenaar langs,Kilimanjaro haat 10 alleen erover tot 3 ,leest V.E.(S),rekent anders door,nu het (aftellend ten zuiden geschikt gaat),doorrekenend gaat het alleen duidelijk te nemen anders tot 3 Can.Eil (sub)arch (Ch) mee als tot 3 alleen in de natuur tot 2 alleen axiomatisch geschikt,wel doorrekenbaar,doorrekenbaar wel door mee mee
2andere exemplaren zonder probl,V& E door door zonder 2probl niet 4 problematisch2×2 ten Noorden aleen ,in Peru 1twetal,hetander binnen Columbia zal het zijn,(manual,op te zoeken,checK0,nu het in voorstelling te nemen gaat,hier als Tot Hawai punt door hier complex te rekenen anders reeel door,2×2 exemplaren,tekengeschikt geeft stiudie Trappist wel aan,1x andermaal ,niet complex het gegeven grafen+1,1x te nemen.
RREVISION,voorlopig voor onszelf alleen beter4 nagaand 2 anders niet,niet groepentheoretisch rekenend als nalatend geg -2 beter alleen rekenend zonder geg -1 als -2 niet meerekenen,anders rekenen als tot -3 duidelijk te rekenen te nemen,en in de natuur op Aarde hier 3typen als Azoren 3typen 2 Cape Verde 1xlig opvolgend 1 geschikt en ook het andere geg tijd,behalve tijdpunt enkelvoudig 1punt het ander allee als halve lengte geschikt mee voorbij aan de als tweede later ankomende Aarde,(tot bijDe Stier berekenbaar (aan)nemen en hier in het rekenmodel tot 1x alleen 1x-10 te rekenen anders niet door tot 3o anders niet door,voorheen als tot geg als Riemann het geggeg ide natuur 1×1x als geg in voorstelling te nemen in reken model berekenbaar doorrekenend te nemen als tot Cape Verde 1x,1x zonder de ander Azoren Madeira vulkanisch beter archipels 2nagaand11 tweetal Cape V,& Madeira arch.voortzetting meetkundig alleen 2 andere gehele alleen nagaand2 2 exemplaren(Peru,opzoeken)x (andere)2 exemplaren (Columbia,opzoeken)gaat tijdgewricht geschikt 3exemplaren planeten Trappist functioneel2 voortgaand duidelijk het geg binnenmodel te nemen,neemt zelf wel in rekenmodel.

04 11 2017 2017
afscheurend het geg (en als geg) geg +1
!Projectief 1X als 50 te nemen 2×1x tot 50 binen R oFf F tot 1/2 door
erbuiten gaat 1x behalve Columbia als verspreid Archipel vals geg als archipel van vulkanen 1xDomeninfunctionee in de natuur wel,en in eerste instantie (on)volledig ,binnen gebied Columbia geheel teveel 23 analytisch,1x(1x in de natuur alleen erbuiten,tot Ijsland alleen en Li complex functioneel 4,neemt onze F alleen als geg complex voortgaan als Li 4 unctioneel 3 gaat alleen2 als randprol.lezed Dirichlet de oplossing 6 opvolgend beter alleen door tot eilanden eenzijdig biten NZeeland,nu het anders 3.4,Beter Einsteins’s (4,3 ) complex gaat,1x Projectief nemend terug doorgaat 3typen 2 dezelfde (i+ijsland,Strato-type),gaat ‘t (5,3) alleen 50 exemplaren10 halfom,omde R of F halfom,tenminse 1x gaat tekengeg Student,gaat niet complex niet als vorm nalatendgeg als de ander 25 stuks geschikt doorrekenend als 30 als Riemanns,alleen het opvolgend geg beschikbaar tot 5,2 methodenmethodisch3 gaat het zonder 4,binnenR of F,4 nagaand(hiervoor 2behandelendd)2 2 geschikte geschiktereN,duidelijk rekenen 3geg 2,lezend duidelijk nemen het rekenen,door te rekenen alsnog als binnen Columbia punten elementen exemplaren exemplarisch 1x erbuite in theroie 2×2x,wel dimensionernd als 2×1x als 1×1x dimrekenend beurtelings 5 gaat het verspreid,(input kaart lezend) 20 punten 3 door te rekenen,alleen rekenend Columbia geschikt,bineenveld theoretisch 10 rekenend 1×1x tot 5 als 2×1x tot tweereknend te nemen als geheel ,1x geheelgeheekl N.Zeeland (on)geschikt door tot de Rof F,gaat niet zonder 1geg als extra tijdgeschikt op te merken,nerkt op alleen vor objecten bekend,te berekenen vooraf 10 gehele planetenstelsels 2 gehele samen 3,incl Trappist in de komende toestand tot 1/2 op onze Aarde anders door,ook vooraf bekend en Einsteins geg nu wel voldoende bekend,hier in een komende situatie vanuit heelal bekend oeg bronen 6 volgend+1,terug onder andere rico beter projectief eenz door 2×3 als 1×3 gaathet volledig zonder probl binnenkort door te rekenen model nu rekenmodel 100 vulkanen 20 geschikt (andere)5,1x (R of F duidelijk) doorgaand (andere verspreide opzoeken ,ook Eiffel ook Ameland Jan Mayen als te versreid als het niet anders beter verbeterd gegeven mee gat duide lijk duidelijk te nemen te neme,Gauss neemt het zelf wel geschikter congruent door niet anders lezend laatste rekengeggegnemend sc… niet het veld p unte het geg niet alleen als versspreid 1xalgorithmisch 10 gaat al geg als Gauss Euler ,deel oppervl geg teruglezen (zonder) Riemann opvolgend 6 zonder geg,allen Padovan als geg geschikt nu het niet anders reel niet anders punten alleen als in ee veld te rekene 20 als 3 als tot 2 (zonder derde geg,ggat niet complex tweede eerste niet) alleen rekengeg opmerkend geschikt tweede eersre bij ons in model wel Jupiter zonder onze Aarde,ook niet eenander,wel onze zon,en zonder Cruinthe,te lastig beter tuberansen nagaand behalve geg Jupiter 2 andere planeteninons planeenstelel 2 geschikt (pro) tuberansen tuberansen zonder te nemen,lezend alleen als opvolgend 6 Jup geg om (en) om opvolgend +1 mee in geheel mee als punten geheel geschiktr nu het het andere geg geg ,( gaat niet complex) ook niet te lezen,(.#…..) niet anders alleen rekenend model rekenmodel doorrekenend meenemend .##..rekenend analytisch gaat het in de natuur allen 1oo vulkanenerupties zonder enig tijd probleem tot 2Complex doorrekenbaar gaat,
#.als punten (niet) als andersom niet,
##grafen niet, alleen rekenen suitend binnen een veld niet,alleen pmerken als rekengeeven opmerkend alleen.,en wel nagaand te rekenen natuurgeg meerekenend 2,1 doorrerkend te geven,natuurrgeg accretieschijf onderzoekend als hulpgeg mee op te rekenen tot 1punt gemeen binnen2 onderdelen 1 punt geschikt rekent anders niet theoretisch door,(teruglezen gisterenen voraf0 Euclidisch paralleel tot 5,enz, lees terug voor Pascal,(Brianchon ) enerop als erop,binnen erop.,enz duidelijk na te gaan te nemen en neemt oorprogrammeur rekenend op geg mee te rekenen mee als punten niet andersomook niet complex het rekenen… te nemem,mee in het rekenen tienrekenend tot tweerekenend voldoende alleen punten rekenpunten geschikte 5oneidig3 rekenen mee betrekkend het skalarrekenen mee 3 functionee02(nders als anderom eenz alleen 5.3 het geg mee betrekkend te rekenen,rekenen gewoon doorrekenen te nemen 10omeindi zonder6 door 1x ruimtelijk geheel 10 ruimtelij,(fysisch anders,hier astrofysisch),1x zondrer 2 situaties(fysish 2x mee) hier tot 1/2,terminaal de siituatie 180 gr als eenz, en 4punte hoekpunte 6 projectief geschikt na te ggaan beide priemgechikt Sachs en collega…geschikt priemgeg nemend negatieve 4,1x anders Li door tot 6 ruimtelijk verwerkt Pascal 1×1x als geg duidelijk binomiaal ge duidelijk geg te nemenn wel,wel nemen,en nemen anders nemen,,andere input als gegeven kaart geschikt duidelijk te nemen,neemt zelf programeer wel 1x eenmalig ,anders wel d Fgeg,analytish neemt F zelf wel 1Xwel vanzelf wel, (en voorlopig wel meebetrekkend priemgeg ,beide autheurs boven 1×2x als 1×1x verchillen negatieve anders !x 6 opvolgend 3 volgende+1 gaat het rekend wel en bij ons axiomatisch sluitend2 anders bij Fysiici alleen mee 2 anders sluitend te rekenen,niet verder nagaan
nu het gaat zonder Gauss door Cantor:s gaat het voltooit het geheel zelfrekenend,(onze f lezen alleen theoretisch zuiver de enige geschikte,ook hier),en Sachs 1x niet door alleen de een alde ander(autheur) door eenzijdig .als in een richting,wel lezen,wel nagaan opmerkend priemtheoretisch 1o analytish 5,1×3 geschikt geschikter(e) alle n als tot frequentiegeg verschil N,geschikt nemen,tekengeschikt nemen(d),als verschillen positieve 3 ons bekend,,krachten in de ruimte wereldruimte vector analytisch 3 vershil vectore 2 doorrekenend zonder probl na te gaan zwakke krachten vanzelf anders ,(teken (-), vanzelf 1x vector gealvector geheel getal0 3vectoren voldoet hier sluitend geschikt vectoren krachte versterkend theoretisch golfmechanisch fysisch theoretisch Einstein gravitatie krahten tot 4 velde te geven3 punte geschikt,anders niet op (te) geven te sluiten bij ons in 100 vulkanen tot erupties doorrekenbaar theoretisch practisch juist totde juiste in timesheet (anders,en wel doorgaan,anders in timesheet verdr uitbreidend ij ontbrekende gegevens andere zoekend om dor te gaan)
Preliminary,for comments only.

0411 2017 05 45/60.
[times are changing another one now in Zwolle at once tomorrow indeed not in the morning.Do they sleep well all night? it's their human rights,
als je begrijpt wat ik bedoel.Het is niet eens nodig].

0511 2017.
Leest U s.v.p. nog even vorige blogtitel terug,voldoend door te lezen ,alleen laatste twee alinea’s vanaf #*# door te lezen, zal voldoende helder voor ieder wel zijn.
0611 2017.
beter hier alleen voor sterrenkunde,inc.vulkanen op Aarde alleen (uitschrijving),lezend,doorlezen,schrijft zelf wel op tijd,,
en ga (3 Mountains 2) geschikt 3 in een kring nagand 2,op afstand,tijd geschikt tweetal geschikt,1x anders als derde eerst alleen geschikt,onder een hoek tot andere archipel Nieuw Zeeland door te rekenen,ook berekenbaar,alleen onder voorwaarden gegeven,voldoende reele,tijd lengte(n) 1oo 1o lengten niet tijd wel afst geschikt,(en wel erupties noteren,behalve in tijd, 1o voldoende 1opvolgend ,Ppilippijnen verschuift niet,niet te veel,te weinig ook niet,te benaderen, beter geg ,nadert voldoende ,1X,limiet geg toepabaar,okay?
Opm.,wel opmerken platen volgend geg na Somalie,Ethiopie merken we op voor studie tsunami’s , niet vruchtbaar tot hier.

0611 2017.
[ De hoofdverdachte zal zich nooit bekend maken,omdat hij beseft een misdaad verricht te hebben op het niveau van de pedofiel].

0611 2017.
intussen gereed ,breng zelf verbeterd A4tjes dd 06 11 2017/of later in archief in,uitschrijving,in principe Philippijnen t/m N.Zeeland eruptie(s) eruptief,actief,voorlopig als voorheen,nu alleen als slapend voorlopiig als beide (niet) als een tweetal 1x 3 ,elk alle drie dood,Merapi,Krakatau,vul meteen in of graaf op,lees door,zie voorlopig voldoende A4tjes,leest zelf , wijst 2 aan als slapend, als dood,telt 1mee als passief mee in een geheel als 4 meedoor,stelt samen,werkt 1X mee3×4 gaat Phippijnen items mee,en werkt 1xdesigner zelf door zelf als leerling designer door,zoekt op iop als oude bekende,ook in oude boeken en geschriften op te zoeken ,ook om en nabij Insulinde in een oude beschaving onder een oudere autonoom,niet een sultan niet als in 536,zelf niet een sultan,want deze was niet sultan niet,en voor de Grote,Alexander was het toen al 1000 j te laat,te vroeg geboren,Hij kwam ook niet zover.Hij hield er in Vietnam al mee op,al beweren onze Indonesische vrienden onder de moslims bepaald anders.Heel vaak hebben wij gelijk,soms vaak ,vaak anderen ook.
0611 2o17
hier optie vrij,voor commentaar alleen nagaan
uitshrijving theoretisch alleen,practisch (voorlopigt te complex,maan scheurt tijdig af),te complex 2
theoretisch alleen tecomplex het geg 4 te ruimtelijk 3,(teruglezen),
gaat alleen pratisch 1×1x als geg 4 items 12 exemplaren,mounts,3 mounts Philippijnse rond Pino Tub in voorstelling nemen,leest 1x te voeg door ,neemt 1x als te laat mee,gaat alleen juist door,
en gaat 1×1x tot Nieuw Zeeland voldoende tot halverwege 1×1x1 lezend rekenend,en leest als geg als Riemann als opvolgend 6 geg anders 1x opvolgend 3,
te rekenen tot halverwege erna,nabij N.Guinea,,boolean 1x tot N.Zeeland er na, 3exemplaren gehele archipel als sub 4,geheel 1 geheel ander(n),behalven boolean 1×1x(andere)1,hieronder duidelijk straler duidelijk nagaand als gegeven te lezen te nemen en theoretisch,op schaal geschikt veranderlijk onveranderd onveraderbaar,het zelfde geg 1X op schaal reeksen geschikte andere 3deelreeksen2 alle verschillen tot 50 minderend 17 x afnemend 3geschikt 5 andersom het kuipersgeg te behouden
en zonder 3problemen 2 ook niet problematisch niet 2×2 niet,te rekenen doorrekenend 10 rekenend tot 2 rekenend als tot voldoende 2simultaan3,in de natuur alleen als tot 3,en neemt geschikt,programmeur neemt analytisch geschikt het geg behoud 1x,1x (als priembehoud lezen)analytisch progr geschikt 1x behoud }
gaat alleen boolean algebr 1x tot 3 als tot 3,het latste tekengeg(-) gaat(x) mee,Dirichlet 1X functioneel
duidelijk
en ,behalve(n) lezend 1x anders als tot 3 benevens tot 3 als dode bekend als slapende als passieve (op,nabij Java,behalve Merapi,Krakatau 1 andere),
als twee wel in een driehoek als geg als hoekpunt tot 3 ,hierna te nemen duidelijk zonder 100 oneindig 10 oneindig 1x zonder 3 oneindig2ruimttelijk 5punten priemgeschikt bij ons wel, (axiomatisch) 2×3 punten beter 1×5 complex 1×3 verbeterd doorrekenbaar te rekenen,door te rekenen te nemen
en anders niet tot 1 vervangingspunt onveranderbaar veranderlijk complex punt het Kuipers gegeven
zonder 3 probl 2 ook niet problematisch 4 niet zonder 6 niet,anders wel,niet ploblematisch doorrekenbaat duidelijk -2 te nemen
en punten als gegeven punten 5punten,als thermodynamisch warnte,T geschikt3 nagaand
neemt functioneel3 voortgaand 3 exp5 (voor temp de geg lezen),
en 17 functies thermodynamisch tekengeschikt anders geschikt verspreid 1×3 punten gehele in aantallen waarnemingen lezen nemend te nemen zonder 5 niet logarithmen nagaan niet en niet 1x verschilen negatieve niet,
op afstand geschikt lezen andersom nemen,welons geg logarrithmische kromme,een punt 6punten 5(verschil)nemend (on)voldoende,voldoet op afstand geschikt buiten deelruimte 3 analytisch erbinnen3punten te bepalen tot kromme deelkromme ln,(e logarithmische), 3punten 2 behandelend 5,gaat het gegeven teruglezen Euclidisch parallel 5,
te rekenen,1x rekent het laatste punt rekenelement rekent,(het punt iets buitengrondvlak iets ,eeznidig alleen,erboven geschikt alleen) ,rekent tot geg 1punt2 complex 5 erop,eenzijdig op kegelbuitenoppervl erop als hetzelfde punt complex3 analytish 100 punten ,1xgetallentheoretisch priemtheoretisch rekenend3,
en wel,behalve accretieschijf teken geschikt ,meenemen,teninste 1 straler (als bijvS.N geschikt,nagaan),ook andere te rekenen en tot ander versterkend mee meebetrekend te rekenen,(black holes enz,nagaan) om eens zonder 8 Neumann hiervoor anders tot 5 hier als tot 3positieve verschillen albebraish gehele,Hilberts geschikte,en voorlopig op Ileu das Rodas ,behoud tot hier sterrenkunde lezend,energie balans afsluitend ten dele,(voor ons voldoend in de sterrenkunde),sluitend 3 voldoend en later wel sluitend 5 in ander studies,fysische studies ,,behalve 2 balansen 3 geheel simultaan sluitend te nemen,(massa,materie en Impulsbalans,1x meenemen,energie ook anders meenemend 2 donkere enerie(en) materie, nemen fysici mee )./
ga na en schrijf zelf verbeterd uit.
Aanw in de sterrekunde hier
1punt als vervanging lezen,Nieuw Guinea geschikt opmerkend,halverwege vanaf Pino Tuba ,en tot haverwege op Luzon te nemen anders lezen 3×4 punten (on) voldoende te nemen practisch gegeven, mee 2 theoretisch 1 ander geheel mee betrekkend meerekenend,gaat wel door,tot Nieuw Zeeland zwaartekrachtgolven versterkend krachten tot erupties te lezen,uit te rekenen,wel als vervangend voldoende voldoet het in theorie bij ons terug te lezen 3punten ,cirkelomtrek halven , punten 5(punten) eenz.eenz,binnen
cirkelbgl deellengten 2,1x geschikt3 als tot 3, geschikt
nu het lezend Indonesie beter gaat,neemt duidelijk mee niet alleen tijdgeschikt Tambora 815 mee geschikt betrekkende mee 74000 BP de supereruptie geschikte ,nu dode, mee betrekkend Toba geschikt mee betrekkend mee, en (nu) gaat analytisch alleen als bol,halve bol punt,1x analytisch alleen hier op te merken in theorie 1×1x door de recente geg piemtheoretisch Sachs & collega( uit Polen) het gegeven wel opmerkend,anders niet analytisch 100,1x vulkanen,erupties berekenbaar,(Om 1×1xom te voldoen aan 2condities uitschrijven voldoen,voldoend hier gereed,sterrenkunde voldoende op Aarde gereed uitschrijvend rekenend gereed),
en
wel studie ,beter uitdrukkend nagaand.en verspreid 10 tekens 3 beter geschikt anders 3 verspreid nagaand te rekenen te nemen tot ene als negatieve oneindig groot,grote verschil tot 1/2 in het Zuiden andersom,te doorrekenen in het Noorden als in het N Ijsland voldoende te nemen niet nemen 2×2 vulkanen spleten niet te nemen,alleen 1×2 geschikt tot oneindig in het Zuiden ,ernaast als benevens
opmerkend geg,Dimensinerend D,het derde gegeven, op afstand geschikt,coord Erobus,Torres verandert als geg niet veel 1 x2x als 1×1x tidgeschikt,lengte niet tijdlengte 1×1x dezelfde,gaat aallen 1 mee op afstand tot evenaar te lezen,terug in de tijd lengte als afstand geg tot tot Tambora 74000 te rekenen oneindig 10 te rekenen als loslatend punt ,maan scheurt af,oneindig 1oo 1X simultaan 3punten rekenend nemen in rekenmodel nemen,
en als lokaal binnen een driehoek in universum drie punten 1x (anders,andere )accretieschijf,(wel in een richting ruimtelijk zoeken),1×1x ,als 2×1x geschikte(n) 1o andere eenz geschikte(n)10 projectief 3 te rekenen op 1×1x3,en alleen exp 5,zonder 4,1×2x als 1×1x,(hier niet) 8geg gehele getallen Neumann hier niet,(fysici merken hun optie op),
5gegevens punten getallen verschillen positieve 3 alleen doorrekenbaar,
nu het ruimtelijk 1o deelruimten als gehele als( halve+1),1x 5x deelruimten geschikte situaties 5,1x geschikter analytisch 3 gaat,
en gravitatie het versterkend geg 1x 2x een kracht een weg gaat energie vlumetrisch 1x inhoud verwerkend gaat,
en
duidelijk,aan te wijzen 3,aftelbaar 2,geschikt door,binnen R of F,anders om en om door
op afstand 50 exemplare,
en gaat alleen Hilbert’s geschikt,deelruimten puntenspiralendeellengten puntengeschikt behalve bekende,duidelijk behalve Pappus,Poissongeschite bekende,geschikter,geschikter,alleen analytisch +1,Omtrek +1,tekengeg 115, 1xonder een hoek niet diametraal binnen R of F,niet <180gr ,1x1x niet,behalve eenmalig geg onderjuist hoek binnen beperkt gebied.leest 17 complex2 hetzelfde geg,vulkaan eruptie,neemt zelf onze F,1x rekening mee,(vul timesheet aan ,zelf aan om 5oexeplaren andere 1 getaltheoretisch geschikt 49 tot 65 neemt Gauss congruent,lees wel duidelijk getaltheoretisch 1x 12 tot 13 ,(plastisch getal),tugdoor het geg bij Philpijnenbijona Tua geschikt te lezen,tostaan,nu het duidelijk niet anders gaat .opmerken accretie schijf 12 C13 opmerken,toestaan 1/2 lezend niet alleen spin1/2 te lezen,schijf als 1/2 gedraaidprojectief,beidegegevens, 4punten3 punten (priem) doorlezen rojectief duidelijk waarnemend duidelijk rekenendte nemen,nemen,
nu het overigens vanzelfgat,overige geg als geg als getallen als coord+1 alle(s) vanzelf zonder S probl 1x 4 als S als 2SSteiners ongechikt niet anders ongeschikt Hausdorf 1x ruimtelijk S/2 als geg 1x1x fout gaat ,1xelement rekenel+(optie) wel rekenend goed gaat,doorgaat(opvolgend andere te nemen,bij voorkeur komende actieven,gevaarlijke vooral)
,wel aanvullend beter hier
ricobglengte hierprojectief deelbgl binnen kegel 1x 2punten buiten bgl ,(eenz,dezelfde zijde),binnen kegel projectief,
analytisch 1x1x op afstand 2punten 1x1x erop,op deelbgl anders 1x1 erop,en wel beter het andere geg 5complx3 erp erop,optie ,1x reeel , en
vanzelf duidelijk Gauss geg constructie behandelend punten 100 punten 200 2x3x anders bij ons teruglezend als punten (on)relematig 2xx1x anders 2 anders onde een hoek,hoekpunten alleen projectief 2x1x als 1x1x zelde pund omcirkel 1 punt gemeen,mee 1x als punt deellengte 1o oneindeg als punt derde als beide ander 1x doorrekenend te nemen,neemt als Gaus zelf ook congtruentie geg lezend ,alleen 15 algorithmen 1x anders als vast punt veranderlijk 1x 10x 1oo x lezend 10x geschikt nemend ,aalleen Kuiper gordel nagaand !X analytisch 100 planetoiden 5o geschikt doorgaand tot geschikt 3 veranderlijk veranderend om planeten Trappist andere 1 om elke object er om ,1x (zonder)4 tot 13 objecten getallen,(hier nagaan plastisch getal het gegeven,nu het gaat ,na te gaan binnen stelsel als geg 10 platen 3 anders tot 3 binnen het andere telsel van zon Trappist en zijn 3planeten,voldoend uirschrijvend geschikt nu het binnen model elders op te merken gaat,12 C13 de heldeler straler geeft zelf op,neemt het aan,onze F.rekent zelf hier niet als elders evenmin,(niet een rekenf.),behandelt alleen getallen,andere getallen,kardinaal getal niet zelf.alleen het verschil 49 -65,bepaalt wel,nu het gaat bepaalt 1x gaat,1x(ordinaalgetal+1) verschil geschikt -2 gaat,47-49),niet het kwadr gaat,we exp+1,1x1 als tot -3 gaat,anders Gauss niet geschikt zonder geg de regel v kwadr congr niet te nemen,ook de laatste vulkanen als geg vooraf berekenbaar 100 objecten actief eruptief,(eruptief) berekenbaar en in uitgebreid timesheet,(bij voorkeur apriori,bij voldoende gegevens) op te nemen,
en wel nagaand 3 heldere stralers derde straler type T geschikt tot exp 3 (en) binnen geg als vorige,T geschikt tot exp geschikt geschikt samen om te rekenen.niet zonder eerste zuivere C ster geg mee in samenstellend geheel als complex 3 mee doorrekenend te nemen ,voldoende door te neme te rekenen 1o algorithmisch algorithme 15,op schaal in rekenprogram 1x complex tot 1oexp zal het nietanders samenstellen gaanop schaal negateve verschillen tot5,1x analytisch,gaat mee,andere data waarnemingsdata golfl geg ge g
1/lambda x verschil lambda+1,rekent 1x door onder 4 eerste alleen harde stralen verschil+1 zonder -2 als -1 tot als -3 voldoende geschikt door,rekenend te nemen.,

0611 2017.
[en als hij het niet weet,niet er weg mee weet,vraagt hij het maar in zijn eigen heelal aan zijn eigen koningin.Ik ga mijnsweegs].

0610 2017.
[Jaren na aankondiging van geregelde vrije doorvaart door de Noordwestelijke zowel als door de Noordoostelijke passage, blijft indoctrinatie binnen het kapitalistisch-socialistisch complex in stand.Ook wel doordachte vrije meningsuiting telt niet mee.Ieder nummer kan zijn mond houden.Het dooit elders en daarmee basta.Waar dan wel aan de westzijde niet aan de oostkant,het gaat je niet aan.Je krijgt het niet te horen.
En de rijke, de socialist en zijn maat de kapitalist ,brengt nog steeds zijn geld naar andere plekken,soms naar Spanje,soms naar kleine eilanden,soms naar Londen,soms legaal.soms illegaal,soms illegaal.
Misschien kan hij het beter bij Putin alleen onder zijn bed of dichter bij in zijn matras beter verbergen.Dan zal hij goed slapen en goed rusten en beter dromen zonder nachtmerries denkt hij vertwijfeld misschien,de kapitalist,de rooie.
Hier smelt het ijs af ,daar vriest het aan,maar dat doet er niet toe en houdt ook kameraad Marcel van Dam voor zich,alsof het van belang zou zijn voor Darfur. De doctrine vervangt de vrijheid.Ook in Tibet.En bij ons voor geld.
Er zakt weer een vloer in,elders wordt een gebouw gesloten,een balkon knapt af.
Het blijft stil.De geldpersen draaien.
Vanavond krijgt elke gemassificeerde zijn brood en tv-pulp erbij.
Bedrog wordt goedkoper.
Kameraad kapitalist en kameraad socialist houden de mensen dom.Maar zij zijn lang niet gek.
De kraanvogel vliegt over.De rat kruipt uit het riool.De marter knaagt aan mijn auto.
De vos loopt door het stadspark.Hij is ook niet dom.
Vandaag was het van Dam,morgen een ander].

0711 2017
als probleem stellen,
gaat het,(Verleden niet terug) doorlezend 3/4 , 3.4 ,( 4.3) als toen
Phlippijnen,Krakatau en de deode van 536,
gaat het (nu) ook nog niet door,te lezen( 3,2) nog 2/3 te rekenen ,te nemen als bij Nieuw Zeeland -1,en merk wel op
bij Ijsland recent 2x1x erupties lezend 3/4 tot -1 als andere,1x,binnenkort mee als geg, tot -3 als tot -3 (doorrekenbaar) ,te onderzoeken Ijsland supereruptie,niet zonder geg op afstand te rekenen 1x 1.2 andersom -1,1x draagt versterkend bij,nu het eenmalig geg te ruimtelijk 4.3 niet anders gaat -1,(x) gaat als hetzelfde gegeven (-),bijdragend geschikt,( en in theorie getaltheorie bijregeling teruglezend het gegeven),doorrekenbaar supereruptie in onderzoek rekenonderzoek nememd meenemend aanw geg,op afstand bekend,1x1x tijdgeg erupties manifest,bede bekend,object vulkaan in onderzoek te betrekken,rekenend te onderzoeken,onderzoeken,
beter in studie,en ga door,niet lezend,alleen aftellen,niet vulkanisch,zonder 3.2.Mount Vermont,Cults Pesk,Stark mountainj,
gaat anders volgen+1 niet lezen
opvolgen(2,1),veel vulkanen Alaska archipel,Schiereiland 1 geheel,ricogeschikt lezen nemen,
aan te wijzen ok niet anders nemen,rico geschiktlezen nemen rico+1 in model nemen als geg geschikt Mnt Rainier,Mount Helena,als geheel,1x(andere) rico ,en wel voor rekenaar meenemen Mnt Helena 1980,afstand geg in de tijd ook als vasteonderlinge afst,en tijdgeg ouderdom bekend,meenemen,
aftellend reknend,aanwijzend te rekenen mee te rekenen,1x3 rico geschikt zonder 4.3 niet enig probleem ruimtelijk hier op Aarde niet,na te gaan in rekenonderzoek te nemen
als te stellen probleem supereruptie Ijsland aanstaande,in de nabije toekomst,los het op,en check zelf rekenend en geef tijdig op de riskante verwachte binnenkort/veel later in timesheet aan te brengen,
Aanw.: ga zelf na, wijs zelf aan de geschikte in zijn reeks,reeks+1, op een van beide bgl deel- cirkelbgl als het geg het in deze tijd aan de beurt zijnde geschikte geg,voldoend tijd en afstand geschikt, vulkanen Canada nagaand 1opvolgend,als geg als rico geg als derde geg,(om events,tijd afst geschikt te lezen als afturfend lezend) als geg geschikt,en behalve Mount H. en Mount R. dere vulkaan, 1x mee tot buiten dit drietal door te rekenen tot opl op Ijsland wel binnenkort/niet binnenkort,anders later wel,de supereruptie
gaat alleen theoretisch aan te wijzen als probleem aftellend alleen in rekening te brengen,in rekening brengen,analytisch 1x (hoodrek+1), tot 2oplossingen1,en bij ons de rekenoptie,(axioma).
Opm.
en als aanwijzende verklarende opmerking te lezen,nu het hier gaat alle exemplaren pesent op de halve bol,noordelik halfrond,duidelijk alleen hier voor Guass zijn punten 17 hoekpunten 3 behandelend 2 alleen de optie een punt gemeenschappelijk 2 punten1 op omtrek cirkelomtrek 1punt de optie als optie t elezen tenemen,te behandelen nemend ,als geheel 1x1x ,en niet niet de andere optie punt m.p omcirkel ook niet als het derde geg vierde ook niet, cirkel zonder mp niet lezen,niet lezen niet te lezen,uitsluiten,(e cirkel zonder middelpt,ook niet (e),NIet een optie),en gaat niet erbuiten,Mnt H en Mount R,elk niet niet op afst (e) niet een geg v afstand ,niet nemen niet nagaan, gaat door te rekenen langs kortere rekenweg te rekenen,1x2x 3 vulkanenMnt H,Mnt R en 1x tijdgeschikt,afstandgeschikt (zonder vierde vulkaan,2x1x als 1x1x 5 vulkanen,( niet de vulkanen vanSchieeil),2x1x als geschikt 1x1x doorrekenend tot opl 2 aan te wijzen op Ijsland eruptie tijd punt bekend,de andere opl ander tijdpunt,wel aanwijzen,op Ijsland supereruptie vooraf bekenden ,doorrekenaar,berekenbaaar,en
als check ook wel te nemen ,10 items Schiereiland nemen 4 exemplaren,nabije buiten Schierel exemplarisch 14 te nemen nemend te nemen,als langs langere rekenweg,6exemplaren de juiste (als type buiten Schier eil.wel duideklijk alleen als verderop nabije4) en 6 gehele zonder 4,als aantal ongehikt 2,niet te nemen -2,wel aantal niet rekengeschikt,gaat gewoon rekenend langer door ook wel nu tot opl 3,tekengeschikt Omvang lezen,omvang 1x teken (115) tijd geschikt lezen nemen,en tot de ander opl dezelfde,omvang beperkt lezen dezelfde als coord op Ijsland alleen als de geschikt aan te wijzen op te merken als event het exemplaar super eruptief extraactief,wel raadzaam door te rekenen om de omvang van het geweld mee te bepalen en anders te rekenen duidelijk rekenend nemend als hiervoor 1o items exemplaren,buiten de exemplaren ,Schiereil Alaska,blijven exemplarisch 10vulkanen 6,door te rekenen 2x3x als 1x1x de juiste aanwijzend gegeven lezend tot oplossingen 4 opvolgend 3 alleen 1type op iijsland over een lengte simultaan eruptief eruptief,op 1 tijdstip coordinatief geschikt,wel opgeven niet door rekenen,(onnodig) en wel doorrekenen,als derde rekening lezen tweede nemen, 2 exemplaren Ijsland beurtelings actief 1x(ander)1 coordinaat,(eruptes niet terzelfder tijd,minder gevaarlijk....
Ref 1) Alaska ,N Canada -vulcanen Ref2) Ijsland vulkanen

0711 2017
anders,voorlopig in studie model nagaand,
en specifieke reele geg,data aanwijzend om hierna in rekenmodel te verwerken,
nagaand Mecurius,Vulcanus , 1 tot Venus 2( anders) 1 anders [merkt getalreling het geg op,rekent niet],1andere satelliet,leest Aarde,maan satelliet Cruinthe,[leest geschikt tijgeg,planetoid tot satelliet],leest door,merkt op 1maan aarde 2 anders Phobos,Deimos,
aftellend 2
1xmercurius,1x Venus,1x Aarde,1x Mars
(on)geschikt (functionee),merkt zelf beter op
4 (functioneel) elders 3 ,leest Trappist 1(functioneel) 4anders 3,verbeterd zelf,neem duidelijk,merkt 1x op
functioneel +1 geschikt complex geg,l(eest regelend als gegeven) 4x4 veranderende satelliet veranderend bewgend energie vereffenend regelend,(bewgingsenergie0
f+1 als 17 functionee hier gegeven
en op Aarde te vereffenen
svulkanen verffenend als geheel anders als geheelgeheel 2opties doorrekenbaar oplossingen 2 of optie opvolgend in tijd op Ijsland of optie,leest volgende+1 als dezelfde 2 op 1zelfe tijdstip,(de riscante),en beide opties berekenbaar bij ons.
(te lezen als dualiteit in de proceskunde energie v instruments als deel in de energiebalans te lezen).
Opm.in Canada anders,verbterd,nate gaan vulkanen op twee bg el deelbgl concentriesch eenz,eenz, en anders, een item,eenx (eenz)analytisch geschikt als ruimtellik3 het exemplaar geschiktt 1x als eenz.eenz, ebinnen duidelijk,en behalve 4 uitbarstinge op ijsland dor te rekenen,analytisch 1X,(en teruglezen bij ons behalve cirkels als halve,Archimedes geg lezen,1x,teruglezen ,analytisch !x theorie bol punt te rekenen,gaat in d natuur Antarctida door nemen,behalve hierna 0811 2017 aantaj 300 doorrekenbaar,hier a priori 300,elk anders ,in R of F andere 300,en zall zij duidelijk vanzelf duidelijk worden,langs evenaar 300 exemplaren in imesheet rekenend inte rekenen en zonder probleem aders verspreide als 100 binnenrekenmodel als tot 1000 berekenbaar,duidelijk in voorstelling te nemen,na 0811 2017,(hieronder,doornemen ,duidelijk duidelijk in voorstelling nemen,(geheel berekenbaar.
Opm. en,voorlopig,gaat behalve 400 reeel digitaa 150 exemllarenn nog 250,gaat 100exemplaren als verspreid),1x 1o x mee 25 tot 125.,1x anders als 125 als in regeling +1 beter nagaand na te gaan tot als geheel +1 als hetze[lfde geheel 400 als dezelfde anders,kegelkrater andere 1mee,enz,allen op hun beurt,zonder altijd slapenden als eeuwi passieven,niet echte vulkanen,ook later niet,en wel als bizonder,specifiek onder zeeoppervlak aan te wijzen af te tellen mee te rekenen,ook wel eens in verleden of toekomstig boven zeeniveau,alle(s) door te rekenen,berekenbaar in ons rekenmodel berekenbaar.

0811 2017.
HOLD.
en,evoluut(evolvent) als (-)andersom (x)
tot in theorire ,model,nu het 1oo niet verder gaat 1o andersom gaat,niet verder doorrekenbaar
na te gaan alleen model alleen 15 Hyperbolisch niet anders (teruglezen ,waar we gebleven waren,big bang anders).
Nu wel reeel,opmerkend als na te gaan R Resonantie ,en energie balans alleen impulsbalans) laatste getallentheoretische gegevens (te) betrekken(d)
nagaand priemtheorie geggeg Saxchs en collega) beter na te 10 als priem tot als geg, niet priem,ook niet,gaat niet anders ,te rekenen niet tot 3 niet niet axiomatisch tot laatste uitbreiding,niet voor het tekenniet teken,ander model in onderzoek door in studie anders.

[De bunzing loopt langs,de wezel kruipt weg,de dronken olifant,de witte, steekt de loftrompet,ieder het zijne,in het veranderend klimaat,de das blijft altijd in het zijne,de sperwer ,de havik en de buizerd maken het zich gemakkkelijk in hun nieuwe klimaat langs de snelweg, rustend , in positie, anderen anders op hun parkeerplaats hun paaltje en de kraanvogel vliegt al opnieuw noordwaarts in voorjaarsklimaat
voorheen winters,niemand maakt zich al te veel zorgen,behalve de mens,die aan het lijntje gehouden wordt zonder zeggenschap moet hij wel aankopen cellen op dak helemaal vol,molens in de tuin en de voortuin,teveel aandacht van onoprechte machthebbers met te weinig aandacht voor gemene bacterien,vuile schimmels,veel grotere gevaren slaat men over,botnecks uit Almelo,vergunning A&B worden niet meer verstrekt,alleen ranja als limonade en toch,zonder suiker, dikmakender misschien dan palmolie misschien all over the world erin,overal in, om geldelijk gewin erin erin,het zelfstandig denken door de journalist-analphabeet belet,als je niet denkt en meeneemt wat zij opdringen,stampt hij het er voor hen in,in zijn tv- klimaat zetelend op de stoel van de rechter,de stoel van de wetenschapper,de arts,als op de post van de generaal commandeert hij,en oordeelt als rechter,en zonder brevet vliegt hij als hoogvlieger in deze tijd mee met domme , lullige politici mee,vol indoctrinatie wereldwijd,opdringerig in het veranderend klimaat,behalve,behalve ,en begrijpt hij niet,kent hij niet,te hoog vliegt hij,ziet hij niet,allesbehalve, en doorgrondt hij niet,de onderschatte mens,alle mensen met eigen verstand,begrijpt hij niet goed.Hij klettert onder de radar vanzelf wel eens neer. Dat is mijn mening .en overal,en zeker in de vrije natuur,keer ik er niet op terug,en blijf ik tot nu toe mijn eigen ideeen trouw.Ik weet het ook altijd beter,als je mij geloott.
Maar weer zal de volgende zwerm kraanvogels noordwaarrts als te vroeg uit ztchzelf terugvliegen en niet dwangmatiig onder dwang, niet van Brussel,niet van Peking en niet van Washington,Zij tekenen niet voor het contract van Parijs, helemaal niet].

0811 2017
voortzetting,study to check,
wij gaan na ,schrijven uit tot 300 vulkanen,exemplaren Ring of Fire,tijd en plaats geschikt,erupties bekend,op te nemen in tiimesheet,zie 2x A-4tje ons archief dd 0811 2017.

0811 20170911 2017.
als tansformatief
als geg Kuipergordel als geg mee,en vooraf ref duidelik,googelend, ,,vulcanos of Canada" categorien 31 ondrer categorien zelfde 31 totale geheel lezen ,en lezen wij 3x terug door als 3 verschillen negatieve tot 5 neg neg te nemen als voortgaand functioneel,geheel Canada geschikt voor ons (om )door te rekenen,voldoende geg geg onder behalve onder
ref,,vulcanos of Canada" te googelen voldoende(n) te lezen,wel 3x,op N.halfrond,als archipellen vulkanische geschikte,alle bekend als 3 x in ene groep2, gaat als theoretisch geg op te merken,1x een groep analytisch9geheelin een groep10,getalth ons geg 27-32 in een groep,als verspreid ,1x 10 als geheel niet een groep ,behalve als geg als Jan Mayen eil als noordelikste viulkanische ook niet toevallig versspreid als geg als Illeu dos Santos, niet per toval op equator gelegen en gewoon doorekenend te rekenen zonder s gaat 2x(andere)2 als Stromboli en 1 Hawaii mee door zonder s en 1/t niet rekenend tot 2s te rekenen duidelijk nemend wegnemend S/2 niet een probleen,en gaat
ander 100 s tot 10s ook niet problematisch als het terugkerend probl,zie archief A4tje dd 08/09 2017 en zonder probleem hier door tot als S-1 rekenend door te rekenen 4situaties actief op Ijsland,1x1x eruptief(eruptief)zie tot als 3 geg,(berekenbaar),op Ijsland ,super eruptief 1x op ijsland,elders (R of F) tweetal,elk berekenbaar en op afstand 3x2,elk (anders) berekenbaar,10x 3tijdlengten 20,exemplaren 60 aan te wijzen simulaan aftellend rekenend 4x 15 tot als dezelfde(n) te rekenen 1x als dezelfde (andere) categorie,een vulkaan in de Rof F als er op,een andere,als dezelfde de vorig categorie,gaat als 6x,cyclisch 5x rond geschikt R of F voldoende( gereed ) als gereed als op noordelijk halfrond gereed als 3/4 omtrek R of F als 1/2 (geschikt),andere actieve 1x anders doorrekenend(merkt op ,neemt1 mee, merkt als geg bekende exemplaren Z.halfrond,neemt 1 mee,op Hawaii actief continu nu het gaat andersom gaat NP ZP andersom,als tijdpunt ons bekendgaat 1x rekenend tot Stromboli voldoende door, in de tijd door als geg op tijd ook wel bekend op het juiste moment vanzelf rekenend bekend),tot +1/2 doorrekenend,1x door door,
nu het gaat,rekenf zelf doorgaat,rekent 2 1/2 x als functineel 1.5x als geg algebr een ring+1 door, in ons modelrekenmodel alle exemplaren rondom in R of F erop,nu het Kuipers,(de astronoom lezen),Gauss geschikt rekenend gaat,(Gauss voor zijn geg hier bij ons mee 1 geg mee mp cirkel mee,2 andere geg transformatief 3 transformatie 2 tekengeschikt als voortgaand functioneel het geg te nemen,neemt zelf wel ,bij ons wel,wel alle(S), berekenbaar, en wel duidelijk nemen,lezen voldoet de gegevens 3x4 bij philipijnen1x,anders doorrekenend dezelfde exemplaren anders lezend voldoet rekenend doorrekenend te neme,,leest,rekent,1x zelf wel
merk boven wel verbeterend op, keert ook wel om als terug alleen 180 gr om,NP tot ZP,, draait niet geheel door ,roteert niet 360 gr,tot 1/2 energie geschikt,theoretisch alleen 1x en roteert np 1x4x verder,niet door tot ZP niet
neemt energieverschil vereffenend 1x3,en als impuls energievereffenend tot 1/2 voldoend geschikt energiebalans sluitend 3 en niet 5,gaan wij hier niet na voor bosonen niet, (alleen bosonen mee fotone als dezeldetweedezelfde spin en het gegeven opmerkend mee in speciale studie fysisch hier astrofysisch als doorrekenbaar geggeg nalatend kleine deeltjes 1 mee als voor licht mee,behalve fotonen,bosonen kleinere twee kennen we niet,wel doorrekenbaar te nemen,nemen zij zelf wel en sluitend 5,1x niet zonder 1x10x,zij kennen ook andere deeltjes2x2spingeschikt 1 te rekenen erop rekenend rekenen zij zelf analytish 1x3 de balans,gaan zij zelf het geg priemgeg Sachs en 1(anders) colegaSachshet gegeven,laten wij hier niet na,nemen zelf roterend als bol,de halve 2punten getallen priemtekengeshikt 3projectief2 als een lijn(diameter) 1,5 x,niet zonder 1xgeschikt projectief 3punten 2 zonder mp2x,,(als a-centrisch 1x1x), in complexe voorstelling nemen wij het gegeven 1o rekenend door bij ons tot coord,tijd plaats isokaedr geschikt,alle vulkanen in timesheet,(en hen nalatend het geg als geschiikt anders uitgebreid tot de balans,donker materirie niet zonder donkere energie mee als bijdrage(en) mee aan de balans impuls balans mee 4 andere categorie andere deeltjes gehele spin rot geheel 1 gaat het niet anders,gaat het het hen wel goed af 10sluitend 3,1x analytissch juist zonder 4 sluitend gegeven(,gaan wij niet na,D Dim toevoegen)).

0911 2017.
kortom,terggaand als anderson doorgaand algemeen nemend ook andere studies meenemend nagaand tot 7 bijv
algemen als in biologiestudie speciaal onderzoekt evolutionai-bioloog 1x zonder zeven,alleen zijn kat op eiland Man in het bizonder aleen als zelfde dezelfe complexe zonder,wel met negen levens het hele jaar rond en niet 10 als een beest met 10 koppen misschien,en wel alleen verder in onderzoek,op zoek naar de neushoorns nog met dubbele hoorn alleen de witte twee de een wit de ander niet en zelf wit als de witte olifant elk jaar waar te nemen met twee broers ,dronlen dansend onder de boom van Adam en Eva in het paradijs nog en nu nog met de kop in het zand uit respect nu nog de struisvogel toen zelf ook pardijsvogel,in de levensbooml met appels ,waar eronder je alleen als olifant dronken van wordt om 1x per jaar zonder last van alle geklets en gezeur af te zijn,onder elkaar te zijn,het is veel beter zegt neuro-psychologicus te veel depressionici heden ten dage.Onze Functie heeft tenminsteop mijn woord iets met het leven op Aarde te maken stelt de theoloog vast met zijn woord,zijn laatste woord vast.Zeker.vast,,geloof me maar.
Zeker en vast,nu hij het stelt,het zonder zijn voorheen opgeplakt brevet van onvermogen naar voren kan brengen met de grote loser de kapitalist-socialist aangelijnd aan zijn schandpaal de wurgpaal met los in de halsband een uurtje alleen aan de paal en bepaald vrij om te kiezen zijn losers galgemaal met zalm als salades met kaviaar en steur zonder graad,het kan niet altijd sushi zijn,binnenkort paling als hij er een tijdje in zijn verbanning op zijn eiland met weinig natives over na zal denken hoe de paling te regenereren weg te nemen uit de uitstervende categorieen tot binnen de herstelfase voldoende, om zelf met zijn wens op zijn elland in zijn fluwelen positie zijn tijd te mogen uitzitten tot zijn laatste uur,en wil hij niet meer terug van zijn verblijfplaatsterug als blijvende loser,hindert het hem niet,en het eenzijdig opgelegde e-mail contact als zijn tv,ook eenzijdig, hindert niet,behoet ook iet verandering, als loser denkt hij anders over de wereld en men had hem niet nodig,overbodig blijft hij altijd als loser, alleen het laatste weerbericht van het KNMI komt nog bij hem door I,....,,,,...tiimes are changing..."' meer is niet nodig.,alles gaat voorbij.

Tot zo ver.

En vreet het nu maar op,Stasi of niet,Grstapo of niet.

Ieder zijn portie.
Eerlijk delen.

0911 2017.
niet de theorie,ook niet teken niet
en zonder als graaf (ongeschikten niet) zonder als control nagaand 2(andere)
lus,pad,boom
methodisch alleen 2 anders tot bewizen 5 (methodisch),
aanw:lees in eerste instantie boom als samenhangende graaf zonder cykels
en als geg ls pad als pad tussen 2 andere,elk punt enz. hier niet zo nagaan en anders niet 2 amnders niet,ook niet nagaan,alleen in verschil eenmalig na te gaan,wel om te nemen
Padovan 2 in verschil,
terug,door onder Euler,overige grafen ook niet nagaan,niet lezen
alleen als bekend geg Euleer stelling lezen en nemen
3 methoden 5 methodisch,gaat niet anders,alleen gaat 3 methoden5 zonder quaternionen +1 gaat het Hamiltons" lezend alleen niet anders te nemen'
studieref ,,grafentheorie"te googelen te lezen,
en ga voorlopig logisch de informatie na tot de Stelling van Euler alleen de belangwekende doornemend
nagaand 2,de bewijzen 2 bewijzen tot de gelijkheid elk voldoende (geschikt) te nemen
en als geheel,lezend alleen,elk bewijs anders anders tot de gelijkheid te nemen
allee 1Xgeschikt in voorstelling detailede vulkanen elk present in zijn gebied doorrekenend te nemen,nu het ruimtelijk 4,3 ,het behandeld gegeeven bij ons 2x3 punten ngeschkt 1x anders geg tot 2 punten gegeven,hier theoretisch onvoldoend,gaat alleen,specifiek onbekend eruptief specifieker rekenend te nemen,(vulkanenen ,,archipels e.a.onbekende),gaat als practisch geg de verzamelendede geg verzamellt1X tot de geschikte juiste alleen,rekent zelf niet vooraf voor ons niet,rekenen wij, (programmurs) zelf door,nu het voldoend gegeven bekend theoretisch lezend alleen anders niet voldoend voldoen ,lk de juiste op zijn plaats juist op tijd zijn eruptie bekend./preliminry.

beter nagaan
lus als geg nagaan niet nemen
en geg graaf niet nemen alleen lezen,3x lezen
wel nemen lus+1 als geg nemen P......
100punten nagaand te nemen als geg te nemen,alle 1oo berekenbare punten vulkanen eeruptief doorrekenend nemend reel als gegeven,door te rekenen.

1011 2017. verbeterd nagaan als 1x samengesteld bewijs,analytish 1x
ref grafentheorie tot 2bewijzen 2 complex,hier analytisch 1x,Ref tot onder Euler lezen,
en als bewijs als het andere te nemen,te stellen,samen te stellen,beide samenstellen
1x 2 bewijzen 2 complex,1 x analytisch,
en gaat na,functioneel geschikt,gaat punten differentie(s) na
100 punten drie geschikt cyclisch 1x, (en geg ...comt.. opmerken,bij Kloosterman onder...)
wel 4 punten 3 als andersom,doornemen, 2 punten 3 differentie (s+1) als geschikt functioneel als het andere als het zelfde te nemen,nemen,(telt af,wijst 1x coord geschikt geschikt aan,rekent 1x1 een vulkaan tijd ,plaats bekend,en gaat door anders 100 punten andere door,langs dezelfde weg rekenend)

0910 2017duidelijk
hevig gevaarlijke ijsland eruptie door te rekenen
punten al geg v Chasles vlg zijn correspondentie priNcipe (anders)toevoegend rekenend,
en als reeksen 2 reksen elk m+n exponentieel als geg nemend +1 punt te veel,mn+1,schrappend wegnemend het andere als te weinig,bij Ijsland inhet Noorden alleen
uitshrivend 4 erupties,bekend,om en om 2x2 riskant,riskanter,
als voorheen in Z op Antarctica,en keert niet terug niet als zelfde situatie (als In Noorden alleen als vijfde eenmalige aanstaande)
eenmalig,1x1x
leest math als bij ons bij Hessebekend ,1(versch f+1)
hier inde astronomie lezend 4punten ,differentie(s) lezend,
neemt zelf wel 1x de hevige riskante Ijsland eruptie,vooraf berekenbaar en onder te brengen in timesheet
doorrekenbaar als vijfde 1x als vijfde te veel niet (en) te vroeg niet in tijd niet en als zelfde event 1x te weinig niet en te laat niet,voegt toe,stelt samen ,
werkt 1X de gevaarlijjkste,(bekend in de tijd,en als toelichting geschikt,lees nog eens door onder,, grafenheorie" tot Euler lezen,doorlezen tot bewijzen ,duidelijk wel).

en op Aarde,afstand Antarctia tot Ijslans 1xgegeven,optie,
en andere 2 duidelijk ,D 3 Dimenssies,
differentie(S) op te merken,
hiervoor tot 3 Teperaturen5,hier druk het geg stralingsdruk energie het gegeven
3 verschillen golflengte positief 2 (in exponent,gaat,blijft als derde ,behalve,Harde staling opmerkend,golflengte+1,leest 1x1x 7 golflengten 8,niet een probl,
en gaat,blijft functioneel differenties 3 differentie(S) 2 het gegeven
en doorrekenend gaat tijdlengten perioden kwadratisch 2 geschikt,tot als derde periode tot 3,kwadr tenemen,doorrekenbaa,op Ijsland door te rekenen,en ga voldoende verleden geg na,men geeft ook op op Antarctica ouderdom van een exemplaar , en el vooraf drie door te rekenen,(ook terugrekend eruuptie,ga type riskant zelf na), nu het gaat,gaat het ook gegeven
Dim geschikt,tabel geschikt,tijd en op Ijsland aaanwijzen de supereuptie bekend,(naat timesheet).
toelichting.1o geg priem drie en als tot drie,het geg geschikt,(en Fermat bevestigd,driehoeke hoekpunten lezen,1x zonder 4,door eenzijdig 5 punte hoekpunten 39
het laatste geg tot bewijs volledig bewijs opmerken bij Sachs en...collega priemgetallenleer geeft aan ,(en zonder 10S,Fermat niet het gegeven) 1x1 voldoende volledig bewijs,doorrekenbaar ,(as soon as possible),wel
ref.Oosth Encycl onder ,,combinatie'' lezen ,en boven duidelijk nemen wel ,en niet de gelijkheid,ook niet anders tot+1,bljft op te merken als functioneel het gegeven voortgand functioneel het geg op te merken,hier Hesse 1.(verschf+1) het Hessegeg hier duidelijk te nemen,en zonder probl,(hier cykles niet nagaan,niet nemen),,,einwandfrei",neemt duidelijk zelf 1X cyclisch complex ....het gegeven,anders niet tot enige oplossing anders niet.
1011 2017.
gaat na,
singulier punt+1,Projectief Monge meetkundig
analytisch 1X,1x projectie (....),
nu het hier anders gaat,Zuidpoolgebied eruptie 4eruties opvolgend lezen,Erobus,Terror, wel rekenen,dimensierekenend gaat,2tijdlengten 1 doorrekenend tot 1/2 dimensierekenend tot e1,e2,e3 voldoet lezend ,andere pool NP, te nemen
5 waarden 2 andere 2 lezen doorlezend nemen
2x2 waarden priem 4waarden zonder 6,(de laatstegeg in 2oo7 bekend) duidelijk geg te nemen
4waarden priem zonder 6
duidelijk e rekenend duidelijk nemen
exponentieel tot-2 als tot -3,schrappend,1(x) niet (-),dezelfden als te schrappen,bij ons wel.
Eruptief Explosief als de laatste gegeven op Ijsland vooraf berekenbaar.
Aanw.:rekent,reeel geg,galdifferentierend geheel,leest tuberansen,rekent geheel door, 1 geg Jup geschikt 2 andere elk een ander planeet tub, geschikt,3 tuberansen 2 versch geschikt, merkt eztra geg op extra,neemt 1X,zekerheid Ijsland eenmalig als de laatste op te geven.

1011 2017.
algemeen algemen,
en speeciaal specifiek anders als gegeg wel als hetzelfde gegeven,elders anders als in de landbuwkunde,in de medische wereld,in de genetica,duidelijk anders in andere disciplenes,
als het zelfde geg 5,3 als hier ,behalve in de vulkanologie, erbuiten binnen de studie van het heelal in het universum te nemen beschrijvend geschikt het geg 5,3 als geg nemen om punten aangrijpingspuntenvectoriele te nemen te lezen,niet zonder ref Kuipers wiskundige toepassingen,e.a. ,hier toepassingen doorzoekend te nemen verschil vectoren,2,1x anders mee getaltheoretisch,ook wel eens mee,(en als
in laatst behandeling (Padovan)2 mee,(zelf door te zoeken,toepassend geschikt tot als (10 S ) complex binnen als geg archipels vulkanische elementen groepsgewijs te behandelen te nemen,enz.programmeer),
anders geggeg vectoren analytisch geg anders gegeven mee te nemen,vectoren product+1.1x laatste geggetal het geg aanwijzend te rekenen in diverse disciplines tot zuivere uitspraken in onderzoeken te geraken,astrofysicus gaat zijnsweegsi niet alleen,ook wel met fysici specialist kleine deeltjes-specialist mee,en bijv medische wetenshap,medicijnen in hun werking beter te kennen,ook in hun bijwerking meerdere in een receptuur samen te leren kennen,zuiverder samen te stellen,anders te nemen verbeterd voor man,vrouw en kind,zelfs per afkomst ander voor Africaan,Aziaat,Europeaan,enz soms raadzaam te zoeken,door te zoeken,gaan medische wetenschappers doo ,ren
algemeen, ook na te gaan toe te passen ,onze Functie toe te passen geschikt als bijv in werktuigbouw,bjjv. discipline materiaalkunde/monderzoek,etc,zoeken zij zelf wel geg op,zelf wel geschikt in vele data het
kuipers geg doorzoekend te nemen,mee meenemen en lezen Functie mee,voldoende hier als ref geg boom lezen.
1011 2017.
vollediger,specifie voor aardse vulkanen)
conforme afbeelding,(ref kloosterman onder ,,Functietheorie"Oosthoek's Encycl. )lezen,
doorekenend tekens nemen
1x (integraalst Cauchy teken nemen( zonder) 1x residuenstellling teken niet,alleen lezen)
nemen te nemen (versch.f+1) bij Hesse geschikt bij ons
analytisch Weierstrass het geg te rekenen,meetk voortzetting Riemann geschikt,(we lezen hier door onder ,,Functietheorie),
w1+1 anders0 zonder (w2),1x
te lezen te nemen bij Hesse bij ons te lezen weg te nemen te lezen,
gaat na,
1functioneel wegnemend,(de gelijkheid niet gegeven),de determinnant +1 te lezen als voor beide ,1x geschikt te nemen niet nemen,beide niet nemen de verg niet en de determinant niet 1x4x niet Weierstrass niet,niet verder nagaan,
wel doorgaand wel nagaand 2,
ook niet verder nagaand 2 de determinant niet de ene (wf niet0,de andere niet mee het teken ook niet,
en gegeven niet een gegeven eenrest van een functie niet een gegeven,ook niet een waard,ook niet een complexe,
lezen doorlezen (ref Riemann),lezen 1(zonder f de residuenf ook de vorm niet (f+1,1(x) wel'
en doorlezend in ref kloostermn tot oppervlak riemannoppervlak
functoneel lezend niet zonder rekenend te nemen
ZONDER Gauss enig gegeven,ook niet getalvlak niet ,ook niet eenzijdig erbuiten ruimtelijk ook niet eenz niet,
alleen opmerken
kegelvlak als complex dubbelvlak deelvlak 2projectief 2 complex deelvlak plat vlak het halve beperkt
als geg bekend als bij Euler bekend buiten de halve deellijn complexe deel erbuiten te lezen te nemen
1x te rekenen rekenpunt nemen ref,,grafentheorie" wikipedia googelend tot volgende opvolgende bewijs te rekenen te nemen alle vulkanische exemplaren 6x6x6 verbetred 5exponent 3 en samenstellen complex 1/2 het aantal 1xgeheel 1,5x, en zonder ongeschite als residuen voorlopig te lezen alleen,voorlopig voorlopig tot 60o items als tot 1000 vanzelf wel,(onze F ook f als rekenf functioneel,rekent niet aantal ,wel tekens geschikt 3x als 100,functineel in de natuur alleen 10 exp 10,hier in de vulkanologie op aarde alleen,neemt 1x rekenel+1,rekent tekens,en als kwadratishe gehele getallen negatieve verschillen tekengeschikt rekenend Gauss congruent rekenend alle te nemen doornemend te nemen het model rekenmodel volledig geschikt specifiek aardse vulkanen,informeert alle (bekend) in timesheet onder te brengen.; nu het gaat.het bewijs gaat,
en wel googelend wikipedia lezend (te)nemen doorlezend nemend( tot ) het volgende bewijs lezen als vollediger te nemen,opvolgend op vorige,het bipartiele graaf het geschikte bewijs opmerken alleen.
10/11 11 2017
lezen,model,en als geg als Gauss geg punten matrix 2x 2 punten ook niet hier niet als Gauss dubbelunten niet en hier ref Kloosterman dubbelpunten als in een laagprojectif lezend laatste priemgeg bol halve te lezen,neemt 1x projectief 4punten alscirkeldeelbgl 3 punten ,bglente elliptisch,2x1x anders onder en hoek 4punten ander laatste geg prienm lezen,hoekgetrouw,(kloosterman wijst aaan) bij ons in model rekenen te nemen,behalve,nemen wij mee Ven diagram het halve 1x1x te lezen,anders doorlezen als binnen 2 lijnen oppervlak alleen lezend,voldoende gegeven te nemen,(nu) functioneel het model rekenmodel te rekenen zonder rrestprobleem,ga het 1x (functioneel lezen(Jan Mayen ongeschikt,1x Illeus das Rodas ongechikt,alleen als derde eerste foutloos geschikt Stromboli,1x functioneel te rekenen anders 2f_opmerkend ,en ook geg bij Hesse anders nagaand te lezen te nemen,....functioneel,en bij ons model teruglezen ,,eiv.Lichaam" het halve binnen het gehele (,,eiv lichaam ") 3 punten als op 1lijn afstand geschikt 3 verschillen 2 anderom,gaat alleen functioneel ,1x1x,weierstrass f+) de ene 3 waarden als 1w complex geschikt,de andere f complex(w.de elliptische kwadt lezen te nemen 10w complexe 3 en 1x3 waarden als geheel,binnen het halve geg (inhoud) lezen andersom 5,3 het complexe geg op te merken,en gaat als nalatend gegeven alleen als projectief plat vlak deelvlak als Vendiagam te lezen alleen te rekenen,en zonder bollen,halve,als geg (Archimedes,teruglezen),alleen als projectiefprojectief als cirkel bl alleen 2x2 punten geschikte alleen,tot geg bol,halve bol punt rekenpunt 1x analytisch geg te rekenen,en wel,nu gaat het,dimenserekenend te nemen 4 vulkanen archipels op noordelijk halfrond door te rekenen,(Philippijnen,Columbia,Can Eilanden,Schierel Alaska ),en wel dim lijnen4 lijnen,verbindingen,geschikt eruptief in de tijd leneair te rekenen,gaat niet anders als gebeutenissen (ouderdom lezend opvolgend te nemen,1xvolgende+1 als eruptief de gescgikte zonder 4 andere 3,slapend ,een ander nog langer slapend tiidlengteperiode kwadr nemend,fw lezen,de andere f w, binnen geheel,(sub archipel als Chinoje lezen),1X,1x alle passieve als actieve eruptief beurtelings geschikt voldoende voldoende doorrekenbaar door te nemen en in timesheet op te nemen ,nu het duidelijk te nemen gaat Hessegeg ook anders samenstellend geg anders te lezen,anders nemen te lezene lezen
Opm.
Hessegeg anders 2f als geg functionee2 lezen,nemen 2 waarden,quotienten lezen anders,in een som,,2 waarden lezend (en) te lezen,doornemen ,tekengeschikt 1x,xnemend,2 reeksen termen voldoend deelreeksen 1x1x samen te rekenen,in complex geheel als het halve reeel,1X analytisch,voldoende voldoet ,behalve ref Kloosterman geg te lezen,te nemen als ref C.A.tekengeschikt voldoet 1x mee,bij ons anders niet,nemen wij anders anders,(en lees terug als transformatie punten transformaties 3 transformaties anders bij ons als bij Gauss,1x transformatief m.p mee simultaan tot 1/2 transformaties te rekenen),Hessegeg andes 2 functioneel1 mee,anders niet bij ons door te rekenen anders niet 1x3 archipels 4 andere 1x3 zonder andere als vierde,voldoende rekengegeven 2Hesse functioneel 1x1.,(Hesse geg ook andere geg opmerken)
1111 2017.
tot geg Eulers geg,geheel getal complex uitdrukkend nagaand nemend
het Hesse geg 2f anders (2f) uitdrukkend nagaand
als geg vooe eenfunctie+1
voldoende te nemen,(deelf nemen(,tot (D) 1x ongeschikt,niet te nemen,
anders door,alleen f+1,andere f,anders1,en alleen laatste priemgeg functoneel (deel)f als geschikt waarden als priem alleen negatieve veschillen tot derde ge (-) lezen nemen,
stelt samen,doorlezen anders nemen 2f functioneel(2f) doornemen lezen
hier ander,wel (tot) de gelijkhei v/d verg,ook niet de andere (D niet D+1 niet,gaat niet,(tot hier alleen deelfuncties,D niet een gegeven),
alleen wel geg na te gaan te zoeken,op te merken als geschikt d,.d2,d3 optie(s) waarden (priemwaarde) 1x3x als geschikt waarden type pkwaadr alleen geschikt geschikte samenstellend (zonder) andere te nemen te rekenen doorrekenend tot 1/2
en derde geg eerste transformatief (1x1),
en wel 2schrappend1,beide schrappend D=1 andere anders (D) ook niet,(voordeelf D niet gegeven)
en tot geg tijd, plaats een categorie (vulkaanarchipel) aanwijzend aftellend langs weg andere rekenweg
tot, en stelt anders amen tot het D (nu discriminant lezen) ook niet gaat,(voor priem geen functie bekend)
en gaat wel in een som termen deeltermen te nemen te lezen,
gaat anders door rekenend,dimensie rekenend op het Zuidelijk halfrond 2d lezen dimensies geschikt op het Noordelijk halfrond 4 categorien (Phippijnen,Can Eil,Schiereil Alaska,Colombia ook wel(complex0mee),gewoon doorrekenend tot tweerekenend e rekenen tot 1/2 voldoende anders door,neemt meer deeltermen verschillen waarden priem geschikte,continu ,beide typen,alleen kwadr Type doorrekenend ot +1/2 voldoende voldoende,1 geheel,niet het complexe,alleen voor het teken 1x(anders geschikt,reeksen 2 reeksen anders termen product lezen te rekenen,
gaat,tot het gaat som ,gaat in een som 3 geschikt in (een)som nemend als vierde gegeven ,alleen tekengeschikt,
1x vector productvector,voldoende geg,(vulkanen tot actief eruptief door te rekenen,berekenbaar,
doorreknend, dimensierekenend,4 categorieen vulkanen (andere) 3 anders zonder 4de.

1011 2017.
[Wie spot met de vrijheid van zijn medemens,leeft op een vulkaan.En wie dogmatisch blijft en uit alle macht de wetenschap met doctrines,indoctrinair onder wil laten sneeuwen, blijft zelf dom en zonder waarheid hindert hij de toekomst van ieder.Een protest is op zijn plaats in Parijs].

1111 2017 .
en neemt als verschilvector 1x anders aanwijzend aftellen 2 groepen 2x andere niet,
( en theoretisch tot sitaties operratief alleen 5 objecten als in een groep,anders alleen deelruimten puntruimte alleen als binnen de ruimte de gehele analytische 5 zonder 6),
2x anders niet,
gaat als derde gegeven aanwijzend aftellend te rekenen als eerste te nemen,
neemt 1X,wijst,(niet zelf aan,rekent zelf) positief verschil 3 in een som anders als in aantal,3objecten ,A,B,C,aanwijzend aftellend,beutelings 3 plaatsvectoren 2simultaan door te rekenen te nemen,
tot 4x3 als vulkanen als tot 2 alle twee beide in een ring,
gaat algebr door,rekent 1xtot 3,
en gaat als tot 3 na te gaan,Erobus,voorheen (zonder) Terror,onderbrekend het rekenen,telt af 1x1 dimensie2dimensionaal (ijsland),
gaat na,
en rekent 1x tot 3,
als tot 3 terug na tegaan
2 op Antartica,
1x beurtelings,(wel optijd rekenen,doorrekenen),zonder 3,4 x)tot 1x andere anders in een ring,(niet andersom,
tot 1x andere anders in een ring,3ringen2,1x aan de beurt,leest 1x ,leest vooraf,rekent niiet
1x gebeurtenis yijd,plaats te nemen (geschikt)3(zonder0 4,
als te rekenen nemen als simultaan 3(geschikt) 4,vooraf als gereed lezen hier,(op iIjslan) perioden 3 anders 2,elders als anders op nhalfrond alleen
Jan Mayen alleen niet zonder als complex half op Nhalfrond half op Z halrond ,duidelijk,
{wel te rekenen als het complexegeg als het halve complex ht ele te rekenen),
niet alleen Ileu das Rodas didelijk in voorsteling te nemen,
{het tekengeg (-) gaat als hetzelfde beschrijvend alleen te rekenen nemen,rekent niet,schrijft zelf 1x},
en alleen niet anders als in aantal geschikt als het halve,en het hele alleen tekengeschikt als geg te rekenen,het halve boven/onder de evenaat,1x anders 2 halven2 helen 4,1x Columbia geschikt mee,rekent niet werkt zelf 1x aan te wijzen 2aftellend1,en,en wel Nieuw Zeeland Archipel eenzijdig 1x anders eenz eenz op Nhalfrond gaat 1x 6 alleen 5 mee,(Chinoje lezen),
anders niet berekenbaar 3 ineen ring als een halve gaat N.Zeeland geschikt mee,alleen rekenfunctie rekenend te rekenen algebr ons geg 3ringen2 als nalatend geg teken geschikt,
1,5 x voldoende (alle )objecten actieve,eruptieve berekenbaar alle deelruimten 5 , vanzelf simultaan,1x,
gaat alleen Gauss congruent 1o algorithisch als vast punt 10xveranderend 5 veranderlijk3 zonder 16 probl 4x als bij ref Kloosterm niet 1x anders bij ons door tot zonder S als 10S geg Fermat ander analytisch geg ,1x1x,Dirichlet 1X nagaan te rekenen behalve 1 (andere) 1 nabij Nieuw Zeelans 1andere als dezelde bnnen het halve geheel (Nhalfrond) geheel,als diamtraal geschikt onder een hoek getrouw,berekenbaar2 te lezen te rekenen,rekeprogramma rekenfunctie 1oo rekenfunctie 10 te rekenen rekenen nemen,(nu het duidelijk blijkt,ref Kloosterman ond ggeven hier lezen,1otypen (priem) waarden3geschikt lezen,lezen wijzelf te nemen analytisch 5,1X nemen, Type 2priem duidelijk 1x anders priem kwadr anderrs laatste geg (geg) priem,in 2007 bekend,Sachs (en andere collega) bekend 2 anders priem nemen wij fuctinoneel 3 funtioneel 2 als verscihil,bepaalt,1x rekenfunctie programmatisch geschikt 1oo als 10.,
(en categorieen wel duidelijk,vectorieel,alleen lezen).,
en
voorlopig,stellend,binnenaards drukverdelend regelend
nemend te nemen
als snavelpunt,zwavelpunt+1 als functineel, als getalgeg 10 nagaand 2 functioneel 3,(zonder Euler 3,2 blijft 3/2) na te gaan,nemen,wel nemen 2getalgeg complex3,ook wel anders functies binnen f ruimte 6 functies 5 geschikt laatste bewijs ,,partitieel'' te googelen sugb,onder,,grafentheorie",(ga na)
getallengeg 4 geg,3 andere terugrekend te rekenen,rekent 1x1x gelijkmatig+(andere)1 door bij ons
tot als Euler (1,1) , en gaat,leest functioneel-1 ,gelijk door( 1xzonder LaPlace,Lagrange 3/4),voor druk niet kwdr.) alleen andersom (3,4) tot -1,(smen -1 en -1t e nemen 1x3 niet een loop niet een controlloop een rekenloop niet,neemt tot -2 te rekenen 2andere 3 transformaties 5 in rekening ,en 5x5 rekenend,en LaPlace,Lagrange geheel niet zonder 2x1x geschikt rekenend 1x1x mee Ramanujan geschikt mee,
alleen tot opperlak aardoppervlak deeloppervlak als plat vlak eenzijdig als dubbeloppervlak enkelvoudig een blad,beperkt gebied,omsloten,Moinge Projectie,projectief 1X1x drukvereffenend gebied als equatoriale situatie geschikt Columbia te rekenen,(Fuctionaal analyse),drkvereffened 1x 1,5x omsloten gebied doorrekenend nemen
leest programmeur2x1x display geg 1x1xgeg 3 punten2 andere kleur, rekent tot zekerheid en rekenen wij op rekensysteem axiomatischitgebreid bij ons(teruglezen),om objecten vulkanen geschikt volgenden in volgorde door te rekenen 6 opvolgend 5 getaltheoretisch geschikt tot als bekende te rekenen,
1x 3X(kwadraat alleen als priem alleen,75 lezen) rekenend meenemen,exp2,,10x lezend ,1x(andere)2 exp mee,tot 125 eruptie(S) actieve vulkanisch,voldoende voorlopig voldoende,(zonder 10S),
later verder alleen analytisch functioneel ruimtelijk geschiikt alleen.,geschikter,1x (zonder 4.3),het zelfde blijft,(als hiervoor bij ons bij Einstein door,en hier door zonder 3,2 door,(geg energie balans geschikt hier,in de vulkanologie,bewegingsenergie geg anders niet nemen) gaat hier door 2x1x als entry,1x een andere,en 17 ,2x als priemgeg,1x andere entry getallen als priem binnen het schema 8x8 verschillen2 negatieve alleen tot derde gegeven,en wel 2x het gehele complex doorrekenen,teken(-)hetzelfde(x) doot te rekenen te nemen,voldoet 1x voldoende actief anders (in tijd)eruptief,3x tijdlengten2 anders 1,rekent in de nauur zelf tot het bewijs door,neemt Stromboli andes 1 continu 2 anders1,leest Hawaii kegels door,en rekenen wij 1x3 zonder 8 het schema 8x8 getalmatig geschikt,geschikt tekengeschikt,teruglezend nemend alleen teken nemen 2mu kwadr+1,1x als geg tot 57 lezen,1xals terug te lezen zonder 17 als tot punten anders tot 140,punten dim lezen 1o tabellen tabellarisch1x 10x doorlezen,(verzamelde erupties nemen,voorlopig voldoende),op tijd gereed geschikte in timesheet op te nemen voldoenden voorlopig,behalve behalve1x3 categorien 4x andere categorien 2 ,behalve 2 typen als andere type(s) bekend,verbeterd na te gaan,zijn al bekend 5 duidelijk 4,1x(zonder)Hawaii niet anders bij ons Jan mayen,Strombl bekend en nu wel ons door rekenenbekend, berekent zelf,tot ons alle dadelijk bekend,gat zelf doorrekenend tot dadeliik manifest,Ysland eruptief,explosief
merk op,ga beter na geg keelellips punt,alleen intern als geg binnen Aarde erbinnen als optie beter na te gaan,zal zijn als voor energie 2vereffenend1,duidelijker te nemen
als gegeven te nemen,vanuit beweeglijke vaste aardkern tot oppervlak als plat vlak beperkt deelvlak,begrensd gebied 2x1x door2bl als cirkelbglellipisch gesloten doorzoekt 1x tijdgeschikt (eruptie) vanuit de ruimte bepaat,1x ,1x tot Projectief 1x (Bepaling+1)
geschikt te lezen,tijdlengte negatief geheel kleine accretieschijf (andersom,ouder) in verschil,(tijdverschil) met de grote accr.sch.,
eruptie op Aarde neemt aanwijsbaar duidelijk in de tijd,ook in de toekomende ,(leest optie).
Indirect bewijs. (lezen 2 behandelend 1optie)
Ook andere geschikte nemen,doorrekenbaar nemen 2behandelend 2 nagaand apriori 10 geschikte andere tot getalgeg3, apriori apriori vooraf aan laatste (optie),1XOptie doorrekenbaar,neemt zelf 1x(optie)mee.
Aanw:lees zelf ref Klloosterman beter,(geen betere),door en lees zelf bovenstaande uitschrijving door,to check andermaal.
Opm.alleen de kegel de dubbele de complexe alleen 1/2 nemen,anders niet 1,5 x de geg door te rekenen te nemen en wel het andere geg 5.3 nemen,
tabellen tabellarische geg geschikte in de tijd gebeurtenisss,geschikte punten, dimensies, in verleden,heden en toekoms,erupties bekend geven.

1211 2017.
Uitschrijving tot getaltheoretisch als gegeven te lezen archief 4 A-4tje dd 1211 2017,
her door uitschrijving te leze,n
en niet zonder 1x(zonder)
analyse variantyanalse
functioneel anders 1x zonder Determinanten Functieanalytisch 1x zonder onderdeterminanten (ref Kloosterman)
bij ons (intussen door)
Dimensies als punten archiples 4,1x op N.H. alleen (zonder) halve,l(eest intussen Columbia),een halve door,langs Chinoje door tot Alaska,
1x3 zonder 4,(1x hele Philippijnen niet),te lezen,te rekenen,(inmiddels vrij gegeven dimensie rekenen te lezen d1,d2....d5 allee rekenendnemen d1,d2.d3
(terug lezend
HOLD
alleen lezen anders doorlezen
alleen ruimte 6ruimten alleen 5 lezen functieruimte,lineaire ruimte,analytische ruimte,complexe ruimte,ruimte als lege ruimte anders lezen
anders doorlezend vectorruimte,
en 1punt niet als geg punt in puntuimte niet lezen,
niet anders geschikt,
aangrijpinspunt,1vector getalvectot enig geg eenm 1x1x mee verschilvectot 2,
bij Gauss lezen als aangrijpingspunten logarithmisch geggeg punten coord 5,3
geeschikter gehele 2 gehele verschillen 1x1x binnen de ruimte de lineaire,(en op NH in tijd wel als halve segment,binnen complex model,iets verschuivend te rekenen,voortbewegend roterend bewegend opmerkend),
1x aangrijpingspunt doorrekenen te nemen,complex punt binnen de halve ruimte,(volumetrisch Z.H.
complex functioneel,beter 2functioneel 2 opmerkend
te leen complex functineel 1x geschikt 1x1x erbuiten 2xals 1x1z s\aftellend rekenend
en geschikt aanwijzend 12 aanwijzend 13 niet,
aanwijzend 12 dimensies Fishertabel punten lezen,
practisch
(archipel) Columbia 6 geschikt gaat 1x (zonder 4x3) zonder Philippijne 6 niet anders lezen 2 lezen.,
en langs Chinoje in het Westen op ZH oondelangs tot 6,lezen wij hier niet,gaan niet na
te lezen tot 6x6 tijd (on)geschikt1o 1x als 100,
1x geg doorlezen lengte als afstand 1o lengte geg 1o x lezen,beter lezen
ouderdom Erobus 13 x10 exp5 ,anders doorlezen tijdlengte complex 1,5x als gegeven complex geg tijd lezend,na 13x 10 exp in tijd tot ons door 65 x 10 exp lezen,(equator blijf dezelfde),
HOLD
alleen lezen andere geg anders teruglezend mee
niet alleen sneden 2sneden tot als geg (ref Kloosreman) ,en als ref,hierna duifdelijk op te merken optie nalatend geg lezen,
vertakkingssnede (niet) beter lezen
10 axiomatisch 2,(uitbr rekenstelsel geschikt 10,alleen als te lezen,op Ijsland perioden 2 nieet simultaan verlopend,
(0ptie) lezen65000j alleen rekengeschikt lezen optie timesheet duidelijk datum na 650 j,
duidelijk mee,laat optie na,rekent 1x anders het stelsel 10 rekenstelsel axiommatisch,laat na,
zal wel binnenkort op N.Zeeland nabij eenzijdig alleen zal het op te merken,wel doorrekebaar berekenbaarwel,well op te merken hier alleen te lexen zijn.
verduidelijkend
behalve gravitatievel versterkt 1,5 x
en gaat mee als kracht zwaartekracht over een weg mee,vereffenend 1x1x over een weg eenoppervlak vanaf Zkeerkring (3:4) tot in het N vereffent geheel zonder nalatend probl,inh(&)opervl.lezen1x zijdelings anders deeloppervl,(deelopper subarch ,chinoje) mee als gehele binnen Pilippynen gehele mee,en rekenend ander 10 axiomatisch anders zijdeling als archipel vulkanenColumbia,aale enerie vereffent,!x analytisch 3 ,voorgaande beweging Aarde om zon,roterende om as ,voortgaand binnen de ruimte wereld ruimte,
bij ons op merken in de studie voor Ijsland alleen het geg als vaste datum, over 650 j opgeven,alleen lezen,(later jaar,dag,en uur).

en wel als voorheen te lezen in deze blog,hier definitief in modelgegeven opnemen,
lezend het gegeven schelpen aangetroffen op ZH,anderom de spiralen op oppervlak in andere richting gespiraliseerd geven aan niet NP tot ZP in de tijd geheel niet ( verandert niet,blijft onveranderd) niet een optie,ander optie beter verbeterd lezen
magn NP tot ZP anders geg over 180 gr,eenmalig geg lezen alleen tot 1 3/4 lezen NP tot zuidelijke keerkring het gegeven alleen lezen,keert terug lezen.

1311 2017.
2 exemplaren naar timesheet brengend.lees Jan mayen en Illeu das Rodas,
lees 1000 maal alle vulkanen als 100 geschit o te mene(timesheet Lezen),als rekenfunctie 100 rekenf 2x1x anders,simultaan rekenend tot geschikt 10,!x geschikt,in pramma 1x andere programmeer taal te nemen,
en onze Fanalytisch,wijst aan punten d tabellarisch Fisher tabel,als vectoren punten dim tot 18,(3x4 Phillpinen ,6punte4, langs ,binnen langs tussen door 0p afstand 11x1xtot 4 geschikt Can Eil geshikt,_2 opmerkend (Chinoije) p afstand 12 dim geschikt voldoende rekenend sluitend,1x sluiten op afstand 6 exemplaren,rekenend meenemen,simultaan doorrekenend 6 complex(onder de evenaar,zuidelijk, en hier in studie mee opmerken ref Kloosterman onderdeterminanten als instudie geschikt),in het geheel 3complex2,andersom 18 zonder 12,beter verbeterd te rekenen -3 tot =2 ls andersom 1x1x sluitend gereed zonder 4x3,alleen Columbia archipel van vulkanen zuidelijke exemplaren,1x(ander)1 ,gereed 3Dimtot hier wijst 1x,(ref Kuiper lezen ,,,analytische meetkunde") sliuitend 5 aan,(overige noordelijke categorien2 gehele,zuidelijjk 1x N.Zeeland mee),
doorlezend 10x 100x lezen,en geg 1211 2017, als geg (tot Gauss gehele lezend,gescijkt hievoor tot 20 dec ,enz0,hier anders nemen 5,1x analytisch 100 punten nemen,
vectoren punten (andere)3 nulvector,eenheidsvector+1,(on)voldoende geg
als geg aanwijzend functineel facultatief e ! geschikt 1o facultiet 1x tot 11,functioneel $/7,1x geschikt geheel getal Moebius transformati gegeven onvoldoene 1x1 voldoende anders functioneel,geg lezen,nemen,getalparadox 1x anders functioneel 10 getal priemgetaltheoretisch in ons rekensysteem sluiten 3 te rekenen,nu het energie vereffenend10 zonder probl2 in sterrenkunde op Aarde geschikt in het Noorden,(Jan Mayen,Stromboli en 1x1x Hawaii) complex in het het zuiden 1x1x als boven/onder equator zonder 2 probl niet probl matisch 4 gaat ,(Illeu das Rodas,sluitend 10 energie vereffenend 3 analytisch duidelijk, theorretisch 3/7 geschikt 1 functineel1 ,{en anders rekenend bij ons in het systeem het net zonder geg !o S als Fermat geg 1x1 gat mee 10 S comlplex 10S Gauss geg niet mee),rekenen wij door ,nu het gaat transformaties 2 voldoende (allee Moebius tr,f baat als geheel,) en Perelmans priemgeschikt gelijkmatig+1 rekenend tot 2.1 te rekenen bij ons alleen in de natuur,(barycentrisch),doorekend 1x1x door te rekenen 1x1 geheel geheel Laplace Lagrange complex 5 geheel 3 ,het gegRamanujan mee,(1x1x1 q,m niet aleen,ook voor Krachten,gravitatie veld versterkend neemt analytisch 5,1x complex, (1 x 1,5 x zwaartekracht tot evenaar geschikt nemen Ill d S (en) Columbia zonder vereffenings probl 3 geschkt,en behalve JMayen,Stromboli 1x andermaaj Hawaii 2exemplaren 1 als tot 3 gescikt zondr probleem rekenprobleem door,1x anders rekenstelsel 1o rekende doorrekenend sluitend 1 in een andere taal,programmeer taal,voorlopig,.....breng teug,valt uit.....(,aallen gaat,anders doorgaat,
equator zonder 2 pr niet problematisch 4 gaat,

1311 2017
andere ref Kloosterman,()osth Encycl) onder ,,determinant '' meelezen geg onderdeterminant ,ons duidelijk,voorgaande gegevens origami gegevens als geg geshit tot geg getallen gehele als gehele (verschillende6),6x opvolgend en 1 als 2x1x,anders in de tijd 1x1x als geg 2 vulkanischen !X in het Zuiden door tot het Noorden 2x3,(lezen aanwijzend 3 gesloten domeinen D3,Alaska,Phippijnen CanEil, 1x1x anders 2 mee subarch 2 geschikt 1 gaati in het Zuiden 1element Nieuw Zeeland,als andersom versneld in rde tijd,verkortetijdlenge in het(spoedig anders bij Chinole,simultaan doorrekenbaar,mee als vertraagd,als later in de tiid,langere tussentijdlengge te rekenen nabij NieuwZeeland,alle vier erupties 3,berekengaar,coordinaten lineaire te bepalen,(perioden hier tijdlengtenalleen lezen,nemen),
en
andere coord,1x zonder 3x4 (Philippijnen door(zunder) 3x4 Columbia 6 door,als coord typr elliptisch te nemen,2x3 als 1x3 ,2x1x te bepalen,3 actieven) om en om (Can. Elil lezen te bepalen,samen als doorrekenbaar geschikt elk op zijn tijd tot timesheet te brengen 1x1x eruptie(s) mee functioneel te bepalen,en bepalend2 lezen opvolgend6 het geg voorlopig voor programmeur gereein het Westen voldoende,gaat zelf door,(ten Noorden lezend) in Alaska op schiereiand coordinaten 2 andere 4 tot 3xbepalend te nemen,
nu het 2bepalend5 elders wel doorgaat,(na Gauss als geg 20 dec 5 x3 xanders als tot 100,termen sommen verschillen beter laatste ref Kloosterman lezen),gaat (isocaedrische) coord 5,3 isocaedrische reeel geg tijdgeschikt,plaats bekend doorrekenbaar,gereed tot timesheet gereed analytish meetkundig aan wijzend,aftellen 2 tijdlengten 1 anders meeGa na Antarctia 1x rekenelement 5 ,13 getalmatig geschikt 8 rekent simultaan 3/8 zelf door 3 complex door tot priemgeschik negatief door,complex ter zejfkder tijd lengteverschil negatief 1x als tijdgeschikt dezelfde lengte Merapi Krakaau,bekend,door ons,door rekenen bekend.negatief tweedegeg,650 tijdlengtenegatief totAntarcta 1,3x 1o xp 6 oud exemplar geschikt derde verschil eerste negatief lezen nemen tot ouderdom Aarde Big Bang,onze F analytisch gereed,zelf niet rekenfunctie,rekent computer,progammeur 1x1x een andere kaart ander taal input gescikt,rekenfuncties 3 geschikt ,(!00 en !00 complex en rekenf 10 analytisch 1x mee,en 2lezend kaarten 2 kaarten lezend 1kaart input 1andere taald 1kaart gescikt input mee)
nu het gaat priemgeschikt gaat de laatste geg 2priem, bekend vanaaf 2007,,1x anders 3/4 mee als hetzelfe geggeg negatief priem functioneel sluitend geschikt gaat 't miet anders gaat' rekenstelsels 10 ggat 't niet anders sluitend te rekenen ,niet anders als in irichting sluitend axiomatisch tot 10stelsels2 axiomatisch niet anders tot tekens dezelfe (-) als dezelfd(x) alleen in de natuur in de sterrenkunde,op tijd alleen als in 1richting doorgaat,niet anders te lezen,rekent zelf wel.

1411 2017.
Nu we de vulkanen in theorie volgend de grafentheorie kunnen nagaan,kunnen we volgens Gauss wederkerigheidsregel voor kwadratische conruenties alle volkaanerupties doorrekenend nemen,
zo nagaan,zo
zo
stelsel(s) tot 10,(coord stelsel geschikte gehele negatieve2,projectifef,2vescihillen 2x2 als bij ferf Kloostermsn opmerkene
,,, ,x. .. /....x...,bij ons lezen,projectief sneden(2 sneden,projectief ,alleen als oep NH,(om eigeg as roterende Aarde voorbewkend binnen draaiend hemelruimte,bij ons door
neg versch x neg versch pos tot 3 nemen 2x1x als 1x1x,(de laatste bekende priemgeg,van Sachs en ..collrega,en gaat bij ons lezend halve bol ,rotatie meenemend),
tot 3 ,(teken lezen(x) zelfde(-),als tot 3,en 2x lezen,ruimtelijk noodzakelijk, 1xgaat negatief bij ons door,(pkwadr -1),beide typen lezen,2xlezen 1x nemen pkwadr -1/p
rekent zelf geschikt ,Perspectief nemen,tot pkwadr-1/p te rekenen op 1 situatie ,bij ons hier (bijv,NH),1x1x q.m gegeven,gaat vanzelf (anders)3 mee,geg versterkend als kracht zwaartekracht over bol als de halve ,ook eens tot 3/4 ,NP tot ZP bewegend tot 120gr,,(niet verder,gaat niet),
nu het gaat analytisch 5.1x
[lezend,bij ons terug, rekening (zonder)7 en zonder 7/8 probl,gaat,rekening lezen alleen,1x zonder (10S) ,complex de hoodrekening te rekenen,2xlezen 1x meenemen zonder 10S 1x als S/2]
pkwadr-1,en als de andere pkwadr -1/p

1411 2017.
Hopen we,dat Nederland, ook in de toekomst, rechters kent,mannen,ook vrouwen, met levensernst.Anders zouden we te gauw voltiooid kunnen zijn,Wat hij wil en wat hij doet,moet iedereen willen en moet ieder doen.Daarmee kan hij zich t .z.t vrij pleiten,behalve sommigen.

1411 2017
voor ons zelf na te gaan voldoende vereffenend lezen voor energie zonder teveel probl
over de bol als de halve een kromme als Bolzanogeg zonder element als geg ddkwadr weg te nemen,als teveel +1 lezen wegnemen te lezen,en ref kloosterman... lezen,doorlezen (andere)ref Kloosterman lezen.,4x wegnemend te eme,en andere geg Hesse meetk alleen,(bij ons terug te lezen) als punt het geg te nemen,1x functioneen te lezen te rekenen,
en de andere halve aardbol vereffent 's nachts zelf anders energie anders,lineair anders tot aardoppervlak,voegt toe,restenergie overschot lezen,neemt weg,compenseert ook per etmaal 1x1x geheel zonderprobl energie niet een nalatend probl niet,in normale tijden,perioden zonder activiteit, alleen,en krachten buitenaards potentieel,rustend in de wereldruimte,niet manifest,duidelijk aan te nemen
als vaste kern bewegend 1x1xroterend geheel mee,nemen wij ook aan,
doorlezend geg (alle) bij Kloosterman refs voldoende geschikte te nemen,
en bij ons (zoeken in theorie 3x als geg 1x3 een graaf na te gaan anders een pad 1x een lus geheel mee,ga na Padovan ,
[en hier P zelf niet niet te vroeg nemen # dd 1711 2017 hierna lezen]
1x (zonder) 1x)Perrin,1(x),
leest Perrin anders ,en bij ons als veld electrisch als 100,te lezen nemen 4punten3 ruimtelijk en op Aarde (x) 1(-) bij ons bij Hesse als punt als geg te lezen telezente rekenen lezen,,en keert terug NP over 120 gr tot eigen positie in het noorden wel roterend 2 lezen rondom 1x(andere)1 , lezen (bij Kloosterman) 2x2 cirkels cirkelbgl 270 lezen,tekens nemend te nemen 135,(135) en optie,derde,35 tekengeg elk te rekenen nemen,analytisch 3,1x
voortzetting meet kundig analytisch 5,1x ,(voorstelling complex),duidelijk verder
10 algorithmisch 15 te rekenen nemen,

voor mijzelf door
binnen Aarde veld electr als 100 op afstand vanaf NP 1/2 tor equator door als op lengte+1 extra3/4.behalve rondom aangrijpend krachten als electrisch,mee(eerder mee)
krachten zwaartekrachtkraht als extra geg mee,en te lezen te veel,energie overschot lezend als 10 geschikt eruptief areas lezen 1x3 categorien lezen te nemen,
en 4/3 het gegeven in de ruimte nagaand 10 gravitartieveld geschikten 2x2 ricos, lezend in een richting geschikt 1(geschikt)meelezend,meebewegend in dezelfde richting mee bewegend, als een achtrerblijvende als vijfde geschikt mee te lezen in dezelfde richting meelezend,(voor ons retrograad),
tot 12 categorien 10,zonder -2 functioneel,zie hieronder, 1x1x rekenstelsel(s) 10 anders, in de natuur alleen 100 te rekenen,rekent 1x 10 zelf door,
en verbeterd bij ons zonder axiomatisch probl rekenend op computerprogrammeur te rekenen als 1oo vulkanisch actieve1x eruptieve als dezelfde,1x ander 10 allen anders rekenend nemen,algorithmisch als dezelfde als vast gegeven bewegend meebewgend als los punt alleen bij Kuiper te lezen,nemen ,veranderlijk punt aangrijpingspunt vectoren 2 geschikt 1oo punten tot 50,en ruimte vectorruimtgeschikt vectortype 5 types,analytisch 5,2x geschikt,alle geg voldoende bij Kloosterman c.s voldoende bekend,1x verder in studie nemen,doornemend
tot,en alle (bekende) geg te doorzoeken tot,en zoek het anders zelf op,het ene (hier) ontbrekende,zal wel 2 zijn,2x1 ander 1 zijn ,t .z.t lezend Pluto 2x1x als 1x1 elders .anders 1x(andere),en Pluto na 1x1x lineair uit positie,lineair+1,1(x) blijft bij Trappist om dezelfe satellet A,gaat blijven als tweede satelliet mee,tijdgegevens doorrekenbaar nemen.

voorlopig details zelf door,
en,wel het andere geg Hesegeg,ook niet een Determinant,
en meetkndig door te rekenen ook niet gegeven,onderdeterminanten 3 geshkkt 2,1x 1 zelf tot de gelijkheid nen,tijdgeg inte vullen,1o x een andere gelijkheid,in eerste instantie 3 gelijkheden op te lossen
als wijst onze F zelfaan,nemen wij zelf aan,
binnen Kuipers gordel 1x3 gegeven aan,
17 planetoiden geschikte tweetallig 4 door
alleen bij ons (lezen) vervangend twee mee gaat 1x anders gaat Charon door,de andere twee vervangend allen 2 andere 4 blivend bij ons,
1x anders gaat Plutoverblijvend ,voorlopig na eerste aankomst, tot bekend punt in de tijd 1x anders (en) bij een andere zon,(Trappist),planetoide nu satelliet mee te rekenen tot geschikt ,1x1x anders (Pluto boven teruglezen duidelijk),1x blijvend dezelfde planetoide alleen blijvend om nieuwe Aarde,(moet zelf nog mee om Trappist om,planetoide de andere kan weer vertrekken,belangt ons niet verder aan)
wel
bij ons doorrekenbaar
10 tabellen tabellarisch 3
wel geschikte verdelingen 7 te lezen,1x als achtste verd Bose,Einstein geg gesch alleen 1,(tekens 2 tekens 1 anders alleen)
gaat niet anders
10vulkanen 100 te rekenend doorrekenend 1 alleen vulkanen 100 andere,(anders lezen)dezelfde alleen,
onvoldoende geg
geschikter mee
Koppelingsvector geschikt 1 anders
samenstellend 10
1x 100 als samengesteld geheel
1x andere 10 en
categorien 100x 1000x tijd voldoende geschikt het geg te rekenen
transformatief
functioneel 1x3
2x1x als opvolgend 6
(zonder) de ander opvolgend 3
per computer berekenbaar nemen,rekenen op 1programma (en) 2inputs te rekenen,
nu het lezend ref S. N. Bose als ref kwantummech,B.E.het gegeven geschikt gaat,niet zonder ,andere ref S.N..Bose lezen,(andere ref. S.N.Bose lezen als bosonen als het gegeven lezen)te lezen complex geheel gaat door te rekenen gaat,complex 100 items10 simultaan aanwijsbaar, aftellend2anders 1 gaat,1x Hoofdrekening+ 1,gaat,3 items in tijd doorrkenbaar te nemen gaat,(ook andere gaan wel,berekenbaar alle bij voldoend bekende geg alleen voldoend alle de doorrekenbare- berekenbare tot timesheet gaat het te brengen,nu het theoretisch gaat na Perelmans'Poincare bewiis en na Sachs c.s in 2007 priemgeg bekend gaat,in priemgetallenleer bij ons bekend gaat het bewijs

{Opm.voor ons zelf,de andere Bose,G., later wel wel voor een studie een schakeling aangeven een ontwerp tot gereed nemen,eerst bipartiee onder,,grafentheorie" googelen,oplossinge lezen eerst getaltheoretisch in studie beter vooraf alle relevante gegevens inbrengen,verzamelen,alleen practisch electronen schakelaar,1x3 andere aantallen electronen als spin geg als tot 3 geg het schakelend-item als Steiners object inductieif tot 3 nemend doorrekenend te nemen als tot 3,ga het ontwerp luganden-accu ontwerp bij ons in fille nog eens komen doorlezen}

1411 2017
hier doorlezen ,als klad dd 1311 2017 lezen,doornemen,opmerken
en 3onderdeterminsnten,hier beter constanten in de gelijkheid=0,1x1 een gelijkheid te nemen,tijdgeschikt timeshhet gereed,lezen een rico geschikt onder een hoek tot Aarde,1x als opvolgende 6 een eruptie in Arch. noordelijk deel Columbia,lezen,registreren,door een lengte als ontaarde bgl elliptisch,stochastisch te veel,(noordelijke afwijking)
tot Arch Philippijnen door door tot Arch Schiereil Alaska,stochastisch als te veel te veel,kwadr+1 geschikt te nemen,
door door tot sub archipel Chinoje,1x elliptisch functioneel eruptie detecteren,
(registreren en als geg 1xstochastischch kwdr+1,alleen het teken 1x ook weg te nemen,lees onder door bij Chili op ZH Luis Fernandez archipelago vulkanen 3 eilanden mee betrekkend in voorstelling te nemen),
door,door en anders volgende rico geschikt wel te nemen,door naar het Noorden langs kortste weg langste over de bol 1x te rekenen,Jan Mayen signaleren,,1x als gehee over langs cirkelbglengte 3/4 te nemen te rekenen over de bol rond,2x1x als 1x1x over dehalve als over de snede,de onze te rekenen,alleen analytisch 3/4,zonder probl 1x1x over cirkel 270 gr,hier 2/3 rekenend tot als -1 geschikt geg te rekenen,
en op Schiereil A niets te registreren,
anders lineair 1x1x onder andere rico de volgend als eerste door gaat alleen een eruptie te registreren waar te nemen ,te detcteren vooraf tijdopgave doorte rekenen,
aan buitenzijde Nieuw Zeeland een komende eruptie en simultaan 2 doorrekenbaar,wel tijd geschikt, niet terzelfdertijd,door te rekenen,een andere op bij Chinoje niet dezelfe als in 2007 aan de rand van Chinoje als type buitenzijdig eenzijdig 1x 2 erupties simultaan door te rekenen,
nog een ondeterminant als geg,nog 1rico geg, niet zonder te lezen,en hierna te nemen,als( coeff+1)/2 als Eulers geg terug telezen,,en 1x3 meebetreken in voorstelling te nemen,behalve Vuurland niet anders sluitend als rond ,afleidend een betrekking te neme,beter verbeterd N.Zeeland als geg te nemen,meenemen,in voorstelling geschikt als sluitend geg geg(geg),hierna optie(s) andere Optie(S ),zonder enig probleem eruptie(f) ,actie(f) zonder enig probl 2 functioneel 1 niet anders binnen model rekenmodel, doorrekenbaar
niet zonder een reeks 4eilanden binnen 8 andere,hier,Kaap Verd eil meekundig perspectief het geg 1xnemend,anders niet doorrekenbaar als in een richting te rekenen doorrekend te nemen,neemt zelf 1x te rekenen berekenbaar bewijs in de natuur alleen,niet zonder theorie als anders,neemt F vectoranalytisch, tekengeschikt,1x 1oo analytisch het Bewijs hetzelfde analytisch zonder 2 tekens,ook niet -2,sluitend niet anders sluitend 3complex2 het bewijs het gehele niet anders meetkundig in complexe voorstelling te nemen.(Gereed).Nog 1x analytische voortzetting nagaan.Tot hier (on)volledig in studie mee,beter nagaan(d) Bonny Islands mee in 1 reek2 lezen +1 nemen ,VLUCHTPUNT,1x,1x,
leest in het Zuiden ,op de evenaar erop ,Ilheu das Rodas,(republiek San Tome y Principe), als geg aanwijzen 1x het andere het noordelijkste vulkanisch punt in poolgebied,
Jan Mayen het geggeg duidelijk in voorstelling aan te wijzen te nemen. Lees eerst door onder datum 1611 2017.13.

14 11 2017.
uitleggend,voorlopig,doorgaand2nagaand4
1 onderdeterminant beter 2 afs4,bij Euler bij ons teruglezen 1geg (coeff+1/2) nemen
2 gelijkheden elk tweetermen om en om 1 als de andere,bij ons wel rekenend te nemen
1 exemplaar 3 door te rekenen te nemen,2simultaan 3 rekenend 1op C,E arch,erupytief,de andere Bij N.Z ,niet gelijktijdig eruptief.bij ons bekend coord isokaedrise tot 3 geschikt te rekene,)rekenend op C.E,1x geschikt) 1x een op N.Z,rekent wel door,en neemt vijfde geg rico (uit de rtogrsde warn te bepalen,geschik mee behandelend2 bepalend 4,door te rekenen ,beide op CE,beifde andere nabijN.Z rekenend 5simultaan 10 rekenend,2x3 rekenend gereed C.E en 2x3 N.Z en 4 andere 3 te bepalen,coord naten te bepalen 3 door te rekenen (op Schireil A.als (isokaedr+1),1x1x tijdgeschikt tzt, de andere tot 3 (isokaedr+1),coord ,bevinden zich op Philppijnen niet tzt,andere 3 tzt wel,op Columbia in de noordhelft van de vulkanenarch. aldaar1x1x terzelfder tijd lezen,anders door te gaan alsnog te lezen 1x1x tezijner tijd,later wel,nu wel 1x1x1,gereed,na correctie betrekkend op Can.Eil. meebetekkend 3 vulkanen Luis Fernandz een groep als een groep zonder 1x1 elk in een greep,Chinoje gaat Vuurland niet mee betrekkend mee 5 in een groep als geheel betrekkend gaat anders N.Zeeland niet mee tot volledig Bewijs,(zonder afleidend geg overbodig rekenend te nemen,Bewijs analytisch volledig.

HOLD to check....eerst terug tot theorie bekende geschikte nieuwe egeg te zoeken.geschikte mee te nemen,hierna doorrekend volgende te nemen dd....

1511 2017.
gaat boolean 1x1x,analytisch 1x ,in Z Amerika,ten zuiden v Columbia 3 items doorrekenbaar aan te wijzen,(ga na,zoek door voor Peru,Chili,etc tabellarisch gesch geg als tijdfgesch. erupties lezen), andere tot( en als geheel 1x te nemen) ,3 items ten noorden v Philippijnen aan te wijzen,(zoek tabellarisch bekende ,tenminste Japan,ook elders Kamsjatka,etcwellicht in verleden tijdpunten opgegeven),als geheel 2x3 items opvolgend2(anders) 1x3 te nemen,
en ons geg als bij Gauss behandelend 17 punten hoekpunten het derde geg middelpunt in model lezen,trandformatief 3geg tot !/2 ,1x1x barycentrisch +1 Mobius coordinaten geg te nemen;
en gaat 2Cartesiaans nagaand 14/3 teruglezen,hemelgewelf+1 geg afstand op afstand extra geg te nemen,nemen,en laatste priemgeg,Sachs en zijn Polse collega in 2007 te lezen,nemen wij resonantie,rotatie 2 geg priem theoretisch 1x geschikt 3/4 geg -1 lezend meelezend Phiippijnen en Columbia,resp 3/4 ,1x geschikt -1 lezend
alleen Om,om,Om ,gaat als derde geg Columbia zuidelijk bezijde de evenaar als geg 6items 3/2 geschikt 1x te lezen -1 als geg te lezen,lezend,doorlezend nu het gaat bij ons gaat,1x onder eenhoek bglengte geschikt projectief ruimtelijk vlak als projectiefmeetkundig geschikt,een extrageg als rico te lezen,1xperspectief mtk analytisch het Eulers priemgeg Li-1,1x1x te nemen -2,
en coord nagaand 2 (typen)driehoekscoord 1 geschikt te verrekenen,en als andere 10 andere coordinaten 3 systemen2,1x rekensysteem bij ons axiomatisch volledig geschikt 2,gaat,voor coord duidelijk isokaedrische 5,3 geschikt rekenend ,vereffenend voor energieverschil 10 wegnmend,tot 1x3 tijd,ruimte geschikt isokaedrische coord om 1xom door te rekenen,Om,1 X erupties 100 erupties op schaal 3x eens schaal 2geschikt 10 algorithmisch te rekenen op Gauss congruent geg algorithm 15 te rekenen,nu het volgens ons theoretisch in voorstelling meetkundig gaat,een driehoek het geg complex elk punthoekpunt als -2 gaat zonder m.p -2 ook niet -1,((alle)s )zonder 4/3,alleen rekenend op Euler geg negatieef priem Li-1,1x anders,anders niet getalmatig geschikt,lezen ((snavelpunt)),zadelpunt functioneelgeg (en) Hesse geg ons voldoende geg,
en hierna,later wel, door anderen in andere disciplnes door tot het laatste gerg als geg hyperb te lezen alleen,het geg Hyperb 15 opmerken,
geg voldoende op te geven ref.,,Sesam Atlas v/d wi"pag 324 niet alleen Zadelpunt geg functioneel +1 mee op te geven onderdetterminnten van de Hesse-determinsnt voldoende(n) gegeven(s) anders rekenend,rekenen zonder pi,rekenen zonder e te rekenen zonder s,geschikt getaltheoretisch doorr te rekene,het geg bij Moebius m nemend tot 2mu +1,analytisch 1X(Bepaling +1),
lezen wij voolopig doorrekenbaar
vulkanen ,archipels'',2 gehele domeinen,area's 3 geschikt 1 eiland 2 geschikt te nemen(d) 1 alleen een Schiereiland alleen zonder 2 andere niet volledig als achipel niet nemen te veel sub.arch als geg te veel,niet meenemen,gaat vanzelf als in een reeks door +1 ellandenreeks te veel door,veel te veel in een reeks te complex analytisch ook niet,niet nemen en niet meenemen,gaat niet analytisch,tot hier gaat algorithmissch 15,1x anders 10 alg te nemen tot 1000x doornemen ,(en 1x zonder 4),tot 3 als geg voldoende,alleen tijdlengten10 anders 1x3 perioden 2 anders sluitend als tot3 bij ons Gauss congruent algorithme geg bekend nemend,gaat axomatisch het laatste geg stelsel, rekenstelsel onze uitbreiding theoretisch geschkt mee als geg te rekenen als geg meerekenend mee te nemen,wel meenemen.

15/1611 2017,
(zelf data uit het verleden door erupties bekend,rangshikkend tijdlengten verschillen tabellarisch te lezen,door zelf te verzamelen,annalen,almanakken,etc te doorzoeken,ook uit wetenschappelijke publicaties op te sommen,als geg door te werken,doorlezend (voldoende)te nemen),
tabel llezen,en zonder Pascal 1x tot 7 niet lezen,wel binomiale 7 x vervangend beschikte tijdlengten kwadraten als periode 2 perioden 3 als tijdlengten samenstellend te nemen
perioden 3 als kwadr gehele te nemen,gaat alleen lengten elengten 1x3 als vervangend geg als 3 functioneel 1 vervangend geschikte nemen,1x doorin tabel Pascal zonder 7,1x tot 2O onder q de F tabel lezen
punten dim in F tabel te lezen als (dim-1) 1x1x doorlezend,
en onder p 7 terug tot 14p lezen p2,100x lezendandersom nemend,gaat niet aanwijzend positief 3 verchillen het geg zo niet geg,gaat ook niet en niet functioneel niet,niet nemen 2,52) onder p7 tot 6(51),functionee 1x zonder 4 geg2 geg niet nemen,wegnemen,tot geschikt 3 functioneel2nemen verschillen positef3 te nemen niet nemen,ongeschikt,anders nemen,ook niet geschikt ,niet nemen,functineel ongeschikt 1x1x niet te vervangen,tabel onvervangbaar als geheel blijft onvervangbaar alleen opmerkend geg lezen 7x14,elders bij Pascal in zijn driehoel als 7x14 opmerken,hier nalatend ge opmerken,114 x lezen Padovan geschikt lezen alleen zonder Perrin 1x1x.

Anders doorgaan.
Vector als vectorieel product ,tekenlo0s,als gegeven aanwijzen,voldoende.
Bewijs wijst zichzelf aan,
10deelruimten3 binnen de analytische ruimte voldoende complex 1x1 veranderend1 binnen de andere puntruimte erbinnen
gaat 2punten complex als dezelfde 1punt verrekend 2punten verschil 1(x) anders 1x(product) weg te nemen tot tekenloos nemend gaat alleen binnen 6 deelruimten5,
situaties operaties operatief als tot 3,
gaat tot -2 het geg zelf het bewjs,(in de analytische meetkunde lezen)

en als proces 10 analytisch complex tekengeg 1X,1.5X gegeven.

1611 2017.
[Mensen,die alleen de analphabetenschool in den Haag bezoeken,of de dependance in Hilversum,komen niet aan de beurt.
Eerst zal de rechter spreken.Daarna maken ze ook geen kans,nauwelijks kans.Weinig.
En,zodra de telefoon overgaat en men hoort:
,,U spreekt met Uw lijkbezorger" en men beluistert het antwoord op de gestelde vraag:
,,Okay,over drie dagen zal mijn werk aan U voltooid zijn.
Maak U verder geen zorgen.
U krijgt ,waarom U vraagt.Bij leven en welzijn staan wij voor niets"].

1611 2017 13.
merk op,wijs aan als geg bij Hesse als bij ons het geg aanwijzwen op afstand juist het geg aanwijzend te nemen,
en grote cirkelbengte lezen,nemen 1X boolean rekenend,
en tot dezelfde W.L 7gr-9gr,Jan Mayen bekend
(en) als eenz. anders tot 3 als tot 3 Ilheu das Rodas niet anders
bekend nu model rekenmodel te nemen,
tript ter zijner tijd in,Jan Mayen berekenbaar.,(en neem wel mee en merk op,in rekenonderzoek mee Mount Cameroon mee,tenminste bekend data erupties 2,in 2jaar opvolgend na elkaar,1999 eruptief,2000 eruptief,voldoende geg alleen lezen dimensie geschikt(ander) lezend, en wel door,berekenbaar duidelijk te nemen,Jan Mayen uit te rekenen,later wel).
als vluchtpunten 2,1X doorrekenbaar op Jan M erupties 2binnen 1jaar,364d,sluit ik niet uit,uitspraak door mij niet te doen,,(als exacte data Cmeroon 1999 en 2000 >/<364 d mij onbekend,elders geg zoeken
Jan Mayen tot timrsheet gereed.
ander geg tekenloos zoeken
en lezen projectief methodisch 2
niet een logarithme
geg log 2×2 niet +1 niet,niet een logarithme,5 niet een log,
wel te nemen
bgl verschillengte zonder eprobl niet voor tijd,
alleen geschikt lengten accretieschijf tot anders a,s.
gehelen ,zonder e tot ons alleen nemend,gehelen geschikten
tot ons 1x geschikt,(eruptie J,M) alleen te bepalen,
wel radiant het bekende geg in astronomie hier rekenend terugrekenend tot 1punt hieronder te betrekken,
dimensie geschikt lengte ene a.s tot de andere als geg alleen geschikt als het andere,het ander te bepalen bgl J.M te bepalen tot onze NP bepalen,mee ,te bepalen bgl tot pool hemelpool mee te bepalen,projectief 1×1x als vorige 1×1x nu geschikt,radiant vijfde punt bepaalt 1x J,M naar timesheet te brengen.Gereed.

1611 2017.
Voorts tabel & tabellarisch,hierna.

1711 2017.
behalve andere gegevens,hier Kuipersgordel geg exp.verwerkend als priem10,(aantal) tot priem buiten de exponent 5,1×10 priemgeschikt type
[hiena geg, en gaat mee te rekenen Sachs en collega priemgeg geschikt in 2007 bekend,5,1x, priem kwadr beide geschikte,analytisch gegeven]
rekent programma bij ons door
situaties 3om de zon 4,1x langs de zon erachter2 erachter langs 1 geschikter ,en tot Pluto erbuiten ,buiten ons stelsel,blijft stationnair in zijn toestand,geurig 1×1x andere Pluto(vroegere)positie,1xcomplex mee tot Charon +1 als+1,leest zonder 3/4,duidelijk( -1), en 2/3, geheel -1,gaat andere geg anders -1na,3 voor de zon langs 1 bij Jup blijvend,achterblijvend, als tot -3 na,1x geg -2 gegeven,en
gaat na dezelden Kuipers gordel lezen,nemend 2,duideijk neemt duidelijk exponent 2,en leest als priem,aleen als Fermat als eerste als priem,neemt,neemt extp2 ,beide anders,neemt als in een som n1/n2 (+) n1n2 in product n2n1 nemen,duidelijk te nemen,
werkt 1x ,neemt 1x tot beide geschikt negatieve,negatieve,Eulers geschikt,alleen eerste 10 negatieve verwerkend,werkt 1x Proces ,rekenproces ,analytisch 10
onvoldoende gegeven,
nagaand2 gegevens andere 2 nagaan,en 3waarnemingen nemen,2accretieschiven3,1 als achtrbljvend,retograad lezen,
opmerkend voldoende hier duidelijk items op Aarde en bekende geg nemen
geg Ilheu d.S. ,Cameroonexemplaren voldoende lezen,1x vluchtpunt,1×1x(vlucht)lijn (anders)1 tot geg vluchtlijn,
neemt voldoend afstand geg,leest neemt1x,neemt 1×1x J.Mayen tot NP doo rals tot pool hemelpool tot,1l2 lezend,tot hemelpool als geheel als geheel boolean projectief rekenend nemen I/2 rekenend +1/2 doorrekenend nemend
gaat na,neemt meedoorrekenend mee, ook andere geg 2,en afst geg,accretieschijven2 als 2 dezelfden ,in dezelfde richting bewegend,doorrekenendi mee als retograad als in ander richting 2 complex het hele complex 2 complex 3 doorrekenen nu het vier gaat,allen andersom rekenend het zelfde 2 Complex3 gaat te nemen,wel duidelijk te nemen zonder de laatst bekende priemgeg ,geg ,(Sachs en zijn Pools collega… ,geven in 2007 bekend),priemgegevens wel duidelijk niet anders te nemen,tot geg 4.3 het laatste geg in het bewijs,te nemen,nemen en te lezen,leest zelf zijn bewijs voor ons voor voor ons,accretiesch 3 afbeelding 1xJanMayen zelf zijn bewijs ,en
door ons zelf
doorrekenend terugrekenend,voor J.M +1/2,1x doorrekenend (on)voldoende geg,
nu wel voldoende ons gegeven,behalve analytisch als bolgeg !x,niet zonder -1 als derde geg -2,
3punten op Aarde erupties 3, neemt programmeur 1x Jan Mayen op ,in tijdschema op ,en programma 1x(anders) gereed,brengt 1x vooraf aan J.M, een erruptie door rekenen bekend doorrekenend tot na opname van J.M.te rekenen,volgende laatste item eruptief Cameroon duidelijk op te nemen,in timesheet opnemen.

(#)(en kan ik ook niet meedelen,welk item woedt,welke van twee woedenden als twee laatste(n)erupties(s) Cameroon lezend Cameroon 2items over te brengen naar timeheet,
welke van twee woedenden het eerst woedt en als eerste in t.s opgenomen wordt,mij onbekend.Niet via wiikipedia aan te treffen jaar 2006,jaar 2007 welke als de eerste woedend zou woeden.//
wel de gebochelde van de Notre Dame misschien bij beroerd weer in Parijs misschien als eerste woedend misschien.Heeft men niets beters te doen in Parijs dan zijn tijd pratend over koolzuurklimaat te verknoeien ipv te studeren en klokkenluiders aan hun eigen touwen op te hangen vooraf de klok luidt,of zegt men te vaak als,als,als nutteloos rondschuivend geld levert meer op?wie gelooft er nu in fantasie van die soort?)

1711 2017
#[ en hier tot Vuurland op de R.of F. laatste vulkaan eerste dode, Trocanor, uitgedoofd ,(anders Antarctica lezen), geg te lezen 1x1x als coord lijncoord tot Peru,Chili .Argentinie,items ten Noorden (Columbia-vulkanen-,,archipel)" duidelijk +2 mee, om en om alle twee onder de evenaar als -4 tot (3) te rekenen als tot 3,1x noordelijk equator Columbia 8 als geschikt geschikter zonder 7/8 het wortelprobl niet probl.,
en als coord driehoekscoord (on)geschikte 1(type),en het Columbiaans geheel als tot 1/2 door te nemen,wel 6 vulkanen elders,op Philippijnen,mee coord opmerkend driehoekscoord geschikte 2 typen1 gehele coord alleen rico alleen,in eenrichting voldoende alleen,en anders niet samenstellend te nemen,(on)regelm lich het halve object punten ontaarde 4,3 geschikt anders niet theoretisch voldoende anders niet,tot de laatste piemteken tekens 2007 bekend0 anders niet, nier door te rekenen door als in een richting door
door,doorrekenbaar lezen,nemen,(voor beide kwadratische typen priem niet anders te lezen),en niet anders samnstellend 12 Phillippinen geschikt 18 als geschikt mee op Schiereil Alaska als geheel mee mee betrekkend.
{en lees zelf 2x1x beter, (Philippijnengegeven 18 items geg) als 1x1x beter,en (om) zelf beter uitschrijvend te nemen meenemen te nemen,hier a priori hier op te merken op te merken na 1811 2017, 1x1x als opmerkend verbeterd 1x1x als uitschrijvend beter verbeterd te nemen}
en niet anders,(priemgeg 1x1x tot schema 8x8 te brengen),1x zonder 7,punten vulkanen5 geschikt (zonder) Can Eil nietincl Chinoje) anders niet volledig niet
geg bekend efunctioneel facultatief 1x 10 tot11,(terugleze, doot te nemen,6 en 5) hier beter analytisch ,analytisch -1,opmerken,neemt zelf wel -2,nu het functioneel gaat 3 analytisch 2 gaat,
leest zelf wel,neemt elders weg,Nieuw Zeeland tot 3 weg,tot ons geg opmerkend tot 10 priem alleen 3,5,7 te lezen als te nemen verschil -2,((functionee)),later beter in rekenprogramma wel duidelijk typen vectoren geg,wel hier opmerken,1x zonder probl 4.3 Sachs en collega geg opgeven gegeven,
en gaat wel vanaf 9en) noordelijk boven Japan door,4 andere 3,
en,
op Hawaii 2.1 rekenend,en niet zonder ons rekenend rekenbewijs priem enig bewijs rekenden wij door, en Perelman rekent zelf tot bewijs Fermat doot,,rekenen wij zonder probl2 probl Fermat 10Scomplex en als complex S/2, nietook niet tot 3 terug,nemen wij complex laatste priem4/3 niet een probl rekenend door 2complex3 ,oplossing1x1 dezelfde opl 3Compl2,de enige 1x1x,(Uniciteit lezen),
en lezen wij wel,nemen tot 8x8 schema tekengeg 17priem,,1x1x(compl)1 mee,en gaat Ramanujan
1x tot 5 getallen verschillend sluitend,1x (zonder) 4,lengteverschillen 1x1x alleen voor tijdlengten wegnemend, blijft tot 8x8 schema geg het halve erbinnen 5 getallen tot 2 erbuiten als omkerend geg nemend analytisch meetkundig geschikt,het geg geeft Kuiper op in ref.,,Analytische Meetkunde'',nemen wij hier het bewijs tot -2 getalgegevens 1x tot 3,wijst de natuur zelf aan,doorrekenbaar 100 alle vulkanen bekende op Aarde niet anders te nememnnemen wij theoretisch bewijs aan tot,behalve,niet zonder en Moebius 2 transformatief(elders)2 tot 3 sluitend 5, zonder 3 andere 2 op Hawaii (en)Stromboli1,gaat alleen het gegeven 5.3 complex het geg doorrekenbaar het bewijs niet anders priemgetaltheoretisch te nemen,te nemen,(computerbewijs aannemen) .Okay?/lees nog eens door,to check.

1711 2017
[Ik breng U daar,en met mijn trouwe vrienden als bemanning op het schip van Jan Mayen,daar naar die plek,die U terecht zelf verkiest en waar U dan ook voor altijd zijn moet.Dante reist alleen mee om er Uw plaats aan te wijzen voor de rest van Uw nooit voltooide leven.U bent nergens meer en beseft niet of het daar ijskoud of gloeiend heet is.De dood zit altijd naast U en U zult hem nooit kennen.U krijgt het benauwd en kunt er niet in zwijm vallen,want U hebt er nog adem.Er hangt daar wel damp van zwavel.Er heerst daar altijd de pest.U hebt er nu al geen zin in,de pest zit al in U,gaat niet weer weg.Maar Uw leven blijft onvoltooid.U hebt doorlopend ruzie met verzekeraar Menzis,U hebt Uw verplichte verzekering opgezegd,want U blijft toch altijd in leven .Na een paar dragelijke uren in het begin, is het verder niet veel meer.Ik geloof U morgen ook niet].

1811 2017
tabel lezen,tabellarisch nemen,(+),1×1x tot( -),
(en ook ref Pscal opmerken),
door door (+) 1×1xtot (-) als tot (-),
gesch.geg ref Hesse,ref Kloosterman theoretische geggeg de betere als de juiste te lezen nemen,
inde natuur tot 1×1x1 q,m.kwadr.nemen
binnen theorie complex door te rekenen nemen (1×1x1),

over de bewegende bol ,Ilheu das Rodas over de halve bol zonder Zuid Amerika de halve complexe (tekengeg 11/2 geg,hierna 1,5xgeg)
2×1x als 1×1x tot Hawaii,(veranderende toestand,geg ijstijden datering bij ons teruglezen,
als andere als dezelfde toestand (nog langer geleden,andere ijstijdperiode lezen)
2×1x als 1×1x, (en alleen Stromboli niet lezen,blijft actief),,doorrekenbaar verschil te rekenen,2opvolgende perioden Ijstijd,derde geg (-) te rekenen nemen,duidelijk 4perioden 3 doorrekenend te rekenen nemen (-),1x (+) rekenend nemen,
tabellen wel duidelijk 4 geg Ftabel verschillen tot 3 lezend,rekenend mee driehoek Pascal 4×3 tot 10 geschikt 3,wel duidelijk,
in de natuur anders nagaan,neem aan Jan Mayen 2 kraters1(blijft gemaskeerd,anders in voorstelling ( te) nemen voorheen anders actief nagaan te stellen), derde geg (-) opmerkend
wel anders lezend,voldoende Ijstijden als lengten bekend aannemend tot geschikt verschil als berekenbaar nemen,timesheet aanvullen,door anders 100 vulkanen nate gaan,gegevens voldoende als bekende als geschikte theoretisch als voldoende (andere)Kloosterman,Hesse door te nemen,geschikt nemend,
zal het gaan ,nu het zal gaan,
Jan Mayen de bewegende bol zonder Alaska over de bol rond 360+180 als de vorige toestand Ilheu das Rodas tot Hawaii 540 gr,
tekengeschikt,analytisch 1.5x
voldoende geg,programmeur stelt samen ,rekent door ,andere items,exemplaren tijdgeschikt,coordinaten bekend,computerpramma wijst aan naar timesheet voldoende over te brengen.

1811 2017.
Het bewijs,dat de vulkanen en vulkaanerupties door rekenen te kennen zijn, houdt tevens in, dat 2gr C temp.verh. in het veranderend klimaat binnen de astronomie aan de natuur zelf toegeschreven dient te worden en niet aan de uitstoot van koolzuur door de mens.Het verdrag van Parijs kan opgezegd worden.Het werkt in feite contra-productief.Momenteel doet men de waarheid geweld aan.

18/19 11 2017
aardveschuivingen,intern in Aarde platen verschuivend als een geg lezen,
uitbreidend lezen,velden andes 2 velden lezend te nemen als geg
een kracht langs een breuklijn opmerken te lezen
anders velden lezend 1tensorveld nalatend geg laat tensor na 1×1x tekengeg 1X voor een kracht na ,en een spanning schuifspannig het gegeven als een kracht productief nemend,
en Aarde roterend blijtf in vootgaande beweging
1x geschikt een punt aangrijpingspunt rekenen
een vector een kracht als een geg geg Aarde op een punt ruimtelijk3
in een punt 3 ruimtelijk (anders)2,elders ,in ander deelproces rekenproces,te rekenen,en hier alleen te lezen een breuklijn stratovulkaan ,samenhang +1 een geg als een geg theoretisch bij Riemann wel op te merken,
hier in studie nagaand 4 als vervormingen2 (andere) 2×2 doorrekenbaar nagaan te nemen,nu het gaat
dim lengte geg dimlengte complexe lengte,(2punten reeel)
lezend,hier,breuklijn aardbeving lezen uitbreidend rekenend steldel 10 axiomatisch tot de laatste theoretische uitbreiding nemen,
en lijst bekende aardbevingen verzamelden op te geven,bij programmeur opgeven,
en het geg combinatoriek niet voor teken ook niet voor combinatoriek niet een gegeven,
tenminste voldoende geg logisch samenstellend door programmeur,ook door zijn operator wel te nemen,input geschikt
tot het gaat de andere 2kaarten ,nu drie,in het uitgebreid rekenonderzoek nemen,meenemen,
wel 1x opmerken,en theoretisch Riemanngeg samenhang+1 alleen aanwijzen analytisch voldoende,
gaat het bij Nieuw Guinea niet anders (recent) als aardbeving op te merken,gaat het verderop bij Nieuw zeeland reeel een komende eruptie,vooraf doorrekenbaar te nemen,te nemen niet zonder het andere gegeven,als aardbeving (recent 2 in) midden Italie en mee als eruptie te noteren,een komende op/bij Can.Eil niet alleen te beschrijven,als doorrekenbaar door te rekenen,nu het 1x(Nieuw Guinea,recent)2x (Italie recent) als doorrekenbaar 4 gaat,
1X teken( wisk geg identiteit+1 ,1×1x)
geschikt alleen geschikter reeel in de sterrenkunde gaat,niet zonder 4gebeurtenissen 2 komende op tijd ,(apriori), door te rekenen nemen,
gaat het simultaan rekenend alleen niet zonder laatste gegeven gaat het
kubisch ruimtelijk gecentreerd als bizondere situatie het gegeven 2accretieschijven 1 verschil zonder derde,ook niet anders retrograad niet,1x niet waarneembaar een derde als schijf niet,op tijd als het ontbrekende noodzakelijk geg op te geven,wel opgeven en als tijdsitip als punt berekenbaar,doorrekenbaar nemen,
tenminse 2 uitgeschreven erupties beter tijdig rekenend vooraf rekenend elk beter bekend in volgorde nu beter bekend en in timesheet definitie op te nemen.//verdomd met permissie verdomd,ref info rechter bestuursrecht Almelose rechtbank,laatste periode van behandeling,subref Nieuw Zeeland inzien,.doorgeven opgave, ook alert naar Spanje uit,beide alerts door te geven,op tijd nog misschien,als verzocht door de vaste klant van de rechtbank.Hij waarschuwt niet weer.

1911 2017.
detailing.
leest rico neemt als geg,1x(andere)1x als rico,
en merkt ,(verzamelt nog),aardbeving Turkije(&)Griekenland,(Kos,Bodrum)lezend,meelezend 2
bij Aucland (Norderkwartier) en (andere) Churchtown,Zuiderkwartier,
resp ,onze tijd lezen,dd2106 2017/dd 2506 2016 om 2oh28min/en (andere)Zuiderkwartier dd 2702 2016,
duidelijk al,neemt al als inw product al
merk op,lezen alleen theorie alleen ,,afscheuring” alleen 1x
neemt zelf practisch 1x alleen,en daar gaat weer een ,,continent”,lezen er stort een klif in zee p het Zuidereiland als he(andere)halve zonder he Noordereil, te lezen alleen,neemt zelf wel 1x derde geg eerste,
en neemt wel in de geofysica theoretisch alleen als afscheuring tweedegeg eerste ,
en gaat alleen nemend te lezen alleen in de juiste volgorde,(volgende+1) lezend ,beter eerste te nemen, 1×3 nemen opvolgend nemen,(andere)2 meenemend1 alleen als zesde eerstvolgende,noterend bij N.Z,en coord bekend te rekenen,1x(on)geschikt,doorrekenend,
wel doorrekennd nu het logic scheme uitgebreid gaat,!x Probleemloos zonder probl te lezen ook niet als probl (7.8) niet een kalenderprobl zonder prob timesheet specifiek verder te dateren,rekent als Gauss 2 anders 10 algorithmisch,
tweede eerstvolgende,wijs vooraf coord 3 aan,eruptie Can Eil dateren timesheet-geschikt tweede geg,1X,probleemloos eerste twee aan, en af te scheuren*, te verwerpen 1×1x zonder kalender,doorrekenend( zonder )probl logic scheme( uitgebreid),lezend alleen timesheet het gegeven,gaat alleen 10 algorithme 15 als Gauss doorekenend,gaat alleen getaldifferentierend d+1 te lezen te nemen te dateren op district Can.Eil erbinnen,niet zonder coord ,(N.B, W.L),eruptie Can.Eil.exemplaar het eerstvolgende aan,
overige vanzelf duidelijk geheel duidelijk wel,
en,als geg als getalgeg,(niet voor electronen het geg nagaand,anders).als getal,getal v Avogadro), als geg analytisch nagaand nemend -115 beide(n) geschikt lezend te nemen,neemt zelf (+),1x,(-),gaat na 10ruimtelijk3 ,op afstand geschikt tot ons op Aarde lezen dubbeloppervl.lezend,2×3 punten eruptief binnen een archipel v vulkanen,1×3 andere ,,archipels” te lezen te nemen,op Noordelijk Halfrond alleen,behalve 1x voldoende 4 noordelijk 2 ten zuiden equator mee,wijst zichzelf aan,als geg als El Salvador als archipel, geschikt,geschikter gaat ,,archipel “elders 4×3 anders doorrekenend 1×1x binnen 4 situaties2,en als pool de ene tot 3/4 draaiend ten Zuiden,3×6 doorrekenend in voorstelling nemend,gaat het 1x(niet) gaat het elders 1x (Phippijnen) voldoende 12 in model rekenmodel 1×3 te nemen naar timeheet zonder probl,gaat het alleen op NH Schiereiland Alaska doorrekenbaar,alle berekenbaar bij ons in rekenmodel alleen,alle tot timesheet zonder 36 als tijdprol het andere,getaltheoretisch alleen in het systeem van 100 vulkanen in ons model rekenmodel door te rekenen doorekenend nemen, to check pse
* Afscheuring het gegeven,ook wel in ,,Oosthoek’s Encyclopaedie”,vierde druk weergegeven te lezen,anders, te nemen vanuit de sterren weer te geven het geg te lezen te nemen, 1x,(later ,na Avogadrogeg hier, anders opnieuw,1×1 meer perspectief op projectief geg geeft het niet,lees verder).

1911 2017 18.00
als aanwijzend gegeven in de sterrenkunde te lezen,hier anders te nemen,elongatie als gegeven lezen,
hier als tussen twee cirkels als oppervlak deeloopervlak draaiend (op aarde) draaiend 2,,(aarde langs hemelbol en om de zon)
en 1x een punt als pool hemelpool+1 andersom binnen Aarde.en NP tot ZP in uiterste positie (3/4 gedraaid,,135gr) anders magn veld tot 2/3 ,120gr
{lees de kegel rondom deeloppervlak tussen cirkels op aftand 1x (teken115) binnen de aarde tot oppervlak dubbelvlak( aardoppervl lezen),anders erbuiten 1x tekengeg 115 tot 2 punten a-centrisch te lezen de centrale projectie geschikt te rekenen,2 andere punten hieronder te lezen,en tot geg priem17 geschikt tot 8×8 schema tekensgeschikt 1×3 tot getalschema te brengen te rekenen}
wel opmerken binnen magma geschikt veld electrisch(als andere oxydulen) 2 en als geg 3 geg als priem17 te lezen,(zonder) 4,1x oxydulen17niet te rekenen geg priem 17 te rekenen nemend ,gaat alleen complex doorrekenend te nemen,
en het electrisch veld versterkt 1x sterker als andersom in een punt rekenpunt rekenend zwaartekracht +1 als versterkend als tot equator alleen
deeloppervlak Columbia alleen deeloppervlak met 16 vulkanen zonder 2×2 als 12 teveel 4 elders alleen noordelijker op NH 1x zonder 4,Alaska,,arch” elders
2x 4 (zonder) eerste alleen laatste tweetal Philippijnen simultanen 2 coord om en om,beide isokaedrisch geschikte 1×1x andersom tijd ,plaats geschikt andersom tot timesheet opneembaar,en zal verder duidelijker zijn behalve,binnen ,archipels” verder doorrekenbaar geschikt wel te nemen,niet zonder alleenstaanden op NH present,(niet Jan M.opnieuw betrekken),representatieven ,als alleenstaanden op Z.H voldoend(en) mee betrekkend,duidelijk niet zonder wiskundige gegevens andere als functionaaldeterminanten, e.a., als getallen gegevens functietheoretisch,getaltheoretisch voldoend behandelend voldoend binnen het model rekenmodel als erbuiten tot opname geschikt in timesheet,gaat het alleen anders gehele getallen te nemen tot schema 8×8 ,als priem1×3,als het laatst doorrekenbaar schema en niet zonder 1×3 andere schema’s,(schema’s van getallen,bekend in deze blog),doorrekenbare mee als geschikte geg als info voldoende mee in programmeurs input bestek 3 kaarten(andere)2 mee,voldoende voldoende rekengeg,voldoet het rekenproces volledig voldoend 1×1 sluitend voldoende volledig 1×1x1 priemsluitend.

vat samen studie tot hier,
element (scheikunde),epoche (sterrekunde*)element (wiskunde)
grootheden,dimensies 2 andere 4 tot hier als tot 3 ,,archipels” de gegeven te lezen door te rekenen lezend
*Kepler harmonische wet,1x tekengeschikt en 1x dubbelster bij ons accretieschijf( anders2) 1x ander tekengeschikt Padovan+1 vervangend Kepler functioneel (anders) harmonisch ,betrekkend,1x,en analytisch tot laatste geg 1X getalgeschikt2,(theorie terug lezen),
alle rekenproblemen ,en detail, specifiek alle geg,speciaal alle vulkanen,1X geheel doorrekenbaar,beter in studie te nemen.
lees door,volgende blog,,,het systeem van Aarde en vulkanen “.

De zaak Zwolle afhandelen,deel 2.

27 oktober 2017

Aan :Menzis Zorgverzekering.
Van:verplicht onder dwang verzekerde B.J.ter Beek.
betr.:het ingrijpen van de toezichthouder.
Almelo:2710 2017.

Geachte Menzis zorgverzekeraar,

De toezichthouder op de financiele markten,deelt mij heden,2710 2017,mee,dat GGN MC niet over een
vergunning van toezichthouder beschikt en spreekt zich daarbij niet uit over Uw optreden ,schandalig genoeg,nog erger dat van Uw klant , Uw incassobedrijf,zoals ik het hier ook niet zal doen,mij niet uitspreken,want de zaak is onder de rechter.
En of de vergunning nu nodig zou zijn of niet,Uw beider handelen blijft betwistbaar.
Neemt U er kennis van,dat de incasso’s binnenkort beeindigd kunnen worden.
Ik acht mijn zaak te ernstig om langs andere weg,zonder een openbare zitting,af te doen.En wel,omdat op de eerste plaats het medisch dossier gecorrigeerd dient te worden,d.i. dat de second opinion er in opgenomen wordt.
Dat ik mij in het openbaar tot U richt,dient U te zien in het licht er van,dat andere benadeelden, zeker vele door Uw partner benadeelden,eindelijk ook mee betrokken kunnen worden in de rechterlijke uitspraak.
En hoeveel U en Uw sparring-partner vervolgens dienen te incasseren,zien we dan wel weer.Het kan zijn ,dat het een andere zaak wordt,voor een andere rechter.Ik weet dit niet precies.We zien het dan wel weer.Maar voorlopig weet ik genoeg.Neemt U er kennis van.
Wel aan te raden zou het zijn,het zijn Uw zaken,vooraf reeds opzij te leggen.Uiteraard dringt U er niet op aan bij de politiek daartoe de zorgpremie voor ieder te verhogen.En wij zijn het er over eens,dat verdienen over de ruggen van patienten uit den boze blijft.

m.vr. gr. B.J.ter Beek,verplicht verzekerde,maar niet lang meer verplicht verzekerd bij U.

2810 2017.Astronomie.
verklarende gegevens,
Fermat driehoeken 6,1x eenzijdg bij ons (oneindig als ,,priem”geg,en ruimtlijk afgetopt half tetraedisch (zonder Fermat rechthoek 4 hoekpunten 1 geheel ongeschikt,ruimtelijk 1 halve tetraeder inhoud geschikt 1x 11/2 x complex 1,5x door door te rekenen ,terug punten 3 priemgeg voortgaand functioneel 2(functioneel)3 bij Euler negatieve hier ook bij ons bekend,
Cruinthe het gegeven berekenbaar beginpunt,(vangt baan aan als satelliet)
2 andere punten 1 complex,onze huidige maan in komende nieuwe toestand,tijdstip bekend vangt aan te rekenen Metoncyclus als actuele,complex geheel door te rekenen 2×1xrekenend tot 1/2,voldoet ons complex 19j 20 1×2x als tot 40,tot 1/2 rekened tot 37j rekenend 20 punten 3 (beterdoorrekenend nemend) +1/2,1×1,5x punten Eulers (on)geschikt,
elders lezen bij zon ,,Trappist” 3 planeten ons gegeven opmerkend,projectief ,(1x anders ruimtelijk 3punten,satelieten) rekenend projectief,( wel waarnemingen juist herhaalde waarnemingen 2x,1x 1 geheel 1Trappist zelf mee objecten 5 lichamen (zonder vierde,1x), het gegeven 5 obj 3 lezend ,(on)voldoende te rekenen zonder geg onze zon niet te rekenen,
terug lezen ,vele data bekend,bij onze zon waarnemingsgeggeg,tuberansen volgende +1,waarnemingsperioden (met) geschikte grote tuberansen alleen geschikte 1X3 ,(20j lezend),geschiktere(n),kleine type tuberansen opzoeken in bekende data tabellen present,
samenstellen,opstellen,mee op Aarde vele erupties bekend
1×1x een tijdgegeven anders op Aarde,en bekend anders tript nieuwe planeet geschikt in in zijn baan binnen,tussen 2 andere en) perioden tot 3,1x bekend bij Aarde geg Meton, tot 37j rekenen,uitsluitend 3 waarnemingsperioden 2 geschikter,
bij ons gaat het (om) ander geg geg op Aarde continu in bedrijf 2 vulkanen Hawaii1×1x opvolgend 6 het gegeven te lezen,en vulkanen typen 3 typen,R.of F.,langs NP tot ZP op als halfrond geschikt (zonder het andere,en als 2 typen subtypen anders rondom evenaar om,doorrekenbaar 2 nu het doorrekenbaar 2 geheel gaat 2×3x gaat 6 vulkanen Canarische eilanden te lezen,meegaat gaat mee,alleen lezen bekend geheel voor ons 1×3,(opmerken tot 10 gaat),Etna,Vesuvius,Stromboli speciaal het andere geg,doorlopend actief,gewoon rekenend,alleen zoeken op zoeken de geschiktere aantallen in 2 waarnemingsperioden 1o grote tuberansen niet zonder,in geschikte volgorde opvolgend,6 kleinere typen tuberansen,
en (zonder 4),1x goed ,,fout”anders op andere hoogten typen te lezen,hoger op grotere hoogte en breedte zelfde anders,,,volumetrisch” door lezend waarnemend te nemen,1×1x geheel(geheel 5 mee,en als voor tijd als metonsgeg19 in model complexe rekenmodel 20compl ,periode eenmalig kwadr alleen kwadraat te rekenen
geschikt 10 doorrekenbaar binnen rekenmodel 17,6x tot 100 vulkanen lezen,op onze huidige Aarde lezen,17 priem 1×1x geg,tenminste te rekenen rekenende enige (ook)andere(n),ook (on)bekende latente op de zeebodem,vooraf onbekende bekende aan te wijzen, en vulkanen,huidige bekende,behalve slapende veranderlijke veranderende door te rekenen voldoend(en) vooraf in uitgebreid timesheet(tot 75) onder te brengen,1x anders,(meerdere onderbrengend opmerkend alleen verschillende 37(-)75 alleen in de natuur vulkanen eruptief,reeds 38 vooraf bekend halverwege in tijd geschikt tot 2650,(?lees terug),doorrekenbaar,vooraf beter nagaand, tot 2650 geheel aantal doorrekenbaar 100 ,, stabiele” als gegeven in timesheet lezen,in toestand a posteriori 2650 toestanden 5 toestanden 3 regelmatig 3methoden2 methodisch1 doorrekenbaar berekenbaar priemtheoretisch 1×3 geschikter 2 axiomatisch sluitend,
en niet zonder 10 sluitend gaat samenstellend gaat ,planetoiden toekomstige satelliet tot 75,1×1x niet priem niet en als half aantal als geg als priem (ook) niet,
5,1x bij ons,en ook,wel oppervlakken inhouden wel, (andere) tuberansen in grafen voorstelling lezen nemen,doormetend achteraf geschikter rekenend te nemen,1×2x als tot 30 tot 20,1×10 zonder 16,1x 2x(andere)2 ook niet mee ,niet meenemen (en) 2gehelen1,1x 10 niet niet anders,1x -10,anders niet nemen kleine tuberansen geschikt op volgorde grootte geschikt oppervlak inhoud geggeg 3punten(andere)2 lezend,leest alleen in de natuur onze F zelf wel,rekent 1x analytisch 3punten 2 tuberansen 5,1x een groot (kleineren in) geheel, geschikt 1x Aantal+1,beter geschikt Aantal/1×2 priemuitzonderend 75 anders niet het gegeven niveau +1 in theorie zonder energie1o ,
(en deeloppervl.blijft .25),
probl10 niet probl niet,analytisch5 punten3, 1×1x (doorrekenbaar) analytisch 1,5x geschikt aanwijzend oplossing 4 typen vulkanen eruptief 3,elk tijdig vooraf aan 2650 in zijn soort doorrekenbaar nemen,rekenend aanwijzend nemen,(na 2650 blijvend stabiel,events data kalender dezelfde geschikt)// for comments only.
voortgaand complex 2(functioneel)3 complex geg
foute gegevens 6,1x (andere)3 mee tekengeschikt priem tien vulkanen 10 (anders) cyclisch
2×1x ,geschikter zonder 10slapende 1×1x in andere configuratie 10 , 1x geschikt,slapen door,in aantal niet eruptief tot 1/2 door,en keren andere dode niet terug in aantal tot 5o te nemen verspreid over aardoppervlak 2×1x als 1×1x dode te rekenen,analytisch complex 1x een uitbarsting verlies als een eruptie te rekenen,maan springt eruit,uit de R.of F.eruit zonder 100 doden door te rekenen,gewoon tekens tot 100 -,-
gaat analytisch 1x geheel complex 3 complex 2 te nemen,rekenen,nemen,nu het theoretisch getallen priem negatieve sluitend lezend als voorheen,(gaat niet uitbreidend axiomatisch tot llatste geg 2 bij ons,ook niet bij ons niet,complex niet tot complex 2 niet,gaat alleen,wel terug te rekenen,geg 6 geg Canarische Eilanden zonder 4,1x eruptief 5 andere 2 voorheen simultaan eruptief,terug door te rekenen rekenend nemen,verlopend in de tijd tot hier reeel 1,5 x tot de vulkaan Stromboli,in continue operatie,doorrekenend te rekenen te nemen nu het gaat, gaat het niet anders zonder zontuberansen geschikt geschikter 1×3 in een andere ring doorrekenbaar tot 100 in timesheet aan te vullen te nemen,nemen

//pse ,teamleader schrijft zelf beter uit,okay? /grote astronomische belangsteling voor (data van) onze zon vanzelf duidelijk te verklaren,teamleader,ain’t it?/en pool ,pool van een f.,niet een complex gegeven,niet verder nagaan.

*en anders wel,wel rekenend t zonder srekenend nemend te nemen,het rekenen s als ,,s+1″ rekenend dooreekenend ,,s+1/s” door door te rekenend beter t+1 nemen*,
en niet zonder geg bij ons in model,wel model zonder zon,zon ook niet een pool,in model (rekenmodel),1x anders geg 2Tuberansen 1geheel ander type 1 als bij de zon,niet zonder gegeven bij ons in model alleen lezen Jupiter lezend wel geg 1opmerkend1,nemen,(voorlopig)

2910 2017.
voortzetting
andere tuberansen bij Jupiter en bij onze zon zoeken,
nagaand,lezend,aanwijzend op Aarde geg lezen,nadert als een loimiet het gegeven lezen niet nemen,niet voor vulkaan Stromboli (lezen)beter duidelijk nemen
limiet+1,neemt 1X geg voor beide op Hawaii
tot 1/2 rekenen te meten hoogte verschil,negatief,nx,tot geschikt 1×3 nemen,(aannemend omslaggeg teruglezend te nemen),
en elders zonder 10geg(2S) gaat Vesuvius (en) Canarische Eilanden 6,4,1x anders,vervangend lezen plossingen 6 alleen functioneel te nemen hier te lezen ,blijft Stromboli doorgaand actief,vervangt,1x Etna,Vesuvius,functioneel gegeven aanwijzen,aftellel lezen ,nemen,(op Hawaii lezend),
en algemeen,binnen de ruimte de complexe,en 10 ruimten deelruimten 5 lezend
1×10 ruimten tot 5 geschikt (en ) als andersom 6als gegeven als protuberansen als 2 geheel alleen Jupiter lezen,andere 3 veranderend onveranderend 2,alleen voor licht,zonlicht,bosonen gehele als door te rekenen geg complex binnen geheel fotonen voor licht tot golfjengte de vierde (vanaf rood) voor licht fotonen ,samen doorrekenbaar,1×3 nagaand,tot 1/2 te rekenen,
anders tot 1/2
en binnen theorie alleen lezen als 1waarde geheel 10 deelruimten 1 geheel complex 10 lezend en 6 protuberansen 5 lezend nemend,en ,voortzettend meenemend lezend 10 ruimten3,en
wel rekenend,rekent als 8 zelf als tot 1o,(deelruimten 10 geheel1,leest 1x-10 niet,rekent complex als 8,1×1x(deelruimten10)tot 3 ook niet,
en rekent in de natuur mee,(niet analytisch),gewoon rekent als 3/8,1×1x compl situatie(s) van Napels tot Can.Eil.domein
6items 4 lezend,terug tot de andere,niet Vesuvius, anders,vervangt 1x Etna het gegeven functioneel alleen theoretisch ,priemtheoretisch gaat het +1 wel Om,1x lezen,als waarnemingen terugrekenen hoogte verschil negatief nemend ,(op Hawaii duidelijk te nemen),en anders 1x (zonder4) andere4,
data teruglezend doorrekenbaar,(Can.Eil.duidelijk), te,nemen te rekenen +1/2,1x door nu het onder conditie,rekent op immer actieve Stromboli,door door te rekenen duidelijk 3 functioneel 2 ander1 gaat geg rico 1x,1x,bovenlangs Hwaiii exemplaren2 als 2vervangend blijvend 1geheel 1×3 lezend,
leest neemt waar Jupiter tuberansen protuberanse,(neemt weg,leest alleen,leest 1×1x,neemt 4 x3x weg,rekent tot 12, alleen functies 10 efuncties tot 15,1x geschikt,lezen wij niet,nemen wij aan in model 1o planetoiden duidelijk in andere baan,bij ons 6banen5 terugnemend geg te rekenen simultaan 10 rekenend tweerekenend tot exp 3 voldoende tot exp als kwadr+1,reeds q.m.,en terug als op Aarde alleen funtioneel 3 functioneel2 als 1o exemplaren 3 aan te wijzen,aftelbaar,doorrekenbaar nemend,gaat alleen getaltheoretisch het gegeven blijft functioneel lezen pool van een functie nemend alleen functioneel 10 w 2 te nemen tot 3,anders (andere)2 te nemen,alleen verschillende verscchilen negatieve te nemen,bijft volgende opvolgende geg functioneel aan te wijzen voortgaand functiegegeven alleen Li+1,
neemt analytisch 1x het geg 5,3 ,leest zonder gegeven pool van een f.,2x-2 een pool niet een pool niet,niet anders zonder -4,alleen rekent in de natuur alleen op Stromboligeg (-),rekent 10 x doorrekenend gaat theoretisch hier kardinaal getal(49 nagaan te lezen tot 65 doorgaand te lezen alleen) hier anders te nemen alleen,1xnemen(d),ordinaal als kwadr exp voldoende alleen,anders aanwijzend punten dimensies,
voorlopig door,
tabellarisch,(bij Pascal (en) bij ons in de gebruikelijke voorsteling,ruimtelijk 1x kubus projectief 1o
een driehoek projectief 3 geg tot 114,teruglezen,doorlezen complex zonder 100 punten 40 (on)geschikt,rekent gewoon rekenend tot 60,1x zonder 4x ongeshikt ongeschkte negatieve negatieve 2 alleen door aan te wijzen 1x mee als aftellend 3 geschikte geschikte wiijst onze F zelf hoodrekening (zonder) 8 gehele niet Riemann geg niet,niet anders zonder 6(tuberansen,niet op Aarde) andere anders als Riemann anders gegeven,algebr geg ring+1 functioneel nagaand te nemen 1 ring ,(R.of F.) 2 andere 1,anders om,om evenaar anders rondom,na te gaan,in eerste instantie zonder 4×4 exemplaren NP tot ZP ,1x halfrond,gaat theoretisch gegeven (5,3) lezen te lezen op AArde astrofysisch 1x geg 1geg stromboli 2 geg 1x te nemen,vervangt niet,rekent wel,fysisch 2 geg Hawaii te nemen,door te rekenen te nemen 1Rico 1×1x 10 deelruimten 3 doorzoekend (en) rekenend meerekenend te nemen functioneel na te gaan bronnen bij Einstein bekende,3 bronnen zwaartekrachtvelden tot3 nagaand 2 (andere) 2 doorrekenendfunctioneel 3,als dode,als slapende,als actieve geggeg Om,1x de laatste geschikte de eerste van 100 vulkanen de eerstkomende enige 1x 1xtijdige info bekend makend te geven,(voorlopig in studie nagaan beter aan te wijzen gegeven),//….van een functi een functiealleen @1geheel,n,… (per ongeluk uitgevallen,in check nagaan svp
2910 2017,
door tot 75 planetoiden,(geschikt aatal/2,lezen,beter nemen)toekomende satellieten 1×1x als geschikter (Aantal/1×2 (x) beter nagaand te nemen) alleen vereffenend energie vereffenend 10 geschikt,uitsluitend andere half geschikten,(38 tekenongeschikten niet) 37 als geschikten ongeschikten baan onveranderlijk onverbeterlijk 7,gaat 2x ongeschikt ongeschikt 100 ledig+1 tot 300 lezend 375 punte banposities 1x-1(andere1) mee als aantal 75 geschikt,(te behandelen,1x,1x) punten 10 positie(s) banen tot 3 andere objecten lichamen om Trappist erom elk 25 geschikt tot op afstand blijvend op niveau ,(tot object satelliet) lezend nemen,behalve elk 6 banen 5 geschikter,behalve bepalend ,hier niet nemen niet nagaand hier(constanten natuurconstanten 12 hier niet),en onnodig te bepalen duidelijk nemen,(als getallen als constanten als +1 als in aantal het halve ongeschik,niet te bepalen),bepaalt 1x zelf wel,(voortzetting lezen,samenhang bij Riemann doorlezen) stelt anders andere in tijd tijdstip eruptief geschikt ook andere aanwijzend,behale (hier) als eerste(n),voorheen actief,6vulkanenopvolgend , alleen in verschil(negatief) nemen,duidelijk in timesheet (na geologisch onderzoeK te nemen 1x 3 Can.Eil vulkanen om 1xom tot 3andere,meebetrekken als tot 3 elders andere,anders te behandelen te rekenen algebr een ring 3,2 het gegeven,tot alle 100 in rekening tabellarisch geschikt timesheet duidelijk niet zonder aanwijzend kuipers geg (5,3) in ref 1),pag..,tabel geschikt lezen,fgeg tekengeg 1X geschikt
(en als toelichting als aanwijzend gegeven te lezen in de natuur buiten de geg wiskundig,
behalve op zuidelijk halfrond aan te treffen en te dateren dezelfde schelpen dezelfde draaiingsrichting,beide richels op buitenoppervlak erop eens andersom,aan te treffen op hetzelfde halfrond,als tijdgeschikt aanwijzend geg te lezen,aan te treffen,aantreffen treffen,nemend,1×1x 3perioden kwadr 2,1x geschikt,(teruglezend)aan te nemen als onderzoeksgegeven geschikt in vulkanologisch onderzoek meenemen,theoretisch practisch geschikt pasend binnen het model bij ons terug te lezen in tijd draaiende polen N tot Z als tot 180gr als reelel gegeven bij ons aanvankelijk in studie te vroeg verondersteld,nu hier verbeterd te betrekken).
2910 2017.
ook (juis) als (geschikte,juiste) te verzamelen gegevens (aan)nemen te nemen Can .Eilanden 27gr N.B tot 28 gr NB anders,niet nemen hier ongeschikt,opmerkend alleen,elders present lezend als geschikt Mauna Loa.Mauna Kea,als geschikt op 38+1 / 2 als op 19gr NB 1×1x,nagaand geschikt nemend te nemen geschikt dimensionerend geg nagaand,hier niet nagaan,hier tot anders 2 nagaand1 de situaties 10 vulkanische elementen Can Eilanden,vulkaan als Teide ,(voorlopig,bijv.),1x omkerend geschikt en als geschikte als geheel opvolgend6 als geheel 5 geheel als voldoende omkerend elders,hiera in studie na te gaan in studie af te handelen te nemen,1x -10 lezend te nemen duidelijk te nemen op 19gr door te behandelen,en hier wel op te merken,ook niet verder nagaan als 100x omkerend gegeven ,keert om,te lezen alleen als Padovan2 geheel,(en zonder 2Perrin3,gaat niet functioneel niet),
gaat 1verschil als verschil+1 positief het eerste opmerkend 114 /2 niet verder hier,
beter de huidige situatie(s) Can,Eil. na te gaan,
en 8 vulkanen als samenstellend geheel beter als geg (reken) element als (element +1) als (optie) aan te wijzen,hier niet om te rekenen,nagaand model ,
verandert 1x, zonder 3 andere ,(Etna,Vesuvius,Stromboli lezend),tot beide(n) 1×2x als 1x (anders)1x,veranderlijk veranderend,beide op Hawaii te lezen te nemen 1x 1x (zonder) tijdlengten 3 andere geg,(2×2x perioden2 perioden3 lezen als geg te nemen)andere tijdlengten 20,1x-10 lezend doorlezend tot als Riemanns geschikt 30 het geg,(terug te lezen bij ons),
en hier beter in theorie terug als derde geg eerste,alleen 10 functioneel 3,
en gaat niet gehele rotatie(s) 10 niet,tijd ongechikt 3 tijd exp 3 gaat niet,gaat zonder vierde geg Fermat 2×1x ongeschikt,(teruglezen duidelij),gaat per gehele universum gaat 1×3,
en het gegeven op tijd berekenbaar,uit te rekenen,NP tot ZP omkerend te rekenen 1x tot 180 gr 2×1x vice versa 6opvolgend te lezen te rekenen,berekenbaar,
en gaat hier als het element 1x het andere tot 1/2,1x doorrekenend (Hawaii) niet anders zonder Stromboli doorrekenend gewoon,nu het gaat,(tijdlengten 10verschillenge 5,1x analytisch gegeven),wel gaat vereffenend 3 na te gaan,gaat niet anders 6 als geheel 5 niet anders vereffenend te nemen, de riskante situatie(s) 5 exemplaren (zonder) vierde anders in tijdruimte niet anders het exemplaar dubbeltype Hiero, in 2011/2012 riskant,beter nagaand mee als geg behalve tijdlengte gegevens,hoogte verschil doormetende gegevens,blijf op hoogte tot 1oomhoger op het meet gegeven bekend en als reel gegeven mee tot het andere enige dubbeltype,elders present,beiden steeds hoger,terzelder tijd niet, te zijner tijd ook niet even hoog niet,wel hier op,bij de Canarische Eilandend,energie vereffenend 3 het probleem 2 alleen aan de rand anders als het randprobleem getaltheoretisch zal het aantoonbaar geschikt alleen,wel in studie nemen,als Dirichlet gegeven heoretisch bewijsbaar zijn,(voorlopig waarschuwingscode aanhouden,safety blijft alert gegeven)

3010 2017,
zonder gegeven pool hemelpool niet het gegeven hier het gegeven nagaand getalgegeven functie gegeven ook niet negatief -2,getal eenmalig 2 negatief zonder 3,gaat niet tot 3 niet de andere 2alleen exp 2,niet 1pool exponentieel als gegeven en niet 2polen de een als de ander anders magnetisch,pool als gegeven pool van een functie uitsluitend2,niet een gegeven theoretischreeel en niet niet in de natuur niet 1x 1x,hier niet ook niet complex 3 niet sluitend 5 niet,
het veranderlijk Kuipers geg hier complex (5,3) hierna hieronder te behandelen

hier
2910 2017.
[,,Losers" to listen,
samenvattend de toestand,de dooie, de terminale voltooiend,
zij leveren in hun culturele revolutie en hullie multi-culti samenleving leveren zij in,
als figuranten zwaaien zij af en zonder succes leveren zij in hun vrije sexuele revolutie
leveren zij in,
en zij lopen uit zicht,verdwijnen als ledepoppen achter de horizon,hun meesters muntmeesters kapitalist voorop,en in Londen worden op gezet als wassenbeelden staan zij in het museum te pronken.
Hun yijd komt niet terug,niet ooit noot niet.Zij maakten veel glimmende beelden stralend stuk,de kift,ongeremd stuk.
Vluchten gaat niet meer,niet tot achter de muur,de Berlijns,niet,en niet tot achter de Chinese muur niet,
Gestapo-Stasi-ISer,hijgen nog wat na,pikken nog wat mee,maar niet lang meer.
Het internet verandert de tijd,tijden lang andere tijd,en wij schrijven geschiedenis,door onze sprong voorwaarts ,meer dan enige andere revolutie,ook niet de industriele,groter onze omwenteling alleen door het internet digitaal ons gegeven,(en geef het zelf niet te veel macht,je bent er zelf bij,let op voor veel overkill,reeds onderweg,in deze grote revolutie).,,Losers"go home,tijdig naar huis,naar jullie moeder de vrouw, als je er zelf geen mocht vinden.
En reken voorlopig even voldoend met hen af.Met enig geweld van woorden voldoet wel met een woord in een klap.Te laf blijft te laf)].

hier door
3010 2017
tot 1punt op afstand veranderlijk anders veranderend 2complex3 anders op afstand,afstand afmeting 1 geschikt3 hetzelfde gegeven opmerkend,
en selectie,
schrijft zelf 1X,
en de ene f,(verd.f),tekengeschikt,1x
de andere,( niet dezelfde,ook niet als dezelfde B.E.niet),
tabellarisch wel gegeven dezelfde tabel 1x anders geschikt lezend nemend zonder de andere 1x alleen zelfde teken te nemen ruimtelijk tot de kromme het gegeven 5,3 complex ,neemt 1x functioneel anders,en wel 2×1x merkt 1x dezelfde tabel op,werkt 1x tabellarisch anders lezend verschillen 3 negatieve nemend functioneel nemend tot -2,(niet verder niet,andere 2 niet te nemen,niet geg),
gaat als andersom door
en
zonder derde als Pascal ongeschikt tweede niet eerste
en alleen tweede verschil ,a/b (a-b) a/b
beter te nemen te rekenen nemen,(tabel geschikt lezen)

1x voor tijd niet een f.verd f teken niet gegeven
1x afstandgeg voor afmetingen (dim)
gegeven lengten complex niet punten,ook niet gegeven 150 punten
1×3x50 niet geg als 1×3x5 punten nieuwe satellieten ,(als Cruinte,binnenkort satelliet nagaan)
tot 3objecten5 ,zelf satelliet elk anders satelliet bij 3satellietenTrapist,
tweede niet derde
1×3 andersom
3 nieuwe satellieten 2
gaat 1x anders onveranderd 2 anders veranderlijk door
om en om door
2×2 tot 1xOm
elk als derde eerste
en leest

3010 2017.
wijs zelf de tabel aan,in ref Kuiper als punten aan,present,(pag 160),4punten n ,2×2 punten een rechthoek onder p 2×2 punten 2 dezelfden gemeen,lees 4punten gemeen,hoekpunten een vierkant,2×2x driehoeken gelijkbenige niet,per vierkant geschikt geschikter 4 driehoeken hoekpunten gelijkzijdigedriehoeken als 12 punten 5x te lezen,beter verbeter te lezen,1×2x tot hoekpunten driehoeken 2 gelijkbenige 1 geschikt(on)geschikt 1 als Pascal ongeschikt,(brengen het geg uit driehoeken voort,getaltheoretisch oneindig10 ,en zonder oneindig 6,2 rechthoeken Fermat schrappend lezend,oneindig 3punten 3punten,1×1x zonder 10 als priemongeschikt het kwadr1mee 100 als priem niet geschikt,ruimtelijk punten lezend door zonder 100,1×200 ledig halfledig+1 mee,tot 375,
gaat eenmalig tabellarisch 2punten hoekpunten geschikt verschil negatief -2 aanwijzen,aftellen,rekenen,doorrekenen,
veranderend vierkant als veranderlijk alleen onder q+1 duidelijk nemend
en functioneel geschikt bij ons doorrekenbaar zonder 2Perrin3,gaat ‘t Padovan als+1 lezen 14 als 114 x(te)lezen,lezen,leest zelf 1x geschikt geschikter in een driehoek Padovan als (on)gelijkzijdig niet gelijk benig,projectief 2×1x beter 1×3xpunten hoekpunten ontaarde 4 driehoeken ontaard 12 punten anders,complex niet meerekenen,(laten we fycisi na) te rekenen,verschillen als negatieve getallen,2 analytisch gaat ‘t 1×1x gaar ‘t 5,1x negatieve 3 te bepalen,Bepaalt zelf 1x functioneel als 2×1x als 1×1x Euler (Li)
en gaat zelf tekengeschikt rekenend na derde verschil rekengescikt,terugrekenend 2 geschkt
(a-b).b/a,beter tabellarisch te lezen,(de geschikte tabel wijst zichzelf aan)

en vulkanen voor Can Eil niet zover theoretisch,
alleen derde gesch.verschil 2×1x anders 1×1x verschil geschikt,,volumetrisch”,(kromme de geshike,ruimtelijk in voorst. nemen0)
{en halverwege,1x,x voldoende geg,niet meer nemen in studie Can Eil niet meer nemen),
oppervlak +1inhoud inhoud 1punt 5 complex3 als het zelfde verschil 3x verschil tabellarisch (te)lezen,op temerken
wel door in onderzoek door, gegevens samen te nemen tot uitspraak voor Can.Eil. ,uitspraak te doen ,en tot bewijs door,elders ,niet voor Can.Eil de meest riskante situatie voorlopig vooraf,(Vesuvius Napels nabij)wel/niet voorbij anders nabij,onderzoeken we ,brengen hier gegeven tot model,6punten5 theoretisch ,grafeen +1,en terug te lezen geschikt duidelijk door te nemen in deze blog,later door in modelrekenmodel door,analytisch op te nemen gegeven als gegeven in analytische complexe voorstelling alleen als+1 ,het grafengeg als complex als geg als 6complex 5,opvolgend 6oplossingen 1 wortel alleen 3/4 het geg berekenbaar bewijs,(voorlopig nog veilig,Napels uitbreidend het bewijs verder te reken),andere oplossingen1×3,alleen verder specifiek doorrekenbaar na de situtie,Hierovulkaan,(2011/2012),dubbeelexemplaar,te meten,onder zeeniveau voldoende hoogte op hoogte vodoende als 1oom,afmeting,dim te rekenen,aalleen terug doorrekenend,in eerste instantie zonder Etna te betrekken,tot Hawaii,als in het verleden ,te noteren in de toekomst,
te nemen reel door te rekenen geg voor tijd 2perioden kwadr exp mee tot 3,alleen kwadr,aan te wijzen af te tellen periode(n) resp Aarde beweegt,roteert over lenggte e als punt,resp Aarde beweegt over lengte elengte 1×1x,resp,nu ook bekend,Aarde in einstand toestand terminaal eindpunt ons door rekenen thans bekend }
hier door algemeen,(theorie terug door)
,veranderend vierkant als veranderlijk alleen onder q+1 duidelijk nemen,meer nemen,q,(andere1),1x nemenmeenemen gaat niet,alleen boven 1x,xgeschikt,
en behalve complex (5.3 ) het gegeven aanwijzen (anders) tabellarisch nemen,en verder onderzoek Can.Eil (niet) staken,behalve behalve tot uittspraak te geraken,(vermoede wij zekerheid) voor eruptie,bepaalt 1×1x coordinaten als geg voor tijdstip en voor lokatie ,de situtie riskant vooraf bekend,
wel rekenend en Stromboli de enig blijvend in continue operatie als geg te nemen,opmerken perioden tot Hawaii,1×1x bekend tijdlengten perioden 10 anders 3,(rekenen geofysici verschuivende continent 5,3,(zal zijn Eurasie,America’s,Africa,zal zijn zonder vierde anders mee,3,2 lezen,anders 5,3 te nemen,gaan specialisten zelf na),nemen wij Etna anders 2 (EtnaVes) 2vervanged 1 mee,(gaat niet alleen Stromboli niet als enige continu eruptief als optijdstip nul als enig moment op Hawaii als 3 x aan te wijzen als 2x aftelbaar+1brekenbaar,geteltheoretisch)) voorlopig rekenen wij alleen overschot energie balans opmerkend voor 6vulkanen,3pag archief beschikbaar,te vereffenen vereffenend energie geschikt,berekenbaar,beschikbaar analytisch te nemen te rekenen)

en tot hier getallentheoretisch priemgetaltheoretisch,
gaat wel analytisch complex te rekenen getallen als negatieve verschilen,en 17,zelf priem 1×1x tekengeschikt functoneel,
50 verschillende objecten complex tot 100,1xgeheel analytisch1×3 geheelgeeel,hetzelfe geheel 3complex2 rekenend,(75 tekens geschikt verschillen,positieve,neemt analytisch opvolgend,getallen 25 getallen in een reeks 5 reeksendeelreeksen 6,rekent 1X Geheel,(zonder +4,te complex),het geheel 3Complex2,het gehele geheel 1x(anders)1 simultaan 2 analytisch te rekenen.

lees door,reken zelf mee ,voorlopig, de gevaarlijk veronderstelde situaties,in het Zuiden bekend,bij Canarische Eilanden, bekend,de andere nabij Napels,reken zelf mee/to check,te bepalen doorrekenend het juiste tijdstip,het riskante,te bepalen,per computerprogram geschikt doorrekenbaar te bepalen zal het zijn.

3010 2017.
zie 2A-4yjes archief dd 3010 2017,tenminste eerste instantie rekenend in time sheet onder te brengen,(en als probl randwaarde probl,Dirichlet geg2 tekens,(115) probleemopvolgend 6 evenst Can Eil 2 bizondere events,uitspraak en concl 1×1 anders te nemen,te trekken,
en 1x tweetal Vesuvius,Etna tot Uitspraak en 1x conclusie,door geschikt verzamelde gegevens te nemen,trekt zonder probl en niet 4 probl3niet,wel meelezend geheel het complex Can.Eil en niet zonder events Mauna Loa en Kilauea anders in tijd 1×1x anders door,nagaand hoogte als 100,zie archief,en andere hoogte ook als verschil,wel in tijd lengte,terug door te rekenen,nu het gaat,uitschrijvend 2,de andere in archiet te lezen,Behalve 2perioden3,(kwadratische tot kwadr alleen zie geg archief behalve lengte tijdlenge,andere lengte bglengte als afstandgeg van Stromboli tot Hawaii,dim 2 lezen afmeting+1 (en) hier duidelijk de hiervoor berekende geggeg v Maan Aarde in de veranderende toestanden nemen,anders nemend,3 toestanden 1Trappisttoestand ansders nemend,oplosingen 2 oplossingen 6,vanzelf voldoend te rekenen,tot oplossingen & uitspraken 1×3,geg Can.Archipel,Vesuvius,Trappist en satellieten,(nu het gaat het reele geg grafen +1 niet als geheel te nemen,,,complex”geg duidelijk voldoende te nemen,nemen).
schijft zelf 1x,
en rekenen ,door onszelf rekenend aanvullend onder te brengen,in timesheet in eerste instantie dezen op te nemen,nu het hierna gaat ,Vesuvius ,Etna,Hiero tot 3gaat door te rekenen,in timesheet onder te brengen,gaat ‘t in de natuur alleen als geg anders tot 3,(duidelijk per 3110 2017).
Opm.en bij gebrekkig aantal te verzamelen gegevens,zullen aardwetenschappers,klimatologen e.a.wel andere gegevens,als vervangende hulpgeg,aandragen.Komen we er samen wel uit.

3110 2017,
en voorlopig ,na exemplaren Can,Eil.,Italie,Hawaii ,archief, hier door
andere 2×1x,1xals in een ring dimensionaal gepositioneerd 1×1x als ring op afstand geschikt,1x anders een ring,R.of F.,en
N.Z,als magn veld complex,te rekenen tot 1/2,voor eruptieven,ook slapende,tot 1x zonder doden,ook onder zeeniveau,dode exemplaren meerekenend te nemen,
doorrekenenen,als samen
2×1x als 1×1x (anders,R of F anders) 1x,door terug 2 1/2 tot 1 1/2 terug) beter
opvolgend 6 opvolgend te nemen 1/
1/
1 tot 100 geheel 2Compl3 ,(gaat,leest 1/Li,algemeen analytisch geschikte timesheet als tabellarisch geschikte aan te wijzen,vooraf beter andere aanwijzende gegevens te nemen,te zoeken,(andere planeten ennen ook protuberansen),atellende tekengegevens delspiralen punten te nemen in theorie bij Pappus,bij Poncelet ons bekend,specificerend duidelijk nemen en als bron tot velden gravitatievelden,(bekende 1o,blackholes,SN’s,etc) 4 ruimtelijk3 zonder probl,(en voor energie de balans aanvullend niet zonder fysisch,astrofysisch bijdragen te nemen,voor licht anders stralingsenergie mee mee te nemen),en de andere balans impulsbalans meenemend,Het geheel voldoet theoretisch niet zonder massbalans,hier niet nagaan)
voldoet
ruimtelijk tot ons planetenstelsel(s) als eenzijdig 2×1x als 1×1x,(in tijd terug,door),1x 1×3 sterker versterkend een kracht lezend,energie geschikt vereffenend niet zonder,(deelbalans) massa present binnen 10objecten2 geschikter(anders10) planeten 2 (zonder)2 geschiktere 1 onze huidige Aarde alleen,en tot buiten oppervlak,(ook zeebodem als buitenopervlak) te rekenen,alle erupties als 100,(op den duur en in het verleden bekende meerekenend,anders buitenaardse vervangers wel bekende,als protuberansen, meerekenend mee te rekenen ) voor coord tijd en coord plaats door te rekenen te nemen vooraf bekend beter te zoeken,mee tot Complex1/2 het andere geg complex,(in het rekenen een groep te rekenen,als complex door te rekenen,analytisch nemen Compl/2 een groep het geg, theorie teruglezen,nu het gaat als ,,complex”,grafen+(ander) het tweede geg.).

0111 2017.
[Waarom heeft het in NW Europa midden in de middeleeuwen,toen er in N.Franrijk,Belgie en Z.Ndederland meer mensen woonden dan kort geleden, aaneengesloten 2jaren achtereen geregend en waarom kan men de vraag nu eerst beantwoorden nu het niet meer te moeilijk zal zijn,nu ik het zeg ? De vraag stellen is haar beantwoorden.Het eten was op.De gerechtsdeurwaarder had de laatste portie bonen en het laatste vaatje bier meegenomen,geconfiskeerd,toen hij zijn betere werk deed als incassobureau.Maar ...de tijden veranderden... en het leven was nog niet voltooid ,al was de pest op komst.Na regen komt zonneschijn].

0111 2017.
anders doorgaand 2nagaand(anders)2,
en 2grootten1,dimensionerend lezen beide exemplaren Hawaii als hoogte negatief rekenend aposteriori vele cycli 20 jaren (op) merken,dimensioneren(d),(en in keniya merken geologen op,tot Mount Kenya,eenmlig geg,hierna duidelijk als groepentheoretischgeg,1×1x,in de natuur tot 3geg4andere 2,resp in Antarctica,resp op Ijsland 2 typen1 andere niet,Mount Kenya blijft eenmalig,1X,enhier door,andere erbuiten,Jan Maarten 1andere in Alaska als geg 2verspreid eenz,buiten de R.of F., en duidelijk hierna een tabel verder niet erbij lezen in ref Kuiper niet,duidelijk voor student dewelke,
hierna duidelijkerh, behalve behalve als verschilhoogte(n),voorlopig,geg 1 geschikt ,(Hiero 2012 te lezen te nemen),anders in tijd alleen positionerend,bijv, (zonder ) kilimanjaro zeker erop als erop,(op evenaar erop)
grafen+1 het geg Can.Eil zonder 1 apriori,een volgende op Hierro,(opvolgend lezen) elders aan rand,halve omtrek archipel eenzijdig eenzijjdig beperkt (en zonder) aposterio 2011,te lezen erna , na 2011,te berekenen als eenmalig alleen binnen omtrek eenz Arch als 1/4,op afstand juister ,meer nabij,eruptit eenmalig als Hiero andere,herhaalt zelf niet,en gaat niet geleidelijk+1 ook niet hogerop niet,niet te rekenen 1×1x gewoon niet,(gewoon weg,dood lezen),en tijdgeg niet te dimensioneren,lezen beter alleen grafen+1.het derde geg (bijv,nu zeker) voorlopiig meeKilimanjaro niet hoogte wel periode(s) tijd geschik zeker en zonder Maan,Aarde (ook wel bekend,hier niet geschikt geg,hiervoor tijdig opgegen,nu het theoretisch terg gaat,alleen theorie lezen,ook ,mee 1punt functioneel Riemann het punt cirkel geschit elliptish 2punten 1 te complex niet te rekenen,doorrkenend alleen de overige geg duidelijk(duidelijk),neemt,(kegelgeg ook dubbele kegel de complex,leest geheel 2×3x), onze F. neemt analytisch 1X gegeven ,modelrekenmodel 100 vulkanen erupties,eruptief tijdig te rekenen tot bekend.
AANW. terug lezen in in deze blog kubius hoekpunten 2 (s,n,anders N,freq+1 geg kwadr+1geschikt geg hier geschikt,terug in theorie mee andere grafen +1 tot 3 niet verder nagaan,en tijdlengte peiodiek Hawaii tot Kilimamjaro niet nagaan,niet nemen,alleen afstand bglengte Hawaii tot Veranderlijk Kilimanjaro (aardwetenschappers vullen aan,afstand bglengte geschikt 2×1x als tot Vesvius,Etna)1×1x onverandert(gaat programmeur na),geeft op (niet) rekengeschikt door te rekenen,
conditie laatste priemgeg te volgen,10 priem 2 geschikt1andere 2 geschikte conditie volgend geschikt 2 anders functoineel1 (Li),en onnodig te lezen niet nodig geeft Kuiper geg 5.3 vanzelf aan,tot 100Compl2,(mount kenya ten enenmale niet een vulkaan)
hier te vroeg te lezen,hieronder duidelijk beter te lezen,alleen lezen duidelijk F tekengeg nemend,volgt 1x,tekengeschiktcomplex alleen
geschikter als te dimensionren,beter dimensie rekenend,beide,Etna en Vesuvius simultaan rekenend opvolgend 2 andere tijdstippen en zonder verschillen 4 tijdlengten 3 exemplaren archiiepel Can.Eil. zonder vierde,volgt vanzelf,elk op zij tijd in het aanvullend timesheet onder te brengen,,en niet zonder 4 bronnen radiobronnen 2bepalend.3,Bepaalt 1X,x 100 geschikte(N),frequentie geschikt verschil N,anders niet het geheel anders niet doot

beter nagaand,beter lezend 1×1x programma doorrekenend tot2 geschikt(Li) conditie rekenend, en tijdgewricht Kilimanjaro tot exemplaren 2,(Vesuvius,Etna) niet nemen,niet lezen,
wel op merken,(hierna functies 2 geg voldoende Weierstr gegeg te lezenin studie samen tekengeschikt),
hier,behalve Hierro hievoor,alleen als functioneel leest 3/7,(f+1),1(x) tekengeschikt ,(duidelijk verderop,Stromboli,Hawaii 2exemplaren 2 niet een probleem niet),
hier duidelijk op archipel C.E. aanwijzend na te gaan,1x zonder 7de,La Graciosa,de andere 5,Chinije Archipel,ook niet,Hierro alleen het probleem na 2011,op te lossen,oplosbaar probleem,1x (zuivere) oplossing (exact lezen),gaat wel haalt wel en tijdgewrischt 1Xpunt lezend,rekent complex analytisch ,1x lengte tijdlengte dezelfde lengte( bglengte),
1×3 dezelfde 1,(dezeelde 20 j opvolgend verspreid beter el geschikt exp 3 exp5 exp10,stelt samen,radiobronnen2 ,andersom,terug door wel 2 Archipels 1 anders,(Chinije 1anders)hetgeg lezend als geg ,als te beluisteren als het geg ,anders niet samen te stellen geschikt niet,2 rbr 7,enige geschikt geschikte geg lineair+1,1x het geg als enige geschikt,bij ons terug te lezen,meenemen

archipel Can Eil. Hierro gereed1, tot Vesuvius,Etna gereed1,tot,(in de natuur geschiikt) Stromboli,Hawaii 1 gereed geheel geschikt gereed, tot gereed {zonder geg fysici klee deeltjes,licht,alleen bosonengeg,gaan wij alles in een de natuur geheel,gaan wij zelf hier niet na)
niet complex geg ,doorrekenbaar 10 mee wel complex mee doorrekenbaar 10rekenend 5 voldoende(n) tot 5 door, tot 2 rekenend door ,1xcomplex mee
-1 ongeschikt tot -2 geschikter -3 opmerkend verschilN
+2,meerekenend2.1x rekenend complex tot !/2,1×1x,gaat niet zonder verder timesheet aan te vullen,nu het vandaag tot hier gereed,dimensierrekenen mee,hierna,later wel,elders andere na te gaan,in een ring,(algebrr geg hierna,R.of F lezen1x door,in een ring alleen noordelijk evenaar aantreffen ,niet eronder bekend tenminste niet onder deelbgl evenaar tenzuiden onder C.E.onder V.E.S , en ook niet zonder Gauss 2×3x als regelm !7 hoekpunten 1×3 hier anders,niet zuidelijke zuidelijke nabije niet bekend,complex niet gegeven,behalve (en lees Gaauss bij ons behandelend 3punten 2 terug,in de natuur wel 1X (zonder) vierde punt,(Hawaii Archipel lezen,terugkered geg geg niet nagaan,behalve behalve ,(in de natuur wel)wel geschikt,en in de natuur wel zonder JUpiterprotubeeransen,elders weel bekende(Neptunus of…),Behalve grafen,theorie niet verder nagaan,niet verder geschikt,niet nemen,wel verbeteterd te nemen,om en om tot (en Aantal een half lezen,geschikte te nemen door te rekenen nagaa) 1/2 R.of F beter mee nagaan te nemen ,N.Z alleen als beschikt als een ring eenzijdig van Ijsland tot N.Zeeland als derde geg 1/2 lezen rekenen doorrekennd boven (noordelijk evenaar 2/3 volgende lengte nagaand tot erop erop,(we kwamen het geg elders in sterrenkunde al tegen,1punt Melkweg 2banen 1) hier beter in voorstelling nemen,behalve grote explosieve eruptie (krakatau bekend0,en als in gedraaide toestand als geg als op evenaar 1punt ,onderzoeken ,de eplosieve eruptie in vervlogen tijden,wel bekend als beshreven alleen,nabij Kreta een eiland…,,en
wel alle geg mathematisch geschikte,als kegelgeg als mantel anders geg,wel gedaante+1,als tekengeschikt (functineell) 1x 2 Weierstr 1 als 3/2 ,niet zonder punt cirkelpunt rekenpunt +1 als analytisch 1,5x en analytisch niet zonder 2 reeksen 1 geschikt vulkanisch op Ijsland spleet vulkanen,de andere opvolgend 2 vulkanen 3 in geschikt tijdverschil 1x zelfde dimensionerend geg afmeting afstand grootte lezend(op te zoeken,Antarctica 3bekende geschikt nagaand te nemen,duidelijk in voorstelling als 100 eruptieve geschikt als in theorie geschikt alle als berekenbare,tenminste voldoenden,timesheet tabellarisch geschikt aan te vullen, en,en (zo)nodig ook volgende gegevens in ref Kuiper, onder voorbehoud,in te zien ,te nemen,te verstrekken,(zo) onder voorbehoud alleen nodig nagaand 2 als ander geg tabellen 2, alleen tabelen ref.Probability and its Engineering Uses ,eenmalig geschikt ,(tabellen logarithmen aanwijzen,niet aftellen )
beide(n) ref1),ref2) geschikt hier alleen tot gereed, tot facility study gereed.

Opm.na berere uitschrijving,vaststelling lezen,onze vervangende teamleaders opmerkend, 1 stelt zelf vast,niet alleen het hele heelal voor zeer lange tijd,(als Lagrange toen in zijn tijd niet verder),stelt er een,nu ,in mijn tijd ,ik mocht erbij staan ,stelt vast,het hele heelal voor oneindig lange tijd,vanaf nu,doorrekenbaar,alle events de komende ook te kennen tot de laatsten,(als ze er zijn,ik hield mijn mond maar}.

Opm voor de discussie,als vraag te stellen,en als optie na te gaan, bij afkalfend ijs ten Westen alleen,een plotseling onbekend exemplaar plotseling eruptief ,of reeds als eruptief onder dik ijs verstorend actief,en nu meer en meer op zijn probl te rekenen, als bekend,wel de verzamelde gegevens,Nasa-satellietgeg als indringend verstorend als onbekend gegeven,te stellen,om wel bij voorkeur op derg probl te rekenen ,om te langdurende discussies,(langdradige), buiten te houden,kostbare tijd uit te sparen,de wetenschap binnen de politiek positief buiten te sluiten,tot ieders gewin meetelt,aller tijd kostbaar uit te sparen alleen.Tijd is geld.En de tijd is van iedereen van de doden niet alleen van de levenden niet alleen,van de komenden meteen*.De tijd doden is weer iets anders,voltooien misschien.
* en men behoeft het ons ook niet anders op te dringen,als ,,verworvenheden ” te doen zien, Dat zijn het niet verworvenheden.Men behoeft ons het doden niet door de strot te duwen.De hele wereld denkt in meerderheid hierover hetzelfde,denkend hetzelfde als ikzelf denk over het doden.En wij werken dan ook niet ,niet voor des kattes kater.

0111 2017.
[En laten we Jan L.,wel dwingend, voorlopig niet, niet de kans geven in de democratie alleen onbenullige taal alleen voort te brengen.Daar hebben we nu wel genoeg van.Wij komen er samen wel uit. De rechter en ik.Zonder boef en boefjesmaten zal het ook te doen zijn.Al moeten we het systeem er toe in al zijn oude glorie hetstellen.Het zal zijn ,het zal moeten].

0111 2017
opmerkend ,tijdens geg vezamelen om geschikt in onze studie in te passen, te googelen,googlelend,wikipeidia googelend,behalvebehalve een vulkaan stratovolkaan,de meest zuidelijke vulkaan op Antarctica,de meest actieve,continu in bedrijf,,behalve 2 kraters1exemplaar1 niet dezelfdeN,dezelfde vulkaan anders N,behalve,en ouderdomvulkaan Erebus bekend, 13x 10exp 5,meenemen doorslaggevend gegeven op afstand meetbaar,(en ga het geg slag na,terug te lezen theorie in deze blog onss onderwezen),naastgelegene de vulkaan Terror,,een bekende,ga zelf door,en verwerp andere slapende(n) of onder ijs als slapende,ontwar de energie warnmte studies,tot temperatuurveranderingenin deelgebieden 17 functioneel thermodynaisch tot 5 geg warmte&T beter na te gaan en ook tot conclusie,
definiief ,apriori,eerder,vooraf aan eind van deze eeuw,binnenkort ,stijgt temp aardatmosfeer niet verder,tot 2gr wetenschappelijker,te rekenen,om het spreken door politici,rijk of arm ,om macht te verzamelen,door te praten te veel over dreigend gevaar ,en alles aan gegevens eenzijdig over een kam te scheren in het kapitalistisch socialistisch complex alles samen alleen aan geld en aan macht op te strijken zonder respect voor het derden belang,de andere andere, ook een mens,als anderen,bijv.

#*#
als aardwetenschappers,behalve in en nabij Kenya in discussiie als anderen vukanologen betrekkend,en wel op de achtergrond als figuren voorlopig zonder veel identiteit rekenend ,en niet zelf present op Antarctica niet,en al geheel niet niet present ook niet mee op Ijsland niet,wij mogen niet meedoen in die driehoek,laat staan in een Lokale groep,gaat niet,mag niet,volslagen zonder identiteirt,mag thuis blijven,geraniums genoeg achter de ruirten,wel welwillend,zoals fatsoenlijk geleerd,bij gebracht,rekenend doorrekenend,anderen,wetenschappers, samen de collega op IJsland mee,andere als in een groep als een lokale groep+1,werkzaam actief in Columbia,alleen rekenend hun steun betuigend als rekenende op de achtergrond voor belangstellenden in de wetenschap ons model(reken)modelrekenmodel als geg 1x rekenmodel,1x,(voorlopig vermoedend) uitbreidend te geven,zicht op tectonische platen,(als geg. Somalie lezen)enig uitzicht te geven op tsunami gebeurtenissen vooraf bekend door te rekenen,voor adel en onadel voor graaf don Juan van Hollywood,voor mevr. de keizerin van het filmdoek te Zwolle of de schoonheidskoningin van Zuid Amerika, voor Casanova’S leerlingen aan de flauwekul school in Hilversum of Maastricht,alles blijft ijdelheid,maar het blijft gaaf een laatste gegeven een graaf te lezen alleen als een enig gegeven alleen en voor Jan en Alleman het leven zo lang het maar kan te garanderen.En wat zegt die man daar nu van,die denkt,dat het voltooid zal zijn, dan wel onvoltooid zal blijven….?
OPM. leest pragrammeur archief dd 0511 2017,eerste aanwijzende gegevens door.,rekent zelf alleen 100exemplaren geschikt 1×1x ander programma geschikt door tot lezend bij ons in archief laatste gegeven,rekent uitschrijving hoofdrekening alle 100 berekenbaar analytisch op te geven,neemt programmeeur,leest ons laatste aanwijzend gegeven,dualiteit het geg accretieschijf,1×1x te rekenen,(2 A4tjes archief dd 0511 2017,wel 1x mee,derde A4tje lezen (zonder eilanden ) verder ten zuiden,…….,.lezen,nemen,en Kaap Verde tweeling geschikt,geshiktet,akst lengte tot 560 ten W verschil als verschil +1,lenge verschil als dimensionaal geschikt,)kaap Verdische Eil lezen tot 560 verschil 20 te nemen,doorlezen),alleen als coordinatief geschikt mee,lengte bgl tot eilanden,1x (coord +1) nemen,1X(anders)1,lengte afst geschikt tot Can.Eil te nemen(en) meenemen,vijfde gegeven opmerkend,afst/2 gegAfst/1×2 geschikt (x) als (-) te nemen te rekenen,gaat alleen volledig door te rekenen op theorie,practijk hier,Brianchon,(Pascal.) en,in theorie alleen ,buiten grondvlak, erboven erbuiten,(terug te lezen)voldoende volledig theoretisch behalve tot parallel het geg Euclidisch 5 ,3 practisch terug te rekenen (zonder) als geg in Zuiden Atl Oceaan,.&… a,gaat ‘t alleen Kuiper’s gaat ‘tpriemtheoretisch 10axiomatish laatste uitbreiding te rekenen rekend bij ons rekenend,duidelijk alle exemplaren doorrekenbaar.
& wel duidelijk 3 archipels 5 geschikt (zonder 4,,sub Chinije) 3 anders als tot 3 alleen nog op te sommen Illeu das Rodas,duidelijk als sleuteldrager, op de evenaar zelf ten Z. van S Tome ten N Principe 1(x) rekenmodel sluitend geschikt mee aan te wijzen,(en elders gaat het voldoende nalatend,scheurt 1x zelf als geheel af,de maan toentertijd,mathemtisch in model fysisch juist,en dragen astrofysici zelf het tijdgegeven wel bij),en gaat het tot hier voorlopig in model mee geg Ijsland langs 180 gr tot Antarctica zonder probl door te rekenen te nemen,en bezijden Nieuw Zeeland dimensionerend mee, alleen simultaan 3simultaan 2 rekenend door te rekenen mee rekenend nemend R.of F,voldoende om en om (niet)zonder 10 simultaan 1 gaat ‘t om alleen Om ,100 oneindig 1 analytisch,1x niet anders./Okay?.

HOLD HOLDUP,ik ga er vandoor ,de afslag Zwolle door eiser te nemen,door,terug ,oponthoud,storend;wij werden door dief en diefjesmaat en hun belangenbehartiger ,CAK,lastig gevallen,tot de rechtbank zal spreken,de rechter gaat voor,te Zwolle en/of anders elders wel door/(voor belangstellenden ,zie vlg blogtitel ,,Zwolle accelereert”).
.

De zaak Zwolle afhandelen,deel 1.

17 september 2017

[Het naar de rechtbank Overijssel te Zwolle terugverwezen proces,zal bij mijn voorbereiding er op, inhouden,dat ik wel aan de beurt zou willen komen,als eerste aan de beurt wil komen om in mijn rechten gekend te worden ,met dien verstande,dat alle andere onheus bejegenden ook aan de beurt komen,te beginnen bij de Overijsselaars.d.i.volk uit Twente,uit Salland en uit de Kop van O.,als het gaat,niet anders dan in een massaproces gaat,om daarna de rest van de Nederlandse onheus bejegenden,tot ,,losers" gedegradeerden, ook mee over de streep te slepen,wel na goed overleg met zeer ervaren juristen/advokaten,die voor mij niet te werk kunnen worden gesteld en wel, zal wel,voor ons allen te samen wel.En tot nu toe,behoeft niemand zich zorgen te maken over de proceskosten.De proceskosten heb ik zelf al voldaan en de secretaresse van de rechtbank Midden Nederland te Utrecht zegde dan ook toe, tijdig het gestorte bedrag over te boeken naar de rechtbank Overijssel te Zwolle in de Kop,(of in Salland,dat ben ik vergeten op dit ogenblik,alleen op de korte termijn vergeten,want ook ik ben inmiddels bijna grijsaard).
En voor de rest van de getroffenen halen we dan vervolgens op voor die personen,voor wie wij verzochten te handelen ,zij zijn die Nederlandse ,,losers" niet alleen,bij wie mankement aangebracht werd aangaande hun fysieke integriteit, ook zijn het vooral diegenen onder hen,die bovendien tekort schieten aan begrip en blijvend respect,de personen onder de,,losers" met gebrekkig geestelijk functioneren, waar voor wij als eersten voorrang verzoeken bij het afhandelen van hun zaken ,(voor hen art 11 Grondwet,beter 2x in acht te nemen),en halen wij vervolgens op voor andere mensen in Nederland,die kwetsbaar blijven,om ook aan deze overigen niet vals te laten verdienen,om voor allen de rechten volgens de grondwet aan te houden,ook recht op onderdak,op voedsel,ook op kleding,enz. voor ieder, omdat niemand een schurkstaat zou wensen.en zodoende de grondwet in acht te nemen zonder deze wet met voeten als poten van mensen als onmensen te treden,opdat ieder er steeds een beroep op kan doen.Niemand zal op straat of waar dan ook voor geld worden vertrapt.
To wait and see.To keep on fighting strugging for live, respect and dignity].
1909 2017.
[Lotgenoten,ik zal onze advokaten,als we dezen kunnen vinden, verzoeken om in hun eigen woorden naar voren te brengen wat bij ons leeft en ons altijd bewegen blijft.
Ons standpunt blijft,en wij weten,dat de overheid het recht toekomt geweld aan te wenden, en dat het recht op criminaliteit niemand toekomt,niet de meinedige en zijn handlangers ook niet,ook niet een recht op verbaal geweld,zij kunnen het zich niet aanmeten.En als men niet meer beseft wat criminaliteit betekent ,moeten zij het maar aan mij vragen.Want ikzelf heb er 35 jaar ervaring mee opgedaan.En Ik heb tegelijk waargenomen, steeds terug in de natuur,en erbuiten,en ik heb er gelet op al wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit,ons nooit verveelt ,zoals wel bij den crimineel wel,en zijn hele club,waar altijd alles te vroeg onmiddellijk verveelt,had ik kunnen waarnemen.Het is al zijn tijd,hij is al zonder zijn vereniging alleen en sterft aan het geld,te vlug meegenomen,terwijl hij dacht te verdienen.En toen hij blind als verblind werd,door geld en schone schijn, bleef hij scheel zien met begerige ogen te schuin om waar te zijn.
Ons advokatencollectief zal opmerken,dat wij ons niet kunnen voorstellen,dat mensen zolang leugenachtig door het leven blijven gaan].

2109 2017.
[Meinedigen en alle overige,ontaarde ambtsdragers,die er van uitgaan,dat in de revolutie alles geoorloofd zou zijn,komen zichzelf tegen en moeten hun opvattingen herzien.Het is een misvatting te denken ,dat het recht en ook de mensenrechten en het recht om te leven ,niet heilig zouden zijn.Rot maar op].

2209 2017.
[Hij is nog steeds bij verstand heren superieuren doktoren,maar heren medici,meneer Gestapo wil van hem af,meneer Stasi zou hem afvoeren tot kameraad Pol Pot,die te kennen geeft hem te zullen zuiveren door hem te vierendelen.En bruinwerker de kapitalist zou fourneren deze keer voor weinig geld.Kom daar nu eens om,meneer geneesheer de directeur.Wat te beginnen?Hij zet ons gewoon in de zeik. En het is haast nergens beter,zei mevr.G.Verbeet nog wel].

2509 2017.
[Daar begrijpt toch geen hond nog iets van.De party is over.En het congres danst,danst al vierentwintig uren door, als zombies blijvend doordraaiend dansend de eeuwige dodendans dansend.
Well,...times are changing....]

2509 2017.
[Ik verwacht nog steeds antwoord van de inspectie.
Bij herhaling werd mij aangezegd zorgtoeslagen,waarvoor ik niet in aanmerking zou komen,terug te boeken.
Hoewel ik de toeslagen niet aanvroeg,is mij bekend,dat ik verplicht ben zulke bedragen over te maken en dat klachten en protesten achteraf ingediend kunnen worden om alsnog behandeld te worden.
Mijn vragen evenwel worden niet beantwoord,mijn klachten worden niet gehoord.Terwijl ik wetsgetrouw bleef in mijn handelen,ontgaat mij de reden,waarom de overheid mijn gerechtvaardigd belang negeert.
Een andere klacht, eerder ingediend,circa 17 jaar geleden,wordt tot op dit ogenblik ook niet behandeld.
Ik maak mij zorgen over mijn overheid en over haar slachtoffers alleen over de andere].

3009 2017.
[Maar de huidige revolutie stelt niet veel meer voor dan de welp van een papieren tijger.Het zal haast nergens beter gaan na honderd jaar als bij ons.
En onze advokaten merken ook nog even op,dat de organisatie Menzis,die pal staat voor ons en alle waarborgen op onze gezondheid in stand houdt, heden te kennen geeft de schuldenproblematiek van armlastige verplicht verzekerden te helpen oplossen.Om ze na 50 jaar uitpersen bijna in een klap lieflijk dood te knuppelen, heb je er ook geen last meer van en zijn zij ook okay van hun schulden af,nu,nu het bedrijf er rijk genoeg voor is geworden, ook buiten de wet om rijk geworden, en anders wel rijker geworden illegaal, samen met farmaceuten anders wel,en gaat het niet met vitaminen en masse aan te smeren,gaat het wel met te veel medicamenten in een pakket verpakt verplicht als teveel af te laten nemen,buiten de wet om. veel verzekerden sluw op kosten jagend en zelf gejaagd op meer en meer geld jagend,steeds met de hulp van meinedige staatsdeurwaarders buiten de wet om onder de neus van het stom parlement,ook schuldenproblematiek van de dood ingejaagde klanten oplossend door hun schamele erfenis te confiskeren..Het blijft de vraag of in het sociale systeem, zorg voor ieder,zorg op kapitalistische leest geschoeid, niets anders blijkt dan het hinken op twee foute ideeen,verkeerde gedachten over geld en over geestelijke gezondheid.In Zeeland schopt men de psychotische patienten de straat op om op kosten te verdienen,naar voorbeeld van Amsterdam.Het gaat haast nergens vlugger.
Fake.Ongeloofwaardig.
Het was vroeger bijna nergens beter.Vandaag te veel huichelarij,meestal vooral door mismanagement en anders wel met vuile opzet van baantjesjagers-managers om zelf nog vlugger aan een nog beter baantje te komen,baantjes voor mannen met weinig allure en vol would be status,het allooi van de rare ambitie-clown.
Wij hebben U in een crisis gebracht. Vat het op als een wake up call.De wekker gaat af.Opstaan.En weggaan als figuranten van het systeem,walking away,known as european supergentlemen.
Al is de leugen nog zo snel,de waarheidlievende rechter achterhaalt haar wel.Anders deugt hij zelf ook niet, voor zijn werk niet].

0310 2017.
behalve exp spectraalanalytische geg exp gebroken en lngeg anders na te gaan,
alleen metalen als zware 26Fe 4 andere 3 alleen,en terzelfdertijd helderheid als van een geheel 1 !/2 x a;s versterkt,1x sterrkte +1,verderop in heelal,tijdlengte geg op afstand hetzelfde geg,Isokaedrisch als coord het geg opmerkend,door in de ruimte,dezelfde als deelruimte als geschikt andere2×2 andere metalen als zware,1xzonder Cu alleen als ref te lezen te nemen,tekengeschikt Pappus,Poncelet tekengeschikt a;s op afstand 1×3
tot als spiraal,tekengeg 135,1x en 165 1x en 115,!X duidelijk te nemen,tot punten,2punten complex alleen logarithmische kromme,1x zelfde 3 complex2,door te rekenen 5 deelruimten 1×3 geschikt,geschikter zonder zesde erbinnen beter nagaan,na te gaan
en bij ons lezen onze bolsnede 2×1x als geschikt binnen de sneden tot 2/3 oppervlak lezen te nemen,en bol halve wereldbol draaiend bewegen, 3x rondom lezen,1×1x doorgaande beweging opmerkend,
en als eengeg als een sudoka gegeven,lezen,projectiet nemen,te nemen,ussen oppervlak als 2/3 als 1×3 geheel,(als punten lezen),1xte lezen mee te rekenen als 4punten,
wel 3x sterkte als geg S.N.opmerken (en) mee door te rekenen alleen meerekenend doorrekenend mee te nemen het geg SSN op afstand lengte als afstan en lengte als tijdlengte hetzelfde geg simultaan door te rekenen,nu het gaat,simultaan,voor metalen als geg
4×3 tot 13 als tot 31 exp als (tot) 32,niet zonder de overige+1 ,als helderheid sterkte geschikt (en) als overige(n)
alleen lambda geg,3 geg te lezen te rekenen, en 1×2x als 1×1x geschikt alleen straling harde straling mee geschikt,geschiktere 2 mee,ook doorrekenbaar bij ons mee 2blackholes op onderlinge afstand en tot ons,in ons stelsel melkweg erbinnen in ons stelsel sterrenstelel mee tot in ons planetenstelsel zwaartekrachtgolven te rekenen door te rekenen,en geschikte bronnen info bronnen radiobronnen mee waar te nemen,mee te betrekken,om na te gaan of wij aan de beurt zijn,of events bij ons in het nabije heelal binnen model rekenmodel 17 heelal in timesheetextensie zijn onder te brengen,
wel volgende eventevent+1,geeft timesheet wel aan zonder vlg probleem 2 niet het probl bij ons rekenend nietook een ander7/8 probl als ander 2probl niet extensie door doorrekenend tot gereed,1x,x
nu gaat te lezen doorrekenend rekenend gaat
als het aangepaste sudokugeg duidelijk te nemen,geheelgeheel+1het geg te nemen,neemt 1X.
(1x 1x(vlg startup)als langs onze bolsnede bewegend lezen niet zonder voortgaande beweging en niet zonder de (eigen) roterende beweging 2 1/2 x rondom,en lezen,reeel alleen de bol de halve reeel nemend duidelijk te nemen,neemt zelf 1X,zie onder,voor onszelf door).

0410 2017
en de killer-sudoka,voor ons duidelijk als het aan te wijzen geg te nemen,als in draaiende voorstelling nemend duidelijk in dezelfde richting draaiend (+1) nemen +1 tot 2/3 (on)volledig door 2×1x als tot 1×1x 11/3nemen duidelijk mee,hierna wel,als geggeg futoshiki het geg als mee te nemen geschikt alleen rekenend als geg meenemend te rekenen,te zoeken( in de astrofysica hier alleen).

0410 2017.
voor onszelf,doorrekenend nagagaand zoekend te nemen,
als geg als futoshikigeg te lezen als projectief geg te lezen, te rekenen,door te rekenen de Maxwell’se gegevens doorlopend tot de gelijkheid (anders,oplopend) +1 nemen te nemen tot 1×3 geschikt
duidelijk als 6.4 te nemen,analytisch 1×3,nu het behalve behalve tot kwadr als product+1 te lezen exp 1×1x gaat,binnen 5deelruimten3 geschikt gaat te nemen meenemend overige deelrruimten 2 geheel1,sterkte versterkt als 1x geg te nemen tekengeschikt,1(x)alleen laatste geg helderheid+1 lezend tekengeschikt alleen nemend,anders niet voldoende volledig,mee in het rekenen,de explosieve ,,killers”,verderop( aan te wijzen,af te tellen),3kettingreacties reeksen2,
{merk hier op,reeks+1,nalatend geg harmonische reeks lezend nemend hierna te nemen functioneel geg 1(x)(f+1)geg tot 3tekens gegeven, hierna,ook dd 0810 2017 aan te wenden},
en,(voorlopig),ga (behalve)+1 als geg voldoende de reeks,de nat.logarithmische,voldoende 1×1x tot termen 1×3x in verschil 1x (anders)2,leest behalve 1x tot 1/2 ,en als doorrekenend te nemen,product nemen,rekent door als tot +1/2,1x tot voldoet 1x ,product+1 te rekenen,
niet anders voldoende volledig,werkt,1x ook tot in onze melkweg voldoenvoldoende tot als erbinnen ons planetenstelsel door door te rekenen tot 1/2,1x mee als erbuiten tot als gegeven erbinnen,tot +1 als tot +1/2,1x doorrekenbaar,
(buiten ons planetenstelsel lezen zon andere zon,nieuwe Aarde lezen),nu het te lezen te rekenen vlugger gaat,niet zonder gegeven(s),heden bekroond#,blackholes 2,draaiende,en ga mee na leveren ons mee aan,ga Virgo geg mee nagaan(Pisa)geg mee,gaat
zwaartekrachtveldgeg,geschikte aanvulling op,op als geg als veld electrisch als 100 electrisch 1x 2punten mee gesch. mee niet alleen 1×1x als geschikt veld magn op afstand+1 gesch.gesch. tot4punten3,(4/3) als tot 4,3,(gaat 2gravitatiegolven1 geschikt punt als rimpelingspunt rekenpunt mee niet alleen 1×1x1x,ook aanwijzend geg,waarnemingsgeg hulpgeg mee,20 bronnen r.b.nemend1×3 bizondere(andere)2,(in de tijd anders te lezen,waarnemen),en hier als geg tot (1×1x1) ,q.m kwadr geschikt niet alleen ook, beide geschikt,ook qm geschikt,duidelijk nu het geg alleen spin electronen niet anders gaat,(voor spin niet een kwadr geg) ,en uit te schrijven verbeterd,verkort uit te schrijven,computerprogramma duidelijk anders te nemen,(op minder fouten te rekenen,verbeter).
#geg Weiss,Barish en Thorne hier voorrang verlenen in onze studie heelal modelrekenmodel 17 uitbr.,(voorrang verlenend op het rekenen aan de toestand de terminale, later wel eens specifieker door te rekenen,uitgebreider inmiddels duidelijk later doorrekenend nemen).Note,neem ,verbeterd, als LGOgeg nemen 2 roterende black holes (en) 1mee als geg Virgo-detactie mee als (Pisa)gegeven.

(voorlopig,zo)
combinatoriek+1 opmerkend,hier na,en (hiervoor)
en,(hiervoor),rechte halfrechten 20 spiralen punten3 en als krommen ln punten+1 logarithmische reeks (zonder)3 deelruimten2 anders mee,
1×2 lezen alleen niet geg teken niet,
als 2 2/3 geg functioneel+1,
1x als verschuivend te lezen,wel doorrekenen te rekenen
3/8 alleen als in N. functioneel als functioneel+1 als reeks reeks harmonisch+1,
rekenend rekent 3/8 complex 1×2x als 1×1xfunctioneel functioneel stelsels 10 rekenstelsels (bij ons) wel
wel tot 3complex2 volledig volledig zuiver rekenkundig rekenkundig axiomatisch wel bij ons zonder 2probl2 door./Are you with me?For comments only.

0510 2017.
[Als jijzelf tijdens de revolutie de meeste vijanden hebt omgelegd,wordt je president.Heb je in de revolutionaire periode de meeste tegenstanders, collegae of andere medemensen,kunnen wegwerken of direct kunnen ontslaan en kon je hen kwijtraken door hen met een valse krankzinnigheidsverklaring op te schepen,om hen daarmee voor de rest van hun leven het bos in te sturen,of er in hun vervalste krankzinnigheidsverklaring bij te fantaseren ,dat zij verwarde man en/of gevaarlijke man zouden zijn en je hen daarmee ook nog voor eeuwig kunt afschepen met verblijf op de gesloten afdeling van de psychiatrische inrichting,dan kun je de samenleving vertellen,dat je verheugd bent voor de gemeenschap een dienst te hebben mogen verrichten .Kortom,je bent prima van G. los,en je zit op fluweel.Grijp je gouden kans op een stralende toekomst.Stuur ze het schip in, en,nog beter, laat ze omkomen tussen wal en schip.Wat kan dat verdommen...? We leven in onze rechtsstaat.
Voor ons is het bijna nergens beter,steeds zonder aanzien wat fout zit ,gelijk ontbindt,al niets meer is en nooit iets wordt].

0710 3017.FINAl.
ga na,killer-sudoka nagaand te nemen samenstellend geschikt tot 1 1/3 analytisch 100 tot 2complex3 alleen 3/8 rekenend als andersom tot dezelfde rekening hoofdrekening,1,1x te rekenen te nemen binnen 8×8 schema geschikt geschikter 1x (zonder)4 rekenend bij ons duidelijk (teruglezen s1,s2)
gaat,te nemen,en tot als 1geg als complex geg fukoshito geg+1 ,en anders 16 tallig,(hierna) geg+1, nagaand als in zijn driehoek 81,(83) als 184 (187) ,niet zonder alleen eenmalig geschikt mee 81 tot 83 tot als ,(andersom lezend,nemen) 38,1×1x en gaat alleen te nemen als alleen te lezen,te lezen 189,neemt 1x niet 289 als verschil niet anders te nemen,niet nemen 289/1×2x,
wel nemend en alleen als andersom door te lezen,wel lezen,nemen 2cijferige voldoende als in aantal voldoend,cijfers andersom lezend,
behalve(n)20 ,niet te nemen als 20tallige niet,(niet present),en12 tallige,merkt zelf op geschiktere geschikteren mee op,zestig tallige niet zonder op te merken,zelf opmerken,1x geschikt (andersom+1) in de natuur wel ,behalve 26Fe,opmerkend te nemen, isokaedrisch+1 als +10,werkt simultaan 5 andere,1x (zonder) Cu,1x als fukoshitocomplex geg telezen 4×15, te nemen 5x tot 75 onvoldoende niet geschikt alsgeschikte priem niet,alleen zonder 10 geschikter 5 laatstepriem geg priem nemen,pkwadr,2p,en 1/pp bij ons (1)/pp mee,wel 10x gehele schema 1x(anders)3x mee,anders niet mee,rekenend 3/8 anders niet complex 1×1x als complex geschikt anders niet mee,rekenend meerekenend duidelijk te nemen,nemen,neemt zelf 1x /to check,beter nagaan,beter rekenend nemen,en andere natuurgeg vanzelf duidelijk mee te nemen.
//beter nagaan uitschrijven nagaan als opm.nagaan zo werkt de F nu eenmaal,ter commentaar nagaan.

0710 2017.
en,zie archief eerste A-4tje dd 0710 2017,afleidend 4 metalen5 als laatste 120 S
50,
duidelijk,vlg getallentheorie te nemen,als aanwizend geg te lezen door waarnemer duidelijk te nemen,(leest terug in theorie tot kardinaalgetal het geg,en neemt alleen,zoekt, spectraal tin het geg geschikt,nu het gaat,alleen in de astrofysica het geg hier,
en tot (2.1) gelijkmatig,1×1x doorrekend in onderzoek door,
ordinaallgetal +1 ook niet nemend,wel 1×3 fout nemen het geg1×1x geschikt,duidelijk voor waarnemer behalve behalve Cu en Fe,mee in onderzoek mee betrekkend in waarnemingsonderzoek +1 als +3, lezen ,wel waarnemen geschikt,spectrale data gescjikt,Co.Ni,mee1mee,Cr mee,theoretisch zonder derde geg tweede ,ook niet nemen …..getal niet het geg hier ook niet,
en (voorlopig)
het geg in astronomie,behalve erbinnen 2min+1 het gegeven
voldoend erbuiten te nemen,te rekenen erbuiten als punt ruimtelijk erbuiten
rekenend doorrekenend te nemen
Pascalse driehoek ruimtelijk in draaiende voorstelling nemend
eenz(eenz) als halve ,ruimtelijk lichaam,analyisch 1x tot 10,terug tot 2 (lineair lezend)
eenz,eenz tot 3 als binnen een zelfde gegeven als driehoek ruimtelijk als in een richting binnen 3punten
als oppervlak inhoud geggeg piramidaal lezend te nemen 3punten 2,neemt 1(x) (interface+1) en rekent door
rekent 4punten ,1x geschikt (andere)3 door,neemt duidelijk zwaartekrachtveld gegeven 1×3 geschikt zw.kr.golven mee bij ons in de voorstelling
door te rekenen functioneel tekengeschikt gammafunctie tekengeschikt,1x(f+1),gedurig,1×1x doorrekenend,gaat analytisch 2,
behalve behalve 1x zonder 7,gaat het reeel 1x,1x door zonder 7de golflengte licht blauw als van derg,blauwe derg doorrekenend te nemen,alle straling, 6x als versterkt 1 als tot 5x binnen deelruimten te verwerken,1x als geheel tot waarnemer rekenend niet een probl,beter na te gaan als getallen als coefficienten/2,(teruglezen)
tot coeff+1 /1×2 als nalatend tekengeschikt nemend (zonder) Eulergeg compl.hier niet voor coeff niet nagaand niet,gaat ook niet als gegeven getaltheoretisch niet 1x niet……
en gaat hier ook niet als hyperbolisch als kwdr +1 het niet nagaan,als elders wel,mee ,ook voor coeff geg mee als elders binnen de astrofysica de kleine deeltjes fysica mee,
hier in de voorstelling tot geg imaginair ,niet kwadratisch,als tot….#
en tweede A-4tje,file dd 07 10 2017,
verkort waarnemen nagaand tot 8×8 schema als 1x rekenschema geschikt,
gaan wij alleen functoneel metalen spectrale gegevens geschikt na,behalve als geg Cu het geg (29) als 129 geschikt entrygeg 1×1x ander metaal,niet Cu als het gegeven,1×1x doorrekenbaar voldoende voldoende te rekenen,alleen (zonder) zwaartekrachtgolven ,wel 4punten3complex door te rekenen niet zonder r.br.geschikte alleen, alleen astrofysch tot hier voldoende,voldoende andere gegevens,als fysisch voor kleine deeltjes hiervoor voldoende behandeld,later wel mee,programmerend uitgebreid rekenend algemeen in modelrekenmodel 17 mee,(hier voldoet binnenkomst ,bij ons in de melkweg nabij ,nieuwe Aarde,zon in timesheet aan te wijzen,andersom aftellend aan te wijzen,1x verkort door te rekenen,rekenend vanuit de terminale toestand+1 rekenend,1x mee doorrekenbaar door,tabellarisch+1, mee als bizondere r,br 1×3 geschikt na te gaan te nemen, mee input geg 2kaarten geschikt 1x anders 1 geschikt1 andere anders door door te rekenen nemen,neemt programmeur zelf wel).
#als geg als ordinaalgetal ook niet +1 als kwadr niet,niet te nemen,niet een geg,wel uitschrijvend te lezen,niet lezen,schrijft 1x,rekent wel lezen,doorrekenbaar duidelijk 1x te nemen,nemen,neemt zelf wel,nu het gaat zonder geheel zonder derde gegeven,vervangend te nemen,(voorlopig),Ulamspiraalgeg (on) voldoende geg,(niet) anders 1x gegeg mee Sachsspiraal 1×1x als voldoende voldoend geg mee,en duidelijk bij ons terug de gegevens voor punten,bollen punten voldoende punten,mee cirkel ecirkel punt 2 complex 3,aanvullend in en geheel punten (on)regelmatige lichamen hoekpunten ontaarde,1x voldoende voldoet 100 punten complex buiten de complexe ruimte+1,voldoet ‘t analytisch doorrekenbaar 1x,1x als het zelfde geg 3complex 2 eenmalig alleen axiomatisch bij ons geschikt,duidelijk doorrekenbaar te nemen.
Opm.als geg….,kommt gar nicht im Frage,(ook niet lezen),en wel,wel nagaan andere data binaire 2 anders fysisch andere nemen,electonen niet anders spin 1/2 niet anders andere te lezen niet,te nemen niet,en geg …niet nagaan,niet een gegeven,niet nemen,niet verder zoeken,(niet nodig).
Vat samen,leest 3 ruimtelijk,rekent projectief 2 rekenend door,schrijft 1x ,1x geheel hetzelfde punt 5 complex3 het fukoshito geg 1x(anders)1x,
(en gaat later wel ,ook wel mathematisch beschrijvend,oregamifiguren na het gegeven tot opbouwend heelal vooraf aan Big Bang als eenmalig het laatste laatste het beschrijvend gegeven tot procesbeschrijving het gegeven gegeven).

0810 2017.
terug voor onze studies binnen de sterrenkunde,
en geldt ook voor deelruimten,nu het gaat theoretisch priemgetaltheoretisch,
dimensies punten,tabellen lezend,alleen geschikt Fishertabel geschikt,alleen ruimtelijk 10 nemen,
het geg (5.3) exponentieel (zonder)5.2 het gegeven tabellarisch+1 lezend,1x geschikt nemend
4getallen 3 gehele zonder (andere)3 getallen 2gehele10waarden 2 w 1complex mee,geschikter,tabellarisch1×1x 1x,(waarden priem) tot 3w2geg 1x als tot 5complex3 te rekenen (1×1x1)doorrekenend,vrijheidsgraden aanwijzend ,behalve 1 nemen te nemen te rekenen nemen 3 en 10 aanwijzen,vanzelf per computerprogramma 1×1x rekenprogramma 100, niet zonder rekenprogramma 10 het complexe door door te rekenen,
en geldt ook voor onze zon en zijn planeten binnen zijn deelruimte binnen onze melkweg,te zijner tijd,hierna in de ruimte als geheel,terzelfder tijd ,voor ons hierna,nieuwe zon,nieuwe aarde opvolgend+1 geheel(ander) planetenstelsel binnen onze melkweg berekenbaar door te rekenen te rekenen 3 getallen2 specifiek berekenbaar(en)mee1(optie)mee,(door,terug te rekenen ,opvolger berekenbaar alleen het geheel berekenbaar,niet specifiek).
Tot zover verkort tot bewijs.

0810 2017.
[Het bestaan is niet per toeval ontstaan.De rechtspraak ook niet.De dood soms wel,behalve bij kwade opzet.Dan is het geen toeval meer].

0910 017.
tot Padovan 110.
schema als rekenschema 8×8,en als tabellarisch geschikt geheel,(geheel)1 2/3 te lezen,doorlezend als geheel tabellarisch deel fukoshito te veel als te veel 2×1x als 1x te weinig,1×1x als geschikt )on)voldoende,
en wel voldoende voldoende te rekenen simultan rekenend voldoend
2 cijferige als gewone getallen als tekengeschikt,1x als functioneel geschikt tot 1/2,lezen doorrekenenrekenen,simultaan 3 rekenend,
en rekenend rekenfunctie 1oo beide doorrekenend nemend meenemen te rekenen derde functie analytisch 10 de complexe,1X
duidelijk,(programmerend) gewone getallen als tot 100 geg tekengeschikt,geschikte alleen functioneel alleen geschikt in een reeks binnen de harmonische reeks de geschikte alleen niet zonder de volgende als in een reeks functioneel bij Padovan alleen,110 alleen 1X mee
gaat alleen (programmeren),
4 getallen3,sluitend 10,
aanwijzend te nemen 1×5 getallen 3 als negatieve twee,1o algorithmisch 15 te nemen,nemend tot 3 als gebroken door,
nemen,meenemen 1x andermaal 10 algorithmisch 15 algorithme,tot 5x te breken als tot +1 terug samenstellend te lezen,
stelt F.samen 5x te rekenen doorrekenend tot 3 gehele gehele
alleen in Aantal+1 geschikt geschikter tot Aantal/2 als tot Aantal/ 1×2 (x) in voorstelling complex bij ons in voorstelling te rekenen,
gaat analytisch in theorie complexe theorie getallentheorie priemgetaltheoretisch,
(en in de natuur eiv.lich zonder m.p.1×1x anders geggeg Ulam,Sachs te nemen doorrekenend nemend 3punten 2 a-centrisch anders niet tot Fermat,Riemann 6punten,1x zonder 4 terug door te rekenen,1×2 het gegeven tekenloos zonder probl sluitend te rekenen),
hier nagaand,duidelijk te nemen
37-73
en 74 omkerend 47
-(53-63) ,opm tijd 36 1x wegnemend probl lezen,(overige rekenen gegeven omkerend geg als in rekenen s1,s2 als andersom omkerend als lezend alleen nemend (te )nemen s2s1 ,zelf nagaand,wel bekend, bij het rekenen zonder het rekenen v(s) en vv s+1 wel bekend,zal gaan,zelf na te gaan tot het bekende geg 2min+1 als tot 136 ,het tweede geg tijdprobl wegnemend te nemen,zelf nagaan)
en tot 47,geheel 1×1x terug,door als tot 27
als geheel alleen geschikt te rekenen als tot 27 rekenend
en 3exp3 niet zonder 5 exp2 andersom 27-32
duidelijk opmerkend nemend als reeel te rekenen
gaat als 5×26(Fe),gaat 5x 22(Cu)
(zonder) 7 andere 6 (niet)
3 anders andere alleen rico-geschikt
120 Sn niet ,niet zonder,en samen verschuivend,(de een meer de ander golflengte blijft iets achter,verschuift mee) ,en 2×1x tot als 1×1x geschikt waarnemen duidelijk nemen in 1 zelfde spectrum mee,
niet zonder elders 22Ti(en)24Cr ergens anders,geschikt zonder enig probl tijdprobl en keert ook niet terug op afstand lengte tijd en lengte als afstgeg niet voor tijd niet,niet het probl niet,keert niet terug,1×1(ander)spectr.geg rekenend na te gaan te nemen
22 Ti ,24 Cr duidelijk niet zonder bij ons in programma duidelijk door te rekenen nemend(en) meerekenen nemend te nemen,binnen een nevel erbinnen opmerken,waarnemen,{anders aannemen anders,om anders te specificeren,waar het waarnemend niet anders gaat}
duidelijk na te gaan nemen tot 10 stabiele Sn isotopen 8doorrekenend3,geheel,1x mee, tot geschikt 120 als meest abundant,duidelijk stabiel isotoop 122mee en stabiel isotoop 124 mee,

{en anders,in de waarnemingspractijk anders,behalve 1 andere nevel mee,in de rekenregel van drie mee,terug,door als geg 2blackholes (geschikt)draaiend 1systeem geschikt mee ,(te lezen 2lichamen draaiend binnen 1systeem draaiend in de juiste stand toestand draaiend te lezen),mee te rekenen mee} //voor mijzelf studiegeg abundant nagaan,verbeterd als abundant+1neutronenoverschot beter,1x 4×5 binnen4×5x5,door te lezen 1×1xals geheel zonder energieoverschot te lezen,opmerken onnodig energie te vereffenen,magisch vierkant lezen 1×1xgeg opmerkend interface+1 opmerkend3punten2,lezen1×1x(andere2) opmerken,lezen,doorrekenbaar lezen,Sn aanwijzen/ en Padovan 110 beter nagaan,hierna per 1010 2017/

en
geg Padovan+1 ,
(Aanw:,lees P. terug, ook bij ons behandeld in deze blog,recent jaargang 2017)
geeft 1×1x als gegeven aan tot als 220 lezend te lezen,
1x als terug te lezen te nemen bij Gauss wederkerigheidsregel te lezen te nemen
terug,door doorrekenend nemend 15x algorithme15 alleen geschikt terug als tor 120 terug,
het gegeven anders alleen Sn ver weg in een nevel wel lezend anders nemend,(zie de neutronen),
en duidelijk wel lengten als alstand het gegenen lengte afstand 10×10 analytisch te nemen,
neemt zelf wel in theorie 1x erbinnen ,nu het gaat,in de natuur binnen theorie alleen tot laatste 2punten Riemanngeg alleen,eenmalig (en zonder 1x)Fermat het geg 4punten3,erbuiten ruimtelijk geschikt 1×3 punten,gaat veld als electrisch als 100,punten te lezen 3punten2 te nemen,1x tot (andere) 3 het geg te nemen,eenmalig 1×1x het geg doorrekenend duidelijk te nemen, nemend om verkort in ons model rekenmodel gebeurtenissen door te rekenen te nemen,nu het in voorstelling gaat,reeel,niet als vermoeden,met zekerheid gaat,zeker door zwaartekrachtgolven onlangs aantoonbaar,bewezen,gaat ‘t zeker 100analytisch 3 complex2

1010 2017.
schakelsysteem studie.
behalve 5gegevens 6,veranderend anders voor licht nagaand door te rekenen exp 3golflengtengeg 4 anders 2exp geg anders voor licht energie als stralingsenerg 2banden 1 geg+1 rekenen te rekenen 1×2+1,en
korter verkort door minder waarnemingen door te rekenen,
behalve veranderingen6 door te nemen,binnen ons systeem,aan Cruinthe2x,aan Aarde 2x,samen met zon 1x,samen met Jupiter 1x
en wel elders,bijv. aan Trappist in Waterman geschikt 3planeten2,(waarneembaar,7exopl.3 geschikt tot 4,tenminste tot als 3pl2), ontijdig,1×1x en als Trappist zelf ook niet op tijd,1×1x als geheel niet,wel door te rekenen wel complex te rekenen,door te rekenen nemend
wel op te merken,inschakelend nemen te nemen
en in het ene nieuwe systeem,nieuwe zon,nieuwe Aarde,en gaat voldoende binnen het bijbehorende systeem,als opvolger te lezen,tenminste
op te merken opmerken,opvolger+1,als binnen het laatste systeem,het bij behorende als tweede,nu teenminste nieuwe Aarde eerste,1×1xbinnen geheel
het extragegeven tijd,punt te rekenen,door te rekenen,(nagaan),reeel specifieke casus in het drie lichamenprobleem,zal het zijn te rekenen binnen onze melkweg alleen,niet zonder in vorige studie
wel als geschikte referentie in deze blog terug te lezen,dualiteit 1x,1x te nemen,(zelf terug zoeken),verkort doorrekenend nemen

1110 2017.
[Windenergie en energie van de zon,slimme meters en prijsbederf.De afnemer wordt nu al geconfontreerd aan de bron bij levering,met,,vermoedelijk" verbruik ipv de meter af te lezen zonder parallax, terug leveren door de klant naar de provider gaat nu al tegen lagere prijs dan werd toegezegd,of tegen prijs nul.Vanaf de eerste dag aan de bron vervuiling van de balans om het grote verschil in kostprijs na algehele transitie,d.i.overgang naar andere energievormen, nu,vanaf het begin, reeds te verdoezelen.En Ieder,die anders over koolzuur en klimaat denkt en ziet waarom het zo toegaat,wordt vooral voortdurend geschift genoemd.Tot slimme jongens zelf bij de rechter met de echte cijfers voor den dag komen.Welke rechters kunnen spreken en welke rechter wordt niets onthouden aan exacte feiten om der waarheidswille? Het blijft arrogant,een slimme bevolking voor dom te verslijten door sluw stomme meters te plaatsen om stomweg de kassa te kraken en klants' laden te lichten.Boerenbedrog en volksverlakkerij.Minachtend koeionneren.
Al Gore ontvangt den Nobelprijs voor de vrede.
Met een verkeerde voorstelling van zaken sticht je evenwel geen vrede.
Daar doen wij,Nederlanders ,niet aan mee.Wij,Nederlanders, zijn onafhankelijk.Daar hadden we alles voor over,tot onzen laatsten tiende penning aan toe.Nederland al 2000 jaar onafhankelijk van Rome en van Spanje.
Wij vreten niets meer op.Achterlijk worden we niet.Ons dom houden kan niet meer.ikzelf hoop het mijne terug te halen bij Menzis c.s.via de rechter.
En den Koning van Hispanjen heb ik altijd geeerd].

1110 2017.
specjficerend,
rij van Padovan +1 lezen al voortbregende functie,functioneel 1×1x veranderingen 6 veranderingen tot 7geheel,
en ruimtelijk als spiraal als de halve Archimdische in een richting 3projectief2 (en) duidelijk meemee te nemen,als geheel 1×2x te nemen projectief door te rekenen 10rekenend 1x voldoende e-rekenend voldoende voldoende 2simultaan tot ekwad +1simultaan simultaan door 2 rekenend door tot als getallen 2 gehele 3,
2 getallen 1×1x verschil,als negatieve 4,niet zonder derde vijfde ander verschil lezen,1X zonder 4 nemen,
behalve bij Padovan in de rij mee,en alleen 115 tekengeg(anders)1x,
en 15 algorithme tot 1000 geschikt,1x zonder 4,tot als geschikter 10 exp 5 doorrekenend te nemen,nu het ruimtelijk bij ons hier in de sterrenkunde,korter te rekenen en minder waarnemingen veranderingen 6 veranderingen 10,verbeterd door te rekenen 1×3 gaat als gehelen 3planetensystemen 1 rekensysteem bij ons verkort te nemen, door te nemen te rekenen door tot de laatste axiomatische uitbreiding te nemen,doornemen, neemt zelf1X wel 100 analytisch tot 3complex 2,als geg 5(coord) 3 als getallen gegeven,specifiek voor nieuwe zon en planeten 1 geschikt als Aarde te lezen,isokaedr coord 2 duidelijk rekenend nemend,mee 1verandering meelezend te nemen als geheel als een coord (isocaedr) te lezen te nemen,
ga na ,en voor geg als andersom Sachs,Ulam voldoende als andersom,
hier nagaand
Padovan de rij tot 20 lezend zonder 4 ,de eerste(n) 1,1,1(en)mee 1(andere)2 lezen niet lezen door lezen te nemen,(tot 20 in de rij lezen)
tot 114 als tot 110,(functioneel),gaat alleen functioneel+1 door
leest 114+1 neemt 151,1x andersom,gaat alleen Dig+1 het gegeven nalatend,(wel opmerken).
en,

en behalve hier,hier niet opmerken ,behalve Moebius,(behoudt zelf geg voor coord)geg mee voor coord 4 coordsystemen3geg ,hier niet nagaand,
voor nulsysteem bij Moebius+1bij ons anders 1×1x nulsysteem+1 mee te betrekken,(teruglezen),

hier door,gaat het hier ,getaltheoretisch,gaat ook tot 141 andersom te betrekken als tot 114,(en lees terug geg 75,als priemgeg terug te lezen,wel opmerkend),door zal het zijn in het schakelend systeem regelsyseem,
regelend 117 het bekende gegeven
door in (andere) 3 systemen,
en Moebius zelf het geg coord bekend toekennend te nemen,wegnemend
tot tabellen ,systematisch geregistreerde waarnemingen ,betrekkend tabellarisch anders +1,de norm statististische geg bij Fisher alleen nu het Pascal binaire gegevens tot 15 nu het 1x (zonder10), 6×1x zonder 7,functioneel,(teken verd f,de norm.),alleen analytisch 5,1x gaat het
binnen de ruimte puntruimte 100punten 10 alleen getallen ,tot getal vector alleen,!X,en vectoren kracht alleen 1×1ander,in de ruimte Vectorruimte 3punten 4, als in veld electrisch als 100 als op afstand geschikt 1×1ander punt zwaartekracht mee tot 1X3 ,zonder problemen,getallen te rekenen
alleen 2 analytisch nemen,(toelichting getaltheoretisch ook geschikt als bron,C.F.Reid,,,van nul tot oneindig”)/input cards te programmeren.

1110 2017.
timesheet,uitbreiding aantoonbaar,zie file 1 A-4tje dd 1110 2017,simultaan lezen nemend geschikt mee,aantoonbaar gegeven,gaat tot binnen 8×8 schema in de bewijsvoering mee,nemend mee lezend het dd 0710 2017 -4tje het juiste alleen te nemen,#
en
de tweede optie 114,75 anders,ook terug te lezen in ontwerp met licht,hier voor objecten3 en gehelen2 (en)anders 2,
als een Trappist geg derde zon tweede als vast punt ,efunctie functioneel het gegevegegeven,gaat alleen optie Trappist zelf de geschikte gezochte een andere zoekend niet verder zoeken,zelf Trappist alleen aan te wijzen,wel condities wel aanhouden,Trappist 7planeten1o,onbekende 3 aan te wijzen,waar te nemen,de andere conditie,Trappist zelf als bewegend als over e-lengte punt,als in rotatie,als een trilling,ga het geg waarnemend het licht Trappist-licht na ,conditie,(anders ander zoeken,doorzoeken).
ga na recurrent+1 hier beter door 151-37
——/1(.)175/151 verbeterd tekengeschikt,1(x)verbeterd bij ons door te rekenen
1210 2017
en ga hier door,nu het gaat analytisch
functieruimte+1 de complexe als puntruimte 2punten1 dezelfde erbinnen,!X de analytische,
en gaat beter verbeterd na,(recurrent+1,functioneelfunctioneel,1(x),
in d voorstelling de complexe betrekkend
projectief rij reeks
als in het vlak plat vlak te lezen te rekenen Padovan +1 de elementen tot het halve aantal 10 rekenend door te rekenen
functioneel 5 door door te rekenen voldoende tot 1/2 als tot ekwadr+1,nu het gaat
4 elementen objecten planeten,andere punten 3punten6,lezend elengten punten 3complex2
als onder een hoek ruimtehoek,1x een rico+1 tot rij 4elementen3 in een reeks,
andere rico+1 ,1(x)geg projectief geg binnen kegel projectief driepunten,1x erop erop als buiten erop,op kegeloppervlak erop,blijft/gaat complex 2 erbinnen3punten(andere)2,
rekent 10 punten5,1x zonderzonder p[aneten 7planeten6 niet anders 1opunten complex3 veranderingen 1 zonder 6 niet anders doorrekenbaar
3planeten2 om en om,1Xom,rekent tot (2.1),leest,rekent,rekent,wijst aan,telt af tot 1eenmalige 1x,1x ons gezochte gegeven,
nu het duidelijk gaat,nieuwe zon,ook als eenmalige gegeven, in beweging als langs complexe lengte (2e)lengte een punt,(als beweging als rotatie als een trilling+1 als een halve),
opmerkend.duidelijk ook geg half piramidale(n),punten alleen terug te lezen ook hier,binnen het Trappistsysteem, door te rekenen (te) nemen,planetoiden duidelijk mee in voorstelling te nemen,op te merken
6punten ,binnen kegel afgeknot+1,als de halve,5punten3 beter verbeterd ,alleen erbinnen erbinnen 2projectief2,erbinnenin , 1punt2 bewegend als vast punt complexe lengte te lezen verandering 2projectief 1x1 Projectief door door te rekenen,duidelijk duidelijk berekenbaar te nemen,analytisch uitrekenend,
wel opmerken bij onze huidige zon datum teruglezen,zon in trillende beweging,jaar 24...

1310 2017.
Aanw.voor onszelf:harmonisch,rij convergeert,reeks divergeert en (reeks),1(x) functioneel
als grote getallen als negatieve verschillen als gehele,1(x)(algebr+!) als tot gegele negatieve negatieve na te gaan te nemen,
en als bij Padovan tot 1/2
door 1X
geschikt als tot +1/2,
1,5 x door door
functioneel+1 als-1
veranderingen1
3 schrappend2 functioneel,{anders tot de gelijkheid lezen,Perrin+1funcytioneel anders Padovan+(anders)1 nemen,teruglezen ook hiervoor in deze blog}
en gaat doorgaand harmonisch+1 het geg 3.5 (andersom) 5.3 het geg nemend te nemen ,neemt wel,wel complex wel het geg,neemt 1Xveranderingen1,5x
in de complexe getallentheorie analytisch 5,1x
(als je begrijpt wat ik bedoel,tijdens het spel de regels logisch veranderen.To comment, pse).
voorlopig,
en nagaand ,ordinaalgetal niet,niet kwadr niet (en)niet +1 niet(kwadr+1)niet
gegeven (ordinaalgetal) tot 2 berekenbaar bij ons in de uitbreiding axiomatisch.
beter nagaan,en rij van Perrin voldoet aan dezelfd recurrente betr.als de rij van Padovan,onder andere beginvoorwaarden
en voortbrengende functie rij van de fverg bekend,nemen wij tot de gelijkheid+1 nemend exp n-1
en rij Perrin beginvoorwaarden Per0=3 Per1=0 Per2=2 nemen wij tot de gelijkheid+1 als +6en
nagaand Padovangetallen t/m 16 als tot 17+1, tot 20 gegeven,en nemen wij weg 3 weg mee 1(andere)3 weg
gaat,blijft
1,1,2,2 door alleen door,(1functioneel1),
leest,neemt geg 4.6 ,(aanw.:(1),1,2,2 3,4,5,7,9 12,16),door tot 17+1 als +3 als tot 20,nu ,,functioneel",functionaliteitlezen
algeheel geheel+1 te nemen 1x1x tot 20 mee 1 alleen 7 (Perrin) mee,
leest 7,1x1x
49 in geheel mee
kardinaalgetal+1 tot 65 zonder getal ordinaal getal en ook niet ord.getal kwadr.+1 niet
alleen (ordinaalgetal) duidelijk complex+1 in de natuur +2 het geg bij Sn op te nemen in rekenmodel opnemen,(Aanw:to google bij Sn op te merken bij stabiele isotopen,complex het geg 50+1 in het rekenen eenmalig 17 rekenend,1x1x te rekenen en rekent 3/8 complex zelf wel 10 tin isotopen beter 8 alleen 1x1x tot 3 geschikt mee opmerkend te lezen te rekenen,hierna dd 14 10 2017 duidelijk te rekenen nemen )//for comments only.

1310 2017,door
en Perrin tot de gelijkheid +4,reeds bij Padovan schrappend
Perrin(2)+1keert 3 terug bij Padovan door
zonder 5.2
gaat samen
schrap Pad 3
niet 4
als anders om 5x3 niet anders,tot 16
als tot 2x Fermat (tot oneindig punt,als driehoek),eenzijdig 1x1xals geg 1x3per computer te rekenen,te programmeren
1x10x1ooxcomplex1000 het betere rekenprogramma volgend,het andere+1,het enige geschikte 1x17,het anlytische,tot 119,in de natuur 1x1x het enige gegeven Sn alleen te zoeken,op te merken,aan te wijzen,wijst het spectrale geg zelf aan als doorrekenbaar aan het enig bewijs aan,
nu 't gaat 10 ruimtelijk 3 gaat,1x3 zonder4,1x gaat,en 't zonder 2probl ook niet het andere 1x2 niet,en bundel vectoren2 geggeg 3getallen 2 alleen gaat 1x(anders)2dezelfde2 gaat het rekenend anders niet ,(e5geg voldoende tot ekwadr+1,merkt1x op,voldoet 1x)niet anders axiomatisch niet,ook niet anders in de natuur niet.(door,langs Trappist erbuiten erachter binnen licht,nevellicht (andersom) als tot tot ons en waarnemer zoekt,onderzoekt,merkt tijdig binnen hetzelfde tijdsbestek op,informeert 2x3 banen planetenbanen6 veranderingen1).

1410 2017.
1x17 rekenen lezend beter verbeterend uitdrukkend lezen 17 geg 1000 punten doorlezend alleen 1x geschikte gescschiktere(n)10x10x tekens x,(x)
verbeterd beter 10,(andere) 6 duidelijk complex,(magisch),5x het gegeven complex 3,2 exponentieel alleen ruimtelijk,oneindig 6,punten 6punten ,
2x3 punten,eenzijdig eenzijdig,(bij ons door per computer),1x1x3punten rekenend 10 door 6punten zonder 4.3 ruimtelijk probl niet(en)2x(ander)2 probl niet,rekenend 5 punten lineair ,1x geschikt,(tot ekwadr+1),voldoende voldoende rekenend tot 1/2,door door,versterkt 1x,alleen voor een kracht+1,in de natuur voor een kracht,hier alleen eenzijdig 10 isotopen bij Sn bekend en rekent 8 complex 3 punten 2 door,1x1x veranderende baan 3planeten2 voldoende voldoende tot op te merken ,6 veranderingen(passend)1 geheel,1x,(bij Trappist opmerken,en Perrin tot n exp 3 ,1xexp +1 nemend,(als het bekende gegeven anders gegeven bij Einstein,Perrin voor warmte het gegeven bekend,hier 1x 17rekenend,10 het tekengeg,1x1x door simultaan 2 eenmalig geg,analytisch,1x1x gaat bewijs,(conditie),5x te nemen,alleen doorrekenend te nemen 15 algorithme 15x15 tot 1000 voldoende,,3x alleen tabellen 2x1x dezelfde geschikte Fischer tabel de enige 3x anders tabellarisch +1,qgegevens 20,1x1 anders twee tot 4o en p+q exponentieel 1/2 mee lezend betrekkend,lezend tabel,boven geschikter ,5x,
ref pag 163,N.H.kuiper,,,wiskundige verwerking van waarnemingsuitkomsten" ,
nu het Perrin alleen gaat,gaat n+1 tot de gelijkheid (n=0) betrekkend in het geheel complex gaat,!X Padovan duidelijk mee tot de conclusie1x,1x nieuwe zon Trappist de juiste,3planeten als aarde 1x de enige andere juist de juiste.

en,1x 3functierekenf. 2 rekenf 100,1x rekenf 10 complex mee,sluitend te rekenen,en behandelend de nieuwe computer met licht,het gegeven opmerkend te lezen behandelend binnen bronnen 3lichtbronnen2 in continu proces ,1X ,analytisch, 10 processenrekenproc,1X , wel sluitend bepaalt,1X deelfuncties 5 deelfuncties 2 andere3,niet anders,alleen in de nieuwe computer met licht niet anders te sluiten,sluitend geggeg als chips,(tingeg lezend#) beide opties,chip (en) chip+1,bepaalt 2x1x te nemen 1x1x sluitend 5 gehele negatieve negatieve3 gehele als getallen als verschillen gehele,bepaalt (Aantal+1/2 beter Aantal+1/ 1x2 (x) lezen,nemen),bepaalt 1x3 sluitend nemen.
#2 geg anders een chip,en metalen 10 andere 3 anders chip,werkt geschikt,rekent geschikt alleen in ontwerp,nieuwe computer met licht rekenontwerp,1x1x anders (een)chip 11 tinoxide !V ,het geggeg sluitend te nemen,neemt 1Xsluitend 5sluitend3 het gegeven.
anders niet duidelijk (ons) niet duidelijk de opgemerkte gegevens,en ruimtelijk tot Archimedes spiraal lengten 7 deellengten op afstand 1x1x
projectief rekenend 4 punten3 tot anders geschikt 1x1x projectief doorrekenend nemend 3punten rondom binnen geheel,1X,x niet anders duidelijk duidelijk 2simultaan punten geschikt 100 Sachs het gegeven ,niet zonder de andere 100punten spiraalgeg.. ...## en ###
het gegeven ons duidelijk,
en 100 punten 200(reken)punten 3x 1x tot 600,door te rekenen te nemen,150 tot 750 ,gaat 10 algotithmisch (vast punt),1x3x tabellarisch,1x(anders)1x75 punten 3 geschikt2 verandering1punten vrijheiddsgraden te nemen,anders 1X binair,bin+1 alleen geg bij Pascal nagaand rekenend nemend Pappus+1 Projectief,1x 3punten4 ,niet een oppervlak deeloppevl bol 3punten 1 geheel1x(teken115) cirkelomtrek (zonder pi) 3punten tot 1/2 door mee te rekenen,(oppervl voldoende mee) als binnen geheel,tot+1/2,1x door door1,5x door
nu het gaat,behalve geg Sachs gaat,en gaat Perrrin alleen n exponent 3 tot de gelijkheid exponentieel n+1 het geg het andere spiraalgeg oo ten dele te nemen doorrekenend nemend gaat 't Padovan 1x3 het geg gaat anders 1x(anders)3,bij Maxwell 1o geg 6lezend,gaat 't rekenend doorrekenend door 1x(anders)3 doorrekenend veranderlijk veranderende 6veranderingen 1 duidelijk te nemen duidelijk door te rekenen nemen,behalve behalve Sachs'spiraalgeggeg.... mee in het rekenen 3simultaan 2,analytisch 1x3 tot 2 bewijzen 5 bewijsbare,berekenbare conclusies,hier alleen in astronomie nagaand voor objecten tot grote gehele 2zonnen,(1zon de onze huidige),elk in systeem de een 10 planeten gegeven niet zonder de komende,(dwergster T,zon) 3planeten simultaan binnen ons systeem rekensysteem 13 objecten planeten vanzelf wel duidelijk,anders wel rekenend duidelijk duidelijk te nemen,niet zonder 50planetoiden 150,1xanders3 doorrekenend te nemen ### uitgebreid in timesheet aanbrengend aanvullend alle onder te brengen,(wel plastisch getal geg nagaan
##cykels het gegeven nagaand deelverzameling S afbeelding het gegeven nagaand,1x1xde baan van de cykel na te gaan in andere voorstelling nagaand te nemen andere spiraalgeg het geg.....ref Poolse autheur,bekend 1996,..
1x1x1 doorrekend nemen.

1610 2017.
gaat het geggeg verh+1 na gaat 5,1x
gaat na 1nagaand2 tot getallen (bekende) negatieve negatief 3 (zonder5),
gaat lezend tot,x....later wel..
{en rekent,en behalve tot rooster+1 geg,Bravais te lezen,later wel eens duidelijk te nemen,behalve op driehoek Pascal fractaal +1 het gegeven als een punt een half ook niet complex niet een punt half niet gegeven,anders,fractaal+ 1,ook niet na te als 1 geheel niet als een gegeven,niet verder nagaand 2,Mandelbrot ook niet,hier niet nagaan,en,hier wel,
wel theorie 1x geg cykel +1 nagaand,in theorie astronomie baan+1 bij ons reeel het gegeven zonder sprobl 100x door te rekenen vvs,v(s+1),en tienrekenend simu[taan +1 doorrekenend zonder Sprobl nemend 10S geg (2S) vanzelf zonder lns geg 16 geg niet een probleem eprobl niet,en
2x1x lezen,1x1x nemen,andere halve (sierpinski geg) ook niet,niet een gegeven als 21/2 x ,zinloos ongeschikt mandelbrot, beter,verbeterd als Hausdorff+1 het geg opmerken te nemen 3/2 als (rekenpunt) nemen 1.5x te lezen te nemen (algebr) geg .05 het geg te lezen te nemen te rekenen
tabellarisch opvolgend blijvend,(in dezelfde tabel,Fisher),1x, opvolgend +1,tekengeschikt alleen teken meenemen,(anders de kromme ruimtelijk 1x3 rotatie in voorstelling nemend) 2 tekens 3,elk .05 en anders 2simultaan(anders)2 doorrekenend 6 gehele 5 Neumann geschikte,hier 2x3 punten anders 1x3 door te rekenen,(duidelijk piramidalen punten 1geheekl tot 5 complex nemend als geg 5complex rekenend e rekenend zonder kwadraten probl.,
en,
en casseriet het geg,hier anders gegeven in ontwerp anders nemend,
en zonder Pb,niet 1x,(niet tetragonaal niet)niet,
2geg aanwijzen
geschikt Cupriet (en)
Beauvais 1 tralie rooster geschikt 10 en,
en op te merken duidelijk opmengend nemend 1x10 tot 1x3 in verh 2 (vanzelf) mee te nemen,
gaat in computerrekenproces,geschikt programmeren,rekenend
exponentiele geg 5.3 doorrekenend,(kwadr geschikt nemen),nemend',
tot ring+1 algebr 1x geschikt theoretisch,practisch
nemend rekenprocesonwerp geschikt in een een spiraal deelspiraal 10 versspingend terug,door
1x3 schalen 2 rekenend rekenend,
(en gewone teken getalgegevens tot 100 als tot 5o,1x3 anders,opbouwend,geschikt,duidelijk wel),
elk de gegevens chips 10metalen 3 chips rekenchips (anders)2 analtisch 1x rekenend complex mee,
en 10rekenend simultaan2 rekened,het geg axiomatisch,(uitbr.lezen) gaat analytisch mee,1x
in theorie 2exponent 5,in theorie sterrenkunde mee,1x
stelt 5,1xberekenbaar bewijs

analytisch tot berekenbaar bewijs,binnen Trappistsysteem per datum bekend,bekend tot 6veranderingen 1oplossing Aarde geschikt,
en gaat niet zonder rekenproces analytisch10 complex te lezen,nu nemen,1x nemen,
Aanw: wel teruglezen in de lugandenstudie,April,Mei recent,duidelijk als het geg als Steiner's geg in het schakelend nemen,hier anders,
[als Dualiteit lezen,1x nemen,schakelend in het systeen,het regelsysteem ,zonder eprobl het systeem hier anders +1 getalregelend nemen zonder als terugkerend probl 10 x(on)geschikt,1X nemen}
nemend niet 1x niet als tot binnen het item als Steiners gegeven als tot 4,3 het geg hier anders lezend waarnemend nemen,
gaat hier lezend als item, als lichaam complex alleen nagaand oppervlak nemend 3,2 het geg hier nemen
1x 2punten geschikt1andere 2,
nemend 2x2 bewijzen tot het vijfde,per conditie en waarnemend aflezend duidelijk in 3kleuren2 veranderend1 verandering,interface het gegeven lezend als berekennbaar juist.
toelichting,
64 vormen kwadr,8x8 zuurstof,(nog nagaan)niet binnen metalen 10 metalen een chip 8metalen 1x1x anders (een)geggeg (een) chipPb+1,geg 1X(nog nagaan),
hier duidelijk 1x zonder tijdgeschikt 36 keert niet terug,een probl keert niet terug in
100(e)10 niet een product,en
de getallen-gegevens in rijen (anders)reeksen schikken vanzelf wel passend geschikt doorrekend Projectief rekenend projectief rekenen nemen tot eenmalige oplossing 1x1xnemend te nemen,neemt 100punten zelf,1x,leest geschikt enig bewijs berekenbaar
opm.nog opzoeken,in handboek naslaan,geg magnetisch voldoende cupriet voldoende diamagnetisch gechikt(om te) nemen,anders,(studie),niet anders opmengend te nemen,10 geschikt tot 20, 1x3 x Atacamiet mee mengend te nemen,anders niet terug,door, ijzer 1x1x tot 26 geg als derde geg te rekenen,getalrekenend gewoon rekenend nemen,(stiudie) 13 het geg getalgeg als aanwijzend geg als (plastischgetal+1),1(x),gaat anders niet anders,1X en gaat exponentieel 2exponent5,1x exponentieel+1,behalve 3 andere 5, chips geschikte metalen2,behalveCu,Fe,3 andere zware metalen 5,geschikte rekenchips nemend te nemen,anders 1x3 rekent analytisch,chip+1,1Xlood geschik aanwijzend geg als chip,rekent 1Xrekeningen 5 binnen Hoofdrekeningen,tot enig bewijs,1x1x het juiste,
wel,(check), teruggaan in ontwerp lezen te nemen,(bestudeer),alle hier aangewezen gegevens,present in proces en te nemen,in geschikt rekenproces laatste ontwerp nieuwe computer met licht te nemen,(waarnemings(geschikt) data verwerkend duidelijk te nemen),en
oxydulen 1x2x3x present binnen 2 mineralen2,welbetrekkend mee meenemend te rekenen meerekenend rekenend (te) nemen,nemen (1x2x3) duidelijk geschikt aanwijzend getaltheoretisch geschikt geg,
ordinaalgetal kwadr.+1 duidelijk te nemen,door tot 65 het getalgeg bij ons duidelijk,nemen

1710 2017.
in de bekende verzameling bronnen gravitatiegolf-bronnen,black hole,SN,enz., de als passend,juiste in ons systeem aan te wijzen,wijs voorlopig aan 2inspiraliserende dubbelster aan, en door te rekenen,nu het doorrekenbaar getallentheoretisch mee door te rekenen gaat,150 planetoiden mee betrekkend,en in ons systeem van onze zon en planeten mee gaat binnen het Trappist-systeem meegaat,(teruglezend,aan te vullen het timesheet) door te rekenen alleen gaat,zal zijn de neutronenster dubbelster het gravitatiegolfgegeven,en als schakendinschakelend als gegeven alle objecten door te rekenen,en als geg mee op te merken als radiobron,(hiervoor in deze blog genoemd),als het gegeven op 13x 10exp7 l.j. als dezelfde bron (alleenstaande) radiobron,wel als dezelfde bron zelf als rekengegeven.(om logic scheme 1x uitgebreider te nemen).

1710 2017.
Bericht van GGN M.C. dd 1710 2017/betr. laatste nota.
Antwoord.
Almelo,1710 2017.

Geachte GGN Mastering Credit,

Uw nota zal niet worden voldaan.
U kunt hiertoe de kantonrechter de reden meedelen.
Deze reden wordt vermeld in de stukken,die de rechtbank Midden Nederland doorzond naar de rechtbank Overijssel.
En U kunt zelf Uw opdrachtgever Menzis Zorgverz. meedelen,dat de rechter kennis heeft genomen van foute nota's betr. eigen risico.Te veel geleverde medicijnen worden niet vergoed.En weest U er verzekerd van,dat zulke kwesties niet door apotheker of soortgelijke spelers worden afgehandeld, maar alleen door verzekeraar Menzis,want deze schreef de rekening uit.U behoeft zich niet door opdrachtgever te laten gebruiken,ook niet ten eigen bate en het zijne.
Hebt U samen deze streken ook uitgehaald tegen weerlozen?
Tegen dementerenden,beperkten,hulpelozen,gebrekkigen?
En blijft U ermee doorgaan?
Ik had toch al wereldkundig moeten maken,dat Uw bedrijf een criminele organisatie zou zijn?
U werkt door de jaren heen op meinedig niveau.
Het nieuwe traject via de stichting E-Court wordt hierbij door mij geblokkeerd.De rechter zal spreken, wel eens spreken.

1810 2017
gaat niet anders getaltheoretisch 5.3 het geggeg,
onze zon,(datum in deze blog teruglezen),roteert over weglengte lengte een punt
1x1x het zelfde geg tijdgeg, voor Trappist,
gaat niet anders quantum mech.(1x1x1),en verwerkt zelf wel versnelling g kwadr* het geg (anders)+ 1 tot zijn zon,(trappist),nu 't gaat het gegeven 3Planeten (Trappist)2 geschikt 1, qm kwadr 1x1x1,
gaat 't ,vooraf door te rekenen,samenstellend te rekenen 2systemen planetensystemen 2 rekensysteem 1 om en om 4planeten3 door te reken,1extrageg in de natuur 4.3 opmerken als voor Einstein ruimte ,tijd geschikt,anders niet theoretisch behalve 4geg3,bij ons als voor Fermat,(driehoeken en geg oneindig teruglezen,anders niet analytisch 1x in de complexe voorstelling tot 3punten2 ,leest waarnemer,operator,programmeur interface,1x 1x alleen als proces in de natuur,hier astronomie, gaat 't gegeven reeel,Riemanngegeven, nu het anders interface 1 ander punt rekenend wel als complex 3/8 hulprekenend gaat als 3complex2 als hulprekenend rekenend gaat,rekent analytisch 100 complex zonder 10,#onder.... 1x3
* als geg lezen kwadr+(anders)1 het geg lezen,niet (te) rekenen,niet te rekenen,(Aanw: alleen de ene optie,ordinaalgetal +1 als geg,de andere ook niet,niet verder ordinaalgetal niet,niet ook nagaan.Opm.bij ons rekenen blijf je niet zitten met een rekenprobleem),
Functie (lezend*,leest als getallen 5 getallen als verschillen te rekenen,als hulprekenend meerekenend 3andere 5 complex mee door door,1x1x, zonder 8 (en)3 zonder 8 te rekenen complex te rekenen n,als tot 3 door,rekenend alleen1x1x(anders) rekenend zonder zonder(zonder)andere Perrin1x1x1x alleen complex 1X,bepaalt zelf,#nu het gaat gaat het (zonderBravais geg cykels 100 als 10 en als geg als tot een andere baan,(zonder 10S lezend),1x als veranderend 3,als exponentieel overgang tot schaal+1 te rekenen,(zonder 5 probl3 en 2 andere niet,als wegnemend lezend de 16 probl als ln problemen),functioneel 10 efuncties,1x 100waarden 50wegnemend,1xelement 1x,1x ander rekenelement,gaat wiskundige verbeterd voor ons na element Hausdorff het element,het andere alleen als in de natuur aan te wijzen,(bij ons dualiteit,1X (terug als ref luganden accusysteem,April,Mei 2017,archief,hier anders dualiteit als element als complex item anders complex,,,Steiners",niet Steiners,ook hier niet,als dualiteit anders)
en F. analytisch niet voor verhoudingen,ook niet grote getallen andere gehele verh als grote getallen niet,niet verschillen niet (en) andere 2 ook niet kwadr niet,niet anders,
1x,x,(Aanw.:alleen Padovan als geschikt geggeg(anders)aan te wijzen (te) lezend,bepaalt niet anders,1x,x).

1910 2017.
[Ik wend mij tot de buitenlandse rechter,als het nodig blijkt,daarna,zonodig,tot een andere,als Zwolle in de provincie te kort door de bocht zou schieten,misschien Zwolle nu al er uitschiet,uit de bocht vliegt. Ik dacht,ik wist het vroeger zeker,tweemaal voor dezelfde rechter voor eenzelfde zaak, al is hij verhuisd van hier naar daar,ik dacht,dat kan toch niet en het gaat toch niet,en niet is het ,door mijzelf niet, na te vragen bij mijn advokaat.Ik heb er geen,want ik mocht er geen.Maar naar Zwolle voor mij zou het binnen een uur op de fiets zou het tot Zwolle te doen zijn,indien de niet in ons systeem passende gerechtsdeurwaarders GGN MC mijn nieuwe tweedehands- auto vooraf zouden komen confisqueren om hun eerdere dreigementen waar te maken.Ik geloof er niets van,dat zij ook niet beedigd zouden zijn.Maak hen nu maar bang.Zij zijn er nu meinedig genoeg voor.
En schurken uit de boilerroom zijn meestal minder,minder onder ambtseed.Ik redt me nog,ook zonder hen.,,Losers"besef,een ambtsedige als kruimeldief,als de geringste onder hen, voor de vrije burger-samenleving beestachtiger dan het groffe monster uit de boilerroom,de brutaalste bruut.En iemand,die zich op het zebrapad bevindt en niet tijdig genoeg de overkant bereikt te helpen door hem met opzet dood te rijden om hem voortijdig naar het Jenseits toe te helpen,bereikt een crimineel niveau ,begaat een misdaad als ongeveer even zwaar als zou hij iemand met opzet krankzinnig verklaren,wetende,dat zijn slachtoffer niets mankeert,en na vernomen te hebben uit bevoegde bron,dat het slachtoffer niet krankzinnig zal worden op den duur, waarschijnlijk nooit ,hij begaat een even zware misdaad.De wet wordt voor geld omgebracht, door ambtsedigen verkracht en omgelegd].

2010 2017.
neem 3x(zonder) 1x 4x Perringeg de geschikte lezend,meenemend functies functies kwadr 10 alleen en te behandelen gravitatievelden 10 geschikte als black hole,als nova geschikter als SN,mee gaat eens SSN,geschikte geschiktere(n),behandelt zelf,als toestanden 1×3 toestanden als de situatie tot de terminale toestand,de wereldruimte,als de bol de halve tot 180 graden,doorrekenbaar,eenmalig gegegeven gegegeven het universum niet verder door te rekenen tot het laatste gegeven,(zo het niet terminaal in een toestand door andere reden ons niet bekend,1×1x apriori,niet door te rekenen zal zijn),
duidelijk,neemt golfmech+ en het andere geg !20,functie complex priem,tekengeg 1x,1x,
getal paradox,1X als gegeven,driehoeken Fermat eenzijdig oneindig 3,1x als geg per computerrekenend programmatisch geschikt veranderlijk veranderend tot op schaal 3,ga na zonder Beauvais,1x niet zonder input,(kaart),1x(andere)1x als tot 6veranderingen1 gaat gaat het rimpelloos zonder energieprobleem 3 vereffenend10,niet anders duidelijk binnen model rekenmodel te nemen,door doorrekenend,duidelijk duidelijk te nemen,nemen,(later wel).Preliminary,for discussion only,en
beter,te verbeteren,in studie,hierna wel verder…..
en neem daarbij 6 verschillende magnetooptisch andere kristellen,1x zonder 7 bliift Bravais …(verbeter)
gelijk+1(anders)magneto electrisch functioneel alleen
…..verbeter,(hierna beter) reken zonder probl 1xS probl niet 2S het probl niet (en) niet zonder geheel zonder S/2,(hierna het rekenen vanzelf duidelijk)….
behalve velden gavitatievelden als geg na te gaan,en binnen heelal ook kristallen velden veranderend aannemend als na te gaan op licht,behalve bekend licht,rood,alfbuigend voor stralen licht op te merken als verschijnsel,te meten,doormetend waar te nemen (aan )te nemen,effecten licht,behalve fotoelectrisch,fotomagn,en als geheel 1×3 effecten,hier anders als 1x tot 3 alleen extinxtie als geg ext+1 na te gaan,(extinctie bekend in energie)als afwijkend gegeven doormeetbaar,
en Bravais 10 door als tot 20 door 1×1x als oneidig 10,
als Fermatse gegevens driehoeken theoretisch practisch bij ons eenzijdig punten 2,3 zonder oneindig 6,als door te rekenen als (aan) te nemen,2×3 punten,1x(andere) 3,(niet rekenen),op te merken
als 7de,Bravais alleen lezen,2x als 1x te lezen tot 20 als tot 3,doordoor
120 gaat door golfmechanisch 1×10, niet te nemen niet te rekenen,terug extinctie,1x als doorrekenbaar 3golflengten zonder 4 eerste geschikt 3,(I.R.tot groen,geel),
en driehoeken als rechthoekig binnen piramidale,alleen punten hoekpunten zonder geheel,4 hoekpunten,piramidaal half draaiend te rekenen),andere 3punten 2 alleen,projectief 2 te rekenen, 1×2x als 1×1x (aan)te nemen ,na te gaan bekend als geg 2min+1,als geg 120 als anders rood versterkend het spectrum als het geg +1,(extinctie werkt,en voorlopig, alleen nagaand optisch voor licht van die ene ster (lees terug),reeel,heldere straler (massa alleen) zuivere koolstof,zoekt,
en doorzoekt waarnemer 6kristalstelsels geschikte items zonder 4,tot enige geschikt waarnemingsgeschikt,wijs aan,
en volg als bron op afstand tot 1o bronnen,gravitatie, geschikt in de tijd veranderend licht,verloopt,loopt op,vervalt niet,kortom reken door,de gegevens door door te rekenen,anders (ster massief C verdwenen) extrapoleer anders 10 gegevens gravitatie ruimtelijk ,als tot waarnemer,reeel in zijn ruimtelijke toestand oneindig 3,rekent procesdesigner door de situatie dezelfde toestand als gegeven,voltooit zon langs zijn baan het oneindig universum het halve tot 180 gr te rekenen,tot geg eenm,1×1x ,als het onvoorzien niet eerder anders afloopt,tot als geggeg toestand situatie zelfde te rekenen,door te rekenen,berekenbaar oplossingen 7oplossingeg 6 veranderingen 1×3 anders veranderlijk veranderend2 oplossingen 5 ,verbeterd als andersom tot 3opties4 verbeterd andersom als massa m , Materie M als de gegevens (terug te lezen) 2opties 1,
Uniciteit,1X,1x het analytisch gegeven,voltooit oneindig voldoende te lezen voldoende,geeft zichzelf wel rekenend aan,in timesheet bij ons op te nemen.
Aanw: duidelijk te lezen af te lezen aan 6C 1×1x door te lezen waar te nemen als aan geg 12C door door te rekenen complex tot als berekenbaar berekenbaar 14C gaat ‘t als het berekenbaar gaat ‘t.

2110 2017.
aanwijzen,en doorrekenen,als in opstelling te lezen ,(waarnemingsopstelling),meelezend,behalve stelsels 12 kristalstelsel(S) lezend alleen doorlezend typen,kristal(type(s)) 4 geschikte,(geschikteren), geschikter,mee te lezen alleen 2geschikter3,terug te lezen,doorlezend alleen als tot 3 te rekenen als 1kristalals gegeven aanvullend in een constructie,tot 2 geheel1,gaat alleen 1geg1,als geg een geggeg als lichtgeg te lezen,leest complex gegeven distinctie 1xcomplex rekenend te rekenen,(zonderoneindig 10,1x (niet) ,mee niet oneindig 3 niet, als geg in rekenpramma bij ons 100 complex10,1xprojectief 2 te rekenen als geheel tot 3complex2,(zelf) 1x mee als aanvullend bewijs analytisch1x,1x,het tweede vollediger geschikte,nodige bewijs,anders als bewijs onvolledig,en kristallen 4 typen zonder 3 andere alleen als 1dezelfde(n) nu wel zuiver in de constructie,optische waarnemingsconstructie…zoek op,vul in,alle theoretische gegevens in manuals bekend..,en ga door als geg,ook niet nemen,als aanwijzend geg,lezen,Extinctie aflezend als geschikt,1x analytisch binnen waarnemingskristalsysteem geg als geg oneindig tot ons als 1/2,en als extinctie gegeven door 100ruimtelijk10,1x als tot ons +1/2 door,alleen door tot berekenbaar voldoende bewijs,gaat ‘t bewijs,gaat ‘t qm kwadr.1×1x1 het bewijs,(/okay?)/
1/2.1/2.1/2 als aanwijzend geg eindpunt het terminale van ons heelal voldoet ‘t als binnen de toestand als de statonaire ,
helderegegevens als veranderende gegevens van hetzelfde licht,massieve koolstofster binnen 1x veranderend heelal,
(bij geg als bron ,voor zwaartekrachtgolven,voldoende te zoeken,doorzoekend tot voldoende als tot 10 te nemen,en in opstelling 2 kristallen 1 geheel andersom nemend,1×1x in constructie3Dproductie programmatisch zuiver 10 hoekpunten als nano zuiver tot 1x 10exp geschikt hoekpunten specifiek analytisch 5,1x,om en om 3hoekpunten2,om1xom,als binnen andere deelkristal gehele constructie,Om,1X,waarnemingsgeschikt,alleen alleen te nemen als extinctie te rekeken,1x als hetzelfde geggeg binnen het andere deelkristal lezen aflezend,erbuiten rekent programmeur,leest zelf af,het gezochte zelfbewijzende gegeven als Distinctie,1X,x geschikt rekenbewijs in display te lezen,leest zelf nodig 2×1x als 1×1x af),
formeel,
1o veranderingen,(door bronnen zw.kr velden 3),tot 3 veranderend 2,(veranderlijken als 6oplossingen),
veranderlijk veranderend geheel 1 als oplossing de juiste doorrekenbaar,1X.x als gegeven alleen lezend te rekenen als Distincties,distinctie+1,1x doorrekenend als het aanwijzend rekengegeven als bewijs op te merken,en,ga na als geg nagaan,
gaat mee als eenzijdig te lezen,tabel lezen n tot 120 als eenz geg te lezen,als geg Student het gegeven 5,1X duidelijk lezen,op analytisch1 gegeven oplossing rekenen//
studie tot hier progressmeeting,discussie geschikt.

vervolg,waarnemingsopstelling kristal-item in studie nemend,voorlopig,
14 Bravaisroosters+1(tralie s)
3 geschikt 1 kristal2 deelkrist.
gaat alleen als geheel,(samenstellend),
ref. ,, kritalstelsels” te googelen,
zonder trigonaal,niet tot de gelijkheid 1×3 niet
(samen),en ref onder ,,kristalstructuur” sub ,,translatiesymmetrie” doorgoogelend,
tetragonaal 2×1x als 1×1x (on)voldoende geg
othorombisch tetragonaal
1×3 tot de gelijkheid+1(en)
(zonder) 1(x)anders tetragonaal tot de gelijkheid
a/b+1 mee
lezend alleen a/b+1,1(x) als a/b x b/c zelf de gelijkheid,
stelsel,wijs aan trigonaal+1
als het hexagonale gehele geschikt onder een hoek 120 gr,(functioneel).

2210 2017
{Opm.(#behalve tot hier in de sterrenkunde)
vooraf hierna verder (en) bij ons archief April/Mei,alleen laatste pag aanvullend ontwerp geg als op luganden energiebrongeggeg bij lichaam als ,,Steiners”item tot 3 door binnen inhoud,1x tot item als het andere halve, alleen als tot het complexoppervlak als het halve oppervlak deeloppervlak 1punt 5complex,hierna,wel eens,duidelijk,irreducible geg te lezen,( Redesign),1×1x als geg (een)geg een ring,1×1x door,in ontwerp mee door…. nagaandmeegaand gegeven…extragegeven mee,nagaand meebetrekkend(wisk) extra geg(geg) cel eenheidscel,1(x) mee,en getallentheoretische uitbreiding (mee), na te gaan,volgorde(n) na te gaan verbeterend nu het gaat opvolgend(anders)1,en methodisch (anders)2 gaat,gaat ‘t,vervolgens anders gaat’t,blijft simultaan ontwerpend rekenend, eenheidcel 10opvolgend6,en 1x(zonderS geg 4 alleen complex (3.2) nagaan te rekenen) design uitbreidend,dualiteit sterrenkunde opmerkend nemend,hier,
en Pottentiaal-gegevens 5,1x verbeterd mee te rekenen 2electronen- banen,1x(anders)5 cellen in operatie,6opvolgend1 lezend alleen,nu het getallentheoretisch,ook bij ons na Padovangeg,bekend,axiomatisch2 sluitend ontwerpend,gaat het rekenontwerp,to REDESIGN gaat, rendement te vergroten gaat,op te voeren gaat te nemen doornemend 5methodisch3 gaat, als hetzefde geg,(voorlopig Li-cellen lezen alleen),gaat(anders)2methoden meegaat, redesign lezen rendement theta +1/theta nemen (preliminary,to check,to doublecheck pse,en trefwoord,behalve irreduceble,ander hier abundantie, en bekende geg als trefwoorden,reductantie,etc fysisch electrische geg 12 geg beter nagaand ontwerpend te rekenen,to redesign te rekenen,zal het anders ontwerpend rekenend na deze facility-study voldoend verzamelde geg wel gaan
# behalve tot hier in de sterrenkunde krommen en tabellarisch gesch geg aan te wijzen,hier zonder tabel wel spreadsheet geschikte input,fysisch electr data anders samenstellend te nemen,rekenhulpgeg opmerkend zonder tabel bekend,ook niet een kromme ons niet bekend, BoseEinsteinverd bekend als geg mee te nemen,bekend f+1,functietekengeg ,(functie complex),nemend en,preliminary, tot 4% extra rend.,voorlopig zal het wel gaan,aanvullend timesheet zal het vanzelf duidelijk wel gaan zonder tijd 2probl duidelijk nemend,(zonder Li cellen 2geg als geg complex2 dezelfde 4 nemen) zal het anders rendementverhogendnemend wel gaan,wel rekenen tot als 4%+,iets erbij,
vat samen,lezen,en 27(-)32,andersom zonder vierde,voor een bron niet, potetiaal 3 voor een bron,dualiteit lezend tot 5punten complex3 het complexe geg hier,en tot andere 3 lezen,nemen het gegcompl (5.3) duidelijk te nemen,anders in de sterrenkunde door,(andere10 bron(nen)1 mee), door tot sluitend2 door als hier,hier ookdoorrekenend tot sluitend 2, rekent ontwerper zelf ontwerpend (anders) rekenend door, axiomatisch onze uitbr geschikt,beide ontwerpen door te rekenen,hieronder lezen aanvullend ontwerp rekenmodel heelal, voor (een) einddatum van onze wereld een facility-study}.

en aanvullend,(beter),Student eenz,(eenz), tot 60
en tekengeg alleen .05, 2×1x als 1×1x puntengeg Student 60 punten20, 3xzonder 2xals1x,tot 80 als tot 120 voldoend punten 100punten doorrekenend 100ruimtelijk 10

en behalve gisterenlezend rekenend bij ons 2×3 punten axiomatisch,1x verder bij ons,alleen uitbreiding getallentheorie complexe theorie priem,

10 driehoeken Fermat ,in dit verband,terug het geg,oppervlakken punten geschikt projectief 3 het geggeg
(on)voldoende,(niet voltooiend),
alleen getaltheoretisch priem geschikter ,per computer,,,priem”,door te rekenen rekenend op ref.
C.Reid rekenend,pag…gechikte,geschiktere nagaand mee geschiktere(n) meerekenend te rekenenen,
en als 3punten als vast,(Bravais,waarn.opst. zuiver kristalgeschikt,constructie ontwerp,getal plastisch computerontwerp geschikt) zuiver erbuiten binnencomputer,(ander) programma ,waarnemingen algebr,(algebr) door te rekenen zuiver,juist tot als gegeven,
en rekent zelf door,merkt zelf op,en waarnemer(anders) leest alleen af,leest display gegeven
2×3 punten in volgorde+1opvolgend 1×3punten(andere)2
en stelt,en eindtijd als in toestand stationaire toestand terminaal,duidelijk (voltooit),niet verder niet door programmeur niet door door te rekenen niet,voorlopig als voldoende het rekenen
samenstellend mee de gisteren gegevene mee,
1x,x rekenend ons huidige heelal 17 modelrekenmodel,het geg 5.3(anders) exp rekenend nemend doorrekenend 10 algorithmisch 2 als vast punt,en +1 alleen gewone getallen tot 1oo doorrekenend tot 5 terug geschikt 3 (als gebroken 10 geg 17 geschikte 6.4 beter,en 17, 1×1x priem,beter, (3.2)geg),geschikter
(andere3,blijft in exp) uitgebreider,de laatste uitbreiding,alleen uitgebreider 2 axiom complex,hier per computer 2 extra geg,,priem” niet zonder de laatste computer,,priem”,de recente,en 10 algorithmisch 15 rekenend op het gegeven te rekenene,wel duidelijk duidelijk nemend alleen,
rekent tot eindpunt voor licht de gegevens,1x geheel (10 anders voor licht)geheel anders(als voor licht bronnen,andere),vectoranalyse,vectoralgebra duidelijk
conclusie tot berekenbare oplossing te trekken,(aflezen).

Aanw.: 5 deelruimten,elk 20punten,als gehele 5,1x 3complex2 alleen het gegeven complex (5,3) het gegeven functioneel,120 alleen geschikt het complexe gegeven.
orgamigeg 4punten3projectief niet te rekenen lezen,en niet 4punten hoekpunten 2driehoeken oppervlakken 2punten,gaat niet 1x niet andersom 2driehoeken1 andersom niet punten 1x 3punten zonder vierde,1x(geheel1/2)1x lezend alleen punten ,oppervlakken driehoeken tot 6driehoeken4 gehele oppervl punten geschikt geschikt geschikt,alleen Student het geg functioneel 1 mee als eenz(eenz) tabellarisch tot 10 mee ,
en zonder 4punten 5 ,wel binomiale alleen tabel ,de stochastiek het geg te lezen,tabellarisch bij Pascal in zijn driehoek tot 120 geg tabellarisch 4x te lezen als driehoeken 3 piramidale (zijvlakken,afgetopt,3 ruimtelijk 4 geheel 1 geheel mee,functioneel,(de gebruikelijke voorstellingPascal driehoek),tot n7 aftellend te rekenen als tot 1/2 als 31+1 complex halve gehele niet een gegeven,zonder geg,als door te lezen,doorlezend,in de eigen voorstelling driehoek Pascal door anders 1/2,als tot 2/3 geschikt+1/2,1xals 1/3 alleen door te lezen tot 31 tot 16,1(x) opmerken (optie) ,merkt 1(x)op (optie) op Hausdorf element op,
leest,leest alleen Student alleen 2×1x lezend eenz(eenz) als tot 10 alleen,1×1x als tot 100 zonder,merkt niet verder op,oneindig+1,
niet anders te rekenen
en zonder kromme de stochastiek,de binomiale (zonder) 6 ,r onder5,1xzonder tijdprobl 36 niet,(n+1 teruglezen,de tabel lezend)
door zonder 6 onder n door tot 16 zonder 10 als tot n+1 geschikt 15 als geg als coeff binomiale alleen(en)2functioneel anders door,rekenkundig geschikt,de stochastiek Fisher
ruimtelijk de kromme meegegeven tot 3 ruimtelijk 2,tot 120 gr (zonder4,1x),functioneel2functioneel3
anders door,alleen in de natuur door 4×15 tot 60 door 2×1x functioneel 1×1x als 60 ,het geg 2min+1 hier analytisch 120,1X
rekent 100 punten 2complex3 (andersom) 3,2 complex analytisch voldoet ‘t alleen (5,3) complex rekenend 1x 10 punten,(getallen vectoren),andere 1o(getallen verschillen tot 5 (andere)vectoren),1x mee,alleen exponentieel(geschikt)5 tot 2 analytisch 3 opties,rekentekengeg ,05 reeel voldoende geg,
10*,en vectorgegevens Kloosterman,(ref Oosthoek’s Encycl) lezen analytisch geg,rekening vector rekening niet lezen onder verschil de associatieve wet niet lezen doorlezen onder vectorveld electrisch niet lezen voor een kracht niet alleen als veld electrisch als 100 niet niet alleen niet 10 punten3 gaat 4 punten1mee,zwaartekrachtgolven in het veld 4punten 3 geschikt in model rekenmodel doorrekenbaar rekenmodel 17 alleen geschikt licht het gegeven 10 bronnen positieve verschillen 3 als veranderend 2geg 1 als veranderlijk meetbaar alleen 1,gaat alleen onder voorwaarde,aannemen,heldere ster het gegeven 12 C voldoende present 14C .
*Note 10bronnen2 potentiaalbronnen 1x anders geschikt,richtinggeschikt,3bronnen lichtbronnen.

23/24 10 2017.
(voorlopig)
samenvattend
tot hier niet nagaand gegevens voor polen,en opmerkend voor polen niet een functie gegeven,
ook niet nagaand voor polen gegeven poolcoord niet nagaan,en
wel nagegaan functies 100 efuncties (ander)10 en
na te gaan wel,behalve,(behalve) rimpelingen punten te nemen
te nemen,meenemen functiegegevens 2 meenemend nemen wel te nemen
coefficienten 2 binomiale2
1×1x vervangend functioneel2 lezen voor 2functies.(hierna verbeterd#)
gammaf+1 en automorf alleen 2vervangend 2 lezen,nemen in verh+1, als voor f waarden alleen als geheel geschikt te nemen,nemen,
en oeff f verg,ook onnodig te kiezen niet kiezen,
tot eens bij Pascal in de driehoek,gaat niet 2 ineens geheel 1andere dezelfde niet,
anders dezelfde(n) gaat,ook niet nemen,
onder ref ,,binomiaalcoeff.” te googelen tot ,,d.e.s.d als n is priem,
gaat ook niet methodisch per computerpragramma niet bij ons niet,
gaat wel rekenend doorrekenend nemend bij ons in rekenpramma 1×3 tot andere ,,priem”,en 100rekend complex meenemend te nemen,beide ontwerprekenend duidelijk elk(anders) te nemen
methodisch volgens Gauss’ regel vkwadr congruenties 1anders1 nemend,
en voor de energieleverende luganden-accu’s het ontwerpproces duidelijk te nemen,ontwerpen,
en voor het vaststellen van, zeker het laatste eindpunt,van ons heelal ,het ontwerpproces,ook rekenproces,duidelijk te nemen.FINAL.
#(nagaan,wel de f verg.,en NIET de gelijkheid,ook niet de coeff.
wel,de ander f de verg.,en NIET de gelijkheid,ook niet de coeff niet,
beide geg coeff+1gegeven te nemen
wel als geg voortbrengend lezen,niet als geg gegeven als fvoortbrengend niet gegeven,
niet geg,niet 1x verh 2getallen 1geheel,niet nagaan,hier niet een gegeven,
ook niet verh+1 niet,niet als gegeven,hier niet,
als voortbrengend een gegeven lezen,nemen
2w fw geschikt geschikt verschil(-) nemen,duidelijk)
functies aanwijzen
studie,Lfunctie”googelen door tot onder ,,costructie” in studie lezen tot…Eulerproduct geindexeerd door priemgetallen”,
ander f,nagaan,beter gammaf nagaan,en hier wel pool,pool van een meromorfe f nagaan als gegeven nagaan als in studie te nemen,ook duidelijk erbuiten,morgen na te gaan duidelijk te nemen,hier en daar niet,of helemaal nooit,niet in studie beter nagaan.

2410 2017
HOLD.
(zelf beter uitschrijven)
17 punten raaklijnen punten op afstand,en deelspiralen punten het wervelend,spiraliserend 2 geheel,(halven lezen,3 halven),complex 3x anders tot 3 het geheel negatieve alleen
17terug(lezen),door 3×5 deelruimten anders complex
1×3deelruimten 10complex 100 punten cyclisch1o,wel tekengegcomplex 1×1o,en
aan te wijzen,na te gaan ref 1, en ref2 wisk verw. van waarn uitkomsten,pag 168 tabellarisch geschikt
1onzijdig,niet nagaan,niet nemen,(de kans om 6x kruis te gooien minder bij 6x gooien), wel lezen wel nemen,abundant lezen,nemen n6 opvolgendvoortbrengend 6 tot 20,*

en hier voor 2ontwerpen voldoend,1x(anders mee) complex tot 114voor het ene ontwerp,1×1x als het andere anders complex e 100e mee,(terug tot rimpelingen punten 10 punten),en aanwijzen zonder twee wortels 1/2 niet een probl niet het derde ook niet,(de kans 8x kruis=0=P2xkruis,indien de kansverd=1/2 ,pag 167 ref 2 ,aanwijzend 2 wortels tot (-)nemen,derde geg tekengeg kansverd optie nemen,enz.(voorlopig tabellen geschikte n=0 tot n= 10,2x als tot n=1als tot n= 10 lezen,opmerken door op te merken zonder eerste 10 laatste 2 alleen lezen,n49,n50 HOLD ON OM

*1xlezen,1x 10(zelf priem),rekenend,terug 75 alleen lezen,door,1xzelfde (tekengeg tabellarisch geg eenm geg),gaat alleen door,ref2 lezen,
5x 10 anders subtabellarisch 3 geschikt in geheel,1X tot 3 lezen,rekenen,doorrekenend
3 verschillen(tekens 17 tekens 10) geheel geheel 10 door op googelen rekenen,negatieve priem het gegeven priem negatieve,(wikipedia onder ,,Lfunctie” googelen,
en intussen input 2cards gereed maken,
doorgoogelend sub onder ,,constructie” tot Euler priemgeg d.e.s.d,etc
en nemen wij hier ,niet een geg als voortbrengend als een functiegeg niet,voortbrengend (een) geg voortzetting analytisch complex alleen (een)geg als (3functioneel2) een geg geg voortbrengend op te merken op te rekenen wel,(en)
neem aan,nemen wij aan,(to check,pse),
voldoend geg theoretisch eindstadium heelal ons rekenmodel geeft aan,stelt rekenend vast,en,
ander ontwerp luganden accusysteem te specificeren,en
behalve ref 1 op te geven,negatief priem,selectief lezen,nemend geschikte,geschikteren lezend te nemen,enz. pag 434 t/m 452 duidelijk lezen te nemen,C.T Fry, ,,Probability and its Engineering Uses,9de druk ,1928,
( beter verbeterd uitschrijvend lezen,2x A-4tjes 1×1 als verklaring te lezen dd 2410 2017 blad 1/2,blad2)
en wel lezen wij andere geg priem 6punten3 anders 1xom,
om Sachs,… geg 3.5
om,1x(5.3)
Om 1xOm gegevens getaltheoretisch priemgetaltheoretisch analytisch voortzetting,
behalve hier bij ons 2(functioneel)1
1x geheel negatief,1×3 negatief priem te nemen,gaat voortbrengend geg,1x -10 het geg om te lezen lezend als priempriem tot product 1x exp-3 alleen als tot exp-2
analytisch 5,1x
en anders gaat,gaan wij hier niet na fysische data 10 constanten natuurconstanten 12 niet,(fysici,ook astrofysici gaan zelf na),
gaan wij ook niet verder niet na
L-functie,1×2x te lezen voldoende als 1×1x te rekenen,tot Euler priemgegeven d.e.s.d… ,
laten wij over priemtheorie aan mathematici over
op 1gegeven na,Om,1x priemgeg 2,resp.Sachs en resp. …
ruimtelijk 4 punten 3,gaat niet anders analytisch 3punten 2 andere1 , Projectief 1x te rekenen
3,5 reeel,in de natuur Om,1x(5.3) het geg te rekenen.
FINAL FINAL.HOLD
zie,voor bewijs einde tijdperk ons heelal,als rekenbewijs,1 A-4tje dd 2410 2017,en om als bewijs aan te nemen,niet zonder,hieronder, de volgende verwijzing dd 2510 2017 mee door te nemen te nemen,
en ook niet zonder,per heden,2510 2017, als gegeven Lorentz derde geg mee,in archief vrij ,na self-check vrij toegankelijk voor collegae ultimo 2610 2017,vrij 1 A4tje vrij om datum einde van ons heelal zelf ,DV,ultimo passato het rekenbewijs in te zien om het als info in de eigen kalender te registreren.

2510 2017.
als ander einde van de wereld,zelfde dezelfde oplossing ,een andere, te rekenen
zonder geg Bose -Einstein- verd functie gaat’t niet 1x niet zonder Lorentz-geg tot dezelfde zelfde andere oplossing meebetrekkend rekenend doorrekenend te nemen,zie archief 1A-4tje dd 2510 2017.

2510 2017.
[En we worden morgen wel gek,als we het onszelf ooit toe zouden staan.En we laten ons ook niet verzoeken het ooit te worden,al helemaal niet in Zwolle.Maar wij rekenen niet alleen af zonder anderen,zodra men maar wil.Wij houden onszelf voor gecertificeerd tot ooit iemand wereldwijd over hartblokkeerders vermag te spreken en over Darfur eerder nog dan over Syrie durft te berichten.Onze waarheid blijft onaantastbaar].

2610 2017.
sluitend getaltheoretich 5,3 fysisch theoretisch in de natuur.gaat zelf rekenend in de natuur na de 3 bekende Lorentzgegevens axiomatisch (bij ons) voldoende 2 rekenend 10 gaat het,en rekent zelf hulprekenend 3/8 het rekengeg 3complex2 doorrekend zonder 10 gaat ‘t Riemann’s
Hoofdrekening 1X.x bij ons als 10axiomatisch als tot 2 (uitgebreid)bij ons bij Lorentz in de natuur alleen het laatste geg.
Opm.Als aanw.geg bij lezing van klad A-4tjes duidelijk,alleen B.E. verd f complex,tekengeg 1x,1x te nemen te rekenen op binomialeverd de halve gehele 1mee de ene de halve de negatieve (en) de exponentiele de krommepunt3complex2,(andersom afst geg lezen,nemen te rekenen ,2×3 punten ,6punten op afstand 1x(andere)3 tot de kromme ,1x 1×3 tot de kromme ,( tot p=.5,1x,(x))als tot als tot als gehele 1,5x tekenanalytisch te rekenen , getallen (2S complex 10,tekengeg) duidelijk 1x 6 zonder 7 tot 8 (zonder 10,1x),verder duidelijk wel#,
en,duidelijk ook,nagaan nemen,in het andere ontwerp,luganden accu set,duidelijk tekengeggeschikt1×1x als aangegeven kromme bij stochastiek chi kwdr,duidelijk duidelijk(en niet zonder tabellarisch geg) teruglezen,(als ,,Steiners-lichaam”het item,buiten het schakelend item,hier

en anders lezend te nemen in het andere design als schakelend geheel anders tot 3,het complex geheel meenemend te nemen 3punten5 als andersom en als binnen samengesteld kristal andersom+1 door
Extinctie+1 als gegeven binnen (vlg) deelkristal,alleen golfl geschikt lezen 1/(distinctie),voldoende meetbaar,extinctie,waarneembaar,1x berekenbaar(geg display opmerken),1×3x als 1×2x Ext geschikt,1x anders in volgorde 3punten (anders)2 ,berekenbaar interface,1x.1x
merk op,hier onnodig tabellarische logarithmen gegevens,zal zijn geschikt in hun fysische studies,betr balans.energie,alle typen, en materiaal-,massa-balans,voor astrofysici,(als bekend ook in industrieel procesontwerp).

compl oppervlak deeloppervl duidelijk doorlezend complex 2puntencomplex3) tot gereed volledig ontwerprekenontwerp het juiste,(en niet zonder kristalgeg als tabellarisch geschikt tekengeschikt nu het aan te wijzen gaat),ontwerp , het eenmalige ontwerp,1×1x,gereed gereed,betere energiebron gereed,(facilitystudy)
#en zal zijn Weibull ,Poisson anders wel nagaand##,aanvullend ontwerp archief, vanzelf ontwerpend wel rekenend duidelijk,zal zijn item vloeibaar kristal zal het display gegeven te nemen duidelijk zijn.
##ga beter anders verzamelend gegevens nagaand hier,
B.E.statistiek nagaand wet v Planck,1x tot de gelijkheid+1,gaat 1×3x als te vervangen Poisson 3tekens (andere)2 B.E.vervangende (f+1),2 tekens,en bosonen,voor straling,gehele bosonen niet anders,
en 1x 2x door te rekenen tot 1/2 bij Planck de gelijkheid +1(lezen)rekenen,1/2 .1/2(door bij B.E. teken Poisson nemen).1/2 complex door te rekenen,en wel tot zekerheid anders niet zeker,en ook q.m.duidelijk,noodzakelijk, doorrekenend nemen,Extinctie als kwadr,1x extra geg te meten 1×3x doormetend 1×2x verschil geschikt,zeker bewijs,(nu het wiskundig gaat,voldoende tekengegevens beschikbaar).
{opmerkend,teruglezen in deze blog,geg (mx+1) en 1Coeff2 in 1/ 1/2.1/2mx….,en dimensies geen punten halve en tekens ook niet,gehele alleen,tijdpunten complexe drie,anders negatieve alleen,lezend behalve behalve Euler hiervoor tot…,,d.e.s.d…”.hier verder behalve onder ,,Lfunctie”,sub ,,constructie”
en hier(andere)1,wel(L+1),voortgand,
en hier door,ook ,,vermoedelijke informatie”,,,pool(functietheorie)”hier, anders,behalve behalve
,,voorstelling absolute waarde gammaf,nagaand in voorstelling te nemen,alleen te lezen in de natuur protuberansen ,als (behalve) bij de zon bekend ,ook elders functioneel (aan (te) nemen,waar te nemen, en na te gaan vervangend gegeven,als vermoedelijke informatie nagaan niet alleen langs verkorte rekenweg einddatum heelal versneld (verder) door te rekenen te nemen,mee te rekenen, studie uitbreidend, erupties op aarde, en elders, rekenend bekender te nemen,als verder nagaand in studie te nemen,bekendere vooraf op aarde door te rekenen nemen.
Opmerkend lezend,tenminste te lezen tot hier,en onze F.leest zelf andere functies,deelfuncties zonder (S) beter na te gaan,rekenen s,t rekenen tenminste nagaan.
Aanw.:ontdek,zoek,wijs elders aan door te rekenen,mee te rekenen,een vulkaan aanwijzen,een buitenaardse,continu in bedrijf,als de ene bij ons op Hawaii als de andere,2aftelbaar1,mee te rekenen niet zonder getallentheoretisch geggeg 49 tot 64, 1×1x als tot 65,(tot getal kardinaalgetal het meerekenend gegeven gaat nu anders,als functioneel lezen,als zonder pool,vulkanen rondom in een ring mee te rekenen rekenen,(vanzelf) wel duidelijk,anders hierna wel,het rekenend rekenen.(anders vooraf teruglezen,ook in deze blog voor het rekenen zonders,zonder t terug te lezen)}.
2810 2017.
Verwijzing.Tot volgende blogtitel,,afhandelen zaak Zwolle,deel 2” dd 2810 2017 als studie te lezen,vulkaanerupties in studieprogramma voor commentaar door te lezen.

2610 2017.
[Laten we maar beter naar eer en geweten handelen en de mensen niet onnodig, onrechtvaardig, behandelen,vooral niet door justitie.Laat maar rollen de nalatenschap van het kapitalistisch-socialistisch complex en verdienen we alleen eerlijk ons staats-inkomen].

De zaak Utrecht afhandelen.

15 september 2017

Lees terug,lees door,onder vorige blogtitel ,,de Den Haag affaire” het bericht aan de rechtbank Midden Nederland te lezen.
En merk op, en de zitting dd 2109 2017,rechtbank Midden Nederland om 13 uur.30, nu afgelast, voor mijn zaak afgelast, en in dier voege opmerkend,dat nu de rechtbank Overijssel te Zwolle met de taak wordt belast recht te spreken.
Om te verschijnen neem ik aan,dat het een massaproces wordt in Zwolle,ook voor inmiddels vele andere onheus bejegenden het proces wordt,als het doorgaat.En dan zal het zin hebben,dat allen komen,om allen recht te doen,of zij nu een advokaat konden bekostigen of niet,zoals ik wel,want ik heb nog een paar vrienden met wat sommen geldsommen centen .Ik kan zelf geen advokaat vinden.Maar samen komen we er wel uit.Alleen ben ik er te lastig voor bevonden.met dien verstande te ,,gek” voor gevonden.Ik kwam niet in aanmerking.Kaltgestellt.
Wie droomt niet van restauratie,van het goede,oude,bewezen rechtssysteem?
We zien wel,als ik al kom,als het al nodig is,als het al doorgaat.Kaltgestellt.

Mijn eigen eisen blijvend,incl.bijbehorende claims,blijve,mijn eis blijft in een openbare zitting van een Nederlandse rechtbank,of van het parlement in Nederland,ook wel erbuiten,alleen van het Europesche parlement in Brussel erbuiten,of ook wel,wel in Europa ook, in Straatsburg als uitspraak van het Europesche Hof,dat de second opinion van bevoegd psychiater bevestigd wordt blijft mijn eis.Mocht ikzelf uit de tijd raken,dan is men nog niet van mij af,ik had een paar kameraden met wat geldsommen nog en zij houden ook nooit op te denken, in wie anders te geloven……
De rechter hoeft van ons niet te denken de ergste verschrikking voor de mensheid is het socialisme en hij hoeft er van mij niet aan toe te voegen door te denken,dat zodra het samenwerkt met het kapitalsme de gesel terugkeert ,voor de mensen een gruwel.Hij dient rechtvaardigheid na te streven voor ieder,daarin zijn we allen gelijk.Lijk of geen lijk.Over my dead body.Verblind.
Want,ook voor degenene,die bij leven niet een advocaat vinden kan,niet een rechter ,die recht spreekt,die rechteloos een leven lang in het duister moet verblijven,zal toch eens de dag aanbreken,waarop hij de zon boven de kim mag zien klimmen,de dag,waarop hij beseft ik heb in het duister Assurbanipal achter mij gelaten.En in de nacht ziet hij verheugd ook het licht van de sterren van het hele heelal.Hij gaat nooit meer naar bed om te slapen.Laat de doden hun doden begraven.Deze dode gaat leven.
Gebak met chocola op Zaterdagavond en ’s Zondags een zoute haring ,vroeger een paling,en zoete limonade met veel echte suiker erin.

vervolg in de sterrenkunde,merk mee op tot hier,
wel tweede geg Prox.c,rode dwerg,als confg+(andere)1,{prox .C,drie begeleidstrren,lees terug het geg),
lees door getaltheoretisch,lezend halfpiramidaal het model 1×1xals tot 2terrenCntaur gesciky in model rekenmodel de gegevns duidelijk,(teruglezen oneindig+1 tekens Fermat riehoeken,1×1,gaat sluiten halfpiramidaal+1 sluitend te nemen nu het gaat,laatste geg ,,priem”‘,recent aangetoond per nederlan computerprogramma,nemen wij duidelijk complex rekenend1×1x,,tweee halve piramidale gehelen geheel,1×3 sluitend

merk wel terloops op als nalatend geg complex rekentekengeg andere planetoide(n) als Cruinthe 1x satelliet 1x doordoor te rekenen,nalatend rekenteken op te merken,
en model,geschikt halve piramidale als object tot sterren 6 Centaur 3 als theoretisch binnen complex model rekenmodel,voldoet ,,priem”2 tekengeg 1compl2,1x rekentekengeg geschikt,1x,nalatend geg spesifiek op te merken,
en ,algemeen, hier opmerkend als groepentheoretisch getallentheoretisch als priemgetaltheoretisch voldoet hier,opmerken neemt zelf perioden 2,elk als kwadraat,elk zonder rest,
en ga hier beter na Centaur 5 sterren 6 geheel,lezen,helderheid geg,niet nemen,anders meenemen,als geheel+1,helderheid van nabije koolstofster witte dwerg mee te nemen,tekengeschikd helderhed+1 geschikt 1x mee mee 1x elders in H!! gebied nalatend tekengeg neutronenster,witte dwerg laat na,
voldot ons ergens anders vooraf in het rekenen te nemen,vooraf 1x teken,vooraf aan S.N, duidelijk te nemen,nemend,1xoptie vrij,te nemen,later wel..
hier sterrenbeeldenlezend
Plejaden lezen,en 3 sterren heldr 4 elders in Plejaden waarnemend,waar te nemen,te lezen,
en lezend,(voldende present),vervangend gegeven H11 gebied lezen vervangend te nemen,bruine dwergen als rode anders als rode zonder fusie voldoende
als bruine dwergen 3,4 te lezen,andersom reeel nemen mee te nemen 4heldere stralers 3 lezen,1xals teken geg geschikt op te merken te nemen,meenemen (plejaden zelf als ui zicht ,niet verder nagaan,Plejaden opensterrehoop in Stier,zelf hier niet nagaan,als Schutter niet 1×1x niet als Aquarius hier niet, niet 1x analytisch niet,wel, wel tkens mee,5 tekens mee,tot 4,1×3 tekens,1(x) zonder 4 dwergen,bruine (1×3) mee,nu het gaat,geschikt geschikter 1×3 gaat,lezen ,,Slangendrager “1,5x DR tot 12tekens als 18 Sl.dr leest 1x tot 13.laat ons na 1(x) het teken,samen optie analytisch 3,1x
en onze Functie getalf voor gehele getallen het gegeven complexe F deelfunctie 10 punt het gegeven in de natuur hier gegeven 3punten geschikt 4 door,terug analytisch gehele geallen,behalve (zonder)4Fermatgetallen,kwadraten 1x,en bij Remann geschikt door, analytisch de F geheel vrij,alle getallen gehele te rekenen,in reknmodel 15 algorithme door te rekenen te nemen
en alleen,en onze zon en planeten zelf in D R,, tot andere zon en zijn planeten op te geven als tot 1 andere nieuwe Aarde met zon,andere geschikte planeten als aarde,treffenwij in DR niet geschikt aan,nu het als open sterrehoop Plejaden zonder zonder geg Stier,als ander geg Zonder Stie bij ons het model niet gaat,(ook Waterman niet,ook niet).

1509 2017.
behalve hier rekenresultaat voor planetoiden tot satelliet bij ons in archief dd 1509 2017, 1×3 A4tjes niet zonder voorstudiegeg klad mee 2 Atjes dd 1409 2017,
tot gegeven,voorafgaand aan,en beter bekend binnen elliptische sterrenhoop beter bekend,als een vlg SN bekend,als rekenresultaat bij ons bekend, berekenbaar.,doorlezend voorlopig in studie pag4 en pag 5,klad ,mee tot 1A4je ale dd 1509 2017,bevattend als laatstebeschrijvend ge als frequetiege tot exp 4 voorheen
bekend N1,N2…,lees terug,en lees pag 6 de besrijving geheel door,geg 1×17 (v/d Brandhof),het 9×9 sudokageg,binnenin andersom geheel me,1x gaat 10 mee,2×1x,elk voldoende in aantal +1 geschikt,anders niet alleen indezelfde richting als raairichtng voldoende (voldoende) door )door anders niet te stellen zal zijn zonder 7/8 niet als het probl door,als e rechthoek gegevens punten gehele hoepunten voldoend 2×2 (veronder) stellen fe nem,aannemen,
wijs aan binnen het systeem Periodiek systeem 10 metalen te zoeken,geschikte(re),5 geschikter alleen 1x (zonder)4 geschiktere alleen,tot het laatste geg 5.3,hier alleenals tot het laatste geg als frequentie geg 4 exponentieel,Werkt 1X,1x,(lees analytisch 2mee),duidelijk lezend,werkt 1x als straalzender,1x zelf verbindig,
zo,voorlopig ,te zien,en langs verkorte weg rekenend programmerend zullen de gezochte bewijzen,in de in de astrofysica vanzelf volgen,berekenbaar zijn. (en vanzelf wel duidelijk de geg 8×8 getallenschema,norm.verd,vrijheidgraden, punten,dimensies,tabellarische gegevens als getalengeg,alle geschikt nemen te nemen,vanzelf wel duidelijk te nemen,programmeren,NOTe #)

1609 2017.
Aanwijzing.
de spectrageg van 10 heldere stralers,intesiteit als tot geschikt (helderheid+1),1(x) te rekenen 1tit 1×2 geg doorrekenend
en mee de golfl geg 5 geschikt in geheel +1

getaltheoretisch getaldifferentierend gehele getallen behandelend nemen 7gehele2 andere 5 gehele+1,en andere 5 anders 1 behandel (t)d 3 reeksen spectraalreekesn 2 tekengeschikt mee,behalve practisch spectr.reeks+1 geg theoretisch geggeg Taylor2 anders 1 mee anders Tayler1 mee niet anders 1×1anders niet bij Plejaden anders niet geschikt erbinnen anders niet 1 vervangend punt zoekend,als complex punt door te rekenen zonder H11 (on)geschikt,niet aanwijzen niet mee de neutronenster witte dwerg niet verder meebetrekkend.(Aanw: complex model 5punten helder,Plejaden geschikt complex,en als buiten onze melkweg,als punt complex,reeel,1x door te rekenen vooraf, vlg S.N doorrekenen,nemen,gegevens duidelijk voldoend)

anders,en lees nu behalve spectr exponentiele geg 3/2,neem mee andere geg logarithmische geg als tekenloos mee ,neemt1x ,
(leest)geg3, 5 als andersom geschiktere,verschil positief lezend 1x anders als+1,1x mee) duidelijk,en 1x(ander)10 mee te rekenen en 3 geg 1×2x tot 6 (zonder7) als 2ongeschikt ,beide, stralers 5 stralers 3 geschikter,wel geschiktere 10 zonder 3 alleen 5 heldere stralers,
duidelijk als tot gehele getallen door rekenen 2 andere mee,aan te wijzen in P.S,te zoeken binnen (deelgebied) heelal,(Hertz-Russel het aan te wijzen hulp geg), 1x geheel +1 gegeven te rekenen als tot 5 door,2 stralers lichtsterkte geschik,en elk vereffent 1x,1x rest,zonder 2probl,gaat alleen,lichtkromme lezen als halve kromme ruimtelijk deelkromme oppervlak vereffenend als het geg op te merken te lezen,en kromme bij Planck 1 punt erbuiten,buiten deelopervl,zelf als een verdeling een punt functioneel als rekenpunt tot de lichtkromme +1 ruimtelijk als een deelkromme oppervla 2×1x als 1×1x op afstand tot deelkromme op lichtkrommedeeloppervlak als scheef onder een hoek erop analytisch 4punten projectief 3 op schuinlopende krommelijn erop,door te rekenen spectra geg van 5 metalen 3 geschikte geschikteren en als geschikt geschikt,ruimtelijk onder een hoek ruimtehoek 4/3,halve hoek lezen de nemen ander punt als een geg punt radiostraler zelfde punt radoverbinding nemend lezend,nemen tot de gezochte bewijzen rekenend doorrekenen te nemen,nemen,hier 1x anders berekenbaar nemen,alleen spectra,posities van sterren ,klassen stralers helderheid de gegevens als zonder kennis als van golven anders als golven,niet zwaartekrachtgolven hier niet direct mee tot het bewijs als bij ons het vermoeden voorheen,anders berekenbaar hier bewijs hier ,nieuwe Aarde met eigen zon ,op komst,nadert 1x,x tot ons systeem planetensysteem lezen 1x anders berekenbaar,tweede bewijs hier,(noodzkelijk).
studie geg:helderheid lichtromme, have,en 10 sterren 5 geschikte geschiktere 3 extrageg2 naar rood,2×1x een piek 1kleinere,1 grotere en binnen H11 deelgebied alleen 2lijnenwaterstof geschikt,niet anders waarnemen /komende S,N. vooraf doorrekenen/Hertz-Russel diagram/verd Planck nagaan.en
als geg doorlezen sterrenklass helderheid tot spectraalklassen kleurgeschikt lichtkracht geschikt H.R.diagram hoofdreeks geschik,rode reuzen,witte dwergen spectraal reeks geschikt,(voorlopig)
witte dwerg in elliptische sterhoop door tot rode reus koolstof ster andere nemen geschikt geschikt speectraalklas geschikt nemen,te nemen,
lezen doorlezen binnen melkweg ook wel veel waterstof
spectraalreeks waterstof lezen,door tot Humpry reeks geschikt,nemen,binnen melkweg +1 oneindig het geg Humphry lezen,bij ons door te rekenen,nemen,nemen ,duidelijk (Humphrygeg)als n+1 duidelijk,eenzijdig alleen nemen duidelijk gegeven,bij ons door te rekenen nemen te nemen niet alleen tot cm 21 het geg mee bij ons ,sterker versterkt tot als geg 5 cm,werkt 1X,en bij ons or te rekenen,(nu het gaat,niet zonder het recente ,,Priem”‘getal gegeven per computer in Nederland aangetroffen,dd… door… N.N.,lees terug in blog,en waarnemen 1×2x gaat 1×1x als geschikt,1×1x metend duidelijk nemen,wel duidelijk,detectie)duidelijk wel,
en n=1 in complexe voorstelling te rekenen Humphrey geg n+1 te rekenen,1x tekengeg
behalvele Plejaden 5 heldere ,2×1x als 1×1x erlangs (en) 1×1x)geheel +1 als +1 mee,langs & een groep,niet een rekengroep,wel Groep+1 ,1x als rekengroep t rekenen,en vervangt 1×1x teken alleen lezen,werkt !x, vervangend 2 duidelijk nemen vervangt 1xneemt ,(on)nodig verder niet nagaand 6heldere 5 ,Centaur niet Plejaden,wel 1×3 x door te lezen,(waarnemen),tot geg als 1x te rekenen rekenen zonder probl 2 als logarithmich als prbl anders als (anders)+1 ,exponent leze,nemen,en 1×5 geg waterstof spectraallijnen,nu duidelijk geschikt rekenen nemend te lezen,waarnemend 1×3 x doordoorekenend 1×2x anders niet tot sluitend bewijs
(1×1x1x),analytisch alleen 1×3 het bewijs,
en Perioden 3 jaren waarnemen nemen
tot behalve waterstof veraf tot geg 3 en als tot 1x te nemen 6 geschikte lijnen zonder 2probl 2 andere niet,2×2xlezen 6lijnen,ander watersrtof nagaand als nabij, ongschikt 4 als probl 1×1x niet als zonder 4 niet anders binnen beperkt gebied+1 waar te nemen,verder probl anders niet uit te sluiten,uitsluiten,1×3x waarnemen tot geschikt waarnemingen geg 2 tot geschikt binnen 3jaren waarnemen duidelijk,
en heldere stralers 2groepen tot 3,de nabiie dwergster dubbelster lezend derde geg,doormetend tijd en afst als simultaan in complexe model lezend,bij ons axiomatisch geschikt2 rekenend als gehelen 5 objecten 10 lezend metend 3 jaren waarnemen mee lezend 3perioden5 jaren 5 rekenend te nemen duidelijk niet zonder alle benodigde geg als waarnemings geg 1x (zonder 4 ) het 15 algorithme 1×3 nemen,1×2 meenemen,15 x15 doornemen nemen,
en duidelijk in model,en binnen complex model reken model S.N,1x doorrekenen,hier als geg
Planckgeg alleen tekengeg 1x(functie+1),als verdelingsf lezend,als ,,zwarte straling”als halve kromme tot als andere kromme 3punten scheve lijn lezend te nemen,zonder ruimteprobl 4punten 3punten nemen functioeel nemen,en 1×5 afstand geschikt tot lineair +1,tot 3punten reeel 2als geschikt,geschikter 1 als straalzender zelfde verb,,Detectie,!x,1x bewijs rekenend berekenbaar nemen,nu het gaat,
(voorlopig blind inzien),
voor een bron het gegeven 3 voor een bron1 het gegeven,2cm nemen.

1709 2017
Ik hoef niet bij de rechter aan de beurt te komen,wil wel als eerste bij hem aan de beurt komen,als ook andere slachtoffers z.s.m .recht wordt verschaft,
als daar zijn anderen,andere slachtoffers, onder het poltiepersoneel ontslagen, met als ontslagreden een valse k.z.v.,niet te weerleggen door het werk van bedriegelijke mediator meewerkend in het complot inzake ontslagrecht-procedure,
en anderen,als daar zijn psychotische en andere patienten als slachtoffers,waarop ongevraagd en ongewild, illegaal proeven worden verricht,op hart,hoofd,hodinhoud,oren,enz.meerdere zakan bekend, en
andere slacht-offrsals zijn PGB-trekkers,plotseling slachtoffer zonder uitzicht,onheus behandeld,alles van jarenlnge toelagen in eenmaaal terugeisen,gemener gaat niet,
en als het toch om geld moet gaan in de huidige revolutie,zelfs de belastingdienst treft blaam,klachten terzijde schuivend,oneigenlijke aanslagen direct te voldoen,en na bezwaar niet teruggeboekt,zelfs de dienst moet mee in die rare revolutie van vandaag,
Houdt toch op met die onfatsoenlijke revolutie,de mensen zien het in,liever vrij dan onder te grote macht kapitaal samen met de macht te progressieve politiek,zuchtend en als slaven zwoegend te moeten leven,door te moeten leven zonder vreugde en uitzicht op echt leven ,tot niets rest dan alleen het recept voor de snelle dood aangesmeerd te krijgen na een voltooid leven zogezegd,je krijgt alleen een vies product alleen met een vuile bijwerking alleen.Je houdt er altijd een nare smaak van in de mond,ook als je dood bent. Elk weldenkend mens leeft weer en zet het kwakzalversspul op tijd bij het grof vuil en die hele stiekeme, krikkemikkige revolutie erbij.Gaat U voor.Voor restauratie. Niets anders.

1909 2017.
1x anders lezen,opmerken,in voorstelling nemen,waarnemen meenemen
door te rekenen,en als derde periode voldoende, binnen Plejadengebied,1x ddoor te rekenen te nemen tot 6 geg alleen Humpru+1 geschikt 6d de geg voldoende als binnen 5 heldere stralers, en 3 andere srrenstelsels,elk 5 krachtige stralers voldoende binne 2 zicht baar,en binnen 1 ander periode 10 zichtbaar,
voor ons voldoende (voor rekenprogramma),
lezen,nemen opmerken bij ons,bij nabije witte dwerg dubbelster,behalve drie punten warterstof spectraal analytisch 5 stralers uit veranderende sterrenstelsels 3, wel duidelijk gaat 3puntren functioneeLPlanck analytisch 1x (on(voldoende onvoldoende
en voldoet wel SN Brahe,SN Kepler mee !x bekende Chinese SN 1054 (en )voldoet anders de door ons vooraf door te rekenen komende SN mee Brahe SN en Kepler SN
gaat te rekenen,bij ons de rekengeg terug te lezen 6punten 2×1x te rekenen 1×1x vldoet,Planck voldoet
in rekenprogramma 1x ruimtelijk 4punten,(en Fermat wel 1x niet 2x meerekend geg priem,progr geschikt schrijvend) meetkundig alleen 3 geschikt ruimtelijk Projectief te rekenen,en niet zonder dualiteit melkweg geg Hertzsprung-Russel Diagramhederheid verzwakt 4punten 3 veranderlijk 2xnagaand dualiteit 1×1x en voor druk anders binnen Aarde Gotz c.s geg opmerken,analytisch functie deelfunctie 10 complex 1 punt,1x buiten theorie 1o complex punten stralers 10 geschikter 3functioneel 1x,enz.analytisch ij ons tot bewijs berekenbaar en in yimesheet opnemen,andere zon en planeten 1 Aarde als nieuwe,het volgende geg andere zon andere nieuwe aarde blijft als ge mee voorlopig nier specifieker te rekenen
Aanw. voor het rekenen
1x als rekent Perelmans gelijkmatig +1 tot 2.1 door,doordor,1x rekenend,wij rekene door tot als geg Perelmans !.1 door (eN)als amdesom1x niet zonder 4,1 Fermat geg 10 driehoeke 5 ,1×1x tot geg onendig+1 het geg als tekengeg als priemtekengeg als tot laatste bekende te nemen,meerekenend 1x tot LaplaceLagrange20 punten 10,punten (anders) Lagrange e 10 stelsel rekenstelsel geschikt axiomatisch 2 hier duidelijk tot 2Ramanujan1 nemen alleen lezen,en als geheel berekenbaar te rekenen.
AMENTMENT
20092017.
(verbeter),Plejaden in Stier,anders mee waarnemen 2×1x waarnemend 1×1x1 mee,tijdlengten bij dwergen geschikte geschikt mee 1×1x tijdig als in Slangendrager voldoende mee,als objecten Plejaden als geschikten geschikter geschikteren mee,voldoende(n),
nu wel duidelijk (te)nemen,nemen(d0t
drie punten,als wolken 2 extragalactische en1punt a.s S.N.als (andere)Lokale Groep+1 voor ons als voldoende geg als tijdgegeven onvoldoende door te rekenen te nemen gehele 2 als koudste tot als een hete als heetste (en)2gehelen,a.s stelsels elk nieuwe Zon,nieuwe Aarde,als entrygeg binnen ons melkwegstelsel aankomend te nemen, 1 stelsel 2 als erbinnen,1x (on)voldoende als erbuiten tot ruimtelijk geschikt,projectief 3,1x als bij Stier projectief 1×1x de een langs de ander,(anders) erlangs,extra geg 2 snelheden 1 (ander)geg als snelheidsveranderend mee,
[en lezend als verdelend (lezen) als geg als 2/3 rondom,als geg als voor temp.hiet rekenend als Stralers geschikt,(on)onderbrokenrekenend als gelijkmatig,1x1x en,(en duidelijk per 2109 2017,doorrekenend gaat het anders magnitude anders gegeven,gedurig,binnenrekenmodel (lezen),in de sterrenkunde hier analytisch 1x en als 2 geg1 theoretisch binnen de fysica,hier gelijkmatig als tot (2.1) door gaat alleen hier terug door tot 1,1 rekenend in model reeel het enig geg voor waterstof spin 1/2,extragalatisch als andersom 1.1 andersom hetzelfde geg in beperkt gebied rode dwergen Plejaden 1x1x(zonder) 5 heldere Pljaden stralers 3 als geg bij witte dwerg dubbelster,en alleen geschikt magnitude niet voor licht het gegeven,en wel doorrekenend tot 1/2,aat 1x3x,Planck verd punt,Maxwel 1punt mee,verder wel duidelijk,tot laatste geg 2cm geg brongeg mee],
wel derde geg,gaat behalve derde geg eerste op snelheid voorbij,temperatuurbeweging mee lezen te nemen 2x 1x een zon ,eerste,gaat alleen 10planeten 3 (ongeschikt,schrap Trappist c.s.,niet onze gegadigden),de andere,(lezen 1×1x een zon),gaat voldoende afvlakkend ruimtelijk 5 planeten3 binnenplaneten 2 mee als buitenpl (on)geordend bewegend,duidelijk ,en bij ons timesheet aanvullend te nemen,in eerste instantie de koudere aanwijzen als eerste te nemen,beter aanwijzend aftellend in tweede instantie de hetere door te rekenen als laatste eerste speciaal in timesheet duidelijk aanvullend nemen,spec.zon en nieuwe Aarde beide aan te wijzen,beide doorrekenbaar,niet als andere zon,Aarde,niet anders als geheel zon niet verder te specificeren,en fysisch behalve Planck verd in theorie mee, en als geg als verdelinggeg,als Maxwell verd geg mee 1x mee,(op te merken,en deze objecten botsen niet als een gas ideaal niet,teken 1x optie,opmerken,meenemen,nagaan,spin electronenspin niet anders geg in melkwegomgeving Plejaden niet anders als erbuiten niet anders,ook niet 1xniet ).#NOTE
en
te lezen,doorgaand, op te merken
als geg zwarte dwerg als geg als hypothetischgeg
meelezend ,behalve op 1×17 schema,het volgende 18×18 als hypothetisch geheel,geheel tekengeschikt 1x,x rekenend op voldoende gegevens rekengeg ,en alleen ons heelal als het halve gehele+1 ,rekenend doorrekenend nagaand tot toestand+1,hypothetisch 1×1x zekerheid eindtoestand lezen,timesheet aanvullen.
Voorts,
en duidelijk de gegevens getalschema 8×8,teruglezend 1×3 anders behandelend de getalgeg geschikt te nemen,hier meenemen als geg voldoend,
en behalve schema 10 (behandelend) binnen schema 1x 17,en andersom(behandelend) 1x als 10 andersom,1x(anders) teken als p+1,alleen waarde teken,analytisch geheel lezend,te nemen en mee te nemen duidelijk lezend,
en als cirkelpunten wel ,hele cirkel halve ,behalvebgl 3deelbglengten reeel en als snijpunten met diagonalen,1x 1x(anders) lezend 2×2 snijpunten hoekpunten rechthoeken binnen bewegend systeem 2punten hoekpunten vierkanthoekpunten gaat anders als geg gaat binnen roterend geheel diagonalenlengte 2/3,punten voldoend(geschikt) geschikter 1x (andere) diagonaal projectief 2/3 mee ,(wijst A.v/d Essen hen wel aan0 ,tot 6punten 2×2 op te merken,nu het gaat behalve reeel 3
bgl deelboogl,aalleen rekenend te nemen 5punten als 2 tot op afstand op bgl 3 erop,als tot 3 rekenend nemen deelbglengten 3 complex binnen roterend geheel als tot 3 rekenend te nemen,anders niet tot geg 8×8 als te behandelen ,door te rekenen 1×3 (1x zonder 4) als tot 5 doorrekenend geschikt behandelend,(fysische geg gaan mee) bij ons te rekenen te behandelen,en behalve voor andere zon en planeten,en voor andere planetoiden als Cruinthe,meebetekkend andere astrofysische gegevens als (buiten)vulkanen,erupties,gebeutenissen mee andere anders mee,behalve de laatste toestand eindtoestand,aan andere zijde alleen,tot nu toe te complex en niet door onszelf te behandelen.
# 1509 2017NOTE 2009 2017#
merk op,voorlopig hier wel op te merken,
punten,dimensies,vrijheidsgraden,als constanten,coefficienten,Discriminant,als coordinaten als getallen, en D+1 beter determinant,niet zonder 10 geg 2
en configuratie(s),constellati(s) anders tot als 16 geschikter ,en gaat Constellatie(s),tot als 16 geschikter tot als 12 constanten natuurconstanten beter(en verbeterend alle beter geschikte zelf nagaand) alle anders als in voorstelling te nemen,als programma beter uitschrijven nemen,in studie nemen,alle geggeg reeele,relevante alleentot gezochte bewijs,(bewijzenrekeningen5 en hoofdrekening,(Hoofdrekening+1),1x ).
2109 2017
gaat 5x lengten e lengten na,werkt 1x ,
en wekt door 5x lengten p afstand lente afstand gegeven,lengte tijdlengten,neemt periode kwadraten3,,neemt terugrekenen,helderheid leest sterkte als het gegeven,magnitude +1 als +2 als in de Noemer,kent anders door 5 gegevens te rekenn tot 3 als tot 2 door1x Als Maxwell gegeven rondom,duidelijk 3 punte 2 andere 2 ,en gelijkmatig +1 rekenend 2 rekenend,hier wel ,in stelsels 10 rekenend tot 5,en leest ruimtelijk 2x 3 punten 5,neemt 10 functiegeg complex 2punten 3,analytisch +1 rekenend analytisch+1 tot Kuipers gegeven 1x in complex reken model erbinnen 1x bij ons tot (5.3)
aANW.:,tot 1/2 lezen ,rekenen,door,(simultaan), + 1/2 in heT heel +1 doorrekenen 2 geg,Magnitude rekenend,2magniduden1,in geheel voor licht wel,andere geg geg druk lezend nemend rekenen simultaan 2,en (3 simultaan 2,alleen voor perioden 3 Periode 2 zonder 2probl 2 rest ook niet voor druk niet niet het probl,(niet),
(druk niet kwadratisch)
en
leest ,neemt,(in deze blog teruglezen,gaat als bron +1,werkt
en gaat anders na twee vierkanten onder een hoek projectief 1×1x voldoende punten alleen,puntenrechthoekpunten alleen lezend,neemt zelf waar projectief+1 onder andere hoek,blijft in theorie het geg bol eens vierkant +1 het geheel anders erbuiten tot projectief +(anders)1 twee rechthoeken elk 4punten hoekpunten ontaard op te merken zonder probl2 het andere ook niet,werkt 1x niet anders,radiobron het gegeven.//ga beter na,schrijf zelf beter uit.
2209 2017.
ga verder na,als functioneel als deelfunctie 1gegeven 10 binnenin als andersom,schrijfft 1x mee,
en hiervoor terug (te) lezen(d) geheel +1 als tot 2/3,gaat 2×1x als 1×1x als tot (3.2) door,in de natuur door,10 geg constante nagand,als andersom 10 als (het) gegeven rekenend 10 doorgaan te rekenen 2 simultaan 8 complex rekent,neemt tot 3 (zonder)5,rekent complex 2 rekenend door,(zonder 4),1x (niet als tot( 5.3),
[merkt op,nog 2 metalen aan te wijzen als spectaal analytisch gegeven],
behale behalve (zonder) waterstof 2×2x als metaalgeg,en ijzer als geg geschikt spectrum bruine dwerg Plejaden 1x als binnen 3 geschiktere 5 Plejadenstralers,nu het gaat,op tijd 2×1x geg 1×1x als geschiktere,spectraalanalytisch gegeven aan te wijzen,anders (optie) aanhouden 1×1x tijdgeschikt andere bruine dwerg in juiste positie en Fe spectraal geschikt als optie lezen,en als 3 geschikter stralers de betere twee elk spectraal gegeven als zwaar metaal mee,geeft P.S.zelf wel op,anders wel opgevend,6x (geschikte) aftellend,doorrekend tot als juist bewijs,!x [Notatie+1]
en lees zelf P.S. door Fe en 5 andere betere 3,
nu het ruimtelijk gaat 3 ruimtelijk 2 gaat 2 geg waterstof1 Humphrey mee tot als Humpphrey+1 waarnemend,neemt zelf waar als het bewijs aan.
Opm. (beter)nodig in (te) uitgebreid onderzoek 1×3 stralers ,heldere ,op dezelfde cirkel omtrek als vierde,een dwerg als een bruine mee,en als Fe geg spectr. (te) lezen als het in spectrum bruine dwerg gaat,verbeterd in waarneming verkort onderzoek gaat,1x Fe, een dwerg geschikt,1x binnen dezelfde waarnemingsperiode een straler geschikt spectraal als geg een metaal als zwaarder,op dezelfde (booglengte) cirkel en als tot binnen volgende periode als derde geg op dezelfde booglengte cirkelbooglengte1×1x als zware zwaardere als metaal spectraal het geg , als geg straler geschikt,en als periode bepaalt,1x ,verderop,extragalactisch binnentijdlengte juist twee geg waterstof waarnemend,wel duidelijk verkort waarnemend te nemen,

2209 2017
preliminary ,voorlopig verkort nagaand
zoekt 26 Fe en 24 Co -27 Cr.leest als -3,1x
geschikt door tot als -2 geg (zonder)126Fe-129 Bi,zonder 1×1 Humpprhey gaat het niet anders sluitend nemend te nemen,
en ga zelf na spectrale geg navragen,opvragen#,en anders wel,voorlopig door,wel meerdere andere als metalen als zware als geschikte nagaand tot, magnitude 1x 10 gegeven en als geheel +1,1x als in stelsel+1 tot ons mee,rekenend ruimtelijk +1 als +1/2 door,door waarnemen bij ons anders wel,wel uitgebreider,rekenend na te gaan(10 metalen 6 zonder Fe 1x als vierde niet,2×3 geschikte geschikter 1×1x andere 3,wel 1dezelfde andere2,bij ons rekengeschikt,en rekenen wij niet,hier niet andere stelsels rekenstelsels te nemen,nemen wij niet,doorrekenend hier niet voor fysici,astrofysici ,andere geg als donkere materie,energie ,configuatie (s),Conjunctie(S) hier niet,laten hen na axiomatisch uitbr.als bij ons als het laatste gegeven geschikt rekenend te nemen
Concluderend voor de ene als magnitude als het geg helderheid blauw Cr spectrum geschikt,tegelijkertijd als het geg als magnitude helderheid, anders het andere geg lezen,waaarnemen,meten,als het gegeven helderheid blauw het gegeven doormeten,tot uitspraak,conclusie,juist te nemen,te trekken,
en
gaat na als geg als uitsluitend geg duaal als Pauli te lezen,vooraf in on s stelsel van zon en planeten als Cruinthe tijstip veanderend lezen,Planetoide satelliet} binnen ons stelsel melkweg stelsel als erbinnen stralers Plejaden de gezochte,enmalig anders te lezen,anders rekenend te rekenen 2lijnen blauw binnen spectrun 1x 1 andere anders nagaand,iets verschoven te lezen,door te rekenen,nu het (spoedig)gaat,en wel apriori de a.s SN doorrekenen,veschuitft iets binnen spectrum met Bi,(vraag na ,op te zoeken in Plejaden bekend),blauwe lijn verschuift iets 2×1x beter 1×1x waarnemen niet zonder (andere )straler,optie naagaan kan ook dezelfde zijn,spectraal voor Cr het gegeven 1×1x waar te nemen blauwe lijn verschuift in het geheel niet,(en bij gelegenheid dezelde geg van Cr en van Bi in hetzelfde geg als binnen spectrum dezelfde straler,1 geg blauwe lijn Cr als lengte geg veranderend 1x langer tot laatste geg lijn Bi spectrum,gaat het,waarneembaar,berekenbaar langskortere weg tot conclusie,ben je nog eerder klaar),VOID
to check too fast,beter in studie (63) Cu geg 2×1x verbeterd,lezen -3 als +3,nagaand te nemen 2×1x P.S+1 mee als hoofdreeks+1 mee,
wel als vervangend geg nevel Meropenevel beter binnen Stier terug aan te treffen,en behalve als vaag vlekje,treft amateur telescoop aan,treffen professionele radiotelescopen voor ons wel aan,zoeken radiobron de gezochte nabij dwerg ster wiite,de dubbelster hier lezend,nu het beter gaat,zonder bruine dwergen,(te lastig,te vaag?),5 Plejaden heldere stralers 3 geschikter2 t.z.t,andere dezelfde,na tijdlengte, magnituden,andere 2,laat Merope na,(1tijdlengte nemen,meten),nemen wij aan,als een punt de bizondere radiobron,wijst ons bewijs aan,door op tijd door te rekenen te rekenen ,(als wij zelf)
en wel,
voorlopig wel opmerken,
behalve anders Barnard,en zoekend vervangende ricogeg te zoeken.helder voldoend als stralers 2 stralers Centaur sterren tot Prox.C.geschikten, wel als tweederde in tijd lezend, in configuratie +1 ,1×1x,gaat het beter zonder Plejaden,helder voldoende mee als een reus (een strale),2×1x,Bernard lezen, dezelfde na tijdlengte beter lineair nemen,1 lengte tijdlengte als gehele 1+2/3 lengte,Barnard het object lezen,het element+1 als het geggeg terug door te rekenen nemen,en gaat het geschikt dimensionerend rekenend nemen,1×3 als magnituden te rekenen,doormeten rekenend,gaat (on)voldoende,te kort,2probl blijft,(waterstof gegevens onvoldoende), behalve,en 2×2 dormetend nemen,gaat als straler als helder voldoende als een ,,gemiddelde” straler voldoet wel,wel Barnard wel,enbehalve beperkt gebied eenzijdig eenzijdig buiten witte dwerg neutronenster 5punten3, (on)geschikt 2,ruimtelijk(lineair),geschikter,binnen beperkt gebied,1×1x verbeterd op te merken,lineair het geg opmerken,en
alleen als coord als geg te nemen,te nemen,2×1x als1×1x Humphrey geschiktgeschikt,laat als enig geg watertof bij Plejaden ons na,geschikt niet zonder 2lijnen alleen waterstof,elders ons geg extragalactisch op te merken,waar te nemen ,doormetend tot bewijs te geraken,aannemen,berekenbaar aannemen //lees nog eens door,commentaar.

vat ( anders ) samen
zonder heldere stralers 7Plejaden 5,wel terug,zoeken als een bruine dwerg geschikt ,(waterstof) bij een zesde terzelfder tijd
alleen Merope 1x alleen 1×1x,(binnen Stier geschikt) en waterstof 1×1x Humprey geg bij geg als zesde,(anders een andere dwerg bij een andere Plejade als zesde) gepast mee (on_voldoend geg,
niet zonder Centuri stralers 5 heldere 2, tot configuratie +1 ,1x 3 begeleidsterren Prox.C tot 2/3 rondom,(wel waar te nemen,anders indirect),
terug 1x 2(anders als tweetal 1 dezelfde als straler) stralers Centaur nagaand,
tot duidelijk in 2 situaties als in 1 toestand,Barnard als in dezelde als toestand helderheid als het gegeven,als magnitude hetzelfde geg binnen tijdbestek gelijkblivend te nemen,
duidelijk nemen (zonder) vierde geg 1x niet,(beide geg waterstof als geheel ongeschikt),
en als vijfde derde gegeven dezelfde conclusie de oplossing duidelijk nemen,rekenen nemen,aannemen,bewijst zichzelf proefondervindelijk ook wel.

2409 2017.
studie
als de huidige wereldruimte,de halve reeel binnen model reken model complex in voorstelling te nemen ,roterend tot 2/3 rekenen te rekenen doorrekenend 1!/3,
en de ruimte de analytische +1 de complex erbinnen als erop,gaat 1×1x alleen functieruimte gaat alleen functioneel +1 doorrekenend te nemen tot 1×1x,gaat 1x zonder 4.3 als tot (5.3) door,en rekent zelf wel voldoende 15 algorithme voldoende geheel+1, alleen in rekenmodel doorrekenend nemend,
en gaat anders na,tijdlengte na,onze zon in toestand Barnard magnitude,tijdlengte tot 1/2 in voorstelling te nemen,doorrekenen als tot Zr-ster,overgangs geg geschikt opmerkend door tot +1/2,1xals tijdlengte tweede geg tijdlengte te lezen te nemen (en andere 2 opties 1x anders te nemen,
1x golfmech + ,teruglezen)
1x Zr het gegeven tot 100 getaltheoretisch geg,gaat,(functieruimte tekengeg nemen,en 120 ,functie priem tot 128 en keert 24 niet om,anders door,129 door,en 10 tekens priem als 1x als tot 2exp5 te lezen te nemen,gaat getallentheoretisch ene optie 125,(neem 5 getallen overgangsmetalen geschikt tot 2 hier de optie),
de andere optie blauwe dwergen,
AMENTMENT hete sterren links boven In H.R.Diagram lezen en opmerken,hieronder duidelijk 1x vooraf blauwe dwerg doorrekenen,wel doorrekenen,
5.3 het gegeven,
2toestanden 1,elk als Barnard1(andere) magnitude als geschikt 1 toestand als dezelde Zr-ster ref als vast punt en 5 hete sterren HRD 3 geschikt als dezelfde magnitude rekenend te rekenen,d overige in de tijd(terug) door als 2 andere1 geheel geschikt mee,wel doorrekenen en 2 SN 1 supersupernova,(naar men veronderstelt),hier alleen in studie een uitbreiding te noteren,niet zonder geg theoretisch een reeks,(Taylor lezen)+1 Teyler mee,niet zonder 5metalen overgangsmetalen 3,1x 3 geschikt,geschikter 2 mee in een reeks P.S. geschikt opmerkend +1 als +2 binnen hoofdreeks,1X geschiktere 1,behalve Zr,zal Cu wel zijn,en vraagstelling ruimte zonder functieruimte wereldruimte terminaal veronderstellend,niet zonder 1 geg blauwe ster doorrekenbaar dooorrekenbaar.
4 A4tes voorstudie,klad,in mijn archief ter inzage.
Aanwijzig:
1 2 6 # # # # # #
7 8 3 # # # # # #
5 4 9 # # # # # #
5 1 2 # # # * * *
8 4 3 # # # * * *
9 7 6 # # # * * *
4 2 7 * * * * * *
1 8 3 * * * * * *
5 9 6 * * * * * *
en zo voort,(en anders sudoka hierna,dd 2509 2017)
here to cover up for colours four
lezend 2×1x,en neemt 4 ruimtelijk3 door,
als geheel rood,geel,groen als 4/3,
leest 1x 1/3 als geheel +1,rekent 1x blauw mee
ref. A v/d Brandhof en als geg
,,priem”,priem ook in deze blog terug te lezen,duidelijk 9.10 zonder probl analoog te nemen,
en merk op,2×1 als 1×1x (andere) 2 tot Zr , anders niet niet anders tot Cu niet,1x als tot als vast punt ,ster,(een blauwe,de laatste dwerg) als laatste gegeven,(ga zelf beter na,uit te schrijven), en reken beide door,event supersuper nova,de ander gebeurtenis mee,berekenbaar,eindpunt heelal in de tijd.terminaal,1×1x.
en door,
in studie door,
omzetting tot koolstof in triple alfa proces lezen,als geg meenemen,
ook theoretisch geg evolutie blauwe dwerg tot witt (aan)nemen meenemend aannemend tot zwarte dwerg,hypothetisch 1x,1x complex reeel ,
en gaat aannemend in de koolstofcyclus wel aan te nemen als laatste koolstof-ster binnenheelal,
en dualiteit lezend,terug binnen onze Aarde,lengte tijdlengte beschikbaar als bewgende vaste kern koolstof bekend
mee in studie rondom bewegende vloeibare massa bekend,voldoende eruptie geg bekend,veronderstellend,en als erbuiten,binnen ons planetenstelsel andere erupties,andere planeten,niet alleen Jupiter niet alleen niet,als geg,(nagaan),voldoende door te rekenen,terug,door doorrekenend voor toekomende uitbarstingen op Aarde alleen om timesheet vooraf aan zulke events op te stellen.

25 09 2017.beter in voorstelling lezen en tot geg ,,priem”priem te rekenen,
behalve overige events,kernexplosie(s),later wel specifiek door te rekenen,hier 2kernfusie(s),1x 1x S als sS door te rekenen,(zonder probl S/2,later per computerrekenprogramma’s,en tweeprogrammas1 (om te programmeren,tot geschikt zondr 16 geg tot als 6,4 lnkwadr. lezen,kernfusie He,andere geg waterstofbom explosies lezen)
tot 1x 17 geg A.v/d Brandhof in model bij ons nemen 2roterend 1 in voorstelling 3 overgangsmetalen6 ruimtelijk 3 ruimtelijk 10metalen9 als andersom door
tot 2 als metalen 2×6 lezen ,terug lezen,te nemen als geschikt 8 beter 6metale 4 het gegeven te rekenen,
en lezen 1×17 lezend,1×10x 17 doorlezend,en zonder 100 en 1000 niet geschikt niet,(als 3.2 niet exp niet,ongeschikt gaat 1×5x,beter analytisch geg het geheel
gaat tot terminale toestand te lezen,analytish+1 aangeven
1×10 exp5, gaat 1×1000x 10exp8,(zonder 7)…..,,(to check,later)…
ga beter overgangsmetalen als zware tot beter als tot 5 beter 3x anders als elecrisch geg 2velden 1, versterkt,1x (zonder2 andere1,magnetisch geg erbinnen,doornemen,te rekenen op geg flux,magnetisch ,in studie te nemen…(and to check fysically)..,
en,anders,tenminste model geschikt tot als vervangend geg mee,meenemen,
5punten elk als op 2 cirkels concentrisch 5punten3 anders 1×1x (en)1x anders 1x
tot 4punten in voorstelling nemend te nemen 3golven punten,erbuiten explosies 3 tot vierde punt lezend vervangend geg als S.N. mee te rekenen te rekenen in rekening 3 supersupernovae,complex terug door door te rekenen 10 stuks axiomatisch zonder probl2, nu het gaat zonder(andere) 2probl gaat gaat het 10 metalen,(overgang lezen) 6 metalen (sterker) magn 4 nemend,en lees terug in theorie nemend de axiomatisch laatste uitbreiding rekenstelsels ons gegeven,leen,nemen,in acht nemen,en
als ref. in eerste instantie onder sterevolutie te googelen,
en,
voorlopig,voorlopig alleen als geg als quasar(s)+(andere)1 pulsar(s)
vanzelf wel eens passend vanzelf als veranderende anders veranderende(n) in complex rekenmodel analytisch veranderlijken samenstellend te rekenen op te nemen te rekenen,
in hoofdrekening 1x,1x ,(1x)op te nemen te nemen,(nagaan,nemen nagaan,niet alleen energie,resonantie,ook hoogenergetisch energie,plasma energie te betrekken,
anders niet tot zuiver getaltheoretisch rekenmodel Hoofdrekening,1X,1x uitschrijvend te nemen,nagaand,nemen nagaan),en nu ook,
meenemen,en rijen nu 9 reeksen +1 het gegeven alleen lezen te rekenen,rekent zelf 1x geschikt het geg ref ,,Pythagoras”Jaargang 23/pag 80/1985 duidelijk mee (te) nemen nemen,
en gegeven niet anders nemen,blijft 1×1x geheel in theorie bol eens vierkant+1,
het andere geg 1x binnen theorie als erbuiten,wel 1x anders rekenend alleen nemen,Hyperb,!x,x te rekenen nemen.
2509 2017
zonder vorige,vorige sudoka niet lezen,niet nemen 1×2x als 2deelgeheel 1×1x als tot derde deel, niet lezen,doorlezen nemen als vlg sudoka 2 deelgehelen elk 15 lezend te nemen1x complex mee,wel meenemen als derde (vorige s) tot als geg 2 deelgehelen,samen 30,1x complex als 1/2 mee,1.1/2 x door te rekenen en als andersom
9 andersom 10,gaat 1×2 1/2x bij ons als tot 3 doorrekenbaar en binnen v/d Brandhof’s 1×17 schema gaat het moeiteloos 2probleemloos2 axiomatisch bij ons duidelijk te nemen,nemen,neemt zelf wel,1X
nu het gaat,tien gaat,behalvebehalve 1×17 v/d Brandhof schema 1×1x tien gaat,meegaat,en behalve eenzijdig 3 gaat,(lezen zonder 6 oneindig 7 niet mee ,,priem”,priem gaat,1×10 gaat meegaat, en 17 zelf priem,1×1x meegaat tot als tien gaat,(sluitend 1×1x1),analytisch 10,1X,(rekenstelsels lezen ,nemen geheel zonder probl),
en buiten theorie 1x,1x binnen theorie fysisch, en wijst Zr-ster als vast punt aan,en gaat zonder probl 7/8 probl tekenprobl,en gaat door als rekenend 1×4x 8×8 doorrekenend door,rekent analytisch alleen 1×3 alleen,niet anders Hyperb 15 als kwadr alleen meetkundig rekenend niet zonder tekengeg Pappus 2 niet,alleen Poncelet als 10 tekens 6(on)geschikt 4,1x niet,geschikter analytisch alleen analytisch 1×1x,leest neemt tekengeg 115,135,165 ruimtelijk 3 deelspiralen2 gaat rekenend 2complex punt 1,rekent analytisch 5,1x tot bij ons gegeven [Notatie],1×1x ,computerprogr rekent analytisch,wijst aan 3 gehele (algebr) 1×1x andersom aan 5 gehele gehele Hilbertse geheel juiste algebr gehele aan, (denken) wij geheel universum deelruimten 5 aan te wijzen,(en zonder logarithmische kromme3×1 punt niet anders 2punten lineair+1 gegeg tot 5x bizondere radiobronnen te rekenen,waar te nemen,en bijv.CygnusA,ook wel in oderzoek nemen geg fluxdichtheid anders dimensie punt,anders 1x
als exemplarish tekengeg tabellarisch+1,1x duidelijk nemen ,en wel 1x duidelijk anders( na te gaan) te nemen,(bijv.te nemen) als vast punt,bij ons centraal in de melkweg aanwijzend te nemen Sagittarius als compacte bron,( punt), bekend gegeven,te nemen),en, voorlopig per heden 88 sterrenstelsels bekend,mee door in studieonderzoek betrekken tot 100 stelsels sterrenstelses binnen model 17 betrekkend,
en
tot in deze studie te betrekken
2supernova’s zwarte gaten 1 blijvend te betrekken,mee het geg 2 supersupernovae neemt 1x mee btrekkend het gegeven doorrekenbaar 100 sterrenstelsel anaytisch,1x als getallen als gehele,vectoren gehele getallen punten geschkt analytisch 5 deelruimten en punten 20 punten 5x terug doorrekenend,vector +1 verschilvector 1×3 doorrekenend nemend 15 algorithme,en als punten vaste punten algorithmisch (vanzelf) geschikte geschikter 2 andere veranderend 5 tot 20 veranderlijk blivend gegeven door te rekenen te nemen,duidelijk als geheel tiot eindtoestand,de terminale,alleen in de natuur binnen de astrofysica volledig voldoende voldoende gegeven geschikt aanvullend te nemen op reeksen,1X.x,(bij Taylor en de andere),in het periodiek systeem andere duidelijk mee te nemen,niet alleen fysisch alleen,mee fysisch spectraal analytisch tot 7reeksen 1x mee in PS+1 mee,terug,door tot als geheel,rijen nu reeksen,ref ,,Pythagoras” verbeterd te lezen,nu het vanzelf,sudoka’s bij ons gaat te lezen bij ref v/d Brandhof lezen wij alleen rekenend 8 complex,1×3 gehele alleen gehele ,algebraische 5,andere3 algebr,algebr,ook geg als Hilbertse gehele getallen,(analytisch+1),1x,eindtoestand finaal terminaal,wel programmatisch berekenbaar nemend te nemen,nemen/for comments only.

2609 2017.
Radio astronomie.Voorlopige studie.
als Zr,overgangsmetaal,Zr ster aannemend als vast punt binnen onze melkweg,en hierna zoeken,aan te wijzen 5 andere sterren1o,om en om als in een reeks geschiktee tot 3 en erbinnen ertiussen 2 sterren 3 geschiktere 2 om en om,om 1x spectrale geg metaal oplopend in sterkte magnetisch,{en veld als electrish als 10o op te merken,niet alleen 2punten op afstand geschikt mee 1 ander punt,geschikt als punt binnenveld magn,mee tot 3 punten,dan weer 4,1x anders mee punt op afstand tot zwaartekrachveld geschikt geheel+1 te lezen 4punten 3,1x anders als (optie) ,vrij,en coord gehele getallen,optie vrij aannemen door te rekenen,
en 1x anders vast punt+1,Sagittarius binnen melkweg bekend en bekend als radiobron,
de wereldruimte als 5 deelruimten opvattend en als zesde deelruimte puntruimte reeel binnen Steinerse ruimte,als de halve complex 1punt ,logarithmische kromme 1punt,erbuiten binnen de ruimte de andere halve 3(punten) als punten ekromme (natuurlijk logarithmische,zelf verder niet als gegeven nagaan),
binnen de wereldruime,heelal,tot 5 deelruimte 1×3 als een bron,(als Sagittarius in onze melkweg) zoekend en 3×5 andere bronnen,andere type r.br.zoekend,doorzoekend tot als gegeven doorzoekend terugrekenend als geggeg het geg lin+1 door door te rekenen 2×2 geg ,stralingsbron,verb.lezen te rekenen door,behalve tot 20 cm & 5 cm door te rekenen,door door tot het geg <5cm (en) mm door,voorlopig te zoeken,
en wel aannemen,huidige aantal sterrenbeelden 88,beter 100 te rekenen,en anders,als ontbrekend,wel mee in studieonderzoek mee,ook kleine deeltjes objecten,
objectenevolutie(S) mee betrekkend naast sterrenevolutie(s),geschikt doorekenend nagaand te nemen,niet zonder als gegevens reeksen spectraalreeks gegevens mee mee te rekenen,mathematisch als geggeg tekengeg 1XTaylor,(binnen geheel +1 mee),Tailer,(de andere bekende lezen hier),1x
en getallentheoretisch tot gehele getallen differentierend tot+1 te rekenen,spectradata doorrekenen 3 andere 2 anders te lezen te nemen lne en 3/2geg buiten exponent te rekenen,als 3/2 als buiten de N.,5.3,en el 5x binnen deelruimten 5 deelruimten3 geschikt,geschikter.( als vast pun 3 stuks onderkennend) 1×3 geschikter te rekenen,doorrekenen,verder wel duidelijk,
mee,(duidelijk),behalve als opgemerkt voor magn gegevens,naastgeg als Zr,ook wel een ander als Cu te lezen te nemen,
inde koolstof-stikstofcyclus opmerkend als geg als heldere C ster,als de helderste de heetste tot,(ijdlengte geg),als de andere helderste de koudste,
anders niet tot velden de geg,zie boven,hiermee voor velden,nu het gaat,(vlg SSN doorekenbaar voldoende bij ons),tot 4punten 3 mee,1×1xmee,
tot (hier) voldoende geg in theorie mee,behalve Functie 10analytisch 1 punt complex 1×1x geg,10 cyclisch complex 1x mee,nu het gaat Fermat,Riemanngeg 4punten 3 extrageg,gaat het tot 3punten2,1xanders1x,voor bizondere radiobronnen,10 stuks ook wel te lezen alle berekenbaar
en,
ga na,merk op,(voorlopig),
en nu wel als verschuivend geg te lezen,(en blijft duidelijk niet nemen,in theorie het geg bol eens vierkant +1,ook niet anders lezen,niet lezen),
te nemen,10 rico’s te nemen,nemen,
na laatste v/d Brandhof & sudokagegevens, hier als extra sudokageg nagaand tot vierkant 4punten eenzijdigeenzijdig rechthoek 2 punten 4 tot 6 lezend te nemen,andererzijds rechthoek 2punten eenzijdeg tot 6,wel 1x als andersom 6punten 4 geschikt nemen,ruimtelijk 10 rico’s geschikt,geschiktere,1x(rico+1) door te rekenen tot 5 deelruimten 3,voldoende waarneembaar,berekenbaar radiobronnen 10 bizondere nemen,duidelijk waar te nemen nemen.
Opm.wij zoeken niet verder,beperken ons tot sterren zwarte stralers en radiobronnen bizondere 10,laten samenhang met andere bronnen aan anderen over,(astrofysici,astrochemici),
om in sterevolutie wel het geg op te merken het gegeven energie anders te verwerken,werkt 1x anders binnen de koolstof-stikstofcyclus anders1x binnen de proton protoncyclus,
en hier,aanvullend meenemen,(geschikt aanwijzen geschiikt,geschiktere aanwijzend binnen model aftellend ngaand te nemen),
wel (dudelij),andere reeksen als hoofdreeksen afnemende helderheid,wel terugrekenend wel,sterren per sterrenstelsel nemen te nemen 6sterren nemend,1x elders sterren ,ander sterren steldsel terugrekenend geschikt in volgorde te nemen,1x 3 sterren geschikte geschikteren,binnen model als geheel doorrekenend,terug door,
magnitudes in tijd terug geschikt (verschil geschikt) andere (verschilgeg 3,2 lezen),als magnitiudes 2geg afstand geschikt binnen rekenmodel door te rekenen,aansluiten door te rekenen als geg als 4 sterren6 te nemen binnen rekenmodel door te rekenen 4×4 te lezen,te rekenen behalve 4 geschikt genoemd in model mee 2 x2 sterren C-sterren,heetste,helderste 2 (en) als andersom 2×2,zelfde tweetal,op afstand 1×1x magnitude geschikt geschikt in de tijd terug de heetste halfweg,de andere vangt aan als de koudste toekomstige Cster#,wel in model rekenmodel doorrekend,1x tot geheel+1,(naburige als geschikte(n) tabellarisch,1x.x) doorrekenend duidelijk te nemen.
# neem anders als beginner in complex model door te rekenen,nu we terminale toestand uit kunnen rekenen,als beginner als witte vervangbaar de hypthetsche zwarte dwerg,complex reeel rekengeschikt,
en ga door,model geheel complex 1×3 geschikt,isokaedrisch geg coord te nemen 4,3 het gegeven te lezen magnitude helderheid ,magnitude massa,magn omvang te nemen zonder tijd 2 probl e niet en niet als 1o niet tijd kwadr niet problematisch ,en
100 objecten(andere) als sterren (mee),reiken ons aan analytisch de oplossing,uitbreiing model,bij ons te lezen te nemen,door te rekenen,
wel nodig,anders tot dezelfde uitbreiding,energie vereffenend binnen heelal aanvullend na te gaan.
2709 2017.
voorlopig,en wel algemeen,
beter
en anders,als in ander model anders in voorstelling te nemen,na te gaan (optie)bij ons na te gaan te rekenen,doorrekenend tot (5.3) het geg als optie rekenoptie nagaand te nemen
te nemen
triple alfa geg,4.3
kettingreacties 3.2 als een reeks als kernexplosies novae
flux+1 als magn geg 1x,1x,(ref.to google,wikipedia: ,,astrophysical jet”,geg ,,onder een hoek”lezen,beter nagaand als 6 punten tot 5,deelruimten +1,elk geheel+1 als een punt beter nagaan),
1x(SNxSN) als 1x voldoende nabij
door te rekenen rekenend te nemen tot (optie),als tot1x als optie reeel doorrekenbaar te rekenen,
en,lezen, als vervroegd terminaal 1x berekenbaar lezend
door niet zonder geg als pulsars,als quasars,(S)SN beter verbeterd ook mee in studie te nemen
tot tweede geg,tijdgeschikt vervroegd terminaal lezend nemend geschikt,tweede bewijs berekenbaar 2methodisch volgens conditie na te gaan alleen.
Opm.de zwaartekrachtgolven eerst recent bekend,(aangetoond).
Opm.en wel boven teruglezen,amendment meelezen
meelezend,opmerkend binnen geg als sudoka geg 1×3x3 linksboven,1×3x3,rechtsboven tot als linksonder (en) tot als rechtsonder vijfde geg tot centraal 3×3 te lezen alleen te rekenen 1x als geheel,deeltuimte punt rekenend,terugrekenend te nemen,duidelijk 1×1x als tot 5deelruimten3 doorrekenend te nemen
als cyclisch als epicyclisch hypocyclisch als geg+1 mee punten alleen spiralen halve rechten+1,rechte lijnen lezen alleen lijnen punten 20 punten 3 rekenend nemen 10 rekenend door tot 1×3 bronnen 1o bizondere r.br.,anders niet 2×1x als 1×1x tot zelfde bewijs,(noodzakelijk).
Opm.ga zelf na,schrijf mee uit, in deelontwerp voor stralers tot radiobron uitschrijven ,voor energie,energie tot de balans brengen ,om vereffenend sluitend te nemen,
en wel opmerken,klad A4tje dd 2709 2017 aanvullend mee, tot extinctie D2O opmerken,mee+1 Extinctie mee niet niet voor energie het geg en niet verder zoeken Oganesson niet,wel duidelijk overige spectrale data nemen te nemen,nemen alle geschikte geschikter nemen meenemen,en
Opm.Schrijft ,en programma’s 2 programma’s schrijvend 2×1x programma waarnemingsprogramma,trajecten lengten en (anders)lengten tijdlenten ,1×1x als gegeven nemen,1×1xanders1x tijdlengten 2perioden kwadr tot 3 bij ons nemend,stelsels 1o rekenstelsels tot 2 rekenend nemend te nemen als Resonanties als kwadratisch alleen gehele negatieve 5 gehele Hilbertse 2,Schrijft Functie 1X,tekengeschikt tot 3 geschikte gezochte 10 bizondere r.br. als ons geg op te merken als berekenbaar opmerken.
2809 2017.
en gaat ,behalve kromme ,de lolarithme kromme als punt als vast punt bewegend,mee na op te merken,wel opmerkend,bij ons de gegevens terug te lezen als ruimtelijk geschikt nemen punte 17 regelm 17 hoek op om cirkel deelbglengete,(niet verschuivend,draaiend om punt als vast punt,1×1x roterend,punt middellijn 2r ,tot rotatie,!x(on)voldoende geg,
en mee om middelpunt mee,meelezend ,projectief e rekenend lezen eenmalig als punt op lnkromme,geschikt op afstand,mee te rekenen,
1X,x tekengeschikt,
doorrekenbaar te nemen,onvoldoende,100 punten op cirkelomtrek booglengten,
en deellengten lezen 2punten3,erbinnen op afstand+1,gegeven 1x geg 2punten 3 te nemen,
tot tekengeschikt 2 als -,-
(on)voldoende geg en als andersom draaiend vlak door 2rcirkel draaiend alleen 1punt extra geg,ook (on)voldoende,
wel tot berekenbaar te nemen,
en als halve bol eens vierkant +1,en het geg blijft als geheel in theorie,
projectief e onder een hoek als bglengte e,als punt,1x lnkromme deelkromme punt geschikt,1punt (extra) te rekenen door te rekenen 5 deelruimten 3 doorrekenbaar,en behalve behalve tot (3.4) mee door tot Fermat mee door als geg (4.3),voldoende te nemen te lezen (3.2) als reel 3.2 mee (duidelijk) door door te rekenen te nemen,1x als tot 2.1 duidelijk nemen,(terug te lezen in deze blog de F analytisch behandelend),
om binnen model heelal per computer uitgebreid evoluties na te gaan, als events tot de terminale toestand+1,vooraf door te rekenen,ook om tot juistere leeftijd heelal, eventueel eerder terminaal ,niet later, rekenend te geraken,1×1x.

3009 2017.
Als,naar men zegt,door het opfladderen van een koolwitje boven de witte stranden van Ghana,een storm geinitieerd kan worden,die over de Atlantische raast om boven het Caraibische tot een alles verwoestende tornado uit te groeien,is het au fond dan ridicuul te veronderstellen,dat zodra er een fruitvliegje eens opstijgt boven de perenbomen van de Betuwe er een beweging op gang komt en erdoor juist een ander middelpunt eronder,binnenin de aarde eronder gezocht wordt, om eens ons hele stelsel van zon en planeten andere stelsels melkwegen te zien meeslepen tussen alle systemen en massa’s objecten mee door in ons heelal om eens het heelal vervroegd te zien eindigen op het punt terminaal,ons heelal eerder of later in een andere situatie de toestand eindtoestand,1x.1x berekenbaar te veronderstellen,behalve behalve ,te delicaat,te fagiel,in niet een ander systeem rekensysteem als het onze na te gaan,op waarheid te testen,gewoon door te rekenen,nu we er reeds van af mogen zien koolzuur door te rekenen aan te wijzen als de gruwelijke klimaatbederver voor vliegjes en ander leven op aarde.Science fiction all over.De leugen regeert.

0110 2017.
ga na analytisch in rekening ,Big Bang praenataal tot eind toestand terminaal post nataal als erbuiten als
erbinnen een punt een schuin-veranderende hoek een punt binnen 180bgl veranderend ,lezend als geheel+1 deelruimten 5 als punt als getallen gehele verschillen negatieve ,nemend lengte tijdlengte BB tot terminaal _geg lengte alleen afstand+1 apriori BB,
100 sterrenbeelden cyclisch2 complex3 als door te rekenen simultaan 10 rekenend 3complex 2 hetzelfde gegeven analytisch1x,1xtot deelgebied als plat vlak,schuin onder een hoek,en als vectorgeg als geg na te gaan te nemen,1×3x als een vectorgeg te rekenen te nemen ,alleen als verschil 1×3 tot erbuiten juist,geschikt post terminaal te rekenen,3 getallen algebr,algebr te bepalen tot Aantal+1 als tot Aantal+1 /(1×2) bij ons axiomatisch gaat ‘t zonder mathematisch rekenprobl 2 ook niet het andere 1×1 rekenend tot 3 niet,het geg scalarveld 1×1x doorrekenend 100 punten 200 rekenend 3(punten) te rekenen,(e lezen),simultaan2 doorrekenend 5,gaat alleen 5 algorithmisch algorithme 15 doorrekenend te nemen 10 exponentieel rekenend nemend anders niet 17modelgeschikt 6punten deelruimten tot 5 terug doorrekenend te nemen,tot tekengeg 1oo tekens -,- te nemen,op te merken ,nu het gaat,radiobronnen bizondere 20 opmerkend rekenend nu het gaat zonder 16 lnkwadr geg niet voor een bron niet,ongeschikt rekengegeven,om en om doorrekenend,terug als tot 88 sterrenbeelden als tot 1oo ongeschikt beter 1×3 binaire in het systeem +1 bij Pascal eenz geg in zijn driehoek te rekenen,in de astrofysica beter 3 binaire stersystemen vervangend radiobronnen te rekenen,…
je komt ze allemaal wel tegen in het rekenen,klassen grootteklassen sterrenklassen andere geg sterhopen elliptische,anders in het rekenen,getalklassen,na te gaan anders terug in het rekenen in de astrofysica anders te rekenen,bolvormige hopen te rekenen,behalve,wel fysisch doorrekenend meenemen,in de fysica voor electronen tot enig geg geg electron spin 1/2 het enig geg,1x,1x door te rekenen,wel in de sterrenkunde wel 1×2x lezen,als posthuum lezen,1×1x als geg als complex door doorrekenend als tot (1×1x1),terugrekenend sluitend te nemen ,(per computer en niet zonder het laatste geg in modelstudie mee,op geg element+1 te rekenen tot als Hyperb+1 als kwadratisch 1x.1x te rekenen,doorrekenend
(en ga beter mee na,pse )
15algorithme 15 x te nemen,en model 17 rekenmodel 100 oneidig+1 (zonder) 10 getallen alleen prempriem de geschikte,(tekengeg ),gaat 1x (zonder)4 niet zonder3 complex binnen de ruimte,de analytische,19 geheel+1 lezend niet rekenend anders tot 3 complex2 hetzelfde geg,sluitend,
voltooit de evolutie van het heelal lezen,model in voorstelling te nemen,nemen (voorlopig),
lees door onder vlg blogtitel ,,zaak Zwolle afhandelen” onder 0310 2017 en 0410 2017.

[En als je het niet begrijpt,zeg je maar niets en doe je maar net ,of je gek bent ,om te kunnen blijven dromen van macht en aanzien].

De den Haag-affaire.

20 augustus 2017

Inspectie v/d belastingdienst
Postbus 5105
7600 GL Almelo.

Almelo 2008 2017.

Geachte inspectie,
Het zal U bekend zijn,dat binnenkort de bank ……. zal fuseren.
Mijn slepende kwestie met de bank heeft zijn beslag nog niet gevonden.
Zoals U bekend heb ik informatie van het fonds in New York ontvangen.Men deelde mee.dat mijn bank uitsluitsel in deze kwestie diende te geven.
Ik vraag mij af,of door de fusie mijn rechtspositie verzwakt kan worden.Ik hoop van U een aanwijzing te ontvangen.
Ik neem aan,dat het andere punt,betreffende de niet aangevraagde zorgtoeslag,voor mij en voor ons allen,binnenkort wel geregeld zal worden.
Ik wacht Uw antwoord af.
m.vr. gr.
B.J. ter Beek.

2108 2017.
En Big Ben herinnert ons er aan,of we op tijd zijn,dan wel te laat of te vroeg.Cheerio.

2308 2017..
[,,Losers",in godsnaam besef je toch,dat ik als jullie ,,first loser" alles kan zeggen.
Niemand doet mij wat,want ik ben toch maar een gek volgens wet-en regelgeving tot op de dag van vandaag.
Weet dan,,,losers",dat, behalve jullie,ieder ander bang is voor onze deurwaarders.
Jullie zijn bang,de parlementariers zijn bang,de sociale verzekeringsbank is het,veel journalisten zijn er bang voor ,de verzekeraars en de advocaten ook. Zij hebben bloed aan hun handen,want zij hebben bloedgeld geind.
En omdat die ondernemers beedigd zijn,moet je toegeven,dat zij erger zijn dan bankiers en verzekeraars,die in deze periode er beter aan doen ook op hun reputatie te letten.
Doe voorlopig niets en handel niet onbezonnen.
Blijft vertrouwen op je eerste man en zijn kameraden.Wij hebben wel zwaardere problemen opgelost.Good luck.]

2408 2017 o6.00
[Wordt wakker,,,losers".
In Alkmaar begint jullie victorie,
de rechter van rechtbank Limburg spreekt in Maastricht.
Wie heeft er ooit durven denken,dat wij een schurkstaat kunnen worden?
Schuldeisers komen nu zelf aan de beurt.Er wordt afgerekend door de rechter met een energie-provider,met een verzekeraar ,met CAK. En om het beeld te completeren,kantoor GGN-MC,beeedigde gerechtsdeurwaarders, komt voor het eerst in een ander daglicht te staan.
Zie,jurisprudentie,,,losers".De zon gaat ook voor jullie op.
Wij leven in een rechtsstaat.De problemen waaien over.Wees cooperatief.Good luck.
Ref. ,,de Telegraaf" dd 2408 2017].

2908 2017.
de klimatologen wijden geen aandacht aan de Functie onze getalfunctie en verstaan niet de veranderende situatie permafrost ,bijv in Canada,(werkt jaarlijks als buffer,1x ,minder en minder,( bouwt elders op), en mindert,( tijdig vooraf lezend,1x zonder4 te lezen,bouwt elders op,Aanw.:let hierna ook op,op erupties letten,ook als elders, op Ijsland bijv. opletten,en ook Jan Mayen bijv.doorrekenend te nemen,nemen,hierna wel eens),gaat tot nieuwe coord. magn N.P.,nabij ,,Pr. of W.” ,gaat vervolgens andersom door ,werkend als jaarlijkse buffer terug meer en meer bufferend , gaat 1x door,-en klimaatwetenschappers gaan niet na-,
de F. gaat door,
-en Einstein zou instemmen en ook vooral Riemann als juiste ref. na te gaan-
en leest poolstergeg terug,leest behalve onze Prox.Centuti ext. terug,mee terug de laatste uitbreiding,nieuwe Aardes mee terug,door nu het beter gaat in complexe voorstelling+1gaat (mee) te nemen gaat,in complexe voorstelling als te rekenen model rekenmodel mee door te rekenen,voldoende rekenend nemend te nemen,voldoende (te) rekenen,rekenen,
en leest merkt op,leest als geg nieuwe pool als hemelpool ster als geg lezend te lezen,neemt als teken mee,als rekentekengeg mee,merkt als F. 1x,1x op,bij ons in model 17 concept heelal op te merken,rekent door binnen model rekenmodel 1x doorrekened te nemen,nemend te rekenen complex door te rekenen,nu 1×1x1x getal veranderend dim geggeg 1x anders (bgl,temp) door doorrekenend anders te nemen,te rekenen,en merken bijna alle klimaatwetenschappers bij voorkeur voor politici niet op ,de situatie bij ons in model voor maan Aarde niet opmerkend als Gebeurtenis,geheel negerend tot nu toe.Allen dezer negeren alles.
(timesheet 2102 tot 2121/2122 tot de blijvend stabiele toestand voor de maan,d.i.de maan vanaf 2237 iets ruimer in haar baan om Aarde bij ons ,bij ons op Aarde om de zon om met zijn veranderingen bij ons in onze atmosfeer voor licht en energie .//Timesheet zien staan,niet langs heen te kijken).
Het klimaatverdrag van Parijs is niet bindend.Men kan er heel eenvoudig afstand van nemen en daarmee respect tonen.(Wel dossiers inlezen,geheel doorlezen blijft aanbevolen).

We komen er samen wel uit.

3108 2017.
Spiegel historiael
Jan Jacobsz Mei van Schellinkhout,uit Schellinkhout bij Hoorn,de broer van de eerste president van de eerste staat der USA.,mocht zelf van Blaeu zijn naam achterlaten, op de kaart zetten
het eiland in de Noordelijke IJszee,een bizonder eiland,want bekend door de daar aanwezige noordelijkst gelegen vulkaan.
De toestand kan altijd nog veranderen.Niets is zeker in het leven.
Neef Schellinkhout zocht een noordelijke doorvaart,maar geen doorvaart is vrij,ondanks alle rumoer van de beste stuurlui ,ook in onze tijd,de politici,die meestal zoals hun journalisten van hun media, aan wal staan .Vandaag. In Parijs. Op de kade van de Seine staan ze te kijk.

3108 2017/0109 2017.
voorlopig.voor onszelf,
in voorstelling te nemen,
leest,
behalve behalve geggeg als bij poolster en begeleidst 1×1xalsgeg
lezend te lezen (3.2)lezend mee te lezen als geg Prox.Cent (4.3),
terug,door

[merkt op het theoriegeg als het complexe geg 5.3 het geg],

binnen het systeem 2systemen 1,(als het complexe zelfde systeem rekensysteem rekenend ),
behalve binnen het ene planetensyteem,(onze Zon en Aarde het syst),
voldoende als het andere planetensyst 1 aarde mee voldoende voldoende rekenend 1gaat volgende mee
gaat tot als geg anders gaat 1 mee
gaat door, geg verzamelend,,leest door,(bij ons als tijdgeg bekend),onze zon verschuift over lengte (punt)
binnen hetzelfde systeem+1 als erbuiten,1x een nieuwe aarde zonder tweede,(als onvoldoende geg als planetensysteem,aarde)
gaat door complex als complex rekenend te rekenen door,
en behalve in model rekenmodel als geg ,(bekend),2 nova’s 1 Supernova ;
mee,merkt op
en Cuinthe wijt aan,telt af
levert in zijn veranderende baan tijdbestek aan,rekenend 1x als berekenbaar bewijs door te rekenen.Onvoldoende bewijs.
en,teruglezend bij ons in het systeem
3planeten binnenplaneten,en,1x(zonder) Mars tot Jupiter als geschikte gegeven,
rekenend tot 1×1x als dezelfde als zon in het volgende systeem als planetensysteem 1Aarde mee,
rekent complex het geg 5,2 door en neemt 5.3 als geg als voldoend mee tot het tweede {noodzakelijk} bewijs,
vat samen
leest,rekent 5planeten3,
1×1x als 3binnenplaneten 1x(zonder) planeet vierde planeet als buitenplaneet als vijfde
en leest,(in een toestand geschikt),als Cruinthe’s geg als veranderend baan tijdstip 1x als extra geg 1meegeschikt mee te rekenen,(toelichting,lees dualiteit als voor Maan,terug,iiets ruimer in zijn nieuwe baan,definitiet tijdstip in 2237).
For discussion only.
0109 2017.
ga verder na,discussieer mee,verzamel als gegevens
behalve als zwaartekrachtveld als getijdenveld en
behalve behalve als getijdenveld als v Ganymedes Jupiter,nu het nog gaat als synchroon ,Maan Arde begend synchroon,gaat als Resonantiegeg in tijdbestek Maan 2102 tot 2235 Cruinthe R+1 als geheel als geg als Resonantiegeg te lezen,geschikt te nemen
alleen in model rekenmodel Cruinthe bolvormig aan te nemen te nemen,als geschikt nemend
voorts velden getijdevelden vs gravitatievelden speciaal in ons stelsel ten tijde van zon als bewegend verplaatsend als over lengte lengte als punt.(in ons timesheet bekend)
en voorts,(en terug te lezen bij ons) de toestanden situatie Mars als geg door tot timesheet extensie,gaat vlg Aarde als nieuwe aarde als de onze in zijn eigen stelsel eigen ander stelsel van zijn zon met (zijn andere)planeten niet zonder als geg vlg vlg zon in vlg stelsel v zon,planeten,alleen binnen model rekenmodel bekend door te rekenen de vlgvlg zon aan te wijzen als gegeven object niet te complex doorrekenbaar aanwijsbaar als geheel ,(geheel van zon en planeten).
*opm.
ga beter rekenend de inmidels bekende geg van Cruinthe na,te rekenen vanaf 2235+385j als in 2620 zal het zijn beter voorlopig doorrekenend, terug tot 2450 voorlopig (en zonder 100 andere planetoiden later zelf satellieten), loopt Cruinthe niet voor en niet achter in zijn baan om de Aarde,niet in onze voorstelling niet en alleen niet zonder conditie niet anders onder conditie als lichaam als volledig voldoende als bolsymmetrische als geg de conditie anders niet.
(Het klinkt wel als een klok,wel gaan we het zelf wel beter na in discussie,pse).

*als studieref.:Lagrangepunten.

0209 2017.
[vandaag terloops,behalve enige sterrenwichelarij,astrologie,science fiction-wij zijn niet rechter in Nederland-wel,en ook wel, door in mythologie bekende gegevens te lezen,beter in studie
te nemen.Het gaat niet anders voor ons in het huidige Nederland ,zonder identiteit geraak je vlug op dood spoor,]. door misdaad uitgesloten van vruchtbare contacten

0209 2017
2nova’s,als galactische nevels te lezen,& i novaSupernova extragalactisch in ons uitgebreid axiomatsch stelsel rekenstelsel te nemen,te rekenen nemend,
anderen,(universiteit Luik) merken op en lezen wij voorlopig als gegeven(s)
7 planeten 3 andere 4 als geggeg niet anders tot ons gegeven x1x als 1×1x terugkerend als 1Aarde,een nieuwe , 1x te lezen mee te lezen als een volgende mee
niet zonder als geg geheel+1 mee,2onbekend3 lezend te lezen,tot 3complex2 reeel te rekenen,doorrekenbaar,
(leest in deze uitbreiding tweede nieuw Aarde als (on)bekend,bekend alleen in haar systeem van haar zon en planeten),

opm.hier Trappist lezen

en een dwergster niet een andere als Supernova niet nabij elders niet,hier niet,(hier te ver weg voor Einstein’s golven),

zoek door systematisch geg verzamelend en als rekendata onder vele opmerkend
als supernovae,schatting 1a 3 stuks per eeuw,en rest als rest neutronenster/zwart gat,
en als afgestoten als rest nevels als rest op te merken,bijv. Supernova jaar 1054
,Andromeda nevel,extra-galactisch,
verzamelend opmerkend door,behalve H en He als elementen,behalve de bekende bekende elementen Periodiek Systeem,fysisch bekende elemente
zoekend in de natuur,navragend bij astrofysici als present als bij kernfysici bekend,bekend binnen stabiliteitseiland,(om voor ons in verkort onderzoek tenemen),
voorts bij astronomen na te gaan als aanvullend astronomisch geschikt als geggeg in studieprogramma op te nemen,geg (voorlopig)als lokale groep,als wolk magehaense wol,als driehoeksnevel,of andere om beter aan te sluiten bij ons in vorige studie geg e en als ekwadr.+1,behandelend voor Mars hiervoor hier ruimtelijk dimensionerend tenminste sluitend te lezen,
neem in studie
2nova’s als galactisch geg,(leest nevels),en als erbuiten(erbuiten) 1 als Supernova als erbuiten geschikt,1×1x,
en bijv. Andromeda nevel 1885,1x als geg bij ons doorrekenbaar,door te nemen teenen nemen,gaat astronoom programmeeur voor ons na,
door dierenriemgeg nagaand te nemen ,tot berekenbare nieuwe Aardes te nemen te nemen
Schorpioen 363
Schutter 386 zonder 7(alleen 386lezen alleen)
door ,nemen,tot Centaurus in 185 nemen,in verschil te nemen,aannemend
teruglezend te nemen
leest 1x als Cruinthe vanaf 2235 tot 2450 ,gaat,neemt,gaat als geschikt als zonder probl zonder als 7/8 als het probl in logic scheme het prob, en gaat door,verwerkend 15 algorithme duidelijk te nemen,
neemt,en het computerrekenprogramma werkt,neemt 12 bekende dierenriemgeg (geschikt) door tot,en leest als 2 geschikte geschikter,rekent tot 1x als geschikte terug door1×1xals(tot) ,en voor Einstein op afst geschikt (voorlopig) de Andromeda tijdgeschikt nemend,afst geschikt juist door te rekenen,algorithmisch te rekenen,duidelijk nemend en anders 2ander1dezelfde(aanhouden) dierenriem12 geg in rekenpror 100 alle,als Big Data, tot spread sheet+1 doorrekenend te nemen,
anders niet anders morgen niet anders verder,
en AMENTMENT,
vandaag beter lezend Andromeda als extragalactisch geg als supernova lezend te lezen,niet lezen Supernova niet lezen,
en als Lokale Groep,beide,onze melkweg en Andromeda mee in studie te nemen,mee axiomatisch bij ons in het rekenen,(vatten wij op),Driehoeksnevel als begeleider mee,anders niet door ons door te rekenen.
..morgen door,in studie door…
0309 2017.
voorlopig voor commentaar,
buiten ons stelsel melkweg stelsel en vanaf Schutter tot Stier,
resp(resp) erbinnen nagaand,later vermoedelijk duidelijk Oortneve l,HOLD Orionnevel als geg tot tweede Aarde,zon en zijn planeten,later wel,
hir nagaand waarnemend binnen ons mekwegstelsel vanuit zon,maan,Aarde,(aanw.:zie de animatie wikipedia onder ,,Locale Groep”),,
en als geg buiten onze melkweg Andromedanevel tot Krabnevel
(en) als punten 10 waarnemingstijdstippen Lagrangepunten mee,,
en 10 analytisch tot 5,1x als waarnemingen erbinnen
saturnusnevel voldoende,tot 6x,zonder helixnevel,
en nagaand van ,,Schutter”tot ,,Stier”,

[wij beperken ons hier,rekenend zal het programma niet zonder simultaan rekenend gaan,niet zonder als geg Oort nevel (?),tweede zon,aAarde als geheel gaan 10 simultaanr1oo rekenend nemend algorithme 15 rekenend nemend 1x10x als 10x10 nemend nagaand te nemen,nagaan,,,.,
beter nagaand opbouwend systemen nemend andereMee meenemend mee tot rekensysteem,stelel axiomatisch laatste uitbreiding geschikt mee,
hier nagaand Gauss wederkerigheidsregel v kwadr congruenties ,hier nagaan 15algorithme 100x doorrekenend nemend beter 1x3,elk voldoende tot 1/2
rekenend doorrekenend 100 objecten simultaan 10 gaat 1x3 in (ander) systeem 2x1x als 1x1xrekensysteem door tot als 1x1x1x gaat het (anders) binnen elk rekenysteem door tot +1/2,1x tot voldoende geheel +1 lezende te lezen te nemen tot +1/2 te nemen te rekenen door in theorie 1xteken alleen theoretisch axiomatischals geg practisch alleen te rekenen te nemen teken geg in de natuur fysisch alleen complex als tekengeg 1x,(lees terug voor geg als element,behalve H en He,complexgeg alleen tekengeg in verzameling als rekenteken geg (te) nemen,Meenemend mee alleen in de sterrekunde mee binnen het systeem Dierenriem als geg opvattend lezend als (geheel+1),alle 12,(geschikte sterren in hun sterrebeeld) doorekenend te nemen,meenemend doorrekenend nemend te nemen tot stergeg binnen Slangendrager als tot +1/2,1x mee sluitend !x3,sluitend analytisch te rekenen gaat o.i.alleen q.m.als kwadr (q.m+1)/sterrentypen,soorten dwergen,enz.aan te zoeken,aan te wijzen,voorlopig,behalve 12 x3 typen1 mee in onderzoek 12,13 binnen Slangendrager s extra geg onderzoeken,gaat ,(voorlopiig) 1x3 dwergen, witte ,geschikte als paradox+1 lezend,hoe zwaarder hoe geringer de straal,fysisch theoretische ref Pauli(uitsluitingspricipe),Heissenber,Dirac (onzekerheidsrelatie,constante
beperken,Combinatoriek zonder teken,ook niet in de natuur niet/eiland+1 lezen niet lezen/reeele geg (5.3) zoeken te zoeken]

(beter),opmerkend,doorgaand verwerkend te verwerken (niet,zonder) geg Mars te noteren ten tijde van Jupiter als voorheen beschreven in deze blog

en wel op te merken het geg (5.3) uit te schrijven

en,nu het gaat Lokale Groep 1×3 gaat,
en gaat bij ons geg 4.3 geg gaat,Prox.Cent 4objecten3 als 1 ster,3 begeleidsterren,(de laatste b.st. wezen we vooraf aan,later door anderen gedetecteerd),
gaat voldoende (anders),
configuratie als lokale groep+1,als 3.2 gaat Prox.C,2begeleidst tot 3
andere als poolster 2beg.st 2andere in situatie,
timesheet te lezen (teruglezen,gegeven),
en gaat
onze zon,aarde,Cruinthe,beter Jupiter te nemen,te lezen als geg lokale groep+1,
vooraf bewegingen waarnemend opmerkend
op te merken,
en niet zonder als Resonantie geg betrekkend op de bolvormige sterhoop … betrekkend,te betrekken
geg 5.3 opmerkend

en gaat door
leest Waterman derde na Schutter en Stier, en vermoed komt aan,,,keert terug” als Merope de nieuwe Aarde als een onbekende van drie bekenden van 7.Aanw: Trappist lezen aantreffen
(universiteit Luik neemt waar in Chili),
duidelijk in onderzoek als geg,nemen lezen referentie als vast als Resonantie geg Plejaden tot 10 puntensterren3 geschikt geschikt zonder 4 als 4 zonder 7,zevengesternte,Trappist nagaand,computerpragramma schrijven ,tot aan te wijzen als geschikt,nieuwe Aarde in aantocht,,,keert terug als ,,Merope”‘aanwijzend gaat 2×1x aftellend aanwijzendals 1×1x,Riemannf+1 w6w zonder 7w3 bij ons Fzetha+1 tot 4w3 bij ons door als geschikter,te bepalen, als 1 geschikter geschikte,(niet zonder rekenen doorrekenend gehele getallen Hilbertse algebr(algebr) te bepalen door doorrekenend verwerkend
tot (Bepaling+1) als tot definitieve coord tijd,ruimte door te rekenen alleen practisch,technisch aanvullend verwerkend waarnemingsuitkomsten waarnemingssatelliet te midden van onze zon,onze aarde en Jupiter leidt tot,(en
3 gelijkheden 3onbekenden
neem Cruinthe 2punten tijdpunten,reken door(e),1x anders door,ga na (lees terug in deze blog veranderende toestand Mars),neem mee als extra geg,nu tot ekwadr+(andere)1mee te rekenen gaat doorrekenend mee ,behalve als gewone gehele getallen,tekens waarden,nu aanvullend,15 algorithme aanvullen,gaat mee als gehele getallen als kwadr geschikt in rekenwerk mee,kortom,wel duidelijk,vult door waarnemingen rekenonderzoek aan,
en opmerkend de animatiefiguur in wikipedia onder Lagrangepunten 1×1x anders lezend,2x 4punte tot 6 geschikt leidt ons tot q.m kwadr+1 het gegeven duidelijk,(ga het zelf beter na),
neemt vanaf Schutter tot Stier 1×2x2 perioden tot 6 helixnevellngte saturnusnevel gepast (on)vldoende geg geg mee 1×1x andere periode mee extragalactisch,(Andromedanevel tot
krabnevel,
nu het te rekenen gaat niet zonder Cruinthe aanvullend geg gaat,niet een punt niet,el een lengte tijdlengte 10 analytisch+1 gaat alleen niet zonder geg 15 algorithme,1X3 doorrekenend te nemen nemend te nemen tot laatste geg nalatend gezochte geg,nieuw Aarde aanwijsbaar coord tijd ruimte bekend//
Preliminary,incomplete facility-study.

0409 2017.
gaat als hiervoor nagelaten probl,100 planetoiden in ons stelsel v zon en planeten als Cruinthe na te gaan,hier tot oplossing nagaan,zo nagaan ,
binnen ruimte deelruimte eiv.lich.als middellijn zonder m.p.complex,veranderend over lengte verschuivend 1×1x als functioneel+1 roterend verlengend 1x iets anders halve lengte 1x iets anders de andere halve iets langer/iets minder lang transf. nemen te nemen,punten planetoiden als Cruinthe tot als planeten nagaand te nemen als punten als planeten als satellieten als maan bij Aarde andere evenzo tot honderd geschikt nemend,
leest hier dualiteit hypocycloidaal booglengte halve als punten en 7punten als in Trappist het systeem 7puntenplaneten 6 baanlengten als 12 halve ,en op het eiv.lich erop,op het halve oppervlak erop 5punten6 (on)geschikt,,leest voldoende epicycloidaal.leest door .leest cissoidaal volgende baan (en) terug als geheel+1 door,alleen het halve geschikt als geschikt+1,duidelijk bij Trappist 1x(reel+1) als 2complex3
REf. onder Slangendrager doorgoogelend tot exoplaneet,terug voor Trappist in waterman 7 stuks,door in model als rekenmodelin voorstelling geschikt wel te nemen geschikt spiraalbgl deelbgl punten rekenpunten op afstand geschikt wel te nemen,doorrekend nemend ,mee in de natuur projectief 2punten3 als extra geg te lezen te rekenen doorrekend tot de volgende op Trappist,een dwergster als dubbelster zoeken en bij ons als geg baanel+1 aanhoudend tot geg punten geg geg 3.2 opnieuw na te gaan nu het 1×3 beter gaat,behalve ecliptica rondom als baan (en)Dierenriem gaat,functioneel+1 gaat,exoplaneten vele honderden in banen rondom sterren,speciaal exoplaneten om sterren dubbelsterren specifiek nagaand te nemen 2 als indraaiend geschikt door te nemen te rekenen gaat,voldoende doorrekenend gaat,lezend,teruglezen veronderstellend tot als tweede nieuwe aarde voorbij voorgaande als eerste op te merken valt ,draait in op coordtijd,ruimte eenmalig geschikt,
wel Slangendrager als geg in systeem Dierenriem te lezen,12,13 lezend,wel verder andere geg zoekend ,
als Keplers Supernova SN 1604,laat ons zijn rest na en nemen wij mee in het rekenen tot !/2 door rekenen wij mee 7 objecten mee door zonder 8,en nemen wij (anders) 15 algoritme rekenend door,ook binnen…ruimte deelruimte

0509 2017.
als uitschrijving gereed,present in ons archief 2 A-4tjes dd 0509 2017.ADEODATUS D DECIDES.

(amentment II hier,door
blauwe dwerg bestaat nog niet in ons universum
neem een gegeven paradox anders,neem anders als 1x(paradox) anders
alleen tekengeschikt 1x,x functioneel+1 geschikt nemen te nemen
omvang,oppervlk geg 1x vergroot rode reus geg nemen te nemen alleen verschilgeg nemend
geschikt rode reus zoeken,nemen in verschil nemen het geg omv,oppervl ster Barnard nemen te nemen
tot in verhouding geschikt de geg nemen als geheel getal nemen,massa dezelfde (zoeken) te nemen).
opm.
voorlopig,anders beter te zoeken witte dwerg neutronenster als je deze tijdig aantreft ,om
in verkort computerprogr in complexe voorstelling zwaartekrachtstraling vooraf door te rekenen en gaat het meteen mee
pulsar+1 mee als rico geg aanvullend mee in getijdenwerking bij ons in ons stelsel van onze zon en planeten
gaat het uitgebreid, in studie minder beperkt, door.Studeer zelf door.Onze toestand wordt mede vanuit de sterren bepaald}

0509 2017.
beter (anders) opmeken,waarnemen,en waarneminssatelliet hiervoor hiervoor 1x tot 4punten6,nu 2×1x als 1×1x tot 6punten4,(hierna duidelijk),
behalve als gezochte diamant dode witte dwerg,(te googelen bij Centaur vermeld) BDM37o93,op 10 l.j
ga hier door,anders beter na opmerkend als tweede gegeven diamant dode witte dwerg en lezen,metgezel pulsar meelezend meenemen als geg,{30 rot./sec,en als geg. beide in rotatie+1 in 2.45 aardse dagen als geg lezen,meelezend te nemen,meenemen (en) mee 1 mee,bij voorkeur te zoeken binnen elliptisch sterrestelsel,
(velen present,merk op,hoe verder af en hoe zwaarder hoe meer bereik v zwaartekrachtgolven,deze ster kan ook als neutronenster vooraf aan supernova zwaar,koolstofgeschikt,-ook C13 aannemend-,tot eerste metaal als zware metaal,ijzer als geschikt aanwijzen, en opm. ,voor verder theoretisch onderzoek ,-men spreekt
ook van hypernovae met explosieve kracht 100x groter-doorzoeken andere zware metalen zoekend en om het rekenen te verkorten,blijven doorzoeken naar zware meta(len)al als alleen bij Oregessan in laboratorium bekend)/(en hoe verder de laatste+1,als de zwaarste,hoe hoe groter het bereik van de zwaartekrachtgolven)/wel duidelijk,hir gaat het rekenend door voldoende tot de vlg eenheid als tot 1ooooo lj de eenheid+1.
en
behalvebehalve rode geg betrekkend,[Prox.C. en geschikte(n) Barnard gesch.mee(mee)]
gaat meebetrekkend mee beide dode diamantsterren mee betrekkend,mee betrekken meenemen,nu het geschikt gaat.aanw: data geg te lezen geschikt te nemen door te rekenen,en als resonantie geg duidelijk te nemen,toegestaan nu het gaat,laatste dode dwerg even zwaar als de zon,(1.05 x) geschikt als geg in model complex rekenmodel te nemen,nemen,nu het rekenend gaat,laatste dode op 100 lj 1000 binnen model complex door te rekenen doorekenend gaat,en wel,wel aanwijzend 2punten aan te wijzen 2×1x wolken als punten aan te wijzen op afstand 1×1xals geschikt ,ga na als Magelhaense w en als Oortse w, en wel mee,duidelijk nemen ,aan te wijzen als een geschikte derde geg derde geg bruine dwerg op gepast afst aanwijzend geschikt,als een nevel als geschikt niet meer dan een vlek, geschikt als een punt,anders niet,niet anders terugkoppeliing +1 het geg niet anders terugkoppelend door te rekenen te nemen,de gegevens beide geg bij Mars(terug te lezen),Jupiter mee,(in ons model in het systeem zonder Zon,gaat ook Aarde niet mee),doorrekenend te nemen,nemen ,en nu 6punte 4, 1×1x1x als geg te geef, hier opmerkend te lezen,te nemen,nemen,gaat hier alleen Mars 1×1x,Jupiter,Cruinte,1×1x ,anders niet sluitend (1×1x1) vlg getallentheorie tot algebr.(algebr).Hilbertse gehele 5 gehele 3 gehele agbr.algebr sluitend 1×3 /alle overige benodigde cijfermatige data zijn als geg wikpedia googelend aan te treffen..

1609 2017.
lezen,opmrken,opvatten
behalve nevels Orion-,Krabnevel-,Kepler’s nevel
1x(ander theoretisch)doorrekenenen,groepentheorie
1x zonder 7,niet een groep (en) 1x als (groep +1) als groep 7 een rekengroep,gerakend tot de gezocjhte e geg (20),
en al driehoeksnevel,hier, opvattend,als begeleider v Andromeda nu het 1×1x rekenend gaat,doorgaat tot 2235,gaat Cruinthe anders als begeleide v Maan,(planetoide nu satelliet.0,
lezend doorlezend Lokale Groep het gegeven.,..later we..
en merk hier mee op ,ekwadr de geg geg ,behalve tot Moebiu transformatie +1 vodoede 3 anndere geg,en Moebius het andere geg nalatend als coord ge,behalve bekend hiervoor bij ons v,Staudt,Steintz e anders Rolle ge, Als Rolle+1,enz teruglezen,ok hier zonder Gauss geg. tot lod 5 niet hier geg (en) niet ook niet 2log niet,hier niet,hier krommen geg te zoeken tot 1punt ,logarithmische kromme punt,als entry nemend te leen te nemen verd kansverd 7 voldoende punten lezend transf doorrekenend te nemen tot veanderend,ook tabellen tabellarish als punten geschikte punten anders,dimensies geschikt..

leest groepen 7 groepen5 het geg anders 2 groepen,(als Plejaden,als Aquarius),5 andere3 zonder 4,2×1x niet inSlangedrager net mee als 13de niet (en) als andersom zonder 4,1x niet tot 8 niet Cassiopeia als begeleide Cynnus niet
leest rekenend simultaan door 5objecten(sterren) Plejaden anders 5 zonder 4 allen Trappist te rekenen planeten doorrekenend te nemen,
nu het analytish+1 gaat 1×3 gaat ,Prox C,Bernard,Bernard+1 op te merken
en 1xanders analytisch als verschuivend later na te gaan,hiet teken te nemen,neutronenster wittedwerg teken te nemen,1x.(laat na,blijft x,neemt simultaan)
gaat over rode geg Centaur geschikt tot 5 sterren te nemen 5 sterren 2,blijft optie anders te nemen,duideijk doorrekenend beide te nemen 5sterren2 ,in Centaur,,5 sterren3,gaat alleen tijdgeschikt over vele lichtjaren afstand geschikt,als dubbelster met C tot neutronenster met C,vooraf aan implosie,en bij ons rekenstelsels 10 de laatste axiomatische uitbreiding mee
en gaat door,in studie ander systeem Periodiek Systeem zwaar tot C13,andere optie,implosie te rekenen als eerste metaal 26Fe,

algemeen,te besreken in discussie tot correct
geg licht verzamelend,energie voor rood nagaand,spectrale geg opmerkend
binnen Centaur,behalve energie voor rood in het spectrum veranderend op afstand 3 objecten,Prox.C rode dwerg,Barnard ,Barnard+1 reuzen,rode
door,in Centaur door witte dwerg diamant dubbelster (op 10 l.j) tot andere dwerg witte,diamant neutronenster(op 900 lj door te rekenen tot 1000,rekeneenheid,ook wel binnen rekenmodel tot 100000lj,rekeneenheid+1), hier lezend C12,ook wel voldoende C13,tot als geg vooraf aan implosie voldoende voldoende enig Fe26,tot hier zeer zwaar,tot hierna zwaartegolven,ver bereik lezen,
en teruglezend tot binnen Centaur terug,1×2x in de ruimte zelf gekromd tot licht nevelrest als Kepler’s geg vanaf Stier mee door,in de tijd door, tot binnen waterman”s
Saturnus spiraal nevel door,en te versterken,mee door,vanaf Schutter reeel als rest+1 binnen Sat.spiraal,voldoende 2×1x versterkend,
in theorie te lezen te lezen 2punten hypocycloidaal 1 punt epicycloidaal geschikt binnen helixspriraal, te lezen te nemen,tot functioneel 1punt (on)voldoende te nemen niet te rekenen niet tot cissoidaal 2punten niet functioneel+1 niet,niet verder geschikt te verzamelen,en ga na tot 7/8 als het problgeg in timesheet,
gaat na in Waterman Saturnus nevel tot 1/2,door in Cassiopeia

beter anders door
baanresonantie specifieke vorm,en als Plejade te lezen te nemen, zelf als vasr punt,elders,buiten Stier,buiten DR,binnen H11 gebied,bijv in Orionnevel,(Lagrange punten googelen),als geg te lezen te nemen als geggeg 2 lezend baanresonantie,5puntengeschikt geschikt als geg mathematisch nagaand 2 als geggeg 10ptie alleen nagaan als ,,stilstaand vast punt als rondom bewegend alleen,de andere optie niet,mathematisch tot 7 geg Gauss 5 geschikte nemend te nemen,rekenend te nemen,niet nagaan,ook niet nagaan,hier niet,beide niet,hier aanwijzen,andere geg mathematisch,(teruglezen),Pucker,Steiner voldoende elk als tot +1/2 als geg door te rekenen 1×3,rekenend,Rolle+1 het geg vStaudt+1 voldoende te rekenen,Moebius geggeg nagaand,
(dualiteit lezen)
langs rechte weg binnen eindig heelal bglengte geheel i resonantie geschikt het gegeven,alleen als geheel getal geschiktgegeven,Moebius geg barycentrisch+1,en het andere moebius geg te nemen in rekening transformatie rekening tot +1/2,1x als 5 Lagrangepunten3,gehele getallen,zonder 2 andere en 2 andere niet anders axiomatisch door te rekenen rekenstelsels 10 tot de laatste uitbr bij ons ,net nalatend enig probl,ook niet ,vanzelf niet tekenprobl2 niet een teken,(als ref,hilberts algebr vor gehele getallen,bij programmeren worden rekengeg,ook gaussische vanzelf wel duidelijk,meetkundige ook wel,als Pappe,Poncelet langs rechte lengte tot gebogen,niet alleen analytisch tekengeschikt,35,etc tot 115 geschikt te nemen,in de natuur,9dualiteit lezen0,bij vorig ontwerp,metalen geschikt,hier nemen mee,extrageg in de natuur mee,behalve,element+1 te lezen,behalve proton, voorlopig ,en metaal zwaar metaal,1×1ox als geschikte aanwijzen,rekenend nemen,te beginnen Fe als zwaar,als geschikt te nemen,door te rekenen nemen,1×1o transf rekeningen,tot (Hoofdrekening+1),1×3x,Notatie 1X,zal,vermoeden, verkort te rekenen gaan als metaal Organessian buiten laboratorium in de natuur aan te treffen zal zijn ).
0709 2017.
vat samen,en bij Gauss te geven rekenend vlg zijn methoden,
(lezen 60 objecten Zon ,Aarde ,Maan Cruinthe,mars,Jupiter)
30punten Lagrangepunten,waarnemend vanaf waarn,satelliet 1×3 geschikt,op afstand ,1×3 x4×5 punten L.
en door als geg ,enwaarn.sat zelf als punt ons zonnestelsel als geheel+1,1×10 objecten te nemen,opties 2opties nemend te nemen,,
en onze zon zelf als dwerg,een witte,
neemt langs halve wereld bol als rechre bgl lezend andere optie tot als Resonanties nagaand te nemen,nemend in juiste positie tussen bede witte sterren,2xals 1×1x plejaden zelf als puntgeschikt ,,stil”,in rechte beweging,tot ons,waarnemend geschikt onder een hoek,rico te nemen,te nemen,waar te nemen in onze melkweg 7objecten Plejaden verdwijnend 6,gaat te lezen Schutter,Stier, tot Waterman voldoende duidelijk geg te neme,meenemend de ande optie,lezend rechtdoorel tot binnen Orion de nevel als 7plejaden6 alleen als gegeven op te merken 2×1x als 1×1x als (binnen) punten ,vlekken te lezen te nemen binnen H2 gebied van Orion het stelsel als vlek rest supernova,en verder erbuiten erbuiten,buiten de melkweg ook, Andromeda spiraal nevel als punt,de andere Cepheus als punt,
voldoende geggeg te nemen door te rekenen doornemend punten Lagrange punten,bij Gauss volgens zijn geg 15algorithme de kwadr congruentie,hier voldoet t inprogramma rekenprogramma 100 doornemend rekenend analytisch 100x Lagrangepunten geschikt het geg 15 algorithme nemend te nemen,
(terzijde behalve verkort rekenend met de wetenschappers rond Organessian,samen,ook heden samen met hen binnen andere satelliet waarnemingssatelliet in de ruimte,wellicht ook om te speuren bizonder eenmalig element zwaar metaal waar te nemen,toevoegend in het verkort rekenen door door element als rekenelement+1 te nemen,te lezen als vervangend geg,nu het nog gaat in het verkort rekenen alsnog beter gaat zonder geg,blauwe dwerg ,later wel eens na te gaan,vervangend nemend,vervangt 1x ),
nemend voldoende rekenend doorrekenend duidelijk te nemen tot volgende zon,incl nieuwe Aarde,tweede geg dichter tot onze zon en ons op onze Aarde, aanwijzend 1X,x aftellend (optie) eerste geg tweede alleen als geheel+1 , andere zon ,incl nieuwe aarde aftellend.
Opm.voorlopig.
niet zonder Cepheus zonder zonder 6 aangrenzende sterrenbeelden in het Noorde niet anders
tot 5 Centaur sterrenbelden naga nd geschikt geschikter doorgaand behalve als geg 5 methoden2 mee 5mehoden 3 nemend te nemen
anders niet anders duidelijk te nemen reeel ,1x methodisch bij Gauss (en) als methodisch 2,1,(voorlopig), niet zonder als derde geg getallentheoretisch eerste te betrekken als geg 2 wolken1 andere 1×1 andersom 1×1,(voorlopig Magelhaense,Oortse te lezen),
en,
wel opmerken,voorlopig anders niet volledig voldoende voldoende berekenbaar,
opmerkend te nemen als extra geg ,en als geg bron,radio bron op grote afstand,behalve eerste,ons bekend op 10 exp7 ,tweede bron radiobron in Cepheus bekend als geg voorlopig anders niet volledig voldoende voldoende berekenbaar,samen te nemen,duidelijk te nemen als geg als extra geg op te merken te nemen tot als geg theoretisch fysisch ,astronomisch ,technisch practisch extrageg reeel te nemen,te nemen,nemen,werkt,1x rimpelingen in de structuur van de ruimte als het voldoend geg nemen.(voor theoretici aan te wijzen,geg Taylerreeks,te lezen onder..#..,gaat,en niet theoretisch niet zonder C,.A.s behandeling tot tekengeschikt,terug te lezen in deze blog,voorlopig,voorlopig,#werkt analytisch 1X,(x) als getaltheoretisch geg als punt rekenpunt te nemen buiten de associatieschijf rekenend duidelijk te nemen,rekenend nemen,rekenen, en als ref googelend wikipedia te lezen onder…
en mee,ook mee zwaartekrachtstraling het geg,dubbelster witte dwerg tot rimpeling voldoet,rimpeling in de natuur voldoet tot ander C12 ster 1mee,gaat na tot Qster,(grijs gat),mogelijke candidaat als witte een grijze na te gaan in zwaan V 404 Cygni,en voorlopig aannemend,wel terug te lezen beide, zonder problTaylor ook niet de andere,(Tayler) bij ons hiervoor in mathematische behandeling terug te lezen,en hier door zwaartekrachtgolven,krachten versterkend,krachten binnen veld,veld van vectoren,vectoren punten getallen gehelegehele ,enz. vanzelf duidelijk.

0709 2017.
[En nog even dit:G. zal je grijpen.....].

0709 2017
in vogelvlucht.
nu opvattend te nemen tot 5punten Lagrange na te gaan te nemen,
opvatten Driehoeknevel opvatten,en melkweg,associatieve schijf (?) , en tot erbuiten buiten Andromedanevel 2×1x als 1×1x in H-alphalicht M32,M110,
(en terug in wiskundig model Pappus,Ponceletlezen meelezen metalen voorheen,hier tien metalen als zware veronderstellen),gaat het door bij ons opvattend
niet zonder als laatste geg elliptisch stelsel,onze naaste buur,Sagittorius Dwerg (van 1994).detailing nagaand
lezen als geg spectrometische data te lezen,buiten Andromedanevel in H-alphalicht M32,M110 lezend,net andersom niet gaat niet in spectrum niet ook nietals geg niet,
onder Andromeda googelend door tot Driehoeknevel begeleider ,niet andere optie niet,niet kiezen,alleen optie begeleide aannemen ,doorlezen 1×3xgeg Drhn (te)lezen
1x tot 5 geschikt,geschikter (zonder)zonder 4 nagaand op afstand tot asssch,1×1x op afstand ipunt rekenpunt complex,gaat het , gaat het 100 Lagrange punten anders,analytisch+1,doorrekenbaar zonder 2probl1x ook niet een andere rest niet,
bij ons doorrekenbaar,(laatste axiomatische uitbreiding mee ,teruglezen),
en bij ons lezen opvatten
,,botsing” geen botsing,duidelijk geg Combinatoriek te lezen niets te rekenen,verschuivend zonder botsing aannemen te lezen,meelezend ,aannemen.,(Combinatoriek),
,,botsing” niet botsing,melkweg,Driehoeknevel niet,(laatste ax uitbr rekenstelsels bij ons het geg)/nog te googelen,terugvinden,associatieve schijf,waar?/5pag klad dd 0609 2017 bij ons in archief

o8o9 2017.
Detectie./,,Schurkstaat” in gevaar. /Politiecommissaris ontslaat personeel op oneigenlijke gronden/,,Psychose” de effectieve ontslagreden/.
Zgn onafhankelijke mediator heult met justitie./Radar werkt/ Er zijn vele soortgelijke situaties beweert de verdediging,
Deze mededellng betreft de informatie van een Nederlandse tv-zender dd o709 2017.Je moet je ook eens van je goede kant laten zien.

o809 2017.Voorlopig.
zoek een sudoka-oplossing,type 17,eenmalig alleen in de natuur alleen,1x,1x
na (te) gaan alleel alleen als (priem)geschikt(gesch,) als tekengeschikt als tekenwaarde (geschikter)2 alleen(andere)1
en rijen(en) kolommen
2 veranderend1 meelezend nemend 2×1x diagonalen als 1×1x doorlezen meenemed te nemen in de natuur wel mee als veranderend(ander)1 punt mee
en tot 1/2 rekenend tot 1/2 doorrekenend als tot +1/2,1x mee door
en duidelijk nemend te nemen
als tot +1 Combinatoriek niet1×11 niet (en) niet(combinatoriek) niet (1×1) niet
10 stelsels rekenstelsels door te rekenen
in de natuur 12 typen13
en 1x analytisch 10 als zwaardere mee als 1×3 verschuivend (geheel+1) lezend
gaat na,alleen als geg licht nagaand 1xzonder 4,(binnen spectrum 1×1 ongeschikt 2#),andere 7 tot 3
geggeg licht geschikter te nemen,geschikt waarnemen te nemen,
mathematisch,getaltheoretisch door Lagrangepunten duidelijk nemen punten te nemen
en tot laatste geg licht als laatste+1 nietveranderend,beide nagaand,… later wel fysisch geg licht later wel….
gaat getaltheoretisch beide lezend,en Bhargava,Hanke doorlezend voldoende voldoende door
tot en niet zonder tabellarisch +1 in de ruimte dimensies tot het geg geschikt geschikter te nemen,nemen,duidelijk,
1x als geg als tot 10 geschikter,geschikt als tot eenmalige opl berekennbaar 1x,1x geschikt,geschikter alleen in de natuur alleen Uitspraak Beslissing Bewijs
# exponent 1×2 gaat niet in spectrum niet en andersom niet ook niet een log niet
wel gaat,teruglezen ot logarithmische kromme een punt,terug door bij ons voor verdelingen (deel)krommen punten geschikte in de nauur spiralen punten veraf op afstand,enz.tot als fysisch geschikt tabellarisch+1,1x punt,andere fysische eenheid,1×10 andere in rekening doorrekenend te nemen,(als in atmosfeer Aarde in klimaatstudie,bgl 2gr temp de eenheid, (enandere 10 duidelijk analytisch 100,gaat in de natuur het geg in de ruimte rekenend analytisch computerpgr rekenprogr 100 geschikt en als input spread sheet +1 de juiste 2 opties mee duidelijk duidelijk ,beide mee nemen./
ga zelf (veel beter verder) uitschrijvend na, en.. later wel..,.ook goed.

0909 2017
voorlopig.
te lezen ,niet lezen,tot 7/8,terug vorige geggeg als geg config+1,Prox.C 4sterren 3,bij ons 3,2 niet niet lezen (&) meelezend niet niet meenemend,neemt 1x anders,(bij ons voorheen radiobron op 10exp 7lj,hier niet,de laatste opgemerkte in Cassiopeia mee niet,niet lezen,anders nemen,
neemt anders,1x
te lezen als fysisch geg spectrale geg tot 7,1x ,behalve 1x als tot 7 (zonder8) en 6 verschil,golfl verschil,verkortend differentieel mtk dlambda(dlambda+1) als kwadr geg tijd kwadr+1,te lezen,te nemen,
leest niet verder,wisselend ook niet om,(andere punten vrijheidsgr niet),neemt 5,1
tabellarisch+1 het geg nu anders,alleen fysisch alleen,…….,,,te rekenen als Lagrangepunten5,gaat 2bronnen3,als neutronensterren(nog)dwerggeschikt,dl kwadtraat+1 tot voldoende rekenend,doorrekenend mee,en beide sterren bijbehorende wittedwergendubbelst voldoende voldoende door te rekenen,binnen model rekenmodel tot 3coord isokaedrisch 20,geschikt 1o analytisch 3,vanzelf tot analytisch 5.1x,
en als ref.,behalve,en 3andere 2 mee,om als geschikt 1x ander(s),verder in heelal door te rekenen als hiervoor helixnevel,s..nevel,hypocycloidaal,epicycloidaal tot hier hyperbolisch als kwadr.(7/8 lezen),en wel hier als tweede geg,niet zonder derdegeg en gaat als tweede geg andere zon voorbij eerste object zon in ons model nu rekenmodel binnen model in voorstelling te nemen,nemen,als in rekenmodel geschikt,voldoendvoldoend berekenbaar,bewijsbaar,
als ref…#…,als ref ##
en,### enals ref duidelijk,fysisch als geg Per.Syst,lezen,geg 10metalen 5 geschikt,geschikter 3 geg 2,nemen te nemen,wijst aan en neemt waterstof alleen als geg moleculair+1,hieronder,en hieronder ook niet, D,Deuterium niet nemen niet zoeken,beter.Helium beter als derde geg als tweede,ook wel eens eerste als waar te nemen geg, nemen,geschikte geschikt nemen,
en
merk op,duidelijk # en ##te nemen,samen nemen als het spectrometisch waterstof niet anders,onvolledig,niet gaat,alleen massa doorrekenend gaat,en wel Helium licht door metend mee,wel meenemend als geschikt,vervangt niet,en verschuift waterstof niet als andersom in het spectrum,als laatste ge opmerken ……
vervangt niet,leest 1×1x als ref duidelijk niet zonder P.S te nemen,niet nemen,rekenen nemen,gaat alleen rekenend doorekenend 17×17 simultaan 1ox1o,, nemend alleen,verschuift,in theorie als geg tot Hanke,Bhargava,(cominatoriek),anders,
als tot Lagrange 1mee,zal Ramanujan wel zijn, nu het 1x waterstof niet anders gaat,..geg,niet anders niet zwaartekrachtstraling niet geg op verre afstand neutronenster niet het geg hier niet,niet anders gaat,
en ,hier gaat het anders,
17×17 geg,ref A.van den Brandhof,(teruglezen hiervoor) en meelezen alleen nemen meelezend1mee complex 2 als1 geg 18×18,Steinbach,Posthof,
sudoka geg opstellend als (geheel+1),1x, binnen 17 eenm 1x 10 als 10×10 (en)andersom binnen eenm.17,anders 1x als 10×10 andersom10 lezen,zonder rekenprobl doorrekenbaar sluitend te rekenen 10rekenstelsels bij ons axiomatisch 100 analytisch gehele getallen 10 simultaan door te rekenen 5 gehele practisch alleen 10geschikt 5 als zware metalen spectrumgeschikt1x (zonder) als verschuivend geg en tot waterstof als metaal als spectrum geschikt geschikter alleen 3punten 2 voldoende te nemen te rekenen doorrekenbaar mee,elders waterstof,doorrekenbaar nagaand te nemen,verschuift niet het laatst geg te lezen,neemt in de natuur zelf 2×2 punten 2x sluitend geschikt,als 5 Lagrangepunten3 het geg waterstof spectraal geschikt nemend en als tot bewijs berekenbaar,het tweede bewijs vlg conditie,1o punten andere 5,zonder 2 ,geschikter 3 ,(blijft complex,gaat als probl, axiom uitbr. bij ons de laatste uitbr geeft aan).
ref waterstofgeg…..

voooraf in eerste instantie nagaand
lezen te nemen,niet theoretisch nemen, 1x 10 metalen P.S geschikt fysisch geg geschikter 5,1x analytisch,nu het 1×3 niet gaat waterstof,Helium,Deuterium niet metalen niet,leest niet 3.4 niet en 3.2niet,niet (geheel+1) niet andersom niet,rekened alleen rekenend doorrekenend nemend 15 algorithme 100xanalytisch 10 zonder He en H2 niet samen,in gebied door deelgeschikt,voldoende waterstof rondom als geheel,ruimtelijk 4,3 binnenwaarn periode projectief 3,2, alleen het waterstof geg 3punten en als Lagrange geg ook wel,(nagaan) geschikt wel te nemen als 5punten 3 zonder 4,vervangd 1x singlets het geg anders te nemen.astronomie geg bij neutronster wWikpedia googelend aantreffen..

Lagrange punten als punten,isokaedrische coord 20 geschikt,geschikter analytisch 5,1x,
en tot geg 1×1x andere zon,nieuwe aarde tot als geg 1×1x1x,en bij ons rekenstelsels 10 geschikten,3paren2ojecten, aan te wijzen te rekenen voldoende geg gaat spectrumgeg waterstof lezend,(1×1x1) .doorrekenend metend nemen,nemen,rekenen,doorrekenen.,en practisch geg rimpelingen punten doorrekenend te nemen Lagrange geschikte alleen 100punten complexe 10 geschikter,analytisvch 5 punten coord isokaedrische 3 nu het gaat aan te wijzen ,aftellend doorrekenend gaat tot 8 (zonder)7 gaat,het spectrale geg waterstof op te merken,gaat in theorie,en andere theorie,getalthorie,1X,1x Hoofdrekening,fysisch geg te lezen,lezen
zonder Deuterium 3.2 (zonder) Helium 4.3, en wel mee het geg waterstof geschikter alleen……….en Helium spectrumgeschikte,duidelijk (te) nemen,doorrekenen duidelijk te nemen,binnen H2 gebied deelgebied voldoende rondom als aan te wijzen voldoende nabij geg 3,2 afstand geschikt 3punten4,singlet geg ,vervangend,….nevel lezen,nemen,vervangt !X,nagaand 4punten3 afstand geschikt 1×1x duideijk te nemen duidelijk doorrekenbaar te nemen,nemen,en lees onder
wikipedia googelend neutronenster,witte dwerg ver weg,, extragalactisch het gegeven…nevel,2×1x als 1×1x geg opmerken,
ga voorlopig beter na
tijdgeschikt,ruimte geschikt
Orionnevel,als projectief galactisch als tot elders,extragalactisch witte dwerg na implosie,tenminste 4punten zichtbare resten als geg als vijfde,op afstand ,1x 4punten projectief 3,en in complexe voorstelling 1x andere nevel,Krabnevel 1×4 punten procectief 3
doorgaand nagaand,en behalve Heliumspectrumgeg,1x 3punten,1x als anders geg,tweede geg 1×3 punten lezende te lezen 2Lagrange1,gaat 1x 1xgeschikt 2,1 ,(teruglezen bij ons Poincare bewijs zonder Fermat duidelijk),gaat hier geschikt( 2,1),mee lezende te lezen andere 2Lagrange 1 geschikt 2.1 geschikt,rekenend rekent 1×1x als Perelman bij ons alleen,(alleen getalmatig 1x,x te rekenen allen,zonder s,niet rekenend s+1 niet),doorgaand,nemen wij aan per computer te rekenen,rekenend te rekenen 2Lagrange2 tot als geg Lagrangepunten 10 binnen stelsels,rekenstelsels10 en als tot geg Ramanujan 1x,x door te rekenen,,sluitend, als tot voldoende berekenbaar bewijs door te rekenen,voldoet ‘t/For comments only.

0909 2017
HOLD,verbeterd nagaand,behalve Krabnevel,Orionnevel,De Stier,de Schutter mee opmerken
objecten 4 objecten5,t.w 2 bronnen radiobron,2 sterre ,witte dwergen ,1 als verre neutronen ster,1ander ster als witte dwerg dubbelster
golven radiogolven,golven,vlakke golven materie golven 1x anders rimpeling verschjl e lezend,1xanders,ruimtelijk electrmagn 2golven vjg cirkel snijdend het geg als punt lezend te nemen op afstand,lengte als afstand e ,te nemen aks ekwadr +1 te rekenen,voldoende voldoende geg te rekenen tot de conlusies te rekenen,berekenbare bewijzen,5 bewijzen,
en
vat amen,
beelden tot 5,Centaur,Stier,Schutter ,(zonder) zesde,als Plejaden als erbuiten als voldoende ,voldoende 1×1x geschikt,(hlixnevel voldoende binnen s…nevel inSlangendrager,1x Rico’s 2 geschikt tot extagalctisch H11 gebied,gaat 1x andere 2 als tot gebied als een ring lezend als doublet geg enige geg 2complex 3 nemend,vervangt 1x Helium geg, alleen gewoon He zonder als 4.3 niet 3.2 alleennu golflengten3 golflengten afstand geschikt ,verschil+1 lezend in Angstrom als 7 geschikt als zonder 8 ,2×1x te lezen als 2cissoidaal1,gaat ook ,algemeen,in andere eenheid,(algemeen,onnodig Angstrom niet nodig,anders niet algemeen 10 rekenstelsels8, zonder dig+1lezendrekenend anders niet tot 2complex dezelfde3,
tijd 10 lengte kwadratisch,1x
lengte afstand geg afstand+1 de volgende ,1000,de geschikte (en)
Geschikte +1,Combinatoriek opmerken,verschuivend geg als v licht langs massaobject,hier extragalctisch tot ons waarnemend in spectra verschil,gaat het rekenend algemener voor massa versterkend,verschiuift geschikt tot als gehele objecten in veranderend configuratie door te rekenen per computer v nieuwe zon,Aarde time- sheet
gereed,nu het gaat tot als probleem,hier zonder,logic scheme 7/8,niet echt een probleem,hier niet,
en gaat ‘t,
en ga wel beter anders mee na ,anders 1×3 mee na,
gaat ‘t niet 1572 Brahe niet door,intussen door,als tussen 1572 Brahe en 1054 China erlangs als er langs als er langs anders niet door,
gaat ‘t geschikt geshikter,intussen anders iets later wel,
erlangs als erbinnen voldoende als erlangs tot als 1×1x binnendoor,afstandgeschikt 1×3 als berekenbaar door te rekenen als tweede bewijs berekenbaar,conditie.
Opm.,waarnemingsgeschikt,heliumspectrum 2lijnen 3 op tijd afstandgeschikt,zichtbaar,als reeel geg te nemen,2×1x als 1×1x (en) als 1×1x duidelijk nemend als tot bewijs geschikt 1×3 het bewijs,ook wel tot 5,1x(om verkort te rekenen,andere spectrale geg,behalve He 7 lijnen geggeg,als een optie anders nagaand als alleen geschikt om in het rekenprogramma korter verkort te rekenen anders waarnemend mee nagaand te gaan,
{en7punten als geg lic
ht geg 7Plejadengeschikt2 als 1geheel om rico te lezen te nemen tot H11 gebied nemen(en)rico+1 te nemen,nagaan ook mee, alleen als het gaat te nemen gaat ,nemen lichtgeg slangendrager. geg als 1punt helix spiraal,S..spiraal als 1punt, tweede rico tot H11 gebied,wel duidelijk,korter verkortend nagaand te nemen},
voldoende geg tot 7lijnen 4 zichtbaar in het helium spectrum nagaand ,gaat alleen 1x 1xals optie,zichtbare lijnen punten,elk 4 te rekenen,verkort door tijdig in beeld,duidelijk te rekenen nemen,duidelijk 1x 4punten geschikt 5,als optie wel nagaan te nemen ,alleen als het gaat,korter verkort rekenprogramma de optie)
REVISION,(en vorige design extensie geschikt wel mee,niet zonder)
gaat niet anders,alleen als korter verkort lezend te nemen,geg beter verbeterd te lezen,
Helixnevel in Waterman,krab in Stier,Sagittarius-nevel als in Plejaden geg als voorheen ,hier niet nagaan,niet nemen,
alleen 3 lijnen n He geschikt 2×1x als 1×1x te rekenen tot 2punten3 als bgl deellengte geschikt als ring+1 in H!! gebied, andere geg spectrale geg He niet verder nagaan,ongeschikt,wel nagaand,niet zonder Sagittarius A,radiobron ALS centraal in melkweg geschikt,en bij ons hiervoor mathematisch behandeld als een bron een punt niet,wel als reele lengte geg,als geg teruglezen,hier toepasbaar,en als Sagnevel wel nemen te nemen als punt alleen 2punten complex1,(gaat als punt helixnevel tegelijk mee,in model en als in model rekenmodel binnen transform complex mee door te rekenen 4.3 anders niet door als aangegeven tot beide geg Moebius voldoende (3.2)transformatie geg voldoende 1x (barycentriscge coord+1),1x anders 2×1x als 1×1x in zijn systeem nulsysteem voldoend bij ons in ons nulsysteem tot als getallen gehele rekenen,enz,teruglezen svp),
en hier teruglezend voor Plejaden sterhoop hier behalve 2sterren 1 geheel als een bron een lichtbron geschikt,niet een radiobron,wel helix- nevel Sagiittarius- nevel enig licht mee,door tot H11 gebied te nemen tweede geg 1(ander)geheel als een bron te nemen,duidelijk nemen,(we komen er samen wel uit). /Aanw.:voor de duidelijkheid gegevens bronnen terug te lezen, bij ons ook wel,
en verbeterd aanvullend nagaand als fysisch geg,wel terug te lezen bij ons in vorige blogtitels
als derde geg een bron radiobron anders een bron,(als zender) bij ons terug te lezen,bij ster sterke straler teruglezen,op afstand geschikt,ruimtelijk 1x een punt buiten het linaire+1 het geg een punt 1x op afstand+1 geschikt mee betrekkend,( als geggeg als zender als straalzender+1 lezen als geg+1 lezen,nemen en punten 3 punten ruimtelijk2 doorrekenbaar complex door te rekenen nemen,neemt1X ,(andersom 2compl3 andersom3compl2)
en in tweede instantie eerste nu wel Plucker mee en bij Mobius door 2geg 3 alleen 1optie 3.2 door nemend te nemen,nu geschikt zonder 7Gauss geg 2gg niet en niet,vanzelf mee,niet geg,,zonder, de overige geg 5 geg Gauss10 ,teruglezen mee getaltheoretisch geschikt mee/zonder Hanke,Bhargava,Euler,Bhargava+1,bij ons, tot 4 Lagrange 5 mee 2 geg andersanrders meeduidelijk,Ramanujan1x,(x) en optie fysisch ander geg mee,vul zelf in…10 ,lees terug,tot gereed),
anders niet volledig niet 1×3 satellietgeg,1×3 Heliumspectrale geg,1×2 geg bronnen radiobron 2,gaat in techniek 1 mee
getalmatig alleen,(teruglezend,zonder s en S gehele 10 niet Fermat niet /2rgeg/lineair+1/.05 tekengeg /tot geg draaggolf+1 ,wel duidlijk tweede instantie eerste bij ons zonder Gauss 10 het geg 5 niet en niet het ander 7Gauss2 gg niet,duidelijk bij ons behalve Plucker,Steiner door v Staudt,Steinitz ,1X zonder Moebius geg,enz,en opmerken Steiner mtk deelruimte+1, bij ons terug,geg(geg) 16 geschikt geschkter ln,lnkwadr,1x zonder 4,doorrekenend geschikt 2×1x als 1×1x als tot onvoldoende,1x,niet analytisch,zal zijn wel fysisch na te gaan ,(zelf nagaan), Pauli,Dirac en…,ga zelf na,en ga binnen astronomie wel als gehele als coord gehele na,nagaand te nemen,gehele coord als onze isokaedriscghe,tot alle gech.geg in te vullen,door te nemen,doorrekenend nemend,10 tabellarische 10 t0t 3,door als tot 3 andere door,in laatste instantie eerste,alle donkere materiie (en) donkere energie door te reken te nemen,
en anders,tot twee anders, niet anders 1xrekenstelsels 1o stelsels rekenstelsels geschikt rekenend door te rekenen te nemen,nemend axiomatisch bij ons theoretisch mathematisch op te merken de uitbreiding opmerkend mee op te merken tot 10 sluitend 3 geschik,anders niet,tot twee anders niett.Berekenbaar,Anders niet te bewijzen.
overige geg,fysische geg vanzelf gedurende ontwerp,al doorontwerpend wel duidelijk,duidelijk wel.
en,programmeur-ontwerper treft zelf wel aan
als geg resonantie electrisch,
als vlakke golven,
als rimpelingen punten verschil lezen te nemen erbuiten,zal zijn witte nabije dwerg als minder sterke straler,(wel dubbelster),weinig bereik,gaat wel als geg+1, 1x als tot 3punten gegeven als geg als straalzender+1 gaat mee tot 3 gaat tekengeg mee (anders bij 2,bij twee niet het geg,niet theoretisch,
verder donkere energie,materiegolven,enz voldoende geg te lezen,terug te lezen als behandelde geschikte te verzamelen in dit ontwerp als geschikt ,analytisch,als v groepen bewegende groepen binnen ons gehele heelal,(een ander zal wel niet zijn,gaat niet als te geheel niet),aaanvullend ref.Klein aanvullend geg geg te lezen te nemen,viergreep lezen,geschikt te nemen,ni het geschikt gaat en als ref Klein nu op te merken(meenemen),in Oosthoek Encyclppaedie#,of elders te lezen te nemen,nemen groep bewegingsgroep het geg gesch. gesch. nemend te nemen,neemt ,1X.
(en)
ga mede na mede na ,tot 5punten
binnen een groep een halfgroep te nemen
1x(geheel+1),
Abelse groep,Galois mee als geg binnen groepentheorie,(voorlopig,anders opnieuw in studie nemen,behalve Galois als geg +1 mee te lezen te nemen halfgroep het gegeven te rekenen(anders tot 20),1x tot ekwadr.+1 rekenend 1x(zonder7) hoofdgroep+1 mee door,doorrekenend,langs 7 rekengroep langs,1x gesch,geschikter geschikt nemen,en mede voorlopig beter verbeterd aanvullend groep getalgroep+1,(alleen gehelen ,niet fracties),1(x) alleen voor het tekenen(,05),5(x) tot 3(x) geschikt,ook halfgroep geg opmerkend,6 geg duideijk nemend 5,en als punten als Lagrange punten als scalaire niet kwadr,niet,alleen tekens getalmatig+1,1×1x tot 1o,extrageg 1X3 analytisch,verder wel duidelijk studie tot hier voorlopig,en teruglezend vandaag ,ook sterrenkundig,vanaf Prox.C als conf+1 tot de laatste verz juiste geg tot hier de gesch.voldoende,ot Bewijs anders niet/(voorlopig anders,neem het anders met M.v.M.zelf even door,ik ga naar de rechter,en later zien we wel weer,Okay?? P.S.en wel mee,meenemen
# zonodig in discussie tot evt noodzakelijk Redesign mee,meenemen als geg meemee,behalve Lie transformatiegroepen en anders meemee als Lorentz,Einstein geggeg, geggeg invarianten theorie ener Groep mee het gegeven als geg bij Klein bij ons mee,tenminste in studie mee doornemen en tot geg binnen model rekenmodel continuumhypothese+1 als tot bewijs,1x(zekerheid+1) tekens 3 tekens tot,heelal geheel eindig,als conclusie bij ons als berekenbaar,als te concluderen te nemen,beslist (te) nemen, tot hier als ons vermoeden,uitspraak.Aanw.:bij voorkeur de gegevens te nemen als door Kloosterman verstrekt.
P.S. en neem mee ,svp,in de evt discussie, als wellicht bizondere ref.Klein,,,Vorlesung ueber das Isokaeder” mee te nemen.
tot zover verzamelde,(behandelende)geg tot hier en door in discussie hierna:we komen er samen wel uit.

1009 2017.
AAN: DE RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND.
DE GRIFFIER VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP,
JUSTITIAPLEIN 1
3511 EX UTRECHT.

Almelo,1009 2017,

Geachte heer,

De rechtbank heeft mij met klem aangeraden ter zitting dd 2109 2017 te verschijnen,behalve in geval van verhindering en d.e.s.d
tenminste 10 dagen vooraf U te berichten.
Ik bericht U hierbij niet te kunnen komen,omdat tenminste in mijn zaak m.i. de rechtsstaat in deze periode onvoldoende functionneert .Laat dit mijn verontschuldiging zijn.
Komt boete,komt boete,komt kwijting,komt kwijting.Mijn eer telt,mijn eer blijft.
Moge U alle goeds overkomen.
m.vr.gr.
B.J. ter Beek.

11o9 2017.
Voor onszelf.Verantwoording mijnerzijds.
Ik was daar al eens opgeroepen voor hoger beroep in mijn zaak,(nadat ik hier zonder goed gevolg op prejuridentie mocht wijzen},en mijn voornaamste klacht bleef toen in de uitspraak genegeerd.Zonder identiteit geen naam te maken.Men ziet je niet staan.
Waarom zou het na afreizen nu daar wel anders gaan?Ik kan geen afbreuk doen aan mijn eigenbelang.Ik kan achteloos in hoger beroep gaan om in eigen vlees te snijden en om ten tweede male door hetzelfde college afgewezen te worden,het gaat dacht ik niet eens.
Ik vertrouw op onszelf.

1209 2017.
waarnemend rekenend tot bewijs 2×1x anders,en tot 4punten3 anders 1x,hierna duidelijk 4punten 3 als het geg 1x anders te nemen,ruimtelijk geschikt als punten Klein het gegeven viergreep 2×1x wel als 1×1x nemen,wel 2x nemen
en bij ons door door te rekenen rekenend te nemen als tot 1,1 ,gaat 1x complex wel gelijkmatig+1,1x geschikt rekenend doorrekenend,vanzelf duidelijk tot Laplace,Lagrange de geg te lezen te nemen als Lagrange +1 nemen en als tot Ramanujan bij ons wel opmerkend tot gegeven te nemen niet nemen,lezen alleen (en) tot bij ons sluitend te nemen,nemend 10 rekensystemen+1 zonder rekenprobl te sluiten te nemen voldoende zonder probl 10 analytisch3,gaat
en geg 1x geschikt voor energie de balans (en)impuls balans+1,1x,1x twee geschikt gaat alle energie donkere materie hier,in deze waarnemingen binnen deeltuimte gebied van ons eenmalig universum,mee geschikt tot laatste geg ,
gaat het geg 10 anders nagaand nemend als Resonantie het geg Resonantie+1 als geg,mee meelezend,behalve 2 wolken1 mee binnen gehelen als lichamen als objecten als lichamen binnen gehelen als geg tot 10 gehelen opmerkend te nemen,duidelijk te nemen als erbuiten sprectrale geg Helium lijnen 2 lijnen voldoend het geg,(anders tot twee anders niet als tot drie niet,axiomatisch bij ons voldoend sluitend,
(anders mee te lezen,lezen Resonantie niet mee,niet een spectrumgegeven,verschuivend als geg als in het spectrum een gegeven niet een gegeven,voldoet 2 lijnen waarnemen,wel 2×2x waarnemen,2×2 gegduidelijk nemen),

doorrekenend te nemen) Resonantie mee erbuiten mee Resonantie+(andere)1 mee
en waarnemen,rekenen nagaand
reeel tot de gegevens
Venndiagram,cirkels, het halve diagram als het halve,cirkelbgl 2deellengten,diagram lezen
(gaat na tijdpunt e.a, op cirkelomtrek,e cirkel omtrek ,geg lengte als afstand),
nabije sterke straler,lichtbron en bron veraf, geschikt als snijpuntgeschikt als geg ecomplexe punt als het geg,
als tweede geg gaat (e) mee,tot 3snijpunten punt lezend te lezen
en als tweede punt zelfde bron neutronenster lichtbron snijpunt geschikt tweede radiobron,
3radiobronnen,d.i.Cassiopeia 1,bekende op 0exp 7 l,j bekend 1,1andere…

1209 2017/1309 2017,[AMENTMENT,ga verbeterd als geheel na als geheel +1 als +5 na,duidelijk nemend 1x( zonder)zonder 4,nagaand radiobron in Cassiopeia,r.br in Zwaan,(Cygnus A),alleen
staande r.br.,(lees terug) op afst 10 exp7 bij ons bekend, nemend en vervangt 1x,1x dan weer Barnard 1x1x als nabij als geschikt het geg (en) anders 1x1x dan weer,1x als nabije,als nabije dwerg dubbelster te nemen voldoende geg te nemen,nemen,dan weer als gsschikt ruimtelijk projectief als buiten lin+1 geggeg zelf als punt als straalzender het geg gegeven,duidelijk (duidelijk)te nemen,en ,en nu duidelijk(duidelijk) te nemen ,nemend ster alphaCentauri en Proxima Cent nemend te nemen als verschil als geschikt metend te nemen (aanw; lin+1 het andere geg en beide in verschil doormetend meten tot als geheel geschikt nemen(,vervangt1x,1x(anders),
en,merkt op,leest neemt mee,neemt als het andere geg Bernard,Bernard+1 hetzelfde nu het geg ],
[doorgaand op te merken opmerkend te geef,in complexe voorstelling model 17 te lezen,te nemen,behalve behalve helixnevel,sagittariusnevel als 1punt,beginpunt alleen,en behalve 1×1x wolken 2 wolken extragal.,Oortwolk,Magelhaense ,en mee in voorstelling te nemen,(meenemen 100planetoiden als satellieten als Cruinthe op te merken,later wel geschikt in model 17 rekenmodel te rekenen,door te rekenen),nu en hier wel te nemen,doorrekenend nemen 15 alg meerekenend te nemen,gaat na als geg leest als het zelfde bij ons voorheen opgemerkt op afst 10 exp7+1 radiobron hetzelfde nu het gegeven, 2 geschikt rekenend nemen te nemen 1×1(anders) nemen,duidelijk in voorstelling te nemen,te rekenen Cygnua A,Cassiopeia radiobron (en) als Bernard geg 2 nu wel mee,(rekengeg),ook een rode,wel een dwerg,Prox C zelf mee een geg te lezen, (een)geg te nemen nu het geg,te stellen,stelt zelf wel voor ons in ons onderzoek He spectrum-onderzoek binnen H11 deelgebied
( To check Cassiopeia- radiobron niet/wel op lichtjaren1x 10 exp7 als bij ons dezelfde voorheen.Opm beide antwoorden geschikt,wel iets anders door te rekenen duidelijk)

1209 2017
en behalve behalve als Venndiagram+1,als geg als het halve diagr lezend te lezen, te nemen, en waarnemingen geschikt , afstand lengte geschikt afstandgegeven, te nemen tot 2lengte bglengten als concentr.cirkelbgl als 1 complex geg,op afst,1×1x ,leest ring+1,1X als het geg, wel duidelijk 3nemend 2,
behalve tot als andere geg na te gaan(d),
en ook nemend ruimtelijk geschikt waar nemend te nemen geg vanuit Cruinthe zelf als satelliet,door te rekenen te nemen duidelijk mee,waarnemen,behalve objecten nu het voldoende te nemen gaat Helium spectrale gegevens lijnen tot 3,lezen wel waarnemen in eerste instantie tweede alleen 1×1x als geg 2 lijnen voldoend geg lezen,nemn,en in het rekenen bij ons 1x rekenend als sluitend gaat het gelijkmatig+1,1X bij ons als bij Perelmans bij ons tot 1,1 en wel Laplace,Lagrange+1 duidelijk tot als Ramanujan als geg op te merken alleen,wel opmerken,alleen lezen niet nemen,nier rekenen nemen,rekenen we niet.
Alleen in de natuur bij ons het bewijs. en gegevens als disccreet rekenen,vectoren punten getallen gehele scalarveld 20 punten geschiktegeschikter tot,en,ook geg als 17 het geg als schema van den Brandhof ,incl 10 schema (en) als andersom 9schema 10 incl.mee als sudokageg bij ons mee,
alle benodigde geg treft designer,programmeur,waarnemer t.z.t.tijdens werkzaaheden zelf tijdig wel aan om op tijd geschikt te nemen.
vat samen,
te verwerken,waarnemingen verwerkend te nemen,in systeem
behalve radiogolven 2×1x als 1×1x alsgeg en (andere)1×1xals geg
behalve (en behalve Cruinthe zelf mee zelf als satelliet mee,andere golven als geg objecten in systeem, Jupiter,zonder zon en bijbehorende,binnen systeem+1 mee als geg binnen systeem van onze zon en planeten als objecten Aarde,Jup.,Mars en als geheel +1 mee in het systeem erbinnen,binnen het systeem 5objecten systeem,niet zonder zonder Aarde ,Cruinthe ,Maan,niet anders mee te betrekken,betrekkend in het geheel +1 betrekkend te nemen 5 objecten 1×3 objecten,elk in systeem,behalve (niet) binnen het onze,en elders buiten onze melkweg 2 wolken1 als geg mee,betrekkend erbinnen,rekenend mee,,
en 5 objecten Centaur alleen als geg sterren 5,2 te rekenen (zonder) het andere ,1x anders ,(zonder) het geg 5.2 andere 4objecten5geheel door te rekenen niet anders tot als geschikt als het rekenend geg 5,3 op te merken (en) op te merken doorrekenend te nemen als meenemend geg radiobronnen 3 niet zonder objecten,alle ster,5 objecten 3 anders als bron radiobron bronnen (3.2) tot anders,op afstand lezen,rekenend in theorie door ,duidelijk tot lineair+1 het geg doorrekenen nemend als het methodisch 2 gaat,gaat het methoden3 door ,1x als geg mee in de bewijsvoering in gebied H11 binnen beperkt deelgebied eenzijdig eenzijdig 2 golflenhten tot 3 als He geg (tijdig)waar te nemen,gaat het alleen practisch tot eenmalig ,1x,1x andere zon,nieuwe Aarde nabij,timesheet op te stellen,opstellen,1x anders mee,andere nieuw zon incl planeten timesheet geschikt als geheel,opstellen aanvullen, nu het logic sheet+1 gaat,leest alleen als probleem zonder reeel probleem het Goedels probl niet een probl,niet 1x niet..het probl 7/8 het probl.niet,hier niet,
en,
functie geg lezend anders bij ons,neemt onze F. funtioneel2 mee,anders functioeel+1 lezend meenemend te nemen,leest door neemt +1 functioneel mee,
en gaat als geg Functie analytisch 1X,1x,leest 100 punten 1(x)(analytisch +1),en neemt (Functie) 1×3 tekens geschikt mee 4punten3 ruimtlijk in complexe voorstelling 1×3 punten meenemen te nemen,nemen voldoende voldoede geg,tekengeg transf rekening 1×3 door te rekenen nemen
en
punten 100 punten gehele getallen 1×3 tabellarisch tekengeschikt,1x voldoende vrijheidsgraden punten geschikt,geschikte 1×2 simultaan rekenend als andersom door 3simultaan2 rekenend zonder 1o rekenend,1x niet anders 5 geschikt tot 2 rekenend als e ekenend,1x tot 3 andere geg te nemen,complex rekenend zonder e,beide geg als simultaan door te rekenen methodisch 2,1x door tot methoden3 door,
rekenend gaat het getaldifferentierend alleen gehele als objecten te lezen te nemen Centaur,Stier,Aquarius,Slangendrager,Plejaden als gehelengetallen als tot coord,1x (anders) mee, te rekenen,mee te rekenen gaat,wel duidelijk,1x 4x(anders 1x) als tot 5 coord andere 10 gaat
en punten dimensies+1 als andersom vrijheidsgraden+1,1x 10x andere als tabellarisch 1×3 zonder energie probleem,niet binnen ons model rekenmodel heelal 17 niet probl niet,gaat ,(analytisch 2), anders niet niet anders gaat analytisch 5,1x
opm.3simultaan (anders 2) rekenend door,rekenen astrofysici geschikt onze theoretische geg door,
nu het gaat;
en ons vermoeden, continuun+1,het geg 1x zekerheid stellend bij ons in model ,in model in voorstelling nemen,niet zonder invariantentheorie,1x tekengeschikt geg mee.,Stelt,!X Hoofdrekening,duidelijk wel//
lees nog eens door,for to check,pse.

13/1409 2017.
Ons zelf veranrwoordend,vraagstelling.
hoe ontdekje op een planeet,die jezelf niet kunt zien,water in zijn atmosfeer als hij er een heeft?
behalve verdelingen,statistieken punten getallen,dimensies punten anders gehele,rekenstelsels,schema’s-getallenschema’s na te gaan,op te stellen
behalve bizondere en bizonder bizondere als magische vierkanten bekende 3,nagaand mee te nemen
speciale twee in tabellarisch geschikt geg mee te betrekken,mee betrekkend specifiek alleen in de natuur,
als elementen geschikt specifiek als metalen aan te wijzen als zware 10 als 5 geschikter aftellend3,
niet zonder in theorie mee tot 2×1x als 1×1x geschikte(n) binnen schema 8×8 als geschikter geschikte(n),en nu het uitputtend de geg bij ons bij Bhargava!x,1x bij ons Bh.(zonder) Hanke lezend alleen niet verder niet gaat,hier niet tot Laplace,Lagrange niet verder geschikter(en) niet te lezen aannemend,
en wel te lezen onderzoekend te nemen,tot als geg als binnen het halve als erbuiten,erbinnen,te nemen als te rekenen nemen (aan)nemend (onder)zoeken
8×8 schema rekenend doorzoeken niet zonder geg mee betrekkend getaltheoretisch meengaand A.v/d Essen cs gehele getallengeg meegaand meenemend PS geggeg tot moderne opstelling mee door door te rekenen doorrekenend door tot als geg geschikteren,(veronder0stellend als tot (5.3),door rekenend (te) nemen. en als geg analytisch te rekenen tot 1X3,per verh,1X.1x,in verh1X.1x,naar verh 1X.1x nu het gaat zonder rest+1,100 planetoiden als inschakelend als cruinthe inschakelend als satellieten inschakelend te lezen,later wel doorrekenend te nemen,hier alleen dualiteit opmerken,100 satellieten 200 zonder geg 1x( rest+1) lezen te nemen,hier alleen voor licht te lezen op te merken een rest,gering als geg,ook een rest van een rest,bekend (aan ons alleen) licht van eenster als…
(voorlopige studie ref mee,sudokugeg,,,Almelo’s weekblad o5o9 2017,zonder pag nr),
studie
ref ,,21 cm lijn” lezen,emissielijn,spontane rest energie,als radiostraling in H11 gebied en mee als erbuiten,iets erbuiten als rest beide resten,1x als H11 neutronenster mee als van 2 wolken1 iets mee
en,vat op lineair+1 het geg het andere ,(een straalzender1×1x lezen) 5cm geschikt ricoeschikt en als simultaan,beide onder een hoek,alleen in de natuur rico+1 geschikt,
(lees terug bij ons hiervoor 4punte3 projectief tot reeel geg mee ,werkt1x inde natuur alleen,anders niet Riemann,enz.),tot 3punten als geg,wel in toestanden 2 toestanden waarnemingstoestanden 2 andere,over tijd mee,tot 4punten6 lezend binnen onze melkweg 4punten +2 mee als extrageg tot 4punten6 te lezen,te nemen,anders niet doorrekenbaar,
Aanw:neem geschikt licht van een hedere straler,als bijv een van weegschaal als heldere straler 7 Wega gaat,ook wel een tweede (voldoende helder) mee als he nog gaat,tweegaat,zonder rest,ook niet een tweede als rest,
bij ons na te gaan,derde bewijs eerste,(zonder als satelliet Cruinthe zelf waarnemer minder rekenwerk),
ook waarnemings data minder te nemen,nu het anders,(vlugger),gaat
gaat 7 Wegageg zonder 4.3 als (on)geschikt,1x gaat door 1×1x geg 3,2 door,na te gaan 3 lijnen waterstof wega object driehoek geschikt,voldoende sterk,

beter nagaan (absorbtie niet emissi,wel afst verschillengte,elders helderheid 1x mee)versterkend2,{voorlopig 2 andere lijnen versterkend 1 lezen in spectrum waarnemend bijv in Zwaan of elders in DR,als heldere straler,emissie niet absorbtie)

andere punten 5punten ,wel 1×1x waarneme,tot rimpeling geg tot 1×3,frequentie geschikt op te merken,zelf als een zender,(navragen bij astrofysici en nagaan Wega toestand in Lier geschikt ongeschikt,1x,en spectraalreeks geschikt tijdig simultaan lezen wel aflezen ,andere spectrumgeschikt mee,als Centaur,als 7 items 5 geschikt mee en (zonder, op 1na),zonder zonder Stier-,Schutter- Aquarius-,behalve 1 samen in beeld,zal zijn,lees te googelen,van…December,opvolgend..Januarie, 1samen 1 andere als geg binnen Slangendrager op te merken. geschikte waarnemingsperiode. en tot hier 1geg absorbtijn verschil tot de vlg metend,1x (v+1) te weinig geg ,(verschil ook niet magnitudegeg).//

1309 2017/1409 2017
en neem als tweede ge neutronenster,hier alleen als heldere straler alleen,(tijdig in beeld,anders een andere),
bijv.Cygnus A in Zwaan heldere straler
betrekkend rest mee te betrekken als andere in Lier als tweede mee,gaat zonder probl twee,(vereffent)
te lezen,(opvattend), als derde in Centaur bij Prox.C.,(vereffent)
Cygnus A stelsel sterrenstelsel als sterkere/sterkste als radiobonnen bekend
samen te nemen als geschikteren samen als sterkere ook wel een zwakkere geschikte geschiktere(n) nagaand,(op tijd) in beeld
en vervangend gegeven te lezen
en ander gegeven bruine dwergen elders teruglezen
leest niet,vervangt niet,merkt op (verschil+1,1(x) en wel beide(n) in hun sterrenbeeld als stelsel geschikt stelsel,nemen analytsch teken,!X
neemt gegeven (bij ons teruglezend 2bgl elk 3 punten 1x ruimtelijk anders gebogen,2x nemend,(in de tijd),practisch geg aanwended bij Functie vererken analytisch 10 ,extra geven 3punte 2 anders niet door tot Fermat,Riemaan ,wel duidelijk,teuglezen),

neemt functioneel+1 derde gegeven eerste te nemen,neme,lezen nemen
versterkt 1x als gegeven als tweede gegeven eerste lezen,versterker zelf eerste gegeven versterker
en laat als informatiegegeven na,en alleen als Heliumbron in geheel mee lezen als berekenbaar bewijs,nu het theoretisch terug gaat,
blijft in theorie 1x een sprong ,,7 een sprong,niet teken voor een sprong,ook niet (sprong+1),
en gaan we alleen na,(gaan niet na doublets niet), Heliumgeg geschikt in H!! na ,
als verkort berekenbaar vooraf te lezen,bewijs
tweede object nieuw zon,planeten,als laatste(n),alleen planeten lezen,twee laatsten 1 eerste in zin systeem van zijn zon en planeten (zonder)tweede geheel andere nieuwe zon,planeten het systeem niet te specificeren,* te lezen als geheel lezen nemen,duidelijk,en ga later zelf door,mee in studie geschikt planetoiden satellieten,geschikt geschiktere geschikte aanvullend in timesheet te nemen,extensie).

1509 2017/(1409 2017).
gaat in Lier als 4puntenprojectief3 sterren heldere stralers,leest binnen 4andere als driehoek…,4x een driehoek hoekpunten sterren voldoende heldere stralers,behalve Plejaden 7 sterren niet,alleen als nalatend punt,als binnen Plejaden helixnevel,HOlD,to Check, geschikt zonder extragactiish geg 2 wolken 1,hier niet nagaan, en binnen onze deelruimte heelal erbuiten alleen tot H11 deelgebied beperkt,het geg neutronenster nalatend geg,2cirkelbooglengten concentrisch 2×2 punten,(en) andere heldere stralers in geheel 5 stralers binnen sterrenbeelden 6 DR geschikt,behalve 7 Plejaden,allen als nalatend geg als erbinnen geschikt als helixnevel als een punt 1 ander punt,hetzelfde ,HOld for check,zie onder ,en lees hier 4stralers Plejaden 3 geschikt beter geschiktet nemend te nemen als andersom nemen,(zonder probl) 3 stralers 4 mee 1ongeschikt mee
na waarnemingstijdlengte te nemem, aanwijzen als gegeven hiervoor lezend het geven 20cm tot bron als radiobron versterkt,5cm geg,te nemen 5 radiobronnen duidelijk nemen
en heoretisch ,behalve de Functie complex analytisch 10 en 4punten 3 Fermat het gegeven,analytisch tot 3punten 2 het gegeven binnen H11 gebied lezen,
erbuiten 4 driehoeken 12 punten 1o metalen (spectrum geschikt) 5 zware geschikte als erbinnen,binnen (on)regelmatige (ontaarde)12 -hoek erbinnen,,als binnen 12 punten 10,1x anders 5punten 6,(lezen 2x lezen),als erbinnen 1punt 2 complex,nemen 5x een zender geg te nemen,
en beter in onderzoek nemen P.S.+1 gegeven nemen meenemen,tot als meta[en geg alleen als metaal als waterstof geg als enig geg het spin electrongeg het enig gegeven te rekenen,rekenend te nemen,doorrekenend 5x waarnemingsperioden,2x 2 als kwadr geschikt sluitend nemend rekenend tot conclusie geschikt te rekenen,
verzamelend(e) gegeven geschikt rekenend doorrekenend doorrekenbaar tot de conclusie
1 nieuw zon in configuratie +1 als nieuwe alleen als geheel in zijn systeem met zijn planeten,op tijdstip +1 alleen als eerste bekend,nu het theoretisch eenmaal niet anders gaat,(geg sprong blijvend in theorie),3planeten als aarde (on)geschikt 7 ,{sluit Trappist uit},ongechikt ongeschikter 10 andere ongeschikteren,behalve 6planeten 4 niet anders, 2×2 binnen het ander als hetzelfde systeem +1,het nieuwe systeem v zon en planeten eenmalig alleen,1×1x1 Aarde alleen als de eerste dezelfde als onze huidige in zijn systeem,de andere (Aarde) alleen in zijn systeem van zijn zon en planeten in het geheel alleen te kennen,ook in imesheet onder te brengen.
tot hier,to check,
verbeterd nagaand,als wolken (Oortse-,Msgelhaense w.) als 2punten1 niet gegeven,(te complex)
Helixnevel als in Plejaden,HOLD ,elders,nobjection,zie check, 1punt als hezelfde(,geschikte andere voorbijtrekkend sterrenbeeld,niet Stier niet,niet Schutter niet,niet Aquarius niet), 1x 3complex als tot complex 2 te rekenen,
en,rekenmodel,
1×2punten complex tot 1/2 te rekenen,door te rekenen tot+1,1x als tot +1/2,1x tijd ruimte geschikt,
1×1x 2 andere punten,(Helix),tot ander achterlangs voorbijtrekkende te rekenen,1×3 geg als tot +1/2 te rekenen,(on)voldoende,mee tot voldoend rekenen,
4×3 voorbijtrekkenden als in een driehoek te lezen(over tijd),1x te veel,en als energie vereffenend ongeschikt lezen,tot ,neemt 3 verschillen,(Stiet,Schutter,Aquarius) tot 1/2 te rekenen,als tot +1/2,1x buiten Slangendrager 3punten 2 erbinnen 1 verschil+1,1x te rekenen (als gereed),
getalrekenend,diiferentieren1x +1,als gehele geschikt,complex geg als tweede geg als 4punten (Weda opmerkend 3 andere driehoeken,9x binnen twaalfhoek lezen,doorlezen,geef ik morgen wel aan(als een sudoka geg een bizondere als magisch vierkant binnen 17×17 van den Brandhof lezen,analoog+1,1x alleen binnen het halve te lezen,anders niet 2×1x anders niet 1×1x anders gewoon door,als geheel 1×10 voldoende 1x 10geheel,zelf een schema binnen 17×17 als gegeven kleuren rood,geel,groen,blauw,als kleuren golflengten lezend 6golflrengtegegevens 5 te lezen alleen gehele getallen als geschikt 5 gehele 3 geschikt zonder 2,(1×2 ongeschikt,ongeschikt exponntieel 2×2 als logarithmisch golfl geg in spectr ongeschikt 2 ,ln e en als eKwadr,erbuiten (Diff, 2+2),geschikter 3,nemen,behalve geschikt dlambd+1,geschikt,dif el verschil geschikt en qoutient geschiktverschil ,wel 3x 7 voorbijtrekkende sterrenbeelden,zichtbare als tot 20,1x zonder 4 bronnen radiobronnen5 ruimtelijk16 1x ongeschikt,(deelruimte Steiner) als geg 1×3 spectrale lijnen heldere stralers 10metalen 5 als zware geschikt,geschikter 2 in waarnemingen 2×2 als metaal als zwaarste lichtste,waterstof in deelgebied H 11 opmerkend ot geschikt 2,wel duidelijk wel opmerken,waarnemen als 5 zware 3 geschikt,geschiktere drie,Cu,Bi,….1x anders 6 waarnemen,wel doormeten,andere 3 geschikter te nemen 1×1x doorrekenend nemen 5 rekenen tot 2 voldoende tot e rekenen,zelf niet nemen,gaat als ekwadr +1,1×1x te berekenbaar bewijs
HOlD voor geg V/d Essen c.s,…..later verder,for to check itself,(bewijst zichzelf).
to check myself tot hier Wega in Lier,okay/Helix nevel n Aquarius,ook goed,complex1x alsin een ander geschikt sterrebeeld,behalve Plejaden en,ook goed,comlex2×1x als i1×1x binnen Plejden als eenmalig geg te nemen.
zet vootrt onder vlg blogtitel:,de zaak Utrecht afhandelen”

Rechtszaken af te handelen.

22 juni 2017

Een van de hoogste rechterlijke instanties zal bnnenkort uitspraak doen in mijn zaak Menzis/GGN Mastering Credit.De laatste rechter informeerde ter zitting,dat ik niet in beroep kon gaan.Hij bedoelde uiteraard niet in Almelo in beroep kon gaan.
Hoogstwaarschijnlijk zal het dreigement van GGN MC om de via SVB genoemde som van mijn inkomen in te houden,niet uitgevoerd kunnen worden ,(betr.bericht dd 1906 2017 van SVB).
Het vorige dreigement van December 2016 blijft immers ook al uit beeld.Die enorme som per direct te voldoen wordt vergeten door GGN MC evenals de goede raad om vacantiegeld beter reeds over te maken,een geldsom,die vorig jaar nog op eigen gezag ,eenvoudig onder dwang ,geincasseerd kon worden.Gaat SVB thans over tot uitvoering dan zal wellicht het wettelijke verplichte minimum AOW-bedrag niet gehaald worden,ook al omdat het Centraal Justitieel IncassoBureaux opnieuw moest beginnen premie,incl boete te innen.
SVB raadt mij aan contact op te nemen met GGN MC.En hoe zou de rechter er op reageren,mocht ik gevolg geven aan het advies,terwijl hij nog niet gesproken heeft?Bovendien blijf ik dit type deurwaarders dubieus vinden,aangezien men zonder mijn voorkennis eerder eens voor mij zorgtoeslag aanvroeg,zelf inde,waarop ik wel bij de belastingdienst volgens wet en regelgeving moest voldoen,omdat ik niet in aanmerking kwam voor toeslag ,ook niet ontving,waar ik niet om verzocht had ,maar voorlopig de Dienst volgde en terugboekte wat ik nooit kreeg.Deze zaak blijft in behandeling .Ik hoop,dat al mijn zaken en alle bijbehorende gevolgen ook voor anderen in hun zaken ook ineens een gunstige keer, plotseling ,zullen vinden ,nu het parlement nog geen tijd vrij kan maken zulke affaires,voor zo ver foutief, uit de wereld te helpen,opdat het alles eens en ineens juist voor ieder gebeuren kan en dat er nooit opnieuw iemands second opinion aangaande.zijn geestelijke gezondheid 17 jarenlang genegeerd wordt .En de rekenregels van het type ingeroepen gerechtsdeurwaarders steeds onjuist,zoals een van de laatste rechters op zitting toentertijd reeds liet weten,tot hier een detail,en binnenkort wel , vrijwel zeker, geheel en al te vergeten,uiteraard na genoegdoening aan elk slachtoffer. Ik zeg het nog maar eens.Het is nu wel genoeg,zal men wel denken.
Ik doe verder maar niets,Ik houdt vertrouwen in ons rechtssysteem en anders wel in mijzelf.

2406 2017.
De parkeergarage bij Eindhoven staat op instorten.De nieuwe Betuwelijn komt spoedig aan herstel toe.De nieuwe brug over de Merwede moet binnenkort vervangen worden.
De vrede is kostbaarder dan oorlog.Onbetrouwbaarheid is aan de orde van de dag.Onbetrouwbaar de bankier,onbetrouwaarheid bij de verzekeraars,de politiek,de journalistiek.Erger zou zijn die van de oppervlakkige rechter. Als meneer Dr Kameleon.
2606 2017.
Niemand zegt helaas,dat ik altijd gelijk heb.En zou ik het zelf stellen,dan zou het zo gaan,dat in deze tijd ,de tijd van veranderingen,ik accepteerde,dat nuances onveranderlijk anders blijven.Jurispudentie zal blijven,niet hier niet,dan daar daar wel,jurisprudentie zal altijd overal geldend blijven,en coute que coute zou blijven,zal gaan,,,U kunt niet in beroep gaan”.Lokaal recht naar de laatste mode bij ons in de voorstelling heeft met achterstelling te doen.
En bijna twintig jaar moesten mijn woorden ,,second opinion” naar voren worden gebracht zonder beluisterd te kunnen worden,want men kon mijn geluid niet ontvangen door de dikke mist,toen het klimaat om de rechtbank bij ons in de stad veranderende.
Ik zet toch maar door.En wens andere ,,losers”als mijzelf ,,Behouden Vaart”.Ook Almelo zal weer Nederland worden.Er komt weer vastigheid.
Tomorrow will be another day.
This night will spend us another dream.,may be a better one.
Ga hoger op,meld je in je kraaiennest en zie uit naar, of,,Straat Lemaire”,of ,,Kaap de Goede Hoop” of ,,Arnhemland”of ,,Stateneiland”,of,,Kaap Hoorn”,of het ,,Zuidereiland”,of ,,Roggeveenseiland”,of ,,Herteneiland”.Of ergens anders ,,Statenisland”,als de waarheid er maar gezegd kan worden’Je ziet wel.Of liever nog op Tiengemeten.Of in het Noorden,op,,Spitsbergen” of op,,Nova Zembla” .Je ziet wel.Liever op Urk al,of op Schokland zie je en zeg je alles ineens de waarheid.Of hogerop in het Noorden ,op,,Jan Mayen” hogerop ,of op Ijsland zelf,waar de Noormannen ons reeds aantroffen,als het waar is, anders niet.Of zie uit in het Zuiden naar Antarctica om er als eersten de waarheid te spreken.Of hier naar Ameland om te spreken recht sprekend,mij goed,ook goed.Kijk uit , spreek met recht als het gaat,als het om de waarheid gaat.We zijn er toch al bijna geweest ,als ik morgen al honderd ben geweest.Als er maar iets in ‘t zicht komt.Als er maar land in zicht komt,waar je waarheid meegedeeld kan worden.Ik word binnenkort tachtig en meer.Men is nog niet van mij af.Dat spreken we af.
Tot morgen op ons eiland van Stabiliteit.We zien elkaar wel.
And to claim the coming four freedoms award for the ,,losers” surrrounding us , not for ourselves,(en ik weet er nog wel een paar voor,die er niet voor behoeven bedanken).

2906 2017.
door voortzetting vorige blogtitel ,,Vonnis” dd 2906 2017 hier door,
door in studie wikipedia-googelend door als studieref. ,,lijnintegraal” als aanwijzend geg na te gaan
lijnintegraal +1 als het rekengegeven voldoen voldoende (2)nagaand2 als geschikt(geschikt) te nemen,te nemen,
rekenend als geg doorrekenend door tot duidelijk als rekengegeven duidelijk,duidelijk te nemen,
en studie,waar Kloosterman in ref.Oost.Encycl.,behalve zonder Riemaanngeg mee verwijst naar Euler,Cauchy,Abel,onder ,,binomium”,
door in studie door(door),behalve behalve bij Kloosterman,ref.Oosth.Enc.onder ,binomiaalcoeff” door ,bij J.Bernouiili in zijn waarschijnlijkheidsrekening in ref door te lezen,bij ons door tot als geggeg complex 5.3 het Kuipersgeg in complexe voorstelling te lezen,te nemen,alleen buiten de kromme eenz.eenz.op afstand erbuiten buiten de negatieve binomiale als de halve eenz. erbuiten,te rekenen,te rekenen,1X als rekenpunt doorrekenend als het geschikte rekengegeven te nemen,nemen doorrekenend 2simultaan3 beide data+1 als constellatie 3 toestanden2 als systeem zon,10 planeten 1×3 stelsels als objectengehele,gehele elk 10,resp per 2440,per 2308 en in 2198,als data in timesheet op te nemen,opnemen.
(en gaat na voorlopig in andere studie,fysica,kernfysica op te merken als dualiteit +1 lezend elementen in een reeks lezend na te gaan tot als gegeven als gegeven erbuiten door te lezen op te merken als bekendgeg een eiland van stabiliteit als het gegeven bij ons terug te lezen,om hier energie ook anders,als kernenergie,beter na te gaan in studie te nemen,bijv tot laatste element 118,het element Oganesson,als tot het geg hypothetische+1 bij ons,1x,1x door te rekenen als het laatste geg te nemen,vooralsnog te nemen de studie ook hier afsluitend geschikt de balansen opstellend nemend te nemen,voorlopig bij ons,doorgaand in studie, gaan fysici in studie zelf wel door
Opm.
vermoedt mee,Oganessian stelt zelf,dat behalve koperslagers en zilversmeden voorheen alchemisten dachten voor goudsmeden dachten
goud uit lood te kunnen slaan en niet wisten met welke snelheid slaand te werk te gaan,tot hij zelf stelt, de vereiste snelheid prijs geeft,d.i.
(2exponent 5)x(10exponent 3),leest als 10% van de lichtsnelheid,en ,interpreteer zelf Pb 716-891Au (en)als techn geg als cyclotronvoortgang voldoende beschietend met zuurstof O geschikt 16,1X functiefunctioneel 17 geschikt analytisch 5,1x ,(zonder energieprobl 2 energie niet als kwadr niet,sluit zelf uit),1×3 analytisch goudgeggeschikt 97,197 en als andersom te rekenen,1x zonder 4 te lezen te rekenen op derde geg 179 door als op andere beter door te rekenen te rekenen,te nemen,ook wel in productie te nemen,later wellicht wel eens,verricht Oganessian zelf heden evenmin).

3006 2017.
studie.
verzamel de geschikte geg nagaand
behalve behalve getallen Pell,de Pell-Lucasgetallen (en)
als elk Pellgetal priemgetal zelf priem Pn,
gaan wij hier na bij ons n+1,ook de andere 1,gaat rekenend door tot oneindig+1,(lees terug,behandeld),
gaat (programma) rekenend na tot geg nulpunt+1 als geg als (geschikt),1x
geschikt 1×1x als het geg als interface het gegeven.,
en behalve,(behalve) geschikte,geschikte getallen 2×1x (beter)als 1×1x
wel de verg Pell-Fermat,HIER, voor tot de gelijkheid m+1 alleen voor getallen Diophantische>>1
en de verg.Pell-Fermat geschikter methodisch 3.5 methodisch als andersom door,
en voor n 83,,n103 ,n 313,grote gehele +! als +100 nemend te rekenen
83 tot 1oo,rekent 1x als 17 methodisch zonder 100zonder (200) tot geschikkt,geschikt,1x drie verschillen2
als 313(-) 200,als 113 ,1x 1xals (kusgetal+1),wel duidelijk zat na te gaan te rekenen algorithmisch doorrekenend voldoende te nemen,programmeren.
verg Pell-Fermat
xkwadr.-nykwadr.=m,
en bij Euler verder als geg als getallen als constanten door tot geschikte gegevens als gehele als coord alleen,vanzelf duidelijk.
Aanw.:
Eulergetal* wiskundig alleen met even index (te) nemen,voldoende te nemen,hernummerend nemend,en oneven index mee in geheel mee,
tot als geheel,geheel)1x,(x),wel
1x als geggeg,en 2×1x als 1×1x algorithmisch 15 geschikt rekenend te nemen,
in de natuur Eulergetal+(anders)1 als geg duidelijk voldoende te nemen,meenemen,aannemend,aan te nemen ,dimensieloos+1 te nemen,
(leest m/sec,nu als m/seckwadr, tot nul lezend snelheid terug als versn.mee terug als tot nul nemend)
gaat in de sterrenkunde bij ons als logarithmische kromme als punt complex voldoende bekend ,aan te wijzen, om in de berekening door te rekenen tot geschikt door door te rekenen
duidelijk te nemen.
*merk verbeterd mee op,
getal v Euler,fysisch nalatend tekengeg 1(x) te nemen,tot de gelijkheid+1 lezend alleen lezen
en het getal Euler-Mascheroni tot lim+1 (lezen),nemen,( zonder de term -ln), als het andere lid als tot functioneel+1 functiegeg lezend nemend te nemen,nemen (en) alleen meenemen negatief teken integraal alleen meenemen nemen,
en gaat wel als geggeg tot ons op Aarde als geg geschikt door als lijnintegraal+(andere)1 als gesch.gesch.door.
**als geg entierfunctie als gegeven toe te passen door programmeur

0107 2017.
Een verplicht verzekerde,die er mee instemt zijn premie vrijwillig te blijven voldoen,wetende,dat men er een zware misdaad mee door blijft verrichten,zou mijn respect niet verdienen,want hij wordt dan zelf iemand,die een misdaad aan zichzelf verricht.Ik denk anders over recht en plicht ,want ik denk anders over recht op leven.

0107 2017.
En ik heb er trouwens vandaag nog een paar ontdekt de ,,Schouteneilanden” in de Geelvinkbaai en van de ,,Falklands” ,de ,,Islas Sebaldes” van Sebaldus de Weert.Hij ontving er nog nooit een stuiver voor,de ,,loser”.
Dat is andere kost.
,,Als over Hoorn blies
de faem haer gulden horen
Hoe Schouten d’aerden- kloot op nieus was omgegaen,
niet als meer and’re,door de Straet van Magelhaen,
meer d’engte van le Mair,zou niemand dee te voren
Nu is sprack Ferdinand mijn eerenkrans verloren
Draeck vyer en vlam uytspoogh
en Thomas zagh men staen
versuft door ongeloof van Noord sprak wel beraen,
‘T is oly in het vier om nae
yet nieuws te sporen.
En Spelberg naulijcx noch ‘t gerucht er quam verraschen
Nu leggen (riep hy) al myn spillen in der asshen!
O Magelhaen! vaart wel.Draeck.Candis.Olivier.
En Spelberg,die tot noch gheweest zyt trouwe makkers,
‘T is heel met ons ghedaen,de
Schout komt met zijn rackers,
Fluxcx jongens op een zij,en packt er wech van hier

en,

en mijn jongens van ,en ikzelf ,Johan van,van den Bonten Koe,
vraeget spreekrecht aen,eisen het op
spoedig en geswind,….G. bewaar me..,(welk een tuig./Verkoop je eer niet voor een peuleschil).

0207 2017.
[voorlopig uitbreiding.
in onderzoek waarnemingsonderzoek binnen de astronomie fysisch als nalatend gegeven
na te gaan op te merken,en theoretisch,niet zonder energie balans voldoende doorrekenend te nemen,in geschikte omgeving nemend,
nu het formeel gaat,door te rekenen als parabolisch hyperboisch als kwadr.,wel de ref.
htpp; www.math curve.com/surfaces /conoid/conoid.shtml,
de gegevens,alle voldoende te nemen,meenemen te rekenen
de toestand ,duidelijk tot 1/2,alleen in 2440 als de geschikte,geschikte,1x,1x door te rekenen rekenend te nemen (en) als toy
behalve als bij ons hypothetisch+1,zekerheid ,als 1xnulpunt,behalve theoretisch fysisch kernfysisch,1x reeel als gegeven Ossasonion als element binnen de waarschijnlijke omgeving aan te treffen waar te nemen te rekenen en anders als stabiele andere bijbehorende bekende geschikte elementen alleen in voldoende hoeveelheden alleen waar te nemen zuiver door te rekenen als uitbreiding (tenminste )te lezen,wel nagaan,als waarnemend geschikte in proef na te gaan,door door te lezen voldoend voldoende,te stellen als uitbreiding in ons model rekenmodel concept 17 heelal onderzoekend te stellen,(door te rekenen, als het gaat als geg gaat't te lezen,op te merken, te rekenen,door door te rekenen gaat 't).

0207 2017.
ga met mij na,wanneer ik zeventien jaren lang spreek tegen vier instellingen met dovemansoren,
over aaneengesloten perioden steeds opnieuw spreek na een volgende periode zonder psychofarmaca,
spreek over second opinion,
spreek over jurisprudentie,
spreek over onthouden van rechtshulp,
tegen dovemansoren,
en stel met mij vast,dat de vierde instelling even rot moet fungeren als de derde,en dat de beide eersten even
rot zijn als de rotsten,zolang het nog zonder vijfde gaat
tot het met het parlement als vijfde beter gaat na herstel van het justitieel apparaat binnen ons gereconditionneerde systeem het verbeterde rechtssysteem
zoals vroeger ,vertrouwd en betrouwbaar, weer beter gaat.Nu staan we nergens.Morgen is er weer een dag.

0307 2017,
preliminary,
Onze F schrijft,
en behalve in de ruimte 23 te behandelen,te bepalen,
en tot slotsom te geraken binnen in heelalconcept 17 model als rekenmodel te zoeken,aan te wijzen,rekenend nemend,
als een nieuw element Ossasians's element Ossasion het element aanwijzend,aftellend,(waar)nemend te nemen als reeel als duidelijk rekenend op (waar) te nemen te nemen als geschikte,geschikte enige nieuwe 1x1x (zonder volgende te zoeken,niet verder zoekend),
behalve behalve na te gaan,nagaand3,opmerkend2,nemend
1X nemend te nemen,duidelijkheidshalve bij ons teruglezend,gaat zonder 7,te lezen,niet nemen getallen 2S als (2S) ongeschikt en niet ,niet geschikt getallen S/2 niet geschikt niet,
gaat zonder geometr+1,arithmetisch gemiddelde als geggeg als bij Gauss als bij ons zonder 4 getallen S als (2S) zonder zonder 3 getallen S/2,teruglezend te lezen te nemen
duidelijk nemend te nemen
ongeschikt ongeschikt 4 zonder 3 ongeschikte andere type,(typen gehelen 2 lezend te lezen alleen als S type en typr S/2 alleen lezend te lezen alleen), gaat,(lezend),nemend,
schrijft,1X duidelijk rekenend nemend,gehele 5 e,te nemen tot (e),(e),(e) te nemen duidelijk zuiver rekenkundig te nemen,nu het gaat,meegaat gaat mee ongeschikt (geschikt) 100vv s (en) vv,s+1 als tot geschikt ,en waarschijnlijkheid het geg lezend,opmerkend als tot 90%,merkt 1x te behandelen,behandelt als bij ons,teruglezen,hier geometrisch algorithmisch nemend,meenemend tekengeschikt als algorithmisch 10,1x
nemend,
neemt 1X
als doorrekenend funciiegeg als rekenend mee te nemen,
e tot als geggeg 15 algorithmisch meetkundigtetraedisch als geg 3 als laatste als objecten te lezen,lezen,leest 1x zelf als eerste 5 geschikt rekenkundig door te rekenen,
en lezend theoretisch binnen getallentheorie orgamigeg,als vouwend,als trekkend,als drukkend ( zonder ) als vierde als schuivend zesde vijfde door tot als functiegegfunctioneel,1x1,x alleen functioneel geschikt door en door zonder zesde(zonder) vijfde , 1x1x als functioneel geschikt als blijvend 10(e) op te merken,1x,1x als doorrekenend zonder 4,gaat alleen tetradisch als twaalf tot 15,1x 1oo x rekenend doorrekenend te nemen,nemen ,en theoretisch bij Corsten als bij Cantor,hiervoor bij ons terug te lezen,,hier lezen opmerkend rekenend doorrekenend zuiver rekenkundig nemend te nemen
tot als geggeg 3x5 als algorithme 15 1x1x (anders 10)geschikt algorithmisch 5,1x1x,(Aanw.:1x nemen,(optie) wel meenemen)te nemen nemen te nemen,neemt zelf wel 15 algorithme 15 wel
projectief projectief
als andersom als dezelfde figuur 1x3 ruimtelijk 10 in voorstelling nemen,en gaat tot als in voorstelling complex tot als 1x1x ,(eenzelfde als geg als een vel papier), geg als 10x10 als aantal figuren te vouwen 100 oneindig als tot dezelfde,
behalve 1x1x als bol niet dezelfde 1x niet als halve niet hele geheel door
en alleen als punten geschikte dimensies,
en niet 1x niet kubus niet,(gaat niet),ook niet programmatisch 3D productie niet anders 3complex2 te behandelen,
niet methoden5 als 50 x methodisch 20 tot 1000 niet anders als tot ,,Ramanujan" geg bij ons 729 lezen als tot 1729 opmerkend kritisch 1x1x
op te merken als te rekenen, door tot 779 behalve,
behalve(n),en in de natuur Resonanties als R,3x tot 4 opmerkend 1x3 geschikt binnen 3 systemen stelsels objecten 10,gaat cyclisch tekengeschikt,
1x als814 ,in de natuur alleen 5laatste+1 als eerste 3 bij ons te rekenen op geg 1428....,enz.
en voor de stelsels samenstellend door te rekenen complex 1x3x een zon 1xgeheel(geheel)
per computer algemeen 3 simultaan in een rekening 1x (hoofd)rekening,enz.
5x beter aanwijzend aftellend 3,
voorlopige studieopdracht,zoekopdracht waarnemend na te gaan
als 5 sterrenhoop1 bolvormige
1x3 erbuiten als gegeven te zoeken,zoeken,waarnmend zoekend,
behalve opmerkend Uranium,Zuurstof opmerkend Ossesion 115 het element in de ruimte eenmalig als geggeg binnen de ruimte niet andere zoeken ,niet zoeken,(niet verder zoeken,andere nieuwe elementen niet zoeken,zonder bestaansrecht,zonder identiteit,niet reeel binnen de sterrenkunde niet present niet),
zo werkt onze Functie zo/for comments only..
opm.schrijf zelf uit,
verbetert 100complex 200 Cylisch 2analytisch 1X,x tot 6oo als tot 700,1(x),teken (129) tot (729) als 2methoden1 als tot 779 lezend nemend ,(1779), 50 meenemend (analytisch +1),1x(teken35 tot 814 als tot 5 laatste(n) eerste drie 14(+)1 als 1428 rekent zelf,1x1x als 3complex2,1x(andere optie) 5 door en 2x7 zonder 6x7,1x terug (functioneel) 3/7fgeg lezend te nemen als bekend 14185,..en door +1 als -2,alleen 1x 7/8 voldoende probleemloos2 te nemen 5algorithmisch 10 algorithmisch,1xcomplex10 als 3complex 2 algorithme 15,algorithme 15, en andere2 axiomatisch mee
1X,(teken 115,in de natuur niet anders,1x3)rekenend doorrekenend analytisch geschikt,geschikt in theorie buiten de sterrenunde ,binnen de getallentheorie 1x2 geschikt,als eiland aan te wijzend,aftellend,aanwijzend (zonder) 2 andere2,(niet zuurstof niet,niet uranium niet), wel geschikt wel in bewijs geschikt bij ons tot als berekenbaar voldoende,voldoende bewijs en blijft,behalve el 115 in theorie binnen de astronomie alleen118 mee oganesson alleen geschikt mee , zonder tot 3 andere 2 niet bij ons in theorie in astronomie niet verder nagaand te zoeken, fysisch als elementen el 113,el 117, voorlopig niet buiten hun laboratorium verblijvend ,niet door ons in ons heelalmodelrekenmodel 17 niet te verwachten niet,wel door te rekenen mee te rekenen in onderzoek samenstellend rekenend nemend,behalve sterrenhopen5,1x mee, binnen sterrenkunde gegeven hier opmerkend en aprior door te rekenen aan te wijzen,nodig, of 118,of als andersom in sterrenhoop bolvormig +1 als erbuiten erbinnen 1x1x ,behalve 115 mee binnen geheel geheel mee,1x als andersom mee 115 geschikt mee als in open sterrehoop mee te rekenen,groepentheoretisch als getalgroepen (zonder) 7 als rekengroep,1x1x op afstand geschikt tot 20 discreet 1x zonder 10,gehele elemente 1x1x als 115,118 niet anders te onderzoeken in rekenonderzoek nemend algorithme 15 doorrekenen 1x3 simultaan3 rekenend nemend
tot conclusie 2 te rekenen aanwijsbare coordinaten in heelal rekenmodel17 door te rekenen,apriori,(apriori) beurtelings tot zekerheid+1,1x niet zonder de andere als coord geschikt zekerheid+1 in het systeem van coordinaten geschikt,geschikt binnen het rekensysteem bij ons.
verdere elementen verwachten we niet,vermoeden we ook niet,niet binnen de astronomie als elementen stabiele niet.

0407 2017.voorlopig.
het heelal als reactie op reactie als kettingreactie doorgaand 1x1x als kernreactie(s) doorgaand,!x terug als in deelheelal terug binnen de ruimte analytisch als deelruimte de complexe,1X als proces kernfusie als proces door ,terug ,eens 1x door tot als zwart gat door,anders door ,terug tot lim+1,1x, niet als zelfde geg geg niet tot Log+1 niet,de andere ook niet te nemen Lim+1 gaat niet anders alleen naderend ,nadert 1x als een limiet het gegeven beter nagaand tot uitbreiding geschikt zoekend,doorzoekend tot geg rekengeg geschikte door te rekenen te nemen te zoeken,..later verder..
vooropig,niet 100 universa als de onze vaststellend te veronderstellen, te a-typisch,.ook niet te vermoeden als zonder een bron 2bronnen 3 niet,alleen axiomatisch 2bronnen1 als @ start up,1x2x als 1x1x,niet een black hole niet en niet 1x1x niet een andere mee niet,
gaat alleen Hyperb 15 alleen niet als kwadr1x1x als 100 niet,alleen1x als BigBang theoretisch,getallentheoretisch verder in studie aanvullend te nemen,bij voorkeur rekenend verder door te nemen,te nemen

en, HYPOTHESE,
voorlopig.later wel specifiek door,optie sluitend in studie te nemen,
optie uitsluitend heelal als andersom als in concept als andersom
model concept heelal 100 analytisch,1x imploderend geheel tot 3complex2
lezend rekenend rekeningen doorlezend 3simultaan2 rekenend doorlezend lezend,,
neemt (hoofdrekening+1),1X1 object sluitend geheel eiv.lich.//

Discussie.Vermoeden.Blijkt model 17 heelal na afloop voor herhaling vatbaar?Als vermoeden reeel?

0907 2017.
Men heeft het lef om ook via het oude parlement de akelig soort deurwaarders,incassobu. .... HOLD,we zien wel.

0108 2017.
[Zoals enkele jaren geleden Spanje een droogteperiode doorstond,geraakt Italie nu tijdelijk in dezelfde omstandigheden.De aride klimaatzone van westelijk Noord Afrika bevindt zich vandaag boven het land van de Azzurri's vanwege de met de verschuivende magn. NP meedraaiende klimaatgordels en functioneert,en gaat nog korte tijd door,met alle gevolgen van dien.
Laat de wetenschap alle politieke ballast over boord werpen.Verdient men in de politiek zijn brood eerlijker,of gaat liever zelf voetballen .En had men de getroffenen wel vooraf tijdig gewaarschuwd ......Beleg komt in de politiek vanzelf wel mee op de dagelijkse korst brood.Fout beleid,want zwak.De politieke wetenschap maakt onnodige slachtoffers,door domheid en bedilzucht.

Dat heeft Hadjememaar weer op zijn geweten?
Dat heeft Grote Pier weer gedaan?
Daar heeft Han van Meegeren weer de hand in gehad?
En het Goede Heertje zelf gaat zwierig door het leven].

0508 2017/0708 2017.
Facility-study .
Formeel tot een vermoeden.
(extra)galactische +1 (superzware) zwarte gat(en) tot 1000,
en na (te)gaan berekenbaar
groot geheel getal (als)geggeg (Hilberts)geg (niet)algebr.
na te gaan te nemen
1x(on)geschikt,(geschikter)1(x) tot 100 beter als tot 1000,bij ons wel als berekenbaar door te rekenen,
en gaat als (optie),1(x) en merkt wel als (anderen) op,
leest 10x,
merkt op te rekenen 1(x) rekenend op geg 15algorithme algorithmisch 1(x) anders zonder 4 anderen doorrekenend berekenbaar bij ons door door te rekenen te nemen,gaat,
gaat (zo),
leest (pseudo)black holes alleen 1x (anders) door alleen 1×3 tot 1000 geschikt geschikter als tot 10000 andersom 100 tot 1000 lezend beter te lezen doorlezend tot 10 alleen als andersom beter opmerkend geschikt alleen
analytisch 5,1x,
gaat wel schrappend na tot de volgende(n)
black holes,(white holes),enz, 5hypothetisch 2,
gaat bij ons 1x niet zonder de andere (optie) mee axiomatisch in rekenstelsel bij ons berekenbaar 2x alleen 1×1x door te rekenen berekenbaar,bewijsbaar voldoende.

[AANW.:de uitbreiding op rekenstelsel axioma teruglezen/en ,,Prins"' t/m vectorieel product eerste hoofdstuk doorlezen,en als vectorprod+1,1x alleen tekengeg nemend te nemen,
en
(veronder)stel,en niet zonder hierna geg licht,geg donkere materie,energie mee te nemen, 1x3 als tot een transformatieve oplossing aan te dragen in ons model 17 heelal,nu het zal gaan,meer dan sommerend,WEL 1x als integrerend 1x, als geheel als getal als geheel 1x universum geheel geheel tot hoofdtraagheidsmoment,1x,voldoende duidelijk,4/3 als berekenbaar bij ons als tot 4,3] berekenbaar bewijs].

/for comments ,en schrijf zelf beter uit, to check.
0608 2017.
(studie)
behalve practisch als geg pseudo zwart gat,zwart gat,super zwaar zwart gat,(wit gat),accretieschijf,
en theoretischtheoretisch (onder)zoekend
*getalfunctie,(voor gehele getallen geschikte priem),#
*analytische functie rekenf 10 complex 1punt,(cyclisch100cyclisch 10 analytisch ,1X)#
*2×1x als 1×1x (en) als andere (1×1), (nagaand geggeg Riemanngeg,Fermatgeg onderzoekend te nemen,zoekt zelf ,rekenend 1xals,(en zonder) vierde geg,wit gat comlex,1x teken alleen), 1×1x,gaat samen als 1×1x en als (1×1)
*als geg als laatste rekengeg als practisch geg alleen door te rekenen te nemen als berekenbaar te nemen,nemen, (hier in de natuur,sterrenkunde toe te passen)
en
gaat (‘t) fysisch na binnen stelsel melkwegstelsel ,nagaand v(s) en vvs zonder probleem,Resonantie(s) R voldoende tot !/R,
niet , en mee erbuiten extragalactisch+1 mee,zonder geg voldoende impuls lezend,draaiimpuls S+1 mee,als S behoud te lezen voldoende nemend,tot 2/S voldoende nemend te nemen als tot S(+)!/S(+)1als 1 (samenstellend) analytisch geheel(cyclisch geschikt te lezen ,cyclisch+1 te rekenen te nemen,meenemend te nemen,meenemen),
in complexe voorstelling te nemen te rekenen,1x zonder wit gat,(bestaat niet),complex door te rekenen,algorithmisch door door te rekenen,rekent zelf wel 15 algorithme rekenend te nemen ,
tot bij ons als berekenbaar bewijs,voorlopig een vermoeden,(uitbreiding model heelal17 rekenmodel).FOR COMMENTS ONLY.
# analytisch+1,gaat 1X,,(neemt teken complex mee,leest 1x.1x,)
en als geg nagaand 10priemwaarden alleen waardentekengeschikt, tot 3 waarden als tot 2waarden1complex,( als andere1 geschikt)
0708 2017
verzamelen aanwijzen,
als geg als ellipsoide als traagheidsellipsoide
hoeksnelheid als kwadr.!x,(x) en 1x als vectorieel product mee,1(x)
sommeren, ,,integrerend”,alleen voor teken voldoende bij Riemann,(als dubbele integraal voldoende), te lezen te nemen,neemt 1x zelf wel
en
(ref Oosthoek encycl. onder,,traagheidsmoment” lezen) als voor een bol als geg tot de gelijkheid+1 te nemen als geg 2/5 m rkwadr+1
te nemen te nemen,en het eiv.lich in ons model als bol,( universum cs in totale aantal), tot als geggeg hoofdtraagheidsmoment+1 doorrekenend te nemen,
nu het voldoende gaat,(als eiv.lich zonder op vast zwaartepunt te rekenen),beter voldoende op onze axiomatische rekenuitbreiding te rekenen, tot als geg bovengenoemd (1×1) door te rekenen te nemen,als voldoende berekenbaar bewijs aan te voeren.
opm. en specifiek in ons universum tot als terminaal in een toestand,plat vlak als een schijf ,alleen lood present naar men stelt,dienen wij zelf alsnog ook zelf na te gaan,later wel.en later ook wel door ,door met de studie licht binnen heelal door,(hiervoor afgebroken).tot, en later verder,op te stellen,de balans,energie-&impulsbalans op te stellen,stel op.

trefwoorden voor verdere studie:
*continuummechanica/
*Cauchy theorema/
*memo info M.v.M 1962:trajectoire/
*en lees nog eens terug,alleen in archief,in studie van 1604 2017 t/m 2405 2017,(de ligandenstudie,deel 1 & deel 2),het geg als lichaam met externe as als Pluckers geg om opslag en afname energie electr.regelend te nemen ,geschikt voor tractie te nemen.
*en wel present in blog,behandelend voor Aarde intern, als geg te lezen Gotz-&Sh.?……,spanningopbouwgegeven.,(terug te lezen).
0808 2017.
voorlopig.
ga na 1x als 3 traagheidsellipsoiden 1 als geg en als ref,aan (te) wijzen www, mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid.shtm

1508 2017.
[De president van U.S.A..D.Trump geheten,had tenminste tot hier op een punt gelijk.
Hij heeft tijdig het klimaatverdrag van Parijs opgezegd.
Niemand had er voor moeten tekenen,want het verdrag is onzin.Tenminste voor zover het de temperatuurverhoging binnen de aardatmosfeer veroorzaakt door koolzuur aangaat,is het niets dan onzin.
Men ging elke discussie hierover met andersdenkende wetenschappers uit de weg.Dat alleen al is een aanfluiting van de wetenschap.En een inperking van de vrijheid,die niet toegestaan wordt.
De President zal ook wel denken,en Hij is niet de enige,die het denkt ,,de gehele getallen heeft de goede G. geschapen,al het overige blijft mensenwerk".......].

1808 2017.
studie.
Big data(’s),Universe(S)’,
….later verder….,niet alleen voor licht in model door,ook in studie door,voor anti-materie door…later verder…

[,,Losers" en klokkeluider-losers,men heeft de klok wel horen luiden,maar weet niet waar de klepel hangt.
Maakt geen slapende honden wakker.
Ome Big Ben weet er meer van,maar hij zwijgt ook als het graf.
Nu zal men toch wel denken,dat hij gek is?
Beter een spotvogel in de lucht dan tien aasgieren in de goot,de dakgoot.
For whom the bell rings...]

Vonnis.

19 april 2017

In de uitspraak van de rechter,rechtbank Almelo,dd 1804 2017,kan ik mij niet vinden.
De rechter heeft kennelijk mijn verweer niet volledig gelezen.
Ik blijf bij mijn eis,dat in openbare zitting wordt teruggenomen de krankzinnigheidsverklaring op mijn naam uitgebracht.
Daartoe weet ik mij gerechtigd door de second opinion,luidende:,,U bent momenteel niet psychotisch,in het verleden was U niet psychotisch en U zult het hoogstwaarschijnlijk nooit worden”.
Van de overige door mij gestelde eisen,voor zo ver nog geldend,zie ik niet af.
Daarmee wordt punt 4.4 van de beslissing door mij afgewezen.Hetzelfde geldt voor de sommen en bedragen genoemd onder punt 4.1 en punt 4.2.Ik zal deze zelf niet voldoen.
De gehele beslissing wordt door mij niet aanvaard,onder voorbehoud van punt 4.3,dat voor mij niet duidelijk wordt.
Punt 4.3, de rechter ,,verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad” zal voor mij en met mij door een kundiger jurist voor zijn betekenis worden nagelopen.
Vervolgens zal ik aangeven ,of de gehele beslissing al dan niet voor mij enig belang houdt.

Addendum. Navraag levert op,dat ,,uitvoerbaar bij voorraad”betekent,zoals ,,aanmaning” bij de belastingdienst,onmiddellijk te voldoen,ook als hoger beroep later zou volgen.
Deze regel zal voor velen wringen.Want wie houdt in deze periode een spaarrekening aan?
Komt tijd,komt zorg.

2004 2017.
[Klimaatveranderingen op Aarde worden mede veroorzaakt door veranderingen binnen de atmosfeer van de zon,alsmede door andere toestanden binnenin zon en Aarde
en het wordt de Aardbewoners wel duidelijk,door Einsteins zwaartekrachtsgolven,hier zonder probl 4ruimtelijk3,de gravitational waves inmiddels proefondervindelijk aangetoond,zal men verstaan,dat ons klimaat uiteindelijk bepaald wordt vanuit de sterren, in eerste instantie voor ons op Aarde door sterren juist aanwezig in het geheel van onze melkweg,supernovaneutronenster zwartgat1,(het andere witte sterren,dubbelst-type) 2als in botsing 1 als gegeven bij ons,(axiomatisch juist) complex door te rekenen en tot bij ons op Aarde te rekenen op, op Aarde aan te geven,op te geven als 2gr Celcius atmosf.tempverhoging op te geven, te rekenen op,en te rekenen,niet hoger ,(niet>2 gr C niet), op te geven te rekenen,op onze rekengegevens te rekenen doorrekenend op de klimaatveranderingen te rekenen door doorrekenend te rekenen, het gaat niet zonder,behalve onze geg,allesbehalve niet zonder Gauss'wederkerigheidsregel voor kwadr congruenties niet en bij ons niet zonder de andere als geg als Archimedesgeg mee mee (e.a.mee) te rekenen als geschikte alle andere geg in deze blog alle als meerekenend te rekenen doorrekenend te rekenen (en lees anders zelf door vanaf blogtitel 1,,,kzv,Rechtsgang in Nederland" dd o603 2010 t/m deze,blogtitel 41,en voor de rechters hier aan te geven, zal zijn voor hen alleen voldoende in te zien,zullen zij/zal hij als de laatste rechter alleen voldoende behoeven in te zien de voor hen/hem relevante blogtitels/alinea's t/m deze blogtitel 41 ,,Vonnis'' dd 1904 2017 om als de laatste rechter te zien, en zal hij anders inzien ,hoe tot zijn betere beslissing in zijn en mijn belang te komen)] .

2104 2017.
Wetenschap misbruikt door de politiek,godsdienst misbruikt door oorlogspolitiek,mensenrechten misbruikt door machtspolitiek en de slachtoffers schatplichtig aan politici…
Het kan ook anders.Prerogatief (te rekenen.Bij ons wel).
Zie als ref. de demonstraties in vele grote wereldsteden van vandaag 21/22 04 2017.

2404 2017.
Waarschuwing.
De Euro-Einsatzgruppe zal binnenkort wel langs komen,op gezag van de rechtbank Almelo,en in de persoon van GGN Mastering Credits,beedigde deurwaarders,criminelen,en opererend in opdracht van de moloch Menziszorg.
Ik praat al 35 jaar tegen een muur.Ik zal hen meedelen niets zelf aan te betalen.
Je kunt jezelf geen recht verschaffen door corruptie.Zou ik naar Duitsland vluchten,tegenwoordig fatsoenlijker dan NL,dan laat ik de onmondigen in de steek als de allerjongsten en de oudsten, reeds alle op hun dodenlijsten.Want deze gezagvoerders denken alleen in termen van dood en lethale doses.
Zie,grauw van ellende stapt de beul als Stasi-Gestapo Einsatzgruppenfuehrer uit zijn auto,van woede verkrampt zijn gezicht,want een gek kun je niet aanklagen vanwege belediging. Ik kan zeggen wat ik wil.
Goodluck.Laat je niet doodzwijgen en blijf de piranha,die bloed ruikt bij onrecht.En ik zelf zal mijn pen in vitriool blijven dopen,als Hij het toestaat daar boven,
boven de hemelkoepel,ook al door Descartes zelf ontdekt.
,,Losers”bij opgemerkte tweedracht bijschuiven op de linkerflank en op de rechterflank bijschuiven en centraal doorrollen.Oprollen.

Herdenk op 4 Mei waardig en kom ook op voor de slachtoffers van de aardbevingen,van de Q-koorts,vergeet niet de doden en beschadigden in de ziekenhuizen als de slachtoffers van de onwettige proefboringen voor de wetenschap aldaar,blijf oprecht en zwijg de Polderman-affaire niet dood.
Want de waarheid zij meer dan ,,ook maar een mening”.
Voor wie het zich veroorloven kan,spreek zelf,stel scherp af,maar spreken alleen zo,zij, die het zich veroorloven kunnen.

Eind April.
MIJN VONNIS.
post in van CAK.

Ik geloof ook dit lichaam nog niet.
Ik houd zelf als de enige,onomstotelijke waarheid de second opinion aan.
Daar blijft het bij.Het recht blijft heilig.
Big fish is that one, another one,not Holy One.
Bastards,go home.

2704 2017.
Als e-mail naar mijzelf,nu het per e-mail naar CAK niet toegestaan wordt.
BEZWAARSCHRIFT.
Aan:CAK/verzekering Burgers Team Wanbetalers/Antwoordnummer 91036,Den Haag/Uw kenmerk 1119190187/BSN………
Van:BJ ter Beek/Geert Grootelaan11/7607 NR,Almelo/BJterBeek@kpnplanet.nl/tel.0546 813962.
Uw schrijven ,gedateerd 2704 2017/betr.:zorgpremie.

Geacht college,
In mijn zaak wordt mij geen recht gedaan.Ook niet nu U geacht wordt de procedure voort te zetten.
De overheid overtreedt zelf de wet door iemand krankzinnig verklaard te houden,die het niet is en nooit was.
Ook U negeert de second opinion,treedt daarmee voorbarig op,U treedt ermee buiten uw bevoegdheden en overtreedt de wet van Uw eigen overheid.
Ik kan en mag en zal niet mijzelf corrumperen door mijn vervalst medisch dossier aan mijzelf te laten verkopen.Mijn medisch dossier werd vals,toen men met opzet de second opinion niet als gegeven in het dossier opnam.
Voor mij geldt geen wet om verplicht te verzekeren nu ik zonder bijgewerkt medisch dossier blijf.Zo blijven de door U genoemde artikelen 18a t/m 18f van de Zorgverzekeringswet in de door U meegeleverde Relevante regelgeving prematuur ,en omdat in mijn zaak de Algemene wet bestuursrecht uitviel,behoeven we niet verder naar voren te brengen de artikelen van de Regeling zorgverzekering,de Beleidsregel inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet,alle regelgeving blijft in mijn zaak prematuur,blijft niet van toepassing tot de dag,waarop ik mijn burgerrechten terugkrijg , op die dag zelf ook niet,en op de dagen erna ook niet.
Zodra de wet formeel ook voor mij in werking treedt, kunnen we de zaak met verruimd inzicht afhandelen, lijkt mij.
Ik neem aan,dat ook U dan zult instemmen met de eisen door mij gesteld in mijn zaak.
En ik neem aan,dat U zich niet aansluit bij de politici,die de vrijheid van wetenschap verkrachten door de vrijheid van spreken te verbieden,door te pogen de vrijheid van denken te breidelen en door de vrijheid om samen school te zijn te verstoren,want het leidt tot niets.

hoogachtend,
B.J.ter Beek

2904 2017.
Volgt het tijdschema na de Nieuw Guinea-event terug,door tot 1×1x als Philippijnen-event,en merkt op per heden de aardschok City of General Santos,….slachtoffers,
door door tot Nieuw Zeeland door.To wait and see:
macht,recht is ook maar als faculteit een facultatieve.
Verwarde Raadkamers,arme bestuursrechter,het kwaad bestaat niet meer.
Wees wijzer en laat U liever al dan niet na een voltooid leven kosteloos levend begraven door Keizer.
Laat U goed onderzoeken//Integriteitsverklaring overbodig//eed afleggen/ambtseed m.i. voldoende.

0105 2015.
Van NN tot NN,etc en tot A.Gore,indoctrinerend gaan zij door het leven.Niets aan tegenargumenten staan zij toe.Ook niet aan W. Happer.
Alles moet voor hen wijken.
Indoctrinerend en brallend voegen zij ,E.Nijpels en M.van Dam,toe,alles moet voor hen wijken,allen moeten er aan gaan.
Ga er maar aanstaan…..Politiek wil meer zijn dan koning,wil zelf Piet Keizer heten.Of was Hennie de K. de koning?
Wie hecht daar nu geloof aan?Wie laat zich onderwerpen door gebrek aan respect?
En wie roept de mensenrechtencie van de UNO?Wie,oh wie?

0205 2017.
met de burgemeester als de onderkoningin van de wereld van Den Haag op de eretribune vindt vandaag of morgen de installatie van de nieuwe regering plaats.Binnen welingelichte Haagse kringen fliustert men,en het mag niet gehoord worden binnen de kraal van het Hilversumse mediapark, over de formatie als:
min.pres. Hennie de integere Keizer,min van Financien Kalbfleisch,staatssecretaris Westenberg,min.van Sociale zaken Spinoza zelf,min.van Onderwijs,Schone kunsten en Cultuur Han van Meegeren,min. van Buitenlandse Zaken Hadjememaar,min.van Sport en Ontspanning Zwarte Piet,min. van Binnenlandse Zaken,Extra subsidies Bizondere toeslagen en Nog Wat Het Goede Heertje,min. van Poolonderzoek,Klimaat en Weersverwachting Vellinga,staatssecretaris Minnesma,tweede staatssecretaris Borrie. Kamersuppoostenhulpsuppoosts-knechtjes Nijpels en van Dam.Rotmans zag er geen brood meer in en heeft bedankt tot de volgende ijstijd , Grote Pier vervangt hem zolang als min. van Oorlog en Defensie.En als geheel gaat het zeker zonder mijzelf op het ministerie van geestelijke Volksgezondheid als de staatssecretaris van de afdeling futurologie als de geknipte kracht de man,die vooruit ging, als de man van de toekomst,de man,die doorging.en ergens anders elders gaat het zonder mij ook helemaal zeker,zoals het gaat.En ik kijk zelf wel uit en als ieder onzer om zich heen kijkend,scherp toeziend,nu al die lieden de grond te heet onder de voeten wordt ,nu het klimaat wel verandert,maar anders dan het wereldwijd aan de massa’s verkocht werd.En dat was vies.Vieze politiek.
Maar laat daarbij elk van ons deze raad aannemen,altijd opponeren tegen onwaarachtigheid en onrecht.Blijf lachen,kijk ook om je heen en kijk nog liever vooruit.
Boys,wanneer rolt het volgende boefje als lijkje in het holst van de nacht naast Vellinga uit het nachtkastje op de vorige noordpool, midnight ,tijdens hun klimaatonderzoek, als ook cowboy Trump,een beetje ronkt,een beetje bromt en gromt,en toch maar doorsnurkt , doorslaapt zonder Dritter im Spiel ,het boefje Stuyvesandt , een pooje afwezig buiten de sneeuwhut op bevel van de teamleader om een sigaretje zonder koolzuur elders eventjes op te roken? Een zware pijp roken te roken .

Gestapo-likes en Stasi-likes, van het verre Oosten tot het wilde Westen gaan zij voorlopig alleen voor eigen financieel belang en staan zij niet stil in deze instabiele periode bij enig slachtoffer.De revolutie begint altijd met leugen en bedrog, indoctrinatie en intimidatie.Vaak bij bankiers en,erger, ook wel bij deurwaarders,gerechtsdeurwaarders.

0405 2017.
Darfur.Mensenrechten.

0405 2017.
Aan:GGN Mastering Credit/postbus 19212/3001 BE Rotterdam.
Betr. betekening en bevel dd 0405 2017./dossiernummer 24242326.
Van:B.J.ter Beek/Geert Grootelaan 11/7607 NR Almelo.

Almelo,0405 2017,

Incasso&gerechtsdeurwaarders,
In mijn zaak spreekt U anders dan de rechter in zijn laatste vonnis.U voegt toe als zou ik alsnog in Hoger Beroep kunnen gaan.
Uw schrijven blijft voor mij zonder zeggingskracht zolang U Uw rekenregels niet verduidelijkt hebt.Ook de rechter verstond de regels niet en U blijft nog steeds in gebreke.
Bovendien vroeg U voor mij zonder mijn voorkennis zorgtoeslag aan en incasseerde U zonder mij in te lichten het bedrag zelf,waarop ik het volgens de geldende regels aan de belastingdienst terug moest storten,want ik kwam niet in aanmerking.
Voor velen duidelijk gaat U steeds over de scheef.
Het lijkt mij onnodige……enz.

[Aannemende,dat de bestuursrechter het punt ,,zorgtoeslag" heeft doorgegeven,doe ik er ook het zwijgen toe].

1505 2017.
Preliminary.
tot erupties bij NieuwZeeland,en opmerkend het zuidelijkste puntje Europa op afstand als kortste tot het westelijkst punt Europa,1×1x langs kortere weg,2nagaand 2,
theoretisch,practisch gaat bundel bollenbundel bollen punten als 3 punten homogene 4,lezend geggeg 2,1x(3,4),(als)erupties op Ijsland
en Ijsland verschuift niet,niet, anders (mee) continenten alleen op NH,als,
als geheel,1×1x door,verder door te lezen,te lezen,
alleen theoretisch duidelijk te nemen,geg teruglezend bij ons samen tot 3bollenpunten4 ,(1punt zelf als lijn complex 1 punt mee,tot het andere geg,en voortgaande en roterende pseudosfeer,deeloppervlak concaaf projectief lijn complex als convex lezend te rekenen erbuiten eenzijdig op afstand, als complexgeg als punt 5complex,na+1/4 roterend (en)1x rond,voortgaand(deeloppervl) als doorrekenend,als door te rekenen,punten op afst geschikt,opmerken transf analytisch punten alleen,en alleen de bol de halve hier rekenend alleen,projectief gekromde lijn complex3 punten2,1x als verschuivend geg,1punt 5,1x analytisch, continenten 2(Europa,N.Amerika,halve aardbol),rekenen door te rekenen,buitenom,als buiten Hawai buitenom,in de R.of F.als buitenom,1×1x binnen om alleen in het Zuiden anders 1 eruptie (nabij) Nieuw zeeland in model rekenmodel,in voorstelling te nemen,ook door te rekenen,
nu het gaat,en anders per satelliet gaat,vele gegevens,geschikte waar te nemen,te nemen,speciaal binnen/boven de specifieke atmosfeer gebieden,(nabij magn NP boven Aarde) nemen te nemen,waarnemen,detecteren,duidelijk duidelijk nemen data duidelijk nemen,en
gaat pool magn.,noordpool als zelfde pool,zuidpool,tot als aangegeven punt,tot buiten Canada,Alaska,aldaar in de buurt erboven duidelijk waarnemingen per satelliet te verrichten,om te prognosticeren,en als ref hier om te rekenen nagaand als geheel lichaam,1x,(x) als 1x 1,5 x,hier als ref.www.mathcurve.com het oppervlaktegeggeg te nemen,(en al 1×2x gepasseerd eruptie Philippijnen te rekenen,niet zonder opgemerkte geg(geg) Nieuw Guinea terug door te rekenen,oppervlakte punten,(deel)oppervlakken punten 4,6 door,het geg 10 als tekengeg nalatend 17,vanzelf rekenend 1×1x als 1x wel duidelijk wel te rekenen,doorrekenend te nemen nu het (ref) gaat meetkundig als geg geschikte ,(geschiktere,geschiktere) punten als conoidal(e) te rekenen,geschikt terug doorrekenend gaat,berekenbaar in tijd,en nabij Nieuw Zeeland door tot vooraf door te rekenen als te prognosticeren event eruptief bij Nieuw Zeeland te berekenen,vooraf berekenbaar hier het bewijs.
de juiste punten als Pluckers geggegpunten bij ons wel analytisch te rekenen tot als berekenbaar bewijs voldoende zal’t voldoen,voldoet ‘t theoretisch nu het theoretisch practisch anders niet a-priori gaat,(zonder vooraf gepasseerde gebeurtenissen mee als geg mee niet anders a-priori door te rekenen gaat,en practisch theoretisch gaat,te lezen bij ons 4.3 de Fermatgeg duidelijk,het Riemanngeg opmerkend pnten 2 punten3,(lengte complex 1puntmee) ,analytisch complexe deelf 10 gaat ,gaat 1 rekenpunt gaat,
en te lezen als tript in 1×1x1x (en 3 schokken1 erupties2 bij ons duidelijk)1,
gebeurt analytisch 5,1X a.s.Nieuw Zeeland event door te rekenen vooraf berekenbaar /Okay?
ref.:www.mathcurve.com/surfaces /conoid/surfaces.shtml
(en voor onszelf specspec/MATHCURVE.COM,beweegt ,beweegt langs rechterechte (en) langs gebogen kromme,1x wel als geheel 1.5x te rekenenanalytisch
,boort niet,boort niet door,doordringt niet volledig,
beweegt ,binnen gesloten oppervlak ruimtelijk,(volgens mij),alleen als hyperb als kwadr als het gegeven het verschil alleen het geg na te gaan,in studie nagaand,beweegt als te vereffenen(d) nemend,neem(d)t},1x te vereffenen energie 10 het verschil tot 3, niet energie niet 1x niet verder niet gegeven,(niet pakketten anders geggeg gehele alleen ),
Opm. analytisch 5,1x analytisch in andere toepassing na te gaan reeel geg aan te wijzen (hier),elders te nemen).

1905 2017
[en wat de kentering der tijden betreft,blijf ik als ieder ander erbij,dat niet alleen het internet overal de samenleving ten zeerste maatschappelijk beinvloedt,maar ook filosofisch m.i.de verandering wereldwijd zal plaats grijpen op ongekende schaal en dan moet het toch wel duidelijk zijn,dat,de discussie,en volgens mij de grotendeels foutief gevoerde discussie incl. de dwaze regelgeving erbij op (bijv.) het terrein van de klimaaatverandering vlug achter ons gelaten zal kunnen worden als zijnde doorzichtig ongeloofwaardig,en ook riskant als niet- progressieve bijdrage,want zolang kan men de internet verbondenen niet bij de neus nemen.De echte problemen zijn anders ,kunnen intussen groter worden en zullen beter vooraf te ,,meistern" zijn,hier, ergens anders,overal en onverwijld vanuit een bredere wereldbeschouwing,en om daarom ook beter niet te lang stil te staan bij het probleem als zou koolzuur de oorzaak van de klimaatverndering zijn,aangedragen en opgeblazen door bankiers en politici,om geld raar bij te verdienen en een surrogaat soort welvaart aan te smeren. In werkelijkheid een probleem minder dan een peuleschil en al geheel niet koolzuur het probleem niet binnen de atmosfeer niet,alleen als probleem het klimaatprobleem te achterhalen met respect voor goed aangewend verstand.Maar waar gehakt wordt vallen spaanders.Laat de hulpsuppoosts- krullenjongens bovengenoemd, de rommel maar opruimen.Hora est.
{De Nasa zal meer weten dan we denken en evenals anderen een blik op Darfur......]

2305 2017.
Mededeling van het Kantoor.
Ik mag alsnog,en ik ga zeker,in hoger beroep.
Dat is geen monnikenwerk meer,dat is Sisyphus aan de arbeid zetten als slaaf van het systeem.
Maar het democratisch systeem kent geen slaven en voert weinigen af als gevangenen.
Het is bijna nergens beter in onze eendenkooi.Het kooikershondie blaft.Ik kom er alleen ook wel uit en vlieg er niet weer in.
.
2505 2017
Maar ik vergeet niet.Ik vergeef niets.Niemand biedt verontschuldigingen aan. Nl op zijn smalst.Ik blijf op mijn stuk staan.

2805 2017
Ik ben nog steeds bij verstand,heren.Ik vermocht het gebruik ervan zelfs iets uit te breiden.Dat is geen misdaad.
Lust U nog peultjes?
Nader kennis maken niet nodig.Lees terug 3105 2017.

0206 2017.
Wie heeft het al gehoord?
Snorkend zouden spoedig door de gehoornde hork brullend vanuit zijn onderwereld zijn woorden van gebrom door ons aan de bovenkant te horen zijn,
wat te vroeg bekend zal worden,en er zouden spoedig uit de kast nieuwe oude lijken uit de kast aan te komen zijn,eruit te rollen zijn,
nieuwe handelaren in glaspanelen,die samen te samen met de oudsten der bankiers,die de tijd ook nimmer verstonden,en nu geld uit China nutteloos,ordinair, rond aan
het pompen zijn om niets te verliezen,tot het nu niet meer kan,en hen niets verder te verliezen valt dan veel van hun eer,respect en aanzien,tegen alle waarheidsgehalte in van het waarachtig systeem het aloude vertrouwde systeem van de zelfstandige onderneming,in onderlinge eerlijke concurrentie en vrije handel opererend,waar het brood echter heel anders op de plank komt bij velen hunner en hun beste vrienden uit de wereld van de hedendaagse politiek en geldpolitiek.
Te goedkoop,dacht ik.
Einstein first.Gravitational waves to come.

0306 2017.
(settlement.
Let my formerly in active service operating banker ….,by now located only in the citiy of… and the city of…..,,go for a check,because papers, in my case a bundle shares of company ,,United Airways” as part of a hedge fund investment,
do not become ..worthless”, for sure not after conclusion and restart of this one company.The New York office of ,,Jaguar Fund” informed me my bank to be responsible to settle my problem of disappeared amount and ,,destroyed”,(named,,worthless”), papers.in first instance,in stead of,as I saw it wrongly, our IRS active,better IRS acting. only in the last resort.Let me suffer and suffer ….,and all those extra tax-payments over the years to pay for shares I never owned, at least not all of them ,as I see it ,and to suffer to be too good for such living et my banker better to go for a fair and quick endorsement to behave himself, iso ,as I may suppose to assume to understand, to screen himself behind an insanity- declaration,which can’t hold as soon as justice rules.,i.e second opinion on my everlasting menthal health counts.
It is a long way to Tipperary….

0306 2017.
Laat zijn wat zij waard zijn,de bijdragen in de poltieke klimaatdiscussies van het ,,Center for Energy and Environment”,de bijdrage van de ,,Clean Power Act” of ook van de ,,Cooler Head Coalition”,wie vraagt zich met ons af,hoe Albert Einstein zelf zou reageren,nu we in ons gesprek over de klimaatverandering zijn zwaartekrachtsgolven als fundamenteel gegeven in de bewijsvoering naar voren brengen?(ter inzage ,ons archief dd 0306 2017).Of moeten we wachten tot de volgende Aarde ons herbergt,of nog langer tot haar opvolger ons herbergt bij ons in de straat,als onze melkwegstraat,en reken het huisnr beter zelf 10 axiomatisch uitbreidend 2 zelf dan maar uit, dec 1D als Discrete,1×1x als hexadecimaal niet, ook niet als zonder octaal zonder 3,gaat het axiomatisch alleen tot zonder2 probl2 en niet 3,gaat het bij ons.Wij wachten wel )/de geintersseerden kan na ballotage de toegang verleend worden tot archief,wel duidelijk aan hen,die het respect voor het denken en de waarheid ook buiten de sterrenkunde in het bankiersvak,in het economsch leven wensen terug te brengen, en vooral om de waardigheid van de grote massa’s te herstellen,aan hen duidelijk zij,die op tijd de bevooroordeelde journalsten ontlopen,alsook de te vroeg geborenen,de alles vooruit ziende analysten,die denken moeten de toon aan te geven.Zij zijn voorbarig en horen het eigen geluid zelf te gretig.Het gaat ook beter zonder hen op tijd.Hun gesnater wekt wrevel op,want ik ben van de mensachtigen,enigszins van de Trump-achtigen de soort
Maar er zijn nog steeds mensen,die hun hoofd niet verliezen.Meestal zijn zij van beroep niet bankier,journalist of politicus.Vaak spreken zij minder.Soms hebben ze niets meer te vertellen.Dan zijn ze tijdig bij hun vrienden in instituut ,,Brinkgreve” in stad Deventer ingesloten. A long way to go,
en
beter duidelijk nagaan duidelijk nemen stellend duidelijk nemen,
bij ons niet hexaedrisch,(hexagonaal zonder 2) en ook zonder 1×2 niet
gaal dec. gaat geheel D,getal discreet,geheel alleen tot uitgebreid discrete 2 getallen gehele getallen bij ons zonder 2 het laatste probl 2probl
axiomatisch onze uitbreiding in stelsel 10 rekenstelselssystemen1 te rekenen,alleen in het tientallig stelsel ons geg ,(UITBREIDING),geschikt
nu het hier hier alleen voor deeltje,(lichaam),op grote afstand van Aarde,in de natuur in de sterrenkunde gaat,
eerste levensvatbare,(als met aards leven),een Aarde in melkwegsysteem na ons,(zonder planetair systeem),niet zonder de volgende (Aarde) als enige opvolger,
gaat het eenmalig 1x,1x doorrekenend in voorstelling te nemen,wel waarnemingsdata meenemend,door door te rekenen zuiver als stelling uit te rekenen.
(wanneer,waar precies en wie daar dan wel ,(of niet natuurlijk…),wel allemaal wel woont./
Wie het vatten kan,vatte het,en laat het niet liggen bij onze professoren Kuiper,Prins en van Wijk,Corsten,Corsten, en de professor op Einsteins zetel in P’ton,vanavond te H’sum.Alles verandert.Wacht op de causerie vanavond aanstaande.Zorg,dat je er bij komt.

0406 2017
AMENTMENT hier te lezen laatste geg date 0406 2017 vorige blogtitel hier lezen.NOTE.wel duidelijk in onze ruimte anders (beter) na te gaan opvattend 3/4 opvullend donkere materie donkere energie na te gaan(nu) het rekenende getaltheoretisch duidelijk te nemen zijn zal,hier voor sterrenkunde duidelijk nemend meetkundig rekenend de gegevens duidelijk nemend rijen+1,terug,door als voor een reeks meetkundig tot 1/2 door alleen voor gehele gehele D( disccrete geschikte alleen) en niet gehele als v Gauss als kwadr. niet,ook niet gehele verschillen niet1xniet,(ook niet tekengeg st. kl.kwadr. niet,hier n.v.t.)

0406 2017
Californie,lees de multi’s daar,en China,lees Alibaba cs.,tekenen een deal,een klimaatdeal,en er valt iets voor te zeggen,omdat de hele grote vanouds bekende banken,ook hun verplichtingen elders houden
tegenover de overige deelnemers aan de maatschappij,landbouwers en hun organisaties,hypotheekafsluiters ,etc en zij daarmee iets op achterstand komen tegenover de nieuwe giganten als Facebook,Google,Microsoft,je kent ze wel.Er valt iets voor te zeggen,dat het wellicht niet alleen om financieel gewin gaat,en men ook wetenschappelijk wenst vooraan mee te blijven doen in de stormachtige wereld van het internet,maar dat zal toch niet blijvend inhouden de klimaatveranderingen met meer stormen en te veel en te weinig neerslag blijvend foutief toe te schrijven ,indoctrinerend, aan te veel meer industrieel koolzuur binnen de atmosfeer,want het gaat er onmiddellijk weer uit,naar plant,naar koud water,naar wieren en algen en om steeds maar de massa’s blijvend spottend te laten spreken over de echte wetenschap, onder leiding van politici en lieden,die men voor journalisten houdt,schept zonder respect voor de wetenschap een geestelijk ongezond klimaat.Men vergist zich op den duur.Zo dom zijn al die massa’s mensen niet. Eigenlijk moest je al vaststellen,dat de leugen regeert en de handtekeningen onder het accoord van Parijs,zo niet vals zijn, dan toch niet ernstig te nemen zijn.Er zullen steeds weer landen uittreden en het contract opzeggen.Tromp bespaart nu al zoveel,hij heeft er na zijn opbreken van het Parijse contract spoedig centen zat voor.Wie ziet het ook zo en stelt ons in het gelijk?Wij zijn nog niet zo rijk als bovengenoemden en houden, zoals de meesten hunner ook wel,neem ik aan, respect voor de wetenschap.Wie stelt de ware wetenschap in het gelijk?Wij zijn niet alleen.Het internet democratiseert en schuift meer en meer de bonzen opzij.
Einsteins zwaartekrachtsgolven schuiven de leuterpraat over het koolzuurkwaad in het klimaat vanzelf wel opzij.

0706 2017.
Zie archief dd 0706 2017 de vraagstelling om met een electronisch,Steiners’synthetisch item, in bluetooth opstelling geschikt geschikt binnen 2computers geschikter 3 items parallel2 als 2verbindend als 2 geschikt,geschikter als derde computeritem alleen inputs 4 kaarten3 en als interface+1 als geggeg anders als 2 dec 3 beter lezend aflezend grote getallen 3exp2 vlugger door te rekenen nu het doorrekenend gaat door rekenkracht eenvoudig verhoogd door Steiner’s synthetisch item electronisch verbinden 2 parallel gaat. en als inputs 3,en als derde gewone notebook anders geg.lezend,doorgaat als 1×2x andere machines,rekenmachines als in ruimtelijk parallele opstelling tot de operatie rekenoperatie en zonder probl 4 ruimtelijk 3 zonder zonder terugkerend ruimteprobl (3.2) door tot de operatie+1 alleen rekenend rekenfuncties priemfunctie 10 reeel (zonder)rekenprogramma 100 als rekenfunctie 100 niet,als priem niet 1x niet,10 analytisch,1×3punten,analytisch+1 tot 2gehele in operatie+1 op kracht versterkt door,binnen beide rekenmachines voldoende door en voldoend voldoende door door zonder als geg 75 priem niet,fungeert alleen als gegeven zonder teken Steiner-item hier in regeliing digitaal bij ons,om geg 2 machines rekenmachine op verhoogde snelheid door te laten rekenen grote gehele getallen tot 3exp2 te lezen af te lezen in display+1 als de volgende grote gehele gehele,nu het zal gaan ,1X,teken alleen,niet Combinatie niet,zal gaan langs eenvoudige weg de rekensnelheid,( om tot,tot om), tot Resultaat 3exp2 op te voeren,M.v.M?//Tot zover mijn vraagstelling.
OPM.
lees wel,als toelichting duidelijk,archief dd 0706 2017 pag. 3 door bij #NOTE.

0806 2017.
en gaan we hier in studie,alleen in de sterrenkunde de studie door,1x 1x als in dezelfde melkweg de baan,volgend een object als Aarde levensecht mee 1opvolgend object mee
gaat alleen bij ons 6baanelementen5 door, terug te rekenen,rekenend gaat het op afstand te rekenen,(alles berekenbaar), tot punt eenzijdig (eenzijdig) ruimtelijk geschikt 3ruimtlijk2 lezen,(*),alleen rekenend,(als geheel berekenbaar),op te geven,tijd EN plaats te bepalen,(isokaedrische )punten2punten 2 isocoordr coord bij ons als het gegeven te nemen,doorrekenen.Andere planeten als vol aards leven zijn er niet,ook niet andere niet,niet in ons stelsel melkwegstelsel niet andere anders te bepalen,ten enenmaleniet anders te bepalen,alleen te rekenen,discreet rekenend 1×1x niet anders te achterhalen
*lees in de sterrenkunde bij ons terug,voorheen behandeld,buiten 2 x1x melkweg,op afstand bij sterrebeeld ,,de Stier”gaat als 2 banen,wegen,1Xstralezend te rekenen 5 rekenend 3 tot voldoende gegeven,(niet verder doorrekenend niet,niet tot geg tweerekenen niet door,nu het het gaat in theorie axiomatisch in rekenstelsel bij ons bekend als laatste uitbreiding 2 niet voor teken nemend,hier niet zo uitbreidend nemen,hier te rekenen als tot 3 voldoende voldoende te rekenen),alle s als 5 berekenbaar en volgens conditie 5 berekenbaar bewijs,1×1x.

Andere planeten zoeken wij niet op.

Opm
voor de sterrenkunde aanwijzing te lezen,archief achterzijde pag 4 dd 0806 2017,specifiek als aanwijzing in het rekenen te nemen,te nemen, beide Aardes verder doorrekenend te nemen,bepalend 2 behandelend,1×3 rekenend punten 2.1 te nemen, 6punten 1x als tot 3 te rekenen,te nemen,beter rekenend te nemen,duidelijk nemend,doornemen binnen onze melkweg,om beide andere Aardes binnen onze melkweg langs kortere weg,rekenweg, rekenend op te sporen,aan te wijzen,af te tellen op hun beurt ieder in de tijd ,geschikt tot geschikter in de evolutie als bij ons als voorheen als bij ons in het heden,en gaat rekenend 3stelsels 2 doorrekenend,1x(zonder) sexagecimaal,en de andere stelsels wel duidelijk,(aanw.in ons archief# dd o906 2017 aanwijzend af te telen geschikt nemend te nemen,EN in de natuur wel bij Einstein anders 1×1x in de tijd anders bij ons,hier voor genen nagaand anders gepositioneerd als bij toeval in voorstelling nemend,bij Einstein 1×1x(anders) bij ons voldoende tot 1×1x voldoende tot1 bij ons,nu het axiomatisch uitbreiding,(lezen bij ons), geschikt rekenend tot zekerheid door te rekenen gaat,als Uitspraak als voor Darwin te doen,bijv als voor de mens als bijv tot de Neanderthaler en als tot de homo sapiens,als tot zekerheid,beiden niet een van beiden genetisch volledig uitgestorven,kortom men zal beter niet definitieve conclusies trekken,wellicht andere mensachtigen(ook wel de mensachtige meer mens niet uitsluiten,de astrologie werd hiervoor al afgeschaft,zoals nodig de klimaatwetenschap per heden te annuleren,kortom als vraagstelling in de evolutieleer ,kan de evolutie,anders muterend sneller verlopend elders verder dan op onze Aarde bij ons,en ook wel geheel leeg,zonder leven,als per ongeluk alles geraakt op dood spoor geraakt,geheel leeg,uitgestorven tot de grens als limiet +1 lezend ,lezend alleen opmerkend alleen vormen als virussen c.s.blijft de vraagstelling?Hold voor conclusies en uitspraken ,formuleringen per definitie voorlopig onzeker)
.Lees voor dit onderwerp door in archief dd 0806 2017,behalve pag 4 achterzijde ,alleen de overige relevante gegevens alleen,tussendoor vermelde gegevens relevante, te lezen van pag 1 t/m 4, anderen lezen niets,ook het geheel niet,pag 1 t/m 4 dd 0806 2017 niet,niet voor hen te geef,(voor hen voortijdig,voor hen alleen later te geef).
#zelf nagaan te nemen de van toepassing zijnde gegevens te nemen,de overige vanzelfsprekend te respecteren,niet nemen,niet meenemen,natuurlijk niet….

en ga na,voorlopig, te rekenen
10planeten3 binnenplaneten bij ons transformatie tot 1/2 door te rekenen,(hiervoor bekend),
duidelijk aan te wijzen,tijdruimte als bekend 2coordinaten als isokaedrische2 voldoende bekend
elders in melkweg 10 objecten als onze planeten in hun stelsel transformatie tot 1/2 op tijd door te rekenen,3binnenplaneten teraedisch(e) coordinaten tot 1/2 mee door te rekenen,en als geheel+1,barycentrisch als tot+1/2,1xals transformatiie transformatie(S),geschikt,geschikter,alsgeheel bekend binnen tijdruimte te rekenen en wel als rekengegeven (10S)als bij Gauss het gegeven,op te,halen ,haalt 1x als gebeurtenis in voorstelling te nemen,2×1x bij ons als geheel 10 planeten buitenplaneten 3 binnenplaneten mee als geheel +1,(bij E,Noethe geg lezen),en 1×1xals geheel+(andere)1,
te nemen als uitbreiding te lezen,behalve binnen het stelsel van onze zon en planeten,elders als Steiners meetkundig perspectief,1x te rekenen,en doorgaand
als voorlopige rekenprocedure op te geven,
bij Steiners stelling 1x(geschikt traagheidsmoment tabellarsch aanwijzen geschikt aftellend te nemen,1x door te nemen (on)geschikt
onvoldoende Chi kwadr tabel +1 geg
1x p geschikt 5,n geschikt 18,
voldoende voldoende Fisher tabel geschikt q 18 als 2.55/3.85 en q17 als onder n geschikt zonder 10,lezend nemen duidelijk
2(58 schrappen),3(85 schrappend),gaat alleen als andersom,q17 en p onder 7
2,(62),3,(93) beter niet schrappend nemend,voor Klein gedurig +1 door, doorekenend nemend,(in de natuur,hier astronomie wel,in theorie niet) doorrekenend mee,en ## ,nemend bij Klein als het gegeven viergreep te rekenen,3punten analytisch geschikt,en bij ons bij Perelman als voorheen tot 2,1,gaat wel mee 1×1x extra aanwijzend geg,voor programmeur geschikt,nu het gaat,hier aanwijzen d als 10S als het geg als Gaussgeg,wel hier bij ons door tot 20 D,discrete gehele hier
als discrete 27 en 31 als gehele aan te geven,nog 18 andere gehele te achterhalen,nu het waarnemingen per computer doorrekenend gaat niet zonder laatst bekend gegeven ,,priem”,recent bekend,in 2017,terug te lezen), en bij ons als Fermat driehoeken lezend als de laatste de driehoek het punt op afstand oneindig 100 alleen eenzijdig geschikt eenzijdig eenzijdig als 1punt 2complex niet zonder beide andere ,elk voldoende pythagoreisch in zijn driehoek,pythagoreische tabel duidelijk te nemen,(in te zien),waarnemer,programmeur rekent wel door,aan rekenmodel 17 uitgebreid door.
AANWIJZING.
geschikte drietallen als pythagoreishe geschikt nagaand als tot geschikt opvolgend tot de gelijkheid als tot +(andere)1
te lezen en door te lezen op tabletten oude kleitabletten,als Pimpton (bijv) gegeven anders wel andere tabletten tabellarisch geschikt geschikter
in ander stelsel,talstelsel+1 wel,tot eenmalig 1×1x als het enige geg bij ons het gegeven,(geschikt te rekenen rekenen).
##Opm.
0906 2017/1006 2017.
en als aanwijzend geg tot installatie in andere toepassing,als pag8, 0906 2017/1006 2017 archief toegevoegd,coordinaten gehele 3gegeven tenemen,rekenen nemen.,
hier ook uit te schrijven
chi kwadr. tabel
1punt erbuiten ,buiten de halve kromme,de geschikte,erop als erop op afstand erop,als erop lezend,duidelijk te nemen de kromme+1 de halve te nemen,
de andere tabel Fisher-tabel
1punt 15,10 duidelijk te nemen te lezen alleen Hyp+1 als kwadr als alleen te rekenen nemen alleen,en duidelijk als in een richting tot 15,15 lezend
te rekenen te nemen onder 10 doornemen rekenen 3.3 duidelijk in de tabel
beter in 3 dec 2rekenend doorrekenend 29-9 verbeterd 6-3
het gegeven 3 gehele Discrete coord,type wijst zichzelf aan,
en mee als gegeven in de bedoelde toepassing, het gegeven het in ontwerp opgemerkte item duidelijk in productie 3D productie te nemen,produceren.
(barycentrische 2,1×1x gaussische 3 type logarithmische 1x andere 3 mee,
en
tienrekenend voldoende als tweerekenend doorrekenend simultaan e-rekenend als 5 tot 3 door,1×1x complex als tweerekenend als tot 3 door als het geggeg als andersom 5.3 het gegeven doorrekenend te nemen,duidelijk nemen,en in de sterrenkunde anders,rekenprocedure te nemen,duidelijk nemen,
en wel,
wel,en hier op te schrijven,voor astronomie uit te schrijven,
typen gaussische coordinaten beter verbeterd uitschrijvend te nemen
tot 3 gehele rekenend te nemen,binnen de sterrenkunde in de rekenprocedure geschikt 5decimalen bij Gauss tot 3 gehele coord in de constructie,en (archiefgegeven,zelf beter uitlezen,zie pag 8 dd 0906 2017/1006 2017 ),1x(zonder) 4 geheel geen decimalen,anders 3 ruimtelijk geschikt coord Cartesiaans gehelen ,als aan te brengen te nemen,het Steiners extra item te installeren in de constructie geschikt positionerend nu het juist zuiver door te rekenen per computerpragramma te nemen gaat (en) in het andere programma computerrekenprogramma- productie programma 3D gaat,ook voor hetzelfde ontwerp,1604 2017 t/m 1006 2017 gereed, in concept gereed.
en wel,
wel te nemen,
hierna later wel,bij voorkeur eerder,wel voor de kennis van model rekenmodel 17 concept heelal uitbreidend rekenwerk meenemen,duidelijk meenemen rekenend meenemen,
geschikte geg meenemend,wel duidelijke te nemen,duidelijk duidelijk nemen te nemen.

1106 2017
lees archief dd 1106 2017,archief toegangelijk,toegestaan ad 2.1 en 1,2,pag 2.1 en 1.2 zelf niet toegestaan,behalve,toestaan, voor cooperatieve medewerkers,alle,en leest belangstellende buitenstaander alleen 1-A4tje(ad 2.1 en 1.2,andere ontwerpen door t/m
,,machines,vergruizers, om zeldzame metalen in gesteenten te bereiken,1×3 boorkoppen2″.
met dien verstande,lezen belangstellende niet door,niet de laatste notitie,aangemerkt met een blauw kruisje rood,deze notitie claimen wijzelf om te rekenen als aangegeven tot
analytisch 5,1x om zelf,studievrienden, het doorgerekend gegeven tot ontwerp vooraf voor te leggen aan onze professoren,Prof X,prof Y,prof Z zonder een verzoek daartoe in te dienen bij de bankiers aan de Oostkust van Hillary en Bill C. niet andere ook niet aan de nieuwe financiele grootmachten,meestal gevestigd aan de Westkust met hun eigen wijze gouverneur van Californie dichter bij China en het Alibaba-goud.
Wij blijven het standpunt huldigen het verstand,het kapitaal, zit in de kop van onze geleerden.Hun uitspraken zijn niet af te doen met: ,,zo,ook maar weer een mening ook?”
(Gauss,Einstein,Kloosterman,Kuiper,Archimedes,Hilbert,Lorentz,Dirichlet Le Jeune,Fourier,Hamilton,Maxwell,e.a,allen keren zich vandaag om in hun graf,Poincare en Steiner,ga zo maar door,Abel,Galois,Brout,E.Noethe en vele andere met hen voor hen en na hen.Wijzelf blijven nog even.Okay?Men is nog niet van ons af.Okay?).

1206 2017/1306 2017.
Studie.Ga na,
(later) in complexe voorstelling (te) nemen in theorie
Big Bang +1 origamiontplooing tot de volgende te vouwen,terug te vouwen te nemen
op schaal tot 100 ruimtelijk te nemen,
nu als tetraedische(e) voor 3 lichamen binnen onze melkkweg,projectief 1×1x coord teraedische zonder e en niet niet 1x terugkerend 10e
zonder tijdprobl timesheet uit te breiden,
en algemeen,later wel,nu wel, binnen de ruimte de wereldruimte,tot alle tetraedische geschikte driehoeken 1x projectiet analytisch 5x 3 hoekpunten,1x 20 x 5×3,
en zonder
tijdprobl mM zonder probl donkere materie energie,opgelost
tot tijdschema gegeven 1×17xexpx20 x5 x3
(zonder)7
alleen binnen universum gereed te verklaren,VOORLOPIG,hierna anders,verbeterd,(tijdlengten als perioden lengten tijdlengten kwadratiisch,tot ipunt op grote afstand+1,1x als punt,gaat tot ons als op verre afstand door[(zonder 7), als geg 6oneindig1x,x als op verre afstand ,,Stier",door,lees morgen verder,neemt hierna anders door,(Aanw.:gaat na geg RICO geschikt bepaald,andere sterrebeeld,zonder !/R,niet1/R een geg Resonantie niet een geg( zo) niet geg,alleen alleen als( R- 1),,Stier"' het gegeven tot ons in ons sterrestelsel het gegeven (on)volledig onvoldoende alleen,en nu het (wel) doorgaat(wel) te rekenen te rekenen doorgaat, niet zonder bekende geg,ouderdom heelal vanaf Big Bang geg,en niet zonder geg te nemen,nemen, gebeurtenis zon verschuivend complex over lengte complex lengte een punt,(gebeurtenis bij ons bekend in timesheet)erbuiten hier te lezen alleen te nemen door te nemen alleen ,ons sterrestelsel zonder ,,Stier" het geg R-1 doordoor te nemen doorrekenend, zonder ,,Stier'' verder],voorlopig tot hier,verbeterd tijdgeschikt morgen verbeterd door te gaan,
vandaag voorlopipig,
in 1×10exp10×20x5×3
leest 3x 10 exp2 als kwadr,,1x mee
tot 1×10 exp12
3×10exp12
leest1×3xexp13 beter 1×3x 5x exp13 (+)1x,
en neemt bekend geg huidige leeftijd heelal,onnodig 2x op te merken, wel nemen opmerkend op schaal tijdschaal eschikt 100 schaal 10,rekenend meetkundig doorrekenend meetkunden10,beter 3 meetkunden alleen na te gaan,morgen verduidelijkt,

en na te gaan te verlaten de theoretische uitgestippelde banen,graafen paden meerekenend in theorie mee 1×1x,niet zonder hierna door te lezen,in studie door tot relativiteitstheorie niet zonder kwantum mechanica,hierna duidelijker,

doorrekenend timesheet tot geschikt in te vullen te nemen,tijd.ruimte gegevens voor beide melkwegaardes geschikt mechanisch zonder energie probl door te rekenen
binnen BigBang+1theoretisch gegeven geschikt in voorstelling geschikt ,en niet zonder de vorige,overige gegevens in deze blog berekend voor zon ,Aarde en ander planeten als hulpgegevens,doordoor te rekenen te nemen,niet als overtollige lezend,beter nagaan,te nemen,in eerste instantie,(later commentaar svp),
AANWIJZING.:neem waar nodig,behalve de genoemde tabellen,(Fischer,Chi kwadr,Student),mee de andere tabellen,behalve de norm. verd.,nemend alleen tekens nemend voldoend,voldoet,(bij de norm verd,teken lezen,nemen. bolcomplex als gehele 3 geg alleen ,voldoend,halven lezen nemend)1,5x,en zomede stochastieken bij bron Kuiper genoemd,om niet zonder andere getalsystemen,talstelsels,wel anders in de tabel bij de norm stochastiek alsnog mee te nemen door te rekenen tot eind universum,eindpunt universum in mathematische zin,en terug, door voor de gegevens melkwegaardes door tot berekenbaar,nu het (beter) gaat niet zonder het bekende gegeven huidige leeftijd heelal bekend als juist aan te nemen te stellen,als 1×1x,

en Vat op origami complexe lijnmeetkunde,Steiners gegeven zonder cirkel complex als punt 2complex, alleen projectiet alleen 1×3 a-centrisch in model bij ons 3complex2 alleen.
en,
en wel doorgaand,in studie te nemen,en de volgende spreker, in tv-programma, ,,mind of universe”Juan Maldacena,(dd 1207 2017),af te wachten,info betr.voortzettend fysisch onderzoek in theorie,(#0pm), samen relativiteitsttheorie,kwantummechanica te verstaan,door rekenwerk aantoonbaar juist weer te geven in het model rekenmodel 17 heelal concept tot hier reeel tenminste ons vermoeden,tot bewijs nagaand speciale rel.theorie tot als algemene relativiteitsttheorie,gaan wij mee na bij Einstein bij mercurius speciaal correctie niet alleen algemeenalgemeen bij Einstein,(lees geg Venusonze correctie in deze blog terug) bij ons doorrekenend als algemeen tot onze vemoeden bewijs gerakend niet alleen voor planeten 2 binnen melkweg als Aarde niet alleen,ook golfmechanisch zwaartekrachtgolftheoretisch niet alleen op grote afstand doorwerkend niet alleen ook analytisch 100,1x,(vermoedend) bewijs,(zeker) bewijs veranderend klimaat,(up 2gr C) aardatmosfeer over 100jaren te gaan niet alleen,ook veranderlijk,de maanbeweging als (anders)wel terug door tot Meton -vast na 2120/2121,(lees het gegeven in deze blog terug),
Discussie,men kent ook andere typen origami,en behalve Einstein 1×1x,[en E.Noether,wiskundig,leest geheel,1x1x discreet rekenend mee],kent Einstein toe 1x andere theorie,toe,(zojuist in 2017 bewezen), [Einstein tot 3,kent zwaartekrachtveld theorie toe,1x zwaartekracht golfmechanisch theoretisch te lezen,(zo)juist practisch juist zuiver algebraisch
door te rekenen te rekenen per computer door te rekenen ,lees hier vooraf,ook wel hierna te lezen,anders als zwakke krachten geg op verre afstand versterkend tot ons,1x versterkt tot aardmagn veld bij gevolg het gegeven,(voor klimaatverandering terug te lezen in deze blog ) lezen (en verandert iets electrisch veld,gaan we niet na,te geringe verandering),gaan wij wel na,golfmechanisch na voor Aarde en Maan,veranderend,(geheel terug te lezen in deze blog),niet zonder overige studies
theoretisch duidelijk quantumth.en rel.theor. en fysisch kleine deeltjes snaartheorie duidelijk voldoende aan fysici laten,beter aan hen over te laten.

#Opm. en bij ons door,in studie sterrenkunde door, door in het systeem rekensysteem talsysteem 3 gechikte, (2Selectie2),door4,3geg(geg)door,2 selectief1 anders door tot 2,1 en als tot (optie 2.1),berEkenbaar per computerrekenend tot rekening, (hoofd)rekening +1,voldoende berekenbaar binnen ons model in eerste instantie( zonder) vierde geg in eerste instantie 2x1x,wel door voor binaire gegevens door,door zestigtallig,1x,1x rekenend,en beide(n) terug door terugrekenend als 4 simultaan3 mee terug 1x1x zonder(3.2) ,door,1x lezend 1x rekenen te nemen 2,1, ( bij ons tot Perelmans'bewijs Poincare),gaat bij ons,en wel 1x( on)bekend (S) als 2S voldoende als bekend geg opmerkend meenemendrekenend te nemen ,gaat reeel,en in tweede instantie,bij Einstein derde eerste,reeel 1x1x voldoende voorlopig in rekenonderzoek (en) waarnemingsdata aan 2items binnen onze melkweg, het systeem sterrensysteem (en)als items objecten erbuiten ,behalve ,,Stier" projectief 1x1x ander beeld,sterrebeeld,andere als ,,Stier"tt zoeken,aan te wijzen,2x aanwijzen te rekenen te rekenen op geg 1xRICO,(1x),wel voorlopig geschikt,en anders weL andere beperkt geschikten beperkt te nemen, aanwijzend.,ga na bij de Sitter,reeel,berekenbaar,1X, en (Optie),reeel,1(x),aan te wijzen,af te tellen,berekenbaar voldoet aan postulaat bij ons tweede object als Aarde in melkweg bij ons voldoende door te rekenen,bewijsbaar tot 5x per conditie voldoend tot drie,(Aarde endoplaneet,2 andere exoplaneet) //.
boven terugplaatsen .&....baan twee objecten als ons sterrensysteem
anders (3,2) door,2selectief1 1xanders1 door,q,m 1x1x1,alleen als kwadratisch4 simultaan3,door door als in tweede instantie eerste,boven terug in te voegen,
(on)nodig
,hier door duidelijk rekenend,lezend rekenend octaal,Dec,twaalftallig alleen q.m kwadr alleen,3 simultaan 2 doorrekenend tot 1,1 alleen in de natuur op te merken,hier in de sterrenkunde te rekenen twintigtallig isokaedrisch,1x als coord aarde,tijd,ruimte geschikt binnen onze melkweg als ons,(en 1(x) optie) ,tot (1x1x1)optie mee door te rekenen,aan te wijzen,beide berekenbaar stellend 1x1x1,q.m.kwadr, (en) optie (q.m) geg geg (1x1x1),doorgevend aan biologen,genetici door te geven,aan hen specifiek over te laten,nu het voldoende bewijs,postulaat,stelling bij ons voldoende berekenbaar gaat.
Wij eindigen zonder per 1306 2017 uit te wijden duaal geg te lezen,vanzelf lezer wel duidelijk,leest terug voor dualiteit voorheen in deze blog,hier als dualiteit in rekensystemen,en alleen coeff binaire tabellarisch te nemen,en als dualiteit in twee andere stelsels,alleen twaalftallige en octale nemen lezen rekenen doorrekenen geschikten maanden,dagen,weken1x niet 4x wel,,geschikten door tot ons stelsel als het tientallige alleen als voldoend gewoon door te rekenen,behalve 1X gaat het niet anders,Dig+1 het gegeven prograammeur bekend,anders wel duidelijk,andere typen origami's,ook voor lezer duidelijk,gaan wij in dit verband niet na,onnodig als geg,niet nagaan,wel beperkt nagaand alleen type vierkant papier als basis orgami aanwendend,anders niet tot de vereiste getalgeg magische vierkanten geschikt door te nemen draaiingen tot geheel aantal als 5,1x zonder probl,(stoch tekengeschik en zonder tot geg A.van den Brandhof,ref.kennislink.nl/publicaties/17-x-17-probleem-opgelost,anders niet tot als geheel aantal,zonder resten3dec2, nemen,niet anders 3.3 lezend punten( discrete) geg 29-9,als q2 onder p1 doorp2onderq2,4gehele3 te rekenen,door te rekenen Discrete gehele,nu het gaat tot 3 gaat als tot 20 discreet rekenend gaat,door gaat in het rekenen bij ons(teruglezen Perelman bewijs tot Poincare 2.1 )hier 1x1(x) tot 2.1,1( doorgaat,(en tekengeg als S/(1x2) opmerkend 1(x) te nemen,nemen) gaat 't Fisher tabel het gegeven functioneel nalatend n.b.het gegeven 4 beter3,(duaal als bij Klein meetk geg viergreep 3 het gegeven, 1(x),1(x),1(x) nemen wij aan ,stelt zelf,stelt zekerheid zelf vast ,nu het gaat,toegestaan lezen,beperkt nagaand nemend te nemen,behalve ene type origani nemend,zekerheid+1,1x bewijs,nu het gaa,studiegegeven juist binnen heelal model rekenmodel uitbreidend axiomatisch uitbreidend rekensysteem 2,zonder teken,hier Dig+1 lezen,beperkt nagaand te nemen,tot bewijs berekenbaar5 gehele als objecten 3objecten,elk planeet in zijn stelsel van zijn zon en planeteten elk,specifiek 2x1x1x als 1x1x elk (andere)exoplaneet rekenen te nemen,en zeker bewijs aannemen,1planeet Aarde tot heden geschikt blijvend endoplaneet, nemen wij vast aan als bewijs,(bewijst zichzelf,bewijst zichzelf in de tijd geschikt,vooraf wel door waarnemen, waarnemingen nemen,wel voldoende data geschikt doorrekenend nemen tot timesheet gereed).

1306 2017.
Wake up call voor toezichthouders,rechterlijke autoriteiten en parlement,
Uw kinderen onverantwoord opzadelen met PGB schulden,als passend in het kapitalistisch,liberaal socialistisch complex blijft ongehoord.De slavernij wordt niet opnieuw ingevoerd.Schaf het nieuwe systeem maar beter weer af.
Aanbevolen,,TAKE 5" ,D.Brubeck,om te ontspannen.

1306 2017.
doorlezend,elders,archief dd 141306 2017.
hier vermoedens doorlezen,
niet voor toepassingen andere origamis dan vierkant vel als basis, andere toepassingen voor andere levensvormen,gaan wij ook elders niet na,
hier op aarde vermoedend voor kennis der natuur vermoedens nalopend gaan wij voorlopig beter(alleen) na,
bijv.voor walvissen tijdelijke verandering in magn veld,leidend tot de obstructie op hun tocht de stranden van NW Europa en op West Nieuw Zeeland de stranden evenzo een barriere
bijv. voor bijen problemen met tijdelijk veranderende verdeling van energie over het spectrum van zonlicht blijft niet anders als optie bij ons als voorheen een vermoeden,
en bijv.voor aal en palingen storingen door veranderende zeestromingen,ook door als in temperatuur veranderend water opnieuw problemen met toegankelijkheid van nieuw te zoeken paaigronden,(voorheen al lastig,waar vistrappen ontbraken)
en voor mensen vulkanische activiteit vermoedend,zal het niet (catastrophaal) een activiteit op Ijsland niet zijn,kan er spoedig een komen op of nabij Nieuw Zeeland zal er een aan te komen zijn.
En vele andere veranderingen stelt ieder van ons regelmatig vast door de klimaatverandering blijvend,en blijven soorten veelal wel voortbestaan,buffer voldoende,zo niet wordt hun einde gewoon natuurlijk,tenzij sommige soorten blijven door van de ware natuurvrienden tijdelijke bijstand te ontvangen om te overleven,zo niet blijft het geggeg ,,survival of the fittest" enigszins gecompliceerder voort bestaan als hiervoor.
En tenslotte kan de jeugdige googler,die voornemens is zeeman of ruimtereiziger te worden,nagaan of na een geslaagde carriere,de planeet Mars zijn vredige rusthuis kan worden,de buurplaneet,waar het magnetisch veld terugkeert,wel levend in de hoop,dat zich daarmee om Mars voldoende atmosfeer bevindt,hersteld met zuurstof en al,anders moet hij water meeslepen, zelf op Mars licht water,licht van gewicht verslepen,en op den ouden dag,kost het ook den ouderen man-reiziger in ruste weinig moeite gewichtloos water achter zichzelf aan mee te slepen naar zijn Huize ,, Rusthuize Weltevreden" gevestigd op buurplaneet Mars,en om ook wel met gemak zijn hele hebben en houden voor zichzelf uit te duwen daar naar toe,zoals vroeger zijn grootvaders met hun kist zonder wieltjes,met dien groten,zwaren kist vol spul terugkerend uit den Oost,van het verre,schone Insulinde,hun gordel van smaragd,(verd. ..verduveld als het niet waar was). Quo Vadis.Het leven blijft goed.

13/1406 2017.
Voor ons zelf.Discussie.Riskante voorstelling.
nagaan 1x10 log zonder tekenprobleem niet voor energie het probleem,
in voorstelling nemen
1xzon1x(andere )zon,elk in stelsel 1o planeten en leest elders onze zon,planeten10,
merkt op,en leest 7 krommen functioneel punten op afstand 1x3punten tot 20 binnen 3meetkunden2,1xcommutatief+1,
1X10D(ec)
en (zonder)de andere 10 niet te rekenen
te rekenen op octaal 1x3 als op 1x2x twaalftallg te rekenen gaat zonder probleem tekenprobleem wegnemend,complex getal grondtal pi (Archi.spiraal)ook niet tweede probl.niet e niet( poolco0rd geschikt)
hexaedrisch in N,nu het gaat bij ons te lezen te nemen (weg)nemend nemen,(geg S/(1x2) tot (x) geschikt,nemen,
en zonder norm bol ,halven 2x3/2,wel,conditie, n.b. doorrekenend,halven, voldoende zonder pi alleen axiomatisch 2 het gegeven,uitgebreid in het stelsel bij ons hier in stelsel rekenstelsel geschikt bij ons nemend,zonder terugkerende nememd te nemen,nemen ,nu het in de natuur 1x3 gaat ,(3xzon 3x planeten 10)alleen 10 D,(getal decimaal nu 10 cijferig geheel getal)
en wel als geschikte studie ref lezend Biruta Kressing,organicode,npo.nl dd 1106 2017,wetenshapsdocumentaire
mede te lezen voorlopig riskante vraag te stellen
planetenstelsels2,elk zon en 10 planeten ,zich sneller versnellend,in voorstelling door baan als binnendoor door cilindrische buis,van elders binnen de melkweg tot elders geleid zonder beweging als Brownsebew. random niet lezen niet ,door tot elders elders,bij andere (onze) zon(en)10planeten inkomend geschikt 1x5 zonder 2 als coordinaatgeschikt geschikt 5 stelsels coordinaten 1x3 geschikt isokaedrisch,en,en bij Gauss bij teruglezend bij ons voldoende ruimtelijk 1x1(ander) constructie(s) 1x1xpunten als 17hoek ruimtelijk punten 3 punten 2 simultaan doorekenend nemend,en neemt Baruta Kresling als logarithmisch gegeven energie restprobl weg,practisch aantoonbaar,vooraf uitbreiding berekenbaar..
Aanw.: logarithmische spiraal deellengten punten complex projectief 1x1x als op de tot taps-conisch toelopende cilindrische figuur lezen,te nemen,door te rekenen rekenend nemen
Opm.(ver)onderstel,(veronder)stel,neem het maar aan,1tijdstip als vast,3planetensystemen 3 zonnen 1rekensysteem,zal vast sexagecimaal zijn,bij ons bekend,het tijdstip hiervoor wel omrekenen,als tijdstip de zon verschuivend over complexe lengte een punt,een trilling ten gevolge,(teruglezen in deze blog) en de energie niet zonder 2 andere zonnen in hun systeem te vereffenen,de eerste vereffent samen met Aarde energie voor proces van beweging,de volgende,neemt energie vereffenend weg als te lezen als energie als voor instrumentatie te lezen te rekenen,optimaal getalmatig in regeling te rekenen,
nu het gaat als intrippend,indraaiend geheel 3x een zo,elk 10 planetenen
rendement het geg (te)lezen te rekenen
n+2/n lezen in theorie het geg , zo ,ook in de astronomie op te merken,als optimaal energie verwerkend lezen,
doorrekenend per computer berekenbaar zal 't wel gaan,ons postulaat te bewijzen,niet zonder waarnemingen nemen, waarnemingen nagaand tot zekerheid nagaand vast te stellen
tweede exoplaneet,voor ons,snelt versneld als voorbij als aan ons voorbij in de nieuwe situatie samen met Aarde en onze zon,op bizondere tijdstip bovengenoemd,de samenstelling als voltooid opvattend
neem het maar vast aan,als uitbreiding van ons model rekenmodel,en gaan wij niet in op filamenten etc,de verwerking van donkere materie,energie aan fysici overlatend uit te drukken quantitatief wel te verstaan....,later wel,hier
beter ontvouwen lezend ontvouwend 4orbitalen3configuratie8 als 1x1x functioneel harmonisch nemend te nemen,neemt zelf wel,
8orbitalenconfiguraties3 als 1x1x functioneelharmonisc,werkt 1xanders zelf wel
3orbitalen8constellaties2 ,ontplooit als geheel,1X
(houdt niet over,ziet niet een optie,vereffent energie).

1406 2017.
timesheet gereed,zie 1406 2017,archief,1A4tje.,1pagina

1506 2017.
en ook wel als uitschrijving,rekenvoorschrift,1A4tje,arhief dd 1506 2017 1pagina1 ,incl. ad1.
(Eureka....?...,kom langs voor een check,pse}.

1506 2017.
[In den Haag lopen ze rond,als zombies,als Stasi-lijken en als Nazi-lijken.De goeden niet te na gesproken.
Vanuit Hilversum hangt men hen aan hun lippen.Behalve zij,die de eer aan zichzelf houden en een eigen geluid laten weerklinken.Hora est.
Dan maar de beul uithangen.Wij deinzen voor onrecht niet terug.Voor onrecht van China in het verre Oosten niet ,tot onrecht in Californie in het wilde Westen niet,en hier voor onrecht vanuit in Den Haag al helemaal niet.Te bekrompen zonder te denken in het recht zonder voldoende wijsheid,grof onrecht].Men laat niet met zich spotten.
[Ieder,die ik gekend heb en die er van gehoord had,dat ik niet goed van zinnen zou zijn,ook de vriendelijksten onder hen,de sympathieken incluis ,moet nog wel even iets te weten komen.Hier moet iets recht gezet worden.Er wordt een misdaad gepleegd.Overal ter wereld wordt een valse krankzinnigheidsverklaring aan een vijand opplakken bij wet als misdaad gezien. .Laten we dan tegelijk de proeven op gezonde en zieke personen in inrichtingen,instituten en erbuiten bijv in klinieken sperma van illegalen aankopend, publiek aanpakken en meteen aan de kaak stellen,zonder dit onrecht dood te zwijgen ,en dat men onwaarachtig van ,,verworvenheden" spreekt,als het gaat over het toebrengen van de dood aan het begin en voor het einde van het leven .Daarmee kan niemand een minderheid afschepen,een kleine minderheid niet en een grote minderheid helemaal niet,zeker niet nu de meerdeheid van de wereldbevolking blijft denken als ik,of men het nu leuk vindt of niet,wij leven te graag,en de discussie bot afkappen door van ,,verworvenheden" te spreken, blijft onbehoorlijk.Op weg naar de democratie met minder geldzucht en minder vraatzucht,minder moord,zelfmoord,dubbele moord en allemaal moord.En moordt anders maar voort.Maar beweert niet dat het normaal is.Doet niet of het normaal is.Omdat jij het zegt].

1606 2017.
berekenbaar bewijs gereed,1A4TJE,archief dd 1606 2017 1pagina1,1 ncl.ad 1.
(Und Genossen,Studiumgenossen, …..be sure,no doubt).

1606 2017.
uitgaande van kwantummech.,kwantumfysisch geschikt,Steiners geschikt
gereed,tot eenmalig bewijs,1x,1x,hier kortheidshalve,zie dd 1606 2017,bij vorige A4tje mee 2 incl ad 1 mee.
(en als het even mag..?..,….forward, soldiers of the universe…).

1706 2017.archief
geschikt verzamelde gegevens rekengegevens tot de uitbreiding bij ons in de sterrenkunde
aanvullend timesheet te rekenen, dd 1706 2017 archief 1 A4tje.

1706 2017.
studeer zelf,en lees hier doorschrijvend uitschrijvend geschikt ,en mee doorlezend voor een check geschikt svp doorlezen,
als Stelling v,Steiner voor 3 gehelen2/Rotatie(s) tot als geg 1/R /theoretisch als geg 2 krommen deelkrommen(e),4lengten deellengte e als geg als punten
om en om tot logaerithmische kromme ons geg hier 1punt 10 complex als geg en als geg 4punten 3 om en om
analytisch +1 lezend
en als Pappus breidt uit lezend,vermoedend als Poncelet zeker
analytisch +(mee)1mee
[niet zonder tabellarisch+1 als formulerendgeg lezen,als tekengeg ,traagheidsmomenten geg al bij Steiner een tabellarisch gegeven te lezen wel leen,als teken te nemen,nemend}
1x1x (stelling Pascal+1),terug 3 ruimtelijk2, als gegevens lezend,nemend tot als geg Stelling Brianchon,Pascal 2punten binnen een driehoek 1punt hetzelfde,
en
1x (zonder) vierde punt en zonder oppervlakgeg,en als halve wigvormige oppervlak wel 1x1x 1x als punt 3complex zonder 4 als geheel oppervlak 2x1x als 1x1x niet niet te rekenen als deeloppervlakken 4 niet,(te complex) ,in de sterrekunde hier 1x Aarde,zon 1x melkweg geg zon 10 planeten,1x niet zonder tweede gegeven(andere) zon in melkweg met 10 planeten)
en ,theorie,alleen elke zeshoek rangschikking+1 alleen rechtsom lezend+1 nemen,
[bij collineair wikipedia duidelijk googlend nemend,commutatief meetkundig geschikt als omhullend meetkundig gegeven te lezen in de natuur neemt zelf geschikt lezend te lezen erbinnen wel duidelijk lezend commutatief+1als omhullend meetkundig gegeven te lezen in de natuur lezen 2x1x als cirkel 1x1x cirkelgeggeg Br.,P. bij ons anders niet 9puntscirkel 10 anders niet tot gehele getallen 10 ongeschikt (priem) 1 onbekende,en wel teruglezend hier, door 9puntscirlel 10 projectief 1x3,,merkt op als geg vs en vvs+1 doorlezend (zonder)oppervlak als onbekend,(10S) cirkeloppervlak complex in geheel mee,1.5 x (mee als geheel het halve gehele complexe nalatend geg boven bij P,Br. het halve het hele meenemend te nemen,nemen,meenemen)
(licht toe,omtrek alleen het geg nagaand en duidelijk geg tabellarisch (als tabellarisch Steiners gegeven behorend bij zijn Stelling het gegeven tot de gelijkheid+1 als tot 3 als te nemen,alleen lezend,1x nemend lezend),
1x doorrekenend gegeven
getaltheoretisch door driehoeken wigvormige projectief 2 halven 10 geschikt,hoekgetrouw+1, hoekpunten 10hoekpunte 5
en alleen waarde 1o waarde onbekend 1o priem onbekend getalwaarde 3 complex 2 reeel
nu het bij ons gaat,in voorstelling nemen,,en 20combinaties 10 nemend,
1x1x punt v Steiner geschikt tot constructie+1 duaal 1x1x
tot coord geg
hier klezen karakteristiek+1 lezen,in tweede instantie eerste te nemen,systemen 5 coordinaten systemen,3 rekensystemen geschikt doorrekenend te nemen,nemen,aannemen als berekenbaar bewijs voldoende 2 x bewijsbaar 3 noodzakelijk,toont natuur binnenkort zelf aan,
wel aanvullend als verbeterd nagaand,
wel ,,Pascallijn" googlend aanwijzend,
en wel 2 lijnen bij ons 2x een zeshoek
tot de gelijkheid+1 lezend rangschikking +1 als tot 120 tot 130 geschikt,
en alleen (rechtsom) geschikt geschikt 1x3 lezend,
tot 60 mogelijke zeshoeken punten bij ons lezende 2x1xlezend als Pascallijnen punten 1x1x als hoekpunten als tot 1x1x1 punten 100punten,alleen door tot 110 lezend meelezend punten priemtheoretisch geschikt,als tot 130 zonder configuraties,onnodig hier onnodig na te gaan nagaand,1x1x niet nagaan 10 niet,en als terug te lezen geg te nemen,1X als geheel,1x,hier niet configuraties niet punten configatief niet,analytisch niet anders nagaand,
duidelijk 1x functioneel3 punten 100punten analytisch 3complex 2 het gegeven als volledig bewijs aanleverend
(dag jaar binnen 100jaren 600 zonder 150 al in 2470 ,niet zonder als correctie,getalregeling 3x zonder 1x onnodig bijregeling niet anders lezen,schrijft onze Functie Schrijft 1x en wij schrijven voor timesheet uit als Constellatie tot jaar 2440,uitbreiding gereed,nu het beter stellend gaat als tot 2470 beter zonder geg 1x3 bijregelend energie 10 efficient geschikt,geschikt gaat,1x als geg constellatie geschikt in jaar 2440 gereed,(wijst zelf uit 3constellaties2,wel beter nagaan).

1806 2017.
schrijft uit,
en gaat als geg als punt als aangrijppunt als tekengeg alleen 100 punten als voor vectoren,(getalvectoren punten lezen),100 geg tekengeg (x) als tekengeg v licht lezend lezend alleen,
functioneel complex,(cycloiden),1X lezend als10 rekenend (geschikt) door,1(x),1(x) discreet+1 doorrekenend doorrekenend tot als geg 3.2 door
{zonder 10.16 en zonderzonder(2x1x als octaal},
en rekent doorrekenend 2 constellaties tot geschikte door,
rekenend tot 12 (on)voldoende +4,1x1(als tot hexadecimaal ,1x),
1x onvoldoende octaal niet voldoende
24/16 (on)geschikt
rekenend 8,rekent 1x3 complex tot gehele
zonder 2x1x als zonder hexadec 1x1x niet zonder(als teken v licht)
1x1x1x als octaal als 1x1x tot als 2 exponentieel5 als geschikt 5 Hilbertse gehele als 3 gehelegehele
negatieve algebraische+ gehele(onvoldoende)gegeven,
door (bij ons)
als 1x te stellen,en te rekenene tot mu kwadr+1,(functioneel op te merken)
als Discreet 5 bij Moebius bij ons functioneel,(4 gehele zonder 7),
tot 3 algebr.algebr. als Hilbertse gehele gegeven 3 gehele gehele
doorrekenend door te rekenen
1x3 zonder 10 configuraties,(bij Steiner niet hier)
1x2 lezend nemend
1 functioneel1
als laatste 7 als 4 andersom3,
rekenend 10 rekenend doorrekenend 100.(43),
voldoende ,wel andersom
als 139 (zonder4) als ,en als op te merken (functoneel+1) opmerkend,,
gaat theoretisch getaltheoretisch terug door laatste(n) laatste drie anders tot 14185....,
en rekent theoretisch fysisch golfmech+1mee door
als geheel,1x tot als geg 137,bekend,hier in de natuur,
(2constellaties3),practish onvoldoende,
theoretisch voldoende ons gegeven, nu het eenmalig rekenend 1x,1x gaat Perelmans gaat 2,1 ,HIER, bij ons gaat als tot 1,1 gaat.

1806 2017,door,(getal 141851 lezend),door lezend uit( te0 schrijven doorlezend tot practisch teheoretisch voldoende
neemt 1X(teken17) algorithmisch 15 algorithme
laatste(n) 3cijfers 2 als andersom als door,
tot 65 door
zelf tekengeg als andere 6(Poncelet)6,
1x (zonder)7,(en niet verder lezend 47 niet lezen),
gaat 10 analytisch 1x3
Pappus,Poncelet lezend stellend door tot 10cijferig getal stellend te stellen
rekenend geschikt geschikt zelf geheel geschikt 8cijferig geheel getal
doorrekenend binnen 8x8 schema als het halve 1x3 als 1.5 x het hele doorrekendend +4 tot 100,en bij Steiner als 4punten3,
gaat het alleen als kwadratisch 10 negatieve verschillen 2,
en 1x imaginaire,((Kw.( niet kwadr lezen.)), anders 1x 10geg 6,4 anders geg tot (3.2),
lezend te lezen 3 constellaties2,
andere 2 NIET,hier NIET,NIET tot geg 1Constellatie1,(andere1,elders ook niet),
wel functie rekenfunctie analytisch getallen gehele rekenend nemend,functioneel1x,1x,
en wel functie +1,rekenfunctie 10 analytisch
functioneel nemen,meenemend nemend
bij ons systemen 3rekensystemen 2 geschiktgeschikt meetkundig 3 te nemen
1x1x (discreet) 2 methodisch 5x tot 10 rekenend getalheoretisch priem theoretisch
tot (pkwadr.+1) doorrekenend2 (methoden)geschikt analytisch 5,1x,
alleen tekengeschikt 10axiomatisch in stelsel rekenstelsel 2 axiomatisch,(bij ons uitbr teruglezen) zonder laatste probl ook niet voor teken,
wel duidelijk duidelijk
tot pkwadr.+1 als door als voor teken door als in een richting alleen door
lezen 2p+(andere)1
te nemen priem 10 waarden alleen 2waarden3,waarden 1x1xwaarden 1 complex3
andere 2,
1x,
hier beide(n) als simultaan en wel 3 methoden2 anders1,
rekenend te rekenen 5e rekenend (voldoende) tot (e),(e),voldoet 2 rekenend complex tot (e),(e),(e) ,
gaat hier in theorie in de sterrekunde alleen ,1x,golfmech +1,(on)voldoende,gaat,voldoet,gaat mee alleen voor teken fysisch electrisch alleen electrodynamisch,( als voor een golf electronen 2orbitalen 3 alleen teken electrisch electrodyn. geschikt tekengeschikt,lezend),nemend alleen 1x tekengeschikt te nemen,te nemen,meenemen
duidelijk duidelijk duidelijk
alleen 3 constellaties2 alleen zonder als (andere)2,gaat het zonder 10configuratief,
{bij Steiner bij ons axiomatisch de uitbr te lezen,
en als ruimten deelruimte,1x3 deelruimten 5,bij Steiner zonder ruimte eenmaal niet rekenend te nemen,
bij ons methoden 2 methodisch 3 situaties5 geschikt rekenend nemend,
in rekenoperatie door zonder 1x ongeschikt hexaedrisch niet nemend te nemen,(ruimtegeg bij Steiner lezen alleen),wel na te gaan geschikt,1x punt rekenpunt bij Cayley na (te) gaan cirkelmeetkunde geeft het gegeven wel aan,
door door
alleen 3 octalen tweetallen lezen,doorrekenend tot 3
1x (Discrete) analytische 10 (geschikte)
geschikte DiScrete 10
Steinerspunt gegeven niet configuratief niet,
1x (andere) 10 complex geschikt (3 constellaties2),
en voorts in studie
in geval (on)volledig(on)voldoende bewijs rekenbewijs,ook in studie nemen
bij Steiner in grafentheorie door tot probleem Steinerboom door( duidelijk te) nemen,te nemen,
en geeft programmeur zelf wel aan aan waarnemer als volgende opdracht aan,anders geeft andere ,als wiskundige,wel mee aan,
door te lezen,studieref wikipedia onder ,,Steinerboomprobl" door in studie nemend tot onder ,,Steinerb.pr. " onder sub. ,,algorithmen" door doorlezend in studie nemend,anders niet volledig in bewijsvoering door ,theoretisch practisch, niet door volledig anders niet,1x1x als tot 3constellaties 2het bewijs anders niet,

lees wel mee in archief dd 1806 2017 ,1A4tje
#NOTE,beoordeel zelf als aanw.en als geg bij Gauss,techn geg in ref ,,Prins",als w 2pi het geg, zelf opzoeken( pag... ,,Prins")',hier op te merken en als geg mee functioneel mee als
schema 8x8 schemageg functioneel mee

1906 3017.
2308.
archief dd 1906 2017 A4TJES 1 t/m 5 ,hier kortheidshalve als samenvatting toelichtend ad 1906 2017 gegeven
110j na gebeurtenis Maan,Aarde,(in Augustus 2121)
door,terug door
tot 2440,geheel+1,door geheel+(andere)1 door tot 2308,
(v+1 lezend,132 duidelijk te nemen,nemend niet zonder proefondervindelijk waarnemend duidelijk nemend,2x1x opmerkend
verschuivingsgeschikt,1x1x(andere) verschuiving waarnemingsuitkomsten geschikt doorrekenend rekenend te nemen,anders niet tot theoretisch,practisch noodzakelijk bewijs

Aanwijzing.
waarnemingen,waarnemingsuitkomsten geschikte te nemen,door in rekentest door,
en 6x geschkten,in het rekensyteem twintigtallige geschikte te nemen tot verschuiving te rekenen,de andere in het systeem rekensysteem+1 te nemen 10x geschikten12 tallige geschikte te nemen,
en 15 x als vast octalen geschikt te rekenen ,blijvend als punt onveranderlijk mee bewegend rekenend tot Signaal+1 door in computerrekenproces door tot gegeven,Signaal lezen,interface +1,punten2punten3,leidend (afleidend) tot de conclusie,gebeurtenis in 2308,gaat niet formeel zonder theorie 3getallen 1o cijferig 2anders 6cijferig 1andere 8cijferige 1x1x8,en tot de conclusie+1 te rekenen,te rekenen op theorie 1x3 getallen,verplaatsend niet gegeven,1x2 getallen het gegeven ook in bron C.Reid op te merken,
(en wel mee op te merken nalatende geg mee opmerkend, in ander studie aanwendend te nemen,ook in de sterrenkunde bij ons fysisch door in studie fysisch voor licht door,in de sterrenkunde tot vlg uitbreiding,later wel),
hierna verder,,,hexadec " als gegeven verwerkend,pag 6 dd 2006 2017,ook binaire als geg beter nagaan....en zonder twaalftallig beter verwerkend,punten in ruimte(n) ledig 600 als 400, ledig te nemen 450,11/2 x mee tot>1000 als tot 700,terug d00r tot 750,kritsch geg als resonanties geggeg 1x1x resonanties 2 zonder derde geg 1/R niet een geg..

2007 2017.
waarnemingsuitkomsten uit te wijzen vooraf aan 2308 het gebeuren 110 j vooraf,in 2198
tot uitspraak en conclusie te geraken,
afleidende geg te lezen archief 1x7 A-4jes dd 2007 2017 daartoe doorlezend te lezen.

2007 2017
[De vraag,gesteld aan onze klimatologen,of hen bekend zou zijn of in de laatste periode van 1000 jaren in onze landen een winter zou zijn aan te wijzen zonder een etmaal vorst of nachtvorst,bleef onbeantwoord, moeilijk,hoewel bekend in onze geschiedenis in de middeleeuwen een periode van alle dagen doorlopend regen en regen gedurende anderhalf jaar,(waarop een hongersnood volgde)].Daarmee kom je niet verder.En de polltiek heden ook niet met alle afspraken niet en met hun klimaatverdragen niet.En samen gaat ook niet ,niet langer samen mee met de bankiers in hun rondpompen van geld niet Het blijft onzin holle lucht als koolzuurkolder te verkopen tot men tijdig inziet,dat de termijnen voorbij zijn.Deze zienswijze te uiten wordt niet alleen ongewenst geacht,men betiteld haar als abject.

2106 2017.
waarnemingen en rekenproef om voor het jaar 2198 de Concl wel/niet als juist te bepalen,archief 1A-4tje dd 2106 2017.

hier verder,
en gaat niet verder gegevens nagaand te geven,de nomale bol 100 de complexe 1x de hele 1×3 de halve niet verder nagaan,
doorgaand,
merkt op,merkt de volgende verd,de binomiale op,(on)geschikt om te nemen,(licht toe bino. niet een scheve),beter 6×20 de stochastiek doorlezend tot 1,
door tot de volgende Weibull+1,1X,x te nemen tekens nemen, alleen als scheve te lezen,B=1 parameter geschikt 1x nemend, (1×1x andere2 schrappend 2×2), door tot de volgende,de exponentiele verd exponent 3/2 , exp+1nemen tot 5 nemen,andere 2+1 tot 3 nemen, het veranderlijk geg (5.3) terug in de F-abel terug 3.5 andersom andersom 5.3 het geg,1×1x te lezen te rekenen alle waarnemingsdata geschikt rekenend te behandelen tot de conclusie bepalend 2,of in 2198 de gebeurtenis of in 2308 en niet eerder

2206 2017
en mee als gege als een check als een zelfcheck
100 punten 10 ruimtelijk 3projectief 1×3 door 1×2projectief,
gaat als geg 4×3 punten 1×1x (andere mee)
tot veelhoek als paralelogram door als 5hoek,1xals zeshoek 2×1x als 1×1x door te rekenen tot 2driehoeken2 (geschikt) hoogtepunten als dezelfde (projectief te nemen) 2punten zwaartepunten,1Xanders 2punten3 nemend te nemen,als binnen trapezium 1×1x (ander)zwaartepunt,(1 zonnestelsel 1oplaneten,het ander anders binnen 4punten te lezen te nemen) als erbuiten binnen wigvormige deel projectief,eenzijdig alleen binnen 3hoekpunten 2hoogtepunten1x als zelfde punt complex te rekenen,
en Fisher tabel verder te ontsluiten te nemen,q=3 p=20 ,
3punten4 het geg 3/4 als andersom functioneel 4,3 nemend te nemen,nemen en
1xnemen tekengeg (opzoeken) in bijv T.C.Fry ,,probability and its engineering uses.” aan te treffen.

2306 2017.zie archief dd 2306 2017,A-4jes 3 stuks,
hier,
afleing verkort,gaat niet zonder dierenriem gegevens en meetkundig,behalve
Plucker,Steiner
Ponclet,(Steiner)
en Menelaos 1x,(x) geg 6geg 5 geschikt
meetkundig Projectief,1X Monge1×1x, niet zonder geschikt 2 mee,(Meunier,Desargues),
en vermoedend anders zekerheid te rekenen
(en gaat,rekent als Perelmans als bij ons tot 2.1 hier in de sterrenkunde als tot 1.1),
vermoedend Poncelet,Steiner,(ander geg mee) niet zonder (vermoeden) Pappus geschikt analytisch,analytisch +1,
verkort tot zekere gebeurtenis 2198 door te rekenen.conclusie bevestigend berekenbaar 2×1x voldoet 1×1,absoluut meetkundig,
(en wel Peano rekenstelsel 10 hier bij ons 1×1x door te rekenen nu het axiomatisch uitbreiding bij ons het gegeven toe te staan rekenend gaat).
wel,
ook doorlezend meelezend 3pagina’s extra dd 2306 2017,
en nemend als termen Napierse gegevens als sommen tot de volgende (factoren) Briggse+1 mee,
lees zelf archief pag.4,5 en 6 beter teruglezend ,(zie archief resp. als 3,als 2 tot als 1 doorlezen en verbeter zelf,tot
4,voorheen 3 )als geg oneindig t als 1/oneidig,nu het gaat in programma door tot #door
Peano in stelsel als voltooid te nemen als (bekende) gegevens,in ons zonnestelsel voldoende bekend,data in timesheet en als coord
geschikt meetkundig differentiaalmeetkundig 1×3 doorrekenend tot 1×2,voldoend als geggeg in het geheel,3zonnestelselgeheel 2 mee,
rekenend als stelsel Peano,1×1xvoltooit voldoende te rekenen,niet verder doorrekened nemend,duidelijk samenstellend 15 algorithme het gegeven duidelijk te nemen,nemen,programmeren.

2506 2017.
beter in studie vollediger nagaand,
en beperken we ons tot de sterrenkunde,en rekenen anderen wellicht bijbekhorende fysische gegevens bekend als materiedonkereenergie mee door,
nagaand en in voorstelling objecten dierenriem in voorstelling mee meenemend en behalve behalve snijpunten 2 lezend hemelequator,ecliptica ,2×2 nemend,andere nemend(2×2) nemend ,lezend geg als sn.p. melkweg,(1 aannemend te lezen,de andere complex voldoende geschikt),1×1 mee in complexe voorstelling te nemen,vollediger doorrekenend te nemen
tot gegeven als punten 2×3 punten als hoekpunten alleen als driehoekhoekunten alleen in voorstelling te nemen,nemend,
en na 2/3 ecliptica objecten dierenriem voortbewegend,nagaand als situatie geheel,1×1x (over 180 gr lezend te nemen
doorgaand,en voor hemelpool de situaties de bewegende melkweg onder een hoek als te volgen,alleen lezen,
analytisch beschrijvend 2 situaties, als banen,lijnen 5lijnen10 over bol hemelbol lezend,1x (anders) onder een hoek tot dierenriem in volgende waarnemingssituatie waaiervormig geheel gaat 1x zonder S als probleem,10S lezend2×2 banen,aarnemend1geschikt mee,duidelijk analytisch 5,1x,
en rekenend doorrekenend te rekenenvollediger als tot 17 punten rondom 3 als geschikt,gaat complex door door te rekenen 2punten als veelhoekspunten,opmerkend,terug te lezen bij ons,beide constructies 2 als geg als van Gauss bij ons in de sterrenkunde als teruglezend geg,(teruglezen bij ons,behandeld hiervoor),hier vollediger reeel,methoden2 methodisch 3 geschikt 1×3 punten,
en merkt hier duidelijk op te nemen,nemen aequipotentiaalvlak halfvlak als lijn,(centraal binnen dierenriem veschuivend,lijnpunten 2punten 3
en melkweg vlak 2 vlakken1 draaaiend,indraaiend, projectief 1 snijlijn snijpunt complex wegdraaiend platvlak halfvlak dierenriem vollediger in voorstelling te nemen,
merkt theoretisch mathematisch gegeven
na te gaan complex gegeven als Pluckergegeven als snijlijn als vierde punt derde als tweede boven ook wel te lezen,en wel duidelik te nemen,duidelijk volledigerrekenend te nemen,nemen,
en gaat beter (lezen) projectief nemend na,(merk als ref op,lees ref in archief dd 2506 2017 door),
als gegeven cilindrisch vlak projectief als halfvlak plat vlak,
en erbinnen complex reeel als een rechte een kromme te nemen als rechte 1×1 ander punt mee alleen (en ref ligne de striction lezend),vollediger
3punten 2,doorrekenend 1×1x (zonder)vierde punt niet anders tot als binnen eiv.lich punten 2 centrale punten 1x(anders)1x bij ons in de voorstelling te rekenen,volledig
samenstellend rekenend doorrekenend te nemen te nemen te nemen dierenriemgegevens en melkwegstelsel-, (voorlopig onze melkweg alleen ), gegevens
te rekenen duidelijk te nemen,als uitbreiding nagaand duidelijk rekenend stellend duidelijk te nemen,nemend,duidelijk nemen,
behalve als voor stelsel van zon & planeten volgende afplatting (afplatting +1) doorrekenend duidelijk,reeel te nemen,(timesheet aanvullen),mee,reeel mee,
nu het gaat,wel op te merken ,opmerkend arrangement opmerkend, als geg conoidegegeven als Catalan oppervlak geg als lijn regellijn gegeven op te merken als geg te nemen,
en als geheel(geheel) het linkerlid dskwdr+1 lezend tot de gelijkheid+1 te lezen,het r.l als product product, 1×1(x)als geggeg
te nemen,neemt zelf wel nu het bij ons bekende onbekende,(complexgeg) coord geg bij ons door te rekenen te nemen rekenend door te nemen wel vanzelf wel gaat,
AMENTMENT,nu het samen beter verbeterend vollediger stellend gaat in 2198 het ene stelsel 10 objecten en hun zon ,in 2308 het andere stelsel,niet het onze,wel als in toestand als het onze,onze zon en planeten .in 2440 de toestand,(te beginnen reeds vlg eeuw reeds met onze maan veranderend in stand,en nu reeds begint het al met klimaatveranderend bij ons op Aarde, met temp.verh. met 2gr Celcius omhoog,niet hoger, en niet anders in de discussie,nu sluitend.Discussie,klimaatdiscussie, gesloten).Alles per computer door te rekenen,nu het,cards,rekenend getalrekenend matig getalmatig 1×1x voldoend tot opl niet anders gaat).
ref.http://www.mathcurve.com/surfaces/conoid/conoid.shtml

2606 2017.
Aanw.
voor waarnemingen 1A4te dd 2606 2017.
ook hier wel uit te schrijven,
Aanw.:als te schrappen als Napierse geg 20 geg 3 als te schrappen (meeschrappend) 4 (Briggse+1) geg 3lezend als meeschrappend te nemen,gaat functioneel als geheel(geheel),1x
en
lezend tot 10 binomiale coeff.
tot rij als Stifel,Pascal als tot rij 17,1x tot 10 terug
anders doorlezend Newton,(ref Oosthoek,zie onder) coeff als gebroken zonder 4punten als coeff als punten 6punten in de constructie (S) ruimtelijk 3 bij ons als beide,als bij Gauss beide,3 ruimtelijk2,
gaat 9punten10 3,2 (on)gechikt,1x (zonder)4probl 3 (on)volledig als3,2 door (zonder,keert terug) zonder vs en vv(s+1) niet,niet anders
zonder probl
gaat simultaan(simultaan) als 2 gehele 3
negatieve 1x als geschikte 5 methodisch 3 gehele gehele binomiale,1x als verspreid,verdelend gschikt functioneel
en gaat in dezelfde richting 1/2over een hoek
punt dierenriem lezen ,nemen tot 2punten1 melkwegbanen 2banen 1 nemend
op afstand geschikt rekenend 2punten 1 x1 geschikt,(en gaat vanuit dierenriem,niet vanuit mp na,in ons modelheelal zonder m.p,niet aan te wijzen),
in voorst. nemend 1punt dierenriem als diametraal 180 gr beter terugdraaiend telezen duidelijk te nemen,
en als 10 geg punten waarnemingen te doorzoeken,
als ,,priem” alleen 2 w3 complex1duidelijk te rekenen,en waarnemingstijd voldoende nemend,
eenmalig geg 1×1x nu het duidelijk rekenend gaat,het Newtons geg ,,binomium van N.” duidelijk als het bepalend geg te nemen gaat,(uitbr timesheet ,behalve 2440,nu beide andere data aanvullen opnemen)
ref.H,D.Kloosterman, ,,Oosthoek Encyclopedie”onder,,,Binomiaalcoefficienten”,onder ,,Binomiale verspreiding”,onder ,,Binomium”.

2706 2017.
toelichting,
intheorie getallentheorie,1×1x
gaat als geg als functiegeg
en haalt als derde gegeven paradox+1 lezend als getalgeg nemend als geheel getal alleen als priem als gegeven
complex 10 als getal waarden 10 getalwaarden 2w3 complex 1 als priem bij ons als waarde teken 1x als geschikte ruimtelijk in een richting net anders,
en gaat na ,(als toepassend in de ruimte bij ons lezend ruimtelijk het gegeven voldoende te nemend,nemend als ,,U-bocht” het gegeven hier lezen),
gaat practisch theoretisch als geg na,1x binnen de getallentheorie als erbuiten 1×1x erbinnen theoretisch binnen de theorie in de sterrenkunde,
doorgaand te rekenen,te nemen,

en op afstand gegevens geschikt,lengte als afstand,
(andersom) als 4punten3 nemend tot verd, tot geschikt
bin.verd 2 als tot 3 negatieve geschikt 1 mee te rekenen,complex rekenend
als geheel meerekenend rekenden door te nemen,
3verscillen2 ,
en andersom door punten2 door op afstand geg 10 lengten afst gegeven,
1x tot punten 10 punten analytisch 5,1x,(en bij ons tijd,ruimte geschikt als coord als dezelfde te rekenen,zonder probleem),

dan weer getal als gegeven doorgaand te nemen,dan weer
negatieve waarden vrschilwaarde negatief als 1×2 logaririthm waarden geschikt ,geschikter (zonder) andere
als tot als geg (Briggse+1),1×1x als 10 waarden 20 Napierse tot 1/2
nu het punten als 6unten als 2×3 gaat
beter ook bij Kloosterman aan te treffen,differentiaalmeetkundig,
1X gehele getallen bij ons methodisch 2 tot 3 doorrekenend Projectief Monge,!x geschikt,
geschikter per computerrekenend laatste bekende gegeven,(theoretisch,recente als priem,2017 bekend in Ned.,teruglezen in deze blog),
voldoende,(1x verder) meerekenend mee in computerrekenprogramma
tot conclusies 2 doorrekenend te nemen
als berekenbaar aan te wijzen 2 stelsels zonnestelsels ,elk 10 planeten,
per 2308,resp per 2198 aan te wijzen vooraf aanvullend binnen uitgebreid timesheet onder te brengen//

[pse let it be,let....N.N... carry out check,en breng het daarna dan maar hoger op,ieder weet wie wij hier bedoelen,
hij is in de buurt van Lorentz geboren,en bijt hem toe,..,,bedankt,wel bedankt".../opm.bij hem vraagstellend om als geg als nulpunt zonder optie bij ons bij hem zijn geg als nalatend tekengeg opmerkend mee
mee te nemen en door door te rekenen als rij+1 als Tayloreeks complex 1x1x niet ln+1 niet,zijn tekengeg opmerkend opmerken
wel 1x als 1(x),(x) als 4/3 door te rekenen te nemen,1x1x doornemend tot ,(Aanw.:zonder ln)
Briggse+1/(lnkwadr+1) als terugrekenend nemend 1x als 1.5 x geschikt,(algebr.geschikt),gaat,
gaat op verre afstand rekenend tot ons doorrekenend ,(zonder 7 oneindig lezend,(nemend),zonder tekengeg oneindig,oneindig+1 als zes oneidig niet lezen,ook niet te nemen niet),gaat 10 ruimmtelijk ,1x geschikt 3 ruimtelijk2 door, tot bij ons door ,te nemen exponent +1,exp.2,nu het gaat lengte tijdlengte, 8, periode+1, kwadr.alleen,door rekenend te nemen, tot datum 2308 en tot datum 2198,1x als tekengeschikt 1x3 gaat het alleen in voorstelling te nemen ,reeel, duidelijk].
tot beide data doorrekenend te nemen,(zonder 4/3 als probl laatste tekenprobl 2 ook niet probl].
2906 2017.
door onder volgende blogtitel ,,rechtszaken afhandelen” door per 2906 2017.

Facilitystudy 0804 2017

8 april 2017

Ga na,lees terug en stel samen,
behalve bij ons teruglezen tot Baruch-Tarski paradox,mee als voor licht zonder gegevens andere alleen rekengeg,
geschikt mee door voor modellen half)on)regelmatige(n) punten lezend nemend meenemend punten als bolgeg meenemend
samenstellend doorlezend meelezen fysisch theorie kleine deeltjes,en bij ons in theorie hiervoor punten op afstand tot sneden,beide kegelsneden
te lezen te nemen rekengeg nemend ,behalve geg als nagelaten geg van licht om complex door te rekenen
behalve drie laatste deeltjes als eerste twee door te rekenen,en als licht 2 fotonen licht eens rekenen zonder 2.1 het probl niet,(lees terug en zie {Perelmanns opl voor Fermat,
merkt op,rekent telkens ruimtelijk driehoeken Fermat priem door tot de Laatste(n),bekend recent in theori als ,computerpriem”" verder ,(1ox) ruimte 1o ruimtelijk 3,(als tot +1/2,1x telkens geschikt lezend nemend),
en gaat 1x S-getallen 100,(als complex Gaussgeg 10 S bij ons terug te lezen),
neemt nu wel ConStellatie,Configuratie, Conjunctie(S) in studie , hier wel,(voorheen niet,lees terug)
en gaat hier wel verder na als massa energie als massa afvloeiend,(als voorheen),hier verder te beschrijven,door voor gehelen,energie als pakketten te beschrijven door te rekenen,energie als voor een golf tot 3 punten,als quantummech,1X,x als exp de toestand zonder licht als tot 3 gebieden door te rekenen,coordgeg te rekenen,donkere materie energie te rekenen op geg Hyperb als kwadr,het geg blijft 10,anders niet algorithme 15 ,1x anders als algorithmisch 10,gaat het niet anders 15x nemen,
verklarend,
zonder licht,als andersom nagaand niet een beweging, nalatend geggeg als tekengeg licht 3,mee zonder massa ook niet M,tot 5 tekens 2 terug door als tot 3 door,gaat na,stelt het geg 5.3 complex als rekengegeven
toelichtend,
en gaat als andersom door,nagaand 5gegevens ,practisch tot 2/p door ,lezend als zonder Temp.geg, als verschillen 3 zonder Q/T en (QT),1x niet,
merkt het geg op als een geg niet voor druk niet,ook niet als v licht niet,niet een geg v druk,
rekent alleen 1×1x anders door
rekenend behalve sneden bolsneden als bij ons hiervoor als halven voldoenden tot 5
mee in het complexe rekenen mee
gaat na beiden als kegelsneden bekende als halven te nemen,gaat alleen punten na,op afstand te rekenen
tot,en blijft bij ons geg onze coord te lezen rekenend binnen model 17 heelal rekenmodel rekent als coord 20 specifieke bij ons,(tijd,plaats dezelfde) door 5 coord
coord als getallen gehele complex (onnodig verder,niet uitrekenen), reeel,1×1x tot 3 andere door door te rekenen,rekent zelf wel zonder probl 7/8 algorithme 15 geschikt te nemen,
Aanw.:laatste halven als kegelsneden hier simultaan rekenenen als geg op te merken terug te lezen in deze blog onder getallenlichaam ,het halve punten op afstand geschikt binnenombinnendoor tot het buitenom niet verder niet gaat ,(zonder afstandgeg en zonder geg voor afstand,ook niet als nalatend geg als priemgeg als het laatste computergeg recent in 2017 gepubliceerd,ongeschikt voor afstand,ook voor lengte als afstand het nalatend geg (priem) niet te nemen,niet nemen niet),
hier te beschrijven te lezen,
als enige geg te nemen,
en werkt 1x,schrijft 1x,rekent 1x als op geg energie voor een golf,zwaartekrachtgolf,afvloeiend,als te vereffenen lezend,beschrijvend lezend practisch in de natuur alleen fysisch kleine deeltjes niet alleen ook andere deeltjes,objecten,ook grote lichamen in het hele heelal mee,nu het functioneel rekenend gaat,alleen door te rekenen gaat niet zonder als nalatend geg door te rekenen gaar te nemen als rekengeg te nemen,nalatend het geg als licht mee om door te rekenen,gebieden donkere energie materie, niet alleen specifiek bij black holes als bekend,nu ook specifiek specifiek a-priori elders voldoende bekend te rekenen door te rekenen.
gaat als geg te nemen
Hyperb 15,als kwadr. alleen, te nemen alleen, (zonder 10 hyperb 100 hier niet te rekenen),15 algorithmisch 1x anders 10 algorithmisch algorithme 15 nemen te nemen,neemt zelf wel.
Preliminary.

wel door,gaat samen door,
kezend samen gaand lezend,mee
ook nova’s meelezend,
afst,ook niet lengte als afstand,niet een geg.
(gaat niet buitenom niet 1×2x als geg supernova’s buitenom niet verder nagaan)
anders nagaan gegeven,alleen binnendoor tot 5 punten 3 te lezen te nemen
langs het ha;ve lichaam als het halve erlangs,(lees terug het model het getallen lich.hiervoor ,en blijft in theorie het geg 17 raaklijnen als punten op afstand geschikt gegeven voldoende na te gaan))
hier voor punten vectoren,1x sterker als versterkt lezen te lezen
gaat 1x als 17x exponentieel 10 alleen
en
100 punten S 10,(als geg als Gaussgeg als getalgeg bij ons lezen) gaat niet exponentieel 3 niet
gaat bij ons tot axiomatisch2 bij ons extra geg mee lezen te rekenen
doorrekenend
gaat wel terug,door binnen door als erlangs,(voorlangs),en mee te lezen op te merken nova’s mee opmerkend mee mee 1 mee,
gaat 3.4 zonder 3.2,(optie) lezen
1x als (reken)optie 5.3 duidelijk,en duidelijk neemt niet als rekenoptie
(wel gaat het 1oalgorithmisch 15 alleen algorithme 15 alleen zo te nemen,nemend,neemt zelf wel)
Preliminary.
en gaat beter zuiver te nemen
gaat als getallen,gehele,als onze coord ,onbekend blijvende hier beter zuiver te nemen,punten binnen de ruimte vectorruimete 3punten te nemen,1xals punt in de ruimte de complexe erbinnen,alleen als punten dimensies geschikt 3 zonder 5 dim niet nemend,behalve wel nemen,zuiver te nemen als zuiver zuiver rekenkundig voldoende voldoene doorrekenend te nemen,drie punten in veld zwaartekrachtveld bij ons op te merken alleen voor potentiaal een bon het gegeven 3bronnen2 opmerkend,gaat alleen doorrekenend te nemen ,10 ruimtelijk3 duidelijk te nemen te nemen niet anders te nemen te nemen,neemt duidelijk zelf eenmalig 10 algorithmisch5 algorithme 15 niet anders zuiver voldoende voldoende doorrekenend duidelijk te nemen,neemt zelf in de natuur hier binnen de sterrekunde de geg rekengeg mee in ons model rekenmodel 17 heelal 17 reeel en practusch alleen in complexe voorstelling tot hier als extensie te rekenen..
(Preliminary)
Note.
beter nagaand,en als 3,1x zonder 2 na te gaan het gegeven na te gaan na te gaan tot 2 bronnen1 (potentiaal voor een bron )opmerkend te lezen als te rekenen,(neemt zelf wel opmerkend te lezen te rekenen)
Note .Supernovageg onderzoekend te zoeken geschikt tot 2 sterren 3 als 1ster supernova en als de andere supernova als andere type dwergster dubbelster opmerkend (en)meenemend de andere bijhorende novageggegaan duidelijk mee (te) nemen aan te wijzen als de geschikte geschikte 2 bronnen1 in theorie,
en erbuiten door tot hier,
samenvattend,
zwaartekrachtgolven geven niet alleen theoretisch inzicht in de evolutie van het heelal,ook,en na het recente bewijs van hun bestaan, door Einstein vermoed,geven zij aan,geven in ons model practisch aan ook de veranderingen van het klimaat op Aarde aan,reiken ons nu als reeel berekenbaar bewijs aan,reiken voldoende kwalitatief,kwantitatief bewijs ons aan.

1104 2017.
[Zij kunnen wel in jouw dossier schrijven,dat je altijd cholera-besmet bent,psychopaath zou zijn,steeds als rode hond rode hond bevlekt zoudt zijn en vol builen van de pest overdekt bent bent,en zo voort,en denken kunnen zij wel,ook wel,dat jij vanzelf wel uit de tijd komt,komt er wel uit, met rood haar, loenzend , stinkend en vol smeer en kankerwratten overal komt hij er vanzelf wel uit,de stinkerd.Maar blijf toch maar oppassen en waar U voor die hond .Zou hij binnenkort ooit niet eens ineens terugkeren, die hond Al Capone met open tb terugkerend die straathond?
Al zou Alexander de Groot me zo behandeld hebben,ik had hem ook een tik gegeven.Al zou Karel de Groot me zo te pakken nemen,ik had hem niet over zijn bol gestreeld.Al zou Hitler,al zou Stalin me zo kapot maken,ik had elk van hen op zijn bek geslagen,had ik het lef gehad.
Ik laat het hierbij voor vandaag nu de bedienden van de Dalai Lama de reuzenpanda's komen afleveren op een juichend Schiphol,allen reizend per bussiness-class.Vervolgens gaan zij terug in hun kooi op de Grebbeberg en elders.
Lotgenoten,laat je niet inpakken.Ik strooi morgen wel eens zand in de motor van de in mijn zaak verantwoordelijke,tenzij hij de eer aan zichzelf houdt , zijn verantwoordelijkheid neemt en ruiterlijk laat weten, misdaad telt nu,vanaf nu ook bij ons.Anders ga ik er zelf misschien zo over denken.
Wel tot hier dan en vooral niet zonder dank aan onze tijdgenoten afkomstig uit centraal Turkije, hun deel van het heelal,hun paradise regained ,en anders dan andere andersdenkenden,mensen vol leven en durf.Men zag een misdaad en greep onmiddellijk in.The unforgettables,de onvergetelijken,de onversaagden worden nog eens zeer bedankt].

1104 2017.
Discussie.
vraag na en vraag door over de toestand als rode dwerg in 2021/2023 van KIC9832227 op 1700 lj van ons en neem mee in studie de vorige rode dwerg anno 2008,
verzamel voorlopig,bouw op
niet zonder derde, Prox. Cent.C,rode dwerg,,niet zonder zonder Alpha Cent.A,Alpha Cent.B,
en merk op
voorlopig voldoende 5 binnendoor ,alleen als voorlangs erlangs,(wel teruglezen in deze blog bij halve getallenlich de behandeling inzien).Just discussion.

1104 2017.
studie.
ga als Resonantie(S) geg van rode dwergen na en leidt af ,los een probl. op,Prox.C als derde component in het systeem samen met Alpha Centauri(beide) reeel in hetzelfde systeem stersysteem,(omlooptijd Prox.C. circa 1000000j) en neem (zonodig) nevelgeg geschikt mee in studie samenhang vaststellend,1×1x tot als
en niet zonder witte dwergen de gegevens mee door in studie mee terug doordoor
niet zonder zonder mee terug door tot als de laatste,(als krabnevel als in de Zwaan als erbuiten) in studie alleen 1 mee terug door na te gaan,
mee nagaand nevels tot de ene geschikte 1×1x als tot de laatste
om het model uitgebreider te beschrijven
1x als 1×1x1 binnen het model rekenmodel de rekening uit te schrijven.Voorlopig.
studiegeg
behalven witte dwergen hiervoor,rode dwerg samensmeltend als nauwe dubbelster in 2008,(en bij ons axiomatisch geschikt)
mee in enen mee en als dubbelster in de Zwaan te verwachten als rode nova in 2021;2022 als tweede geg,
blijft na te gaan Cent A en B
voorlopig voorlopig beter te lezen,aan te wijzen,Resonantie(S) als het aanwijzend gegeven
1x als Resonantie 1x,1x en
1xlezend 1000x
1700j het geg 1×3 Centauri mee als probl op te lossen.(de 1700j als geg boven terug te lezen ,hedenochtend 1104 2017)
vat samen, lost analytisch op,lost 2problemen op, 1x als dwerg ,de rode dwerg aanwijzend anno 2o21/2022 en neemt Prox C probl op,wijst aan in het stersysteem Centaur

1204 2017.
opdracht.
ga na,of S.Sieger stelt als geg binnen de ruimte als geg binnen onze melkweg planeten vele als geschikt niet zonder biologisch leven als op Aarde en verder door
geschikt,geschikter door als in ons model alleen 1planeet alleen en een andere mee in opkomst in de toekomst als tweede eerste niet zonder menselijk leven te voltooien,na te gaan in de tijd
nagaand
als oneindig 100vele planeten na te gaan door te rekenen en aan te wijzen 1×2x tot 1×1x als geg tot als 1×1x1(x) planeten bewoonbare als de onze , Aarde,
lezend 1andere actueel binnen model door 1komende mee niet zonder (1optie) meemeeslepend door te lezen,en wel de 100 overige voordien,nadien als (te)verlopen te zien.(gaat vanzelf,komt vanzelf aan het/zijn einde).
Wel duidelijk,verlaat al de Drake-formule als te theoretisch,gaat door,neemt beter het Kuiper’s geg mee als rekengeg mee te nemen.

Voorlopig.De mens blijft enigszins uniek.For comments only.[Lees ook hierna door voor dit onderwerp.ik blijf bij mijn postulaat in onze melkweg komt 1Aarde als de onze,niet zonder (optie) een volgende ook een als de onze,beiden berekenbaar,aanwijsbaar,hierna duidelijk]

vat samen,
als geggeg functie tekengeg nagaand ,en tot als nulpunt Riemanngeg opmerkend,nagaand door tot als binaireverd nagaand doorgaand nemend te nemen coeff binaire beter te nemen te lezen
tabellarisch punten dimensies verbeterd anders door te lezen,
gaat vanzelf moeiteloos
en later wel door specifieker in onze melkweg tot 1planeet als Aarde en (optie) door door te rekenen,per computer zal het wel gaan,niet zonder Kuipers ‘geg 5.3,specifiekspecifiek tot ons vermoeden als berekenbaar computerbewijs,dezelfde Aarde en als dezelfde andere mens,eenm.eenmalig.
(Aanw.voor onszelf 1×2x als geg 1×1z(2min+1) terug,door mee nagaand tot 15(coeff) mee zonder 16 tallig,rekenend als rekent 3/8 zelf tot 1x (coeff.+1) tot als bij ons hiervoor terug in deze blog lezend en hier te rekenen,later verder te programmeren,vanzelf wel duidelijk.

1204 2017.
ref..#…
nagaand in voorstelling te nemen
behalve Cruinthe verschuivend in 2102 op te merken als afbeeldijng te lezen,
en behalve dualiteit,1X,x op te merken als hiervoor melkweg straten als 2parallel,1x door (bij beeld…,lees terug),
anders dualiteit1x,x,wel bij rode dwergen als afb als Cruinthe verschuivend bij Aarde in 2102 ,als geg op te geven,
behalve behalve 2straten melkweg samentreffend bij,,de Stier”,en erbuiten spiraalnevels,rode op afstand geschikt 3 tot 5 te nemen
nemend terugnemend tot 2 terug,rode dwergen lezend aan het firmament geschikte geschikter tot 3 door als een dwerg een dubbele nagaand
als door te rekenen te nemen gaat het 1X3 ,gaat 15 algorithme15,1×3x algorithmisch 5anders,1x 10algorithmisch te nemen
behalve afbeeldingen rode spiraal nevels tot balkvormige m.w.centrum,door dwergen witte lezend alleen geschikten alleen,totgeschikter
op afstand 1x,1x tot ,,Stier” verder als tot ons door,1x geschikt dubbelsterren rode dwergen nova s10 als geschikt-geschikt te rekenen,
Complex,,analytisch 1X verschuiving alleen te rekenen,werkend te lezend verschuivend lezend nemend,neemt zelf wel, opmerkend door ons in 2102 rekenend op voldoende geg te rekenen,behalve practisch,1x als theoretisch meevoldoende geg voor programmeur mee,voldot als ref
#http:www.math curve//surfaces conoid/conoid..shtmi
Aanw.:zoek nova”s #fysisch geschikte dubbelsterren alleen banen geschikt alleen in voorstelling als Cruinthe om Aarde,tijdgeschikt alleen coord geschikt elders alleen in de ruimte,in 2102 na te gaan,aan te wijzen door te rekenen 10 ruimtelijk,wel duidelijk,en ook wel duidelijk,lees vooraf ook zo de baan van Prox.C en om beide andere Centaur als in complexe voorst,later,ook vooraf,voor bewijs door te rekenen<(behoren als drietal bijeen)
#gaat beter bij ons,(langs kortere weg ben je vlugger gereed),nova(super)nova,als dwerg niet een witte als dubbelster niet een rode,wel als een halve een hele,en als bizonder geval op te zoeken en bij ons axiomatisch geschikt(als geg berekenbaar geschikt)//
To check en/of verbeter anders zelf
Opm. je verkrijgt tot analytisch 5 berenbaar bewijs,
voor de nieuwe maanstanden/voor de klimaatverand,/voor de ijstijden/voor de vulkaanerupties/voor de andere bewegingen zon en planeten in ons stelsel hier alleen binnen hun deelruimtegeschikt als de geschikte bewegend te bepalen tot elke possitie,hierna erbuiten posities in andere deelruimte als te bepalen,bepaalt positie 1x alleen als geheel
en binnen ons andere stelsel,ons melkwegstelsel gaat 1×3,voor energie donkere materie,als bewijs behalve in het balkvormig centrum door te rekenen 1×2x als erbuiten 1×1x als beide andere regionen binnendeelheelal doorrekenbaar ,wel alleen licht als het geg rekenend meetkundig alleen Baruch-Tr paradox terug te lezen bij ons als het nalatend gegeven meetkundig te rekenen alleen mee((teruglezen hiervoor aantreffen data coord tijd,plaats als dezelfde,voor deeltjes donkere materie hiervoor in deze blog bekend),anders niet meetkundig door te rekenen.
En onderzoek in vervolgstudie te geraken tot uitspraak rode dwerg evolutie tot zwarte dwerg.
hierna door voor concept model heelal 17

1404 2017.
allereerst,behalve binnen model het ene geg als geg op te geven,2102 het jaar voor Cruinthe iets verschuivend het geg opgeven,binnen model in complexe voorstelling als lengte geg blauwe dwerg voltooit na. 20biljoen jaar evolutie als tijdlengte als complex 1/2,1×1xals een andere,verschillengte,(geschikte) nemend mee te nemen,rekenend meenemen te nemen en meenemend mee te nemen een dubbele fysische 2mee1mee,(als het soort 2 Centaur1Prox.cC.mee lezend.j,voldoend nemen complexe 1/2 duidelijk verschill 2 te nemen en als derde verschillengte punt in het hiernamaals,aannemend als bekend geschikt duidelijk te nemen 2Centaur als hypothetisch bekend 1000000 jaar tijdengte punt hypothetisch blauwe dw.,hierna 2biljoen jaar ,wel als het andere geg te nemen te rekenen doorrekenend 1/2×1/2×1/2 als quantummech kwadr het geg te lezen te rekenen door te rekenen,rekent zelf als rekengeggeg gegevens licht rekengeg nemend door door tot als 1x (1/2×1/2x!/2),q,m lezen te lezen opvattend 1×1x als punt en als punt 1×3punten 2 in andere ruimtedeelruimte 10 analytisch 5,1x 2punten 3 geschikter,punten zw.kr.veld lezen,neemt Hyp 15 het geg kwdr alleen,
en neem,voorlopig,hypothese+1.1x zekerheid aan,(hypothese Prox.C behoort bij Centaur 2,gaat het,(vlugger gaat het),langs verkorte weg te rekenen tot berekenbare conclusies door te rekenen en a-posteriori het model 2 Centaur1Prox.C vanzelf te bevestigen,*practisch in de natuur binnen de sterrekunde een aanwijzend,bevestigende waarneming te verrichten)
vat samen,2x nulhypothese onnodig te verwerpen,niet verwerpen
actueel,1x verwerpen,Uitspraak model als computerrekenmodel okay.

(terzijde een vraag,
vraag mijnerzijds,wie stelde binnenin de Aarde een in niet vaste materie zwevende harde kern te rekenen,kennelijk niet hypothetisch).

1404 2017.
Big Data,
behalve ,,onder druk wordt alles vloeibaar”, ,,koolzuur broeikasgas”
Asmara den Haag
den Haag Khartoem
Brussel Pyongyang
Peking Khartoem
Ver.NL DDR.
Voltooid leven.Maar ook Warschau-Pyongyang.En ook Maltha-Pyongyang.How come?Who do we follow?

Vrijheid van handelen te volgen, en om daarbij vol geweten te spreken,om te besluiten zelf het graf van koning T.A.Ammon dan maar te openen,of er nu een bermtijdbom onder de dorpel ligt,te ja of te nee,het geeft toch niets,grafschennis verjaart wel.
Of ,even later in de Deventer-moordzaak ,zuiver volgens de wet te spreken om de instructie te geven slachtoffers ‘graf te openen en om om er in alle vrijheid als justitie aan toe te voegen ,dat 30% van het eigen personeels-bestand als meinedig,(in die tijd), te boek staat,wel zo’n beetje beseffend,dat het parlement bijna nooit navraagt ,tot op heden niet navraagt,waar het wel voor de hand zou liggen na zo’n mededeling en de mensen niets anders verwachttten,waar het toch en daarom bij ieder nog anders stil blijft,ieder afwacht , want ook papier als krantenpapier is tegenwoordig geduldig, de revolutie verloopt wel..En macht komt niet alleen uit de loop van een geweer moet je maar als gedachte aanhouden. Laat duizend bloemen bloeien.Ieder wordt er beter van,behalve alle doden,vele onnodig, op de hedendaagse killingfields.Wel kan een waardiger volksvertegenwoordiging in Nederland en in Brussel altijd nog terugkeren om luid en duidelijk te spreken,recht te spreken.Het ligt aan de mensen zelf of het rustig blijft of lawaaierig wordt.
To be or not to be.//gravitational waves.

1504 2017.
lezen als te beschrijven,
waarden functiew complex rekenend,gaat de ene rekenf 1oo als de andere,tot 60 aftellend,1x zonder4×15 w als coeff+1 rekenend als coeff,1x,,als verschuivend te rekenen,gaat door complex,100 ,analytisch 10lezen,als verschillen ,en neemt analytisch 3cyclisch 2,tekengeg 1,5 duidelijk,verder wel(lees terug in deze blog) als tot 120 priemf geg 2opties
merkt in de natuur op als laatste verschil .10 lezend 2 w 1 als verschil in de natuur,astronomie ontaarde punten2 2punten als 1 verschil lengte complex practisch extra geg punt lezen,nemen
gaat binnen heelal theoretisch als voorheen half(on)regelmatige punten voldoende tot honderd mee als voorheen bollen punten tot als +1/2,1x door
in de natuur alleen,elementen Per.Syst.fysisch,behalve bestendige tot 100 gaat 1/2.1/2.1/2 anders wel mee tijdelijke geschikte mee,radioactieven halfwaardetijdgeschikten,
nemend te nemen,meemee nemend,in model (optie) tot moleculen gaat het meenemen,(spec.electrodyn,thermodyn#) te nemen,neem 1X,(1x)**

in de natuur alleen 4,3 in theorie geg analytisch 3 punten als bij ons als bij Riemann,en opmerkend fysisch ,theoretisch fysisch Fermitekengeg verschuift 1x opmerkend beter te nemen fysisch astrofysisch in de practijk 7 deelruimten6 beter als verschuivend duidelijk te nemen,nemend duidelijk duidelijk nemen,zal zijn in centrale balkvormige stelsel deelstelsel als tweezijdig (zonder) gravitatie (on)voldoende 3,2,1x terug te nemen,gaat het eens tekens complexe rekentekengeg 1x anders 3,2 door thermodynamisch3 electrodyn 2 door mee 1geg getaltheoretisch tot2 door alleen getalheoretisch mee 1meemee als axiomatisch het geggeg bij ons mee anders niet te rekenen analytisch te rekenen door te rekenen als voorheen tot voldoende beschrijvend,(bij eiwittenproductie teruglezen),hier door wel 1x(Vorige) geheel mee te rekenen,hier vollediger 1,5 x,en,praemisse,binnen 3punten ,elk ander zwaartekrachtveld,ruimtelijk binnen 4,(1punt complex mee)nemen,aannemen,
zonder als straling,niet licht straling nagaand zonder als andere straling,fysisch kernfysisch ,deelruimten binnen balkvormige deel melkwegstelsel aannemend voldoende zonder riskante straling na Big Bang op tijd ruimtelijk 4,3 zonder probl,gaat electrisch als veld 100 als 100 electrisch erbuiten,als vierde punt geschikt in de complexe ruimte functie ruimte,analytisch 1x punten 3 andere om en om zonder gravitatieprobl 3 andere 5 terug tot 2 terug,gaat alleen 1×1x als andere 10 algorithmisch 15 algorithme 15 alleen het geg tot opbouw bekende eiwitten geschikt,geschikter zonder verstoringen 2,lees neem aan ongeschikten als vergroeingen,een soort gezwellen,tumoren,niet in de zuivere natuur.(praemisse)

**en leest de ene optie,(als f 24 te lezen)te lezen als tot 129 te lezen behalve *32) als compl geg simultaan rekenend exp 3 (getal) duidelijk te nemen,werkt 1x geg 5.3 complex nu het gaat,zonder licht gaat, 1×3 tekengeg nemend, analytisch gaat,
en gaat in de ruimte ook wel door,niet alleen fysisch deeltjes materie energie f teruglezend te lezen,teruglezend telezen,hier door,in studie chemisch in ruimten tot 7 deelruimte door zonder probl exp 10 gaat het chemisch door 6×7 energiegeschikt reactie 3typen geschikt geschikt coeff geschikter activiteiitscoeeff als geg in onderzoek chemisch tot biologisch na te gaan,in studie als onderzoek geschikt,geschikter simultaan biologisch meemee specifiek genetisch veranderend biologisch te betrekken,mee te rekenen,(komt,behalve in lab.te bewerken,plotselinge genetische verandering ook in de natuur wel voor,op te merken,opmerken,doorwerkend )//Veel succes .
# en ,beter facility study opmerkend nagaand in geschikt milieu deelruimte( zonder riskante straling)
thermodyn,thermoelectr. . grav.mee
binnen gesch ruimten als deelruimten tot 7 als tot 6 operaties,als getaltheoretisch alleen als tot 42
(teruglezend laatste deeltjes 2 eerste drie,en hier spec, mee,ook terug te lezen,behalve cyst eine,cystine als geg gaat axiomatisch2 als het rekengeg extramee als geg,zal zijn gravitatie lineair2 mee 1mee(mee
alleen getaltheoretisch zonder 3.2 gaat 1x als zonder kleine deeljes in grote gehelen anders te lezen
gaat alleen als chemisch (zonder)4,1x door in de gewone ruimte door als (q.m.) niet anders als q,m kwadr. alleen
als chemische reacties tot moleculen reeele,1×1x en zonder probl gaat het 1xals 1×1x door door tot hele grote moleculen als proteinen en alleen als bij ons geschikter tot 20 voldoende voldoend als isokaedrische als punten coord als getallen3 rekenend doorrekenend nu het nog gaat,gaat het wel elders in de ruimte ook wel alleen,niet als bij ons hiervoor cystine,cysteine alleen1x 2 andere,buitenaards zonder als gravitatie binnen deelruimte geschikt als het tweede geg ,zwakke krachten lezen(d) 2×2x andere als tweetal cysteine,cystine gaat het categorisch verzamelend opbouwend,bouwt rekenen op,gaat rekeend zuiver geschikt door duidelijk alle(aminozuren) te nemen,,elders,buitenaards ook,,ook tot grote gehele, proteinen , rekenend door,rekenend bekende aminozuren 20 door te rekenen ,alleen als de bekende alleen samenstellend te rekenen niet zonder het laatste geg als axiomatisch rekengeg hiervoor bij ons terug te lezen,hier in facilitystudy chemie&leven het geg vrij te geven,te geef ,voor belangstellende te geef,en wel zelf alle 20 aminozuren aan te tonen,in de ruimte vooraf op te sporen (en)anders vooraf door berekening voldoenden vooraf aan te tonen,anders niet analytisch.en anders niet zonder 2problemaisch 2probl 3 als zonder complexe gehele 2 gezwellen,kwaadaardige2 gaat 1(goedaardige) mee tot 2 mee,gaat axiomatisch laatste geg als rekenge gaat1(mee)mee,
anders niet geg diagnostiek optie(s) vrij te rekenen,ineens ineens rekening (Optie) vrij te stellen,receptuur,1X(hoofdrekening)
zonder als rest mee,niet anders axiomatisch te rekenen,te helen tot algehele genezing te stellen,behandelt,stelt,werkt 1X//voorlopig okay
To check,verbeter tot 1x 10 algorithmisch 5algorithmisch 3x ,15 algorithme15.

2405 2017.
Ik neem niets terug.Ik slik niets in.Ook niet na vijfendertig jaar leven in knechtschap.
En zou Nederland nog niet bevrijd zijn,en zou niemand er bereid zijn er verder te komen,dan moet ik het zelf maar doen,zien er te komen,met spoed tot opnieuw bevrijd Nederland te komen.
Ik ben er zelf vooruitstrevend genoeg voor en zie in ,dat de leugen regeert aan vele fronten,vanaf de omheinde kraal ,het Hilversum- mediapark,niet alleen voor pulpvermaak,maar ook ten dele besmet en wel de ideeen van die Haagse kring verspreidend,het gedachtengoed van die handlangers ,dat deze zelf elders aanleerden,in die contreien opdeden,waar de officieren van IS door oudgedienden van voorgaande tijden, later in andere staatsdienst, hun socialistisch,liberale progressieve werk voortzetten tot de muur viel.
Het leven,mijn leven ook niet,valt niet weg te nemen voor de prijs van niets.Wij moeten er wel iets voor willen doen om te leven en door te willen leven tot je aan de beurt bent.Denkt men er anders over,–afgezien daarvan,dat er zijn ,die het leven wel eens een dag zat zijn–,dan heeft men denkelijk niet geleefd en van geen andere gedachten kennis genomen.
Door deze gedachtengang wens ik hierbij ook mijn ongenoegen te uiten over wat men mij liet gebeuren,met een KZV door het leven te gaan.Het zal je overkomen,een zware misdaad ,zoals aan ons verricht ,jouw lot,Uw lot,het zal je maar gebeuren.En zou het meer anderen niet overkomen zijn? Soortgelijke bejegeningen gebeuren wel en zijn niet incidenteel.Nederland wacht opnieuw op bevrijding.Ook in de ziekenhuizen gebeuren verholen ingrepen,soms met andere opzet.

3105 2017.
Toon geen enkel onnodig medelijden met de tirannen,despoten en beesten van mensen.Blijf rechtvaardig tot alles voorbij is en alle lijken
uit de kast zijn en tot alle lijken zichzelf vooraf aangaven,zolang wij het niet voor hen doen. Onder onze radar gaat ons werk in het nachtelijk donker gewoon door om hen naar recht en gerechtigheid zonder aanzien des persoons naar eer en geweten bij naam op te sommen,de grootsten van naam het eerst.
En laat hen daar dan maar liggen rotten diep onder onze radar tot zij vanzelf wel verrot zjjn. Naar de resten van de rest kijken wij ook niet om.
Wij ontvingen een G.’s geschenk.Het blijft voor ons elke dag Sinterklaas.
Maar zie af van moderne, revolutionaire fratsen.Herstel de code.
Abandonneer de Parijse accoorden.Stel Prof.Kohnstam,de aardwetenschapper,stel prof.Happer,de fysicus rap in het gelijk.
Misdaad loont niet.
En ikzelf was ook niet een zwartvoet-indiaan.Beweer het niet op nieuw.Je kop gaat er af.Ik heb er schone handen toe.
En,ook voor mijzelf,hoop ik, ik blijf oud worden.De dood komt later vanzelf hopelijk natuurlijk wel eens.En je kop gaat er vandaag niet af.Misdaad loont niet.
De rozen zullen weer bloeien aan alle kanten.Ik ga weer occuleren op stam.Drie passende kleuren samen op stam ,op een en dezelfde stam,zoals 70 jaar geleden al eens.Het zal met een schilmesje moeten gedaan,niet laten,niet nalaten,volhouden alleen.(De agenten namen mijn oculeermesje in,toen,lang geleden, diep in de nacht.Ik was toen op protesttocht.Ik had een glaasje gedronken,maar VOORAF gewaarschuwd,dat ik als zodanig aankwam,want ik werd meer en meer rechteloos.Ik moest een paar uurtjes zitten en mocht ’s morgens weer gaan,met auto en al.De veroorzakers kwamen niet aan de beurt.GAK-UWV.Vraag het maar na).

0406 2017 HOLD.Bij blogtitel ,,Vonnis” en wel op datum 0406 te lezen.
lijnmeetkunde,J.Steiner
nog minder gegevengegeven complex2 omtrekpunt (en)mp cirkelpunt en nemend alleen in de meetkunde van alleen lijnen lijnen oneindig,100
nemend 4 lijnen als snijlijnen complex op 4puntenx2 ls complexe snijpunten in complexe voorstelling te rekenen,terug te rekenen 3 ruimtelijk2 terug,door te rekenen rekenend te rekenen zestigtallig terug als geggeg 1x als twaaltallig te weinig teveel als 10tallig
juister 8x octaal als 2x hexadecimaal teveel te veel,juist juister isokaedrisch 5x tot 100,als 3x tot 60,andersom 5xtwaaftallig,2x zestigtallig,
leest,neemt Functie golfmech geschikt 120 BigBang,1×1x berekenbaar,(uitbreiding nagaan),….hierna verder.,zie archief 040506 2017/0506 2017,(andere studie,klimaatverandering,wel in Canada nu voor poolbeweging lezend, de beweging doorlezend tot 2021/2022 ,,Prince of Wales” vervolgens teruggaand),andere studie duidelijk beschrijvend te nemen,nemen toegang tot ons archief open,datum 0405 2017).

.

Het systeem kraakt in zijn voegen.URGENT.

4 maart 2017

De plotselinge afhandeling van zaken in de zorg maken de mensen bang en ons boos.
Wie zweeg stemde toe.
Maar vergeet de problemen af en toe, ,,losers”,kijk een beetje tv,maar niet te lang,want dan wordt je zelf pulp.
Ga de natuur in,bijvoorbeeld op internet,en luister eens naar het grommen van de Etna,het fluiten van de Vesuvius,naar de bastonen van Stromboli en Hekla in het Noorden,en niet zonder te beluisteren de klanken van onze eigen ondergrondse bij Ameland,die altijd neuriet en zingt over langvervlogen tijden.Niets blijft a-tonaal,alles wordt welluidend.
Vergeet vandaag de zakkenrollers en de struikrovers uit Noord Afrika,die minder laaghartig aan hun geld komen dan de foute instanties bij ons in de staat met zijn vele beedigde schurken
Wie zwijgt stemt in met de fouten en men blijft in het parlement daarom doordrammen in deze dagen over problemen,zoals de dood voor enkelen,die het leven zat zijn.Voor andere urgente zaken blijft zodoende geen tijd beschikbaar.En de gewenste dood blijft wisselgeld bij het formeren van het volgende kabinet.
Op dit parlement zit niemand van ons te wachten.
E.I. berichtte gisteren over een kennis,een beetje vereenzaamde oudere vrouw.De zorg had haar een ziekte aangepraat,opgeduikeld uit het zgn DSM-handboek.
En de zorg ging meteen helpen,maar wel zonder enige verdere informatie vooraf.Elke week een autoritje en een babbeltje maken met een kopje thee en een Verkade-biscuitje toe werd de remedie.
Eerst na 3 jaar komt ineens een ,,gespecifeerde” rekening,achteraf,onverwacht , torenhoog en terstond te voldoen,omdat zij ,,juist buiten de regeling viel”.

In mijn eigen zaak poogt men nu een andere route te volgen,gewijzigd gaan zij door langs de weg van afpersing. Via de belastingdienst,afd. toeslagen, heeft men voor mij met nieuwe tekorten op te schepen.Het gaat om toeslagen,waar ik nooit om vroeg,die ik nooit ontving en die bij de toeslagendienst,of door gebrek aan bekwaamheid per abuis worden teruggevorderd,of,en meer waarschijnlijk, buiten alle regels van fatsoen vallen.Protest baat niet.De deurwaarder zal klaar staan.Hij incasseerde zelf al eens illegaal.Die zaak loopt nog.
Ik zal wel zien.Ik wacht hen wel op,
d.i. ik houd vooralsnog vertrouwen in de belastinginspectie,ook aangaande mijn andere klacht uit het nabije verleden,die tegelijk afgehandeld kan worden.

0702017.
Het kapitalistisch-socialistisch complex zoals vertegenwoordigd door de samenstellende elementen van banken,vakbonden,verzekeringen,van enige grote multinationals en van grote pensioenfondsen,woningbouwverenigingen en providers zal m.i. weggevaagd worden,ook al omdat weliswaar het verstand voor de helft werd uitgeschakeld,zoals in Nederland toen er het onderwijs werd afgeschaft ,maar de andere hersenhelft toch de gedachte wist vast te houden zich te verzetten en zich niet opnieuw tot rechteloze werkezel te laten degraderen,welke methoden men op hem daarbij verder dan ook toepast,zoals bijv.de selectieve pers.Vrijheid blijft belangrijker dan bestaanszekerheid.Het is volgens mij wishful thinking zich te lenen om zich succesvol voor het nieuwe systeem in te zetten,want de werkenden zullen niet overdreven aan Brussel blijven afdragen om door deze bevriende politici grote ,, fouten” te redden van de ondergang.En het is veel te laat in de tijd om de maatschappelijke ontwikkelingen tot de 19de-eeuwse verhoudingen terug te draaien,ook niet door een nog erger Oosters despotisme dan het huidige.
Het zal bij een zielige poging blijven om onze Europesche vrijheid in te korten.Want de mens is wel goed,maar niet gek.Men onderschat hem steeds.Hij durft zelf zelfs aan de rand van de afgrond blijven denken.En deze mens,de autodidact,behield voldoende hersenweefsel toen,nadat hij mocht overleven, toen hij niet de dood vond in een Enschede’sch ziekenhuis na de alom beruchte, despotische, illegale operaties aldaar.
Liever dood dan kapitalist,liever liever dood dan en kapitalist en rood.

0903 2017.
Staatskapitalisme.
Grote sommen van ons belastinggeld worden door Brussel besteed om obligaties uit te geven ten gunste van een multinational,(core bussiness voedingsmiddelen).Ook ,, hyena’s”,die dit financieel proces tegenwerken, hun eigen vraatzucht ten bate,zijn voor de zeggenschap van de normale burger wel eens van nut.In deze zaak bijvoorbeeld.En zelf stelt burgerman vast,dat hij de term ”terugtredende overheid” op de mouw gespeld kreeg.Dit gegeven moet hij dan maar met een korreltje zout nemen.Hij wordt weer eens voor de gek gehouden. Grootkapitalist en politicus zijn hier een en dezelfde.En de burgerman rekent 2x af bij deze multinational voor dezelfde maaltijd,en het gedachtengoed van vrije mededinging gaat er aan door vervalsing.Terug naar het veld van ondernemingsgewijze productie zonder te bevoogden en zonder te bevoordelen en zonder vriendjespolitiek klef,wel in vrije mededinging risico durven aangaan,verantwoording durven nemen, door in vrije handel en zonder je uit de markt te prijzen ,wel t.b.v de ware bijstandtrekker,de weduwe en wees en zonder klef politiek smeergeld in welke vorm dan ook perfide,op welke stoel de politicus dan ook,binnen welke kringen dan ook,zich corrupt gaat nestelen.
Roep hier liever de deurwaarder/bewindvoerder op tijd.Tot nu toe heeft gekke burgerman zelf niet veel te vertellen en te roepen.Maar dat komt nog wel.

(En hij ziet wel overeenkomst met een vorige zaak van vervalsing.
Want niet alleen met een verhoging van 2 gr C anders door toedoen van koolzuur,worden de massa’s ook anders voor verhoging ,meer of minder verhoging door koolzuur, besodemieterd aangaande de oorzaak van de klimaatverandering,waarbij de temperatuurverhoging nu eenmaal so wie so ten onrechte gesteld werd op naam van ,,broeikasgas” CO2.een bewezen waarheid.En aangaande methaan als broeikasgas,sporadisch present in de atmosfeer, kan men nagaan,dat er wereldwijd meer uit elke boerensloot,uit elke plomp en moeras ontsnapt dan dat er methaan vrij komt bij de winning van aardgas.
Men merkt ook hier dossiers op,vol data als vervalst, afkomstig van een grondstation in U.S.A. aanvechtbaar, selectief alleen, weergegeven in fake info & journalism.In Nederland zouden wijzelf zoiets niet vlug doen.Maar We hebben nog niet alles alleen te vertellen,jammergenoeg, in geval van de onomkeerbare,eenmalige waarheid.
Lees de ref. terug in deze blog).

Je wordt niet alleen in Nederland,het land zonder vrije mededinging van eigen gedachtengoed, bedonderd.Haantje de voorste kraaide hier heden te vroeg.Iedereen is er vandaag boos,voelt zich bedrogen.De boze meerderheid spreekt hierna nog wel.Morgen is het te laat ook voor de Zuidkoreaanse chaebols,voor de Chinese milliardairs en voor de Oosteuropesche olichargen,voor de aankomende Westerse is het meteen te laat,behalve,en het is nog niet te laat, voor de sluwe vos,de woestijnvos uit Arabie.Voor de oliesjeik loopt de klok gewoon door.Overmorgen komt later voor hem.Hij blijft nu nog Croesus of hij wordt Crassus.Het ligt aan de man zelf.

One free Europe or none.

1703 2017
preliminary/facility-study/discussion only.
ga na events geg als vv(s) en als v( s+1),1x
tot het bekende geg 5getallen gehele algebraische 3 algebr.algebr.
binnen model rekenmodel 17 binnenin Aarde tot als geg 2×1x geggeg 1×1xals geggeg(bij ons axiomatisch) als tot 1×1xals 1x berekenbaar
te lezen te rekenen en in voorstelling te nemen als punten pyramidale zijvlakken punten als complexe punten als driehoekszw.p. veranderlijk2veranderend als zwaartepunt,,hoogtepunt” (zonder) 4,1x terug,door te rekenen,Note #
beide doorrekenend,(Aanw.geg bij Gauss bij ons teruglezend 1×1x (on)regelm.17hoek ruimtelijk het geg)
en 1x 2punten zonder vierde 1x door te rekenen 5punten doorrekenend beide,
gaat tot 2 terug,(events NP gebied,ZP gebied nagaan,opmerken)
(en) gaat als 3 (opmerkend op Ring of Fire/op,nabij equator rondom/ gaat op,nabij N.Z) getaltheoretisch bij ons axiomatisch als tot 2,
nu’t gaat rekenkundigrekenkundig gaat ‘t als berekenbaar te bewijzen,(Aanw op te merken in het bewijs boven bij Gauss bij ons gaat Hilberts algrbr.geggeg als gehele getallen algebr alleen tot het berekenbaar bewijs.
Ga door,scrijf uit logic diagram,stel op timesheet.PRELIMINARY.
# Note.
model.punten op hoogtelijn grondvlak pyramide tot top tot, 4punten veranderlijk zijvlakken punten 3punten veranderend 2 als op afstand,zwaartepunten onder geschikte hoek,geschikt 2 tot de andere door door te rekenen in het rekenmodel berekenbaar alleen,axiomatisch).

Toelichting.
dan weer pyramidale zijvlakken als punten zwaartepunten als hoogtepunten en
rondom Aarde als equatoriaal erom,
17 punten 17
dan weer om ,nabij Ring of Fire als erop,
dan weer 4×4,(events lezen) Ijsland in het N geg,midden Italie,incl Etna in Zuid It.
tot (lezen,rekenen) als derde geg simultaan simultaan eerste (zonder R of F,zonder equatoriaal geg) berekenbaar komende NZ event
niet zonder algebr gehele getallen als geg als bij Gauss als bij ons boven aan te vulen
nu het Hilbert gaat agebr algebr gehele 3 gaat,
gaat ‘t tot derde geg gaat ‘t als tweede niet eerste bij ons niet zonder Gauss niet,
(en lees in de practijk door,onder,in continu bedrijf 2,behalven ,en wel doorlezen rekenen zonder de andere,de Mauna Kea slaapt,door te lezen te lezen,door te rekenen duidelijk,anders hierna wel),
te rekenen
en niet niet anders 1xals 1×1x1 getaltheoretisch berekenbaar bewijs als gegeven niet zonder practisch geggeg als blijvend gegeven gegeven,
lezend en mee opmerkend als gegeven,beide gegeven,en anders axiomatisch als tot 2 bij ons niet door te rekenen tot laatste gegeven,wel beide doorgaand eruptief als geggeg op te merken,op te merken de ene als de Stromboli op te merken niet zonder,de ander,ook continu operatief,
[anders niet tot alsgeg 1xals 1x1x1],
als de Mauna Loa als aequatoriaal als binnen de R of F ,op te merken(en) mee,alleen als de slapende geschikt mee,(de mee)geschikt,geschikter door door te rekenen, niet anders practisch theoretische anders niet als tot Gauss,Hilbert mee anders niet bij ons niet,gaat het axiomatisch doorrekenend door tot geg2, timesheet,logic scheme aanvullend gaat het bij ons alleen doorrekenend geschikt door ,nu het gaat, doorgaat,rekenend bij ons door tot als berekenbaar fenomeen,(event,gebeurtenis).

Vermoeden.
Zonder volledige omkerende polen,
(noordpool zuidpool en andersom,en neem voorlopig aan- en merk op, Antarctica bekend als blijvend onveranderllik-1×2x doorgaand als terugkerend NP als dezelfde als 1×1x NP,wel veronderstellend verder doorgaand,d.i.andere magn NP coord,{niet dezelfde als tot hier,(bij Pr.of W., in ons model},
magn NP voldoende verder doorgaand en als geg geschikt om ijstijdvakken door te rekenen,zal de Mauna Loa de slapende zijn en de Mauna Kea de doorlopend actieve,vanaf de meest afwijkende magn NP coord mee als tijdlengte door te rekenen binnen ons rekenmodel,kortom behalve behalve aanwendend de beide vulkaangeg in de kalender mee betrekkend,doorrekenend andere bekende geg uit de geologische tijdschaal om het model voor en na het laatste gegeven,het ijstijdvak het diluviale als het laatste, uit te breiden.
(opm.,aanw.:men trof dezelfde schelpen,alleen andersom gedraaid,aan op het zuidelijk halfrond als de andere,als dezelfde op het noordelijk halfrond in zuidelijke streken,beter te verstaan op het oostelijk halfrond ,resp het westelijk.Leest hier alleen temperatuur geschikt voor groei,resp temp en spanning geschikt ,dichtheid krachtlijnen het betere gegeven alleen voldoende in het Noorden-Westen duidelijk,zo opvatten}.

1803 2017.
Nu het magn. veld in het Noorden nog zijn nieuwe NPcoord. op(oekt,(nabij Isle Pr. of W.) ,wordt verklaard in het Zuiden,dat West Antarctica smeltend ijs laat zien, Dientengevolge,(als gevolg van het draaiend magn. veld), zal Oost-Antarctica thermodynamisch,fysico electrisch uitgebreider ijs met sneeuwvlakten vertonen,Een geweldige buffer tegen de aanzienlijke atmosferische tempverhoging van 2gr C draagt zorgt voor de vereffening van de gevolgen voor het klimaat en het vereffenen wordt versterkt door opslag van koude in Oost- Antarctixca bij minder lage temperatuur binnen ijsvlakten van vergroot oppervlak.

1903 2017.
Studie.
in voorstelling nemen,
gaat,gaat functie(S) na
zoekt,zoekt functiegegevens,stelt samen
bouwt,bouwt voldoende op
leest,leest 2items1,leest practisch de situatie op Hawaii tot veranderende slapende als actieve vulkaan
zoekt als hulpfunctie door,zoekt andere ijstijdvakken door,tot dezelfde situatie,als hulpgegeven aanwijzend, Stromboli 1item ander(s)1
merkt op,merkt op,
merkt op 1 3/7 op als geg als geheel getal2 als geggeg10cijferig 3waarden 1 (zonder) de andere als derde eerste S andere 1 als groot getal,rekent
rekent 3 door als grote gehele geschikte,geschikter doorrekenend,rekent transformatie+1 geschikt door,1X,x als rekening ineens door,
en
ijstijdvakken,
vul in ouderdomsgeg van Hawai-exemplaren,e.a. als Stromboli
duidelijk tot
getallen 3grote getallen bekend in theorie,
en
opties 3opties NPcoordinaten,verschuivend tot tijdpunt geg ,ziet,rekent veranderend 2 stuks1 anders op Hawaii simultaan simultaan (on)veranderlijk 1item1 andere1,(Stromboli),rekent door tot S+1,andere grote getal als geschikt door als tot derde eerste,volgende ijstijd als bekend,1xals1×1x
ga zelf getallentheoretisch verbeterd na ,ga voldoende geg na tot geschikte computer-input
duidelijk niet zonder doorgaande studie,

onderzoek samenhangende geg2,to detail
in timesheet arrival planetoide(s) ,(Aanw.:lees terug als geg 50 stuks geschikte)
(en) eruptie(S) elders(op buitenaardse objecten ngaand tot als geschikte eenmalige,1x,1x),
gaat na als theoretisch geschikt,lees terug in deze blog,als getalgeg v s en vvs lezend als geggeg als tot 100,leest 1x 1000x als geschikte(n) .(Aanw.:4getallengeg3, tekens waarden s teruglezend in deze blog,aantal 29,het geg bij Hanke,Bhargava terug te lezen),
stelt samen als geheel+1
tot 1 3/7 getal 10cijferig (on)geschikt2 (en) gaat door andere 2 als gehele (on)geschikte,
en laat na,merkt op,neemt waar,neemt mee als geg coshoekgeg,
leest hulpfunctie 2×1x als 1×1x,ijstijdvakken,
geraakt tot grote ijstijden,1x als 1×1x1

vul timesheet in,vul logic scheme aan.
FOR COMMENTS ONLY,(team,incl.aardwetenschappers).

2003 2017.
Ijstijd.
Zie ons archief,(dd 2003 -2017,A4tjes,6 x)om ,uitgaande van voorgaande geg t/m de laatste ,voor een komende ijstijd uit te schrijven,af te leiden en per computer door te rekenen tot 1×3x als geggeg en wel in te vullen op de kalender,de gegevens voor tijdlengte,begindatum en eindpunt,
getaltheoretisch gaat het 1x als 1×1x1 door door te rekenen tot 1xals 17x,
en het gaat voor tijd als voor de volgende ijstijd gedurende 17000j.,nog te specificeren voor door computerrekenen bekend beginpunt en einddatum

2103 2017.
Aanwijzing.
wel beter in voorstelling nemen,
veelvlakken als halven gestapeld en de 51 objecten planetoides nagaand als punten na te gaan,en
zijvlakken als punten complexe door door te rekenen mee te rekenen op te merken dualiteit
als toestand eenzijdig op aardoppervlak alleen,en behalve als veranderlijk zwaartepunt als van samen 2halven 1geheel op te merken dualiteit 1x,1x,
leest,behalvebehalve practisch gegeven 2items1 veranderlijk doorlopend rekenend op de toestand op Hawaii continu actief,behalve te rekenen,eens rekenend op 1andere1 item Stromboli,en eens 3items.(Hawai 2 Stromboli1) terug zonder 7,(zie hieronder,en aanwijzend behalve een aanvangende ijstijd ,af te tellen te rekenen op op een aantal te rekenen op en voldoende nabij Stromboli te rekenen op het Canarische eilanden- gebied op 7 items bekend als practisch reeel gegeven,(in huidige toestand te lezen 3 items elders geschikt present zonder 7 op Can. eil.) mee in het rekenen om als extra gegeven meemee ,behalve grote getallen algebrlgebr geschikte als waarde functiewaarden te lezen te rekenen op Riemannf.geggeg geschikte,geschikter te rekenen op waarden getalffunctiewaarden 5 (en)punten 3punten , deelfunctie(S) 3 analytische als kwadratische alleen als voorheen in deze blogmee te rekenen om in model rekenmodel zuiver door te rekenen,

…voorlopig veranderingen tijden 7ijstijden tot 120 als priemfgeg te rekenen,meerekenend doorrekenend mee te rekenen tot 129 en ga beter na,veronderstellend beter te stellen tot en f24,de andere keert om als enige practisch als voor teken als +alleen,wel 2gr extra gedurende 500j,nu het gaat,doorgaat,tot 3alstot geggeg32 exponentieel als 5×100 te lezen te rekenen meerekenend te rekenen exp 3,1x als exp+1 mee te rekenen, exponentieel 5 andersom als 2complex veranderlijk,veranderend 5.3 het gezochte gegeven,buiten snijvlak met 3coordinaten3 punten erbuiten als punt als projectief erop2,analytisch 2 gegeven erop,op het vlak erop,anders niet als geg geschikt terug te lezen als behandelend geg bij ons in deze blog en duidelijk hier als practisch,–behalve geg 3punten,deelf, 2analytisch 1 geschikt mee als Riemanngeg ..voorlopig tot hier.,(lees bij voorkeur beter vooraf terug in deze blog)..

veronderstellend ,behalve duur en begin- en eindpunt grote ijstijd in aantal,ook andere klimaat veranderingen,de koudere perioden,bekend als,,kleinere ijstijden”bekend(denk bijv.aan de tijd van kapitein Pichegru,die over de bevroren Maas trok,waarover men spreekt als van een ,,kleine ijstijd”,500 j.)) in timesheet in te vullen,nu het gaat analytisch,behalve de volgende coord magn NP binnenkort nabij het eiland Prince of Wales alleen 1andere volgende coord magn NP door te rekenen,niet zonder als derde eerste nagaand 2 ook voor perioden kouder klimaat,gaat ‘t voorlopig niet zonder het Kuipersgegeven,hier als 1x anders complex geg 5,3 als het gegeven,zal het wel duidelijk zijn niet zonder andere situaties intern als binnen in de zon mee vanzelf anders binnenin de Aarde en,ook vanzelf erbuiten binnen de aardatmosfeer,
Zo zal het zijn te (veronder)stellen tot comments.Comments pse.

2203 2017.
zie archief,A4-tjes,6x
studie specificaties voor veranderend klimaat niet zonder onderzoek van vulkanische activiteit en niet zonder objecten na te gaan, bekende objecten binnen ons zonnestelsel als blijvende planetoiden geschikt ,voldoende als studie gereed.,en
2203 2017. archief A-4tjes,3x
de uitschrijving voldoende,voldoende gegeven aan te geven als gereed, voldoende voor de progammeur de geschikte data ,
en voor ons voldoende hier,
samen te vatten,als check een berekenbaar bewijs
voor ijtiden niet,hier niet,voor tijd niet nagaan,17000j niet,anders als bewijs
als in ruimte gegeven opgespannen
en lezend,behalve 3items 2lezend als punten Stromboli1 Hawaii2 op te merken te lezen
meelezend te lezen,behalve 7punten3 Can.eil. en 1xStromboli tot Can,eil 1×3 mee 1x als 4de piramidaalgeg
Strombolipositie dezelde als 5de planetoidepunt,het waarneenbare als achter ruimtelijk geschikt als voldoende acher ernaast
op afstand geggeg binnen model 17 rekenmodel tot Hawaii geschikt 115,1×1x,
hier niet 17000j niet
leest hier 1x als 100x analytisch over grote cirkel de geg als hetzelfde geg in andere eenheid (bglengten niet voot tijd),
voldoende duidelijk niet alleen in coord,resp WL+OL als 170gr alleen,ook als geg volledig voldoende tot als bewijs meelezend,en leest 1/17 x,(Aanw:als ref.geg als operatorgeg, en geg alsnabla theta als de geg teruglezen),hier voldoende geg NB lezen,stromboli 36 gr,Hawaii19 gr ,als geg 2/(36(-)19) voor ons duidelijk.

2303 2017
gaat na als geggeg Neumann,(lees terug) punten 6punten5 ,(hier voor hier getallen coord),
na te gaan te behandelen,te bepalen;
en merkt op tot punten geschikte 3punten2,
leest in ttheorie bij ons punten als hoekpunten lich als het halve(on)regelmatige als gegven bij ons niet vor de bol,
en merkt op,leest als het andere halve lich punten als hiervoor te beschrijven voor de bol,,voldoende als de halve
neemt,behandelt,rekent door tot het geg 5punten 3 als het gezochte,
wijst aan aftellend 2 rekenend op de geschikte
(Bepaling+1),1X,
nu het gaat, !x als (S+1)de bekende geg van Canarische eilanden-erupties op te merken,in rekening brengend
tot op als nalatend te zoeken ontbrekend onbekend, opeens opeens te stellen,te noteren bekend als geg
bij ons coord als coord tijd,ruimte hiervoor in theorie en erbuiten bekend,ook hier,wel de bekende eruptiegeg Ca.Eil invullen,meenemend afst geg,lengte als afstand het geg lengte Stomboli tot Can eil mee te rekenen
1xals Bepaling+1,in timesheet datum aanvang ijstijd in te vullen,mee opmerkend als nalatend geg mee op te merken
2×2 punten opmerkend als roterende NP,in huidige periode tot omgeving Eiland Pr.of W te beschrijven 2×1 punt
als 1x door,als voorbij P of W op Noordelijk halfrond als verder zuidwaarts niet door,gaat alleen reeel,niet zuidwaarts verder, als 1×1x over roterende en voortbewegende,(anders)draaiende aardbol over hemelbol voort langs reeel alleen,tot magn NP als snijpunt zelfde breedtecirkel, grote cirkel
gedurende perioden2,elk 250 j,samen 500j,
en
andere 2×1x als 1×1x perioden kouder zien we later wel weer,zien we na de vorige laatste periode met lagere temperaturen,1400 tot 1900 na Chr. als de laatste.

2303 2017 door,
beschrijvend als 4 krommen,wel als geg3 x als kromme deelsnede,van onze bolsnede, lezend vanaf NP,
verlopend over het oppervl.van de draaaiende,voortgaande aardbll,alleen over de hallve,de volgende krommen 2 en 3 afvlakkend als geg te nemen tot vierde als punt
en door andere stand als volgende stand aan hemelbol de vootbewegende aardbol,andere instraling,duidelijk op aarde,
na perioden klimaat 2×2 warme perioden koude 2×2,(Np blijt NP,,instraling anders,
mee duidelijk,wel mee nagaan,
extrageg nutatie nagaand,
(Aanw.:poolster meest nabij zon,maan meest nabij Aarde,1n 2102,
en wel als Cruinthe als eenzelfde doorgerekende geg,afwijking in baan,ook vooraf aan te wijzen,als voor een tijdperiode geschikt gebied op Jupiter aan te wijzen,
tijd gegeven te rekenen afwijkende baan aarde geschikt gebied op Jup met grote vulkanische activiteit,geschikte exemplaren vulkanen zoekend om
op te merken en geschikten optemerken,ook 8 items planetoiden zoeken om te volgen, planetoiden bij krachtige eruptie niet zonder baanafwijking te volgen,
8 items na te gaan 1×2x optie om te geraken tot geg ijstijd punt eiindpunt,de andere optie reken door ,rekent lengten tijdlengten door als tussentijds geg als ,,normale” tijden voor klimaat op Aarde,tussenliggend tussen of tussen 2×2 perioden met hogere temp, of tussen 2 koudere,
rekent (computer op Aarde) geschikt data,1xals krachtige erupti op Jup door tot 1/2 door,gaat eerste optie gesch.planetoiden na,
als punten als tetradisch geschikte hoekpunten 4 na, als in halve (on)regelmatige na,mee nagaand als punt,1x geschiktpunt piramidaal mee nagaand,
2×1x in model nagaand te rekenen,1x mee mee als andere half(on)regelmatige lich,punten als bollen geg tot 3,(als bij ons hiervoor terug te lezen),
en gaat niet anders als halven, duidelijk punten 3punten 2,analytisch 3 te rekenen,nu het gaat
simultaan tot 3 te rekenen,
beide optie boven doorrekenend,
eerste optie boven duidelijk,
tweede optie als geg als punten tetraederhoekpunten 2 viervlakken 4 punte hoekpunte 4 andere voldoende erbinnen,wel halve geheel en 2punten ontaard ontaard lezend,
gaat door,reken op voruge geg,(planetoiden achter de zon voldoende er achterlangs),tot planetoiden 2punten schuin bezijden de zon,1 geschikt,te detecteren,zichtbaar,de andere niet waar te nemen,wel meenemend door vast te stellen,p Jup. vast te stellen,als eruptie periode,en 1×1x een eruptieperode ,(2 exemplaren tegelijk onderzoekend op Jup),niet verlopen blijkt,ook van tweede exemplaar niet,desd als geg geschikt door te rekenen,
rekent 3/8 zelf,1x complex 3 punten tot 2 door,
en gaat het nu het simultaan ,zonder 16,2x niet geg,,uit te sluiten,uitsluiten,behalve simultaan 5 algorithmisch punten,geschikt Fermat als priempriem geschikt Gauss 10 gaat,
18,voorheen dec,hier gehelen 10 gaat,
behalve behalve gaat het 10×10 als 2S,Gauss het geg, hierte weinig voor ons priem 10,tekens alleen eenmalig geschikt 3,te gering,
door door,niet zonder Fermat terug als geg,(driehoeken 7 hoekpunten 3x als tot 20 geg,te weinig voor ons
bij ons door,per computer doorrekenend door,
tot gegeven als eindpunt ijstijd geg S+1/S,
analytisch 2 andere vanzelf mee als gegeven,elk als begin-,resp eindpunt te rekenen, 2×1x als 1×1x getal S+1 te rekenen,per computer door te rekenen te rekenen
rekenend op en als laatste geg,bekend als priem,recent als voldoende priem geg hiervoor in deze blog vermeldt,autheur ..NN.lees terug.
het gegeven als priem tot 1/2 vooraf door te rekenen,rekenend ,door rekenend in computerrekenprogr door,door tot +!/2,1xcomplex door (voldoende) voldoende als 3punten, punten als priem,als tot 1 1/2 te rekenen bete 2x te rekenen,gaat vanzelf 1analytisch 1
om begindata en einddata alleen aan te geven voor de tussenliggendede ,,normale” klimaat perioden,zonder 1x laatste punt eindpunt ijstijd,,(tenminste reeds 1x bekend en niet,gaat ook niet,hier niet, als laatste punt van onveranderde periode de laatste eerste punt vlg ijstijd,(gaat wel,gaat reeel wel door,op te geven,getaltheoretisch andere interpretatie te zoeken)

techn uitvoering duidelijk,
0k wel apriori 2102 verzamelde geg geschikte te nemen,na te gaan,exemplare op Jup als de geshikte en Planetoiden alle 52,behalve 16 ongeschikt,2x
en de overige als 2x 51 dezelfde laten na,te onderzoeken als geschikt zonder 16, 2x (als ln geg, uitsluitend 1×2x tot 50,1×1x als laatste ,niet als een gehele reeele niet,ekwadr-2/eniet een gehele als andersom omkerende negatieve negatieve niet,eenmalig uit te sluiten in de operatie nu) het nog wel zal gaan zonder satelliet op aarde geschikte detecties,1x geschikt onder een hoek,alleen in de periode voor Stromboli extra activiteit,zou het zijn in deze tijd vlak vooraf aan een ijstijd,nemen wij voorlopig niet aan,geschikt onder een hoek niet,niet Hawaii waarnemen om te detecteren andere exemplaar aldaar actief,niet nagaan niet,in deze specifieke situatie
(en,wel opmerken,om hierna voorlopig door te gaan in studie,beide vulkanen op Hawaii,de ene hoger ,de andere minder hoog,aannemend niet een hoogteverschil als voor groundlevel zero op zeebodem aannemend,voorlopig door, voor model door zonder op andere exemplaren op,bij Hawaii te rekenen),
wel onder een hoek,ruimtelijkgeschikt onder een hoek 1×1x,wel op Aarde,geschikt,op geschikte locatie,1x tot Hawaii,onder geschikt hoek,1×1x mee,wel alleen op andere geschikte locatie alleen op Aarde alleen,(onnodig per satelliet,gedurende 2102 alleen zo waarnemingsgeschikt,1×1x tijdverloop teruglezend voor 4×4 objecten planetoiden 1×1x geschikt 2 zichtbare over tijd waar te nemen,te meten,
computerrekenproces voert op,voert op,3 door te rekenen gegevens,1x als eind tijdpunt,begintijdpunt nieuwe ijstijd,naar timesheet,en
1x anders als 2x,
eindpunt gewone klimaat periode zelfde tijdpunt beginpunt te lezen,nog niet onmiddellijk naar timesheet,
1x onder hoek nul mee als geg als geggeg 2,alleen meten te geven 1×3 op afstand geschikt 2/3 tussen beide Hawaii-exemplaren ertussen,tot hartlijn exemplar,analytisch geschikt onder geschikte hoek,verschilhoek als hoogteverschil alleen in een richting geschikt tot de slapende als in een richting eenzijdig alleen gechikt alleen,d,i tot de slapende als de volgende actieve vulkaan doormeten,4x doormeten om 3x door te rekenen als practisch theoretisch hiervoor aangegeven ,tot analytisch 3 punten,1x niet zonder als practisch analytisch geg Riemann,als punt lezen te rekenen,als rekenpunt derde,1x 10 rekenend analytisch anders 2 niet,niet anders 5,1X niet,
en rekent wel computerrekent rekenend nemend 7 ijstijden nagaand punten te rekenen,behalve niet 1x niet een eidtijd,laatste ijstijd bekend,en als laatste laatste eindtijd begindatum,theoretish hiervoor (bekend),nu reeel,nu het getaltheoretisch gaat,volledig bekend,
wel punten,lengten tussenliggende normale klimaattijden als lengten lezend doorrekenend te rekenen 6 lengten io spiraaldeellengten,1X als 1oo rekenprocescomplex tot complex 3 als tot complex2,geheel duidelijk,te programmeren,programmeren,
input,alleen getallen gehele,morgen verder.

2403 2017.studie.
verkort,samenvattend toestanden,situaties, operaties,metingen 2 tot 7 rekeningen hoofdrekeningen 3 transformatierekeningen als halve door te rekenen tot conclusie 3
1x als (S+1/S),gezochte laatste geg beginpunt laatste ijstijd, en als vanzelf mee analytisch 2 tot 6 verschillende tijdlengten tussenliggende perioden zonder veranderend klimaat,
gaat alleen computer doorrekenend tot getal,indertijd door de Souza bekend,6 cijferig als 142…,niet zonder 7, 1x cijfers 6cijfers door als 1x tot 8 cijferig terug door tot 5 cijfers,gaat het 1×3x(zonder) 10 algorithmisch voldoende 1×3 door anders niet niet anders algorithme 15 geheel,1x anders,tot complex 3 ,1x anders tot complex 2 te rekenen,pse check),

en,en gaat,herna te lezen,ander rekenproces 100 te lezen te nemem te nemen algorithmisch 10 eenmalilig te nemen,anders niett nemen,wel nemen algorithmisch 5 te nemen,en kwadr gongr nemen 2x nemen 1x samenstellend meeneme,anders niet tot algorithme 15 volledig gegeven,

ga na lijnen lijncoord,punten als punten snijpunten niet,
en lijnen,in theoretisch model rekenmodel diagonalen als punten te rekenen 6 tot 5 geschikt (on)geschikt voor tijd als het laatste probleem,
en anders punten bij velden 2 velden1 te rekenen 2punten erbuiten,buiten veld als electrisch als 100 te rekenen 2 ander punten geschikt veld zwaartekracht veld,er buiten,
op afstand 1x te rekenen te rekenen 2x doorrekenend te rekenen 4punten als 2×2 punten niet snijpunten,
2metingen,
binnen theoretisch model 3situatie2 operaties4 practisch door te rekenen vooraf aan te wijzen aftellend rekeningen 1×3 tot 1x hoofrekening,Notatie+1,1X.x uit te schrijven,stellen
gaat 1x(anders) tijdlengten 2×2 parallel na,theoretisch (on)voldoende geg 2punten complex als zijvlakken tot polaris,(in 2102),1x anders,thans ook nog wel geschikt als parallel,
niet anders tetraedisch,wel door
2 exemplaren (eruptief) op Jup als ten tijde Maan meest nabij Aarde,nu ook wel fout,Cuinthe baan gestoord,complex ,nu ook wel als fout,
als geg tweede optie(2tetraeders1) als punten als tetraedische hoekpunten,alle ontaard,
6punten hoekpunten,halve viervlakken,1x operatie reken operstie geschikt,geschikte punten tot 1oo als 6x door te reken 1×1x geschikter 51 planetoiden te volgen geschikter,passend niet in het model,en
buiten schema 8×8 tekengeg 17 erbinnen het halve schema tot het laatste geg eerste in schema als (29),1×1x lezend doorlezen,nu het gaat metend 2 gaat tot geschikt 3 andere geschikter 4,in theorie (gereed,designer to detail) tot analytisch,1x 3 punten als tot 4 ,Riemann geg als punt(on) voldoende,1x anders nodig

door,voor punten coord andere punten 2 als geg afst geg xx,1x ,geschikt 1x onder een hoek,voldoende 2 tot poolcoord 3 als verschil geschikt,lezen,waarnemend ,
door 2punten en andere als coord als bollen als punten 3 reeel een bllenbundel punten zonder 7 punten3 wel reel te nemen,geschikt onder een hoek te nemen te nemen*,terug door als tot nalatend geg,te lezen,(zie vorige studie),buiten pseudosfeer +1,1x als de halve 3deellengten punten complex als geg op afstand erbuiten punt ruimtelijk2 geschikt onder een hoek,geschiktgeschikt 1×1x onder een hoek als de andere halve
*7 Poncelet 3 kwadr,2 gaat 135,1x,1x projectief ,
en leest 4punten 3 als reche rechte bgl comp (135) ,1xzelf als complex tekengeg, 35,1x,1x te nemen
analytisch 2
gaat 2×1x als 1×1x 2 punten 4, analytisch niet zonder andere geg,pseudosfeer,,de halve,1×1x erbuiten,
gaat tot 4punten 6,
leest pseudosfeer geg als as schuin onder een hoek,iets scheef,

en tekengeg ( analytisch +1),1x tot deeloppervlak, booglengte ruimtelijk deeloppervl projectief lezend,1x,1x,mee 6punten 5 terug door,
hier analytisch,merkt op als geg Riemann geg theoretisch 6punten 5 ,in vlak als plat vlak een veschil,meer niet

voldoende2 andere geg 1,1x als op afstand,als derde geg, (afst2), als voor afst het geg geschikt,1x een pool andere hemelpool,als dezelfde voortgaande lezend te lezen,
en situatie tot 1/2 andere 1×3 opmerkend vooraf aan , als in 2102 vooraf,behalve polaris voldoend bij zon geg,maan voldoende bij Aarde geg als 2 geg voldoende (bekend) als te nemen,en 1 situatie geschikt complex ,wel te lezen 8 objecten punten ,alle piramidaal 10 configuratie2, doorrekenend 1x,1x complex door,door door,tot 1×1x1x voldoende voldoet het rekenen meerekenend ander geg als geschikte,als geschikten in tijd lengte verschillengten nagaand,1x, tijdstip,trilling licht zonlicht in 1917 bekend het geg,verschillengten bij zon geg
te nemen te veel lengte tot maan in nieuw toestand in 2121 (niet) te nemen,4j te veel niet nemen,niet nemen 4,1x ook niet nemen,tot veranderde Cruinte niet,
geschikt,geschikter,wel nemend te nemen (en,hier niet zoeken te detailleren,kom ik later wel eens op terug),
hier anders door
tetraedische toestand+1 ,(in 2037,Polaris(zonder) begeleidster,Mizarh ook niet,nog niet als dubbelster),1×1 anders +1 toestand als geschikt in model ,geschikter als geg rekenmodel gegProx Centaur 2 begeidssteren3 1x als (vervangend) geggeg als geheel geheel+1 gegeggeggge+(ander)1 door te rekenen,lengte als afstand,alleen tijdlengte,wel vooraf te rekenen,1x geheel Prox.C c,s tot Jup in 2102 vooraf bekend,de andere lengte bglengte over grote cirkel het geg te rekenen te meten lengte ,ook 2punten,Hawaii tot Islas Can,onvoldoende geg,voldoet alleen theoretisch als punt rekenpunt exp.als het vijfde het derde,anders niet tot complex3, simultaan,als tot complex2,ga het zelf niet anders na,als het geg 5.3 ,als het Kuiperse complexegeg te rekenen bij ons hier, en gaat als complex het gesg exp.exp+1 te rekenen na te rekenen als geg als getallen gehele als coord te rekenen als gehele alleen onze coord hier de gehele alleen te rekenen,(anders niet exponentieel het geg,ook niet als complex geheel als coord de onze hier anders niet en niet ,niet anders niet,niet anders complex geheel als in de Noemer exponentieel niet,kan niet gaat niet,gaat wel op te merken als geschikt,en wel tot geschikt in comuterrekenpram door te rekenen tweedde geg lengte niet voor tijd,lengte als afstand geg,behalve Pox,Cent-stel tot Jup.het geg, het stel planetoidenstel tot Aarde het geg,ht geg door door te rekenen,vooraf,aan te wijzen,geshikt stel planetoiden als in configuratie 8punten tetraedisch als 4 als binnen 4 andere,piramidaal 1 als punt,ontaard rontaard 2punten lezend,door te rekenen lezen,door te rekenen tot ijsijdgeg,nu het,(hierna) rekenend 10 ,rekenend rekenproces 100 complex gaat,1x tekengegeven 3 hierna ,werkt,1x,
en
meetkundig duidelijk tot hier
model,6punten 5 analytisch,behalve deelkrommen lezend als 2×4 te beschrijven behalve over onze bewegende aardbol 2xdraaiend 1.5x als halve,1x 3x gewone bolsnede als over lengte tot 4 deellengte lezend,meelezen en als andersom ,langs de hemelbol lezend, projectief 2×1x , en andere snede,onze bolsnede de halve projectief 1x over de halve als hartlijn de halve lengte,(gaat de andere halve complex door,geg als pseudosfeer voldoende na te gaan ,als gebogen lengte als ontaard door als andersom andersom als oppervlak deeloppervlak door en anders projectief , deeloppervlak plat vlak lezen ,
algemen,ga na,behandel 2
geg bolle 2,Aardbol,hemelbol.geg polen 2,pool van de ecliptica,bewegene hemelpool,2sneden,de gewone bolsnede en de andere bij ons als hartlijn om langs de hemelbol over eerste deellin voortgaande hemelpool na te gaan,verder niet nagaan

beter nagaand nu het als geg als grote getallen gaat,te rekenen gaat,
rekent3/8 hier 1,x1,x als 1X als grote getallen als 1 gehele+1 tot 3 voldoende als tot +1/2 door,nu het 10 algorithmisch 10 voldoende tot 3 verschillen 2 gaat,doorgaat 5 algorithmisch 15 gaat 1×3 verschilen 2 andere verschillen 1 gaat
per 2 computer- rekenprogramma s als 100, rekenproces 2×1x als 1×1x mee als proces rekenproces 10,1x mee,tot 5 coord 3 de geschikt 2,vanzellf practisch in de natuur tot de andere 2,1x geg tot punt tijd eindpunt laatste ijstijd,niet zonder 2deelprocessen 1oo,1×10anders 3geggeg 2xtussentijden 6,blijf metingen 2,geg 1xbeschikbaar,niet voor tijd niet,als bgl Hawaii tit Can Eil.en als tweede geggeg1x niet voor tijd niet,,leest input lengte als afst geg in situatie 2102 Jup tot Aarde,rekent door te rekenen als geheel cluster punten 100 planetoide,rekent 1×2x alle door,tot Selectie+1,gaat 1x 3 door als geg 20 punten Scalarveld+1,1x terug,door als 1×1x tot geg 4 objecten8 punten 2x 1x achter de zon 8 punten te rekenen 1×1x als 10 configuratie 2 objecten 1 waarneembaar door metingen2,1x geschikt,geschikter 1x als het eenmalig geg 1x,1x,afstand Can.eil, tot Hawaii als de andere dezelfde na correctie in de tijd als de andere dezelfde als de planetoide de enige de afstand dezelfe tot ons(Aarde)
en anders niet door te rekenen als getallen 5coord,ons geg v coord punten dezelfde ruimt,tijd) tot 3,gaat alleen analytisch kwadr,1 teken extra in de natuur mee,115,1×1x1x complex mee tot geg 2 coord veranderend,veranderlijk 3,gaat 1x (zonder)4 tot andere 2 voldoende mee,VOORLOPIG,

gaat alleen in computerrekenproces deelproces 10 ander geg cyclisch 100,1X 10 het tekengeg analytisch2,na te gaan tussentijden eind -,beginpunten,later wel detailing…

vat tot hier beter samen,
op afstand 1×1x,(tekengeg 115)
tot als geg,als getallen punten 3punten coord gehele 2veranderend(andere)2 veranderlijk1 als ons geg
coord ruimtelijk om als punt eindpunt ijstijd door te rekenen (en) behalve als afstandgeg
lengte niet voor tijd als bgl Prox C,(in2192 geschikt,a priori situatie door te rekenen),tot Jupiter,
gaat,door te rekenen,tweede optie als tetraedisch punten viervlakken ,alleen halve geheel,tot 1,2 door te rekenen apriori objecten in toestand 1 toestand in 2102,vooraf te volgen,vooraf door te rekenen,2x optie doorrekenen,als tot +1/2,1x 1x te detecteren,2metingen zonder 1 andere 1 foute
en als gegeven gezochte punt (S+1/S),!x reeel zonder foute 2 geg, (onder een hoek schuin,scheef het geg tot pseudosfeer +1 als de halve niet anders 2projectief,draaiend deeloppervlak als lijn een gekromde,en op afstand als andersom,1x(afst +1) het geg tot 2punten bij kromme analytisch 2 het geg geg 3punten andere 2 lezend te nemen tot ,bollen punten3 punten reeel,1x zonder4 te complex als een rechte niet rechte reeel complex3
en afst/2 niet een geg afstand geg niet,lengte als afstand blijft geg tot 10,tijd mee,1x geschikt halve gehele 2punten ontaard ontaard beschikbaar,*bij objecten planetoiden),2×2x door tot 2metingen 1 geschikte,te detecteren,zichtbaarwaar te nemen
analytisch 5,1x het andere geg 2l,lengte, niet geg voor tijd niet,ook niet als tweede geg voor tijd niet,
ontaard ontaard ook als punt 1x ontaard,1x geheel als ontaard mee
metingen 2
ook het volgend punt zichtbaar
gaat zonder tijdprobl door te te rekenen 1×1x1 ,als tot(1/2.1/2.,1/2) hier niet quantum theoretisch als geg hier wel (quantummecjh+1) als kwadr het geg lezend,
en tot complexe geg 5,3 hier voldoende bewijs,1x,1x
gaat het te rekenen op omslagpunt tijdstip begin laatste tijdstip te rekenen,terug rekenend tot 2×3 tussenliggende perioden tijdlengten 6 door te rekenen 2x 3 punten tot 5 terug te rekenen,
tot 3punten 4,1x anders,voor coord anders tot 3 geschikt door
2xperioden kwadr 6 te lezen,lezen,rekenen lezen,1x nalatend geg punt opmerken,als bevestigend bewijs opmerken,noodzakelijk,anders als 1x (S+1/S ongeschikt,niet laatste laatste ijstijd,de zevende anders niet,aanvangsdatum anders niet in timesheet op te nemen niet.

2503 2017
logic scheme op te merken als tot laatste Godel probleem in therorie
men geeft op precessie 26000j,andere bron geeft op 25660,merk op als verschil 340 j,
lees als verschuivende hemelpool voor interpretatie,correctie
leest alleen punten 4punten als 2×2 punten als lengten2 complex 2 als perioden zonder het extra theorie gegeven te complex 3 het alleen voor tijd als lengte 2lengten te complex3,
leesr wel voldoende tot andere 3 als extra punt het geg (en laat,op te merken, theorie vlg volgende Godelprobl na)
leest leest door,leest 2x(andere) 2punten,
en leest,rekent complex het complex veranderend,veranderlijk geg 5.3 door,
duidelijk nu het gaat
andere 2 punten,niet als perioden voor tijd niet,extra punt,tot afstand geschikt gegeven,
lost voldoende op,lost op, als tot 2 als complexe wortelprobl laatste 2 w zelfde,1X,als 3w 2 veranderlijk 10,analytisch 5,1x 2tekens waarde3 complex gaat het duidelijk
niet verder nagaan niet
wel opmerken,voor programmeur zoekt,ook erntry +1 ,als input geg 2getallen grote,voldoende elk door te rekenen,kaart 1 inputals 2S,vrij de andere optie rekent door vlg probl voldoende door,rekent 2 simultaan 3 door rekent 1×1 door neemt 2 tot voldoende voldoet alleen 5 algorithmisch 15 tenemen,te nemen,1x anders alleen 10 alhorithmisch eenmalig alleen niet anders anders niet 5 algorithmisch geschikt waarden functiewaarde 1oo rescikt 1×1x tot waarden functie deelf 10 geschikt 1×1x en anders niet tot 2×2 punten analytisch 2 anders niet 1x tot getallen grote gehele 5,gehele gehele 3 gegeven,theoretisch practisch mee,1x mee als punt analytisch geg als vierde tot 3 andere analytisch,(terug te lezen in deze blog) als vierde geg punt analytisch duidelijk het Riemann geg,1x in progr te rekenen,1×1x input te nemen,
en ook nemen als input geschikt in onderzoek nemend nagaand in het rekenproces voldoende tot !/2 alleen door verder 1×1x als tot +1/2,1×1x voldoende verder door, anders niet complex door te rekenen,rekenend op input geschikte als geschikte 1×1xgeschikter in rekenproces ,als laatste geg als priem,recent bekend en per computer doorgerekend,Nederlandse aurheur,
en
andere geg astronomische data vanzelf wel duidelijk,wel 2x metend,doormeting,1x,als geg ook wel duidelijk,
en
tweede kaart+1(spread sheet) als inputgegeven mee,
en verder,en vorige designs door te lezen,
voor designer en voor programmeur wel duidelijk
getallen theoretisch getaltheorethisch geggeg wel duidelijk tot ontwerp.Ontwerpen.

Rekeningen.
Werkt,1X
geschikt geg op te merken, behandelen,te rekenen,te bepalen ,te rekenene uit te schrijven te rekenen
uit te rekenen 2S getallen en S/2 als ,resp S+1/S en (S+1/S),resp S/1×2x
te rekenen,rekenmodel,na te gaan, te nemen 1×3 dezelfde lengten deellengten bglengte veranderend tot 1×3 punten tot als snijpunt dezelfde breedtegraad , grote cirkel over de voortbewegende,roterend aardbol tot 3lengte projectief2 te bepalen 2punten,
en gaat als,andere snede nagaand als snijpunt grote cirkel en onze bolsnede 2punten 3 opmerkend als snijpunten ,vanaf als ZP na rotatie 1/2 dezelde,1x snijpunt grote cirkel en snede,ander snijpunt als geg zelfde bgl,135 gr,snijpunt grote cirkel en pool NP, en opafstand tot vorige punt,hiervoor aangegeven tot complexe bglentegeggeg 135,1x.x zelf tekengegeven,
en te bepalen 2 punten tot 3 lengte projectief2,
gaat 1x over een hoek,(lezen 11/2 x lezen) een hoek als een halve verschilhoek,(voldoende lezen),
gaat 1x door,gaat complex door,(wel lezen,doorlezen tot 11/2 als (1.5) lezen (optie) om te rekenen lezen),rekent op afstand geg op 3punten geschikt analytisch geg langs ,buiten eenzijdig tot deellengten 3,
en gaat 1x door,gaat complex door,(wel lezen complex 2 in het rekenmodel complex drie ander deellengten dezelfde als andersom),optie vrij rekenoptie 1.5x ,analytisch rekengeg
gaat alleen vierde deellengtebgl punt het geggeg,1x anders geg tot rekeningen vrij de opties gegeven
na te gaan 6punten5 door te rekenen,de andere 4punten 5duidelijk mee door te rekenen in model hemelpool tot 1/2,als een deellengte aan hemelbol projectief lezen door te
rekenen tot de volgende situatie extradeel lengte projectief 1,5x geg om dor te rekenen,
rekenmodel vrij,rekent 2×1x door,
rekent om en om
rekent Om,1x,rekent door Om, 1x duidelijk nu het rekenend gaat,1x tot S+1/S en als tot 1x (S+1),optie lezen ,te bepalen als geg vorige ijstijd te bepalen laatste,laatste 1x als (S+1/S),als Bepaling te lezen,onvoldoende geg.
wel duidelijk,rekent niet, neemt rekenend 1x 1o algorithmisch rekenend door 5 algorithmisch algorithme 15 geschikt,leest data ,input data,neemt,selecteer zelf wel spreadsheet door
om 1x anders exponentieel5veranderlijk3 exponentieel als 10 exponentieel voldoende voldoende tot 3complex ,voldoende voldoende als tot 2 complex rekenend te nemen,op te nemen in timesheet alle gezocht data op te nemen en als laatste laatste ijstijd volledig te bepalen,1x (Bepaling+1) vrij te geven.

2503 2017.
(merk ook wel op,als in uitbreiding op,merk, op opties anders te geven ,door rekenend te geven,merk op als ander nalatend gegeven,op tijd opvolgend te geven,
doorrekenen rekenend te geven,
gaat,model,hemelpool over hemelbol tot bgl 180 gr ,tot 1/2 te lezen,door door te rekenen tot als geheel tot als 1,5x gegeven te rekenen,
terugrekenend tot,(behandeld en bekend in tijd),zon zelf als verspringend geheel,verschuift als over lengte,lengte als puntverschuift , zelf als trillend geg te lezen,
later wel details als voor licht als voor lengten golflengten licht versterkt rood en temp warmte duidelijk voor temperaturen,hogere te rekenen,door te rekenen voor temp3 dooren tempwarmte geg door,3 tot 5 door,later wel timesheet aanvullend te geven vanaf laatst bekende punt,als verschuiving 1punt als aanvangspunt periode grote rode zon ,verder,hier niet xonder nalatende tekengeg op te merken in de komende analyse,na te gaan (35),1x ,35,1(x) ,(135),1(x) en gaat, op te merken logic scheme verder,,als elders anders hiervoor behandeld, tot als het volgende probl als wortelprobleem als 7/8,het logic scheme verder,uitbreiding.

opm.tot hier (on)volledg transformatie(S) complexe 1x als tot 3 geg tot S getallen 2 als tot 2S en als tot 2/S door alleen v punten door,door tot 10 als v(s) mee door als tot 100 vv(s+1),
gaat alleen meetk te rekenen rekenend als tot geheel 2 c0mplex als 3 complex (geheel+1) anallytisch als zelfde complex meetkundig alleen rekenkungdig zuiverz uiver door te rekenen
Aanw.: tansformatie alleen voor punten,geschikte punten alleen echte complexe mee,& niet punten als zijvlakken en soortgelijke),
gaat,anders door te lezen,ruimtelijk scheef,iets schuin op onder een hoek als hartlijn als folium alleen het halve te lezen punt erbuiten op afstand geschikt aanwijzend 2,1x de andere,tot 3punten pseudosfeer lengte als in de ruimte complexcomplex de gekromde schuin,iets scheef als andere halve als gehele 3 punten,(lees…),nu 6,en mee blift als het halve ,het folium ,2punten,nu 18,en gaat (zonder) 12 punten als 1×4x 3 punten,(bollen punten hier niet nagaan als geg het homologe niet),gaat wel 1x zonder 4 door aftelbaar als 16 ,ln lezen deelbgl tot pool magn,gaat,inrekenoperaties 2 door ,als geheel 12 punten en 8 als 16 ,inmiddels zonder e,1x als +4 reeei,1×1x tot 40punten aftellen nu het model reenmodel 1x dootgaat,als voor tijd ook niet (ekwadr) niet,zuiverrekenkundig te rekenen 100 punte analytisch 2×1x als 1×1x tot als geg te rekenen rekenend priem als te rekenen tot 120 als priwm,wel 1X doorrekenend te rekenen,als functie analytisch deelf (f+1),1x ,simultaan als functie Proces, 2sim3, anders niet 1,5 X ,*2analyisch,analytisch +1),t0t 5 algebr gehele geheke 3 algebr,algebr zuiver rekenkundig analytisch te rekenen,rekenend op 3 grote gehele getallen,*input), anders 1×1x1 als andersom (1×1x1) ,als anders andersom (1×1x1),
niet zonder vierde punt,1x Riemanngeg,alle gezochte voor ijstijden en veranderende klimaatperioden ,voor tijdpunten per computer op te geven,op te geven mee voldoende temperaturen te geven).

2603 2017
bij ons in archief op papier,A4jes, ..stuks ,later,hierna wel,detailing wel,
hier voldoende uit te schrijven,
als kortste weg 1×1x de kortere
als geg(geg) lezend2 door te rekenen nodig tot derde bewijs door door te rekenen
tot als eerste bewijs,ook,andere optie spreadsheet input,tweede eerste
2xlezend 1×1x te lezen,door te lezen,leest zelf als tafereel door,als 1xoptie kortere weg door,leest tot 3 door,1xanders andere optie
1andere2, lezend2 door,
alle bekende data geven wij hier allen op
Hawaii 3exemplaren2 (en) 1(on)bekend 2,het derde exemplaar bekend en als slapend niet bekend voor terugkerende toestand actief niet,
(verkort) ,voor 7 exemplaren Can eil. 1slapend niet bekend voor terugkerende toestand actief niet,
en binnen model als derde in voorstelling mee,wel coord poolcord mee,theoretisch toestand als zon als trillend waar te nemen datum 1917
alleen als vervangend geg,hemelpool,als pool geg zelf niet verder nagaand
alleen nemend als geg bekend,voorheen bij ons in model door te rekenen,siuatie zon zelf als trillend over een lengte deellengte alleen als een punt,verschuivend geg
in theorie te nemen,te rekenen als priem,(recente geg als geg na te gaan tot 1/2 door 1×2x fout als 1×1x correct 1x het priemgeg zo lezen te rekenen,datum zon geg bekend door te rekenen,anders 1x 7 cijfers dec,2opvolgend, 1x geschikt opvolgen+1 wijst per computer 1×1x aftellend,enz.)
gaat door de zon in theorie tot 180 gr lhemelpool,theoretisch 1×1x in model als tot 11/2 x beter nagaand theorie ,bij Gauss over de bol tot 2 1/2 xgaat alleen2,5x 2x als 5x,te lezen als geschikt 1 geschikte als coord geschikte,bij ons als de gesch.tijd,ruimte zelfde punt coord,1x geschikt.
2 andere coord als de onze door te rekenen,later wel uitschrijvend als geg A4tjes als boven als per heden,
hier duidelijk bekende geg voor Hawaii,voor Can.eil,opzoeken,mee gebeurtenissen op afstand tot Stromboli meeneemen,data Vesuviuss,data Etna in model 3 punten 4x,schuin onder een hoek scheef 1×1 binnen model nemend te nemen als geg als pseudosfeer,1×1x (mee)anders na geschikte rotatie aardbol nagaand te nemen mee (te)nemen,anders in model
3punten tot 7 complex,reeele toestand geschikte op Can.eil. mee als iets scheef mee 1×1x1x binnen model als geheel door te rekenen,behalve Hawaii,iets anders,wel rekenend te nemen,anders door te rekenen,enz tot Concl 5,2xgeg ,als datum lezen begindatum laatse ijstijs,als 7de volgend op 6 vorige,begin en einddatum (worden) alle bekend,vanzelf mee 6 tussenliggend perioden tijdlengten per datum elk van alle bekend ,
gaat in modelrekenmodel 3 transformaties ,elk geschikt tot 1/2 als geschikt 1×3,enz per computerrekenprocessen bekend,door 5 algorithmisch 1xander 1o algorithmisch 1×1x anders 15 algoritme 2×1x anders 2 geg 1×1x anders tot complex 3 als complex 2 als hetzelfde geg tot conl 5 concl elk 1x anders, door te nemen,niet anders nemen,blijft als het kuiper geg 5.3 altijd hetzelfde ook als het geg complex om anders te nemen,het rekenen tot voldoende anders algorithmisch 5 ,(onder 4),1x anders 400 punten niet ander tot 1000x te lezen door te rekenen gaat t alleen als vierde punt analytisch als geg 1x anders analytisch tot 3 zonder tot 5,als tot 3 punten analytish functie als 1oo,1×1x analytisch mee als functiecomplex 1o analytisch het puntmee,1xom1x inrekenpramma om,Om1×1x als vervangend 2 punten1 Riemann geg,het andere als het onze,niet van onszelf het gegeven,wel ons duidelijk voldoende het gegeven.

2603 2017
en gaat in enen door
behalve behalve
en punten lezend,in theorie 1x als 100x punten 1000 punten lezend,heh ge Hanke,Bhargava duidelijk,(terug lezen),
in model 1x volgen als pool alleen in ons stelsel van zon en planeten,merkt op als geg alleen voor licht in 2017 aan de Portugese kust,als fenomeen trilling als geg van zon,
volgende datum ,ook bij ons bekend,(lees terug), als fenomeen zon als verschuiven over lengte lengte als punt lezen,door door lezen bekend tot 180 gr terminaal punt,en als geg,bekend als ouderdom vanaf BIg Bang in eenh j. geschikt 14x 10 exp 9,en als verchil 14.3 _14.7 nemend te nemen,in andere eenh nemen,
verscil tijdl verschil als zon hemelpool het nabie geg nie verder nagaan ,niet nemen,
als voorstelling complex in het complexe model nemend,wel nemen,punten te nemen
na te gaan,
en binnen het complexe moder als geheel +1,het gegeven als homologe bollen punten complex 3 punten als zomer 4,1×1x niet
niet 1x anders punten als op complexe rechte projecrtief 1,onder een hoek tot snijpunt,andere rechte door als projectief gaat niet 1×2x niet 1x niet,ook niet 1x anders als projectief,wel,gaart wel punt als vierde 1×1x hetzelfde,verplaatst niet…
en alleen als geg pseudosfeer 3 punten alleen,ook niet lezend,als onder een hoek,halve hoek,1×1x op afstand geg 2punten afst geschikt als geg nu 3,
als hoekprobl 2 ruimtelijk 3 duidelijk,nu zonder,
duidelijk nu zonder vierde pobl
in theorie door analytisch functies punten als geschikt 3punten ,theoretisch practish 1 mee analytisch meet kundig Riemann geg het geg opmerkend
meetkundigrekenkundig 3 transformatie 4, als tot 7 rekeningen door door analytisch Notatie,1x,1x opmerken,stelt zelf wel,(computer) hoofdrekeningen 3,
geeft aan
en tussentussenliggende tijdlengten,halven als 250 te lezen teruglezen allen punte lezen gaat in enen door 6 als tussenliggend geg (geg) duidelijk
zonder 100,1x Verschil en 10 niet, niet 1x niet,in andere halve,( model wel voor zonne stelse) omloop,andere stand zon en instralijn op aardoppervlak,
1x 10 algorithmisch door,door door alleen 5 algorithmisch 15 1×3 door,als 1x zonder vierde geg
wel lezen in modelrekenmodel als rekenen als dimensierekenen in te psassen,duidelijk als geg 26000 j precessie lezend te lezen andere geg,
(Aanw.: Verschil hoek delta /2,wel practisch zonder probl theoretisch theta kwadr +1 teruglezen),
als geg,het andere… geeft men op,geschikt bij ons zonder 1x 1o als 100,
en duidelijk,vereffent geg nutatie,1x #

vereffent 1x tussentussenliggende tijdlengte anders varierend klimaat ,ons onbekend als 1 andere 6 tussenliggend dezelfde 1x,ons ook onbekend,iets varierend ,25650 1x niet lezen 640 lezen ,1xals 10 geschikt hieronder te lezen,
voor precessie door,25000 door tot +750 niet lezen complex door tot 650, 1x als 10 niet,HanKe,Bhargava wel,en 17,anders3xanders 10,wel 17000x doorlezen.Tweede geg precessie te lezen.,mee duidelijk en bekend,tussenliggende lengten,500j elk te rekenen,rekenend in model als halven te rekenen,250j,(bekend in de laatste ,100 tot 1900 na Chr.).Tweede geg precessie bekend te lezen 25700 j, lezen,interpretatie ons (hier)ons onvoldoende te lezen doorlezen,vulkaangeg door te lezen te lezen

#niet anders theoretische getallen geg bij Hanke Bhargava 3x,1x tot als laat mee,beter 1×2x als 1×1x anders veranderlijk,behalve 17,1×1x onveranderd doorleznd doorgaand niet tot laatste getal Bnargava,Hanke niet tot laatste getal niet ,anders niet niet ander tot 3 schema getallen 2,1x als verschil geschikt derde getal (in schema8×8) ,1xals 1o geschikt,elk getal schenma beken nu het gaat, zonder 4geg3 als probl s probj niet,gaat het getallen tekens 2 probl 1 zonder,duidelijk 10 priem 3w2,1x veranderlijk duidelijk,(zie de recente publcatie voor het geg als priem en lees recent bij ons terug als door te rekenen tot 1/2,1x als tot 1/2,1x 2xscomplex als 1×1x).

0p afstand geschikte 3 geg binnen geg als tafereel als punten te lezen de als halve (figuren0 punten geschikt complex 1 1/2 10 punten geschikt projectief 10 punten te rekenen als door te rekenen in rekenproces te nemen,hieronder verder voldoende door,voldoende hier allen als ref aan te wijzen als tot projectief 10 als geschikt,ref ,,vademecum v/d wi” de juiste(n) zuiver door rekenen nemen,100x rekenen,punten als geschikte krommen als lengte geschikt ,ook deelkrommen lengte geschikt mee projectief 1×1 zuiver 100 rekenen in rekenproces mee als rekenend,1xals 10 complex mee,niet anders als te vereffenen te rekenen 1x tot 10 door als niet anders,(niet analytisch,niet analytisch hier net het rekenen),als 1x tot 5 door, gaat,leest 1x,rekent vereffent 1x ,(duidelijk tot 750 extra extra geg 50j bij ons),

en als tafereel
eenmaal ene zelf niet als vulkaan Jupiter als punt niet, niet,
op afstand binnen model zonder zon
polaris meest nabij hemelpool,2102,
geg maan meest nabij aarde,
lengtetijdlengte tot definitief voor maan volgende,andere positie,na 2121,niet terugkerend niet als de huidigen niet,1x anders definitiefdefinitief, als na 19 j telkens herhalende positie,(iets verder van Aarde),
merk op,merkt zelf op
en neemt niet anders als eenmalig gegverschuivend als rondom deel oppervlak bol,neemt Cruinthe mee,
en gaat de meetkundige gegevens beter in studie mee nagaand na ,gaat 1,5 x na
ziet,ziet in model
vanuit de geschikte hoek het geg het ene geg als binnen het halve,het halve tafereel,ziet zelf wel,1x,(ziet rekent ook nog niet het geg niet)
ziet afstand als punt (en) het andere halve niet,
als punt compl 1,5 x 1×1x anderegeg op afstand opmerken,
ziet onder andere halve hoek als punt compl ,5 x 1x 1x
wel samen projectief analytisch als 3 puntren doo
transformaties 3 tot 1/2,1x als punt complex 3 te rekenen te rekenen
en 2×3 punten,projectief 1x tot 7Poncelet gegeven

op afstand geschikte 5geg in tafereel als punten te lezen de halve figuren) punten complex dor te rekenen,hieronder verder voldoende door alleen ref1 aan te wijzen, O.Teller, ,,vad v/d wi” 8 geg aanwijzend geschikt 10 geschikt

en binnen het model in 2102
1piramidaal2 niet alleen Prox Cent en 3 begeleider st 1 ster buitenhet vierbvlak als tetraedisch ontaard 2,
1x als ontaard geheel+1 andere 1lezen
1piramidaal2
als geg polaris,zon,JU,Aarde als viervlak als tetraedisch erbuiten mee 1×1xCruinthe mee,(on)voldoend piramidaal geg te lezen door lezen te re kenen door tot !/2 te rekenen,
1x te lezen vooraf aan 2102 te rekenen,(geschikte planetoiden in 2102 tot 1/2 door,ook vooraf 2102 geschikt, 2doormeting1 geschikt te meten te rekene,rekenen,
1x gaat transformatie te rekenn als geheel zonder tijd 100 niet een gegeven,nog 1x rekenen
op afstand tot 3 exemplaren
1×1x3 items vulkanen exemplaren
3 Hawaii exemlren als 1 en Vesuvius,Etna als 2,
als lengte lengte verschil niet voor tijd,Hawaii tot Stromboli duidelijk,
mee actief Etna,actief Stromboli tussentijds 3 lengten 2 te meten,te rekenen
geschikt als op afstand in rekenmodel,(zonodig,en Vesuvius ook een vulkaan een gegeven,als complex geg door te rekenen,derde geg,afst/2 alleen eenmalig alleen ,het geg afst/2 als afst/1xx geschikt mee)
duidelijk &Poncelet het geg 6punten5,en algorithmisch 5 als vast geg opmerken,
door als tweede geg Poncelet,ook niet voor tijd niet 1oo een geg voor tijd niet 1oo niet tijdgeg10niet 1x,
andere 10 punten,en eenmalig 10 algorithmisch gaat het te rekenen,
en lengte geg als lengte afstand
10x door te rekenen,
Hawaii tot Can,eil.
niet zonder 7 items (Can.eil.),
6x tijdverschil als voor erupties duidelijk duidelijk
1×100x te rekenen
tot bekend getal 6 cijfers de Souza bekend het getal duidelijk 142… te nemen wel rekenend in computerrekenproces
gegevens,bekende data tot conclusies 5 conclusiee te trekken.

en opmerken,voorlopig opmerken,
na laatste koude lengte 5oo tot 1900 ,(vanaf 1400)op te merken,’merkt op als tussntijd
merkt tot 2000 door tot 2450 door anders bekend hiervoor bij ons hier voorlopig voorlopig,(vooraf lezen),
als reeel geg op te merken ,vanaf 2000 tot 2450 als warmeperiode 150 als 3x halven als 6x halve , onvoldoende geg,1x als 2x tot 1oooo door rekenen,’niet zondergeg
en laat als Optie na,1xandere na,(nagaand)
vooraf voor lengte golflengte 1 verschillengte als punt 1punt door te rekenen de andere als exp geg in lichttheorie golflgeg lezend punt exp meelezend te lezen,
anders niet,wel vooraf ook vooraf het geg 5,3 als het complexe geschikt volledig geschikt 5,3 nemend te nemen,en meenemen projectief meetk de ons bekende lengte tijdlengte, tot tijdpunt,(gaven wij hiervoor aan), verschuift zon zelf, verschuift over punt vooraf als geg te nemen te nemen tweerekenend mee te rekenen nemen,(meenemen) te rekenen,anders niet op geg anders niet tweerekend geg alleen nemen alleen 2config 1 nemen niet 10 punten 8 door,terug mee,3/8 rekent 1×1x complex mee 8punte5 terug complex door om en om als om om tot complex3 als complex 2 hetzelfde getal 1o cijferig voldoende cijfers 8 cijfers eenmalig eenmalig andere 8cijferig getal al geg door te rekene door door te rekenen voldoend tot conclusies 3 te rekenen en vooraf 5 conl trekend , 2metingen doormetingen1,beter anders niet vooraf aan de volgende ijtijd,alle 7 zelf intussen bekend, als vooraf tot 2450 vooraf, intussen in de tijd als de huidige tussentijd gaat het rekenend door 8 andere door tot 3punten tot doormeting,wel vooraf metend 2 te rekenen rekenen 1 onzichtbaar,niet waar te nemen als geheel planetoiden 10 complex niet door te rekenen projectief rekenend,(nu wel gaat het),ook de ander 2metend reeel gaat om1x om tot de gezochten in onderzoek alle door te rekenen ,en theoretisch alleen diuidelijkduidelijk lezen alleen, door zuiver te rekenen analytisch alleen voldoet t
Optie,1x andere alleen
golflengten verschillengte1dimensie1punt andersom andere eenhei+1 alleen,hoeken bglengtehoekenpunten alleen. bekend geg 2min+1 te nemen als te rekenen rekenend ineen doorrekenend te rekenen ,op andere geg op items op Aarde 1×3 items ,alleen ruimtelijk 1o,1xals in vaste positie elk in zijn geschikt coord system 3x tot geschikter 1 andere coord bij ons als in de ruimte de complexe te rekenen
//lees nog eens door pse, prior to check in.

en model tot al rekenmodel meetk alleen rekengeg
nagaan 2×1x,over bol, voor de gewone snede als langs de halve erlangs tot 540/2,1x beter te lezen,
gaat anders 2×1x over de bol,voor de snede als langs de halve erlangs,gaat beter 5x de halve als 21/2 te nemen,er buiten afstand (geschikt) 2punten analytisch om en om geschilkt tot lengten ,1×165 ,ziet ineens verbeterend Om,1×1x te lezen analytisch meetkundig rekenend, 135 tekengeg,1×1x door om en om rekenend 165,1×1x tekengeg
zonder 100 (punten) analytisch kwadr+1 als geg als exp+1 niet te stellen,stelt zelf 1x als 1x
gaat rekenend simultaan alleen meetkundig transformaties 3 tot 1/2 te rekenen door,(teruglezen)
v Staudt geg hier 1x tot 1/2
Pluckergegeg ,1x mee door ,meetkundig v coord,behalvebehalve barycentrishe lezen
mee in systeem,Mobius’(geg)geg coord systeem,anders niet 1×1x tot tot als systeem punten coord geschikte alleen niet anders tot onze coord punten 5,hier in het ontwerp ruimtelijk 3 punten coord v tijd,plaats dezelfde en coord als complexe 2 andre als getallen lezend ,anders niet in het systeem rekensysteem niet anders,als 1×1x tot +1/2,1x (on)voldoende te rekenen,beter ineens ineens doorrekenendgeg(geg) ,(onvoldoende rekenkundig, voldoet verbeterd te lezen te rekenen
rekent zelf analytisch,1x,in rekenprogramma tot dezelfde 3 Complex 2 door.,nu het analytisch 1X,gaat
toelichtend gaat als Gauss geg complex ,(onbekend lezen) als lezend getallen gehele 2S getallen tot 2 geschikt nemen,1x 10 getallen priem ongeschikt 100 te nemen,rekenend als Gauss volgens zijn regel als kwadr verschillen exponentieel2 als in de N 6 geg 5 bij ons algorithme 15 te nemen 2xals ,
en voldoet anders niet gewone getallen priemgetallen nemen als verschillen 5 tot 3 te lezen door te rekenen 2x rekenprocedure te rekenen 5algorithmisch 1x anders 10 algorithmisch ,procedure anders niet ,niet geschikt anders niet,,15 algorithme 1xzonder 4 duideljk 1×1x te nemen,nemen,Als geg data alleen de geschikte aan te wijzen,geg als input data voldoende aftellen tot start up,1×1x gegeven en doorrekenend in het andere 100rekenpramm voldoende tot deelrekenproces 4 door in het andere ,analytisch analytish niet zonder deelproces 10 complex gaat t als 100 cyclisch als 1o,1x,1(x) als 1×1x1x , en geg Riemann analytisch tekengeg 1(x),1(x) mee in ander computerrekenproces,wel 2 Simultaan1 agorithme 15,1x anders te nemen, te rekenen,te stellennu het 1x analytisch anders niet gaat,Notatie!,!X,1x ons gegeven,

en data duidelijk nagaand om te nemen….

2803 2017,
behalve hier om te nemen op te zoeken geg geschikt te nemen hier,hierna later wel mee als andere geg en ook als najatend mee om te rekenen 2simultaan3 rekenend door te rekenen,behalve vulkaan ,erupties,ook buitenaardse als op onze planeten aan te treffen mee ,behalve voldoend voldoende terug in de tijd tot 1x beperkt in gebied tot Jupiter te rekenen 2andere geg te lezen te rekenen tot geschikt aanvullend2 aan te vullen in timesheet als andere geg te zoeken als afbrekende deel,Jup. aals afbrekend van zon en) abrekend als geg onderdeel Aarde onze maa,zsl het kater,hierna wel gaan anders tijd,2×1x als 1×1x na(te)gaan,nagaand tzt,tzt (lezen ter zijne tijd,ter zelfder tijd) beide geg v tijd voor snelheid en versnelling de tijd te geef,zo lezend te lezen larer wel,
hier door.
hier tijdig terug door tot de geg exemplaren Hawaii,Canarische eilanden,al op tijd alleen erder onder geschikt door getallen alleen grote gehele 3 en als viedde geschikt gescjhikte in het systeem rekensysteemhet geg als Riemnnanalytisch het punt,in theorie wel duidelijk duidelijk me,hier wel de ge als getal gegeens,niet tekenge Gauss bij ons als hiervoor intherie ook miet,duidelijk wel intheorie tot hier voldohde beschrijvend,anders nie tot 8×8 het schema geschikt mee te rekene,Eule,Bhargava bij ons,Lagrange,,etduidelijk te nemen tot schema te nemen,anders wel nemem,voldoende lezend 1×3 anders Hanke,Bhargavavoldoend nemend mee anders te nemen,
en zal zijn beter laatste wortelprobl,1x anders mee in ander rekennprocrs,behale behalve als Gode;s laatste 3,4 probl,aanwijsen 7/6 als het volgende 1x voldoende mee in hwr ene computerrkenproces 1oo,duidelijk het andere progran 100 rekenprobl neemt zelf geheel het geg als het laatste 3,4 mee,gaat alleen leidend tot resultaat geleidelijk tekens Als analytisch onvoldoende geschikte,geschikter ineens ineens analytisch,gtot aantallen al axponenyieel in deelptocessen verwekend t nemen tot5.3 hier als het complee geg en anders +1 analytisch -1 duidelijk verdr door te rekenen,in ontwerp chip in ontwerp electriesxh alleen erbuiten,1x anders,extra geg op te merken anders niet in deelrekenpeoces 1×3 complex als vierde geg,pont anallytisch tot data op exponentieel grote schaal 1×1xanders niet mee tot 1×1x1 mee Om,1X mee het geg als tot (1×1x1),
lezend te lezen,leest zelf wel,1x,merkt 1(x) op
7/8,leest 7×8 door ,nerkt 1x op 4×3 door en zonder 4,2 de andere wel opmerkend optemerken opmerkend,alleen eenmalige te nemen nemend duidelijk nemen
2S getal alleen geschikte als eenmalige de andere (2S)als Sgetal,eenmalig anders niet samen in complex 3 complex 2 niet anders 1×5 inhet samenstellend rekenen op het complex,niet als rekensysteem niet,gaat niet,gaat wel 1×2x complex analytisch te rekenen eenmalig

astronomisch,door,in ons archief aanwezig,A4tje 1x,per datum 2803 2017,als tot uitschrijving gereed,
alle nodige gegevens aan te treffen als input geschikt alleen geschikt als geg inputgeschikt tot rekenprocessen,2 rekenpramma’s in de nieuw computer,de computer quantummech als de computer aangedreven met licht,(daartoe ook in deze blog het ontwerp terug te lezen),om alle gezochte onbekenden,nu voor ijstijden en tijden als tussentijden,incl (tussen)tijden
timesheet gereed,gereed tot volgende studie uitbreiding als studie vulkaan erupties, simultaan rekenend door niet zonder aanwijzend geg duidelijk te nemen vulkanen 2 geschikte als 4,alle 4 Jupiterexemplaren,hier onnodig,hier voor ijstujden en andere alleen v klimaat,ook niet 1 exemplaar hier nodig,alleen object hier nodig,behalve Jupiter zelf hier nodig, nodig als oblecten 5 objecten 3,wel,en wel 2x Jup.zelf als dezelfde 1x als zonder vierde geg,in model in voorst te nemen,nemen, hier zonder andere,wel vulkanen,en wel te rekenen nemen,zie het archief, en 1x als vierde als 1 object lezend piramidaal1 Prox C+3 begeleidsterreng,als 1object geheel,twee andere, terug door te rekenen posities in jaar 2102 rekenend Aarde en Jupiter 1×1x Jup zekd dezelfde,geschikt,geschikter tot geg 6 punten5,gaat zonder als 1object ,als punt beweeglijk te lezen trillend heen en weer bewegend als hetzelfde te zien,alleen geschikt,als zesde punt alleen in jaar 1917 als datum tijdpunt- geschikt ons geschikt als geg,waar te nemen toen boven het water boven de grote zee toen aan de kust in Portugal toen,als zinvol en ook door ons aan te nemen als geg duidelijk te nemen als geg geschikt nemend,om in de uitschrijving,(overige data lezen) duidelijk te nemen om zuiver rekenkundig door te rekenen tot aantoonbaar geschikt berekenbaar,beschikbaar als complex punt noodzakelijk gegeven in ons model rekenmodel nodig,tenminste bij ons in de uitschrijving nodig om te geraken tot transformaiets 3 meetkundig rekenend door,te rekenen per computer door tot laatste geg conclusies 5 tot 3 concl,nu alle gezochte in deze studie bekend te(veronder)stellen.Zie het geg voor de data. en punt schijnend een bewegend object eenmalig als tijdpunt geschikt niet zonder de overige om input gereed te nemen tot de rekeningen computergereed,nu het duidelijk te nemen gaat,als laatste geg Aarde en maan wel doorrekenen posities 2102 tot 2121 voldoende doorrekenend ,binnen complex rekenmodel, tot Jupiter alleen als ,,pool” metend geg lengten voldoende als in 19jaren20
voldoende vooraf in ons model door te rekenenalslengte afstand tot Aarde de grootste wel meenemen tot punt als geknilkt over een ,scherp over een hoek,meest nabij Aarde,NB problruimtelijk,zonder waarnemingen,niet vooraf Cruinthe geg,ook vooraf in model als door te meten te rekenen verschuivend geg te nemen,wel te rekenen wel,nu het
Cruinthe verschuivend metend rekenend een punt vervangend geschitk Jup,het geg het vierde,1xwel gaat,gaat Hyperb 1X ,en niet gaat,gaat niet,Jupiter verschuift als geheel niet,niet door Aarde veranderend geg Aarde en maan hier,practisch Jup niet als geg,niet nagaan,wel nagaan door te rekenen als 1piramidaal J,A,M, Cr,nagaand tot tijd probleemloos 1 te rekenen,wel 1x door tot 2probl loostijd,vulkanen gesch op Aarde en geschikt planetoiden geven we aan op Klad A-4jes boven genoemd specifiek,hier voldoende,
en te programmeren en info te verstrekken,(vooral vooral mbt tot veranderingen in klimaat URGENT,door nu en hier wel als opmerken bezoekers,objecten blijvend ;gaan niet weg,als objecten als 50 planetoiden binnen ons zonnestelsel bllijvendgeg te rekenen geschikt coord posities veranderend na te gaan geschikt doorrekenend geschikte te nemen te nemen,mede zo mede mede te nemen overige,anders veranderend binnen tijd en ruimte als blijvende posities coordinaten veranderende items zelfde vuikanen als items op Aarde en erbuiten in het systeem andere coord systeem geschikt door door rekenend tot 1×3 dezelfde categorie coord,d.i.als coord de onze,lezen,complex geg 5,3 duidelijk nemen te rekenen,hier alleen ,voldoende complex nu het gaat nemen te rekenen lezend nemen rekenen stellend te stellen,stellen,nu het wel alleen complex zo gaat ,gaat 1×2 theoretisch getaltheoretisch geg 3 concl 5 ,vanzelf duidelijk,(zo niet, ga zelf,lees laatste archief A-4tje door//Are you with me?Als Cruithne geg mee,beslist mee.
en als,
als na A-4tje doorlezend,hier vierde geg punt
tot 2102 duidelijk duidelijk
1917 zon tot Aarde door als tot Jupiter 1x door
Jup. 1×1x als pool als hemelpool als dezon ook niet
165 1xtekengeg,
,geeft Cruinthe geg voor ons op Aarde beter alleen op,meten,
(en)
op Aarde als rechte 1×1x als verschillengte dezelfde als punt te rekenen rekenend
en na 2102 apriori apriori als geg 4×4 planetoiden,
1X geschikt
duidelijk duidelijk duidelijk hier analytisch nemen
als op Aarde de vulkanen de geschikt geschikte genoemden
tot analytisch
115,1X,x
OKAY.

2903 2017.
archief dd 2903 2017,aanwijzing voor computerrekenproces.,1x A-4je.niet te lezen tot hier
wel theoriegeggeg opmerken ala Perelmansgeg in theorie hiervoor bij ons 1x (zonder) Fermat gegt 1×1x hier door

3003 2017,
lees het geg als om aardbol verder(zelf verder,beter,beter in check svp),
niet een snede,wel als een snede,het derde geg als snede lezend,b als booglengten lezend
anders niet getaltheoretisch als op te merken nalatend punt 2×1x punt als rekenpunt geschikt,wekt 1x,1x en gaat analytisch 1X,(x) alleen theoretisch practisch alleen voldoet ‘t tot Analytisch!X,x
hier voldoet het in vervolgstudie om,hier op te merken als geggeg het 5,3 Kuipers -geg als het complexe 1×1x,
voorlopig duidelijk ons te nemen te nemen
als doorgaand als vanaf Kaap Hoorn over booglengte tot ver voldoende vanaf /bij Afrika-kust door op zuidelijk halfrond blijvend alleen,duidelijk door
1x (anders) door onder langs Kaap de Goede Hoop door,wel verwachtend, en wel langs kortste weg als de kortere en wel 1×1x anders terug ,door,zuidelijker bij Kaap Hoorn door,als zuidelijker door Straat Lemaire door,((Straat Drake)), en wel anders,zuidelijker, onder langs bij Kaap de Goed Hoop nu zuidelijker er onderlangs door, en als verwachting dichter langs Antarctiia gaat het Oost gaat het,en Westelijk zonder afkalvend ijs,door door tot Oost door tussen Australie en Oostelijk Antarctica door door als verwachtng gaat het tenminste nu nog wel,nu het nog gaat,buiten de aangroeiende ijsvelden blijvend,en in vervolgstudie op te merken,ook wel te berekenen,tenmimste getaltheoretisch te beschrijven,beschrijvend opmerkend,lees behalve het geg boven als rekenpunt 1×1x mee als 1×1xterugrlezend geg Perelmans bij ons zonder Fermat,mee,duidelijk mee 1×1x,te rekenen
tot,in vervolgstudie als,quantummech,1×1x door door te rekenen terkenen op,behalve op 3 geg Temp.als vierde geg mee op te rekenen op als het geg warmte Q,T als het geg niet zonder het vijfde het geg Q?t wel mee om op te rekenen meerekenend,,(en lees steeds terug in deze blog),behalve in computerrekenproces de geg wel mee te rekenen en beschrijvend,NASa,ESA geg voldoende, door mee te rekenen duidelijk te nemen en tot voldoende doorrekenend voor veranderende veranderlijke temperaturen ,ook warmte als ander opslag ook anders als opslag behalve in de grote zeeen,vooral anders in ijs,vooral in het Zuiden,nu het theoretisch gaat ,te rekenen gaat,en gaat 1×1x het Kuipers geg 5,3 hier als het complexe het geg duidelijk mee ,om vollediger door door te rekenen,behalve tempverandering binnen atmosfeer Aarde anders vast te stellen,ook wel uitbreidingen als ijsoppervlakken als in oostelijk Antarctica als vooraf berekenbaar vast te stellen,ook wel andere grote veranderingen vooraf voldoende door rekenend vast te stellen,het geg als punt 1x anders in 2rekenprocesssen 1x anders exp in deelprocessen3 tot als op schalen3,als punt,3punten (lengte) op afst 1o geschikt 1×3 geschikter Analytisch !x,x(door te rekenen te nemen)
(de opstijgende hommel op de kust van Afrika en de trillende kolibri in Brazilie bepalen niet im Grossen und Ganzen alles niet, alles voor ons zelf op Aarde niet?)//to check and to open,/(pse to end all of discussions too much) ,to open the one and only last one discussion URGENTLY requested now in time now.FINAL//Glueck auf.

3003 2017.
FINAL FINAL.
en lezen,doorlezen,model bekend spiralen2,aalleen deellengten punten lezend,
op afstand 2×2 punten3 lezen te lezen 4punten tot onze snede analytisch en tot de bolsnede alleen de halve geschikt tot 2punten 1x analytisch mee,
tot 1x als 3punten 6 lezen (zonder 2x 10 niet 1x niet ,als zonder t en als zonder tkwadr)
tenminste 6 deellengtentijden als 3 tijdlengten verhoogde temp en 3 andere als laatst bekende van 1400 zeg tot 1900,koudere)
1punt bekend in de tijd,ca 1900, 5 andere als priemgetaltheoretisch geschikte tot 50 ,te rekenen,in rekenmodel als tot 27000j rekenend tot 3×3x3 en als
de eenheid,de vlg+1 eenheid element als hetzelfde ruimtelijk te zoeken,
zoekt 5 de punt piramidaal buite ontaard viervlak
als in het zonnestelsell,het onze, zelf te zoeken punte halve geheel lezend,behalve bij ons als halve geheel
zon+10 planeten5 ten tijde van Charon na Pluto bij ons in het model,ook we door te rekenen langs de bekende weg
aan te wijzen 1×0 tijdpunt geschikten beter aftellend en rekening brengend als berekenbaar voldoende.
als aanwijend rekengeg lezen
1x als exponent als geg in N als exp 2 tot 1 aanvullend geggeg
t als (texp-2,wel in priemgetaltheorie als de recent geschikte als priem mee als een andere anders geschikt mee,
Analytisch 1X.x,

(lees ruimtelijk als bglengte als tijdlengte als in oneindig projectief bgl vlak en verschuift niet over een hoek niet,ook niet als bgl punt niet
en merkt hier op voor een hoek als over een boolengte verschil als in voorgaande uitbreiding hier anders,hier anders 2complex 3 hetzelfde Complex3,
(behalve tijdgeg als versch zon als over een punt,2440 te rekenen,het andere geg in model hiervoor bij Pluto,Charon als tijd geschikt geg terug te lezen op te merken
als 2×3 rekeningen warmere perioden in model bekend,1x incl tijd stippen in model rekenmodel wel,nu het tot gegeven ijstijden gaat,voldoende model.

Voor klimaat en weer,alle ijstijden bekend ,mee alle tussenliggende perioden,als warmere en koudere,mee als tussenliggende tijdlengten gewoon klimaat mee,en niet zonder 3x 2x als tussenliggende,en meemee duidelijk duidelijk als stabiliserende als gewone als koudere,resp als gewone als warmere,,anders niet practisch tot 5,3 het gegeven,onder te lezen,als binnen geschikt algoritheme 1×1x anders niet doorrekenend niet,als anders meedoor terug te rekenen anders tot 5 binnen computer binnen deelproces ,het ene exp 2 rekenend simultaan 2 de andere algorithisch 2n het andere deelproces,als Optie 1x algorithmisch 10 mee,nu het anders gaat buiten cokputer in het proces optie Chip magn 1×1x,1x geschikt anders,hier anders electrisch niet als in vorige design ,hier2 analytisch ,en tot volledig bekend berekenbaar tot laatste als zesde vijfde vooraf aan laatste en als langs kortere weg binnen 6 tussentijden ,(tussen ijstijden),2×1x als 1×1x bekend parallel (en) extrageg als kwadr punt mee,gaat hier 1x anders ,(bollen punten te rekenen,anders meetkundig,niet als hiervoor andere lich punten mee),gaat hier 5punten meetk. tot 2 terug,rekent door tot 3punten ,neemt als andersom,alleen 1x complex geg 5,3,leest analytisch 1X,x ,,(en laat als optie analytisch 2 na,lees x,x,x,lees als chip+1 het nalatend gegeven).
Opm.leest gewonen 3stabiliserende2 als opvolgend koudere,op koude,blijft, blijft ons onbekend,(optie) anders te lezen,op volgend op warmere,doorgaand als warme te lezen,behalve behalve,(aan te nemen,aannemen) als opvolgend mee in de laatste periode,de koude,(1400 t0t 1900,gaat als opvolgend mee als koudere deelperiode mee (vanaf 1750 tot 1900) lezend aannemend rekenend alle geg aanvullend timesheet geheel (gereed.),en
in onze voorstelling te lezen,voorlopig uitlezend als een warme periode gedurende 500 j, van 1900 tot 2400 meelezend als een warmere mee,vanaf 2150 tot 2450 te lezen,hier terug door als tot 2440,reeel door,ons anders bekend,(lees terug),gaat in de naturur op te merken hier algorithmisch 10 zal het tweede gegeven zijn,doorlezend uitlezend geschikt,theoretisch 1o hyperbolisch als 100 hyperb kwadr. als exponentieel geschikt,nu het bevestigend gaat,geschikt als geg(hier teruglezen) terug 900 tot 1400, wel duidelijk duidelijk mee,wel opmerken,binnen onze hemelruimte bekend als aanwijzend2- geg bekende als gebeurtenis ,behalve in jaar 870 als bekende en als geg geschikt mee,a bekende en als geschikte binnen ons melkwegstelsel als supernova te nemen,exemplaar supernova jaar 1181 te nemen, hier geschikt opmerkend,anders niet sluitend te nemen te nemen
timesheet gereed,gereed
0104 2017
Aanw.: punten hoekpunten 4piramidalen halven 4×4 punten ontaarde te lezen,1×2x als 1×1x doorlezend gaat alleen ontaard(ontaardgeheell lezend) 2punten2 lezend,4x te lezen als 2x te nemen duidelijk mee.behalven 4×4 punten complex 2 ander 3,rekenend,rekent,en geeft Kuiper’s geg complex veranderen2veranderlijk 3 aan,leest 5 als2 terug,rekenend aangevend als tot 3 door,aan,rekent zelf,en ziet als geg 17punten 1×1x1x als geschikt als geg,
Analytisch 1X,x
timesheet gereed 1×3.,

nu het gaat,anders beter,verbeterd te lezen te rekenen rekenend nagaand als te rekenen doorrekenend na te gaan
4punten3 halve piramidalen lezend
als te rekenen te nemen 4punten 3 nemen,1×1x derde (halve) geheel 1x andere halve, (ander piramidaal),derde eerste projectief,alleen zuiver rekenend het geg meetkundig rekenend mee,en
1X als zuiver geg,(analytisch lezen),
!X,xhet geg,(alleen als rekenend het kuipers geg complex als doorrekenend duidelijk duidelijk nemend,terugnemen nemen,gaat vanzelf simultaan bij ons

Aanw.bij ons niet zonder het axiomatisch stelsel het geg,de uitbreiding bij ons,niet zonder na te gaan en gaat alleen praxctisch geschikt tot 3complex 2geschikter,hetzelfde.,
en rekent,rekent zelf WEL, Complex2 rekenkundig rekenkundig zelf vanzelf zonder 3 als het gegeven 1(x) duidelijk optie merkt,de andere, als F.analytisch de andere ,het geg de optie op teken 1(x) op.

,,Losers” be informed from the bandwagon by your whistlle blowing hitchhiker,do not follow them in all their claims before their big fishes shall fall.
To denominate the claims of their euthanasia-deathsquads , ready to deliver each and every moment,as invalid,illegal and infamous for a man,no doubt, it’s not sufficient,worse it is.One behaves Gestapolike-Stasilike as I see it.

vat samen.Weigert men niet te spreken over het leed van Darfur,over de door de bevingen in Groningen benadeelden,over de ziekenhuizen met hun beproefde personen,over de op de proef gestelde klandizie van de GAK-UWV-keuringsartsen,over de lotgenoten,de deelnemers aan de Staatsloterij?
Wordt het klimaat beter of slechter nu het nieuwe parlement evenmin vragen stelt en de pers al weer niet bij het parlement doorvraagt. Meestal niet doorvraagt,(om je plaats in het gehoor te behouden).
Alarmfase rood treedt in,nadat het hen groen en geel voor de ogen is geworden.
Hij gaat voor die mensen niet opzij.Of je het maar weet.
De doos van Pandora zullen zij ,de politici en de klimatologen,zelf openen.Hun big fishes zijn aan de beurt.

0704 2017..
studie,andere studie,hier niet voor klimaat door,als reentry op laatste studie licht terug,hier door te lezen
de laatste geg Tverschil 3x ,QT en Q/T alleen in klimaat de toestanden veranderend op te merken,behalve en hier wel opmerken te nemen
aanwijzen als zesde geg niet geg voor druk niet voor licht niet en niet electrisch als voor potentiaal
alleen hier,behalve wiskundig potentiaal als voor een bron practisch,op te zoeken,
2×2 Supernova’s en andere 2 als supernovae en nova’s
ga voorlopig door,zie vlg blogtitel,,,Facilitystudy 0804 2017″.

Preliminary progress-report.

8 februari 2017

1.De Rechtspraak,Rechtbank Overijssel/team kanton en handelsrecht Almelo/benchmark 5602333CV EXPL 16-6309/post in dd 0702 2017.
2.Sociale VerzekeringsBank,Deventer/AOW-pension/post in dd o6 02 2017.

Reaction to the Conclusion of Reply of Menzis Zorgverzekeraar N.V./GGN Mastering Credit,Rol-/zaaknr 16-6309/5602333.

It is clear,and not to me only, the reply of Menzis- insurance/GGN Mastering Credit to consider being invalid.It does not stand, as I see established my innocence with Sociale VerzekeringsBank,because this body reports to me my pension will be paid out fully from now on, that is to say without any deduction or penalty.

After session @ court Almelo,date 0702 2017,or prior to date,resulting anyhow in removal of double costs for Menzis-care,there is up to here no need for me to forget all the extra penalties I had to pay over the years to ,, The Justitieel Incasso-bureau”,location Leeuwarden,despite the sudden end of these penalties a few years ago.
Sure, I insist on all my requirements and complains ,in so far these still to be valid,as informed in my blog kzv ,k rank z innigheids v erklaring, driven by Microsoft Wordpress through www.Stratobob.nl and in other sources,originated prior to internettimes and mentioned within the blog.
The principle requirement to be,and no other to be the first one,remains to be,the removal of the insanity declaration,either by dutch parliament or by a dutch judge ,acting as president of a dutch court and not without the second condition i.e. a fair clean up of my medical dossier.. i assume the team kanton en handelsrecht will indicate ,,tuchtcollege”
for the following step,if so needed.

This progress report is preliminary as long as no unforseen incidents occur untill date o6/0703 2017,and at date of next session in court Almelo,it will become definititive ( 0703 2017).
As required I shall forward in time, two signed copies of my reaction to this cause 5602333 CV EXPL 16-6309.

So called ,,doorhaling van de zaak op de rol” will obviously be excluded/es kommt gar nicht im Frage/pas du tout,om het internationaal te houden.

1102 2017.
Aanvulling tijdschema.
Internationaal.
Verantwoordelijkheid dragen,doorlezen en teruglezend in vorige blogtitel betr. de laatste potvis opgemerkt voor de Nederlandse kust,doorlezen, opnieuw veel walvissen opmerkend,heden per 1001 2017, in problemen bij de kustlijn van Nieuw Zeeland.Zullen door de gebeurtenissen in de natuur ook mensen aldaar getroffen worden,dan kom ik daar later wel op terug.
Of anders hier en nu wel.
Ook al zou er geen aardschok volgen voor N.Z.,dan nog stel ik,dat de rechtspraak in mijn geval gebrekkig bleef in het gerechtshof Almelo niet alleen,maar ook in Utrecht.Ik werd beperkt in mijn doen en laten en kan ook niet alles alleen op mijn vingers in de casus NZ uitrekenen.
Note.
ga na,lees terug,reken beter per computer door als probl,en wel als geg mee
aanwijzend de huidige beving,op de ,,Ring of Fire” in de zuidelijke Philippijnen,tenminste 8 doden,dd 1102 2017,als geg
1x tot,en als vlg als erbuiten als aan te wijzen af (te) tellen(d),tot 1×1xals de mede-gezochte, op/nabij Nieuw Zeeland vooraf in rekening te brengen.
Reken zelf beter na.

To Check, pse.Aanwijzing:100 schokkenerupties10
als drietallen viertallen,rekenend door,doorrekenend tot
twee andere tweetallen,
1x anders 2,rekent als laatste(n) N.Guinea -event,recent,Philippijnen-event heden,tot NZ-event bij ons axiomatisch als geg door te rekenen,als tot laatste,eerstkomende NZ-event als laatste,1x als enige te rekenen door te rekenen te rekenen 1×1x als enige geg a priori door te rekenen, op/nabij NZ eruptie /(of schok),en timesheet aan te vullen,,incl. safety alarm geven
(na te gaan,in voorstelling nagaand,2×2 gaat erupties als geg in Noorden,(Ijsland),behalve tot midden Italie (en) anders door (niet manifest, als intern, binnenin Aarde),tot N.Z door,behalve behalve,en bij ons axiomatische uitbreiding geschikt rekenend gegeven,als tot 9,10 terug,door tot 8 alleen geschikt,geschikter tot 3,rekent 3/8 zelf,1x,x door,leest,rekent (zonder) 7,niet N.Z. het geg anders N.G het geg,en anders niet,niet anders (zonder) actuele Philippijnen event, anders niet,door ons ook niet anders in complex model rekenmodel door te rekenen,(onze ref,axiomatische uitbr.teruglezen),op als berekenbare gebeurtenis op/nabij N.Z,te rekenen,(per computer exact te rekenen/reeds 6 Philippijnse slachtoffers/de honderden walvissen thans op de stranden van N.Z., in verwarring geraakt door veranderend magn, veld,behoren tot de soort van de grienden) .

1202 2017.
Na de volgende event in het gebied rondom Nieuw Zeeland,kunnen we vooraf in de wetenschap vernieuwing nagaan,en ook meer slachtoffers uitsluiten.
Hiermee wordt tegelijk aangegeven,dat we bij ons in Nederland aan hervorming toe zijn, hervorming van het parlement,het onderwijs,de rechterlijke macht en de journalistiek,opdat er ook thuis niet opnieuw slachtoffers vallen door het gebruik van het gezonde verstand in ere te herstellen en politieke doctrines en dogmata uit te sluiten.En laat er ook mee weer cultuur opbloeien ,levendig en vol variatie,zonder cultuur van de dood en liefst zonder de dragers bekend als de cultuurdragers van de cultuur van de dood.
To be or not to be.
En laat liever thuis,houdt eerder zelf,valse verklaringen als kzv,als ook waarheden als zou bijv. koolzuur verantwoordelijk zijn voor de klimaatwijziging en al het overige occulte.
En het kapitalistisch-socialistisch complex, wereldwijd bekend als het ,,Gestapo-Stasi_maatschappij- model”,geintroduceerd via de vereniging ,,Nederland-Oost Duitsland”,weg ermee.Breng liever terug daar , waar het onmiddellijk al fout ging ,in de rechtspraaak ,de bestendige ,,Codex Justiniani” als enige leidraad.
Of worden wij gedwongen verder te leven als onder de autoriteit als de oligarchen van Oost Europa en de chaebols van Azie , zonder eigen wil te bestaan als nummer,arbeidsslaaf,robot,massamens zonder vrijheid onder het alleenrecht van de enkele staatskapitalisten ,zelf meestal partijsecretaris, om ons, hun platgewalsten, zonder enig recht op zelfbeschikking te laten en pasten zij ons rechtssysteem aan tot hier, nu het fout gaat,toen men hiervoor alles naar zijn hand wilde zetten,als wetenschap,als kunst en recht ,tot het hier fout gaat en het contemporaine establishment vast loopt op de vrijheid van denken.En dat is vandaag.
Verder,ook internationaal,werp het handboek DSM,voor bijverdiensten middels kwakzalverij,ook maar bij het oud papier.Onwetenschappelijk.Blijf op niveau,volg de traditie.Geld is ook niet alles,maar het kan wel meer zijn dan rechtspraak van vreemde bodem als probeersel.En koop niet aan dit drukwerk, mijn handboek voor de politicus.Het is gratis.

2012 2017.
Wij vragen ons parlement,dat zij,die verantwoordelijk te houden zijn voor illegale medische proeven onlangs ongevraagd en ongewild verricht op weerloze patienten in hun psychiatrische inrichting in Noord Holland, aan de minister hierover vragen te stellen,nu het nog kan en zij niet behoeft af te reizen naar de provincie ,of andere plekken,waar het geld zit, om aldaar politieke propaganda te voeren met het oog op morgen,de dag van de verkiezingen.Vluchten kan niet meer.
Op soortgelijke misdaden in de medische wereld,komen wij later zelf wel terug,zou het zo zijn,dat het parlement er geen tijd voor zou hebben,,,Misdaad staat niet op de rol” wordt niet geaccepteerd en mensenrechten zullen bij ons in Nederland niet langer worden geschonden.

2302 2017.
All media info.
Trappist-1 ,p[anetary system on 39 l.y., within constellation Aquarius, holds 7 interesting planetary objects.Suitables.

2802 2017.
Hij heeft ook gesproken over de schilderstukken van N.,vooral over het ene als enige,dat ik ook al gezien zal hebben,maar ik ben nog niet zeker,of het het werk met de verticalen betreft,dat ik me als enige steeds het eerst herinner
Ik zal nog eens voor 18 Maart,de laatste dag, teruggaan om alle werken van de expositie te bezichtigen.Vooral het ene stuk met de verticalen herinner ik mij goed.Vandaar. Of niet vandaar en herinnert zich een andere bezoeker een ander werk eerder of beter en gaan geheugen en eigen smaak hier gelijk op,wel voor iedere persoon anders gelijk op als enige eerste.

2802 2017.
De Etna begint ook al weer te grommen en te spugen.Wacht maar een poosje.

0202017.
Het meest schrikbarend blijven momenteel de situaties bij de rechtbanken.Daarna volgen de ziekenhuizen en aanverwante instellingen en organisaties,zoals CAK,GAK-UWV,e.a. met hun slechte reputatie.Men is kennelijk van plan het hele bestel onderste boven te gooien.Een deel van die lieden daar hebben de dood in de ogen.Zij spreken over niets anders dan de dood.Zij denken aan niets anders.Als we voor de toestand na de verkiezingen van 1503 2017 maar niet van de regen in de drup komen en zij weer wensen over te gaan tot de orde van de dag.
Evenwel, ,,losers”,wij zijn er ook nog en zij hebben niet het eeuwige leven.Wij zien het dan wel weer.
En wie nu goed ziet,merky op al wat niet nodig is.Destructie-bedrijvigheid.
Nothing but Gestapo-Stasi-style.We do not like those and we do know too much.

Rechtszitting dd 1001 2017,enz.

12 januari 2017

Rechtbank Almelo/inz. B.J.ter Beek vs Menzis zorgverzekeraar,GGN Mastering Credit.
Verweer:
Ik zal mijn verzekeringsplicht nakomen niet zonder medisch dossier.
Ik laat mij niet omkopen met mijn eigen geld.
Jurisprudentie facultatief bestaat niet.
Ik ben niet een revolutionair en opereer ook niet als contra.
Ik blijf bereid voortdurend voor de rechten van verzekerden op te komen tot de rechtsstaat zijn taak hervat.
Ik spreek daarom hier ook voor medeslachtoffers.
Er vallen slachtoffers in wachtkamers en operatiekamers van ziekenhuizen en in isoleercellen van inrichtingen en wel door foutieve
handelingen,die soms verricht worden door onbevoegden.
Medicamenten worden op weerlozen uitgeprobeerd alleen om roem en geld te vergaren.
Buiten hun wilsbeschikking om worden de slachtoffers beproefd ten behoeve van de farmaceutische industrie,niet zelden in of vanuit universitaire
ziekenhuizen en klinieken.
Deze slachtoffers blijven soms tot hun dood in het ongewisse.
Ik stel aan de staat vrijmoedig de vraag recht te spreken alleen door de feiten te laten spreken.
Ik wacht op en verwacht van een autoriteit als A.F.M. maatregelen tegen verzekeraars als Menzis en deurwaarders als GGN Mastering Credit in
zake hun illegale practijken,nu A.F.M. zelf al de handlangers,hun collega’s, de criminele incassobureaux,gestopt heeft.
Ik verwacht,dat zorgverzekeraars nauwlettend omgaan met onze gegevens en niet omgaan met medische dossiers,zoals Menzis met het mijne.
Menzis negeerde jarenlang in mijn geval de second opinion,waarmee het dossier in feite vervalst werd.
Iemand in strijd met de waarheid krankzinnig verklaren wordt overal gezien als een ernstig misdrijf.
Talloze malen wees ik de verzekeraar Menzis op mijn rechten en verzekeraar liet mij in het ongewisse.
IK blijf staan op al mijn rechten.
Ik bllijf bij mijn eisen en bezwaren,zoals gesteld vanaf 1Januari 1982 voor zover nog van toepassing.
Deze feiten zijn met bronvermelding opgenomen in mijn blog www, ,Stratobob.nl”.
Laat ook de feiten meespreken als vermeld in de dagnotities van 1982,die ik tijdens het eerste verblijf te Raalte aan mijn advocaat meegaf.
Ook vraag ik opgaaf van reden,waarom het proces voor mij door het juridisch kantoor aangespannen,kort voor zitting werd afgelast.
Alle feiten zullen een heel ander licht op mijn zaak werpen.
In hoeverre de inrichting ,,Brinkgreve” te Deventer mede verantwoordelijk blijft voor het achterhouden van informatie,kan ik zelf niet beoordelen.
Mijn dossier bleef vervalst.
Neemt kennis van de feiten.
Onze Nederlandse rechtsstaat lijkt in alle door ons genoemde en door de pers bekend geworden zaken van anderen minder dan dubieus.
Ons parlement deugt niet.Het werkt niet.Het zwijgt.Het schiet rechtelozen niet met een woord te hulp.
Het parlement blijft stom en behattigt daarmee het algemeen belang niet.
Laten we elkaar oprecht een betere toekomst gunnen.
De verwarring binnen het veranderend ideolorisch klimaat,blijft noodlottig voor de hele samenleving,zolang veel burgers onzeker over
hun rechten blijven.
Aan mijzelf werd een MISDAAD begaan.
BENT U WEL GOED SNIK?
Men ziet mij liever gaan dan komen.
Maar het tij valt niet te keren.
Ook al niet van Borgharen tot Grave beneden en boven de sluis.
Ikzelf houd mij in elk stil,nachtelijk uur meestal aan alle verkeersregels,maar aan de regels van de grondwet torn ik nooit.
Mijn overtuiging leidt mij tot de uitspraak,dat het gezond verstand ons tot de overwinning zal voeren.
IS staat voor de deur.
Weest voorzichtig en neemt kennis van feiten.
It was a bloody shame up to now.
En,zo vragen wij,stuur het parlement naar huis.En laat onze vrienden van de JOSTI-band opkomen
om het ,,Wilhelmus” voor allen te spelen….
Dank U wel.

P.S.
voor politieke orientatie / consult:
dan toch nog maar liever verder voorlopig eventjes met Trump dan met de mevr Frau Izegrim van D’66,want dan heb je helemaal geen leven en blijft het altijd dood tij alleen,als je begrijpt wat ik bedoel.Wordt onze toekomst bepaald door enkel een
lone wolf/of van de paar lone she- wolves enkel de ene, werkend enkel en alleen op haar eentje voor de rest van de troep uit als op het eigen vrije geweten,of wat er voor door moet gaan,of bepalen we onze toekomst zelf?

1501 2017,
Alle Stasi’s en Gestapo’s ,die vertrapt worden onder de zool van de platvoeten van hun tegenstanders,en er zijn er evenveel binnen het apparaat van de overheid als erbuiten binnen de wereld van de onderwereld,kunnen wij beter vandaag nog vergeten dan morgen.Het moet gezegd worden.Wij dienen de vrede.

1601 2017.
Begrijpt men het al?
Onze rechters blijven massamens binnen het collectief van de raadkamer.
Als je het niet met hun voorganger eens bent,hangen ze je op aan het baldakijn.
Maak jezelf maar los van het koord in 10 seconden.Het lukt je niet.Je ontvangt je ticket to eternity als vrijkaartje voor al je verdiensten van je partijgenoot.
Wie met macht bekleed wil zijn,moet ook gezag kunnen dragen,Drewes,en ten Doesschate komt ook aan de beurt.
En hun medewerkers,hun ja-knikkers kunnen wat mij betreft blijven doorwerken,als wel onze ja-knikkers in operatie blijven.Dat zijn in eerste instantie alle items in de buurt van Schoonebeek en vooral het equipment juist over de grens in het dal van de Ems.En omdat koolzuur geen broeikasgas is en zwavel en stikstof als oxiden met gemak tijdig geelimineerd kunnen worden,technisch volgens zuiver bewezen ontwerp,kan dienaangaande alles bij het oude blijven.Het wordt ook tijd voor de second opinion op dit terrein en fossiele brandstoffen blijven ook in de toekomst noodzakelijk.
Het is al lang bekend,dat het aanwenden van geestelijk geweld,als gebruikelijk in internet bemoeienis, bijv. de dwingelandij van het doodzwijgen van door anderen aangedragen feiten, harder kan aankomen dan grof,bruut fysiek geweld,zoals vooral gebruikelijk in vorige revoluties.

1601 2017.
,,Losers”, houdt goede moed.
Hier volgt de prognose.Na 15 Mrt a.s.zal de volgende uitspraak gelden:
binnenkort houdt straks verblijf, en onder ligt nu al de elite van het establishment als underdog,houdt straks verblijf onder in de goot en daarna,zoals ieder ander, onder de grond.Ik zal hen niet levend begraven,zo ben ik/zijn wij niet.
Maar hun Spinoza wentelt zich eeuwig om in zijn graf.Er kwam niet veel van zijn zaak terecht en deze kostte vele millioenen doden,incl. dood tgv de wetten op dood en geboorte. Je zult het zelf wel zien,..losers”,kijk er niet van op,of sla het even gade.Doe verder niets.Zij maken zich tegen dat uur zelf wel koud.Hun leven was ,,voltooid”.Zij hadden een ,,goed”leven,in China , in Holland naar eigen zeggen en in USA anders en volgens dezelfde regels niet,ook niet.
En ik klaag niet over mijn leven.Wij klagen hen wel aan.Waarom blijft toch de rechtsspraak in gebreke in hun staats-kapitalistische samenlevingen? Het individu blijft er minder van belang dan het belang van de staat.
En komt het voor mij opnieuw niet tot een uitspraak in hun rechtsstaat,dan zal ik er over nadenken,of men er te laf voor is.

1801 2017.
FINISHing.
als getal als geggeg als trillingsgetal nagaand ,op afstand op afstand analytisch 2veranderend 2veranderlijk2 als tot 3
complex.alleen practisch binnen de sterrenkunde beter ( tot)2 hetgeggeg als rekengeg als 10 verd.geg 10 als kuipers geggeg te lezen op te merken door te rekenen,
rekenend meerekenend als verschijnselen 4 geg licht andere2 golflengten alleen 1x tot 1x als punt rekenpunt.

En,voorlopig,ga na af te leiden tot een verschijnsel typisch q.m. in de astronomie //blijf in discussie voor theorie en practijk//.
{per 3001 2017,preliminary,doorgaand in complexe voorstelling 2×1x tot geschikt als 1x 2×2,gaat15 agorithmisch15algorithme als 1x(zonder)4,
en gaat als op 2 sneheden licht na tot als geg stilstaand,nul,
en,behalve voor energie,en verschil,mee,2×1x als 2×2x te rekenen ,tot groe,geel,behalve 1×1x door voor golflgeg geschikt,geschikter mee door door te rekenen 3golflengten 2 als geschikter versch lambda,doorrekend door tot 5de geg als punt niet te nemen alleen te rekenen,
en behalve deeltjes protonen,ander,alle fysisch bekende,ook bij ons,andere deeltjes,niet als fotonen,niet anders mee te rekenen door mee te rekenen axiomatisch alleen hier op ons laatste aanvullend geg als exponentieel het geg te rekenen,niet anders tot 1x als geg 5analytisch3 rekeningen simultaan na te laten,volledig op te geven.//discussie.

2101 201.
Journaal.
,,Losers”,leef op.
Het moderne establishment loopt op de klippen en hun elite springt er boven vanaf.
De eerste verlenging van pres.D.R.Trump gaat vandaag in.
Onze tijdgenoten,die de wereldmacht zochten in te nemen door het verstand uit te schakelen door het onderwijs af te schaffen,kunnen nu zij a gezegd hebben aan hun
b verder niet toekomen.
Meteen komen zij als analphabeten in opstand en jagen onschuldigen wereldwijd en in grote getale tegen de gevreesde ontwikkeling de straat op zonder het gegeven D3.Zij verstaan het gegeven niet,want het valt buiten hun sfeer.
Dan verschijnt hun voorman de popzanger als de laatste der Mohicanen,bekend als de complotman van veel fictie zonder feiten.Hij roept maar wat,weet zelf niet of het waar is en vergroot de verwarring .Daarbij ziet Mona Lisa zwijgend toe.
En daarmee blijft de toekomst aan hen,zoals ook aan ons,onbekend.
Daarvoor moet je bij een ander wezen.
Zo kijk ik er vandaag tegen aan.
Morgen zie ik wel verder en maken we daarna samen het bestek op.

2101 2017.
Journaal.
Komt er halverwege de periode v verschuivende magn.NP,2012 tot 2020/(2021),na geologisch laatste activiteit,,(heden), bij Nieuw Guinea,opnieuw,(hevige?) vulkanische activiteit nabij Nieuw Zeeland?
Uit te rekenen, en neem mee in de tijd als recent geggeg de activiteit als op IJsland geggeg als tijdlengte periode eerste activiteit bij N.Zeeland als geg,terug meemee
1×1x periode als kwadr,recent over de jaren in midden Italie als gegevengeg tot als recentste,beter,na tweede activiteit bij N.Zeeland,ook bekend,beter recenter bij OostPapua Nieuw Guinea,(heden),tot,en ga het alleen getaltheoretisch rekenend nagaand,een komende gebeurtenis bij N.Zeeland door te rekenen,voorlopig,en neemt anders zelf mee als geggeggeg,behalve N.Guinea door te rekenen,doorrekenend opmerkend als extra gegeven door op te merken als geschikt om te rekenen,doordoor te rekenen,en timesheet aan te vullen,,niet zonder practisch,reeel geg actueel binnen ,,Ring of Fire ” te nemen,waar te nemen en binnen de complexe voorstelling de extensie door te rekenen tot als berekenbare gebeurtenis,(de toestand voor N.Zeeland op te geven,evt niet zonder tsunami)//for discussion only,gaat na als aanwijzend 2 aftellend 1 als geg op te merken binnen ,,Ring of Fire” te rekenen in een rekening ineens,1x,1x door door te rekenen als de andere als geggeg nabij Nieuw Zeeland als berekenbaar door te rekenen,(preliminary,coming event,en de huidige N.G.aardschok als latente eruptie als geschikt geg als zelf binnen de ,,R.of F.” present te rekenen,anders een andere ,elders in de,, R of F ” wel als eenmalig aanwijzend geg 1×1x rekenend door te rekenen om N.Zeeland tijdig te beveiligen,waarschuwend,en vooraf lezen, functioneel 6 erupties (zonder)zevende lezend als 1×1xals geg lezend,1×1x1x als geg te lezen door te rekenen te lezen).
(Opm.Vorig jaar potvissen,nu bultruggen op/voor onze kust.Ook de laatste,de bultrug van vandaag,2801 2017 voor Katwijk, even van slag door veranderend magn.veld,of is deze te ver gezocht?).

2201 2017.
Journaal.
Hoe denken de rechters,werkzaam in de voorheen door A.Tasman aangewezen gebieden over onze huidige rechters,gezeten binnen de Spinoza-georienteerde raadkamers,
steeds actief,zolang het duurt als D-66-lidmaten,binnen onze schurkstaat,nu voor de identiteit van elkeen met KZV op zak, feit/en andere feiten als fictie niet anders/(ook andere feiten) nog voortduurt,voortduren,want het wemelt overal van de medeplichtigen,kleintjes en grote,is het niet bij de dienst voor zorgtoeslagen,dan wel bij de commissies,die over medicijnverstrekking gaan,en anders wel op locaal niveau bij het verstrekken en weer intrekken van vergunningen als bouwvergunningen en vele andere,als bijv.tapvergunningen,verg.A en/of B en bij het verstrekken van certificaten of het weer intrekken naar het aloude voorbeeld van het genootschap dan weer prominente rechter dan weer gevestigde advocaat.Uiteraard vliegt het geheel als systeem vandaag of morgen uit de bocht.Geen twijfel mogelijk.
En een zelfbewust parlement geldt als eerste vereiste daartoe.

2301 2017.
Journaal.
De drijvers in onze samenleving,de nieuwe elite,die ieder telkens dood en ziekte zitten aan te praten,doen er beter aan hun verantwoordelijkheid te nemen door hun mond te houden.
Zelf neem ik in mijn eigen zaak niets terug,omdat ik het leven gun,behalve aan mijzelf, aan elk ander,behalve aan de kip,die ik slacht, en het konijn,dat ik ongezien doodrijd gaat ook in de pan,omdat het zo leuk is te leven door te overleven,behalve het leven te leven om tussen de huidige Gestapo’s en de Stalingetrouwen te overleven,die ik dan ook ontloop,want ik deed geen vlieg kwaad ,maar ik lust hen niet.Het wemelt ervan,zolang het nog duurt.
De dood telt niet.
,,Losers” wake up,times are changing.

2401 2017.
Journaal.
Eerst kwam er een steen voor de ingang of achter de deur.
Daarna een balk achter de poort.
Vervolgens een sleutel voor het slot van de deur.
En met de Sioux zullen gematigde mensen best kunnen praten.
De toekomst is verzekerd voor de Keystoneline as we remember ( from on 1962).
Employment,competitive production and marvellous state-income to come for certain period of time.
Congratulation.

2601 2017.
Locaal journaal.
,,PYongyang”.
Waarnemers beweren,dat,na de parlementaire zitting van vandaag in den Haag, er nog veel lijken uit de kast zullen komen.Uit de ijskast, denk ik,uit de kleerkast en de meterkast,uit de brandkast veel en een paar uit de stofzuigerkast in de schuur.Het is ook niet zo verwonderlijk in deze periode van hun hoogstaande doodscultuur . Hun geld of hun dood is het.En niet veel anders.
,,Losers”,ga leven.Pro Vita.Mina,mijn Mina Harmonica.Proficiat;beleef het,je zult het toch meemaken,het sprookje is over,je trapt er niet in.,,Roodkapje and the lone wolf”.En de zigeunersenioren zijn onder dak,zoals altijd.

3001 2017.
Het acht uur journaal.
R.D.Trump wordt in de welbekende kringen van de Chinese multi-multi’s,de milliardairs, als een nogal links-progressieve politicus beschouwd.
En niet in het jaar van de slang niet , niet in het jaar van de rat niet,in het jaar van de slak & de ooievaar op de dag van de eendagsvlieg,zodra de koekoek haar ei legt in het nest van de spotvogel,en zodra U ontwaakt ,kaaiman, en dra beseft U,dat hijzelf ,de multi-multi,geen erfgenaam heeft,zoals Uzelf,kaaiman,ook niet.U bent beiden zonder toekomst.U beiden behoort nu tot de klasse der door Uzelf uitgeschakelde gedenivelleerden.Zelfdiscriminatie.De dood door eigen boerenbedrog.
Keren we terug tot de jaren van verstand en laten we het niet zo ver komen,dat onze laatste zwerver zich genoodzaakt ziet het eerste geschenk uit China, ons goed doorvoede Koalabeertje, op te moeten peuzelen om te overleven.

Medisch dossier exclusief second opinion/verhoging.

8 december 2016

Nu de wetgever toestaat,dat verzekerden hun medisch dossier mogen inzien,blijkt in mijn geval,dat in de practijk hier de hand mee wordt gelicht.
In mijn geval worden de gegevens vanaf 2812 1981 verstrekt tot de datum waarop de second opinion werd gesteld.Daarna blijft het dossier zonder toevoeging van second opinion.
De verstrekte gegevens zijn grotendeels als foutief aan te merken voor zover ik mijzelf ken.Men kan ter vergelijking de door mij in deze blog vermelde feiten opmerken,(en de aantekeningen uit 1982,die ik meegaf aan de advocaat genaamd Wesselink naar ik mij herinner).)
Na de datum van uitbrengen van de second opinion,moet het dossier als vervalst worden betiteld,omdat de laatste waarheid telkens ontbreekt vanaf de jongste dag van eerste opname tot laatste gesprek met de bevoegde second-opinion arts,ongeveer 18 jaar later ,nu ongeveer 16 jaar geleden.
De vordering a Euro 5177,89,zoals gesteld in de dagvaarding uitgebracht door ,,GGN mastering credit” zal door mij niet vrijwillig worden voldaan.De reden blijft duidelijk.Ik heb recht op een verplichte ziektenkostenverzekering niet zonder een onvervalst medisch dossier.Mijn eisen en bezwaarschriften over de periode vanaf 0101 1982 voor zover nog van toepassing, neem ik niet terug.
Beleefdheidshalve zal ik,deo volente,ter zitting dd 1001 2017 verschijnen en de rechter,mocht hij open staan voor mijn verweer,ervan in kennis stellen,dat ik niets terug neem.

Note.
En merk hier al op,om andere manipulaties tegelijk uit de wereld te helpen,merk tenminste de check van F.K. Ewert op , die natrok de door NASA verstrekte gegevens,(van het ,,Goddard Institute of Space Studies”).Volgens hem wordt een scheve voorstelling van temperatuurdata gegeven ten gunste van het IPCC-beleid en om financiele en andere machtsbelangen veilig te stellen.Ook andere wetenschappers,ook andere NASA wetenschappers beschouwen de GISS geg als inferieur.Typen als door ons opgesomd.(lees terug),aanwezig in het gevolg van bijv. onze eredoctor Broodheer in Nederland op zijn smalst kunnen het niet alleen af,al die klanten ,die mede- lakeien en ja-knikkers,die meelopen al die livreiers,die meelopen , gaan als al die als galeislaven trekhonden als analphabeten en zij zijn zonder gezag…Die gaan, na Apollo te beledigen ,en godgeklaagd,zij hadden Artemis’eer geschonden door de natuurwetten te verkrachten,zij gaan….,Gaandeweg zie je hen niet meer terug.Zij gaan ten onder.
Internationale solidariteit,losers,is ook wel eens gewoon gekkenwerk.Houdt de eer aan jezelf.
Grote en kleine zelfstandige denkers doen er volgens mij goed aan niet te lang stil te staan bij de horden would be machthebbers als bovengenoemden.
Zij doen er beter aan,lijkt mij, terug te lezen in deze blog om zelf ook na te gaan het bewijs voor 2 gr Celsius temperatuurverhoging,dat ik erin weergaf,nadat anderen er mij in alle bescheidenheid op hadden gewezen.Ieder zonder afgeschaft onderricht kan het verstaan.

1712 2016.
[Onze vriend zal het hele heelal wel van A tot Z kunnen dooorrekenen,zo men wil van alpha tot omega.Onze andere vriend weet meer. En ik weet ook iets.Ik weet,dat wij met elkaar meer weten dan onze aardse rechters in deze periode. In de Lage Landen Leegte ook? (De vraagstelling is alleen wetenschappelijk bedoeld)].

2112 2016.
werkopdracht.
schrijf zelf beter uit,beterend uitschrijving ineens uit,
opmerkend 3 nagaand 2 als 2 behandelend bepalend(andere) 2
(en) als (Bepaling+).1x,gaat ,lezend 2×3 punten ,,Eindverantwoording” lezend als geschikt het geg,,het geg getaltheoretisch analytisch geschikt,geschikter 10 cijferig als getal,analytisch 100 complex zonder 100(e) als geggeg 2complex,
tekenge duidelijk analytisch 35,(135),enz tot 115,!X
en Pappus,(Poncelet),alleen Poncelet complex als toi7,1x (zonder Poncelet 3
stellend 2×2 spiralen 2specifieke mee,1×1x als elliptische projectief geschikt.lengte lezend,de andere ruimtelijk 100 projectief 10,
gegeg als 1X,(Aanw:tekengeg 115,1X) voldoende elk kegelgeg in voorstelling betrekkend,tot stellend,
werkt zelf 1X,
bij ons,voor Cruithne en Maan als zelfde punt 2 complex data 2 tijdsippen,(elk uiterste afstand tot ons) duidelijk en 2 andere 1 als derde punt, als 2 (andere)1 hetzelfde,zonder als verschuiving (Cuithne lezen) en stelt alleen als versch. bij maan tot uiterste stand bij ons vanaf Aarde ,anders niet theoretisch in de practijk anders niet hier in de sterrenkunde anders niet bij ons anders niet,na 2037 door tot na 2037 +1, als 1x door als geg na 2112 en als geg na 2121 (Aug.) als verschuiving,1xals geg, leest alleen in de tijd 2geg1 als geg tot als poolstertoestand Ruitertje mee tot als toestand andere toestand anders alleen per 2212 alleen binnen model heelal 17 als eenzelfde ander punt,gereed,leest meelezend gereed,1×1x als geggeg Cuithne als geg gereed na jaren 79(e),Maan als geg gereed na jaren 179(e),resp timesheet te lezen,2106 en 2206 te lezen,te rekenen,duidelijk te lezen,anders niet zuiver door te rekenen,tot als geg nieuwe poolster zuiver zuiver rekenend meerekenend op blijvend geg algorithme 15 te rekenen,
en,opdracht,
tot vlg poolster doorrekenend te rekenen,mee te rekenen,niet zonder andere lichamen,objecten en manen binnen ons stelsel v zon en planeten,als toestanden,behalve van Aarde en manen,andere objecten planeten in hun toestanden na te gaan als geg niet zonder hun manen beter mee door te rekenen in kaart te brengen.Aanw.:lees wel de vorige blogtitel onder datum 2112 2016 door,desd timesheet gereed als aanvullend 1×1 gereed en volgend probl ,materie als probl. als in logic scheme het probl, gaan wij niet verder na,onderzoeken wij niet,niet ons probleem niet.

2812 2016.
zoek een entry,
doorgaand nagaand opmerkend als extensie beter in studie na te gaan te nemen,
spreadsheet als geg geg anders door te rekenen als te stellen,
wel nagaand
fysisch kleine deeltjes als mechanisch als quantumtheoretisch quantummech doorgaand nagaand theoretisch fysisch door
als deeltjes door als gegggeg lichttheoretisch
(zonder) 3 deeltjes4 als geggeg hyperb,1x niet (niet) door als hetzelfde geg
hyperb 100 als 10,1x niet niet anders 2×1x als 1×1xals geg onvoldoende bij ons in deze studie door
gaat alleen door door te rekenen alleen
complex 10 als tekengeg (cyclisch) geschikt,geschikter door in deze studie
verschiuift 1x 1x niet anders zonder energieprobl als het laatste 1x,1x als 1X zonder energie in heldere voorstelling,complex,practisch
wel beter na te gaan,reken zelf anders,verbeterd rekenend ,doorrekenend tot unificatie,practisch,specifiek als fysisch,speciaal als astronomisch tot de volgende als de laatste uitbreiding gerakend te rekenen,door te rekenen,
rekenen,rekenen,doorrekenend te rekenen,
verschuift niet,rekent als tot 1/2,en rekent alleen als terug,door door alleen door als geheel door,golftheoretisch voor licht alleen, niet zonder +1/2,1×1x mee als sralingstheoretisch geggeg,als mee te rekenen als rekengeg als door te rekenen 3/4 als tot -!,1x rekenend zonder versch.,1Xniet 1x,,gaat alleen te rekenen doorrekenend geschikt,geschikter,golflengten 3 golflengten zonder 1 als 2door,(andere)getaltheoretisch door,1×1x als geg door door als tot 2 door,(Aanw.:iets meer,als geg om te lezen alleen om te rekenen),
en,
ga,voorlopig na, door te rekenen te rekenen,punten 100 punten doorrekenend,(Aanw.:punt straal te rekenen),
narekenend als geg lich.als halve ,,eiv.” lich.,eiv. erbinne,erbuiten,als om 1/4 erom,(teruglezend bij ons in de blog),op afstand als op 3/4 geggeg te rekenen,projectiefmeetkundig als projectief10 door te rekenen tot 1x 3punten 1 geschikt als 2 andere mee,geschikt,geschikter in complexe voorstelling,tot heelal model 1complex door te rekenen door door tot als complex2,(duidelijk model heelal eiv.lich alleen in de natuur hier in de sterrenkunde behalve eenmalig,1×1x het universum,hier te rekenen als op schaal 100 terugrekenend alleen eenmalig 1×1x1x als geg in rekenmodel,miccroschaal 100 punten model te rekenen// DISCUSSION pse//
Opm.:gaat ook na, ontwerp v moderne chips na,EUV-chips.

3112 2016.
klimaat.
de betere data komen per satelliet door,
de aangroei van Antarctica-ijs,(lees deze blog terug),tot op en nabij,op afstand op en nabij,Australie,reeel als gegeven op te merken,te detecteren,
en over de verschuivende als pool,de magn. NP lezende te lezen, tot de uiteindelijke toestand tref ik heden nog niets voldoend aan,(op internet gissingen slechts).De tijd werkt voor ons.Wait and see.The Isle of ,,Pr. of W.” nearby,within sight in due course.

3112 2016 23uur55.
Raadt alle echte ouders van kinderen op de wereld gezet m.b.v. de kliniek verbonden aan de universiteit van Utrecht aan,
om een onafhankelijke DNA-test te laten uitvoeren.
Want je leeft in een schurkstaat,tenminste zolang, tot ,dadelijk,na de volgende verkiezingen, het ,,Gestapo-& Stasi- deel” van het parlement inrukt.
Laten we hopen,dat de toestanden,vooral op medisch-juridisch terrein, daarna niet verergeren,eerder iets verbeteren en er eindelijk vragen gesteld mogen worden in het parlement,vragen,die ook nog beantwoord mogen worden.
Wie de waardigheid van de mens niet in acht neemt,dient voor de rechter geleid te worden om zich te verantwoorden tegenover deze ouders en deze kinderen als losers en tegenover ons allen in deze gemeenschap,onze samenleving.
Overweeg het natuurrecht te overwegen.

Werkaanvrage.

5 december 2016

MEMO voor onszelf..
Het peerd van ome Loeks is dood.
herinnerd per 1506 2010/beter en actueel terug per 1206 2016/terug,door,
door tot 1962 terug,door door per heden op Sinterklaas 0512 2016,
als aanvrage voor werk,bij de spotter,de betere birdwatcher,die naast Schiphol ergens achter het ,,Kopje” (van Zandvoort) te voorschijn kwam,
en zelf toentertijd het licht zelf,iets vooraf aan mij, het levenslicht ook mocht zien.
MEMO.
Het peerd van ome Loeks is dood.Hardstikke dood.
Eylazen,ja toch maar verder.
Lees even mee:Goedels vermoeden bewezen,behalve bij ons,en 1x buiten de theorie,
zal het zo gaan,gaat ‘t fysisch bij ons als bij Heissenberg als bij ons als electromagn,behalve+1 ,1xelectrisch,behalve 1 1/2xmechanisch (en)of te beschrijven beter uitdrukkend
als geg
als electrisch als electrmagn mechanisch (en)als golfmechanisch qm
en/of,terugdoor lezend te rekenen en/of,

(als aanw:,en zonder Gaussgeg,(getalvlak niet, niet teken niet) behalve de getaltheoretische geg, bekend hiervoor Euler deelvlak halfvlak begrensd,als getalvlak zonder1 punt erbuiten 2complex niet (en zonder) 1X niet Gauss integr niet,ook niet 1x niet als tekengeg niet,duidelijk,hier,1x als 3complex10,(lezend niet lezen),1×100complex,niet lezen,rekenend,doorrekenend 1×1x, (beter) 100 analytisch,Notatie 1x ,1x
en,verklarend, gaat tot Riemanngegeg als erbuiten,( Aanw.:buiten vlak als vlak plat vlak als erbuiten) mee mee 1×1x punt mee te rekenen en als plat vlak als te vereffenen als efficient,(zuiver zuiver rekenkundig) te rekenen door te rekenen behalve stelsels als 2stelsels melkweg st2 andere,1x mee door 1×1x als tot in eindtoesdand ons modelheelal 17 concept gereed.wel,wel duidelijk,binnen ons model bij start up 2×1x) als geg 1×1x als geggeschikt,(geschikter),[onder doorlezend}
en/of onder doorlezend als 100(als) hyperbolisch 10 als kwadratisch,wijst aan,telt af
2x1x als 1x1x als geg als Riemanngeg te lezen, als bewijs te rekenen,beter [Notatie],1×1x]

Quantummech,(Aanw:duidelijk gaat door als geggeg Hamilton ,Descartes als 3/2 terug,door,Hamilton geschikt geschikter terug door
als kringintegraal tekengeg te lezen,lezend te rekenen simultaan doorrekenend te rekenen(d) geschikt (en) anders als geschikt (geschikter) mee ,Jacobigeg als geg (d+1) anders te rekenen,3simultaan2 bij ons,beter als analytisch negatief,doorrekenend ineens op Notatie,1x,1x te rekenen,

als discussie openen,
en gaat het verder,wel bij jou wel,ook verder alleen met een tensortekengegeven?
Hoe,spotter,kom jij anders aan jouw aanvulling op Laplace/Lagrange als zou het, alle gebeurtenissen in het hele heelal bewijsbaar zuiver door te kunnen rekenen als zou ik het als jii ook kunnen kunnen,door te rekenen door tot onbepaald lange tijd door te rekenen?Leg het toch eens opnieuw uit..Het heelal is toch (on) begrensd en in de tijd,lengte tijdlengte als translatie negatieve (en) mee tot laatste geg te rekenen op getaltheoretisch geg te rekenen,lengte als 2complex punt wel meerekenend,terug,door,1Xtot negatieve te rekenen,(blogtitel ,,Eindverantwoording”geeft aan) ,en werkt,werkt hier,1X als geg alleen als tekengeg als nalatend Gaussgeg als hyperbolisch10 als kwadratisch het geg,10 analytisch, 1X
(alleen kwadr+1,als1x geg exponenetieel als in N erbuiten geg,behalve 2,1x niet,de andere als exponent ,alle, tot 10,behalve 1x als 7 nagaand de andere wel als Maxwell wel als geschikte(n) opmerkend exponentieel als exponenten,tekens- alleen Aanw.:translatie,eenparig versneld rechtlijnig,gewone getallen tekengesch.voldoende te rekenen,tot 1/2 te rekenen door binnen complexe model als rotatie door te rekenen,negatief als complex door te rekenen te rekenen,gaat als zelfde als compl geggeg,snelh zelfde als versn,1x(exp+1) als dezelfde neg te rekenen,opvattend rekenend op Jacobi als geg (d+1 te rekenen),door tot als geg als +1/2 te rekenen,voldoende voldoet Hamilton te rekenen,rekenend op ander geggeg als Riemannintegraal voldoend rekenend,door door te rekenen,alleen inhoud alleen voldoende mee doorrekenend,door door 1x complex 3/2 lezend,wel te rekenen,door te rekenen,en spec.als tot 15 algorithme voldoet te nemen,wel te nemen te lezen,tot laatste geg Kuipers geschikt te lezen,te rekenen,gaat alleen en rekent alleen simultaan 3,rekent zelf als 8 analytisch q.m als product,(1/2.1/2.1/2),wel doorrekenend in theorie tot als bewijs,als berekenbaar ,analytisch anders niet erbuiten in de sterrenkunde anders niet 1X ,als aangegeven, hiervoor,Quantmmech. nu volledig).
toelichting,
als tautomeer,wiskundig,
in voorstelling nemend,
alleen als lijnen,vlakken,punten+1 alleen,
en in ons stelsel als 1X verschuivend lezend tot als geg binnen onze melkweg als (geschikt) 1×1 punt en 1x een ander binnen onze melkweg als erbuiten 1punt (ander)stel te lezen,lezend 3punten 4,1x als geschikter tot als geg bij ons bij de zon binnen ons stelsel zon en planeten niet alleen,ook als hiervoor te lezen als toestand Aarde,maan hierna en tot hier doorlezend actueel ,ook terug bij ons als gegeven op te merken,als toestand veranderend binnen,buiten Aarde tot als pool magn (en)veldlijnen1 lijn punt alleen 2complex alleen,en
gaat als verschil als gesch. als kwadr negatieve alleen, te rekenen,rekenend -1 als +1 als -2 door als tot -3,rekenend 3 complex 1x,1x te lezen als geg door te rekenen te rekenen (imaginair)
1x als complex 2 door te rekenen,de (andere) 1×1x als gegeven
en merkt op,dualiteit magn NP Aarde opmerken,
in melkweg ab zonder cd als – ,(Aanw: een situatie opmerken,merkt op 2×1x als 1×1x),
en ,wel nodig,
1×1x als punt,merkt op,op te merken als hetzelfde
leest terug,merkt op,rekent door,(Aanw:leest vanuit ander stelsel,niet onze melkweg door bij ons tot bij onze zon,
onze maan van onze Aarde,en andere punten 2punten vooraf,actueel,leest (d) als (d+1),
rekent door,rekent als rekenpunt als gegeven rekengeg door,1×1x als geg. door te rekenen te rekenen.(timesheet aanvullen,logic scheme tot vlg probl.*NOTE).

Vat samen,
hiermede duidelijk voor ons als geg per heden en in de nabije toekomst,hemelverschijnselen aan zon en sterren te beschrijven,ook wel andere te beschrijven,te berekenen als vorige als bij ons in deze blog,en niet alleen door te rekenen tot buiten ons stelsel melkwegstelsel,ook in ons stelsel erbinnen in ons stelsel van zon en planeten erbinnen ,en
niet alleen als aan planeet Aarde,satelliet Maan bewegingsverschijnselen ,*NOTE aan satelliet Maan op te merken,over ca 100 j duidelijk waar te nemen en apriori door te rekenen,ook per heden,voor ons duidelijk,en duidelijk voor allen waarneembaar actueel het veranderend klimaat ,wel als verschijnsel door te rekenen bij ons vooraf,( en voor temperatuur verhogend binnen de aardatmosfeer tot+2gr Celsius,vooraf het bewijs,terug te lezen in deze blog, de toestand 2gr verhoging in 2020/2021 bereikt).

Wat zal/zou ik nu gaan doen?
Weet jij veel?
Zo niet,en dan niet anders niet,
{behalve behalve komende verandering in beweging Maan (2120/2121),als simultaan,(in 2037),rekent simultaan doorverandering in beweging Cruithne mee door,hierna in deze blog}
komt tijd komt zorg en zien we later wel verder.We houden het hier even voor gezien,we weten te weinig,het is niet veel//OKAY?
Opm.de maanden vanaf medio Aug,Sept. Oct,Nov en tot 1 Dec 2016 ,behorend bij blogtitel,,,De toestand van de rechtstaat anno 2016″ zijn uitgevallen en present in de cloud bij fa Strato,(binnenkort volgt herstel).

1312 2016.
*NOTE.
Aanw:als entry in doorgaande studie nagaand
(zonder)Neumann als geggeg als afscheuring cilinders hyperbolisch als geggeg hyperbolisch als geg zonder(zonder) 1x hier in de sterrenkunde alleen 1x zonder
bij Aarde,Cruithne alleen,,behalve 1x 1x als geggeg tot 1 1′2x bij ons in complexe voorstelling zonder doorboring niet anders 1x als verschuiving ,(Aanw.:Cruinthe beweging waarnemen),alleen het geg rekengeg als 1.5x,wel om timesheet uitbreiding door te rekenen, en logic scheme aan te vullen,
nu het gaat,doorgaat als (getallen) alleen,tot 5 als negatieve alleen,terug doorgaat als in het complexe rekenen,als simultaan te rekenen, alleen als tot het bekende geg (5,3) alleen in de sterrenkunde hier,practisch als te rekenen meerekenend als tot 5 analytisch mee mee ,gaat ‘t als 1×1x
alleen in het bewijs,als berekenbaar voldoende voldoet ‘t waarneembaar als geggeg voldoet’t als in theorie bij ons in de [Notatie],1x,1x zelf het bewijs. //discussiepunt Cruithnegeg. vooraf door te rekenen,doorrekenen.Okay?
(lees terug als geg,leest hyperbolisch 10 als hyperbolisch als 100 het geg alleen 10 als kwadr als theoretisch geg negatieve theorethisch alleen,rekent 1xx,practisch 1×1x als geg door als geggeg in progr,1×1x1xals geg door in rekenpramma geschikt door) .
1512 2016.
vat op ,in voorstelling te nemen,toestand per 2120),
gaat na,beschrijft bewegingstoestanden Aarde en manen2,merkt op,rekent zelf door,
gaat als cilindrische opschuiving afschuiving na,schrijft als tot halverwege,(lezend in tijd),
gaat door,opmerkend 3 bewegingen 2,*AANW:hier zonder4 bewegingen,beweging niet van de zon langs hemelgewelf ,hier niet als een verschuiving van zon langs hemelgewelf,niet nagaan,,ook niet over lengte als punt niet, hier niet nagaan niet),
opmerkend als bewegend 3 lichamen 2,Maan en Cruithne om Aarde om anders tot 1/2 (tijdlengte),verder door tot 1/2 door,door tot als 1/2 in komende toestand (2120),
gaat Cruithne om Maan tot als 1x als andersom,(leest als andersom bij Maan) 1/2 voldoende,(tijdlengte 1/3),gaat door,schuift iets op,(Aarde op iets kleinere afstand),schuift door,(in de tijd lezen,vlg tijdlengte1,2 lezend ,tijdlengte 1/2 voldoet als 1/3),schuift iets verder op,(dichter bij),voltooit omloop,Aarde om Maan op ruime afstand,als de ruimste (als voorheen ,beschrijving bij ons),en gaat Cruithne eenmalig 1x,1x)leest na 100j,vanaf 2020,1x als 100x als onveranderlijk Cruithne om Aarde om, tot in 2121,specifiek Cruithnegeg ,2×1xals geg Om,1×1xals geg rekenend (alleen Cruithne alleen Om, rondom Maan om),keert terug,gaat door als in de vorige toestand,(als laatste toestand hiervoor,de beschrijving terug te lezen),leest,rekent zelf resonantie(s) baanresonantie(S)door,lezend vereffenend doorrekenend te rekenen specifiek specifieker, (iets anders).verbeterd na te gaan,(en beide voorstellinge als kegelv.st. meenemend).

1512 2016
voor objecten zon,Aarde ,Maan en Cruithne anders,
en buiten ons stelsel melkwegstelsel 2×2 andere tot erbinnen als vijfde 2lichamen (zonder) vierde 1x,
nagaand 4 stelsels cilindrische vlakken deeloppervlakken,lijnen als punten reeel complex complex,vlakken2 complexe geschikt als punten complex na te gaan mee als geg bij ons in het stelsel,alleen als stelsel v zon en planeten alleen zon .Aarde,Maan (en Cruithne) als stelsel,stelsel als bol als punt vijfde punt,1x(zonder) vierde 5punten 3 terug rekenend te rekenen,niet zonder andere programma als deelprogr,als geg 5 tot 2 terug te rekenen,wel duidelijk, doot te rekenen punt (zonder)de laatste als Cruithne 2×1x als 1×1x,leest .lees niet doorboring niet,leest niet doorboring niet door,(te complex),doorboring afschuiving niet,leest als verschuiving roterende Cruithne op te vatten R(R-1/R) als geg niet een baanresonantiegeg niet,rekent analytisch,hierna duidelijk,(Opm.rekent analytisch,alleen complexe rekenen alleen geschikt,niet anders).

geg in exponentieel grote aantallen waarnemingen door te nemen waar te nemen door te stellen binnen 10perioden3 als geschikt kwadr
theoretisch zonder Neumanngeggeg als gehele getallen bij ons ,door,terug door (en) zonder geg Gauss 10S,ook niet tekengeg niet,niet nagaand,
rekenend op geg ander geg als Hamilton geg (en) mee als Jacobigeg mee
als te veel d.(d+1),gaat 1x mee na in de natuur alleen bij ons hier in de sterrenkunde alleen, 1x,1x,
leest ,leest analytische ruimte 23
als te rekenen 1x,1x te rekenen model 17 heelal door te rekenen,4lichamen 3 doorrekenend,als geg tot berekenbaar bewijs te rekenen,zon,Aarde,2 manen
gaat 2×1x anders tot laatste geg als geg Lagrange laatste geg bij ons recent terug,als gehele getallen geschikte 1×1x als geg geschikter door te rekenen,
theoretisch 1x als geggeg hyperb 4.3 te rekenen als enig geg doordoor te rekenen 1x,1x,(Aanw:mee als hyperb als 100 als kwadr alleen als- mee)
tot als geg in bewijs als Cruithne in complexe voorstelling 1x als doorboring afscheuring hetzelfde als geg te rekenen,doorrekenend,alleen reeel,1xals verschuiving op hetzelfde geg als en geg te rekenen, lengte als punt,(baanresonantie verschil niet verder geg ,R-1/R niet,niet een geg),wel getaltheoretisch alleen analytisch 1X3 alleen volledig alleen te geef,
nu geg te programmeren en op waarnemen te rekenen,programmmeren en model 17 heelal uitbreiden door duidelijke bewijzen.
[#Bepaalt,1x aan te wijzen toestand Cruithne 2 veranderend1 veranderlijk1 toestand aan te wijzen binnen tijdruimte zonder Descartesgeg 4.3 en niet 1x niet als geg (3.2) niet door door te rekenen, tot Notatie,1×1x,vooraf aan waarneming door te rekenen, door door te rekenen door tot tijdstip, als tijdstip stilstand te rekenen op waarnemen te rekenen, door door te rekenen,wel doorrekenen,roteert een tijdje zelf niet en verschuift wel een tijdje,tot berekenbaar bewijs vooraf door te rekenen,(on)voldoende als bewijs,
## ruimtelijk zonder 4.3 geg door projectief rekenend door zonder het volgend probl. 2/3 als -1,1x niet probl niet,
werkt 1x tot 2,1 zonder zon,Aarde,Maan als bol niet,niet anders als punt rekenpunt te rekenen rekenend in het complexe rekenen het geg te rekenen,door tot 1x,x door te rekenen
als tot 1.1 geschikt door,
alleen tot 1/2 door te rekenen te rekenen tot als geg complex 3 als geg te rekenen ,uit te schrijven 1/2.1/2.1/2,(voldoende)bewijs
###voldoet als berekenbaar bewijs,
art blogtitel ,,Eindverantwording” doorlezen,teruglezen,duidelijk voldoet als bewijs voldoend.
*duidelijk volledigheidshalve,ook volgend,verdwijnende sterren,(1 ster als geschikte), aan hemelgewelf,andere optie voor halve kegel als model volgend,beide opties nagaand,anders niet beide geg kwadr 5 tot 3 als geg als geg meegeg kwadr 5 tot 2 mee,anders niet niet anders ,als lengte anders niet veranderende baanlengte tijdlengte voor Cruithne anders niet voldoend als vollediger bewijs,
Aanw.:als geg als circumpolairen lezend en eenmalige,sterren,geschikten,geschikter te lezen,waarnemend tot als1 ster op te merken,waar te nemen ,waarnemen,,opmerkend als enige voldoend de veranderende eenmalige als (retrograde) baanlengte(,tijdlengte Cruithne in kaart te brengen,(wel projectief),
en
op te merken als aanwijzend vermoeden, als geg te onderzoeken,door te rekenen als dualiteit 1x,1x,als bij Polaris,Ruitertje in 2037,Maan,Cruinthe,gaat als een binaire geg te lezen,lezend tot maanbewegingsveranderingen,(63+21 als geggeg+1 als 85 (Aanw.:lezend als j,2037 tot 2121 als geg lezen), te rekenen,1×1x als geg,als een verschuiving,als de volgende,vorige,simultaan als verschijnsel(Cruithne om Aarde vanaf,in 2037 als een verschuiving en als anders doorgaand als om Aarde om (en) maan om Aarde doorgaand als anders,reeel 2037anders (en) tot 2120 als tot in 2121(Augustus),als anders,samen 1×1x1x als anders,*lees terug bij ons voor de maan en vul hier aan). terugrekenendrekenend,door zuiver te rekenen als verschijnsel in 2037 te rekenen,niet zonder het andere,als verschijnsel in 2120 als tot in 2121,zuiver zuiver simultaan te rekenen doorrekenend als berekenbaar bewijs.
(verklarend,zonder e-problematiek,het geg als een geg,als verschuiving, te lezen,1x als geg Cruinthe te lezen,toestand Cr. 2037 lezend,doorlezend lezend,als geg door,als verschuiving,1x te lezen,toestand Aarde 2120/2121 Augustus bij ons als uiteindelijk in ieis andere toestand Maan blijvend als dezelfde,in iets andere, (alle), toestand(en),elk iets anders, te lezen door te lezen te lezen,beschrijvend volledig te beschrijven,gaat alleen door toestanden 2 toestanden als tot 3,(Aarde,Maan,Cruithne) simultaan door te rekenen te rekenen,1×1x1x als geg te rekenen,rekenen,wel simultaan rekenend te rekenen,
en te programmeren,tot hier wel duidelijk,stelsels 4 stelsels melkweg stelsels,elk spiralen 6 duidelijk wel ).

2112 2016
en,andere toestanden,alle toestanden bij maan Aarde niet alleen mee en beperkt tot ons zonnestelsel niet alleen,tot als binnenplaneten+1,(t/m Mars lezend) 6objecten,planeten4 niet alleen,alle onzer planeten en hun manen niet alleen,gaat als geg 9,4 het gegeven,*voorlopig) te lezen,E… het gegeven te lezen,mee,meelezend,geg aanwijzend sterrebeelden Cepheus,Zwaan,Lier als geschikte poolsterren de toestandren,elke toestand,te lezen ,als bekende geg te lezen,reeel als verschil,tot 3 als geg ,negatieve verschillen te lezen,tekengeschikt,1x anders tot ruimtelijk 4/3 geschikt in theorie bij ons bekend 1x als verschuift zon ,lengte als punt lezend,(bij ons hiervooor als tijdpunt in timesheet bekend),doorgaand ,gaat ,en 3.2niet een probleemtijdprobl niet, gaat als geg 3.2 gewoon anders door,door door te rekenen geg 2.1 als geg door door te rekenen,tot 1x als geg 1.1(andere) te rekenen als tot 2 complex door als in voorstelling doorrekenend te nemen,in theorie beter in voorstellijng doorrekenend te rekenen,door te rekenen,(behalve) tot hier fysisch licht in theorie,1x, behalve licht,energie,materie in theorie,1×1x als fysisch geg materie,antimaterie meerekenend,tot 1×1x1x als geg door te rekenen ,fysisch ook in de sterrenkunde//(men is er mee doende,men maakt vorderingen,wij weten er verder niet veel van af,it’s up to them).

3012 2016
verv op 2912 2016,(opgenomen als op 2812 20160,lees door:
(en anders) als electronen fotonen 2×2 ,elk in een straal 3 als 3 in een straal,als tot 3 anders te rekenen,door te rekenen,doorrekenend,rekent zelf door,1x anders als terug te rekenen bij ons na te gaan,
en als geggeg anders als geg 2punten4 rekenpunten anders als rekenpunten2 als simultaan door te rekenen als rekengeg simultaan simultaan rekenend nagaand als op afstand gesch.3complex tot 2 andersom,!X als simultaan tot als 2 getallentheoretisch analytisch geschikt, geschikter ,gaat niet anders,anders niet Bepaling,1×1x1x als Bewijs anders niet.

De toestand van de rechtsstaat anno 2016.

13 juni 2016

Onze rechters deugen niet,onze politiemensen deugen soms niet en de justitie deugt meestal niet.Onze gerechtsdeurwaarders deugen evenmin en onze ziekenhuisdirecties zijn van het minste allooi.
Onze kamers deugen niet.Onze bankdirecties vergaren en beroven ons samen met de providers van alle rechten.
Onze journalisten spreken steeds met gespleten tong uit eigenbelang.
Onze chirurgen en hun knechten verrichten als Mengele proeven op gezonde en zieke mensen,ongewild en ongevraagd,en niemand zegt er iets van.
Vervolgens besta ik het te beweren ,dat onze rechters niet deugen en ben ik zelf nog niet aan de beurt.
Alle leven zonder rechten komt in gevaar.
Men vindt zich bereid zich aan allen te vergrijpen.
Het leven wordt per onderdeel versjachert en verramst.
Een woord van protest is op zijn plaats.

[En daarom nodigde ik ook al eens de hoogste rechter in den lande uit tot een gevecht op de vuist ,den dood ten gevolge hebbende.Hij liet het afweten.En het moet gezegd worden, zijn verontschuldiging kwam geheel overeen met de waardigheid en de eer van zijn ambt.Ik zal het niet vergeten].

En een minister,die zegt ,en in haar geval betrof het wetenschappelijke vooruitgang in de medische wereld, ,,laten we toch maar Engeland en USA in alle ideeen over leven en dood ,toch maar volgen….”,spreekt met weinig kracht van woorden,zoals haar collega toen,die vaststelde,dat de temperatuur van de aardatmosfeer stijgt door toedoen van koolzuur,omdat de meeste van haar vrienden,klimatologen,dit nu eenmaal geloven,…toch maar volgen,toch maar geloven….
Dat zijn geen argumenten.Wij blijven zelf denken,typisch Nederlands houden wij de norm zelf aan,en geven mede de norm aan voor zover we het zouden kunnen en er toe in staat zouden worden gesteld en niet buiten westen worden geslagen door zo’n Mengele-type van heden ten dage.

2306 2016.
Het zal opnieuw tot foute rechterlijke uitspraken leiden,zodra in de discussie ,en in de discussie over energie en klimaat staat het ieder vrij om zijn woord te laten klinken-,horden denken hun woord onbescheiden alleen als het ware te moeten laten doorklinken door daarbij de vrijheid te nemen de inbreng van deskundiger deskundigen weg te nemen.Men kan het onderwijs wel afschaffen,maar het verstand nog niet./Isfahan.

2506 2016.
Beedigde heren gerechtsdeurwaarders consumeert toch vooral herenkoeken veel.Daar wordt je heel veel heer van.En het is veel beter dan billekoek naar de farmaceut fabrikant meedeelt.Luistert toch naar Uw beste vriend.U maakt hem niet murw.Hij vermaakt Ulieden tot lone wolves en raakt U dan vanzelf wel kwijt,U heren verwarde personen.En, koekhappende heren,mevrouw de minister stelt buiten adem,luchthappend, zojuist voor verwarde personen 4 dagen op te willen laten sluiten voor onderzoek,bij U ook te doen ter ontwarring van Uw rekenregels,om de rechter te helpen bij de klachten,die massaal vanwege U op hem afkomen.Wie denkt U wel,dat U bent?U bent helemaal niet van de dienst der belastingen.U vergist U.U bent verward en wordt door Mevr. de minister zelf wel ontward.Ik ontspring de dans voorlop[g,want ik maakte vrienden onder psychiaters.Men,patient, zegt dan ook ,de meeste van hen worden op den duur zelf collegae. /Het Chinees kent 625 tekens.

0807 2016.
Weer serieus, gaan wij niet bewust op weg om te beledigen en te kwetsen en te bedriegen.Maar wij wensen wel de waarheid te kunnen spreken,en blijven bereid ons erbij voldoende in te houden,als het ons gelukt.Desondanks: men heeft er in alle verwatenheid een grote rotsooi van gemaakt in Nederland en niet voor mij alleen.Afblazen is beter lijkt mij. Democratie zonder gezag, weg ermee.Weg met de schijndemocratie van de betweter,die alles beter meent te weten zonder scholing.Bekrompen blijft hij.En.alleenspraak van Uebermensch,Superman weliswaar is het waar,blijft het waar, zijn woord zal nog inhumaner aankomen ,hij blijft dan de ene alwetende grote boze blinde geest.Maar men kan zeker niet,nu ook niet, veronderstellen straks nog wel te kunnen kiezen tussen Scylla en Charybdis te kunnen kiezen.Wie zijn verstand niet gebruikt moet gaan,er aan gaan,ten ondergaan.Er valt hier niets te schipperen niet.Het gaat om leven en dood.De zon gaat ook op voor de doden.Zij,die tot nu toe niet mochten leven.Zo hoort het.Men behoort tijdig te kiezen tussen leiding met respect of criminogene leidinggevenden.Straks is het te laat./Asbestgolfkarton.

0907 2016.
voorlopge losers,thermodynamici en electrodynamici,dat zijn pas analytici die academici politici ,die energiepolitiek verkopen en om alle andere gewonen, klimatologen ook,en burgers ook ,voor te kauwen wat niet waar is, tot zij er zelf ook niet meer in geloven,maar wel zullen blijven zeggen,dat ze het nooit zo gezegd hebben,want dat zou onwaarheid heten en liegen, laat staan draaien ,konkelen of bedriegen, doen wij nooit.
Er ligt al veel glas op dak,er staat al veel in de wind te draaien als hij waait.Veel wordt doorgedraaid,draaien dan maar,en doordraaien dan maar marktconform /Geitekaas//
Herstel Kolderwij

1007 2016.
Mijn vraag aan de beedigd deurwaarder aan mijn deur door mijzelf aan hem gesteld, of ik ook in verzet zou kunnen gaan,werd beantwoord met de mededeling,dat ik mijn vragen aan kantoor kon stellen, en daarbij besefte ik,dat mijn vragen door een vacantiehulp van een jaar of twintig met nietszeggende voorgeprogrammeerde woorden beantwoord zouden moeten worden. van achter een loket.En waarom zou ik ook opnieuw mij melden bij zijn kantoor,het kantoor van een criminele organisatie,dat bij voortduring tal van mensen plundert en berooft,en berooid en verdrukt achterlaat,waarom mij opnieuw aanmelden om mijn vragen te stellen,die door anderen,deskundiger deskundigen,elders binnen onze staat al eerder gesteld zijn ,vragen,die ook niet beantwoord werden binnen onze rechtsstaat, ... rechtsstaat ./Contrabande.

1107 2016.
Zodra de deurwaarder zijn tekorten opgelopen bij de wanbetaler oneigenlijk vereffent door de wetsgetrouwe burgerklant te veel te belasten en hij er van uitgaat,dat de raadkamer hier mee instemt,zal de voorzitter zich afvragen,of hij wel de rechtsstaat dient.
En zodra deurwaarder ziekten- kostentoeslag aanvraagt op naam van de wetsgetrouwe burgerklant,en de som zelf onmiddellijk incasseert,waarna de belastingdienst hem,de burger,die de wet steeds volgt, na verloop van tijd moet meedelen,dat hij, de belastingplichtige ,wetsgetrouwe burgerman geen recht op toeslag kon doen gelden en hem sommeren moet alle toeslag terug te boeken,moet onnodig,en voor het gemak alleen, gek-verklaarde burgerman vaststellen,tenminste zich afvragen,of beide eerstgenoemde bovengenoemden wellicht beiden niet zouden deugen.Q.E.D.

1207 2016.
De geheimen van de raadkamer,een open boek.....,voor wie een boekje open doet....

1207 2016.
Een goed geheugen onthoudt het goede en vergeet vanzelf het duistere,onverstandige/gatenkaas.

2007 2016.
De krankzinnigheidsverklaring op mijn naam uitgeschreven dient te worden nietig verklaard in een openbare rechtszitting
en de second opinion moet daarbij in mijn medisch dossier worden bijgeschreven.

2107 06.
Het zou de democratie sieren en het vertrouwen van de burgers sterken,als de volksvertegenwoordiging de regering nu verzocht opdracht te geven aan het lichaam GAK-UWV alle boeken te openen.(Anders doen wij het).
Merk wel op,dat bij honoreren van dit verzoek,--en het verzoek wordt ingediend door een kritische burger,die bij voorbaat tijdig werd uitgeschakeld door hem krankzinnig te laten verklaren--,de route openligt voor andere benadeelden,voorlopig ook losers, om tot herstel van de democratie in zulke zaken te geraken.Men kan de democratie weer op de rails krijgen,indien gewenst, door het organiseren van een volksraadpleging,het voldoet 40.000 handtekeningen te verzamelen,waardoor de overheid zich gedwongen ziet openheid van zaken in deze kwestie te geven,eenvoudig door te gelasten alle boeken van GAK UWV te openen..
En,zou je voor behoud van democratie zijn,let dan wel op,dan is het beter, zo'n stemming een referendum te noemen om niet in juridische haarkloverijen verzeild te raken en alsnog onderuit te gaan.Je hebt gehoord van justitie.

2107 2016.
onderwerp beslag op AOW-pensioen /SVB-schrijven 4 Juli 2016 /omschrijving vacantiegeld-inhouding.
Bezwaar maken/Reden bezwaar opgeven/datum beslissing opgeven.

Bezwaar./

Reden bezwaar:
U vermeldt en ik ontving niet Euro 805,28,(mei 2015-april 2016,vacantiegeld).Hierdoor kan ik problemen oplopen bij de belastingdienst.
Neemt U er kennis van,dat deurwaarder eens niet door mij aangevraagd,wel als voor mij aangevraagd en zonder mijn medeweten wel aanvroeg,een uitkering aanvroeg en de gehele som van de uitkering zelf inde,
waarop de belastinginspecteur na verloop van tijd slechts overbleef mij te manen,-ik had geen recht op zo'n uitkering-,deze som in zijn geheel terug te storten.
Graag zie ik Uw commentaar tegemoet op de gang van zaken voor zover het deze keer alleen het vacantiegeld betreft.(met de zorgverzekeraar reken ik zelf wel af,en met de staat DDR ook wel)/

Datum beslissing 04-07-2016.

2207 2016.
Als ziekste klant van verzekeraar,Menzis zorgverzekering,en als klant-patient al bijna 40 jaar zwaar psychotisch,blijft men hem trouw verzekeren.Niemand anders wll hem als te hopeloos geval in zijn verzekering opnemen,overal wordt hij weggejaagd.Pluim op de hoed van zulke zorgverzekeraar.Klant's gezondheid blijft hen hun laatste dubbeltje waard.Psychofarmaca slikt de patient niet,spuit hij niet in,snuift hij niet op.Tegen zo een psychose is immers geen enkel kruid gewassen.Niets helpt klant-patient.Alleen Menzis' gouden dukaten blijven helpen,tot het laatste dubbeltje.De patient is daardoor aan de beterende hand.Hij beeindigt dadelijk de Nijmeegse vierdaagse en reist binnenkort hopelijk af naar Rio om mee te dingen en vooraan te lopen.De Olympische marathon of meters 100 binnen seconden 10. Voor elk nummer kan men hem in laten trainen.Hij is er gek genoeg voor.Hindert niets,hetgeen natie- schurkstaat vraagt, wordt door halve gare gek onmiddellijk geboden.En zo op zijn eigen wijze verlangt hij daarmee tenminste iets terug te doen voor zijn zo trouwe zorgverzekeraar.Zijn Menzis zorgverzekering,gaat nooit verloren. Gladiolen voor de zaak Menzis.Laurierkronen met blad en tak voor de huidige en alle voorgaande Menzisdirecteuren.Het kan niet op.Grandeur en stijl.Het kan niet op.
Binnen een open,democratische samenleving,actief,door vrije handel en ondernemingsgewijze productie,blijft het niet gepast beide laatste begrippen in de ziekenzorg aan te wenden.Iemand in een ziekenhuis,opgenomen voor een a.s hersenoperatie niet door te verwijzen naar het WEL zorgverzekerende nabije ziekenhuis,en voor zichzelf alleen gouden winst-dukaten te tellen aan het ziekbed van stervenden,dementerenden of jeugdigen zojuist zonder voldoende zuurstof geboren,blijft ongepast en inhumaan.Shame on you,all three of you,insurers and accomplices,hospitals and state./Polderman cs 800000,aanw:erger dan Enron&Liborrentenkosten.

God allemachtig,welke verzekerde is er nu eigenlijk zo van god los in dit systeem en opent haar of zijn mond helemaal niet meer in het maffiasysteem van onze schurkstaat,Omerta is het wachtwoord van de tweede kamer. Wie,als alle anderen,die ook zwijgen,en ook niet durven schrijven,niet een autheur durft,wie zijn hier de losers en schrijven over van nu en straks en wie zijn van gisteren en morgen ook niet? In onze literatuur sexuele problematiek te beschrijven ,als de boeiendste oorzaak van de meeste wanhoop en interessantste pulp-ellende,sensatie,blijft voor autheurs in een klein taalgebied voorbeschikt, steeds dreigt voor hen het lot broodschrijver te moeten worden.Of is het onderwerp sex niet langer in zwang na de laatste literaire,sexuele revolutie en leest men enkel Faulkner nog en durft men niet over veel anders, iets gewaagds, schrijvend niets mee te delen?Zo doende volg je niet volgzaam en in ons oostduits systeem kom je nooit meer aan de beurt,komt met je kop boven het maaiveld niet meer uit,want hij is er al af.Ikzelf ben ongeletterd,op mij hoeft men niet te rekenen.Ik zit al 35 jaar vast.Cellulair,1x per dag water of brood,1x per week naar toilet,altijd zonder verwarming,verder als dood,wel geblinddoekt en met stevig afgesnoerde mond,wel met pen en papier,maar in de handboeien,en dan kom je niet ver.Isoleercel in holland.Het is haast nergens in hollandsoostduitsland beter,beter voorzien van tape.Tenminste werd mij toegestaan de mooie afbeelding van juffrouw Larissa Costa,koningin aller Brazilianen elegant aan de muur van mijn cel aan te laten brengen hoog boven mijn bed,een bed als brits , enkel een eiken houten plank zonder strooi of hooi.
Orfeu negro,un condamne a mort c'est echappe....
ontsnapt,aangeschoten bij het prikkeldraad boven de muur erboven,niet neergeschoten,voorlopig ontsnapt via ,,Checkpoint Charley".Ik zie morgen wel verder.Wie doet vandaag zijn mond open?Wie schrijft kritisch?,,Music in the air" AFN radi0 tenminste//Randwaarde.

2507 2016.
Ieder,die de berekeningen voor veranderend klimaat in deze blog nog niet nagerekend heeft,kan altijd nog kiezen tussen de actuele Nasa-gegevens en gegevens van IPPC/KNMI.De laatste berichten van IPCC/KNMI zijn eenzijdig en in feite onjuist.Overal op aarde zou volgens KNMI c.s.,(zoals vorige week bericht) ,de temperatuur stijgen en het CO2 gehalte toenemen.Hoe kan de temperatuur stijgen, ook daar waar regionaal de ijsmassa's toenemen?
Licht de rechter in .Hij kan immers ook niet alles zelf nameten.Zorg, door de minister te verzoeken ,voor gekwalificeerde inspectie.En wacht beleefd af al hetgeen de verantwoordelijke bewindspersoon wel of niet zal beslissen over onze energievoorziening,incl.het sluiten dan wel openhouden van zojuist opgestarte moderne energiecentrales,kolengesttookt ,incl uitstootgasfilters voor riskante componenten..En wacht op de volgende uitspraak van de andere rechtbank.
Het moet niet mooier worden.Politiek blijft democratisch en wetenschap blijft onafhankelijk.
En er is maar een schepper de opschepper.En die ben en blijf ikzelf.

2807 2016.
Daar,waar ik de waarheid heb gesproken,neem ik er geen woord van terug.Daar,waar de waarheid nog niet kan worden gesproken,blijf ik er op aandringen alsnog te spreken.Ten gunste van iedere Nederlandse burger te spreken,alsook voor de buitenlander,waar het hem bij ons belangt.
Ten eerste over spreekverbod te spreken,ten tweede over pensioenverbod,ten derde over verbod op geld en goed ,daarna over verbod op eigen gedachtengoed en tenslotte vooral te spreken over het verbod te leven,dat is de dood .Maar dan moet je nog wel in leven zijn.En daar zorg ik zelf in mijn geval wel voor,want Ik heb ze alle vijf nog op een rijtje.En hoe valt het uit voor hen,die iets mankeren?Zij zijn al dood.Doodzwijgen,voor geld,het aantal van 800000 Poldermans-doden en vele andere.Voor hen en over hun lot te spreken,valt onder het verbod als Mammonspreekverbod,p-w &. p-f.
De mond snoeren.//Aanw.:als NadaqMedow-GAKUWV.
3107 2015.
Mijn klacht over de bank.......... ,rond de eeuwwisseling ingediend bij de belastingdienst en nog niet in behandeling genomen,kan nog wel even wachten.De klok tikt geduldig..Ik moet maar denken,geld is ook niet alles.
Als ik me goed herinner,werd de klacht ook nog eens opgenomen in de stukken,degelijk gereed gemaakt door een juridisch specialist, voor het rechtsproces,een jaar of tien geleden,het proces,dat enkele dagen vooraf aan zitting plotseling zonder opgaaf van redenen werd afgelast./Oostduitsland

0108 2016.
Out of order,(aanw.).

0208 2016.
weer in orde.
STRAFSCHOP.
komt nog wel...,wacht maar even....

0608 2016.
opgave/model/als hypothese natrekken
.
Kan/was er ooit een clash (ge)komen tussen de aarde en een komeet?

(n)een,(n)ooit,((niet)s))
aanw rekenk.:ga het (niet) na middels Meton (zonder) Gauss,
ontstaan Aarde,maan 3lichamen2andere in voorstelling nemend,
1x niet anders,elk, en reken door tot volledig bewijs in aantal opties tot
elk coord 3 duidelijk en (als) de geschikte in aantal tot 5,
terug door als (tot)3 gaat het niet anders per computer gaat het niet anders naar Gauss
alleen door te rekenen tot bewijs door door te rekenen tot 2 terug door te rekenen,en,
vermoeden,
heden als gepasseerd station na te gaan,en aanw fysisch,zoek met Einstein( als ref.,(dualiteit als Brownse beweging als eenmalig rekengegeven voldoende door te rekenen in complexe voorst.kometen,andere ,als botsend met aarde uit te sluiten ,mee,ook als nulpunt boven het maaiveld,als uitsluitend,als geg(geg) als gebeurtenis,elke andere,alle,doorrekenend uit te sluiten,
en stel bij ontstaan aardemaan,3bewegingen 2 te rekenen,door te rekenen,behalve aarde ,maan blijvend gescheiden, en andere objecten 2,ontstaand uit de aarde na 2perioden1 maan ontstaan ,wel 2objecten botsend terugkerend te stellen,(lees terug ontstaan Aarde 1x2x startbewegingen),ga voorlopig zelf mee na
1x in Siberie,(inslag) bekend,1x andere (inslag),in Canada(?),anders later wel/of hiervoor al.(en wel,wel vooraf/of nu achteraf wel door te rekenen).
wel nodig,nodig 2x1x als 1x1x (andere) bewiizen door te rekenen door tot volledig voldoende bewijs nodig doorrekenend . te rekenen.Als hypothese door te rekenen, tot als conclusie te trekken..
voorlopig
en verbeter anders bij ons als hypothese als komeetgebeuren te beschrijven
als bekende geg in 1908 Toenkoeskaexplosie ,2013 Tseljabinskexplosie ,
merk als verschil op -105 j.,
lees terug bij ons duidelijk terug theoretisch getaltheoretisch
zonder v teken het probl niet (en) niet andere 2probl niet,
leest 1908-2008 tot -,( geg.1x als 100)
(en,maangeg 2102 teruglezen bij ons geg v maan)
1 /.(2007 gaat als geg +1 als-1 gaat 2als5). andersom
als1xniet1x anders te lezen,door te rekenen,voorlopig hypothetisch 1x1x,alleen rekenend door
tot zekerheid 1x1x1x door te rekenen,
PRELIMINARY,
en stel zelf rekenend per computer het voldoend bewijs/ook indirect voldoend,(andere geschikte) kometen botsen niet,niet met onze Aarde niet,keren terug naar eigen oorsprong,en,
als rekenaanw.1xals geggeg 2x2 bolcoord.(NB en OL)3 coord andere coord),te lezen,beter doorlezend bij ons ineens,1x (zonder)4,3 andere als bekende coord bij ons doorlezendopmerkend doorrekenend door te rekenen nagaand,(in Siberie alleen),wel alleen per computer doorrekenend nagaand,invullend timesheet,vanaf ontstaan Aarde,maan,dilatatie,tijddilatatie,gravitationeleel als geg mee aanvullend,tot geschikt in voorstelling te nemen,alleen in computerprogr te nemen,te rekenen tot eenmalig bewijs door te rekenen,gaat alleen 100 Kuiperwolk het geg,onze planeten10 doorrekenend alleen uitbreidend geschikt andere andere,(Oortwolk geschikte) mee door te rekenen,te stellen,timesheet,logicsscheme 1x1x als gegeven,als uitbreiding,en in complexe voorstelling voldoende kwadr te rekenen,te stelleen,te noteren
vat samen en ga in studie na q.m. in voorstelling te nemen door te rekenen,
tot (andere) 3objecten 4 lichamen te stellen,logic diagram op te stellen
3006 1908 Toengoeska//1711 2003 Encke//0502 2013 Tsjeljabinsk (en)als andere mee C/ 2012S1 2811 013 voorlopig,
en ook wel andere drietallen ,viertallen programmatisch.100kometenplaneten10,in complexe voorst tekengeg (s),getalgeg (S) na te gaan door te rekenen te rekenen, en als ref rekengeggeg ln S en lnkwadrS,elk anders geschikt na te gaan,te rekenen,door te rekenen,geschikter mee,1x anders kwadr ln mee door te rekenen,anders door te rekenen voor typen Oortwolkals buiten ons zonnestelsel getallen (2S)anders voor typen als interne hemellichamen binnen ons planetenstelsel wel door door te rekenen tot eindstadium analoog Toengoeska,Tjeljabinsk/ Encke en alleen waar te nemen door te rekenen tot conclusie,hypothese als nulhypothese te verwerpen,in theorie tot zekerheid te geraken,(en de Kuiperse wolk hiervoor behandeld bij Pluto af en aan tot 3objecten4 terug te lezen als geg opmerkend),opmerkend,tot rekening door,om en om timesheet en logic scheme,Om,1xals tot [Notatie+1],extensie.Tot zover,gaat wel hierna beter na,doorlezend tot galactisch centrum zuiverder te rekenen,en,algemeen,tenminste als uitbreiding tenminste scope aan te geven,

Voor ons zelf,doorgaande studie, galactisch centrum,Oortwolk opmerken,hier extra nagelaten analytisch geg op te merken door te rekenen,
Oortwolk 2x waarnemen rotatie waarnemen
2×1x te veel,als overrotatie
2×1x te weinig,als achtergebleven rotatie
op zon betrekkend als rotatie nulrotatie
en de kromme bekend als geg gem.rotatiesnelheid van de sterren afhankelijk. van hun afstand tot het galactisch centrum,(een heel zwaar zwart gat), verbeterd,bekender als deelkromme nabij het galactisch centrum,reeel,beter te bepalen,gaat,na te gaan als analytisch extrageg mee als geg als geschikt rekengegeven,tot 1x extensie.
Als studieref.vooraf kennis nemen,(te googelen}, van de laatste lijst van objecten binnen ons zonnestelsel,lijst beter op orde brengen.te zoeken in de lijst,extraextra analytisch geg zoeken (per computer),opmerken
lezen de gezochte extensie lezend,te noteren,1x[Notatie+]

ga,voorlopig,beter verbeterd na
3×2 geg als punten ln na, op te merken 2×1x beter 1x als 10 geschikter tot 3 complex zonder 4,
1x als geg lnkwadr,1x (tot)3,aanwijzend aftellend zonder 4 door te rekenen 10 objecten6 door te rekenen
geschikt als geschikter Kuipers lichaam als Pluto binnen ons stelsel planeten mee 4obj3,1x anders als tweetal Charo en Pluto
gaat anders geschikter geschikter als Oorts tweetal geschkter als Kuipers bij ons na te gaan als laatste gegeven tot bovengenoemde deelkromme op te merken als rekengegeven
blogtitel ,,Eindverantwoording” dd 1909 2015 te verwerken zuiver door te rekenen lijst,behalve,en na te gaan,stelt zelf wel samen
behalve behalve,Charon,Pluto,tijdig op te merken als tweetal binnen de Kuiperse gordel als band,en 1×1z mee op afst deeloppervlak bol,Oortse objecten2,op afstand geschikt mee,1xals1x als 1geschikte 2 mee
gaat als tweetallen (andere) 3 mee,geschikt,geschikter op te merken,waar te nemen,zuiver door te rekenen tot twee te lezen Vesta,Orcus door te rekenen,’t analytisch extraextra geg door te rekenen als tot 3,Charon.Pluto,Sedna door te rekenen,berekenbaar,gaat bij ons binnen stelsel Sedna als Oortse ,,verstekeling “mee,behalve behalve 1x anders 1/2 door door te rekenen voldoende berekenbaar,gaat als Sedna,optie berekenbaar Vesta als Sedna voldoende door te rekenen (en) de andere optie berekenbaar gaat als Sedna/of Vesta optie Orcus te lezen berekenbaar te rekenen voldoende door te rekenen.Doorrekenen.
En, doorrekenen,ook verder doorrekenend zal het wel verderwel gaan,behalve vulkanen,uitbarstend op Aarde vooral verderna te gaan door te rekenen,intern binnen Aarde bewegingen beter verder in studie te nemen,logic scheme uit te breiden,nu het beter,verder zal gaan,timesheet op schaal geschikt uitbreidend als hulpgegeven te lezen,mee door te rekenen,

vat samen voor het rekenen,
van oorsprong binnen zonnestelsel objecten als kometen door te rekenen,(om te negeren),
ruimtelijk 3 als Oortse objecten op afstand ruimtelijk2 alleen geschikte als Kuiperse aan te wijzen,aanwijzendaftellend eigenlijke Kuiperse mee,
voldoende door te rekenen (en) anders rekenend en als galactisch centrum+1,behalve als vulkanen eruptie(s) op andere planeten,(niet op Aarde),aan te geven 1x geschikt verder
volgende eruptie op Aarde,bepaalt, 1x,1x in timesheet aan te vullen ,(als uitbreiding lezen, geg als hyperbolisch als kwadratisch als 100 het bekende gegeven op te merken).Voorlopig.

wel geg.bij Moebius opmerken,(en straal nul nemend) band als geg transformerend oppervlak als boldeeloppervlak beshrijvend als over halve complexe oppervlak+1 te rekenen door te rekenen tot 2/3 door te rekenen door door te rekenen,zuiver rekenend tot 1,5x complex geschikt ineens rekenend te rekenen, analytisch gegeven.Voorlopig.

1208 2016.
voorlopig.
uit te schrijven als erupties,(vulkaanerupties) 100als gegeven op,in aarde na te gaan,timesheet weer te geven,geg geschikte 2 als geschikt galactisch centrum,1×1x geg,(terug te lezen ,behandeiy 1x eruptie op aarde,leest galactisch vlak),1x na te gaan,ruimtelijk 3,al bolvormig, erupties op planeten buitenplanete,n tot 8,gaat getallen grote negatieve gehele tijdlengten na ,zonder 4 voldoende bolvormig,(merc,Venus,Aarde,mars,niet zonder satellieten,leest,1xtot 7,geg bij moebius geschikt),leest 1x geschikter 7,planeten buitenplaneten4 zonder 3 tot Neptunus 8,
merkt op,merkt 53 dwergplaneten op
rekent 6ongeschikte4,bijna)dwergplaneten,behalve,(en gelijmatig,1x,1x door te rekenen),t1x als tweetal,voldoende bolvormig,Pluto,Charon,
merkt op,3lichamen op doorbrekend als dwergplaneten6,(Aanw:Vesta,Pallas,Hygea),om en om rekenend ,1x tot 5 (ongeschikt terug,niet te rekenen),rekent wel 1x,rekent als 8 door,rekent complex buiten Aarde,eenz. eenz,,(leest Jup.,Sat.,Uranus) eruptie(s) kwadr perioden als( tot) 3,(Aanw: kromme deelkromme bekend galactisch geg voldoende door te rekenen),gaat 15 algor. kwadr congr wederkerigheidsregej voor teken geschikt,1X als simultaan,te rekenen,doorrekenen rekenend 1×3,op aarde verder 100 erupties als gegeven als 10 (vast) als 3vranderend2,{wel gelijkmatig1x,(andere)1x (rekent als Perelman door)},veranderlijk2,1x alleen in de natuur mee als gegeven
9planeten als objecten transneptunisch gaat 8 mee tot 17( te) lezen,wel bij ons wel 1000x lezen,door te rekenen programmeur wel duidelijk,en wel opmerken 10 transneptunische objecten 8 te lezen,100x doorlezen zonder 1xPluto,Charon niet,
en 1xgeg,(tekengeg opmerkend) als 10 tot 3 (V.P.H.te breken), (on)onderbr doorrekenend 10,6 het geg opmerkend,rekenend door tot 1/2 voldoende geschikt,selectie 1x zonder 4 als dwergplaneten
20070210/Sedna/Orcus//Quaoar/2002 TX300/2002 AW 197/Verona?Verona/Ixion beter vervangend te rekenenen als een groep een rekengroep te rekenen 7 een groep,vervangt 1x alleen in de natuur een groep 3 als een groep,groep van kometen 20 te rekenen,
en zonder 10,1×1x niet anders derdegeg10 te rekenen10 lengten tijdlengten lengte afstand het geg veranderend,onderbroken het tweede geg,analyisch 5,1x ,wel als onondebroken in theorie bij Riemann,
(hiervoor bij ons kromme deelkromme ,op afstand 1×3 als 1×10 geschikt analytisch als geg eenmalig,functie analytisch als Riemanngeg deelfcomplex, 1x 1waarde als de andere als dezelfde complex geschikt 1x als de andere,( na te gaan), en getal, 10cijfers, getal priem,getal functie niet het geg waarden 1o waardengetalwaarden geschikt 2 na te gaan,nagaand functioneelgeschikt1xals de anderen,(1×1x1) gaat als 1/2×1/2×1/2 te lezen,q.m door te rekenen,niet anders.Aanw:voldoende geg terug te lezen,bij ons teruglezen),
vervangt 1×1x
blijft simultaan doorrekenen,15 algorithmisch 1x geheel,1x tot 1/2 voldoende als kwadr wel simultaan ,anders niet q.m.niet geschikt anders niet

en gaat na,voorlopig voldoende geg als rekengeg na te gaan 15 algorithme tot beter tot 5 analytisch eenmalig geschikt 1x,x
zal zijn tot 5 voldoende rekenend als terugrekenend voldoet alleen e rekenend,rekent 1×1x Kuiperse geg 3,5 exponentieel door te rekenen te lezen ,op te merken 27,32 te lezen 2×1xopmerkend 1×1x,(vat op analytisch 10,1x geschikt 3 zonder kwadr het probl niet tekenprobl niet,laatste geg priem tekengesch2w3,1xcomplex3 anders2 op te merken te rekenen het laatste rekengegeven te rekenen,wel voorlopig door te rekenen 2 getallen 3 tot cijfers 10 cijferig voldoende 1/2 tot +1/2 voldoende voldoende als geheel 1×3 door te rekenen)/
to check,later,en rekeningen later wel.

voor mijzelf,onszelf.
golfmechaisch,q.m,getaltheoretisch nagaand’
getalgeg Hanke,Bhargava lezen,doorlezend 100.000xzonder 4xexponentieel ongeschikt2 ,niet tekengeschikt vvs 4 als 3(v)s als3 v(s),selecteert hierna wel,
behalve tot schema 8×8 voldoende gehelen tot 36 (geschikte),geschikt in verschll op te merken v tekengeg 28+1,1x als 29,10x te rekenen zonder gehele S getallen 10S,alleen 1x tekengeschikt lezend rekenend,selectie opmerken,vorige geg 290 eenmalig geg opmerkend,leest door alleen 17 geschikt verder door,nog 1000x lexen,doorlezen,
gaat bij ons terug te lezen ,ruimtelijk 5 kubisch gestapeld in voorstelling nemend,(en opmerkend 5 niet een log), neemt grondvlak 1×3 blokken(lbreedte,hoogte dezelfde,lengte elk anders,stapelt als balken l,b,h elk anders (en) 1x anders,niet als dezelfde 2 te nemen,b en h niet dezelfde,alleen l dezelde ribbe kubus nemen,
en als inhoud geheel,log 10 te bepalen,bepalend 2 gaat 1x niet als een half 5 niet te lezen,niet een gegeven,en gaat projectief schuin ,scheef,
1x 3 rechthoeken ,(ziivlak kubus) 3parallelogrammen lezen, 2andere zijjvlakken,(verlengde ribbe lezen) 3 rechthoeken paralellogrammen lezen,alleen hoekpunten lezen 6puntenhoekpunten4 en 1×2xhoekpunten snijpunten lezen te lezen doorlezen,1x als optie andersom,(grondvlak bovenvlak,2 ander zijvlakken lezen) te rekenen,door te rekenen,gaat 1x complex door diagonaalvlakken4,halve kubus deelvlakken4 als 2 halve 1 gehele te rekenen,doorrekenen ,duidelijk 1punt extra geg rekenpunt, te rekenen,en#
en opmerken hier,blijft als geg tekengeg 1x alleen,allen zonder(lnkwadr+1)niet verder een gegeven

1×1x buiten vlak als plat vlak tot vlak plat vlak +1,het vlak door zon en Neptunus en Pluto,eenzijdig punten als hoekpunten buitenplaneten 4punten 1x 2x als 1×1x 8 punten hoekpunten parallelogrammen,niet zonder vijfde,bij ons 1×1x geschikt,1x als planeet dwergplaneet geschikt in positie,niet zonder anders eenzijdig,(bij ons geg teruglezen vijfde punt anders als geg op kegelvlak eenz eenz erop) erop voldoende 3dwergplaneten4 door te rekenen op te merken 4,3 als het geg geschikt Einstein geschikt zonder e,(terug te lezen),en,doorrekenend zonder (e),en als geg 3,2 zonder (e) te nemen,niet nemen,doorlezen posities 5planeten3 alls eenz eenz zonder 2 anders eenz. niet verder nagaan,wel opmerken,1x zonder Pluto 3 andere dwergplaneten optie op 8,1×1x als geheel +1,(dwergplaten 8 en planeten8 zonder andere +1,1x als Charon),
merken wij voorlopig hypothese op,op afstand verre afstand,exponentieel 7 als geschikt,1x ander bron,ander zwart gat,aan te wijzen als geg mee te rekenen,niet tot brekende hemellichamen,druk opbouw niet tot een vlak,voldoende gericht tot eruptiegeschikt ,als een lijn breuklijn,op planeten,ook op aarde,ring of Fire op te merken ,te lezen,voorlopig voldoende geg terug te lezen voor vulkanen ,golfmechanisch,quantum theoretisch,getaltheoretisch ,
wel rekenend theoretisch na te gaan,
als snijlijn,en buiten bgl geschikt geg exp 5.3 op te merken getalvlak bij Gauss het geg te lezen,lezen,
1x buiten lijn begrenzend vlak als deelvlak, buiten deellijn complexe deelrechte 3/2 als het punt beter als 3,2 binnen Eulers deelvlak getalvlak te lezen,niet nemen ,rekenen,doorrekenen bij Perelman gelijkmatig1x als bij ons 1×1x gaat zonder Fermat gehele getallen 10S,hier niet nemen,alleen 1X tot Gauss gehele gehele 10 priem alleen geschikt door tot Euler 5gehele 3 door geschikt zonder torsie geg 1x 4 niet geg,optie 5.3 vrij om te rekenen alleen complex als rekengeg geschikt,nu het gaat ,zuiver rekenend doorgaat het andere geg als bij Einstein het probl hier zonder probl bij ons niet 1x zuiver rekengeg 4.3 het andere vanzelf niet zonder (e),gaat gelijkmatig 1×1x1x bij ons 5complex door te rekenen binnen 2deelprocessen1 rekenproces,1×1x1x(zonder 4.3) als (x1×1x) q,m 1/2 oor te rekene,.in het andere simultaan doorrekenend zonder q,m. al kwadratischgeschikt,nu het anders kwadratisch 2 niet voor probl niet,niet anders gaat 2gaat
2bronnen(zw.gaten), 1xanalytisch 100 erupties op Aarde door te rekenen onder te brengen in timesheet niet zonder logicdiagram mee op te stellen.

opm.
wel opmerken 1x aftellen aanwijzen 29 getallen bij Hanke,Bhargava bekend,1x buiten theorie door te rekenen 1×1x terug te rekenen 29,1x als 10 niet ander als bewijs te rekenen 1×1x berekenbaar als bewijs doorrekenbaar,berekenbaar+1 in theorie 1×1x in theorie,practisch,1x niet andere objecten dwergplaneten 53 niet andere gegevent in bewijs niet nie andere geg,(en bij ons 1×1x tot 106 als (tot) 105,recent terug te lezen

#opm.
ga mee na,de getalschema’s V/d Essen c,s, mee nagaan te nemen

1308 2016
model,
in voorstelling nemen,
2×2 planeten dwergplaneten achter de zon geschikt in positie achter de zon langs,geschikte geschikte situatie2 dwergplaneten voorlangs,behalve continu in operatie,centraal binnen Pacific , binnen ,,R of F.” 1×1x,op Hawaie 2 andere,nabije opmerkend,opbouwend drukgeschikt binnen Aarde ,3×17 lengten rechte lengten op voortbewegende aarde als bglengte,lezend snijlijn,1x plat vlak galactisch melkweg geg 1xsnijdend ander vlak als plat vlak andere zwart gat,elders op afstand,en als verre afst als exp 7 een rekengeg na te gaan,en 2 configuraties 3 toestanden ontaard op te merken binnen ons zonnestelsel zon en planeten voor punten,alleen hoekpunten veelhoeken,de andere toestand voor punten,wel duidelijk (teruglezen),alleen halve bollen,enz. en als derde toestand beide wolken(Oorte,Kuiperse),in voorstelling nemen als ontaard geschikt,uitbreiding lezen,(vooraf aan 4objecten3 ,als behandeld,teruglezen),dwergplaneten,in voorst nemen alle dw.p. weer terug,behalve 1, tot buiten ons z.st. terugkeren.,meest ontaarde toestand opmerken,(door te rekenen) 1×3 planeten op Hawai,doorgaans een in continue operatie 1×1andere ,beide rustend,behalve,en toestand v planeten,buitenplaneten 4,(tot Neptunus lezend) keert om (voor punten beide typen lezen). alle drie vulkanen op Hawai actief in voorstelling doorlezen,snijlijn 2platte vlakken,2gaten 1xontaard lezend opmerkend voor voortbewegende aarde door de draaiende ,,R of F.” 3×17 bglentengten,geschikte drukopbouw lezen,gaat 1x,(en duidelijk gaat !X toestand Hawaii te lezen),lezend niet tegelijk,gaat niet 1×2x niet,golfmechanisch gaat functioneel v teken alleen ,gaat alleen als 1X,x,ook wek 1x,1x,1x en,andere optie 1x,anders 1x,1x,(duidelijk om te wisselen),erupties duidelijk,rekenen wij wei door,timesheet aanvullend, ,,Ring of F” drukopbouw over bgl 17 ,3x mee erbinnen*geschikt 3×17 bgl drukopbouw lezend,erupties nabije vulkanen te lezen,ook niet manifeste,(blijven onder maaiveld),ook erupties bekend in verleden meelezen door te rekenen,bij ons de rekengegevens, mee mee te rekenen,huidige geschikte geschikte actueel in operatie meerekened doorrekenend tot komende,nu het uitbreiding, 3,4 lezend,als controlloop lezen in de natuur opmerken,nu het uitbreiding logic sheme ui te breiden gaat,duidelijk hier,behalve voor ons gegeven aan te wijzen,(hiervoor behandeld.HIER REF OpERKEN.mee aanwijzen,en behalve als voor een loop als controlloop niet een rekenloop in de natuur alleen als bij ons bij Einstein alleen 4,3 geschikt zonder e geschikt,*geschikt mee,vanzelf mee, 3,2 het geg zuiver zonder(e),bijgevolg in timesheet wel duidelijk gelijkmatig 1x,1x, als optie,(bij ons bijPerelmans geg als ref in theorie terug te lezen,te lezen ,als optie niet lezen alleen lezen doorlezen,hier geschikt duidelijk tot 1×1x1(x) lezend om rekenend te te nemen,in de natuur wel,1(x) extra nemend(als hiervoor niet,niet gegeven),1x groot getal S,als Fermat geg geschikt in de sterrekunde wel,om 1x anders als voorheen,hier in de sterrekunde,1x (zonder) Gauss algoriihme 15 als geheel door te rekenen,1×1x alg 15 voldoende voldoende vlg de regel v kwadr congruenties te rekenen,(gaat 5 veranderlijk3 ,duidelijk tot 5x,en
[en merkt wel op,merkt maantje Venus als vast gegeven op,en duidelijk 2x27 dwergpl terug,behalve 1,leest,rekent door,rekent 15algorithme5x3x door en gaat terug 3dwergpl 2 teruggaand tot een wolk 53 dw.pl duidelijk]
doorrekenend,mee1×1x teken geschikt gewone gehele getallen(zonder) gebr getallen door te rekenen,doorrekend anders niet vrij optie 1x (ekwr +1) anders niet vrij,anders niet vrij andere rekengeg als tweerekenen door,bij ons rekengeg.op te merken,,terug te lezen),
vat samen;behalve
2configuraties3
en situaties 1×3 op (Hawai,1exemplaar in volle operatie,1×1andere om en om mee,in deeloperatie tot 3,4 geschikt lezend,(configuraties) opmerkendopmerkend 3 congiguratieS 4 op te merken,door opmerkend aanwijzend
analytisch 1X3,
1geg ,,R. of F.,incl Hawaii,1Xals Configuratie
1geg equatoriaal rondom,1Xals Constellatie
1geg circumpolair polen N.Z rondom,1Xals geg,zie *opm.

[merkt op,geg Hanke,Bhargava anders 1x te lezen,anders niet per 1408 2016 te lezen als E,Noether te lezen,hier opmerken 1x getallen H.B. zonder 10 anders niet 1x1x doorlezend zonder 10,1x extra te lezen,niet lezen ,doorlezen tot 110 doorlezen,ons bekend 110 als geg.,hierna duidelijk,hier opmerkend tot 290 doorlezend 1ls zodner 110 lezen te lezen 3x verschil lezend,1xals geg (2min+1),1x als het specifieke geg hier te rekenen,per 1408 2016 toe te passen,wel duidelijk,3probl2 zonder rest te rekenen te rekenen,1x rekenen,op geg te rekenen].

rekenend (analytisch-1) doorrekenend alleen,getaltheoretisch 1×2,gaat 2Perioden,tijdlengtenkwadr als tot 3,(Aanw.: grote getallen gehele negatieve negatieve 5,bij Hilbert verder 5 getallen 3 geschikt,duidelijk wel),wel in de natuur wel,ook wel,getaltheoretisch 10 cijferig getal,1×1x als 2opties 3,te lezen als complex.(bekend) als (tot)3 door te rekenen tot complex 2 oorrekenend,duidelijk wel,time sheet en logicdiagram,niet zonder voorheen geeristreerde data mee uitbreidend duidelijk,(hiervoor zonder tekengeg 4,3 bij Hanke,Bhargava n te gaan,hier zonder tekengeg gehele getallen niet voor een log niet 5 niet,3 alleen als geschikt alleen ln na te gaan alleen tot 3 tekens 2 niet nemen,1x als rekengeg 1/e hetzelfde (e),1x, na te gaan,te nemen,wel nemen).

1408 2016
beter te ordenen,in voorstellimg te nemen,
53 dwergplaneten,door,terug tot Kuiperordel,behalve 1,op te merken klein maantje Mercedes,en (soms) op te merken,(onzekerheid) tweede objcct als maan bij Venu,
duidelijk 2x 27 door te rekenen 1×2x, voor tekens 100 te lezen te rekenen 2x tot-,- en tot 1/2 rekenend,doorrekend,en 3tekens (-),(-),(-),lezend,en blijft hulpitem als vast geg maantje Mercedes,hierna 1x rico opmerken,later baancorrectie M (hiervoor beschreven,teruglezen,ander item,soms bij Venus op te merken,1x hulpitem als rico,later bliivend,en als tweede rico geschikt,hierna duidelijk theoretisch geg 4/3 te ruimtelijk en halve ruimtehoek als binnen kegel projectief,ruimtelijk 3 tot plat vlak te rekenen,geg 1x(ekwadr-1 tekenge 3 tekens 2 na te gaan te rekenen als kromme 3 punte plat vlak door te rekenen te rekenen bij Riemann op te merken,(teruglezen) punte 3punten 2 analytisch,4 ruimtelijk 3 ,1x verwerkt (on)voldoende ,voldoet alleen ,gaat als geg,teruglezen ,HIER OPMERKEND…,
analytisch duidelijk,27dwergplaneten 2,keren alle terug tot buiten ons z.st. als transneptunische ,keren 1x terug,behalve in laatste instantie 2,als in eerste instantie 1item bij Venus als Pluto te lezen,blijft als vast geg bij Venus blijvend,tot gereed in eerste instantie 4objecten3,(tergklezen) astronomie en theorie kleine fysisch deeltjes samen te beschriven,proces beschrijving teruglezen,doorlezen tot laatste geg Charon als laatste item in positie Pluto,
en wel te beschrijven,specificerend, in voortelling nemen 1×1x plat vlak,2punten,elk zwart gat als plt vlak door gehele Kuipergordel,1×1x plat vlak zon,Neptunes snijdend Kuipergordel opmerkend wel opmerken als 2 deellengten snijlijnen,Oortse geg 3ruimtelijk 4 als bol lezend,voornoemde kromme middelend opmerken als geschikt 4punten3 ,op afstand tot analytische kromme deelkromme Riemann teruglezen 3 punten2 geg,hier,na tijdverschil,zwarte gaten anders op afstand lengte afst,,hier lezen ,3punten 2,1x andere 2,gaat 1×1x item al Oorts object,beurtelings ,na perioden 2,kwadr geschikt,keert 1x (niet) terug,gaat 1x door,blijft in dere instantie eerste,
en leste tot gereed,leest,1x,2objecten,binnen plat vlak zon,Nept. 1xlezend situatie Mars als in zelfde,vorige positie Aarde lezend,
merkt op,neemt waar ,rekent door,over aangegeven tijdlengte,geschikt ,behalve+1 als 59d60 ,rotatie Merc zonder 1x als vast punt,als vooraf door te rekenen,
opmerkend optie (2min+1), vrij,1xals tekengeg 1×1x gelijkmatig,lezen te rekenen,,(veersneld vooraf doorrekenen zonder lange tijd op waarn, te wachten),
243 d bij ons uren 1×1x 286 uren,Venusgeg.,en Aarde i positie geschikt,op meten,na 24d1ox,1x als 240 uren+3d zonder rest als 4 min geschikt,(Aanw,in,behalve deelvlak Euler geschik zonder Gaussgeg,in theorie vrij 30 als d op te merken optie Riemann deelvlak alleen als optie geschikt tijdschema aanvullend nu het aanwijs baar gaat,Mercurius gaat omwentelend tot 270 gr door tot 360,en versn, zw.kr.als gescikt,1x tekngeg (en) als gesch gaat binnen 4 dagen3 tot 1/2 rond te rekenen,gaat rotatie,eigen rotatie te nemen,neemt zelf binnen 3×60 d2x geheel1 ronde. .Aanw tijdlengte posities Aarde, Mars niet kwadr geg,en geg 10 duidelijk,1x Hanke Bhargava getallen doorlezen tot laatste geg 289,1x (tot)290,later verder duidelijk,hier opmerken zonder tekenprobl 4tekens drie niet een probl. niet,!0 getallen S,Fermatgeg,en 1x H.b.andermaal zonder 10 doorlezen,nemen duidelijk alleen1 S getalcomplex te nemen alleen 3w2,1x om en om complex te nemen,en we hier wel op te merken 3 gehele getallen 2 niet probl niet,(8×8 schema lezen),bij Gauss niet,en wel door tot Euler geg 1×1x door,niet bij Gauss door andere geg Gauss,niet verder zoekend te verwerken,(geen tekens),behalve geschikte geg log gaussische geschkte,ongeschikte,wel doorlezen in tabellen en selecterend 5 dec geschikt geschikt zonder2 als 3 decimaal geschikt,geschikter en als coord geschikter,guassische selecterend middelend door te rekenen voornoemde kromme tot bij ons geschikt binnen 4coord 3,1x geschikter,en zonder 4 getallen3 in schema 8×8 door,door tot geschikt,(teruglezen bij ons,tekengeg 17 als de geschikte te stellen,(samen) te stellen),3,2 geschikter te rekenen,tot Riemann geg delkromme analytisch 2punte3,wel 1punt comlex als anders,1x reeel,niet complex,,1×1x door te rekenen,gaat 1×1x1geg wel opmerkend,HIER OPMRKEND AANWIJZEND 2 ,Ref #..(terug te lezen bij ons,duidelijk,en wel vooraf deze blog tot hieronder laatste verwijzing Ref#doorlezend)
tot hier,1x gereed, en 1×1x gereed,correcties op Mercuriusbaan, enrotaties zuiver 3.2 te lezen,niet verder nagaan,
doorgaan,in model doorgaand geg te lezen, lezend,
4buitenplaneten3,lezen M.J.S.U, 1×2x optie 1×1x andere lezend,(J.S.U.N.),theoretisch niet zonder derde geg,hoekgeg phi exp 3 te lezen te verwerken n al optie opmerken Nabla al het gegeven,al kwadr exponentieel teken opmerkend,1xals teken druk,sharestress opmerkend geschikt 1x druk voor een kracht,versterkend door deelvlak binnen zon,als vectorkracht v arbeid binnen Aarde tot eruptie (niet)manifest,geschikt 2objecten 2×2 achter de zon achterlangs in onze voorestelliing als ruimtehoek vlak deelvlakcomplex binnen de zon 3ruimtelijk2 binnen de aarde,en2rico’s lezen te lezen, lezen,doorlezen binnen de Aarde eenzijdig als geschikt drukopbouw tot eruptie geschikt,tot lengte rechte bgl voortgaand aaarde over oppervla lezen,1×3 x17 dwergplaneten achterlangs de zon langs,er werkt galactisch zwart gat werkt functioneel voor enen krachtenveld gerichtdoor binnen de Aarde tot oppervlak rondom1x,1x gaat mee binnen de Aarde rondom erbinnen,ander zwart gat,minder zwaar,werkt 1x 3x 17 dwergplaneten als dezelfden,te lezen,alle,(vele), door te rekenen,(achterhaal voorbije gebeurtenissen),blijft 1X eenmalige Optie,behalve +1,1xoptie eenmaliig Mona Lua doorlopend actief,
1×1x Gebeurtenissen2 (als) vulkaanerupties,te lezen,alle berekebar,(voorlpig voldoende in aantal),andere erupties,erupties langs equator op te merken door te rekenen,1,x anders als langs grote cirkel,iets geringer,omtrektekengeg 115,1×1x het tekengeg geschikt anders niet als geg geschikt anders niet onder een hoek niet anders als snijvlakken,niet snijdend,complex wel,zwart gat,het minst zware in voorstelling//langs,over N.pool Z.pool,geschik onder een hoek, 1//als raakvlak+1 op afstand langs Oortse bol als geg onbepaald 1×1x anders bep,aalt,1x reeel onder een hoek,halve tweevlakshoek op afstand 1×1x langs kuiperse gordel,1x scheef in de voorst te lezen,1x schuin alleen complex door te rekenen,gaat niet zonder geg,HIER OPMErKEN,teruglezen bij ons..#…,en wel duidelijk ,voor objecten na te gaan,op te merken 5 items opmerkend,blijft 1 als geg bij Merc,1 als blijvend bij Venus 1 als Sharon blijvend als Pluto,opmerkend 3 veranderlijk 5 door te rekenen en meemee door te rekenen,andere optie,(U,J.S,1x in ander positie,als Archimedische geg bij ons teruglezen analytisch 5,1x geg ,analytisch geg omloop tijden 3 omloop tijden,als negatieve,negatieve gehele als Hilbertse algebr algebr analytish ineens volledig,volledig geschikt,
HIER OPMERKEN,AANWIJZEN,teruglezen bij ons ,,#Ref.
( en opmerken voor objecten alleen,blijft object uit Oortwolk binnen ons stelsel v. zon en planeten,anders blijft alleen 1 binnen zonnest en kuiperse gordel alleen 1 ander,zien we nooit weer terug in de Oortse bol zelf,wel doorrekenen N,H.Kuipergeg 5,3 onveranderlijk exponentieel geg meerekend in het exp veranderend exp .2 geg mee te rekenen,
alle geg door te rekenen,vele gebeurtenissen berekenbaar,specifiek in rekenonderzoek te betrekken,vooral meekomende Gebeurtenis als een tsunami in onderzoek betrekken,vooral op een zondvloed letten).
#Ref…….TERUGLEZEND BIJ ONS…,,(tref svp zolf aa,lees zelf terug)
*Opm.voorlopig nagaand op te merken 3.2 geg als een loop een controlloop als een rekenloop opmerkend opvattend Configuratie,Constellatie,en na te gaan in studie samen,sterrekundig,fysisch kleine deeltjes,fyisch golfmechanische,quantumtheoretiasch,Configuratie,Constellatie,als geg cirumpolar,op te vatten niet rekenen te lezen als E.Noether lezend te lezen,niet rekenen,na te gaan op te merken alsi interlock+1 het geg 1x geg 4.3 als te lezen te lezen,en na te gaan 1x verder,uitbreiding na te gaan,uitbreidend logic scheme4,3 verder,1x,en als 3geg (boven,Conf,Consr,Derde geg) samenvattend als practisch geg posities,exponentieel grote aantallen, in grote aantallen objecten,reeele objecten alleen nagaan te nemen,nemen ,exponentieel te verwerken tot rekenend voldoende door te rekenen,rekenend voldoende te nemen,neemt 1x,werkt 1x het geg 15 alg 15algorithmisch anders niet,en ,ook wel,voorlopig geschikt mee te nemen ,andere data geschikt aanvullend geschikt mee,wel bekend in de tijd,ook.ook tuberanzen 10 tuberanzen11 te betrekken,mee betrekkend tot het minder complex,(sommige geg ontbreken,niet opgemerkt,niet geregistreerd),grote aantallen beter,reeler,gaat,doorgaat 15 alg rekenend algorithmisch 15 dootgaat te nemen,als geg,het geg anders niet anders geschikt het gegeven( te) nemen.

[Wie en wie hoopt niet ,losers en losers,dat al onze vijanden in een aanstaande zondvloed verrekken.Zij waren en zijn blljvend te lui,verdommen het, zwemmend te leren hun vege lijven tijdig te redden.Wij steken geen poot naar hen uit.Ik zelf kijk alleen maar naar jullie om,zolang als het gaat tussen Scylla en Charibdis.Ook niet altijd.Wacht eenvoudig op betere tijden].

1608 2016.
doorgaan,nagaand
Gauss geg na te gaan tot logarithm., en coord nagaand tot kromme als punten,in de ruimte tot geg puntendimensies,
als tweevlakshoek als snijlijn complex) zon-Neptunus,als zijvlakken1×1x ( zon,N,galactisch centrum, en zon N,ander zwart gat centr
eigen rotaties 4 rot3 als en 1×1x te lezen,
Aarde in eigen rot,zonnestelsel in eigen rot,1x anders als verschuivend over lengte e,1xpunt,(trilling allee),
1x melkweg als roteren 1xtot andere straat,voldoende lengte als elengte lezen,andere zwart gat stelsel als(e) lezend en andere tweevlakshoek als snijdend,snijlijn complex,
de geg door te rekenen,niet zonder geg, HIER OPMERKEND,zal zijn art. blogtitel ,,Eindverantwoording” dd 1909 2015,duidelijk
beide duidelijk deelkromme,analytisch geg 3punten2 geg,de andere als functie deelfuncties5 ,(Hilbertse gehele als negatieve,negatieve aan te wijzen)
(zonder) 1×1x,(H,B getallen lezen zonder 10),als 25 aftelbaat+1,teruglezend 1x als tot 35+1,1x 2analytisch 2 door te rekenen,
rekent 1xals 1x
1x (analytisch-1) 5objecten4,(Mars niet in positie dezelfde als Aarde,3x waarnemingen verrichtend),analytisch 5,1x geg
1x analytisch,(Mars in zelfde positie eens als Aarde waarnemingen 10 te verrichten, geschikt 1xals 3,
beiden te rekenen,tijdlengten als kwadr geschikt 2 en 1periode lengte als tijdlengte alleen gesch kwadr als geg.over tijdlengte ,(M.in positie als Aarde,1x schuin onder een hoek waarnemen),tijdlengte,en M.in andere positie,schuin,scheef onder een hoek,complex geg na 2j3 tijdgeschikt,(omlooptijden,siderische,beide lezen,1ox waarnemen,voldoet,in 20 waarn dagen,vodoet als verschil,36 opmerken,zelf 25,behalve 25 present in 8×8 schema,als twee andere,present 225 en 100 opmerken,als verschil op te merken,1×5x als product (on)geschikt,niet rekengeschikt,blijft alleen getaltheoretisch 10cijferig al 1×3 complex geg beter na te gaan,
rekent 1x anders als 1x,
rekent samen,en snijlijn ruimtelijke tweevlaksh,2 slelsel 3 te rekene,1×1x melkwek,1x ander erbuiten als complexe snijlijn punt,in rekenmodel reel als vast punt te rekenen,
door te reken,opmerken tijdgeg als 100 kwadr niet een geg,gaat mee 1x te rekenen tijd 10 ,1x kwadr niet een gegeven,blijft tijd 1 x10xals kwadr geg,v zon en Aarde lezend,1×3 toestanden+1, q,m kwadr te lezen 3categorien vulkanen op Aarde op te merken,en1×2x getaltheoretisch gaat ,(getal 10 cijferig lezend),
en,in onze voorstelling,Aarde keert niet andersom ,(N.P. tot ZP.,iet optie),
anders niet een vulkaan eenmalig als de grootste in continue operatie,
anders niet categorie ,,Ring of Fire”,1×1x in model lezen
2Configuraties1 Constellatie,lezen vulkanen evenaar om en nabij,
gaat niet anders,als Conf niet 3 niet gegeven,derde categorie vulkanen als circumpolair N.Z. blijvend,(niet richtingen theoretisch niet geg niet), ///…verder
tot 3j voldoende tot 1000 eigen A rotaties voldoende te lezen tot M in …uitgevallen,boven terugzetten.

verzamelen ,rekengeg verzamelen,
bij Gauss, logarithmen,coordinaten,tabellarisch dimensie punten verzamelend te rekenen,
verzamelend en ook door te rekenen te rekenen,theoretisch geg als geschikt
ooord kromlijnige,(Aanw (1×1x als tot gaussische geg(geg),1x anders na te gaan) en als geschikt, tot hier Euler als deelvlak rekenkundig geg,Riemann meetkundig deelvl als platvlak voldoende geg. en als geggeg als bij Gauss als dim geg tabellarisch geschikt dim als punten tot 3,2 geschkt , verschil1x bij Fischer doorlezen (niet) zonder de andere 4,3,p kwadr zonder q,1xanders,1x als derde geg aan te wijzen
1708 2016,
nog aantonen,berekenbaar,ook bij ons het geg. ,53 planeten dwergplaneten.
nagaand doorlopend geg 53 objecten als exp 3 rond in ons z.st. verzameling lezend brekend bij enty tot 2×27 blijven,voldoende bolvormig als bewegings geschikt binnen ons zonnestesel,en
geg geschikt tijd geschikt in eerste instantie duidelijk bij ons in model
een maantje als geg als presenrt als bij Mercurius waarneembaar soms,voortdurend alleen in situatie,in tweede instantie ,(beschrijft Merc,en teruglezen bij ons correctie op omloop 2/3 tot geheel 1 present als 1 omloop(, en duidelijk,in ons model (teruglezen),onze correctie ,(als correctie aanvulling op Einstein als, voorheen , in 100j,hier lezen als in 1oo j),op te merken,V enus als complex geschikt blijvend als geg tenminste,vervangt 1x maantje Mercedes als blijvend bij Venus,Mercedes zelf,tijdelijk,anders complex lezen,als een eigen rotatie een halve lezen,wel 1 hele omloop lezen,en
duidelijk 2×2 objecten,2x rekenend ruimtelijk,te ruim achter de zon langs ,(on)geschikt als 1situatie tot eruptie op aarde ongeschikt1,gaat zonder geg als hulpobject als rico 1×1x als gegeven,ongeschikt ongeschkt zonder tussentijd, 2 objecten 1object wel bolvoermig,te klein,1object te klein en niet bol,verdwijnend,beide verdwijnen uit zonnestelsel,optie alleen breekbare op te merken in tijdschema verder na te gaan, wel vervangt Pluto als geg bij V,tot zelf werkzaam,(Pluto), geschikt de situatie 3objecten4,(teruglezen,tijdgeschikt,ruimtelijk geschikt,eerste situatie eerste fysisch kleine deeltje(s) te beschrijven,schriift,1x zelf 1×3x tot Conf, 2coord gesch als geg als situatie te lezen,te nemen,opmerkend,wel duidelijk bij ons voor coord,ook ,behalve Conf.,behalve Constellatie,Derde geg mee als geg,anders wel duidelijk,voor coord duidelijk,de door ons aangewezene duidelijk, duidelijk door teruglezen,blogtitel ,,Eindverantwooding” teruglezen,,isokaedrische geg,niet rekenkundig,1X3,moduulgeg Gauss lezen in voorst geschikt in model nemen,meenemen) ,en,
en behalve,eerste planeten binnen- planeten 1×1x voor 2 situaties waarnemen positie mars (voldoende) als positie Aarde,waarnemend 2×1x een vorige als zelfde(n),2×1x tijdlengte niet alleen e-1,meten,doorrekenen, product geschikt,derde geg,alleen rekenend te rekenen verschil als verh geg te rekenen,
1×3x tijdgeschikt waarnemen,meten,doorrekenen,
alle planeten 1xmee alleen M.J.S.U. tot Nept
alle planeten als (tot) Nept,gaat mee in model 1x als verschuivend geg Nept tijdlengte rekenen te rekenen,
tot hier alleen in de niet Archimedische situatie op te merken,1x,en
ook in de niet Arcjhimedes situatie,(d,i, getaltheoretisch bij ons te beschrijven,terug te lezen bij ons bij Arch voor bolgeg tot 5,1x analytisch,als situatien alleen waar te nemen vanuit
locatie buiten zonnestelesll,gaat niet),op te merken,exponentieel in aantal data op te merken door te rekenen,data projectiet 1×1x door te rekenen,leest 1x hoekgeschikt door,transneptunisch door,merkt op theoretisch hoekgeg als phi exp 3 tot als geg exp 3,1x tekengeg exponentiee;2,te lezen,te rekenen, geschikt,lezend nabla theta+1,1xverschil nabla lezen, te rekenen,1x tekengeg,door te rekenen tijd geg 5 kwadr 3 terug te rekenen,1x veranderend 2 op te merken,wel opmerkend verder in de ruimte,
behalve galactisch centrum 1x als verschuivend,als plat vlak parallel verschuivend,tijdgeschikt ,als vast punt ,en ander stelsel zwart gat,(verschuift niet,te ver,niet anders waar te nemen),tijdgeg 1x kwdr te meten ,te rekenen,Nept verschuift,1xdoor,
en specifiek zonder laatste geg stelsel zwart gat op grote afst niet nagaan als derde geg tijd kwadr op te merken,en leest,rekent bij M en bij A te lezen,1x geschkt ,1x (e-1)(e-1)
voldoende tot 1/2 door te rekenen,terug te rekenen als tot 1/2 zonder 4,ekwadr. niet een macht,1xniet 1x),merkt op,neemt waar,voldoende te rekenen punt complex als punt Neptunus als punt 5complex3 in onze voorstelling te rekenen,en
melkweg 2×1x een baan paralleel gaat tot bollen ,bollen afzonderlijk,2bollen afzonderlike1,als bij als nabij ,,Schutter” het geg te lezen, lezend rekengeg rekenend,
over de tijd te rekenen,en waarnemend,kuiperse gordel snijdend onder een hoek geschikt over tijd,,galactisch plat vlak 1punt Neptunus 1×1x ,projectief als rotatie, vlak als lijn lezen,1 rotatie om lijn,als 2snijlijnen 1 snijpunt complex in voorstellijng nemen wolken 2 wolken,bollen ,punten lezen 1snijpunt als geschikt over tijd
2×2x waarnemingen,schuin, scheef onder een hoek,Kuiper gordel,mee ruimtelijk geschikt binnen kuiperse gordel,vlak,1×3 projectief 5 te rekenen binnen Oortse bol geschikt deelbol,(sement) 2 objecten 1x tijdverschil metend,exp veel waarnemingen door te rekenen,gechikt te rekenen door te rekenen terug te rekenen tot Kuiperse gordel (on)geschikt (voorlopig) ,1 Oorts object,soms bij entry in zonnestelsel niet brekend,verdwijnt weer,ander object geschikt Oorts,verschijnt,gaat,keert niet terug,(niet bolvormig genoeg,ook niet na breken,breekt niet eens,verdwijnt),en lezen wij in theorie 1×1x geg getalvlak Euler 2/3 geg begrensd ,1x als het complexe ,hier geschikte geg aan te wijzen
en rekenend bij ons voor objecten geg doorrekenen
3obj 2 als geg zonder (e) niet voldoende,doorrekenend,en niet nagaan getalgeg als punt buiten getalvlak Gauss, complex 5 te complex geg niet nagaan,mee nagaand (niet)nagaan,1x niet,het geg 4obj3 tot geschikt ,zonder e,1x nagaan,en wel op te merken voor de situatie tot 1x geschikt,bij Mercedes veranderlijk, als tot geschikter 2,onveranderlijk 3,1x bij Merc,1x bij V,1x,(Aanw: en tijdig als toestand bij Maan A,en vlg geg bij ons tijdig mee nagaan),voorlopig haalt Pluto, zelf geheel verdwijnend en wel ,als ongeregelde terug ,door tot als geg bij Venus geschikt tot in de tijd,en alle geg 53 objecten geschikt timesheet aanvullend geschikt,Pluto zelf in zijn laatste positie ,en vooraf zelf eerder,als opgemerkt brekend Twee,(Charon lezen),opmerken,,voorlopig tijd (on)bepaalt 1×3x,wel ,(Bepaling+1),1x opmerkend, wel practisch in de natuur 1X,!x als geg op Bepaling rekenen,te lezen,te rekenen,anders,andere erupties ,mee door te rekenen,behalve 1xals Confiruratie,behalve 1x Constellatie geg(terug lezent,tijdig timesheet aanvullen),1x Derde geg erupties 100, Conf geschikt,Const geschikt,Derdegeg geschikt,nu tekengeschikt 10 analytisch 3,1X als geschikt tekengeschikt 100 complex10 cyclish tekengeschikt,1x het op te merken als voorheen 100complex10 cyclisch tekengeschikt in het rekenen,hier doorekenend ,Configuratie ,Consteltie,Derde optie ,3,1x doorrekenend tot (alle)eruupties doorrekenend te rekenen als hetzelfde geg 1X anders geschikt,3,1x analytisch tekengeschikt,en op te merken,nu het gaat in theorie geschikt gaat te nemen,theoretisch,practisch geschikt,geschikt gaat op te merken gaat het geschikt ,gaat golfmechanisch 1×2x gaat ‘t door,door gaat ‘t q.m gaat ‘t getaltheoretisch (zonder),1x niet qm+1,1x als kwadr,
en gaat wel mee in het rekenen door te rekenen,complex als geg 5,3 als veranderlijk geg,blijft bij Neptunus in onze complexe voorsteling als practisch geg geg,wel in zuivere rekenen als het andere geg 10complex 3 het geg als 10cijferig getal 1×3x zuiver te rekenen rekenend alleen analytsch 2,1X,anders niet door te rekenen tot 3complex2, nu het analytisch1x eenmalig gaat,en gaat wel 1×1x 10 cijferig geschikt als vast geg geg 15 algorithme 15 eenmaligte 5x veranderlijk3x geschikt te nemen te nemen,alleen 2geschikt1 als vernderend 1 geschikt te nemen,te nemen,nemen, het geg niet anders nemen
en duidelijk in model punten geschikt,ook te nemen,door te lezen bij ons,
te nemen
1×3x 17 bgl punten 2×1x anders 1×1x in model voorstelling geschikt tot 100 erupties,(alle) door te rekenen,(tenminste in theorie),te rekenen,door te rekenen bij ons niet zonder te lezen
wel tabel voor p en q lezen tabellarisch geg Gauss als Fiisher-tabel door te lezen methodisch als het geschikte geg door te lezen dimensies als punten te nemen,bij ons n archief- A4tje dd 1608 2016 doorlezen,punten rekengegevens geschikt dwergplaneten als (blijvend) blijvend als aantal 53 blijvend,binnen ons zonnestelsel als aantal het juiste blijvend geg lezen.

proefopstelling.
te specificeren,voldoende aantoonbaar,duidelijk berekenbaar,
eigen rotatie,elk J.1x (en) S,U,1x als dezelfde(n)
in aantal betrekkend,
(zonder) 1x verschil 35 min,(bekend S,U)
1×10x J. volgend tot als geheel 10,(bekend J 10h50min
gaat als tweede geg eerste te lezen
in eerste instantie (en) tweede als derde tot eerste telezen
1×3 waarneminge 2 elk,wel +1 als -1 opmerkend als Aarde +4 min Mars -4 min opmerken,
1x gehele2,1x als een projectieve gehele extra te rekenen
alleen Neptunus positie,situaties 5,3 beter 3,2 door te meten,lineair verschil meten,en
alleen in 15h rotatie
1×1x 30 waarnemingsuren Neptunus
rekenen zonder 3/2×40 als geschikt geg opmerken op te merken te nemen te rekenen tot 1/2,
en 1x wel op te merken niet anders (niet)nemen 1×1x niet wel 1x anders 1 te rekenen,gaat het wel als q,m. geschikt in het specifieke rekenen,(ontsnappingssnelheid als geg ook we na te gaan)hier gaan we door
en wel tekengeg 1x(2mn+1) tekengeg te nemen,door te rekenen nemen
steeds 2 Oortse objecten,eel waarnemingen nemen,,
1x geschikt haalt baan geschikt achter de zon achterlangs,bolvormig voldoende,zwaar genoeg

1×2x1x als geschikt ongeschikt,te groot,breken niet,keert als project voorlopig niet terug,blijf ongeschikt

1×2x gepaarde 2 volgend 2×2 geschikt achter de zon achterlangs,en
1×2x gepaarde 2 lezend te volgen oor te rekenen 2x volgend Conf,1x geschikt
2x volgend,Derdeoptie,1x geschikt,
geschikt 2×17bgl 3x te lezen,tekengescikt tot 100,-,2x geschikt als teken -
en
aftelbaar+1 als +2,op te merken zonder 4punten als 5 cmplex niet geschikt,niet te nemen,wel te rekenen,(kegel ,1x ontaard,complex geg,
als geg 2x aanwijzend,nu juist, analytisch 3,1x
meteen gegeven te rekenen op 53 objecten dwergplaneten’
1x als 2x 27 geschikt berekenbaar,
geschikt vlg conditie theoretisch als berekenbaar bewijs 1×1x voldoende bewijs.

AMENTMENT.
verbeter 1x 2 wolken bij ,,Schutter” als in punt complex ,1punt op afstand gaschikt buiten de zon
op afstand geschikt buiten Neptunus eenzijdig als twee punten 1×1 ander na rotatie zonstelsel als geheel +1,1×1x als 4punten,niet waaenemen,alleen doot te reken,eenmalig geg,
1x tweevlakshoek halfvlak 3complex,2 door te rekenen,,model zonder eigen rot Nrp.rekenend,
1x andere halfvlak als geg te nemen op afstand 1×1x andere situatie tot Kuiperse gordel roterend schuin door,1x scheef,alleen objecten,nu vier,Oortse objecten in bolsegment Oorste wolk 2×2 projectief 2 over de tijd,zoekend nagaand volgend tot als geschikt 1x als geschikt 2 andere 2 te verdwijnen,om als vervange geg 1x q.mkwadr,1x alleen zonder en verder,hier onnodig,quantumntumtheoretisch q.m, niet nagaan,behalve wel opmerken,op te merken,kleine objecten 10,1x als10 kleine geschikte,(NIET Pluto,kleiner),blijvend in zonnestelsel 1×3 kleine,als optie te lezen,1x geschikt tijd,ruimte als isokaedrische coord hiervoor beschreven,hier als opties,coord later wel,als deeltjes,allen anders present als opties een enkele waarneming bekend,aan te nemen,2 andere ander twee ook wel aan te nemen,lezen als waarnemen,aannemen

donkere materie astronomisch,fysisch energie probl het probl niet,(op den duur na rekenen niet).

5 juni 2016

als entry om als probl als fysisch energetisch anders als energie anders astronomisch als probl rekenend te onderkennen,
zie bij ons klad A4tje dd 0606 2016 ,in ons archief toegankelijk.
.
[Tot hier,om te eindigen met MnS,het vuilste gif in Nederland,wij zitten even op fout spoor,beter bij de eerste gelegenheid overstappend,door, voort, in de juiste richting voort].

vervaldatum
0706 2015,
conjuncties 2,betr.energie (en)materie binnen ons model heelal rekenmodel 17,als geg,als berekennbaar,als afleidbaar het bewijs in ons archief toegankelijk voor ingewijden,onze bekenden, en aan andere bekenden,hun gasten – mijn gasten,(bekend en als tabellarisch bewijs te lezen wel doorlezen alle tabellen,data lezend ,in te zien aan de wand van mijn ,archief/computerruimte).
Aanw:en los ook het vierkleurenprbl volgens grafen theorie verder op,tot 3 inkleurbaar te rekenen tot 7 problemen 2×2 als probl zonder derde als fractie(s) verwaarloosbaar,,als geg als 3 getallen 2 in verschil zonder derde te rekenen 1x als elementgeg,(optie),1x (diffquotient+1) ons geg, en beide andere,zie klad A4tjes dd t/m 0706 2016 ,
voor energie en niet alleen 10configuratiies tot3 door te rekenen,beter 2conjuncties ,energie zonder probl doorrekenend verschil E niet alleen als 10 zonder 3probl niet,
2analytisch1, gaat 1.5x geschikt te rekenen kleuren als geg binnen tabellen erbuiten als punten 5punten (diagonalen ref A.v/d Brandhof lezen we eenzijdig {eenzijdig)17×17 het geg anders 2x halve 1x anders als halven,rekenen zonder problemen andere geg 2tabellen,bron v/d Essen,geschikt,geschikt tot voldoende bewijs,
2×2 x energie donkere energie,materie geschikt zonder energieprobl,en 1x als torsiegeg in de natuur geg zonder 4/3,1(x) als rotatie te rekenen,tekengeg te rekenen cohesieve krachten voldoende !/2 door te rekenen,door door te rekenen,rekent simultaan door in het coord stelsel,systeem cilindrisch 6 door,hier,(anders,niet als in vorig ontwerp, zie autouitlaat)
perspectief 1×1 in voorstelling geschikt,tot 3 (andere 1 dezelfde) coord isokaedrische 5,geschikt te lezen als bewijs energie donkere energie,materiie berekenbaar,getallentheoretisch 3 getallen,1×1x andere input 2 getallen 10cijferige,en als derde,gaat zelf na, tot Schroeder,1X,tot Weber,Helfgott mee 1x,1x,1x als enige geg Cayley geg mee als mtk rekenpunt mee door door te rekenen,rekent rekenfunctie 100,behalve analytisch 1x tot complex 2,1×1x als het zelfde geg,tot de oplossing te rekenen 1x 3complex2 als hetzelfde geg als oplossing,1×1x voldoet ‘t ons eenmalig,bewijs berekenbaar gereed.
verklaar,zal zijn,Affiene ruimte wikipedia googelend,affiene ruimte,projectieve ruimte,vectorruime,opmerkend K exp 1 pijlomlaag notatie opmerkend (en) Grahamgetal laatste 10 cijfers 1×2x zonder 4 zonder probl 3 andere meelezend als 3 andere 2 meelezend ,gaat na,(preliminary) als getal Helfgott voldoendevoldoende mee als Mahalgetal,bij ond tot (on)bekende derde,schrijven wij niet uit,rekent computer proces 2×1x als 1×1x als andere 10 cijferige input getal#,door door te rekenen,doorlezend de geschikte,juiste gegevens zuiver door zuiver door door te rekenen tot het eenmalig bewijs 1×3 berekenbaar,Notatie,!x.!x energie,materie,1x op te lossen het probl donkermaterie energie niet alleen,ook ala Quantum,(hoeveelheid) 1xals (andere) Notatie mee ,bepaalt,1X mee weer te geven
#rekent laatste 10 cijfers Grahamgetal 5387,rekent zonder Helfgoot exp.+1 als 1347 tot als geg 4040 door 2inputgetallen 1o cijferige 1×1x geschikt 6 cijfers 4 het andere gaat geschikt rekenend door 2 cijferig 3 mee,blijft als geg exp,gaat niet anders,blijft in theorie 5,3(-) 3,2 en 1x als 1×1x alleen rekenend (on)geschikte data juiste, rekenkundig zuiver zuiver 1×3 rekent computerproces tot bewijs door, in de theorie wiskundig getaltheoretisch na Helfgotts bewijs, (in 2013),nu ,optie vrij, in de astronomie, fysica door te rekenen,

let op vatten we hier samen op
2andere en als Mahal 5cijferig,gaat 10cijferige geschikt 3veranderlijk 5 veranderen2 mee,
15 algorithme lezend
(en)geeft 1(x)tekenrotatie intrippend lezend
een snelheid andere snelheid groepssnelheid
verschil zonder 4
1x andere eenheid,(SI)
in voorstelling 3complex2 te lezen 3complex2 lezend opmerkend signalerend 1×1 signaal
10 configuraties als tot 3 door door te lezen (ander)2 conjuncties zonder probleem
en
theoretisch Sgetal als 2x,1x tot 10 1x tot 2o geschikter 1x als tot 30 (beter)20 als tot 30 geschikter
en in theorie 5 tot 3 anders Schoeder alleen beter zonder 3,gaat zonder binaire 2,1x coeff bin niet een probl niet,
leest zonder 16 affien K+1 lezend 5 tot 2 (en) als tot 3,
alleen als graaf de geg geschikt te lezen,te rekenen,
en blijft Helfgott exp 3100 in theorie
1x complex100
en gaat exp 32
gaat optimale rekensnelheid
27 als 3ex p3,terug door1x als op gewone snelheid rekent rekenend 10 door binnen
23 analytisch de ruimte geschikt zonder rest 46 lezend verwaarlozend ,2×1x niet ,niet 1×1xvanzelf 1×1x niet een rest niet,(anders niet duidelijk niet ,zonder Bhargava,Lagrange bij ons hier niet anders duidelijk niet),,
nu het wel complex gaat 3complex 2 zonder 4 (ln)S,1x gaat,S/s als S/1×2 gaat,
1punt in de ruimte punt ruimte,rekent Cayley geschikt tekengeschit,rekent 17 zelf tot 15 algorithme door en door 4transformaties 3 door tot coordinaat geschikt 1×3 door
rekent difquotient +1 (integratie) tekens geschikt,enz
5 gehele tot 3 in verschil negatieve (negatieve),1×1x en leest 1x cilindrische coord in het systeem mee,meetkundig omhullend geschkter 5 cilindrische als getal coordcoord als getal 2×3 (zonder)1×3,gaat 13 punten,1×10 vectoren punten gegeven zonder verschilvectoren 5x niet 3x als 2x gaat 1x binair niet in systeem niet
en gaart alleen getaltheoretisch,Schroeder,1x en rekent wel door Notatie 1×1x,signaal lezen perspectief meetkundig 1×1,
theoretisch gaat ‘t Webergetal niet zonder Helfgott getal 10 cijferig getal 1×1x bij ons niet zonder Mahalgetal 5 cijferig niet,niet anders wel andersom 2laatstecijfers 2 eerste vanzelf andersom 3,2 geschikt practisch in de natuur,1x alleen als geg bijA.v/d Brandhof niet voor een kleur bij ons 1x als punt bij de bron(nen) van v/d Essen te lezen,wel alle meelezen,1×17 x10xals 100×1000x geschikter,geschikt getallen,ook Wiles cs 1x 130 tot 140 als geg meelezen tot schema 8×8 ordelijk verspreid 5 getallen 3 gehele gehele negatieve negatieve zonder vierde 1×1x als negatieve(negatieve) gehele (gehele) algebr ongechikt,niet als de andere 3 als 5x tekenverwerkend,gaat bij ons getaltheoretisch geschikt 1×2 geschikt.
en gaat na,1x punten als getallen geschiktgeschkt als geg 110 tot 130,(Wiles,Jonathan… ) als 20 scalarveld geschikt punten discreet 1x,1x door door te rekenn complex zonder Bhargava (en Lagrange niet,gaat 5 coeff als geg als getallen>1 Euler-gegeven exponentieel3 complex beter door te rekenen tot schema 8×8 gaat het 4x beter verspreid 3rondom verschillen veranderlijk veranderend2 en als extra geg lezen wij beter 1x als isokaedrischgeschikt geg bij ons lezen wij Kuipersgeg geg interpreterend lezend rekenend
donkere materie astronomisch,fysisch energie probl het probl niet,nu het bewijs geschikt gaat,niet zonder de update van B.Steinbach,het 12x 21 probl andersom lezend te lezen rekenend gaat,(als ref bij kennislink.nl/publicaties 17×17 probl opgelost),oplossend te rekenen gaat,,en het nu gaat in de practische toepassing het 4kleuren probl opgelost gaat,leest programmeeur,waarnemer 4kleuren 3 als rondom andersom 1×1x in andere volgorde 1×1 voldoende tot opl 1×1(ander)kleur 1×1 kleur anders.
en rekent 1×1 anders tot bewijs 1×2 te rekenen

0807 2016
For comments only.
merkt op,
en leest geg het laatste geg te lezen tot plyederformule in grafentheorie tot 5 inkleurbaar bekend,
enopmerkend rekenend doorrekenend doorlezend lezend te lezen
opmerkend tabellarische gegevens 2bronnen,(wel duidelijk),op te merken,
kleuren combinatoriek+1,1x de ene bron,(bron A.van den Brandhof)vierkanten geschikt 1punt erbuiten
(on)voldoende geggeg voldoende geg (rekenpunt,1x bron van den Essen onvoldoende,
(en merkt Cayley zelf in graventheorie op),
merkt zelf bij ons op door te rekenen 2transformaties lineair1 ,1x tot de bizinder ti transformatie
en punt(voor kleuren) analytisch 4 transformatiesrekeningen3 te rekenen nagaand doorgaand optie vrij door te rekenen
1x hoofdrekening,(bron v/d Essen het gegeven
tot 3 rekeningen als tot 3 geschikter te rekenen door te rekenen notaties 2 door te rekenen,
1x geschikt in het projectieve rekenen
1x ruimte affiene deelruimte K+1,1x (on)voldoende geg

Functie merkt op,alleen punten opmerkend
rechthoekige driehoeken10,tot de laatste 2 een
1x rechthoekszijde <1 en ander driehoek ook pythagoreisch rhz<1,
schuine zijden 100 oneindig 10 rekenend door
rekenend 10 driehoeken 30zijden 1o gemeen projectief20 (z0nder)1x
nu het gaat,optie gaat 10S tot 20 beter 20 tot 3o

en wel,en merkt wel bij Gauss bij ons op constructie getal 17 veelhoeks getal,de geevens geg scheef in plat vlak,1x schuin alleen 3punten 2 geschikt getal geschikt opmerkend,
wel 1x Wiles,Jonathan..geg gepaarde 130 tot 70 terug geschikt 130 tot 140 opmerkend,
gaat opties 2,beide vrij Euler exponentieel 3complex2
samen gaat
1x1x tekens waarden getallen geschikte 2 waarden 3
1x complex priemtekengegeven
in proces 6deelprocessen rekenend rekent computer 1x operaties 5 geschikt 3exponentieel2 to vlg schal op rekensnelheid terug 1x 3 terug door tot optimaal,gedurig 1x door te rekenen
en merkt optie (behoud),op
affiene ruimte 1x geheel door door te rekenen 3ruimtelijk2 projectief rekenend2 rekenend geschikt
tot 100 punten binnen puntruimte
2x3punten
geschikt punten 1x3 punten
binnen vectorruimte geschikt rekenend,rekent diffuotient+1 zonder vershil,
1x geschikt gaat een punt
element,element+1
e rekenend 5 rekenend tot ekwadr+1 tot 5,1x en nagaand getalrekenen nagaand analytisch 1,5x
de ti transformatie1.5x rekening hoofdrekenng tot Notatie,1x,1x
anders niet tot 2 veranderlijk 2veranderend2 geg als bij Kuiper alleen
zonder probl door te rekenen bij ons door door tot 5 getallen 1x1x tot algebraische 3
geschikte tot 2 getallen 10 cijferige,input geg,
en rekent d element 1/10 Grahamgetal 4 cijfers 3 terug (en) als el+1 rekent simultaan getaldifferentierend Helfgot getal exponentieel+1,1x zonder 100,1x tot 5geschikt 32 opmerkend,blijft in theorie exp bekend 5.3,anders bekend in Mahal getal blijft 2,3 andersom in hetzelfde 5cijferig getal 2x1xgeschikt 1x1x het andere 10 cijferig getal binnen compuerrekenproces geschikt door door te rekenen te rekenen,
rekent computer rekenproces continu door zonder probl materie donkere energie door
stelt programmeur vast,neemt waar,2x waarnemen
3kleuren rondom2,in ander volgorde andersom 1x waarnemen,(en trekt zelf zijn conclusie),
en
hoeveelheid energie .quantum te bepalen,bepaalt 1x Notatie,en de andere 1x Notatie,1x geschikt te bepalen de transformatie rekening 2x tr.f lineaire tot de bizondere ti trf,bepaalt, 1x de ene niet zonder de andere Notatie 1xOm1x
gaat alleen te bewijzen per heden mee,per heden bekend zelf als bewijs,bewijst M.Heule Pythagoreische driehoeken, door computerrekenen,voldoende voldoet ons, te noteren,de gelijkheid akwadr +bkwadr in een kleur =ckwadr in een tweede kleur,gaat bij ons linkerlid+1 tot de gelijkheid,
leest Gauss regel kwadr congruentie 1x geschikt,
rekent 2x1x geg tot de gelijkheid,in de natuur fysisch theoretisch, faseregel Gibbs lezend 1x1x theoretisch mathematisch Eulers Polyeder geg,beide 3x te lezen,elk veranderlijk 2,1x mee de ander 2 tot 3 mee,om en om te lezen,verschillen gehele 3 negatieve2,om,om1x negatieve2 andere 1 mee,
geg door te rekenen quantum geschikt,rekenend 15 algorithme tot 5 ,alleen 3x2 en 2x3, (zonder geg voor torsie niet energie te rekenen niet,gaat niet 4 frequenties2 niet,ook niet verschil niet),geschikt 15 algorithme,en verschillen gewone getallen rekenend doorrekenend tot tekengeschikt geschikte alleen,werkt1x Gauss wel door te rekenen tot quantum mee in de rekening,energierekening in de natuur zonder probl op te geven,nu het gaat,bewijs mee gaat,nu het M.Heules bewijs meegaat ,(heden bekend),als hulpgegeven te lezen,quantum bepaalt 1x in de energierekening bekend mee te rekenen,(en affiene ruimte optie vrij vectorruimte punten geschikte getallen,getallen vectoren,niet verschilvectoren,te rekenen,door te rekenen,doorrekenen,
en
duidelijk M.Heules geg. complex tot de gelijkheid +1 lezen lezen wij 1kleur complexvierkant erbuiten 2punten rekenpunt1Cayleygeg,1xzonder het andere rekenpunt cirkelpunt niet te rekenen.

MODIFICATION
voorgaande ref als vermeld ..Wiles c.s. en ook als ..Jonathan... verbeter Bhargava,Manjul en Hanke,Jonathan en betr getallen 1,2,3 ,5,7,....,203,290/art NRC ,,Ode aan het gehele getal".B.Mols dd 2307 2006

1006 2016.
volledigheidshalve,
insluitend het bewijs v, M.Heule en het gegeven v.Bhargava,Hanke mee alle getallen in een kwadratische vorm te vormen,
houdt het bewijs in energie binnen het heelal volledig te beschrijven ,mee af te leiden materie als energie af te leiden en door door te rekenen, doorrekenend volledig door door doorrekenend alle energie,alle materie doorrekenend tot de balansen voor energie en voor materie sluitend te stellen,op te stellen,stellen,(hier tot het bewijs,
theoretisch,en duidelijk bij ons terug te lezen geggeg
Constane v Euler-Mascheroni,constante v Kaprekar,getal v Graham,getal v Skewes (en)bijgesteld
Kaprekargetal,
Skewes tot Helfgott biistellend,nu het Heule bewijs aanwijzend gaat,aftellend,doorrekenend het Fermatgetal Fermat pythagoreisch priem( geschik)t , getal, (in tweekleuren als Heule beschrijvend),zelf geschikt de balans zuiver te stellen op te stellen,opstellen.

leest Skewes,bijstellend lezend 1x1x
en Fermat alleen pythagoreische geschikte bij ons,bij Heule anders bij ons door
tot (1x1x1x1x),
en de Notatie
1x1x1
niet anders (te) stellen,
andere geg Fermat (priem)getal gegeven bijstellend lezend,opmerkend doorrekenend,
niet anders stellen,opstellen,
nu het niet anders gaat,
en conditie,2x1x bewijs 1x1 anders 1x1 aanvoeren,
gaat tot Notatie E gaat
leest 1x1x
Skewes geschikt bijstelling 2x Helfgotgeg
Kaprekar(1x1x)Kaprekar,
bij ons,bijstellend,Heulegeg ( bijstelling)geg te lezen,lezend
2x2 rechthoekszijden,in tweetal gaat 1xrhz<1 mee,1n ander tweetal1x rhz<1 mee,(andere)2,1xalleen>1mee,(voorheen 3 punten bij ons oneindig 10,oneindig 100,hier verder, Heukels computer bewijs voldoet),
bijstellend Heukels grote getalgeg te lezen 2x 3punten 6 punten te lezen te lezen,mee te lezen,Sk.H.K. meelezend,12 lezend 1x rekenend zonder 4.3,
(en alle constanten geschikte vanzelf duidelijk rekenend door te rekenen,spec later wel),
rekenend 1×3 punten door door te rekenen doorrekenend tot andere schaal exponentieel in computerrekenproces,
en werkt ,leest,leest 6punten5,en in de natuur,procesfunctie lezend opmerkend werkend,werkt 1x door
punten voldoend geschikt en leest de balans,
rekent,rekent punten 5 punten,complex1x,1x ,(laat 1x Skewes na, en,nu het,niet nog eens,gaat 4tr.f 3 ineens lezend rekenend gaat, leest,vervangt Kaperski zelf wel opvattend (extra )teken geschikt nalatend,1x)blijft 5,3 het geg (-)3.2 in theorie,1x(zonder het laatste wel anders lezend) geschikt,geschikter ,(en gaat,voldoet 1×1 trf voldoet),stelt Hoofdrekening Notatie,1X,
en keert niet terug 3 configuraties 4 in 2 Conjuncties1 niet niet.(4transf REKENINGEN 3 ineens,1x rekent 1x niet terug,door niet,laat na,2×1x op te merken,merkt 1x extra teken op)/Okay Okay.
[Opm
leest Kaprekargetal +1 door Kaprekarconstante(+1)
merkt op,leest
Eulerpolyederformule +1,tot de gelijkheidtheoretisch (+1) mee en Gibbs geg tot de gelijkheid+1 lezend
rekent zonder 4transformaties,
rekent 1xrekening transformatierekening,duidelijk]

1207 2016.
binnen de sterrekunde,voorlopig,2lijncoordinaten 1 punt mee,waarnemen te lezen,voorbij langs de maan vooraf aan 2137 door te rekenen,nagaand
doorgaand doorrekenend te rekenen ,en maan bereikt,na 4j te rekenen in 2141 te rekenen,blijvend regelmatig terugkerend op korte afstand+1,(niet de huidige meest nabije positie de korte,ook niet de komend korste,blijft eenmalig en keert niet terug),
rekenend nagaand na laatste 180dagen 360,vertrekt laatste begeleidster,huidige tweede bij huidige poolster te lezener,voegt tweedebegeleidster komende poolster in,operatie 4punten 3 rondom te lezen,waar te nemen,
elders langs maan 2lijncoord elliptische bgl punten als coord ellipt geschikte 2 punten 3 ,bepalend waarneminggsveld begrensd te lezen
werkt F door,in de ruimte tijdruimte 4,3 ,(zonder 4/3),1x ruimtelijk 3 tot ruimtelijk2 ,plat vlak alleen het halve te rekenen,
werkt 1X gegevens door,
en 5getallengeggeg in theorie blijvend complex het gegeven,practisch
1×3 punten 10puntenen lijnen als rechten gebogen over cilindrisch vlak ruimtelijk3 projectief 2 als deelvlak begrensd
2×1x buigend doorbuigendprojectief lezend 6punten3 lezend
doorlezend meelezend 1punt graaf lezend 5 andere 3
beter zonder pool beschrijvend en niet v coord poolcoord niet
binnen de kegel doorsnijdend 2×1x platvlak binnen 2 snijlijnen rechte bglengten punten 2punten,1×1x ,en de andere kegel kwadr rotatie geg te lezen.
3punten2 eenz eenz op binnen opperrvl kegel te lezen,te rekenen,op afstand+1 andersom 2punten op cirkelbglengten tot 3 punten 2 complex lezend te rekenen,hier niet verder te rekenen,1punt rotatie over een hoek,kegelkwadr te lezen meelezen,niet rekenen,nagaan
werkt 1X,
alleen Omvang,1X geg te lezen,als vijfde punt graaf het gegeven hier te lezen te rekenen,doorrekenend te rekenen 5 coeff binaire 3
door te rekenen
de bekende geg(hieronder beter lezend# 27000 j,platonisch dierenriem,wel complex door te rekenen 2/3 geschikt 1geheel,(36000),en 1x(andere) eenheid,dezelfde 1x(nutatie+1),de halve nut.,rekent op gegeven 4punten 3 terug door te rekenen,
bij ons in de sterrekunde binnenkort 4x metend ,detecterend,opmerkend,
en waarnemend op breedtegraad,iets bezijden Munchen ,dezelfde breedtegraad iets buiten Rennes, op deelbooglengten geschikte rondom breeedtgr,alleen op de halve omtrek (geschikt),3waarnemingspunten6 op de hele omtrek 1x (on)geschikt0,6metingendetecterend3,geschikt door te rekenen,vooraf rekenend door te rekenen,vooraf aan gebeurtenis op aardoppervlak gebeurtenis 0mhullend om zon vergroot oppervlak waar te nemen door te rekenen,
punten getallen als coord geg cilindrisch,elliptisch, (trigonometr) beter goniometrisch,goniom 2H,algebr
nu het gaat,bij Moebius niet alleen gehele getallen 5 door te rekenen,
en wel doorrekenend nodig barycentrische coord tot 1/2 cartesiaanse geg ruimtelijk 100 ruimtelijk 10,rekenend transformatie 1/2.1/2.1/2 wel nodig door te rekenen, binnen 3x een waarnemingslengte tijdlengte geschikt 1 transformatie3 meetkundig anders niet door
niet anders door bij zon,voor een gebeurtenis door, 5getallen gehele tot 3 als getallen coord gegeven isokaedrisch 1 coord eenmalig,voorbijgaande gebeurtenis aan zon oppervlak in voorstelling te rekenen coord v tijd (kwadr) energie donkere materie,gaat anders op aarde,tijdlengte kwadr+1,1x te rekenen,op vorige extensie gebeurtenis aan aardoppervlak te rekenen,door te rekenen,hier bepaalt 1x op de breedtegraad op zee/op land een lengtetijdlengte definitief door te rekenen,aan te wijzen,aanwijzen,(vooraf aan 2121 ),

beter invoorstelling nagaand voldoende
booglengten gebogen lijnen rechte lijnen projectief cilinderoppervlak plat vlak kegeloppevlak,kegeltop oneindig,2×2xrechthoeken 8(punten) hoekpunten beter 2×2 lijnen4(punten)4 om en om lezend doorlezend 3 lezen (en) de dubbele kegel niet lezend het andere geg de kegel kwadr tript in het geg (rotatie+1),1(x) tekengeg,gaat anders,alleen punten lezend,
de gewone kegel snijvlakkeen ,2x plat vlak,snijlijnbuiten de kegel,snijlijnen halve bglengten,cirkelelliptisch,(halve kegeloppervl snijdend),op afst 1×2punten op deeloppervak kegel te lezen,1punt meelezend,(snijpunt plat vlak kegel kwadr op kegeloppervl, op het halve,eenzijdig complex,op (afstand+1).1x
tot 3punten geg bij ons
door te rekenen
10 door te rekenen,zonder (4,3) ruimtelijk cartesiaans ongeschikt 100 ruimtelijk10,1x beter ruimtelijk 3 te lezen 20 punten 10ruimtelijk2 geschikter halve ruimtehoek 10 punten 5 beter 5 rekenend,1x(ekwadr+1)rekenend meerekenend te rekenenen 2punten 3 complex geschikt andersom,blijft (3,2) in theorie exp geg 5.3 (-)3.2 het gegeven,
anders niet 100 gehele getallen analytisch tot 3

{getaltheoretisch algebr 3 gehele 2 ,bij ons hemellich zon,door door te rekenen door tot 3 door te rekenen ,gaat op hoogte 2/3 breedtegraad 5 tijdlengten lezend,terug door 2 etmalen duisternis aaneengesloten,en temp 1×1x tot optimaal T 1000gr C verhoogd te lezen binnen 3 tijdlengten1o door te lezen te lezen Laatst bewerkt door bjterbeek op 12 juni 2016 om 17:59}hieronder*

//terugplaatsen……Extra velden
,waar te nemen tzt,wel apriori doorrekenen,rekent onze nieuwe computer tijdig wel door,…//

#anders doorlezend,plat.j. tot 27000,nutatie als tot 18j,1000x te verwerken te lezen zonder probl 400,600 complex te verwerken ,gaat,nu het gaat,tot in dierenriem doorgaat,terug op te merken bij zon op te merken,waar te nemen,door te rekenen een verschijnsel te rekenen anders doorgaand,gaat door anders tot op aardoppervlak op te merken,waar te nemen,door te rekenen,hiervoor in een extensie aanwijzend,hier specifiek in een rekening aanwijzend de aaneengesloten deellengte over dezelfde breedtegraad,N.B.,Noorder Breedte( 2/3 hoogte projectief 1/2,ca 45 gr lezend) te lezen,
getaltheoretisch algebr 3 gehele 2,bij ons hemellich. zon,door te lezen te rekenen door te rekenen tot 3 door te rekenen,gaat op hoogte 2/3,breedtegraad.N.B.aardopprlak,5tijdlengten 10 lezend,terug door 2 etmalen aaneengesloten duisternis,en temperaturen tot optimaal T 1000gr C verhoogd te lezen binnen 3 tijdlengten 10 door te lezen te rekenen 100 temperaturen 1000 geschikt 10 rekend,terugrekenend 100 temperaturen te lezen tweerekend lezen te rekenen 1×1x temperaturen,2 temperaturen T,elk als tot 1000gr C optimaal door te lezen,voldoende door te rekenen
en rekenend,rekent als 8 boven 2×1x complex,1xx M.m door
bevestigend uit te schrijven
bevestigt astronomie zelf,
dierenriemgegegeven lezen op merken,waar (te) nemend door door te rekenen//
to check pse,voor discussie.

Tot zover,voor discussie,
[en tenzij deurwaarders meinedig vermogen te blijven, willen blijven,ook ter discussie stellen,d.i.deze bespreking laten wij aan deskundigen over,aan deskundige rechtsgeleerden laten wij het punt ter behandeling over, en daarbij uiteraard uitsluitend de inspraak van belanghebbende zorgverzekeraars'deskundigen.Het komt ons voorlopig duidelijk genoeg voor, ter discussie stellen.In ieders belang te stellen.Recht doen].

1706 2016.
studie geluidsoverlast.
concept.
Basis of design,nagaand,voorlopig theoretisch,[designing duidelijk,de constructie geluiddemper uitlaat wijst zichzelf wel aan}Mersenne (priem)getallen na te gaan
#Fermatgetallen F5 tot F32 niet priem,nagaand 2(anders)F27 niet priem niet priem F25 niet,en 1anders tot F32 nagaand
##Fermat priemgetal tegelijk Fermatgetal en (priemgetal) nagaand voldoet Heukels gegeven voldoet in het computerrekenen voldoende.
###lees refs door Fermatgetallen F5 tot, (factor),642,1xgeschikter 641
F10 tot (priemgetal 252,1x 252 cijfers), P252,1x ,en lees mee tot 1/2 mee
F11 tot P564/1x3 ,tot 1x geschikt,geschikter terug 1x 180 geschikt,wel zoeken,aanwijzen 2 extra geg mee,in fysische theorie v geluid aanwizend,aftellend 1(punt)te rekenen verschildruk ongeschikt voor geluid niet energie geschikt verschil te gering

gegeven 30 deelbaar 10 zoeken,terugzoekend,en,nagaand3 Kaprekar 5methodisch3,gaat 1x1x1x,

ga na wijs aan,tel af,en aftellend punten te rekenen,en 5 niet een logarithme,punten hoekpunten veelvlakken ,veelvlakken viervlakken ,hoekpunten (blokken) balken alleen hoekpunten alle ontaard rekenend binnen (kubus) tot 1/2 viervlakken3viervlakken doorrekend door tot geheel 5viervlakken,rekengeg opmerkend te rekenen door te rekenen +1/2,1x geschikt1/2 alleen door te rekenen,doorrekenend,
en,
behalve Fermat getallen boven
Fermatpriemgetallen anders nagaand,vorm 2exp2expn +1,een Fermatpriemgetal is een Fermat getal,dat tegelijk priemgetal is,hier n5 geeft 2exp32 +1 deelbaar door 641,zie boven factor F5, doorlezend 3x 1x stellend
180x3 ,1x verschil stellend te rekenen 540 zonder 641,1x2 op schaal door te rekenen,boordcomputer rekenend tot schaal +1,rekent exponenteel geluidsniveau 3 tot 1 gelijkmatig terug door binnen 5 ruimten deelruimten,(geliuddemper0 tot 3 als tot 3 geschikt ,geschikt ,1x3 op schaal geschikt rekent boordcomputer gelijkmaatig optimaal door,
lezen wij Kaprekar geg 1x1x1x,
nu het getaltheoretisch priem geschikt tekengeschit 10 geschikter 3 gaat.,
behalve Mersenne(priem)getallen 30 geschikter
geschikt 30 deelbaar 10 gaat,
en te rekenen bij Euler exponentieel 5 complex 3 alleen geschikt,
nu het gaat zonder 4 gaat,10 zonder 4 zonder 6 gaat,hier anders lezend fyisisch geg 1(x) (tensor+1) anders hier (tensor),1x lezend stellend,1.5x (en) anders stellend 1x kaprekar het gegeven 1x,1x,1x,(vanzelf doorgaand Kuipers geschikt, duidelijk),
REF2.www.staff.science.uu.nl /Hoofdstuk 5 Mersenne- en Fermatgetallen lezen tabellarische geg pag 30 tabel duidelijk n31,n25,n27 doorlezen gechikt,geschikt de getalgegevens te stellen,
ontwerpend rekenend gaat,volgt de constructie vanzelf wel rekenend ontwerpend duidelijk,
lees zelf ,,modulorekenen en Fermatgetallen'" (googelen),d.i.REF1. home.kpn.nl/grietjeh/larsvandenberg
en
de input gegevens,getallen data,wel duidelijk,3inputs1 gehele getallen alleen,merkt ontwerper detailed design zelf wel op,
voorlopig voldoende minder geluidsoverlast ontwerp,(ver)werkt anders aanlandende vliegtuigen ,werkt 1x anders hinder opstijgende vliegmachines,wel duidelijk en wel de gegevens teruglezen,de reeele meelezend,de vorige extensie geeft aan 2 andere getallen3 inputs 1 algebr getallen 5 selectief algebr algebr 3 verschillen door te rekenen,doorrekenend getalgeg
(quotient+1) het geggeg productquotient geg 1x1x anders element 1/e te rekenen,(optie) de mee te rekenen,
leest mee te rekenen optie 2,graaf lezend te lezen,5punten3 terug 1 geschikt mee mee door te rekenen tot geschikt 1/2.1/2.1./2 ddoor door te rekenen,hier wel,3transformaties 1 voldoet 't meetkundig ineens ,rekenkundig rekenkundig analytisch 10 als kwadratisch 100,1x 3complex2 hetzelfde geg reeel 3 andere 2 ,1x rondom algebr geschkt niet anders 2 geschikt zonder energie 3probl2 niet anders getaltheoretischgeg
tabellarisch n25,(ref2,,,Mersenne en Fermatgetallen",pag 30) te lezen te rekenen ,door te rekenen, REF3,pag 67 C.Reid lezend, 25 kwadr exponentieel rekenend tot 625 door mee doorrekenend 125 geg doorrekenend , alleen geschikt 35 kwadr terug door,tot als 135 door,gaat priemtekengeg 2x1x gaat,Omvang,1x teken 115 geschikt,nu et rekenkunfig 1x1x elk 115 niet verder,1x niet verder,tabel inzien tot 21 niet 121 niet priem kwadr 1oo niet 1o niet,voor teken priemtekens anders niet gaat,17 oneindig 1x anders niet,(niet volledig volgens theorie vereist)3 niet anders,en 2x1x te noteren5,niet anders,1x1 geschikt getaltheoretisch3 getallen 2 geschikt,
(100 gehele getallen 3input geschikt 2,mee,input gehelegehele alleen geschikt 3 mee),1mee,anders niet rondom 1x3 rond,optie volgende gebeurtenis.landing,1x te noteren,(geheugen werkt vooraf,1x),

blijf duidelijk afleiden,ga door,ga na
vraagt Mersenne(priem)getallen,werkt 1X
levert Mersennepriemgetalleen geschikt Fermatgetallen priemgetallen,
1x3 tot 5 bij ons bij Heukels geg mee tot 7,en zonder probl Moebius gehele te lezen
als rekenend 10 rekenend te rekenen 3 gehele ongeschikte te rekenen,doorrekenend te rekenen,
(en kaprekars rekenen hierna wel duidelijk eens,,zal wel modulorekenen zal t wel zijn),
hier n30,ref 2.pag 30) geschikt door te lezen,door door te rekenen,,
1x en anders Heuvelgeggeg 1x1x exponentieel2 tot 30 exponentieel complex 32 mee
alleen 2 exp 5
(zonder) Fo,
2x1x door te rekenen,1x (niet) tot 30 geg deelbaar 10 niet lezen niet rekenen,doorlezend bij ons de geg te lezen,
gaat 4x niet vormen,halven niet vormen,
Bhargava 64(64) bij ons niet gegeven,bij Euler niet exp vorm 5 exponentieel niet,,niet,niet anders 2compl5 alleen 3 exponentieel (zonder) 5 punten,lezend (ekwadr.+1) lezend 1x 2e doorlezend door door te rekenen tot 17 geschikt getalgeschikt tekengeschikt,
en wel,wel 1000x doorlezen getallen Bhargava,Hanke 100 x geschikter,1ox geschikte 2 doorlezend te lezen,anders niet door te ontwerpen,
vat,(voorlopig), mee samenvattend samen te vatten
*geg 1x5 punten lezend 2 graaf1 rekenend te rekenen,
*1x tot 5 rekengeg alleen de en 1/e geschikt te rekenen,
ga,voorlopig,na
*30 deelbaar 10,gaat 2x1x geschikt,geschikter deelbaar 30 voldoende
#tot 15 dempend 10x1x 320 m/sec tot 150 niveau+1 te lezen tot 75 dB accepptabel op 3m afstand 10m beter 100dB te rekenen,(ref.in de procesindustrie 3m,hier aannemend voor luchthavens 10m) geluid beperkt gebied op 10m begrensd te lezen (en beter rekenen,te ontwerpen,door overlast aan de bron weg te nemen,later specifiek vanzelf wel)
en,
behalve stellingen 2 stellingen Fermat te lezen,derde geg Fermat door te lezen te rekenen,licht langs kortste weg,kortere weg door glas 2x1x gaat 1,5x door,(c lezend) ,snelheid andere snelheid, 1x zonder oneindig 6,gaat 1x anders snelheid,geringe snelheid,10x geringer,binnen beperkt gebied verruimd, 1x10 rondom 20m 1ox beter 5x ruimtelijk3 ruimtelijk2, vlakgeluidarm gebied, door te rekenen 75dB te rekenen,haalt 1x de norm wel,( acceptabel),
wel de nieuwe computer,boordcomputer,mee aan boord nemen,meenemen.
1806 2016.
tot hier getaltheoretische geg,en zie klad A4tje dd 1807 2016 de bijbehorende overige,
hier door de functie,als de analytische,behalve...... te (onder)zoeken,de gewone functie zoekend de geschikte geg om discreet rekenend door te rekenen,
voorlopig te zoeken door te zoeken zonder ,in eerste instantie de kladgeg,(gereed kaprekar,behandelt theoretisch ,mee,zie klad,1 techn item voldoende duidelijk,te installeren),
ier door,lezen....
en in studie nemen
Eotves.Eddington, NIET als Euler,Vinogradow,1x ,1x ,(aanw:lezen(kwadr+1)1x)
vat samen
de,1/e de elementen rekenelementen (discreet+1),terug door te rekenen,behalve te complexe,complexe 2,scalarveld,begrensd 7 begrensd, 20punten 3 geschikt,
Eulers geschikt rekenend geg te rekenen buiten deelvlak op begrenzende rechte complex buiten deelvlak erop net rekenen,tot erbuiten erop te rekenen,en zonder geg niet door te rekenen samen ald voorheen buiten getalvlak Gauss het gegeven,hier zonderbeide,Euler 1x nietniet Gauss1x niet geg,tweegeg tot 3 niet gegeven,
hier alleen erekenend,priemzoekend na te gaan,
nagaand,wel als Eulers gegeven rekenend dd+1,1x te veel door te rekenen
exponentieel 5,te veel, zonder 4,1x te veel,alleen door tot exponentieel (anders) 3 door,2x1x anders 1x1x,gaat alleen 1x1 geg,wel eerst doorlezen,behalve de vlg Euler-Mascheroni in studie nemend,lezend meelezend ref 1 ,en meelzend,doorlezend tot Stelling 5.1.4 voldoende REF 2,mee te lezen,door te lezen
en ga in studie ermee,met ref 1 mee nagaand),REF 1,,,modulorekenen en Fermatgetallen",...,mee na te gaan in gesloten deelstudie volledig voldoend,(voor techn ontwerp voldoend),andere volgende factoren producten voldoende ,behandelt (Kaprekar) 1x3,bepalend 2 bepalend1,bepaalt 1x,geschikte data,1x exponentiele data volgende,niet zonder geg mod rekenen in ontwerp niet zonder te rekenen,door te rekenen,en,ook weer naslaan, voor gehele getallen,ook binaire als getallen coeff binaire lezen ,(geschikt), REF 3,C.Reid door te lezen. en gegevens,alle REFs door te rekenen tot eenmalig, berekenbaar, ontwerp,1x1xvoldoend enig bewijs, i item type voldoet,(niet 1 ander item voldoet technisch reeel niet,niet te bewijzen,niet te ontwerpen,beter niet nagaan) .
en
gaat (z0) door
6punten (18 te rekenen),2x3x punten6punten (te) lezen,2x1x punten6punten 1x1x geschikt 1x3 punten,zonder 4 mod niet te rekenen,geschikter 1x3 punten,
verwerkt kaprekar opnieuw exponentiele data cijfers 4cijferd 3 scrappend te schrappen,tot vorige,laatste gegeg dezelfde,en mee hier geg wel lezen,opmerken,tetraedische regeling,1x3 punten, onderbrekend,gaat getalregeling2x1x geschikter,geschikt,geschikt door,nu het gaat regelend,bijregeling gaat,pkwar beter gaat p1p2 voldoende.( in dezelfde ichting) p2p1 +(1),rekent Eulerse 2rest,gelijkmatig,1x,1x,1x,(Aanw:ref Perelmans bij ons lezen),nu het Kaprekar verder niet gaat,gaat het(simultaan) wel 2rekenend 10(simultaan),
analytisch2 ,en doorrekenend 5e voldoende tot 3,(rekenend terugrekenend te lezen,in techn bedrijf metend gegeven te lezen doorgeven toerenteller tellend verschil aftellend geschikt op te geven,(Riemannss geg te lezen),rekent Euler zelf te elimineren,2x1x een rest 1x1x zonder een halve een rest niet,(te complex),
in studie eerst REF 1 voldoende verder door te lezen (anders) niet tot REF 3 door te lezen,doorlezend zoekend gehele getallen alleen,geschikte alleen,
en
hier meetkundig afsluitend weg te nemen te nemen te lezen overlappend geheel zonder bijlappend deel,als geheel analytish geheel,wel duidelijk,waardeloos,wegnemen
en door tot 3 entries rekenkundig,
functioneel 2 door te rekenen,Weierstrass elliptisch kwadr geg voldoende de ander w.str ellipt voldoende doorrekenend,de ene niet zonder de andere waarden f waarden 5 waarden3 andersom te veel 2complex(andere)2complex te veel,1X geschikt op te merken,niet functioneel,ongeschikt ongeschikt,Bolzano f zonder element,vervangt 1x teveel dd+1 weg te nemen,
1x geschikt 1/2 . 1.2 door door te rekenen,
en 3rekenkundige enties 2 functioneel door door te rekenen,gaat functioneel 1 mee het nalatend Riemann geg (punt) elliptisch gaat functioneel 1 mee
te veel,
1/2.1/2.1/2,,1X(qmkwdr+1),niet zonder geg Vinogradow boven ,(tot 5 geg4 in N doorlezen,Erdosch 1xaanwijzend1x aanwijzend ,aftellend Eddinton1x1x,
gaat alleen rekenend,terugrekenend 5 zonder 4,
tot 1(x)(q.m +1),
en als gegeven,ontwerprekengegeven na te gaan,
geluid op afstand vervalt een niveau.
/discussie,geluid boven de gehoorgrens voor normale personen niet een probleem,als deeprobleem wegnemen,en andere deel tot zachte bromtonen geschikter te nemen blijven aanvaardbaar op afstand>100m te nemen).

1906 2016.
zoek een oplossing,en lees dualiteit compressorontwerp Pointing het gegeven,grijpt aan als een vector,doorlezend ons ontwerp hier toerental onderbrekend over tijdlengte natuurlijke logarithme,factoren producten voldoende som product in de noemer,zonder ln kwadr. jn niet lezend,lengten verschillengten,lengte afst te rekenen,10 tot
1x3 geschikt tot 1/2. door te rekenen,door door te rekenen,(en wel volgende Eulergeg Euler-Mascheroni nagaand,duidelijk),hoge tonen onhoorbaar,als verdwijnend te lezen,als zonder energie door,voldoende energie verschil voor lage tonen,bromtonen,in geschikt ontwerp tot verloop verval ineens,en alleen 10 getallen gehele,8 rekenend ,1x1x,hier,op 100m afstand tot bron,lezend100m150 lezend,(mist,vocht,etc vervlakken geluid anders)5 gehele getallen door door te rekenen (zonder) voldoende energie,4punten ruimtelijk3,1x1xdissipatie,6punten 3, 2x3,( geschikt) 1x3 geschikt te lezen te rekenen,niveau geluidsniveau +1,buiten 100m area niet verder storend geluids als overlast niet waar te nemen,rekenend ontwerpen detaillerend verder,vanzelf duidelijk design,
(en voor detailed design, wel vorige design,auto-uitlaat 1andere 1(andere#)motor mee in verder onderzoek,en wel doorlezend,ook voor coord doorlezend 6 coord cilindrische lijnen 1x1lezend,gaat 2projectief1,punten,(op afstand) coord 3 kromlijnige, projectief doorlezend te rekenen punten 3isokaedrisch coord 2 ,en 1x anders hier tetraedisch functioneel 2 mee,extrageg goniometr.hyperb 2H ,hier anders,niet te horen, schelle hoge tonen als v energie als vernietigd als weg te nemen te lezen,doordoor te rekenen,
en in verder onderzoek anders PoYntinggeg mee,(dualiteit compressoroperatie opmerken),1/10 elementrekenelement het gegeven, ,derde geg volgend op Euler-Mascheroni als getalgeg eerste getal geschikt,terug door te rekenen,
1/2 x...sluitend 1x1x 5getallen ,1x1x1,gaat 't algebraischalgebraisch (1x1x1),getallen gehele 3 algebr te lezen te rekenen,
laatste geg theoretisch getaltheoretisch nalatend zonder Diameter D als nalatend geg.,als laat 17 na als bol D10 na,hier extrageg zelfde punt na,1x3 hetzelfde punt opmerkend,,duidelijk in het rekenen,behalve tot F10 mee voldoende F11,(nagaan,voorlopig, tot F30 deelbaar beter 1x2x tot F15,teken 17,1x vrij), en wel ,ook hier, Heukels computer geg voldoende priem,1x1x bij ons (extra) geg door door te rekenen,nu het in ons rekenen te lezen,vrije optie lezen,duidelijk gaat,lees terug voor driehoeken ziiden rh zijden ,<1,tot 2,1xals *(tot) 2 mee,te rekenen te rekenen Heukels gegeven1x extra te rekenen door te rekenen in het ontwerprekenen door te rekenen,gaat door te rekenen tot geg hoge tonen,energie te gering,als schrappend te lezen,en wel ref,, Prins" mee,geschikt,spanning voor lading capaciteit lezen,punt inductie electr. voldoet)

Aanwijzing: googelend door,vanzelf duidelijk de gegevens geschikt tekengeg te stellen,tot Kaprekar geschikt,
merk op
en gamma+1 tot de gelijkheid lezend,andere geg,doorlezend natuurlijke logarithme.,(bij ons tot3, ln,lnkwadr in N),tekens teruglezend ,door dubbele jntegr tekens duidelijk voldoende rekenend te stellen,Kaperski nagaand geschikt factorisatie tot voldoende geschikte factoren ,deelproducten,zonder verschil,1x (quotient+1),1x tekengeg( Pointing) geschikt,element+1,,
door
in fysische theorie,bij ons hie fysischelectrisch door,
behalve behalve,
en coeff binaire verwerkend gaat bij de beide Pascals geschikt in theorie anders door te rekenen,(hierna wel ref modulair rekenen,
getal Euler hier bij ons anders,
drukverschil/ rho vkwadr,lezend te lezen bij ons 1gegeven anders te stellen,optie,
fyisch electrisch Volt
potentiaalvoltl,niet voor energie niet,duidelijk niet anders,punt,ontwerppunt gegeven te rekenen te stellen,door te rekenen te stellen,rekent ontwerper-programmeur wel door,en merkt zelf ook wel op,al rekenend, dimensierekenen komt mee,merkt zelf wel op als vlg optie, vrije optie,om telkens ruimtelijk op afstanden geschikt,lay out/arrangemen geschikt te dimensioneren,en geschikt meemee,bedrading,dikten, isolatie dikte mee,materialen,enz , tot alle details , en dimensierekenen het ontwerpend rekengegeven ,specifiek tot de laatste bekend,/voorlopig doorstuderen
#type turbostraalmotor.Ref ter orientatie manufacturer-manuals: Ingersoll Rand/Dresser Clark/Burckhardt/Nuovo Pignone/ Weir,en vraag ter inzage Pratt and Whitney/G.E./R.R.[ik kan het zelf niet.Ik ben zonder identiteit:uitgeschakeld.Schakelt gerust door,naar believen.Niemand waagt het je tegen te houden].

2006 2016.
[Wie zou er op tegen zijn om dit jaar in alle bescheidenheid de Nobelprijs cum laude toe te kennen aan het drietal internet-operators,zijnde de Italiaanse jongeman, die door google earth een prachtige antieke villa met vaste vloerbedekking,een mozaiekvloer, aanwijst en de vloer blootlegt,op zijn leeftijd van ca 14 j,en de even oude heer,een Canadees,die een hele stad,een woonplaats in Yucatan van de stam der Azteken ,der Tolteken of van de Inca-familie aanwijst en opgraaft,en tenslotte hun leeftijdgenoot,born in the USA,die de geneesheren na een half jaar ijverig internetten een werkzaam medicijn aanwijst,een middel tegen een tot dan dodelijke ziekte?Dat is eerst andere koffie.Dat is pas zuivere koffie.The winner takes it all.Zij hadden niets te verbergen in hun kop,en konden zonder bijgedachten geboeid blijven doorwerken.Hun verstand haalt,ook daarom, boven de norm de waarheid echt zuiver boven tafel en deze jongelieden hebben in ieders belang,voor ons allen, daarmee hun verstand gewoon gebruikt.Komt daar hier maar eens om en steekt hier Uw kop eens boven NAP uit.Hij is er al af.Gij zijt al kwijt Uw hoofd.En U moet het voor altijd kwijt zijn en kwijt blijven].

2006 2016.
Study.To check, please
nagaand tot 7
en
to google conversietabel Euler constante mu in 10dec behandelend,
verwerk alle transcendente 10,producten trst,trsdt 6,4 anders bij ons,(lees bij ons terug)
(on)bekend (trsdt),niet(trscdt),
en 2 trsdt 3wortels2 en gammaf,werkt 1xKaprekar ook hier,en 2trsdt bij ons 2mukwadr+1,werkt 1×1x weg
werkt 1×3 coeff 5 binaire weg,(leest functie gamma,gamma+1,en derde gegeven f w aarde alleen, wel een complexe),werkt 2×2 als coeff,+1,5x geg weg (coeff onbekende weg),
lees t bij Pascal eenz driehoek8 termen2,1x product,en gaat alleen rechtszijdig eenz door,
en leest 4×16 punten,deelruimte Hilbert lezend,1punt erbuiten,tot 5x 20 punten 100 geschikt energie het gegeven niveau nagaand niveau +1 tot interface 3 punten gegeven te rekenen
door te rekenen gegeven kleinste kwadraten beter alleen fysisch mechanisch voor geluid, hier (Maupertuis), voor geluid hier kringintegraal een lineaire,duidelijk het geg te stellen,
en nemend, neem deze items,geluiddempers, in optimale productie te nemen alleen duidelijk in serieproductie 3D productie te nemen alleen,
(voor gammafuncties,ref T.C.Fry ,,Probability and its Engineering Uses”),en de ,,loop”,die de lijnintegraal volgt,zie onder,volgend rekenend doorrekenend stellend,wel vanzelf stellend duidelijk te stellen.

toelichting.
nagaand (tot 7,moebiusgeg hierna)
zoekend,doorzoekend atellend,telt af,doorgaand ,opmerken,
Euler-getal theoretisch,voldoende cijfers,voldoende cijfers door 1mee,Euler-getal fysisch thermodynamsch voldoende al voor een fase(vloeistof samendrukbaar als gas) volgens eigen formule,polyederformule0 formule+1 lezend doorlezend,
als oor een gas een component (lucht).fase +1 als +2 in de regel bij Gibbs in zijn regel lezen,doorlezend, aantal vrijheidsgraden (Euler0,1×2mee,bij Gibbs 4 door,thermodynamisch zonderT,(zonder vierde T geg T niet te geef),
terug,bij Euler terug,Euler-getal fysisch het gegeven,doorlezend rekenen,voldoede doorrekenend,electrodynamisch alleen als een coeff voldoende coeff+1,wel theoretisch,practisch
mee lezend rekenend,
convertor lezend,(,,Euler-Mascheroni” wel constante wel zoeken),
EulerMascheroni bewerkingen 10 cijfers decimalen,,
1xtot floating-point approximatie,(gisteren niet),nu wel te lezen,op te merken
approximatie+1,
lezen,Weierstrass teruglezend
opmerken 2 functies functioneel 6 na te gaan 2×1x,
gaat na bij Weierstrass zoekend
1×1xgeggeg(geg) opmerkend (f),(f+1),1waarde,te zoekend,complex functioneel mee

bij Weierstrass 1x Approximatiestelling onvoldoende gegeven rekenend computerrekenen vlg approximatiemethode te rekenen,geschikt door te rekenen

en bij Kloosterman (vectoranalyse lezen),invullen voor een bron,een geluidsbron,
1x dezelfde een andere,en Kaprekar rekenend,duidelijk te rekenen,rekent hier (anders)door,doorrekenend doorzonder 7 resten door
resten binaire 3 niet +1 niet,
4x niet,
neemt weg 1x bin 2 zonder teken,anders doorrekenend
blijft 1x differentiaal niet verschil niet,
gaat anders mee
behalve product quotient,
gaat mee quotiet +1,1x
en (quotientquotient+1,
leest tproductquotient,1x te veel,rengt Kaprekar terug zonder beide ,de en 1/e,niet,
gaat alleen mee getaltheoretisch element rekenend
element 1x,1x gaat 1/10,1x
(Pointing werkt mee,hier gaan wij na alleen in de vliegtuigbouw na een bizonder type straalmotor aanwijzend te lezen ,beter voor geluid zonder overlast te ontwerpen),
en wel duidelijk door te rekenen theoretisch methode kleinste kwadraten doorrekenend dor door te rekenen
(algemeen,bizonder) ,,principe van de kleinste werking (Hamilton,kringintegraal+1 lezend)
door(kringintegraal,1x reeel geg bij Maupertuis lezen)
zonder element element+1 niet anders gegeven gegeven buiten de bron bij ons te leze,
en voor getallen gehele ,(10S),door complex tot op 100m afstand buiten de bron analytisch 5.1x
nagaand vervalverloop+1
en neemt weg als geg Hamilton weg kleinste werkiing weg (zonder) energie,gaat door,
en wel Kaprekar anders anders door zonder probl exponentieel 2×2 niveau’s,1x zonder 5 tot 3 geschikt op afstand buiten bron door
lezend geg opmerkend
1×3 als 10×10 op 100m150 waar te nemen,tot andere 3 andere alleen exponentiele,geluid tonen te horen allen lage tonen te horen
delend 10 als quotientquotent zonder product getal
zonder productquotient niet 1x quotient verschil niet,
gaat wel
gaat wel,
designer,
gaat uitlaat deelontwerp na
(nagaand)
blijft ondeelbaar (10S),deelbaar 30
alleen 1×2x tot 15 gegeven,
1x analytisch zonder enrgie 1o niet kwadratiscg,ook niet 1/2 niet,,
blijft en gaat als getal geheel getal vor geluid niet verder,verloppt (e) vervalt ineens
exponentieel 1×3 blijft onhoorbaar,
gaat door 1×3 bron geluid na 100m tot waarnemer,(publiek,reiziger)op bijbehorende,passend behoorlijke afstand,
klassieke mechanica,principe van de kleinste werking,spec, Maupertuis,bij ons getaltheoretisch door te rekenen
als relativiteitstheoretisch gg al geschikt p afstand verlooptverval ineens als S /1×2x,
analytisch 5,1x,numeriek wiskundig geschikt,wel voldoende nauwkeurig door te rekenen,

en zal zijn,
binnen de uitlaat deelruimten geschikt 6 operaties 5
discreet door te rekenen
5 deelruimte 3geschikte punte geschikte door te rekenen
5×4 punten,1x zonder vierde
4xpunten 5punten geschikt +1,
1x tien terug te rekenen,1×3 punten tot op afstand,1x als tot 3
geluidsniveau(’s) zonder overlast,(100 dB op 100m150,verderop aanvaardbaar te rekenen),
ontwerpend nagaan,
fysish thermodynamisch 1x (T) te veel
fysisch eletrodynamisch,1x inductie te veel,
binnen uitlaat,gaat als theoretisch gegeven,en tref de technische oplossing mede aan,
lijnntegraal,
(Riemann’s),
zonder de ruimte,de vierde deelruimte voor geluid ,als tot de vijfde,(theoretisch functie ruimte lezend,
technisch ,te ontwerpen,,terug geschroefd door tot 3 ruimten door,

en gaat alleen bij ons 10 getallen (zonder) 7,

{ref .T.C.Fry,gamma-functies,en bij ons teruglezend 7 en 10 niet,gammafuncties (en) tekengegevens 7 en niet 10 niet,behandelde geg teruglezen,en behalve lezend,kKaprekar verwerkend lezend,behalve tabellen,en dimensies opmerkend,dimensionerend te nemen,aanwijzend getallen n gegevens aan te wijzen,door te rekenen getallen 1×3 geschikte ineens,geluidsterkte geschikt 1x tot 3 niveau’s,gaat 10cijferige3,heoretisch getaltheoretisch gaat 1×2 het gegeven,wel duidelijk}
1x tot 3 gehele gehele theoretisch tot 4 getallen
Moebius het gegeven,(teruglezen), theoretisch bij ons tot 4 gehele (2S) door te reknen
doorrekenend gaat ‘t alleen numeriek gaat ‘t alleen,nu ‘t Weierstrass theoretisch 3,1×1x(Bolzano) mee,1×1x1 niet gaat,anders gaat 1/2.1/2.1/2,verder gaat
5 geluidsniveau’s als ot 3,
wel voldoende wel,op afstand van bron,2bronnen1 alleen lage tonen aanvaardbaar hoorbaar,en gegeven bij moebius bij ons theoretisch boltorus te rekenen,gehelen daarna numeriek approximatie rekenen per computer methodisch gesikt,
en gaat het niet geschikt,optie T niet vrij,(T voor Temp lezend,vliegt machine een ronde,langzaam tot geschikt verschil T de ene voor Temp,voor toeren T,1x geschikter, beide geschikt,de ene niet zonder de andere,tot boordcomputer ontvangt voldoende data,opties geschikt rekenopties voldoende),
wel duidelijk
designer ontwerpend rekenend duidelijk’
uitlaat rekenend doorrekenend stellend ontwerpend,
wel ref.,,lijnintegraal over een scalairveld f “hier zijn gegeven ontwerp gegeven duidelijk op te geven,(te googelen).Aanw.:ontwerer ontwerpt rekenend ontwerpend
4vlakken5,wanden 3 tussenwanden,optie floating point vrij,Kuiper’s.gaat ‘t ,floating point1x,1x door door te rekenen,anders niet anders tot constructie,reele constructie te geraken.

(#Opm.voor mijzelf,ga na fractale dimensie(s) zonder 3probl 4,bij ons,en bij ons Moebius bij ons in eertste,zonder 1×4 gehele niet,de andere 2 algebr,algebr,(algebr),statistisch door,en op schaal in complexe voorstelling 2×2 door,terug erbinnen,(bron,demper lezend),dimensielozen lezend,punten niet afmetingen,behalve Euler dim.loos,3x andere 2,in rekening te brengen Fourier transformatie2,1x hoofdrekening Cauchy mee,na te gaan,om en om tot op afstand 100m150 numeriek+1 tot op 7m10,niveau’s tot 3 acceptabel,5exponentieel3 ,niet zonder voldoende vrije opties present binnen boordcomputer op te vatten sturend het systeem opvatten,wel aprior int tweede instantie eerste,vooraf computerontwerprekenprogramma ,wel transformerend,1×5 (andere) transformaties dimensielozen geschikten na te gaan,op te merken,computerproductie programma te schrijven,
en gaat voorlopig tot detailing na,getal v Nusselt,Prandtl,Eotvos fysisch,Mach+1,1x complexcomplex1x,(tekenpriemgetaltheoretisch Erdosch),en tekens terug,combinatoriek +1,beter Combinatoriek,1X Vinogradow beter voorlopig wel nagaand doorgaand rekenend tot 1/2.1/2 gaat alleen als qm geschikt 1/2.1/2.1/2,teken Eddington priemtekengeschikt alleen,en zijn geg temp begrenzend later wel,vanzelf door doorontwerpend wel duidelijk,en

##opm.
[floatingpoint 1x,1x blijft,gaat Kuiper's gegeven,motoren aandrijvend machines,niet vliegmachines,installaties op aarde fluctuerend2 veranderlijk 1 veranderend 2 na te gaan 1x1 schakelend regelend nagaand om en om,T ,(andere)T,geluidbeperkend door door te rekenen,computergeregeld,regelt,1x computer zelf wel,door te rekenen,4 gehele3 door,terug te rekenen,aanw.:ref bij ons te lezen,dualiteit opmerkend,teruglezend de uitbreidingen computerregelingen bij ons terug te lezen,toen voor T,Temp (en druk) geschikt,hier fluctuerend T extra 1mee,toerentallen 1exta geg meelezend,meerekenend ,(nu het gaat als compressor zelf het aandrijvende equipment turbine te lezen gasturbine of combustion turbine lezen),mee te rekenen,energie rendement (verbeterend) en geluid (verminderd) in industutrieel complex beter te stellen,doorgaand te stellen,turbomachine (en) als,,axiale" als 1 geg extra(extra) mee,rendement verhogend,geluidbeperkend opmerkend,en duidelijk wel in een richting dezelfde door te geven,wel ,,axiaal" te lezen stages,trappen eenzijdig te lezen doorlezen,rendement (verhogend),geluid(beperkend) opmerkend opmerkend als geg(geg) te rekenen RENDEMENT Verhogend ,geluidbeperkend te rekenen,doorgaand getaltheoretische vooruitgang vast te stellen,op behoorlijk hoger rendement te rekenen,percentage hoger tot 3/2 x ,(en vergelijk vervolgens kosten hierna,vooral maintenance- kosten,verg. met bijv. windmolenpark),nu het veel beter gaat >3/2 x beter gaat,wel duidelijk onder druk verhoogt door door reciprocating machines door,als verbrandingsmotoren,(verbranden niet,verhogen druk),geg3,4 duidelijk,een slsg (over)slaand2 nemend te rekenen>>3/2 costefficient rekenend te rekenen,met de concurrent afrekenen,door computergestuurde getaltheoretische betere procesvoering.
Note.en ga,in voorlopige studie de Sterlingmotorgegevens hier verder na,hier niet voor stoom niet w.w.'s tot 7,interlock vorige studie lezen,hier 7 anders interlock lezend,en stoom overbodig,als parallel roterenden,(3x2 ,gasturbine machines3 combustionmachines chambers2 lezend,trappen,stages geschikt opererend lezend),door geschikt doorverbindend ,tot 2x2 reciprocating machines,trappen 3trappen5 te lezen,te koppelen,1x2 lezend 1mee ,tot Sterling motor 2 units doorlezend te lezen 1mee,wel om en om op tweede verbrandingstemp,en lezen,installeren drukvat,buffervat bij pistonmachines,(en trappen,en 6 trappen 5 lezend te schakelen,terug,door schakelend 3 geschikt lezend), te koppelen 1x(andere)2 lezend doorlezend verbindend aan,tot 2Sterling machines 2x2
(deelruimten lezend,en als verwarmend medium koelmedium van de zuigermachine met het hoogste toerentaj aanwendend,beide toentallen alternerend lezend,1x1 deelruimten,andere 2 als andersom opererend te lezen) ,
(en)1x1mee geschikt en om en om tijdig omschakelend door,en om 1x,behalve sturend lezend te lezen,stuurt 1x3 geschikt exponentieel rendement verhogend,wel duidelijk,binnen dit progressievere industrieel complex voor energieproductie,en telt verder bij efficiency verhogend bijtellend lezend,en mee ,te installeren te lezen,wel lezend installerend mee 1x1 unit alleen Wankeltype,
{excentrisch geg opmerkend lezend,(entry heet gas van recipr machine and extra gas - inlet,1x2x,voorheen ignition points,nu vanaf Sterlingmachines 1x(andere),1x geschikt drukverwerkend lezend opmerkend rendement verhogend te stellen,outlet-gas zelf na te gaan te lezen)}
als motor rotor geschikt meeinstallerend, om,en alle,(items),te lezen te installeren,installeren ,Om1x in het meest progressieve complex de getal- theoretisch hoogste efficiency in computerized ,computergestuurd proces te halen,(bouwt op voor spanning electrisch,stel zelf het diagram op ,of vraag erom bij de electrical specialist,en ook,wel navragen, bij specialisten vragen m.b.t. temperaturen en drukken ,betrekkend op materialen ,en de meekomende kosten erbij). Tot zover mathematisch zonder theoretische problemen,en nu wel duidelijk, Pointing1x1x1x duidelijk 2aangrijpingspunten1 extra mee hier in dit design in drukvat te lezen,1xextra,1x mee terug tot toerentallen,centrif machines stages en trappen,en 2 toerentallen vaste,niet dezelfde voor 2 zuiger machines,wel terug door,(override opmerken),tot gasturbines optie vrij lezen,stage1xtrap lezend opmerkend,item buffervat duidelijk hier ,in dit ontwerp,druk(verschll) aanwijzend,verschildruk+1,1x,1x,en vorige uitbreiding compressorregelingen teruglezen,hier regelend aan te wenden,toepassend,(1x3,voor toerentallenT,tijdlengtenT,Temperaturen).Tot zover fysisch,technnisch problemen o.i alleen materiaalproblemen ,geg op te zoeken na te vragen,op te vragen bij deskundigen.

Opm.:en sluit hier,na deze uitbreidingen,toepassingen, aan ,terug in de astronomie studies bij ons, en na de uitbreiding fysisch kleine deeltjes in de sterrekunde en mee na de uitbreiding donkere materie donkere energie,niet anders aan te sluiten,aansluitend doorgaand theoretisch voor licht mee in de astronomie-studies doorgaand verder nagaand,aan te sluiten,getaltheoretisch geschikt door door te rekenen zoekend rekenend doorzoekend doorzoekend,...later wel..na te gaan,nagaan, in volgende studies eens na te gaan.

2506 2016.
Aanw. voor onself
Nusseltkwadr.+1,,ook wel 4ander2 kwadr te neme,em zonder 4prod
,(dimenxsieloze).+1,
wel analytisch 5,1x op te merken,
en anders,rekenend 8 tot 3 op te merken,rekent als 8 ,
hier alleen analytisch op te merken
tot 5,analytisch2,als tot 2 ,(extra geg alleen lezen,
bij benadering in verg rendement n zonnecellen tot 20% rekenend
nkwadr doorrekenend 2n+1
tot 40 x 1.5 als tot 60 % te rekenen.

anders nagaand,techn ontwerp
Nusselt,1x,1x en als 10dimensielozen 3
zonder productquotient anders als quotient.quotient
1x1x zal zijn Eulergetal complex1x1x,(zonder) Euler theoretisch,Euler fysisch 1x1x1x mee (niet) inductie electrisch niet voor een kracht anders na te gaan te koppelen,hete Wankel als motoras als te koppelen zonder warmteprobl als tot rotor binnen stator geschikt spanning opbouwend lezend,driefasenmotor te lezen te rekenen,lamellen doorrekenend te rekenen,tot te stellen te rekenen,stelt 1x rekenend rendement vast,en wel opmerken nuttig effect,arbeidsfactor,(bijv.tabel 78,techn handboek NEM,vierde druk,1966),
4 toerentallen 2x2 schakelend 2x1x,door als zelfde.(1x zonder 1000 rpm0 te nemen te nemen,(override) lezend opmerkend tot centrifugale machines,de geschikt als vijfde alleen,duidelijk T tijdlengte stage,trap,1x dezelfde,bekrachtigt,1x ,(en tekengeg Pointing buffervat duidelijk),)override,1x1xopmerkend,geschikt,geschikt,en anders geschikt(,geschikt) computergestuurd,Delay,1x ,(zo nodig,voor duidelijkheid, terug te lezen in deze blog).

2506 2016/2606 2016.
nog verder nagaand in studie,FOR COMMENTS ONLY.
ga (beter) als gegeven inductieve koppeling na,beter theoretisch fysisch beter (en) VerliesBehoud wervelstromen nagaand binnen technisch ontwerp tot +4 beter tot 1/2 x1/2 tot 1x3x2 beter te rekenen tot rendement 75%+ 2% wervelstromen3% tot 78% beter theoretisch nagaand doorgaand rekenend door (tot) hoogste rendement het gegeven, (duidelijk door in ontwerp gericht in de constructie,lamellen,draden,beide beter onderzoekend rekenend te stellen,stromen als wervelstromen extra 3% tot 78% rendement duidelijk),en in studie theoretisch het geg bij Euler, zijn formule in de complexe analyse ,voor goniometrsche en exponentiele functie
e exp ix= cos(x)+i sin(x),
tot de gelijkheid+1 nagaand te lezen,door te rekenen te lezen te rekenen,
door door te rekenen,1x,voor complexe waarde van x tot 3complex,1x complex 2 te rekenen,{phi blijft als pi complex 3 in de exponent,en het andere lid+1 lezend ook als de gelijkheid+1 lezend,hierna modulair te rekenen,hier nagaan
product+1 tot de gelijkheid (niet) stellend ,wel 1/2 volledig te rekenen,zonder (de andere)+1 ook niet te stellen te rekenen niet,hier nagaand opmerkend rendement 78% lezen,haalbaar,
hierna techn ontwerp verder in studie nemend.

2606 2016.
voor instrument diagram en logic scheme,zie mijn achief,1a4tje dd 2606 2016.
Vat samen
1x hoofdwet van de rekenkunde te rekenen,
1x doorekenend hoofdwet van de thermodynamica,alleen tekengeschikter nagaand,derde hoofdwet,Nernst,1x tekengeschikt door door te rekenen alleen
((hoofd)wet)) algebra, alleen algebra gehele getallen 3 getallen 2 te rekenen,(algebr),1x mee 5 getallen,vectoren,3 geschikt,geschikt door door te rekenen,rekent computerprogramma het computerized energieproces geschikt door tot het rendement,78%,het hoogste theoretisch,(practisch) te rekenen,
wel
beter lezen ((hoofd)wet) algebra beter lezend
als algebra alleen gehele getallen nagaand te lezen meelezend de wet van de kwadratische reciprociteit mee te lezen,
gaat,nu het gaat,doorgaat Stelling v Euler te rekenen zonder kl stelling Fermat door te rekenen
alleen geschikte relatief priem,
positieve gehele getallen door door te rekenen,modulair rekenend
de gouden stelling v Gauss doorrekenend,stelt 1x het bewijs.
OPM.en blijft geldend in practische toepassing,nu het,(zie Heukel's computerbewijs bij ons gaat het 1x1x mee),gaat,als 4punten kleurenpunten punten 2 gaat practisch 1 mee,voldoende gaat door te rekenen relatief (relatief) priem gaat 't voldoende voldoende door te rekenen,practisch berekenbaar bewijs geldt.
OPM ter verduidelijking
we gaan hier niet na,een ontwerp voor twee tandwielen niet na,tegen elkaar indraaiend,met het aantal tanden relatief priem,slijtvaster gaan wij hier niet na,hier anders te lezen,vrije optie relatief(relatief) priem opmerken computerprogramma geschikt,Delay,1xteken opmerkend te rekenen,te stellen geschikt.
Aanw voor ons zelf:en sla er nog over,als te lezen tandwielen overslaand te lezen,wel optie lezend, rekenend er op lamellen draden in de constructie,beter te stellen , om tot hoogste rendement op te voeren, practisch te rekenen, (tot) 78%,
opmerkend als voor een motor te stellen,(hierna ontwerp lezen generator-ontwerp duidelijk)constructie-aanwijzing dimensierekenend,bij lamellen in de constructie nagaan tot 100 te rekenen,1x scheef stellend,tot het halve aantal voldoende door te rekenen,schever voldoende door doorrekenend,(nog goniometrisch),1x andersom schuin,(wel hoekgeg lezen lamellen correct aanbrengend),goniometrhyperbolisch geg 2h op te merken,(algebraisch) en(ver)werkt 1x wel getalgegevens( te) lezen 32 en 27 niet zonder tot 25 (tot)26 Fe eenmalig geschikt,werkt 1x, juiste geggeg als priemrelatief(relatief),wel geschikte(n) te lezen,rekent constructie juist opgestelde lamellen rendementverhogend zelf tot+3% mee door,en, detailing, afmetingen lamellen vanzelf ontwerper ontwerpen wel duidelijk.,voor ons generatorontwerp verderop duidelijk.

2706 2016.
to forward to electrical department..
electrical designer gaat na,gaat ook zijn lamellen specifiek na,in hoeverre de bekende inductie verlaging(>inductieverhoging) ,als bekend in de energiecentrales bij de gebruikelijke synchrone motoren,in de nieuw centrale met dit a synchrone type Wankel door de constructie zelf het verminderd vermogen (enigszins) voldoend voldoend te vereffenen valt gaan wij zelf,voorlopig, hierna beter wel na.
2706 2016.
MODIFICATION.
Proces Flow Diagram,
{ *voorlopig nagaan,merk op en vervang,voeg toe synchrone unit,bij de ene Sterling motor,in eerste instantie, meenemend een synchroon type,niet voor stroomafname,zonder sleepringen,onnodig te nemen,alleen als veranderlijk veld te nemen,de andere Sterling regelmatig,(ger lezen), opererend te lezen,werkt,1x voldoende als op einddruk als dezelfde zonder probl tot tweede en derde entry Wankel-unit- als generator duidelijk betere constructie te nemen,construeren,en in tweede instantie andere drukken verwerkend ander type Sterling,(of hetzelfde) nagaand opererend te lezen, (desd zonder 4items,blijft 2stuks,als sterlings te lezen,te installeren),veld electrisch zonder haperende problemen,flux magn werkt 1x,opmerken rendement sterk verhoogd opmerken.
en,,
na te gaan,in studie door,niet in operatie zonder de geavanceerde computer door,en hier in techn ontwerp magn geg nagaand#,wij zetten 2% als Foucault-verliezen (niet)3% niet 4% niet om,1x zonder 4 niet,
Om,1x VerliesBehoud alleen 5.3(-)3.2 het gegeven te rekenen,in theorie blijvend,(te) behouden(d),doorgaand te rekenen,(in studie door),
rekenend doorgaand te ontwerpen verder door door tot FINAL DESIGN nagaand na te gaan,rekenend nagaan,(behalve, op te lossen, laatste probl,hoge temp, aansluiting as Wankelgenerator-anker)
behalve,en wel nagaan,andere optie
werkt alleen opererend in deeltijdlenge geschikt voldoende drukverandering mee vereffenend,als hulpitem,synchrone,(van Sterling afgeleide) type,1x lengte tijdlengte geschikt in operatie 1x2 trappen,(4pistons),rec.masch.hoogste druk tot operatie+1,1x andere rec.mach,(lagere druk,4psitons),drukverschil vereffenend (en) mee gas mee tot Wankel equipment mee,(debiet minderend nemend, tot buffervat minder te nemen),drukregelend geschikt opmerkend voor druk bijregelend nu het gaat,1x(drukverschil+1),en voor druk niet andere geg beschikbaar niet,als in 3trappen2,1xals geschikt vereffenend in operatie,in continue operatie blijvend,ononderbroken,niet een storing,doorgaand ,wel ontwerpend te rekenen door te rekenen,extensie,((modification),VOID},to REDESIGN

*definitief,beter, nagaan,REDESIGN,
als laatste noeveelheidQ heetste gas en als item andersom (Sterling),gas expandeert,en synchroon,(afgeleide) type zonder borstels,alleen veranderend veld nagaand derde Wankelinlet tweede andersom,opereet tweede item Sterling,leest geschikte druk inlets geschikter,(derde trap recip.mach tweede inlet Wankel-item,resthoeveelheid Q geexpandeerd voldoende drukgeschikt tot (grotere) derde deelruimte Wankel-item (a-centrische as pmerken,en opmerken een slag synchrone item voldoet,leiding vanaf centrif.equipment, naar buffervat,gedurende deeltijdlengte openhoudend verlopend (en als (optie) lezend Tverschil combustionchambers opmerken andersom en zonder hoogste temp recpr machines operend als T,toerental,derde geg centrif machines lezend,Delay,1X,x duidelijk,duidelijk 2x2 andere pistons (en)2x1x andere trappen2,behalve 1/2x 1/2,en stuurt proces gas door geschikt tot buffervat door,(niet v recipr machines),vanaf centrif items geschikt,behalve,(behalve+1),d.i,niet 1x niet,(zonder toevoer tot buffervat),
1x1x1x geschikt, (interlock+1),1x
en duidelijk ,override vanzelf,voor druk twee gegevens,(dp en als Pt gegevens,beide(n) geschikt,en binnen constructie aanbrengend 2x2 items Pt in buffervat aanbrengen,opmerken het geg Delay,1X, (en) computerprogram het geg delay,1x,1x, gaat Procesoperatie(S) reeel,nu het rekenend gaat toerentallen,alleen gehele geschikte verschillen 5 tot 2 terug,door als tot 3 geschikt,reeel door,anders niet reel,1x xinterlock het geg op te merken,opmerken,(werkt als rendabel proces)

2906 2016.
als studie lezen om ontwerpgeg te zoeken,daden andersom,in andere richting door langs andere halve omtrek als geisoleerde lamellen,magn flux zuiver het gegeven rototgegeven:

vat samen om in optimale serieproductie productieproces in rekenontwerp mee te bepalen,over de omtrek tot 1/2,(tot 270 gr. lezend,stator omtrek)bepaalt 1x,en,( geisoleerde lamellen aanbregen),verliezen uitsparend,en ,
(hier voor constructie ontwerp nagaan,(hierna voor operatie ontwerp lezen),als andersom 6x17 geschikt 1x mee als 10 geschikt mee,alleen hoekpunten 4 geschikt voldoende mee,andersom,tot 1/2 (over de omtrek,tot 270 gr,en 1x rotatie 25 gr,1x1x beide te lezen,gemeenschappelijk 2 halven omtrek)dradenbundel1x3 aanbrengen gelijksstroom i1,i2,i3 versterkt i ,1x2x versterkt nemen als magn veld het geg flux lezen
1x(10(teken) tot geschikt,geschikter 130 punten geschikt geschikter 2x3 als 1x3 punten
hoekpunten 1x1x om en om,wel draden als doorgeknipte, andere,als lamellen te lezen lezend,1x3 hoekpunten 2,1 andersom anders 1x1x,Om,om,1x door, wel 270 gr als halve omtrekken gemeen 50 gr gemeen nemend in de constructie rekent proces zelf (Delay) geschikt 1x goniometr meetk (on)voldoende voldoende voldoet computerrekenproces goniomhyperb 2h doorrekenend geschikt (algebr) onvoldoende,
nodig,
en door door te rekenen in productie rekenproces
1x als 10 lamellen dezelfde(n) als hoekpunten als dzelfden2bepalend 1x geschikt mee,gaat theoretisch als verschil 1x(anders),nodig1x, Foucaultsche verliezen voldoende behoudend als geg uit sluitend verlies voldoende behoud,in het productie constructie rekenontwerp(te lezen exp 1xkwadr,1(x) door te rekenen tot +1/2 zuiver#

duidelijk in de constructie 1 item als Sterling voldoet 1x1x,NIET 2x2 als boven,verwerpen, WEL 1x3 Sterling items installeren,voldoet,mee op te merken 2opties op te merken,
als optie vrij,tript derde pistonmach in,beide andere nemend te lezen tijdlengte omschakelend het gegeven vrije optie de andere ,en combustion chambers wisselen om de ene groep centifugalen 3 stages2 de andere centrifugalen 3werken door,(op halve toerental door) 2stages 1 tijdlengte vrij te lezen,opmerken als operatie procesoperatie 1x zonder buffervat de gegevens te lezen te rekenen alleen door te rekenen,rekent het computerrekenprogramma 1x (anders) geschikt door,

#en in productie,opererend binnen energie productieproces opmerkend,flux magn lezend
3 behandelend 2,bepaalt,1x,
en buiten de rotor 2 veranderlijk veranderend 2,duidelijk door te rekenen,5 tot 2 terug zuiver tot 3 door,
en als eenzijdig geschikt, als axiaal,(rotot a centrisch), als scheef,1x per rotatie,als sch